NORDMUS Et regionalt museumsnetværk i det sydvestlige Baltikum (Danmark Nordtyskland)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDMUS Et regionalt museumsnetværk i det sydvestlige Baltikum (Danmark Nordtyskland)"

Transkript

1 NORDMUS Et regionalt museumsnetværk i det sydvestlige Baltikum (Danmark Nordtyskland) Idé-skitse Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 1

2 Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 2

3 Indledning Med den landfaste forbindelse mellem Danmark og Tyskland, såvel som Danmark og Sverige, er der i de senere år opstået og opstår der nu nye transnationale samfærdselsveje, som forbinder Skandinavien med Centraleuropa. Som eksempler på disse forbindelser står Femernbælt- tunnelen, Storstrømsbroen og Øresundsbroen. Samfærdselsvejene med deres bebyggelser og erhverv forandrer landskaberne i regionen og bliver til et forbindelsesled mellem Skandinavien og Centraleuropa. Ved den nordligste og sydligste rand af regionen befinder sig metropolerne København-Malmø og Hamborg. Regionen selv strækker sig mellem metropolerne - og i et større perspektiv langs grænserne; der hvor agrarprægede og struktursvage landskaber møder hinanden. Her består den store forhåbning i den økonomiske vækst, som forventes at følge med samfærdselen. Denne foranderlige og sammenvoksende region langs grænsen er også symbol på den europæiske integration. Med dannelsen af denne grænseoverskridende region forandres også den regionale identitet. Museer og den kulturelle arv er bærere og formidlere af regional identitet. Museer er, med deres vennekredse, finansielle støtter og besøgende, fantastisk godt forbundet med den regionale befolkning. Derudover er de i turistsammenhæng attraktive og kraftfulde bidragsydere, som tiltrækker mange besøgende fra nær og fjern. Det her foreliggende projekt NORDMUS går ud på, at museerne netværker vedvarende og grænseoverskridende til gavn for regionen. I forløbet af forgængerprojektet MusBelt, og som konklusion af den dansk-tysk museumsworkshop i august 2014 med 39 deltagere fra 28 museer og kulturinstitutioner, viste det sig, at grænseoverskridende museumssamarbejde anses som vigtigt og ønskeligt. For at garantere kontinuiteten af dette samarbejde er det nødvendig at oprette en organisationsstruktur, som kan stabilisere og institutionalisere de nuværende løse kontakter og netværker. NORDMUS retter sig derfor mod to tyngdepunkter: 1) Forankring og udbygning af det funktionelle og institutionelle samarbejde og forøgelsen af interkulturel forståelse i regionen. 2) Samarbejde om bevaring, beskyttelse og fremme af udvikling samt præsentation af kulturarv. Et konkret udbytte af projektet forventedes på følgende områder: Administrativ og organisatorisk hjælp ved initialisering og gennemførelse af grænseoverskridende projekter, såvel som ved kortlægning af finansieringsmuligheder Forenkling gennem at kunne finde partnere i grænseoverskridende projekter Støre offentlig opmærksomhed på museer og forbedringer inden for grænseoverskridende markedsføring og PR Grænseoverskridende udveksling af erfaringer (at lære af hinanden og med hinanden) Bistand ved grænseoverskridende samarbejde mellem museer og partnere fra akademisk forskning og kulturturisme Det her præsenterede projektudkast angår institutionaliseringen af det grænseoverskridende museumssamarbejde og dannelsen af museumsnetværk NORDMUS. Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 3

4 NORDMUS - Et regionalt museumsnetværk i det sydvestlige Baltikum NORDMUS er en grænseflade for grænseoverskridende samarbejde mellem museerne i det sydvestlige Baltikum. Med dette specielle fokus forstås organisationen som en regional tilføjelse til de eksisterende nationalt forankrede museumsforeninger, og NORDMUS søger tæt samarbejde med disse. NORDMUS formål er forankring og udbygning af det funktionelle og institutionelle samarbejde i regionen. I kernen af dette virke står det grænseoverskridende samarbejde såvel om emnerne indsamling, bevaring og beskyttelse, udvikling og forskning som om præsentation og formidling af regional kulturarv. I opbygningsfasen af NORDMUS ( ) fokuseres på aktiviteter i området af INTERREG-5A-programmet Danmark-Tyskland. NORDMUS overordnede mål er at styrke museernes position gennem intensivering af grænseoverskridende aktiviteter. Her fokuseres på følgende delmål: 1. Fælles grænseoverskridende udstillings-, forsknings- og formidlingsprojekter Museernes samarbejde og samlingen af museernes ekspertise skal øge kvalitet, effektivitet og konkurrenceevne og skal derudover kvalificere dem til deltagelse i større EU-projekter og til rekvirering af EU-støttemidler. Specielt vil NORDMUS yde aktiv støtte ved at finde passende projektpartnere og ved sammenslutning i projektpartnerskaber. 2. Fælles grænseoverskridende kommunikation, PR og markedsføring Ved fælles interesse og fælles projekter skal der udvikles og gennemføres koordinerede aktiviteter inden for PR og markedsføring. På denne måde skal der opnås større opmærksomhed på museerne. Her er velfungerende intern kommunikation i organisationen forudsætningen. Derudover vil denne kommunikation generelt forenkle gennemførelse af udstillings-, forsknings- og formidlingsprojekter. Derfor skal der opbygges en infrastruktur til dette formål. 3. Grænseoverskridende udvæksling af viden og erfaringer (At lære af hinanden og med hinanden) Organisationen muliggør udveksling af viden og erfaringer gennem kommunikation og møder, gennem besøg i museerne og samlingerne og gennem fælles projektgennemførelse. Udover det får medlemmer kendskab til nationale baggrunde for de administrative, politiske og sociale rammer for museernes arbejde. Målet er at lære af hinanden og med hinanden. Gennem denne aktive udveksling genereres også ny viden, og museerne styrkes i denne proces som aktive vidensproducenter. 4. Kulturarv, innovation og visioner: Museerne og deres funktion i samfundet NORDMUS betragtes som platform for innovative og visionære initiativer. Dermed skal museerne styrkes i deres rolle som fora for refleksionen i samfundet såvel som katalysatorer for udviklingen af kultur og samfund. Museernes rolle som aktive partnere i et samfund med hurtig forandrede økonomiske, sociale og kulturelle rammer skal diskuteres. I videreførelse af disse interne såvel som offentlige diskussioner skal drøftes strategier for at sikre passende juridisk og finansiel udvikling af museerne, så at disse er i stand til at få indflydelse på politiske beslutningsprocesser, der angår museerne. 5. Partnerskaber med videnskab og turisme Der lægges stor vægt på en udbredt integration af museerne med partnere inden for akademisk forskning. Formålet er at øge museernes forskning kvalitativt og kvantitativt, såvel som at tiltale med forskningen til et bredere akademisk publikum. Samarbejde mellem museer og turisme skal medvirke til at formidle museernes aktiviteter til et bredere publikum, øge besøgstallet og opnå synergieffekter mellem museerne og turismeinstitutionerne. Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 4

5 Medlemmer NORDMUS-medlemmer er museer i regionen og institutioner, som er omfattet af museumsbegrebet. Som museum forstås en institution, som indsamler, registrerer, bevarer, udforsker og formidler materielt og kunstnerisk vidnesbyrd eller dokumenter om mennesker og natur, såvel som om disses historie og udvikling. Som institution som er omfattet museumsbegrebet forstås en institution som under faglig ledelse er aktiv på et eller flere af museernes arbejdsområder. Organisationens medlemmer er forpligtet til at overholde ICOMs etiske regler. Ved siden af et almindeligt medlemskab findes også mulighed for et associeret medlemskab. Associerede medlemmer kunne være institutioner og foreninger, som ikke selv er museer, men som arbejder inden for områder, som er i tæt sammenhæng med museernes aktiviteter. Arbejdet hos associerede medlemmer må ikke stå i modsætning til ICOMs etiske regler Associerede medlemmer har ingen stemmeret i organisationen. Der er endnu ikke enighed, om der også skal være mulighed for støttemedlemskaber for institutioner eller enkeltpersoner. I hvert fald vil støttemedlemmer også skulle være uden stemmeret. Ønske om optagelse som medlem eller associeret medlem kan sendes til sekretariatet eller direkte til bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutningen om optagelsen. Strukturel opbygning Øverste beslutningsniveau er medlemsforsamlingen. Medlemsforsamlingen vælger bestyrelsen. Organisationens daglige forretning drives af en forretningsfører/sekretær som refererer til bestyrelsen. Forretningsfører/sekretær kan ikke være medlem af bestyrelsen. Forretningsføreren leder det centrale grænseoverskridende sekretariat, som støtter bestyrelsen i dens arbejde. Sekretariatet kan drives af et medlemsmuseum på organisationens vegne. Som kontaktperson udpeger hver medlemsinstitution en repræsentant, som på institutionens vegne kan træffe beslutninger, ligesom der udpeges en suppleant for kontaktpersonen. Repræsentanterne er de faste kontaktpersoner mellem bestyrelse/sekretariat og medlemsinstitutioner. Alle informationer til medlemsinstitutioner formidles igennem disse repræsentanter. NORDMUS kendetegnes ved en klart og overskuelig struktur. Ved siden af medlemsforsamlingen og bestyrelsen består den af en let og fleksibelt operationel struktur, som sørger for de daglige forretninger. Denne struktur omfatter sekretariatet og tre platforme som forbindelseselementer til projektmoduler, som i givet fald kan knyttes til. Den operationelle struktur består dermed af elementerne: 1) Sekretariat Almindelige administrative opgaver, sekretariatsfunktion for bestyrelsen, koordination 2) Kommunikationsplatform Platform for grænseoverskridende information, kommunikation, PR og markedsføring 3) Projektplatform Platform for grænseoverskridende projektmanagement 4) Platform kulturarv og museumsforskning Platform for museumsrelevant forskning og videreuddannelse Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 5

6 NORDMUS organisationsdiagram Medlemsinstitution 1 Medlemsinstitution 2 Medlemsinstitution... Repræsentant 1 Repræsentant 2 Repræsentant PERMANENT STRUKTUR Bestyrelse Sekretariat Platform for Kulturarv og Museumsforskning Kommunikationsplatform Projektplatform Modul Projekt Modul Modul Projekt Modul Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 6

7 Sekretariat Det fælles tosproglige sekretariat er centralt service- og koordineringssted og fælles grænseflade for NORD- MUS aktiviteterne. Sekretariatet varetager de almindelige administrative opgaver, servicering af bestyrelsen og koordinering af de tre platforme og disses aktuelle projekter, som er knyttet til sekretariatet. Løbende opgaver for NORDMUS sekretariat er: Det almindelige administrative arbejde og sekretariatsfunktion for bestyrelsen Indsamling af informationer om emner angående grænseoverskridende museumssamarbejde og videregivelse af disse informationer (specielt også informationer om finansieringsmuligheder og fundraising) Lodsfunktion o indenfor vidensformidlingen (i tæt samarbejde med medlemsinstitutionerne, som medbringer deres ekspertise og kompetencer) o indenfor formidling af projektpartnere (matchmaking) Initiering og koordination samt muligvis også varetagelsen af management ved grænseoverskridende projekter. Kommunikationsplatform Denne platform samler grænseoverskridende aktiviteter indenfor information, kommunikation og markedsføring. Kerneopgaver er: At sørge for gnidningsløs intern kommunikation Drøftelse af NORDMUS-hjemmeside (med offentligt indhold og sider til intern kommunikation) Initiering, koordinering og muligvis management af fælles grænseoverskridende PR- og markedsføringsaktiviteter Videregivelse af informationer om relevante regionale museumsaktiviteter inden for kulturturisme til turistforeninger og -institutioner Hvis der er behov for det, kan projektmoduler tilsluttes til kommunikationsplatformen, fx gennemførelse af fælles grænseoverskridende aktivitetsdage, grænseoverskridende markedsføringsaktiviteter osv. Projektplatform Gennemførelse af fælles grænseoverskridende projekter er et vigtigt mål for NORDMUS. Disse projekter kan foreslås af medlemmerne eller initieres af bestyrelsen. Hvis det er muligt, skal større fælles projekter gennemføres med regelmæssige mellemrum. Det kunne fx være et fælles projekt hvert 3. eller 4. år som Triennale eller Quadriennale. Dermed kunne man planlægge strategisk på langt sigt og oprette en fælles flerårig emnekatalog. Kendetegnende for alle fællesprojekter skal være, at de ved siden af museerne også inkluderer akademiske forskningsinstitutioner og turistinstitutioner i samarbejdet. Et yderligere kendetegn er fokusset på sprog og interkulturel kompetence. Derfor skal alle fælles projekter i regi af NORDMUS om muligt være tosprogede. Alle disse projekter skal koordineres via platformen for grænseoverskridende projektmanagement. Hvis der er behov for det, kan NORDMUS også overdrages ledelse og management af disse projekter. Platform for kulturarv og museumsforskning Til denne platform kobles projekter indenfor museumsrelevant forskning og videreuddannelse. Der kan fx tænkes et kursus for museumsmedarbejdere med workshops, forelæsninger og seminarer såvel som et omfangsrigt tilbud af e-learning-baserede formidlingsformer (MOOCs) og praktikophold i nabolandet. Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 7

8 Finansiering Etablering af det grænseoverskridende museumsnetværk NORDMUS, opbygning af dets strukturer og gennemførelse af en testfase kan kun gennemføres med offentlig støtte. Museerne har ikke tilstrækkelige egne ressourcer til det. Efter startfasen skal det være muligt at opretholde NORDMUS basale funktioner med kontingent fra medlemmer. Kun på denne måde kan garanteres bærdygtig kontinuitet af netværkets arbejde. Til NORDMUS basale infrastruktur tæller medlemsforsamlingen, bestyrelse og sekretariat. Der skal udarbejdes et finansielt skøn angående udgifterne til disse basale opgaver. Ud fra disse forventede udgifter og antallet af medlemmer kan størrelsen af det enkelte kontingent til hvert medlem skønnes. Det foreslås at graduere medlemmers kontingent i henhold til enten deres budget eller omsætning. Her vil et lavt basiskontingent kunne bidrage til, at der ikke opstår finansiel hindring for at være medlem i NORDMUS. Medlemsforsamlingen beslutter i sidste ende kontingents størrelse. Hvis medlemmer deltager i fælles projekter, kalkuleres der individuelt et supplerende bidrag, som procentvis svarer til hvert enkelt medlems projektbudget. Udover kontingent forsøger NORDMUS at få langfristede driftstilskud (fra landet osv.) og projekttilskud. Generelt gælder, at der skal opnås separat finansiel støtte til såvel de enkelte grænseoverskridende projekter som til udvidet sekretariatsaktivitet fx ved projektmanagement eller andre fokusområder (fx opbygning af infrastruktur for grænseoverskridende PR og markedsføring). Juridisk form Udfordringen ved beslutningen om den juridiske form er, at organisationen strækker sig over flere nationalstaters territorium, og at de traditionelle juridiske organisationsformer kun gælder indenfor den enkelte stats territorium. Derfor foretrækkes stiftelse af et Europæisk Fælleskab for Territorialt Samarbejde (EFTS), som er en grænseoverskridende juridisk institution indenfor EU. Detaljer angående denne juridiske form for NORDMUS skal gennemgås ved hjælp af eksperter/jurister med fokus på EU-ret. Udgifterne til denne analyse skal tages ind i start-budgettet for NORDMUS. Næste trin Med deres underskrift har de første undertegnende vedtaget dette udkast til opbygningen af et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk NORDMUS som arbejdsgrundlag for det næste trin. Der skal nu udarbejdes en rammetidsplan for opbygningen af organisationen. Heri skal alle milepæle for videreudviklingen af projektet formuleres i detaljen. Disse milepæle er 1) forberedelse af stiftelsen af NORDMUS ved at finformulere konceptet og vedtægterne i fællesskab med de første undertegnende;, 2) stiftelseskonference, 3) opbygning af organisatorisk infrastruktur og 4) gennemførelse af et pilotprojekt. Alle milepæle følges op af intern evalueringsproces. Der tilstræbes at realisere etableringen af NORDMUS indenfor et Interreg-5a-Projekt. Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 8

9 Dieses Dokument wurde am 3. Dezember 2014 in Oldenburg/Holstein auf der Sitzung der Steuerungsgruppe des Interreg-4a-Projektes MusBelt beschlossen. Dette dokument blev vedtaget den 3. December 2014 i Oldenburg/Holstein ved styregruppemødet for Interreg-4a-projekt MusBelt. Die Unterzeichner bekunden ihren Willen, sich aktiv für die Gründung des Regionalen Museumsnetzwerkes NORDMUS einzusetzen. Undertegnende giver udtryk for deres vilje til at arbejde aktivt for at opnå grundlæggelsen af det Regionale Museumsnetværk NORDMUS. Navn / Name Institution Underskrift / Unterschrift Første underskriver / Erstunterzeichner Prof. Rolf Granow Fachhochschule Lübeck, Institut für Lerndienstleistungen, Institutsleiter Prof. Michael Haldrup Stephan Meinhardt Eskil Vagn Olsen Anne Højer Petersen Ulla Schaltz Prof. Dr. Hans Wißkirchen Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Oldenburger Wallmuseum, Geschäftsführer Museum Vestsjælland, Museumsdirektør Fuglsang Kunstmuseum, Museumsdirektør Museum Lolland-Falster, Museumsdirektør Kulturstiftung Lübeck, Direktor Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 9

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Referat Styregruppemøde d. 7. maj 2014

Referat Styregruppemøde d. 7. maj 2014 Referat Styregruppemøde d. 7. maj 2014 Tid: Kl. 11:00 17:00 Sted: Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Toreby, Deltager: Alexander Bastek, Kulturstiftung Lübeck Anna-Elisabeth Jensen, Museum Lolland-Falster

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 1 Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 BAGGRUND Med Kulturregion Storstrøms Kulturaftale for 2013-2014 er der afsat i alt kr. 640.000 til fastholdelse og udvikling

Læs mere

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Prioritet 1- Innovation: Specifikt mål: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for de identificerede styrkepositioner

Læs mere

At styrke sin position som maritim videnaktør og uddannelsespartner gennem øget forsknings- og udviklingsaktivitet.

At styrke sin position som maritim videnaktør og uddannelsespartner gennem øget forsknings- og udviklingsaktivitet. 1. SIMACs videnstrategi 2016-2017. SIMAC uddanner til Danmarks maritime sektor og befinder sig i et regionalt område med en lang og stærk tradition for rederivirksomhed og skibsbygning. SIMAC har som maritim

Læs mere

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Formål 2 Stk.1. Kunsthal Nord er

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Den Fælles Organisation

Den Fælles Organisation Den Fælles Organisation Det Danske Spejderkorps Introduktion Den fælles organisation er betegnelsen for det samlede felt af frivillige og ansatte, der arbejder med drifts- og udviklingsdelen for hele Det

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25 deltagende kommuner 2008-11. 1/3 af Danmarks skoleelever bor i en Science-kommune.

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 Byrådssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 1. december 2015 Vedtægter

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund Kultur og Fritidscenter NOTAT 4. oktober 2011 Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 Email: jrk@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201101872 Dokument 1 - jrk Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab 1 Fællesskabets navn og organisation 2 Historien 3 Fællesskabets filosofi, fællesskab, licensformer og formål 4 Medlemskab 4 Kontingent for medlemskab

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. 25. april 2012 Partnerskabskommunernes forpligtelser - Et notat til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, som har været aktive i forberedelserne

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Vedtægter for Danske Universiteter

Vedtægter for Danske Universiteter 21. september 2010 J.nr. 2008-1000-03 SB/HR Vedtægter for Danske Universiteter Præambel Viden er det centrale råstof for værdiskabelse og opbygning af velfærd og social og kulturel sammenhæng i samfundet.

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere