SORBETMASKIN SORBETTIKONE SORBETMASKINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORBETMASKIN SORBETTIKONE SORBETMASKINE"

Transkript

1 SORBETMASKIN SORBETTIKONE SORBETMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 SORBETMASKIN INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: VARNING! = Risk för dödsfall eller allvarlig personskada. OBS! = Risk för mindre personskada eller funktionsfel. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. TEKNISKA DATA Spänning: V~50 Hz Effekt: W Mått: x 30 x 22 cm Kontinuerlig användning:.....max 5 min, vila 5 min. MÄRKNING Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna sorbetmaskin är ämnad för privat bruk i enlighet med instruktionerna i denna manual. Apparaten drivs med 230 V AC. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk. 2. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget. 3. Produkten är endast avsedd för hemmabruk. 4. Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget. 5. Produkten får inte modifieras eller byggas om. 6. Produkten får endast användas för avsett bruk. 7. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden. 8. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten. 9. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta. 10. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga. 11. Placera produkten på en plan yta med god ventilation och se till att produkten inte övertäcks. 12. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. 13. Dra ur stickkontakten från vägguttaget när produkten inte används eller innan rengöring. 14. Rör aldrig vid rörliga delar. 15. Kontrollera att maskinen är ordentligt hopmonterad innan användning. 16. Tryck aldrig ner frukt eller bär etc i inmatningsröret med fingrarna. 17. Kör aldrig produkten mer än 5 min i taget. Låt produkten svalna 5 minuter innan den körs igen. 18. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten. 19. Lämna aldrig produkten inom räckhåll för barn. 20. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. 21. Kontrollera att nätsladden inte är klämd. 22. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad. 23. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören. 24. Apparaten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning Biltema Nordic Services AB 2

3 INGÅENDE DELAR 1. Utmatningsdel/dispenser 2. Kvarn/Rotor 3. Kvarnhus med matningsrör 4. Matningsstav 5. Motorenhet MONTERING 1. Sätt i kvarnen i kvarnhuset. Se till att packningen är på plats i utmatningsdelen. Sätt på utmatningsdelen och vrid så att den låser fast. 2. Sätt på det monterade kvarnhuset med matningsröret i motorenheten och vrid den så att den låser fast. 3. Sätt i matningsstaven i mataningsröret Biltema Nordic Services AB

4 GÖRA SORBET 1. Skala och dela frukt. Lägg in frukten och bären i frysen i minst 12 timmar. 2. Anslut produkten till vägguttag och placera en skål under utmatningsröret. 3. Lägg i den frusna frukten och bären i matningsröret. Blanda frukten redan i matningsröret. Överfyll INTE röret. 4. Även t.ex. frusen grädde choklad, iskuber av mjölk kan användas. 5. Starta produkten. 6. Tryck försiktigt matningsstaven med jämt tryck ner i matningsröret. 7. En härligt krämig sorbet kommer nu ut ur utmatningsröret och ner i skålen. Rör vid behov. Ställ in skålen i frysen om du vill att sorbeten ska vara mer frusen i konsistensen (drygt en timme) OBS: Kör aldrig produkten mer än 5 min i taget. Låt produkten svalna 5 minuter innan den körs igen. Frukt och bär ska frysas minst 12 timmar, helst 24 timmar. Exempel på frukt och bär som är bäst att använda Jordgubbar, blåbär, björnbär, hallon, tranbär Bananer (fryses väl mogna och skalade) Honungsmelon, cantaloupmelon, vattenmelon Ananas (skalad och skuren i tunna skivor) Persika, päron, äpplen, mango Dela frukten i mindre bitar. Har du flera ingredienser, varva dem när du lägger dem i matningsröret så att de blir blandade när de kommer ut som sorbet. OBS: Ta alltid bort eventuella kärnor. RENGÖRING 1. Stäng av produkten och dra ut sladden. 2. Torka av motordelen med en fuktig trasa och torka den torr. 3. Vrid kvarnhuset moturs för att lossa det från motordelen. 4. Plocka isär kvarnhuset med matningsrör och matningsstav. 5. Vrid loss utmatningsdelen från kvarnhuset. 6. Ta ut kvarnen/rotorn. 7. Diska alla delar utom motordelen i varmt vatten med lite diskmedel. Använd aldrig någon form av lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt. OBS: Diska inte någon del i diskmaskin Biltema Nordic Services AB 4

5 RECEPT Persika 1 ¼ dl frusen persika 2/3 dl frusen cantaloupmelon 2/3 dl frusen grädde Instruktioner Mata ner cantaloupmelon Fyll på med hälften av grädden Fyll på med persika Fyll på med resten av grädden Jordgubb 5 dl frusen jordgubbar 1 ¼ dl frusen grädde 1 ¼ dl mjölk i iskuber Instruktioner Mata ner hälften av jordgubbarna Fyll på grädden Fyll på med resten av jordgubbarna Fyll på med mjölken Hallon med citron 2 frusna mogna bananer 1 ¼ dl frusna hallon 1 tsk rivet citronskal Instruktioner Mata ner den ena bananen Fyll på med citronskalet Fyll på med hallonen Fyll på med den andra bananen Rör om. Tropiska frukter 1 ¼ dl frusen ananas i bitar 1 ¼ dl frusen mango i bitar 2/3 dl frusen grädde 2/3 dl riven kokos Instruktioner Mata ner ananasen Fyll på med hälften av grädden Fyll på med mangon Fyll på med resten av grädden Toppa med riven kokos FELSÖKNING PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Fruktblandningen kommer inte ut. Frukt läcker från utmatningsdelen. Fruktblandningen är för mjuk. EL-AVFALL Kvarnen är igensatt. Packningen i utmatningsdelen sitter fel. na är inte tillräckligt frusna. Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC). Stäng omedelbart av produkten och dra ut sladden. Vrid loss utmatningsdelen och ta ut kvarnen ur kvarnhuset. Rengör delarna och montera ihop. Kontrollera att packningen är korrekt placerad. Frys frukten minst 12 timmar (helst 24 timmar) Biltema Nordic Services AB

6 SORBETMASKIN INTRODUKSJON Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. Ta også vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt godt merke til sikkerhetsforskriftene og følgende advarsler: ADVARSEL! = Risiko for dødsfall eller alvorlig personskade. OBS! = Fare for mindre personskade eller funksjonsfeil. Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet. TEKNISKE DATA Spenning: V~50 Hz Effekt: W Mål: x 30 x 22 cm Kontinuerlig bruk: max 5 min, avkjøles 5 min. MERKING Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk. BRUKSOMRÅDE Denne sorbetmaskinen er beregnet for privat bruk i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen. SIKKERHETSFORSKRIFTER 1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. 2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket. 3. Produktet er beregnet på hjemmebruk. 4. Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket. 5. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. 6. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på. 7. Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen. 8. Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann. 9. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme. 10. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild. 11. Produktet må plasseres på en jevn overflate med god ventilasjon. Påse at produktet ikke tildekkes. 12. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. 13. Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring. 14. Du må aldri berøre bevegelige deler. 15. Kontroller at maskinen er riktig montert før bruk. 16. Trykk aldri frukt, bær eller lignende ned i innmatingsrøret med fingrene. 17. Kjør aldri produktet i mer enn 5 minutter om gangen. La produktet avkjøles i 5 minutter før det brukes igjen. 18. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet. 19. Gå aldri fra produktet innenfor barns rekkevidde. 20. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. 21. Kontroller at strømkabelen ikke er klemt. 22. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert. 23. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler. 24. Apparatet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr Biltema Nordic Services AB 6

7 DELER SOM MEDFØLGER 1. Utmatingsdel/dispenser 2. Kvern/rotor 3. Kvernhus med materør 4. Matestav 5. Motorenhet MONTERING 1. Sett kvernen i kvernhuset. Kontroller at pakningen er på plass i utmatingsdelen. Monter utmatingsdelen, og vri den slik at den låses på plass. 2. Sett det monterte kvernhuset med materøret i motorenheten, og vri slik at det låses på plass. 3. Sett matestaven i materøret Biltema Nordic Services AB

8 LAGE SORBET 1. Skrell og del frukt. Legg frukten og bærene i fryseren i minst 12 timer. 2. Koble produktet til et strømuttak, og plasser en skål under utmatingsrøret. 3. Legg den fryste frukten og de fryste bærene i materøret. Bland frukten allerede i materøret. IKKE overfyll røret. 4. Du kan også bruke for eksempel fryst fløte, sjokolade og isbiter av melk. 5. Start produktet. 6. Trykk matestaven forsiktig ned i materøret. Bruk jevnt trykk. 7. Nå kommer det ut en deilig, kremete sorbet fra utmatingsrøret ned i skålen. Rør ved behov. Sett skålen i fryseren hvis du ønsker at sorbeten skal ha en mer fryst konsistens (i en times tid). OBS: Kjør aldri produktet i mer enn 5 minutter om gangen. La produktet avkjøles i 5 minutter før det brukes igjen. Frukt og bær må fryses i minst 12 timer, helst 24 timer. Eksempel på frukt og bær som kan brukes Jordbær, blåbær, bjørnebær, bringebær, tranebær Bananer (fryses når de er godt modne, fjern skallet) Honningmelon, cantaloupe, vannmelon Ananas (skrelt og skåret i tynne skiver) Fersken, pærer, eple, mango Del frukten i mindre biter. Hvis du har flere ingredienser, kan du blande dem når du legger dem i materøret slik at de blir blandet når de kommer ut som sorbet. OBS: Du må alltid fjerne eventuelle kjerner. RENGJØRING 1. Slå av produktet, og trekk ut støpselet. 2. Tørk av motorenheten med en fuktet klut, og tørk den tørr. 3. Vri kvernhuset mot urviseren for å løsne det fra motordelen. 4. Plukk fra hverandre kvernhuset med materør og matestav. 5. Vri løs utmatingsdelen fra kvernhuset. 6. Fjern kvernen/rotoren. 7. Vask alle deler unntatt motordelen i varmt vann med litt oppvaskmiddel. Bruk aldri løsemidler eller rengjøringsmidler med slipeeffekt. OBS: Ikke vask noen av delene i oppvaskmaskin Biltema Nordic Services AB 8

9 OPPSKRIFT Fersken 1 ¼ dl fryst fersken 2/3 dl fryst cantaloupe 2/3 dl fryst fløte Instruksjoner Mat inn cantaloupe Fyll etter halvparten av fløten Fyll etter med fersken Fyll etter med resten av fløten Jordbær 5 dl fryste jordbær 1 ¼ dl fryst fløte 1 ¼ dl melk i isbiter Instruksjoner Mat inn halvparten av jordbærene Fyll etter med fløten Fyll etter med resten av jordbærene Fyll etter med melken FEILSØKING Bringebær med sitron 2 fryste, modne bananer 1 ¼ dl fryste bringebær 1 ts revet sitronskall Instruksjoner Mat inn den ene bananen Fyll etter med sitronskallet Fyll etter med bringebærene Fyll etter med den andre bananen Rør om. Tropiske frukter 1 ¼ dl fryst banan i biter 1 ¼ dl fryst mango i biter 2/3 dl fryst fløte 2/3 dl revet kokos Instruksjoner Mat inn ananasen Fyll etter halvparten av fløten Fyll etter med mangoen Fyll etter med resten av fløten Topp med revet kokos PROBLEM MULIG ÅRSAK TILTAK Fruktblandingen kommer ikke ut. Det lekker frukt fra utmatingsdelen. Fruktblandingen er for myk. Kvernen er tilstoppet. Pakningen i utmatingsdelen sitter feil. Ingrediensene er ikke fryst lenge nok. Slå umiddelbart av produktet, og trekk ut støpselet. Vri løs utmatingsdelen, og ta kvernen ut av kvernhuset. Rengjør delene, og monter dem sammen. Kontroller at pakningen er riktig plassert. Frys frukten i minst 12 timer (helst 24 timer). EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

10 SORBETTIKONE JOHDANTO Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja seuraaviin varoituksiin: VAROITUS! = Kuoleman tai vakavan henkilövahingon vaara. HUOMIO! = Lievän henkilö- tai laitevahingon vaara. Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tarkasti tuotetta. TEKNISET TIEDOT Jännite: V~50 Hz Teho: W Mitat: x 30 x 22 cm Jatkuva käyttö: minuuttia, jäähtyä vähintään 5 minuuttia MERKINNÄT Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten. KÄYTTÖKOHTEET Tämä sorbettikone on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön ja tätä käyttöohjetta noudattaen. TURVALLISUUSOHJEET 1. Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten. 2. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia. 3. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. 4. Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun verkkojohto on liitetty pistorasiaan. 5. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. 6. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. 7. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta. 8. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtele tuotetta juoksevan veden alla. 9. Älä koskaan altista tuotetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle. 10. Älä sijoita tuotetta koskaan kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen. 11. Aseta tuote hyvin tuulettuvaan paikaan ja huolehdi siitä, ettei sen päälle aseteta mitään. 12. Tarkista, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut. 13. Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, sekä ennen puhdistamista. 14. Älä koskaan koske liikkuviin osiin. 15. Tarkasta ennen käyttöä, että kone on koottu hyvin. 16. Älä koskaan paina hedelmiä tai marjoja syöttöaukkoon sormin. 17. Älä käytä laitetta yli 5 minuuttia yhteen menoon. Anna tuotteen jäähtyä vähintään 5 minuuttia ennen seuraavaa käynnistystä. 18. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella. 19. Älä jätä laitetta lasten ulottuville vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa. 21. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa. 22. Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli. 23. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 24. Laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta Biltema Nordic Services AB 10

11 TOIMITUKSEN SISÄLTÄMÄT OSAT 1. Poisto-osa/annostelija 2. Mylly/Roottori 3. Myllyn runko ja syöttöputki 4. Syöttöpainin 5. Moottoriyksikkö ASENTAMINEN 1. Aseta mylly myllyn runkoon. Varmista, että poisto-osan tiiviste on paikallaan. Aseta poisto-osa paikalleen ja kierrä sitä, kunnes se lukittuu. 2. Aseta koottu myllynrunko ja syöttöputki moottoriosan päälle ja kierrä laitteistoa, kunnes se lukittuu. 3. Aseta syöttöpainin syöttöputkeen Biltema Nordic Services AB

12 SORBETIN VALMISTAMINEN 1. Kuori ja pilko hedelmät. Anna hedelmien ja marjojen jäätyä vähintään 12 tunnin ajan. 2. Liitä tuote pistokkeeseen ja aseta kulho poistoputken alle. 3. Lisää jäätyneet hedelmät ja marjat syöttöputkeen. Sekoita hedelmiä jo syöttöputkessa. ÄLÄ ylitäytä putkea. 4. Voit käyttää myös esim. jäätynyttä kermaa, suklaata, maidosta valmistettuja jääpaloja. 5. Käynnistä tuote. 6. Paina syöttöpainin varovasti ja tasaisella paineella syöttöputkeen. 7. Poistoputkesta alkaa valua ihanan samettista sorbettia alla olevaan kulhoon. Sekoita tarvittaessa. Jos sorbetin koostumuksesta halutaan jäisempää, kulho kannattaa laittaa pakastimeen (reiluksi tunniksi) HUOM: Älä käytä laitetta yli 5 minuuttia yhteen menoon. Anna tuotteen jäähtyä vähintään 5 minuuttia ennen seuraavaa käynnistystä. AINEKSET: Hedelmiä ja marjoja pakastetaan vähintään 12 tuntia, mieluiten 24 tuntia. Esimerkkejä hyvin sopivista hedelmistä ja marjoista Mansikka, mustikka, karhunvatukka, vadelma, karpalo Banaani (jäädytetään hyvin kypsyneinä ja kuorittuna) Hunajameloni, cantaloupemeloni, vesimeloni Ananas (kuorittuna ja ohueksi viipaloituna) Persikka, päärynä, omena, mango Pilko hedelmät paloiksi. Jos aineksia on monta, laita niitä vuorotellen syöttöputkeen jolloin ne sekoittuvat sorbetissa toisiinsa. HUOM: Poista aina mahdolliset siemenet. PUHDISTAMINEN 1. Katkaise virta ja vedä pistoke pistorasiasta. 2. Pyyhi moottoriosa puhtaaksi kostutetulla liinalla ja kuivaa. 3. Irrota myllyn runko moottoriosasta kiertämällä runkoa vastapäivään. 4. Ota syöttöputki ja syöttöpainin pois myllyn rungosta. 5. Kierrä poisto-osa myllyn rungosta. 6. Ota mylly/roottori pois. 7. Pese kaikki osat moottoriosaa lukuun ottamatta lämpimällä vedellä ja tilkalla astianpesuaineella. Älä koskaan käytä minkäänlaisia liuottavia tai hankaavia puhdistusaineita. HUOM: Älä pese mitään koneen osista astianpesukoneessa Biltema Nordic Services AB 12

13 RESEPTI Persikka Ainekset: 1 ¼ dl jäädytettyä persikkaa 2/3 dl jäädytettyä cantaloupemelonia 2/3 dl jäädytettyä kermaa Ohjeet Syötä cantaloupemeloni sorbettikoneeseen Lisää puolet kermasta Lisää persikka Lisää loput kermasta Mansikka Ainekset: 5 dl jäädytettyjä mansikoita 1 ¼ dl jäädytettyä kermaa 1 ¼ dl maidosta valmistettuja jääpaloja Ohjeet Syötä puolet mansikoista sorbettikoneeseen Lisää kerma Lisää loput mansikoista Lisää maitokuutiot Vadelma ja sitruuna Ainekset: 2 kypsää jäädytettyä banaania 1 ¼ dl jäädytettyjä vadelmia 1 tl raastettua sitruunankuorta Ohjeet Syötä toinen banaani sorbettikoneeseen Lisää sitruunankuori Lisää vadelmat Lisää toinen banaani Sekoita. Trooppiset hedelmät Ainekset: 1 ¼ dl jäädytettyä ananasta paloina 1 ¼ dl jäädytettyä mangoa paloina 2/3 dl jäädytettyä kermaa 2/3 dl raastettua kookosta Ohjeet Syötä ananas sorbettikoneeseen Lisää puolet kermasta Lisää mango Lisää loput kermasta Lisää kookosraaste sorbetin päälle VIANMÄÄRITYS ONGELMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE Hedelmäseosta ei tule koneesta. Hedelmäseosta vuotaa poistoosasta. Hedelmäseos on liian pehmeää. ELEKTRONIIKKAJÄTE Mylly on tukkeutunut. Poisto-osan tiiviste on paikallaan väärin. Ainekset eivät ole jäätyneet riittävästi. Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). Katkaise virta välittömästi ja vedä pistoke pistorasiasta. Kierrä poisto-osa irti ja ota mylly myllyn rungosta. Puhdista osat ja kokoa laite. Tarkasta, että tiiviste on paikallaan oikein. Pakasta hedelmiä vähintään 12 tuntia (mieluiten 24 tuntia) Biltema Nordic Services AB

14 SORBETMASKINE INTRODUKTION Læs denne manual, før produktet anvendes, og gem den til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og følgende advarsler: ADVARSEL! = Risiko for dødsfald eller alvorlig personskade. OBS! = Risiko for mindre personskade eller funktionsfejl. Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet. TEKNISKE DATA Spænding: V~50 Hz Effekt: W Mål: x 30 x 22 cm Kontinuerlig brug min, køle af i 5 min MÆRKNING Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug. ANVENDELSESOMRÅDE Denne sorbetmaskine er beregnet til privat brug i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual. SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug. 2. Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten. 3. Produktet er kun beregnet til hjemmebrug. 4. Lad aldrig produktet være uden opsyn, når netledningen sidder i vægudtaget. 5. Produktet må ikke ændres eller ombygges. 6. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til. 7. Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i netledningen. 8. Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand. 9. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme. 10. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild. 11. Placer produktet på en plan overfalde med god ventilation, og sørg for, at produktet ikke overdækkes. 12. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. 13. Træk stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug og før rengøring. 14. Berør aldrig bevægelige dele. 15. Kontroller, at maskinen er korrekt samlet inden brug. 16. Tryk aldrig frugt eller bær etc. ned i indføringsrøret med fingrene. 17. Kør aldrig produktet længere end 5 min. ad gangen. Lad produktet køle af i 5 minutter, inden det køres igen. 18. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet. 19. Efterlad aldrig produktet inden for børns rækkevidde. 20. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. 21. Kontrollér, at netledningen ikke er klemt. 22. Lad aldrig netledningen hænge over en bordkant eller arbejdsplade, hvor produktet er placeret. 23. Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren. 24. Apparatet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styreudstyr Biltema Nordic Services AB 14

15 INDGÅENDE DELE 1. Udføringsdel/dispenser 2. Kværn/rotor 3. Kværnhus med indføringsrør 4. Indføringsstav 5. Motorenhed MONTERING 1. Sæt kværnen i kværnhuset. Sørg for, at pakningen er på plads i udføringsdelen. Sæt udføringsdelen på, og drej den, så den låses fast. 2. Sæt det samlede kværnhus med indføringsrøret i motorenheden, og drej den, så den låses fast. 3. Sæt indføringsstaven i indføringsrøret Biltema Nordic Services AB

16 FREMSTILLING AF SORBET 1. Skræl frugten, og skær den i stykker. Læg frugten og bærrene i fryseren i mindst 12 timer. 2. Tilslut produktet til en stikkontakt, og placer en skål under udføringsrøret. 3. Læg frossen frugt og bær i indføringsrøret. Bland frugten allerede i indføringsrøret. Røret må IKKE overfyldes. 4. Du kan også bruge frosset fløde, chokolade og frosne mælketerninger. 5. Start produktet. 6. Tryk forsigtigt indføringsstaven ned i indføringsrøret med et jævnt tryk. 7. Nu kommer der en dejlig, cremet sorbet ud af udføringsrøret og ned i skålen. Omrør efter behov. Sæt skålen i fryseren, hvis du ønsker, at sorbeten skal være mere frosset i konsistensen (godt en time). OBS: Kør aldrig produktet længere end 5 min. ad gangen. Lad produktet køle af i 5 minutter, inden det køres igen. INGREDIENSER Frugt og bær skal fryses mindst 12 timer, helst 24 timer. Eksempler på frugt og bær, der er mest velegnede Jordbær, blåbær, brombær, hindbær, tranebær Bananer (fryses godt modne og skrællede) Honningmelon, cantaloupemelon, vandmelon Ananas (skrællet og skåret i tynde skiver) Ferskner, pærer, æbler, mango Del frugten i mindre stykker. Hvis du bruger flere ingredienser, bør du blande dem, når du fylder dem i indføringsrøret, så de blandes, når de kommer ud som sorbet. OBS: Fjern altid evt. kerner. RENGØRING 1. Sluk produktet, og tag stikket ud af stikkontakten. 2. Tør motordelen af med en fugtig klud, og tør den tør. 3. Drej kværnhuset mod uret for at løsne det fra motordelen. 4. Adskil kværnhuset med indføringsrør og indføringsstav. 5. Drej udføringsdelen løs fra kværnhuset. 6. Tag kværnen/rotoren ud. 7. Vask alle dele undtagen motordelen i varmt vand og lidt opvaskemiddel. Brug aldrig nogen former for opløsningsmidler eller rengøringsmidler med slibende virkning. OBS: Ingen af delene må vaskes i opvaskemaskine Biltema Nordic Services AB 16

17 OPSKRIFT Fersken 1 ¼ dl frossen fersken 2/3 dl frossen cantaloupemelon 2/3 dl frosset fløde Instruktioner Fyld cantaloupemelonen i Fyld halvdelen af fløden i Fyld fersken i Fyld resten af fløden i Jordbær 5 dl frosne jordbær 1 ¼ dl frosset fløde 1 ¼ dl frosne mælketerninger Instruktioner Fyld halvdelen af jordbærrene i Fyld fløden i. Fyld resten af jordbærrene i Fyld mælken i HINDBÆR MED CITRON 2 frosne, modne bananer 1 ¼ dl frosne hindbær 1 tsk. revet citronskal Instruktioner Fyld den ene banan i Fyld citronskallen i Fyld hindbærrene i Fyld den anden banan i. Omrør. Tropiske frugter 1 ¼ dl frossen ananas i stykker 1 ¼ dl frossen mango i stykker 2/3 dl frosset fløde 2/3 dl revet kokos Instruktioner Fyld ananassen i Fyld halvdelen af fløden i Fyld mangoen i Fyld resten af fløden i Top med revet kokos FEJLFINDING PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Frugtblandingen kommer ikke ud. Der lækker frugt ud fra udføringsdelen. Frugtblandingen er for blød. EL-AFFALD Kværnen er tilstoppet. Pakningen i udføringsdelen sidder ikke korrekt. ne er ikke tilstrækkeligt frosne. Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Sluk straks produktet, og tag stikket ud af stikkontakten. Drej udføringsdelen løs, og tag kværnen ud af kværnhuset. Rengør delene, og sæt dem sammen igen. Kontroller, at pakningen er placeret korrekt. Frys frugten i mindst 12 timer (helst 24 timer) Biltema Nordic Services AB

18

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Nätadapter 5 V. Nettadapter 5 V. Muuntaja, 5 V. Netadapter 5 V

Nätadapter 5 V. Nettadapter 5 V. Muuntaja, 5 V. Netadapter 5 V Nätadapter 5 V Strömförsörjning till aktiv antenn Nettadapter 5 V Strømforsyning til aktiv antenne Muuntaja, 5 V Aktiiviantennin virtalähde Netadapter 5 V Strømforsyning til aktiv antenne Tillverkat för

Læs mere

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas.

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. HALOGENSTRÅLKASTARE Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. Strålkastaren måste monteras av en behörig el-installatör. Denna

Læs mere

Plattång Rettetang. Glattejern

Plattång Rettetang. Glattejern Plattång Rettetang Suoristin Glattejern Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Skotork Skotørker Kengänkuivain Skotørrer

Skotork Skotørker Kengänkuivain Skotørrer Skotork Skotørker Kengänkuivain Skotørrer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN

ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN 100 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V SE HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV Max 500 W 230 V IP54 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och varningar:

Læs mere

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Støvsuger 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

LADDNINGSBAR RAKAPPARAT OPPLADBAR BARBERMASKIN LADATTAVA PARRANAJOKONE GENOPLADELIG BARBERMASKINE

LADDNINGSBAR RAKAPPARAT OPPLADBAR BARBERMASKIN LADATTAVA PARRANAJOKONE GENOPLADELIG BARBERMASKINE LADDNINGSBAR RAKAPPARAT OPPLADBAR BARBERMASKIN LADATTAVA PARRANAJOKONE GENOPLADELIG BARBERMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W 2014-02-04 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT INTRODUKTION Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten och spara dem för senare

Læs mere

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-03-29 Biltema Nordic Services AB VÄRMEJACKA TEKNISKA

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SE DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SPECIFIKATIONER Hölje av ABS-plast Bakgrundsbelyst LCD-display 24 timmarsklocka och datum Termometer som visar temperature i C, -20 +80 C Stoppur (Max 99m59s) Vattenavvisande

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

GLASSMASKIN. GRUNDRECEPT 200 ml vispgrädde 120 ml mjölk 120 ml valfri sylt Socker efter önskemål 2 g salt

GLASSMASKIN. GRUNDRECEPT 200 ml vispgrädde 120 ml mjölk 120 ml valfri sylt Socker efter önskemål 2 g salt SE GLASSMASKIN Enkel glassmaskin för barn. VIKTIGT Används av barn under överinseende av vuxen. Inga livsmedel medföljer Från 5 år. VARNING! Innehåller små delar. Risk för kvävning. HYGIENINSTRUKTIONER

Læs mere

KONTAKTGRILL PARILA. Original manual. Art

KONTAKTGRILL PARILA. Original manual. Art KONTAKTGRILL PARILA Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

FM-RADIO. Original manual. Art. 24-657

FM-RADIO. Original manual. Art. 24-657 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W.

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W. Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 750/1250/2000 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER INFRAVÄRMARE 1000 W INFRARØ TERRASSEVARMER 1000 W INFRAPUNALÄMMITIN 1000 W IR VARMER 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4 Art. 86-0 Vänsterhängd dörr 5 75 Mjuk Trög Dörrkarmens undersida sätt mallen Mjuk Trög Position motstånd Position motstånd Position motstånd Position motstånd Mot dörrens övre kant Använd denna mall för

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer

Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer 24-546_manual.indd 2010-09-24, 08.28.32 Art. 24-546 Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer 1 Flask- och barnmatsvärmare VIKTIGA

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER 1400 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

CHSG100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSG100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSG100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use IMPORTANT SAFEGUARDS EN READ ALL INSTRUCTIONS Make sure the voltage in your outlet

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER 1600 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Brugsanvisning DK (s. 3 18) Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før Juicepresso tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, samling, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere