Økonomisk analyse af Brasilien 3. kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse af Brasilien 3. kvartal 2011"

Transkript

1 Research & Analyse Økonomisk Analyse 11. oktober 2011 Økonomisk analyse af Brasilien 3. kvartal 2011 KONTAKT: RESUMÉ: Research & Analyse Søren Møller-Larsson INFORMATION: I årets andet kvartal dæmpedes BNP-væksten, og økonomien voksede mindre end forventet med 3,1 % sammenlignet med andet kvartal Dermed vokser økonomien i gennemsnit med 3,6 % i årets første seks måneder. Gældkrise og urolige finansmarkeder påvirker også den Brasilianske Real (BRL), som dog er kommet igen i siden slutningen af september. BRL handles 3,2 % lavere end det gennemsnitlige niveau for 2011 overfor den Danske Krone (DKK). Arbejdsløsheden måles til fortsat meget lave 6 % i august. Trods afmatning oplever detailhandlen stor fremgang. I juli måned voksede det 12-måneders akkumulerede detailsalg med 8,5 % å/å. I september måles inflationen til 7,23 % p.a. Det forventes fortsat at tendensen på den årlige inflationskurve vil vende og falde tilbage mod målsætningen i årets sidste måneder. Den korte ledende Selic-rente blev overraskende sænket med 0,5 %-point til 12 % p.a. på baggrund af en væsentlig forringelse af verdensøkonomien. Nøgletal Data og konsensusforventninger BNP vækst 3,5 % 4,0 % Arbejdsløshed (aug.) 6,0 % - Offentlig gæld/bnp (aug.) 39,2 % 38,0 % Inflation (IPCA p.a., aug.) 7,23 % 5,6 % Renten (SELIC p.a. end of year) 12,00 % - Valutakurs (DKK/BRL) (10. okt) 3,14 - Betalingsbalance/BNP (aug.) % - INCC byggeprisindeks (p.a., aug) 7,75 % - Dette materiale må på ingen måde videredistribueres uden forudgående aftale med.

2 BNP I tidligere økonomiske analyser beskrives udsigterne til en mindre nedkøling af den Brasilianske økonomi i løbet af Den verdensøkonomiske situation har sideløbende udviklet sig i en retning, som bedst af alt kan beskrives som uafklaret. I årets andet kvartal dæmpedes BNP-væksten, og økonomien voksede lavere end forventet med 3,1 % sammenlignet med andet kvartal Dermed vokser økonomien i gennemsnit med 3,6 % i årets første seks måneder. Centralbanken justerer forventningerne til BNP til 3,5 % p.a. i 2011 Den hjemlige efterspørgsel synes at være særdeles modstandsdygtig og samtidig den helt store vækstmotor for den store latinamerikanske økonomi. Udvikling ser ikke ud til at aftage markant, og den hjemlige efterspørgsel vil sammen med den lave arbejdsløshed sikre Brasilien mod de værste eksterne stød til økonomien. BNP Vækst Figur 1: BNP-vækst og forventet BNP-vækst, procent p.a. 7,5% 5,5% 3,5% 1,5% -0,5% e Kilde: Banco Cetral do Brasil (BCB) Ceará, delstaten hvori har sine primære aktiviteter, fortsætter med at bidrage positivt til landsgennemsnittet og vækstede i andet kvartal 4,4 % over den med samme periode året før. Væksten er dermed ikke aftaget i fart fra første til andet kvartal i delstaten. Det betyder at Ceará s BNP i gennemsnit vokser med 4,4 % i første halvår af At den brasilianske økonomi er gået et gear ned og vækster i et lavere tempo kan betegnes som sundt i den forstand at udviklingstempoet i økonomien dæmpes en smule. Mens økonomien vækstede hurtigst og arbejdede på det absolutte maksimum demonstreredes det samtidig, at udviklingen i landets strukturelle forhold ikke, i samme omfang, var i stand til at følge med. Dette viste sig eksempelvis i et presset arbejdsmarked og et umætteligt behov for investeringer i yderligere kapacitet og forbedret infrastruktur. Den verdensøkonomiske situation betød i august, at BCB valgte at nedjustere det årlige BNP-vækstskøn til 3,5 % p.a. Snakken om risikoen for at Brasilien skulle gå fra boom til overophedning er stille forsvundet, og i hvilken retning verdensøkonomien i øjeblikket udvikler sig er vanskeligt at spå om. Dette understreger vigtigheden af fremsynede reformvillige regeringer og handlekraftige centralbanker også i Brasilien. side 2

3 En lavere vækst vil altså give økonomien plads til at udvikle sig i et mere bæredygtigt tempo i forhold til interne strukturelle mangler og eksterne verdensøkonomiske ubalancer. I slutningen af 2010 nåede eksporten tilbage på niveauet fra før finanskrisen, og den 12-måneders akkumulerede eksport er siden starten af 2011 vokset med mere end 20 %. Samtidig er den årlige nettoeksport vokset hver eneste måned gennem 2011 og er på det højeste niveau i næsten tre år. Valuta Den brasilianske Real (BRL) har i 2010 og 2011 udviklet sig til at stå historisk stærkt og stabilt overfor både DKK (figur 2) og USD (figur 3). En hurtig depreciering i september måned ændrer ikke på denne udvikling. Gældkrise og urolige finansmarkeder har bevirket at investorer i september måned i frasolgte investeringer i emerging markets (EM) lokale valutaer i obligationer og equity fonde. Disse faktorer påvirker naturligvis valutakurserne markant. BRL går heller ikke ram forbi, men Realen er kommet pænt igen i sidste halvdel af september og starten af oktober. En vigtig faktor heri er markedets tilsyneladende anerkendelse af BCBs nylige signaler om intervention i situationer, hvor BRL udviser større volatilitet. Overfor den Danske Krone (DKK) er BRL deprecieret 3,5 % siden 1. september måned. Som det fremgår af figur 2 er BRL altså vendt stærkt tilbage og handles d.11. oktober til 3,11 DKK pr. BRL, 3,9 % lavere end det gennemsnitlige niveau for 2011 og 5,7 % højere end handelskursen 1. januar side 3

4 Figur 2: DKK pr. BRL juni 08 Kurs okt. DKK/BRL 11 daglig 3,6 BRL handles efter et dyk i september til 3,14 pr. BRL d. 1. oktober 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 Kilde: Oanda.com Overfor Dollaren (USD) opleves samme tendens, se figur 3. BRL er kommet igen ovenpå en kraftig depreciering i starten af september. Europas gældsproblemer og det faktum at Brasilianske værdipapirer primært handles i USD, er den samlede svækkelse større overfor USD, og BRL er deprecieret med godt 10 % siden 1. september. Den 10. oktober handles BRL til 1,76 pr. USD, hvilket er 7,5 % lavere end det gennemsnitlige niveau for 2011 og 1,7 % svagere end handelskursen d. 1. januar Figur 3: BRL pr. USD juni 2008 okt ,7 Kurs BRL/USD daglig BRL er svækket med godt 10 % siden starten af september. 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 Kilde: Oanda.com De lokale valutaer i EM landende Sydkorea, Rusland og Sydafrika er til sammenligning alle svækket med 9-13 % overfor USD siden 1. september. En svækkelse af BRL skyldes flere faktorer. Brasiliens valuta har i en længere periode stået historisk stærkt overfor verdens ledende valutaer og har i en lang periode været modtager af store mængder likvider. BRL er understøttet af Brasiliens diversificerede produktion, store råvareressourcer og en af verdens højeste realrenter, samt de globale ubalancer og høje råvare- og fødevarepriser. Svækkelse af BRL må altså også ses i lyset af udsigterne til lavere olie- og råvareprise og den overraskkende rentesænkning i slutningen af august måned. Trods usikkerheden på finansmarkederne er dele af deprecieringen altså en justering af BRL til det forventede råvareprisniveau. Som det fremgår af figurerne ovenfor er flugten fra BRL ikke tilnærmelsesvis så voldsom som tidligere, hvilket indikerer at investeringer i den brasilianske valuta betragtes relativt mindre risikable end tidligere. Dette side 4

5 understøttes også af Moody s og Fitch s opgraderede kreditvurderinger i foråret. Læs mere om kreditvurderingerne i økonomisk analyse Q2 (ØA- Q2). I august flyder der fortsat i stort omfang direkte udenlandske investeringer (FDI) ind i Brasilien, og dermed bringes de samlede FDI i årets første ni måneder op på i alt 44 mia. USD med udsigter til at overgå de 48 mia. USD, der i rekordåret 2010 blev registreret. FDI er den form for investeringer involverer sig i. Modsat investerer udlandet i meget begrænset grad i brasilianske aktier og fastforrentede værdipapirer, og regeringen ønsker at fastholde IOF-skatterne på udlændinges investeringer i derivater og fastforrentede værdipapirer. Læs nyhed om IOFskatterne her. Den svagere valuta betragtes som en god nyhed for de fleste eksportvirksomheder og specielt lokale producenter. Nogle sektorer har i en længere periode måttet kæmpe hårdt for at opretholde konkurrenceevnen, og de mindre lokale producenter har været truet af billige importprodukter fra specielt Kina. BCB føromtalte signaler om intervenering i valutamarkedet viser desuden en vis tilfredshed med BRLs nuværende niveau. Et nyt og lidt svagere niveau for BRL vil også i fremtiden blive understøttet af den latinamerikanske gigants positive økonomiske fremtid og de enorme olie- og råvareressourcer som landet besidder. På den længere bane forventer en fortsat stærk og stabil brasiliansk Real. Industriproduktion og arbejdsløshed Industrien har nok været den sektor som har haft sværest ved at følge den samme stærke udvikling som resten af økonomien. Kun en svag fremgang i den sæsonkorrigerede industriproduktion har været at spore de seneste 18 måneder. Figur 4: Industriproduktionen indekseret Industriproduktionen har kun leveret svag fremgang de sidste 18 måneder jan08= jan-08 jun-08 nov-08 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 observerede sæsonjusteret Kilde: BCB I industrien viser den føromtalte afmatning sig altså ved, at produktionen, ovenpå en relativt hurtigt tilbagevenden efter finanskrisen, på nuværende tidspunkt har vanskeligt ved at nå nye højder. At billedet i industriproduk- side 5

6 tionen har været det samme de seneste 18 måneder skyldes samtidig at kapacitetsudnyttelsen (FGV) har været relativt høj og ligger på nuværende tidspunkt fortsat omkring 84 %. Den høje rente kan også underdreje investeringslysten, så i det perspektiv er det positivt at BCB senest foretog en nedadgående rentejustering. Samtidig registreres arbejdsløsheden til historisk lave niveauer. I 2011 har den formelle arbejdsløshed gennemsnitligt ligget på 6,3 %, og den måles i august til 6 %. Den lave arbejdsløshed indikerer tydeligt den økonomiske udvikling Brasilien har gennemgået, mens mangel på kvalificeret arbejdskraft kan presse lønninger og skade eksempelvis industriens konkurrenceevne. Den lave arbejdsløshed bør ses i lyset af, at der i løbet af de næste 20 år forventes 50 millioner unge Brasilianere vil blive tilgængelige for arbejdsmarkedet. Læs mere i artiklen Middelklassen - Brasiliens største indkomstsegment. Figur 5: Formel arbejdsløshed, Arbejdsløshed procent, i procent, apr aug. 14,0% Arbejdsløsheden er i august på 6,0 % 12,5% 11,0% 9,5% 8,0% 6,5% 5,0% apr-04 dec-04 aug-05 apr-06 dec-06 aug-07 apr-08 dec-08 aug-09 apr-10 dec-10 aug-11 Kilde: IBGE Som det fremgår af figur 5 registreres den laveste arbejdsløshed traditionelt i året sidste måneder grundet sæsonarbejde. Detailhandel Den hjemlige efterspørgsel er fortsat Brasiliens største vækstkilde og her er detailhandlen en stor drivkraft. Det private forbrug stiger fortsat stærkt på trods af den afmatningsperiode, der for øjeblikket opleves i Brasilien. side 6

7 Forbrugertilliden, der i løbet af 2011 nåede historiske højder, observeres fortsat på et relativt højt niveau. Brasilianerne har fået flere penge mellem hænderne og låner gladeligt penge til forbrug trods skyhøje renter. En vigtig årsag hertil er den historisk lave arbejdsløshed, som er en væsentlig stimulator for det særdeles robuste privatforbrug. Ovenpå den føromtalte nedjustering af BNP-væksten udtalte præsident Dilma Rousseff følgende på et pressemøde: "The fact that Brazilians are consuming, have income, have work - that will protect Brazil" Kilde: AP Mellem juni og juli måned voksede den sæsonkorrigerede salgsvolumen med pæne 1,4 %, hvilket er den største månedlige stigning i 11 måneder. I juli måned voksede det 12-måneders akkumulerede detailsalg med 8,5 % å/å som det fremgår af figur 6. Hastigheden af den akkumulerede stigning er aftaget svagt siden slutningen af 2010, men kommer også fra et højt niveau på over 10 % å/å. De største stigninger registreres i kategorier indeholdende primært materielle forbrugsgoder. Figur 6: 12-måneders akkumuleret detailsalg, %-stigning, jan 06 jul 11 16% Detailhandlen leverer robust stærk vækst i både Brasilien og Ceará 14% 12% 10% 8% 6% 4% jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 Kilde: BCB og IBGE Brasilien I Ceará vokser detailsalget på et niveau over det samlede Brasilien. Mellem juni og juli steg det sæsonkorrigerede salg med 1,8 %. På det 12- måneders akkumulerede plan vokser salgsvolumen fortsat kraftigt med 11,2 %. Som det fremgår af figur 6 vokser volumen, ligesom i resten af Brasilien, med svagt aftagende fart. Sammenlignet med resten af Brasilien er det interessant at bemærke, at de største stigninger registreres i kategorier indenfor mere basale forbrugsgoder. Det formodes primært at Ceará side 7

8 skyldes, at Ceará vækster fra et lavere velfærdsniveau, men det kan også indikere, at der ligger et fremtidigt større potentiale i mere materielle forbrugsgoder i delstaten. Inflation På inflationssiden har Brasilien det seneste års tid været hårdere ramt end længe. Det skyldes adskillige sammenfaldende faktorer heriblandt flere som allerede er nævnt; stigende fødevare- og olepriser på globalt plan (se ØA-Q1), et stærkt privatforbrug, et presset arbejdsmarked med større lønstigninger, et umætteligt behov for kapacitetsinvesteringer og generelle ubalancer i verdensøkonomien. Det forventes fortsat, at tendensen på den årlige inflationskurve, som fremgår af figur 7, vil vende og falde tilbage mod målsætningen i de sidste måneder af BCB melder, at man forventer, at inflationen vil holde sig inden for målsætningen på 4,5 % p.a. +/- 2 %-point i året Skulle inflationen, mod BCB s forventninger, overstige 6,5 % p.a. ved årets udgang er direktør Alexandre Tombini forpligtet til at forklare overskridelsen i et åbent brev til regeringen og udarbejde en plan for snarlig nedbringelse. I september måles inflationen til 7,23 % p.a. Figur 7: Inflation IPCA, procent Inflation, p.a., Jan. 06 Sep % 7% Den årlige akkumulerede inflation er i september måned 7,23 % p.a. 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Kilde: IBGE IPCA inflationsmål nedre grænse øvre grænse Priserne steg i september med 0,53 % ift. august, tæt på årets gennemsnitlige månedlige inflation på 0,5 % m/m. De tungtvejende priskategorier Transport og Føde- og drikkevarer tegner stadig inflationsbilledet i Brasilien med de største bidrag til indeksstigningen. Tilsammen bidrager de to kategorier med mere end halvdelen af den månedlige stigning. Flypriserne i september stod for, efter et fald i august, den største stigning på hele 23,4 % m/m og bidrager med 0,09 %-point til måneden. For detaljer om de ni priskategorier i IPCA-indekset henvises til ØA-Q1. Rente På baggrund af det seneste års inflationsudvikling og BCB s erklærede intentioner overraskede beslutningen om en rentesænkning markedet efter rentemødet i slutningen af august. Den korte ledende Selic-rente blev sænket med 0,5 %-point til 12 % p.a. Forinden rentemødet havde side 8

9 BCB på fem på hinanden følgende møder hævet renten til 12,5 % p.a. for at lægge en dæmper på inflationen. Figur 8: Selic-rente, procent Selic p.a., Renten maj. 05 okt % Renten blev overraskende sænket til 12 % p.a. ved seneste rentemøde 20% 15% 10% 5% 0% maj-05 dec-05 jul-06 feb-07 sep-07 apr-08 nov-08 jun-09 jan-10 aug-10 mar-11 Kilde: BCB BCB forsvarer den pludselige rentesænkning med at verdensøkonomien oplever en væsentlig forringelse, og direktør Tombini forklarer, at BCB s rentepolitik også i fremtiden vil justeres i lyset af den internationale kontekst. (Kilde: bloomberg.com) Derfor kan endnu en rentelempelse være i sigte, når BCB d oktober afholder årets næstsidste rentemøde. BCB direktør Alexandre Tombini Rentesænkningen ses som et modigt træk idet BCB s primære formål er at holde inflationen indenfor målsætningen, og BCB har derfor også modtaget kritik fra nogle kanter. Det er værd at bemærke, at specielt Brasiliens handlekraft i økonomiske krisetider fremhæves i de seneste års opgraderinger af landets kreditvurdering, hvorfor evalueringen af rentesænkningen også har et tidselement i sig. En renteændring estimeres til at have en reaktionstid på priserne på 6-18 måneder. Rentesænkningen kommer sideløbende med mange andre landes pengepolitiske lempelser, og Brasilien har derfor fortsat en af verdens højeste realrenter (4,4 % p.a.). Figur 8 viser at en årlig rente på 12 % fortsat er et relativt lavt niveau historisk set, og den nylige rentesænkning underbygger forventninger om en nedadgående rentetendens på den lidt længere bane i takt med at den brasilianske økonomi modnes. side 9

10 Dilma Rousseff i Europa Præsident Dilma Rousseff turnerede i uge 40 rundt i Europa. Efter et møde i Bruxelles med EU's repræsentanter udtalte hun til journalisterne: Brazil is ready to take on responsibility in a cooperative spirit you can rely o n us. The international financial crisis has shown clearly we must forge a joint future. Kilde: wsj.com Fra venstre: Dilma Rousseff trykker hånd med Det Europæiske Råds formand Herman van Rompuy og EU-kommisions formand Jose Barroso. Under sit besøg i Europa promoverede Dilma Russeff samtidig Brasilien som eksport- og investeringsdestination og fremlagde planer for skattefordele til investorer interesseret i udvikling af landets infrastruktur. Brasilien søger at tiltrække i nærheden af 70 mia. BRL til investering i telekommunikationsindustrien, og man vil øge tilgængeligheden for europæiske luftfartselskaber gennem nye aftaler. Kilde: FT.com side 10

11 Disclaimer Denne analyse er udarbejdet af. Analysen indeholder udtalelser om fremtiden herunder om valuta-, rente- og markedsudviklingen. Disse udtalelser er generelt baseret på forventninger og er således forbundet med en række usikkerheder som ligger udenfor kontrol. Ændringer i relevante økonomiske forhold samt andre faktorer vil sandsynligvis medføre, at analysens konklusioner vil ændres i større eller mindre omfang. Analysens informationer, beregninger og estimater er tilvejebragt for, at potentielle investorer kan danne eget skøn over, hvorledes eventuelle investeringer skal disponeres. Exact Invest A/S påtager sig intet juridisk ansvar for eventuelle tab, der følger af investeringer foretaget på baggrund af analysen. Dette materiale må på ingen måde videredistribueres uden forudgående aftale med. side 11

Økonomisk faktaark 1. kvartal, 2014

Økonomisk faktaark 1. kvartal, 2014 1 Økonomisk faktaark 1. kvartal, 2014 Data og konsensusforventninger 2014 2014* BNP vækst - resultat 2013 & 2014 forventninger 2,3 % 2 %* Arbejdsløshed - (feb) 5,1 % - Offentlig gæld/bnp (feb.) 33,7% -

Læs mere

svagere end kursen ved årsskiftet. Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (sep.) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug.

svagere end kursen ved årsskiftet. Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (sep.) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug. - 2012 d. 08.10.12 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: www.exactinvest.dk I årets

Læs mere

Økonomisk faktaark 2. kvartal, 2014

Økonomisk faktaark 2. kvartal, 2014 1 Økonomisk faktaark 2. kvartal, 2014 Data og konsensusforventninger 2014 2014* BNP vækst - 2014 forventninger - 1,5 %* Arbejdsløshed - (apr.) 4,9% - Offentlig gæld/bnp (apr.) 34,2% - Inflation (IPCA p.a.)

Læs mere

ØKONOMISK FAKTAARK 2. KVARTAL

ØKONOMISK FAKTAARK 2. KVARTAL 1 ØKONOMISK FAKTAARK 2. KVARTAL BRASILIEN Data og konsensusforventninger 2013 2013* BNP vækst - 2013 forventninger - 2,5 %* Arbejdsløshed - (maj) 5,8 % - Offentlig gæld/bnp (apr.) 35, - Inflation (IPCA

Læs mere

Økonomisk faktaark 3. kvartal, 2013

Økonomisk faktaark 3. kvartal, 2013 1 Økonomisk faktaark 3. kvartal, 2013 Data og konsensusforventninger 2013 2013* BNP vækst - 2013 forventninger - 2,5 %* Arbejdsløshed - (juli) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug.) 33, - Inflation (IPCA p.a.)

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (nov.) 4,9 % - Offentlig gæld/bnp (nov. 2012) 35,2% - Renten (SELIC p.a.

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (nov.) 4,9 % - Offentlig gæld/bnp (nov. 2012) 35,2% - Renten (SELIC p.a. - 2012 d. 20.12.12 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: Den brasilianske økonomi

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2010

Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2010 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 7. maj 2010 Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2010 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % -

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % - d. 03.01.12 Resumé I de første tre kvartaler af 2011 vokser økonomien akkummuleret med 3,2 %. Forventningerne til BNP-væksten i 2011 ligger på 3 %, svarende til en nedjustering på 0,5 %-point siden sidste

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (maj.) 5,8 % - Offentlig gæld/bnp ( april 2012) 35,7% -

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (maj.) 5,8 % - Offentlig gæld/bnp ( april 2012) 35,7% - - 2012 d. 02.07.12 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: www.exactinvest.dk Ligesom

Læs mere

Økonomisk analyse. - 1. kvartal - 2013. d. 02.04.13. Resumé

Økonomisk analyse. - 1. kvartal - 2013. d. 02.04.13. Resumé - 2013 d. 02.04.13 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: www.exactinvest.dk Den samlede

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 1. kvartal 2011

Økonomisk analyse af Brasilien 1. kvartal 2011 Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. marts 2011 Økonomisk analyse af Brasilien 1. kvartal 2011 KONTAKT: info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk INFORMATION:

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA marts 2017 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL 10. Marts 2017 4. kvartal endte med negativ vækst på 0,9%.

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. nov. 2009 Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2010

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2010 Research & Analyse Økonomisk Analyse 1. december 2010 Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2010 KONTAKT: info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA september 016 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Bedre end forventet første kvartal 016, med negativ vækst

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 13-Oct-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Væksten for 2. kvartal endte med negativ vækst på 0,6%, justeret

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2011

Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2011 Research & Analyse Økonomisk Analyse 4. juli 2011 Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2011 KONTAKT: info@exactinvest.dk RESUMÉ: I første kvartal af 2011 voksede økonomien med bæredygtige 4,2 % sammenlignet

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2011/12 2012* Arbejdsløshed (feb.) 5,7 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 9,75 % -

Data og konsensusforventninger 2011/12 2012* Arbejdsløshed (feb.) 5,7 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 9,75 % - - 2012 D. 30.03.12 Resumé BNP i 2011 voksede med relativt beskedne 2,7 % og lader noget tilbage at ønske sammenlignet med 2010. Det til trods kan Brasilien nu officielt kalde sig verdens sjette største

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 22-Feb-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL For 3. kvartal 2015 var Brasiliens BNP-vækst negativ med 1,7%,

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 16-May-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Væksten i Brasilien fortsatte den negative udvikling i 4. kvartal

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 11-Nov-15 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst for de seneste 12 måneder frem til udgangen

Læs mere

Økonomisk faktaark 4. kvartal, 2013

Økonomisk faktaark 4. kvartal, 2013 1 Økonomisk faktaark 4. kvartal, 2013 Data og konsensusforventninger 2013 2013* BNP vækst - 2013 forventninger - 2,3 %* Arbejdsløshed - (nov.) 4,6 % - Offentlig gæld/bnp (oct.) 35,1% - Inflation (IPCA

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 8. november 2017 Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 Hovedbudskaber Valutamarkedet viser tegn på normalisering valutareserven er reduceret. Udstedelse af statsobligationer genoptages, og rammen for bankernes

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2017

Status på udvalgte nøgletal september 2017 Status på udvalgte nøgletal september 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi venter en vækst i år på 2,25-2,5%. Det vil være den højeste vækst siden 26. Den højere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 17-Aug-15 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var i 1. kvartal 2015 negativt med 0,2%.

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 20. december 2017 Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere