Deltagere november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere. 22. 23. november 2014"

Transkript

1 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters SLS-Esbjerg Chanette Vogelius Hertz SLS-Hillerød Line Holm Nielsen SLS-Hjørring Kristina Bendix Johnsen SLS-Holstebro Frederik Justesen SLS-Horsens Cecilie Hollesen (deltog kun lørdag) SLS-København Liselotte Straarup Larsen SLS-Næstved Camilla Engelstoft Hess SLS-Odense Julie Vo SLS-Roskilde Heidi Maria Wiuff SLS-Svendborg Mette Bertelsen SLS-Sønderborg Emil Gjerløv Nielsen SLS-Slagelse Stine Brink Christensen SLS-Thisted Nadja Storm SLS-Viborg Rikke Holm (deltog kun søndag) SLS-Aarhus Philip Brix Juel Pedersen SLS-Aalborg Marie Mørch Mølgaard Bestyrelsessuppleanter Pernille Louise Fast, SLS-Nykøbing F. Øvrige deltagere Andreas Sotelo Gregersen, SLS-Esbjerg Alex Bülow, SLS-Hillerød Mikkel Gungaard, SLS-Hillerød Anders Ringsager, SLS-Hillerød Helene Heltoft, SLS-Hjørring Marie Yde Sloth Poulsen, SLS-Hjørring Hilda Sørensen, SLS-Hjørring Camilla Juul Christensen, SLS-Horsens Karen Blum-Skriver, SLS-Horsens Rasmus Dedenroth, SLS-København Helle Storm, SLS-København Rasmus Ringsing Nielsen, SLS-Nykøbing F. Irene Andersen, SLS-Slagelse Charlotte Lauritzen, SLS-Slagelse Linea Pedersen, SLS-Thisted Maria Nielsen, SLS-Thisted Sine B. Day, SLS-Thisted Michelle Overbeck Christensen, SLS-Thisted Lone Gylling Ditlevsen, SLS-Aaalborg Melissa Kristensen, SLS-Aalborg Mathilde Møller Pedersen, SLS-Aalborg Peter-Michael Holdgaard Halvorsen, SLS-Aalborg Mette Westergaard-Hansen, SLS-Aarhus 1

2 Mette Schøne Nielsen, SLS-Aarhus Cecilie Østlund, SLS-Aarhus Camilla Bro Lund, SLS-Aarhus Stine Rossen Møller, SLS-Aarhus 2

3 Referat af bestyrelsesmøde november Velkomst og praktiske oplysninger v. formanden Åbning af mødet v. mødeleder Opfølgning fra sidste mødes evaluering v. mødeleder Godkendelse og prioritering af dagsorden Orientering Lokalbestyrelser Arbejdsgrupper Forretningsudvalg Sekretariat Næstformand Formand Sager til beslutning Det fremtidige arbejde i SLS Sager til drøftelse DM i sygepleje skills Introduktioner for nye sygeplejestuderende E-learning på sygeplejerskeuddannelsen Lokale handleplaner for indsatsområderne Årsmøde Fremsynsprocessen Evaluering af finanslovskampagne og demonstration Sager til orientering SLS-Camps Ramme- og detailbudget for Fælles omklædning Årets kliniksted Eventuelt Evaluering af mødet Næste møde Afslutning af mødet v. mødeleder

4 1. Velkomst og praktiske oplysninger v. formanden Intet til referat 2. Åbning af mødet v. mødeleder Intet til referat 3. Opfølgning fra sidste mødes evaluering v. mødeleder Der skal være bedre styring af pauser. 4. Godkendelse og prioritering af dagsorden Behandling af punkt 6.1 flyttes til efter behandling af punkt 7.5. Behandling af punkt. 7.6 forlænges til 30 minutter. 5. Orientering 5.1 Lokalbestyrelser SLS-Bornholm Intet til referat SLS-DST Vi har i samarbejde med Metropol og Hillerød afholdt et sexologi-foredrag, hvor der var over 100 deltagere. Det var et spændende foredrag med masser af relevant viden og satte for alvor gang i debatten om, hvorfor sexologi ikke er en del af den fastlagte undervisning på vores uddannelse. Vi har på skolen afholdt en studiecafé for de nye studerende. Studiecaféen er et sted, hvor de ældre studerende i første omgang kommer for at hjælpe de nye med spørgsmål angående undervisning, eksamen eller klinik, og hvor de ældre studerende på den måde kan få genopfrisket deres viden om f.eks. om anatomi og fysiologi. o Studiecaféen kan både være et sted, hvor man kan sidde og lave sine lektier, snakke i grupper om sine oplevelset i klinik og høre om andres erfaringer og på den måde skabe relationer på tværs af modulerne. Vi arbejder i øjeblikket på at afholde mange flere. Vi har lige nu en studiemiljøundersøgelse i gang på skolen i form af et spørgeskema, som vi har arbejdet på at få op og køre i meget lang tid. Undersøgelsen er under Metropol, og spørgsmålene er derfor ikke helt tilpasset vores skole. Vi har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at supplere undersøgelsen med mere dybdegående interviews af to studerende fra hvert modul. Derudover skal vi afholde et møde med ledelsen, hvor vi evaluerer på resultaterne og finder ud af, hvad der skal handles på. 4

5 5.1.3 SLS-Esbjerg Ekstraordinær generalforsamling SLS-Esbjerg har afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor Elisabeth blev valgt som ny nætformand, og der desuden blev valgt tre nye aktive, der er på tidligere moduler, ind i bestyrelsen. Regional arbejdsdag i Odense Vi var desværre kun 2 fra SLS-Esbjerg, som kunne deltage, men denne dag var alligevel en succes, da vi var flere lokalbestyrelser fra Region Syddanmark, som fik udarbejdet en Tip en 13 er, tilpasset før-klinikoplæg, og hver lokalbestyrelse fik udarbejdet en handleplan. Klinikpjeceuddeling som rundstykkeevent Der blev en fredag morgen, hvor der var flest på skolen, delt smurte rundstykker ud sammen med klinikpjecen. Dog havde vi overskud af rundstykker, men heldigvis ønskede flere, som ikke ville have rundstykker, sig klinikpjecen. Facebook var benyttet til at reklamere for vores lille synlighedsarrangement SLS-Hillerød Intet til referat SLS-Hjørring Intet til referat SLS-Holstebro Foredraget med Christian Kummerfeldt var en stor succes. 80 mennesker var dukket op. Der var sygeplejestuderende, sygeplejersker og undervisere. Vi modtog ros og gode ord for arrangementet. Arrangementet var omtalt i Holstebro Dagblad. Vi har valgt Verdens bedste uddannelse som indsatsområde. Vi har valgt at have fokus på arrangementer som bliv skarp til eksamen og karrieredag. SLS Holstebro vil forsøge at komme med i udvalget mellem sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og uddannelseslederne i klinikken eller forsøge at skabe en netværksgruppe mellem de kliniske vejledere, uddannelsen og de studerende. Derudover skal vi i lokalbestyrelsen holde et synlighedsarrangement den 4. december med æbleskiver, klinikpjecen og vores SLS-folder. På det seneste er vi blevet kontaktet af TV Midtvest på baggrund af happening i Thisted om medicinregning. Vores næstformand er blevet kontaktet telefonisk og har besvaret spørgsmål, mens formanden har deltaget i et interview SLS-Horsens I SlS-Horsens arbejder vi for tiden med punktet rekruttering og fastholdelse. Vi afholder café-aftener for at skabe synlighed og give medlemmerne fordele. Førstkommende arrangement er sårpleje med en sårsygeplejerske fra Coloplast. Vi vil gerne afholde bamsehospital, hvor aktive i SlS vil invitere de lokale daginstitutioner, så børnene bliver mere dus med sundhedspersonale i kitler. Vi arbejder ud fra en tanke om, at aktive arbejder med det, de gerne vil i SLS. Derfor laver vi udvalg i vores lokalbestyrelse, som arbejder med bla. praktikoplevelser (gode og dårlige) og bedre kontakt skole og klinikvejleder. Vi har afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor Louise Tandrup, modul 2, blev valgt til ny næstformand. Vi har afholdt "styrk dig til eksamen" men super opbakning og stor tilfredshed. 5

6 5.1.8 SLS-København Afholdt sexologiarrangement SLS-DST, SLS-Hillerød og SLS-København. Møder med styregruppe (tværfagligt modul) Fokus på studenter inddragelse, temabeskrivelser. Valgmøde30/ Næstformandsvalg DSR. Lokalbestyrelsesmøde d. 19/ NB, Konstituering af ny fungerende formand. Ekstraordinær generalforsamling d. 03/ Eksamenskursus den 9/12. Samarbejde i Studierådet om Sygeplejestuderendes Råds fremtid. Møde med Anni og Sidsel mhp modul introduktioner 1-4. Møde med modulkoordinator modul 1-4 mhp intro nye modul 1 studerende. Planlagt introduktioner for modul 7 og SLS-Nykøbing I Nykøbing Falster er vi i den sidste del af planlægningen til karrieredagen d Vi har arbejdet meget med lancering og reklamering for karrieredagen, og der er nu over 50 tilmeldte. Vi benytter lejligheden ved slutningen af karrieredagen til at hverve nye medlemmer og potentielt nye aktive. Vi oplever, at vi ikke får noget information om de forskellige specialer og altså muligheden for at retningsbestemme sit fremtidige job. Efter karrieredagen påbegynder vi planlægningen af vores filmaften-koncept med 1 film om ugen i 4 uger. Filmene skal være af sygeplejefaglig retning bl.a. De urørlige, Patch Adams og Amour. Arrangementet vil være nemt at planlægge samt billigt at aflyse. I mellemtiden har vi deltaget i kredsmøde med DSR omkring udarbejdelsen af en samarbejdskontrakt. Det er meningen, at vi skal underskrive den på næste møde 16. december. Til næste lokalbestyrelsesmøde påbegynder vi de praktiske overvejelser omkring det nationale bestyrelsesmøde i februar SLS-Næstved Intet til referat SLS-Odense Siden sidste nationale møde i oktober har vi: - Fået 2 nye aktive. - Afholdt lokaltbestyrelsesmøde og møde med sygeplejerskeuddannelsens uddannelseschef - Haft regionalt møde med FU-Anne og de andre lokalbestyrelser fra Region Syddanmark, hvor der blev udarbejdet lokale handleplaner samt udarbejdet PowerPoint til vores førklinikoplæg, som afholdes i januar. - Holdt møde med DSR Region Syddanmark, FU-Anne og de andre lokalbestyrelser i regionen. Derudover er vi godt i gang med de sidste forberedelser til den store julefrokost i december. 6

7 SLS-Roskilde Karrieredag Vi har karrieredag den 3. december. Det er vores første arrangement. Vi har været ude i klasserne for at synliggøre arrangementet samt delt flyers ud. Disse vil også blive delt ud 1. og 2. december. Vi har i den forbindelse prøvet at synliggøre vores facebook, så folk kan følge med i kommende arrangementer, og inden synligheden startede havde vi 60 medlemmer, efter steg vi til 116. Klinikpjecerne vil vi have med på karrieredagen. Grundkursus Da kun 2 medlemmer deltog i Grundkurset den 31. september, blev vi enige om, at vi skal have et kursus lokalt Ikke mindst pga nye medlemmer. Oplæg I forbindelse med at synliggøre os vil vi rigtig gerne til at lave nogle flere lokale oplæg - bl.a.. sexologioplæg, Christian Kummerfelt, eksamensforberedelse SLS-Silkeborg Intet til referat SLS-Slagelse Vi har nu 3 nye meget potentielle aktive. De har alle deltaget i lokalbestyrelsesmøder, og vi vil snart få afklaret, om de vil være en del af bestyrelsen. Planen var tidligere at få afholdt et foredrag inden det nye år, men da alle kræfter har været på rekruttering af nye aktive, er dette mål ikke nået. Vi planlægger nu 2 foredrag. Et i januar og et i marts/april måned. Lige nu indhentes tilbud på forplejning og pris på foredragene. Søgepuljeansøgning er under udarbejdelse. Vores uddannelsesleder har fundet nyt arbejde, og dermed er Dorte Gulling blevet midlertidig uddannelsesansvarlig. Vi har haft møde med hende med henblik på at få et godt samarbejde og få skaffet bedre forhold for SLS på skolen bl.a. mulighed for at gøre os synlige samt et lokale til SLS. Ydermere er der blevet afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor Ann Kristensen blev valgt som ny næstformand SLS-Svendborg Intet til referat SLS-Sønderborg Vi har i SLS-Sønderborg afholdt ekstraordinær generalforsamling og fået valgt nyt formandskab, bestående af formand Emil Gjerløv Nielsen, næstformand Mette Schlaikjer og kasserer Kristina Fastrup. Vi har arbejdet med nye handleplaner for bestyrelsen, hvilket har givet et klart overblik over de mål, vi har til fælles, og hvordan vi vil opnå dem. Handleplanerne har også været taget op på en teambuilder-dag med Anne fra FU og SLS projektmedarbejder Sidsel. Dette har klargjort, hvordan vi aktivt kan bruge dem som en ressource, samt været en hjælp til at udfylde dem korrekt. 7

8 Vi har deltaget i regionalt møde i Odense, hvor vi har arbejdet videre med vores handleplaner og delt ideer samt fået indsigt i, hvad de andre lokalbestyrelser i regionen arbejder med. Vi har haft en samtale med vores uddannelsesansvarlige Edel for at informere om, hvad vi gerne vil opnå inden for en overskuelig fremtid, samt hvordan vi kan samarbejde omkring det. Så har vi haft kontakt til en journalist fra Jyske-Vestkysten, som gerne ville høre om SLS holdning til tilstedeværelsespligten på de 30 timer i klinik, hvor man ikke må have noget fravær i Sønderborg. Der er udkommet en artikel omkring dette SLS-Thisted Siden sidste nationale møde har seks af bestyrelsesmedlemmerne fra Thisted været på bestyrelseskursus hos Dansk Sygeplejeråd i oktober. Derudover har vi arbejdet med de lokale handleplaner, som vi fik på det nationale bestyrelsesmøde i september. Vi har afholdt en pillehappening for at sætte fokus på, at vi ikke får nok undervisning i medicinregning, samt at vi ikke har nogen egentlig eksamen i det. Det blev dækket af Nordjyske og Tv MIdtVest. En uge efter blev jeg interviewet af Tv MIdtVest, da de ville lave mere om det, hvor Frederik, formand i Holstebro, og Helle Kanstrup også blev interviewet. Det har fået rigtig meget omtale, også mere end vi turde håbe på. Vores uddannelsesleder har nu endelig indvilget i at se på, om noget kan ændres, så vi får mere undervisning og en evt. eksamen. Derudover har vi afholdt temaeftermiddag for de kliniske vejledere. Der mødte kun 6 op af de 8 tilmeldte, men det var en rigtig god oplevelse. Vejlederne gav også meget feedback omkring arrangementet, og det er godt, at vi kommer i dialog, så vi kan tale mere målrettet med de studerende, når vi er inde og forberede dem på praktik i modul 3. De fik den nye klinikpjece. Selvom jeg havde været rundt med den overalt, var der nogle, der ikke havde fået den. Et arrangement, der tænkes, at vi gentager om et år. VI har afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor jeg blev genvalgt til formand indtil februar, hvor jeg stopper. Ny næstformand blev Sally Olesen, og det er også hende, der konstitueres som formand, når jeg går ud til februar og indtil den ordinære generalforsamling i marts. Lige nu forbereder vi afholdelse af det nationale bestyrelsesmøde i Thisted til januar. Samtidig er vi tre, der går ud af bestyrelsen, da vi meget gerne skulle blive sygeplejersker i løbet af januar. Kredsen skal derfor være obs på ny bestyrelse efter januar, og den nye bestyrelse skal lige finde sine ben SLS-Vejle Intet til referat SLS-Viborg Intet til referat SLS-Aalborg I Aalborg har vi i samarbejde med Kreds-Nordjylland, SLS-Thisted og SLS-Hjørring arbejdet på at lave en SLS-Camp. Desværre var der ikke nok tilmeldte, og vi måtte aflyse. Det var virkelig ærgerligt, da programmet var rigtig godt. Vi har dog også opnået nogle ting. Vi har holdt vores første introduktion for modul 1, og i forbindelse med det har vi fået 7 nye aktive lokalbestyrelsesmedlemmer. Så det går fremad i Aalborg. 8

9 Næstformand Lone og kasserer Carina og formand Marie har været på grundkursus afholdt af DSR på Vilvorde kursuscenter, og vi lærte mange ting, som vi helt sikkert vil bruge i vores arbejde fremover. I forbindelse med en temadag for kliniske vejledere i Aalborg den 10/11 holdt formand Marie et oplæg omkring et godt studieforløb. Her blev kriterierne for årets kliniksted samt individuelle meninger fremlagt. Vi delte også den lille klinikfolder ud, hvilket de var meget glade for. Alt i alt var det en god oplevelse. Vi har fremstillet en handleplan med indsatsområdet rekruttering og fastholdelse, som er sendt til SLS formand, og med de nye medlemmer er der rig mulighed for at kunne opnå den og måske mere til. Vi har haft kredsmøde/julefrokost med Kreds Nordjylland, dog uden at kredsen mødte op pga. sygdom SLS-Aarhus I Aarhus har vi netop afholdt foredrag med hospitalsklovnen Petunia. Derudover har vi holdt frokost med Marco, vores papfigur. Vi har været ude på toiletterne og hænge plakater op for MVU-demonstrationen, hospitalsklovnforedraget og SLS generelt - det er nyt for vores skole at reklamere på denne måde! Vi har lavet en SLS-stander og er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan få mere plads at reklamere på. Så har der været introduktion for de nye studerende. Desværre var der to klasser, som ikke kom, da de ikke havde timer på denne dag. Vi har derfor også været ude i disse klasser for at sikre introduktion til dem. Vi har planer for nye arrangementer. Vi vil afholde et foredrag efter nytår om budgetlægning i samarbejde med Lån & Spar Bank. Derudover vil vi undersøge mulighederne for at afholde en camp i samarbejde med Region Nordjylland. 5.2 Arbejdsgrupper Intet til referat. 5.3 Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmedlem Anne Møller Christoffersen Siden sidste nationale bestyrelsesmøde har jeg overordnet lavet: 22/9 + 23/9 Introduktion til SLS for nye studerende i Odense 4/10 Det fynske folkemøde 6/10 Intro for potentielt aktive i Svendborg; Sag om studerende i Esbjerg; Talt med potentielt nye aktive i Sønderborg 9/10 Demonstration i København #UngeKræverHandling #FairFinansiering 14/10 FU-skypemøde 16/10 Teambuilderdag i Sønderborg 18/10 SLS-arbejdsdag i Region Syddanmark (udarbejdelse af handleplaner for lokalbestyrelserne, udarbejdelse af tip en 13., udarbejdelse af før-klinikoplæg + drejebog m.m.) 9

10 20/10 Møde med FU og Franziska Juul-Andersen i Kvæsthuset 22/10 Introduktion til SLS for nye studerende på e-learning-hold i Slagelse 25/10 Danmarks bedste Studiemiljø 27/10 Kredsmøde mellem SLS og DSR 11/11 Partnerskabsaftale mellem DSR og University College Lillebælt og University College Syd 12/11 Interview med EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) om evaluering af sygeplejerskeuddannelsen 13/11 Deltaget i SLS-Odenses lokalbestyrelsesmøde 14/11 FU-møde 17/11 Deltaget i SLS-Esbjergs møde angående planlægning af rustur til nye sygeplejestuderende i februar /11 Præsentationsmøde af praktikportalen for UCL Blangstedgårdsvej og Vejle; Undersøgt lokaler til afholdelse af årsmødet Forretningsudvalgsmedlem Martin Locht Pedersen Det er et par måneder siden, vi har set hinanden sidst. Det første stykke tid stod rigtig meget på MVU kampagne. Både Kære Sofie kampagnen, hvor det er fedt at se, at så mange har villet være med. Demonstrationen, hvor der var flot fremmøde, og folk havde lavet bannere og var klar på at vise regeringen, at vi vil en anden vej, hvis vi skal have den bedste uddannede generation nogen sinde. Og hele UngeKræverHandling og FairFinansering kampagnerne, både lokalt og nationalt. Der har i denne forbindelse være meget arbejde på tværs af MVU, hvor kampagner er blevet koordineret og hvor vi har hjulpet hinanden på tværs. Dette være sig læserbreve til VIA rektor, bannerdrop, postkortkampagne og meget mere. Tidligere har det været sådan, at demonstrationen er kulminationen på dette arbejde, men jeg håber, at vi kan lave om på dette i det nye år, så demonstrationen bare er et element af mange, som vi arbejder med i MVU, sammen. Der er blevet lavet lokale handleplaner på tværs af regionen, og af dem jeg har set, så ser det ud til at kunne blive et rigtig godt videre arbejde. Der er i hvert fald en masse ideer, der kan arbejdes videre med, og jeg glæder mig til at hjælpe, og som altid så siger I bare til! Lokale bestyrelsesmøder har der selvfølgelig også været nogle stykker af, og når det ikke har kunnet lade sig gøre, altid at komme til dem jeg er blevet inviteret til, så klarer vi den over telefonen, Skype eller I er gode til at fortælle mig bagefter, hvis I har diskuteret noget, som jeg bør vide. Det skal I have tak for. På samme møde har der også været flere møder i FU end normalt, både fordi der har været meget, vi gerne vil ændre, men der har også været presserende sager, der ikke har kunnet vente. Ud over det ovenstående vil jeg blandt meget andet nævne: - Forberedelse af aktiv-opkvalificeringsdag i Midt - Møder med interessenter - SDS årsmøde - Politikerkontakt, bl.a. omkring flere mænd i sygeplejen - Debatindlæg og læserbreve - Plakatarrangementer - Introduktioner - Hospitalsklovnekampagnen - Medlemssager - Skriftligt arbejde til støtte af formandskabet herunder søgepuljeansøgninger, høringssvar, notater omkring emner osv. 10

11 5.3.3 Forretningsudvalgsmedlem Rune Bruun Brodersen Onsdag d. 24/09/ MVU møde styregruppen i København - Planlægning af demoen og aktiviteter op til. Lørdag d. 4/10/ MVU Kære Sofie store pakkedag af postkort - Vi pakkede de postkort, som vi fik lavet, og sendte dem ud til os selv og vores samarbejdspartnere i MVU. Tirsdag d. 6/10/ MVU Banner workshop - Vi fik lavet to flotte bannere til SLS, som skulle anvendes ved finanslovsdemonstrationen Torsdag d. 9/10/ Finanslovsdemonstration - Den store dag, hvor vi fik demonstreret i store dele af Københavns indre by. Tirsdag d. 14/10/ Forretningsudvalgs Skype-møde - Møde om arbejdet i SLS og igangværende aktiviteter. Torsdag d. 16/10/ Regionalt møde i SLS Region Hovedstaden - ved sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød - Møde, hvor regionens lokalbestyrelser deltog, og forhåbentlig startskuddet på et bedre samarbejde i Region Hovedstaden. SLS-Bornholm kunne desværre ikke deltage, men sendte en orientering. Mandag d. 20/10/ SLS Forretningsudvalgs forventningssamtale - Møde om Forretningsudvalgets forventninger og evaluering på de første måneder af samarbejdet. Tirsdag d. 28/10/ Generalforsamling DSR Kreds Hovedstaden - SLS havde en stand, hvor vi fik uddelt en masse merchandise og gjort opmærksom på at SLS i Region Hovedstaden. Generalforsamlingen lå dog i den sidste uge af eksamensperioden, hvilket fik konsekvenser for fremmødet af SLS-aktive. Vi var dog 5 aktive og et par gamle SLS ere. Torsdag d. 30/10/ DSR - Næstformands valgmøde Metropol - Møde, hvor sygeplejestuderende kunne møde næstformandskandidaterne. Dette møde lå dog også i eksamensperioden, hvilket havde konsekvenser for fremmødet af studerende. Onsdag d. 5/11/ Evaluering af Unge Kræver Handling Onsdag d. 12/11/ Regionalt møde i SLS Region Hovedstaden - ved Metropol sygeplejerskeuddannelse - Andet regionale møde i SLS 2014, hvor regionens lokalbestyrelser deltog. Samarbejdet i regionen er kommet i gang, og planlægningen af årets arrangementer, her iblandt karrieredagen har fået sit første spadestik. SLS-Bornholm og SLS-Hillerød kunne desværre ikke deltage, men sendte en orientering. Det er blevet besluttet, at vi arbejder på at afholde en Temadag / Konference i april, som skal omhandle emnet Den moderne patient. Jeg arbejder videre med en præsentation / Invitation til organisationer / foredragsholdere, som kunne tænke sig at byde ind med indslag, som kunne være relevante for sygeplejestuderende, nyuddannede og erfarne sygeplejersker. 11

12 Torsdag d. 13/11/ Repræsentation af SLS ved Dansk Studiefond - Undertegnede er indstillet og godkendt til at varetage SLS repræsentation ved Dansk Studiefond til og med 31/12/2014. Det har tidligere været Mette Guldal Stefansen, Torsdag d. 13/11/ Repræsentation af SLS ved Danmarks Evalueringsinstitut - Undertegnede er indstillet og godkendt til at varetage SLS repræsentation ved Danmark Evalueringsinstitut. Torsdag d. 13/11/ Deltagelse ved SLS-DST s lokalbestyrelsesmøde - Lokalbestyrelsesmøde, SLS-DST havde besøg af Sidsel, vores projektmedarbejder, samt UC Diakonissestiftelsens rektor Kim. Fredag d. 14/11/ Synlighedsdag på Hillerød Sygeplejerskeuddannelse - SLS-Hillerød, Formand Sanne og undertegnede tilbragte hele dagen på sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød for at promovere SLS og skaffe nye medlemmer og aktive. Fredag d. 14/11/ Forretningsudvalgsmøde i Odense - Møde om arbejdet i SLS og igangværende aktiviteter. Søndag d. 16/11/ Udarbejdelse af samarbejdsaftale for SLS Region Hovedstaden - Det regionale samarbejde i Region Hovedstaden skal styrkes. Der skal derfor underskrives en samarbejdsaftale, så der er klare retningslinjer for samarbejdet i regionen. Tirsdag d. 18/11/ Videre udarbejdelse af SLS Konference Den moderne patient - Præsentation og invitation af arrangementet for organisationer og foredragsholdere. Denne skal sendes ud, for at se om nogle kunne have interesse i at komme ud og fortælle. Onsdag d. 19/11/ SLS-Hillerød lokalbestyrelsesmøde - Planlægning af fremtidigt SLS arbejde og samarbejde. Fredag d /11/ Nationalt bestyrelsesmøde i Hjørring 5.4 Sekretariat Introduktioner F15 Arbejdet med at lave aftaler med skolerne omkring introduktioner til SLS og DSR for modul 1-studerende i forbindelse med studiestart februar 2015 starter op nu. Vi vil forsøge at få lagt introduktionerne, så de fortrinsvis afholdes i løbet af uge 7, 8 og , men der vil sandsynligvis også blive afholdt enkelte introduktioner i løbet af marts. Forretningsudvalg og lokalbestyrelser bliver løbende orienteret om datoer for introduktionerne. Intromateriale (intromapper og goodibags) bliver sendt ud til lokalbestyrelserne i starten af uge Mail til sekretariatet Husk, at alle mail til sekretariatet vedrørende generalforsamlinger (indkaldelser, referater, forretningsordener, spørgsmål vedrørende generalforsamlinger m.m.), info om valg, indsupplering og fratræden af lokalbestyrelsesmedlemmer, info til hjemmesiden om arrangementer, bestilling af materiale m.m. skal sendes til Så har alle i sekretariatet adgang til at se, hvad der er kommet ind, og vi kan fordele mailene internt i sekretariatet. Se mere detaljeret information side i Aktiv i SLS

13 5.5 Næstformand - Udarbejdet SLS Nyhedsbrev - Deltaget i FTF-møde - Deltaget i netværksmøder i MVU - Deltaget i netværksmøder og organiseringsmøder i Elev- og Studenterbevægelsen - Arbejdet med tiltag omkring uddannelsesmiljølov i samarbejde med MVU-netværket - Arbejdet med tiltag omkring ny struktur i MVU-netværket - Deltaget og medvirket til planlægning af demonstration d Unge kræver handling - Arbejdet med tiltag omkring SLS fremtidige struktur - Deltaget i Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Sygeplejeråd - Deltaget i Uddannelsesudvalgsmøde i HB - Forberedelse af nationalt bestyrelsesmøde i november, herunder dagsorden og regnskab - Afholdt introduktion i Slagelse for E-learning studerende - Deltaget i FU-møder - Deltaget i European Nursing Students Associations annual general meeting i Dublin. - Haft GRUS-samtaler med FU - Arbejdet med forhøjelse af SLS rammebevilling - Arbejdet med tilskud til studenterrådene fra ministeriet - Deltaget i møde med Danske Professionshøjskolers uddannelsespolitiske udvalg omkring dimensionering af uddannelserne og studiemiljø. - Arbejdet med SLS Årsmøde Formand Se selvstændig fil med orienteringer. 6. Sager til beslutning 6.1 Det fremtidige arbejde i SLS (Lukket dagsordenpunkt) Sagsresumé fremlægges på mødet i forbindelse med behandlingen af punktet. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen beslutter, hvordan det fremtidige arbejde i SLS skal foregå. Beslutning (Lukket dagsordenpunkt) 13

14 7. Sager til drøftelse 7.1 DM i sygepleje skills Der bliver afholdt DM i skills i andre faggrupper, fx for håndværkere og SOSU-elever. Det kunne være spændende at afholde DM i sygepleje skills i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter, hvordan DM i sygepleje skills kan arrangeres, og kommer med idéer til, hvad eventen skal indeholde. Drøftelse SLS-Bestyrelsen drøftede indstillingen. Martin fra forretningsudvalget skriver et notat på baggrund af drøftelsen, som SLS formand kan tage med til DSR s Hovedbestyrelse. 7.2 Introduktioner for nye sygeplejestuderende To gange om året starter nye studerende på sygeplejerskeuddannelsen, og det er det vigtigste tidspunkt for SLS, for det er her, vi får vores medlemmer i forbindelse med vores introduktioner til SLS og DSR for modul 1-studerende. På mange skoler er introduktionerne skemalagt og afholdes i samarbejde mellem forretningsudvalget, Dansk Sygeplejeråd og lokalbestyrelserne. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter, hvordan samarbejdet med FU og DSR var under introduktionerne, og hvordan PowerPoint-præsentationen fungerede. Drøftelse SLS-Bestyrelsen drøftede indstillingen. SLS formand tog notater til det videre arbejde af introduktionerne og måden, hvorpå de organiseres og fungerer. 7.3 E-learning på sygeplejerskeuddannelsen Der bliver oprettet flere og flere e-learning hold på sygeplejerskeuddannelsen. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fra august 2014 om e-learning på lærer- og sygeplejerskeuddannelsen viser bl.a., at e-learning uddannelser er eftertragtet blandt ældre og mere etablerede studerende. Dette er bl.a. grundet, at e-learning uddannelse giver mulighed for at have et fleksibelt studieliv i kombination med at have familie og arbejde eller bopæl langt fra uddannelsesinstitutionen. Dette stiller også krav til studievejledningen og underviseres it og didaktiske kompetencer på professionshøjskolerne. Bl.a. peger EVAs undersøgelse på, at e-learning uddannelserne nedprioriteres på professionshøjskolerne. Derudover kan det godt være problematisk for e-learning studerende at blive hørt, fordi der som sådan ikke er noget udvalg/netværk, der varetager deres rettigheder og vilkår. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter, om SLS skal have en holdning til e-learning på sygeplejerskeuddannelsen, samt om SLS-lokalbestyrelserne også skal varetage e-learning studerendes rettigheder og vilkår og fordele og ulemper herved. 14

15 Drøftelse SLS-Bestyrelsens drøftede indstillingen: Der kunne være en e-learning-repræsentant i lokalbestyrelsen. Der er store udfordringer på dette punkt, og vi skal have skrevet et politikpapir, der arbejder frem i mod at blive vedtaget på årsmødet. En af FU erne bliver specialist på området, men dette kan også være et for stort arbejde, hvis én FU er skal have hele landet. Vi skal besøge E-learningsskolerne og undersøge, hvad vi kan hjælpe dem med. Det kan godt være for meget, hvis det kun er lokalbestyrelserne, der skal stå for det. 7.4 Lokale handleplaner for indsatsområderne I forhold til den nye struktur i SLS er lokalbestyrelserne blevet bedt om at udforme handleplaner for indsatsområderne. Lokalbestyrelserne har valgt et eller flere indsatsområder, hvortil der skulle laves handleplaner, som skulle indsendes til SLS formand senest 1. november Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om, hvordan de lokale handleplaner ser ud, og at der holdes regionale workshops under mødet, hvor lokalbestyrelserne udveksler idéer med hinanden. Drøftelse SLS-Bestyrelsen drøftede de lokale handleplaner i grupper baseret på regioner. Efterfølgende blev pointerne vendt i plenum. 7.5 Årsmøde 2015 Årsmødet tager lang tid at planlægge, da der er mange komponenter, der skal være på plads. Vi har derfor i forretningsudvalget været tidligt ude, og vi er nu nået et godt stykke med planlægningen af årsmødet Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om planlægningen af årsmødet 2015 og drøfter rammerne for aktivistdeltagelse. Drøftelse SLS-Bestyrelsen drøftede indstillingen. FU har fået bemyndigelse til at gå videre og tage en beslutning om, hvor mange aktivister der er nødvendige. 7.6 Fremsynsprocessen Fremsynsprocessen er igangsat fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet. Ministeriet udgiver en rapport. Datoen er ikke fastsat endnu. For at ministeriets rapport ikke skulle være toneangivende alene overfor revideringen af sygeplejerskeuddannelsen, har Sundhedskartellet også udgivet en rapport Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle. Det er vigtigt, at vi i SLS er skarpe på, hvilke ønsker vi har til en fremtidig sygeplejerskeuddannelse. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter, hvad der evt. kan være mere af og mindre af i sygeplejerskeuddannelsen. 15

16 Drøftelse Farmakologi, m5, e-learning. Det kan være farligt med al teori først, som rygtet siger. AF igennem hele studiet, også når vi kommer til M10. Mere klinisk, analyse og forskningsniveau. Tværfaglighed. Vi skal undervises i at skrive en akademisk opgave. Hvis vi skal være mere forskende undersøgende, analyserende, så skal vi også lære det, så det bliver ordentligt. Instruktorordning. Sexologiundervisning. Mere feedback. Førstehjælp! Caseundervisning. Instruktorordning, så ældre studerende underviser yngre i stof, de allerede har lært, fx så man får opfrisket AF senere hen i uddannelsen, hvor man godt kan glemme det, man har lært i starten. Tværfaglighed senere i uddannelses fx omkring m10. Mere maskuline / handlingsorienterede teorier, der bliver praksisnære. Fagrelevant engelsk litteratur. M8 skal være, som det er. Engelsk kan være svært for SOSU-assistenter, da de ikke har de krav om engelsk på deres uddannelse, hvilket der skal tages højde for. 7.7 Evaluering af finanslovskampagne og demonstration Efter demonstrationen og det fortløbende finanslovsarbejde ønsker SLS forretningsudvalg at drøfte og evaluere arbejdet med finanslovskampagnen og samarbejdet med de andre MVU-organisationer. Der indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter og evaluerer på arbejdet med finanslovskampagnen samt samarbejdet med MVU-organisationerne. Drøftelse SLS-Bestyrelsen drøftede indstillingen. Der var nogle problematikker med DGS. En samarbejdsaftale kunne være en mulighed, så man havde klare linjer både til demo og til det daglige arbejde. Demonstration skal ikke være endemålet, men en del af det daglige arbejde. Man bliver nødt til at møde op til møderne, hvis man skal vide, hvad samarbejdet går ud på, men det skal også planlægges i god tid. 8. Sager til orientering 8.1 European Nursing Student Association (ENSA) SLS samarbejder internationalt med Nordiske Sykepleier Studenters Kontaktforum (NSSK) og European Nursing Student Association (ENSA). Fra den 21. oktober til den 25. oktober 2014 blev der i Dublin afholdt generalforsamling for ENSA. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om, hvad der skete på ENSAs generalforsamling, og hvad SLS videre arbejde er med ENSA. 16

17 Orientering SLS formand orienterede om ENSA. 8.2 SLS-Camps For år tilbage afholdt SLS én gang om året et landskursus, som var for alle SLS-medlemmer i Danmark. Desværre kom der ikke ret mange studerende til dette kursus, og det resulterede i, at man måtte aflyse et kursus. Derfor besluttede SLS at nytænke konceptet, og det blev til SLS-Camps, som startede i Region Midtjylland i oktober Siden har der været afholdt SLS-Camps i Region Syddanmark og Region Sjælland. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om SLS-Camp Nordjylland og det fremtidige arbejde med SLS-Camps. Orientering SLS formand orienterede om SLS-Camps 8.3 Ramme- og detailbudget for 2015 På Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Sygeplejeråd november 2014 vedtages SLS rammebudget for SLS formandskab orienterer derfor SLS-Bestyrelsen om, hvordan SLS økonomiske rammer ser ud for Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om den fremtidige økonomiske situation. Orientering SLS næstformand orienterede om ramme- og detailbudget for Fælles omklædning Der er en problematik på Rigshospitalet ift., at mænd og kvinder klæder om sammen. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om, hvordan sagen er håndteret. Orientering SLS formand orienterede om problematikken med fælles omklædning. 8.5 Årets kliniksted 2014 Siden 2012 har SLS kåret årets kliniksted. Formålet med dette er, at vi som studerende også anerkender, når der er et kliniksted, som fungerer rigtig godt. Årets kliniksted bliver kåret ud fra følgende parametre: God klinisk vejledning Godt studiemiljø Fokus på uddannelse Gode læringsmuligheder 17

18 Konkurrencen bliver delt på facebook og alle medlemmer af SLS bliver orienteret om konkurrencen på mail. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om, hvordan kåringen af årets kliniksted kommer til at forløbe. Orientering SLS formand orienterede om processen omkring kåringen af Årets Kliniksted Eventuelt - Uddannelsesmiljøarbejdsgruppen - Kongresforslag Evaluering af mødet Det har været et godt møde, med en god tone. God mødeledelse. Godt arrangeret fra Hjørring, sjove lege, og se skolen. Gode til at komme til tiden. Dårlig akustik. Fantastisk fremmøde. Vi skal finde en måde hvorpå vi kommer tættere på hinanden når vi er så mange. Vi fik godt sammenhold gennem bla legene. 11. Næste møde Næste møde afholdes i Thisted januar Afslutning af mødet v. mødeleder Intet til referat. 18

Deltagere. 20. 21. september 2014

Deltagere. 20. 21. september 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand SLS Morten Lendal Petersen, næstformand SLS Anne Møller Christoffersen, forretningsudvalgsmedlem Martin Locht Pedersen, forretningsudvalgsmedlem

Læs mere

SLS-Aarhus Formand Philip Brix Juel Pedersen Andre deltagere SLS-DST Aktiv Maria Fogtmann SLS-DST Aktiv Julia Dubronyi Zachariasen

SLS-Aarhus Formand Philip Brix Juel Pedersen Andre deltagere SLS-DST Aktiv Maria Fogtmann SLS-DST Aktiv Julia Dubronyi Zachariasen Deltagere SLS-Bestyrelsen SLS Formand Sanne Fuglsang Nyquist SLS Næstformand Morten Lendal Petersen Forretningsudvalgsmedlem Martin Locht Pedersen Forretningsudvalgsmedlem Rune Bruun Brodersen SLS-DST

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06 Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat 4. Justering af dagsorden 5. Forretningsudvalgsrunde 6. Demonstration

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014. Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde. KaJ, medie- og journaliststuderende

Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014. Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde. KaJ, medie- og journaliststuderende Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014 Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Sted: Kystvejen 54, Vejlby Fed, 5466 Asperup Program for weekenden:

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5. Thomas Jensen 13.11.2011 Ryesgade, København. Tid Punkt Emne Ansvar

Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5. Thomas Jensen 13.11.2011 Ryesgade, København. Tid Punkt Emne Ansvar Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5 19:00 19:15 1.0 Formalia Valg af dirigent og referent Referent: Bjarke Dirigent: Thomas 19:15 19:30 2.0 Fremlæggelse af opgaver i bestyrelsen fra sidste

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa SAMS Aarhus Månedsmøde D. 02.09.2013 Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen, Maria Stisen, Rikke Holmgaard, Nina Margrethe

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referat 221006 + 18191106 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Indsatsområde Baggrund DASYS bliver i stigende grad anmodet om deltagelse i udvalgsarbejde. Mulighed for at få sygeplejen indskrevet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat fra møde d. 23. januar 2014

Referat fra møde d. 23. januar 2014 Helle Brinch, Seniordriftschef, Seniorforvaltning, Kolding kommune Jette Mark Sørensen, Odense Kommune Judith Mølgaard, Direktør, OUH Heidi Have, Afdelingschef, uddannelsesafdelingen, OUH Angelika Kargo,

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde Intro Kvalitetsafdelingen gennemførte ultimo 2014 en studentertilfredshedsundersøgelse blandt alle VIAs studerende. På Psykomotorikuddannelsen besvarede 71 % af de studerende undersøgelsen. Samarbejds-

Læs mere

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

3. Fisken på disken Forventninger blev sammenstillet og der blev ryddet op i faglige og klubmæssige udeståender. SR ledte derefter processen.

3. Fisken på disken Forventninger blev sammenstillet og der blev ryddet op i faglige og klubmæssige udeståender. SR ledte derefter processen. Referat fra Bestyrelsesmøde i Kreds 47-Suså lørdag den 1. marts 2014 kl. 13.00 Deltagere: Tommy Jensen(TJ), Svend Erik Christensen(SC), Sofie Rasborg(SR), Benny Stoico(BS), Svend Jensen(SJ), Morten Christensen(MC)

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere