Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle"

Transkript

1 Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase

2

3 DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen af 1. fase i totalenterprisekonkurrencen er de to udvalgte projekter blevet bearbejdet i henhold til dommerkomiteens betænkning. I forbindelse med tilretningen har der været afholdt et dialogmøde med hver af de to totalenterprisegrupper. Nedenstående betænkning supplerer således betænkningen fra 1. fase, hvori projekternes oprindelige hovedidéer er beskrevet og kommenteret. Betænkningen fra 1. fase er placeret bagerst i dette dokument. Generelle bemærkninger Begge projekter har taget komiteens bemærkninger meget alvorligt og begge projekter har opnået en betydelig bedre opfyldelse af programmets mål. For dommerkomiteen har det således været et positivt problem at skulle vælge blandt to meget fine projekter. Der har dog været forskel på den bearbejdning som er foregået. Projektet fra Raunstrupgruppen har imødekommet det væsentlige krav om en mere synlig ankomstsituation der samtidigt ikke måtte gå på kompromis med Livsrummets funktioner. Dette er opnået ved at indskyde et centralt vindfang der således separerer de 4 huse i 2x2, fredeliggør Livsrummet og giver bedre opholdsmuligheder, men samtidigt er også skabt den ønskede åbenhed mod landskabet bagved. Projektet har ligeledes revideret facadeudformningen og bl.a. gennem større velplacerede vinduesåbninger åbnet det lidt tilknappede udtryk. NCC s projekts facader har haft samme udfordring, men i dette projekt er der desværre også kommet nye komplikationer til i kraft af en ny plandisponering. Det nye indgangsparti er synligt og signalgivende, men det er placeret problematisk i husets hjørne hvorved det giver endnu længere afstande til f. eks. træningsfaciliteter. Sammenhængen mellem træningsfaciliteter, omklædning og udearealer er dog væsentligt bedre organiseret. Dommerkomiteen finder dog at forslaget fra Raunstrup, Arcgency og Hundsbæk & Henriksen bedst tilfredsstiller brugere som bygherrer i den reviderede udgave. Forslagets revision skaber et smukt, brugbart og funktionelt hus der nu fremtræder mere åbent og imødekommende mod forpladsen og det eksisterende sygehus. En smule bekymring omkring facadeudformningen bedømmes at kunne tilrettes i det endelige forslag. Dommerkomiteen indstiller således projektet fra Raunstrup, Arcgency og Hundsbæk & Henriksen til opførelse. Side 1

4 RAUNSTRUP, ARCGENCY OG HUNDSBÆK & HENRIKSEN Forslaget har fastholdt projektets store kvaliteter i den reviderede version. Planløsningen, hvor funktionerne er indpasset i 4 huse, er intakt, men modificeret med enkle midler. Projektets væsentligste ændring er den nye hovedindgang der nu markeres tydeligt og spalter huset i to en medarbejderdel og en aktivitetsdel. Måske kan en yderligere vinkling af de to bygningsafsnit åbne ankomsten endnu mere og accentuere dels at hovedindgangen nu fint trækker landskabet gennem huset og åbner Livsrum mod skoven bagved og dels en øget kontakt fra vindfanget ind til Livsrum. Medarbejderdelen er blevet rettet op og personaleindgangens trappe er flyttet udenfor til gengæld for mere plads indenfor på alle etager. På trods af denne gode disponering vil begge medarbejderområder dog have behov for en mindre bearbejdning. Stueplan Side 2

5 Livsrum og Aktivitetsrum Planløsningen for Livsrum er blevet mere overbevisende og trappen til 1. salen er nu hensigtsmæssigt placeret tæt på hovedindgangen, men stadig i kontakt med Livsrummet. Det er godt og vigtigt, at den fine, varme og hjemlige stemning i rummet er intakt og det er også stadig muligt at indrette gode opholdszoner i Livsrum i kraft af de indskudte dæk på 1. salen, der skaber forskellige zoner i kraft af de forskellige rumhøjder. Inventar som akvarier, reoler etc. skal understøtte zonernes rumopdeling. Også kontakten til skoven er bedre gennem det dobbelthøje vinduesparti. Den nye placering af trappen til 1. salen forbinder brugere og personale til den attraktive tagterrasse via trappe og elevator i medarbejderdelen men uden at trafikken kan genere. Revisionen af planløsningen på aktivitetsdelens 1. sal er nok ikke helt faldet på plads. Velværerummet ligger bedre placeret, men det er en smal tarm der nu giver adgang til skovens terræn, og måske kan dele af atelieret have bedre lysforhold via ovenlys mod nord uden at miste kontakten til Livsrummet. Det nu større træningsrum er placeret under medarbejderdelens huse, skubbet ind i bakken, hvilket funktionelt er en fordel, og det vil yderligere være en fordel at kunne åbne træningslokalet mod et mere beskyttet udeareal og samtidig tillade mere dagslys ind i lokalet f. eks. et vindue til formiddagssolen mod øst. Tilgangen til træningsafsnittet er dog noget snørklet og planløsningen med omklædning, teknik og depotrum skal revideres. Det bør undersøges hvordan træningsrummet kan opdeles med en foldevæg. Medarbejderdel for Kræftens Bekæmpelse, 1. sal Medarbejderafsnittet er revideret med gode planløsninger. Loungen kunne sikkert bruge lidt mere dagslys, men møderummene er bedre placeret, tæt ved trappen. Den indskudte boks med depot etc. giver en fornuftig fleksibel rumopdeling på bekostning af lidt mere gangareal. Måske kan et tekøkken indrettes her for at begrænse trafik mellem etagerne. Områdekontoret vil som gennemgangsmulighed dog stadig blive forstyrret af nogen uvedkommende aktivitet På 2. sal ligger personalerummet nu med direkte adgang til trapperummet og stadig med den gode kontakt til udsigtsterrassen. Side 3

6 Side 4

7 Medarbejderdel for Palliativt rehabiliteringscenter, 2. sal Planløsningen for det palliative team på 2. sal er også blevet bedre bl.a. i kraft af mere plads på etagen. Gode enkeltkontorer omkranser nu en lounge, der som på etagen nedenunder kan bruge lidt mere dagslys, og ovenlysvinduer er her en mulighed. Planløsningerne i det fleksible hus har generelt fået mere vinduesplads mod verdenshjørnerne, hvilket samtidig fremmer husets åbne karakter. Facader og materialer Facaderne er blevet modificeret ved at lade en sinusplade danne baggrund for den markante træbeklædning, så der nu ikke er synlige betonoverflader mod nord. Dette er en fornuftig disponering. Placeringen af trælister på nordfacaden mod skovens skråning skal dog revurderes, f. eks. ved at lade listerne erstatte af begrønning. Beklædningens fort karakter er dog stadig tydelig mod omgivelserne og kunne begrænses ved en mere præcis definering af de 4 huse i facadeudformningen f. eks. ved at tilskære mødet med taget og dermed betone husenes geometri og materialer. De bløde former med træ og de kantede former med plade. Udearealernes bearbejdning har medført at parkeringsforholdene er forbedret og den skitserede sti fra sygehuset op langs den eksisterende støttemur er et fint tema som i dialog med Vejle Sygehus kan udvikles. Side 5

8 Tekniske forhold De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og vurderes at overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t BR2010, og energirammeberegningen er vedlagt. Der er redegjort overordnet for brandtekniske og akustiske forhold. Prisen er overholdt 24,3 mio. kr. ekskl. moms. Nettoarealet er 1046 m 2 i forhold til de ca m 2, der er lagt op til i konkurrenceprogrammet. Konklusion Det er dommerkomiteens konklusion at forslaget fra Raunstrupgruppen nu udgør et robust og veldisponeret forslag med et fint og overbevisende helhedsgreb. Projektet har løst de væsentligste indvendinger fra 1. fase af konkurrencen og forslaget er nu bæredygtigt for at få den endelige finpudsning i samråd med de fremtidige brugere. Side 6

9 NCC, ADEPT OG GRONTMIJ Projektet fra NCC, Adept og Grontmij har fastholdt den fine opdeling i tre huse der med hver sin bearbejdning og aktivitet får markeret en selvstændig identitet. Forslagsstillerne vælger helt at flytte hovedindgangen hen på hjørnet, men herved bliver denne ellers gode og velplacerede lomme til en snørklet og uinteressant indgang, hvor passagen leder forbi et grupperum og garderobeafsnit. Selve ankomsten i huset var velplaceret og ret entydig før, hvor man hurtigt fik et overblik over rummet og dommerkomiteen ønskede blot at få tydeliggjort indgangspartiet i det ydre. Den nye foreslåede løsning vil, for brugere i træningsafsnittet eller f eks kørestolebrugere bliver for snørklet og vil virke forstyrrende på aktiviteter omkring spisebordet. Side 7

10 Livsrum og Aktivitetsdel Køkkenet er åbnet mere mod omgivelserne og gjort fleksibelt til forskellig brug. Som omdrejningspunkt i bygningen er køkkenområdet løst optimalt, samt der er skabt et velanbragt lille buffetkøkkenbord over mod spisebordet. Kræftens bekæmpelse kontor er flyttet op på 1. sal og hermed er der skabt mulighed for et loungeområde i tættere kontakt med spisepladsen, med muligheden for at montere pejs eller brændeovn. Dette greb giver også mulighed for at etablere et lille rum for vagt og frivillige, samt et samtalerum. I selve loungeområdet er det dog svært at skabe en intim stemning idet rummet virker som forrum for samtalerum og vagtstue. Stueplan Side 8

11 Zenrummet har fået en bearbejdning i den rigtige retning, og fremstår nu velbelyst fra ovenlyskonstruktionen, men dommerkomiteen er skeptisk overfor om rummet har de fornødne opholdsområder og lommer som der efterlyses, og om det i virkelighedens verden er muligt at bruge rummet som tiltænkt. Da alle døre indtil de omkringliggende rum er pladedøre, vil rummet efter dommerkomiteens opfattelse komme til at fremstå uforløst, og på den baggrund vurderes det at rummet blot vil blive en passage tilbage mod hovedankomsten med nogle indbyggede plantekummer langs væggene. Samtalerum placeres nu med afstand fra træningsafsnittet hvor omklædningsrum og depot er samlet og det er tydeligt at forslagsstillerne har foretaget en grundig analyse af rumorganiseringen omkring det foreslåede zenrum. Rumfordelingen er blevet klart forbedret og fremstår nu veldisponerede med gode indbyrdes forhold. Det er nu muligt via et lille forrum at ankomme til omklædnings- og baderummene. Dommerkomiteen er dog usikker på selve rumdisponeringen idet brugerne af træningsfaciliteterne kan være kørestolebrugere og evt. sengeliggende, og dertil virker omklædningsfaciliteterne svært tilgængelige. Der bør også, af diskretionshensyn, være opdelte brusebokse. Depotrummene er nu velplacerede i mørkere områder i bygningsanlægget og samtalerum er løst optimalt med god afstand til træningsfaciliteterne, så forstyrrende aktiviteter ikke generer. Medarbejderdel og Palliativt rehabiliteringscenter 1. sal er blevet reorganiseret i nogle klare og entydige områder, og det fælles personalekøkken er blevet trukket ud i denne mellemzone bagved den store trappe som fører op til 1.sal. Planen virker velgennemtænkt, men dommerkomiteen er skeptisk over at den store trappe er så inviterende til at gå op idet der er få aktiviteter for brugerne heroppe uanset at dette mellemrum giver adgang til gang- og trappesystemet på tagfladerne. Dommerkomiteen er betaget af lysnedfaldet via dette trapperum, men skeptisk over, at trappen sender så tydelige signaler om at man skal gå herop. Personalet vurderer at tagterrasserne måske ikke bliver brugt i den grad som forslaget illustrerer og er derfor betænkelige ved denne trappeløsning. Forslagsstillerne foreslår at trappen kan udformes som en siddetrapper, men personalet vurderer at den aldersgruppe som vil bruge dette rådgivningscenter ikke vil gøre brug af denne mulighed, men hellere placerer sig i nogle gode stole i de intime områder som personalet efterlyser. Side 9

12 Facader og materialeholdning Forslagets facadevirkning har fået en kraftig bearbejdning med mere markant murværk, større vinduespartier samt reviderede tagflader. Tagfladerne er gjort mere indbydende, men man bliver stadig adskilt fra de grønne flader via værn, så oplevelsen af at vandre på et grønt tag er en illusion. Der savnes stadig aktivitet og afskærmning på tagfladerne og dommerkomiteen er bekymret om denne vandringsmulighed overhovedet vil blive brugt. Murværkets nye udtryk virker interessant, men ændrer ikke ved den samlede vurdering af 2. fase. Udearealerne er blevet godt bearbejdet således at der er kommet en god sammenhæng med de enkle rum og sansehaven, og forfatterne skal roses for disse tiltag og bearbejdninger. Side 10

13 Tekniske forhold Bygningen er stadig generelt robust opbygget af bagvægge og dæk i betonelementer med udvendig skalmur af tegl. De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og vurderes at overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t BR2010 og energirammeberegning vedlagt. Der er fornuftigt redegjort overordnet for brandtekniske og akustiske forhold. Prisen er overholdt 24,3 mio. kr. ekskl. moms. Tilbuddet angiver ingen forbehold. Nettoarealet er 1182 m 2 i forhold til de ca m 2, der er lagt op til i konkurrenceprogrammet. Konklusion Det er tydeligt at forfatterne har haft vældig lyst og glæde ved at bearbejde forslaget i 2. fase, men det fjerner ikke den grundliggende udfordring at, pga. indgangens placering i det østlige hjørne skal trafik til f.eks. træningsafsnittet foregå via køkken og spiseområdet. Dette tager ikke fornødent hensyn, idet det vil virke forstyrrende for brugere af spiseområdet, og ikke tage tilpas diskretionshensyn til personer som ønsker at deltage i fællestræning, i betragtning af den fysiske og psykiske tilstand de måtte befinde sig i. Forslaget kunne måske bearbejdes således at man ankom til bygningen mere centralt, men dette ville kræve for voldsomme plan- og organisationsændringer. Side 11

14 DOMMERBETÆNKNING AF 1. FASE Generelle kommentarer, fase 1 De 3 projekter for Livsrum i Vejle er 3 meget forskellige projekter, - alle med funktionelle og arkitektoniske kvaliteter. Kræftens Bekæmpelse, Realdania og Sygehus Lillebælt har fået 3 gode svar på den stillede opgave der glimrende belyser konkurrenceprogrammets udfordringer til de konkurrerende. Besvarelserne har på forskelligt niveau tolket programmet og et enkelt har direkte udfordret programmets forudsætninger på en inspirerende måde. 2 forslag formår at nedbryde det ønskede store bygningsvolumen i mindre enheder, således at der sker en fin nedskalering af det store bygningsanlæg. 1 forslag former centeret som én solitær form, et rundt bygningsvolumen i 3 etager, placeret helt mod vest på grundstykket. Den udfordrende grund op mod fredskoven har kun i nogen grad inspireret de bydende. De markante terrænforskelle er typisk bearbejdet ved at skubbe anlæggene ind i bakken, men ingen forslag har i nævneværdig grad formået at lade de indre landskaber inspirere af de ydre. Forslagenes ydre er forholdsvist afdæmpet og der er ingen af de 3 projekter der fremstår med et særligt markant arkitektonisk udtryk for det nye center. Der er således en smule skuffelse over projekternes manglende dristighed i forhold til både programmets ønsker og til grundens store landskabelige potentiale. 2 projekter har således problemer med at formgive selve den vigtige ankomstsituation, hvilket må bearbejdes så projekternes tydelighed står mere præcist skildrende rådgivningscenterets idé om åbenhed både i det indre, men særligt i forhold til omgivelserne så brugere inviteres indenfor. Generelt har de konkurrerende forholdt sig pragmatisk og overbevisende til programmets funktionelle krav og ønsker om et indre præg af hjemlighed og livsrum. 2 projekter fordeler funktionerne over 3 etager, 1 projekt nøjes med 2 etager. Hermed bliver den vertikale trappe/elevator løsning central for planløsningen og ikke alle forslag løser dette overbevisende. Generelt er programmets funktionskrav ligeledes overholdt, men der findes ingen samlet plandisponering der er helt overbevisende og alle forslag må undergå mere eller mindre bearbejdning for at blive helt tilfredsstillende. Forslaget fra Raunstrup gruppen og forslaget fra NCC indstilles til viderebearbejdning. Begge forslag besidder begge fine plandisponeringer og viser bedst en løsning for det kommende center, der både har den fornødne idémæssige rigdom og den fornødne robusthed for en bearbejdning. Programmets krav er i de to forslag nøje analyseret og har givet originale Side 12

15 løsninger. Arkitekturen er for begge forslags vedkommende enkel og præcis dog skal begge forslag bearbejde facadernes arkitektur således at den bliver mere vedkommende og inviterende. Forslaget fra K.G.Hansen & Sønner er konceptuelt interessant, men synes at have for mange planmæssige problemer der hindrer oplevelsen af et åbent rådgivningscenter. Den runde form virker mere som en begrænsning snarere end en åbning. Forslagets eksteriører og interiører giver karakter af et mere formelt hus - mere indtryk af et erhvervsdomicil fremfor et hus med en tryg og beskyttet stemning. Forslaget indstilles ikke til at gå videre. NCC, ADEPT OG GRONTMIJ I forslaget fra NCC udfylder to bygningsvolumener grundstykket og et tredje er placeret hen over de to. Ankomst og parkering er komprimeret placeret mod øst. Rumprogrammet er reorganiseret resulterende i en ny funktionsopdeling, symbolsk indrammet i de 3 bygningsvolumener. Funktionsopdelingen former således et hovedkoncept med 3 bygningsfunktioner - Livsrummet, Aktivitetszonen og Personalefunktioner. De tre kasser drejes og stables i forhold til hinanden og der opstår således indre og ydre rumlige sammenhænge med stor værdi og forskydningerne tilpasser sig samtidig grundens karakter. Hermed nedskaleres det samlede projekt hensigtsmæssigt og der opstår samtidig inde i huset 3 indre verdener der hver især behandles i forhold til materialer, stemninger, mv. Dette virker fint gennemtænkt og projektet fremstår med et originalt og bæredygtigt hovedkoncept. Den omfangsrige beskrivelse skildrer i tekst og tegninger en god forståelse for den ønskede atmosfære: en behagelig og meget hjemlig rumkarakter, hvori hovedkonceptet har et betydeligt potentiale for viderebearbejdning. De 3 bygningselementer er murede, lyse huse med dybtliggende vinduespartier og flade tage belagt med sedum som en aktivitetsflade. Mange stiforløb ad trapper og stier hen over tagfladerne kan aktivere og er inspirerende ture, men bør også bearbejdes så der tilføjes mere aktiverende og beskyttende elementer. Ankomstpladsen med parkeringsareal virker rimeligt dimensioneret, men dog med visse problemer idet der ikke er megen forplads og vendeareal ved hovedindgangen. Indgangspartiet er placeret hensigtsmæssigt ud mod forpladsen, men selve ankomsten virker lidt afbrudt og hovedindgangen fremstår ikke tydelig og præcis for den nye besøgende. Den meget enkle ydre arkitektur stiller store krav til detaljens raffinering af både teglstens type, format, fuge og forbandt, men også til de præcise sammenstød af de geometriske former. Side 13

16 Livsrummet Ankomsten til Livsrummet er fin og rummelig og man fornemmer umiddelbart husets organisering med hovedtrappen op til medarbejderdelen og vejen frem til aktivitetsdelen. Hovedtrappen er et stort aktiverende element, - fint udformet med opholdsmuligheder og udsparringen der trækker daglys ned i Livsrummet er vigtigt for rumoplevelsen. KB s medarbejdere bør nok flyttes til 1. salen hvorved kontorrummet kan begrænses og evt. danne rum for de frivillige der synes at mangle plads i livsrummet. Køkkenet er fint placeret afskærmet, men stadig i forbindelse med ankomstrummet to langborde er måske i overkanten i zonen, men deres funktionelle karakter skal måske differentieres. Aktivitetsdelen I Aktivitetszonen er funktionerne placeret omkring et Zen-rum, et indre overdækket haverum som er en interessant tilføjelse til programmet. Organiseringen af de forskellige funktioner er dog ikke overbevisende i denne del, med lang afstand mellem omklædning og træningsrum og kontakten til udearealernes forskellige haverum kunne være bedre. Medarbejderdelen De skæve og kantede rumformer i medarbejderdelen opstår som et aftryk af den nedre etages geometri. Rummene er åbne via glasvægge mod trapperummet, men indretningen noget stiv og konventionel og de frivillige bør få en mere defineret rumzone til rådighed. Forskelligheden i de 3 verdener skildres i de indre overfladers definering og den skal fastholdes i en bearbejdning, og materialeholdningen skal yderligere forstærke og markere overgangene imellem zonerne. Livsrummets og aktivitetszonens mange nicher og opholdspladser er et fint tema, som ligeledes skal fastholdes. Projektet har således et stort udviklingspotentiale men der er en række funktionelle problemer som må bearbejdes i den næste etape. 1. Det arkitektoniske udtryk er for afdæmpet. Bygningen må i højere grad signalere husets åbne karakter og i sit ydre markere hovedindgangen. Det vil i denne forbindelse være vigtigt at ankomsten fra sygehus til Kræftpatienternes Hus visualiseres. 2. Omklædningsfaciliteterne skal ligge i umiddelbar nærhed med træningsrum. Side 14

17 3. Zenrummet kunne, ved en planrevision, bringes direkte i kontakt med udearealer 4. Tagene skal bearbejdes gennem en aktivering f. eks. kan tilføjes møbler og funktioner der skærmer for vind og vejr. 5. KB s personalerum synes for stort og bør flyttes til 1. salen. 6. Gode dagslysforhold i de indre dybe rumformer skal dokumenteres. 7. Direkte indgang ved undersøgelsesrum kunne undgås ved en funktionel mindre udvidelse af hovedindgangens vindfang/entre. 8. Køkkenet ligger godt skærmet, men dobbeltfunktionen med 2 langborde i hhv. fællesrum og køkken skal revurderes 9. Pejs/brændeovn evt. akvarium giver hjemlighed, kan aktivere og et mere spændende interiør etableres 10. Frivillig kontor mangler på stueplanet. 11. Plandisponeringen af medarbejderetagens arbejdspladser virker skematisk og uinspirerende og skal bearbejdes yderligere. 12. Skydedørenes placering bør tænkes ind i planudformningen så de ikke hindrer rumudnyttelsen når de er parkerede. K.G. HANSEN & SØNNER, LUMO ARKITEKTER OG COWI Livets Træ Grunddisponeringen: Bygningsanlægget er placeret indenfor det afsatte byggefelt og er disponeret som en cirkel, med en afskærmende bygningsarm placeret mod skoven, indeholdende 2 undersøgelsesrum, overdækket modtagelse, haveskur og cykelparkering. Bagved denne afskærmningsbygning, er en del af sansehaven anlagt som en vandsansehave. I den cirkulære bygning, som er disponeret som en 3 etagers bygning, med en fælles tagterrasse øverst mod syd, med udsigt ud over Vejle. Via gangbro sammenbindes bygningsanlægget med den bagvedliggende legeplads og stisystemer i skoven. Side 15

18 Selve Cirkelbygningen, er disponeret med en klar og tydelig ankomst. Via vindfanget kommer man ind i selve Livsrummet som er disponeret som et skår igennem cirklen. Livsrummet er et 3 etagers højt rum indeholdende: lounge, bibliotek, cafe og køkkenområde. Modsat indgangen er fællesrummet/alrummet disponeret som et rum med optrappende store siddetrin, hvor området til børn/unge er udlagt. Livsrummet er et stort langt smukt træbeklædt centralrum, hvor der er opsigt/nedsigt fra de øvrige etager. Mod syd i stueetagen er træningsrummet udlagt, med et grupperum på den ene side og samtale- kontor for frivilligt personale. Modsat Livsrummet mod nord, er omklædningsfaciliteterne placeret sammen med teknik/depotrum. Via en smuk cirkeltrappe ankommer man til 1. etage hvor værkstedsrummene er udlagt mod syd. Ved indercirklen er der disponeret en række grupperum/samtalerum, samt mulighed for et mindre udstillingsareal. Resten af cirklen rundt, er der disponeret enkel- og flerpersoners kontorlokaler, samt fælles personalerum. I forbindelse med toiletkernen og den ene flugtvejstrappe er der adgang til taglandskabet og videre ud i det bagvedliggende skovområde. Denne adgang kan også benyttes som personaleindgang. Via en ny cirkeltrappe eller elevator er der adgang til 2. etage, som indeholder velværerum, mødelokale, kontorlandskaber, lederkontorarealer, samt niveau adgang til den udvendige fælles tagterrasse/sansehave mod syd. Via denne tagterrasse trækkes lyset ned i Livsrummet til de nedre etager. Huset er rent facademæssigt tænkt og beskrevet som en række skyer og udmønter sig i en facadebearbejdning med alukassetter som laver store skalahuller i facaden, herved er der mulighed for at udføre brystningspartier hvor dette ønskes. Og lade glasset gå helt ned til gulvet i andre rum, hvor dette ønskes. Imellem disse skyer er der monteret lukkede felter og farvede trekantede lodrette paneler, for efter forfatterens beskrivelse at give huset dynamik og arkitektonisk nerve, for derigennem at signalere et anderledes hus, - stadigvæk med respekt for individet. Selve parkerings - og haverummet er veldisponeret omkring bygningsanlægget, og parkeringsforholdene er vel disponeret og er konkurrencens absolutte bedste bud for en disponering med en klar ind- og udkørsel, samt de smukke grønne og intime sansehaver udlagt på vestsiden af cirklen, hvor overgangen mellem de indre optrappende niveauer til børne/ ungeafsnittet er vel gennemtænkt. Side 16

19 Hele forslagets vidner om dygtighed og overblik med sans for formidling, så det er med beklagelse, at en enig dommerkomite må se bort fra dette forslag i etape 2. Forslaget formidler et arkitektteam som har, til trods for det er et ungt kontor, stor viden og forståelse for at løse diverse opgaver. Men i denne specifikke opgave, vurderer en enig dommerkomite, at forfatterene fuldstændig har fejlvurderet forståelsen for hvilke ønsker og krav der er blevet beskrevet i konkurrenceprogrammet. Idet man ønsker en bygning med en varm og venlig modtagelse og et Livsrum hvor der er nicher og kroge hvor man kan udtrykke glæde og fælde tårer, uden gensidig forstyrrelse, men forståelse herfor. Dommerkomiteen er enig om, at foyeren er et smukt formet og beskrevet rumforløb og bestemt det smukkeste af forslagene, men at rummet ikke egner sig til det Livsrum, som et så alvorligt emne kræver. Dommerkomiteen har også vurderet facadeopbygningen og især materialiteten i forhold til husets signalværdi i forhold til brug og indhold, contra den varme og materialitet som interiørperspektivet viser. Samlet set vurderer dommerkomiteen, at facadeudtrykket har et for voldsomt og anmassende arkitektonisk udtryk, som vurderes at høre hjemme på andre bygninger med andet indhold, end hvad dette hus skal indeholde og formidle. Tryghed, varme og menneskelig omsorg. En række rumudlæg vurderes at være uheldigt udlagt i forhold til den diskretion som huset også skal kunne udvise. Det anses bl.a. for uheldigt, at træningsrummene er for eksponeret ved denne disponering og er adskilt fra omklædningsfaciliteterne, således at brugerne skal passere fællesrum/alrummet, samt at køkkenøen, er alt for central placeret og minder mere om en offentlig café, end et sted man kan lave sig en kop kaffe og søge over eller hen i en niche til en fortrolig samtale, eller finde ro i en behagelig stol, for at læse eller søge viden på nettet. Dommerkomiteen vurderer, at foyerrummet ville egne sig til mange andre formål og bygningsbrug end netop hvad dette hus skal kunne rumme i følelser og stemninger og som bestemt skal kunne indeholde mange stemninger samtidigt. Dommerkomiteen vurderer her, at man har følelsen af, at man bliver udstillet og overvåget, hvilket sikkert ville være rigtigt i andre sammenhænge. En enig dommerkomite vurderer, at en omskitsering af dette forslag vil kræve for store ændringer og kræve for megen omtænkning, at det vurderes, at det er bedre at udelukke forslaget for en videre bearbejdning og koncentrere arbejdet om de øvrige forslags tilretninger og omskitseringer, i den relative korte periode som er afsat hertil. Side 17

20 Dommerkomiteen vil igen gerne give udtryk for, at det er et yderst professionelt arbejde som er udført og vil udover det oven over beskrevne, videregive de kommentarer i punktform, som er fremkommet fra dommerkomiteen/ personale og brugere: 1. Umiddelbart har bygningen en spændende form. 2. Virker lidt som kontorhus med en stor og smuk foyer. 3. Problemer med, at træningsrum er adskilt fra omklædningsafsnittet, samt større diskretion ved brug af træningsfaciliteterne. 4. Facaderne skal bearbejdes, virker alt for urolig, med store drift og vedligeholdelsesproblemer. 5. Klar og entydigt indgangsparti. 6. Problematisk indretning og disponering, kræver væsentlig bearbejdning for at kunne fungere efter hensigten i programmet, her tænkes specielt på problematikken vedr. træningsdelen og omklædningsfaciliteterne. 7. Fin trafikal løsning. 8. Fin indpasning ved terrænbearbejdningen. 9. Den runde form giver gode muligheder for nicher og enkeltmandskontorer. 10. Træningsrum er for dominerende placeret, idet brugerne gerne vil have større diskretion. 11. Livrummet i 3 etager er problematisk, for store gangafstande. 12. Køkkenmuligheder mangler, er udlagt som meget åben caféområde, hvilket ikke er tilsigtet. 13. Hjemligheden mangler, hvilket er meget afgørende i et sådant byggeri. 14. Pejs/ brændeovn, - evt. Akvarium giver hjemlighed. Side 18

21 RAUNSTRUP, ARCGENCY OG HUNDSBÆK & HENRIKSEN I skovens dybe stille ro Grunddisponering: Bygningsanlægget er placeret indenfor det afsatte byggefelt og er disponeret som 4 kvadrater, vredet indbyrdes i forhold til hinanden. Skarpkantet på de 3 hjørner og afrundet på sidste hjørne. Anlægget er blevet udlagt på 2 plateauer, skubbet op mod skoven mod nord. Via gangbroer, er der adgang til den bagvedliggende skov og de udlagte sanse- og motionsramper m.m. Hovedindgangen er disponeret mod syd, man ankommer til denne via en belagt forplads. Gæsteparkeringspladser er anlagt langs ankomstvejen, hvorimod personaleparkering er placeret på et højere liggende plateau, hvor også personaleindgangen er disponeret, med adgang fra nord. Plandisponeringen er indpasset i de 4 vredne kvadrater og man ankommer til entreen fra sydsiden i et veldisponeret rum, med god oversigt og sidde muligheder. Fra dette rum er der frit udsyn over hele Livsrummet, hvor dagligstue, cafe, legezone, bibliotek og lounge er disponeret med en central placeret trappe til 1. sal. Fra cafeen mod vest, er der direkte adgang til det næste vredne kvadrat, som er disponeret med spisestue, køkken, grupperum, samtalerum samt kontor til frivillig hjælper. Til højre for cafeen, er der adgang til toiletgruppe, undersøgelsesrum og træningslokale, med tilknyttet opdelte omklædningsfaciliteter. Fra træningslokalet er der adgang til teknikum, samt mindre depot. Fra cafeen er der, via trappeforbindelse op til 1. sal, adgang til atelier/grupperum, atelier/udstilling, velvære og samtalerum. Fra atelierrummet er der adgang til den bagvedliggende skov. Denne gangbro bliver også betragtet som flugtvej fra denne etage. Via gangbroen på 1. sal, er der adgang mod øst til kontorafsnittet, som er udlagt i de 2 vredne kvadrater. Fra nord er der disponeret en personaleindgang igennem et internt trapperum, som forbinder denne etage med den øverste 2. etage, som er disponeret som kontoretage med udgang til en offentlig terrasse, hvorfra der er via en gangbro, er mulighed for at gå over til Sanse- og motionsramperne i det bagvedliggende skovområde. Side 19

Livsrum, Roskilde - Dommerbetænkning

Livsrum, Roskilde - Dommerbetænkning Livsrum, Roskilde - Dommerbetænkning Generelle kommentarer Til totalentreprisekonkurrencen i Roskilde om projekt Livsrum er indleveret 3 forslag der alle er fint gennembearbejdede og vel illustrerede.

Læs mere

Dommerbetænkning for Næstved

Dommerbetænkning for Næstved Dommerbetænkning for Næstved Generelt Totalentreprisekonkurrencen i Næstved om projekt Livsrum har fundet sin form igennem 3 gode forslag der alle er fint gennembearbejdede. Alle 3 projekter er gode fortolkninger

Læs mere

Livsrum, Odense - Dommerbetænkning

Livsrum, Odense - Dommerbetænkning Livsrum, Odense - Dommerbetænkning Dommerkomiteens generelle kommentarer Totalentreprisekonkurrencen i Odense om projekt Livsrum har fundet sin form igennem 3 gode forslag der alle er fint gennembearbejdede

Læs mere

Dommerbetænkning Livsrum Aalborg

Dommerbetænkning Livsrum Aalborg Dommerbetænkning Livsrum Aalborg Generelle kommentarer De tre projekter for Livsrum i Aalborg er tre meget forskellige projekter, som alle er fint gennembearbejdede, og de giver alle Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Livsrum, Herning - Dommerbetænkning

Livsrum, Herning - Dommerbetænkning Livsrum, Herning - Dommerbetænkning Generelle kommentarer Det fremgår af resultatet af totalentreprisekonkurrencen i Herning om projekt Livsrum, at det har været en meget udfordrende og svær konkurrence.

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Stueplan side 4. Loftsplan side 6

Stueplan side 4. Loftsplan side 6 HOSPICE Brædstrup - Dispositionsforlag - 17.12.2012 1 Indholdsfortegnelse side 1 Nyt HOSPICE Brædstrup Omdannelsen af Brædstrup Sygehus til nyt hospice er en opgave som Danske Diakonhjem ser frem til med

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE Ved udløb af fristen var der indkommet 8 forslag til den interne konkurrence om et nyt domicil for GPP Arkitekter A/S i eksisterende lokaler, Grønnegade

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

8. A u g u s t

8. A u g u s t 8. A u g u s t 2 0 0 7 PROJEKTORGANISATION Bygherre: S.E. Beton A/S Arkitekt: KS Arkitekter A/S Entreprenør: Gråkjær A/S SITUATIONSPLAN ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Det nye industrihus i Juelstrupparken er skitseret

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER Byg ikke boliger beregnet til svage, ulykkelige menneskers udgrænsede, elendige overlevelse; byg for mennesker der har sans for og overskud til skønhed. Nogle af

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S Kik fra søen NY BOLIG - STRANDKROGEN 17, SUNDS Denne mappe indeholder et skitseforslag til, hvordan en ny bolig på Strandkrogen

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG

BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG PLACERING Byggeriet er placeret i Kongsvang, et roligt kvarter fortrinsvis med boliger, beliggende syd for og i umiddelbar nærhed til Århus bymidte.

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015

NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015 NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015 INTRODUKTION & PRIORITETER Den gode arbejdsplads - som afsæt for at servicere borgeren bedst muligt! Ovenstående har været den røde

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN 1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN PROJEKTUDVIKLING Gl. Havn 12 7100 Vejle PROJEKTIDE VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN Projektgrunden er beliggende langs Vejle Ådal i Skibet, ved den oprindelige indfaldsvej Vardevej,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

Det Nære og Det Fjerne

Det Nære og Det Fjerne M a r i t i m t V i t e n s e n t e r i Tu n g e v å g e n Stedlig tilpasning Stedets ånd peger på en stilfærdig modulering af et bygningskompleks, og mod en harmonisk indpasning i det svagt kurvede klippelandskab.

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

Grenen. Idéoplæg ny afdeling Glesborg Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa

Grenen. Idéoplæg ny afdeling Glesborg Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa Grenen Idéoplæg ny afdeling Glesborg 06.06.2016 Perspektiv - Grenen Glesborg 5 Administration Møderum Behandling Afdelingsleder kontor Afdeling Indgang Samtalerum Diagram - Zoner Medarbejder kontor Sluse

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere