KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER December 2012 version 1.1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenhængen mellem FKO og voksenudredningsmetoden 2 2. Krav -tilpasninger i relation til FKO Registreringskrav Handleplan (sagsbehandler) (option) Registreringskrav Bestilling (sagsbehandler) Registreringskrav Opfølgning på målsætninger for indsatsen Samarbejde med leverandører Krav til ledelsesinformation Kontaktinformation Forklaring på felterne 11 KRAVSPECIFIKATION for FKO side 1

3 1. INDLEDNING Denne kravspecifikation, udarbejdet af Rambøll Management i samarbejde med KL, specificerer, hvilke konkrete justeringer, der skal foretages i DHUV-kravspecifikationen 1, for at den dækker den model for faglige kvalitetsoplysninger på voksensocialområderne (FKO), som er udviklet af KL i samarbejde med seks kommuner. Kravspecifikationen præciserer de konkrete tilpasninger af redskaberne i kravspecifikationens underbilag D 2, som skal foretages i forbindelse med indføring af FKO-modellen 3. Dokumentationsredskabet er udviklet på baggrund af en række principper, som skal sikre, at dokumentationen opleves meningsfuld, hænger sammen med den eksisterende sagsbehandling og indsats samt giver mulighed for anvendelse af viden på flere niveauer i organisationen. Det har samtidigt været væsentligt, at redskabet ikke udvikles som en stand alone løsning, hvorfor dokumentationen af faglige kvalitetsoplysninger bygger videre på voksenudredningsmetoden (VUM), som er den metode til sagsbehandling, der er udviklet i DHUV-projektet. Derfor er der udviklet tilpassede bestillings- leverandør- og opfølgningsskemaer, som understøtter det konkrete arbejde med udviklingen og opfølgningen på indsatsmål og delmål for borgerens udvikling. 1.1 Sammenhængen mellem FKO og voksenudredningsmetoden Kernen i modellen for faglige kvalitetsoplysninger på voksensocialområderne er en løbende måling på resultaterne af indsatsen. Formålet er at understøtte en systematisk vidensopsamling, der kan anvendes i dialogen mellem myndighed, borger og leverandør. Modellen tager udgangspunkt i: Borgerens 141-handleplan Bestillingen til leverandøren om hvilke ydelser og tilbud der skal leveres Løbende status på indsatsmålene for bestillingerne hos leverandøren Opfølgning på bestilling Evt. justering af handleplan. Løsningen tænkes som et sagsbehandlerstøttesystem/-modul, der er indlejret i en DHUV-løsning, og som tidligere nævnt ikke en "stand alone" løsning. FKO skal ses i en tæt sammenhæng med DHUV-kravspecifikationen. Dermed findes der en række generiske krav til snitflader og integrationer i DHUV-kravspecifikationen og ikke særskilt i FKO. Helt konkret består metoden af følgende: 1. Et tilpasset myndighedsskema til bestilling af ydelser hos et tilbud, som præciserer en række indsatsmål, med status og målsætninger. 2. Et tilpasset leverandørskema til at understøtte det lokale arbejde med at konkretisere myndighedens indsatsmål og til løbende at følge status på indsatsen. 3. Et tilpasset skema til sagsbehandlerens opfølgning på bestillingen, hvor der tages stilling til, om målene med indsatsen er nået, og om de evt. skal tilpasses eller justeres. Alle tre skemaer bygger videre på DHUV-skemaerne på disse områder. Det nye er dog, at man skal angive, hvilke temaer i udredningsmetoden som det enkelte indsatsmål vedrører og samtidigt vurdere status og udvikling på en skala fra 0-4. Ved at bruge den samme skala til at måle udvikling og ved at knytte de specifikke mål til overordnede temaer bliver det muligt at samle viden på tværs om effekterne af arbejdet. 1 Se den publicerede DHUV-kravspecifikation på 2 Se underbilag D Redskaber på 3 Se den samlede rapport vedr. FKO modellen på KRAVSPECIFIKATION for FKO side 2

4 I nedenstående figur er sammenhængen til processerne i DHUV illustreret. Figur 1: Overblik over, hvilke processer i DHUV der tilpasses KRAVSPECIFIKATION for FKO side 3

5 2. Krav -tilpasninger i relation til FKO 2.1 Registreringskrav Handleplan (sagsbehandler) (option) Handleplanen er et tilbud til borgeren i VUM metoden og ikke et krav, og det forhold skal der tages højde for i opbygningen af løsningen. Krav 1 Krav 2 Krav 3 Krav 4 Krav 5 Krav 6 Det er et krav til løsningen, at indsættelse af data vedr. indsatsmål for borgeren kan indsættes som et åbent tekstfelt (se figur 2). Det er et krav til løsningen, at der pr. indsatsmål kan angives overordnet tema. Her angives fra dropdown liste, hvilket tema fra VUM, som indsatsmålet vedrører (se figur 2). Det er et krav til løsningen, at der pr. indsatsmål kan angives nuværende status. Status angives på en skala fra 0-4 (se figur 2). Det er et krav til løsningen, at der pr. indsatsmål er et tekstfelt til en kort beskrivelse af nuværende status (se figur 2). Det er et krav til løsningen, at der pr. indsatsmål kan angives målsætning for udvikling. Her angives målet for udviklingen på en skala fra 0-4 (se figur 2). Det er et krav til løsningen, at der pr. indsatsmål er et tekstfelt til en kort beskrivelse af målsætning for udvikling (se figur 2). Figur 2: De røde markeringer angiver nye felter i forhold /VUM-datamodellen Redskab Felt Nuværende udformning 7 Handleplan Indsatsmål - mål Åbne tekstfelter ( underbilag D - Redskaber) Tilrettes til Fortsat åbne tekst-felter 8 Nyt felt pr. indsatsmål: "Overordnet tema (her angives hvilket tema fra VUM, som målet vedrører)" 9 Nyt felt pr. indsatsmål: "Nuværende status (her angives status på en skala fra 0-4)" 10 Nyt felt pr. indsatsmål: "Beskriv kort nuværende status med ord" Lukkede svarkategorier for hvert indsatsmål med følgende variable: Praktiske opgaver i hjemmet Egenomsorg Mobilitet Kommunikation Samfundsliv Socialt liv Sundhed Lukkede svarkategorier for hvert indsatsmål med følgende variable: Nyt felt pr. indsatsmål: "Målsætning (her angives Lukkede svarkategorier KRAVSPECIFIKATION for FKO side 4

6 målet for udviklingen på en skala fra 0-4)" 12 Nyt felt pr. indsatsmål: "Beskriv kort målsætningen med ord" for hvert indsatsmål med følgende variable: Registreringskrav Bestilling (sagsbehandler) Krav 7 Krav 8 Krav 9 Krav 10 Krav 11 Krav 12 Krav 13 Det er et krav til løsningen, at indsættelse af data vedr. indsatsmål for bestillingen kan indsættes som et åbent tekstfelt. Indsatsmålene er ikke nødvendig de samme som for handleplanen, men skal overføres fra handleplanen som forslag. Det er et krav til løsningen, at der pr. indsatsmål pr. bestilling kan angives målsætning. Her angives fra dropdown liste, hvilket tema fra VUM som indsatsmålet vedrører (se figur 3). Det er et krav til løsningen, at der pr. målsætning pr. indsatsmål kan angives nuværende status. Status angives på en skala fra 0-4 (se figur 3). Det er et krav til løsningen, at der pr. indsatsmål er et tekstfelt til en kort beskrivelse af nuværende status (se figur 3). Det er et krav til løsningen, at der pr. målsætning pr. indsatsmål kan angives målsætning for udvikling. Målsætningen angives på en skala fra 0-4 (se figur 3). Det er et krav til løsningen, at den skal beregne værdien af "nuværende status" ved opstart fratrukket "målsætning og angive følgende yderligere kategorisering: Fastholde (=0), Forbedre (>0), Forværring (<0). (se figur 3). Det er et krav til løsningen, at der pr. indsatsmål er et tekstfelt til en kort beskrivelse af målsætning for udvikling (se figur 3). Figur 3: De røde markeringer angiver nye felter i forhold /VUM-datamodellen Redskab Felt Nuværende udformning 13 Bestilling Indsatsmål: Åbne tekstfelter Felter: i underbilag D Redskaber 14 Nyt felt pr. indsatsmål: Overordnet tema" (her angives hvilket tema fra VUM, som målet vedrører) 15 Nyt felt pr. indsatsmål: "Nuværende status" (her angives status på en skala fra 0-4) Tilrettes til Fortsat åbne tekstfelter Lukkede svarkategorier for hvert indsatsmål med følgende variable: Praktiske opgaver i hjemmet Egenomsorg Mobilitet Kommunikation Samfundsliv Socialt liv Sundhed Lukkede svarkategorier for hvert indsatsmål med følgende variable: KRAVSPECIFIKATION for FKO side 5

7 "Overordnet tema" (her angives, hvilket tema fra VUM som målet vedrører) 16 Nyt felt pr. indsatsmål: "Beskriv kort nuværende status med ord" Nyt felt pr. indsatsmål: "Målsætning" (her angives målet for udviklingen på en skala fra 0-4) Lukkede svarkategorier for hvert indsatsmål med følgende variable: Herefter skal systemet beregne værdien af "status ved opstart" fratrukket "målsætning" og angive følgende yderligere kategorisering: - Fastholde (=0) - Forbedre (>0) - Forværring (<0) 19 Nyt felt pr. indsatsmål: "Beskriv kort målsætningen med ord" 2.3 Registreringskrav Opfølgning på målsætninger for indsatsen Krav 14 Krav 15 Krav 16 Krav 17 Krav 18 Krav 19 Krav 20 Krav 21 Det er et krav til løsningen, at indsættelse af data vedr. indsatsmål for borgeren kan indsættes som et åbent tekstfelt. Der skal kunne overføres fra bestillingen med angivelse af status ved opstart og målsætning som baggrundsinformation (se figur 4). Det er et krav til løsningen, at borgerens vurdering pr. indsatsmål kan indsættes i et tekstfelt (se figur 4). Det er et krav til løsningen, at udførers vurdering pr. indsatsmål kan indsættes i et tekstfelt (se figur 4). Det er et krav til løsningen, at udførers vurdering pr. indsatsmål kan angives med lukkede svarkategorier med faste variable (se figur 4). Det er et krav til løsningen, at den kan beregne værdien for udførers vurdering af målopfyldelse i relation til hvert indsatsmål (se figur 4 for beregningsregel). Det er et krav til løsningen, at sagsbehandlers vurdering pr. indsatsmål kan angives med lukkede svarkategorier med faste variable (se figur 4) Det er et krav til løsningen, at sagsbehandlers pr. indsatsmål kan indsættes i et tekstfelt (se figur 4). Det er et krav til løsningen, at sagsbehandlers vurdering pr. indsatsmål kan angives med lukkede svarkategorier med faste variable (se figur 4). KRAVSPECIFIKATION for FKO side 6

8 Krav 22 Det er et krav til løsningen, at den kan beregne værdien for sagsbehandlers vurdering af målopfyldelse i relation til hvert indsatsmål (se figur 4 for beregningsregel). Krav 23 Det er et krav til løsningen, at der kan vælges en af følgende faste svarkategorier: Uændret, mål skal revideres, indsats skal revideres og mål afsluttet (se figur 4). Figur 4: De røde markeringer angiver nye felter i forhold /VUM-datamodellen Redskab Felt Nuværende udformning 20 Opfølgning på Indsatsmål (355, målsætninger 360, 365) i underbilag D Red- for indsatsen skaber. 21 Borgerens vurdering (356, 361 og 366) Tilrettes til Overføres fra bestillingen med angivelse af status ved opstart og målsætning som baggrundsinformation. Uændret 22 Udførers vurdering (357, 362 og 367) 23 Nyt felt pr. indsatsmål: "Udførers vurdering" 24 Nyt felt pr. indsatsmål: "Målopfyldelse - udførers vurdering" Uændret Lukkede svarkategorier for hvert indsatsmål med følgende variable: Beregnet værdi for hvert indsatsmål: "Opfølgning" fratrukket "mål" Værdi: 0 lig eller over = mål opnået Herefter angives hvilken type mål det var (progression, fastholdelse eller begrænset tilbagegang) Under 0 "mål ikke nået" Herefter angives værdi af "opfølgning fratrukket status" =0 uændret >0 progression <0 Negativ progression 25 Lukkede svarkategorier for hver målopfyldelse med følgende variable: - Progressionsmål opfyldt - Ingen progression - Fastholdelsesmål opfyldt - Begrænset forværringsmål opnået - Mål ikke opnået KRAVSPECIFIKATION for FKO side 7

9 26 Sagsbehandlers vurdering (358, 363 og 368) 27 Nyt felt pr. indsatsmål: 28 "Sagsbehandlers vurdering" Nyt felt pr. indsatsmål: "Målopfyldelse Sagsbehandlers vurdering" Uændret Lukkede svarkategorier for hvert målepunkt med følgende variable: Beregnet værdi for hvert indsatsmål: "Opfølgning" fratrukket "mål" Værdi: 0 lig eller over = mål opnået Herefter angives hvilken type mål det var (progression, fastholdelse eller begrænset tilbagegang) Under 0 "mål ikke nået" Herefter angives værdi af "opfølgning fratrukket status" =0 uændret >0 progression <0 Negativ progression 29 Lukkede svarkategorier for hver målopfyldelse med følgende variable: - Progressionsmål opfyldt - Ingen progression - Fastholdelsesmål opfyldt - Begrænset forværringsmål opnået - Mål ikke opnået 30 Fremadrettet Afkrydsningsfelt Uændrede kategorier 2.4 Samarbejde med leverandører FKO-modellen tager udgangspunkt i, at sagsbehandlerens målsætninger kommunikeres i bestillingerne til de leverandører, der skal udføre opgaverne. Leverandørerne kan spænde fra private tilbud (fx botilbud og dagtilbud), kommunens egne tilbud og en række personbårne tilbud som fx bostøtte. Et centralt punkt i FKO-modellen er at sikre, at informationerne fra sagsbehandlerens bestilling bliver tilgængelige for leverandørerne, og at leverandøren kan levere oplysninger tilbage til sags- KRAVSPECIFIKATION for FKO side 8

10 behandlerne i forbindelse med opfølgning og status. Denne kommunikationsstrøm mellem myndighed og leverandør er i øvrigt også et kerneelement i DHUV. FKO-modellen forudsætter ikke en specifik måde, hvorpå dataudvekslingen skal foregå, og modellen kan sagtens fungere ved kommunikation mellem myndighed og leverandør, der ikke direkte er IT-understøttet. FKO-modellen indeholder heller ikke krav til leverandørens redskaber til at foretage en løbende opfølgning på de mål, der fremgår af bestillingen. Afhængigt af sammenhængen mellem myndigheds- og leverandørsystemer kan der tænkes forskellige modeller for, hvor fuldautomatisk og struktureret en evt. dataudveksling skal foregå. Anbefalingen vil dog være at modellen for dataudveksling tager udgangspunkt i de servicebeskrivelser som Socialstyrelsen specificerer i forbindelse med initiativet vedr. integration til økonomiog udførersystemer under titlen "Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet". Hermed opnår man en standardiseret dataintegrationsmodel fremfor en specialudviklet model. I FKO-modellen er der foreslået nedenstående støtteskema til leverandøren til løbende at følge op. Figur 5: Oversigt over støtteskema til leverandørernes opfølgning på målene Opfølgning på målsætninger for indsatsen Indsatsmål 1: (mål indsættes) (data overført fra bestillingen) Borgerens status ved opstart: (data overført fra bestillingen) Målsætning: Hvordan arbejder vi med at opnå målet? (data overført fra bestillingen) (beskriv kort tilgang og metode) Delmål 1: Status, delmål 1: (beskriv kort, hvilke kortsigtede mål I arbejder efter, som understøtter indsatsmålet) (beskriv kort status på delmålet) Delmål 2: Status, delmål 2: (beskriv kort, hvilke kortsigtede mål I arbejder efter, som understøtter indsatsmålet) (beskriv kort status på delmålet) KRAVSPECIFIKATION for FKO side 9

11 2.5 Krav til ledelsesinformation FKO-modellen skal kunne bruges til at generere ledelsesinformation på en række forskellige niveauer. Kerneelementet i ledelsesinformationen bør være indsatsmål i bestillingen og opfølgning på indsatsmålene. Krav 24 Krav 25 Krav 26 Krav 27 Krav 28 Det er et krav til løsningen, at den kan genere ledelsesinformation på unikke borgere (indsatsmål samlet pr. CPR-niveau). Det er et krav til løsningen, at den kan genere ledelsesinformation på, hvilke ydelser der er givet. Det er et krav til løsningen, at den kan genere ledelsesinformation på, hvilke paragraffer der er anvendt. Det er et krav til løsningen, at den kan genere ledelsesinformation på, hvilke temaer der er anvendt. Det er et krav til løsningen, at den kan genere ledelsesinformation, der både vedrører temaerne for de enkelte mål (bestillingen) og mål-opfyldelsen (opfølgningen). 3. KONTAKTINFORMATION Spørgsmål til kravspecifikationen og FKO-rapporten kan rettes til: Rigmor Lond Konsulent, Social og Sundhed Tlf Weidekampsgade København S Tlf Fax KRAVSPECIFIKATION for FKO side 10

12 4. FORKLARING PÅ FELTERNE Samlet faglig vurdering: Her giver sagsbehandleren sin samlede vurdering af borgerens situation. Det svarer til indholdet i det nuværende skema i VUM, så der er ingen ændringer her. Indsatsformål: Her beskrives det overordnede formål med indsatsen. Det svarer til indholdet i det nuværende skema i VUM, så der er ingen ændringer her. Indsatsmål: Her gives en skriftlig beskrivelse af de konkrete mål med indsatsen. Det svarer til indholdet i det nuværende skema i VUM, så der er ingen ændringer her. Det er sagsbehandleren, der sammen med borgeren fastsætter de mål, som man gerne vil opnå med indsatsen. Da målene kan være meget individuelle, er der ingen rammer for, hvordan målene skal beskrives i dette felt. Indsatsmålene fra handleplanen bør kunne relatere direkte til bestillingen til leverandøren, men der kan være situationer, hvor de ikke direkte er sammenfaldende. Det kan fx være i situationer, hvor borgeren ikke har ønsket at få udarbejdet en 141-handleplan. Nuværende status: Her angives en vurdering af borgerens nuværende status i forhold til det opstillede indsatsmål. Tekstfeltet kan suppleres med borgerens egen vurdering, hvis denne indgår. Det svarer til indholdet i det nuværende skema i VUM, så der er ingen ændringer her. Det nye i FKO er, at borgerens nuværende status skal angives på en skala fra 0-4 i forhold til det opstillede indsatsmål. Der tages udgangspunkt i den skala, der anvendes ved VUM. Skalaen skal anvendes på følgende måde: 0 borgeren har ikke noget problem i forhold til det opstillede indsatsmål (ingen, fraværende, ubetydeligt) 1 borgeren har et let problem i forhold til det opstillede indsatsmål (en smule, lidt) 2 borgeren har et moderat problem i forhold til det opstillede indsatsmål (middel, noget) 3 borgeren har et svært problem i forhold til det opstillede indsatsmål (omfattende, meget) 4 borgeren har et fuldstændigt problem i forhold til det opstillede indsatsmål (totalt, kan ikke). Scoringen vedrører det specifikke niveau for det indsatsmål, der er opstillet, og ikke borgerens generelle funktionsniveau på det tema, som indsatsmålet vedrører. Målsætning: Her angives målsætningen for borgerens fremtidige situation på en skala fra 0-4 i forhold til det opstillede indsatsmål. Der tages udgangspunkt i den skala, der anvendes ved VUM. Målsætningen skal relatere sig til borgerens nuværende status, der er angivet på samme skala. Målsætningen kan være følgende: At borgeren skal forbedre sin situation (ved en score, der er lavere end ved "nuværende status") At borgeren skal fastholde sin situation (ved en score, der er den samme som ved "nuværende status") At borgeren skal begrænse forværringen af sin situation (ved en score, der er højere end ved "nuværende situation"). Målsætningen bør fastsættes i forhold til næste gang, der foretages opfølgning i sagen. Overordnet tema: Her angives, hvilket tema målet vedrører. Det er her kun muligt at vælge et af temaerne fra VUM (mobilitet, egenomsorg, kommunikation, praktiske opgaver i hjemmet, samfundsliv, socialt liv, sundhed). KRAVSPECIFIKATION for FKO side 11

SAMLET AFRAPPORTERING FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER PÅ PSYKIATRI- OG HANDICAP- OMRÅDET

SAMLET AFRAPPORTERING FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER PÅ PSYKIATRI- OG HANDICAP- OMRÅDET Til Kommunernes Landsforening Dokumenttype Rapport Dato Juli 12 SAMLET AFRAPPORTERING FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER PÅ PSYKIATRI- OG HANDICAP- OMRÅDET FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER PÅ PSYKIATRI- OG HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

Informationsmøde Marts 2011

Informationsmøde Marts 2011 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Informationsmøde Marts 2011 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af Voksenudredningsmetoden 1. Formål med metoden 2. Udredningsmetode

Læs mere

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO Ringkøbing-Skjern Kommune Dagsorden Præsentation Lidt om kommunen Organisationsplan Ændret syn på borgeren Voksenudredningsmetoden Faglige

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS)

DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS) DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS) Arbejdet med borgerens individuelle plan i Bosted Version 1.0 16. august 2015 1 1.0 Indledning FKO er et dokumentationsredskab til

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Agenda. 09.30 Ankomst & kaffe. 12:45 Det samlede flow fra bestilling til opfølgning Statusrapporter

Agenda. 09.30 Ankomst & kaffe. 12:45 Det samlede flow fra bestilling til opfølgning Statusrapporter Agenda 09.30 Ankomst & kaffe 10:00 Velkomst og dagens agenda Præsentation af deltagerne De fælles udfordringer 10.30 Fælles sprog & kvalitetsmodeller Fordelene ved fælles sprog og en standardiseret kvalitetsmodel

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Introduktion Greve Kommune kan bevilge særlige klubtilbud til borgere fra det fyldte 18. år efter Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. . Pjece om metoden til udførere på handicap- og udsatte voksenområdet Maj 2011 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap-

Læs mere

Effektmåling i praksis

Effektmåling i praksis 23-03-13 Effektmåling i praksis Effektmåling I praksis Tid Emne Bemærkninger.00 Introduktion til workshop Mikkel Christoffersen Program.1 Case 1: Esbjerg Kommune Projekt Indikator 2.0/FKO Kommuneløsning

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Drejebog for dialogbaseret BUM på baggrund af VUM

Drejebog for dialogbaseret BUM på baggrund af VUM Drejebog for dialogbaseret BUM på baggrund af VUM Handicap og Psykiatri Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Revideret april 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Organisering i Handicap og Psykiatri...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Hvordan kan kvaliteten udvikles gennem data fra effektvurderinger? et kommunalt perspektiv

Hvordan kan kvaliteten udvikles gennem data fra effektvurderinger? et kommunalt perspektiv Hvordan kan kvaliteten udvikles gennem data fra effektvurderinger? et kommunalt perspektiv Kvalitet i rehabiliteringsindsatsen gennem data - hvordan? Martin Bilberg Kontorchef Konference om hjerneskaderehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103. Kvalitetsstandarden for beskyttet

Læs mere

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden for ophold

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Vejledning. til resultatdokumentation på området for udsatte børn og unge. FAMILIER, BØRN OG UNGE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Vejledning. til resultatdokumentation på området for udsatte børn og unge. FAMILIER, BØRN OG UNGE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Vejledning til resultatdokumentation på området for udsatte børn og unge FAMILIER, BØRN OG UNGE Socialforvaltningen Aarhus Kommune 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Indledning 4 3. Formål og intentioner med

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser En databaseret model for kvalitetsudvikling Dansk Evalueringsselskabs Årskonference Kolding, 8. september 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Udvikling af ny styringsmodel på voksenhandicapområdet i ÆH. Deloitte Consulting

Udvikling af ny styringsmodel på voksenhandicapområdet i ÆH. Deloitte Consulting Udvikling af ny styringsmodel på voksenhandicapområdet i ÆH Deloitte Consulting Disposition Indledning Voksenudredningsmetoden Projektet på voksenhandicapområdet Principper for serviceniveaubeskrivelser

Læs mere

Vejledning til effektvurdering på området for udsatte børn og unge

Vejledning til effektvurdering på området for udsatte børn og unge til effektvurdering på området for udsatte børn og unge www.aarhus.dk/effekt EFFEKTVURDERING Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 2 2. Formål og intentioner med redskabet side 4 3. Opbygning af redskab

Læs mere

Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde

Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde Et socialområde, en fælles indgang, seks sociale centre Tekst Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde regionsyddanmark.dk April 2017 2 Indledning og formål med takststrukturen Region Syddanmark

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Resultatdokumentation på børne- og ungeområdet Vejledning

Resultatdokumentation på børne- og ungeområdet Vejledning Resultatdokumentation på børne- og ungeområdet Vejledning Resultatdokumentation på børne- og ungeområdet. Vejledning Udarbejdet af Deloitte Consultning for Socialstyrelsen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 1: Evalueringsdesign www.bdo.dk Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015

Læs mere

Gevinster og potentialer ved fuld implementering af VUM og vejen derhen. KLs Handicap- og psykiatrikonference 18. november 2015

Gevinster og potentialer ved fuld implementering af VUM og vejen derhen. KLs Handicap- og psykiatrikonference 18. november 2015 Gevinster og potentialer ved fuld implementering af VUM og vejen derhen KLs Handicap- og psykiatrikonference 18. november 2015 Disposition Gevinster ved en fuld implementering af VUM VUM implementeringsbarometer

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 6: Tabelrapport www.bdo.dk Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag F. Spørgsmål og svar til voksenudredningsmetoden

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag F. Spørgsmål og svar til voksenudredningsmetoden Bilag F Spørgsmål og svar til voksenudredningsmetoden 1 1.1 FAQ... 3 1.1.1 Sagsåbning... 3 1.1.2 Udredning... 4 1.1.3 Faglig vurdering... 9 1.1.4 Indsatsformål og indsatsmål... 10 1.1.5 Indstilling...

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 1 Indhold Indledning... 3 Indsatsområde

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Vejledning. til resultatdokumentation på området for børn og unge med handicap. FAMILIER, BØRN OG UNGE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Vejledning. til resultatdokumentation på området for børn og unge med handicap. FAMILIER, BØRN OG UNGE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Vejledning til resultatdokumentation på området for børn og unge med handicap FAMILIER, BØRN OG UNGE Socialforvaltningen Aarhus Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål og intentioner med

Læs mere

Workshop om ICS og Værktøjer til udredning og handleplan

Workshop om ICS og Værktøjer til udredning og handleplan Workshop om ICS og Værktøjer til udredning og handleplan Konference og børn og unge med handicap KL og COK Comwell Kolding onsdag d.9.september 2015 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Effektmåling i praksis

Effektmåling i praksis Effektmåling i praksis Erfaringer fra bo- og behandlingsstedet OK- Centret Enghaven OK-Centret Enghaven 206 OK- Centret Enghaven Selvejende institution, En del af non- profit organisationen OK- Fonden.

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Forskellige behov forskellige indsatser

Forskellige behov forskellige indsatser 1 Forskellige behov forskellige indsatser I Ikast-Brande Kommune er tilgangen at borgerne skal opleve et ensartet serviceniveau. Da borgerne har forskellige behov skal de have forskellige indsatser for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Introduktion Greve Kommune bevilger husly efter Lov om Social Service 80. Kvalitetsstandarden for husly beskriver Greve Kommunes politiske fastsatte

Læs mere

Resultatdokumentation på børneområdet. Juli 2011

Resultatdokumentation på børneområdet. Juli 2011 Resultatdokumentation på børneområdet Juli 11 Resumé Denne rapport gennemgår de dokumenterede resultater for tilbud for udsatte børn i Aarhus Kommune for hele 1. Der afrapporteres særskilt på følgende

Læs mere

Resultatdokumentation på børneområdet

Resultatdokumentation på børneområdet Resultatdokumentation 1 - børneområdet Resultatdokumentation på børneområdet Juni 11 Resumé 1 Resultatdokumentation 1 - børneområdet Center for Socialfaglig udvikling Udgivet af: Socialforvaltningen Aarhus

Læs mere

September 2012. Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

September 2012. Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet September 2012 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet Dato Navn Version Beskrivelse 28-01-2013 Søren Korgaard Nielsen 1.1 I Snitflade 1, 2 og 3 er kontonummer

Læs mere

Brobygningsprojekt. Det gode samarbejde mellem myndighed, leverandør og borgere.

Brobygningsprojekt. Det gode samarbejde mellem myndighed, leverandør og borgere. Brobygningsprojekt Det gode samarbejde mellem myndighed, leverandør og borgere. Forventninger? Hvilke forventninger har I til deltagelse i workshoppen? Lysthuset o Åbnede i april 2012 o Unge med særlige,

Læs mere

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Pilottest af handleplankonceptet Dato 7. november 2007 Århus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om det fælles handleplankoncept... 1 2. Vejledning

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Blomsterhusene Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Blomsterhusene

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 2: Evalueringens indikatorer/ målepunkter www.bdo.dk Forfatter: BDO

Læs mere

Grundelementerne i forvaltningens fremadrettede anbefalinger

Grundelementerne i forvaltningens fremadrettede anbefalinger Vedrørende: Notat - Kvalitetsudvikling, dokumentation og effektmåling på socialområdet Sagsnavn: Kvalitetsudvikling, dokumentation og effektmåling på socialområdet Sagsnummer: 27.12.00-K09-1-14 Skrevet

Læs mere

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte Godkendt af Socialudvalget d. xx.xx.xxx Indhold 1 Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Workshop på Neurodagen den 25. oktober. Fagkonsulent og projektleder Dorthe Bevensee Socialstyrelsen

Workshop på Neurodagen den 25. oktober. Fagkonsulent og projektleder Dorthe Bevensee Socialstyrelsen Afprøvning af KRAP til voksne med udviklingshæmning på botilbud Workshop på Neurodagen den 25. oktober Fagkonsulent og projektleder Dorthe Bevensee Socialstyrelsen KRAP K Kognitiv R Ressourcefokuseret

Læs mere

Proces- og handleplan for ajourføring og genopretning af sager på det specialiserede socialområde. Maj 2014.

Proces- og handleplan for ajourføring og genopretning af sager på det specialiserede socialområde. Maj 2014. Proces- og handleplan for ajourføring og genopretning af sager på det specialiserede socialområde. Maj 2014. Emne Trin Plan for Socialafdelingens proces og handling Udfordring Hvad har vi allerede gjort?

Læs mere

Drejebog for dialogbaseret BUM på baggrund af VUM

Drejebog for dialogbaseret BUM på baggrund af VUM Drejebog for dialogbaseret BUM på baggrund af VUM. Revideret september 2016. 1 edoc 15-035922-1 Indhold 1. Indledning og læsevejledning 3 1.1. Organisering i 3 2. Værktøjer 4 2.1. Serviceniveaubeskrivelser

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsmodellens tema 3 "målgrupper, metoder og resultater" med særlig fokus på evidens og effektdokumentation.

Kvalitetsmodellens tema 3 målgrupper, metoder og resultater med særlig fokus på evidens og effektdokumentation. Kvalitetsmodellens tema 3 "målgrupper, metoder og resultater" med særlig fokus på evidens og effektdokumentation. v/ Flemming Trap Højer, sektionsleder i Socialtilsyn Hovedstaden Hvorfor fokus på resultat-/effektdokumentation?

Læs mere

Ny Takststruktur. Orientering til Kommuner. 28. april og 8. maj 2014

Ny Takststruktur. Orientering til Kommuner. 28. april og 8. maj 2014 Ny Takststruktur Orientering til Kommuner 1 28. april og 8. maj 2014 Dagens program Velkommen Introduktion til den nye takststruktur Tidsplan og proces, herunder for indplacering af borgere i den nye takststruktur

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION Guldborgsund Kommune Økonomi og IT, Styringsenheden 10. februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 OPFØLGNING, EVALUERING

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Viden om effekt forbedrer indsatserne (!)

Viden om effekt forbedrer indsatserne (!) Viden om effekt forbedrer indsatserne (!) Systematisk redskab til at dokumentere, evaluere og justere indsatsen Martin Bilberg Kontorchef, Familier, Børn og Unge KL s Handicap- og Psykiatrikonference Kolding,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Kvalitetsstandarder. -for specialpædagogisk støtte jf. SEL 85 TRANCIT

Kvalitetsstandarder. -for specialpædagogisk støtte jf. SEL 85 TRANCIT Kvalitetsstandarder -for specialpædagogisk støtte jf. SEL 85 TRANCIT Kvalitetsstandarder -for specialpædagogisk støtte jf. SEL 85 Indhold INDLEDNING... 2 LOVGRUNDLAG... 2 TRANCITS KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80

Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80 Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80 Introduktion Greve Kommune bevilger husly efter Lov om Social Service 80. Kvalitetsstandarden for husly beskriver det serviceniveau, som udgør

Læs mere

UDVIKLING, YDELSER OG OPFØLGNING FOR BORGERE MED HANDICAP

UDVIKLING, YDELSER OG OPFØLGNING FOR BORGERE MED HANDICAP DEBATMØDE 12 KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 UDVIKLING, YDELSER OG OPFØLGNING FOR BORGERE MED HANDICAP Debatmøde 12 DEBATMØDE 12 KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 Flere modtagere af kommunale ydelser Udvikling

Læs mere

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Hjemløseteamet. Tina Ladefoged Hansen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Hjemløseteamet. Tina Ladefoged Hansen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 2.6.2016 Tilbud: Hjemløseteamet Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tina Ladefoged Hansen Mia Mortensen Joan Dahl

Læs mere