Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN"

Transkript

1 JUNI 2005 MURERSEKTIONEN Verdensmesterskab I perioden fra 25. maj til den 1. juni blev WorldSkills 2005 de uofficielle verdensmesterskaber for håndværk afholdt i Helsingfors i Finland. Det faglige fællesudvalg for Murer- Stenhugger- og Stukkaturfaget deltog i arrangementet fra fredag den 27. maj til afslutningsceremonien. Danmark var repræsenteret med flere unge nyudlærte håndværkere inden for bl.a. murer-, tømrer-, møbelsnedker-, bygningssnedker-, VVS-, transport-, frisør- og konditorfaget, alle rigtig dygtige unge mennesker, som på hver sin måde repræsenterer deres fag på højeste niveau. Murerfaget var repræsenteret ved René Henriksen, som blev Danmarksmester sidste år i Herning. René kommer fra firmaet Bredkjærvejens Murer & Betonfirma Aps i Odder og klarede sig rigtig flot. Han fik en placering midt i feltet af de i alt 21 deltagende lande fra hele verden. Danmark var oppe imod lande som Tyskland, Holland, England, Sydtyrol, Norditalien, Schweiz, Frankrig m.fl., som kun har murerfaget som uddannelse og ikke som her i landet hvor vi er mere alsidige og har flise-, puds- og tagarbejde med. Desuden har de øvrige lande et meget stort budget for deltagelse i VM for håndværk i forhold til, hvad vi her i landet afsætter til dette formål. Når man ser på de meget flotte resultater, de forskellige lande kan præsentere inden for murer- og flisefaget, kan man ikke undgå at sammenligne med vores sidst afholdte svendeprøver især flise- og klinkearbejde, som er et område, der fokuseres på hos vores kunder. Et badeværelse koster mellem 50 og 100 tusinde kroner, så selvfølgelig skal arbejdet være i orden. Mange af vore unge, nyudlærte svende mangler holdninger, respekt og oplæring i netop dette arbejde. Her ligger en opgave for det faglige fællesudvalg i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg. Der må arbejdes på at finde en løsning, så kvaliteten på dette område styrkes. Byggeskadefonden er netop kommet med deres årsrapport, og her kan man konstatere en positiv nedgang i antallet af byggeskader, men tagskader er forsat et stort problem, og der er ingen tvivl om, at vi i branchen og det gælder både rådgivere og håndværkerne skal være bedre til at udføre de rigtige løsninger, og jeg mener, at vi skal sætte mere ind med efteruddannelse af vores svende og arbejdsmænd. Det gælder i øvrigt på mange andre områder inden for vores fag. Jeg ønsker murersektionens medlemmer en rigtig god sommer. Hans Ulrik Jensen, Formand, Murersektionen Østrig blev verdensmester, men der var ikke mange point, der skilte de efterfølgende. René opnåede med sin indsats at få et diplom for en placering i den bedste del af verdenseliten. Blandt de fra hele verden var der ca. 150 fra Danmark heraf repræsentanter fra Undervisningsministeriet, der var glade for det danske holds resultater.

2 Produktnyheder Ny vinkelsliber Slut med lange ledninger. Den ny vinkelsliber Bosch 14,4 w er handy og ideel til skæring, hvor der er snæver plads. Skiverne skiftes lynhurtigt og uden brug af værktøj. Yderligere information hos Kalk- og Mørtelværkerne. Telefon Vådrumsplader Litex byggeplade er både membran og isolering på én gang. Den består af en kerne af ekstruderet polestyren og en membran af flere lag glasfiberarmering på begge sider. Ingen af disse lag kan suge fugt, og man opnår dermed en tredobbelt vådrumsbeskyttelse på en mekanisk og meget stærk byggeplade. Den maksimale fugtoptagelse er 0,2% af egenvægten. Litex byggeplader har en meget lav vægt, hvilket giver ergonomiske fordele og gør pladen ideel til renovering af baderum i etageejendomme. Den er let at tilpasse og hurtig at montere, kun samlinger skal behandles med vandtætningsmembran og tætningsbånd. Ved anvendelse på gulv er man ikke afhængig af udtørringstid. Pladen kan anvendes udendørs, bl.a. til opbygning af udekøkkener, udestuer m.v. SBi Statens Byggeforskningsinstitut har gennemført alle de fornødne tests for såvel gulvsom vægkonstruktioner. Yderligere information om Litex-pladerne fås hos Kalk- og Mørtelværkerne tlf og HØJERE STYRKER MED VÅDMØRTEL Murersektionen har bemærket, at vådmørtlerne ifølge den nyligt reviderede murværksnorm stilles ringere end tør- og funktionsmørtler. Styrkeværdierne for murværk muret med vådmørtel er ret lave. De små styrkeværdier er simpelthen et udtryk for, at der mangler sikker viden om vådmørtlers styrke. For at råde bod på denne manglende viden har murersektionen i samarbejde med SBi igangsat et projekt til undersøgelse af styrkeegenskaber for murværk muret med vådmørtel. I projektet undersøges først og fremmest hvilke styrker, man kan opnå, men det er også projektets formål at udvikle en simpel prøvemetode. En metode, der går ud på at vridningspåvirke et forsøgslegeme bestående af to sten med en enkel liggefuge, og det forventes, at man med den metode nemt kan fastlægge styrkeværdierne. Der kan således ses frem til en betydelig lettelse i arbejdet med at dokumentere styrkeværdierne for murværk muret med vådmørtel fra de mange forskellige vådmørtelværker i Danmark. Yderligere oplysninger fås hos AT KALKE ER GODT FOR HUSET Med dette nummer af MurerNyt følger en CD om kalkning. Læg CD en i afspilleren og hør alle de gode råd fra Skandinavisk Jurakalk. Følg dem, så kan det ikke gå helt galt! Yderligere oplysninger på EGERNSUND TEGL Teglbjælker - en udfordring af tyngdeloven Teglbjælker fra EGERNSUND TEGL sætter nye, banebrydende normer for arkitekturens muligheder. EGERNSUND TEGL kombinerer tegls mange gode egenskaber med betonens muligheder for arkitektonisk frihed. Derved flyttes grænserne for det mulige! Vi er en seriøs partner, der uforpligtende rådgiver, når projekter skal realiseres. Få allerede i idéfasen en professionel rådgivning fra teknisk afdeling, der hjælper med at løse de spændende detaljer og finde de rette tekniske løsninger. Hermed er grundlaget for et vellykket byggeri skabt! Sundgade Egernsund Tlf June Hansen Ph. D. civilingeniør

3 NY MURERUDDANNELSE Den 1. januar 2005 trådte en ny bekendtgørelse om mureruddannelsen i kraft. Grundforløbet Der er nu indført en stopprøve, så lærlinge for at kunne fortsætte i hovedforløbet fremover skal udføre et afslutningsprojekt i grundforløbet og opnå mindst karakteren 6. Lærlinge har ret til at indgå uddannelsesaftale med en virksomhed, selvom de ikke har bestået grundforløbet. Vi opfordrer derfor virksomhederne til at være særligt opmærksomme på, om lærlingen har bestået grundforløbet, når man indgår uddannelsesaftale. Bed altid om at se lærlingens grundforløbsbevis. Har lærlingen ikke bestået grundforløbet ved uddannelsesaftalens start, er det virksomheden, der skal vurdere lærlingens muligheder for at bestå. Får lærlingen problemer med at bestå, og udløber prøvetiden, inden grundforløbet er bestået, kan virksomheden ikke ophæve uddannelsesaftalen. Grundforløbet er normeret til 20 uger, men kan afkortes for lærlinge med forudgående kvalifikationer. Lærlinge, som har brug for yderligere undervisning for at bestå, kan få grundforløbet forlænget til max. 60 uger. For lærlinge med uddannelsesaftale kan skolen eventuelt splitte grundforløbet op i 2 gange 10 uger med mellemliggende praktik i virksomheden. Svendeprøven Der er sket to væsentlige ændringer i forbindelse med svendeprøven: 1) Samtlige fag (grund-, område-, speciale- og valgfrie specialefag) skal være bestået med mindst karakteren 6. 2) Både den teoretiske og den praktiske prøve skal hver for sig være bestået med mindst karakteren 6. Flere oplysninger fås hos Jesper Juul Sørensen, telefon DET ER RART AT HAVE LÆRLINGE Murernyt har spurgt murermester Erling Thybo, Brdr. Thybo A/S om hans syn på mureruddannelsen. Virksomheden beskæftiger ca. 100 ansatte og har en målsætning om at have mellem 5 og 10% lærlinge ud af den samlede arbejdsstyrke. For tiden beskæftiger de 8 murerlærlinge og fire struktørlærlinge. Erling Thybo mener, at uddannelsen, som den er i dag, betyder, at alt for mange murersvende generelt er halvgode til det hele, og han foreslår en større fokus på fagets kerneområder. Han efterlyser en bedre struktur i virksomhedernes uddannelsesplanlægning og en nøje opfølgning med fagskolerne. I en tid med øget specialisering foreslår Erling Thybo, at mureruddannelsen kunne etablere sig ligesom kokkeuddannelsen, hvor lærlingene kan udveksles mellem virksomhederne, så de får et godt kendskab til fagets mange specialer. Generelt mener han, at det er hos mesteren, faget skal læres.»det er rart at have lærlinge og følge udviklingen i deres uddannelse«, slutter Erling Thybo. Hovedforløbet Fremmedsprog udgår af den nye bekendtgørelse. I stedet lægges der mere vægt på tegningslære. Abonner på TIDSSKRIFTET

4 MURERFAGET I BEVÆGELSE Det faglige fællesudvalg har sammen med SBi og MURO igangsat et projekt med henblik på nytænkning og udvikling af murerfaget i tæt samarbejde mellem elever, udvikling og forskning. Projektet skal, sammen med de tekniske skoler, etablere lokale innovationsnetværker for fagets lærlinge, mestre, svende og faglærere til gavn for uddannelsen og efteruddannelsen og konkurrenceevnen. Planlægningen af projektet er i gang. EUC Nord skal arbejde med indervægge, EUC Sjælland i Haslev med badeværelser og Odense Tekniske Skole med helvægselementer. Det er hensigten at præsentere projektet med arbejdende værksteder på byggemessen i Herning år En rød og en gul, tak! Det kunne næsten være bestillingen i en pølsevogn. Men er der en sammenhæng mellem murerfaget og pølsevognenen? Ja, der er den sammenhæng, at kunderne ofte bliver stillet over for et meget begrænset udbud. Hvad er der sket med murerfaget, når vi i dag kun er kendt for forbandtet 3 frem og 3 tilbage i røde og gule sten? Har traditionen helt lukket for fornyelsen? sådan spørger man på EUC Nord. Her er man godt i gang: 3 murervirksomheder, en handelsskole og Skolen for Arkitektur og Design i Aalborg arbejder for at skabe et varieret udbud af indvendige overflader: gulve, vægge og lofter, hvis form og farve kendetegner murværkets stoflighed. De anvendte materialer skal være tegl fremstillet i Europa. Efter sommerferien begynder de studerende på Skolen for Arkitektur og Design deres arbejde med forslag til overflader, og til vinter går produktionen i gang på EUC Nord. Handelsskolen fremstiller brochurer og andet salgsmateriale, så kunden i den sidste ende kan præsenteres for færdige muligheder. Yderligere oplysninger fås hos TEAMBUILDING OG BYGGERI I VENDSYSSEL EUC Nord havde som sædvanligt travlt med murerfagets efteruddannelse i vinterhalvåret, men de nye korte f.eks. tagkurser spiller en stadig større rolle: de er tilpasset virksomheden/byggepladsen og henvender sig til både murere, tømrere og teknikere. Samarbejde og kommunikation i virksomheden og på byggepladsen er dog, når alt kommer til alt, et lang større problem end færdigheder i bygning af f.eks. kupler og hvælv. EUC Nord har i snart 2 år deltaget i BygSol (samarbejde og læring på byggepladsen) med lokale virksomheder, og erfaringerne herfra bruges til at opfylde et længe næret ønske om udvikling på tværs af faggrænser og med byggepladsens øvrige ledere og teknikere. Hospitanttjeneste er et nøgleord i virksomhedsanalysen og betyder, at en faglig velkvalificeret murerfaglærer arbejder med i det daglige i en periode og bemærker sig, hvor forbedringer med fordel kan udvikles. Andre, mindre lokale virksomheder har slået sig sammen om korte personlige kurser, hvor stikket simpelthen er trukket ud i 2 dage. Herved opnås fordelen ved samlet at lytte, diskutere og lege sig til udvikling i virksomheden. Virksomhedsejerne vurderer ofte de gennemførte kurser som betydningsfulde. Yderligere oplysninger fås hos ANBEFALINGER FRA REGERINGENS MESTERLÆREUDVALG Udvalget har netop afleveret en række anbefalinger om flere praktiske indgange til bla. mureruddannelsen og peget på tre muligheder. En indgang begyndende med et års arbejde hos murermesteren, en anden gennem murerfagskolen og endelig en kombination af praktik i virksomheden og skoleophold. De foreslåede nye adgangsveje imødekommer således et længe næret ønske om, at folkeskoletrætte murerlærlinge får mulighed for med det samme at prøve kræfter med håndværket i murerfaget og først senere stifte bekendtskab med fagets teori. Yderligere oplysninger fås hos Tegl-leverandøren gi r dig flere fordele! - vælg facadesten fra Skandinaviens største udvalg - over 80 forskellige! - klimastærke Højslev Tegl i flere formater og farver! - glaserede og engoberede tagsten fra Laumans - et Højslev-datterselskab! - forspændte teglbjælker uden betonkerne - selv til meget store spænd! - landsdækkende service, rådgivning og konsulentbistand! - og dine kunder behøver ikke kun at forestille sig. Vis farvebilleder af huse med alle kombinationer på - før de beslutter sig! Ring eller mail hvis du ønsker kataloger, tegl-prøver eller konsulent-besøg

5 Kurser Maskinkurser til alle brugere af entreprenørmateriel Materielsektionen har siden 2004 samarbejdet med 3F, AMU-skolerne, EUC Nordvestsjælland og EUC Midt om at kunne tilbyde et komplet og opdateret kursustilbud inden for brug af entreprenørmateriel. Målet er at tilbyde målgruppen grundlæggende færdigheder og instruktion i anvendelse af entreprenørmateriel med fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø efter gældende lovgivning samt effektiv betjening af materiellet, herunder kvalitet og driftsøkonomi. Resultatet af arbejdet vil kunne ses, når 17 maskinkurser og 10 supplerende kurser nu udbydes med vægt på: Sikkerhed - arbejdsmiljø og personlige værnemidler Betjening - betjening, styresystem og teknik Effektiv brug - bedre udnyttelse Pasning - vedligehold og smøring Materielsektionens arbejde omhandler dog ikke certifikatkurserne og stilladskurserne m.fl. De nye kurser bliver løbende opdateret på Målgruppen er faglærte f.eks. tømrere, anlægs- og bygningsstruktører, murere, glarmestre, tagdækkere etc., som anvender entreprenørmateriel til udførelse af deres arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen. Men også ufaglærte medarbejdere, der oplæres dels i virksomhederne og dels ved deltagelse i relevante arbejdsmarkedsuddannelser, er med i målgruppen. Og denne gruppe omfatter også personer, som har en uddannelse, som ikke er relevant inden for dette jobområde. Særligt de unge og uerfarne medarbejdere, som indsluses i entreprenørbranchen, kan med fordel tage disse grundlæggende uddannelser for de relevante entreprenørmaskiner. Dansk Byggeri og 3F giver ekstra tilskud på op til kr. 50,- kr. pr. time i lønkompensation til egne medlemmer efter først til mølle princippet (Dansk Byggeri Cirkulært nr. 148/ ). Virksomhederne kan søge via ansøgningsskema, som hentes fra eller henvendelse telefon til Dansk Byggeri. NYT FRA MURERSEKTIONEN Bo Michelsen er enstemmigt blevet genvalgt til næstformand. Den næste generalforsamling holdes den 24. marts 2006 på Munkebjerg Hotel. Referat fra den netop afholdte generalforsamling kan findes på hjemmesiden www. murersektionen.dk. Revision af Tegl 36 (Oplægning af tegltage) er sendt til høring. Sektionens overenskomstudvalg holder møder med 3F for revision af priskuranterne på svendeog arbejdsmandsområdet. Bestyrelsen har besluttet at ændre hjemmesiden, således at lærlinge uden praktikplads kan søge efter godkendte virksomheder med ledig praktikplads her. Dele af bestyrelsen mødes den 26. august med kollegaer fra Sveriges Murnings- og putsentreprenørforening for at drøfte fælles interesser: materialepriser, uddannelse, arbejdsløn m.m. Murværkscentret Rådgivning Konsulentbistand Prøvning Laboratorieanalyser Telefon C.F. Richsvej Frederiksberg C Telefon

6 DET NYTTER Bestræbelserne på at skaffe flere praktikpladser på murerområdet er blevet en stor succes. Det er derfor glædeligt, at der nu er skaffet økonomisk mulighed, så indsatsen kan fortsætte over hele landet. MISFARVNING Teknologisk Institut, Murværk har for Kalk- og Teglværksforeningen udarbejdet et billedkatalog om rosé murværk. Billedkataloget viser eksempler fra tre byggerier opført i rosé murværk, som Teknologisk Institut, Murværk har besigtiget henholdsvis i forbindelse med opførelsen, efter et halvt år samt to år efter opførelsen. Hovedparten af byggerierne er opført i meget regnfulde perioder med mangelfuld afdækning, hvilket har medført kraftig utilsigtet vandbelastning af murværket, idet store regnvandsmængder er blevet ledt direkte ind på murværket, inden mørtlen er hærdnet. Byggerierne er fulgt med henblik på at undersøge om misfarvninger, som er registreret i forbindelse med og umiddelbart efter opførelsen, mindskes med tiden. Kataloget dokumenterer, hvordan forskellige misfarvningstyper ændres med tiden i de fulgte byggerier. Ud fra kataloget vil det være muligt at give et kvalificeret bud på om en given misfarvning kan forventes at forsvinde over tid, øges eller vil forblive uændret. Kataloget indeholder ikke anbefalinger til, hvordan eventuelle misfarvninger kan fjernes. Yderligere oplysninger kan fås hos TI, Murværk, Charlotte Frambøl: NYT EFTERUDDANNELSESKONCEPT FOR MURERFAGET Revisionen af de gammelkendte efteruddannelseskurser inden for murerfaget er nu gået ind i en fase, hvor der bliver udarbejdet undervisningsmateriale til de enkelte kurser. De nye kurser er delt op i syv emneområder: Fliser, klinker, belægninger og vådrum Gavlkonstruktioner og tagarbejde Bygningsrestaurering og byfornyelse Historisk og nutidig puds Murede konstruktioner og efterspændt murværk Terrazzo, natursten og belægninger Masseovn. Yderligere oplysninger fås hos REVIDERET LÆRERBOG Lærebogen er først og fremmest et fremragende værktøj til brug i uddannelsen af murerlærlinge, men bogen er også et glimrende opslagsværk for murermestre, murersvende, byggeriets mange teknikere og studerende. Bogens forfattere er fagskolelærerne: Sten B. Johansen, EUC Sjælland og Søren Ebdrup og Hans Ulrik Møller begge fra EUC Nord, og den kan bestilles på udgives af: Dansk Byggeri, Murersektionen Agerbæksvej 17, 8240 Risskov Telefon Oplag: 2500 stk Tryk: SALOPRINT A/S, 2600 Glostrup Redaktion: MURO Murerfagets Oplysningsråd Lille Strandstræde 20 C, 1254 København K Telefon

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT JUNI 2004 Dansk Byggeri Murersektionen Nye toner Ved overenskomstforhandlingerne i foråret aftalte vi med SiD at mødes og at få startet en positiv dialog med hovedsigte på at fremme vores fag. Vi har nu

Læs mere

MURERFAGET I BEVÆGELSE

MURERFAGET I BEVÆGELSE MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL Erik Fog MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL MURERFAGET I BEVÆGELSE ET INNOVATIONSPROJEKT 1. udgave, 1. oplag, april 2007

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen DANSK BYGGERI Murersektionen SEPTEMBER 2009 ORIENTERING FRA FORMANDEN Murersektionen har siden år 2000 arbejdet med en løsning på arbejdsmiljøproblematikken i forbindelse med opmuring af facader og er

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene Afd. for Byggeri og Sundhed Niels Haldor Bertelsen SBi 2013:xx Energikompetencer i byggesektorens erhvervsuddannelser - EUD Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Build Up Skills Danmark

Build Up Skills Danmark Analyse af energikompetencer og barrierer for kompetenceudvikling på energiområdet i byggeriet og på de byggefaglige erhvervs- og efteruddannelser Build Up Skills Danmark Pillar I, Etape II 1 Kolofon Projekt

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

El-nyhedsbrev - september 2014

El-nyhedsbrev - september 2014 El-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen knoklet løs med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere