BEDRE Overblik. Engros-, detail- og e-handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE Overblik. Engros-, detail- og e-handel"

Transkript

1 BEDRE Overblik Engros-, detail- og e-handel BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod engros-, detail- og e-handel i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Handel har stor betydning i Aalborg Handel har både stor økonomisk og stor beskæftigelsesmæssig betydning i Aalborg. Handel dækker over engros-, detail-, e- handel samt handel med biler. Handel bidrager med 52% af omsætningen i den private sektor, mens knap 23% af den samlede værditilvækst stammer fra handel. Arbejdspladser inden for handel udgør 26,3% af den private beskæftigelse. Flere nye arbejdspladser inden for handel Antallet af arbejdspladser inden for handel steg med i perioden 2003 til svarende til en fremgang på 7,5%. Stigende omsætning, faldende værditilvækst Handel har samlet set en omsætning på 62,7 mia. kr. og en værditilvækst på 9,8 mia. kr. i 2012, som er de seneste regnskabstal fra Danmarks Statistik. Omsætningen er steget i Aalborg fra 2009 til 2012, mens værditilvæksten er faldet. Samlet set steg omsætningen inden for handel med 4,3 mia. kr., svarende til 7,3%. Værditilvæksten blev derimod næsten halveret (tilbagegang på 8,6 mia. kr.), formodentligt grundet den øgede konkurrence. Flere butikker og flere ansatte inden for detailhandel I alt er der forskellige arbejdssteder inden for detailhandel i Aalborg i 2013, hvilket svarer til en stigning på 4% siden Antallet af beskæftigede inden for detailhandel er ligeledes steget svagt i perioden, så der nu er arbejdspladser. Detailhandel udgør dermed 14% af den samlede private beskæftigelse i Aalborg Kommune. Stigende omsætning inden for detailhandel Omsætningen steg inden for detailhandel med på 9% fra 2009 til Detailhandel omsætter for 11,3 mia. kr ansatte i dagligvarebranchen Der er flest ansatte i supermarkeder og varehuse med ansatte i Det svarer til, at knap halvdelen af alle ansatte i detailhandlen i Aalborg arbejder i et supermarked eller varehus. Ligeledes står supermarkeder og varehuse for næsten halvdelen af den samlede omsætning inden for detailhandel med en omsætning på 5,3 mia. kr. i Relativt få virksomheder inden for e-handel, men e-handel er langt mere udbredt Der er relativt få virksomheder inden for e-handel i Aalborg - 72 arbejdssteder. E-handel udgør da også kun 1% af omsætningen inden for handel i Aalborg. E-handel - med en omsætning på knap 0,6 mia. kr. - har dog haft betydelig fremgang på 72% fra 2009 til E-handel er dog langt mere end de virksomheder, der har deres primære aktivitet inden for e-handel. 28% af de private virksomheder har haft e-salg i løbet af det seneste år, og e-salg anslås at udgøre omkring 16% af virksomhedernes samlede omsætning. Flere danskere e-handler E-handel bliver stadig mere udbredt i Danmark. 78% af de årige har handlet på nettet i Et årti tidligere var det kun 42% af befolkningen, som havde handlet på nettet. Danskerne øger deres forbrug på nettet. I 2014 blev der købt for 73,5 mia. kr. fordelt på 132 millioner individuelle køb. Der har været en vækst i forbruget på 60% siden E-handel ændrer vores indkøbsvaner Stigende e-handel påvirker allerede nu butiksstrukturen, som vi kender den, og i 2025 forventes det, at 25% af vores indkøb foregår på nettet. Læs mere om fremtidens detailhandel på s. 14 Specialbutikker med fødevarer og detailhandel med forbrugerelektronik har haft tilbagegang i omsætningen, mens de øvrige delbrancher inden for deltailhandel har haft vækst i omsætningen. 3

2 Handel i Aalborg Overblik Temperaturen på handel i Aalborg Hvor mange arbejdspladser inden for handel findes i Aalborg? Hvilken økonomisk betydning har handel? - svarene findes her, hvor vi tager temperaturen på handel i Aalborg. Seneste nøgletal: Handel i Aalborg arbejdssteder med ansatte Omsætning på 62,7 mia. kr. Omsætning pr. medarbejder på kr. Handel har stor betydning i Aalborg Værditilvækst 9,8 mia. kr. Værditilvækst pr. medarbejder på kr. Handel har stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning i Aalborg. Handel bidrager med 52% af omsætningen i den private sektor, mens 22,9% af den samlede værditilvækst stammer fra handel. Handels andel af den private sektor i Aalborg Omsætning 52,0% Arbejdspladser inden for handel udgør 26,3% af den private beskæftigelse i Aalborg. Set i forhold til fuldtidsbeskæftigelsen, så er 29,5% af de fuldtidsbeskæftigede i den private sektor ansat i en handelsvirksomhed. Arbejdspladser Værditilvækst 26,3% 22,9% Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Stigende beskæftigelse inden for handel Der er arbejdspladser for inden for handel i Aalborg i Fra 1. januar 2003 til 1. januar 2013 er antallet af arbejdspladser inden for handel steget med i Aalborg Kommune, hvilket svarer til en fremgang på 7,5%. I samme periode steg antal arbejdspladser i alt med 1,4% i Aalborg. I hele landet har der været en vækst i antal arbejdspladser inden for handel på 1,9% i samme periode Udvikling af arbejdspladser i Aalborg indeks 100=2003 Arbejdspladser inden for handel Arbejdspladser i alt Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik 4

3 Handel i Aalborg Overblik Stigende omsætning, faldende værditilvækst Handel har samlet set en omsætning på 62,7 mia. kr. og en værditilvækst på 9,8 mia. kr. i 2012, som er de seneste regnskabstal fra Danmarks Statistik. Omsætningen er steget i Aalborg fra 2009 til 2012, mens værditilvæksten er faldet. Samlet set steg omsætningen inden for handel med 4,3 mia. kr., svarende til 7,3%. Værditilvæksten blev derimod næsten halveret (tilbagegang på 8,6 mia. kr.), formodentligt grundet den øgede konkurrence. Handel i Aalborg Kommune Mia. kr. Omsætning Værditilvækst 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Værditilvækst er udtryk for den merværdi, en virksomhed tilfører en vare eller service. Med andre ord er værditilvæksten den samlede produktion fratrukket de ting, som virksomheden bruger i produktionen, såsom arbejdskraft, maskiner, bygninger mv. 10,0 0, Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Handel dækker over engros-, detail-, e-handel samt bilhandel. Detailhandel udgør over halvdelen af beskæftigelsen, men bidrager kun med 18% af den samlede omsætningen inden for handel. 74% af den samlede omsætning fra handel stammer fra engroshandel. 34% af de beskæftigede inden for handel er ansat i engroshandel. E-handel udgør kun 1% af både den samlede beskæftigelse og omsætning inden for handel. Der er relativt få arbejdssteder inden for E-handel i Aalborg. Vi ser nærmere på engros, detail- og e-handel på de følgende sider. Handel i Aalborg opdelt på engroshandel, detailhandel, e-handel samt bilhandel Arbejdspladser, 2013 Omsætning, 2012 E-handel 1% Bilhandel mv. 11% Engroshandel 34% E-handel 1% Detailhandel 18% Bilhandel mv. 7% Detailhandel 54% Engroshandel 74% 5

4 Engroshandel Arbejdssteder Engroshandel i Aalborg ansatte (svarende til fuldtidsbeskæftigede) 586 arbejdssteder Omsætning på 46,5 mia. kr. Omsætning pr. medarbejder på kr. Udvikling i antal arbejdssteder ,0% 20,5% 20,0% 15,0% 10,6% 10,0% 4,4% 5,0% 0,0% 0,0% 586 arbejdssteder inden for engroshandel Der er 586 arbejdssteder inden for handel i Aalborg i Antallet af arbejdssteder inden for engroshandel har samlet set ligge på omtrent samme niveau siden På delbrancher har der været vækst såvel som tilbagegang. -5,0% -10,0% -15,0% -2,4% -4,9% -11,3% Der har været størst vækst i antal arbejdssteder inden for agenturhandel, mens antallet af arbejdssteder inden for engroshandel med føde-, drikke og tobaksvarer har haft den største tilbagegang. Flest arbejdssteder inden for anden engroshandel Anden engroshandel er den delbranche inden for engroshandel, hvor der er flest arbejdssteder - nemlig 163 arbejdssteder. Arbejdssteder inden for engroshandel, 2013 Anden engroshandel 163 Anden engroshandel dækker over engroshandel med halvfabrikata, brændstof, metaller og byggemateriale. Tekstiler & husholdningsudstyr 136 Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr er den næststørste delbranche med 136 arbejdssteder. Andre maskiner 118 Føde-, drikke- & tobaksvarer 55 Eksempler på store virksomheder inden for engroshandel i Aalborg målt på antal ansatte IT-udstyr 52 Sanistål Bae Systems Applied Intelligence AB Catering Aalborg Louis Nielsen Berner Stark Brdr. Bendtzen Agenturhandel 47 Korn & foderstof 15 Engroshandel er handel mellem virksomheder (B2B). Engroshandel dækker videresalg af varer til detailhandlere, til industrielle, erhvervsmæssige og professionelle brugere eller videresalg til agent- eller mæglervirksomhed. 6

5 Engroshandel Beskæftigelse Stigende beskæftigelse inden for engroshandel Der er arbejdspladser inden for engroshandel i Aalborg i I perioden steg antallet af engrosarbejdspladser med 200, hvilket svarer til en vækst på 3,6%. Anden engroshandel er den delbranche, der har haft den største fremgang med 166 flere ansatte. Det svarer til en vækst på 9%. Nye og tabte arbejdspladser inden for engroshandel i Aalborg, Det største fald i beskæftigelse er inden for engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer med 88 færre ansatte. Det svarer til en tilbagegang på knap 12%. Flest arbejdspladser inden for anden engroshandel Anden engroshandel er den delbranche inden for engroshandel, hvor der er flest arbejdspladser i Aalborg. Branchen, der beskæftiger i alt personer, har samtidig haft den største antalsmæssige vækst i beskæftigelsen fra 2010 til Hver tredje ansatte inden for engroshandel er beskæftiget i anden engroshandel. Beskæftigelsen inden for engroshandel i Aalborg, 2013 Anden engroshandel Tekstiler & husholdningsudstyr Andre maskiner 973 Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr er den næststørste branche med ansatte. Engroshandel med føde-, drikke og tobaksvarer, der har haft den største tilbagegang i perioden , har 660 ansatte. Føde-, drikke- & tobaksvarer IT-udstyr Agenturhandel Korn & foderstof

6 Engroshandel Økonomisk udvikling Engroshandel omsætter for 46,5 mia. kr. Engroshandlen i Aalborg har en omsætning på 46,5 mia. kr. i % af den samlede omsætning fra handel stammer fra engroshandel. Udvikling i engroshandlens omsætning i Aalborg Mia. kr. 50,0 40,0 Samlet set har engroshandel haft en stigning i omsætningen på 7% fra 2009 til Denne stigning dækker over stor fremgang inden for anden engroshandel og agenturhandel, og stor tilbagegang inden for engroshandel med korn og fodrestoffer, tekstiler og husholdningsudstyr, samt ITudstyr. 30,0 20,0 10, Omsætning på 30 mia. kr. inden for anden engroshandel Anden engroshandel er den absolut største er delbranche inden for engroshandel - 30,1 mia. kr. - knap 65% af den samlede omsætning i engroshandlen i Aalborg. Omsætningen inden for engroshandel i Aalborg, 2012 Anden engroshandel 30,1 Føde-, drikke- & tobaksvarer 6,83 Omsætningen inden for anden engroshandel steg med 4,6 mia. kr. fra 2009 til Tekstiler & husholdningsudstyr 3,37 Det skal bemærkes, at OW Bunker indgår i tallene for anden engroshandel. OW Bunker var - før konkursbegæring i november Danmarks næststørste virksomhed målt på omsætning. Tal for omsætningen inden for engroshandel vil være noget lavere i Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer har en omsætning på 6,8 mia. kr., hvilket er den næsthøjeste omsætning. Andre maskiner Agenturhandel IT-udstyr Korn & foderstof 2,84 1,38 1,32 0,58 8

7 Detailhandel Arbejdssteder Detailhandel i Aalborg ansatte (svarende til fuldtidsbeskæftigede) 25,0% Udvikling i antal arbejdssteder arbejdssteder 20,0% 19,0% Omsætning på 11,3 mia. kr. 15,0% 11,9% Omsætning pr. medarbejder på kr. 10,0% 5,0% 3,9% 2,9% 0,0% arbejdssteder inden for detailhandel Der er arbejdssteder inden for detailhandel i Aalborg i ,0% -10,0% -1,2% -2,9% -6,3% Antallet af arbejdssteder inden for detailhandel er steget med 4% siden 2010, hvilket svarer til en vækst på 40 arbejdssteder. Der har været størst vækst i antal arbejdssteder inden for detailhandel med forbrugerelektronik, mens antallet af tankstationer har haft den største tilbagegang. Flest arbejdssteder inden for detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr er den delbranche, hvor der er flest arbejdssteder - nemlig 350 arbejdssteder. Arbejdssteder inden for detailhandel, 2013 Tekstiler & husholdningsudstyr Beklædning & fodtøj Detailhandel med beklædning og sko er den næststørste delbranche med 245 arbejdssteder. Supermarkeder & varehuse 171 Kultur- & fritidsprodukter 101 Eksempler på store virksomheder inden for detailhandel i Aalborg målt på antal ansatte Specialbutikker med fødevarer 79 Bilka Salling IKEA Coop Føtex Bauhaus Forbrugerelektronik 50 Tankstationer 30 Detailhandel omfatter salg af varer på konsumentmarkedet, altså til private forbrugere. 9

8 Detailhandel Beskæftigelse Stigende beskæftigelse inden for detailhandel Der er arbejdspladser inden for detailhandel i Aalborg i I perioden steg antallet af detailarbejdspladser samlet set med 278, hvilket svarer til en vækst på 3,2%. Inden for detailhandel er der delbrancher som har haft vækst i beskæftigelsen, mens andre har haft tilbagegang. Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr er den delbranche, der har haft den største fremgang med 379 flere ansatte. Det svarer til en vækst på knap 20%. Nye og tabte arbejdspladser inden for detailhandel i Aalborg, Kilde: Danmarks Statistik, Region Nordjylland og Sam-K og Line Flest arbejdspladser inden for Supermarked og varehuse Beskæftigelsen inden for detailhandel i Aalborg, 2013 Supermarkeder og varehuse er den delbranche inden for detailhandel, hvor der er flest arbejdspladser i Aalborg. I alt var der beskæftigede i supermarkeder og varehuse i 2013, hvilket svarer til ca. halvdelen af samtlige arbejdspladser inden for detailhandel. Supermarkeder & varehuse Tekstiler & husholdningsudstyr Beklædning & fodtøj Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr er den næststørste branche med ansatte. Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr havde samtidig haft den største antalsmæssige vækst i beskæftigelsen fra 2010 til Derimod har beskæftigelse i Supermarkeder og varehuse stort set har været uændret siden Kultur- & fritidsprodukter Specialbutikker med fødevarer Tankstationer Forbrugerelektronik

9 Detailhandel Økonomisk udvikling Stigende omsætning Detailhandlen i Aalborg har en omsætning på 11,3 mia. kr. i 2012, som er de seneste regnskabstal fra Danmarks Statistik. Detailhandlens omsætning udgør 18% af den samlede handel i Aalborg. Omsætningen inden for detailhandlen steg med knap 1 mia. kr. fra 2009 til 2012, hvilket svarer til en vækst på 9,4%. Udvikling i detailhandlens omsætning i Aalborg Mia. kr. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Specialbutikker med fødevarer og detailhandel med forbrugerelektronik har haft tilbagegang i omsætningen, mens de øvrige brancher inden for detailhandel har haft vækst i omsætningen. 2, Supermarked og varehuse i Aalborg har en omsætning på 5,3 mia. kr. Supermarkeder og varehuse er den delbranche inden for detailhandel, der har den største omsætning mia. kr. - knap halvdelen af den samlede omsætning i detailhandlen i Aalborg. Omsætningen inden for detailhandel i Aalborg, 2012 Supermarkeder & varehuse 5,31 Tekstiler & husholdningsudstyr 3,21 Beklædning & fodtøj 1,05 Omsætningen i supermarkeder og varehuse steg med 171,3 mio. kr. fra 2009 til Kultur- & fritidsprodukter 0,60 Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr har en omsætning på 3,2 mia. kr., hvilket er den næsthøjeste omsætning. Forbrugerelektronik Tankstationer 0,44 0,43 Specialbutikker med fødevarer 0,22 11

10 E-handel Arbejdssteder, beskæftigelse og omsætning E-handel i Aalborg 174 (svarende til 89 fuldtidsbeskæftigede) 72 arbejdssteder 200 E-handel i Aalborg Arbejdspladser Arbejdssteder Omsætning på 595 mio. kr. Omsætning pr. medarbejder på kr Over dobbelt så mange arbejdssteder inden for E-handel i Aalborg Antallet af arbejdssteder med e-handel som primær aktivitet steg med 57% i perioden 2010 til 2013 til 72 arbejdssteder. Stigende beskæftigelse inden for e-handel Antallet af arbejdspladser inden for e-handel er steget med 17% i perioden , således at der er 174 ansatte Note: Antal arbejdssteder og antal arbejdspladser er her alene opgjort for virksomheder med primær branche inden for e-handel. Udvikling i e-handlens omsætning i Aalborg E-handel i Aalborg omsætter for 0,6 mia. kr. E-handel udgør kun 1% af omsætningen inden for handel i Aalborg. E-handel har haft en meget stor fremgang på 72% fra 2009 til E-handel har langt mere udbredt E-handel er langt mere end de virksomheder, der har deres primære aktivitet inden e-handel. Ifølge Danmarks Statistik IT anvendelse i virksomhederne i 2014 har 28 % af de private virksomheder haft e-salg i løbet af det seneste år. Det anslås, at e-salg udgør omkring 16% af virksomhedernes samlede omsætning. Mio. kr Note: Udviklingen i omsætningen er opgjort for de virksomheder med primær branche inden for e-handel. Eksempler på virksomheder inden for e-handel i Aalborg E-handel vedrører ordrer afgivet via internettet eller andre itnetværk. E-handel kan ske på to måder: Cool Shop Datamarked Web-handel, dvs. ordrer afgivet via hjemmesider EDI-handel, dvs. ordrer sendt automatisk fra virksomhed til virksomhed i særligt aftalte formater. 12

11 E-handel E-handel Flere danskere e-handler Udviklingen i danskernes køb på internettet E-handel bliver stadig mere udbredt i Danmark. 78% af de årige har handlet på nettet i I 2004 var det 42% af befolkningen, som havde handlet på nettet. Sammenlignet med andre EU-lande ligger Danmark over gennemsnittet. I 2004 handlede kun 20 pct. af EU-borgerne på nettet mod 47 pct. i Danmark har altid ligget over EU-gennemsnittet. Danskerne øger deres forbrug på nettet Danskerne øger deres forbrug på nettet. I 2014 blev der købt for 73,5 mia. kr. fordelt på 132 millioner individuelle køb. Mia. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Kilde: FDIH e-handel analyse, Årsrapport Der har været en vækst i forbruget på 60% siden Det seneste år er forbruget steget med 18%, mens antallet af individuelle køb på nettet er steget med 27%. Varer eller tjenester købt på internettet, 2014 E-handel udgør i dag 7-8% af det samlede danske forbrug af detailvarer. Flest danskere køber billetter til teater, koncert eller biograf på nettet Kulturelle oplevelser, f.eks. billetter til teater og biograf samt rejserelaterede produkter, er de varer/tjenester, som flest danskere har købt, når de handler på nettet. Billetter til teater, koncerter, biograf Billetter til fly, tog eller færge Tøj, sports- og fritidsudstyr Overnatning i forbindelse med ferie Møbler, legetøj og andre ting til huset Abonnementer til internet, tv- eller telefoni Film eller musik Elektronik 40% 38% 37% 29% 65% 60% 57% 55% Således har næsten to ud af tre af dem, som har e-handlet i det seneste år købt billetter til teater, koncert eller biograf og seks ud af ti har købt rejserelaterede produkter, som f.eks. flybilletter eller hotelophold. Computerhardware Bøger, e-bøger, tidskrifter, aviser Video- eller computerspil Finansielle ydelser 28% 26% 20% 17% Ud af dem, som har købt varer på internettet i det seneste år, har næsten fire ud af ti købt film eller musik, mens hver tiende har købt medicin. Daglig varer Medicin E-learning materiale 15% 10% 9% Pct. af dem som har e-handlet det seneste år Kilde: It anvendelse i befolkningen, 2014 Danmarks Statistik 13

12 Detail engros og e-handel E-handelens konsekvenser for butiksstrukturen E-handelens konsekvenser for den fremtidige detailhandel Institut for Center-Planlægning (ICP) har gennemført en analysen om E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark. I analysen beskriver de e-handelen og opstiller tre scenarier for den fremtidige detailhandel. ICP udpeger det scenariet, de anser for at være mest realistisk. Fra fysisk til virtuel butik? E-handlen i fremtiden vil betyde, at en større del af det potentielle forbrug vil blive flyttet fra de fysiske butikker til netbutikker. Der er stigende fokus på omnichannel retail. Omnichannel retail er koordineret og integreret brug af flere salgskanaler. Samtlige berøringspunkter med kunder er tænkt sammen og skaber en forenet købsoplevelse uanset hvilken kanal, der benyttes. De detailhandelsvirksomheder, der evner at integrere deres fysisk og virtuelle platform i stadig højere grad, vil have en konkurrencefordel frem for de virksomheder, der alene satser på enten fysisk butik eller netbutik. Nødvendigt at raffinerer butiksnettet Der investeres stadig i udvidelser af shoppingcentre og i helt nye shoppingcentre, discountbutikker skyder stadig op rundt omkring i landet og butikker udvides og bygges om alt sammen på trods af stigende e-handel, forbrugernes stadige tilbageholdenhed og koncentrationstendenser. Trods stigende E-handel og de konsekvenser den vil have for den fysiske detailhandel har mange detailhandlere forstået, at det er nødvendigt at raffinere butiksnettet og give forbrugerne de bedste muligheder for at købe ind i de fysiske butikker evt. kombineret med mulighed for e-handel, for i videst mulige omfang at lokke dem væk fra f.eks. udenlandske net-butikker. Den fysiske detailhandel afgår ifølge ICP ikke ved en stille død i nær fremtid. Men en stadig udbredelse af E-handel vil have konsekvenser for omsætningen i den fysiske detailhandel. Udbredelse af E-handel vil også have konsekvenser for, hvor mange kvadratmeter butikker vi som forbrugere har til rådighed fremover. E-handel i 2025 ICP forventer, at E-handel vil udgøre: 8 % af dagligvareforbruget 25 % af udvalgsvareforbruget Hvis det bliver en realitet, så vil det især få konsekvenser for den fysiske detailhandel med udvalgsvarer. Der vil ifølge ICP være langt færre byer med en betydende udvalgsvarehandel. Byer med betydelig udvalgsvarehandel Kilde: ICP, E-handelens konsekvenser for butiksstrukturen prognose 2014, marts

13 Detail engros og e-handel E-handel forventes at udgøre 8% af dagligvarerforbruget i 2025 Ifølge ICP er det sandsynligt, at e-handel med dagligvarer i 2025 mindst vil udgøre 8 % af det samlede dagligvareforbrug. Salg af dagligvarer på nettet vil dog først for alvor stige, når de to store operatører COOP og Dansk Supermarked træder ind med en slagkraftig satsning på E-handel med dagligvarer. Hvorvidt dette sker, vil i høj grad være styret af om nemlig.com og Irma formår at øge deres volumen betragteligt og på den måde i langt højere grad vil presse de to store aktører. En væsentlig grund til, at de to store aktører ikke i nævneværdigt omfang har kastet sig ind i e-handel med dagligvarer, er formentlig, at de begge har et meget stort butiksnet, der med en markant e-handelssatsning vil miste en betydelig del af sin værdi. E-handel forventes at udgøre 25% af udvalgsvarerforbruget i 2025 Hvis e-handelsomsætningen skal svare til 25 % af forbruget af udvalgsvarer i 2025, skal der være en gennemsnitlig årlig vækst i e-handelen inden for udvalgsvare på ca. 5 %. Shopping indeholder et socialt element, som er med til at skabe et behov for fysiske butikker. I fremtiden vil forbrugerne stille større krav til shoppingsmiljøet og detailhandlerens rolle vil ifølge ICP ændre sig, så de skal fremover skabe flere oplevelser. Detailhandleren skal måske vænne sig til at opfatte deres kunder mere som gæster, der ikke nødvendigvis automatisk køber en vare, når de besøger butikken. Standardvarerne vil i højere grad overgå til nettet. Fremover vil butikkerne i større omfang bruges som showroom med smagsprøver, convenience og introduktion af nye varer. Onlinehandel bliver en integreret del af butikkerne, og grænserne mellem den fysiske butik og online butikkerne vil blive udvisket. Det primære fokus vil være på brandet. Hvis man både sælger i fysisk butik og på nettet, forventer kunderne en ensartet service, uanset hvordan de handler. For de ser kun én butik, uanset om det er butikken på hovedgaden eller på nettet. Så ting købt på nettet skal kunne byttes, afhentes og returneres via den fysiske butik. Ovennævnte forhold vil være med til at afdæmpe væksten i E- handel, men det vil samtidig også gøre det vanskeligere at drive fysisk detailhandel uden for kæderne. Dette vil føre til øget kædedannelse og konceptualisering af udvalgsvareudbuddet, hvilket vil kunne starte en modbevægelse mod det individualiserede og ægte. Mærkbar betydning for den fysiske detailhandel Hvis 25% af udvalgsvareforbruget bliver dækket ved køb online, bliver tæt på en realitet, vil det få en mærkbar betydning for den fysiske detailhandel. ICP forventer, at byer med under indbyggere fortsat vil have en lokal stærk dagligvarehandel men et stærkt reduceret udbud af udvalgsvarer. Ser vi kun på Aalborg som hovedbyen i Aalborg Kommune, forventes det, at byen også fremover vil stå stærkt inden for salg af dagligvarer og udvalgsvarer. Det er socialt at shoppe og at gå en tur i gågaderne, og det vil altid være med til at skabe et behov for fysiske butikker Motivationsfaktorer for at handle på nettet, 2013 Bekvemt Lavere pris 63% 61% Click and Collect er et andet eksempel på fremtidens butik. I dag er den især udbredt i USA og England, hvor den benyttes af en række af de store aktører. Click and Collect benyttes i dag bl.a. af Tøjeksperten, Hunkenmôller og Jysk. Altid åbent Enklere at sammenligne 59% 57% Større udvalg 31% Kilde: ICP, E-handelens konsekvenser for butiksstrukturen prognose 2014, marts

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Detail-, engros- og e-handel

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Detail-, engros- og e-handel BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Detail-, engros- og e-handel nr. 2 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Beskæftigelse 0,7% flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik - et hurtigt overblik Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik Der er 658 arbejdssteder 83% af disse arbejdssteder er hovedselskaber, mens 17% filialer 182 arbejdssteder er inden for anden engroshandel,

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100 DI Handels konjunkturanalyse September 8 Handel i tal Omsætning Engroshandlens omsætning er steget med 1/3 i løbet af de seneste 3 år. Alene inden for sidste år, er omsætningen i engroshandel steget med

Læs mere

E-handelens konsekvenser for butiksstrukturen. Prognose 2014

E-handelens konsekvenser for butiksstrukturen. Prognose 2014 E-handelens konsekvenser for butiksstrukturen Prognose 2014 Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. E-handelens konsekvenser Prognose 2014 3 2. Status på e-handelens udbredelse 15 3. Kildefortegnelse 31 E-handelens

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER & STUDENT JENS VICTOR WULF-ANDERSEN Den danske modebranche spiller en væsentlig rolle for den danske økonomi og sikrer beskæftigelse

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industri i Aalborg nr. 3 2017 Nye virksomheder 7% færre nye CVR-numre i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016 Iværksættere

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

DANSK E-HANDEL Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

DANSK E-HANDEL Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel DANSK E-HANDEL 2016 Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Hvem er Niels Ralund? Kort om FDIH E-handel i DK 2015/2016 Konkurrencen udefra Global eller Local Hva nu?

Læs mere

T

T Børsen 1217 København K www.danskerhverv.dk info@danskerhverv.dk T. + 45 3374 6000 Notat Ny analyse om omnichannel Af: Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent En stor del af danskernes indkøbsrejser

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

E-handlen runder 100 mia. kr.

E-handlen runder 100 mia. kr. K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November Modeanalysen 2016 Tøjbranchen i Danmark 15. November Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche.

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

E-grænsehandlen med varer overhaler grænsehandlen i 2016

E-grænsehandlen med varer overhaler grænsehandlen i 2016 E-grænsehandlen med varer overhaler grænsehandlen i 2016 AF CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL, OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUMÉ Grænsehandel for milliarder

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND 0 UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN 2001-2010 OG 2009-2010 NORDJYLLAND Indledning Detailhandelen er en vigtig branche for mange, fordi de her får deres første arbejdslivserfaringer f.eks. som

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Odense 12. juni 2015

Odense 12. juni 2015 Louise Tarp Odense 12. juni 2015 Eksempler kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Brøndby Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Odense

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL.

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailhandlen har de senere år været mærket til krisen, og siden

Læs mere

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader Marts 2013 Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader 2005-2010 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

E-handelsvækst fortsatte i 2. kvartal

E-handelsvækst fortsatte i 2. kvartal K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Prognose for julehandlen 2017

Prognose for julehandlen 2017 Prognose for julehandlen 2017 AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Dansk økonomi er i fremgang, og det forventer Dansk Erhverv vil smitte positivt af på årets julehandel. Vi

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

E-handlen godt fra start i 2016

E-handlen godt fra start i 2016 1. KVARTAL APRIL 2016 E-handlen godt fra start i 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen med dankort lagde stærkt

Læs mere

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Hvem er Niels Ralund Kort om FDIH E-handel i Danmark FDIH

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i starten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere