VisualDRG brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisualDRG brugermanual"

Transkript

1 VisualDRG brugermanual VisualDRG er en grafisk fremstilling af grupperingslogikken der bliver brugt i forbindelse med finansiering af sundhedsvæsnet, herunder mellemregional afregning og kommunal medfinansiering. Som udgangspunkt stemmer Visual overens med den grupperingsnøgle der anvendes til gruppering af data Dette dokument indeholder en guide til brugen af VisualDRG, og er delt op som følger i indholdsfortegnelsen.

2 1. HVORNÅR BRUGES VISUALDRG? FIND VEJ PÅ VISUALDRG DKDRG DAGS GENOPTRÆNING INFO OPBYGNING AF DIAGRAMMER BEGREBER I VISUALDRG MDC EGENSKABER AKTIONSDIAGNOSE-EGENSKABER DIAGNOSE-EGENSKAB PROCEDURE-EGENSKABER TILLÆGSKODE-EGENSKABER DRG-BOKSEN KRAV OM OPERATIONSSTUE OR ALDERS-KRAV KRAV TIL KØN KOMPLICERENDE FAKTORER SPØRGSMÅL OG SVAR JEG HAR EN DIAGNOSEKODE, TIL HVILKEN DRG-GRUPPE GRUPPERES DEN? JEG HAR EN PROCEDUREKODE, TIL HVILKEN DRG-GRUPPE GRUPPERES DEN? HVAD SKAL DER TIL FOR AT EN PATIENT GRUPPERES TIL EN GIVEN DRG-GRUPPE? HVORFOR ENDER EN PATIENT I DRG-GRUPPE I STEDET FOR DRG ? HVORDAN KAN JEG SE OM EN DRG-GRUPPE ER EN GRÅZONE? NÅR JEG KLIKKER PÅ EGENSKABEN 99S1593 STÅR DER MINDST TRE PROCEDURER FRA LISTE HVOR FINDER JEG DENNE LISTE? EN SKS KODE HAR DOLLARTEGN ($) I MEDINFO (MEDINFO.DK), MEN FREMGÅR IKKE AF SKS LISTEN I VISUAL, HVORFOR DET? JEG LEDER EFTER EN BESTEMT SKS KODE I VISUAL MEN KAN IKKE FINDE DEN JEG FÅR EN FEJLMEDDELELSE, NÅR JEG BEVÆGER MIG RUNDT PÅ VISUALDRG, HVAD GØR JEG? Side 2

3 1. Hvornår bruges VisualDRG? Da hensigten med VisualDRG er at give brugere af DRG-systemet et overskueligt indblik i grupperingen, er VisualDRG baseret på en forsimplet version af grupperingslogikken. Det betyder, at VisualDRG ikke kan anvendes til gruppering af konkrete patientkontakter. I VisualDRG kan du eksempelvis få svar på følgende spørgsmål: Hvilke DRG- eller DAGS-grupper grupperer procedurekoden KNFA00 til? Hvilke koder grupperer til DRG-gruppen 0509? Hvad er taksten for en DRG- eller DAGS-gruppe? Hvis man i stedet har specifikke oplysninger på en patient, som man ønske at kende grupperingen og taksten på, kan værktøjet Interaktiv DRG patientoplysninger (drgservice.im.dk/grouper) benyttes. DRG grupperne er identificeret med en fire cifret værdi, hvor de to første cifre angiver MDC-gruppen (Major Diagnostic Category), mens de to sidste cifre er et løbenummer. Inden for hver MDC-gruppe er DRG -grupperne er placeret hierarkisk, således grupper, hvor der er foretaget indgreb ofte ligger over rent medicinske grupper. Internt blandt de kirurgiske grupper er de dyreste grupper forsøgt placeret øverst i hierarkiet, og ligeledes med de medicinske grupper. DAGS grupper er identificeret med en fem cifret værdi, hvor de to første værdier angiver, om det er besøgs-, procedure-, diagnose-, sammedagspakke- eller substitutionstakstgrupper. De næste to angiver et løbenummer, bortset fra proceduregrupper og sammedagspakker hvor de angiver hvor behandlingen hører til, mens det femte cifre er et løbenummer. DAGS grupperne er sorteret i en hierarkisk rækkefølge, således den dyreste gruppe altid er øverst i hierarkiet. 2. Find vej på VisualDRG Øverst på siden i VisualDRG (uanset hvor på siden man er) er der en menulinje. I denne menulinje er der en række valgmuligheder, der sikre navigering på siden. I det følgende er det angivet hvilke muligheder, der er under de enkelte punkter. Side 3

4 2.1 DkDRG Herunder findes tilgang til DRG-grupper opdelt på MDC, hvor en specifik MDC-gruppe kan vælges, hvorefter man kommer direkte til den enkelte MDC. Ved tilgangen DRG-liste kommer man ind i MDC en og ned til den valgte DRG-gruppe. Ved at vælge en opdeling på SKS-koder, kan man finde en specifik diagnose eller procedure kode, og se til hvilke DRG-grupper den pågældende kode kan gruppere. Én kode kan godt gruppere til flere DRG-grupper, alt afhængig af kombinationen med andre koder. 2.2 DAGS Herunder findes tilgang til DAGS-grupper opdelt på Besøgsgrupper, Diagnosegrupper, Proceduregrupper, sammedagspakker eller substituinsgrupper. Ved at vælge en opdeling på SKS-koder, kan man finde en specifik kode, og se til hvilke DAGS-grupper den pågældende kode kan gruppere. Én kode kan godt gruppere til flere DAGS-grupper, alt afhængig af kombinationen med andre koder. I modsætning til DRG vil man ikke se en fuldstændig diagnoseliste, i det ikke alle diagnoser har betydning i DAGS. 2.3 Genoptræning Under menuen genoptræning, kan man se grupperingen til de ambulante og stationære genoptræningsgrupper for 2010 og frem. Side 4

5 2.4 Info Under menuen info findes kontakt , hvis du vil kontakt Statens Serum Institut omkring VisualDRG, lige som der under links ligger kontaktoplysninger til andre relevante steder. Under vejledning, findes denne skrivelse. Derudover finder man her en liste over hvordan interne koder er defineret. 3. Opbygning af diagrammer. VisualDRG er bygget op i diagrammer med beslutningstræer, hvor man for at finde frem til en specifik DRG gruppe skal følge pilens retning. Hvis en egenskab er opfyldt (se Tekstboks 1 ), følges pilen mod højre, hvis ikke så vælges pilen nedad. Tekstboks 1 Er egenskaben opfyldt? - dvs. har patienten fået udført en af de procedurer eller har den diagnose, der kommer frem, når man klikker på egenskaben. Hvis ja: følg pilen til højre. Hvis nej: følg pilen nedad. Side 5

6 Figur 1 Illustration af beslutningstræet 4. Begreber i VisualDRG Når man kigger på VisualDRG består det af flere bokse i forskellige forme og farver. I dette kapitel beskrives hvad de enkelte bokse betyder. 4.1 MDC DRG-systemet er inddelt efter, hvor sygdommen er placeret, og er opdelt i MDC er (Major Diagnostic Categories). En MDC består af en samling af diagnoser, der er angivet ved starten til hver MDC. Ved at klikke på den grønne firkant kan det ses hvilke diagnoser, der hører til den enkelte MDC. 4.2 Egenskaber En egenskab indeholder en samling af enten procedurekoder eller diagnosekoder. En egenskab kan identificeres ud fra egenskabsnummeret xxzyy, hvor xx angiver til hvilken MDC egenskaben er knyttet. Z angiver hvilken slags egenskab der er tale om, M og P er aktionsdiagnoseegenskaber, X er diagnoseegenskab og K er bidiagnose-egenskab, S er procedureegenskab og T er tillægskode-egenskab. yy er et løbenummer. Side 6

7 4.2.1 Aktionsdiagnose-egenskaber Aktionsdiagnose-egenskaber angiver, når der er en specificering af kravet til aktionsdiagnosen der afviger fra de samlede aktionsdiagnoser i en MDC. Ved klik på den blå ellipse, kan man se hvilke aktionsdiagnoser, der udgør egenskaben Diagnose-egenskab Diagnose-egenskaber angiver, hvis der er et specifikt krav om en diagnose for at kunne falde i en given DRG-gruppe. Ved klik på den lyseblå ellipse, kan man se hvilke diagnoser, der udgør egenskaben. Den lyseblå elipse angiver diagnoser, der enten kan stå som aktions- eller bidiagnose, mens den orange firkant angiver komplicerende bidiagnoser Procedure-egenskaber Procedure-egenskaber, angiver hvilke procedurer der indgår i den enkelte egenskab. Ved klik på den grønne sekskant kan man se hvilke procedurer der udgør egenskaben Tillægskode-egenskaber Ved klik på den orange rombe kan man se egenskaberne for tillægskoder, der knytter sig til en diagnose eller procedure. Ved denne egenskab kan man ikke se hvilken diagnose eller procedure, tillægskoden er registreret til, blot at den skal være registreret på en given kontakt. Side 7

8 4.2.5 DRG-boksen Den grå boks, som altid er yderst til højre indeholder informationer om den pågældende DRG-gruppe. Boksen indeholder oplysninger om takst, gennemsnitlig liggetid for indlagte patienter, trimpunkt og antal af patienter til grundlag for beregning af taksten Krav om operationsstue OR Der kan være krav om, at der skal være tilknyttet en operationsstue til udførelse af en procedure. Dette angives med en gul kasse med OR påkrævet. Omvendt kan der også være krav til at der ikke må have været udført en operationsstuekrævende procedure, hvilket angives med OR ikke tilladt. Hvorvidt en procedure er operationsstuekrævende er bestemt i DRG logikken, og kan ikke vises eksplicit i Visual, men oplyses ved henvendelse til klinisk validering Alders-krav Der kan være krav til hvilken alder en patient har for at blive grupperet til en bestemt gruppe. Dette angives med en gul kasse med alderskravet i. Alderen er for indlagte opgjort ved alder ved indlæggelse, mens alderen ved ambulant besøg er opgjort på besøgsdato eller behandlingsdato. Side 8

9 4.2.8 Krav til køn Der kan være angivet krav til om kønnet skal være mand eller kvinde for at blive grupperet til en bestemt gruppe. Dette angives ligeledes med en gul kasse med angivelse af kravet til Mand eller Kvinde Komplicerende faktorer Hvis der er faktorer, der kan gøre en egenskab kompliceret angives dette med komplicerende faktorer eller ikke komplicerende faktorer. Hvorvidt der ved en indlæggelse er talende om komplicerende faktor, findes ved hjælp af en eksplicit funktion i grupperingsnøglen, og kan der for ikke vises i VisualDRG, da det afhænger af kombinationen af aktionsdiagnose, bidiagnose og procedure. En bidiagnose der virker komplicerende i kombination med en aktionsdiagnose, virker muligvis ikke komplicerende med en anden bidiagnose (se i øvrigt kapitel B i Takstvejledning 2012). Fra 2013 gøres funktionen eksplicit, således boksen komplicerende udgår og erstattes af en komplicerende bidiagnose boks, beskrevet tidligere Regler og regelnumre En regel er den kombination af egenskaber, der opstår hver gang et egenskabskrav er opfyldt, indtil man når en DRG-boks. Man starter typisk helt til venstre i en diagnose eller procedureegenskab og for hver gang man opfylder en egenskab rykket man et skridt til højre i beslutningstræet. Derved skabes en sti gennem de egenskaber der er opfyldt til man kommer til en DRG-boks et reglnummer. Side 9

10 Start til venstre Krav til egenskab ikke opfyldt, ryk derfor nedad i træet. Nej Ja Ja Ja Når man holder musen hen over DRG-boksen kommer en gul boks frem med regelnummer og en oversigt over de egenskaber, der skal være opfyldt for netop denne DRG-boks. Der kan nemlig være flere regler (eller stier), der fører til den samme DRG-gruppe, men alle har forskelligt regelnummer! Regelnummeret kan derfor være en stor hjælp, hvis det bliver oplyst til Klinisk validering ved henvendelser. 5. Spørgsmål og svar For at give et indblik hvordan man kan anvende VisualDRG, gives her en række eksempler på nogle af de problemstillinger VisualDRG ofte bliver brugt til at løse. A. Jeg har en diagnosekode, til hvilken DRG-gruppe grupperes den? B. Jeg har en procedurekode, til hvilken DRG-gruppe grupperes den? C. Hvad skal der til for at en patient grupperes til en given DRG-gruppe? D. Hvorfor ender en patient i DRG-gruppe 0525 i stedet for DRG 0524? E. Hvordan kan jeg se, om en DRG-gruppe er en gråzone? F. Når jeg klikker på egenskaben 99S1593, står der Mindst tre procedurer fra liste Hvor finder jeg denne liste? G. En SKS kode har dollartegn ($) i medinfo (medinfo.dk), men fremgår ikke af SKS listen i Visual. Side 10

11 H. Jeg leder efter en bestemt SKS kode i Visual men kan ikke finde den. I. Jeg får en fejlmeddelelse, når jeg bevæger mig rundt på VisualDRG, hvad gør jeg? 5.1 Jeg har en diagnosekode, til hvilken DRG-gruppe grupperes den? Eksempel: DI109 Hypertensio arterialis essentialis For at finde ud af hvortil denne diagnosekode grupperes, er det en god ide at bruge listen med diagnosekoder, som findes under menupunktet DkDRG SKS-koder. Man kan enten finde koden ved at søge (ctrl+b) eller køre ned over siden. Når man har fundet koden, vil der stå et tal lige til højre for koden, som angiver til hvilken MDC koden tilhører. En kode kan godt grupperes til flere grupper og der kan derfor være mere end et link til de grupper, koden kan grupperes til. Diagnosekoden kan dog kun tilhøre en MDC. Når man har fundet det link, som angiver den mest sandsynlige DRG-gruppe man leder efter, klikker man på linket og kommer direkte til den visuelle visning. En gruppe kan være afbildet i flere MDC er hvis dette er tilfældet bliver man bedt om at vælge den MDC man vil se gruppen i. Grunden til en gruppe kan optræde i flere MDC er er hvis man med diagnoser fra forskellige diagnoser kan gruppere til den samme gruppe. Et eksempel herpå er kemogrupperne i MDC Jeg har en procedurekode, til hvilken DRG-gruppe grupperes den? Eksempel: KJFG40 Revision af enterostomi eller kolostomi uden laparotomi. Den nemmeste måde er som i eksempel 1, at bruge listen over procedurekoder. som findes under menupunktet DkDRG SKS-koder. Man kan enten finde koden ved at søge (ctrl+b) eller køre ned over siden. En kode kan godt grupperes til flere grupper, og der kan derfor være mere end et link til de grupper, koden kan grupperes til. Når man har fundet det link, som angiver den mest sandsynlige DRG-gruppe man leder efter, klikker man på linket og kommer direkte til den visuelle visning. En gruppe kan være afbildet i flere MDC er hvis dette er tilfældet bliver man bedt om at vælge den MDC man vil se gruppen i. Grunden til en gruppe kan optræde i flere MDC er er hvis man med diagnoser fra forskellige diagnoser kan gruppere til den samme gruppe. Et eksempel herpå er kemogrupperne i MDC 27. Side 11

12 5.3 Hvad skal der til for at en patient grupperes til en given DRG-gruppe? Eksempel: DRG Endovaskulær behandling med stent. Hvis man i menuen vælger DkDRG DRG-liste, vælger DRG 0526, kommer man direkte ind til den visuelle visning, hvor DRG 0526 er placeret. Her kan man se alle de egenskaber der skal være opfyldt for at en patient grupperes til DRG Der kan være flere forskellige kombinationer af regler, der grupperer til en DRG-gruppe, og man skal derfor være opmærksom på at der længere nede i den visuelle visning kan ligge flere regler, der grupperer til DRG-gruppen. Det kan derfor være svært, hvis man har en patient med specifikke oplysninger, og som måske ikke passer helt ind i billedet. Her bør i stedet anvendes Interaktiv DRG, hvor alle specifikke patientoplysninger kan indtastes (drgservice.im.dk/grouper). 5.4 Hvorfor ender en patient i DRG-gruppe i stedet for DRG ? Hvis man har en patient, man forventer i én DRG-gruppe, men den bliver grupperet til en anden, kan man i VisualDRG, se hvilke krav der ikke er opfyldt (eller om man har opfyldt krav, man ikke forventede). Hvis man har to DRG-grupper, der ligger tæt ved hinanden, kan VisualDRG give et billede af, når der er egenskabskrav, der ikke er opfyldt Side 12

13 I den visuelle visning kan man se, at hvis patienten har én diagnosekoder fra 05X30 (med den røde cirkel omkring) skal patienten, for at komme i DRG 0526, have en procedurekode fra den nederste procedureegenskab (05S15R) og derudover være tillægskodet med én af de koder, der kommer frem ved at klikke på den orange rombe (05T01). 5.5 Hvordan kan jeg se om en DRG-gruppe er en gråzone? Når man har fundet den relevant DRG gruppe i Visual, kan man se om det er en gråzone, og både indlagte og ambulante patienter derfor kan gruppere til gruppen. Dette kan man se ved at se om der er en stjerne (*) i den grå DRG boks i diagrammet. Et eksempel på en gruppe der er gråzone: Side 13

14 5.6 Når jeg klikker på egenskaben 99S1593 står der Mindst tre procedurer fra liste Hvor finder jeg denne liste? I en række tilfælde er det nødvendigt at oprette såkaldte interne koder. Interne koder kan være defineret på to måder. Først og fremmest kan en internkode bestå af en primær SKS kode der er tillægskodet med en bestemt tillægskode, et eksempel herpå er NABE72h. Den anden måde en intern kode kan være defineret på er hvis der skal være flere koder fra en liste tilstede fra en liste for at man kan gruppere til en bestemt gruppe. En liste med definitioner på den enkelte interne kode kan findes under menuen ved at vælge info og derefter interne koder. 5.7 En SKS kode har dollartegn ($) i medinfo (medinfo.dk), men fremgår ikke af SKS listen i Visual, hvorfor det? Dette skyldes at koden ikke i sig selv har betydning for DRG/DAGS grupperingen, men den har betydning i kombination med andre koder. Det vil sige den er en del af en intern kode, som beskrevet i punkt Jeg leder efter en bestemt SKS kode i Visual men kan ikke finde den VisualDRG indeholder kun de SKS koder, der har betydning for DRG grupperingen. Det betyder at en lang række SKS koder ikke vil fremgå af SKS listen. Såfremt du i medinfo.dk har set at koden har et dollartegn ($) ud for sig, se da kapitel Jeg får en fejlmeddelelse, når jeg bevæger mig rundt på VisualDRG, hvad gør jeg? Kontakt Klinisk Validering med et skærmprint af fejlmeddelelsen. Det er som regel nemt at løse dette problem, når vi er opmærksomme på det. Side 14

GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG

GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG Katarina Bjerg-Holm Sundhedsdokumentation Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Statens Serum Institut DRG GRUPPERING Opbygningen

Læs mere

Hvad er DRG? Gruppering. DRG-konference 2017 undervisningsdagen, Aalborg v/ Theis Høvring

Hvad er DRG? Gruppering. DRG-konference 2017 undervisningsdagen, Aalborg v/ Theis Høvring Hvad er DRG? Gruppering DRG-konference 2017 undervisningsdagen, Aalborg v/ Theis Høvring Fra M&M logik til loop af DRG sygehusforløb 1. M&M logik 2. Tilbage til virkeligheden 3. Navnestruktur 4. DRG-sygehusforløb

Læs mere

Der gøres opmærksom på at informationerne vedr. ændringer i grupperingen offentliggøres på hjemmesiden, dog uden mail og telefonnummer.

Der gøres opmærksom på at informationerne vedr. ændringer i grupperingen offentliggøres på hjemmesiden, dog uden mail og telefonnummer. Oprettelse af ny gruppe i DkDRG-systemet. Sendes til Kliniskvalidering@ssi.dk Der gøres opmærksom på at informationerne vedr. ændringer i grupperingen offentliggøres på hjemmesiden, dog uden mail og telefonnummer.

Læs mere

DRG2018 Lidt mere i dybden

DRG2018 Lidt mere i dybden DRG2018 Lidt mere i dybden DRG-konference 2017 - Aalborg v/ Katarina Bjerg-Holm, Theis Høvring, Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Hvad skal vi igennem? 1. Vejen til DRG2018 2. Grupperingsmodellen

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

DRG Revision og implementering af nyt DRG-system i Katarina Bjerg-Holm, DRG og Finansiering, Sundhedsdatastyrelsen

DRG Revision og implementering af nyt DRG-system i Katarina Bjerg-Holm, DRG og Finansiering, Sundhedsdatastyrelsen DRG 2018 Revision og implementering af nyt DRG-system i 2018 Katarina Bjerg-Holm, DRG og Finansiering, Sundhedsdatastyrelsen Dagsorden Baggrund for DRG 2018 Forskel mellem DRG 2017 og DRG 2018 Tidsplan

Læs mere

VELKOMMEN TIL DRG-KURSUS. Maria Friis Larsen Serum Instituttet 2. oktober 2013

VELKOMMEN TIL DRG-KURSUS. Maria Friis Larsen Serum Instituttet 2. oktober 2013 VELKOMMEN TIL DRG-KURSUS Maria Friis Larsen Serum Instituttet 2. oktober 2013 HVEM ER VI, HVAD LAVER VI, HVAD KAN VI HJÆLPE MED Hvem er vi? National Sundhedsdokumentation og Forskning på Statens Serum

Læs mere

De medicinske selskabers rolle i udviklingsarbejdet. Kode- og rapporteringsvejledning. Erfaringer fra Danmark

De medicinske selskabers rolle i udviklingsarbejdet. Kode- og rapporteringsvejledning. Erfaringer fra Danmark De medicinske selskabers rolle i udviklingsarbejdet. Kode- og rapporteringsvejledning. Erfaringer fra Danmark Poul Erik Hansen, peh@sst.dk Sunhedsstyrelsen, Sundhedsøkonomi, DRG Gennemgangsplan 1. Behandling

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2008 Takstberegning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning; Takstgrundlag;

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice LPR DRGgrupperet LPR esundhed 2 Hvad er Landspatientregisteret (LPR)? Nationalt register

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2009 Takstberegning for sygehusene Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning;

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Sådan laver du en karakter i

Sådan laver du en karakter i Sådan laver du en karakter i Animtoon. Først åbner du Animtoon. I start menu en trykker du på karakter editor iconet, som er billedet af en lille sprællemand, se figur 1. Egne Hvis du her valgt Egne, skal

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR 12-12-2014/BFR Sådan bruges hjemmesiden for Bækkelundsvej Øst Hjemmesiden vises forskelligt afhængigt af, hvilken IPad/tablet, IPhone/smartphone eller computer, man bruger. Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

Opdatering af grupperingsnøglerne for 2015

Opdatering af grupperingsnøglerne for 2015 Opdatering af grupperingsnøglerne for 2015 Oktober/November 2015 Grupperingsnøglerne for DkDRG2015 og DAGS2015 er blevet opdateret, således SKS-koder, der er oprettet mellem d. 1. april 2015 og 1. oktober

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen...

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen... Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Grafisk omstillingsbord... 2 Let at tilpasse layout... 2 Om manualen... 2 For at komme i gang... 2 Download... 2 Bruger login og password... 2 Omstillingsbord... 3

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m²

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m² Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb Privat udhus under 50 m² Når du skal søge en byggetilladelse, eller anmelde et byggeri til kommunen, skal du søge igennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Koncern IT Anvendelse og udvikling VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Systemændringerne gælder pr. for: PAS... 2 Vis belægningsmelding (IN,VBL)... 2 Patientfrekvens med orlov I05... 2 Validering på ny tillægskode

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

Høring af grupperingslogikken for 2014

Høring af grupperingslogikken for 2014 Statens Serum Institut Enhed: Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sagsbeh.: kbh Dato: 25. januar 2013 Til de kliniske selskaber Høring af grupperingslogikken for

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

How to do it on screen - 5

How to do it on screen - 5 TEGNINGER OG CLIPART Illustrationer kan bruges til at skabe grafisk brud i en tekst, men det er sjældent nødvendigt ved præsentationer, da tekstmængden på det enkelte dias børe være lille. Desuden kan

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Lille butiksløsning: Wordit.dk

Lille butiksløsning: Wordit.dk Lille butiksløsning: Wordit.dk Denne løsning er lavet til den økologiske gård Troldgården mellem Horsens og Århus. Den er lavet i PHP- Fusion version 7 (seneste underversion). Opgaven var at lave en bestillingsløsning,

Læs mere

INTRODUKTION: Kursus i Klinisk meningsfuld kodning. - for læger og lægesekretærer

INTRODUKTION: Kursus i Klinisk meningsfuld kodning. - for læger og lægesekretærer INTRODUKTION: Kursus i Klinisk meningsfuld kodning - for læger og lægesekretærer KVALITET I KODNING OG PATIENTREGISTRERING - KURSUS FOR LÆGER OG LÆGESEKRETÆRER Denne folder er en kort indtroduktion til

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Handel på Internettet Pricerunner side 1 af6 www.pricerunner.dk Pricerunner er en side hvor man kan sammenligne produkter og priser. Det er muligt at filtrere sin søgning og at søge i emner, eller på et

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq Hjælp til profiler i WebReq Brugervejledning 2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Gennemgang af klinik profiler... 3 2.1 Klinik profiler... 3 2.2 Oprettelse af klinik profiler... 4 2.3 Profil oplysninger...

Læs mere

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads.

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads. ENGRAMs Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs til ipads. 1. Sådan henter du ENGRAMs Hvis du ikke allerede har hentet og installeret ENGRAMs, kan dette

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 Abort XML Schema... 4 Abort Beskrivelse... 5 Abort_Grundoplysninger... 5 Abort_Besog... 6 Abort_Indgreb...

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Dato-, uge- og månedsskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3.

Læs mere

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister 1 Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister Centralt BigårdsRegister, også kaldet CBR, er udviklet som led i arbejdet med at overvåge spredningen af alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier.

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

DRG uddannelse. Er det løsningen til at øge fokus på afdelingernes uddannelsesfunktion?

DRG uddannelse. Er det løsningen til at øge fokus på afdelingernes uddannelsesfunktion? DRG uddannelse Er det løsningen til at øge fokus på afdelingernes uddannelsesfunktion? Maria Friis Larsen Sundhedsøkonomisk Center mal@im.dk Emner 1. Brugen af DRG systemet 2. Synliggørelse af uddannelse

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas.

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. - Diagnoser Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009 Håndtering af lønsumsafgift i regionerne Folketinget har vedtaget en ændring af lønsumsafgiften (Lov nr. 526 den 17. juni 2008), der betyder, at den offentlige sektor ikke længere er undtaget fra at betale

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen.

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Kort vejledning til brugen af Afgrænset søgning AGN: Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Menupunktet: AGN Bestillingsbilledet:

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning Tilmelding til ny sæson

Vejledning Tilmelding til ny sæson Vejledning Tilmelding til ny sæson I forbindelse med overgangen til Klubmodul som nyt medlemssystem i Triton, er proceduren for tilmelding og betaling af svømmehold ændret. Denne vejledning beskriver trinvis

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Akut indlagte patienters oplevelser: Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (53) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (55) 3,90 4,08 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere