Information til forældre og pårørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til forældre og pårørende"

Transkript

1 Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen Tappernøje Tlf Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013.

2 Indledning De beboere på Marjatta som er fyldt 18 år får selv udbetalt deres pension. Til gengæld betaler den enkelte beboer selv sin husleje, kost m.m. Det sikrer beboernes mulighed for størst mulig selvbestemmelse og indflydelse i egne økonomiske forhold og tager afsæt i at være ligestillet med alle andre i samfundet. Det giver en række udfordringer og medfører et stort ansvar for Marjattas medarbejdere og ledelse at sikre beboerne, deres forældre og pårørende gennemsigtighed i beboernes økonomi. Marjatta Fællesskabet har indført en række procedurer, der er vedtaget for at medarbejdere og ledere bedst muligt kan hjælpe beboerne under hensyntagen til beboernes individuelle situation og om nødvendigt hjælpe beboerne med at forvalte sin pension på en god og forsvarlig måde for alle parter. En væsentlig ændring i forhold til den nuværende praksis, er en præcis tydeliggørelse af, at det drejer sig om beboernes (over 18 år) egne midler, der som udgangspunkt håndteres af beboerne selv, eller af beboerne sammen med forældre eller pårørende/ værge. Ansvaret for administration af beboernes egne midler, er som udgangspunkt beboerens (eventuelt sammen med pårørende eller værge) eget ansvar ikke Marjattas. Når det er relevant for den enkelte beboer kan Marjatta støtte beboeren med disponeringen af beboerens økonomi, eller eventuelt disponere økonomien på beboerens vegne. Dog kun efter nærmere aftale om omfanget af assistancen, som fastlægges i en administrationsaftale. For på bedst mulig måde, at sikre beboernes og medarbejdernes retssikkerhed, herunder særligt at undgå tvivl om, hvorvidt beboernes økonomiske midler alene anvendes til beboerne selv og efter beboernes personlige ønsker, har bestyrelsen vedtaget et sæt retningslinjer vedrørende administration af beboermidler, som er gældende for alt personale på Marjatta. Forstander på botilbuddet og daglig leder for Marjatta fører tilsyn med, at de gældende retningslinjer overholdes.

3 Administrationsaftale For alle beboere over 18 år, der bor i Marjatta Fællesskabet udarbejdes der årligt en administrationsaftale (Bilag 1). Administrationsaftalen, der indeholder individuelle data, opgørelser af konti og ejendele, samt betalings- og budgetaftale udarbejdes så vidt muligt, i samarbejde med forældre/pårørende. Omfanget af aftalen afhænger af beboernes eget ansvar for administrationen af egne konti og ejendele. Formålet med administrationsaftalen er, at tydeliggøre i hvilket omfang og af hvem den enkelte beboers økonomi administreres. Aftalen, der indgås med beboeren, skal underskrives af beboeren og af dennes forældre/pårørende, såfremt de har været inddraget i udarbejdelsen af aftalen. Endvidere underskrives administrationsaftalen af forstander eller dennes stedfortræder på botilbuddet. Er beboeren undergivet enten et samværgemål eller et økonomisk værgemål, der omfatter forhold, som berøres af administrationsaftalen, skal (sam-)værgen underskrive sammen med beboeren. Er beboeren umyndiggjort, indgår værgen administrationsaftalen på beboerens vegne, og det er i disse tilfælde værgen, der skal skrive under på aftalen. Betalings- og budgetaftalen, som er en del af administrationsaftalen, giver en oversigt over beboernes: Obligatoriske ydelser - husleje, el og varme Variable ydelser - kost, vask, rengøring, soignering m.m. A conto betaling til fællesskabets drift (beboere i 85) Øvrige personlige udgifter, herunder fritidsaktiviteter, tøj, ferie, lommepenge, medicin, kørsel mv. Betalings- og budgetaftalen dokumenterer den faste månedlige overførsel der foretages fra beboerens konto til en bankkonto oprettet af Marjatta. Pengestrømmen er illustreret på næste side. Betalings- og budgetaftalen revideres mindst én gang om året. Ved samme lejlighed gennemgår forstander/gruppeleder den øvrige administrationsaftale for at påse, hvor vidt der er behov for at revidere/udarbejde en ny aftale med beboeren.

4

5 Særligt om lommepenge For nogle beboere indgår lommepenge som en del af betalings- og budgetaftalen, mens andre beboere løbende overfører lommepenge til en særskilt oprettet bankkonto, hvortil er knyttet et hævekort. Uanset om lommepenge hæves i kontantkassen eller i banken har Marjatta ikke ansvar for at opbevare bilag eller føre specificeret regnskab med den enkelte beboers forbrug af lommepenge. Bostedsystemet Driftsfonden Marjattas bestyrelse har besluttet, at al registrering af informationer om beboere på Marjatta skal foregå i elektronisk form, ved anvendelse af Bostedsystemet. Bostedsystemet er et socialfagligt, webbaseret dokumentations- og aktivitetsstyringssystem, der er udviklet specielt til at dække hverdagens behov for dokumentation og videndeling på sociale tilbud. Team Online A/S, som er udbyder af Bostedsystemet, er anmeldt og registreret hos Datatilsynet som EDB-servicebureau og overholder alle sikkerhedskrav til personfølsomme data. Når Marjatta administrerer beboeres konti og ejendele bliver der løbende ført regnskab med alle beholdninger omfattet af administrationsaftalen ved brug af Bostedsystemet. Ved anvendelse af Bostedsystemet til registrering af bevægelser på beboernes bankkonti sikres det, at alle bevægelser bliver godkendt af en anden person en den der foretager registreringen.

6 Administrationsaftale 1. Persondata Beboerens navn Beboerens CPR-nr. Civilstand 2. Bolig Marjatta Afdeling Værelse Indflytningsdato Administrerer beboeren selv sine konti og ejendele: Ja Nej Delvist Hvis ja, udfyldes alene side 1 og 2 samt Betalings- og budgetaftale side 4 Dato Underskrift Beboer Evt. pårørende Evt. værge Gruppeleder Forstander M

7 3. Kontaktpersoner mv Gruppeleder Kontaktperson Primær pårørende Relation Adresse Telefon Betalingskommune Sagsbehandler 4. Værge Værge i forhold til økonomiske anliggender Værge i forhold til personlige anliggender Værge i forhold til fratagelse af retlig handleevne Samværgemål Ja Nej 5. Administration Støtte til administration af pension til nødvendige udgifter til ophold i boligen, herunder kost (sæt kryds/evt. flere krydser) Beboeren Pårørende Værge Institutionen Kommunen Beskrivelse af opgavefordeling Støtte til administration af økonomiske midler - udover pensionsmidler (sæt kryds) Pårørende Værge Institution Beskrivelse af opgavefordeling

8 6. Økonomi Pengeinstitut Pengeinstitut Navn Kontakt Telefonnummer Konto (type og nr.) Hæveberettiget Opbevares af Formål Konto (type og nr.) Hæveberettiget Opbevares af Formål Konto (type og nr.) Hæveberettiget Opbevares af Formål Kontanter Sæt x A) Kontanter opbevares af beboeren - personalet har ikke adgang B) Kontanter opbevares af beboeren - personalet har adgang C) Kontanter opbevares helt eller delvist af institutionen Hvis personalet har adgang til beboernes kontanter (B og C), hvem har så adgang: 7. Værdigenstande m.v. Oversigt over inventar af en vis værdi. Oversigten skal revideres løbende Type genstand Mærke/nr. Sum Øvrig beskrivelse

9 8. Betalings- og budgetaftale I nedenstående tabeller afkrydses, hvem der er ansvarlig for, at den faktiske betaling foretages med beboerens midler Indtægter Pr. mdr Ydelse Beboer Pårørende Værge Institution PBS Andet Budget Pension efter skat Anden indtægt efter skat I alt 0 Obligatoriske ydelser Pr. mdr Ydelse Beboer Pårørende Værge Institution PBS Andet Budget Husleje El Varme I alt 0 Variable ydelser Pr. mdr Ydelse Beboer Pårørende Værge Institution PBS Andet Budget Kost Vask Rengøring Transport I alt 0 I alt obligatoriske og variable ydelser 0 Øvrige udgifter Pr. mdr Ydelse/aktivitet Beboer Pårørende Værge Institution PBS Andet Budget Beklædning Personlig pleje Fritidsaktiviteter Transport Lommepenge Gaver Fornøjelser Anskaffelser Istandsættelser Ferie Diverse hjælpemidler I alt øvrige udgifter 0 I alt, der overføres til boenhedens hovedkonto 0 Rest 0 Den Forældre/værge Beboer Forstander

10 9. Tiltrædelse af aftale ved underskrift Aftalen træder i kraft fra datoen for underskrivelse. Hvis beboeren ikke ønsker, at underskrive aftalen, skal det noteres i underskriftsfeltet. Aftalen skal revideres min. én gang årligt. Dato Underskrift Beboer Pårørende - 1 Pårørende - 2 Værge Gruppeleder Forstander Bemærkninger vedrørende underskrifter:

11 Eventuelle spørgsmål vedrørende informationspjecen, kan rettes til gruppeledere.

12 Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen Tappernøje Tlf Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013.