HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder"

Transkript

1 HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7

2 FORORD... 4 KOMMISSORIUM FOR PROJEKTET... 5 OPGAVE... 5 KLUBSTRUKTUR (KONCEPT FOR EN MØNSTER KLUB)... 5 KLUBBENS UDVIKLING... 5 Vision hvad er klubben om 5 år... 5 Strategi hvordan kommer vi frem til målet... 5 Handleplan aktiviteter som skal gennemføres... 5 KLUBBENS VÆRDIER... 6 Medlemmer... 6 Familien til en udøver... 6 Instruktører/trænere... 7 KLUBBENS POLITIKKER... 7 STRUKTUR BESTYRELSE... 8 OVERORDNET STRUKTUR... 9 Formand... 9 Næstformand... 9 Kasserer...10 Sekretær...10 Lokale/udstyrs ansvarlig...10 Hjemmeside ansvarlig...10 PR ansvarlig...11 Aktivitets og events ansvarlig...11 STRUKTUR SPORTSLIG DEL...12 Trænings ansvarlig...13 Cheftræner...13 Kamp-/tekniktræner...14 Instruktører/trænere...14 VEDTÆGTER Navn og Hjemsted Formål Organisation Medlemskab Kontingent Udmeldelse eksklusion Trænere Generalforsamling Bestyrelsen Regnskab/ revision Hæftelse Opløsning af Foreningen...19 FORVENTNINGER TIL DTAF...19 Generelt...19 Bredden...19 Talenter...19 Sekretariat...19 KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE...20 UDDANNELSE (DIF UDDANNELSES KATALOG)...20 Klubbens årsplan (DIF)...20 Side 2 af 23 Version 1.7

3 Lederrekruttering (DIF)...20 Hurra jeg er blevet leder (DIF)...20 Klubben som et hold bestyrelsen som et team (DIF)...21 Godt møde effektiv mødeledelse (DIF)...21 Lederuddannelse (DGI)...21 ERFARINGER/VIDENS DELING...22 Rekruttering...22 Involver forældre...22 VÆRKTØJER (regnskab) (DIF)...22 GODE IDEER...23 Tilskud...23 Traditioner...23 Side 3 af 23 Version 1.7

4 Forord Denne rapport er et produkt af et samarbejde mellem 6 personer fra 5 Taekwondo klubber fra hele Danmark. Baggrunden for projektet er, at Dansk Taekwondo Forbund har fået gennemført et Helhedsrådgivningsprojekt i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund og TEAM DANMARK. Ønsket var at få gennemgået DTaF`s samlede virksomhed, samt få inspiration til det fremtidige samarbejde i DTaF. Den endelige rapport lå færdig i 2003 og blev offentliggjort på repræsentantskabsmødet samme år. Her blev der foreslået 5 projekter, man burde starte med. De øvrige omkring vil blive igangsat senere. Et af de prioriterede projekter var dette Slip bæltet og bliv foreningsleder, som faktisk fik indlemmet Koncept for en mønsterklub. Gruppen består af: Nicoline Olsson - Ølstykke Taekwondo Klub - formand og selv aktiv. Merethe L. Fuglholt - Østerbro Taekwondo Klub - bestyrelsessuppleant, børnetræner og selv aktiv. John T. Olsen - Solrød Taekwondo Klub bestyrelsesmedlem og kampholdsleder og selv aktiv. Tung Tran Duc - Ølstykke Taekwondo Klub Chef instruktør. Lars Klinge - Skive Taekwondo Klub bestyrelsesmedlem, kampholds instruktør og selv aktiv. Palle Liebe - Munkebo Taekwondo Klub - formand, børnetræner og selv aktiv. Gruppen har haft et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde. Dette helt uden hensyntagen til bæltegrad, om man var CV eller Sim Uu orienteret eller noget tredje. Det var herligt det der betød noget var sporten og vores fælles opgave. På næste side kan kommissorium til dette projekt ses. Samtidig med at tilgodese dette ser vi denne rapport som et ide katalog, hvor nystartede klubber eller klubber som trænger til inspiration kan finde dette heri. Materialet er ikke udtømmende, men er resultatet af research og fælles erfaring fra vores respektive klubber. Vi ser frem til at denne rapport bliver tilgængelig på DtaF s hjemmeside, således den kan downloades og bruges efter behov. Side 4 af 23 Version 1.7

5 Opgave Kommissorium for projektet Nedenstående beskrivelse var den gruppen fik udstukket fra HHR projektets styregruppe. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg der beskriver: o Et kompetenceudviklingsforløb for ledere i forbundet o Som en del af kompetenceudviklingen skal integreres et oplæg til koncept for mønsterklubber Klubstruktur (koncept for en mønster klub) Klubbens udvikling Her bør man nedfælde hvilke visioner der er for klubben, hvad vil man og hvor vil man være med klubben om X antal år. Herefter lægges en strategi til, hvordan kommer man så derhen, hvor man gerne vil. Sluttelig planlægges hvilke konkrete aktiviteter, der skal til. Vision hvad er klubben om 5 år Kamphold, teknikhold? Satse på børn/unge? Sociale relationer i klubben? Trænings faciliteter (egne/låne)? Er din klub i form klubudvikling gennem DIF (spørgeskema via mail) Strategi hvordan kommer vi frem til målet Instruktørstab, bestyrelses sammensætning, udvalg, vedtægter m.v. Handleplan aktiviteter som skal gennemføres Specifik uddannelse, rekruttering m.v. Side 5 af 23 Version 1.7

6 Klubbens værdier Med klubbens værdier mener vi; hvad betyder noget for klubben, hvordan ønsker vi, at man agerer i klubben o.s.v. I dette afsnit er værdierne opdelt i områder. Medlemmer Vi ønsker, at klubbens medlemmer er bekendt med klubbens værdier, således at alle medvirker til at støtte og udøve disse. Vær stolt af at have do-bog på. Vær altid en god kammerat. Vi tager godt imod nye kammerater og behandler dem som gæster. Udvis altid god opførsel både i og udenfor træningssalen. Brug kun Taekwondo i reelt nødværge. Det skal være sjovt at dyrke Taekwondo i vores klub. Dyrk Taekwondo med glæde og humør. Skolen/uddannelse er vigtigere end Taekwondo. Der skal være plads til alle. Overhold altid de skrevne og de uskrevne regler. Husk på at du repræsentere klubben og sporten ude i de virkelige liv Vi har en seriøs og positiv indstilling. Når der er træning.. så trænes der. Vi møder til tiden. Vi husker at melde afbud til træneren. For mange afbud til træning har indflydelse på hvornår man kan gradueres. Vi taler pænt til hinanden grimt sprog accepteres ikke. Vi yder altid det bedste vi formår. Vi lytter til hinanden og stoler på hinanden. Når vi er til stævner opfører vi os ordentligt. Kæmpere/deltagere accepter dommerens afgørelser. Familien til en udøver Vi ønsker, at klubbens medlemmers familier ligeledes er bekendte med klubbens værdier i forhold til disses opførsel. Skæld ikke ud på børnene, andre forældre eller ledere. Vær altid i åben dialog med trænerne. Foregå børnene med et godt eksempel (opfør dig som et voksent menneske) Respekter altid trænernes dispositioner. Tag aktivt del i dit barns Taekwondo liv. Hjælp til i klubben eller på holdet når det kræves. Vis respekt for arbejdet i klubben og husk på, at det er frivilligt. Når du melder dit barn ind melder du også dig selv ind. Side 6 af 23 Version 1.7

7 Instruktører/trænere Vi mener, det er væsentligt, at alle instruktører/trænere udviser samme holdning og indstilling, således at denne trup fremstår som en samlet flok, hvor elever kan forvente samme behandling/holdning fra alle. Vær altid velforberedt til en træning. Gør træningen sjov, spændende og varieret. Vis autoritet uden at være autoritær. Ved irettesættelser gå efter bolden ikke spilleren Lyt engang imellem til elevernes ønsker. Ros altid når det er naturligt og bemærk alle. Gør brug af andres erfaringer. Vær med til at øge klubbens fortsatte udvikling. Stil spørgsmål og kom med forslag til forbedring. Alle trænere er en samlet enhed. At du udvikler alle på deres niveau. At du er den voksne kontakt som børnene glæder sig til og ser positivt på. Vær loyal ovenfor vedtagne retningslinier. Klubbens politikker Med klubbens politikker mener vi en beskrivelse af de forhold, som vi anser for væsentlige, og visse forhold, som kan være svære at håndtere på det tidspunkt, de måtte opstå. Ved at beskrive dem har bestyrelsen været en proces igennem, hvor man er blevet enige om en vis adfærd/handlemåde, såfremt der skulle opstå en af nedenstående situationer, eller har fået defineret en meget klar holdning til visse emner. Handlemåder ved mistanke eller konstatering af vold udøvet af et medlem. Handlemåder ved mistanke eller konstatering af seksuel krænkelse af børn og unge (pædofili). Se eventuelt Solrøds politik på området på deres hjemmeside. Handlemåder ved mistanke eller konstatering af tyveri eller anden for form for svindel med klubbens midler. Ernærings- og vægt politik Elite - kamp- og teknikstævne Bredde - motion Kup graduering o Der afvikles altid en skriftlig teoriprøve fra og med 3. kup. o Der er et minimums krav til fysisk form. Dan graduering o Man skal have deltaget i såvel kamp- som teknikstævne forud for en første Dan graduering, helst inden 4 kup af hensyn til at regler for talent starter her. At stille ressourcer til dommerstanden, netværksdannelse samt deltagelse ved kamp- eller teknikstævner o.s.v. Side 7 af 23 Version 1.7

8 Struktur bestyrelse FORMAND NÆSTFOR MAND KASSERER REVISOR SEKRETÆR BEST. MEDLEM LOKALE /UDSTYR ANSVARLIG TRÆNINGS ANSVARLG HJEMMESIDE ANSVARLIG PR. ANSVARLIG AKTIVITETS & EVENTS ANSVARLIG Side 8 af 23 Version 1.7

9 Overordnet struktur Her beskrives den overordnede struktur for bestyrelsen generelt. I det efterfølgende afsnit beskrives de enkelte bestyrelses funktioner herunder opgaver og ansvarsområder. Denne struktur er én, som gruppen har sammensat, og man kan så blot vælge at bruge de del- /funktioner, som vil være brugbare for ens egen klub. Alle er ansvarlig for den post som man vælges til, og er dermed også økonomisk ansvarlig for sit område. Alle er forpligtet til at informere de andre i bestyrelsen om tiltag som man har gang i. Alle er forpligtet til at føre en åben dialog. Alle bestyrelsens funktionsposter beskrives efter behov. Der skal altid forefindes en opdateret aktivitetskalender bestyrelses opgaver, stævner med mere. Den officielle del bør offentliggøres på hjemmesiden. Vi tilstræber at forældre deltager i bestyrelsen, således det er en blandet bestyrelses. Formand Formanden tegner klubben ud ad til. Al kontakt til kommunen varetages af formanden. Det er formandens pligt at sørge for, at der afholdes bestyrelsesmøder i henhold til givne retningslinier. Formanden er mødeleder under bestyrelsesmøderne. Formanden har ansvar for, at indkalde til den årlige ordinære generalforsamling tidsmæssigt jævnfør vedtægterne. Det er formandens ansvar at aflægge beretning ved den ordinære generalforsamling. Der er formandens ansvar, at klubbens interesse ud- og indadtil varetages af bestyrelsen, som tilmed skal påse, at klubbens formål og retningslinier overholdes. Det er formanden/bestyrelsens ansvar, at der skaffes medlemmerne den bedste mulige instruktion inden for de givne økonomiske rammer. Næstformanden skal holdes ajour løbende. Næstformand Næstformanden varetager formandens forpligtelser ved dennes fravær. Næstformanden kan såfremt det bestemmes være fast mødeleder på bestyrelsesmøderne. Side 9 af 23 Version 1.7

10 Kasserer At sikre regnskabet er i henhold til gældende regler. At sikre relevante tilskud søges ved kommuner og forbund og evt. søger sponsorater. At holde sig orienteret om mulighederne for tilskud m.v. At sikre at alle medlemmer får tilsendt girokort og derefter følge op på at de betaler. At hele tiden holde klubbens øvrige ansvarlige ajour med klubbens økonomi At sørge for at klubbens økonomi hele tiden står i relation til ambitions niveauet. At fremlægge regnskabet ved den ordinære generalforsamling. At indberette medlems- og kluboplysninger til DIF, samt til det lokale folkeoplysningsforbund. Sekretær At udarbejde beslutnings referater fra bestyrelsesmøder samt fra den årlige generalforsamlingen. At udsende indkaldelse til for eksempel bestyrelsesmøder, ordinære generalforsamling og så videre. Lokale/udstyrs ansvarlig At sikre at der udføres oprydning efter alle aktiviteter i lokalerne. At sikre at de møbler og sociale aktiviteter som er i lokalet, som f. eks. Bobspil, fodboldspil eller lignende altid er i orden. At sikre at det kampudstyr, som klubben har, er registreret og er i orden At sørge for at der altid er det udstyr, der er behov for i samråd med trænerne. At være kontakt person til ejer/udlejer af lokaler. Hjemmeside ansvarlig Hjemmesiden skal altid være opdateret. Alt tilsendt materiale, som tilsendes og anses for relevant skal publiceres senest 3 dage efter modtagelse. Alt forældet materiale på hjemmesiden skal senest 2 dage efter udløb (f.eks. stævne eller graduering) tages af siden. Træner- og bestyrelsesoversigt skal altid være opdateret og med billeder. Alt publiceret materiale på siden skal være i overensstemmelse med klubbens etiske regler. Side 10 af 23 Version 1.7

11 PR ansvarlig Skal tage sig af klubbens ansigt ud af til, hvilket indebærer; o At skabe og holde kontakt til relevante nyhedsmedier. o At orientere nyhedsmedierne, om særlige nyhedsværdige begivenheder. o At udforme annoncer/reklamer om diverse begivenheder herunder f.eks. sæsonstart og opvisningsarrangementer. o Samarbejde vil være tæt med specielt den event ansvarlige. Aktivitets og events ansvarlig Har ansvaret for at føre klubbens traditionelle begivenheder videre. Har ansvaret for at være opmærksom på fremtidige jubilæer. Har ansvaret for, at der i løbet af året bliver arrangeret aktiviteter, der henvender sig til alle klubbens medlemmer. I samarbejde med den PR ansvarlige at have ansvaret for at holde kontakt med den centrale centerforening i forbindelse med opvisninger eller lignende så klubben er synlig i lokalområdet. Har ansvaret for at arrangere lejrer som klubben er ansvarlig for. Har ansvaret for at arrangere speciel seminar på tværs af klubber, men aktiviteten tager udspring her. Samarbejde vil være tæt med specielt den pr ansvarlige. Side 11 af 23 Version 1.7

12 Struktur sportslig del TRÆNINGS ANSVARLIG HOLDLEDER - KAMP HOLDLEDER TEKNIK KAMP TRÆNER CHEF TRÆNER TEKNIK TRÆNER TRÆNER TRÆNER TRÆNER Side 12 af 23 Version 1.7

13 I de efterfølgende afsnit beskrives de enkelte funktioner herunder opgaver og ansvarsområder. Og igen er dette blot et forslag til, hvordan den sportslige struktur kan se ud. Trænings ansvarlig Kan være cheftræneren. Har ansvar for at træningen tilrettelægges og udføres i henhold til klubbens regler. Cheftræner Cheftræner engageres/udpeges af bestyrelsen, og cheftræneren refererer således til bestyrelsen / den træningsansvarlige. Cheftræneren har ansvaret for den daglige grundtræning, herunder koordinering af instruktørerne, træningens indhold, formidling af teoretisk forståelse for Taekwondo og klubbens ånd. Cheftræneren har til ansvar i samarbejde med instruktørerne, at indstille elever til graduering, og han/hun er ansvarlig for gennemførelse af gradueringer. Hvis der er elever, som ønsker at deltage i stævner, er det cheftrænerens opgave i samarbejde med de øvrige instruktører, at klargøre disse elever således at stævnedeltagelsen er forsvarlig, hvilket beror på et skøn fra instruktørstaben. Cheftræneren og instruktørerne deltager efter aftale med bestyrelsen og den trænings ansvarlige i relevante kurser, som kan dygtiggøre og udvikle cheftrænerens færdigheder. Udgifter hertil afholdes af klubben. Cheftræneren kan, hvis bestyrelsen finder det relevant, deltage ved bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret. Bestyrelsen kan engagere instruktører til specialundervisning. o Engagementets varighed fastsættes af bestyrelsen, og specialinstruktøren refererer til bestyrelsen. Specialtræningens indhold aftales mellem specialinstruktøren/cheftræneren og bestyrelsen. Hvis cheftræneren ønsker at engagere en specialtræner, skal dette godkendes af bestyrelsen. Side 13 af 23 Version 1.7

14 Kamp-/tekniktræner Kamp-/tekniktræner engageres/udpeges af bestyrelsen, og kamp-/tekniktræneren refererer herefter til cheftræneren / trænings ansvarlige. Kamp-/tekniktræner har ansvar for at der undervises i klubbens holdning/værdier. Hvis der er elever, som ønsker at deltage i stævner, er det kamp-/tekniktrænerens opgave i samarbejde med de øvrige instruktører, at klargøre disse elever således at stævnedeltagelsen er forsvarlig, hvilket beror på et skøn fra kamp- /tekniktræneren. Kamp-/tekniktræneren deltager efter aftale med bestyrelsen i relevante kurser, som kan dygtiggøre og udvikle kamp-/tekniktrænerens færdigheder. Udgifter hertil afholdes af klubben. Kamp-/tekniktræneren kan, hvis bestyrelsen finder det relevant, deltage ved bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret. Bestyrelsen kan engagere instruktører til specialundervisning på dage hvor der ikke er grundtræning. Engagementets varighed fastsættes af bestyrelsen, og specialinstruktøren refererer til bestyrelsen. Specialtræningens indhold aftales mellem specialinstruktøren og bestyrelsen. Hvis kamp-/tekniktræneren ønsker at engagere en specialtræner, skal dette godkendes af cheftræneren / bestyrelsen. Instruktører/trænere Trænere har viden om og færdigheder relateret til udøvelsen af Taekwondo samt hel eller delvis erfaring med pædagogisk formidling af Taekwondo. Trænere har det daglige ansvar for den pædagogiske formidling af Taekwondo, herunder teknik (grund- og kampteknik), teoretisk forståelse samt videreformidling af klubbens værdier/holdning, til klubbens elever. Trænere deltager, efter aftale med cheftræneren/trænings ansvarlige i relevante kurser for at øge egen viden og færdigheder. Udgifter hertil dækkes af klubben. Trænere refererer til chefinstruktøren/trænings ansvarlig. Trænere deltager i bestyrelsesmøder hvor bestyrelsen finder dette er relevant, disse har ikke stemmeret. Side 14 af 23 Version 1.7

15 Vedtægter Disse vedtægter er et sæt, som vi har sammensat, dels ud fra vores egne klubbers vedtægter og dels ud fra andres klubbers. Se dem som et oplæg til, hvad vedtægter kan indeholde og brug det af dem, som er nyttigt for netop jeres klub. 1 Navn og Hjemsted 1. Foreningens navn er XXX Taekwondo Klub, og dens hjemsted er XXX. 2 Formål 1. Foreningens formål er at dyrke Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen 2. At udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere er det at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. (lovmæssig ) 3 Organisation 1. Foreningen er medlem af Dansk Taekwondo Forbund og Dansk Idræts Forbund og er undergivet af disses love og bestemmelser. 4 Medlemskab 1. Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 6 år. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren, chef træneren eller formanden og ved udfyldning af indmeldelses blanket, aflevering af x-antal pas billeder og indbetaling af kontingent. 3. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge. 4. Der kan ikke optages medlemmer, som har været straffet for vold, legemskrænkelse, grov gadeuorden, pædofili, overtrædelse af DIF's dopingregler eller handel med narkotiske stoffer. 5. Personer der gennem en årrække har ydet en fortjenstfuld indsats for Taekwondo i XXX kan udnævnes til æresmedlem i foreningen. Indstillingen, der kan foretages af medlemmer i foreningen, skal indeholde oplysninger om den pågældende og motivering for indstillingen, og skal indgives til bestyrelsen. Udnævnelsen foretages på generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingent fri. Side 15 af 23 Version 1.7

16 5 Kontingent 1. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves forud for aktive medlemmer og for passive medlemmer over giro. Der ydes familie/ søskende rabat, som er fastsat af bestyrelsen. 2. Dansk Taekwondo Forbunds kontingent skal betales ved start af medlemskab og gælder for 1 år. 3. Dansk Taekwondo Forbunds kontingent er omfattet af ulykkeforsikring. Denne forsikring omfatter samtlige medlemmer af XXX Taekwondo klub 6 Udmeldelse eksklusion 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til Foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelse har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. 2. Når medlemmer er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af Foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til Foreningen. 3. Foreningens instruktører kan øjeblikkeligt udelukke et medlem fra træning, når særlige forhold giver anledning dertil. Udelukkelse udover 14 dage skal ske i samråd med ledende instruktør. Enhver udelukkelse kan inden 8 dage ankes til bestyrelsen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. 4. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. 5. Bestyrelsen kan indstille til Dansk Taekwondo Forbunds ordens- og amatørudvalget, at en person, der i eller uden for DTaF skønnes at have udvist usportslig, uetisk optræden eller at have overtrådt amatørbestemmelserne, udelukkes.* 6. Bestyrelsen kan ekskludere, meddele om karantæne til en person, som har været straffet for vold, legemskrænkelse, grov gadeuorden, overtrædelse af DIF's dopingregler eller handel med narkotiske stoffer. 7. Såfremt bestyrelsen har begrundet mistanke om tilsvarende forhold - uden at der i den anledning endnu er faldet dom, kan bestyrelsen endvidere midlertidigt udelukke en person fra at have licens. 8. Afgørelsen træffes med simpelt stemmeflertal og kan indankes skriftligt til DTaF's Dansk Taekwondo Forbunds Ordens- og amatørudvalg inden 4 uger efter afgørelsen. (poststemplets dato). Indbringelse har ikke opsættende virkning. 9. Bestyrelsens afgørelse skal være begrundet og skal angive om udelukkelsen er tidsbegrænset og i givet fald hvornår fristen udløber. Side 16 af 23 Version 1.7

17 10. Inden bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion eller lignende skal licenshaveren, - søgeren skriftligt opfordres til at fremlægge forsvar i sagen. Forsvaret skal foreligge inden 3 uger fra bestyrelsens opfordring.* 11. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde kræve at licenshaveren fremviser straffeattest, hvoraf skal fremgå, at personen ikke er straffet for forhold nævnt ovenfor. 7 Trænere 1. Alle trænere skal give tilladelse til undersøgelse om dennes baggrund i Det Centrale Kriminalregister (pædofili politik). 8 Generalforsamling 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år senest den 1. december. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendig eller senest 14 dage efter at 1/3 af medlemmerne har indgivet skriftlig motiveret forlangende herom til bestyrelsen. Hver generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Dagsordenen bekendtgøres skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 2. Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. 3. Alle aktive medlemmer over XX år har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 4. Dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen, godkender sammen med formanden det af protokolføreren udarbejdede referat. 5. På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Til vedtægtsændring kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Ethvert stemmeberettiget medlem kan dog kræve, at stemmeafgivningen skal ske) skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3. Formandens beretning 4. Udvalg aflægger beretning 5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget for det kommende år. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Behandling af eventuelle indkomne forslag 8. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Side 17 af 23 Version 1.7

18 9 Bestyrelsen 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer Foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter og vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og næstformand vælges særskilt for 2 år af gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges samlet for 2 år. Formand og bestyrelsesmedlem er på valg de lige år. Kasserer og Sekretær er på valg de ulige år. Suppleanterne vælges hvert år for en etårig periode. Bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal, dog kræves formanden eller næstformanden til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 3. Det er kun personer på minimum 18 år som kan vælges ind i bestyrelsen. 4. Foreningen tegnes af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem. Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes Foreningen af den samlede bestyrelse. 5. Formanden leder Foreningens anliggender og indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han/hun finder det nødvendigt. Ligeledes er formanden berettiget til at handle i sager der ikke tåler udsættelse, men skal i så tilfælde forelægge sagerne på førstkommende bestyrelsesmøde og stå til ansvar for generalforsamlingen. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. Bestyrelsen kan dog bemyndige kassereren til alene at administrere den daglige økonomiske ledelse. 6. Der skal foreligge et beslutnings referat efter hvert bestyrelsesmøde. 10 Regnskab/ revision 1. Regnskabsåret løber fra den 1/11 til den 31/10. regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling, og skiftevis er på valg. Desuden vælges for en etårig periode 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive regnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. 2. Driftsregnskab og status skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes samt formandens påtegning. 3. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 11 Hæftelse 1. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtigelser - ingen medlemmer eller bestyrelsen hæfter personligt for forpligtigelser indgået af foreningen for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue. Side 18 af 23 Version 1.7

19 12 Opløsning af Foreningen 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter forslag af bestyrelsen. Forslaget skal dernæst vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Hvis 2/3 af foreningens medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal. Opløsningen må her ske ved mindst 2/3 majoritet. Samtidig bestemmes hvorledes Foreningens eventuelle midler skal indsættes på en 5 årig spærret konto, som kun kan brydes såfremt der starter en ny Taekwondo klub i XXX Under DTaF. Forventninger til DTaF Her er beskrevet hvilke forventninger, en klub kunne have til DTaF. Igen er dette vores forslag og er derfor ikke udtømmende. Generelt At DTaF til stadighed råder over klubkonsulenter, som kan bistå klubberne i forskellige henseender. At hjemmesiden altid er opdateret og informativ. At forbundsbladet udkommer til tiden og har et relevant indhold, som tilgodeser alle grene indenfor Taekwondo i Danmark samt relevante nyheder fra udlandet og WTF. Bredden At der etableres relevante kurser: o Markedsføring, kasser kursus o.s.v. Synlighed for klubberne At dette område er synligt på hjemmesiden inkl. funktionsbeskrivelse. Talenter Udvalg holder sig orienteret om talentmassen ved opsøgende arbejde. Synlighed for klubberne. At dette område er synligt på hjemmesiden inkl. funktionsbeskrivelse. Sekretariat At der er en hurtig reaktions tid ved pas bestilling og udsending af kvitteringer. At dette område er synligt på hjemmesiden inkl. funktionsbeskrivelse. Side 19 af 23 Version 1.7

20 Kompetenceudviklingsforløb for ledere Uddannelse (DIF uddannelses katalog) Her beskrives de uddannelser, som gruppen har fundet relevante for en bestyrelse eller trænere at deltage i, nogle for deltagelse som enkeltpersoner andre for en gruppe. Disse uddannelses tilbud kan ses på eller rekvireres på telefon Klubbens årsplan (DIF) Indhold o Der arbejdes med: Årsplaner Driftsanalyse Planlægningshjul Informationsveje Handlingsplaner. Lederrekruttering (DIF) Indhold o Frivillige lederes behov og motiver. o Forskellige typer af ledere. o Forskellige typer af klubber. o Hvordan organiseres og struktureres attraktive opgaver? o Hvad er klubbens ansvar og forpligtelse over for frivillige? o Hvordan skaber klubben motiverende rammer for potentielle frivillige? o Hvordan fastholder og udvikler klubben nuværende og kommende ledere? o Rekrutteringsstrategier. Hurra jeg er blevet leder (DIF) Indhold o Idrætslederens motivering o Lederens funktionsområder Daglig ledelse klubbens profil mødeledelse økonomi information og PR o Målsætning o Lederkvalifikationer Side 20 af 23 Version 1.7

21 Klubben som et hold bestyrelsen som et team (DIF) Indhold o Team og grupper lidt om forskelle o Teamkarakteristika få spots på det ideelle team o Dette er min mening om teamet temperaturmåling på teamet o Værktøjer til udvikling af teamet o Teamroller Hvem skal med på teamet? o Forskellige former for teamledelse krav til lederen af et team model til at udvikle teamet o Hvad skal vi som team lære? Og hvordan kan vi lære af hinanden? Godt møde effektiv mødeledelse (DIF) Indhold o Hvad karakteriserer et godt møde? o Analyse af mødesituationer ud fra en videofilm o Mødeformål o Møde hvordan? o Den aktive mødedeltager o Referat o Opfølgning o Analyse af klubbens eller forbundets mødestruktur og konkrete forbedringsforslag o Checkliste Lederuddannelse (DGI) DGI har flere uddannelser/kurser. Se mere på: nder&layout={53adcef2-d4dc-427e-b72c-50baa4d69241} Side 21 af 23 Version 1.7

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler.

Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler. Vedtægter m.v. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aarhus Syd Taekwondo. Dens hjemsted er Aarhus Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler. 3

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Vanløse Taekwondo Klub

Vedtægter for Vanløse Taekwondo Klub Vedtægter for Vanløse Taekwondo Klub Foreningens navn 1: Foreningens navn er Vanløse Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål 2: Foreningens formål er at tilbyde interesserede

Læs mere

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og foreningsstander 1. Foreningens navn er: NYBORG SEJLFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune med adressen Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, 5800 Nyborg. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Eksisterende vedtægter med blåt, forslag med rødt Vedtægten ændret på ekstraordinær generalforsamlingden 8. januar 2007, den 5. januar 2009 samt 10.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse. Som led heri lægges

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere