Generalforsamling. Sødring d. 24 juli Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011."

Transkript

1 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort når det er godkendt af Formand Niels Jørgen Thomsen og ordstyrer Lars Frengler. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt Valg af ordstyrer: Inger Dan Veibel, Havnøvej 9 2. Valg af ny kasserer: Inger Dan Veibel 3. Eventuelt: Niels Jørgen Thomsen overrakte vin, som tak for arbejdet i bestyrelsen til den afgående kasser Kurt Kristensen og den afgående sekretær Preben Hansen. Der blev også overrakt chokolade til Ellen Hansen og Lisbeth Kristensen for deres store arbejde i festudvalget. 4. Der var nogen utilfredshed omkring håndteringen af vores hjemmeside, angående personlige oplysninger. Dette er nu bragt i orden og bestyrelsen beklager. P. B. V. Gunnar J. Pedersen 2011 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april Deltagere: Niels Jørgen, Anders Sørensen, Inger Dan Veibel, Ove Rasmussen og Gunnar Pedersen. 1. Inger fremlagde regnskab, som blev godkendt. 2. Grundet at banken har smidt fuldmagten væk, har bestyrelsen underskrevet en ny fuldmagt, som Inger vil få på plads i løbet af 14 dage. Inger hæver kr., så der er nogle kontanter i kassen. I tilfælde af at Inger får sit sommerhus solgt inden generalforsamlingen 2011, indvilgede Anders i at opbevare kassen og kassebogen. 3. Eventuelt: 4. Al kommunikation vil fremover ske via hjemmesiden, ved nyheder på hjemmesiden bliver man orienteret via sin .

2 Niels Jørgen vil undersøge ang. vejfyld. Ang. opslagstavlen på det lille telefonhus, kan oplyses at istandsættelse er i gang. Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor der stadig mangler referat fra generalforsamlingen d. 24 juli 2010 Lørdag d. 23 juli 2011 blev sat som dato for generalforsamling og sommerfest om aftenen hos Gitte og Lars, Havnøvej 18, Gitte laver indbydelser. Mødet blev afsluttet med en hyggelig påskefrokost for bestyrelsen samt ægtefæller. P. B. V. Gunnar Julius Pedersen Generalforsamling. Sødring d. 23 juli Fremmødte 13 personer fra 7 parceller. 1. Valg af dirigent: Kirsten S. Jensen, Havnøvej Beretning fra Formanden: På generalforsamlingen sidste år valgte vore gamle sekretær et gå af, vi fik valgt en ny nemlig Gunnar, men det på en måde jeg personlig ikke bryder mig om, Gunnar var ikke tilstede, men vi valgte at ringe til ham midt under generalforsamlingen, det var ligesom om at vi tog ham med bukserne nede, men Gunnar sagde heldigvis at han godt ville træde til. En stor tak til dig Gunnar og tak for et godt samarbejde. Det var en træls start vi fik på det nye år, vores kasser igennem mange år valgte at gå af, hvilket vi må respektere, tak til ham for det kæmpe arbejde han har gjort igennem mange år, men det skabte store problemer for den øvrige bestyrelse. Jeg forsøgte at overtale nogle andre til at tage jobbet, men der var ingen gevinst. Resultatet blev at vi var nød til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i oktober, hvor Inger tilbød sig som kasserer og blev valgt, dermed var trængslerne ikke ovre, der var bøvl med banken, de havde smidt papirerne væk, så bestyrelsen var nød til at fremsende nye papirer. Enden på det, er at vi først lige op til påske i år fik styr på det og havde adgang til vores konto. Hjemmeside: Leif og jeg fik lavet foreningens hjemmeside mest Leif. Hjemmesiden er virkelig flot og meget brugbar, de småting der har været er blevet rettet meget hurtigt til, en stor tak fra mig til Leif for det store arbejde du har lagt i denne side og det gode samarbejde, håber at du vil fortsætte. Vejen: Bestyrelsen fik Kurt Brix til for en meget billig pris at komme med et læs skærver, som vi lagde ud på Havnøvej. Det har hjulpet en del. Det stykke vej på Strandvejen som vi står for, har været holdt meget flot trods den slemme vinter, en stor tak til Anders der har

3 fyldt sten på igennem året. Udhængsskab: Bestyrelsen har bestilt et nyt skab, det gamle var helt rådden i bunden, vi beklager det har taget nogen tid, trods at det blev lovet opsat meget hurtig efter påsken, men så ved vi for fremtiden hvor vi ikke skal bestille noget. Referat: Der har været en del uro omkring hvorfor at referatet fra 2010 ikke er udsendt. Jeg vil her kræve at foreningen overholder vedtægterne og får udsendt referatet. Den daværende bestyrelse har skrevet referatet ud fra den bedste mening og ikke for at genere nogle, der står heller ikke noget usandt i referatet, men hvis det er på grund af at der er nævnt nogle navne, er jeg villig til at fjerne disse og skrive nogle medlemmer i stedet for. Dette for at vi kan komme videre. Men da der åbenbart er divergerende meninger om, hvordan man skriver et referat, har jeg valgt foreløbig at indsætte dette i mappen. Jeg har altid lært at et referat skal indeholde det der bliver sagt og af hvem og konklusionen af forhandlingerne. Det skal være således at man kan give det til en person der ikke har været tilstede et fuldgørende indtryk af hvad der blev sagt og af hvem. Der er så nogle der er uenige i referatet og henviser til vedtægterne. Der står i vedtægterne at referatet skal underskrives af bestyrelsen og dirigenten, men jeg har nu kigget 10 år tilbage og der er ingen der har været underskrevet. Som jeg læser vedtægten er det, som dirigenten skal skrive under på, er at generalforsamlingen er afholdt i henhold til de gældende regler. Regler: Jeg mener at der igennem flere år er kommet slinger i den måde som skiftende bestyrelser har gjort brug af at gradbøje vedtægterne. Referat fra sidste år er ikke udsendt --- er ikke underskrevet af dirigenten i de sidste 10 år. Regnskab er først underskrevet af revisor på generalforsamlingen og ikke som vedtægterne beskriver at han skal have 14 dage til revision (Dog ikke i år). Ordstyrer har i mange år været en fra bestyrelsen, hvilket også er ulovligt iflg. Vedtægterne. Udsendelse af indkaldelser via som vi har gjort i år er også forkert iflg. Vedtægterne. Der er mange ting der trænger til en grundig gennemgang, for når vi har vedtægter skal de selvfølgelig overholdes af hensyn til medlemmerne. Fremtiden: Jeg vil opfordre den kommende bestyrelse at få rettet nogle af disse ting i vedtægterne, således at vedtægterne stemmer overens med det man gør. 3. Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet blev godkendt 4. Kontingent: Kontingentet er fortsat 200 kr./år. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen. 6. Forslag fra medlemmer: Der er blevet foreslået at referatet bliver gennemgået straks efter hver generalforsamling, og derefter godkendt. Dette blev vedtaget. 7. Der blev stillet forslag om at hjemmesiden Havnøholm skulle nedlægges. Da man mente der ikke var behov for en sådan, da beskeder til grundejerne kunne ske pr. . Blev enige om at den skulle fortsætte. 2 parceller stemte for nedlæggelse og 6 parceller stemte for at bevare den.

4 Men bestyrelsen har til opgave at finde ud af om noget iflg. Datalovgivningen er overtrådt. Og hvis der er nogle medlemmer der ønsker deres opsætning på hjemmesiden ændret, giv besked til web-ansvarlig eller bestyrelsen. 8. Forespørgsel om hvorfor referat fra 2011 ikke er udsendt, oplyser N. J. T. at det vil ske til alle pr. når han kommer hjem fra sommerferie. 9. Hvis der er nogle der er utilfreds med et eller andet, som hører under grundejerforeningen. Ret direkte henvendelse til bestyrelsen. 10. Der har været noget rod med andelskassen ang. fuldmagt til kasseren, og tidligere kasserer stadig har adgang til kontoen, som den nye bestyrelse skal bringe i orden. 11. Havnøvej 10 har forespurgt om der kunne gives tilladelse til et lavt hegn ud mod Havnøvej, fordi de har små børn. Det har foreningen ikke noget imod indtil midlertid beplantning er vokset op. 12. Der blev oplyst fra Havnøvej 2, at løsgående katte og hunde på deres grund ville blive indfanget og afleveret til dyrenes beskyttelse eller dyrlægen. Bestyrelsen: Afgående formand: Niels Jørgen Thomsen Ny formand: Mette Wind Havnøvej 10 Afgående kasserer: Inger Dan Veibel Ny kasserer: Kirsten Susanne Jensen Havnøvej 13 Ny suppleant til bestyrelsen: Lars Frengler Havnøvej 18 Alle øvrige blev genvalgt. Ny bestyrelse er herefter gældende fra 23 juli 2011 P. B. V. Gunnar Julius Pedersen Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 29 okt Valg af dirigent: Kasper Wind, Havnøvej Afstemning vedr. udsendte ændringer af vedtægterne. Blev enstemmigt vedtaget med 17 stemmer for. Fremsendt fuldmagt fra parcel/havnøvej nr og Havnøholmvej nr. 1-5 Fremmødte fra parcel/havnøvej nr Mette afleverer resultatet til Randers Kommune til endelig godkendelse, og hvis det går igennem, vil alt fremtidig indkaldelse til møder m.m. ske via . De som ikke har afleveret deres -adresse, vil modtage brev.

5 3. Eventuelt: Mette vil kontakte Randers Kommune ang. tømning af vores septitanke, om hvornår de vil blive tømt, for i år 2010 var der noget forvirring om dette, vi kunne måske få dem til at komme lidt senere, når vinteren er ovre P. B. V. Gunnar Julius Pedersen 2012 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 7 april Deltagere. Mette, Kirsten, Gunnar, Anders, Lars og Ove. 1. Siden sidst: Mette oplyste at septitanke vil blive tømt senere i år efter den hårde vinter vi havde sidste år, men på skrivende stund skulle det være sket (uge 15). Angående de nye tilrettede vedtægter som vi lovede at se på efter sidste års generalforsamling, venter Mette stadig på svar fra Randers Kommune. 2. Opstilling til valg: Alle stiller op til genvalg. 3. Økonomi og Kontingent: Der vil blive udsendt ang. indbetaling af kontingent, hvor man kan indbetale på homebanking, hvor der vil stå konto nr. til overførsel til Havnøholm Grundejerforening eller dem som ikke ønsker dette, vil få girokort som hidtil. Kontingent uændret 200 kr./år. 4. Hvis der er nogle der kunne tænke sig at være med i frilufts liv i naturpark Randers fjord, hører Mette gerne fra jer for videre kontakt til tovholderne. Det er på helt frivillig basis, da det ligger uden for grundejerforeningens område. 5. Dato for generalforsamling 2012 er aftalt til d. 28 juli 2012 kl. 11:00 i teltet på Havnøvej 18 og efterfølgende fællesspisning om aftenen. Der vil blive udsendt invitation til fest fra Lars og Gitte. Så reserver datoen. Mødet blev afsluttet med en hyggelig påskefrokost for bestyrelsen med ægtefæller. P. B. V. Gunnar Julius Pedersen Generalforsamling.

6 Sødring d. 28 juli Fremmødte 15 personer fra 9 parceller. 1. Valg af dirigent: Niels Jørgen Thomsen. 2. Formandens beretning: Ændring af vedtægterne som bestyrelsen lovede at se på i år 2011 er godkendt herfra, men Randers Kommune har nogle små tilrettelser så den svarer til nutiden bl.a. er det ikke nok at der står området omfatter 25 parceller udstykket fra matrikel nr. 19a Sødring by og sogn. Der skal stå samtlige matr. nr. som området omfatter, og foreningens hjemsted er Randers Kommune. Måden man udsender rykkere for manglende betaling til grundejerforeningen på, ukrudt på nabogrunden. Så snart det er på plads vil alle modtage de nye vedtægter på . Der er ingen planer om kloakering i området pt. Hvis der er nogle udenfor foreningens regi der har lyst til at medvirke i projekt Randers Fjord kan der ringes på tlf for nærmere orientering. Dette er et projekt om naturbevaring. Formanden oplyste at dispensationerne vedr. husbyggeri ved nr. 26 er blevet godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet blev godkendt. 4. Fastlæggelse af kontingent: Kontingent uændret 200 kr./år. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen 6. Forslag fra medlemmerne: Ingen 7. Valg af bestyrelse: Alle blev genvalgt 8. Eventuelt: Ang. skilt ud for Oves grund der viser hvor hovedstophanen for vand er placeret, er blevet fjernet af ukendte, Anders undersøger om Sødring-Udbyhøj vandværk kan skaffe et bedre skilt. Mette vil undersøge om der kan gøres noget ved den ofte høje hastighed på vejene evt. chikaner på disse. Niels Jørgen spurgte til nabohjælp, at man kunne holde øje med hinandens huse, og gå en tur rundt om dem, en gang imellem når de står tomme for at se om alt er OK. For dem som er interesseret. Han vil også undersøge om der findes noget skiltning evt. ved kriminalpræventiv råd. For at fortælle, at her holder vi øje med hinandens huse. Ang. udbedring af skader på vejen har undertegnet lovet at se på sagen. Det er gjort og lovet sat i gang sept. okt. i år. Ang. vores hjemmeside som der kunne logges på uden koder, skulle nu være tilrettet. er sendt ud om dette. Ved evt. problemer henvendelse til web-master Leif Sjørup.

7 Ordstyren Niels Jørgen Thomsen takkede for god ro og orden. Efterfølgende blev der nydt en øl/vand og et par stykker brød. Hyggelig Eftermiddag. P. B. V. Gunnar Julius Pedersen. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 28 marts Deltagere var Mette, Kirsten, Gunnar, Anders, Lars og Ove Beretning fra formanden: Mette oplyser at de nye vedtægter er godkendt af Randers Kommune og vil blive lagt på hjemmesiden. Mette har undersøgt med vejbump o.s.v., det er ikke lige så nemt at lave. Mette vil tage kontakt til grundejerforeningen Skallehusene for at drøfte det stykke vej på Strandvejen og til Havnøvej vi er fælles om. Beretning fra kasseren: Kirsten oplyser at alle har betalt kontingent. Opstilling til bestyrelse og supleanter: Mette, Kirsten, Lars og Anders opstiller. Gunnar og Ove genopstiller ikke og er på valg til generalforsamlingen. Fastsættelse af generalforsamling og sommerfest er d. 27 juli som vi plejer vil det være hos Lars og Gitte, Havnøvej 18. Stor tak til dem. Indkaldelse til generalforsamling vil komme. Gitte sender også ud på mail ang. sommerfesten. Afslutningsvis blev mødet afsluttet med en hyggelig frokost for bestyrelsen med ægtefæller. P.B.V. Gunnar Julius Pedersen Generalforsamling. Sødring d. 27 juli 2013 Fremmødte: 13 personer fra 8 parceller. 1. Valg af dirigent/ordstyrer. Valget blev Niels Jørgen Thomsen 2. Formandens beretning: Mette har haft kontakt til Teknik og Miljø Randers Kommune ang. vejbump, men det er ikke

8 lige til, der var mange hensyn der skulle tages, så det bliver udsat. Mette har også haft fat i grundejerforeningen på strandvejen, og fået oplyst at kommunen holder strandvejen ned til svinget. 3. Nye vedtægter er godkendt af kommunen og sendt til Leif til vores hjemmeside. Indkaldelse fremover til generalforsamling vil ske pr. og på vores hjemmeside. 4. Formandens beretning godkendt. 5. Kirsten oplyser at alle har betalt kontingent, og har fremlagt regnskabet på print. 6. Fastlæggelse af kontingent er fortsat 200,- kr. 7. Evt. forslag fra bestyrelsen: Kan der være interesse i at nogle gik sammen om at få en vinduespudser til at komme efter behov, hører vi gerne fra interesserede, også om i måske kender en der kører i området. Anders foreslår at man bruger en halv time på at læse de nye vedtægter igennem, som findes på hjemmesiden. Leif kunne godt tænke sig noget input til hjemmesiden, som kunne være relevant for grundejerne, evt. tur-forslag, spisesteder, seværdigheder osv. Niels Jørgen har haft kontakt til kriminalpræventiv råd ang. skiltning om nabohjælp, og der er bestilt et skilt til opsætning ved indkørslen til Havnøvej. Mette sørger for klistermærker til vinduerne, som kan afhentes for de interesserede. Til næste år har vi 40 års jubilæum, som skal fejres. Bestyrelsen vil gerne have nogle input fra medlemmerne, hvordan I evt. kunne tænke jer dette skal fejres, gerne inden d. 1 nov. 13 Leif lægger det også på hjemmesiden. Bestyrelsen tager så fat i det til foråret. Bestyrelsen og medlemmerne har d. 25 juli 2013 modtaget et brev fra Kurt Kristensen, Havnøvej 2. Hvis der i brevet er noget, som bestyrelsen skal tage stilling til, vil det blive gjort på forårets bestyrelsesmøde. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Mette formand genvalgt. Kirsten kasser genvalgt. Lis Thomsen valgt til ny sekretær Anders revisor genvalgt. Leif valgt til ny revisor suppleant Lars suppleant genvalgt. Ordstyrer Niels Jørgen takkede for god ro og orden. Efterfølgende blev der nydt en øl/vand og et par stykker højtbelagt franskbrød med rullepølse og ost, samt kaffe og the. Ligeledes blev der samme aften afholdt en hyggelig sommerfest.

9 På bestyrelsens vegne Gunnar Julius Pedersen Referatet er efterfølgende godkendt af Formanden Mette & Ordstyrer Niels Jørgen Bestyrelsesmøde. Sødring d Tilstede Anders, Lars, Leif. Mette. Kirsten, og lis Formandens beretning : Formanden har ikke modtaget nogle henvendelser vedr. ideer til jubilæet, og der har ikke været nogen igangværende opgaver som skulle afsluttes. Kasserens beretning : Regnskabet gennemgået og fundet i orden, alle har betalt kontingent Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkrævningerne udsendes derefter. Gennemgang af sidste generalforsamling : Der opfordres til at man læser de nye vedtægter samt deklarationerne. Brevet af fra Kurt Christensen blev gennemgået. Kurt har bl.a flere kritikpunkter omkring tidligere bestyrelsesarbejde for flere år siden. Vi i den nuværende bestyrelse kan ikke ændre på hvad der er sket tidligere og derfor beslutter vi, at vi vælger at se fremad. Der er blevet lavet nye vedtægter, som på ekstraordinær generalforsamling den 29/ blev godkendt med 17 antal stemmer, og hvortil ingen meldte sig med indsigelser. Vi vil som den nuværende bestyrelse efter bedste evne, forsøge at leve op til de krav og bestemmelser der står i disse. Hvis der tidligere er sket fejl, kan det kun beklages. Det blev besluttet at generalforsamlingen i år afholdes d. 26 juli om formiddagen i teltet. Der bliver lavet et specielt arrangement i anledningen af vores forening 40 års jubilæum. Har nogle lyst til at deltage i forarbejdet eller har nogle gode ideer til dagen, kan der ske henvendelse til Gitte på Foreningens kasse yder 2000,00 kr. til indkøb af praktiske ting. Alle i bestyrelsen oplyste at de er villig til genvalg. Vej : Bestyrelsen finder vejen fin og besluttede at der løbende bliver holdt øje med den. Eventuelt : Kirsten i nr. 13 har kontakt til en vinduespudser, som vil pudse vinduer udvendig for 100, hvis der er minimum 5 huse. Henvendelse til Kirsten. Ang. rengøring af skilte og telefonhus. Lars vil lave en liste over hvad der trænger og

10 fordele opgaverne. Formanden takkede for god ro og orden, bestyrelsens bedre halvdele var så inviteret til påskefrokost. Lis Thomsen sekretær. Referatet er efterfølgende godkendt af Formanden Mette Ref. Af generalforsamling 2014

11 Dato: 26/ Deltagere 21 personer, 12 matrikler repræsenteret 1: Valg af dirigent Niels Jørgen blev valgt 2: Formandens beretning 3: Forlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4: Fastsættelse af kontingent for næste år 5: Forslag fra bestyrelsen 6: Forslag fra medlemmer 7: Valg af medlemmer til bestyrelse Der blev afholdt bestyrelsesmøde i påsken 2014 og ref. fra dette møde, kan læses på foreningens hjemmeside. På sidste års generalforsamling blev alle medlemmer opfordret til at komme med forslag til afholdelse af 40 års jubilæumsfesten, som skal afholdes den 26/ Formanden har i løbet af året ikke modtaget forslag. Regnskabet blev fremlagt af Kirsten Jensen. Regnskabet blev godkendt Det nuværende kontingent på 200 kr. blev fastholdt og der vil efter generalforsamlingen bliver udsendt mail fra Kirsten Jensen med opkrævning samt indbetalingsoplysninger. Ingen forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen ikke modtaget forslag fra medlemmer Alle medlemmer fra den nuværende bestyrelse blev genvalgt. Formand Mette Wind Kassér Kisten Jensen Sekretær Lis Thomsen Revisor Anders Sørensen Revisor supl. Leif Sjørup Bestyrelses spul. Lars Frengler 8: oplæsning af ref. Ref. blev oplæst af Lis Thomsen, og godkendt af mødedeltagerne 9 Evt. Vedr. Udgifter fra foreningens budget: Der er positiv opbakning fra alle mødedeltagere, at der fra foreningens budget gerne må bruges midler på andre udgifter end vedligeholdelse af vej. Dette indbefatter fx udgifter til bestyrelsens frokost på bestyrelsesmødet der afholdes hver påske, samt forplejning til generalforsamlinger. Alle som skulle have spørgsmål til regnskab er velkommen til at deltage og spørge på generalforsamling. Der blev udtrykt tilfredshed med det nylige opsatte Nabo hjælp skilt Vedr. tlf hus samt opslagstavle: Lars F. vil skaffe en blød plade til

12 udhængsskabet, så det bliver nemmere at hænge sedler med relevante oplysninger op på tavlen. Ligeledes kan alle der ikke har en nøgle til tlf. skuret/huset og som kunne ønske en sådanne, kontakte Mette Wind inden jul, og hun vil derefter få lavet flere nøgler. Deklaration: ved huskøb på vejen, bemærkede en advokat, at der er en beskrivelse vedr. benyttelse af sommerhusene som ikke stemmer overens med reglerne vedr. helårsbenyttelse af sommerhuse for pensionister. Mette Wind, vil tage kontakt til Randers Kommune, Uffe R. for at høre, om de nuværende deklarationer skal laves nutidige, eller om de blot kan betragtes som sekundære til alm. lovgivning. Vedr. græsslåning: flere medlemmer ytrede påskønnelse af græsslåning ved engen fortaget af godset. Andre medlemmer efterspurgte, om der måske kunne findes en ordning på, at også græsset efter de store sten ved diget kunne slås evt. med en betaling af et par flasker vin. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne. Bestyrelsen opfordrer alle til at være opmærksomme på vedligeholdelse af rabat, således at der kan bevares et godt udsyn, og at vi derved forbedrer trafiksikkerheden. Særligt i de to sving (ved havnøvej nummer 1 og 5) som er tilknyttet vores vej. Der opfordres til, at alle er opmærksomme på reglen omkring vejbredte (4 meter fra vejmidte) og at det forsøges overholdt. Mette Wind, vil ved lejlighed tage kontakt til de to husejere hvis der evt. er spørgsmål. Bestyrelsen takkede Leif for al arbejdet omkring foreningens hjemmeside. Afslutning Dirigent Niels Jørgen afsluttede mødet, og takkede for god ro og orden. Foreningen var derefter vært for en bid brød, samt øl og vand. Inden opbrud blev der givet praktiske oplysninger omkring 40 års jubilæumsfesten, som skulle holdes samme aften i fællesteltet på Havnøvej 10. Referatet er gennemlæst og godkendt af Formanden, Sekretæren og Ordstyreren. Referat af bestyrelsesmøde. Sødring d. 3/ Dato: 3. april 2015 Deltagere 1: Beretning fra formand 2: Beretning fra Kassér Mette, Lars Kirsten, Anders, Leif og Lis Formand har ingen henvendelser fået, men har selv haft kontakt til Kommunen. Se under gennemgang af sidste generalforsamling. Ligeledes er der ingen der har henvendt sig vedr. nøgle til tlf. hus Regnskabet er gennemgået, og alle betalinger er gået ind. Bestyrelsen anbefaler at der fortsættes med et kontingent på 200 kr. per år

13 3: Gennemgang af sidste generalforsamling Plade til tlf. husets opslagstavle er på vej. Vedr. græsslåning ved dige og strand har problemet løst sig selv, da der kommer græssende køer. Bestyrelsen er blevet enig om at bibehold nuværende deklaration. Dette på baggrund af, at formand har snakket med kommunen, og evt. ændring af deklaration vil fratage bestyrelsen muligheder for at kunne gøre indvendinger for helårsboliger, hvis nuværende lovgivning ændrer sig omkring salg/benyttelse af sommerhuse. På nuværende tidspunkt, skal bestyrelsen eller kommunen have indvendinger i forhold til, hvis sommerhuse skal benyttes helårligt på nuværende deklaration, hvilket vi som bestyrelse ikke har indvendinger til, hvis det benyttes efter de nuværende regler. Det er konstateret, at der er blevet klippet hegn/træer langs rabatten, således at der er kommet bedre udsyn rundt i vejens sving 4: fastsættelse af dato for generalforsamling og sommerfest Der afholdes generalforsamling den 11. juli på Havnøvej 10 kl 10:30. Sommerfest bliver afholdt samme aften. 5: Vej Poul Arne vil blive kontaktet med henblik på at raspe vejen 6: Evt. Mobildækning Mette vil kontakte telestyrelsen med henblik på at høre, hvilke tanker der er omkring ordentlig dækning af området. Hvis der er ønske om, at der på hjemmesiden lægges et link op, kan formanden kontaktes, som efterfølgende vil tage kontakt til Webmaster Leif. Til mødet den 15. april vedr. kystsikring og stormflod deltager Kirsten og Leif fra Bestyrelsen. Afslutning Formand takkede for godt og konstruktivt møde

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010.

Generalforsamling. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990 1990 Sødring d. 14 april 1990 Møde hos Sv. Erik. Angående salg af grund skal vedtægter afleveres til den nye ejer, det kan ikke passe bestyrelsen skal lave nye vedtægter ved salg. Ang. vejføring til grund

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE Referat af Ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og referent John Norup valgt. Tid: lørdag, den 31. maj 2014, kl. 10. Sted: 2. Formandens beretning Vedligeholdelse af foreningens veje. En af bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker 1 Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker Foreningens navn er Grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker af 1970 1 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under retten i Randers, der er

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147.

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709 Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted.

Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted. Robert Teddy Jensen Kornbakken 14, Esbønderup 3230 Græsted Esbønderup den 16. marts 2015. Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted. Hermed fremsendes

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere