Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården"

Transkript

1 Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Godthåbsvej 74 / Duevej 4-28 Matr. nr. 15 c Frederiksberg Ref.: V.3974 Rekvirent: advokat Torben Winnerskjold på vegne Andelsboligforeningen Duegården Vurderingsdato: og

2 Side 2 af 28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning Rekvirent Valuar Vurderingsobjekt Besigtigelse Beskrivelse Adkomstforhold Vurderingsformål Vurderingstema Dokumenter og bilag Indhentede oplysninger Specifikationer Art og anvendelse Grundareal BBR-oplysninger Offentlig ejendomsvurdering Vandforsyning og -afledning Brandmæssige forhold Elforsyning og -installation Energimæssige forhold Forsikringsforhold Kommune, region og zonestatus Planforhold Byrder og servitutter Grundejernes Investeringsfond Panthæftelser Forurening Markedsmæssige forhold (juli 2010) Økonomisk baggrund Markedsleje for kontorer/klinikker Markedsleje for detailhandelslejemål Investeringsmarkedet for erhvervsejendomme Atypiske markedsforhold Styrker og svagheder Oversigt Besvarelse Forudsætninger Habilitetserklæring Copyright Fremsendelse Bilag... 24

3 Side 3 af 28 1 Sammenfatning Værdifastsættelsen er baseret på en sammenvejning af foretagne markedsanalyser, DTZ s øvrige markedskendskab, de foretagne afkastberegninger for første års afkast. Værdifastsættelsen er foretaget på baggrund af ejendommens stand på besigtigelsestidspunktet. Der er ikke foretaget en egentlig byggeteknisk gennemgang, og bedømmelsen af ejendommens stand er delvist baseret på ejers oplysninger. Værdifastsættelse pr kr skriver kroner to hundrede og halvfems millioner 00/100 Værdifastsættelse pr kr skriver kroner to hundrede og firs millioner 00/100 København, den 20. september 2010 DTZ Egeskov & Lindquist A/S Louis Kjærgaard, partner, MDE statsaut. ejendomsmægler & valuar Kim Valentin, juridisk chef advokat

4 Side 4 af 28 2 Rekvirent A/B Duegården c/o Advokat Torben Winnerskjold Abel & Skovgård Larsen Sønder Allé Århus C 3 Valuar Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE, Louis Kjærgaard og advokat Kim Valentin, begge DTZ Egeskov & Lindquist A/S. 4 Vurderingsobjekt Ejendommen matr. nr. 15 c Frederiksberg, beliggende Godthåbsvej 74 / Duevej 2 28, 2000 Frederiksberg. 5 Besigtigelse Den: 31. august 2009 Til stede: Formand for foreningen Aksel Walløe Hansen Vicevært Bekim Daljifi Louis Kjærgaard, DTZ Egeskov & Lindquist A/S. 6 Beskrivelse Ejendommen, der er opført i 1963 af arkitekt Jørgen Haahr for direktør Jac Hartmann, består af to sammenbyggede bygninger opført med 14 opgange i alt. Bygning 1 mod Godthåbsvej er opført til 5. sal, medens bygning 2 mod Duevej er opført til 6. sal. Ejendommen anvendes for langt størstepartens vedkommende som beboelse, medens en mindre del anvendes til erhverv. Dels en tandlægeklinik og dels en dagligvarebutik som anvendes af Netto/Dansk Supermarked begge i bygning 1. Der er tale om en velbeliggende hjørneejendom opført i gule mursten med fladt tag beklædt med tagpap. Der er mørke vinduer i ejendommen og lejlighederne mod Duevej har alle altaner. Samtlige lejligheder er gulvbelagt med fyrretræsparket og fremstå naturligvis i meget forskellig tilstand. Samtlige badeværelser er belagt med sort terrazzo. Der er istandsatte altaner over alt med rustfrit nedløb og træ rækværk til altanerne, efter det oplyste er størrelsen på samtlige altaner 3,6 x 1,7 meter.

5 Side 5 af 28 På østsiden af ejendommen er der i 1990 isat nye vinduer i træ og aluminium og de vestvendte har vi originale trævinduer, dog oplyses det, at 6. sals vinduer er renoveret omkring Overalt i opgangene er der led pærer mellem 1,4 4 W. Der er kælder under hele ejendommen langs Duevej, en del af den er fyrrum m.v., men ved de 3 første og 3 sidste opgange er der cykelkælder og det er altså i kælder og på terræn samtlige opbevaringsrum som hører til lejlighederne ligger. Affaldsskakter som på Duevej findes i de enkelte lejligheder, findes på Godthåbsvej på svalegangene. Der er elevator i samtlige opgange som både fører til samtlige etager samt kælder. Max 3 personer 225 kg. I opgangene er der endvidere porttelefoner samt indvendige postkasser. Det fremgår af et opsat skilt på ejendommen, at denne er præmieret af Frederiksberg Kommune i beboelseslejligheder er besigtiget: Lejlighed nr. 49 beliggende på Godthåbsvej. Adgang sker via en svalegang, der er som nævnt træparket og gipslofter. Det er en lille et-værelses med kammer. Køkkenet, der fremstår originalt, er ganske lille og der er ingen dør til dette. Der er et enkelt lille badeværelse med brusebad. Duevej 8, 5 tv. er en 3 værelses med 2 kamre på i alt 119 m2. Der er et stort toilet med bad som fremstår originalt med hvide klinker og sort terrazzo. Endvidere er der et ekstra gæstetoilet i denne lejlighed. Det bemærkes, at der var kraftig tobakslugt i opgang no. 8. Duevej 4, 3 th. er en højre lejlighed på i alt 106 m2, der er 2 værelser og 2 kammer. Lejligheden er netop fraflyttet. Der er et originalt køkken med stålbordblade og vask i en. Der er elradiator i køkkenet. Og der er også her et badeværelse og et ekstra gæstetoilet. Duevej 20, 6. sal er en penthouse lejlighed. En helt speciel lejlighed som har loft til kip i store dele af lejligheden. Helt specielt i denne lejlighed (det er den eneste lejlighed, som har det) er der etableret en hems med en stor trappe op til. Her findes en stor terrasse med flisebelægning, en del af terrassen er overdækket og der er ligesom lavet en dørløsning, men det er noget helt specielt for denne lejlighed. Alle 13 penthouse lejligheder har pejs. Endvidere besigtigede vi to erhvervslejemål. Netto, som er en helt almindelig Nettobutik. Der er fliser på gulvene og kælder nedenunder. Loftshøjden var skønsmæssigt 3,5 meter. Tandlægeklinikken på 1. sal, som egentlig består af 4 stk. 52 m2 lejligheder og 1 stk. 67 m2 lejlighed, der er lagt sammen til i alt 275 m2. Den er nyrenoveret og nyindrettet med fyrretræs parketgulve og glasvægge. Badeværelser og køkken m.v. er ligeledes total nyindrettet. Nydelig og meget lys tandlægeklinik. Der var aircondition og udluftning i nogle af rummene Der henvises i det hele til vedhæftede kort og fotos.

6 Side 6 af 28 7 Adkomstforhold Ifølge tingbogen tilhører ejendommen Andelsboligforeningen Duegården. 8 Vurderingsformål Vurdering til brug for ansættelse af ejendommens værdi pr. den 24. februar hhv. pr. den 8. juli Vurderingstema Vurdering i henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber 5 stk. 2. litra b af ejendommens kontante markedsværdi som boligudlejningsejendom pr. den og pr. den Markedsværdien defineres som den vurderede sum, for hvilken et aktiv skulle kunne omsættes på vurderingsdagen mellem en villig køber og en villig sælger i en normal handel mellem gensidigt uvildige parter efter en rimelig markedsføring og forhandling, hvori parterne hver især har handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang. 10 Dokumenter og bilag Skattebilletter for 2010 Ejendomsvurdering pr Årsregnskab 2009 Årsrapport 2008 Årsrapport 2007 Byggeregnskab vedr. renoveringsprojekt Forsikringspolice fra Codan, police nr af Præmieopkrævning fra Codan af Driftsbudget for 2007 Varsling af lejeforhøjelse pr Budget 2010 godkendt på ordinær generalforsamling den Referat af stiftende generalforsamling den Referat af ekstraordinær generalforsamling den Referat af ordinær generalforsamling den Referat af ekstraordinær generalforsamling den Referat af ekstraordinær generalforsamling den Referat af ordinær generalforsamling den Referat af ekstraordinær generalforsamling den Referat af ordinær generalforsamling den Energimærkning af Tilstandsrapport for ejendommens skalmur af Lejeroversigt (boliglejere) af Lejeroversigt (erhvervslejere) af Lejeroversigt af

7 Side 7 af 28 Lejekontrakt med Netto Marked Århus A/S, dateret Lejekontrakt med Tandlæge Kathrine Kjær ApS, dateret Indhentede oplysninger Uofficiel tingbogsattest af BBR-ejermeddelelse af Kommuneplan 2005 Oplysninger fra GI af Oplysning fra Oline.dk Oplysninger fra boligsiden.dk Oplysninger fra boliga.dk Oplysninger fra realkreditnettet.dk 12 Specifikationer 12.1 Art og anvendelse Ifølge offentlig vurdering pr anvendes ejendommen til beboelse Grundareal Ifølge tingbogen andrager ejendommens grundareal m2, heraf vej 71 m BBR-oplysninger Ifølge BBR-ejermeddelelsen har ejendommens bygningsarealer følgende specifikationer, idet der gøres opmærksom på, at arealerne ikke er efterkontrolleret af os. Bebygget Samlet Antal Tag- Kælder Samlet Samlet Antal areal byg.areal etager etage areal boligareal erhvervs- lejl. areal Bygning m m2 6 0 m2 853 m m m2 40 Bygning m m m m m2 0 m2 143 I alt m m m m m m2 183 Lejlighederne er 40 to-værelses lejligheder á 54 m2, 130 tre-, fire- og fem-værelses lejligheder á m2 og 13 syv-værelses penthouselejligheder á 205 m Offentlig ejendomsvurdering Den offentlige ejendomsværdi er for 2008 ansat således: Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr

8 Side 8 af Vandforsyning og -afledning Ejendommen forsynes fra offentligt alment vandforsyningsanlæg og har afløb til offentligt spildevandsanlæg Brandmæssige forhold Ejendommen forudsættes at opfylde de nugældende brandmyndighedskrav. Der ses ikke umiddelbart mangler i henhold til kravene Elforsyning og -installation Ejendommen er udstyret med de for en etagebeboelsesejendom sædvanlige elinstallationer Energimæssige forhold Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Energimærkning af anfører energimærke D med besparelsesforslag på godt kr. 6,1 mio. til efterisolering af ydervægge, hvilket vil give en årlig besparelse på ca. kr og en tilbagebetalingstid på 38,7 år Forsikringsforhold Ejendommen er omfattet af en ejendomsforsikring hos Codan ved policenr Forsikringen dækker brand og anden bygningsbeskadigelse, herunder svamp og insekt, og den årlige præmie 2010/2011 er oplyst til kr Policen angiver ingen usædvanlige vilkår af betydning for værdifastsættelsen Kommune, region og zonestatus Ejendommen er beliggende i byzone i Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Planforhold Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 29 for Frederiksberg Kommune, der udlægger området til boligformål. Bebyggelse i området må kun anvendes til beboelse i selvstændige lejligheder og må ikke anvendes til nogen form for erhverv, herunder til hotel, pensionat, klublejligheder eller lignende, dog må et enkelt værelse i en lejlighed af lejlighedsindehaveren uden medhjælp anvendes til erhverv, som ikke består af produktionsvirksomhed eller er led i en sådan eller kræver lager. Endvidere må en mindre del af en lejlighed udlejes til logerende. Kældre og evt. parterreetager må kun benyttes til fælles formål for bygningens beboere, herunder samlingsrum, parkering, pulterrum og lignende samt til rum som er nødvendige for selve bygnings funktion. Undtaget herfra er ejendomme langs Godthåbsvej, hvor de to nederste etager (stue og 1. sal) i bebyggelsen langs vejen i almindelig husdybde må benyttes til forretningsformål. De øvrige etager må benyttes til beboelse samt pensionat og klublejligheder. Endvidere kan der i de enkelte beboelseslejligheder af lejlighedens indehaver udøves sådanne erhverv, der efter kommunalbestyrelsens skøn almindeligvis udøves i beboelseslejligheder, herunder de såkaldte liberale erhverv (virksomhed som advokat, arkitekt, ingeniør, læge og lignende), når der opretholdes en beboelse på mindst 3 værelser, omfattende mindst 2/3 af lejlighedens areal ekskl. trappe. Eventuelle kælderetager må anvendes til lager og forretningsvirksomhed.

9 Side 9 af 28 Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen for område 4.B.2, der udlægger området til etageboliger. Maksimal bebyggelsesprocent 110 Maksimalt etageantal ekskl. tagetage Byrder og servitutter Ifølge tingbogen er der tinglyst følgende byrder og servitutter på ejendommen: Dokument om forpligtelse til hegn, bebyggelsesindskrænkning Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v. evt. forpligtelse til at deltage i omkostninger ved anlæg af vej og nedlægning af vand- og kloakledninger Dokument om afgivelse af areal til offentligt fortov dog at det henfører under ejendommens ubebyggede arealer Dokument om fælles brandmur/gavl m.v., gårdkælder m.v Dokument om kælderlokale, hegn m.v Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v Dokument om evt. fjernelse af kedler til varmeanlæg og radiatorer Dokument om transformerstation m.v Lejekontrakt om udlejning af 16 bilparkeringspladser, regler for opsigelse, aflysning m.v Dokument om Frederiksberg Kommunes fortrinsret mht. 36 lejligheder m.v Dokument om afgivelse af areal til Frederiksberg Kommune Dokument om afgivelse af areal til offentligt fortov, renholdelse heraf m.v Dokument om vilkår for tilladelse til at der opsættes baldakin ud for Godthåbsvej 74 m.v Dokument om fjernvarme m.v Dokument om tilbudspligt iht boligministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 25/3 75 m lov om leje m.v Dokument om betingelse for tilladelse til opførelse af vindfang tilbygning ved hjørnet af Duevej og Godthåbsvej Lokalplan nr Dokument om vilkår for tilladelse til at opføre et 34,5 m2 vindfang Lejekontrakt med Netto Marked Århus A/S vedr. butikslokale m.v Deklaration vedr. salgs- og pantsætningsforbud. Påtaleberettiget: Nykredit Bank Lejekontrakt mellem A/B & Tandlæge Katrine Kjær ApS. Uops. i 15 år fra udlejers side Tillæg til deklaration vedr. transformerstation Udskrifter af de enkelte servitutter er ikke modtaget og derfor ikke gennemgået, men umiddelbart vurderes de tinglyste servitutter ikke at være særligt belastende for ejendommens omsættelighed eller værdifastsættelse på vurderingstidspunktet. Der tages dog forbehold for deklaration lyst den vedr. salgs- og pantsætningsforbud.

10 Side 10 af Grundejernes Investeringsfond Senest tilgængelige saldi (forud for de to vurderingstidspunkter) for 18 og 18b er pr , hvor saldiene udgjorde følgende: 18 kr. 0 18b kr saldoen refunderes ikke i forbindelse med en handel. 18b saldoen følger ejendommen - beløbet er bundet i GI, og der sker derfor ikke en egentlig refusion Panthæftelser Eksisterende panthæftelser er nærværende vurdering uvedkommende, idet ejendommen vurderes på kontantbasis Forurening Ifølge tingbogsattest af er der ikke foretaget notering om at ejendommen er kortlagt som jordforurenet. Pr. 1. januar 2008 er samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blevet områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. 13 Markedsmæssige forhold (juli 2010) 13.1 Økonomisk baggrund Danmark har været inde i en periode med recession og er fortsat ramt af den globale økonomiske krise. Recessionen varede i fire kvartaler, men er nu afløst af en ganske svag vækst. Nedgangen i aktiviteten er bremset noget op, kraftigt hjulpet af de markante økonomisk-politiske tiltag, der er gennemført over det meste af verden. Dansk økonomi er dermed kommet fri af den nedgang i tillid, efterspørgsel og produktion, som fulgte efter finanskrisens eskalering i september Boligmarkedet er stabiliseret, forbrugertilliden er tilbage på et normalt niveau og privatforbruget stiger pænt. Også eksporten ser ud til at være i fremgang, trukket af den gradvise genopretning af verdensøkonomien. Egentlig økonomisk ekspansion har dog endnu lange udsigter, hvilket især skyldes den pt. eskalerende europæiske gældskrise, som blandt andet har medført markante fald på alverdens aktiemarkeder. Samtidig er der tegn på, at den spirende økonomiske vækst i USA igen er på retur samt tegn på en tiltagende spekulation i en tilbagevenden til egentlig recession. Investorerne søger igen mod sikker havn med en stærkt øget interesse for statsobligationer i lande som Tyskland og Danmark, som er mindre gældsatte, hvilket har medført faldende renter. Gennem andet halvår 2009 er BNP vokset med ca. 1,25 % på årsbasis og fremgangen ventes at fortsætte. Produktionen skønnes at stige med 1,4 % i år og 1,7 % næste år. Fremgangen i år er særligt drevet af den usædvanligt lempelige penge- og finanspolitik i Danmark

11 Side 11 af 28 og en række andre lande. I 2011 er væksten i højere grad båret af eksport og private investeringer, og fremgangen er dermed mere selvbærende. Udviklingen i den registrerede ledighed og bruttoledigheden har overrasket positivt de seneste måneder og skønnet for 2010 og 2011 er nedjusteret markant. Den registrerede ledighed ventes at udgøre henholdsvis personer i år og personer næste år. Den danske økonomi hviler på et relativt stærkt, men fortsat noget usikkert fundament efter flere år med høj vækst. Udenlandsgælden og den offentlige gæld er væsentligt reduceret igennem det første årti, men er igen stigende. Efter en periode med overskud på de offentlige finanser er disse nu vendt til et underskud. Betalingsbalancen er forsat positiv og udvikler sig med et fortsat stigende overskud, godt hjulpet af relativt uændret vækst i importen. Danmark er et af de lande, der har den mest lempelige finanspolitik i 2009 og Det medvirker til en stor svækkelse af de offentlige finanser. Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til 5,1 % af BNP i 2010 og 4,4 % i Finanspolitikken er lempet markant i 2009 og 2010 for at understøtte vækst og beskæftigelse. Lavkonjunkturen i 2009 og 2010 og den ekspansive finanspolitik indebærer store underskud på de offentlige finanser. Underskuddet på de offentlige finanser i 2009 er opgjort til 46,7 mia. kr., og det forventes at stige til 88,2 mia. kr. i Det svarer til 2,8 pct. af BNP i 2009 og 5,1 pct. af BNP i Samlet set svækkes de offentlige finanser med knap 150 mia. kr. fra 2008 til Internationale økonomer advarer fortsat om, at den globale økonomi er inde i den værste økonomiske krise i nyere tid og der er fortsat usikkerhed omkring udviklingen i den internationale økonomi, primært i Europa og til dels i USA, hvorimod landene i Asien ser ud til at være kommet tidligere ud af krisen. Nedjusteringer af væksten på Danmarks eksportmarkeder påvirker vækstudsigterne i negativ retning, og i de mest pessimistiske prognoser er der udsigt til en markant anderledes økonomisk udvikling i Danmark i fremtiden. Ledigheden er fortsat lav og der var ved udgangen af maj 2010 ca ledige, svarende til 4,1 % arbejdsløshed. For året 2009 faldt den samlede beskæftigelse med personer svarende til 3,6 % af arbejdsstyrken. Tilbagegangen i Danmarks BNP har allerede medført en markant stigning i ledigheden gennem 2009, dog set i et internationalt lys, fra et meget lavt niveau. Med stor uudnyttet kapacitet i erhvervslivet forventes arbejdsløsheden fortsat vokse det næste års tid, måske mere, afhængig af udviklingen i den internationale handel og privatforbruget i Danmark. På grund af den demografiske udvikling reduceres den danske arbejdsstyrke i de kommende mange år med ca personer årligt, hvilken i nogen grad på kort og mellemlang sigt dog vil modvirke en endnu værre udvikling i ledigheden. Modsat virkning har en tiltagende udflytning af arbejdspladser til diverse billiglande. På boligmarkedet er der fortsat et stort antal boliger til salg, lange liggetider og få handler. Seneste tal fra Realkreditrådet tyder imidlertid på at prisfaldet på ejerboliger er stoppet, især i Københavnsområdet, hvilket bør ses i lyset af det pt. meget lave renteniveau på flexlån med kort løbetid. På lidt længere sigt er der dog forventning om, at den korte rente vil falde tilbage til et mere normalt og højere niveau, hvilket vil påvirke boligmarkedet i negativ ret-

12 Side 12 af 28 ning. Denne udvikling lægger en dæmper på det private forbrug og dermed på den økonomiske vækst. Der har i Danmark fra 2004 og fremefter været et atypisk højt privatforbrug, der er blevet gjort muligt af skattelettelser, et lavt renteniveau, stigende boligpriser og dermed stigende friværdier og rekordhøj beskæftigelse. Privatforbruget toppede i 2005 med realvækst på 5,2 % og var i ,8 % og i ,3 %. Privatforbruget regnet i sæsonkorrigerede, faste priser (2000) er faldet ca. 6 % i perioden 4. kvartal 2007 til 4. kvartal Det private forbrug forventes i 2010 i nogen grad at blive understøttet af en pæn stigning i de disponible indkomster og skattelettelser i resten af Der er siden efteråret 2008 gennemført meget kraftige lempelser i både penge- og finanspolitikken, som har haft gradvis stigende effekt. Lempelserne forventes at bidrage til en fortsat gradvis, moderat forbedring af konjunkturerne, men ikke egentlig ekspansion i økonomien. Virksomhedernes adgang til banklånsfinansiering er fortsat ganske svær, og kreditstramningerne opleves konkret som højere rente og krav om større sikkerhed. Det danske renteniveau følger normalt renteniveauet i euro-området, men med baggrund i den igangværende finansielle krise har der i en periode været en betydelig renteforskel. Renteforskellen er dog igen indsnævret til sit normale leje. Den nuværende økonomiske situation rummer fortsat en risiko for, at krisen forværres yderligere, og bliver svækkelsen i udlandet dybere og mere længerevarende end antaget, vil det få yderligere negativ effekt på de økonomiske forhold. Konjunkturudsigterne er derfor fortsat behæftet med større usikkerhed end under mere stabile forhold Markedsleje for kontorer/klinikker Markedslejen for kontorer uden for de største byer, har i perioden fra 2006 til ultimo 2009, ligesom i de store byer først bevæget sig op, men er efter finanskrisens indtog faldet tilbage ned til et niveau omkring niveauet i 2006, som en følge af den tiltagende recession i den seneste del af perioden, hvor sekundære beliggenheder og yderområder er blevet særligt ramt. For så vidt angår Hovedstaden, Århusområdet og de største byer har vi endnu ikke med overbevisning kunnet konstatere væsentlige fald i lejeniveau, om end lejermarkedet er noget svagere, især hvad angår den ældre og mere umoderne bygningsbestand. Lejerne er tiltagende mere kritiske både hvad angår beliggenhed, men også hvad angår funktionel indretning i forsøg på optimering af den samlede lejeomkostning. Moderne byggeri og indretning giver ofte mulighed for en bedre udnyttelse af de anvendte arealer, hvilket samlet set reducerer omkostningen på trods af at der betales en højere leje pr. m Markedsleje for detailhandelslejemål For så vidt angår Hovedstaden og de største byer har vi endnu ikke med overbevisning kunnet konstatere væsentlige fald i lejeniveau, om end lejermarkedet er noget svagere, især hvad angår sekundære beliggenheder og den ældre, mere umoderne bygningsbestand. Le-

13 Side 13 af 28 jerne er tiltagende mere kritiske både hvad angår beliggenhed, men også hvad angår funktionel indretning i forsøg på optimering af den samlede lejeomkostning. Markedslejen for detailhandelslejemål uden for de største byer har i perioden fra 2006 til ultimo 2009, ligesom i de store byer, først bevæget sig op, men er efterfølgende faldet tilbage ned til et niveau omkring niveauet i 2006, som en følge af den tiltagende recession i den seneste del af perioden, hvor sekundære beliggenheder og yderområder er blevet særligt ramt. I Danmark sker der en fortsat koncentration af detailsalget, idet salget flytter sig fra de mindre til de større byer og fra de gamle shopping centre til de mere moderne centre. Salget bevæger sig også fra de selvstændige butikker til detailkæderne, enten de frivillige kæder eller kapitalkæderne. I denne udvikling klarer de store byers butiksstrøg sig generelt godt i konkurrencen med de moderne centre. Denne udvikling resulterer i en meget stor konkurrence om de bedste beliggenheder og tvinger også detailhandlen til stadigt at blive mere konkurrencedygtig. De sidste 5 års vækst i detailsalget frem til starten af 2008 har skabt en stor efterspørgsel på detailarealer, som det historisk har været vanskeligt at udvikle i Danmark på grund af planlovgivningen. Nylige lempelser i planlovgivningen har været medvirkende til, at der de seneste år er kommet mange nye shoppingcentre til og samtidig er ældre shoppingcentre blevet moderniseret, hvilket tilsammen har givet mange nye eller renoverede m2 butiksarealer. Der er de seneste år investeret store milliardbeløb i butikscentre landet over, og der er en forventning om, at det er en udvikling, der vil fortsætte. Tomgangen for detailarealer har været svagt stigende fra slutningen af 2006, men er fortsat på et lavt niveau og efterspørgslen på detailarealer i Danmark er fortsat ganske høj. Ved udgangen af 1. kvartal 2010 var 5,13 % af det samlede butiksareal i Danmark ledigt en stigning fra 4,51 % i forhold til samme tid året før. Også i Københavns omegn er tomgangen inden for detailhandlen stigende - ved udgangen af 1. kvartal 2010 med 3,4 %, svarende til i alt m2 ledige detailhandelslokaler, og tendensen er en kontinuerlig stigning i ledige detailhandelslokaler. Udbuddet af ledige detailhandelslokaler forventes at stige de kommende 9-12 måneder, og da efterspørgslen forventes at stagnere, vil det afspejle et langt svagere marked, end hvad vi har set de seneste år. Selv om der er større efterspørgsel end udbud af de bedst beliggende butikslejemål, er mange detailhandlende meget kritiske med kravene til beliggenhed de vil ofte ikke stille sig tilfreds med en mindre god placering, men vil hellere vente på den ideelle placering Investeringsmarkedet for erhvervsejendomme Det danske investeringsmarked for ejendomme har fulgt den samme trend som hovedparten af andre internationale markeder over de seneste år, hvilket, hjulpet på vej af en mangel på gode investeringsejendomme i perioden, har presset afkastet på investeringsejendomme ned. Udbuddet af likviditet til investeringer i ejendomme har i en periode været meget stort, men er som følge af uroen på de finansielle markeder stadigvæk stærkt reduceret, og med

14 Side 14 af 28 stærkt stigende finansieringsomkostninger til følge, har dette klemt rækken af de mindre velfunderede investorer ud af markedet. Investeringsmarkedet for ejendomme er svagere, end det har været de seneste år, og aktuelt er der fortsat forventning til et stigende 1. års afkast. For sekundære beliggenheder, eksempelvis i Københavns omegn, er 1. års afkast steget 1,0-1,5 % point og der er ikke forventning om lejevækst inden for de kommende måneder, nok snarere tværtimod. Investeringer, som i den afsluttede opgangsperiode alene var finansdrevet, er nu i langt højere grad afhængige af mere forsigtige valgkriterier, god management med fokus på velbeliggende aktiver og cash flow. I et sådant klima er der forventning om, at sekundære aktiver rammes hårdere og at afkastkløften mellem de primære og de sekundære ejendomme udvides yderligere Atypiske markedsforhold I tider som disse bør man gøre sig klart, at traditionelle økonomiske modeller, der bygger på simplificerede fremskrivninger af historiske tal kan give falsk tryghed. Modellerne fanger ikke voldsomme og uventede omslag i de økonomiske forhold, hvilket bekræftes af den seneste volatile udvikling på verdens finansmarkeder. Aktuelt er ejendomsmarkedet, som følge af finanskrisen, stærkt negativt påvirket, hvilket på kort og mellemlang sigt betyder, at ejendomspriserne er under pres. Antallet af handler er stærkt reduceret og transaktioner er enten ikke blevet gennemført, eller vilkår er blevet genforhandlet med et ringere udbytte for den sælgende part. Generelt er vores vurderinger derfor mere usikre i dag, som følge af færre aktuelle og sammenlignelige handler før krisen, hvor markedet var langt stærkere og antallet af handler væsentligt større. Denne negative spiral har fået yderligere styrke på baggrund af den seneste konkursbølge og diverse redningspakker inden for banksektorer, både indenlandsk såvel som udenlandsk, hvilket har skabt tvivl og usikkerhed om tilgængeligheden af kapital til finansiering af ejendomsprojekter m.v. I henhold til god vurderingspraksis (RICS 3.2.4) skal en valuar ikke alene gøre brug af historiske sammenligninger, men praksis kræver i lige så høj grad, at valuaren bruger sit markedskendskab og professionelle skøn. Den ovennævnte situation, hvor antallet af sammenlignelige transaktioner er så stærk reduceret, hvor markedet ikke længere fungerer normalt, leder os derfor til den konklusion, at markedet befinder sig i en anormal situation og at der således er en unormal og højere usikkerhed i vores vurdering. Indtil markedet har stabiliseret sig og antallet af sammenlignelige transaktioner igen øges, består denne øgede usikkerhed.

15 Side 15 af Styrker og svagheder Overordnet må ejendommen vurderes at have følgende særlige styrker: 1. God beliggenhed på Frederiksberg 2. Klassisk ejendom med veldisponerede og lyse lejligheder 3. Ejendommen indeholder lejligheder i forskellige størrelser, men alle i fornuftige størrelser for området 4. Almindelig god vedligeholdelsesstand 5. Grønne områder/legeplads 6. Parkeringsmuligheder for biler og motorcykler i egne garager og på terræn 8. Ejendommens størrelse betyder en passende stor forvaltningsenhed Overordnet må ejendommen vurderes at have følgende svagheder: 1. Traditionel, ikke særligt spændende arkitektur 2. Nogle af opgangende lugtede meget af røg Oversigt Ejendommens standard Beliggenhed By i forhold til amt/kommune Kvarter i Beliggenhed i kvar- forhold til by teret Grund; udformning og beskaffenhed Bygningerne Anvendelse og deres vedligeholdelse og indretning Udviklingsmuligheder God x x x Middel x x x x Under middel 14 Besvarelse Ved vurdering af ejendommen efter Lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber 5, stk. 2, litra b ansættes værdien af ejendommen som den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Der må derfor opstilles et omkostningsbestemt lejebudget, hvilket der nedenfor er udarbejdet forslag til. Der er taget udgangspunkt i Driftsbudget 2007 med Arbejdsskema som seneste omkostningsbestemte budget, Årsregnskab 2009, gældende hensættelsesbeløb til ud- og indvendig vedligeholdelse og gældende reguleringssatser og normtal for vicevært og administration m.m.

16 Side 16 af 28 Anslået omkostningsbestemt leje 2010 Driftsudgifter Skatter og afgifter Forsikringer og abonnementer Renholdelse m.v Varme og vand El og gas Diverse (vaskeriindtægt) Afkast 7% af 15. alm. vurdering, kr tillæg iht. BRL 9 stk Driftsudgifter og afkast Boligprocent Boligernes andel i budgettes udgifter 89,45% Administration (2010) 183 lejligheder á kr Budgetleje Budgetleje anslået Boligernes andel 2007 reguleret 2% p.a. i 3 år med tillæg af normtal 2010 administration Afsætning til vedligeholdelse LL m2 á kr m2 á kr b m2 á kr Årsleje 2010 ekskl. forbedringsforhøjelse Faktisk opkrævet boligleje 2010 kr. 472,51 pr. m m Difference (fordbedringstillæg?) NOTER Ifølge det udleverede materiale er der ingen detailoplysninger om forbedringer (forbedringstillæg) - hverken individuelle eller generelle og det er derfor forudsat, at forbedringstillæg indeholdt i den faktisk opkrævede leje for de p.t. 57 udlejede lejligheder er udtryk for et gennemsnit i hele ejendommen.

17 Side 17 af 28 Erhvervslejemålene: Ejendommen indeholder 2 erhvervslejemål et butikslejemål udlejet til Netto, og en klinik udlejet til en tandlæge. Netto: Lejemålet omfatter ca. 720 m2 butik og ca. 535 m2 kælder Lejemålet er påbegyndt Årlig leje 2010 kr moms (kr pr. m2 når kld. vægtes 25%) Depositum 6 mdr. Lejeregulering 75% af stigningen i nettoprisindekset (NPI75%) Uopsigelighedsperiode udløbet Opsigelsesvarsel 6 mdr. Lejemålet er overtaget som beset og skal ved fraflytning uden retableringspligt afleveres i god og vel vedligeholdt og rengjort stand. Tandlægeklinik: Lejemålet omfatter 267,3 m2 klinik og 6 m2 kælder samt 6 p-pladser Lejemålet er påbegyndt Årlig leje 2010 kr (kr pr. m2 ). Lejen tillægges ikke moms. Depositum 6 mdr. Lejeregulering med stigninger i nettoprisindekset (NPI100%) dog minimum 3% Uopsigelighedsperiode udløbet Opsigelsesvarsel 6 mdr. Lejemålet er overtaget som beset og skal ved fraflytning uden retableringspligt afleveres i god og vel vedligeholdt og rengjort stand. Erhvervslejemålene er efter vurderingsmændenes opfattelse udlejet til gældende markedsleje. Vurderingen heraf er baseret til DTZ s markedskendskab og kan blandt andet understøttes af et udpluk af omsatte og udbudte, mere eller mindre sammenlignelige lejemål i henhold til Oline: Omsat Adresse Postnr. Etage areal Leje/m² Flash Line Falkoner Allé 98 st Butik på Falkoner Alle Borups Alle 135, st m2 butik + 60 m2 kælder Rolighedsvej 8, kld Frederiksberg m2 butik ved Falkoner Allé Peter Bangs Vej 97 st Butik v/ Peter Bangs Vej Station Smallegade 26B st m2 butik på Frederiksberg Falkoner Allé 49 st m2 butik på Falkoner Allé Marielystvej 1 st m2 hjørneforretning

18 Side 18 af 28 Udbud pr Adresse Postnr. Etage areal Leje/m² Salg/m² Flash Line Nordre Fasanvej 144 st Andelsbutik Allégade Butikslejemål 250 m2 Nordre Fasanvej 39A st Uden afståelse Allégade 19 st Butik 155m2 90 m2 kld. Frederiksberg Allé Frederiksberg Attraktivt butikslejemål. Falkoner Alle 14 st Bedste placering Dirch Passers Allé v/flintholm S-tog Godthåbsvej Lille MOMSFRIT lejemål Gammel Kongevej 84 st Frederiksberg Hjørneforretning Falkoner Alle 75 st Stort Butikslokale På baggrund af ovennævnte kan der opstilles følgende forslag til driftsbudget 2010 (skyggebudget) for ejendommen: Indtægter Faktisk opkrævet boligleje 2010 hvis alle 183 lejl./ m Erhvervslejeindtægt Netto og tandlægeklinik Garageleje Carportleje P-pl. på terræn Kælderrum Vaskeri Driftsudgifter Skatter og afgifter Forsikringer og abonnementer Renholdelse m.v Varme og vand El og gas Diverse (vaskeriindtægt) Administration (183 lejl. á % af erhvervsleje Udv. vedl m2 á kr. 159 *) Indv. vedl m2 á kr Nettoleje til forrentning af købesum NOTER *) Svarer ca. til 18 og 1/3 18b - henset til at saldi på 18 og 18b er 0,00 kr. hhv. minus ,98 kr. (næsten 2 års hensættelse) og forudsat at renoveringsprojekt af er/bliver gennemført. Ejers budget 2010 budgetterer med kr (!))

19 Side 19 af 28 Der kan herefter opstilles følgende priskalkulation: Deposita Faktiske Saldo 1 md. Start- Boliger deposita indv. vedl. forudbetalt Startafkast forrentning Pris I 3 mdr. erhverv LL 22 leje Pris II Pris II pr. m² ,00% ,25% ,50% ,75% ,00% ,25% ,50% ,75% ,00% Markedet p.t. er stadig turbulent med faldende/stagnerende ejerboligpriser og lange salgsperioder, stigende/stagnerende afkastkrav og skærpede krav ved finansiering af boligudlejningsog andre investeringsejendomme. Især markedet for boligudlejningsejendomme er trængt. Boligudlejningsejendomme omsættes erfaringsmæssigt (i et normalt marked) til % af ejerlejlighedspriserne, og nærværende ejendom vurderes pga. beliggenhed, potentiale og stand m.m. at være en relativ attraktiv investeringsejendom, hvorfor vi vurderer, at ejendommen i dagens marked at repræsentere en værdi i størrelsesorden kr med et 1. års afkast på 1,5-1,75 %. Dette er et relativt lavt afkast i det nuværende marked men skal bl.a. ses i lyset af kvadratmeterprisen, jf. nedenfor under Afkast contra kvadratmeterpris. Der henvises i øvrigt til nedenstående tal fra Realkreditrådet over registrerede salg det seneste år af m2 store ejerlejligheder på Frederiksberg, ligesom det bemærkes, at Boligsiden.dk på vurderingstidspunktet viser 12 boliger på m2 i prisniveauet kr. 2,2-4,7 mio. hhv. kr pr. m2 og 25 boliger på m2 i prisniveauet kr. 1,3-1,9 mio. hhv. kr pr. m2. Kvadratmeterpris K K K K K K Ejerlejligheder Kilde: Realkreditrådet Moderniseringspotentiale: I fastsættelsen af værdien må der tages hensyn til ejendommens moderniseringspotentiale, omend der i det nuværende marked ikke betales så meget for potentialer som tidligere. Moderniseringspotentialet kan kort beskrives som de muligheder, der i en udlejningsejendom ligger for at forbedre afkastet gennem at renovere/forbedre de enkelte lejligheder og derefter opkræve en højere husleje.

20 Side 20 af 28 En grov-beregning kunne se ud som følger: (beregning i kr./m2) Nuværende lejeniveau (omk.best.leje) kr. 473 Lejepotentiale max. formentlig i niveauet kr. 950 Forhøjelsesmulighed, formentlig i niveauet kr. 477 Ved et afkast i niveauet 4,25% (ejendomme uden potentiale sælges til højere afkast end ejendomme med potentiale) medfører det en værdiforøgelsemulighed i niveauet kr Modernisering/forbedringer koster antageligt i niveauet kr (også under hensyntagen til minimumsbeløbet for en 5 stk.2 modernisering) Gevinstmulighed pr. m2 kr hvilket modsvarer i niveauet kr. 20,8 mio. ved et moderniseringspotentiale på f.eks m2. Det må dog erindres, at moderniseringer ikke kan ske mod lejers vilje, og at der derfor formentlig vil gå adskillelige år, inden ejendommen er fuldt moderniseret, hvilket giver stor usikkerheder på beregningen. Efter fuld modernisering vil ejendommens afkast efter ovennævnte simplificerede beregninger i dagens marked være i størrelsesordenen 4,5%. Spekulativt element: Der har i mange år været et spekulativt element i investeringen i boligudlejningsejendomme, som består i - Troen på prisstigninger. I en hel generation har boligudlejningsejendomme kun oplevet prisstigninger. Mange investorer har derfor været villige til at acceptere et meget lavt 1.års afkast i troen på at værdistigningen ville ændre det reelle afkast betydeligt. - Forventningen om at den restriktive lejelovgivning på et tidspunkt i fremtiden lempes med deraf følgende muligheder for øget lejeindtægt og afledte værdistigninger. - I alle markeder vil investorer altid søge at finde et område (f.eks. et geografisk område) hvor værditilvæksten vil blive højere end gennemsnitligt. København NV blev i slutningen af opgangstiderne et af de områder, hvor mange investorer troede på positiv udvikling af området og dermed en øget værditilvækst. I det nuværende marked er mindst to af de tre ovenstående muligheder for værditilvækst ændret således, at investorerne ikke længere ønsker at købe i forventning til en kommende værditilvækst. I stedet vil de se værdierne her og nu og ønsker ikke at betale for udviklingspotentialer. Dette er sammen med selve finanskrisen (svært at låne penge) og afsløringen af bytte-klubben medvirkende årsag til det aktuelle, store prisfald på boligudlejningsejendomme. Sammenligninger: Som ovenfor anført er der i de seneste år kun solgt relativt få boligudlejningsejendomme både i det aktuelle område og i markedet generelt. Dette bekræftes af statistik-udtræk fra erhvervsmæglernes fælles database Vi har foretaget udtræk af både ejendomme under udbud og af solgte ejendomme, og vi har foretaget udtræk både for februar og for juli 2010.

VURDERINGSFORRETNING

VURDERINGSFORRETNING Side 1 af 10 VURDERINGSFORRETNING VEDRØRENDE Ejendommen matr. nr.: 4 cu Kastrup by, Kastrup Tårnby beliggende Saltværksvej 71 73 B og Kastrupvej 292 296, 2770 Kastrup Side 2 af 10 VURDERINGSFORRETNING

Læs mere

Vurderingsrapport vedr. ejendommen:

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: Vurderingsrapport vedr. ejendommen: Østerbrogade 50 / Willemoesgade 4-6 Matr. nr. 2396 Udenbyes Klædebo Kvarter, København Ref.: V.4109 Rekvirent: Klaus Gerløv på vegne A/B Østerbrogade 50 / Willemosgade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

VURDERING PARCELHUSGRUNDE

VURDERING PARCELHUSGRUNDE VURDERING PARCELHUSGRUNDE Beliggende: Ejer: Kirsebærvænget, 9620 Aalestrup Brombærvej, 9620 Aalestrup Solbærvej, 9620 Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Rekvirent:...

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder.

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder. VURDERINGSRAPPORT Tinghusvej 10A-10B, 3480 Fredensborg. Arealer: Boligareal 712 m² Kælder 256 m² Grundareal 898 m² Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af

Læs mere

Jytte Bille Erhverv ApS. Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S

Jytte Bille Erhverv ApS. Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S Dato: 18. marts 2010 Beliggenhed: Matr. nr.: Ejer: Rekvirent: Bergthorasgade 37 m.fl., 2300 København S 180-183, Amagerbros Kvarter Andelsboligforeningen

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072 SALGSOPSTILLING Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder Ørnevej 5, 4700 Næstved Sag ERH15072 Ejendommen er facaderenoveret med nye fuger Fuld kælder med fjernvarme, vaskerum m.v. 3 væreles lejligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 Jernbanegade 2 A og B, 6740 Bramming Velbeliggende udlejningsejendom med beboelse og erhverv Pris kontant kr. 1.975.000 Afkast 1. år, anslået 10,2 % Årlig lejeindtægt

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen. Gl.Torv 3, 4200 Slagelse.

SALGSPROSPEKT. Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen. Gl.Torv 3, 4200 Slagelse. SALGSPROSPEKT Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen Gl.Torv 3, 4200 Slagelse Sag ERH14119 3 lejemål, to er udlejet - ét er p.t. ledigt... Butik i stueplan,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 315.752

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 057

SALGSPROSPEKT Sag nr. 057 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 057 Rolfsgade 100, 6700 Esbjerg VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I INDRE BY Pris kontant: Kr. 5.650.000 Afkast 1. år, anslået: 6 % Boligareal: 435 m 2 Erhvervsareal:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

Præstøvej 111, 4700 Næstved

Præstøvej 111, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Velholdt kontorejendom med synlig beliggenhed Præstøvej 111, 4700 Næstved Sag ERH15008 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 11. september 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Præstøvej

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rummelig udlejningsejendom med tre lejemål og fælles gårdhave Dampmøllegade

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 ½- SALGSPROSPEKT Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 Meget sjældent udbudt ejerlejlighed i den"bedste" gågade i Næstved. 179 m²

Læs mere

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8 LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 087 Skolegade 39, 6700 Esbjerg Erhvervsejendom med stort parkeringsareal i centrum Erhvervsareal: 760 m 2 Kælderareal: 105 m 2 Grundareal: 1.166 m 2 23 parkeringspladser

Læs mere

Kontor komplekser i Esbjerg

Kontor komplekser i Esbjerg Kontor komplekser i Esbjerg Sag 114012 TIL SALG Esbjerg - Bavnehøjvej 6-12 To markante og velbeliggende komplekser Nær Esbjerg Havn, centrum samt motorvejsafkørsel Udlejet til flere lejere Gode parkeringsforhold

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved SALGSOPSTILLING 177 m² ejerlejlighed til erhverv - fri for lejemål. Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved Sag ERH15105 God erhvervsejerlejlighed - beliggende i hyggelig handelsgade Her god gående trafik

Læs mere

Smuk og velbeliggende boligudlejningsejendom på Østerbro

Smuk og velbeliggende boligudlejningsejendom på Østerbro Salgsopstilling Smuk og velbeliggende boligudlejningsejendom på Østerbro Herskabslejligheder Sag AB2350S Rosenvængets Sideallé 5, 2100 København Ø Alle lejlighederne frigøres i sommeren 2014 Stort potentiale,

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Salgsopstilling Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 Treldevej 86, 7000 Fredericia Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 9.995.000

Læs mere

Market Update. Erhverv Poul Erik Bech. Erhverv Poul Erik Bech. v/ Poul Randrup og Helge Rud Larsen,

Market Update. Erhverv Poul Erik Bech. Erhverv Poul Erik Bech. v/ Poul Randrup og Helge Rud Larsen, Market Update v/ Poul Randrup og Helge Rud Larsen, 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 15 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger 40+ boligbutikker Solgte

Læs mere

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 EJENDOMMEN: Markant boligudlejningsejendom med meget smukt mønstret murværk mod Vodroffsvej. Ejendommen har den bedste

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Erhvervs- og boligejendom Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 Unik beliggenhed på torvet over for

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

Investeringsejendom i Esbjerg

Investeringsejendom i Esbjerg Salgsopstilling Investeringsejendom i Esbjerg Sag 114002 Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V Udlejet til Semco Maritime A/S Består af kontor- og lagerfaciliteter Fremstår flot, fleksibelt og indbydende

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 Stationsvej 3, 6830 Nørre Nebel ERHVERVSEJENDOM MED VILLA Pris kontant: Kr. 1.450.000 Årlig lejeindtægt: Anslået kr. 160.000 Erhvervsareal: 277 m 2 Boligareal:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Bedste beliggenhed i Nakskov.

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Bedste beliggenhed i Nakskov. - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Bedste beliggenhed i Nakskov. Axeltorv 2-4, 4900 Nakskov Sag 905643 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 112992 TIL SALG Kolding - Kokbjerg 29b Beliggende i attraktivt erhvervsområde Kort afstand til motorvej Gode parkeringsmuligheder Fuldt udlejet Kontantpris kr. 17.925.000

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

Vurderingsrapport 041414MH. Sag. Kontor, lager og industri. Adresse: Vurderingsrapporten udarbejdet for: Ejendommen er vurderet til:

Vurderingsrapport 041414MH. Sag. Kontor, lager og industri. Adresse: Vurderingsrapporten udarbejdet for: Ejendommen er vurderet til: Vurderingsrapport Kontor, lager og industri Sag 041414MH Adresse: Viborgvej 792A, 8471 Sabro Vurderingsrapporten udarbejdet for: Finn S. Ejendomme V ApS Ejendommen er vurderet til: Kr. 8.000.0000 Sag:

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 - SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål Beliggende i midtbyen Tæt på alt Ingen lejer God stor grund Parkering er etableret Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 DEAS ERHVERV

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Salgsopstilling Investeringsejendom på gågaden i Kolding Østergade 22-24, 6000 Kolding Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

V U R D E R I N G. Sommerstedgade 34-36, 1718 København V Dybbølsgade 18-20, 1721 København V Krusågade 29, 1719 København V.

V U R D E R I N G. Sommerstedgade 34-36, 1718 København V Dybbølsgade 18-20, 1721 København V Krusågade 29, 1719 København V. V U R D E R I N G Ejendommen: Ejer: Rekvirent: Sommerstedgade 34-36, 1718 København V Dybbølsgade 18-20, 1721 København V Krusågade 29, 1719 København V A/B Dybbølsgård A/B Dybbølsgård v/atb ApS Vurdering

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 Pris = 9.195.000kr. Forrentning på ca. 5% Mulighed for udnyttelse

Læs mere

VURDERING AF EJENDOMMEN

VURDERING AF EJENDOMMEN Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Vurd. nr. 06-518 VURDERING AF EJENDOMMEN Beliggenhed..: Lyngbyvej 38-60 / Omøgade 2-6 / Sejrøgade 1-5, 2100 København Ø Matrikelnr

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 Stenhuggervej 1, 6710 Esbjerg V Velbeliggende erhvervsbygning med stor opmærksomhedsværdi Pris kontant: Kr. 1.800.000 Kun kr. 3.400 pr. kvm. Areal butiksdel:

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 TIL SALG Fredericia - Treldevej 86 Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 8.000.000 1.

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Adelgade 59, 4720 Præstø

SALGSPROSPEKT. Adelgade 59, 4720 Præstø Vestergade 26, 4690 Haslev Tlf.: 26220028 og 26223357 info@heegaard-bolig.dk - www.heegaard-bolig.dk SALGSPROSPEKT Spændende investeringsejendom på hovedstrøg i Præstø Adelgade 59, 4720 Præstø Sag EH-1403

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 Bytoften 20, 6710 Esbjerg V Hjerting Bycenter - butikscenter i attraktiv forstad til Esbjerg Pris kontant: Kr. 21.000.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

Vestergade 15-17, Aarhus C

Vestergade 15-17, Aarhus C Vestergade 15-17, Aarhus C Arkitektonisk flot cityejendom sælges Samlet etageareal: 1.285 m² - heraf 892 m² bolig og 393 m² butik / erhverv Årlige lejeindtægter: kr. 1.425.740,- 200 meter fra Magasin Afkast

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170.

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170. SALGSPROSPEKT Holmensvej 10, 3600 Frederikssund Sag 94500010004 Investeringsejendom beliggende i udbygget erhvervsområde Tæt på omfartsvej . Mægler: Palle Andersen Dato: 5. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 6.000.000 kr. Bruttoleje: 340.383 kr. Byggeretter

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Udlejningsejendom. DanBolig - Erhverv. Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S. Holbæk. Mindevej 12, 4470 Svebølle

Udlejningsejendom. DanBolig - Erhverv. Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S. Holbæk. Mindevej 12, 4470 Svebølle DanBolig - Erhverv Holbæk Udlejningsejendom Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S Salg og vurdering af: - udlejningsejendomme - forretninger - virksomheder - andelsboligforeninger

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Pension Lindesdal. Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Pension Lindesdal. Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT Pension Lindesdal Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge Sag 1312750 Velholdt

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Vestgrønningen 9, 2791 Dragør Sags-nr. 2006-141 A Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7 2791 Dragør Att.: Kommunaldirektør Per Ullerichs 1. Vurderingens tema og formål Tema:

Læs mere

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Salgsopstilling Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Investeringsejendom med god lejer Sag 10S1313 Ahlgade 56, 4300 Holbæk Velegnet for mange brancher God plads for gadesalg Veleksponeret facade

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672 SALGSPROSPEKT Industrivej 13, 7000 Fredericia Sag 10672 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Industrivej 13 7000 Fredericia Matr.nr. 67 ao Fredericia

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby SALGSOPSTILLING Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 Valbygårdsvej 33, 2500 Valby Sag 5032 Parkeringsareal med plads til 9 biler Indeholder 2 store kontorlejemål

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgsprospekt Produktionsejendommen E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgspris kontant: 5.995.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.110

Læs mere

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted SA-K.90024 www.dtz.dk Ejendommen kort Offentligt udbud for Ringsted Kommune I alt 3.026 m², hvoraf 1.636 m² udgør ledigt vandrerhjem og 667 m² ledigt kontor. 723 m² er udlejet

Læs mere

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Jernbanegade 37, 4800 Nykøbing F Sag 905687

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Jernbanegade 37, 4800 Nykøbing F Sag 905687 - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Jernbanegade 37, 4800 Nykøbing F Sag 905687 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august

Læs mere

Spændende butikslejemål

Spændende butikslejemål Lejeopstilling Spændende butikslejemål Stor synlighed fra den trafikerede Ndr. Ringgade Sag 20S00415 Ndr. Ringgade 63A, 4200 Slagelse Stor synlighed mod ringvejen Regulær butik med gode tilkørselsforhold

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 118

SALGSPROSPEKT Sag nr. 118 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 118 Borgergade 48-58 / Havnegade 37 a-h, 6700 Esbjerg Fuldt udlejet ejerlejlighedsejendom i centrum til beboelse og erhverv Pris kontant: Kr. 58.000.000 Afkast 1.

Læs mere

JAKOB KRISTENSEN EJENDOMSADMINISTRATION

JAKOB KRISTENSEN EJENDOMSADMINISTRATION Ny- istandsat Investeringsejendom - Attraktivt Afkast Landlystvej 44 2650 Hvidovre Hovedejendommen m2 532 Detail lokaler m2 196 Kælder / Lager m2 170 Garageanlæg m2 35 Afkast 1. år Kr. 7 % Hæftelser til

Læs mere

TORVET 7, 6100 HADERSLEV

TORVET 7, 6100 HADERSLEV TORVET 7, 6100 HADERSLEV EJENDOMMEN: Ejendommen, der er fredet, menes opført omkring ca. 1680, og fremtræder i velvedligeholdt stand. Stueetagen er udlejet til cafe og spiserestaurant, og har i 1998 gennemgået

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972 SALGSPROSPEKT Investeringsejendom, delvist udlejet Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde Sag 94500010972 Flot præsentabel blandet kontor og lager/produktionsejendom Velegnet til mange formål Lys, venlig og spændende

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervsbygning. Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160

SALGSPROSPEKT. Erhvervsbygning. Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160 ½- SALGSPROSPEKT Erhvervsbygning Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160 H Å N D V Æ R K E R T I L B U D Fantastisk beliggenhed direkte ud til Holbækvejen. Murermester villa i røde sten og med rødt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe Arealer Etageareal 752 m 2 Grundareal 3.554 m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr. 6.925.000,- Ca. 9,62 % INVESTERINGSEJENDOM I RINGE Fuldt udlejet discountforretning

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Investeringsejerlejlighed

Investeringsejerlejlighed Investeringsejerlejlighed Udlejet til Fakta Sag I1110-18 TIL SALG Vodskov - Springvandspladsen 5, Vester Hassing Solid lejer Beliggende i flot ejendom opført i 2006 Gode parkeringsforhold Kontantpris kr.

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Investeringsejendom på gågaden i Kolding Sag 112782 TIL SALG Kolding - Østergade 22-24 Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Velholdt ejendomskompleks bestående af 3 ejendomme. 7 boliglejemål og 1 erhvervslejemål

SALGSPROSPEKT. Velholdt ejendomskompleks bestående af 3 ejendomme. 7 boliglejemål og 1 erhvervslejemål Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Velholdt ejendomskompleks bestående af 3 ejendomme. 7 boliglejemål og

Læs mere

Salgsprospekt. Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820

Salgsprospekt. Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820 Salgsprospekt Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820 Salgspris kontant: 2.600.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.004 m² Grundareal i h.t. tingbog: 11.531

Læs mere

Firmadomicil i Aabybro

Firmadomicil i Aabybro Firmadomicil i Aabybro Ejendom med mange anvendelsesmuligheder Sag K1401-30 TIL LEJE Aabybro - Industrivej 22 Lejemålet fremstår i god og præsentabel stand Attraktive lejevilkår Der er gode til- og frakørelsesforhold

Læs mere