REFERAT Uddannelsesudvalg Design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Uddannelsesudvalg Design"

Transkript

1 REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel Austin Hanne Lendal Jeanett Kaare Malene Blond Peter Thyregod Tom Nyvang Rikke Kjær Mads Balslev Pedersen Camilla Marie Skytte Afbud: Hanne Lendal Casper Sørensen 1.1 Godkendelse af dagsorden (10 min) Godkendt. Der er to nye medlemmer i udvalget. Mads Balslev Pedersen, 2. semester studerende på PBA Digital Konceptudvikling og Camilla Marie Skytte 2. semester studerende på Designteknolog uddannelsen. Præsentationsrunde i udvalget. 1.2 Hvad rør sig på uddannelsen aktuelt (20 min) ved Jens Christian Kløve Evalueringer (Studenter tilfredshed undersøgelse - STU, Semester resultater for efteråret 2016, vores hovedkonklusioner, og den videre proces) Er der noget udvalget vil bidrage ind med i forhold til disse evalueringer og påtænkte handlinger? - Kvalitetsmålinger: Studenter tilfredsheds undersøgelse - STU. Vi samler op på de studerendes vurderinger. Vi har fået et fornuftig feedback fra de studerende på Digital Konceptudvikling. Designteknolog: Her har vi ligeledes fået en fornuftig evaluering på det danske udbud. Men desværre en knap så god evaluering på det internationale udbud. På uddannelserne skal vi efterfølgende udarbejde handlingsplaner, der skal være færdige 1. marts 2017, og derefter godkendes i rektoratet. På Digital Konceptudvikling er der er fokus på punkterne: Internationalisering, studieglæde, IT indikator og rustet til relevant job. University College Nordjylland 1/5

2 På Designteknolog uddannelsen er der fokus på: Internationalisering, loyalitet, refleksiv praksislæring, studieintensitet, rustet til relevant job. Vi afholder efterfølgende kvalitetsdage med de studerende i foråret. Her skal vi arbejde med forskellige forslag fra studerende på at forbedre uddannelserne. Hvad kunne man gøre anderledes? Alle uddannelserne har disse kvalitetsdage i foråret. Der kommer også et foredrag fra en forsker vedr. studieglæde. Kvalitetsmålingerne drøftes i udvalget. Internationalisering: uddannelse i udlandet og teorier og cases i et udenlandsk perspektiv. - 80b, fremdriftsreform, Er det en udfordring for uddannelsen? Hvordan kan udvalget bakke uddannelsen op hvis? 80b Fremdriftsreformen blev vedtaget i 2014, og skal udmøntes i januar måned Reformen består af den måde uddannelsen skrues sammen på. Der ligger et ønske om en nemmere sammenligning mellem alle uddannelser i Danmark. Vi står over for en udfordring på Designteknolog uddannelsen, da vi på UCN er en grafisk uddannelse, og hos de øvrige udbydere i Danmark en det en tekstil uddannelse. Vi vil forsøge, at lave Bekendtgørelsen så bred som muligt. Men vi risikerer, at få konkurrence fra de øvrige udbydere af Designteknolog uddannelserne. Vi kan få brug for, at erhvervslivet bakker op omkring designteknolog uddannelsen, når vi skal lave dette arbejde. 1.3 Nyt fra de studerende (15 min) Hvad rør sig blandt de studerende? Camilla Marie Skytte: På 2. semester Designteknolog, har de studerende nok i sig selv. Det er min opfattelse, at mange studerende gerne vil sidde og lytte til undervisningen hele dagen, i stedet for at have en dialog. Der mangler engagement i uddannelsen og i hinanden. Rikke Kjær: Vi har arbejdet rigtig meget på 1. semester på at socialisere de studerende. Så vi får engagement i uddannelsen. Der er klar forbedringer på de tiltag, det vi har arbejdet med hjælper. Vi fokuserer meget på læringsmetoder. Elsebeth Gabel Austin: Hvad er det der gør, at der er studerende, der ikke siger noget? Camilla Marie Skytte: Der er flere studerende, der bare er her for at lytte. Ikke for at sige noget. University College Nordjylland 2/5

3 Kløve: Det stemmer godt overens med undersøgelsen af studieaktivitet, der er lavet af adjunkt Camilla Gyldendahl Jensen. Mads Balslev Pedersen: Vi har vendt mange ting, siden vi startede i september Vi føler vi bliver lyttet til undervejs. Den største frustration lige nu er uddannelsesloftet. Der er flere studerende, der overvejer, om de skal fortsætte på uddannelsen eller ej. Der er risiko for, at der er studerende, der dropper ud før tid. Jeanett Kaare: Tallene på hvor mange færdiguddannede, der har fået job, kan vi sende til de studerende, der bekymrer sig, om de skal forlade uddannelsen. Peter Thyregod: Hvad er det I fokuserer på lige nu? Er det at blive færdige med uddannelsen, eller er det hvilket job I får? Mads Balslev Pedersen: Vores uddannelse er meget bred, og kan give forskellige job. I Århus er det mere specifikt, hvilket job man uddanner sig til. Jeanett Kaare: Styrken er, at vi ikke uddanner til et specifikt job. Jeg skal ansætte to dimittender fra samme klasse til to vidt forskellige job i min virksomhed. Det er fedt, at der er en bredde i uddannelsen. Malene Blond: Det er vores ansvar på uddannelsen, at få tydelig gjort, at det er en styrke med en bred uddannelse. 1.4 Designteknolog i fremtidens arbejdsmarked (60 min) 1. Opfølgning på proces for udvalgets deltagelse i arbejdet for en ny Design teknolog uddannelse a. Hvordan, konkret, indarbejder vi udvalget, og erhvervet i arbejdet med NY DES? b. Hvad er processen - Så langt er vi nået, det er dette vi vil c. Hvad er horisonten (Tid) d. Hvad retning peger uddannelsesudvalget, input til proces, og inspiration til? Kløve: Designteknolog i fremtiden. Vi starter op i foråret, og vi har undervisere, der skal indgå i arbejdet. Taskforce: Niels Peter Hvillum og Hans Michael Opstrup. Det er to nye undervisere, der kommer med friske øjne. Der bliver arbejdet med et nyt koncept, som skal fremlægges for de øvrige undervisere. Det der kunne være rart, at få uddannelsen beskrevet mere simpelt i forhold til nu. Vi læner os op af det arbejde, vi har lavet på 1. semester. Vi skulle gerne være klar til at implementere 1. semester fra 1. september De studerende bliver inddraget igennem Studierådet, da vi har repræsentanter fra alle klasser. University College Nordjylland 3/5

4 Casper Sørensen: Vi har 90 mentorer, der kan involveres i arbejdet. Kløve; det vil vi meget gerne. Vi kunne lave et konceptudkast. Man kunne evt. lave nogle camps, hvor erhvervslivet kommer med input til indhold. Tom Nyvang: Kvalitet og relevans er væsentligt. Vi kæmper stadigvæk med at dokumentere, at uddannelsen er relevant. Hvad er det aftagerne efterspørger? Vi skal gerne have fat i flere aftagere, og så skal vi have fat i dimittenderne, så vi kan få information om hvad de arbejder med? Kløve: En af tingene vi arbejder med, er et interview, som praktikvirksomhederne bliver præcenteret for, når vores undervisere besøger dem i foråret. Der er nogle muligheder i Fremdriftsreformen 80b, så vi kan flytte uddannelsen i den retning som markedet flytter sig, uden at ændre studieordningen. Casper Sørensen: Jeg har talt med Malene, der er elev i Tankegang. Hun har bachelor i Arkitektur og Design, og læser derefter på Designteknolog uddannelsen og Simone, der er i praktik i Tankegang. De siger: stil krav! Hvad vil de studerende? Det er enige i, at Designteknolog uddannelsen trænger til et løft. Jeanett Kaare: De studerende tager Digital Konceptudvikling, som overbygning til Designteknolog, da den to årige uddannelse ikke er nok. Mads Balslev Pedersen: De virksomheder, som de studerende gerne vil ind i, stiller rigtig høje krav, og det er svært at komme ind. Malene Blond: Stil nogle forventninger. De studerende synes, at det er godt, at der bliver stillet krav til dem. Jeanett Kaare: De ansøgere, der har søgt job i min virksomhed den seneste tid, har mere end en Designteknolog uddannelse. Det er et spørgsmål om at forfine uddannelsen, og gøre godt endnu bedre. Casper: Hvad skal uddannelsen bruges til? Hvad vil de studerende? Jeanett Kaare: Vi skal have defineret, hvad det er virksomhederne gerne vil, og så stille kravene til de studerende. Peter Thyregod: Der skal forventningsafstemmes mellem de studerende, og virksomhederne. Har de studerende, de kompetencer erhvervslivet har brug for? Kløve: De studerende er her meget kort tid. Kun 1,5 år inden de skal ud i praktik og efterfølgende skrive speciale. Men de flytter sig rigtig meget, i den tid de er her. Malene Blond: Det vi skal arbejde med, er at være studerende. Man skal bruge tid på at University College Nordjylland 4/5

5 læse, studere og afprøve ting. Den store hurdle er, at de studerende er elever. De tænker, at det er nok bare at møde op til undervisningen. Rikke Kjær: De studerende skal også deltage i undervisningen, og samle op på litteraturen. Casper Sørensen: Hvad er processen? Kløve: Vi vil lave en workshop med mentornetværket til foråret næste år. Tom Nyvang: Er der flere trin? Der skal aftagere ind. Jo skarpere vi kan møde netværket, jo større er chancen for at forme. Så står vi stærkt i forhold til de øvrige. Vi skal have argumenterne i tasken, så vi står stærkt i forhold til fremdriftsreformen. Kløve: Vi skal have designet en pædagogisk proces først, så er der en proces, når vi skal arbejde i netværket. Vi ved ikke hvad resten af netværket siger. Casper Søren: Vi skal involvere kunden i at lave løsningen. Det giver større afsætning. Erhvervslivet skal ind fra starten af processen. Kløve: Vi er i fuld gang med at forberede hvilken vej, vi skal ud af, inden vi skal have kontakt med Ministeret. Malene Blond: En ting er 80b Fremdriftsreformen, som erhvervslivet ikke behøver at være med i. Når eksistensgrundlaget så er i orden, skal erhvervslivet ind og være med til at forme uddannelsen. Rikke Kjær: Vi skal sætte et aftryk, så UCNs del af designteknolog uddannelsen også bliver tænkt med. Det bliver et kompromis. Kløve: Nu kan vi gå i tænkeboks i forhold til at tage aftagerne med i at forme en ny uddannelse. Vores undervisere og de studerende skal også med i den proces. 1.5 Eventuelt (10 min) Næste møde i uddannelsesudvalget afholdes på Hjørring Gymnasium. Elsebeth Austin starter med et oplæg og rundvisning på Gymnasiet. Mødet øges med 1 time. Fra inkl. frokost. University College Nordjylland 5/5