OmKreds H. Tema: Tjek på arbejdstiden. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden. Nr læringsmiljøet skal blomstre. kursus: Sygepleje i gråzonen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OmKreds H. Tema: Tjek på arbejdstiden. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden. Nr. 1 2013. læringsmiljøet skal blomstre. kursus: Sygepleje i gråzonen"

Transkript

1 Nr omkreds h OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Tema: Tjek på arbejdstiden læringsmiljøet skal blomstre kursus: Sygepleje i gråzonen

2 OmKreds H nr. 1/ årgang Ansvarshavende redaktør: Kredsformand Vibeke Westh Journalistisk redaktion: Kommunikationskonsulent Anne G. Poulsen, Kommunikationskonsulent Vibeke Hvas, Redaktionen står for tekst og fotos, hvor intet andet er angivet Oplag: eksemplarer Design og produktion: Vahle+nikolaisen, Århus Adresse DSR Kreds Hovedstaden Frederiksborggade 15, København K Tlf.: Fax: web: Åbningstider Kontoret er åbent for telefonisk og personlig henvendelse. Man-tirs, tors-fre Onsdag Andre tidspunkter for personligt møde eller telefondrøftelse kan aftales Kontakt til teams Sekretariat og formandskab: Team Hospital, Psykiatri og Stat: Team Kommune og Privat: Team Politik og Kommunikation: Bogholderi: Kontakt det team, der dækker dit ansættelsesområde, hvis du er ansat i basisstilling. Se oversigt over medarbejderne i de enkelte teams på Kontakt til Ledelsescentret Som ledende sygeplejerske skal du kontakte DSRs Ledelsescenter, tlf , hvis du ønsker at tale med en faglig konsulent inden for dit ansættelsesområde Kredsledelse Kredschef Anne Tovborg Teamleder Iben Frödin (sekundærteamet) Teamleder Anne Laulund (primærteamet samt det administrative team) Kredsformandskab Kredsformand Vibeke Westh 1 kredsnæstformand Vibeke Schaltz 2 kredsnæstformand Kristina Robins Kredsnæstformand Charlotte Engell Kredsnæstformand Lisbeth Torp Kastrup Kredsnæstformand Ken Strøm Andersen Se hjemmesiden for kontaktinformation til kredsformand samt kredsnæstformand indhold Politisk tilbageblik Overbelægning sørgeligt men sandt 3 Nyt fra Kredsen Har du "tjek på dig selv" på dsr.dk? 4 Fasthold fokus på natarbejde 4 Hillerød opruster på sundhedsplejen 4 Efterlysning: Flere tillidsvalgte i kommunerne 5 Ny MED-aftale i Region H 5 OK13-medlemsmøde med Grete C 6 Vil du erfaringsudveksle om arbejdsmiljø? 6 Ny arbejdsmiljøkonsulent i kredsen 6 overbelægning DSR i pressen. Overbelægning overalt også i medierne 7 tilbageblik Arrangementer i kredsen tilbageblik og smugkik 8 Kom og vær med: Skaber sygeplejen sammenhæng? 8 Og der var flere endnu.. 8 Grete C på medlemsmøde om OK13 og den danske model 9 Livsstilssamtaler med respons 9 ledighedsindsats Gode nyheder for beskæftigelsen 10 Studerende: Tag på psykiatrisommerskole 11 bornholm Sygeplejerskeønske opfyldt: Ny sygeplejeklinik indviet 12 Tema: tjek på arbejdstiden Tema om arbejdstidsaftalen en af flere KB-indsatser 13 OBS Brug din stemme til OK13 13 Fællestillidsrepræsentanten: Ja, arbejdstidsaftalen er svær at forstå 14 Sådan læser du din lønseddel 16 Silkeborg Løn 16 KMD 17 Vidste du 17 region hovedstaden Profilen skal være lidt skarpere 18 faglig forsvarlighed Læringsmiljøet SKAL blomstre 20 sygepleje i gråzonen "Nothing about us without us" 22 Satellitkontor Bornholm: Haslevej 50, 3900 Rønne Tlf.: Fax: Telefonåbningstider som i København, se ovenfor. Kontoret er åbent for personlig henvendelse man-tirs og tors kl Andre tidspunkter for personligt møde eller telefondrøftelse kan aftales Kalender Arrangementer i DSR Kreds Hovedstaden 24 Husk fagdag 3. september 24 Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er DSR s største lokale kreds. Vi organiserer cirka sygeplejersker i København, Storkøbenhavn, Nordsjælland og på Bornholm. Vi arbejder med sagsbehandling, fag og politik lokalt for at sikre medlemmerne anstændig løn og ordentlige vilkår samt synlighed og indflydelse.

3 politisk tilbageblik omkreds h overbelægning sørgeligt men sandt I OmKreds H i december reflekterede jeg her på lederplads over, at tal fra Danmarks Statistik tydeligt dokumenterede det øget pres, vi længe har mærket i sundhedsvæsenet. De seneste måneder har desværre sat billeder og virkelighed bag statistikkerne. Tilbage i januar og februar lykkedes det endelig for alvor at trænge igennem til politikere og medier på landsplan med historien om de uacceptable forhold for patienter og medarbejdere på medicinske afdelinger og akutmodtagelser over hele landet. I vores kreds er Nordsjælland hårdt ramt af stort patientindtag kombineret med omstruktureringer som følge af Helsingør Hospitals lukning. Men også de andre hospitaler i vores kreds er under massivt pres på især akutmodtagelser og medicinske afdelinger Situationen er ikke ny. Det er DSRs kamp for at skabe opmærksomhed på området og tilførsel af ressourcer heller ikke. Og det vi ser, er let at summe op: Når regionerne år efter år formår at effektivisere for milliardbeløb i sundhedsvæsenet, har det selvfølgelig konsekvenser. Elastikken bliver simpelthen for stram. Der er ikke rum til håndtere spidsbelastninger og slet ikke, når situationen får karakter af at være permanent. Flere patienter kræver større fremmøde, og med de stramme normeringer er det daglige fremmøde for lille til at håndtere presset. Det er helt, helt urimeligt over for både patienter og medarbejdere. Kredsen er løbende i kontakt med medlemmer, som er bekymrede for deres autorisation og for at blive draget til ansvar for en hverdag, hvor arbejdspresset er helt uacceptabelt, og frygten for at fejle stiger. Situationen skubber på en helt nødvendig udvikling, hvor antallet af (gen)indlæggelser skal ned, og de sygeplejefaglige kompetencer skal styrkes kraftigt i kommunerne både på plejecentre og i hjemmeplejen. Det falder helt i tråd med DSRs anbefalinger til udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Hvis man skal sige noget godt om den meget pressede og uværdige situation, vi har været i denne vinter, er det at den kan betyde en vedvarende politisk opmærksomhed på sammenhænge, normeringer og udviklingspotentiale i det danske sundhedsvæsen.. Vibeke Westh Kredsformand

4 4 Nyt fra Kredsen Har du "tjek på dig selv" på dsr.dk? I Dansk Sygeplejeråd vil vi gerne være til stede og være vedkommende for det enkelte medlem. Men det kræver, at vi kender dig som medlem. Derfor kører der frem til 15. april en kampagne på som vi kalder Tjek dig selv. Formålet er at sikre, at vi har opdaterede og korrekte medlemsoplysninger på flest mulige af vores godt medlemmer, for ellers kan vi ikke servicere dig så godt, som vi gerne vil. Derfor beder vi dig logge dig ind på med medlemsnummer og adgangskode og tjekke, at din profil er opdateret, så vi har de korrekte medlemsoplysninger ift. arbejdssted, adresse, mail og telefonnummer. Som en ekstra bonus udlodder Dansk Sygeplejeråd hver uge frem til 15. april 10 gavekort til en brunch for to personer blandt alle dem, som tjekker og opdaterer deres medlemsoplysninger. fasthold fokus på natarbejde Sundhedskartellet, KTO og Danske Natarbejde med færre gener Regioner står bag en fælles - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne pjece, der handler om natarbejde. Kredsnæstformand Kristina Robins er politisk ansvarlig for arbejdsmiljøområdet i DSR Kreds Hovedstaden, og hun glæder sig over initiativet: -Det er positivt, for det er vigtigt med et vedvarende fokus på arbejdsmiljø og risici forbundet med at arbejde om natten, siger kredsnæstformanden. Formålet med pjecen er at inspirere ledere og medarbejdere til at arbejde med at minimere omfang, gener og risici ved natarbejde. Der er også udarbejdet en lille serie på fire videoer med samme tema. Videoerne ligger på Vælg temaet Natarbejde med færre gener. Pjecen indeholder velkendte anbefalinger, som er gode at få repeteret. Herudover beskriver pjecen seks temaer, som man lokalt kan arbejde med for at mindske generne ved natarbejde. Der er også flere konkrete eksempler fra arbejdspladser på tiltag omkring natarbejde, der har medvirket til at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte. Kristina Robins anbefaler, at kredsens tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter bruger pjecen til at sætte et fornyet og løbende fokus på arbejdsmiljø og risici i forbindelse med nattevagter får emnet sat på dagsordenen på personalemøder og MED-møder arbejde for, at konkrete tiltag sættes i gang lokalt. Hillerød opruster på sundhedsplejen En vedholdende indsats fra sundhedsplejen har betydet, at Hillerød kommune fra 2013 har bevilget en opnormering svarende til en halvtidsstilling. Det sker for at kunne tilbyde kommunens ambulante fødende et ekstra barselsbesøg i hjemmet på dagen efter fødslen med særligt fokus på trivsel og amning. Det kommunale sundhedspleje-tilbud blev for få år siden kraftigt beskåret i forbindelse med en større sparerunde i Hillerød. Sundhedsplejen observerede i tiden derefter en stigning i antallet af spædbørn med tegn på mistrivsel og et stigende antal genindlæggelser til følge. Den lokale koordinerende sundhedsplejerske, nærmeste leder og tillidsrepræsentanten fastholdt på vegne af sundhedsplejen, at der var brug for en opnormering, såfremt tilbuddet skulle udvides, hvilket nu er lykkedes. Barselsbesøg i hjemmet er også i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger og har i længere tid været et indsatsområde i Dansk Sygeplejeråd. Kredsnæstformand Lisbeth Torp Kastrup glæder sig over udviklingen. -Gode faglige argumenter og et vedholdende politisk pres har vist sig som en succesfuld kombination. Stort tillykke til sundhedsplejen i Hillerød med den succes, som ligger helt i tråd med DSR s ønske om at styrke sundhedsplejerskernes tilknytning til hjem og familie tidligt efter fødslen, siger hun.

5 omkreds h efterlysning: Flere tillidsvalgte i kommunerne Kunne du tænke dig at: få indflydelse på egne og kollegaers løn og arbejdsvilkår gennemgå en spændende, udfordrende og lidt anderledes uddannelse, der ruster dig til de udfordringer, du møder gå aktivt ind i det fagpolitiske arbejde og derved komme til at spille en vigtig rolle som sygeplejerskernes tillidsrepræsentant på arbejdspladsen indgå i et netværk med de 134 andre tillidsvalgte i de 29 kommuner i Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd tilbyder uddannelse, mødeaktivitet, individuel sparring, vejledning og rådgivning for at støtte dig i rollen som tillidsrepræsentant. Lyder dette som noget for dig, så kontakt en af vores kredsnæstformænd: Ken Strøm Andersen, mobil , Kristina Robins, mobil , Lisbeth Torp Kastrup, mobil ny med-aftale i Region H Medarbejderrepræsentanterne fra de faglige organisationer i Region Hovedstaden og de regionale arbejdsgivere i Region Hovedstadens koncern og virksomheder nåede efter et intenst forhandlingsforløb til enighed om en ny MED-aftale i begyndelsen af februar. Aftalen regulerer formen og procedurer omkring måden, arbejdstagere og arbejdsgivere samarbejder på, og den danner grundlag for, hvor mange mandater de enkelte hovedorganisationer er repræsenteret med i regionens øverste samarbejdsudvalg. På regionsrådets møde 12. marts (efter bladets deadline) blev aftalen behandlet med henblik på politisk vedtagelse, og i april mødes Region H-MED til træf for at drøfte implementeringen af den nye aftale og dens videre liv i organisationen. dsr mener v/ kredsnæstformand Vibeke Schaltz Regionalt smøl sætter anæstesi-kursister i klemme Siden september 2012 har Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden og Region Hovedstaden forhandlet om løn og ansættelsesvilkår for sygeplejersker, der er under uddannelse til anæstesisygeplejersker (anæstesi-kursister). Region Hovedstaden har imidlertid aflyst de seneste to aftalte forhandlinger, som var planlagt til at finde sted i januar og i februar. I DSR må vi nu opfatte aflysningerne som en forhaling af forhandlingerne, der har direkte konsekvenser for anæstesikursisterne. Det er ikke acceptabelt, og det er helt urimeligt, at regionen behandler egne medarbejdere sådan. Faktum er, at der er startet et hold kursister tilbage i september og pr. 1. marts startede endnu et. Ingen af disse kursister ved reelt på nuværende tidspunkt, om de kan regne med at få anden løn end grundlønnen svarende til anciennitet i de to år, de er under uddannelse. Og når de kommende anæstesisygeplejersker er færdiguddannede, er de kun garanteret det fast aftalte lønløft for specialuddannelse på kr. årligt. De er ikke blevet stillet øvrige tillæg i udsigt, uanset hvilken løn og hvilke tillæg, de har oppebåret i deres tidligere funktioner, før de begyndte at videreuddanne sig til anæstesisygeplejersker. Kritisabelt forløb Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden mener, at hele processen om anæstesiuddannelsens nye struktur og organisering har været meget kritisabel fra regionens side. Den nye uddannelse blev vedtaget i maj måned Først flere måneder senere, nemlig ultimo august modtager kredsen som forhandlingspart en invitation til at mødes medio september for at forhandle et såkaldt pilotprojekt. Først på dette møde orienterer Region Hovedstaden DSR om, at specialuddannelsens struktur og kursisternes ansættelsesforhold og løn skal ændres fuldstændig. Det er ikke en ordentlig måde at samarbejde på. Ved redaktionens slutning ultimo februar må vi i kredsen konstatere, at forhandlingerne er sat i bero af regionen. Vi har ikke modtaget hverken et udspil eller en dato til en ny forhandling. Som politisk ansvarlig for området forbløffer det mig, at regionen vælger at lade deres medarbejdere svæve i uafklarethed på den måde og tilsyneladende ikke bekymrer sig om konsekvenserne på sigt. Der er allerede nu flere ledige anæstesisygeplejerske-stillinger i regionen. Og der er brug for sygeplejerskerne. Så længe løn- og ansættelsesvilkår er uafklaret, synes vi i Kreds Hovedstaden ikke, at man kan fortænke sygeplejerskerne i at overveje andre specialer. Det er på tide, at Region Hovedstaden tager ansvar for at få sat gang i forhandlingerne inden for anæstesien igen. Det kan sygeplejerskerne med rette forvente.

6 6 Nyt fra kredsen OK13-medlemsmøde med Grete C Mandag 18. marts kl :30 Vil du erfaringsudveksle om arbejdsmiljø? DSR-formand Grete Christensen præsenterer resultatet af OK13 forhandlingerne med KL og Danske Regioner. Mød op, diskuter og få mere at vide, før du bruger din stemme. Alle medlemmer af DSR Kreds Hovedstaden og Kreds Sjælland er velkomne. Mødested: DSR Kreds Hovedstaden, Frederiksborggade 15, 4., København K Kredsen afholdt også OK13-møde i Hillerød Øvrige medlemsaktiviteter kan være under planlægning. Følg med på Ny arbejdsmiljøkonsulent i kredsen Siden årsskiftet har Karin Bloch Nielsen været ansat som arbejdsmiljøkonsulent i DSR Kreds Hovedstaden. Hun samarbejder tæt med kredsnæstformand Kristina Robins, som er politisk ansvarlig for arbejdsmiljøområdet lokalt, ligesom Karin skal understøtte kredsens medlemmer, AMiR er og det øvrige formandskab i den strategiske og praktiske arbejdsmiljøindsats lokalt og i sammenhæng med de øvrige kredse og DSR-C. Området har nu som før høj prioritet for kredsen, som derfor fortsat ønsker at have en arbejdsmiljøkonsulent ansat. Kristina Robins (tv), Karin Bloch Nielsen og Louise Kure sætter arbejdsmiljøet på dagsordenen hver dag DSR Kreds Hovedstaden har igennem flere år haft en interessegruppe for arbejdsmiljø, som mødes fire gange årligt næste gang 18. juni kl i kredsens lokaler. Gruppen er et uformelt og frivilligt forum for erfaringsudveksling om arbejdsmiljøproblemstillinger. Louise Kure, sygeplejerske og AMiR på Rigshospitalet, har i flere år været aktiv i interessegruppen, der er et udvalg under Hovedstadens kredsbestyrelse. Hun opfordrer medlemmer med interesse for arbejdsmiljø til at gå ind i gruppen, der i dag består af 7-8 sygeplejersker med vidt forskellig baggrund og funktioner. -Gruppen er åben for alle medlemmer, og der er ingen krav om at levere et output, så det er meget overskueligt at være med. Jeg går ofte hjem fra vores møder med ideer til at løse en given situation eller problemstilling, fortæller Louise. Læs mere på vælg Netværk og klubber. Du er også velkommen til at kontakte Louise Kure på mobil dsr mener v/ kredsnæstformand Lisbeth Torp Kastrup Det nære sundhedsvæsen rykker endnu nærmere Færre genindlæggelser og flere komplekse borgere, der udskrives hurtigere. Større fokus på sammenhæng, koordinering, på den ældre medicinske patient og det stigende antal kronikere. På sundhedsfremme og rehabilitering. På styrket tidlig indsats og palliativ indsats. De gode argumenter for at styrke sygeplejen i kommunerne hober sig op. Vinterens medie- og politisk fokus på overbelagte hospitaler har understreget behovet for, at kommunerne tager et endnu større aktivt og praktisk ansvar for borgernes trivsel og helse og for øget regional og kommunal sammenhæng sundhedsfagligt. Som politisk ansvarlig for en række kommuner i kredsens område ved jeg, at en del kommuner tager de store udfordringer alvorligt og opruster kraftigt på kompetencer og faglig indsats. Vi har brug for, at denne oprustning sker alle steder, hvis det kommunale sundhedsvæsen skal være parat til at løfte opgaverne. Sygeplejerskerne er nøglepersoner her. Vi har de nødvendige kompetencer, der kræves for at kommunerne nu og i fremtiden kan løfte de mangeartede og komplekse opgaver inden for sygepleje, behandling, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. DSR har udarbejdet ni anbefalinger til fremtidens sygepleje i kommunerne, som indeholder gode anvisninger på områder, hvor kompetent sygepleje gør en forskel. Vi har i kredsen taget hul på en større kommunal indsats, hvor vi kikker nærmere på udvikling, handleplaner og prioriteringer i samtlige kredsens 29 kommuner i de kommende år. Det er positivt og lærerigt at se hvor mange initiativer, der er i gang rundt omkring. Det bliver samtidig tydeligt, at kommunernes profil og prioriteringer er meget forskellige, og at pilen ikke alle steder peger på flere sygeplejefaglige kompetencer. Det arbejder DSR for, at den skal.

7 overbelægning 7 omkreds h DSR i pressen Overbelægning overalt også i medierne Overbelægning, travlhed og et stort ger patientsikkerheden i fare og skaber Fælles hjælpepakke arbejdspres i akutmodtagelserne og frygt for at lave fejl, der kan bringe For at sikre, at der både på kort og langt på de medicinske afsnit på regionens autorisationen i fare. sigt er mulighed for at forandre på forholdene på de medicinske afdelinger, hospitaler er et velkendt fænomen for Meditation skal Central visitation give skolebørn et sygeplejerskerne i Region Hovedstaden Heste hjælper Tag cyklen eller de lancerede Dansk Sygeplejeråd i februar børn og voksne flade konvolutter med handicap pusterum og andre steder. Men i denne vinter fik Kredsformandskabet, fællestillidsrepræ- ny ådal i gennem samarbejde med Lægeforeningen de triste billeder af tålmodigt ventende sentanter og personale på hospitaler og i og Danske Patienter en hjælpepakke medicinske patienter på gange, i skyl- kommuner pegede i aviser, radio og tv på med forslag til at imødegå lignende lerum og toiletrum for alvor gennemslag konsekvenserne af den overbelægning, situationer i fremtiden. Den indebærer i mediebilledet og blandt politikere der siden jul trak sundhedsvæsenets blandt andet et stop for nedlæggelsen virkelighed frem i lyset. livet leves lokalt - online: w w w.lokalavisen.dk/frederikssund af medicinske senge, et større fokus på NYHEDER/ SIDE 3 lokalt, regionalt og på Christiansborg. NYHEDER/ SIDE 10 NYHEDER/ SIDE 6 Tirsdag 12. februar 2013 / uge 07 / 5. årgang / til samtlige husstande / Frederikssund Slangerup Ølsted Skibby Jægerspris SkubBlandt på de løsningsforslag, Der var lysesta- kredsnæstgen Lumiere fra bro-aftale formand Vibeke Schaltz pegede på, var Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden var også meget synlig i mediebilledet, ikke mindst i forbindelse med situationen på Nordsjællands Hospital i Frederikssund og Hillerød, som var ekstra presset på grund af fusioner og lukning af Helsingør Hospital pr. 1. februar. Kredsnæstformand Vibeke Schaltz og kredsformand Vibeke Westh under- Eventyrlig fastelavn at forhindre unødige genindlæggelser og en fremskyndelse af handleplanerne Disneys verden, FREDERIKSSUND Fjordforbindelsen har siden efteråret andet etdrager stop og forselv al elektiv kirurgi holdt blandt for rødt i Folketingets Mario fra Mariotransportudvalg. Politikerne kunne ikke blive enige om brødrene. Bør- indtil situai en periode på et par uger, Storstrømsforbindelsen. nene var kreativt Men nu indkalder transportminister Henrikatter Dam Kri- var tionen under kontrol, klædt ud til faste- således stensen til nye forhandlinger. Et forslag skal gerne ligge lavn. Læs side 4 for blandt andet den ældre medicinske patient. Alene i Region Hovedstaden er antal- at senge og personale kunne aflaste let af medicinske senge faldet med 271 det medicinske område. Hun opfordrede senge på fire år, nemlig fra 2656 senge også Region Hovedstaden til at indføre i 2007 til 2385 i Det viser tal fra en central visitation for at fordele det Seruminstituttet. på plads inden slutningen af februar, hvis EU skal støtte nye anlægsprojekter. Derfor har ministeren tilsyneladende fundet ekstra 600 millioner, han kan tage med til forhandlingsbordet, når det nye forlig skal forhandles på plads. LÆS MERE SIDE 2 stregede det store pres, der hviler på ekstraordinært store patientindtag mere sygeplejerskerne, når travlheden brin- ligeligt blandt regionens hospitaler. Patienternes liv er i fare TORSDAG 14. FEBRUAR årgang Nr. 114 Løssalgspris: Kr De ansatte på Nordsjællands Hospital i Frederikssund slår alarm Kommuner skal hjælpe hospitaler Foto: Allan Nørregaard FREDERIKSSUND Influenzaepidemi og udbrud af Roskildesyge kombineret med lukning af Helsingør Hospital sætter hospitalet i Frederikssund 12 Indland under pres, det mener Dansk Sygeplejeråd, hvor formand Vibeke Schaltz går så langt som til at sige, at de frygter for patienternes sikkerhed: Vinterferie OVERBELÆGNING: Færdigbehandlede patienter skal hurtigere og bedre hjem for at lette presset på hospitalerne i blandt andet Nordsjælland. lækre buketter m.m. til Valentinsfler dag. e senge«6. FEBRUAR årgang Nr. 107 Løssalgspris: Kr Af Michael Degn Dyr pasning af de Sygeplejersker: Situationensmå 4 NORDSJÆLLAND Når der mangler sengepladser, og personalet har ONSDAG 6. FEBRUAR 2013 svært ved at klare presset, så er det vigtigt, at kommunerne får deres færdigbehandlede patienter hurtigere hjem. - Det er naivt at tro, at kommunerne kan aflaste den akutte situation, men de kan aflaste med dem, der er færdigbehandlet, siger Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden. Han bliver bakket op af regionsrådsmedlem Peter Kay Mortensen (S), der nu vil have en undersøgelse af, hvor de ældre medicinske patienter kommer fra som udgangspunkt for dialog med Der skal en god ind- kommunerne. - For eksempel Gribskov, Fredensborg og Helsinkomst til at få små gør Kommuner kunne sagtens gå sammen om at børn passet i flere lave et fælleskommunalt center til ældre. Problenordsjællandske met er, at de enkelte kommuner er for små til at løfkommuner. Det viser te den opgave, og derfor er det nemmest at indlægde af en undersøgelse ge dem igen, siger Peter Kay Mortensen. aktuelle takster, hvili Helsingør er borgmester Johannes Hecht-NielProblemet i Nord- ket fagforbundet FOA sen på linje med, at der er behov for at styrke indsjælland er, at der er for har fået lavet. Alle- satsen i kommunerne. - Ældre borgere ryger ud og ind, fordi kommumange patienter, og at rød, Hillerød og Fre- nerne ikke har beredskabet, og så kommer de tiler landets densborg man hverken har perso-tre dyreste kommu- bage på hospitalet, hvilket er med til at skabe overnale eller fysiske rammerner målt på pris for belægning, siger borgmesteren. Han kunne godt forestille sig et fælleskommumad. med vuggestuer til dem. også lan- nalt rehabiliteringscenter. Vibeke Schaltz, Allerød er J. F. WILLUMSENS VEJ 40B talte 3600 D - På et tidspunkt vifrederikssund faktisk om at købe Esdets dyreste kommu- bønderup Hospital og bruge det som et fælles rehanæstformand i DSR Kreds Hovedstaden ne for en familie med TLF: biliteringscenter, men bygningerne viste sig simåbningstider: MAN - FRE to børn, der skal have pelthen at være for utidssvarende, siger Johannes en i vuggestue og en i Hecht-Nielsen. LØR, SØN & HELLIGDAGE børnehave. i Nordsjælland er ekstrem» OVERBELÆGNING: Dansk Sygeplejeråd skal have en faglig drøftelse med direktionen på Nordsjællands Hospital om forholdene på Akutmodtagelsen i Hillerød. Organisationen mener patientsikkerheden sættes over styr. Af Jesper Sabroe for tiden er udsat for og er - Vi anerkender den belastning personalet en svær situation, siger yder i taknemmelige for den store indsats de Foto: Jens Wollesen hospitalsdirektør Suzanne Aaholm. nen af patienten, kommuninordsjælland: En af de kationen med patienterne. faglige organisationer for at på Der er heller ikke tid til sundhedspersonalet pahospital sørge for, at de ofte svage Nordsjællands tienter også spiser den mad - Hillerød skal nu i dialog de får, og det kniber med tid om lsen med hospitalslede til personlig hygiejne. Samsituationen på Akutmodtatidig lægger det en utrolig gelsen i Hillerød. belastning at have op mod - En faglig drøftelse er et 90 isolationspatienter på en skridt, vi sjældent bruger, gang, siger Vibeke Schaltz. fordi vi ikke vil råbe UlHun mener, at akutmodtaven Kommer, siger Vibeke gelsen i Hillerød ikke er geaschaltz. For et år siden bad ret til så mange patienter. DSR også om en faglig drøftelse om Akutmodtagelsen Udenom Hillerød i Hillerød. Ligesom der har - Næsten alle akutte paværet drøftelser på de andre tienter skal jo gennem akutmodtagelser i hovedakutmodtagelsens nåleøje. staden. direktion har - Problemet i Nordsjæl- Hospitalets sat flere ting i gang for at land er, at der er for mange afhjælpe, men der er brug hverken man at patienter, og for, at Region Hovedstaden har personale eller fysiske på koncernniveau går ind rammer til dem. Der er ikke tid laver en dages 14 en i og og nok stuer eller toiletter, overordnet visitation, hvor sygeplejerskerne har ikke en del patienter køres ditid nok til alle opgaver omrekte til andre hospitaler, de kring den enkelte patient. skal ikke først ind og vende Det går ud over observatio- i Hillerød. Det er regionens ansvar, som ikke kan løses i et enkelt planområde, siger Vibeke Schaltz. Flere senge Hun forventer, at epidemien vil klinge af, og at de nye senge, der kommer på Frederikssund også vil tage trykket. - Men det er nyt personale, som ikke kender hospitalet, nogle er helt nyuddannede og skal oplæres. Så det vil tage noget tid, så der er behov for at tage en del af trykket nu, siger Vibeke Schaltz. 1. december lukkede de første 20 af 68 senge på Helsingør Hospital, mens de sidste afløsnings-senge på Frederikssund først åbner den 18. februar. - De 20 senge i Helsingør måtte man lukke, fordi personalet var søgt andre steder hen. Man ved på forhånd, at folk ikke bliver til N Landet over har sygehusene problemer med flere 1. patienter, end især de medicinske afdelinger er gearede til at tage sig af. Det betyder, at patienter en række steder må ligge på gangene. kalder sidste dag, når et hospital lukker. Du kan ikke tvinge folk til at blive på en arbejdsnordsjælland plads. Og man har fra regio1. sektion side 2 nens side ikke villet gøre noget for at fastholde folk. Man kunne have givet et fastholdelsestillæg, men man gav ingen gulerod for at blive til sidste dag. Så nu mangler der senge. Vi vidste på forhånd, at denne omstruktuoverbelægning: rering i Nordsjælland ville at mener, Sygeplejeråd blive svær. Man er nødt til på være mere langsigtet, sefagligheden på de fysiske rammer og sikre Akutmodtagelsen i den nødvendige oplæring og Hillerød er i fare. introduktion til personalet Ellers gang. i før man går ved man det går galt, hvilket vi har nævnt mange gange Jesper Sabroe både i med-udvalg overaffor politikere og regionens direktion. Vi vidste det ville - Situationen på Akutbliver svært og koste ekstra modtagelsen i Hillekræfter, men ingen havde rød er nu så alvorlig, set, at det ville blive så eks-dansk Sygeplejeråd at tremt, siger Vibeke Schaltz. sælger til turister Maskarade F Klar til atombomber Borgmester i tilsynet Wingardium Leviosa 80,spar 120,- Sygeplejersker frygter at fejle Spækkede sygehuse Jyllands-Posten har bedt regionerne Legetøjsmontører- Uddannelse flytter SILLEBROEN SHOPPINGCENTER NYGADE 1 FREDERIKSSUND Er det lykkens Så mange steder var der overbelægning gang? (over 100 pct.) 44 afdelinger Afdelinger i pct. med overbelægning Parterne bag nati onalparken Nord afdelinger JP-grafik: AH TRÆSKUFFER en faglig drøftelse Dansk Sygeplejeråd har bedt om og får Hillerød. Foto Allan Nørregaard af forholdene på Akutmodtagelsen i Hård strid om isolering Af Janne Mulvad Papiruld Danmark i problematiserer imidlertid brugen af borsyre i papiruld. Forskeren Dansk Hydraulisk kommer i nærheden af rester af borsyre, som kan ligge i bunden af en tom emballage, kan fra noget som helst, siger direktør i Papiruld Danmark, Claus Skov. Men det afviser Rockwools koncernoverlæge, Harald Meyer. Rapporten er bestilt hos DHI, fordi der ikke fandtes forskning på området, siger han. * Se betingelserne på Køb køkken lige nu, og få TRÆSKUFFER * JONAS HVID HANNE FALL NIELSEN Har du ikke en brugt bil i bytte så kig ind alligevel, vi har altid gode priser på ALLE Aygo-modeller. toyota.dk Ny Ayg o 5-dørs fra kr. trafik frem og tilbage, men også om natten, når patienterne fra resten af afdelingen ringer på personalet, er der hele tiden uro. Det er svært at holde til,«siger Mai Wedel, der med sin kroniske leversygdom ofte er indlagt på Bispebjerg Hospital i Københavns nordvestkvarter. I denne omgang har hun været indlagt siden fredag og har foreløbig haft sin seng stående i fire forskellige hjørner den seneste nat dog på en stue.»så i nat har jeg sovet,«siger hun med et sørgmuntert smil. Det har Søren Hvid Amstrup også, selv om han og hele hans privatliv udgø- Selv om mange sygehuse har svært ved at få sengene til at slå til, agter Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, ikke at ændre kurs og stoppe med at nedlægge medicinske senge.? Det bliver vinter hvert år. Hvorfor kan I ikke planlægge jer uden om overbelægning?»denne vinter har været særlig slem med en influenzaepidemi, som trak ud. Når det er sagt, er vi nødt til at planlægge ret tæt for at undgå at have senge stående tomme.«1 Indbytningsprisen på kr. opnås ved køb af en helt ny Aygo T2 Air+ 5d og gælder så længe lager haves og ved levering inden Den brugte bil skal være indregistreret på hvide plader og kunne køre. Der kan maksimalt indgå én brugt bil i handlen. Indbytningsprisen opnås ved en kombination af indbytningsprisen på den gamle bil og rabat på den nye Aygo - få uddybende information om beregningen hos din Toyota-forhandler. Kan ikke kombineres med andre tilbud. Der tages forbehold for trykfejl. Aygo 5d fås fra kr. Aygo T2 Air+ 5d fås fra kr. Ekskl. metallak Toyota Hillerød tlf Toyota Helsinge tlf Toyota Frederikssund tlf ? Skal patienterne dermed lære at leve med overbelægning?»nej, sygehusene skal arbejde på tværs af afdelinger og låne kapacitet hos hinanden. Det er en ledelsesmæssig opgave at undgå overbelægning.«? Kan regionerne ikke holde en pause i nedlæggelsen af medicinske senge?»nej, for nedlæggelse af senge er en af forudsætningerne for hele den nye sygehusstruktur med byggeri af nye supersygehuse til de meget specialiserede sygdomme. Det kan vi skal ikke stoppe.«www.erabiler.dk? Men I nedlægger jo senge, før kommunerne er klar til at tage sig af patienterne?»i nogle tilfælde kan det ikke afvises, at det sker. Ikke alle kommuner er klar, men alle er klar over målet: at det ikke giver mening at lægge ældre i en sygehusseng, hvis de kan have det bedre derhjemme.«i en seng på hospitalets gang N Overbelægning betyder ringere forhold for både patienter og personale Grov mobning på nyt medie * Hammersholt ved Hille- fra og i går sendte som har lavet to teskefulde af pulveinstitut,hjemmeside wool International i en heftig, Harald rød er havnet tvivl om, hvor miljøvenligt danske medier. ret været dødeligt. Paud til konkluderer, Meyer. hvor miljøven- rapporten, strid om, den artiet produkt, papiruld egent- Når man læser køber at piruld Danmark mener, Men den forklaring det er misvisende iso- at ligt virksomhedens ligt er. man et billede af, at direk- kel får konkurrenten forpapiruld Danmarks markedsfø- at siger egent- papiruld leringsprodukt For at gøre papiruld Han papiruld er livsfarligt, Skov ikke.res Pa-er. tør miljøvenligt på simpler problemstillinsom han. er tale om DerClaus brandsikkert tilsætterlig Rockwools som det opfatter grund af indholdet af gen groft. af genpiruld Danmark 5 procent papiruld lavetforsøg på at tryne Bor nyeste - Sådan en artikel som borsyre. køkkensalt borsalte til papirulden.brugspapir. er Som hans virksomhed. DetI en er jo bevidst lavet den at det pressemeddelelse er et sundhedskadeligt keskov forsikrer, nansieret fi Claus En rapport Rockwool gang, ikke første for at skade os. Den er mikale, og rapporten konfarligt at arbejde ikke erhjemmed Danmarks på Rockwools N Trods overbelægning vil regionerne fortsætte med at nedlægge medicinske senge. opretningsplan. Helsingør 2. sektion side 7 på Bispebjerg mehospital. oplyse de årlige på personalet til direktionen sjælland viser ne Lars Lajat Polska, erklæ-yder en miste de- onen på Nordsjællands belægningsprocenfor bange indsats i en svær stor getnu N Den værste vinter i 30 år, Hospital. er blokeret af hvis Hospital om en faglig ter rer sig endnu Nordsjællands på sygehusenes autorisation, ressom siger hospitalsdirektøren. 20 dage, i disse 19 situation medicinske 3F og LO, havde i en gang klar afdelinger til Hospitalsdirektør SuEt website kaldet Formafdelinger en patient klager over drøftelse af forholdene afdelinger. HANNE FALL NIELSEN Flere vi er taknemme43 weekenden polske at nå hvilket til enighed. anerkenaaholm 45 zanne ondmed Akutmodtagelsen, steder spring florerer Se var der pleje og på 6 utilstrækkelig betingelserne på høre, må jeg Men for. arbejdere uden Spørgsmålet er lige sygehuse der, at belastningen lige sindet mobning af teensygeplejer- hvor der den seneste må- overbelægning.* behandling. Travle trin, larmende madmed, dansk overensbare, om det kommer de 37 5 denne hvad på Akut50 67 vogne, snakkende gæster og kan Her ned har været pro- nu er meget storregion agere. har KøbRegion køkken lige nu, ogmobberen få skærende skerne Regionvil lykkes. Region komst på aldrig arbejdeværet gang neonlys. Region kan kommentere Og at man Sjællandfør jeg modtagelsen. Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Så er scenen sat for de manen situ- cent flere patienter end * Der ekstrem Syddanmark nemlig være fuldstæni såmarie ude på er ikke en officiel grænse for, hvornår der Mørks hun. siger tale om overbelægning, mere, ge patienter, som i løbet af ener faglig tageårsprocenter men kommer viloverskredet. mandag ringen man over 100 pct., er både personalenormeog de fysiske rammer dig anonym. næstfor- forventet. på f.eks. 95 pct. vil sandsynligvis også før, i siger ationskole vinteren har måttet tage til Hillerød. afdelinger end i opgørelsen har således give overbelægning i perioder, og flere i løbet af året haft overbelægning. med DSR. Hillerød takke med en seng på gangen Mødet finder sted på Derdrøftelse er forskel på, hvordan regionerne opgør mand i Dansk Sygeplejemed i købet* belægningsprocenterne, og hvordan sygehusene inddeler de medicinske på Bispebjerg Hospital. Nordsjælland Opgørelsen Hillerød 2.sektion side 3hvor omfatter også akutafdelinger, patienter. mødet på vil Vi flerehøre forsiden patienter kan på en dag kan bruge den sektion 2. Frederiksborg mandag. givet et samme»det er svært at finde ro, samlet seng. tal Hovedstaden fra sygehusene. råd Kreds kun Invitahar Hillerød. Industrivænget 19. Tlf når sektion side 2 Region Sjælland man ligger på gangen. og forslag Vibeke Schaltz, der op- Amts Avis har forsøgt de punkter Om dagen er der selvfølgelig vil komme fordrer Region Hoved- at få en kommentar fra som DSR anerkender, at staden til i en periode at Regions Hovedstadens med. Vi om epidemier og fusionen i lade andre hospitaler af- koncerndirektion omkring Nordsjælland har lagt laste den nordsjælland- situationen Nordsjælland Akutmodtagelsen i Hil- et meget stort pres på (DSR) dagligt får opkald ske akutmodtagelse. 1. sektion side og at akutmodtagelsen, henregionen DSR har bedt direkti- lerød, men fra medlemmer, der er Færre senge i fremtiden ved køb af ny Aygo T2 Air+ 5-dørs 80,- (Værdi 200,-) SPAR 120,- Indland 13 HVAD ER MENINGEN? GLÆD BØRNENE med en feriebillet som indeholder bl.a. soft ice, DVD- lm og sæbebobler. tiske by York i næste uge. N Danske Patienter, LægeSælges i Fætter BR. foreningen og Dansk Syge- Frederikssund HANNE FALL NIELSEN JONAS HVID Torsdag den 21. februar kr. for din gamle bil, uanset mærke og stand 1 N En rundspørge foretaget af Jyllands-Posten viser, at hver tredje medicinsk afdefrederikssund Vikingeling i fjor havde en gennemsnitlig belægningsgrad spil sender kampklare på over 100 pct. Ifølge fægtere og stridslystne Sundhedsministeriet er der inden for de 10 største me- af sted for at erokvinder dicinske specialer sket en bre turister ved Jorvik stigning i belægningsgraden fra 98,3 pct. i 2007 til Viking Festival i den bri103,1 pct. i Konfliktramt firma på privatskole Få mindst den Danmark sektion side 5 ONSDAG Vikinger gen. Sygeplejerskernes for»det er naturligvis uhelmand, Grete Christensen, digt, når det sker, men vi er i kalder det en katastrofe, at gang med en stor omkalfaoverbelægningen stadig er et tring af hele sundhedsvæseproblem, selv om politikerne net. Omstillingsprocessen lere indlæggelser i færre længe har talt om det. betyder, at flere patienter skal senge. Så kort kan årsa»mange af deres udtalelser behandles plejeråd har fået nok og efog plejes derhjem-gribskov gen til overbelægning vidner Kultursal sektion side 14 om, at de mener, at me, og terlyser en hjælpepakke for2. det kræver et tættere på hver tredje af lan- hvis vi februar kl problemerne. torsdag atd.løse bare de lukker øjnene, og stærkere samarbejde meldets sygehuse gøres op, vurså forsvinder det nok, men lem kommuner, sygehuse derer Lægeforeningen, det gør det og ikke,«betoner praktiserende eller på Dansk Sygeplejeråd og Danlæger.«Grete Christensen, der konske Patienter. staterer, at overbelægningen Høj i flere år Det enige svar fra de tre or- er ensbetydende med flere Set gennem sundhedsøkoganisationer på den overbefejl og infektioner, fordi pernomiske briller har belæglægning, som Jyllands-Posonalet skal løbe for stærkt. ningen på sygehusene været stens rundspørge viser har Værnepligtige kom i høj i de seneste år, konstateramt hver tredje medicinske Sympatisk plan uniform og bemandede rer professor Kjeld Møller Peafdeling i 2012, er klart: Dybest set finder Lars Engdersen, Syddansk Universitet»Nedlæg ikke flere senge.«brandbiler, ambulanberg, formand for Danske Paog Jakob Kjellberg, senior»det er desværre et ret sim- tienter, Venstre i Fredensborg den langsigtede plan projektleder cer og sporingsvogne på pelt regnskab, som viser, at hos Det Natioom at behandle flere ældre og anklager Kommune nale Institut for Kommuners der ganske enkelt er for få Civilforsvarets Mobilimedicinske patienter derog Regioners Analyse og socialdemokratiske medicinske senge. Derfor har den hjemme sympatisk. seringsstation i EsbønForskning (KORA). vi overbelægningen, og den»men lige i øjeblikket tager at bryfor»der en tendens til enborgmester umiddelbare løsning er at derup under Den Kolde øget man altså forskud på den udoverbelægning fra 2011 til stoppe nedlæggelse af medivikling og nedlægger senge, inddrage at ved loven de Krig for at være beredt. 2012, cinske senge, indtil kommuog ser man fra 2000 og før tilbuddene i kommunerfrem, er der tale om en overnerne, som skal overtage i politiske embedsmænd Mobiliseringsstationen ne til patienterne er på plads. belægning i hele perioden på nogle af opgaverne, er klar,«alternativet til en seng på hoer nu med på Kulturstytrods af politikerne har påpesiger Poul Jaszczak, næstformøder. spitalet er der ganske enkelt Fredensborg get, at det er uheldigt, og mand i Lægeforeningen. relsens liste over steder, ikke,siger han, der efterspørman skal gøre alt for at undgå Ønsket om et her og nu- ger side 9 historien. 2. sektion massivt flere ressourcer til det,«der formidler stop for at fjerne senge er det siger Kjeld Møller Peden kommunale pleje og dersen og understreger samcentrale forslag i den hjælpevurderer, Mira Dusunceli på ni år er ikke bange for Voldemort. har nemlig lavet at et Gribskov stop for ned- tidig,hun pakke, som Lægeforeningen at nedlæggelsen af senlæggelse af medicinske senge sammen med Dansk sin egen tryllestav, dersygepleåbner bør døre og får ting til atgeflopvejes yve. Sammen med sin af, at patienter 2. sektion side 19 er vare i mindst et par år. indlagt i kortere tid. jeråd og Danske Patienter Hjælpepakken storesøster erpåhun taget til Potterland på Børnebiblioteket på Kulturværftet rummer ogjakob Kjellberg spiller banen for at undgå så forslag ser ikke fleom at håndtere fle- re senge som fremtidige i Helsingør. Her kan eventyrlystne i alle aldre gå på Potterjagt og lave trylleen løsning. perioder med re patienter på plejecentrene 00007»Mange patienter krydser overbelægning. Forslaget via styrket sygepleje Men for at stave og fjerpenne i besværgelsesrummet. kommme skal og frem- for meget skal ses på baggrund bådebyggere ind og udderind Kommende af sygeaf, at der rykke initiativer for at styrkeverden husene. sammen siden Det er vigtigt, de have et lyn2007 i panden, de er klar til magiens med er nedlagtså at deres over behandlingen snart skal af de sejlmagere ældre og Alle sine ejendele også de flasker, kommunerne og de praktise1.087 medicinske senge. han har samlet under indlæggelmedicinske patienter. Deshelt Harry Potter. sen rende læger bliver bedre til at at skal Søren Hvid Amstrup have plads til på gangen uden er det ikke godt nok, at ytte fra Helsingør for Hospital. på Bispebjerg Patienter på gangene håndtere patienterne, ogfl at den seneste officielle opgøfotos: Marcus Bjørn Trappaud sygehusene sørger for at færdansk Sygeplejeråd kan nikundervist. Fremblive relse over belægningsprohelsingør 2.siger sektion side 6 diggøre dem,«ke genkendende til de massihan. centerne er tre år gammel, ly på skonordsjælland 1. sektion side 3 over skal de sidde ve problemer med overbeder det fra parterne. lægning. En undersøgelse fra lebænken i Hillerød. Det Sundhedsminister i Humlebæk. Astrid Spirehuset december indvielsen her er frasidste år blandtaf sy-vuggestuen Krag (SF), hvis parti gik til Fredensborg Kommune har en af landets højeste vuggestuetakster. Billedet geplejersker landet Foto: Thomas Arnbo er en del af Erhvervsskoover vi- valg på at fjerne overbelægser, at 43 pct. af afdelingerne Foto: Allan Nørregaard ning på sygehuse, erkender i Se belægningerne ud på syge-len Nordsjællands genhavde haft patienter på gan- dag, at det ikke husene på jp.dk/premium kan undgås: Papiruld Danmark afviser FARLIG ULD?: Papiruld Danmark kalder sit produkt miljøvenligt, men det er papiruld ikke nødvendig vis, konkluderer rap- Eksperter TEMA lave fertilitet en ny folke- sygdom. Overbelægning Sygehuse: Overbelægning på sygehuse får patienter og personale til at kræve stop for nedlæggelse af senge. Regeringen vil ikke følge opfordringen. SEK TION 1 siger hun. Vicedirektør for Nordsjællands Hospital Bente Ourø Rørth er uenig. LÆS SIDE 2 For få børn fødes Torsdag den 21. februar 2013 Glæd»Ne - din elskede den 14. feb. Et stort udvalg i dlæg ikke Personalet gør alt for at passe patienterne godt og forsvarligt, men der er grænser for hvor længe man kan blive ved med at arbejde under det pres, res af seng og stol på gangen.»jeg kan godt sove, men som hjemløs er jeg heller ikke vant til så megen luksus. Bare det at have en seng,«siger han. Men selv om han for egen regning godt kan tøjle utilfredsheden, er han sur på vegne af personalet:»de springer rundt og kan næsten ikke komme til, når der står senge og alt muligt andet gejl på gangen. Det er ikke rimeligt,«siger Søren Hvid Amstrup samtidig med, at han forsøger at skaffe plads til de tomme flasker, som han har samlet i sit snævre logi på den medicinske afdeling med speciale i lever- og tarmsygdomme. Afdelingssygeplejerske Lotte Grønning er bestemt heller ikke stolt af situationen, som i første omgang går ud over patienterne. I træk og travlhed»de ligger i træk og travlhed, og det er selvfølgelig uacceptabelt. Som personale bruger vi masser af tid på at flytte rundt på patienterne for at mindske generne. Samtidig går det ud over plejen, for vi føler ikke, at vi kommer godt nok rundt om patienterne, når vi passer 25 syge i stedet for de 20, som vi er normeret til,«siger hun. Afdelingen har mange kroniske patienter, og ofte er de helbredsmæssige problemer kombineret med sociale udfordringer. Derfor er kontakten til kommunen, som skal tage over efter udskrivning, meget vigtig, understreger hun.»kommunerne kan ikke følge med, og vi kan ikke udskrive socialt belastede mennesker til ingenting,«siger hun, der også har problemer med at rekruttere personale til ledige stillinger og vikarjob.»vores afdeling er en kompleks og udfordrende arbejdsplads, og med overbelægning bliver vi endnu mindre attraktive. Det smitter af på antallet af ansøgere,«siger afdelingssygeplejersken. Ikke mindst en langvarig influenzaepidemi kombineret med det sædvanlige pres ved vintertide er årsag overbelægningen, som ifølge Janne Elsborg, hospitalsdirektør på Bispebjerg, har været en hård omgang.»det værste jeg har oplevet i mine 30 år i sundhedsvæsenet, og vi har endda forsøgt at undgå overbelægning ved at indkalde ekstra personale og vikarer og tage ekstra senge i brug,«siger hun. Målet er en gennemsnitlig belægningsprocent på 90 over et år, fordi det giver plads til spidsbelastninger. I 2012 har Bispebjerg haft en gennemsnitlig belægningsprocent, der svinger mellem 98 og 113 pct. Vi føler ikke, at vi kommer godt nok rundt om patienterne, når der er overbelægning, siger afdelingssygeplejerske Lotte Grønning.? Hvad kan patienten på gangen bruge det til?»ikke så meget, selvfølgelig, men vi arbejder på et stærkere samarbejde med kommunerne. I øjeblikket ligger 700 færdigbehandlede patienter og optager plads, og det gør jo ikke problemet mindre.«? Tør du love, at det er slut med overbelægning sommer som vinter?»jeg lover, at vi arbejder på sagen, og jeg opfordrer til, at man lokalt på sygehusene tager alle midler i brug for at undgå patienter på gangene. Det må bare ikke indebære, at vi bremser hele udviklingen i sundhedsvæsenet.«

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Fagligheden i sundhedsvæsnet er alvorligt syg. Den er slidt op af økonomitænkning, der i en jagt på bundlinjen har skubbet

Læs mere

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE 05 17. marts 2011 KARI KILLÉN SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE LEDIGHEDEN LAVEST I TI ÅR SOCIALRÅDGIVERE ER EFTERTRAGTEDE 10 HUSK AT STEMME OM OK11 ET GODT RESULTAT TRODS ALT 8 VI KAN MERE MED FLERE... HVAD ER

Læs mere

Personalet har det lidt som soldater der bliver ført ud i en krig de ikke kan vinde

Personalet har det lidt som soldater der bliver ført ud i en krig de ikke kan vinde sygeplejersker hjælper ofre for menneskehandel kongres 2008 Danish Journal of Nursing nr. 23 14. november 2008 108. årgang kort nyt Sygeplejerske foreslår tvangsafvænning af gravide stofmisbrugere Personalet

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

forbudszoner ren apartheid

forbudszoner ren apartheid 0 5 5. marts 2008 Gadejurist på Vesterbro: forbudszoner ren apartheid Når chefen er umulig TR og region forhandler for dig 8 sindslidende på starthjælp Minister afviser diskriminering 4 Sammenbrud i OK08,

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN 5. Sygeplejersker tør ikke yde åndelig omsorg 48-58. Nyuddannede fravælger ikke-specialiserede afdelinger 4

SYGEPLEJERSKEN 5. Sygeplejersker tør ikke yde åndelig omsorg 48-58. Nyuddannede fravælger ikke-specialiserede afdelinger 4 Nyuddannede fravælger ikke-specialiserede afdelinger 4 Ekstraordinær kongres: Begge strukturforslag bortfaldt 12 DSR støtter sundhedscenter for hiv-smittede sygeplejersker i Swaziland 18 Insulininfiltrater

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt Danske Bioanalytikere 4. januar 2008 01 08 Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt kolofon indhold 2 dbio nr.

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere