Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?"

Transkript

1 Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj, der skal være med til at sikre, at turismen bidrager til en balanceret økonomisk, samfundsmæssig og miljømæssig udvikling af Europas naturbeskyttelsesområder. Charteret er en frivillig aftale om fremme af god skik ved at anerkende naturbeskyttelsesområder, hvor aftalte krav om bæredygtig udvikling og administration af turismen overholdes. For at overholde charteret skal naturbeskyttelsesområdet samle alle de, der arbejder med turisme i området, og formulere en fælles vision for udviklingen i turismen, tiltræde en femårig forpligtelse om at gennemføre de aftalte fælles tiltag i samarbejde med deres partnere og fortsat sætte sig høje mål for så vidt angår administration af bæredygtig turisme i deres områder. Charteret og den bagvedliggende metode er udviklet af repræsentanter fra en række naturbeskyttelsesområder, turistbranchen og dens partnere, anført af den franske Sammenslutning af Regionale Naturparker under paraplyorganisationen EUROPARC. Charteret og charternetværket administreres af organisationen EUROPARC, der er en europæisk NGO og paraplyorganisation for Europas naturbeskyttelsesområder.

2 2 [En kvikguide] Formål At øge bevidstheden om og støtten til Europas naturbeskyttelsesområder som en vigtig del af vores arv, som bør bevares for og nydes af nuværende og kommende generationer. At forbedre den bæredygtige udvikling og administration af turismen i naturbeskyttelsesområder under hensyntagen miljøets, lokalbefolkningens, lokale virksomheders og de besøgendes behov. 3 Principperne i det europæiske charter 01. At involvere alle de, der beskæftiger sig med turisme i og omkring naturbeskyttelsesområdet, i udviklingen og administrationen heraf. 02. At udarbejde og implementere en strategi og handlingsplan for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområdet. 03. At beskytte og højne områdets natur- og kulturarvsværdi til gavn for og ved hjælp af turisme og at beskytte området mod overdreven turisme. 04. At give de besøgende en på alle måder førsteklasses oplevelse. 05. Effektivt at videreformidle områdets særlige kvaliteter til besøgende, turistvirksomheder og befolkningen. 06. At fremme konkrete turistprodukter, der muliggør udforskning og forståelse af området. 07. At øge kendskabet til naturbeskyttelsesområdet og bæredygtighed blandt de, der arbejder med turisme. 08. At sikre, at turismen understøtter frem for reducerer lokalbefolkningens livskvalitet. 09. At øge lokalsamfundets økonomiske gevinst ved turisme. 10. At føre statistik over og påvirke besøgstallet og dermed reducere en negativ påvirkning.

3 4 Hvem kan søge? Under det europæiske charters kapital 1 kan alle naturbeskyttelsesområder søge om charterstatus. Under kapitel 2 kan turistvirksomheder, der samarbejder inden for et naturbeskyttelsesområde, der allerede har opnået charterstatus, indgå en samarbejdsaftale med det pågældende naturbeskyttelsesområde. [Trin for trin] 5 Kapitel 1 Hvordan skal naturbeskyttelsesområder søge? Området skal først registreres som et charteransøgningsområde hos organisationen EUROPARC, hvorefter de nødvendige ansøgningspapirer kan rekvireres. Mindstekrav Tiltrædelse af charterets 10 principper, Oprettelse af et permanent forum, hvori alle relevante turistinteressenter i og omkring naturbeskyttelsesområdet skal deltage i udvikling og administration af området, Udarbejdelse af en diagnostisk analyse af området, Udarbejdelse af en femårig strategi- og handlingsplan for bæredygtig turisme, der omhandler bæredygtighedens hovedtemaer og tager udgangspunkt i tilbundsgående dialog med de lokale interessenter, Udfyldelse af ansøgningspapirerne, der sendes til EUROPARC. 6 Samarbejde med deltagelse af alle de, der har en interesse i turismen i og omkring naturbeskyttelsesområdet.

4 [FIGURTEKST] Forum Natur + landskab Markedsføring Forplejning + overnatning Sport + fritid Transport Lokaløkonomi Oplysning + uddannelse Kultur Evalueringsproces EUROPARC udpeger en uafhængig kontrollant med speciale i bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder til at gennemgå ansøgningen, besøge området og udfærdige en vurdering, Charterevalueringskomitéen et officielt panel, udpeget af organisationen EUROPARC træffer den endelige beslutning om, hvorvidt der kan opnås charterstatus, Naturbeskyttelsesområdet skal betale et gebyr til dækning af administrations- og evalueringsomkostninger, Naturbeskyttelsesområdet skal hver femte år forny sin charterstatus ved en reevaluering. 7 Kapitel 2 Hvordan skal naturbeskyttelsesområder søge? Det pågældende område skal meddele EUROPARC, at det påtænker at implementere charterets kapitel 2 og anmode om dertil hørende dokumenter eller metoder, Sikre fyldestgørende implementering af kapitel 2 ved at fremsende den nødvendige dokumentation til EUROPARC, uddanne det ansvarlige personale, bekræfte kriterierne for turistvirksomhed og udarbejde og underskrive samarbejdsaftalen.

5 8 Hvordan skal turistvirksomheder søge? Virksomheden skal rekvirere de nødvendige oplysninger og dokumenter fra deres naturbeskyttelsesområde. Mindstekrav Deltagelse i det charterforum, der er oprettet af naturbeskyttelsesområdet, Deltagelse i implementeringen af områdets strategi for bæredygtig turisme, Sammen med området udarbejde en handlingsplan for udvikling af virksomhedens bæredygtige aktiviteter, Sende aktivitetsplanen og de nødvendige dokumenter til området. Evalueringsproces Virksomheden vil få besøg af en kontrollant, der vil tjekke aktivitetsplanen og turistvirksomhedens engagement, Virksomheden skal indgå en samarbejdsaftale med naturbeskyttelsesområdet, hvori den forpligter sig til at implementere handlingsplanen, Virksomheden skal efter tre år opdatere sin handlingsplan. [Trin for trin] 9 Fordele for områderne De naturbeskyttelsesområder, der opnår charterstatus, kan benytte titlen i sit eget materiale og drage fordel af samarbejdet med andre, der engagerer sig i bæredygtig turisme i hele Europa. Det vil: give de økonomiske, sociale og miljømæssige fordele, der er en følge af godt administreret bæredygtig turisme, resultere i en højnet national og europæisk profil som foregangsområde, der arbejder henimod bæredygtig turisme,

6 via intern og ekstern evaluering give nye idéer til og forbedre udviklingen af bæredygtig turisme, styrke forholdet til de lokale turistinteressenter og den overordnede turistbranche, skabe nye forbindelser til organisationer inden for turistbranchen på både lokalt, regionalt og nationalt plan, styrke de eksisterende strukturer, give mulighed for udveksling af specialviden og erfaringer i det dynamiske charternetværk af europæiske naturbeskyttelsesområder, give PR-muligheder med besøgende og medierne, resultere i større troværdighed blandt de organisationer, der eventuelt står bag finansieringen. 10 [ Hvorfor ansøge? ] Fordele for turistvirksomhederne De virksomheder, der via det europæiske charter samarbejder med naturbeskyttelsesområderne, vil øge og fastholde deres rentabilitet som følge af: et tæt samarbejde med naturbeskyttelsesområdet, formidling af førsteklasses information om naturbeskyttelsesområdet, samarbejde med andre brancher i området om at købe lokale produkter og ydelser og promovere lokale fødevarer og andre produkter, således at indtægter fra de besøgende forbliver i den lokale økonomi, øget tilfredshed blandt de besøgende, reducerede driftsomkostninger gennem revision og bæredygtig brug af ressourcer (energi, vand, mv.), samarbejdet med områdets personale og andre lokale interessenter om den fælles udvikling af områdets strategi for turisme, deltagelse i et europæiske netværk og anerkendelse efter en europæisk standard, nye markeder som f.eks. turisme, der er baseret på udforskning af miljøet, og en målrettet indsats mod nye kunder, der finder naturbeskyttelsesområderne interessante.

7 11 EUROPARC Richard Blackman / Petra Dippold Telefon: +49 (0) Kröllstraße 5 Fax: +49 (0) Postboks Grafenau Web: Tyskland Redaktør: EUROPARC Foto: Brecon Beacons National Park Authority (forside), PN Delta de l Ebre (s. 3), PNR Marais de Contentin et Bessin/S. Fautré (s. 5), PN Mercantour (s. 6), Parco dell Adamello/M. Speziari (s. 8), PN Adamello Brenta/G. Cozzio (bagside) Design og print: FORMAT78 - KREATIVES NETZWERK OHG EUROPARC anerkender med stor tak den økonomiske støtte fra Europakommissionen. Støttet af den tyske Naturfredningsstyrelse (Bundesamt für Naturschutz) med midler fra det tyske Ministerium for Miljø, Naturfredning og Atomsikkerhed.

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Verdensarvsområde Vadehavet Indholdsfortegnelse Arbejdet i forbindelse med strategien for bæredygtig turisme er blevet udført

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen Brugermanual Indhold I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen... 1 II. Formålet med Læringsportalen... 3 III. Tilpasning af Træningen... 4 IV. Tilpasning af Træningsmateriale... 5 V. Tilpasning af

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 Geopark Odsherred - Strategi 2015-2018 Udarbejdet af: Geopark Odsherred - marts 2015 Tekst og tilrettelæggelse: Sekretariatet for Geopark Odsherred Fotos og illustationer:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI Fra strategi til handling! www.eumayors.eu 1 Første gang publiceret under den engelske titel Baseline Emission Inventory & Sustainable

Læs mere

Den Paneuropæiske Ministerkonference om Skovenes Beskyttelse i Europa afholdt d. 2.-4. juni 1998 i Lissabon.

Den Paneuropæiske Ministerkonference om Skovenes Beskyttelse i Europa afholdt d. 2.-4. juni 1998 i Lissabon. Den Paneuropæiske Ministerkonference om Skovenes Beskyttelse i Europa afholdt d. 2.-4. juni 1998 i Lissabon. LISSABON-RESOLUTIONERNE i dansk oversættelse. Skov- og Naturstyrelsen September 1998 I. MØDEERKLÆRING...I-1

Læs mere