September Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2012. Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet"

Transkript

1 September 2012 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

2 Dato Navn Version Beskrivelse Søren Korgaard Nielsen 1.1 I Snitflade 1, 2 og 3 er kontonummer ændret til en string på 10 tegn

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Læsevejledning 5 2. Introduktion til informationsudvekslinger Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Overblik over forretningshændelser og data Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Databeskrivelser Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet 39

4 1. Indledning Dette kapitel indeholder indledningsvist en beskrivelse af baggrunden for integrationsstandardiseringsprojektet og denne leverance. Dernæst præsenteres leverancens forskellige elementer i læsevejledningen Baggrund Målet for den fremtidige digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet (DHUV) er, at fremtidige løsninger skal understøtte en fleksibel og åben arkitektur samt en standardisering af området. Standardiseringen omfatter blandt andet etablering af standardiserede integrationer på de områder, hvor der ikke allerede er gennemført en standardisering, eksempelvis i forhold til sammenhæng mellem myndighed og leverandørleddet og bedre int e- gration til økonomisystemer, der omfattes af denne projektbeskrivelse. Integrationsstandardisering vurderes særlig vigtig i DHUV-projektets valgte udbredelsesscenarie, hvor kommunerne selvstændigt eller i indkøbsklubber vil gennemføre anskaffelser af DHUV-system. På denne baggrund omhandler projektet etableringen af standarder for udveksling af information mellem et DHUV-system og økonomi- og leverandørsystemer. Konkret er der udvalgt seks centrale informationsudvekslinger, som ønskes standardiseret, henholdsvis to integrationer mellem myndigheds- og økonomisystem og fire integrationer mellem myndigheds- og leverandørsystem. Nærværende dokument indeholder 1) et overblik over forretningshændelser og data i de seks udvalgte informationsudvekslinger samt 2) databeskrivelser for de udvalgte informationsudvekslinger, som svarer til leverancerne omfattet af fase 1 og fase 2 i projektplanen. Leverancerne har til formål at understøtte arbejdet med XML-skemaer jævnfør fase 3 i projektplanen. 4 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

5 1.2. Læsevejledning I kapitel 2 introduceres de informationsudvekslinger, som detailbeskrives i kapitel 3 (Overblik over forretningshændelser og data) og kapitel 4 (Databeskrivelser). I kapitel 3 beskrives startbetingelser, data m.v. i forbindelse med de enkelte informationsudvekslinger. Beskrivelserne er, jf. skabelonen til venstre, opbygget efter en fast struktur, således at følgende elementer beskrives for hver informationsudveksling: Overblik over forretningshændelse og data (servicebeskrivelsens navn) Startbetingelser (udløsende forretningshændelser) Beskrivelse (proces i informationsudvekslingen) Slutbetingelser (afsluttende forretningshændelser) Datastruktur indgående (indgående data på attributniveau) Datastruktur udgående (udgående data på attributniveau) I kapitel 4 uddybes de enkelte informationsudvekslinger med egentlige databeskrivelser, som udgør grundlaget for udarbejdelsen af XML-skemaer. Databeskrivelser beskriver de enkelte snitflader i informationsudvekslingen. Beskrivelse af detaljer omkring design og anvendelse af de XML-skemaer, som på teknisk niveau anvendes til at standardisere informationsudveksling mellem DHUV-systemer og henholdsvis økonomi- og leverandørsystemer, ligger uden for omfanget af dette dokument. Information af denne type findes i den afsluttende dokumentation, der er udarbejdet for projektets 3. fase. 5 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

6 2. Introduktion til informationsudvekslinger Projektet omhandler etableringen af standarder for udveksling af information mellem et DHUV-system og økonomi- og leverandørsystemer. DHUV-kravspecifikationsprojektet 1 kortlagde, hvilke overordnede forretningshændelser der medfører integrationer til henholdsvis leverandør- og økonomisystemer (jf. krav i kravspecifikationen). Derudover blev der i forbindelse med projektet kortlagt relevante data (jf. den udarbejdede datamodel, kravspecifikationens underbilag K). Integrationsstandardiseringsprojektet tager afsæt i dette arbejde, således at DHUV-kravspecifikationen og DHUV-datamodellen anvendes som grundlag for arbejdet med integrationsstandardisering. De informationsudvekslinger, der beskrives standarder for, omfatter følgende: Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet. Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet. Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet. Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet. Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet. Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet. Informationsudvekslingernes forretningsmæssige relevans og kontekst beskrives kort i det følgende. 1 Der henvises til for information om DHUV-kravspecifikationsprojektet. 6 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

7 2.1. Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Denne informationsudveksling er relevant, når sagsbehandleren, enten via egen beslutningskompetence eller beslutning i visitationsudvalg, registrerer en afgørelse/bevilling. Når bevillingen er registreret i DHUV-systemet, skal data overføres til økonomisystemet. Dette skaber mulighed for at budget- /regnskabsafdeling kan validere indkomne fakturer i forhold til de faktiske bevillinger Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Når de faktiske udgifter registreres i økonomisystemet skal posteringsinformationerne overføres til DHUV-systemet. Det betyder, at når sagsbehandleren skal følge op på indsatsen, så har sagsbehandleren mulighed for at vurdere de faktiske udgifter op imod forventninger til resultater og faktiske resultater af indsatsen. Dette skaber et bedre overblik og understøtter, at sagsbehandleren har mulighed for at inddrage økonomiske perspektiver ved opfølgningen på indsatsen Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Efter afgørelsen om indsatsen er truffet, skal en bestilling overføres fra DHUV-systemet til leverandørsystemet, således at leverandøren kan se hvilken indsats (ydelse, tilbud, omfang m.v.) myndigheden ønsker at bestille. Dette understøtter forventningsafstemning med leverandøren. Når der senere skal følges op på indsatsen, vil myndigheden endvidere have en mere præcis beskrivelse af, hvad det er der er bestilt hos leverandøren, hvilket gør opfølgningen mere gennemskuelig for alle parter Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUVsystemet Inden opfølgning gennemføres, efterspørger myndighedssystemet statusnotat til opfølgning. Dvs. myndigheden anmoder om status og leverandøren udfylder statusnotat til opfølgning. Statusnotat til opfølgning fremsendes dernæst fra leverandørsystemet til DHUV-systemet. Dette understøtter en bedre forberedelse af opfølgningen og giver et øget fokus på målsætningerne for indsatsen. Når opfølgningen er gennemført, registrerer myndigheden indhold i og konklusioner på opfølgningen. 7 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

8 2.5. Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Denne informationsudveksling muliggør, at opdaterede stam- og grundoplysninger i DHUV-systemet automatisk overføres til leverandørsystemet. Dette understøtter, at borgeren ikke skal oplyse om nye stamdata hos både myndighed og leverandør, samt at både myndighed og leverandør har de nyeste opdaterede oplysninger Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Denne informationsudveksling muliggør, at opdaterede stam- og grundoplysninger i leverandørsystemet automatisk overføres til DHUV-systemet. Dette understøtter, at borgeren ikke skal oplyse om nye stamdata hos både leverandør og myndighed, samt at både myndighed og leverandør har de nyeste opdaterede oplysninger. I de følgende kapitel beskrives de introducerede informationsudvekslinger yderligere. 8 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

9 3. Overblik over forretningshændelser og data I det følgende beskrives startbetingelser, data m.v. i forbindelse med de enkelte informationsudvekslinger. Teknologimæssigt baseres informationsudvekslingerne på udveksling ved anvendelse af SOAP-protokollen Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Overblik over forretningshændelser og data: Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet. Startbetingelser 1. Der er truffet afgørelse om indsatsen (jf. kravspecifikation, C2.11 pkt. 27) Beskrivelse 2. DHUV afsender data til økonomisystemet 3. <Økonomisystemet lagrer data om indsatsen> 4. Økonomisystemet returnerer en teknisk statusmeddelelse, der indikerer om overførelsen er korrekt gennemført Slutbetingelser 5. DHUV-systemet har modtaget teknisk status fra økonomisystemet Datastrukturer Indgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] Datastrukturer Udgående Attributnavn Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) Bevilling ID 9 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

10 Bevilling slettet (ja/nej) Borgers CPR Borgers navn Borgers adresse A2 A1 A3 Indsats ID Indsats slettet (ja/nej) Ydelse ID Ydelse slettet (ja/nej) Ydelser Tilbud Udfører B159, B163 B160, B164 B162, B166 Udfører p-nummer Startdato for indsats Slutdato for indsats Ydelsesenhed Ydelsesantal Ydelsesenhedspris B167, B169 B168, B170 B171-B173, B180-B182 B174-B176, B183-B185 B177-B179, B186-B188 Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Startdato for ydelse Slutdato for ydelse Basisindsatspris Leverandør basisindsatspris Enkeltindsatspris B189, B191 Betaling EAN 345 Betaling referenceperson 345 Betaling kontonummer B161, B165 Betaling kostbærer Betaling kommunenavn A6 10 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

11 Betaling kommune ID Handlekommunenavn Handlekommune ID A6 A7 A Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Overblik over forretningshændelser og data: Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Startbetingelser 1. DHUV-systemet er klar til at modtage posteringsdata fra et økonomisystem (jf. kravspecifikation, C2.11 pkt. 27 og F6) Beskrivelse 2. Økonomisystemet afsender data til DHUV-systemet 3. DHUV-systemet registrerer de modtagne posteringer 4. DHUV-systemet har afsendt teknisk statusmeddelelse til økonomisystemet Slutbetingelser 5. <Økonomisystemet har modtaget teknisk status fra DHUV-systemet> Datastrukturer Indgående Attributnavn Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) Bevilling ID Bevilling slettet (ja/nej) Borgers CPR Borgers navn Borgers adresse A2 A1 A3 Indsats ID Indsats slettet (ja/nej) Ydelse ID Ydelse slettet (ja/nej) Ydelser B159, B Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

12 Tilbud Udfører B160, B164 B162, B166 Udfører p-nummer Startdato for indsats Slutdato for indsats Ydelsesenhed Ydelsesantal Ydelsespris B167, B169 B168, B170 B171-B173, B180-B182 B174-B176, B183-B185 B177-B179, B186-B188 Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Startdato for ydelse Slutdato for ydelse Basisindsatspris Leverandør basisindsatspris Enkeltindsatspris B189, B191 Betaling EAN 345 Betaling referenceperson 345 Betaling kontonummer B161, B165 Betaling kostbærer Betaling kommunenavn Betaling kommune ID Handlekommunenavn Handlekommune ID A6 A6 A7 A7 Datastrukturer Udgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] 3.3. Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet 12 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

13 Overblik over forretningshændelser og data: Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet. Startbetingelser 1. Der udarbejdes en bestilling i DHUV-systemet (jf. kravspecifikation C2.13 pkt. 33) Beskrivelse 2. Bestilling afsendes til leverandørsystemet 3. <Leverandørsystemet lagrer data om bestillingen> 4. Leverandørsystemet afsender teknisk statusmeddelelse Slutbetingelser 5. DHUV-systemet har modtaget teknisk statusmeddelelse fra leverandørsystemet Datastrukturer Indgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] Datastrukturer Udgående Attributnavn Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) Baggrundsoplysninger Reference til bevilling ID Borgers navn 307 Borgers CPR. Nr. 308 Adresse 309 Telefonnummer 310 Mail 311 Særlige helbredsforhold 312 Kontaktperson oplyst af borger 313 Særlige oplysninger 314 Værgemål og repræsentation 315 Dato 316 Indsats Faglig vurdering 317 Indsatsformål 318 Indsatsmål Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

14 Opfølgningsdato Indsats ID Indsats slettet (ja/nej) Ydelse ID Ydelse slettet (ja/nej) Ydelser 327 Tilbud 328 Lokalt fastsat serviceniveau 329 Udfører 330 Udfører p-nummer Forventet startdato for indsats 331 Forventet slutdato for indsats 332 Opfølgningsdato 333 Forventet hyppighed for opfølgning Bemærkning til opfølgning Ydelsesenhed Antal ydelsesenheder Pris for ydelsesenhed Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Startdato for ydelse Slutdato for ydelse Basisindsatspris Leverandør basisindsatspris Pris for samlet leverandørindsats 343 Aftaler omkring indsatsen 344 Betaling: EAN nr. og personreference 345 Betaling: kontonummer 346 Betaling kostbærer 14 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

15 Koordinering Myndighed Samarbejdspartnere i myndigheden 347 Koordinerende sagsbehandler med samlet ansvar for indsatsen 348 Koordinering Myndighed Indsatser som borgeren modtager fra andre 349 Behov for koordinering (ja/nej) 350 Ansvarlig for koordinering 351 Aftaler mellem borger og pårørende Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

16 3.4. Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUVsystemet Overblik over forretningshændelser og data: Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet Startbetingelser 1. Sagsbehandler igangsætter opfølgningsproces i DHUV-system 4 uger før opfølgningen skal være gennemført (jf. kravspecifikation C2.15 pkt. 36 og C2.15 pkt.37) Beskrivelse 2. DHUV-system sender identifikationsoplysninger for borger til leverandørsystem 3. <Medarbejder ved leverandøren udfylder statusnotat til opfølgning i leverandørsystem> 4. Leverandørsystemet returnerer status til DHUV-system 5. DHUV-system har modtaget statusnotat til opfølgning fra leverandørsystem Slutbetingelser 6. Statusnotat til opfølgning er registreret i DHUV-systemet Datastrukturer Indgående Attributnavn Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) 2 Baggrundsoplysninger Borgers navn Borgers CPR. Nr. A1 A2 Dato for udfyldelse Udfyldt af (navn på medarbejder der har udfyldt skemaet) Indsats Indsats 353 Indsatsformål 2 Statusnotat til opfølgning fremgår ikke af kravspecifikationen eller af underbilag D (redskaber). Der hvor data i statusnotat til opfølgning er de samme som data angivet i andre redskaber i kravspecifikationens bilag D, henvises til disse felter. 16 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

17 Indsatsformål 318 Opfølgning på målsætninger for indsatsen Indsatsmål 319, 320, 321, 322 Beskrivelse af udførers arbejde med borgerens mål og målopfyldelse Nye forhold omkring borgerens situation 370 Eventuelle bemærkninger fra udfører Datastrukturer - Udgående Bestilling ID Borgers CPR. Nr Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

18 3.5. Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Overblik over forretningshændelser og data: Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Startbetingelser 1. Der foreligger nye stam- eller grundoplysninger om borgeren i DHUV-systemet (jf. kravspecifikation E4.1 pkt. 1) Beskrivelse 2. DHUV-systemet afsender stam- eller grundoplysninger til leverandørsystemet. 3. <Leverandørsystemet lagrer data om borgeren, hvis de er nyere end de eksisterende data> 4. Leverandørsystemet afsender en teknisk statusmeddelelse, der indikerer om overførelsen er korrekt gennemført Slutbetingelser 5. DHUV-systemet har modtaget teknisk status fra leverandørsystemet Datastrukturer Indgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] Datastrukturer Udgående Attributnavn Navn Borgers CPR. nr. Adresse Telefonnummer Aktuelt forsørgelsesgrundlag Betalingskommune (navn og nr.) Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) A1 A2 A3 A4 A5 A6 Betalende afdeling (EAN nr.) A6.1 Handlekommune (navn og nr.) Evt. indgået delegationsaftale A7 A8 18 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

19 3.6. Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Overblik over forretningshændelser og data: Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Startbetingelser 1. Der foreligger nye stam- eller grundoplysninger om borgeren i leverandør-systemet (jf. kravspecifikation E4.1 pkt. 1) Beskrivelse 2. Leverandørsystemet afsender stam- eller grundoplysninger til DHUV-systemet 3. DHUV-systemet lagrer data om borgeren, hvis de er nyere end de eksisterende data 4. DHUV-systemet afsender en teknisk statusmeddelelse, der indikerer om overførelsen er korrekt gennemført Slutbetingelser 5. <Leverandørsystemet har modtaget teknisk status fra DHUV-systemet> Datastrukturer Indgående Attributnavn Borgers navn Borgers CPR. nr. Adresse Telefonnummer Aktuelt forsørgelsesgrundlag Betalingskommune (navn og nr.) Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) A1 A2 A3 A4 A5 A6 Betalende afdeling (EAN nr.) A6.1 Handlekommune (navn og nr.) Evt. indgået delegationsaftale A7 A8 Datastrukturer Udgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] 19 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

20 4. Databeskrivelser I dette kapitel beskrives detaljer omkring de datastrukturer, der anvendes til informationsudveksling med DHUV-systemet. Beskrivelserne er sammensat af to dele. Den første del er en model, der viser opbygningen og strukturen af de udvekslede informationer. Anden del af beskrivelserne anfører en række detaljer om hvert dataelement, der anvendes i modellen. For at muliggøre en tilpas nuanceret beskrivelse i modellen benyttes en sæ r- lig notation, som indledningsvis kort forklares i nedenstående oversigt. Forklaring af notation Symbol Betydning Eksempel * * De omsluttende stjerner benyttes til at markere datastrukturens titel. * DataElement1 * [ ] Skarpe parenteser indikerer, at de omsluttede underelementer kun forekommer én gang. [ ] UnderElement1 UnderElement2 n{ }m Denne notation indikerer, at de omsluttede underelementer kan forekomme et variabelt antal gange. n er det minimale antal forekomster. m er det maksimale antal forekomster. 2{ }5 UnderElement1 UnderElement2 UnderElement3 ( ) Normale parenteser benyttes, hvor et underelement er valgfrit eller medtages på betingelse af andre forhold - fx at et andet element i modellen er udfyldt. (UnderElement1) 20 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

21 Hver af de seks centrale informationsudvekslinger, beskrives dels ved hjælp at denne notation og dels med en efterfølgende gennemgang af detaljerne for hvert underelement, der anvendes. I den detaljerede gennemgang af dataelementerne anføres følgende oply s- ninger: Kolonnen Datatype kan eksempelvis indeholde String, Beløb, Dato eller en eventuel reference til ekstern oprindelse; såsom OIOrepositoriet. Kolonnen Maksimal længde benyttes forskelligt afhængig af datatypen o o o String: Der angives det maksimale antal tegn i teksten Heltal: Der angives det maksimale antal cifre Beløb: Der angives det maksimale antal cifre før og efter komma fx 10,2 Kolonnen Tvungen/ valgfri/ betinget anvendes på følgende måde: Nogle elementer anføres som tvungne (T), andre som valgfri (V), imens nogle er betinget (B) af andre forhold omkring informationsudvekslingen. Sidstnævnte anvendes eksempelvis, hvor elementet kun medtages på betingelse af, at et tidliger e element er udfyldt med en specifik værdi. Yderst til højre i kolonnen Eksempler på indhold skal give læseren et indtryk af hvilke type af indhold, der konkret er tale om. Hvor det er relevant, henvises der til eksterne kodelister Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Databeskrivelser: Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet. Model *Bevillinger fra DHUV til økonomisystem service output* { Bevilling ID Bevilling Slettet Borgers CPR (Borgers navn) (Adresse) 21 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

22 } *IndsatsBevillingListe* 0{ Indsats ID Indsats Slettet *YdelseListe* 1{ Ydelse ID Ydelse Slettet Ydelse (Lovhjemmel) Ydelsesenhed Ydelsesantal Ydelsespris Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal (Startdato for ydelse) (Slutdato for ydelse) Tilbud (Basisindsatspris) *BetalingStruktur* [ ] }* Udfører Betaling EAN Betaling referenceperson Kontonummer (Kostbærer) (Udfører p-nummer) Startdato for indsats (Slutdato for indsats) (Leverandør basisindsatspris) }* (Enkeltindsatspris) (Betaling kommunenavn) (Betaling kommunenummer) (Handlekommunenavn) (Handlekommunenummer) Dataelementer Attributnavn Type Maksimal længde Tvungen/ valgfri/ betinget Eksempel på indhold Bevilling ID String 50 T AB Formatet bestemmes af det enkelte DHUV-system og benyttes til unik iden- 22 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

23 Bevilling Slettet Boolean - T [Ja, Nej] tifikation af en bevilling på tværs af DHUV-system og økonomisystem. Borgers CPR CPR_PersonCivilRegistr - T ationidentifier 3 Borgers navn ITST_PersonName 4 - V Søren Jespersen Adresse XKOM_AddressPostal 5 - V Overdrevet 12, th 4900 Nakskov Indsats ID String 50 T XY Indsats slettet Boolean - T [Ja, Nej] Ydelse ID String 50 T XYZ Ydelse slettet Boolean - T [Ja, Nej] Ydelse 6 Ydelseskategori - T [ , 1.9.1, ] Jf. Socialebegreber.dk Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation". Der er tale om en dynamisk liste, hvor eksempelvis Danmarks Statistik kan tilføje nye værdier. Indholdet valideres ikke i snitfladen. Lovhjemmel Liste: String 20 V [ 10, 105, stk. 2, ] Jf. Oversigt for voksenområdet udsatte og handicap på > begrebsarbejde > oversigter, Ydelsesenhed Enumeration: Heltal - T 1 = Stykydelse 2 = Timeydelse 3 = Dagsydelse 4 = Månedsydelse 5 = Årsydelse Ydelsesantal Heltal 5 T 3 (svarende til fx 3 gange pr uge) Ydelsesendhedspris Beløb 10,2 T 15050,50 Ydelsesfrekvenskode Enumeration: Heltal - T 1 = Dag 2 = Uge 3 = Måned Der benyttes entalsform af Ydelse, da muligheden for flere ydelser ligger i brugen af den omsluttende YdelseListe. 23 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

24 4 = År Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Heltal 5 T 13 (svarende til fx 13 ugers gentaget ydelse ) Startdato for ydelse Dato - V Slutdato for ydelse Dato - V Tilbud social_tilbudstypecode 7 - T [ , , ] Jf. Socialebegreber.dk: "08.03 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation"). Der er tale om en dynamisk liste, hvor eksempelvis Danmarks Statistik kan tilføje nye værdier. Indholdet valideres ikke i snitfladen. Udfører String 100 T Leverandør Aps Udfører p-nummer PNumberIdentifier 8 - V Startdato for indsats Dato - T Slutdato for indsats Dato - V Basisindsatspris Beløb 10,2 V 25010,50 Her indsættes den beregnede pris per ydelse. Leverandør basisindsatspris Beløb 10,2 V 52000,50 Her anføres det disponerede beløb for den enkelte indsats. Enkeltindsatspris Beløb 10,2 V ,50 Her anføres det disponerede beløb for den samlede indsats. Betaling EAN EAN_EAN13Identifier 9 - T Betaling personreference ITST_PersonName 10 - T Pia Thomsen Kontonummer String 10 T Indholdet af elementet bør findes i den kontoplansliste, som findes i oversigtsskemaet. Kostbærer String 17 V Identificerer formålet med udgiften Betaling kommune- CPR_MunicipalityName 11 - V Lolland Kommune Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

25 navn CPR_AuthorityCode 12 - V 360 Handlekommunenavn CPR_MunicipalityName 13 - V Lolland Kommune Betaling kommunenummer Handlekommunenummer CPR_AuthorityCode 14 - V Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Databeskrivelser: Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet. Model *Posteringer økonomisystem til DHUV service input* { Bevilling ID Bevilling Slettet Borgers CPR (Borgers navn) (Adresse) *IndsatsPosteringListe* 0{ Indsats ID Indsats Slettet *YdelseListe* 1{ Ydelse ID Ydelse Slettet Ydelse (Lovhjemmel) Ydelsesenhed Ydelsesantal Ydelsespris Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal (Startdato for ydelse) (Slutdato for ydelse) Tilbud (Basisindsatspris) Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

26 } }* }* *BetalingStruktur* [ ] Betaling EAN Betaling referenceperson Kontonummer (Kostbærer) Udfører (Udfører p-nummer) Startdato for indsats (Slutdato for indsats) (Leverandør basisindsatspris) (Enkeltindsatspris) (Betaling kommunenavn) (Betaling kommunenummer) (Handlekommunenavn) (Handlekommunenummer) Dataelementer Attributnavn Type Maksimal længde Tvungen/ valgfri/ betinget Eksempel på indhold Bevilling ID String 50 T AB Formatet bestemmes af det enkelte DHUV-system og benyttes til unik identifikation af en bevilling på tværs af DHUV-system og økonomisystem. Bevilling Slettet Boolean - T [Ja, Nej] Borgers CPR CPR_PersonCivilRegistr - T ationidentifier 15 Borgers navn ITST_PersonName 16 - V Søren Jespersen Adresse XKOM_AddressPostal 17 - V Overdrevet 12, th 4900 Nakskov Indsats ID String 50 T XY Indsats slettet Boolean - T [Ja, Nej] Ydelse ID String 50 T XYZ Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

27 Ydelse slettet Boolean - T [Ja, Nej] Ydelse Ydelseskategori - T [ , 1.9.1, ] Jf. Socialebegreber.dk Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation". Der er tale om en dynamisk liste, hvor eksempelvis Danmarks Statistik kan tilføje nye værdier. Indholdet valideres ikke i snitfladen. Lovhjemmel Liste: String 20 V [ 10, 105, stk. 2, ] Jf Oversigt for voksenområdet udsatte og handicap på > begrebsarbejde > oversigter, Ydelsesenhed Enumeration: Heltal - T 1 = Stykydelse 2 = Timeydelse 3 = Dagsydelse 4 = Månedsydelse 5 = Årsydelse Ydelsesantal Heltal 5 T 3 (svarende til fx 3 gange pr uge) Ydelsesendhedspris Beløb 10,2 T 15050,50 Ydelsesfrekvenskode Enumeration: Heltal - T 1 = Dag 2 = Uge 3 = Måned 4 = År Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Heltal 5 T 13 (svarende til fx 13 ugers gentaget ydelse ) Startdato for ydelse Dato - V Slutdato for ydelse Dato - V Tilbud social_tilbudstypecode 18 - T [ , , ] Jf. Socialebegreber.dk: "08.03 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation"). Der er tale om en dynamisk liste, hvor eksempelvis Danmarks Statistik kan tilføje nye værdier. Indholdet valideres ikke i snitfladen. Udfører String 100 T Leverandør Aps Udfører p-nummer PNumberIdentifier 19 - V Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Begrebsarbejde til DHUV

Begrebsarbejde til DHUV Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Maj 2011 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere