Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT"

Transkript

1 JUNI 2004 Dansk Byggeri Murersektionen Nye toner Ved overenskomstforhandlingerne i foråret aftalte vi med SiD at mødes og at få startet en positiv dialog med hovedsigte på at fremme vores fag. Vi har nu aftalt det første møde medio juni med bestyrelsen for murernes landsbrancheklub og repræsentanter fra murerarbejdsmændene. Murersektionens bestyrelse ser frem til dette møde og håber, at vi med dialogen kan skabe bedre fælles rammer for det daglige samarbejde med SiD. Bestyrelsen har ligeledes besluttet at gøre en ekstra indsats for at få de murerlærlinge, der er på skolepraktikordning, ud i vores virksomheder. Jeg anmoder jer om at gøre denne ekstra indsats. Murersektionens bestyrelse har fået de første reaktioner på vores nye medlemsblad, og de har alle været positive. Skulle der være emner/viden, der bør omtales til fælles glæde, hører bestyrelsen gerne nærmere herom. Hans Ulrik Jensen Formand, Murersektionen NY HJEMMESIDE Murersektionen har sin egen hjemmeside på Her kan man læse om sektionens formål, møder og andre aktiviteter. KARAKTERBØGER Formålet med at beregne nøgletal og give karakterbøger for statsligt byggeri er at højne kvaliteten og sikre, at de bedste virksomheder får opgaverne. Budskabet er fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, og ordningen påbegyndes den 1. juli Det er dog kun virksomheder med over 10 ansatte, der skal præsentere karakterbøger for at komme i betragtning. Det vi sige, at ud af udførende virksomheder ikke skal indberette nøgletal til evaluering. OPLÆGNING AF TEGLTAGE Tegl 36, der omhandler oplægning af tegltage, er under revision. Flere forskellige ændringer er påkrævet. Det drejer sig for eksempel om afstandslister, ventilering, undertag, krav til bindere og detaljer for inddækning med bly, der skal erstattes med en ny, godkendt løsning. MURERFAGSKOLELEGAT Murerfagets lærlingeudvalg har i marts måned valgt murersvend Anita Arildskov Jørgensen som modtager af Kalk- og Mørtelværkernes legat for 'en positiv indstilling til arbejdet og god evne og vilje til at samle holdet.' Legatet er på kr. og modtageren er fra det i marts måned udlærte hold murersvende fra Københavns Tekniske Skole. VERDENSMESTERSKABER Regionsmesterskaber i rør, blik, træ, mursten og maling fandt sted den 28. og 29. maj på Københavns Tekniske Skole i Rødovre. Konkurrencen er for elever under 21 år. Vinderne deltager i Danmarksmesterkaberne i Herning til september og de allerbedste har mulighed for at komme til World Skills 2005 i Helsinki.

2 KAMPAGNE I den seneste tid vil mange have set annoncer i Jyllandsposten og andre aviser for muret byggeri. De er en del af en kampagne, der skal få bygherrer til at vælge muret byggeri i stedet for andre byggematerialer. Kampagnen følges op af en hjemmeside og en brochure, der kan bestilles der. Bag kampagnen står KT'93 og Asbjørn Kommunikation. MURO støtter initiativet med kr. Se i øvrigt TÆNK PÅ SKULDRE OG ARME En ny murerspand er på markedet. Den trekantede facon sikrer, at den kan bæres tæt på kroppen, så skuldre og arme skånes. Set hos Kalkog Mørtelværkerne, telefon PARTNERING Det går langsomt med at indføre offentligt/privat partnerskab i byggeprocessen, også kaldet OPP, i Danmark. Men der er mulighed for at få indblik i begrebet i Kogebog for partnering, der er udgivet af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Baggrunden er en række positive erfaringer og kravet fra 1. januar i år om, at alle offentlige byggerier skal vurderes med henblik på partnering. Vejledningen følges op af kurser på Byggecentrum. Se mere på DET GÅR BEDRE MED KVALITETEN Byggeskadefondens årsberetning viser ikke blot færre anmeldelser af skader i byggeriet, men også billigere skader. Byggeskadefonden blev oprettet i 1986 i forbindelse med ansvars- og kvalitetssikringsreformen, og fondens ledelse betegner det som et klart resultat af det lange, seje træk vedrørende sikring af kvaliteten i byggeriet, som Fonden gennem årene har arbejdet med. Se endvidere BLAND SELV DINE STEN Wienerberger har et nyt tilbud til deres kunder. Er der tale om større leverancer, kan bygherren/arkitekten få lov til selv at blande leret til murstenene. Efter brændingen kan det så afgøres, om blandingen skal justeres, og kunden kan gå hjem med sine helt personlige mursten. Yderligere information hos Wienerberger: Vestdanmark / Østdanmark Abonner på TIDSSKRIFTET Skandinavisk Jura-Kalk A/S Rødvigvej 3 - Postbox 54 DA N M A R K SKANDINAVIEN R Ø DV IG Vi er eneimportør af den ægte Jura-kalk og den kan kun købes igennem os. Spørg efter eventuel forhandler. Husk der skal stå JURA-KALK på posen. DK-4660 Store Heddinge Tlf Fax Tlf

3 GAVLE UDEN UDHÆNG Murede gavle med mørtelforskelling uden udhæng er efterhånden blevet almindelig byggeskik, men det kræver, at der er dobbeltmur i gavltrekanten, viser Byggeskadefondens eftersyn. I langt hovedparten af de eftersete bebyggelser er gavltrekanterne udført som en halvstensmur, hvor bagmuren er afsluttet i højde med spærfoden. Dette til trods for, at Tegl 36, Oplægning af tegltage, entydigt beskriver, at gavle uden udhæng skal udføres som dobbeltmure helt op til tagdækningen. Hvilket der er flere gode grunde til: En gavltrekant skal altid fastholdes over for vindsug og -tryk. Yderligere oplysninger om dette kan findes i BYG-ERFA blad nr. (29) allerede inden 5-års garantiens udløb eller kort tid derefter. Det har altid været Byggeskadefondens opfattelse, at et stort udhæng er en værdifuld ting, som giver længere levetid på murværk, vinduer og døre. Men der er en lang tradition for at bygge uden udhæng i Danmark, og det kan lade sig gøre at udføre det smukt og på en byggeteknisk god måde, så en fornuftig funktion og levetid opnås. Og det er ikke på denne bygningsdel, man skal spare i anlægsfasen det er konsekvenserne for omfattende til. Facademuren opmures med en reduktion af isoleringstykkelsen fra 125 til ca. 70 mm og med en færdig murkrone på ca. 17 cm. En halvstensmur er ikke vandtæt. Ved tage uden gavludhæng er afslutningen ved gavl kritisk. Det er en bygningsdel med stor belastning fra regn og blæst, og som det er håndværksmæssigt kompliceret at udføre. Byggeskadefondens konklusion Set ud fra en totaløkonomisk betragtning er der ikke sparet noget ved at undlade bagmuren og den brede sten i murkronen. Anlægsudgifterne er næsten de samme, men vedligeholdelsesudgifter til forskelling, murværk og tagsten vil være langt større, når bagmuren spares. Desuden er det ikke god byggeskik og forskriftsmæssig udførelse. Ud fra en murerfaglig synsvinkel er det dybt utilfredsstillende at skulle præstere et stykke professionelt arbejde under umulige vilkår. Det er endvidere urimeligt, at der skal opstilles stillads og foretages reparationer af forskellingen Artiklen er skrevet af Dorte Johansen og Bent Isager, Byggeskadefonden og kan læses i sin helhed i TEGL 2/2004 EGERNSUND TEGL Teglbjælker - en udfordring af tyngdeloven Teglbjælker fra EGERNSUND TEGL sætter nye, banebrydende normer for arkitekturens muligheder. EGERNSUND TEGL kombinerer tegls mange gode egenskaber med betonens muligheder for arkitektonisk frihed. Derved flyttes grænserne for det mulige! Vi er en seriøs partner, der uforpligtende rådgiver, når projekter skal realiseres. Få allerede i idéfasen en professionel rådgivning fra teknisk afdeling, der hjælper med at løse de spændende detaljer og finde de rette tekniske løsninger. Hermed er grundlaget for et vellykket byggeri skabt! Sundgade Egernsund Tlf June Hansen Ph. D. civilingeniør

4 IT PÅ BYGGEPLADSEN Bruger I kalkerpapir, når I skriver skurbog? Dét og mange andre gode spørgsmål stilles af folk udefra, når de kigger ind på byggepladsen. EUC Nord s lærlinge har nu glæde af deres IT færdigheder på arbejdspladsen. I et samarbejde med IT-afdelingen og Siemens har murerafdelingen udviklet den elektroniske skurbog. Det lokale uddannelsesudvalg og EUC Nord har virksomhedslagt 2. hovedforløb i lærlingeuddannelsen det, der også kaldes elevbyg. Her arbejder lærlingene i sjak med ansvar for hele byggeprocessen, overvåget af deres instruktør. Arbejdet opmåles efter priskuranten, og derfor skal der naturligvis føres skurbog, som så sendes on-line til skolen. IT på byggepladsen er kun ved sin begyndelse, og udviklingen sigter på et færdigt koncept til håndværksmestre, et koncept, der ud over skurbogen tilbyder en komplet platform af egnet IT-grej, installation og nødvendig uddannelse. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til EUC Nord, Hans Ulrik Møller, telefon LÆSKEMØRTEL Efter flere års eksperimenter med vådblanding af kalkmørtel viser det sig nu, at tilberedning af mørtler under samtidig læskning giver en sej, sammenhængende kalkmørtel, der afbinder hurtigt og giver en fast sammenhæng og høj styrke. Når sandet tilsættes under selve vådlæskningen giver det en ensartet mørtel, der er særlig anvendelig i forbindelse med reparation af gamle bygninger. Yderligere oplysninger: Skandinavisk Jurakalk A/S, telefon TÆREDE TRÅDBINDERE Tærede trådbindere i hule mure udgør en potentiel risiko for sammenstyrtning af formure i den ældre bygningsmasse. Senest i marts måned 2003, i stille vejr, væltede en skalmur fra I denne mur var trådbindere udført af messing, som var nedbrudt af salt, der sandsynligvis har været iblandet mørtlen som frostsikring. Murbindere har i tidens løb hyppigst været udført af galvaniserede trådbindere, men også af messing og bronze alle ikke-korrosionsfaste materialer. Sammenstyrtningen i marts måned 2003 og tilsvarende skader har fået Erhvervs- og Boligstyrelsen til i et brev til kommunerne at påpege, at det er den enkelte bygningsejers ansvar, at der ikke sker tilsvarende skader på deres bygninger. For Grundejernes Investeringsfond arbejder Teknologisk Institut, Murværk samt By & Byg sammen om at definere behovet for eftermontering af trådbindere i murede bygninger og anvise undersøgelsesmetoder af tærede trådbindere i hule mure i den ældre bygningsmasse. Anvisninger/vejledninger offentliggøres i efteråret 2004, og Murerfagets Oplysningsråd vil i den forbindelse udgive en revideret vejledning i eftermontering af trådbindere. Murværkscentret Rådgivning Konsulentbistand Prøvning Laboratorieanalyser Telefon

5 TOLERANCER Dansk Byggeri har igangsat et meget væsentligt projekt, hvor byggeriets forskellige faggrupper samarbejder om at skabe fælles grænseflade og toleranceprincipper. Resultatet forventes at skabe langt større klarhed om sammenhængen mellem fagene samt et overblik over, hvilke forudsætninger, de forskellige fagområder har for deres arbejder. Yderligere oplysninger: chefkonsulent Niels Strange, Dansk Byggeri, telefon INTET STØV FRA VINKELSLIBERE Et nyt system, der effektivt hindrer støvdannelser, når der arbejdes med vinkelslibere, er nu på markedet. Apparatet kan monteres på alle gængse vinkelslibere. Et vandtågeslør hindrer, at der dannes støv under arbejdet. Set hos Cobra Interdiamant, Roustvej 90, 6800 Varde. Telefon FRA MURERSEKTIONEN Bestyrelsen mødes medio juni med branchebestyrelsen fra SiD, murersvendenes landsbrancheklub samt repræsentanter fra murerarbejdsmændenes fagforening for at drøfte fagets interesser. Bestyrelsen har besluttet at genoptage en møderække med nordiske kolleger for at drøfte fælles interesser som for eksempel materialepriser, arbejdsløn, uddannelse m.m. Første møde planlægges til afholdelse i begyndelsen af Formanden har udsendt en skrivelse til de af sektionens medlemmer, som ikke har lærlinge og anmodet dem om at gøre en ekstra indsats for at ansætte en murerlærling således, at kurven på det stigende antal skolepraktiklærlinge kan brydes. Sektionen har udarbejdet en lønoversigt gældende fra den 1. marts Oversigten findes på sektionens hjemmeside www. murersektionen.dk BYGGERIETS LEVERANDØR C.F. Richsvej Frederiksberg C Telefon FORLAGET TEGL Bogen henvender sig til alle, der har lyst til kreative udfoldelser med belægningsarbejde i haven. Den omhandler typiske eksempler på mindre arbejder i materialer, der kan lægges direkte i grus uden brug af klæbemidler og specialfundering. Bogen, der er rigt illustreret koster 128 kr. Den kan købes i boghandlen eller bestilles på NATURSTEN, TEGL & BELÆGNINGSSTEN I HAVEN

6 UDDANNELSE AF MURERARBEJDSMÆND Murerarbejdsmanden har en vigtig rolle, idet han tilrettelægger murersvendenes arbejde. Derfor er en uddannelse oplagt, hvis man vil højne kvaliteten og øge effektiviteten i byggeriet. Murerarbejdsmanden står for logistik og planlægning på arbejdspladsen, og det kræver uddannelse. Dansk Byggeri og SiD har udviklet en ny uddannelse for murerarbejdsmænd. De første hold er allerede i gang i henholdsvis København og Ålborg. Uddannelsen varer 1 1 / 2 år, hvoraf de 12 uger bruges på teknisk skole. Skoledelen består af: Er der andre steder i landet, hvor der er interesse for den nye uddannelse, kan der etableres hold, hvis der er tilmeldinger nok. Murerfagets Fællesudvalg har ansat to konsulenter, der kan kontaktes, hvis den nye uddannelse passer ind i jeres firma: Jesper Nielsen Sjælland/Fyn Morten Petersen Jylland MURERnyt udgives af: Dansk Byggeri, Murersektionen Agerbæksvej Risskov Systemstillads Truckcertifikat Teleskoplæsser/hejs Planlægning Materialelære Arbejdsmiljø Tegningsforståelse 3.0 uger 1.4 uge 0.6 uge 4.0 uger 1.0 uge 1.0 uge 1.0 uge Redaktion: MURO Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Oplag: 2500 stk Tryk: Paritas Grafik, 2605 Brøndby Ugerne er fordelt over fire skoleophold: et ophold på fire uger, to ophold på tre uger og et ophold på to uger. Uddannelsen medfører, at deltagerne får det lovpligtige stillads- og truckcertifikat. I efteråret 2004 starter det næste hold på Københavns Tekniske skole, og i Århus starter et kursus sidst på året. Tilmeldinger kan foretages allerede nu. Planlægning af byggepladsen diskuteres. Terca Facadesten Smukt og nuanceret sortiment Terca Sålbænkesten Sætter præg på facaden Terca Exclusive Facadesten Matcher enhver tids byggestil Porotherm Teglblokke Danmarks nye byggesystem Koramic Tagsten Markedets mest omfattende program Terca Belægningstegl Stort udvalg til individuelle løsninger Vest tlf Øst tlf

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen DANSK BYGGERI Murersektionen SEPTEMBER 2009 ORIENTERING FRA FORMANDEN Murersektionen har siden år 2000 arbejdet med en løsning på arbejdsmiljøproblematikken i forbindelse med opmuring af facader og er

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Der er så billigt ude på landet

Der er så billigt ude på landet FORSK17 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Juni 2005 Byfornyelse begrænser Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere