Julehandelen i 2011 holder skansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Julehandelen i 2011 holder skansen"

Transkript

1 Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset krisestemning har præget danskernes købelyst. Dansk Erhverv vurderer, at det lægger en dæmper på årets julehandel. Hver dansker ventes at bruge knap 1500 kr. på julen, hvilket er omtrent samme beløb som sidste år, men et fald når der korrigeres for prisudviklingen. Dansk Erhverv har gennemført en undersøgelse blandt 201 detailhandelsvirksomheder omkring deres forventninger til årets julehandel. Undersøgelsen retter sig mod to typer respondenter; detailbutikker og hovedkontorer/kæder. Undersøgelsen viser, at de danske detailbutikker forventer en julehandel i 2011, som vil være lidt lavere end i 2010, jf. figur 1. Figur 1 Forventninger til julehandlen 2011 i forhold til 2010 Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse oktober november 2011, n=201 26% 32% 39% 2% Højere Uændret Lavere Ved ikke 39 pct. af de detailhandlende vurderer, at deres julehandel vil være lavere i år end sidste år, 26 pct. forventer, at den vil være højere, og 32 pct. forudser uændret julehandel. Dermed forventer over halvdelen af butikkerne en uændret eller højere julehandel i år end sidste år, mens knap 4 ud af 10 forventer en lavere julehandel. Dansk Erhvervs julehandelsanalyse 2011

2 Usikkerheden i økonomien tynger julehandlen Dansk Erhverv vurderer, at julehandlen i 2011 i løbende priser vil være en smule højere end i 2010, men når der korrigeres for inflationsudviklngen er der tale om et lille fald. Ud fra detailvirksomhedernes tilbagemeldinger, en række negative forbrugerrelaterede nøgletal, samt de generelle forventinger til det samlede privatforbrug i 2011, ventes julehandlen i 2011 end ikke at stige med inflationen og dermed reelt falde. Julehandlen har siden 2008 været påvirket af den negative konjunkturudvikling og faldt kraftigt fra 2007 til I såvel 2009 og 2010 steg julehandlen dog igen. Siden august 2011 har en række negative nøgletal og fornyet uro i verdensøkonomien præget den økonomiske udvikling, hvilket har presset forventningerne til julehandlen 2011 ned. Samtidig er detailomsætningen fortsat lav og faldende i forhold til 2010, hvilket også tyder på lav julehandel. På den anden side har danskerne de seneste år øget opsparingen, og mange danskere har derfor mulighed for at give julegaverne et løft opad. Samlet set vurderer Dansk Erhverv, at vi i 2011 vil opleve en julehandel, som ligger under niveauet i 2010, når der korrigeres for det seneste års prisstigninger, men som i kroner og ører vil udgøre et lidt højere beløb. Julehandlen ventes således at ende på 8,3 mia. i 2011 mod 8,2 mia i 2010 (årets priser). Figur 2 Julehandlen Mia. kr. Mia. kr. 10 Løbende priser Faste priser Prognose Kilde: Danmarks Statistik samt Dansk Erhverv-beregninger DANSK ERHVERV 2

3 Opgørelse af julehandlen en vanskelig øvelse Der findes ingen entydig definition på, hvordan man afgrænser julehandlen. Ideelt set bør julehandlen udgøre den omsætning, som udelukkende går til julegaver samt juleaktiviteter, der rækker ud over almindelige dagligdags aktiviteter. Rent tidsmæssigt knytter det sig naturligvis primært til december, men også dele af november og i princippet også oktober berøres af julehandlen. Man bliver derfor nødt til at gøre nogle antagelser om danskernes forbrugsmønster i december. For selvom nogle forbrugere i december også køber møbler, forbrugerelektronik, tøj mv. til eget brug, sker det i langt mindre grad end i årets øvrige måneder. Hvis man således blot ser på meromsætningen i december i forhold til årets 11 øvrige måneder, vil den reelle julehandel blive undervurderet. Dansk Erhverv har korrigeret for dette forhold ved at beregne omsætningen i en såkaldt basismåned. Basismåneden er defineret som gennemsnittet af årets tre første måneder, da detailomsætningen er lavest i disse måneder. Julehandlen opgøres dernæst som den ekstraomsætning, der finder sted i december måned, målt i forhold til omsætningen i basismåneden. Ved kun at se på meromsætningen i december, fanger man ikke den del af julehandlen, der foregår i løbet af november. Til gengæld indeholder opgørelsen også den del af meromsætningen, der falder mellem jul og nytår. Samlet antages disse to fejl i store træk at udligne hinanden, således at opgørelsen alligevel giver et retvisende mål for julehandlen. I december 2010 var den samlede detailomsætning ca. 29,2 mia.kr., mens den i basismåneden var 21,0 mia. kr. Dermed kan julehandlen i 2010 opgøres til ca. 8,2 mia. kr., hvilket var som forventet. En julehandel på 8,2 mia. kr. som i 2010 svarer til kr. pr. husstand eller kr. pr. indbygger, jf. figur 3. Figur 3 Julehandlen 2010 Samlet detailhandel, mia. kr. Pr. husstand, kr. Pr. indbygger, kr. Beklædning mv. 1, Fødevarer og andre dagligvarer 2, Andre forbrugsvarer 4, Detailhandel i alt 8, Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv beregninger Vi forventer, at julesalget (årets priser) i 2011 vil stige en smule (ca. 1,2 pct.) ift. 2010, men når det seneste års prisudvikling fratrækkes, er der altså tale om et mindre fald (ca. -1,4 pct.). Brancheopdelt julehandel Langt størstedelen af detailhandlen har ekstra travlt i december måned, men der er naturligvis variationer. De følgende grafer viser, hvor meget omsætningen stiger i december målt i forhold til gennemsnittet af årets øvrige måneder for de forskellige brancher inden for detailhandlen og hvor meget julehandlen udgør af årets samlede omsætning i forskellige detailbrancher. DANSK ERHVERV 3

4 Figur 4: Decembers andel af den årlige omsætning i 2010 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil Cykel- og knallertforretninger Farve- og tapetforretninger Blomsterforretninger og havecentre Optikere Byggemarkeder og værktøjsmagasiner Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. Detailhandel med brød og kager mv. Møbelforretninger Frugt- og grøntforretninger Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning Fiskeforretninger Apoteker Købmænd og døgnkiosker Detailhandel med andre varer i.a.n. Discountforretninger Tobaksforretninger Skotøjsforretninger Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger Detailhandel fra postordreforretninger Dyrehandel Supermarkeder Detailhandel i alt Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger Boligtekstilforretninger Fotoforretninger Slagter- og viktualieforretninger Forhandlere af musikinstrumenter Detailhandel med elektriske husholdningsapparater Detailhandel med computere, ydre enheder og software Tøjforretninger Forhandlere af sports- og campingudstyr Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje Radio- og tv-forretninger Detailhandel med drikkevarer Forhandlere af gaveartikler og brugskunst Lædervareforretninger Detailhandel med bøger Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer Detailhandel med musik- og videooptagelser Detailhandel med køkkenudstyr og service Detailhandel med spil og legetøj Hvis omsætningen var fordelt ligeligt på alle måneder, ville hver måned udgøre 8,3% % Kilde: Danmarks Statistik samt Dansk Erhverv-beregninger DANSK ERHVERV 4

5 Figur 5:Omsætningsstigningen i december i forhold til resten af året Cykel- og knallertforretninger Farve- og tapetforretninger Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil Møbelforretninger Optikere Frugt- og grøntforretninger Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning Detailhandel med brød og kager mv. Apoteker Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. Detailhandel med andre varer i.a.n. Købmænd og døgnkiosker Byggemarkeder og værktøjsmagasiner Discountforretninger Detailhandel fra postordreforretninger Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger Fiskeforretninger Tobaksforretninger Supermarkeder Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger Dyrehandel Detailhandel i alt Blomsterforretninger og havecentre Boligtekstilforretninger Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger Fotoforretninger Forhandlere af musikinstrumenter Skotøjsforretninger Detailhandel med elektriske husholdningsapparater Detailhandel med computere, ydre enheder og software Slagter- og viktualieforretninger Radio- og tv-forretninger Tøjforretninger Forhandlere af sports- og campingudstyr Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje Detailhandel med drikkevarer Detailhandel med bøger Detailhandel med musik- og videooptagelser Forhandlere af gaveartikler og brugskunst Lædervareforretninger Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer Detailhandel med køkkenudstyr og service Detailhandel med spil og legetøj Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger % DANSK ERHVERV 5

6 En del julehandel er e-handel E-handel har de senere år vundet større indpas hos de danske forbrugere, og det gælder også, når der skal købes julegaver. I 2011 forventer 9 pct. af de adspurgte medlemmer, at e-handel vil udgøre over 5 pct. af det samlede julesalg, og 16 pct. forventer, at det vil udgøre mellem 1-5 pct., jf. figur 8. Figur 8 Forventet andel af julehandlen, der er e-handel Over 5 % 9% 1-5 % 16% Ved ikke 8% Har ingen e-handel 67% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse oktober november 2011, n=201 Ser man udelukkende på de medlemmer, der har etableret e-handel, er det 28 pct. som forventer at e-handlen vil udgøre over 5 pct. af deres samlede julehandel, og 48 pct. som forventer at det vil udgøre 1-5 pct (ej vist grafisk). Desuden er der i undersøgelsen blevet spurgt om, hvorvidt det forventes, at e-handlens omfang vil vokse mere end den fysiske julehandel. Som vist i figur 9 mener 54 pct., at jule- e-handel vil vokse mere end den fysiske julehandel. Figur 9 Forventes e-handlen at vokse mere end den fysiske julehandel? 4% Ja 42% 54% Nej Ved ikke Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse oktober november 2011, n=50 Note: Kun besvaret af medlemmer, der har e-handel Dette viser, at e-handel udgør en væsentlig og voksende del af danskernes julehandel, selvom de fysiske varekøb stadig tegner sig for langt størsteparten af julehandlen. DANSK ERHVERV 6

7 OM ANALYSEN Julehandelsundersøgelsen er gennemført via elektronisk baserede spørgeskemaer i perioden 26. oktober til 2. november I alt har af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder inden for detailhandlen fået tilsendt et spørgeskema, og 201 har besvaret det, svarende til en svarprocent på 17. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Mira Lie Nielsen på eller tlf DANSK ERHVERV 7

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

DEN DANSKE MODEBRANCHE

DEN DANSKE MODEBRANCHE DEN DANSKE MODEBRANCHE WEAR & DANSK ERHVERV 2014 Fotograf: Pernille Ringsing MALTHE MUNKØE & JONAS SPENDRUP MEYER Introduktion Modebranchen er en central del af den danske erhvervsstruktur. Salget af modevarer

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011 Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport Gennemført af Epinion for FDIH Danskere som e-handler Omsætning og varegrupper Regioner Kundegrupper De mest populære netbutikker Mobilhandel Loyalitet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nyt fra Oktober 2009 Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nutidens danske forældre bruger mere tid på deres børn end tidligere generationer af forældre har gjort. Myten om, at et stadig hårdere

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere