Generalforsamling. Sødring d. 24 juli Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011."

Transkript

1 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort når det er godkendt af Formand Niels Jørgen Thomsen og ordstyrer Lars Frengler. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt Valg af ordstyrer: Inger Dan Veibel, Havnøvej 9 2. Valg af ny kasserer: Inger Dan Veibel 3. Eventuelt: Niels Jørgen Thomsen overrakte vin, som tak for arbejdet i bestyrelsen til den afgående kasser Kurt Kristensen og den afgående sekretær Preben Hansen. Der blev også overrakt chokolade til Ellen Hansen og Lisbeth Kristensen for deres store arbejde i festudvalget. 4. Der var nogen utilfredshed omkring håndteringen af vores hjemmeside, angående personlige oplysninger. Dette er nu bragt i orden og bestyrelsen beklager. P. B. V. Gunnar J. Pedersen 2011 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april Deltagere: Niels Jørgen, Anders Sørensen, Inger Dan Veibel, Ove Rasmussen og Gunnar Pedersen. 1. Inger fremlagde regnskab, som blev godkendt. 2. Grundet at banken har smidt fuldmagten væk, har bestyrelsen underskrevet en ny fuldmagt, som Inger vil få på plads i løbet af 14 dage. Inger hæver kr., så der er nogle kontanter i kassen. I tilfælde af at Inger får sit sommerhus solgt inden generalforsamlingen 2011, indvilgede Anders i at opbevare kassen og kassebogen. 3. Eventuelt: 4. Al kommunikation vil fremover ske via hjemmesiden, ved nyheder på hjemmesiden bliver man orienteret via sin .

2 Niels Jørgen vil undersøge ang. vejfyld. Ang. opslagstavlen på det lille telefonhus, kan oplyses at istandsættelse er i gang. Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor der stadig mangler referat fra generalforsamlingen d. 24 juli 2010 Lørdag d. 23 juli 2011 blev sat som dato for generalforsamling og sommerfest om aftenen hos Gitte og Lars, Havnøvej 18, Gitte laver indbydelser. Mødet blev afsluttet med en hyggelig påskefrokost for bestyrelsen samt ægtefæller. P. B. V. Gunnar Julius Pedersen Generalforsamling. Sødring d. 23 juli Fremmødte 13 personer fra 7 parceller. 1. Valg af dirigent: Kirsten S. Jensen, Havnøvej Beretning fra Formanden: På generalforsamlingen sidste år valgte vore gamle sekretær et gå af, vi fik valgt en ny nemlig Gunnar, men det på en måde jeg personlig ikke bryder mig om, Gunnar var ikke tilstede, men vi valgte at ringe til ham midt under generalforsamlingen, det var ligesom om at vi tog ham med bukserne nede, men Gunnar sagde heldigvis at han godt ville træde til. En stor tak til dig Gunnar og tak for et godt samarbejde. Det var en træls start vi fik på det nye år, vores kasser igennem mange år valgte at gå af, hvilket vi må respektere, tak til ham for det kæmpe arbejde han har gjort igennem mange år, men det skabte store problemer for den øvrige bestyrelse. Jeg forsøgte at overtale nogle andre til at tage jobbet, men der var ingen gevinst. Resultatet blev at vi var nød til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i oktober, hvor Inger tilbød sig som kasserer og blev valgt, dermed var trængslerne ikke ovre, der var bøvl med banken, de havde smidt papirerne væk, så bestyrelsen var nød til at fremsende nye papirer. Enden på det, er at vi først lige op til påske i år fik styr på det og havde adgang til vores konto. Hjemmeside: Leif og jeg fik lavet foreningens hjemmeside mest Leif. Hjemmesiden er virkelig flot og meget brugbar, de småting der har været er blevet rettet meget hurtigt til, en stor tak fra mig til Leif for det store arbejde du har lagt i denne side og det gode samarbejde, håber at du vil fortsætte. Vejen: Bestyrelsen fik Kurt Brix til for en meget billig pris at komme med et læs skærver, som vi lagde ud på Havnøvej. Det har hjulpet en del. Det stykke vej på Strandvejen som vi står for, har været holdt meget flot trods den slemme vinter, en stor tak til Anders der har

3 fyldt sten på igennem året. Udhængsskab: Bestyrelsen har bestilt et nyt skab, det gamle var helt rådden i bunden, vi beklager det har taget nogen tid, trods at det blev lovet opsat meget hurtig efter påsken, men så ved vi for fremtiden hvor vi ikke skal bestille noget. Referat: Der har været en del uro omkring hvorfor at referatet fra 2010 ikke er udsendt. Jeg vil her kræve at foreningen overholder vedtægterne og får udsendt referatet. Den daværende bestyrelse har skrevet referatet ud fra den bedste mening og ikke for at genere nogle, der står heller ikke noget usandt i referatet, men hvis det er på grund af at der er nævnt nogle navne, er jeg villig til at fjerne disse og skrive nogle medlemmer i stedet for. Dette for at vi kan komme videre. Men da der åbenbart er divergerende meninger om, hvordan man skriver et referat, har jeg valgt foreløbig at indsætte dette i mappen. Jeg har altid lært at et referat skal indeholde det der bliver sagt og af hvem og konklusionen af forhandlingerne. Det skal være således at man kan give det til en person der ikke har været tilstede et fuldgørende indtryk af hvad der blev sagt og af hvem. Der er så nogle der er uenige i referatet og henviser til vedtægterne. Der står i vedtægterne at referatet skal underskrives af bestyrelsen og dirigenten, men jeg har nu kigget 10 år tilbage og der er ingen der har været underskrevet. Som jeg læser vedtægten er det, som dirigenten skal skrive under på, er at generalforsamlingen er afholdt i henhold til de gældende regler. Regler: Jeg mener at der igennem flere år er kommet slinger i den måde som skiftende bestyrelser har gjort brug af at gradbøje vedtægterne. Referat fra sidste år er ikke udsendt --- er ikke underskrevet af dirigenten i de sidste 10 år. Regnskab er først underskrevet af revisor på generalforsamlingen og ikke som vedtægterne beskriver at han skal have 14 dage til revision (Dog ikke i år). Ordstyrer har i mange år været en fra bestyrelsen, hvilket også er ulovligt iflg. Vedtægterne. Udsendelse af indkaldelser via som vi har gjort i år er også forkert iflg. Vedtægterne. Der er mange ting der trænger til en grundig gennemgang, for når vi har vedtægter skal de selvfølgelig overholdes af hensyn til medlemmerne. Fremtiden: Jeg vil opfordre den kommende bestyrelse at få rettet nogle af disse ting i vedtægterne, således at vedtægterne stemmer overens med det man gør. 3. Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet blev godkendt 4. Kontingent: Kontingentet er fortsat 200 kr./år. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen. 6. Forslag fra medlemmer: Der er blevet foreslået at referatet bliver gennemgået straks efter hver generalforsamling, og derefter godkendt. Dette blev vedtaget. 7. Der blev stillet forslag om at hjemmesiden Havnøholm skulle nedlægges. Da man mente der ikke var behov for en sådan, da beskeder til grundejerne kunne ske pr. . Blev enige om at den skulle fortsætte. 2 parceller stemte for nedlæggelse og 6 parceller stemte for at bevare den.

4 Men bestyrelsen har til opgave at finde ud af om noget iflg. Datalovgivningen er overtrådt. Og hvis der er nogle medlemmer der ønsker deres opsætning på hjemmesiden ændret, giv besked til web-ansvarlig eller bestyrelsen. 8. Forespørgsel om hvorfor referat fra 2011 ikke er udsendt, oplyser N. J. T. at det vil ske til alle pr. når han kommer hjem fra sommerferie. 9. Hvis der er nogle der er utilfreds med et eller andet, som hører under grundejerforeningen. Ret direkte henvendelse til bestyrelsen. 10. Der har været noget rod med andelskassen ang. fuldmagt til kasseren, og tidligere kasserer stadig har adgang til kontoen, som den nye bestyrelse skal bringe i orden. 11. Havnøvej 10 har forespurgt om der kunne gives tilladelse til et lavt hegn ud mod Havnøvej, fordi de har små børn. Det har foreningen ikke noget imod indtil midlertid beplantning er vokset op. 12. Der blev oplyst fra Havnøvej 2, at løsgående katte og hunde på deres grund ville blive indfanget og afleveret til dyrenes beskyttelse eller dyrlægen. Bestyrelsen: Afgående formand: Niels Jørgen Thomsen Ny formand: Mette Wind Havnøvej 10 Afgående kasserer: Inger Dan Veibel Ny kasserer: Kirsten Susanne Jensen Havnøvej 13 Ny suppleant til bestyrelsen: Lars Frengler Havnøvej 18 Alle øvrige blev genvalgt. Ny bestyrelse er herefter gældende fra 23 juli 2011 P. B. V. Gunnar Julius Pedersen Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 29 okt Valg af dirigent: Kasper Wind, Havnøvej Afstemning vedr. udsendte ændringer af vedtægterne. Blev enstemmigt vedtaget med 17 stemmer for. Fremsendt fuldmagt fra parcel/havnøvej nr og Havnøholmvej nr. 1-5 Fremmødte fra parcel/havnøvej nr Mette afleverer resultatet til Randers Kommune til endelig godkendelse, og hvis det går igennem, vil alt fremtidig indkaldelse til møder m.m. ske via . De som ikke har afleveret deres -adresse, vil modtage brev.

5 3. Eventuelt: Mette vil kontakte Randers Kommune ang. tømning af vores septitanke, om hvornår de vil blive tømt, for i år 2010 var der noget forvirring om dette, vi kunne måske få dem til at komme lidt senere, når vinteren er ovre P. B. V. Gunnar Julius Pedersen 2012 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 7 april Deltagere. Mette, Kirsten, Gunnar, Anders, Lars og Ove. 1. Siden sidst: Mette oplyste at septitanke vil blive tømt senere i år efter den hårde vinter vi havde sidste år, men på skrivende stund skulle det være sket (uge 15). Angående de nye tilrettede vedtægter som vi lovede at se på efter sidste års generalforsamling, venter Mette stadig på svar fra Randers Kommune. 2. Opstilling til valg: Alle stiller op til genvalg. 3. Økonomi og Kontingent: Der vil blive udsendt ang. indbetaling af kontingent, hvor man kan indbetale på homebanking, hvor der vil stå konto nr. til overførsel til Havnøholm Grundejerforening eller dem som ikke ønsker dette, vil få girokort som hidtil. Kontingent uændret 200 kr./år. 4. Hvis der er nogle der kunne tænke sig at være med i frilufts liv i naturpark Randers fjord, hører Mette gerne fra jer for videre kontakt til tovholderne. Det er på helt frivillig basis, da det ligger uden for grundejerforeningens område. 5. Dato for generalforsamling 2012 er aftalt til d. 28 juli 2012 kl. 11:00 i teltet på Havnøvej 18 og efterfølgende fællesspisning om aftenen. Der vil blive udsendt invitation til fest fra Lars og Gitte. Så reserver datoen. Mødet blev afsluttet med en hyggelig påskefrokost for bestyrelsen med ægtefæller. P. B. V. Gunnar Julius Pedersen Generalforsamling.

6 Sødring d. 28 juli Fremmødte 15 personer fra 9 parceller. 1. Valg af dirigent: Niels Jørgen Thomsen. 2. Formandens beretning: Ændring af vedtægterne som bestyrelsen lovede at se på i år 2011 er godkendt herfra, men Randers Kommune har nogle små tilrettelser så den svarer til nutiden bl.a. er det ikke nok at der står området omfatter 25 parceller udstykket fra matrikel nr. 19a Sødring by og sogn. Der skal stå samtlige matr. nr. som området omfatter, og foreningens hjemsted er Randers Kommune. Måden man udsender rykkere for manglende betaling til grundejerforeningen på, ukrudt på nabogrunden. Så snart det er på plads vil alle modtage de nye vedtægter på . Der er ingen planer om kloakering i området pt. Hvis der er nogle udenfor foreningens regi der har lyst til at medvirke i projekt Randers Fjord kan der ringes på tlf for nærmere orientering. Dette er et projekt om naturbevaring. Formanden oplyste at dispensationerne vedr. husbyggeri ved nr. 26 er blevet godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet blev godkendt. 4. Fastlæggelse af kontingent: Kontingent uændret 200 kr./år. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen 6. Forslag fra medlemmerne: Ingen 7. Valg af bestyrelse: Alle blev genvalgt 8. Eventuelt: Ang. skilt ud for Oves grund der viser hvor hovedstophanen for vand er placeret, er blevet fjernet af ukendte, Anders undersøger om Sødring-Udbyhøj vandværk kan skaffe et bedre skilt. Mette vil undersøge om der kan gøres noget ved den ofte høje hastighed på vejene evt. chikaner på disse. Niels Jørgen spurgte til nabohjælp, at man kunne holde øje med hinandens huse, og gå en tur rundt om dem, en gang imellem når de står tomme for at se om alt er OK. For dem som er interesseret. Han vil også undersøge om der findes noget skiltning evt. ved kriminalpræventiv råd. For at fortælle, at her holder vi øje med hinandens huse. Ang. udbedring af skader på vejen har undertegnet lovet at se på sagen. Det er gjort og lovet sat i gang sept. okt. i år. Ang. vores hjemmeside som der kunne logges på uden koder, skulle nu være tilrettet. er sendt ud om dette. Ved evt. problemer henvendelse til web-master Leif Sjørup.

7 Ordstyren Niels Jørgen Thomsen takkede for god ro og orden. Efterfølgende blev der nydt en øl/vand og et par stykker brød. Hyggelig Eftermiddag. P. B. V. Gunnar Julius Pedersen. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 28 marts Deltagere var Mette, Kirsten, Gunnar, Anders, Lars og Ove Beretning fra formanden: Mette oplyser at de nye vedtægter er godkendt af Randers Kommune og vil blive lagt på hjemmesiden. Mette har undersøgt med vejbump o.s.v., det er ikke lige så nemt at lave. Mette vil tage kontakt til grundejerforeningen Skallehusene for at drøfte det stykke vej på Strandvejen og til Havnøvej vi er fælles om. Beretning fra kasseren: Kirsten oplyser at alle har betalt kontingent. Opstilling til bestyrelse og supleanter: Mette, Kirsten, Lars og Anders opstiller. Gunnar og Ove genopstiller ikke og er på valg til generalforsamlingen. Fastsættelse af generalforsamling og sommerfest er d. 27 juli som vi plejer vil det være hos Lars og Gitte, Havnøvej 18. Stor tak til dem. Indkaldelse til generalforsamling vil komme. Gitte sender også ud på mail ang. sommerfesten. Afslutningsvis blev mødet afsluttet med en hyggelig frokost for bestyrelsen med ægtefæller. P.B.V. Gunnar Julius Pedersen Generalforsamling. Sødring d. 27 juli 2013 Fremmødte: 13 personer fra 8 parceller. 1. Valg af dirigent/ordstyrer. Valget blev Niels Jørgen Thomsen 2. Formandens beretning: Mette har haft kontakt til Teknik og Miljø Randers Kommune ang. vejbump, men det er ikke

8 lige til, der var mange hensyn der skulle tages, så det bliver udsat. Mette har også haft fat i grundejerforeningen på strandvejen, og fået oplyst at kommunen holder strandvejen ned til svinget. 3. Nye vedtægter er godkendt af kommunen og sendt til Leif til vores hjemmeside. Indkaldelse fremover til generalforsamling vil ske pr. og på vores hjemmeside. 4. Formandens beretning godkendt. 5. Kirsten oplyser at alle har betalt kontingent, og har fremlagt regnskabet på print. 6. Fastlæggelse af kontingent er fortsat 200,- kr. 7. Evt. forslag fra bestyrelsen: Kan der være interesse i at nogle gik sammen om at få en vinduespudser til at komme efter behov, hører vi gerne fra interesserede, også om i måske kender en der kører i området. Anders foreslår at man bruger en halv time på at læse de nye vedtægter igennem, som findes på hjemmesiden. Leif kunne godt tænke sig noget input til hjemmesiden, som kunne være relevant for grundejerne, evt. tur-forslag, spisesteder, seværdigheder osv. Niels Jørgen har haft kontakt til kriminalpræventiv råd ang. skiltning om nabohjælp, og der er bestilt et skilt til opsætning ved indkørslen til Havnøvej. Mette sørger for klistermærker til vinduerne, som kan afhentes for de interesserede. Til næste år har vi 40 års jubilæum, som skal fejres. Bestyrelsen vil gerne have nogle input fra medlemmerne, hvordan I evt. kunne tænke jer dette skal fejres, gerne inden d. 1 nov. 13 Leif lægger det også på hjemmesiden. Bestyrelsen tager så fat i det til foråret. Bestyrelsen og medlemmerne har d. 25 juli 2013 modtaget et brev fra Kurt Kristensen, Havnøvej 2. Hvis der i brevet er noget, som bestyrelsen skal tage stilling til, vil det blive gjort på forårets bestyrelsesmøde. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Mette formand genvalgt. Kirsten kasser genvalgt. Lis Thomsen valgt til ny sekretær Anders revisor genvalgt. Leif valgt til ny revisor suppleant Lars suppleant genvalgt. Ordstyrer Niels Jørgen takkede for god ro og orden. Efterfølgende blev der nydt en øl/vand og et par stykker højtbelagt franskbrød med rullepølse og ost, samt kaffe og the. Ligeledes blev der samme aften afholdt en hyggelig sommerfest.

9 På bestyrelsens vegne Gunnar Julius Pedersen Referatet er efterfølgende godkendt af Formanden Mette & Ordstyrer Niels Jørgen Bestyrelsesmøde. Sødring d Tilstede Anders, Lars, Leif. Mette. Kirsten, og lis Formandens beretning : Formanden har ikke modtaget nogle henvendelser vedr. ideer til jubilæet, og der har ikke været nogen igangværende opgaver som skulle afsluttes. Kasserens beretning : Regnskabet gennemgået og fundet i orden, alle har betalt kontingent Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkrævningerne udsendes derefter. Gennemgang af sidste generalforsamling : Der opfordres til at man læser de nye vedtægter samt deklarationerne. Brevet af fra Kurt Christensen blev gennemgået. Kurt har bl.a flere kritikpunkter omkring tidligere bestyrelsesarbejde for flere år siden. Vi i den nuværende bestyrelse kan ikke ændre på hvad der er sket tidligere og derfor beslutter vi, at vi vælger at se fremad. Der er blevet lavet nye vedtægter, som på ekstraordinær generalforsamling den 29/ blev godkendt med 17 antal stemmer, og hvortil ingen meldte sig med indsigelser. Vi vil som den nuværende bestyrelse efter bedste evne, forsøge at leve op til de krav og bestemmelser der står i disse. Hvis der tidligere er sket fejl, kan det kun beklages. Det blev besluttet at generalforsamlingen i år afholdes d. 26 juli om formiddagen i teltet. Der bliver lavet et specielt arrangement i anledningen af vores forening 40 års jubilæum. Har nogle lyst til at deltage i forarbejdet eller har nogle gode ideer til dagen, kan der ske henvendelse til Gitte på Foreningens kasse yder 2000,00 kr. til indkøb af praktiske ting. Alle i bestyrelsen oplyste at de er villig til genvalg. Vej : Bestyrelsen finder vejen fin og besluttede at der løbende bliver holdt øje med den. Eventuelt : Kirsten i nr. 13 har kontakt til en vinduespudser, som vil pudse vinduer udvendig for 100, hvis der er minimum 5 huse. Henvendelse til Kirsten. Ang. rengøring af skilte og telefonhus. Lars vil lave en liste over hvad der trænger og

10 fordele opgaverne. Formanden takkede for god ro og orden, bestyrelsens bedre halvdele var så inviteret til påskefrokost. Lis Thomsen sekretær. Referatet er efterfølgende godkendt af Formanden Mette Ref. Af generalforsamling 2014

11 Dato: 26/ Deltagere 21 personer, 12 matrikler repræsenteret 1: Valg af dirigent Niels Jørgen blev valgt 2: Formandens beretning 3: Forlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4: Fastsættelse af kontingent for næste år 5: Forslag fra bestyrelsen 6: Forslag fra medlemmer 7: Valg af medlemmer til bestyrelse Der blev afholdt bestyrelsesmøde i påsken 2014 og ref. fra dette møde, kan læses på foreningens hjemmeside. På sidste års generalforsamling blev alle medlemmer opfordret til at komme med forslag til afholdelse af 40 års jubilæumsfesten, som skal afholdes den 26/ Formanden har i løbet af året ikke modtaget forslag. Regnskabet blev fremlagt af Kirsten Jensen. Regnskabet blev godkendt Det nuværende kontingent på 200 kr. blev fastholdt og der vil efter generalforsamlingen bliver udsendt mail fra Kirsten Jensen med opkrævning samt indbetalingsoplysninger. Ingen forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen ikke modtaget forslag fra medlemmer Alle medlemmer fra den nuværende bestyrelse blev genvalgt. Formand Mette Wind Kassér Kisten Jensen Sekretær Lis Thomsen Revisor Anders Sørensen Revisor supl. Leif Sjørup Bestyrelses spul. Lars Frengler 8: oplæsning af ref. Ref. blev oplæst af Lis Thomsen, og godkendt af mødedeltagerne 9 Evt. Vedr. Udgifter fra foreningens budget: Der er positiv opbakning fra alle mødedeltagere, at der fra foreningens budget gerne må bruges midler på andre udgifter end vedligeholdelse af vej. Dette indbefatter fx udgifter til bestyrelsens frokost på bestyrelsesmødet der afholdes hver påske, samt forplejning til generalforsamlinger. Alle som skulle have spørgsmål til regnskab er velkommen til at deltage og spørge på generalforsamling. Der blev udtrykt tilfredshed med det nylige opsatte Nabo hjælp skilt Vedr. tlf hus samt opslagstavle: Lars F. vil skaffe en blød plade til

12 udhængsskabet, så det bliver nemmere at hænge sedler med relevante oplysninger op på tavlen. Ligeledes kan alle der ikke har en nøgle til tlf. skuret/huset og som kunne ønske en sådanne, kontakte Mette Wind inden jul, og hun vil derefter få lavet flere nøgler. Deklaration: ved huskøb på vejen, bemærkede en advokat, at der er en beskrivelse vedr. benyttelse af sommerhusene som ikke stemmer overens med reglerne vedr. helårsbenyttelse af sommerhuse for pensionister. Mette Wind, vil tage kontakt til Randers Kommune, Uffe R. for at høre, om de nuværende deklarationer skal laves nutidige, eller om de blot kan betragtes som sekundære til alm. lovgivning. Vedr. græsslåning: flere medlemmer ytrede påskønnelse af græsslåning ved engen fortaget af godset. Andre medlemmer efterspurgte, om der måske kunne findes en ordning på, at også græsset efter de store sten ved diget kunne slås evt. med en betaling af et par flasker vin. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne. Bestyrelsen opfordrer alle til at være opmærksomme på vedligeholdelse af rabat, således at der kan bevares et godt udsyn, og at vi derved forbedrer trafiksikkerheden. Særligt i de to sving (ved havnøvej nummer 1 og 5) som er tilknyttet vores vej. Der opfordres til, at alle er opmærksomme på reglen omkring vejbredte (4 meter fra vejmidte) og at det forsøges overholdt. Mette Wind, vil ved lejlighed tage kontakt til de to husejere hvis der evt. er spørgsmål. Bestyrelsen takkede Leif for al arbejdet omkring foreningens hjemmeside. Afslutning Dirigent Niels Jørgen afsluttede mødet, og takkede for god ro og orden. Foreningen var derefter vært for en bid brød, samt øl og vand. Inden opbrud blev der givet praktiske oplysninger omkring 40 års jubilæumsfesten, som skulle holdes samme aften i fællesteltet på Havnøvej 10. Referatet er gennemlæst og godkendt af Formanden, Sekretæren og Ordstyreren. Referat af bestyrelsesmøde. Sødring d. 3/ Dato: 3. april 2015 Deltagere 1: Beretning fra formand 2: Beretning fra Kassér Mette, Lars Kirsten, Anders, Leif og Lis Formand har ingen henvendelser fået, men har selv haft kontakt til Kommunen. Se under gennemgang af sidste generalforsamling. Ligeledes er der ingen der har henvendt sig vedr. nøgle til tlf. hus Regnskabet er gennemgået, og alle betalinger er gået ind. Bestyrelsen anbefaler at der fortsættes med et kontingent på 200 kr. per år

13 3: Gennemgang af sidste generalforsamling Plade til tlf. husets opslagstavle er på vej. Vedr. græsslåning ved dige og strand har problemet løst sig selv, da der kommer græssende køer. Bestyrelsen er blevet enig om at bibehold nuværende deklaration. Dette på baggrund af, at formand har snakket med kommunen, og evt. ændring af deklaration vil fratage bestyrelsen muligheder for at kunne gøre indvendinger for helårsboliger, hvis nuværende lovgivning ændrer sig omkring salg/benyttelse af sommerhuse. På nuværende tidspunkt, skal bestyrelsen eller kommunen have indvendinger i forhold til, hvis sommerhuse skal benyttes helårligt på nuværende deklaration, hvilket vi som bestyrelse ikke har indvendinger til, hvis det benyttes efter de nuværende regler. Det er konstateret, at der er blevet klippet hegn/træer langs rabatten, således at der er kommet bedre udsyn rundt i vejens sving 4: fastsættelse af dato for generalforsamling og sommerfest Der afholdes generalforsamling den 11. juli på Havnøvej 10 kl 10:30. Sommerfest bliver afholdt samme aften. 5: Vej Poul Arne vil blive kontaktet med henblik på at raspe vejen 6: Evt. Mobildækning Mette vil kontakte telestyrelsen med henblik på at høre, hvilke tanker der er omkring ordentlig dækning af området. Hvis der er ønske om, at der på hjemmesiden lægges et link op, kan formanden kontaktes, som efterfølgende vil tage kontakt til Webmaster Leif. Til mødet den 15. april vedr. kystsikring og stormflod deltager Kirsten og Leif fra Bestyrelsen. Afslutning Formand takkede for godt og konstruktivt møde

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse

Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse Indhold Referat af generalforsamling 28/6-2009 med formandens beretning for 2008-09 Sankthansbålstale Medlemsliste pr. 28/9-2009 Hjemmesiden rettelse af adressoplysninger nabohjælp Bestyrelsen Jubilæumsfest

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere