September Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2012. Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet"

Transkript

1 September 2012 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

2 Dato Navn Version Beskrivelse Søren Korgaard Nielsen 1.1 I Snitflade 1, 2 og 3 er kontonummer ændret til en string på 10 tegn

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Læsevejledning 5 2. Introduktion til informationsudvekslinger Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Overblik over forretningshændelser og data Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Databeskrivelser Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet 39

4 1. Indledning Dette kapitel indeholder indledningsvist en beskrivelse af baggrunden for integrationsstandardiseringsprojektet og denne leverance. Dernæst præsenteres leverancens forskellige elementer i læsevejledningen Baggrund Målet for den fremtidige digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet (DHUV) er, at fremtidige løsninger skal understøtte en fleksibel og åben arkitektur samt en standardisering af området. Standardiseringen omfatter blandt andet etablering af standardiserede integrationer på de områder, hvor der ikke allerede er gennemført en standardisering, eksempelvis i forhold til sammenhæng mellem myndighed og leverandørleddet og bedre int e- gration til økonomisystemer, der omfattes af denne projektbeskrivelse. Integrationsstandardisering vurderes særlig vigtig i DHUV-projektets valgte udbredelsesscenarie, hvor kommunerne selvstændigt eller i indkøbsklubber vil gennemføre anskaffelser af DHUV-system. På denne baggrund omhandler projektet etableringen af standarder for udveksling af information mellem et DHUV-system og økonomi- og leverandørsystemer. Konkret er der udvalgt seks centrale informationsudvekslinger, som ønskes standardiseret, henholdsvis to integrationer mellem myndigheds- og økonomisystem og fire integrationer mellem myndigheds- og leverandørsystem. Nærværende dokument indeholder 1) et overblik over forretningshændelser og data i de seks udvalgte informationsudvekslinger samt 2) databeskrivelser for de udvalgte informationsudvekslinger, som svarer til leverancerne omfattet af fase 1 og fase 2 i projektplanen. Leverancerne har til formål at understøtte arbejdet med XML-skemaer jævnfør fase 3 i projektplanen. 4 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

5 1.2. Læsevejledning I kapitel 2 introduceres de informationsudvekslinger, som detailbeskrives i kapitel 3 (Overblik over forretningshændelser og data) og kapitel 4 (Databeskrivelser). I kapitel 3 beskrives startbetingelser, data m.v. i forbindelse med de enkelte informationsudvekslinger. Beskrivelserne er, jf. skabelonen til venstre, opbygget efter en fast struktur, således at følgende elementer beskrives for hver informationsudveksling: Overblik over forretningshændelse og data (servicebeskrivelsens navn) Startbetingelser (udløsende forretningshændelser) Beskrivelse (proces i informationsudvekslingen) Slutbetingelser (afsluttende forretningshændelser) Datastruktur indgående (indgående data på attributniveau) Datastruktur udgående (udgående data på attributniveau) I kapitel 4 uddybes de enkelte informationsudvekslinger med egentlige databeskrivelser, som udgør grundlaget for udarbejdelsen af XML-skemaer. Databeskrivelser beskriver de enkelte snitflader i informationsudvekslingen. Beskrivelse af detaljer omkring design og anvendelse af de XML-skemaer, som på teknisk niveau anvendes til at standardisere informationsudveksling mellem DHUV-systemer og henholdsvis økonomi- og leverandørsystemer, ligger uden for omfanget af dette dokument. Information af denne type findes i den afsluttende dokumentation, der er udarbejdet for projektets 3. fase. 5 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

6 2. Introduktion til informationsudvekslinger Projektet omhandler etableringen af standarder for udveksling af information mellem et DHUV-system og økonomi- og leverandørsystemer. DHUV-kravspecifikationsprojektet 1 kortlagde, hvilke overordnede forretningshændelser der medfører integrationer til henholdsvis leverandør- og økonomisystemer (jf. krav i kravspecifikationen). Derudover blev der i forbindelse med projektet kortlagt relevante data (jf. den udarbejdede datamodel, kravspecifikationens underbilag K). Integrationsstandardiseringsprojektet tager afsæt i dette arbejde, således at DHUV-kravspecifikationen og DHUV-datamodellen anvendes som grundlag for arbejdet med integrationsstandardisering. De informationsudvekslinger, der beskrives standarder for, omfatter følgende: Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet. Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet. Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet. Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet. Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet. Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet. Informationsudvekslingernes forretningsmæssige relevans og kontekst beskrives kort i det følgende. 1 Der henvises til for information om DHUV-kravspecifikationsprojektet. 6 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

7 2.1. Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Denne informationsudveksling er relevant, når sagsbehandleren, enten via egen beslutningskompetence eller beslutning i visitationsudvalg, registrerer en afgørelse/bevilling. Når bevillingen er registreret i DHUV-systemet, skal data overføres til økonomisystemet. Dette skaber mulighed for at budget- /regnskabsafdeling kan validere indkomne fakturer i forhold til de faktiske bevillinger Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Når de faktiske udgifter registreres i økonomisystemet skal posteringsinformationerne overføres til DHUV-systemet. Det betyder, at når sagsbehandleren skal følge op på indsatsen, så har sagsbehandleren mulighed for at vurdere de faktiske udgifter op imod forventninger til resultater og faktiske resultater af indsatsen. Dette skaber et bedre overblik og understøtter, at sagsbehandleren har mulighed for at inddrage økonomiske perspektiver ved opfølgningen på indsatsen Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Efter afgørelsen om indsatsen er truffet, skal en bestilling overføres fra DHUV-systemet til leverandørsystemet, således at leverandøren kan se hvilken indsats (ydelse, tilbud, omfang m.v.) myndigheden ønsker at bestille. Dette understøtter forventningsafstemning med leverandøren. Når der senere skal følges op på indsatsen, vil myndigheden endvidere have en mere præcis beskrivelse af, hvad det er der er bestilt hos leverandøren, hvilket gør opfølgningen mere gennemskuelig for alle parter Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUVsystemet Inden opfølgning gennemføres, efterspørger myndighedssystemet statusnotat til opfølgning. Dvs. myndigheden anmoder om status og leverandøren udfylder statusnotat til opfølgning. Statusnotat til opfølgning fremsendes dernæst fra leverandørsystemet til DHUV-systemet. Dette understøtter en bedre forberedelse af opfølgningen og giver et øget fokus på målsætningerne for indsatsen. Når opfølgningen er gennemført, registrerer myndigheden indhold i og konklusioner på opfølgningen. 7 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

8 2.5. Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Denne informationsudveksling muliggør, at opdaterede stam- og grundoplysninger i DHUV-systemet automatisk overføres til leverandørsystemet. Dette understøtter, at borgeren ikke skal oplyse om nye stamdata hos både myndighed og leverandør, samt at både myndighed og leverandør har de nyeste opdaterede oplysninger Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Denne informationsudveksling muliggør, at opdaterede stam- og grundoplysninger i leverandørsystemet automatisk overføres til DHUV-systemet. Dette understøtter, at borgeren ikke skal oplyse om nye stamdata hos både leverandør og myndighed, samt at både myndighed og leverandør har de nyeste opdaterede oplysninger. I de følgende kapitel beskrives de introducerede informationsudvekslinger yderligere. 8 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

9 3. Overblik over forretningshændelser og data I det følgende beskrives startbetingelser, data m.v. i forbindelse med de enkelte informationsudvekslinger. Teknologimæssigt baseres informationsudvekslingerne på udveksling ved anvendelse af SOAP-protokollen Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Overblik over forretningshændelser og data: Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet. Startbetingelser 1. Der er truffet afgørelse om indsatsen (jf. kravspecifikation, C2.11 pkt. 27) Beskrivelse 2. DHUV afsender data til økonomisystemet 3. <Økonomisystemet lagrer data om indsatsen> 4. Økonomisystemet returnerer en teknisk statusmeddelelse, der indikerer om overførelsen er korrekt gennemført Slutbetingelser 5. DHUV-systemet har modtaget teknisk status fra økonomisystemet Datastrukturer Indgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] Datastrukturer Udgående Attributnavn Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) Bevilling ID 9 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

10 Bevilling slettet (ja/nej) Borgers CPR Borgers navn Borgers adresse A2 A1 A3 Indsats ID Indsats slettet (ja/nej) Ydelse ID Ydelse slettet (ja/nej) Ydelser Tilbud Udfører B159, B163 B160, B164 B162, B166 Udfører p-nummer Startdato for indsats Slutdato for indsats Ydelsesenhed Ydelsesantal Ydelsesenhedspris B167, B169 B168, B170 B171-B173, B180-B182 B174-B176, B183-B185 B177-B179, B186-B188 Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Startdato for ydelse Slutdato for ydelse Basisindsatspris Leverandør basisindsatspris Enkeltindsatspris B189, B191 Betaling EAN 345 Betaling referenceperson 345 Betaling kontonummer B161, B165 Betaling kostbærer Betaling kommunenavn A6 10 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

11 Betaling kommune ID Handlekommunenavn Handlekommune ID A6 A7 A Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Overblik over forretningshændelser og data: Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Startbetingelser 1. DHUV-systemet er klar til at modtage posteringsdata fra et økonomisystem (jf. kravspecifikation, C2.11 pkt. 27 og F6) Beskrivelse 2. Økonomisystemet afsender data til DHUV-systemet 3. DHUV-systemet registrerer de modtagne posteringer 4. DHUV-systemet har afsendt teknisk statusmeddelelse til økonomisystemet Slutbetingelser 5. <Økonomisystemet har modtaget teknisk status fra DHUV-systemet> Datastrukturer Indgående Attributnavn Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) Bevilling ID Bevilling slettet (ja/nej) Borgers CPR Borgers navn Borgers adresse A2 A1 A3 Indsats ID Indsats slettet (ja/nej) Ydelse ID Ydelse slettet (ja/nej) Ydelser B159, B Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

12 Tilbud Udfører B160, B164 B162, B166 Udfører p-nummer Startdato for indsats Slutdato for indsats Ydelsesenhed Ydelsesantal Ydelsespris B167, B169 B168, B170 B171-B173, B180-B182 B174-B176, B183-B185 B177-B179, B186-B188 Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Startdato for ydelse Slutdato for ydelse Basisindsatspris Leverandør basisindsatspris Enkeltindsatspris B189, B191 Betaling EAN 345 Betaling referenceperson 345 Betaling kontonummer B161, B165 Betaling kostbærer Betaling kommunenavn Betaling kommune ID Handlekommunenavn Handlekommune ID A6 A6 A7 A7 Datastrukturer Udgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] 3.3. Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet 12 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

13 Overblik over forretningshændelser og data: Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet. Startbetingelser 1. Der udarbejdes en bestilling i DHUV-systemet (jf. kravspecifikation C2.13 pkt. 33) Beskrivelse 2. Bestilling afsendes til leverandørsystemet 3. <Leverandørsystemet lagrer data om bestillingen> 4. Leverandørsystemet afsender teknisk statusmeddelelse Slutbetingelser 5. DHUV-systemet har modtaget teknisk statusmeddelelse fra leverandørsystemet Datastrukturer Indgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] Datastrukturer Udgående Attributnavn Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) Baggrundsoplysninger Reference til bevilling ID Borgers navn 307 Borgers CPR. Nr. 308 Adresse 309 Telefonnummer 310 Mail 311 Særlige helbredsforhold 312 Kontaktperson oplyst af borger 313 Særlige oplysninger 314 Værgemål og repræsentation 315 Dato 316 Indsats Faglig vurdering 317 Indsatsformål 318 Indsatsmål Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

14 Opfølgningsdato Indsats ID Indsats slettet (ja/nej) Ydelse ID Ydelse slettet (ja/nej) Ydelser 327 Tilbud 328 Lokalt fastsat serviceniveau 329 Udfører 330 Udfører p-nummer Forventet startdato for indsats 331 Forventet slutdato for indsats 332 Opfølgningsdato 333 Forventet hyppighed for opfølgning Bemærkning til opfølgning Ydelsesenhed Antal ydelsesenheder Pris for ydelsesenhed Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Startdato for ydelse Slutdato for ydelse Basisindsatspris Leverandør basisindsatspris Pris for samlet leverandørindsats 343 Aftaler omkring indsatsen 344 Betaling: EAN nr. og personreference 345 Betaling: kontonummer 346 Betaling kostbærer 14 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

15 Koordinering Myndighed Samarbejdspartnere i myndigheden 347 Koordinerende sagsbehandler med samlet ansvar for indsatsen 348 Koordinering Myndighed Indsatser som borgeren modtager fra andre 349 Behov for koordinering (ja/nej) 350 Ansvarlig for koordinering 351 Aftaler mellem borger og pårørende Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

16 3.4. Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUVsystemet Overblik over forretningshændelser og data: Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet Startbetingelser 1. Sagsbehandler igangsætter opfølgningsproces i DHUV-system 4 uger før opfølgningen skal være gennemført (jf. kravspecifikation C2.15 pkt. 36 og C2.15 pkt.37) Beskrivelse 2. DHUV-system sender identifikationsoplysninger for borger til leverandørsystem 3. <Medarbejder ved leverandøren udfylder statusnotat til opfølgning i leverandørsystem> 4. Leverandørsystemet returnerer status til DHUV-system 5. DHUV-system har modtaget statusnotat til opfølgning fra leverandørsystem Slutbetingelser 6. Statusnotat til opfølgning er registreret i DHUV-systemet Datastrukturer Indgående Attributnavn Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) 2 Baggrundsoplysninger Borgers navn Borgers CPR. Nr. A1 A2 Dato for udfyldelse Udfyldt af (navn på medarbejder der har udfyldt skemaet) Indsats Indsats 353 Indsatsformål 2 Statusnotat til opfølgning fremgår ikke af kravspecifikationen eller af underbilag D (redskaber). Der hvor data i statusnotat til opfølgning er de samme som data angivet i andre redskaber i kravspecifikationens bilag D, henvises til disse felter. 16 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

17 Indsatsformål 318 Opfølgning på målsætninger for indsatsen Indsatsmål 319, 320, 321, 322 Beskrivelse af udførers arbejde med borgerens mål og målopfyldelse Nye forhold omkring borgerens situation 370 Eventuelle bemærkninger fra udfører Datastrukturer - Udgående Bestilling ID Borgers CPR. Nr Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

18 3.5. Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Overblik over forretningshændelser og data: Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet Startbetingelser 1. Der foreligger nye stam- eller grundoplysninger om borgeren i DHUV-systemet (jf. kravspecifikation E4.1 pkt. 1) Beskrivelse 2. DHUV-systemet afsender stam- eller grundoplysninger til leverandørsystemet. 3. <Leverandørsystemet lagrer data om borgeren, hvis de er nyere end de eksisterende data> 4. Leverandørsystemet afsender en teknisk statusmeddelelse, der indikerer om overførelsen er korrekt gennemført Slutbetingelser 5. DHUV-systemet har modtaget teknisk status fra leverandørsystemet Datastrukturer Indgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] Datastrukturer Udgående Attributnavn Navn Borgers CPR. nr. Adresse Telefonnummer Aktuelt forsørgelsesgrundlag Betalingskommune (navn og nr.) Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) A1 A2 A3 A4 A5 A6 Betalende afdeling (EAN nr.) A6.1 Handlekommune (navn og nr.) Evt. indgået delegationsaftale A7 A8 18 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

19 3.6. Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Overblik over forretningshændelser og data: Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUVsystemet Startbetingelser 1. Der foreligger nye stam- eller grundoplysninger om borgeren i leverandør-systemet (jf. kravspecifikation E4.1 pkt. 1) Beskrivelse 2. Leverandørsystemet afsender stam- eller grundoplysninger til DHUV-systemet 3. DHUV-systemet lagrer data om borgeren, hvis de er nyere end de eksisterende data 4. DHUV-systemet afsender en teknisk statusmeddelelse, der indikerer om overførelsen er korrekt gennemført Slutbetingelser 5. <Leverandørsystemet har modtaget teknisk status fra DHUV-systemet> Datastrukturer Indgående Attributnavn Borgers navn Borgers CPR. nr. Adresse Telefonnummer Aktuelt forsørgelsesgrundlag Betalingskommune (navn og nr.) Felt i kravspecifikation underbilag D (Redskaber) A1 A2 A3 A4 A5 A6 Betalende afdeling (EAN nr.) A6.1 Handlekommune (navn og nr.) Evt. indgået delegationsaftale A7 A8 Datastrukturer Udgående Teknisk statusmeddelelse [succes: ja / nej] 19 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

20 4. Databeskrivelser I dette kapitel beskrives detaljer omkring de datastrukturer, der anvendes til informationsudveksling med DHUV-systemet. Beskrivelserne er sammensat af to dele. Den første del er en model, der viser opbygningen og strukturen af de udvekslede informationer. Anden del af beskrivelserne anfører en række detaljer om hvert dataelement, der anvendes i modellen. For at muliggøre en tilpas nuanceret beskrivelse i modellen benyttes en sæ r- lig notation, som indledningsvis kort forklares i nedenstående oversigt. Forklaring af notation Symbol Betydning Eksempel * * De omsluttende stjerner benyttes til at markere datastrukturens titel. * DataElement1 * [ ] Skarpe parenteser indikerer, at de omsluttede underelementer kun forekommer én gang. [ ] UnderElement1 UnderElement2 n{ }m Denne notation indikerer, at de omsluttede underelementer kan forekomme et variabelt antal gange. n er det minimale antal forekomster. m er det maksimale antal forekomster. 2{ }5 UnderElement1 UnderElement2 UnderElement3 ( ) Normale parenteser benyttes, hvor et underelement er valgfrit eller medtages på betingelse af andre forhold - fx at et andet element i modellen er udfyldt. (UnderElement1) 20 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

21 Hver af de seks centrale informationsudvekslinger, beskrives dels ved hjælp at denne notation og dels med en efterfølgende gennemgang af detaljerne for hvert underelement, der anvendes. I den detaljerede gennemgang af dataelementerne anføres følgende oply s- ninger: Kolonnen Datatype kan eksempelvis indeholde String, Beløb, Dato eller en eventuel reference til ekstern oprindelse; såsom OIOrepositoriet. Kolonnen Maksimal længde benyttes forskelligt afhængig af datatypen o o o String: Der angives det maksimale antal tegn i teksten Heltal: Der angives det maksimale antal cifre Beløb: Der angives det maksimale antal cifre før og efter komma fx 10,2 Kolonnen Tvungen/ valgfri/ betinget anvendes på følgende måde: Nogle elementer anføres som tvungne (T), andre som valgfri (V), imens nogle er betinget (B) af andre forhold omkring informationsudvekslingen. Sidstnævnte anvendes eksempelvis, hvor elementet kun medtages på betingelse af, at et tidliger e element er udfyldt med en specifik værdi. Yderst til højre i kolonnen Eksempler på indhold skal give læseren et indtryk af hvilke type af indhold, der konkret er tale om. Hvor det er relevant, henvises der til eksterne kodelister Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet Databeskrivelser: Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet. Model *Bevillinger fra DHUV til økonomisystem service output* { Bevilling ID Bevilling Slettet Borgers CPR (Borgers navn) (Adresse) 21 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

22 } *IndsatsBevillingListe* 0{ Indsats ID Indsats Slettet *YdelseListe* 1{ Ydelse ID Ydelse Slettet Ydelse (Lovhjemmel) Ydelsesenhed Ydelsesantal Ydelsespris Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal (Startdato for ydelse) (Slutdato for ydelse) Tilbud (Basisindsatspris) *BetalingStruktur* [ ] }* Udfører Betaling EAN Betaling referenceperson Kontonummer (Kostbærer) (Udfører p-nummer) Startdato for indsats (Slutdato for indsats) (Leverandør basisindsatspris) }* (Enkeltindsatspris) (Betaling kommunenavn) (Betaling kommunenummer) (Handlekommunenavn) (Handlekommunenummer) Dataelementer Attributnavn Type Maksimal længde Tvungen/ valgfri/ betinget Eksempel på indhold Bevilling ID String 50 T AB Formatet bestemmes af det enkelte DHUV-system og benyttes til unik iden- 22 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

23 Bevilling Slettet Boolean - T [Ja, Nej] tifikation af en bevilling på tværs af DHUV-system og økonomisystem. Borgers CPR CPR_PersonCivilRegistr - T ationidentifier 3 Borgers navn ITST_PersonName 4 - V Søren Jespersen Adresse XKOM_AddressPostal 5 - V Overdrevet 12, th 4900 Nakskov Indsats ID String 50 T XY Indsats slettet Boolean - T [Ja, Nej] Ydelse ID String 50 T XYZ Ydelse slettet Boolean - T [Ja, Nej] Ydelse 6 Ydelseskategori - T [ , 1.9.1, ] Jf. Socialebegreber.dk Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation". Der er tale om en dynamisk liste, hvor eksempelvis Danmarks Statistik kan tilføje nye værdier. Indholdet valideres ikke i snitfladen. Lovhjemmel Liste: String 20 V [ 10, 105, stk. 2, ] Jf. Oversigt for voksenområdet udsatte og handicap på > begrebsarbejde > oversigter, Ydelsesenhed Enumeration: Heltal - T 1 = Stykydelse 2 = Timeydelse 3 = Dagsydelse 4 = Månedsydelse 5 = Årsydelse Ydelsesantal Heltal 5 T 3 (svarende til fx 3 gange pr uge) Ydelsesendhedspris Beløb 10,2 T 15050,50 Ydelsesfrekvenskode Enumeration: Heltal - T 1 = Dag 2 = Uge 3 = Måned Der benyttes entalsform af Ydelse, da muligheden for flere ydelser ligger i brugen af den omsluttende YdelseListe. 23 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

24 4 = År Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Heltal 5 T 13 (svarende til fx 13 ugers gentaget ydelse ) Startdato for ydelse Dato - V Slutdato for ydelse Dato - V Tilbud social_tilbudstypecode 7 - T [ , , ] Jf. Socialebegreber.dk: "08.03 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation"). Der er tale om en dynamisk liste, hvor eksempelvis Danmarks Statistik kan tilføje nye værdier. Indholdet valideres ikke i snitfladen. Udfører String 100 T Leverandør Aps Udfører p-nummer PNumberIdentifier 8 - V Startdato for indsats Dato - T Slutdato for indsats Dato - V Basisindsatspris Beløb 10,2 V 25010,50 Her indsættes den beregnede pris per ydelse. Leverandør basisindsatspris Beløb 10,2 V 52000,50 Her anføres det disponerede beløb for den enkelte indsats. Enkeltindsatspris Beløb 10,2 V ,50 Her anføres det disponerede beløb for den samlede indsats. Betaling EAN EAN_EAN13Identifier 9 - T Betaling personreference ITST_PersonName 10 - T Pia Thomsen Kontonummer String 10 T Indholdet af elementet bør findes i den kontoplansliste, som findes i oversigtsskemaet. Kostbærer String 17 V Identificerer formålet med udgiften Betaling kommune- CPR_MunicipalityName 11 - V Lolland Kommune Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

25 navn CPR_AuthorityCode 12 - V 360 Handlekommunenavn CPR_MunicipalityName 13 - V Lolland Kommune Betaling kommunenummer Handlekommunenummer CPR_AuthorityCode 14 - V Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet Databeskrivelser: Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet. Model *Posteringer økonomisystem til DHUV service input* { Bevilling ID Bevilling Slettet Borgers CPR (Borgers navn) (Adresse) *IndsatsPosteringListe* 0{ Indsats ID Indsats Slettet *YdelseListe* 1{ Ydelse ID Ydelse Slettet Ydelse (Lovhjemmel) Ydelsesenhed Ydelsesantal Ydelsespris Ydelsesfrekvenskode Ydelsesfrekvens gentagelsesantal (Startdato for ydelse) (Slutdato for ydelse) Tilbud (Basisindsatspris) Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

26 } }* }* *BetalingStruktur* [ ] Betaling EAN Betaling referenceperson Kontonummer (Kostbærer) Udfører (Udfører p-nummer) Startdato for indsats (Slutdato for indsats) (Leverandør basisindsatspris) (Enkeltindsatspris) (Betaling kommunenavn) (Betaling kommunenummer) (Handlekommunenavn) (Handlekommunenummer) Dataelementer Attributnavn Type Maksimal længde Tvungen/ valgfri/ betinget Eksempel på indhold Bevilling ID String 50 T AB Formatet bestemmes af det enkelte DHUV-system og benyttes til unik identifikation af en bevilling på tværs af DHUV-system og økonomisystem. Bevilling Slettet Boolean - T [Ja, Nej] Borgers CPR CPR_PersonCivilRegistr - T ationidentifier 15 Borgers navn ITST_PersonName 16 - V Søren Jespersen Adresse XKOM_AddressPostal 17 - V Overdrevet 12, th 4900 Nakskov Indsats ID String 50 T XY Indsats slettet Boolean - T [Ja, Nej] Ydelse ID String 50 T XYZ Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

27 Ydelse slettet Boolean - T [Ja, Nej] Ydelse Ydelseskategori - T [ , 1.9.1, ] Jf. Socialebegreber.dk Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation". Der er tale om en dynamisk liste, hvor eksempelvis Danmarks Statistik kan tilføje nye værdier. Indholdet valideres ikke i snitfladen. Lovhjemmel Liste: String 20 V [ 10, 105, stk. 2, ] Jf Oversigt for voksenområdet udsatte og handicap på > begrebsarbejde > oversigter, Ydelsesenhed Enumeration: Heltal - T 1 = Stykydelse 2 = Timeydelse 3 = Dagsydelse 4 = Månedsydelse 5 = Årsydelse Ydelsesantal Heltal 5 T 3 (svarende til fx 3 gange pr uge) Ydelsesendhedspris Beløb 10,2 T 15050,50 Ydelsesfrekvenskode Enumeration: Heltal - T 1 = Dag 2 = Uge 3 = Måned 4 = År Ydelsesfrekvens gentagelsesantal Heltal 5 T 13 (svarende til fx 13 ugers gentaget ydelse ) Startdato for ydelse Dato - V Slutdato for ydelse Dato - V Tilbud social_tilbudstypecode 18 - T [ , , ] Jf. Socialebegreber.dk: "08.03 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation"). Der er tale om en dynamisk liste, hvor eksempelvis Danmarks Statistik kan tilføje nye værdier. Indholdet valideres ikke i snitfladen. Udfører String 100 T Leverandør Aps Udfører p-nummer PNumberIdentifier 19 - V Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

December XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

December XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet December 2012 XML-skemaer Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet Dato Navn Version Beskrivelse 28-01-2013 Søren Korgaard Nielsen 1.1 Ingen ændringer Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. . Pjece om metoden til udførere på handicap- og udsatte voksenområdet Maj 2011 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap-

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1

KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1 KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER December 2012 version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Sammenhængen mellem FKO og voksenudredningsmetoden 2 2. Krav -tilpasninger i relation

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag: Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Indledning For at imødekomme den stigende digitalisering er det gjort endnu nemmere at anvende ectrl til at oprette

Læs mere

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger...

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Foråret er over os - det spirer frem i Finale!

Foråret er over os - det spirer frem i Finale! Danmark BPS, IT Solutions Foråret er over os - det spirer frem i Finale! Nyhedsmail nr. 27 Onsdag, den 7. maj 2014 In this issue: Sagsansvarlig på faktura Kommunekartoteket Validering mail Opdateringer

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt fra Finale - Nu er foråret kommet!

Nyt fra Finale - Nu er foråret kommet! Danmark BPS Nyt fra Finale - Nu er foråret kommet! Nyhedsmail nr. 32 Torsdag, den 12. maj 2015 In this issue: Begravelseshjælp fra kommunerne Borgerlig handling Aftale med præst Kontaktperson afdød ægtefælle

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning Oktober 2015 IFRS tjekliste Vejledning Deloitte s IFRS tjekliste er programmeret i excel, hvilket giver mulighed for mere automatiseret tilpasning af tjeklisten til de konkrete regnskabsposter og forhold

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

Informationsmøde Marts 2011

Informationsmøde Marts 2011 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Informationsmøde Marts 2011 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af Voksenudredningsmetoden 1. Formål med metoden 2. Udredningsmetode

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 November 2015 Notat Indholdsfortegnelse 1.1. Status på antal familier i projektet 1 1.2. Tilknytning til arbejdsmarkedet 2 1.3.

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det?

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Velkommen Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Rettidig planlægning Tæt opfølgning Detaljeret budgettering Klart styrngsgrundlag Løftestænger Ledelse Data Implementeringsevne

Læs mere

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet Efterværn og den gode overgang til voksenlivet 20. september 2017 Andreas Nikolajsen Partner, Deloitte Consulting Indhold Tilgang og metode for analysen Målgruppen for efterværn Kommunernes praksis De

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.0 9-12-2011 KMD 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Sensommer - med varme nyheder!

Sensommer - med varme nyheder! Danmark BPS IT Solutions Sensommer - med varme nyheder! Nyhedsmail nr. 28 Fredag den 10. oktober 2014 In this issue: Kirke på oversigten Validering død debitor Dimension 4 - sagsnummer Statistik markedsføring

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM Use case Opfølgning INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler 1. Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen? Ja, du har pligt til at medvirke til sagens oplysning. Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Person

Vejledning til SLS webservice Person Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Person Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Beskrivelse

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Gode råd og opmærksomhedspunkter. Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre?

Gode råd og opmærksomhedspunkter. Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre? Gode råd og opmærksomhedspunkter Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre? regionsyddanmark.dk April 2016 Denne pjece beskriver gode råd og opmærksomhedspunkter i forhold

Læs mere