Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010"

Transkript

1 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

2 Indhold 1. Indledning Generelt Posteringstype- og reference-koder Feltbeskrivelse Record-beskrivelse - Version Eksempel Eksempel Record-beskrivelse - Version Eksempel Eksempel Record-beskrivelse - Version Eksempel Eksempel

3 1. Indledning Denne vejledning præsenterer formatet for posteringsdata, som kan eksporteres fra Unitel til pc. Vejledningen henvender sig til software-udbydere og kunder, som ønsker at udvikle en integrationsløsning mellem Unitel til pc og et ERP-system. Har du spørgsmål til vejledningen, eller ønsker du rådgivning om andre forhold i relation til integration med Unitel til pc, kan du kontakte: Cash Management Products & Channels Netbanking & Integration Services DK 2. Generelt Unitel til pc Posteringsdata er de kommaseparerede formater til elektronisk formidling af oplysninger om posteringer på krone- og valutakonti i Nordea Bank Danmark, samt på konti i Nordeas øvrige enheder via Unitel til pc. I posteringsdata version 3 bliver de posteringsdata version 2 suppleret med afsenders navn og adresse (felt 44-48) samt et eventuelt kreditadvis på indenlandske bankoverførsler i DKK (felt 54-94). På indenlandske bankoverførsler uden særkilt kreditadvis oplyser vi afsenders navn og adresse (felt 44-48). 2.1 Posteringstype- og reference-koder En oversigt over posteringstype- og reference-koder kan rekvireres hos Netbanking & Integration Services DK. 3

4 3. Feltbeskrivelse Hvert felt er beskrevet med nummer, navn, format samt en beskrivelse af feltindholdet. Formatet består af en felttype (se nedenfor) og et tal, der viser den maksimale feltlængde. For flere af felterne gælder, at disse altid anvender den maksimale feltlængde, mens andre felters reelle længde afhænger af den aktuelle datamængde. Felttyper A= Alfabetisk Kun tekst. AN= Alfanumerisk Tekst og tal: Omkranses af "anførselstegn". Kan indeholde tegnet "," (komma). D = Dato DN= Decimaltal Datoangivelse med cifre for årstal, måned og evt. dato. (ÅÅÅÅMMDD) læses som: Dato med 4 cifre for årstal (ÅÅÅÅ), 2 cifre for måned (MM) og 2 cifre for dato (DD). Decimaltal. Skilletegn = "." (punktum). Kan omkranses af "anførselstegn". Foranstillede nuller er tilladt. (DN 19, format: 15.2) betyder at feltets maksimale totallængde er 19 tegn, inkl. evt. fortegn og skilletegn. De resterende 17 tegn udgøres af maksimalt 15 tal før og 2 tal efter skilletegnet. Bemærk at kun betydende decimaltal medtages, eksempel: kr vises som kr. 523,50 vises som kr. 523,00 vises som 523 N = Tal Heltal. Der bruges ikke "." (punktum) for at adskille tusinder. Fx 1000, ikke

5 4. Record-beskrivelse - Version 1 Hver enkelt record i formatet er opbygget ud fra samme layout. Unitel til pc. Kommasepareret format for Posteringsdata - version 1. Februar Nr. Navn Format Beskrivelse 1 Versions nr. N 1 Version af recorden. Er udfyldt med 1. 2 Afsender-id A 7 Identifikation af hvor forsendelsen kommer fra. Er udfyldt med NORDEA. 3 Record nr. N 6 Nummeret på recorden indenfor den enkelte leverance, startende med 1. 4 Recordtype N 1 Arten af recorden. Er udfyldt med 2. 5 Leverancetype N 3 Leverancetypen på recorden. Er udfyldt med Modtager-ID N 10 Kundenummer i Nordea. 7 Reg.nr. N 4 Registreringsnummer, hvor kontoen føres i Nordea. 8 Kontonummer N 10 Den aktuelle konto, som leverancen vedrører. 9 Bogføringsdato N 8 ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er bogført i Nordea. 10 Rentedato N 8 ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er rentebærende fra. Kaldes også for valørdato. 11 Beløb DN 17 / 13.2 Posteringsbeløb med 2 decimaler. Punktum benyttes som decimaladskiller. Negative beløb angives med foranstillet minus-tegn (-). 12 Posteringstype N 3 Kode som identificerer transaktionen. Se også felt Posteringstekst A 20 Koden fra felt 12 oversat til tekst. 14 Reference antal N 1 Her oplyses, hvor mange gange de efterfølgende referencefelter indeholder reference.. Fx vil 2 betyde, at der er informationer i felterne Reference kode 1 N 3 Indeholder en kode, som identificerer den første reference. 16 Reference tekst 1 AN 20 Feltet indeholder enten en tekst eller et nummer, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne. Udbetaling: Fx vil egen reference på en betaling gennemført i Unitel til pc fremgå af feltet. Indbetaling: Har beløbsafsender medsendt en kort fri tekst til beløbsmodtager, vil denne tekst fremgå af felt Reference 1 AN 35 Sammensætning af de to foregående felter "Reference kode" og "Reference tekst". 18 Reference kode 2 N 3 Som felt Reference tekst 2 AN 20 Som felt Reference 2 AN 35 Som felt Reference kode 3 N 3 Som felt Reference tekst 3 AN 20 Som felt Reference 3 AN 35 Som felt Reference kode 4 N 3 Som felt Reference tekst 4 AN 20 Som felt Reference 4 AN 35 Som felt 17. 5

6 27 Reference kode 5 N 3 Som felt Reference tekst 5 AN 20 Som felt Reference 5 AN 35 Som felt Reference kode 6 N 3 Som felt Reference tekst 6 AN 20 Som felt Reference 6 AN 35 Som felt Saldo DN 17 / 13.2 Saldo med 2 decimaler (efter posteringen). Punktum benyttes som decimaladskiller. Negative beløb angives med foranstillet minus-tegn (-). To eksempler på posteringsdata, version 1: 4.1 Eksempel 1 På denne postering på kr. fra konto nr er posteringskoden 184, der svarer til posteringstekst BGS. Reference kode 1 er 502 med en tilhørende reference tekst OVF "1","NORDEA","4","2","101"," ","2141"," "," "," ", " ","184","BGS","2","502","OVF ","BGS OVF ","000","","","000","","","000","","","000","","","000","",""," " 4.2 Eksempel 2 På denne postering på kr ,- fra konto nr er posteringstypekoden 358, der svarer til posteringtypetekst UNITEL BETALING. Reference kode 1 er 502 med en tilhørende reference tekst BILAG 72825, som svarer til "Egen reference" ved betaling gennemført i Unitel til pc. Referencenummeret fra Unitel (UBT-ref.) fremgår af reference tekst 2. "1","NORDEA","3","2","101"," ","2141"," "," "," ", " ","358","UNITEL BETALING","2","502","BILAG 72825","UNITEL BETALING BILAG 72825","193"," ","UNITEL, UBT-NR ","000","","","00 0","","","000","","","000","",""," " 6

7 5. Record-beskrivelse - Version 2 Hver enkelt record i formatet er opbygget ud fra samme layout. Unitel til pc. Kommasepareret format for Posteringsdata, version 2. Oktober Nr. Navn Format Beskrivelse 1 SWIFT-adresse AN 11 Kontoførende banks SWIFT-adresse. 2 Reg.nr. AN 17 Kontoførende banks registreringsnummer. 3 Kontonr. AN 17 Kontonummer på den aktuelle konto. 4 Valutakode A 3 ISO-valutakode. 5 Kundenavn AN 35 Kundenavn (forkortet). 6 Udskriftsnummer N 5 Udskriftsnummer. 7 Bogføringsdato N 8 ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er bogført i Nordea. 8 Rentedato N 8 ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er rentebærende fra. Kaldes også for valørdato. 9 Beløb DN 19 / 15.2 Posteringsbeløb med op til 2 decimaler. Punktum benyttes som decimaladskiller. Negative beløb angives med foranstillet minus-tegn (-). 10 Fortegn A 1 + eller -. Fortegnet anvendes sammen med felt / Posteringsbeløb med op til 2 decimaler - uden fortegn. 11 Beløb AN 15.2 Punktum benyttes som decimaladskiller. 12 SWIFT-tekstkode A 4 SWIFT-tekstkode. 13 Posteringstype kode N 3 Kode som identificerer transaktionen. Anvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder. Se også felt Posteringstype tekst AN 20 Koden fra felt 13 oversat til tekst. Anvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder. 15 Reference AN 35 Reference som alene anvendes ved posteringer på konti i Nordeas udenlandske enheder. Indhold kan være en kort beskrivelse af posteringens art, eller evt. en kort advisering fra beløbsafsender. 16 Reference antal N 1 Angiver hvor mange gange (0-6) efterfølgende 2 felter forekommer. 17 Reference kode 1 N 3 Indeholder en kode, som identificerer den første reference. Reference koder anvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder. 18 Reference tekst 1 AN 20 Feltet indeholder enten en tekst eller et nummer, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne. Udbetaling: En evt. anvendt egen reference, fra betaling gennemført i Unitel til pc, vil fremgå i feltet. Indbetaling: Har beløbsafsender medsendt en kort fri tekst (max. 20 karakterer) til beløbsmodtager vil denne tekst fremgå af felt Reference kode 2 N 3 Som felt Reference tekst 2 AN 20 Som felt Reference kode 3 N 3 Som felt Reference tekst 3 AN 20 Som felt Reference kode 4 N 3 Som felt Reference tekst 4 AN 20 Som felt Reference kode 5 N 3 Som felt Reference tekst 5 AN 20 Som felt Reference kode 6 N 3 Som felt 17. 7

8 Unitel til pc. Kommasepareret format for Posteringsdata, version 2. Oktober Nr. Navn Format Beskrivelse 28 Reference tekst 6 AN 20 Som felt Antal advislinier N 1 Angiver hvor mange advislinier (0-6), der er udfyldt Advislinie 1-6 AN 65 Information vedr. posteringen. Op til 6 linier á 65 karakterer. 36 Saldo DN 19 / 15.2 Saldo med op til 2 decimaler (efter posteringen). Punktum benyttes som decimaladskiller. Negative beløb angives med foranstillet minustegn (-). 37 Fortegn A 1 + eller / Saldo med op til 2 decimaler (efter posteringen) - uden fortegn. 38 Saldo DN 15.2 Punktum benyttes som decimaladskiller. To eksempler på posteringsdata, version 2: 5.1 Eksempel 1 På denne postering på kr. fra konto nr er posteringskoden 184, der svarer til posteringstekst BGS. Reference kode 1 er 502 med en tilhørende reference tekst OVF "UNIBDKXXX","2141"," ","DKK","HANSEN OG JENSEN A/S","73"," "," ","-2000","-","2000","","184","BGS","","2","502","OVF ","193"," ","000","","000","","000","","000","","0","","","","","",""," ","-"," " 5.2 Eksempel 2 På denne postering på kr ,50 fra konto nr er posteringstype koden 358, der svarer til posteringtype tekst UNITEL BETALING. Reference kode 1 er 502 med en tilhørende reference tekst BILAG 72825, som svarer til "Egen reference" ved betaling gennemført i Unitel til pc. Referencenummeret fra Unitel (UBT-ref.) fremgår af reference tekst 2. "UNIBDKXXX","2141"," ","DKK","HANSEN OG JENSEN A/S","73"," "," "," ","-"," ","","358","UNITEL BETALING","2","502","BILAG 72825", "193"," ","000","","000","","000","","000",""," ","-", " " 8

9 6. Record-beskrivelse - Version 3 Hver enkelt record i formatet er opbygget ud fra samme layout. Unitel til pc. Kommasepareret format for Posteringsdata, version 3. Marts Nr. Navn Format Beskrivelse 1 SWIFT-adresse AN 11 Kontoførende banks SWIFT-adresse. 2 Reg.nr. AN 17 Kontoførende banks registreringsnummer. 3 Kontonr. AN 17 Kontonummer på den aktuelle konto. 4 Valutakode A 3 ISO-valutakode. 5 Kundenavn AN 35 Kundenavn (forkortet). 6 Udskriftsnummer N 5 Udskriftsnummer. 7 Bogføringsdato N 8 ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er bogført i Nordea. 8 Rentedato N 8 ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er rentebærende fra. Kaldes også for valørdato. 9 Beløb DN 19 / 15.2 Posteringsbeløb med op til 2 decimaler. Punktum benyttes som decimaladskiller. Negative beløb angives med foranstillet minus-tegn (-). 10 Fortegn A 1 + eller -. Fortegnet anvendes sammen med felt / Posteringsbeløb med op til 2 decimaler - uden fortegn. 11 Beløb AN 15.2 Punktum benyttes som decimaladskiller. 12 SWIFT-tekstkode A 4 SWIFT-tekstkode. 13 Posteringstype kode N 3 Kode som identificerer transaktionen. Anvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder. Se også felt Posteringstype tekst AN 20 Koden fra felt 13 oversat til tekst. Anvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder. 15 Reference AN 35 Reference som alene anvendes ved posteringer på konti i Nordeas udenlandske enheder. Indhold kan være en kort beskrivelse af posteringens art, eller evt. en kort advisering fra beløbsafsender. 16 Reference antal N 1 Angiver hvor mange gange (0-6) efterfølgende 2 felter forekommer. 17 Reference kode 1 N 3 Indeholder en kode, som identificerer den første reference. Reference koder anvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder. 18 Reference tekst 1 AN 20 Feltet indeholder enten en tekst eller et nummer, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne. Udbetaling: En evt. anvendt egen reference, fra betaling gennemført i Unitel til pc, vil fremgå i feltet. Indbetaling: Har beløbsafsender medsendt en kort fri tekst (max. 20 karakterer) til beløbsmodtager vil denne tekst fremgå af felt Reference kode 2 N 3 Som felt Reference tekst 2 AN 20 Som felt Reference kode 3 N 3 Som felt Reference tekst 3 AN 20 Som felt Reference kode 4 N 3 Som felt Reference tekst 4 AN 20 Som felt Reference kode 5 N 3 Som felt Reference tekst 5 AN 20 Som felt Reference kode 6 N 3 Som felt 17. 9

10 Unitel til pc. Kommasepareret format for Posteringsdata, version 3. Marts Nr. Navn Format Beskrivelse 28 Reference tekst 6 AN 20 Som felt Antal advislinier N 1 Angiver hvor mange advislinier (0-6), der er udfyldt Advislinie 1-6 AN 65 Information vedr. posteringen. Op til 6 linier á 65 karakterer. 36 Saldo DN 19 / 15.2 Saldo med op til 2 decimaler (efter posteringen). Punktum benyttes som decimaladskiller. Negative beløb angives med foranstillet minustegn (-). 37 Fortegn A 1 + eller / Saldo DN Reserveret til fremtidig brug Saldo med op til 2 decimaler (efter posteringen) - uden fortegn. Punktum benyttes som decimaladskiller. Blanke felter - reserveret til fremtidig brug. 41 Kontonavn AN 35 Kontoens navn i Unitel til pc. 42 IBAN AN 35 Kontoens IBAN. IBAN må kun benyttes efter forudgående aftale med kontoførende bank og Nordea. 43 Tilbageførsel A 1 "N" = ordinær indbetaling, "J" = tilbageførsel Indbetaler 1-5 AN 35 Indbetalers navn og adresse. Op til 5 linier á maks. 35 tegn. 49 Debitor identifikation AN 35 Modtagers identifikation af afsender. 50 Ref.prim.dok. AN 35 Reference til primært dokument, f.eks. fakturanr. 51 Meddelelsesnr. N 14 Entydig identifikation af det enkelte kreditadvis. 52 Arkivoplysning AN 22 Arkivreference hos afsendende pengeinstitut. 53 Antal advislinier N 2 Angiver antallet af meddelelseslinier (felt 54-84) Advislinie 1-41 AN 35 Meddelelse fra beløbsafsender. Op til 41 linier á 35 tegn. To eksempler på posteringsdata, version 3: 6.1 Eksempel 1 Indgået ,25 kr. på konto nr den 21. marts Beløbsafsender har indtastet i alt 7 advislinier. "NDEADKKKXXX","2999"," ","DKK","Testkunde",""," "," ", " ","+"," ","","68","OVERFØRSEL MEDDELNR ","","4","500", "MEDDELNR ","0"," ","501","","502","KON konto ", "0","","0","","0","","","","","",""," ","+"," ","","","Driftskonto", "DK ","N","Test Testsen","Testvej 10","9999 Testrup","","","", "Ordrenr "," "," ","7", "Betaling af følgende fakturaer:","fakturanr. Beløb:"," ,35"," ,66"," ,00"," ,88"," ,36","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","",""," 10

11 6.2 Eksempel 2 Hævet ,07 kr. på konto nr den 21. marts Beløbet er betalt via Unitel. "NDEADKKKXXX","2999"," ","DKK","Testkunde",""," "," ", " ","-"," ","","358","UNITEL ","","4","502"," ","0", " ","155"," ","502","KON konto ","0", "","0","","0","","","","","",""," ","-"," ","","","Kassekredit", "DK ","N","","","","","","","",""," ","0", "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","",""," 11

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Indhold Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA-Barsel...2 OS1 Dataleverandør startrecord...2

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images.

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser kan åbnes via genvejen: eller menuen: Du kan også vælge Kontobevægelser for

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 1 af 8 Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 2 af 8 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af checkstatusændringer, fx når en check går fra

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Unitel EDI Format for Posteringsdata August 2010

Unitel EDI Format for Posteringsdata August 2010 Unitel EDI Format for osteringsdata ugust 010 Indhold Indledning... Generelt... osteringstype- og reference-koder... Unitel EDIs åbningstid for afhentning af osteringsdata... Signaturforklaring... Styrerecords...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside:

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside: 1. Web-løsningen for arbejdsgivere Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattestyrelsen.

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

M T 9 4 0 C u s t o m e r S t a t e m e n t M e s s a g e ( i S A P f o r m a t ).

M T 9 4 0 C u s t o m e r S t a t e m e n t M e s s a g e ( i S A P f o r m a t ). M T 9 4 0 C u s t o m e r S t a t e m e n t M e s s a g e ( i S A P f o r m a t ). Side 1 af 1 MT940 er en SWIFT meddelelse omhandlende bevægelser på en eller flere givne konti fra udenlandske og danske

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3... 4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Manual for e-betaling Juni 2007

Manual for e-betaling Juni 2007 Manual for e-betaling Juni 2007 Indhold 1 Indledning................................... 1 1.1 Gode råd og retningslinjer for nethandel......... 1 1.2 Nordeas danske retningslinjer.................. 1 1.3

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel eller Corporate Netbank... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger...4

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination 1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

DK-Unit Point version 1.xx

DK-Unit Point version 1.xx Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Dato 04-08-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Ingesman Side 2 af 7 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere