Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes"

Transkript

1 Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2003 Tværs over Antarktis Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Medicinmanden Interview med Novo Nordisks forskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen Når A er lig B En trussel mod Novo Nordisks aktiestruktur

2 LEDER Lars Rebien Sørensen 3 INDHOLD Man kan, hvad man vil At krydse Antarktis er de færreste forundt. Det er en smuk, men også farlig færd, der kræver fysisk styrke ud over det sædvanlige. Ikke noget for en diabetiker, kunne man mene. Men Will Cross ville det anderledes. Tidligere på året lykkedes det ham på trods af sin diabetes at krydse Antarktis på 60 dage. På turen fik han skabt opmærksomhed om type 1-diabetes og skaffet penge til arbejdet med at finde en kur mod sygdommen. Will Cross har bevist, at diabetes ikke længere er en hindring for den frie og uforfærdede livsførelse. Og det var netop det, der var et af hans store ønsker for rejsen: at inspirere de 177 millioner andre mennesker med diabetes til at forfølge deres drømme. Will Cross rejse, som Novo Nordisk var sponsor af, var med til at bryde grænser. Det gør vi også med dette nummer af Perspektiv, om end på et noget mere beskedent plan. Fra at være et rent aktionærmagasin vil Perspektiv fremover også blive distribueret til andre interessenter, som gerne vil holdes orienteret om Novo Nordisks aktiviteter. Desuden har vi øget sidetallet ganske markant for at give plads til flere artikler. Det ny Perspektiv får i første omgang en prøveperiode på et år. Hvis læserne kan lide det og fortsat gerne vil have det, så er det kommet for at blive. Hvis ikke, finder vi en anden måde at få fortalt de historier om Novo Nordisk, som mange efterspørger. Redaktionen hører meget gerne ros og ris og forslag til magasinets indhold og form. God læsning. Og tak for Deres opmærksomhed. 03 Nyt marked Nyt om væksthormon EU s udvalg for Farmaceutiske Specialiteter (CPMP) anbefaler godkendelse af Norditropin til væksthæmning hos børn, der er født mindre end forventet. 03 Samarbejde Samarbejde med Fournier i Europa Aftale med Fournier om fælles markedsføring af repaglinid i Europa. 04 Aktiestruktur Når A er lig B En paragraf i et EU-direktivforslag er en trussel mod Novo Nordisks aktiestruktur. 06 Kort nyt 07 Værdier Spil efter reglerne Novo Nordisk bekæmper misbrug af væksthormon blandt sportsfolk. 08 Interview Medicinmanden Med en omstruktureret forskningsorganisation at styre og tvillinger på knap et år har Novo Nordisks forskningsdirektør, Mads Krogsgaard Thomsen, hænderne fulde. 10 Mennesker Tværs over Antarktis Will Cross har skabt opmærksomhed omkring diabetes ved at krydse Antarktis på 60 dage. 11 Kort nyt 12 WDF Som ringe i vandet Verdensdiabetesfonden, som Novo Nordisk etablerede i 2001, er kommet godt fra start med en række projekter i udviklingslandene. 14 Regnskab Resultater i første kvartal af 2003 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%. 16 Mennesker Det gode liv Journalist Signe Wenneberg lever med de psykologiske aspekter af diabetes. Hver dag. Perspektiv Novo Nordisk A/S Corporate Communications Novo Allé 2880 Bagsværd Tlf Fax Perspektiv distribueres tre gange årligt til aktionærer, presse, forretningsforbindelser og andre interesserede på dansk og engelsk. Forsidefoto: Novo Nordisk Redaktion Katrine Sperling, redaktør Karina Porcelli Christian Kanstrup Chefredaktør (ansv.) Mike Rulis Oversættelse og korrektur Mette Rasmussen og Elin K. Hansen Design Branded Design Layout Novo Nordisk Søs Elletoft Tryk Bording Oplag danske og engelske Distribution Johnny Aaberg adresse Finansiel kontakt For yderligere oplysninger inden for regnskab kan der rettes henvendelse til: Uden for Nordamerika: Peter Haahr, tlf. (direkte) , Christian Kanstrup, tlf , Palle Holm Olesen, tlf I Nordamerika: Investor Relations Office tlf. (+1) For yderligere information om Novo Nordisk se venligst selskabets hjemmeside på internettet: Produktnavne Ikke alle produkter, der nævnes i Perspektiv, er blevet introduceret i alle lande. Produktnavnet kan variere fra land til land.

3 3 NYT MARKED Tekst: Katrine Sperling Foto: Getty Images Nyt om væksthormon EU s udvalg for Farmaceutiske Specialiteter (CPMP) anbefaler godkendelse af Norditropin til væksthæmning hos børn, der er født mindre end forventet. E U s Udvalg for Farmaceutiske Specialiteter (CPMP) har anbefalet godkendelse af Novo Nordisks humane væksthormon produkt Norditropin til behandling af væksthæmning hos børn, der er født mindre end forventet (Small for Gestational Age, SGA). Den nye indikation vil blive indstillet til godkendelse i Europa-Kommissionen, og når denne er på plads, vil der blive indsendt ansøgning om markedsføringstilladelse til de nationale myndigheder i de 15 EU-medlemslande. Den første nationale markedsføringstilladelse ventes at foreligge inden for seks måneder. Vi startede de kliniske undersøgelser blandt børn, der er født mindre end forventet, for mere end 10 år siden. Børnene er blevet behandlet, indtil de har nået deres sluthøjde, så det har været en lang proces fra projektstart til positiv udtalelse. Vi er utrolig glade for, at det er lykkedes, og glæder os til at kunne tilbyde en behandling til disse børn, siger projektchef i Novo Nordisk Viggo Diness. Den primære årsag til SGA er væksthæmning i fostertilværelsen, dvs. nedsat fostervækst under svangerskabet. Fødselsvægt og -længde hos SGA-børn er mindst to standardafvigelser under gennemsnittet. For fuldbårne børn svarer Små SGA-børn får måske snart gavn af Norditropin. dette omtrentligt til en fødselsvægt og -længde på mindre end henholdsvis gram og/eller 47 cm. Mange af disse børn opnår en normal højde i løbet af deres første eller andet leveår, men helt op til 10% af dem bliver ved med at være kortere end deres jævnaldrende uden tegn på at ville vokse til normal højde. Den manglende vækst synes at vare ved gennem hele barnets opvækst og ind i voksenalderen. Et barn med SGA vil som voksen blive meget lille med en sluthøjde omkring 20 cm under den normale gennemsnitshøjde for voksne. NYT MARKED FOR NORDITROPIN Kliniske langtidsundersøgelser har vist, at kontinuerlig behandling med Norditropin af korte SGA-børn er effektiv og sikker. Behandlingen får børnene til at indhente deres jævnaldrendes højdevækst i løbet af barneårene, og de fleste opnår en voksenhøjde inden for normalområdet. SAMARBEJDE Tekst: Katrine Sperling Samarbejde med Fournier i Europa Aftale med Fournier om fælles markedsføring af repaglinid i Europa. D en 16. april 2003 meddelte Novo Nordisk og Fournier Pharma, at de har indgået en aftale om fælles markedsføring i Europa af Novo Nordisks diabeteslægemiddel repaglinid. Repaglinid, som Novo Nordisk i Europa markedsfører under navnet NovoNorm, er en tablet til behandling af type 2-diabetes. Produktet vil blive markedsført af Fournier under navnet Prandin, mens Novo Nordisk fortsat vil markedsføre det under NovoNorm -navnet. I en kommentar til aftalen siger Klaus Ehrlich, direktør for Novo Nordisks europæiske region: Samarbejdet med Fournier Pharma er et vigtigt skridt for Novo Nordisk i Europa, som gør det muligt at nå ud til væsentligt flere praktiserende læger, og det er dem, som typisk træffer beslutninger vedrørende diabetesbehandling med tabletprodukter. Bernard Helain, adm. direktør for Fournier Pharma, udtaler: Prandin med dets unikke fokus på måltidsrelateret blodsukkerregulering har efter vores opfattelse et betydeligt potentiale for at forbedre behandlingen af type 2-diabetes. Fournier Pharma er godt repræsenteret i segmentet af praktiserende læger og har med sin ekspertise og fokus på stofskifte og det kardiovaskulære område et godt udgangspunkt for succesfuld markedsføring af Prandin. Aftalen indebærer, at Fournier yder en forudbetaling til Novo Nordisk og derefter betaler royalties afhængig af salget. Om repaglinid (NovoNorm /Prandin ) Repaglinid indgår i den unikke klasse af såkaldte måltidsrelaterede blodsukkerregulatorer. Det er udviklet til brug i forbindelse med måltider og forbedrer dermed ikke blot den generelle kontrol af blodsukkeret, men i særdeleshed den stigning i blodsukkeret, som foregår efter indtagelse af mad. Repaglinid har en hurtig og kortvarig virkning på udskillelsen af insulin, som efterligner den naturlige produktion af insulin i bugspytkirtlen i forbindelse med et måltid.

4 4 AKTIESTRUKTUR Tekst: Mike Rulis Foto: Jesper Westley Når A er lig B En paragraf i et EU-direktivforslag er en trussel mod Novo Nordisks aktiestruktur. N ovo Nordisks bestyrelsesformand, Mads Øvlisen, har haft ekstraordinært travlt de sidste måneder. Møder med politikere og højtstående embedsmænd har fyldt hans kalender til bristepunktet, og han er blevet mere kendt, end han bryder sig om, hos kabinepersonalet i flyene mellem København og Bruxelles. Mads Øvlisen banker på døren hos de politiske beslutningstagere for at udtrykke sin bekymring over et nyt direktivforslag, som for tiden er undervejs i EU-systemet. Forslaget, som blev fremsat af Europa-Kommissionen i oktober sidste år, har til formål at harmonisere procedurerne i EU s medlemslande for overtagelser af børsnoterede virksomheder. Et udmærket forslag, synes Mads, som er enig med Kommissionen i, at der er behov for harmonisering på nogle punkter. Men og her kommer grunden til hans bekymring desværre har der under forhandlingerne i EU om direktivforslaget indsneget sig en ny paragraf, der vil gøre op med systemet med A- og B-aktier, som er meget udbredt i Danmark og Sverige. Ifølge forslaget skal A-aktierne miste deres særlige stemmevægt, hvis en køber formår at opkøbe 75% af aktiekapitalen i en virksomhed, som man ønsker at overtage. I Novo Nordisks tilfælde betyder det, at Novo Nordisk Fonden, som gennem sit holdingselskab, Novo A/S, ejer alle A-aktier i Novo Nordisk A/S, kan få svært ved at bevare bestemmende indflydelse i en overtagelsessituation. På Novo Nordisks generalforsamling i marts argumenterede Mads Øvlisen for bevarelsen af A- og B-aktiestrukturen: Strukturen har vist sig effektiv til at sikre kontinuitet og ekspansion, idet den har givet selskabets stiftere mulighed for at rejse kapital til at udvikle virksomheden og alligevel bevare kontrollen med den. Denne stabilitet gør det fortsat muligt at udvikle virksomheden i henhold til langsigtede visioner og ikke ud fra kortsigtede interesser og samtidig tjene aktionærernes interesse, som det er sket i Novo Nordisk gennem årene. På Novo Nordisks generalforsamling i marts argumenterede Mads Øvlisen for at bibeholde systemet med A- og B-aktier.

5 I et efterfølgende interview uddyber Mads sine synspunkter: Jeg må indrømme, at jeg er bange for, at en ophævelse af systemet med A- og B-aktier vil føre til, at virksomheder som Novo Nordisk, som er relativt små i international sammenhæng, og som er innovative og skaber gode resultater, er i farezonen for virksomhedsovertagelser fra primært ikke-eu-lande. Det vil være et stort tab for europæisk forskning, teknologi og beskæftigelse. Men synes du ikke, det er rimeligt, at man med 75% af aktiekapitalen i hånden skal kunne ophæve A-aktionærernes særlige stemmeretsprivilegier, så man kan overtage virksomheden? Nej, ikke når man tager i betragtning, hvorledes strukturen med A- og B-aktier er blevet til. Tag Novo Nordisk som eksempel. Novo Nordisks ejerstruktur med Fonden som hovedaktionær blev etableret i 1950 erne og var således allerede på plads i forbindelse med børsnoteringen af virksomheden i Med andre ord er det offentligt kendt, at vi har en sådan aktiestruktur. Lad mig citere Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør for ATP, som er vores næststørste aktionær. Han gik på talerstolen på Novo Nordisks generalforsamling og sagde: Der er ingen af os, der ikke har de stemmetunge aktier, som kan sige, at vi ikke vidste, hvad det var for en aktie, vi købte. Vilkårene har været kendte, der er ingen, der er blevet snydt eller ført bag lyset. Derfor mener vi også, at hvis man overhovedet skal diskutere spørgsmålet om A- og B-aktier, så skal det løses i en konstruktiv dialog mellem aktionærerne i de enkelte selskaber og ikke fra lovgivningsmagten. Jeg kunne ikke have sagt det bedre. Novo Nordisk Fonden kontrollerer i dag 26,7% af aktiekapitalen i Novo Nordisk, og dermed kan en opkøber ikke nå op på at eje 75% af kapitalen. Så hvad er problemet set fra Fondens side? På et eller andet tidspunkt vil Novo Nordisk måske have gavn af at udvide aktiekapitalen for at kunne finansiere nogle spændende, langsigtede ekspansionsmuligheder. I en sådan situation kan Novo Nordisk Fondens ejerandel blive udtyndet til under 25%, og så har vi problemet. Desuden er der altid risikoen for, at politikerne på et senere tidspunkt ændrer procentsatserne fra 75% til 70% til det kan let blive en glidebane. Hvorfor er det et problem, hvis Novo Nordisk en dag skulle blive overtaget af f.eks. en amerikansk virksomhed? Det er et problem for små lande som Danmark og Sverige, fordi relativt mange af deres største virksomheder er baseret på en A-/B-aktiestruktur. Hvis disse virksomheder forsvinder en for en, er det et gevaldigt problem. Både for samfundsøkonomien og for beskæftigelsen. Jeg tror, at ethvert land og Europa som region har brug for nogle industrilokomotiver, der kan sikre udvikling og teknologisk fornyelse, og som er med til at skabe et nationalt selvværd. Uden dem ender vi som et samfund af funktionærer i udenlandske virksomheder. Tror du virkelig, det går så galt? Jeg synes, sporene skræmmer. Kig på vores egen industri. For få år siden var Novo Nordisk Skandinaviens tredjestørste medicinvirksomhed (de svenske virksomheder Astra og Pharmacia var større, red.). I dag er vi nr. 1 i Skandinavien. Er det fordi, vi er vokset de to andre over hovedet? Nej, det er fordi de er blevet opslugt af henholdsvis en engelsk og en amerikansk virksomhed. Tror du, det vil lykkes at få fjernet afsnittet om A-/B-aktier i direktivforslaget? Jeg ved det ikke, men jeg håber det, og jeg vil arbejde hårdt for det. Fakta om danske fonde En række danske selskaber og erhvervsvirksomheder, bl.a. Novo Nordisk, er ejet af fonde såkaldte erhvervsdrivende fonde. Sådanne fonde er underlagt bestemmelserne i fondsloven, som administreres af Justitsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. En dansk fond er karakteriseret ved følgende: a. Fonden skal have en fuldt indbetalt grundkapital på et fastsat mindstebeløb. b. Fonden skal have et eller flere formål. Dette indebærer, at fondens vedtægter (eller fundats) skal indeholde angivelse af, hvilket formål fonden søger at fremme. Fonde oprettes ofte som led i en testamentarisk disposition, der udtrykker testators sidste vilje. c. Fondens formue skal være udskilt fra stifterens formue. Fra og med etableringen af fonden er stifteren afskåret fra at bestemme over anvendelsen af fondens formue, og formuen må ikke senere gå tilbage til stifteren eller dennes nærtstående. d. Fonden skal have en uafhængig bestyrelse. Når disse karakteristika er til stede, er der tale om en uafhængig fond, dvs. ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue. Enhver fond skal registreres hos myndighederne for at være juridisk gyldig. Endvidere skal fondsmyndigheden godkende visse dispositioner, fondens bestyrelse træffer, og kan efter eget skøn foretage revision af og frit fremsætte kritik af fondens årsregnskab. I henhold til fondsloven har fonden pligt til at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i vedtægten. Ændringer i fondens vedtægter kan kun finde sted med Justitsministeriets og Økonomi- og Erhvervsministeriets samtykke. En fond er ikke tidsbegrænset og skal ikke opløses inden for et bestemt tidsrum. Såfremt en fond opløses, må formuen kun anvendes til de vedtægtsbestemte formål. NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden er en selvejende institution, som har til formål at skabe et stabilt fundament for driften af virksomheden Novo Nordisk samt yde bistand til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Gennem sit holdingselskab, Novo A/S, ejer Fonden alle A-aktier og mere end 40 millioner B-aktier i Novo Nordisk A/S. Hver A-aktie har 10 stemmer, hver B-aktie har 1 stemme på virksomhedens generalforsamling. Fonden råder således over 26,7% af den samlede aktiekapital og 69,8% af stemmerne på generalforsamlingen. De penge, som Fonden uddeler til videnskabelige, humanitære og sociale formål, kommer fra udbytte af Fondens aktier samt fra renter og kursgevinster. Fonden ledes af en fondsbestyrelse, som ikke er involveret i den daglige ledelse af Novo Nordisk.

6 6 KORT NYT Foto: Novo Nordisk, Rigmor Mydtskov og Jesper Westley WHO Opdaterede diabetestal Diabetes er langt mere udbredt end tidligere antaget, viser nye officielle tal, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) offentliggjorde i januar. Statistikken omfatter de reviderede tal for hele verden for 2000 og 2030 samt diabetesestimater for en række enkeltlande. Indtil for nylig skønnede WHO, at der var 150 millioner diabetikere i Nu har organisationen føjet yderligere 27 millioner til tallet. Det nye skøn for 2030 er, at der vil være 370 millioner mennesker med diabetes i hele verden. De nye tal stammer fra et projekt, som er iværksat og finansieret af Novo Nordisk i samarbejde med en international ekspertgruppe i diabetesepidemiologi. KINA Ambitiøst projekt Novo Nordisk og det kinesiske sundhedsministerium har igangsat et projekt, som skal sikre omfattende diabetesuddannelse i hele Kina og samtidig tage fat på nogle kritiske problemer, der er affødt af den hurtige spredning af sygdommen. Projektet The Joint China National Diabetes Management Project vil fastlægge nogle retningslinjer og modeller for sundhedssektoren, oplyse offentligheden om forebyggelse, behandling og egenregulering af sygdommen samt begrænse den sociale byrde, sygdommen medfører. Det skønnes, at der i øjeblikket er omkring 40 millioner kinesere, der har diabetes, men omfanget af diabetesforebyggelse og -behandling er stadig relativt lavt. I dag er det kun de 500 største hospitaler i Kina, der har diabetesspecialister ansat. De fleste diabetikere må klare sig med læger, som ikke er specielt uddannet til at diagnosticere og behandle diabetes. Diabetikere, der lever i landområder, har ofte svært ved overhovedet at få nogen form for behandling. The Joint China National Diabetes Management Project er i første omgang hovedsagelig målrettet mod større byer i Kina, men vil blive landsdækkende om fem år. Projektet er et led i Novo Nordisks National Diabetes Programme, som bistår datterselskaberne med at udarbejde og gennemføre nationale diabetesstrategier. WDF Kongelig protektor for Verdensdiabetesfonden Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte har påtaget sig hvervet som protektor for Verdensdiabetesfonden. Som så mange andre blev jeg bekymret, da jeg hørte de foruroligende forudsigelser om, at diabetes er ved at antage en nærmest epidemisk karakter over hele verden. Dette faktum bliver endnu mere alarmerende, når ifølge WHO s beregninger omkring 80% af alle nye diabetestilfælde ventes at forekomme i udviklingslandene, sagde Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Som protektor for Verdensdiabetesfonden får jeg mulighed for at spille en rolle i den fortsatte kamp mod diabetesepidemien i verdens mindst udviklede lande. Og det er i allerhøjeste grad en sag, jeg gerne vil vie min tid til, sagde hun. Som protektor vil Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte rejse rundt i udviklingslandene for at besøge projekter, der er sponsoreret af Verdensdiabetesfonden, og være med til at øge kendskabet til sygdommen og skaffe midler til diabetesbehandling. Det passer godt sammen med hendes rolle som protektor for Juvenile Diabetes Research Foundation. JAPAN Vinderkultur I februar 2003 modtog Novo Nordisks japanske datterselskab, Novo Nordisk Pharma Ltd., en god nyhed: samtlige 11 produkter, de indsendte registreringsansøgning for til de japanske myndigheder i februar 2002, var blevet godkendt. De 11 nye produkter er engangspensystemer af høj kvalitet til behandling af diabetes, bl.a. InnoLet og FlexPen med et komplet udvalg af human insulin. Godkendelsen markerer det foreløbig sidste punktum i succeshistorien, der begyndte, da det lykkedes en gruppe medarbejdere fra Japan og Danmark at få forberedt den nødvendige dokumentation og indsendt registreringsansøgningen på mindre end et halvt år. Det var Novo Nordisk-rekord, ifølge projektchefen for InnoLet og FlexPen, Helle Rolsted. NOVO NORDISKS BESTYRELSE Nyt bestyrelsesmedlem Sten Scheibye, administrerende direktør i Coloplast A/S, blev på Novo Nordisks ordinære generalforsamling den 25. marts efter indstilling fra bestyrelsen valgt som nyt bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk A/S. Sten Scheibye, 51, er dansk statsborger og har været administrerende direktør i Coloplast A/S siden Han er cand.scient. (1978) og lic.scient. (1981) fra Aarhus Universitet samt HD i afsætning fra Handelshøjskolen i København (1983). Sten Scheibye er desuden adjungeret professor i anvendt kemi ved Aarhus Universitet. På generalforsamlingen godkendte aktionærerne desuden bestyrelsens forslag om genvalg af de to nuværende bestyrelsesmedlemmer Niels Jacobsen og Jørgen Wedel. Sten Scheibye er valgt til bestyrelsen for Novo Nordisk A/S. STAMCELLER Ny skole En ny stamcelleskole åbner senere på året i Danmark med en forsker fra Hagedorn Research Institute (en uafhængig grundforskningsenhed under Novo Nordisk) som medlem af bestyrelsen. Den offentligt støttede skole vil tilbyde 50 studerende kurser i grundlæggende cellebiologiske teknikker og udviklingsbiologi. Skolen får til huse på Syddansk Universitet i Odense men en del af undervisningen kan eventuelt foregå andre steder. Ifølge eksperter på området er der i øjeblikket en akut mangel på forskere, der er uddannet til at arbejde med stamceller. Novo Nordisk er en af de to private virksomheder, der deltager i ledelsen af den nye skole. Den anden er den danske biofarmaceutiske virksomhed NsGene.

7 7 VÆRDIER Tekst: Gwen Carleton Foto: Thorkild Jensen Spil efter reglerne Novo Nordisk bekæmper misbrug af væksthormon blandt sportsfolk. Når seniorforsker Anne Marie Kappelgaard bliver spurgt om misbrug af Novo Nordisks væksthormonprodukt Norditropin, fortæller hun gerne om en oplevelse, hun havde for nylig. Jeg sad i en taxa, og da chaufføren hørte, hvor jeg kom fra, sagde han: Nå, det er jo jer, der laver det der fantastiske væksthormon! fortæller hun. Mit spørgende: Nå? fik ham til at uddybe: Ja, jeg får det henne i min sportsklub. Anne Marie Kappelgaard fandt ud af, at han tog store doser Norditropin, fordi han mente, det forbedrede hans sportslige præstationer. Han var bare utilfreds med, at producenten ikke ville sælge det til ham direkte. Humant væksthormon er et naturligt og særdeles virkningsfuldt stof. Børn med væksthormonmangel udvikler sig ikke normalt, og voksne med væksthormonmangel har mindre muskelmasse, manglende energi og andre alvorlige symptomer. For disse mennesker kan behandling med væksthormon under lægeligt tilsyn forbedre helbred og livskvalitet betydeligt. Desværre er der alt for mange sportsfolk over hele verden, der misbruger væksthormon. Der findes ingen undersøgelser, som beviser, at elitesportsfolk øger deres muskelmasse med væksthormon, og stoffet er ikke godkendt til anvendelse hos raske mennesker. Alligevel køber sportsfolk væksthormon på det sorte marked. På internettet kan man få et indtryk af misbrugets omfang. En søgning på Norditropin og athlete giver stribevis af tilbud om væksthormon på det sorte marked. Hvor stort misbruget er? Det ved vi simpelthen ikke, siger Anne Marie Kappelgaard. Og vi ved heller ikke, om det skader misbrugerne. Selv i høje doser kan man ikke konstatere nogen umiddelbar virkning overhovedet. Mere bekymrende er det, at ingen ved, hvilken virkning væksthormon har, hvis det bruges af raske personer over længere perioder. SYNLIGE INITIATIVER I marts tog Novo Nordisk et af sine hidtil mest synlige initiativer imod doping, da virksomheden sponserede World Conference on Doping in Sport i København. Konferencen var organiseret af den internationale antidopingorganisation WADA, som blev oprettet i 1999 for at bekæmpe doping i sport. På konferencen i marts vedtog WADA en kodeks mod doping med henblik på harmonisering af standarder, love og bestemmelser på området. I et tv-interview forklarede koncerndirektør Lars Almblom Jørgensen baggrunden for Novo Nordisks sponsorstøtte til konferencen: Vi mener, det er vores pligt at stille vores viden om væksthormon og dets kliniske virkninger til rådighed for samfundet, sagde han. Det er også vigtigt for Novo Nordisk, at Norditropin som er et meget nyttigt og vigtigt lægemiddel og de patienter, der bruger det, ikke forbindes med doping eller andre former for misbrug. For at nå dette mål arbejder Novo Nordisk dels på markedsføringssiden, hvor man understreger, at væksthormon kun er godkendt til børn og voksne med væksthormonmangel og til børn med meget lav højdevækst i barndommen, f.eks. piger med Turners syndrom og børn med alvorlige nyresygdomme. Der arbejdes også på sikkerhedssiden: Efter at der i 1995 blev stjålet et parti Norditropin fra et Novo Nordisklager, er sikkerheden skærpet i alle led, lige fra produktion til kunde. Det mest effektive, Novo Nordisk kan gøre, er dog at være med til at udvikle en pålidelig test, der kan påvise tilstedeværelsen af hormonet. I dag kan væksthormon ikke spores i urin, og der er endnu ikke udviklet nogen anden test. Misbruget af hormonet ventes at fortsætte, så længe der ikke findes metoder til at kontrollere det. JORDEN RUNDT Siden 1996 har Novo Nordisk deltaget i et internationalt projekt GH2000 hvor man arbejder på at udvikle en test, der kan konstatere misbrug af humant væksthormon. Projektets resultater blev rapporteret til Den Internationale Olympiske Komité og EU i Inden for de seneste år er Novo Nordisk også gået med i flere antidopinginitiativer rundt om i verden, bl.a. et projekt i London, som undersøger ændringer i muskelfibre, der har været udsat for humant væksthormon, og et australskjapansk projekt, der arbejder på at finde en test, der kan spore humant væksthormon i blodet.

8 8 INTERVIEW Tekst: Karina Porcelli Foto: Jesper Westley Medicinmanden Med en omstruktureret forskningsorganisation at styre og tvillinger på knap et år på hjemmefronten har Novo Nordisks forskningsdirektør, Mads Krogsgaard Thomsen, hænderne fulde 24 timer i døgnet. M ads Krogsgaard Thomsen taler i mobiltelefon. I stedet for at dæmpe stemmen lidt, som mange andre ville gøre i et åbent kontor, springer Novo Nordisks forskningsdirektør frem og tilbage som en weltervægtsbokser i en boksering, alt imens han udsteder ordrer og gestikulerer vildt. Han afslutter samtalen og rækker mig ivrigt hånden til goddag, inden han falder ned i en stol. Til trods for den afslappede stilling fortsætter han med at tale i ultrahøjt tempo om sit job, medarbejderne, organisationen, ridning, forskning og biologi, helbredelse af sygdomme, dyr af alle slags, familien (som omfatter tvillinger på 10 måneder) og sin elskede folkevognsboble fra Selv om han i dag er øverste chef for forskningen i Novo Nordisk, havde Mads Krogsgaard Thomsen ingen planer om at blive forskningsdirektør, endsige forsker i hvert fald ikke oprindeligt. Efter at have været på kostskole i England og være vendt hjem til Danmark igen var det hans drøm at blive pilot, og i en alder af 18 år blev han optaget på flyvevåbnets officersskole. Han fandt hurtigt ud af, at den usmidige struktur i militæret ikke var noget for ham, og ændrede kurs og begyndte at uddanne sig til dyrlæge; et naturligt valg, som han siger, fordi han tilbragte mange somre på sine bedsteforældres gård med alskens dyr meget passende kaldet Krogsgaard. Han kom til Novo Nordisk i 1991 efter at have søgt en stilling sådan bare for sjov og har siden beklædt en række lederstillinger i koncernen. I efteråret 2002 stod Mads Krogsgaard Thomsen i spidsen for en omstrukturering af forskningsorgansiationen. Perspektiv fangede ham for bl.a. at få hans kommentarer til ændringerne. Kan du kort forklare, hvad omstruktureringen går ud på? Grundlæggende har vi øget ressourcerne til forskning og udvikling af biofarmaceutiske produkter også kaldet New Biological Entities eller NBE er både inden for og uden for diabetesområdet. Disse ekstra ressourcer er taget fra forskning og udvikling af små molekyler, såkaldte New Chemical Entities (NCE er). NBE er er det, vi kalder store proteinmolekyler, stoffer, der indsprøjtes, f.eks. insulin, væksthormon og NovoSeven, mens NCE er er i tabletform, f.eks. orale antidiabetika. Vi har også ændret organisationen for at sikre os, at ændringerne virkelig føres ud i livet. Det betyder, at nogle af de medarbejdere, der tidligere arbejdede med NCE er, nu skal lære at arbejde med NBE er. En anden meget synlig ændring er, at Discovery and Development kommer til at arbejde tættere sammen med International Marketing. Hvorfor har man indført disse ændringer? Omfordelingen af ressourcer skal sikre, at vi får fuldt udbytte af vores portefølje af NBE-projekter. Vi ønsker at opfylde udækkede behov i stedet for at blive ved med at forbedre på det, der allerede findes. Vi vil gerne lave reelle ændringer for patienterne, for i sidste ende er det jo i vores egen interesse. Succes afhænger af reel innovation og reelle forbedringer, og derfor vil vi koncentrere os om proteiner, der skaber værdi. Med hensyn til forskning i antidiabetika i tabletform vil vi kun fokusere på projekter, hvor vi har et klart forspring. Er Novo Nordisk på vej ind i mere risikobetonede forretningsområder? Lad mig forklare det med dette billede: Der hænger et antal lægemidler, som blot venter på at blive opdaget, på et træ. Gennem tiden har vi plukket de frugter, der hænger lavest dem med mindst risiko. Eksempel: du mangler insulin, og som følge deraf har du diabetes. Derfor fremstiller vi som farmaceutisk virksomhed den insulin, du har brug for. I de fleste tilfælde erstatter proteiner som f.eks. væksthormon, insulin og blodkoagulationsfaktorer det, som kroppen mangler. Men næsten alle de lavthængende frugter på træet er efterhånden plukket. Det, vi nu beskæftiger os med, er de mere komplicerede sygdomme, herunder cancer og immunologiske og inflammatoriske sygdomme, hvor vi ikke nødvendigvis erstatter et manglende protein, men i stedet hæmmer eller forstærker en aktivitet i kroppen. Så ja, der står mere på spil. Er Novo Nordisk på vej ind i cancerbehandling? Nej, men vi gik heller ikke ind på hæmostaseområdet, før NovoSeven var langt fremme i udviklingsforløbet. Det, vi mener, er, at i stedet for at definere et nyt behandlingsområde, inden vi har udviklet et produkt på området, defi-

9 nerer vi et kernekompetenceområde, nemlig bioteknologiske produkter. Et nyt behandlingsområde opstår således først, når vi har et vellykket produkt på markedet, f.eks. NovoSeven. Hvilke af de nuværende udviklingsprojekter er du mest begejstret for? Det, der sker med NovoSeven, er virkelig spændende. I november 2002 modtog vi de første data for en indikation, der ikke er knyttet til blødersygdom til at standse blødninger i mavetarmkanalen. Det giver os en forsigtig optimisme om, at vi vil opnå såkaldt clinical proof of concept, altså kliniske beviser for effekt, for en række indikationer for NovoSeven, der ligger uden for hæmofiliområdet. Og det er meget spændende. Det er ligesom en gyser, man venter bare på fortsættelsen. Tættere på markedsføring er Levemir (insulin detemir), som for nylig blev sendt til godkendelse hos de europæiske og amerikanske myndigheder. Det har en god effekt på blodsukker og kropsvægt, giver færre tilfælde af hypoglykæmi (for lavt blodsukker) og har en meget forudsigelig profil. Inhalerbar insulin, som nu er i fase 3, er også et spændende område. Vi haler ind på konkurrenterne, og vi mener, at vores teknologi er bedre og mere sikker. Det drejer sig om tidlig insulinbehandling til mennesker, der gerne vil undgå at bruge nåle. Hvis det lykkes, udvider vi markedet for insulin på en god måde set ud fra en videnskabelig betragtning, fordi disse mennesker virkelig har brug for det. GLP-1-projektet (NN2211 eller liraglutid) skal også nævnes, selv om det kun er i fase 2, fordi det kan revolutionere behandlingen af type 2- diabetes, da det er en stabil analog af det glukoseafhængige naturlige hormon GLP-1 og kan påvirke appetitreguleringen og bevarelse af betaceller i positiv retning. Som forsker må du mange gange have tænkt over skellet mellem biologi og etik. Hvordan definerer du, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert? Jeg tror, at én af løsningerne er at have en offentlig debat. Nogle ting er helt klart ikke acceptable, f.eks. kloning af mennesker. Du kan ikke få nogen ved deres fulde fem til at stå frem og sige, at det er en god ting at klone mennesker. I området mellem disse indlysende ting og livsvigtig medicin, der kan udvikles uden kontroversielle dyreforsøg, findes en masse gråzoner, som eventuelt bør afklares gennem en god offentlig debat. Så efter min mening er det vigtigt at være fuldstændig åben og ærlig. Vi må ikke forsøge at skjule noget. Hvis vi forsker i stamceller, så lad os tale om det! Lad os invitere journalister, ngo er og offentligheden, så vi får et mere informeret grundlag. Ellers tager politikerne uinformerede beslutninger. Vi er ikke de rigtige eller i det mindste ikke de eneste til at beslutte, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Og hvis det ender med, at lovgivningen ikke er på Novo Nordisks side, f.eks. i forbindelse med brug af en bestemt genteknologi, så må det være sådan. Men der skal først være en åben og informeret offentlig debat. Det er ingen hemmelighed, at du elsker dyr. Hvordan er det foreneligt med dyreforsøg? Hvis de mennesker, der arbejder med dyreforsøg, ikke elskede dyr, ville det være et problem. Hvis man beder mennesker, der ikke har nogen følelser for dyr, om at arbejde med dyr, hvordan i alverden kan man så sikre sig, at dyrene bliver ordentligt behandlet og får et ordentligt liv? Vi har også i stor udstrækning gennem de seneste par år reduceret og forbedret og erstattet alle de dyreforsøg, vi kan. Det er ikke pseudoetik, som nogle kynikere har påstået at vi kun gør det, fordi vi tror, at vi får et bedre image i medierne. Vi føler virkelig stærkt for det. Hver eneste gang, jeg skulle lave et dyreforsøg i min aktive karriere, har jeg spurgt: Hvad er fordelen ved dette forsøg sammenlignet med Tæt på Mads Krogsgaard Thomsen, 42, er koncerndirektør med ansvar for Forskning og Udvikling (chief science officer). Han blev ansat i Novo Nordisk i 1991 som leder af Pharmacology, Biopharmaceuticals Division. I 1993 blev han udnævnt til chef for Pharmacology, Diabetes R&D, Diabetes Care Division, hvor han senere samme år blev udnævnt til direktør. Han blev udnævnt til direktør, Health Care Discovery and Preclinical Development i Forud for sin ansættelse i Novo Nordisk arbejdede Mads Krogsgaard Thomsen som stipendiat på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( ). Fra 1988 til 1991 var han ansat hos Løvens kemiske Fabrik. Mads Krogsgaard Thomsen er cand.med.vet. fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (1986), hvor han tillige blev ph.d. (1989) og dr.med.vet. (1991). I juni 2000 blev han udnævnt til professor i farmakologi. Mads Krogsgaard Thomsen bor på en gård i Nordsjælland sammen med sin islandske kone, Birgitta, sin 14-årige søn Søren, tvillingerne Signe og Sebastian på 10 måneder foruden en masse dyr, bl.a. heste, høns, katte og hunde. dyrets eventuelle lidelser? Ved en bestemt lejlighed, og det var ikke hos Novo Nordisk, sagde jeg, at jeg ikke ville udføre forsøget. Og jeg gjorde det ikke. Det virker, som om du elsker udfordringer, ligegyldigt hvad du foretager dig. Hvad så når Novo Nordisk ikke længere kan give dig udfordringer? (griner) Udfordringer kan være mange ting, og efter min mening er det stadig en udfordring at være forskningsdirektør i en virksomhed med et kæmpestort potentiale. De ændringer, vi lige har indført ved at refokusere og omprioritere vores strategi, vil tage ca. tre år at implementere helt, og først da kan vi se de langsigtede og forbedrede virkninger, men jeg bliver høj af bare at tænke på, hvilken succes de kan medføre. Den dag, jeg ikke har det sådan, er det et problem. Og det er svært at sige, om jeg er i Novo Nordisk de næste 20 år det er næsten umuligt. Men som tingene ser ud nu, tror jeg, at der er masser af udfordringer i virksomheden, og hvis jeg havde en time eller to mere om dagen, ville jeg gerne bruge den ekstra tid på personlige udfordringer. Jeg kan godt lide at være sammen med tvillingerne, spille tennis med min søn, og jeg rider sammen med min kone. Jeg kunne sagtens bruge mere tid på disse ting.

10 10 MENNESKER Tekst: Karina Porcelli Foto: Novo Nordisk Tværs over Antarktis Will Cross, som i sit civile liv er skoleleder, har krydset Antarktis til fods for at skabe opmærksomhed om diabetes. E ventyreren Will Cross taler roligt og nøgternt, indtil han bliver spurgt, hvorfor der er nogle kendte mennesker, der helst vil skjule, at de har diabetes. Sådan har jeg også selv haft det engang, siger han, og stemmen bliver en anelse mere ivrig. Jeg talte aldrig om min sygdom, og da slet ikke offentligt. Det angik ikke andre, mente jeg det var noget, jeg nok skulle klare selv. Men så gik det op for mig, at folk typisk slet ikke forstår, hvad diabetes er. Diabetes er en af de væsentligste årsager til blindhed, amputation, hjerteanfald og nyresvigt, siger den 35-årige, som i det civile liv er skoleleder. De forstår aids og brystkræft, men diabetes dræber flere mennesker end de to sygdomme tilsammen. Så jeg fandt ud af, at jeg enten kunne blive ved med at holde lav profil eller træde frem og skabe opmærksomhed omkring sagen. Will Cross gjorde alvor af det. Han tilbagelagde knap km til fods tværs over Antarktis på 60 dage og fik dermed skabt opmærksomhed omkring diabetes blandt millioner af mennesker. Ekspeditionen, The NovoLog Ultimate Walk to Cure Diabetes, blev støttet af Novo Nordisks amerikanske datterselskab, Novo Nordisk Pharmaceuticals Inc., som også havde forsynet Will med den NovoLog -insulin, han brugte undervejs. Ekspeditionen har givet ny viden til forskningen i stofskiftesygdomme, rejst midler til Juvenile Diabetes Research Foundation International (JDRF) til uddannelse og forskning inden for diabetes og har desuden søgt at give 177 millioner andre diabetikere inspiration til at føre deres drømme ud i livet. DIABETES UNDER EKSTREME FORHOLD Jeg har altid været lidt af et energibundt, og jeg elsker udfordringer. Jeg fik konstateret type 1-diabetes, da jeg var ni, og det har altid bare været noget, jeg har tilpasset mig efter det skulle i hvert fald ikke begrænse mine udfoldelser, fortæller Will Cross. Jeg vil gerne være en inspiration for børn og unge. Ikke fordi jeg forventer, de skal tage på ekspedition til Sydpolen, men jeg vil gerne motivere dem til at gå ud og lege, spille bold eller gå til fodbold. Ekspeditionen nåede frem til Sydpolen den 17. januar. Undervejs blev også det større mål nået: at skabe opmærksomhed om type 1-diabetes og rejse midler til forskningen i at finde en metode til at helbrede diabetes. Gruppen, der bestod af Will Cross, Jerry Petersen, Wills 60-årige far, Mike Cross, som også har type 1-diabetes, og Bret Goodpaster, nåede Sydpolen kl efter en tur med mange udfordringer, bl.a. dårligt vejr og forfrysninger. Ekspeditionen fik en imponerende mediedækning, og i mange tilfælde blev NovoLog eller Novo Nordisk nævnt. I USA blev historien omtalt i morgen-tv-programmet The Today Show, Nikolodeon (en tv-kanal for børn), af Associated Press og en lang række lokale medier, så historien nåede ud til millioner af amerikanere. Den populære talkshowvært Jay Leno fortalte en vits om ekspeditionen. Diverse sundhedsfaglige publikationer både for diabetikere og for den brede befolkning har fortalt historien til atter andre millioner. Ekspeditionen blev desuden dækket af radioprogrammet Voice of America, tyske, italienske og spanske websites for sundhedsoplysning, samt en amerikansk radiostation for spansktalende lyttere. Jeg håber, at vores ekspedition kan inspirere andre diabetikere til at forfølge deres drømme, siger Will Cross. Da jeg var ni år, rådede min læge mig til at holde mig fra enhver form for krævende fysisk udfoldelse. Jeg har igennem hele mit liv trodset den almindelige fejlopfattelse, at diabetikere skal begrænse deres fysiske aktiviteter. Ekspeditionen til Antarktis har muligvis rokket lidt ved denne opfattelse.

11 11 KORT NYT Foto: Novo Nordisk og Willi Hansen PRODUKTER Ny insulin, nye penne: NovoMix 30 FlexPen Den 11. marts begav mere end 380 af Novo Nordisks medarbejdere fra kontorer, laboratorier og fabrikker sig ud på en fælles mission. Opgaven var at introducere NovoMix 30 FlexPen for danske læger, inden dagen var omme. Lynkampagnen for NovoMix 30 havde til formål at udbrede kendskabet til Novo Nordisks nyeste insulinanalog blandt alle landets praktiserende læger og apoteker. Ideen var at få skabt en masse opmærksomhed om et nyt produkt i løbet af meget kort tid, forklarer Jens Pii Olesen, diabetesproduktchef for Nordeuropa. Normalt har vi fem lægemiddelkonsulenter til at dække alle de praktiserende læger i Danmark så det er meget svært for os at nå hurtigt ud til dem alle. Lynkampagnen blev en kæmpe succes. Vi har fået mere end 450 svar, og heraf har 50% bedt om at få besøg af en af vores konsulenter, 30% har bedt om at få materiale om NovoMix 30, og de sidste 20% ønsker at deltage i lanceringsmøder om NovoMix 30, fortsætter Jens Pii Olesen. Novo Nordisks nye, dobbeltvirkende insulinanalog NovoMix 30 er en blanding af hurtigtvirkende og mellemlangtvirkende insulinformer, der især er velegnet til mennesker med type 2- diabetes, som skal starte på insulinbehandling. Den dobbeltvirkende effekt af NovoMix 30 giver en hurtig og vedvarende regulering af blodsukkeret, og der opnås en nøjere efterligning af kroppens naturlige insulinudskillelsesmønster end med nogen andre behandlingsmetoder, der findes i øjeblikket. Ud over at sætte fokus på NovoMix 30 viderebragte de frivillige kampagnedeltagere fra Novo Nordisk også et andet budskab: nemlig om den nye injektionspen FlexPen, som er lettere at anvende og har en række forbedrede sikkerhedsfunktioner som f.eks. en stor og tydelig dosisskala. FlexPen regnes blandt såvel patienter som behandlere som den foretrukne insulinpen. Ny hjemmeside Novo Nordisk-koncernens hjemmeside har for nylig fået en ansigtsløftning med henblik på at yde en bedre service til de mange besøgende på siden. Investorsektionen er en af de mest velbesøgte og er nu blevet udbygget med en række nye informationstilbud specielt rettet mod investorer og medier. De nye tilbud omfatter blandt andet en sektion med svar på hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) i relation til koncernens økonomi, Novo Nordisk-aktien og praktisk investorinformation. Der er også kommet en ny interaktiv oversigt over koncernens igangværende udviklingsprojekter med links til relevante pressemeddelelser, fondsbørsmeddelelser og videnskabelige resumeer. Der er endvidere lanceret en ny sektion om god selskabsledelse (corporate governance), som der også er adgang til via Investorsektionen. God selskabsledelse defineres som De mål, et selskab styres efter, og de overordnede principper, der regulerer samspillet mellem dets interessenter. (Nørby-udvalgets rapport, 2001) Besøg os på investors. DOKUMENTAR Drømme med deadlines Det var næsten som i Hollywood eller Cannes, da Novo Nordisk-medarbejdere legede filmstjerner for en dag til forpremieren i marts på den nye dokumentarfilm Drømme med deadlines, hvor et filmhold har fulgt to af Novo Nordisks forskningsprojekter. Filmen giver således et kig bag ellers lukkede døre. Godt 150 gæster overværede forpremieren, som foregik i Det Danske Filminstituts biograf i Gothersgade i København. Blandt gæsterne var Novo Nordisks forskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen, som spiller en central rolle i filmen. Filmen følger dels forskerne i deres laboratorier, og dels beslutningsprocessen i ledelsen, hvor de to projekters skæbne afgøres. At se sig selv og sine kolleger under et ledelsesmøde var en ret speciel oplevelse, sagde Mads Krogsgaard Thomsen efter at have set filmen. Men generelt synes jeg, den er okay, sagde han med henvisning til dokumentarfilmens usædvanlige åbenhed. Filmens instruktør, Dola Bonfils, har i 26 måneder svarende til 261 timers film fulgt de to projekter i medgang og modgang og de engagerede medarbejdere bag dem. Ved den efterfølgende reception fortalte hun, at filmen ikke ville være blevet til noget uden en masse hjælp i forbindelse med de videnskabelige aspekter af historien. Da jeg startede, forstod jeg ingenting. De mennesker, jeg filmede, brugte en forfærdelig masse tid på at forklare tingene for mig, indrømmede hun. Drømme med deadlines er produceret af Det Danske Filminstitut med støtte fra Undervisningsministeriets tips/lottomidler og Novo Nordisk. Til forpremieren talte filmens instruktur Dola Bonfils (yderst til venstre) med Novo Nordisks forskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen, hans kone, Birgitta, og sønnen Søren. STENO DIABETES CENTER Steno-undersøgelse af type 2 Langtidsbehandling af type 2-diabetes nedsætter risikoen for alvorlige komplikationer med omkring 50%, viser en undersøgelse foretaget af Steno Diabetes Center, som blev offentliggjort i New England Journal of Medicine den 30. januar. Steno Diabetes Center er ejet af Novo Nordisk og har status som WHO Collaborating Centre for forskning og uddannelse i diabetes. I undersøgelsen, som har fået navnet Steno- 2-Study, har man over en periode på otte år undersøgt, hvilken virkning intensiv behandling og markante, langvarige livsstilsændringer har på patienternes risiko for at udvikle alvorlige hjerte-, hjerne-, kredsløbs-, øjen-, nyre- og nervekomplikationer. Ved undersøgelsens afslutning havde den gruppe, der havde modtaget intensiv behandling, kun halvt så mange komplikationer som den gruppe, der fulgte de officielle retningslinjer for behandling af type 2-diabetes i Danmark..

12 12 WDF Tekst: Jack Jackson Foto: Novo Nordisk Verdensdiabetesfonden, som Novo Nordisk etablerede i 2001, er kommet godt fra start med en række projekter i udviklingslandene. Som ringe i vandet D a Ib Bygbjerg i sin tid mødte op til sin første arbejdsdag på et lille missionshospital i den afrikanske bush ved Congo-floden (i dag Den Demokratiske Republik Congo), var han overbevist om, at han kunne klare alt. Med en uddannelse fra den ansete Liverpool School of Tropical Medicine i 1970 erne følte han sig godt klædt på til at tage kampen op med sygdomme som sovesyge, malaria og spedalskhed. Lige indtil han stod over for sin første patient. Det var en 11-årig pige i diabetisk koma, husker Ib Bygbjerg, som i dag er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdelingen for International Sundhed ved Panum Instituttet. Og jeg var slet ikke forberedt. Manglende kendskab til diabetes i udviklingslandene var på ingen måde ualmindeligt på den tid, fortæller Ib Bygbjerg, og det er ikke blevet bedre i dag, på trods af den eksplosivt stigende udbredelse af diabetes i udviklingslandene. UAFHÆNGIG FOND Ib Bygbjerg er i dag et af de fem bestyrelsesmedlemmer i den uafhængige fond Verdensdiabetesfonden, som har til formål at forbedre diabetesbehandlingen i udviklingslandene. Verdensdiabetesfonden blev oprettet af Novo Nordisk i 2001 med en donation på 500 mio. kr. til finansiering af projekter, der kan skabe øget kendskab til diabetes, forbedre adgangen til diabetesbehandling og sikre bedre uddannelse af sundhedspersonale. Fonden er i alle øvrige henseender uafhængig af Novo Nordisk. Ligesom Ib Bygbjerg nærer også de andre bestyrelsesmedlemmer en brændende interesse for diabetes. Anil Kapur, som i dag er vice president i Novo Nordisk International Operations og direktør for Novo Nordisk India Private Ltd., mindes sin egen studietid i Indien for 20 år siden. Da jeg læste til læge, havde vi to forelæsninger om diabetes på hver 45 minutter. Det var det hele, fortæller Anil Kapur. Kendskabet til diabetes er stadig ekstremt ringe. Det skyldes til dels, at diabetes ikke manifesterer sig specielt dramatisk der er ikke noget livstruende over sygdommen i begyndelsen. Til forskel fra aidsramte kan mennesker med diabetes leve i årevis. I Anil Kapurs Indien stiger antallet af diabetestilfælde eksplosivt, med det resultat, at Indien i dag indtager en førsteplads på listen over lande med flest diabetestilfælde pr. indbygger, ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Faktisk er syv ud af de 10 lande, der står øverst på listen, udviklingslande. Bestyrelsesmedlem Ida Nicolaisens ideer til, hvordan man kan forbedre diabetesbehandlingen, tager afsæt i mange års antropologisk forskning blandt mindre etniske grupper i det centrale Borneo og Vestafrika samt i erfaringerne fra syv år som medformand i Danida. BÆREDYGTIGE PROJEKTER Kvinder venter på diabetesbehandling i Tanzania. Ida Nicolaisen, som er seniorforsker ved Nordisk Institut for Asienstudier, mener, at fondens succes afhænger af dens evne til at støtte bæredygtige projekter på lokalt plan, forstået på den måde, at patienter, behandlere og embedsmænd får de fornødne redskaber til at fortsætte arbejdet efter hjælp til selvhjælps-princippet, efter at et projekt officielt er afsluttet. Formanden for Verdensdiabetesfonden, sir George Alberti, har været en fremtrædende professor i medicin i Storbritannien siden 1985 og præsident for International Diabetes Federation (IDF) siden Han mener, den mest effektive måde at bremse epidemien på, er gennem uddannelse til behandlerne.. Det, vi i virkeligheden satser på, er projekter, der kan brede sig som ringe i vandet som f.eks. træningsprogrammer i Afrika, hvor behandlere lærer at træne andre behandlere og patienter, siger han. MANGE ANSØGNINGER Verdensdiabetesfonden har allerede modtaget mere end 55 ansøgninger om projektstøtte og har indtil videre godkendt 14 projekter. Disse omfatter f.eks etablering af diabetesklinikker i tanzaniske regionshospitaler, og et diabeteshenvisningscenter i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp på Vestbredden. Verdensdiabetesfonden samarbejder også med en række store organisationer som WHO, Danida og International Diabetes Federation. Den afgørende prøve for fondens arbejde er, om det overhovedet får nogen betydning for den lokale befolkning, tilføjer Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesmedlem i Verdensdiabetesfonden og administrerende direktør for Novo Nordisk. Og det kommer til at tage tid. Dette er hverken et et-, to- eller treårsprojekt. Det vil tage mindst 10 år.

13 WDF s aktiviteter WDF støtter en række projekter i udviklingslandene, der skal skabe bedre levevilkår for mennesker med diabetes. Her er en liste over projekter, som fonden for nylig besluttede at støtte: GLOBALE PROJEKTER Diabetes Atlas The Diabetes Atlas (WDF yder støtte til anden udgave) er en håndbog med information, tal og data opgjort på national og regional basis. Projektet skal med udgangspunkt i dette atlas kortlægge det globale diabetesproblem og informere om det samt fremhæve behovet for øjeblikkelig intervention. Global Awareness, Advocacy and Action in Diabetes Projektet gennemføres i samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og International Diabetes Federation og har til formål at skabe øget opmærksomhed omkring diabetes og sygdommens konsekvenser. Projektet vil søge at tilskynde til handling globalt, regionalt og nationalt, navnlig i udviklingslandene. Initiativet vil udgøre hovedparten af WHO s fremtidige diabetesprogram med egen projektleder. Danida WDF og det danske udenrigsministerium gennem dets internationale bistandsorganisation, Danida underskrev i september 2002 en hensigtserklæring om at etablere to projekter i seks udvalgte udviklingslande: Indien, Uganda, Ghana, Kenya, Tanzania og Bhutan. REGIONALE PROJEKTER World Diabetes Foundation Fellowship Dette projekt gennemføres i samarbejde med International Diabetes Federation (IDF) og har til formål i op til seks måneder at støtte og uddanne fire yngre diabetesinteresserede læger fra udviklingslande. Uddannelsen vil foregå på anerkendte diabetescentre i hver af de følgende regioner: det vestlige Stillehavsområde, det sydlige Asien, Latinamerika og Afrika. International Diabetes Federation (IDF) Clinical Practice Guidelines En arbejdsgruppe skal i samarbejde med IDF fokusere på standardisering og implementering af kliniske retningslinjer for diabetesbehandling med henblik på at forbedre kvaliteten af den behandling, der tilbydes diabetikere i de afrikanske lande syd for Sahara. IDF African Region Task Force on Diabetes Education I samarbejde med IDF Africa vil der blive etableret et diabetesundervisningsprogram, der skal forbedre kvaliteten af den information, der er til rådighed for såvel læger som diabetikere, med henblik på en generelt forbedret behandlingsstandard. LOKALE PROJEKTER Vestbredden Incorporating Diabetes Prevention and Nutrition Counselling Dette projekt har til formål at etablere et henvisningscenter og et diabetesprogram for diabetikere, højrisikogrupper og befolkningen generelt på Augusta Victoria Hospital i de besatte palæstinensiske områder på Vestbredden. Projektet har desuden til formål at gennemføre undervisning og informationskampagner for læger, sygeplejersker og patienter. Cameroun Addressing the Pandemic of Diabetes Dette projekt har til formål at fremskaffe ny viden til at understøtte og styre udviklingen af nationale og regionale politikker for overvågning, styring og forebyggelse af diabetes i Afrika. I Cameroun skal projektet etablere et nationalt diabetesprogram og vejlede i forbindelse med udviklingen af et program inden for hjerte-kar-sygdomme. Mozambique Improve Insulin Availability and Knowledge for Patients with Type 1 Diabetes Dette er et 12-måneders pilotprojekt om International Insulin Foundation s aktiviteter i Mozambique. Formålet er at etablere effektiv behandling af insulinkrævende diabetespatienter samt at arbejde med relevante interessenter om at sikre en forbedret insulinforsyning. Tanzania Improve Access to Diabetes Care Dette projekt fokuserer på dels at tilvejebringe behandling og dels forbedre kvaliteten af eksisterende behandling for mennesker med diabetes og dertil knyttede følgesygdomme i den sekundære og primære behandlingssektor i Tanzania ved at etablere diabetesklinikker på fire regionale hospitaler. Det drejer sig om følgende: Mtwara/Lindi sydlige del af Tanzania; Ruhwa sydvestlige del af Tanzania; Kigome vestlige del af Tanzania; og endelig Musoma i den nordlige del. Kina National Diabetes Management Project Støtten går til tre større programmer til udvikling af nationale retningslinjer for diabetesforebyggelse og -behandling, udvikling og etablering af systemer til diabetesbehandling på hospitaler, samt systemer til støtte for diabetesbehandlingen i lokale sundhedscentre. Projektet skal samtidig etablere systematiske uddannelses- og træningskurser for læger og sygeplejersker og øge offentlighedens kendskab til diabetes. Indien Retinopathy Management Project Aravind Diabetic Retinopathy Management Project vil anvende relevant teknologi i tre distrikter i Tamilnadu, Indien. Projektet har til formål at sætte fokus på diabetes, screene diabetespatienter for diabetisk øjensygdom og tilvejebringe behandling. Projektet omfatter desuden screening af den generelle befolkning for diabetes og henvisning af patienter til behandling af diabetes samt til behandling af diabetisk øjensygdom. Aravind er anerkendt som et af verdens førende centre for behandling af øjensygdomme.

14 14 RESULTATER Tekst: Christian Kanstrup Resultater i første kvartal af 2003 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%. Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget med 11%. Novo Nordisks resultat af primær drift blev mio. kr. i første kvartal af 2003, en stigning på 6% i forhold til Væksten er baseret på en 24% stigning i salget opgjort i lokale valutaer, en 11% stigning i salget opgjort i danske kroner, en 6% stigning i de samlede omkostninger ekskl. finansielle omkostninger og skat samt et fald i licensindtægter og andre driftsindtægter på 64%. Når indtægterne i første kvartal af 2002 korrigeres for engangsposter som indtægter i forbindelse med ZymoGenetics børsintroduktion og virkningen af lagerreduktionen hos europæiske grossister i første kvartal af 2002, steg resultat af primær drift for første kvartal af 2003 med mere end 15%. Nettofinansindtægterne beløb sig til 333 mio. kr. mod 17 mio. kr. i første kvartal af Skattesatsen for perioden var 1 procentpoint lavere end i første kvartal af 2002, og nettoresultatet steg således med 32% til mio. kr. SALGET Der blev i første kvartal af 2003 realiseret vækst i alle regioner, og væksten var drevet af salget inden for diabetesbehandling, blødningsbehandling og væksthormonbehandling. DIABETESBEHANDLING Salget af diabetesprodukter steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer og med 12% opgjort i danske kroner til mio. kr. i første kvartal af Insulin og doseringssystemer Salget af insulin og doseringssystemer steg med 25% opgjort i lokale valutaer og med 13% opgjort i danske kroner. Væksten blev realiseret i alle regioner. Novo Nordisks salg af insulinanaloger opgjort i danske kroner steg til 489 mio. kr. (+242%) i første kvartal af I Nordamerika steg salget af insulin og doseringssystemer med 47% i første kvartal af 2003 opgjort i lokale valutaer. Antidiabetika i tabletform Salget af antidiabetika i tabletform steg med 21% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer. Salgsvæksten blev realiseret i alle regioner, men var negativt påvirket af svækkelsen af især den amerikanske dollar, og salget opgjort i danske kroner steg derfor med kun 4% til 363 mio. kr. BLØDNINGSBEHANDLING (NOVOSEVEN ) Salget af NovoSeven steg med 32% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget med 16% til 926 mio. kr. Flere faktorer bidrog til væksten i salget af NovoSeven i første kvartal af Det største segment for NovoSeven er fortsat behandling af medfødte koagulationsforstyrrelser, og dette segment tegner sig fortsat for den væsentligste del af salgsvæksten. Hvad angår anvendelsesområder har NovoSeven traditionelt været anvendt i forbindelse med akutte blødningstilfælde, og dette er fortsat den væsentligste anvendelse og drivkraft for vækst. NovoSeven har dog i de senere år i stigende omfang været anvendt i for- REGNSKAB FOR FØRSTE KVARTAL AF 2003 * (Beløb i mio. kr. undtagen resultat pr. aktie, antal udestående aktier og antal medarbejdere) 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Udvikl. i % til 2003 (1. kvt.) Nettoomsætning % Bruttoresultat % Salgs- og distributionsomkostninger (1%) Forsknings- og udviklingsomkostninger % Administrationsomkostninger % Licensindtægter og andre driftsindtægter (64%) Resultat af primær drift % Nettofinans Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Egenkapital % Aktiver i alt % Antal fuldtidsmedarbejdere % Udvandet resultat pr. aktie (i kr.) 3,15 3,35 2,87 3,15 2,36 33% Gnsn. antal udestående A- og B- aktier (mio. stk.) - udvandet 346,7 348,5 349,4 349,4 349,8 (1%) *) Novo Nordisks regnskabspraksis er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og de regnskabsbestemmelser, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2002.

15 bindelse med planlagte operationer, og dette område bidrog også til væksten i første kvartal af Herudover har øget kendskab til brug af NovoSeven ved behandling af patienter med erhvervet hæmofili ført til stigende anvendelse inden for denne patientgruppe. Endelig vurderes salget også at være positivt påvirket af en øget eksperimentel anvendelse af NovoSeven. VÆKSTHORMONBEHANDLING Salget inden for humant væksthormon steg med 27% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget med 16% til 521 mio. kr. HORMONPRÆPARATER (HRT) Salget af hormonpræparater (hormone replacement therapy, HRT) faldt med 14% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner faldt salget med 17% til 279 mio. kr. Denne udvikling skyldes primært en generel nedgang i HRT-markedet som følge af, at den amerikanske undersøgelse Women s Health Initiative blev indstillet før tid i midten af Novo Nordisk tilbyder et komplet sortiment af lavdosispræparater baseret på naturlige hormoner til såvel tabletbehandling som lokal behandling. Alle produkter er i overensstemmelse med de seneste anbefalinger fra de europæiske og amerikanske myndigheder. I lyset af disse anbefalinger har Novo Nordisks produkt Activella mere end fordoblet sin markedsandel i USA, og i Europa er Activelle blevet det hurtigst voksende HRT-produkt siden midten af NYT FRA FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS- PORTEFØLJEN UDVIKLING DIABETESBEHANDLING Liraglutid (NN2211), som er en human GLP-1- analog, har afsluttet fase 2 af det kliniske udviklingsforløb. Undersøgelserne viste, at dosering af liraglutid én gang daglig i kombination med metformin medførte en væsentlig reduktion af blodsukkerniveauet og et betydeligt vægttab sammenlignet med traditionel behandling med metformin og et sulfonylurinstof. Disse signifikante virkninger blev observeret uden tilfælde af hypoglykæmi. Også bivirkningsprofilen ser lovende ud, idet kun et begrænset antal patienter har trukket sig ud af undersøgelsen på grund af bivirkninger. Novo Nordisk er p.t. i gang med at optimere fremstillingsprocessen for liraglutid, herunder opskalering og fastlæggelse af endelig formulering. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i denne undersøgelse har indgået større doser end i tidligere forsøg. Fase 3-undersøgelser ventes påbegyndt i midten af UDVIKLING BLØDNINGSBEHANDLING (NOVOSEVEN ) UDSAGN OM FREMTIDEN Disse sider indeholder udsagn om fremtiden ( forward-looking statements ) som defineret i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act of Disse udsagn omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedrørende begivenheder som introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er blandt andet renteog valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner påført af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, Novo Nordisks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, ændring af tilskudsregler og statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf samt uventede omkostnings- og udgiftsstigninger. For en mere udførlig redegørelse for disse og andre risici og usikkerhedsfaktorer henvises til en række rapporter indsendt af Novo Nordisk til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder selskabets Form 20-F, som blev indsendt den 27. marts Der henvises endvidere til afsnittet Finansielle risikofaktorer i Finansiel Årsrapport Novo Nordisk er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte udsagn om fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til aktuelle resultater, medmindre der er tale om et lovkrav. Novo Nordisk ønsker at etablere NovoSeven som det første generelle hæmostatikum (blodstandsende middel) og har derfor iværksat en række kliniske studier inden for såvel akutte blødninger som planlagte operationer. Disse studier omtales samlet som NovoSeven -udviklingsprogrammet. På baggrund af de positive resultater fra det første studie vedrørende brug af NovoSeven til behandling af blødning i den øvre mave-tarmkanal har Novo Nordisk besluttet at fortsætte udviklingen af NovoSeven til behandling af variceblødninger (blødende åreknuder i spiserøret) hos patienter med cirrose (skrumpelever). For så vidt angår den del af NovoSeven -udviklingsprogrammet, der vedrører planlagte operationer, er studiet vedrørende anvendelse af NovoSeven til cirrosepatienter, der får foretaget leverresektion, afsluttet. Undersøgelsen viste, at det er sikkert at anvende NovoSeven til denne patientgruppe, men NovoSeven havde ingen indvirkning på transfusionsbehovet i de doser, der blev givet i undersøgelsen. Dette resultat afviger fra et nyligt afsluttet studie vedrørende patienter uden cirrose, der får foretaget leverresektion, hvor der blev observeret en positiv tendens med hensyn til virkning af NovoSeven. Den potentielle anvendelse af NovoSeven i forbindelse med planlagte operationer ser stadig interessant ud, og Novo Nordisk vurderer for nærværende yderligere udviklingsplaner inden for dette område. Nettoomsætning mia. kr. Resultat af primær drift mia. kr. Diabetesbehandling nettoomsætning mia. kr. Blødningsbehandling nettoomsætning mia. kr. Væksthormonbehandling nettoomsætning mia. kr. Hormonpræparater (HRT) nettoomsætning mia. kr mdr. 6 mdr. 9 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 9 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 9 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 9 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 9 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 9 mdr. 12 mdr

16 16 MENNESKER Tekst: Signe Wenneberg Foto: Nana Reimers Det gode liv Journalist Signe Wenneberg lever med de psykologiske aspekter af diabetes. Hver dag. Signe Wenneberg og hendes søn, Simon. K irsebærtræerne er sprunget tidligere ud end hjemme i Danmark. Jeg er journalist, og jeg er på vej til et arbejdsmøde i Oxford. Det handler om diabetes. Om DAWN-projektet om følelser, netværk, ønsker og behov hos diabetikere. Om alt dét, der ikke har med medicin og apparatur at gøre. Det, der gør, at en person med diabetes lever det gode liv. Står på Heathrow undergrundsstation. Skal købe en billet. Min mobil ringer, netop som jeg er kommet forrest i køen: Excuse me! siger jeg og går ud af køen, mens jeg får det sure blik, man får, når man tager mobilen på offentlige steder. Kan hun dog ikke slukke den? Nej, det kan jeg ikke. Jeg har et syvårigt barn med diabetes 1. Det er nødvendigt for drengens velbefindende og for dem, der har ansvar for ham, at jeg altid kan nås. Altid. Det er fra skolen, Simon er 29,4 mmol, hvad gør jeg? Jeg bevæger mig længere væk fra billetkøen. Stille, langsomt, uden panik må jeg forklare og berolige. Fortælle, at jeg er i London, og at jeg ikke kan komme hurtigt, som jeg plejer. Må for- klare, at et forkert tal ikke er nogens skyld, det er noget, der af og til sker af forskellige årsager. Er i træning efter fire år med krisesituationer og uroligt personale. Arbejder normalt hjemmefra, fem minutter fra skolen, for at kunne komme hurtigt. Kender alle situationer ud og ind og får ikke så meget som et sug i maven mere. Lister mulighederne: Nummer 1. Få fat i Simons far. Skolen har prøvet, men han sidder i møde med en minister. Intet mindre. Nummer 2. Jeg tager chancen og spørger læreren: Tør du give en omgang insulin, hvis jeg fortæller dig hvordan? Vi aftaler stikkested, mens hun gennemsøger skoletasken, men netop denne dag må pennen med NovoRapid hurtigtvirkende insulin være faldet ud. Videre. Nummer 3. Med alle midler få fat i Simons far og få ham ud på skolen med en ekstra pen. Beder læreren om at sætte drengen til at løbe i skolegården, indtil hun hører fra mig. Løbe, for at få blodsukkeret ned. MEDICIN ER IKKE NOK Sætter mig ind i toget og venter på svar på telefonbeskeder. Telefonen ringer et par gange, jeg får blikket fra mine medpassagerer: Kan hun dog ikke bare slukke hvor vigtigt kan det være? Endelig kommer det opkald, jeg venter. Simons far er nået, han skynder sig, dropper ud af mødet for at give sin søn insulin. Farvel og tak. Der er noget, der er vigtigere. Yes, minister! Nærmer mig Oxford. Læser om den store betydning, det har for diabetikere i alle aldre, at der er opbakning omkring dem. At der er et netværk, som fungerer. At der er nogen, de kan regne med. At livet leves så normalt som muligt. At alt for mange diabetikere dobbelt så mange som os andre lider af depressioner. Det kan ødelægge humøret at leve så kontrolleret. At være afhængig af andre mennesker hele tiden. En diabetiker uden et ordentligt netværk er dårligere reguleret end en diabetiker med god støtte fra familie, partner og venner. Det er meget uretfærdigt, at medicin ikke klarer sagen alene. At lægens anvisninger, en sund livsstil og den rette mængde insulin ikke er nok. Men sådan er det. De psykologiske og sociale sider af livet med diabetes har meget stor betydning, viser undersøgelser. Telefonen ringer igen. Fyrre minutter og syv opkald efter, at jeg sagde mit første Excuse me!, får drengen en nål i låret i skolegården hjemme i Danmark. Han leger videre. Blodsukkeret falder hurtigt. Han får det bedre. Simons far var det helt nødvendige sikkerhedsnet i en kritisk situation. Han var der. Drengen bliver hver dag prioriteret over alt andet sådan har hans diabetes haft betydning for hele familien, for valg af job, arbejdstider, interesser, måltider, rejser og livet i det hele taget. Det er meget lærerigt. Man kan lære, at kun ved at være der for en anden leves det gode liv. Familie er, at ingen lades i stikken, som de siger i børnefilmen Lilo & Stitch. Livet med diabetes går videre. I teori og i praksis. På arbejde og hjemme. I toget, i familien, i skolegården. Kirsebærtræerne er sprunget ud. Det gør de også snart derhjemme. DAWN-studiet er den største globale psykosociale diabetesundersøgelse, der nogensinde er lavet. Den er foretaget i 13 lande på basis af opfattelser og holdninger hos over diabetikere og diabetesbehandlere. DAWN står for Diabetes Attitudes, Wishes and Needs læs mere her:

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Nr. 2 2009/2010 lifechanging careers Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Med lægemiddelkonsulenten på jobbet Det handler om kunderelationer Medicin, der redder liv Forskning, der

Læs mere

lederskab vises gennem handling

lederskab vises gennem handling økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2006 lederskab vises gennem handling diabetesbehandling: fortsat førende biopharmaceuticals: porteføljen udvides Business results re Biophuticals Challenging

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE BIOTEKNOLOGI Februar 2008 Her går det godt. Send flere penge En kombination af gode projekter, kompetente bestyrelser og velanbragt venturekapital

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Arbejde - mere end penge

Arbejde - mere end penge SYMBIOSE Juni 2006 Nyt om vækst og virksomheder på 5te og i Symbion Penge er ikke engang det næst vigtigste. Jeg ville noget, der var for alvor. Det var et eksistentielt sving. Anders Colding-Jørgensen,

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Vi kan. gøre en. forskel

Vi kan. gøre en. forskel Finansforbundets magasin nr. 8, 2014 Vi kan gøre en forskel Louise Byssing og Jens Erik Bjørn fra Danske Bank er blandt det hastigt voksende antal compliancemedarbejdere i bankerne, der skal få juraen

Læs mere