Budget Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger"

Transkript

1 Budget 2015 Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås Bemærkninger Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af den fremlagte økonomiske politik og forudsætter implementeringen heraf. Vedtagelsen af budget skete med målsætning om at øge kirkeskatten med 70 %. Det blev gjort klart, at en sådan stigning i kirkeskatten var nødvendig for at få indtægterne til at matche udgifterne. Kirkeskatten er kun steget 7 8 % siden 2011 Derfor må budgettet for 2015 og frem tage højde for denne udvikling i kirkeskatten 2 1

2 De gode nyheder Det er lykkedes at tilvejebringe ekstra en (1) million kroner øremærket til udgifter til præsterne Efter forhandling med de øvrige nordiske bispedømmerer yderligere aftalt omfordeling af tilskud fra Disapora-Kommisariat til præstelønninger m.v. Det betyder, at vi modtager ekstra ca. kr ( ), ekstra ca. kr (2018) og ekstra ca. kr (2019). I alt altså ca. kr. 2 mio. i ekstra tilskud til præsteløn m.v. Beløbene er medtaget i budgettet Ansgarstiftelsens budget Budget , hovedtallene Budget 2014 Budget 2015 Ordinære indtægter i alt Ordinære udgifter i alt Resultat af ordinær drift Finansielle indtægter Ordinær drift, inkl. finansielle poster Ekstraordinære indtægter i alt: Ekstraordinære udgifter i alt: Resultat af ekstraordinær drift Resultat i alt

3 Ansgarstiftelsens budget Budget , indtægter Budget 2014 Budget 2015 Kirkeskat, netto Bidrag fra menighederne (15%) Tilskud til præstelønninger (22/25%) Momsrefusion, samt Tips og Lotto Tilskud fra indlandet Tilskud fra udlandet Administrationshonorar Ejendommenes driftsresultat Ordinære indtægter i alt Ansgarstiftelsens budget Budget , udgifter Budget 2014 Budget 2015 Tilskud til menigheder m.fl Bispedømmets administration Informationstjenesten Udgifter til præster Driftstilskud institutioner Lejre og kursussteder Råd, udvalg og kommissioner Diverse pastorale udgifter Præste- og teologistuderende Diverse tilskud Ordinære udgifter i alt

4 Ansgarstiftelsens budget Budget , driftstilskud institutioner Budget 2014 Budget 2015 Katolsk Orientering Pastoral-Centret Danmarks Unge Katolikker (DUK) Sankt Andreas Bibliotek Historisk arkiv m.v Justitia et pax Kirkelig domstol Missio DK Evangelisering Institutioner i alt Ansgarstiftelsens akkumulerede underskud Budgetopfølgning års budget Budgetteret /realiseret underskud Akkumuleret underskud Regnskab ,8 mio. 8,8 mio. Regnskab ,7 mio. 14,5 mio. Regnskab ,9 mio. 18,4 mio. Regnskab ,0 mio. 20,4 mio. Budget ,5 mio. 22,9 mio. Budget ,3 mio. 26,2 mio. 8 4

5 Udskudte vedligeholdelsesomkostninger Budgetopfølgning I løbet ad de sidste par år er der foretaget en byggetekniskgennemgang af kirker, præsteboliger og menighedshuse ejet af Ansgarstiftelsen. På baggrund heraf er der udsendt vedligeholdelsesplaner til sognene. Der vil løbende blive fulgt op herpå. Det konstateres, at der er udskudte vedligeholdelsesomkostninger for mindst kr. 40 mio.(se oversigt). Penge, som sognene og fælleskassen ikke har og som må søges tilvejebragt hos vores velgørere. Det er ikke en holdbar situation. 9 Bemærkninger Det konstateres samlet set at de hidtil iværksatte tiltag ikke er tilstrækkelige til at skabe balance på budgettet for 2015 og frem. ØR har derfor ikkegodkendt budgettet for 2015, men fremsat en række besparelsesforslag, som herefter bliver fremlagt til høring i PR. ØR indstiller, at der findes besparelser for mindst kr. 3 4 mio. inden budget 2015 kan godkendes. De understreges, at de angivne besparelser er årsvirkning. De vi således ikke få fuld virkning for

6 Høring besparelsesforslag (1 af 9) Salg af kirkebygninger og menighedslokaler To kirker er lukket (Birkerød og Hørsholm) Øvrige kirkelukninger og frasalg af kirker er nødvendige Målsætning om at frasælge kirkebygninger og menighedslokalerfor mindst kr. 15 mio. => fremtidig årlig finansiel merindtægt på mindst kr p.a. (ved en forventet forrentning på 3,5%) Ingen udmelding om enkelte kirker før salget har været drøftet med de implicerede sogne ( strukturreformen ) Frasalg => forventet besparelse på ca. kr p.a. på sognenes driftsudgifter (se oversigt over sogneregnskaber) Frasalg => udskudte vedligeholdelsesudgifter for ca. kr. 8,5 mio. (ud af kr. 40 mio. ~ 20 %) elimineres. 11 Høring besparelsesforslag (2 af 9) Salg af kursus og lejrcentre m.v. Friheden-Asserbo, Myretuen (solgt pr ) og Karateskolen, Randers sat til salg. Gl. Kongevej 15 overtaget fra Skt. Knuds Stiftelse (Jesuitterne) pr Sælges til Hoffmanns Minde. Frasalg => fremtidig årlig finansiel merindtægt på mindst kr p.a. Herudover reduktion af fremtidige vedligeholdelsesudgifterpå samlet mindst kr. 3 mio. 12 6

7 Høring besparelsesforslag (3 af 9) Salg af skolebygninger Stenoskolen, Nakskov solgt Skt. Knud Lavard Skole, Lyngby, Skt. Ansgar Skole, Nørrebro og Skt. Pauls Skole, Taastrup forventes solgt. Ingen forventning om fortjeneste til fælleskassen ved salg af skolebygninger, men Ansgarstiftelsen vil spare fremtidige vedligeholdelsesomkostninger og skolernes økonomi kan forbedres ved overtagelse af bygningerne. 13 Høring besparelsesforslag (4 af 9) Biskoppen flytter fra Ehlersvej til Stenosgade Skt. Knuds Stiftelse (Jesuitterne) overdrager stenosgadekomplekset til Ansgarstiftelsen pr I forbindelse hermed undersøges muligheden for at biskoppens residens kan flyttes til Stenosgade. Biskoppen har udtrykt velvilje med mindre noget kommer i vejen. Forventet besparelse ca. kr p.a. 14 7

8 Høring besparelsesforslag (5 af 9) Driftstilskud til SAB ophører Skt. Andres Bibliotek (SAB) er bispedømmets ældste institution. Det lukker man ikke bare. SAB undersøger p.t. muligheden for fortsat drift ved hjælp af eksterne fondsbevillinger, men driftstilskuddet fra Ansgarstiftelsen ophører. Forventet besparelse mellem kr p.a. 15 Høring besparelsesforslag (6 af 9) Besparelser på bispekontoret/institutioner En (1) stilling sparet væk i administrationen i 2009 Lokaleudgifter m.v. reduceret med 25% i 2010 En (½) stilling sparet væk i Pastoral-Centret i 2013 I forbindelse med pensioneringer på bispekontoret blev en (1) stilling nedlagt over sommeren 2014 (3 på pension, 2 nyansatte) Det indstilles nu, at der ved bl.a. personalereduktionerspares yderligere kr på bispekontoret og/eller institutioner på Gl. Kongevej. 16 8

9 Høring besparelsesforslag (7 af 9) Overskud fra driften af Magleås Den nye bestyrelse for Magleåshar fremlagt budget for med et forventet overskud på mellem kr p.a. ØR afventer indtil videre udviklingen i driften af Magleås. 17 Høring besparelsesforslag (8 af 9) ØM Borgen/DUK Tilskuddet til DUK reduceres over de næste par år ( > ) Forventet overskud på driften af ØM Borgen Forventet besparelse/merindtægt ca. kr p.a. 18 9

10 Høring besparelsesforslag (9 af 9) Antal præster i bispedømmet I 2015 forventes 5 nye diakoner i bispedømmet. Generalvikaren har tidligere beskrevet det fremtidige behov for præster i bispedømmet. Det indstilles derfor, at fastholde det nuværende budget for udgifter til præster under forudsætning af, at der fortsat er fokus på udgifterne hertil. ØR udtrykker tilfredshed med, at der er blevet sat antal på fremtidigt behov for præster i aktiv tjeneste i bispedømmet. 19 Opsamling på ØR s indstillinger til PR (1) Område Besparelse/merindtægt Kirkebygninger/menighedslokaler Kursus-/lejrcentre Skoler 0 Bispeboligen Skt Andreas Bibliotek Bispekontoret/institutioner Magleås DUK/ØM Borgen Udgifter til præsterne 0 Besparelse i alt

11 Opsamling på ØR s indstillinger til PR (2) ØR understreger, at besparelser først indtræffer når de foreslåede tiltag er implementeret. Der er forståelse for, at ikke alt kan ske umiddelbart og ØR er indstillet på en vis implementeringsperiode. Selv om besparelserne er kedelige og mange vil blive sårede og kede af det, så er de samtidigt nødvendige. Vi kan ikke længere sidde med hænderne i skødet når det gælder den økonomiske udviklingen i bispedømmet. 21 Opsamling på ØR s indstillinger til PR (3) Der skal ikke kun fokuseres på udgiftssiden og de besparelsesforslag, som er blevet fremlagt. Der må fortsat gøres en indsats for at øge kirkeskatten. Derfor lægges der op til en selektiv indsat overfor sognene. Særligt de store sogne og menigheder må gøre en indsats for at hæve kirkeskatten. Biskoppen overvejer muligheden for at tillade, at man i sognet kan offentliggøre en takkeliste med navnene på de personer, som i årets løb har betalt kirkeskat. Desuden overvejes det, om der skal gives en rabat til de sogne, som gør en stor indsats for at øge kirkeskatten 22 11

12 Indstillinger til PR Administrationen og ØR indstiller Udskrivningsprocent >1 % >1 % >1 % >1 % Reguleringsprocent 3 % 3 % 3 % Fordelingsprocent - Andel sogne 67 % 63 % 60 % 60 % - Andel præsteløn 18 % 22 % 25 % 25 % - Andel fælleskasse 15 % 15 % 15 % 15 % 12

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

+ administrationen i øjeblikket gennemfører

+ administrationen i øjeblikket gennemfører RadiX FURESØ Ny Furesøaftale Medlem af byrådet, medlem af ØU, formand for KFIU Helle Katrine Møller hellekat@gmail.com Kære med-radikale, Så har vi endelig fået en ny og meget bedre udgave af Furesøaftalen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere