September Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2012. Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet"

Transkript

1 September 2012 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

2 Dato Navn Version Beskrivelse Søren Korgaard Nielsen 1.1 I Snitflade 1, 2 og 3 er kontonummer ændret til en string på 10 tegn

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Læsevejledning 5 2. Introduktion til informationsudvekslinger Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Overblik over forretningshændelser og data Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Databeskrivelser Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet 39

4 1. Indledning Dette kapitel indeholder indledningsvist en beskrivelse af baggrunden for integrationsstandardiseringsprojektet og denne leverance. Dernæst præsenteres leverancens forskellige elementer i læsevejledningen Baggrund Målet for den fremtidige digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet (DHUV) er, at fremtidige løsninger skal understøtte en fleksibel og åben arkitektur samt en standardisering af området. Standardiseringen omfatter blandt andet etablering af standardiserede integrationer på de områder, hvor der ikke allerede er gennemført en standardisering, eksempelvis i forhold til sammenhæng mellem myndighed og leverandørleddet og bedre int e- gration til økonomisystemer, der omfattes af denne projektbeskrivelse. Integrationsstandardisering vurderes særlig vigtig i DHUV-projektets valgte udbredelsesscenarie, hvor kommunerne selvstændigt eller i indkøbsklubber vil gennemføre anskaffelser af DHUV-system. På denne baggrund omhandler projektet etableringen af standarder for udveksling af information mellem et DHUV-system og økonomi- og leverandørsystemer. Konkret er der udvalgt seks centrale informationsudvekslinger, som ønskes standardiseret, henholdsvis to integrationer mellem myndigheds- og økonomisystem og fire integrationer mellem myndigheds- og leverandørsystem. Nærværende dokument indeholder 1) et overblik over forretningshændelser og data i de seks udvalgte informationsudvekslinger samt 2) databeskrivelser for de udvalgte informationsudvekslinger, som svarer til leverancerne omfattet af fase 1 og fase 2 i projektplanen. Leverancerne har til formål at understøtte arbejdet med XML-skemaer jævnfør fase 3 i projektplanen. 4 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

5 1.2. Læsevejledning I kapitel 2 introduceres de informationsudvekslinger, som detailbeskrives i kapitel 3 (Overblik over forretningshændelser og data) og kapitel 4 (Databeskrivelser). I kapitel 3 beskrives startbetingelser, data m.v. i forbindelse med de enkelte informationsudvekslinger. Beskrivelserne er, jf. skabelonen til venstre, opbygget efter en fast struktur, således at følgende elementer beskrives for hver informationsudveksling: Overblik over forretningshændelse og data (servicebeskrivelsens navn) Startbetingelser (udløsende forretningshændelser) Beskrivelse (proces i informationsudvekslingen) Slutbetingelser (afsluttende forretningshændelser) Datastruktur indgående (indgående data på attributniveau) Datastruktur udgående (udgående data på attributniveau) I kapitel 4 uddybes de enkelte informationsudvekslinger med egentlige databeskrivelser, som udgør grundlaget for udarbejdelsen af XML-skemaer. Databeskrivelser beskriver de enkelte snitflader i informationsudvekslingen. Beskrivelse af detaljer omkring design og anvendelse af de XML-skemaer, som på teknisk niveau anvendes til at standardisere informationsudveksling mellem DHUV-systemer og henholdsvis økonomi- og leverandørsystemer, ligger uden for omfanget af dette dokument. Information af denne type findes i den afsluttende dokumentation, der er udarbejdet for projektets 3. fase. 5 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

6 2. Introduktion til informationsudvekslinger Projektet omhandler etableringen af standarder for udveksling af information mellem et DHUV-system og økonomi- og leverandørsystemer. DHUV-kravspecifikationsprojektet 1 kortlagde, hvilke overordnede forretningshændelser der medfører integrationer til henholdsvis leverandør- og økonomisystemer (jf. krav i kravspecifikationen). Derudover blev der i forbindelse med projektet kortlagt relevante data (jf. den udarbejdede datamodel, kravspecifikationens underbilag K). Integrationsstandardiseringsprojektet tager afsæt i dette arbejde, således at DHUV-kravspecifikationen og DHUV-datamodellen anvendes som grundlag for arbejdet med integrationsstandardisering. De informationsudvekslinger, der beskrives standarder for, omfatter følgende: Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet. Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet. Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet. Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet. Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet. Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet. Informationsudvekslingernes forretningsmæssige relevans og kontekst beskrives kort i det følgende. 1 Der henvises til for information om DHUV-kravspecifikationsprojektet. 6 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

7 2.1. Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Denne informationsudveksling er relevant, når sagsbehandleren, enten via egen beslutningskompetence eller beslutning i visitationsudvalg, registrerer en afgørelse/bevilling. Når bevillingen er registreret i DHUV-systemet, skal data overføres til økonomisystemet. Dette skaber mulighed for at budget- /regnskabsafdeling kan validere indkomne fakturer i forhold til de faktiske bevillinger Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Når de faktiske udgifter registreres i økonomisystemet skal posteringsinformationerne overføres til DHUV-systemet. Det betyder, at når sagsbehandleren skal følge op på indsatsen, så har sagsbehandleren mulighed for at vurdere de faktiske udgifter op imod forventninger til resultater og faktiske resultater af indsatsen. Dette skaber et bedre overblik og understøtter, at sagsbehandleren har mulighed for at inddrage økonomiske perspektiver ved opfølgningen på indsatsen Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Efter afgørelsen om indsatsen er truffet, skal en bestilling overføres fra DHUV-systemet til leverandørsystemet, således at leverandøren kan se hvilken indsats (ydelse, tilbud, omfang m.v.) myndigheden ønsker at bestille. Dette understøtter forventningsafstemning med leverandøren. Når der senere skal følges op på indsatsen, vil myndigheden endvidere have en mere præcis beskrivelse af, hvad det er der er bestilt hos leverandøren, hvilket gør opfølgningen mere gennemskuelig for alle parter Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUVsystemet Inden opfølgning gennemføres, efterspørger myndighedssystemet statusnotat til opfølgning. Dvs. myndigheden anmoder om status og leverandøren udfylder statusnotat til opfølgning. Statusnotat til opfølgning fremsendes dernæst fra leverandørsystemet til DHUV-systemet. Dette understøtter en bedre forberedelse af opfølgningen og giver et øget fokus på målsætningerne for indsatsen. Når opfølgningen er gennemført, registrerer myndigheden indhold i og konklusioner på opfølgningen. 7 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

8 2.5. Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Denne informationsudveksling muliggør, at opdaterede stam- og grundoplysninger i DHUV-systemet automatisk overføres til leverandørsystemet. Dette understøtter, at borgeren ikke skal oplyse om nye stamdata hos både myndighed og leverandør, samt at både myndighed og leverandør har de nyeste opdaterede oplysninger Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Denne informationsudveksling muliggør, at opdaterede stam- og grundoplysninger i leverandørsystemet automatisk overføres til DHUV-systemet. Dette understøtter, at borgeren ikke skal oplyse om nye stamdata hos både leverandør og myndighed, samt at både myndighed og leverandør har de nyeste opdaterede oplysninger. I de følgende kapitel beskrives de introducerede informationsudvekslinger yderligere. 8 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

9 3. Overblik over forretningshændelser og data I det følgende beskrives startbetingelser, data m.v. i forbindelse med de enkelte informationsudvekslinger. Teknologimæssigt baseres informationsudvekslingerne på udveksling ved anvendelse af SOAP-protokollen Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Overblik over forretningshændelser og data: Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet. Startbetingelser 1. Der er truffet afgørelse om indsatsen (jf. kravspecifikation, C2.11 pkt. 27) Beskrivelse 2. DHUV afsender data til økonomisystemet 3. <Økonomisystemet lagrer data om indsatsen> 4. Økonomisystemet returnerer en teknisk statusmeddelelse, der indikerer om overførelsen er korrekt gennemført Slutbetingelser 5. DHUV-systemet har modtaget teknisk status fra økonomisystemet Datastrukturer Indgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] Datastrukturer Udgående Attributnavn Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) Bevilling ID 9 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

10 Bevilling slettet (ja/nej) Borgers CPR Borgers navn Borgers adresse A2 A1 A3 Indsats ID Indsats slettet (ja/nej) Ydelse ID Ydelse slettet (ja/nej) Ydelser Tilbud Udfører B159, B163 B160, B164 B162, B166 Udfører p-nummer Startdato for indsats Slutdato for indsats Ydelsesenhed Ydelsesantal Ydelsesenhedspris B167, B169 B168, B170 B171-B173, B180-B182 B174-B176, B183-B185 B177-B179, B186-B188 Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Startdato for ydelse Slutdato for ydelse Basisindsatspris Leverandør basisindsatspris Enkeltindsatspris B189, B191 Betaling EAN 345 Betaling referenceperson 345 Betaling kontonummer B161, B165 Betaling kostbærer Betaling kommunenavn A6 10 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

11 Betaling kommune ID Handlekommunenavn Handlekommune ID A6 A7 A Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Overblik over forretningshændelser og data: Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Startbetingelser 1. DHUV-systemet er klar til at modtage posteringsdata fra et økonomisystem (jf. kravspecifikation, C2.11 pkt. 27 og F6) Beskrivelse 2. Økonomisystemet afsender data til DHUV-systemet 3. DHUV-systemet registrerer de modtagne posteringer 4. DHUV-systemet har afsendt teknisk statusmeddelelse til økonomisystemet Slutbetingelser 5. <Økonomisystemet har modtaget teknisk status fra DHUV-systemet> Datastrukturer Indgående Attributnavn Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) Bevilling ID Bevilling slettet (ja/nej) Borgers CPR Borgers navn Borgers adresse A2 A1 A3 Indsats ID Indsats slettet (ja/nej) Ydelse ID Ydelse slettet (ja/nej) Ydelser B159, B Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

12 Tilbud Udfører B160, B164 B162, B166 Udfører p-nummer Startdato for indsats Slutdato for indsats Ydelsesenhed Ydelsesantal Ydelsespris B167, B169 B168, B170 B171-B173, B180-B182 B174-B176, B183-B185 B177-B179, B186-B188 Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Startdato for ydelse Slutdato for ydelse Basisindsatspris Leverandør basisindsatspris Enkeltindsatspris B189, B191 Betaling EAN 345 Betaling referenceperson 345 Betaling kontonummer B161, B165 Betaling kostbærer Betaling kommunenavn Betaling kommune ID Handlekommunenavn Handlekommune ID A6 A6 A7 A7 Datastrukturer Udgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] 3.3. Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet 12 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

13 Overblik over forretningshændelser og data: Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet. Startbetingelser 1. Der udarbejdes en bestilling i DHUV-systemet (jf. kravspecifikation C2.13 pkt. 33) Beskrivelse 2. Bestilling afsendes til leverandørsystemet 3. <Leverandørsystemet lagrer data om bestillingen> 4. Leverandørsystemet afsender teknisk statusmeddelelse Slutbetingelser 5. DHUV-systemet har modtaget teknisk statusmeddelelse fra leverandørsystemet Datastrukturer Indgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] Datastrukturer Udgående Attributnavn Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) Baggrundsoplysninger Reference til bevilling ID Borgers navn 307 Borgers CPR. Nr. 308 Adresse 309 Telefonnummer 310 Mail 311 Særlige helbredsforhold 312 Kontaktperson oplyst af borger 313 Særlige oplysninger 314 Værgemål og repræsentation 315 Dato 316 Indsats Faglig vurdering 317 Indsatsformål 318 Indsatsmål Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

14 Opfølgningsdato Indsats ID Indsats slettet (ja/nej) Ydelse ID Ydelse slettet (ja/nej) Ydelser 327 Tilbud 328 Lokalt fastsat serviceniveau 329 Udfører 330 Udfører p-nummer Forventet startdato for indsats 331 Forventet slutdato for indsats 332 Opfølgningsdato 333 Forventet hyppighed for opfølgning Bemærkning til opfølgning Ydelsesenhed Antal ydelsesenheder Pris for ydelsesenhed Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Startdato for ydelse Slutdato for ydelse Basisindsatspris Leverandør basisindsatspris Pris for samlet leverandørindsats 343 Aftaler omkring indsatsen 344 Betaling: EAN nr. og personreference 345 Betaling: kontonummer 346 Betaling kostbærer 14 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

15 Koordinering Myndighed Samarbejdspartnere i myndigheden 347 Koordinerende sagsbehandler med samlet ansvar for indsatsen 348 Koordinering Myndighed Indsatser som borgeren modtager fra andre 349 Behov for koordinering (ja/nej) 350 Ansvarlig for koordinering 351 Aftaler mellem borger og pårørende Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

16 3.4. Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUVsystemet Overblik over forretningshændelser og data: Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet Startbetingelser 1. Sagsbehandler igangsætter opfølgningsproces i DHUV-system 4 uger før opfølgningen skal være gennemført (jf. kravspecifikation C2.15 pkt. 36 og C2.15 pkt.37) Beskrivelse 2. DHUV-system sender identifikationsoplysninger for borger til leverandørsystem 3. <Medarbejder ved leverandøren udfylder statusnotat til opfølgning i leverandørsystem> 4. Leverandørsystemet returnerer status til DHUV-system 5. DHUV-system har modtaget statusnotat til opfølgning fra leverandørsystem Slutbetingelser 6. Statusnotat til opfølgning er registreret i DHUV-systemet Datastrukturer Indgående Attributnavn Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) 2 Baggrundsoplysninger Borgers navn Borgers CPR. Nr. A1 A2 Dato for udfyldelse Udfyldt af (navn på medarbejder der har udfyldt skemaet) Indsats Indsats 353 Indsatsformål 2 Statusnotat til opfølgning fremgår ikke af kravspecifikationen eller af underbilag D (redskaber). Der hvor data i statusnotat til opfølgning er de samme som data angivet i andre redskaber i kravspecifikationens bilag D, henvises til disse felter. 16 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

17 Indsatsformål 318 Opfølgning på målsætninger for indsatsen Indsatsmål 319, 320, 321, 322 Beskrivelse af udførers arbejde med borgerens mål og målopfyldelse Nye forhold omkring borgerens situation 370 Eventuelle bemærkninger fra udfører Datastrukturer - Udgående Bestilling ID Borgers CPR. Nr Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

18 3.5. Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Overblik over forretningshændelser og data: Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Startbetingelser 1. Der foreligger nye stam- eller grundoplysninger om borgeren i DHUV-systemet (jf. kravspecifikation E4.1 pkt. 1) Beskrivelse 2. DHUV-systemet afsender stam- eller grundoplysninger til leverandørsystemet. 3. <Leverandørsystemet lagrer data om borgeren, hvis de er nyere end de eksisterende data> 4. Leverandørsystemet afsender en teknisk statusmeddelelse, der indikerer om overførelsen er korrekt gennemført Slutbetingelser 5. DHUV-systemet har modtaget teknisk status fra leverandørsystemet Datastrukturer Indgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] Datastrukturer Udgående Attributnavn Navn Borgers CPR. nr. Adresse Telefonnummer Aktuelt forsørgelsesgrundlag Betalingskommune (navn og nr.) Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) A1 A2 A3 A4 A5 A6 Betalende afdeling (EAN nr.) A6.1 Handlekommune (navn og nr.) Evt. indgået delegationsaftale A7 A8 18 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

19 3.6. Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Overblik over forretningshændelser og data: Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Startbetingelser 1. Der foreligger nye stam- eller grundoplysninger om borgeren i leverandør-systemet (jf. kravspecifikation E4.1 pkt. 1) Beskrivelse 2. Leverandørsystemet afsender stam- eller grundoplysninger til DHUV-systemet 3. DHUV-systemet lagrer data om borgeren, hvis de er nyere end de eksisterende data 4. DHUV-systemet afsender en teknisk statusmeddelelse, der indikerer om overførelsen er korrekt gennemført Slutbetingelser 5. <Leverandørsystemet har modtaget teknisk status fra DHUV-systemet> Datastrukturer Indgående Attributnavn Borgers navn Borgers CPR. nr. Adresse Telefonnummer Aktuelt forsørgelsesgrundlag Betalingskommune (navn og nr.) Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) A1 A2 A3 A4 A5 A6 Betalende afdeling (EAN nr.) A6.1 Handlekommune (navn og nr.) Evt. indgået delegationsaftale A7 A8 Datastrukturer Udgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] 19 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

20 4. Databeskrivelser I dette kapitel beskrives detaljer omkring de datastrukturer, der anvendes til informationsudveksling med DHUV-systemet. Beskrivelserne er sammensat af to dele. Den første del er en model, der viser opbygningen og strukturen af de udvekslede informationer. Anden del af beskrivelserne anfører en række detaljer om hvert dataelement, der anvendes i modellen. For at muliggøre en tilpas nuanceret beskrivelse i modellen benyttes en sæ r- lig notation, som indledningsvis kort forklares i nedenstående oversigt. Forklaring af notation Symbol Betydning Eksempel * * De omsluttende stjerner benyttes til at markere datastrukturens titel. * DataElement1 * [ ] Skarpe parenteser indikerer, at de omsluttede underelementer kun forekommer én gang. [ ] UnderElement1 UnderElement2 n{ }m Denne notation indikerer, at de omsluttede underelementer kan forekomme et variabelt antal gange. n er det minimale antal forekomster. m er det maksimale antal forekomster. 2{ }5 UnderElement1 UnderElement2 UnderElement3 ( ) Normale parenteser benyttes, hvor et underelement er valgfrit eller medtages på betingelse af andre forhold - fx at et andet element i modellen er udfyldt. (UnderElement1) 20 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

21 Hver af de seks centrale informationsudvekslinger, beskrives dels ved hjælp at denne notation og dels med en efterfølgende gennemgang af detaljerne for hvert underelement, der anvendes. I den detaljerede gennemgang af dataelementerne anføres følgende oply s- ninger: Kolonnen Datatype kan eksempelvis indeholde String, Beløb, Dato eller en eventuel reference til ekstern oprindelse; såsom OIOrepositoriet. Kolonnen Maksimal længde benyttes forskelligt afhængig af datatypen o o o String: Der angives det maksimale antal tegn i teksten Heltal: Der angives det maksimale antal cifre Beløb: Der angives det maksimale antal cifre før og efter komma fx 10,2 Kolonnen Tvungen/ valgfri/ betinget anvendes på følgende måde: Nogle elementer anføres som tvungne (T), andre som valgfri (V), imens nogle er betinget (B) af andre forhold omkring informationsudvekslingen. Sidstnævnte anvendes eksempelvis, hvor elementet kun medtages på betingelse af, at et tidliger e element er udfyldt med en specifik værdi. Yderst til højre i kolonnen Eksempler på indhold skal give læseren et indtryk af hvilke type af indhold, der konkret er tale om. Hvor det er relevant, henvises der til eksterne kodelister Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Databeskrivelser: Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet. Model *Bevillinger fra DHUV til økonomisystem service output* { Bevilling ID Bevilling Slettet Borgers CPR (Borgers navn) (Adresse) 21 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

22 } *IndsatsBevillingListe* 0{ Indsats ID Indsats Slettet *YdelseListe* 1{ Ydelse ID Ydelse Slettet Ydelse (Lovhjemmel) Ydelsesenhed Ydelsesantal Ydelsespris Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal (Startdato for ydelse) (Slutdato for ydelse) Tilbud (Basisindsatspris) *BetalingStruktur* [ ] }* Udfører Betaling EAN Betaling referenceperson Kontonummer (Kostbærer) (Udfører p-nummer) Startdato for indsats (Slutdato for indsats) (Leverandør basisindsatspris) }* (Enkeltindsatspris) (Betaling kommunenavn) (Betaling kommunenummer) (Handlekommunenavn) (Handlekommunenummer) Dataelementer Attributnavn Type Maksimal længde Tvungen/ valgfri/ betinget Eksempel på indhold Bevilling ID String 50 T AB Formatet bestemmes af det enkelte DHUV-system og benyttes til unik iden- 22 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

23 Bevilling Slettet Boolean - T [Ja, Nej] tifikation af en bevilling på tværs af DHUV-system og økonomisystem. Borgers CPR CPR_PersonCivilRegistr - T ationidentifier 3 Borgers navn ITST_PersonName 4 - V Søren Jespersen Adresse XKOM_AddressPostal 5 - V Overdrevet 12, th 4900 Nakskov Indsats ID String 50 T XY Indsats slettet Boolean - T [Ja, Nej] Ydelse ID String 50 T XYZ Ydelse slettet Boolean - T [Ja, Nej] Ydelse 6 Ydelseskategori - T [ , 1.9.1, ] Jf. Socialebegreber.dk Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation". Der er tale om en dynamisk liste, hvor eksempelvis Danmarks Statistik kan tilføje nye værdier. Indholdet valideres ikke i snitfladen. Lovhjemmel Liste: String 20 V [ 10, 105, stk. 2, ] Jf. Oversigt for voksenområdet udsatte og handicap på > begrebsarbejde > oversigter, Ydelsesenhed Enumeration: Heltal - T 1 = Stykydelse 2 = Timeydelse 3 = Dagsydelse 4 = Månedsydelse 5 = Årsydelse Ydelsesantal Heltal 5 T 3 (svarende til fx 3 gange pr uge) Ydelsesendhedspris Beløb 10,2 T 15050,50 Ydelsesfrekvenskode Enumeration: Heltal - T 1 = Dag 2 = Uge 3 = Måned Der benyttes entalsform af Ydelse, da muligheden for flere ydelser ligger i brugen af den omsluttende YdelseListe. 23 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

24 4 = År Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Heltal 5 T 13 (svarende til fx 13 ugers gentaget ydelse ) Startdato for ydelse Dato - V Slutdato for ydelse Dato - V Tilbud social_tilbudstypecode 7 - T [ , , ] Jf. Socialebegreber.dk: "08.03 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation"). Der er tale om en dynamisk liste, hvor eksempelvis Danmarks Statistik kan tilføje nye værdier. Indholdet valideres ikke i snitfladen. Udfører String 100 T Leverandør Aps Udfører p-nummer PNumberIdentifier 8 - V Startdato for indsats Dato - T Slutdato for indsats Dato - V Basisindsatspris Beløb 10,2 V 25010,50 Her indsættes den beregnede pris per ydelse. Leverandør basisindsatspris Beløb 10,2 V 52000,50 Her anføres det disponerede beløb for den enkelte indsats. Enkeltindsatspris Beløb 10,2 V ,50 Her anføres det disponerede beløb for den samlede indsats. Betaling EAN EAN_EAN13Identifier 9 - T Betaling personreference ITST_PersonName 10 - T Pia Thomsen Kontonummer String 10 T Indholdet af elementet bør findes i den kontoplansliste, som findes i oversigtsskemaet. Kostbærer String 17 V Identificerer formålet med udgiften Betaling kommune- CPR_MunicipalityName 11 - V Lolland Kommune Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

25 navn CPR_AuthorityCode 12 - V 360 Handlekommunenavn CPR_MunicipalityName 13 - V Lolland Kommune Betaling kommunenummer Handlekommunenummer CPR_AuthorityCode 14 - V Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Databeskrivelser: Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet. Model *Posteringer økonomisystem til DHUV service input* { Bevilling ID Bevilling Slettet Borgers CPR (Borgers navn) (Adresse) *IndsatsPosteringListe* 0{ Indsats ID Indsats Slettet *YdelseListe* 1{ Ydelse ID Ydelse Slettet Ydelse (Lovhjemmel) Ydelsesenhed Ydelsesantal Ydelsespris Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal (Startdato for ydelse) (Slutdato for ydelse) Tilbud (Basisindsatspris) Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

26 } }* }* *BetalingStruktur* [ ] Betaling EAN Betaling referenceperson Kontonummer (Kostbærer) Udfører (Udfører p-nummer) Startdato for indsats (Slutdato for indsats) (Leverandør basisindsatspris) (Enkeltindsatspris) (Betaling kommunenavn) (Betaling kommunenummer) (Handlekommunenavn) (Handlekommunenummer) Dataelementer Attributnavn Type Maksimal længde Tvungen/ valgfri/ betinget Eksempel på indhold Bevilling ID String 50 T AB Formatet bestemmes af det enkelte DHUV-system og benyttes til unik identifikation af en bevilling på tværs af DHUV-system og økonomisystem. Bevilling Slettet Boolean - T [Ja, Nej] Borgers CPR CPR_PersonCivilRegistr - T ationidentifier 15 Borgers navn ITST_PersonName 16 - V Søren Jespersen Adresse XKOM_AddressPostal 17 - V Overdrevet 12, th 4900 Nakskov Indsats ID String 50 T XY Indsats slettet Boolean - T [Ja, Nej] Ydelse ID String 50 T XYZ Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

27 Ydelse slettet Boolean - T [Ja, Nej] Ydelse Ydelseskategori - T [ , 1.9.1, ] Jf. Socialebegreber.dk Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation". Der er tale om en dynamisk liste, hvor eksempelvis Danmarks Statistik kan tilføje nye værdier. Indholdet valideres ikke i snitfladen. Lovhjemmel Liste: String 20 V [ 10, 105, stk. 2, ] Jf Oversigt for voksenområdet udsatte og handicap på > begrebsarbejde > oversigter, Ydelsesenhed Enumeration: Heltal - T 1 = Stykydelse 2 = Timeydelse 3 = Dagsydelse 4 = Månedsydelse 5 = Årsydelse Ydelsesantal Heltal 5 T 3 (svarende til fx 3 gange pr uge) Ydelsesendhedspris Beløb 10,2 T 15050,50 Ydelsesfrekvenskode Enumeration: Heltal - T 1 = Dag 2 = Uge 3 = Måned 4 = År Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Heltal 5 T 13 (svarende til fx 13 ugers gentaget ydelse ) Startdato for ydelse Dato - V Slutdato for ydelse Dato - V Tilbud social_tilbudstypecode 18 - T [ , , ] Jf. Socialebegreber.dk: "08.03 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation"). Der er tale om en dynamisk liste, hvor eksempelvis Danmarks Statistik kan tilføje nye værdier. Indholdet valideres ikke i snitfladen. Udfører String 100 T Leverandør Aps Udfører p-nummer PNumberIdentifier 19 - V Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Danmark BPS, IT Solutions Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Nyhedsmail nr. 24 onsdag den 11. september 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer Dødsattester Borgerlige

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Begrebsarbejde til DHUV

Begrebsarbejde til DHUV Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Marts 2011 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

ectrl Afsendelse af debitorformularer

ectrl Afsendelse af debitorformularer ectrl Afsendelse af debitorformularer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Elektronisk fakturering 4 2.1. Typer af afsendelse 4 2.2. Formater 4 2.3. Opsætning på debitor 5 2.3.1. Kontaktperson 5 2.3.2.

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Begrebsarbejde til DHUV

Begrebsarbejde til DHUV Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Maj 2011 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger Henrik Pedersen og Kim Laursen Agenda 1) Valg af registreringsform 2) Valg af opgørelsesmetode 3) Opgørelse / afregning til SKAT 4) Dokumentation 5) Afrunding

Læs mere

Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører

Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører Danmark BPS, IT Solutions Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører Nyhedsmail nr. 23 Onsdag den 17. Juli 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer på e-mail Efter sommerferien

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger.

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger. Skat 2014 Individuelle aktielønsordninger. Alle virksomheder, der drives i selskabsform, kan tilbyde medarbejdere en aktielønsordning uanset selskabets størrelse, og uanset hvor mange medarbejdere der

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Manual til Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Indhold Indledning til manualen... 1 Roller i rekvisitionssystemet... 2 Log In... 3 Forside... 5 Vælge projekter... 6 Oprette rekvisitionen... 7 Dispositions

Læs mere