Deltagere november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere. 22. 23. november 2014"

Transkript

1 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters SLS-Esbjerg Chanette Vogelius Hertz SLS-Hillerød Line Holm Nielsen SLS-Hjørring Kristina Bendix Johnsen SLS-Holstebro Frederik Justesen SLS-Horsens Cecilie Hollesen (deltog kun lørdag) SLS-København Liselotte Straarup Larsen SLS-Næstved Camilla Engelstoft Hess SLS-Odense Julie Vo SLS-Roskilde Heidi Maria Wiuff SLS-Svendborg Mette Bertelsen SLS-Sønderborg Emil Gjerløv Nielsen SLS-Slagelse Stine Brink Christensen SLS-Thisted Nadja Storm SLS-Viborg Rikke Holm (deltog kun søndag) SLS-Aarhus Philip Brix Juel Pedersen SLS-Aalborg Marie Mørch Mølgaard Bestyrelsessuppleanter Pernille Louise Fast, SLS-Nykøbing F. Øvrige deltagere Andreas Sotelo Gregersen, SLS-Esbjerg Alex Bülow, SLS-Hillerød Mikkel Gungaard, SLS-Hillerød Anders Ringsager, SLS-Hillerød Helene Heltoft, SLS-Hjørring Marie Yde Sloth Poulsen, SLS-Hjørring Hilda Sørensen, SLS-Hjørring Camilla Juul Christensen, SLS-Horsens Karen Blum-Skriver, SLS-Horsens Rasmus Dedenroth, SLS-København Helle Storm, SLS-København Rasmus Ringsing Nielsen, SLS-Nykøbing F. Irene Andersen, SLS-Slagelse Charlotte Lauritzen, SLS-Slagelse Linea Pedersen, SLS-Thisted Maria Nielsen, SLS-Thisted Sine B. Day, SLS-Thisted Michelle Overbeck Christensen, SLS-Thisted Lone Gylling Ditlevsen, SLS-Aaalborg Melissa Kristensen, SLS-Aalborg Mathilde Møller Pedersen, SLS-Aalborg Peter-Michael Holdgaard Halvorsen, SLS-Aalborg Mette Westergaard-Hansen, SLS-Aarhus 1

2 Mette Schøne Nielsen, SLS-Aarhus Cecilie Østlund, SLS-Aarhus Camilla Bro Lund, SLS-Aarhus Stine Rossen Møller, SLS-Aarhus 2

3 Referat af bestyrelsesmøde november Velkomst og praktiske oplysninger v. formanden Åbning af mødet v. mødeleder Opfølgning fra sidste mødes evaluering v. mødeleder Godkendelse og prioritering af dagsorden Orientering Lokalbestyrelser Arbejdsgrupper Forretningsudvalg Sekretariat Næstformand Formand Sager til beslutning Det fremtidige arbejde i SLS Sager til drøftelse DM i sygepleje skills Introduktioner for nye sygeplejestuderende E-learning på sygeplejerskeuddannelsen Lokale handleplaner for indsatsområderne Årsmøde Fremsynsprocessen Evaluering af finanslovskampagne og demonstration Sager til orientering SLS-Camps Ramme- og detailbudget for Fælles omklædning Årets kliniksted Eventuelt Evaluering af mødet Næste møde Afslutning af mødet v. mødeleder

4 1. Velkomst og praktiske oplysninger v. formanden Intet til referat 2. Åbning af mødet v. mødeleder Intet til referat 3. Opfølgning fra sidste mødes evaluering v. mødeleder Der skal være bedre styring af pauser. 4. Godkendelse og prioritering af dagsorden Behandling af punkt 6.1 flyttes til efter behandling af punkt 7.5. Behandling af punkt. 7.6 forlænges til 30 minutter. 5. Orientering 5.1 Lokalbestyrelser SLS-Bornholm Intet til referat SLS-DST Vi har i samarbejde med Metropol og Hillerød afholdt et sexologi-foredrag, hvor der var over 100 deltagere. Det var et spændende foredrag med masser af relevant viden og satte for alvor gang i debatten om, hvorfor sexologi ikke er en del af den fastlagte undervisning på vores uddannelse. Vi har på skolen afholdt en studiecafé for de nye studerende. Studiecaféen er et sted, hvor de ældre studerende i første omgang kommer for at hjælpe de nye med spørgsmål angående undervisning, eksamen eller klinik, og hvor de ældre studerende på den måde kan få genopfrisket deres viden om f.eks. om anatomi og fysiologi. o Studiecaféen kan både være et sted, hvor man kan sidde og lave sine lektier, snakke i grupper om sine oplevelset i klinik og høre om andres erfaringer og på den måde skabe relationer på tværs af modulerne. Vi arbejder i øjeblikket på at afholde mange flere. Vi har lige nu en studiemiljøundersøgelse i gang på skolen i form af et spørgeskema, som vi har arbejdet på at få op og køre i meget lang tid. Undersøgelsen er under Metropol, og spørgsmålene er derfor ikke helt tilpasset vores skole. Vi har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at supplere undersøgelsen med mere dybdegående interviews af to studerende fra hvert modul. Derudover skal vi afholde et møde med ledelsen, hvor vi evaluerer på resultaterne og finder ud af, hvad der skal handles på. 4

5 5.1.3 SLS-Esbjerg Ekstraordinær generalforsamling SLS-Esbjerg har afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor Elisabeth blev valgt som ny nætformand, og der desuden blev valgt tre nye aktive, der er på tidligere moduler, ind i bestyrelsen. Regional arbejdsdag i Odense Vi var desværre kun 2 fra SLS-Esbjerg, som kunne deltage, men denne dag var alligevel en succes, da vi var flere lokalbestyrelser fra Region Syddanmark, som fik udarbejdet en Tip en 13 er, tilpasset før-klinikoplæg, og hver lokalbestyrelse fik udarbejdet en handleplan. Klinikpjeceuddeling som rundstykkeevent Der blev en fredag morgen, hvor der var flest på skolen, delt smurte rundstykker ud sammen med klinikpjecen. Dog havde vi overskud af rundstykker, men heldigvis ønskede flere, som ikke ville have rundstykker, sig klinikpjecen. Facebook var benyttet til at reklamere for vores lille synlighedsarrangement SLS-Hillerød Intet til referat SLS-Hjørring Intet til referat SLS-Holstebro Foredraget med Christian Kummerfeldt var en stor succes. 80 mennesker var dukket op. Der var sygeplejestuderende, sygeplejersker og undervisere. Vi modtog ros og gode ord for arrangementet. Arrangementet var omtalt i Holstebro Dagblad. Vi har valgt Verdens bedste uddannelse som indsatsområde. Vi har valgt at have fokus på arrangementer som bliv skarp til eksamen og karrieredag. SLS Holstebro vil forsøge at komme med i udvalget mellem sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og uddannelseslederne i klinikken eller forsøge at skabe en netværksgruppe mellem de kliniske vejledere, uddannelsen og de studerende. Derudover skal vi i lokalbestyrelsen holde et synlighedsarrangement den 4. december med æbleskiver, klinikpjecen og vores SLS-folder. På det seneste er vi blevet kontaktet af TV Midtvest på baggrund af happening i Thisted om medicinregning. Vores næstformand er blevet kontaktet telefonisk og har besvaret spørgsmål, mens formanden har deltaget i et interview SLS-Horsens I SlS-Horsens arbejder vi for tiden med punktet rekruttering og fastholdelse. Vi afholder café-aftener for at skabe synlighed og give medlemmerne fordele. Førstkommende arrangement er sårpleje med en sårsygeplejerske fra Coloplast. Vi vil gerne afholde bamsehospital, hvor aktive i SlS vil invitere de lokale daginstitutioner, så børnene bliver mere dus med sundhedspersonale i kitler. Vi arbejder ud fra en tanke om, at aktive arbejder med det, de gerne vil i SLS. Derfor laver vi udvalg i vores lokalbestyrelse, som arbejder med bla. praktikoplevelser (gode og dårlige) og bedre kontakt skole og klinikvejleder. Vi har afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor Louise Tandrup, modul 2, blev valgt til ny næstformand. Vi har afholdt "styrk dig til eksamen" men super opbakning og stor tilfredshed. 5

6 5.1.8 SLS-København Afholdt sexologiarrangement SLS-DST, SLS-Hillerød og SLS-København. Møder med styregruppe (tværfagligt modul) Fokus på studenter inddragelse, temabeskrivelser. Valgmøde30/ Næstformandsvalg DSR. Lokalbestyrelsesmøde d. 19/ NB, Konstituering af ny fungerende formand. Ekstraordinær generalforsamling d. 03/ Eksamenskursus den 9/12. Samarbejde i Studierådet om Sygeplejestuderendes Råds fremtid. Møde med Anni og Sidsel mhp modul introduktioner 1-4. Møde med modulkoordinator modul 1-4 mhp intro nye modul 1 studerende. Planlagt introduktioner for modul 7 og SLS-Nykøbing I Nykøbing Falster er vi i den sidste del af planlægningen til karrieredagen d Vi har arbejdet meget med lancering og reklamering for karrieredagen, og der er nu over 50 tilmeldte. Vi benytter lejligheden ved slutningen af karrieredagen til at hverve nye medlemmer og potentielt nye aktive. Vi oplever, at vi ikke får noget information om de forskellige specialer og altså muligheden for at retningsbestemme sit fremtidige job. Efter karrieredagen påbegynder vi planlægningen af vores filmaften-koncept med 1 film om ugen i 4 uger. Filmene skal være af sygeplejefaglig retning bl.a. De urørlige, Patch Adams og Amour. Arrangementet vil være nemt at planlægge samt billigt at aflyse. I mellemtiden har vi deltaget i kredsmøde med DSR omkring udarbejdelsen af en samarbejdskontrakt. Det er meningen, at vi skal underskrive den på næste møde 16. december. Til næste lokalbestyrelsesmøde påbegynder vi de praktiske overvejelser omkring det nationale bestyrelsesmøde i februar SLS-Næstved Intet til referat SLS-Odense Siden sidste nationale møde i oktober har vi: - Fået 2 nye aktive. - Afholdt lokaltbestyrelsesmøde og møde med sygeplejerskeuddannelsens uddannelseschef - Haft regionalt møde med FU-Anne og de andre lokalbestyrelser fra Region Syddanmark, hvor der blev udarbejdet lokale handleplaner samt udarbejdet PowerPoint til vores førklinikoplæg, som afholdes i januar. - Holdt møde med DSR Region Syddanmark, FU-Anne og de andre lokalbestyrelser i regionen. Derudover er vi godt i gang med de sidste forberedelser til den store julefrokost i december. 6

7 SLS-Roskilde Karrieredag Vi har karrieredag den 3. december. Det er vores første arrangement. Vi har været ude i klasserne for at synliggøre arrangementet samt delt flyers ud. Disse vil også blive delt ud 1. og 2. december. Vi har i den forbindelse prøvet at synliggøre vores facebook, så folk kan følge med i kommende arrangementer, og inden synligheden startede havde vi 60 medlemmer, efter steg vi til 116. Klinikpjecerne vil vi have med på karrieredagen. Grundkursus Da kun 2 medlemmer deltog i Grundkurset den 31. september, blev vi enige om, at vi skal have et kursus lokalt Ikke mindst pga nye medlemmer. Oplæg I forbindelse med at synliggøre os vil vi rigtig gerne til at lave nogle flere lokale oplæg - bl.a.. sexologioplæg, Christian Kummerfelt, eksamensforberedelse SLS-Silkeborg Intet til referat SLS-Slagelse Vi har nu 3 nye meget potentielle aktive. De har alle deltaget i lokalbestyrelsesmøder, og vi vil snart få afklaret, om de vil være en del af bestyrelsen. Planen var tidligere at få afholdt et foredrag inden det nye år, men da alle kræfter har været på rekruttering af nye aktive, er dette mål ikke nået. Vi planlægger nu 2 foredrag. Et i januar og et i marts/april måned. Lige nu indhentes tilbud på forplejning og pris på foredragene. Søgepuljeansøgning er under udarbejdelse. Vores uddannelsesleder har fundet nyt arbejde, og dermed er Dorte Gulling blevet midlertidig uddannelsesansvarlig. Vi har haft møde med hende med henblik på at få et godt samarbejde og få skaffet bedre forhold for SLS på skolen bl.a. mulighed for at gøre os synlige samt et lokale til SLS. Ydermere er der blevet afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor Ann Kristensen blev valgt som ny næstformand SLS-Svendborg Intet til referat SLS-Sønderborg Vi har i SLS-Sønderborg afholdt ekstraordinær generalforsamling og fået valgt nyt formandskab, bestående af formand Emil Gjerløv Nielsen, næstformand Mette Schlaikjer og kasserer Kristina Fastrup. Vi har arbejdet med nye handleplaner for bestyrelsen, hvilket har givet et klart overblik over de mål, vi har til fælles, og hvordan vi vil opnå dem. Handleplanerne har også været taget op på en teambuilder-dag med Anne fra FU og SLS projektmedarbejder Sidsel. Dette har klargjort, hvordan vi aktivt kan bruge dem som en ressource, samt været en hjælp til at udfylde dem korrekt. 7

8 Vi har deltaget i regionalt møde i Odense, hvor vi har arbejdet videre med vores handleplaner og delt ideer samt fået indsigt i, hvad de andre lokalbestyrelser i regionen arbejder med. Vi har haft en samtale med vores uddannelsesansvarlige Edel for at informere om, hvad vi gerne vil opnå inden for en overskuelig fremtid, samt hvordan vi kan samarbejde omkring det. Så har vi haft kontakt til en journalist fra Jyske-Vestkysten, som gerne ville høre om SLS holdning til tilstedeværelsespligten på de 30 timer i klinik, hvor man ikke må have noget fravær i Sønderborg. Der er udkommet en artikel omkring dette SLS-Thisted Siden sidste nationale møde har seks af bestyrelsesmedlemmerne fra Thisted været på bestyrelseskursus hos Dansk Sygeplejeråd i oktober. Derudover har vi arbejdet med de lokale handleplaner, som vi fik på det nationale bestyrelsesmøde i september. Vi har afholdt en pillehappening for at sætte fokus på, at vi ikke får nok undervisning i medicinregning, samt at vi ikke har nogen egentlig eksamen i det. Det blev dækket af Nordjyske og Tv MIdtVest. En uge efter blev jeg interviewet af Tv MIdtVest, da de ville lave mere om det, hvor Frederik, formand i Holstebro, og Helle Kanstrup også blev interviewet. Det har fået rigtig meget omtale, også mere end vi turde håbe på. Vores uddannelsesleder har nu endelig indvilget i at se på, om noget kan ændres, så vi får mere undervisning og en evt. eksamen. Derudover har vi afholdt temaeftermiddag for de kliniske vejledere. Der mødte kun 6 op af de 8 tilmeldte, men det var en rigtig god oplevelse. Vejlederne gav også meget feedback omkring arrangementet, og det er godt, at vi kommer i dialog, så vi kan tale mere målrettet med de studerende, når vi er inde og forberede dem på praktik i modul 3. De fik den nye klinikpjece. Selvom jeg havde været rundt med den overalt, var der nogle, der ikke havde fået den. Et arrangement, der tænkes, at vi gentager om et år. VI har afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor jeg blev genvalgt til formand indtil februar, hvor jeg stopper. Ny næstformand blev Sally Olesen, og det er også hende, der konstitueres som formand, når jeg går ud til februar og indtil den ordinære generalforsamling i marts. Lige nu forbereder vi afholdelse af det nationale bestyrelsesmøde i Thisted til januar. Samtidig er vi tre, der går ud af bestyrelsen, da vi meget gerne skulle blive sygeplejersker i løbet af januar. Kredsen skal derfor være obs på ny bestyrelse efter januar, og den nye bestyrelse skal lige finde sine ben SLS-Vejle Intet til referat SLS-Viborg Intet til referat SLS-Aalborg I Aalborg har vi i samarbejde med Kreds-Nordjylland, SLS-Thisted og SLS-Hjørring arbejdet på at lave en SLS-Camp. Desværre var der ikke nok tilmeldte, og vi måtte aflyse. Det var virkelig ærgerligt, da programmet var rigtig godt. Vi har dog også opnået nogle ting. Vi har holdt vores første introduktion for modul 1, og i forbindelse med det har vi fået 7 nye aktive lokalbestyrelsesmedlemmer. Så det går fremad i Aalborg. 8

9 Næstformand Lone og kasserer Carina og formand Marie har været på grundkursus afholdt af DSR på Vilvorde kursuscenter, og vi lærte mange ting, som vi helt sikkert vil bruge i vores arbejde fremover. I forbindelse med en temadag for kliniske vejledere i Aalborg den 10/11 holdt formand Marie et oplæg omkring et godt studieforløb. Her blev kriterierne for årets kliniksted samt individuelle meninger fremlagt. Vi delte også den lille klinikfolder ud, hvilket de var meget glade for. Alt i alt var det en god oplevelse. Vi har fremstillet en handleplan med indsatsområdet rekruttering og fastholdelse, som er sendt til SLS formand, og med de nye medlemmer er der rig mulighed for at kunne opnå den og måske mere til. Vi har haft kredsmøde/julefrokost med Kreds Nordjylland, dog uden at kredsen mødte op pga. sygdom SLS-Aarhus I Aarhus har vi netop afholdt foredrag med hospitalsklovnen Petunia. Derudover har vi holdt frokost med Marco, vores papfigur. Vi har været ude på toiletterne og hænge plakater op for MVU-demonstrationen, hospitalsklovnforedraget og SLS generelt - det er nyt for vores skole at reklamere på denne måde! Vi har lavet en SLS-stander og er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan få mere plads at reklamere på. Så har der været introduktion for de nye studerende. Desværre var der to klasser, som ikke kom, da de ikke havde timer på denne dag. Vi har derfor også været ude i disse klasser for at sikre introduktion til dem. Vi har planer for nye arrangementer. Vi vil afholde et foredrag efter nytår om budgetlægning i samarbejde med Lån & Spar Bank. Derudover vil vi undersøge mulighederne for at afholde en camp i samarbejde med Region Nordjylland. 5.2 Arbejdsgrupper Intet til referat. 5.3 Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmedlem Anne Møller Christoffersen Siden sidste nationale bestyrelsesmøde har jeg overordnet lavet: 22/9 + 23/9 Introduktion til SLS for nye studerende i Odense 4/10 Det fynske folkemøde 6/10 Intro for potentielt aktive i Svendborg; Sag om studerende i Esbjerg; Talt med potentielt nye aktive i Sønderborg 9/10 Demonstration i København #UngeKræverHandling #FairFinansiering 14/10 FU-skypemøde 16/10 Teambuilderdag i Sønderborg 18/10 SLS-arbejdsdag i Region Syddanmark (udarbejdelse af handleplaner for lokalbestyrelserne, udarbejdelse af tip en 13., udarbejdelse af før-klinikoplæg + drejebog m.m.) 9

10 20/10 Møde med FU og Franziska Juul-Andersen i Kvæsthuset 22/10 Introduktion til SLS for nye studerende på e-learning-hold i Slagelse 25/10 Danmarks bedste Studiemiljø 27/10 Kredsmøde mellem SLS og DSR 11/11 Partnerskabsaftale mellem DSR og University College Lillebælt og University College Syd 12/11 Interview med EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) om evaluering af sygeplejerskeuddannelsen 13/11 Deltaget i SLS-Odenses lokalbestyrelsesmøde 14/11 FU-møde 17/11 Deltaget i SLS-Esbjergs møde angående planlægning af rustur til nye sygeplejestuderende i februar /11 Præsentationsmøde af praktikportalen for UCL Blangstedgårdsvej og Vejle; Undersøgt lokaler til afholdelse af årsmødet Forretningsudvalgsmedlem Martin Locht Pedersen Det er et par måneder siden, vi har set hinanden sidst. Det første stykke tid stod rigtig meget på MVU kampagne. Både Kære Sofie kampagnen, hvor det er fedt at se, at så mange har villet være med. Demonstrationen, hvor der var flot fremmøde, og folk havde lavet bannere og var klar på at vise regeringen, at vi vil en anden vej, hvis vi skal have den bedste uddannede generation nogen sinde. Og hele UngeKræverHandling og FairFinansering kampagnerne, både lokalt og nationalt. Der har i denne forbindelse være meget arbejde på tværs af MVU, hvor kampagner er blevet koordineret og hvor vi har hjulpet hinanden på tværs. Dette være sig læserbreve til VIA rektor, bannerdrop, postkortkampagne og meget mere. Tidligere har det været sådan, at demonstrationen er kulminationen på dette arbejde, men jeg håber, at vi kan lave om på dette i det nye år, så demonstrationen bare er et element af mange, som vi arbejder med i MVU, sammen. Der er blevet lavet lokale handleplaner på tværs af regionen, og af dem jeg har set, så ser det ud til at kunne blive et rigtig godt videre arbejde. Der er i hvert fald en masse ideer, der kan arbejdes videre med, og jeg glæder mig til at hjælpe, og som altid så siger I bare til! Lokale bestyrelsesmøder har der selvfølgelig også været nogle stykker af, og når det ikke har kunnet lade sig gøre, altid at komme til dem jeg er blevet inviteret til, så klarer vi den over telefonen, Skype eller I er gode til at fortælle mig bagefter, hvis I har diskuteret noget, som jeg bør vide. Det skal I have tak for. På samme møde har der også været flere møder i FU end normalt, både fordi der har været meget, vi gerne vil ændre, men der har også været presserende sager, der ikke har kunnet vente. Ud over det ovenstående vil jeg blandt meget andet nævne: - Forberedelse af aktiv-opkvalificeringsdag i Midt - Møder med interessenter - SDS årsmøde - Politikerkontakt, bl.a. omkring flere mænd i sygeplejen - Debatindlæg og læserbreve - Plakatarrangementer - Introduktioner - Hospitalsklovnekampagnen - Medlemssager - Skriftligt arbejde til støtte af formandskabet herunder søgepuljeansøgninger, høringssvar, notater omkring emner osv. 10

11 5.3.3 Forretningsudvalgsmedlem Rune Bruun Brodersen Onsdag d. 24/09/ MVU møde styregruppen i København - Planlægning af demoen og aktiviteter op til. Lørdag d. 4/10/ MVU Kære Sofie store pakkedag af postkort - Vi pakkede de postkort, som vi fik lavet, og sendte dem ud til os selv og vores samarbejdspartnere i MVU. Tirsdag d. 6/10/ MVU Banner workshop - Vi fik lavet to flotte bannere til SLS, som skulle anvendes ved finanslovsdemonstrationen Torsdag d. 9/10/ Finanslovsdemonstration - Den store dag, hvor vi fik demonstreret i store dele af Københavns indre by. Tirsdag d. 14/10/ Forretningsudvalgs Skype-møde - Møde om arbejdet i SLS og igangværende aktiviteter. Torsdag d. 16/10/ Regionalt møde i SLS Region Hovedstaden - ved sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød - Møde, hvor regionens lokalbestyrelser deltog, og forhåbentlig startskuddet på et bedre samarbejde i Region Hovedstaden. SLS-Bornholm kunne desværre ikke deltage, men sendte en orientering. Mandag d. 20/10/ SLS Forretningsudvalgs forventningssamtale - Møde om Forretningsudvalgets forventninger og evaluering på de første måneder af samarbejdet. Tirsdag d. 28/10/ Generalforsamling DSR Kreds Hovedstaden - SLS havde en stand, hvor vi fik uddelt en masse merchandise og gjort opmærksom på at SLS i Region Hovedstaden. Generalforsamlingen lå dog i den sidste uge af eksamensperioden, hvilket fik konsekvenser for fremmødet af SLS-aktive. Vi var dog 5 aktive og et par gamle SLS ere. Torsdag d. 30/10/ DSR - Næstformands valgmøde Metropol - Møde, hvor sygeplejestuderende kunne møde næstformandskandidaterne. Dette møde lå dog også i eksamensperioden, hvilket havde konsekvenser for fremmødet af studerende. Onsdag d. 5/11/ Evaluering af Unge Kræver Handling Onsdag d. 12/11/ Regionalt møde i SLS Region Hovedstaden - ved Metropol sygeplejerskeuddannelse - Andet regionale møde i SLS 2014, hvor regionens lokalbestyrelser deltog. Samarbejdet i regionen er kommet i gang, og planlægningen af årets arrangementer, her iblandt karrieredagen har fået sit første spadestik. SLS-Bornholm og SLS-Hillerød kunne desværre ikke deltage, men sendte en orientering. Det er blevet besluttet, at vi arbejder på at afholde en Temadag / Konference i april, som skal omhandle emnet Den moderne patient. Jeg arbejder videre med en præsentation / Invitation til organisationer / foredragsholdere, som kunne tænke sig at byde ind med indslag, som kunne være relevante for sygeplejestuderende, nyuddannede og erfarne sygeplejersker. 11

12 Torsdag d. 13/11/ Repræsentation af SLS ved Dansk Studiefond - Undertegnede er indstillet og godkendt til at varetage SLS repræsentation ved Dansk Studiefond til og med 31/12/2014. Det har tidligere været Mette Guldal Stefansen, Torsdag d. 13/11/ Repræsentation af SLS ved Danmarks Evalueringsinstitut - Undertegnede er indstillet og godkendt til at varetage SLS repræsentation ved Danmark Evalueringsinstitut. Torsdag d. 13/11/ Deltagelse ved SLS-DST s lokalbestyrelsesmøde - Lokalbestyrelsesmøde, SLS-DST havde besøg af Sidsel, vores projektmedarbejder, samt UC Diakonissestiftelsens rektor Kim. Fredag d. 14/11/ Synlighedsdag på Hillerød Sygeplejerskeuddannelse - SLS-Hillerød, Formand Sanne og undertegnede tilbragte hele dagen på sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød for at promovere SLS og skaffe nye medlemmer og aktive. Fredag d. 14/11/ Forretningsudvalgsmøde i Odense - Møde om arbejdet i SLS og igangværende aktiviteter. Søndag d. 16/11/ Udarbejdelse af samarbejdsaftale for SLS Region Hovedstaden - Det regionale samarbejde i Region Hovedstaden skal styrkes. Der skal derfor underskrives en samarbejdsaftale, så der er klare retningslinjer for samarbejdet i regionen. Tirsdag d. 18/11/ Videre udarbejdelse af SLS Konference Den moderne patient - Præsentation og invitation af arrangementet for organisationer og foredragsholdere. Denne skal sendes ud, for at se om nogle kunne have interesse i at komme ud og fortælle. Onsdag d. 19/11/ SLS-Hillerød lokalbestyrelsesmøde - Planlægning af fremtidigt SLS arbejde og samarbejde. Fredag d /11/ Nationalt bestyrelsesmøde i Hjørring 5.4 Sekretariat Introduktioner F15 Arbejdet med at lave aftaler med skolerne omkring introduktioner til SLS og DSR for modul 1-studerende i forbindelse med studiestart februar 2015 starter op nu. Vi vil forsøge at få lagt introduktionerne, så de fortrinsvis afholdes i løbet af uge 7, 8 og , men der vil sandsynligvis også blive afholdt enkelte introduktioner i løbet af marts. Forretningsudvalg og lokalbestyrelser bliver løbende orienteret om datoer for introduktionerne. Intromateriale (intromapper og goodibags) bliver sendt ud til lokalbestyrelserne i starten af uge Mail til sekretariatet Husk, at alle mail til sekretariatet vedrørende generalforsamlinger (indkaldelser, referater, forretningsordener, spørgsmål vedrørende generalforsamlinger m.m.), info om valg, indsupplering og fratræden af lokalbestyrelsesmedlemmer, info til hjemmesiden om arrangementer, bestilling af materiale m.m. skal sendes til Så har alle i sekretariatet adgang til at se, hvad der er kommet ind, og vi kan fordele mailene internt i sekretariatet. Se mere detaljeret information side i Aktiv i SLS

13 5.5 Næstformand - Udarbejdet SLS Nyhedsbrev - Deltaget i FTF-møde - Deltaget i netværksmøder i MVU - Deltaget i netværksmøder og organiseringsmøder i Elev- og Studenterbevægelsen - Arbejdet med tiltag omkring uddannelsesmiljølov i samarbejde med MVU-netværket - Arbejdet med tiltag omkring ny struktur i MVU-netværket - Deltaget og medvirket til planlægning af demonstration d Unge kræver handling - Arbejdet med tiltag omkring SLS fremtidige struktur - Deltaget i Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Sygeplejeråd - Deltaget i Uddannelsesudvalgsmøde i HB - Forberedelse af nationalt bestyrelsesmøde i november, herunder dagsorden og regnskab - Afholdt introduktion i Slagelse for E-learning studerende - Deltaget i FU-møder - Deltaget i European Nursing Students Associations annual general meeting i Dublin. - Haft GRUS-samtaler med FU - Arbejdet med forhøjelse af SLS rammebevilling - Arbejdet med tilskud til studenterrådene fra ministeriet - Deltaget i møde med Danske Professionshøjskolers uddannelsespolitiske udvalg omkring dimensionering af uddannelserne og studiemiljø. - Arbejdet med SLS Årsmøde Formand Se selvstændig fil med orienteringer. 6. Sager til beslutning 6.1 Det fremtidige arbejde i SLS (Lukket dagsordenpunkt) Sagsresumé fremlægges på mødet i forbindelse med behandlingen af punktet. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen beslutter, hvordan det fremtidige arbejde i SLS skal foregå. Beslutning (Lukket dagsordenpunkt) 13

14 7. Sager til drøftelse 7.1 DM i sygepleje skills Der bliver afholdt DM i skills i andre faggrupper, fx for håndværkere og SOSU-elever. Det kunne være spændende at afholde DM i sygepleje skills i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter, hvordan DM i sygepleje skills kan arrangeres, og kommer med idéer til, hvad eventen skal indeholde. Drøftelse SLS-Bestyrelsen drøftede indstillingen. Martin fra forretningsudvalget skriver et notat på baggrund af drøftelsen, som SLS formand kan tage med til DSR s Hovedbestyrelse. 7.2 Introduktioner for nye sygeplejestuderende To gange om året starter nye studerende på sygeplejerskeuddannelsen, og det er det vigtigste tidspunkt for SLS, for det er her, vi får vores medlemmer i forbindelse med vores introduktioner til SLS og DSR for modul 1-studerende. På mange skoler er introduktionerne skemalagt og afholdes i samarbejde mellem forretningsudvalget, Dansk Sygeplejeråd og lokalbestyrelserne. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter, hvordan samarbejdet med FU og DSR var under introduktionerne, og hvordan PowerPoint-præsentationen fungerede. Drøftelse SLS-Bestyrelsen drøftede indstillingen. SLS formand tog notater til det videre arbejde af introduktionerne og måden, hvorpå de organiseres og fungerer. 7.3 E-learning på sygeplejerskeuddannelsen Der bliver oprettet flere og flere e-learning hold på sygeplejerskeuddannelsen. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fra august 2014 om e-learning på lærer- og sygeplejerskeuddannelsen viser bl.a., at e-learning uddannelser er eftertragtet blandt ældre og mere etablerede studerende. Dette er bl.a. grundet, at e-learning uddannelse giver mulighed for at have et fleksibelt studieliv i kombination med at have familie og arbejde eller bopæl langt fra uddannelsesinstitutionen. Dette stiller også krav til studievejledningen og underviseres it og didaktiske kompetencer på professionshøjskolerne. Bl.a. peger EVAs undersøgelse på, at e-learning uddannelserne nedprioriteres på professionshøjskolerne. Derudover kan det godt være problematisk for e-learning studerende at blive hørt, fordi der som sådan ikke er noget udvalg/netværk, der varetager deres rettigheder og vilkår. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter, om SLS skal have en holdning til e-learning på sygeplejerskeuddannelsen, samt om SLS-lokalbestyrelserne også skal varetage e-learning studerendes rettigheder og vilkår og fordele og ulemper herved. 14

15 Drøftelse SLS-Bestyrelsens drøftede indstillingen: Der kunne være en e-learning-repræsentant i lokalbestyrelsen. Der er store udfordringer på dette punkt, og vi skal have skrevet et politikpapir, der arbejder frem i mod at blive vedtaget på årsmødet. En af FU erne bliver specialist på området, men dette kan også være et for stort arbejde, hvis én FU er skal have hele landet. Vi skal besøge E-learningsskolerne og undersøge, hvad vi kan hjælpe dem med. Det kan godt være for meget, hvis det kun er lokalbestyrelserne, der skal stå for det. 7.4 Lokale handleplaner for indsatsområderne I forhold til den nye struktur i SLS er lokalbestyrelserne blevet bedt om at udforme handleplaner for indsatsområderne. Lokalbestyrelserne har valgt et eller flere indsatsområder, hvortil der skulle laves handleplaner, som skulle indsendes til SLS formand senest 1. november Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om, hvordan de lokale handleplaner ser ud, og at der holdes regionale workshops under mødet, hvor lokalbestyrelserne udveksler idéer med hinanden. Drøftelse SLS-Bestyrelsen drøftede de lokale handleplaner i grupper baseret på regioner. Efterfølgende blev pointerne vendt i plenum. 7.5 Årsmøde 2015 Årsmødet tager lang tid at planlægge, da der er mange komponenter, der skal være på plads. Vi har derfor i forretningsudvalget været tidligt ude, og vi er nu nået et godt stykke med planlægningen af årsmødet Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om planlægningen af årsmødet 2015 og drøfter rammerne for aktivistdeltagelse. Drøftelse SLS-Bestyrelsen drøftede indstillingen. FU har fået bemyndigelse til at gå videre og tage en beslutning om, hvor mange aktivister der er nødvendige. 7.6 Fremsynsprocessen Fremsynsprocessen er igangsat fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet. Ministeriet udgiver en rapport. Datoen er ikke fastsat endnu. For at ministeriets rapport ikke skulle være toneangivende alene overfor revideringen af sygeplejerskeuddannelsen, har Sundhedskartellet også udgivet en rapport Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle. Det er vigtigt, at vi i SLS er skarpe på, hvilke ønsker vi har til en fremtidig sygeplejerskeuddannelse. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter, hvad der evt. kan være mere af og mindre af i sygeplejerskeuddannelsen. 15

16 Drøftelse Farmakologi, m5, e-learning. Det kan være farligt med al teori først, som rygtet siger. AF igennem hele studiet, også når vi kommer til M10. Mere klinisk, analyse og forskningsniveau. Tværfaglighed. Vi skal undervises i at skrive en akademisk opgave. Hvis vi skal være mere forskende undersøgende, analyserende, så skal vi også lære det, så det bliver ordentligt. Instruktorordning. Sexologiundervisning. Mere feedback. Førstehjælp! Caseundervisning. Instruktorordning, så ældre studerende underviser yngre i stof, de allerede har lært, fx så man får opfrisket AF senere hen i uddannelsen, hvor man godt kan glemme det, man har lært i starten. Tværfaglighed senere i uddannelses fx omkring m10. Mere maskuline / handlingsorienterede teorier, der bliver praksisnære. Fagrelevant engelsk litteratur. M8 skal være, som det er. Engelsk kan være svært for SOSU-assistenter, da de ikke har de krav om engelsk på deres uddannelse, hvilket der skal tages højde for. 7.7 Evaluering af finanslovskampagne og demonstration Efter demonstrationen og det fortløbende finanslovsarbejde ønsker SLS forretningsudvalg at drøfte og evaluere arbejdet med finanslovskampagnen og samarbejdet med de andre MVU-organisationer. Der indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter og evaluerer på arbejdet med finanslovskampagnen samt samarbejdet med MVU-organisationerne. Drøftelse SLS-Bestyrelsen drøftede indstillingen. Der var nogle problematikker med DGS. En samarbejdsaftale kunne være en mulighed, så man havde klare linjer både til demo og til det daglige arbejde. Demonstration skal ikke være endemålet, men en del af det daglige arbejde. Man bliver nødt til at møde op til møderne, hvis man skal vide, hvad samarbejdet går ud på, men det skal også planlægges i god tid. 8. Sager til orientering 8.1 European Nursing Student Association (ENSA) SLS samarbejder internationalt med Nordiske Sykepleier Studenters Kontaktforum (NSSK) og European Nursing Student Association (ENSA). Fra den 21. oktober til den 25. oktober 2014 blev der i Dublin afholdt generalforsamling for ENSA. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om, hvad der skete på ENSAs generalforsamling, og hvad SLS videre arbejde er med ENSA. 16

17 Orientering SLS formand orienterede om ENSA. 8.2 SLS-Camps For år tilbage afholdt SLS én gang om året et landskursus, som var for alle SLS-medlemmer i Danmark. Desværre kom der ikke ret mange studerende til dette kursus, og det resulterede i, at man måtte aflyse et kursus. Derfor besluttede SLS at nytænke konceptet, og det blev til SLS-Camps, som startede i Region Midtjylland i oktober Siden har der været afholdt SLS-Camps i Region Syddanmark og Region Sjælland. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om SLS-Camp Nordjylland og det fremtidige arbejde med SLS-Camps. Orientering SLS formand orienterede om SLS-Camps 8.3 Ramme- og detailbudget for 2015 På Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Sygeplejeråd november 2014 vedtages SLS rammebudget for SLS formandskab orienterer derfor SLS-Bestyrelsen om, hvordan SLS økonomiske rammer ser ud for Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om den fremtidige økonomiske situation. Orientering SLS næstformand orienterede om ramme- og detailbudget for Fælles omklædning Der er en problematik på Rigshospitalet ift., at mænd og kvinder klæder om sammen. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om, hvordan sagen er håndteret. Orientering SLS formand orienterede om problematikken med fælles omklædning. 8.5 Årets kliniksted 2014 Siden 2012 har SLS kåret årets kliniksted. Formålet med dette er, at vi som studerende også anerkender, når der er et kliniksted, som fungerer rigtig godt. Årets kliniksted bliver kåret ud fra følgende parametre: God klinisk vejledning Godt studiemiljø Fokus på uddannelse Gode læringsmuligheder 17

18 Konkurrencen bliver delt på facebook og alle medlemmer af SLS bliver orienteret om konkurrencen på mail. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om, hvordan kåringen af årets kliniksted kommer til at forløbe. Orientering SLS formand orienterede om processen omkring kåringen af Årets Kliniksted Eventuelt - Uddannelsesmiljøarbejdsgruppen - Kongresforslag Evaluering af mødet Det har været et godt møde, med en god tone. God mødeledelse. Godt arrangeret fra Hjørring, sjove lege, og se skolen. Gode til at komme til tiden. Dårlig akustik. Fantastisk fremmøde. Vi skal finde en måde hvorpå vi kommer tættere på hinanden når vi er så mange. Vi fik godt sammenhold gennem bla legene. 11. Næste møde Næste møde afholdes i Thisted januar Afslutning af mødet v. mødeleder Intet til referat. 18

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013 1 Kolofon Skole-hjemsamarbejde i praksis Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere