Indikatorlamper. LED 1 - Strømforsyning fast lys tilsluttet blinker ingen strøm, arbejder på batteri slukket slukket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indikatorlamper. LED 1 - Strømforsyning fast lys tilsluttet blinker ingen strøm, arbejder på batteri slukket slukket"

Transkript

1 Hurtigstart guide

2

3 Hvad gør AirPatrol? AirPatrol er en varmepumpekontroller, som man styrer med mobiltelefon. Den er kompatibel med alle større producenters varmepumper og alle mobiltelefoner (på airpatrol.eu findes en fuldstændig liste). Den enkleste måde til at anvende AirPatrol er med en smarttelefon ved brug af AirPatrol app, som kan hentes fra Google Play (til Android-telefoner) eller App Store (til iphone). AirPatrol kan også styres med SMSer fra en almindelig mobiltelefon. AirPatrol giver dig fjernstyring af modus, rumtemperatur og indstillinger for ventilatorhastighed på din varmepumpe. AirPatrol kan også informere dig om lav rumtemperatur, strømudfald og varmepumpens serviceintervaller.

4 Indikatorlamper Kontrolleren har 3 LED-indikatorer og 2 taster til nem indstilling. Den har også 2 infrarøde LED, som overfører dine kommandoer til varmepumpen. LED 1 - Strømforsyning fast lys tilsluttet blinker ingen strøm, arbejder på batteri slukket slukket LED 2 - Mobiltelefon-LED fast lys ved genstart, SIM mangler eller SMS under behandling 1 blink (3 sek interval) normal status 3 blink (3 sek interval) intet signal fra mobiltelefon eller ikke koblet til mobilnet blinkende (0,5 sek interval) aktiv dataforbindelse LED 3 - IR-LED blinkende dataoverførsel med IR LED 1 - Strømforsyning LED 2 - Mobiltelefon-LED LED 3 - IR-LED

5 Knapper Brug en udrettet papirclip eller lignende til at påvirke de forsænkede knapper. RESET-knappen (nulstillingsknappen) Et kort tryk slukker for kontrolleren, når den kører på batteri. Kontrolleren har et batteri, som holder den i drift, selv om den er frakoblet lysnettet. Tryk på RESET-knappen for at slukke helt for kontrolleren. De 3 LED-lys blinker i omkring et sekund, og kontrolleren slukker. Brug også denne knap, hvis du vil slette de seneste indstillinger (Ejernummeret vil forblive uændret). TEST-knappen Et kort tryk tænder eller slukker for varmepumpen. Brug TEST-knappen til at bekræfte, at IR-strålen fra kontrolleren når varmepumpen. TEST-knap RESET-knap OBS! Tryk på begge knapper samtidigt i 3 sekunders starter hård nulstilling: genopretter fabriksindstillinger, sletter Ejernummeret og varmepumpens indstillinger (samme funktion som med SMS-kommandoen 90 ). IR-stråle

6 Strømforsyning Når strømforsyningen svigter (spænding = 0 V), vil kontrolleren fortsætte med at arbejde på batteri. Den vil slukke, når batterispændingen falder under 3,5 V. Et nyt batteri holder i omkring 24 timer (bemærk, at batteriets kapacitet falder, når det bliver ældre). Efter slukning af kontrolleren vil driftstiden blive gemt. Man kan spare på batteriets levetid ved strømafbrydelser ved at slukke for kontrolleren med et kort tryk på RESET-knappen. SIM-kort NB! Sørg for at deaktivere PIN-koden på det SIM-kort, som du anvender i AirPatrol. NB! Forvis Dem om, at det SIM-kort, som De bruger i AirPatrol, har adgang til 2G-netværk. AirPatrol er ikke kompatibelt med SIM-kort, som kun bruger 3G-netværk. A) Kontrollér, at du tidligere har deaktiveret SIM-kortets PIN-kode. Isæt SIM-kortet i AirPatrol som vist. B) Slut adapteren til strømindtaget nederst på AirPatrol. A B

7 Installation af AirPatrol AirPatrol bør monteres på væggen til højre for Deres varmepumpes indendørsenhed (se fig. 1) med dens IR-sender pegende nedad. Herved vil IRstrålen blive tilbagekastet fra gulvet og nå varmepumpens sensor allerbedst. Også andre monteringsvarianter er mulige, blot IR-transmissionen fra kontrolleren til pumpen fungerer. NB! Tykke tæpper og mørke gulve kan forvrænge IR-strålen. Forvis Dem om, at IR-strålen når pumpens sensor ved at bruge kontrollerens Test-funktion. Fig. 1 Til højre for indendørsenheden Fig.2 Monteret på højre side af indendørsenheden

8 Fig. 3 Nedenunder indendørsenheden Fig. 4 På væggen overfor indendørsenheden Fig. 5 På en hylde overfor indendørsenheden

9 Fig. 6, 7 Anbring ikke AirPatrol på venstre side af indendørsenheden! Indendørsenhedens interne kondenser kan risikere at blokere signalet fra AirPatrol. Afprøvning af AirPatrol For at kontrollere, om AirPatrol kan sende kommandoer til din varmepumpe, sluk for pumpen og tryk på kontrollerens TEST-knap. Når forbindelsen er oprettet, vil AirPatrol tænde for pumpen med de sidste indstillinger, og du kan fortsætte med at bruge kontrolleren.

10 Tænd og sluk for varmepumpen SMS-kommandoen ON tænder for varmepumpen. SMS-kommandoen OFF slukker for varmepumpen. sms: sms: ON OFF tænder for varmepumpen slukker for varmepumpen

11 Kommandoer Det interval af varmepumpe-temperaturværdier, som AirPatrol styrer, er C (standard +20 C), og ventilatorhastighederne er MIN, NORM, MAX (standard er NORM). Efter valg af modus (AUTO, DRY, COOL, HEAT, T8, T10) tændes der for varmepumpen med 20 C maksimaltemperatur og normal ventilatorhastighed, med mindre andet er indstillet af Ejer eller Brugere. Med AirPatrol kan pumpen tildeles andre værdier for temperatur og ventilatorhastighed. For eksempel vil SMSen COOL 19 MAX få pumpen til at køle ned til 19 C, mens ventilatoren går på maksimal hastighed. Når De ændrer på en af varmepumpens funktioner, vil AirPatrol altid svare med en SMS, som bekræfter dens STATUS. AUTO DRY COOL HEAT T8 ; T9 ; T MIN NORM MAX (AUTO) Kombinér pumpemodus, rumtemperatur og ventilatorhastighed til den hjemmeatmosfære, som De foretrækker.

12 Brugerniveauer Den grad af styring, som AirPatrol brugere har over apparatet, og det omfang af oplysninger, som de modtager fra apparatet, kan indstilles på en skala fra 1 til 3: 1. Ejeren kan sende kommandoer, rapportforespørgsler, opsætningskommandoer samt modtage AirPatrol rapportmeldinger og alarmmeldinger. 2. Brugerne kan sende kommandoer og rapportforespørgsler til AirPatrol, men kan ikke sende opsætningskommandoer. 3. Brugerne på alle niveauer kan sende rapportforespørgsler om kontrollerens status.

13 Ejeropsætning Opsætning kan kun udføres af Ejeren. Hvis der ikke er tidligere er blevet defineret nogen Ejer, kan Ejerens nummer sendes fra et hvilket som helst mobiltelefonnummer. Der findes 2 muligheter til at gøre dette: Den kommende Ejer sender SMSen 93 til kontrolleren. SMSen indeholder 93 efterfulgt av den kommende Ejers mobilnummer for eksempel sendes fra en vilkårlig mobiltelefon. Ejerens nummer kan være internationalt (med + symbol og landekode) eller lokalt. Nummerets længde skal være 3-16 symboler ( + tæller som 1 symbol). Vellykket opsætning af Ejernummer/ændring af Ejernummer bekræftes med VERSION -rapport SMS sendt til den nye Ejer. Efter et Ejernummer er blevet indlæst, kan øvrig opsætning udføres fra dette Ejernummer. Alle andre numre, som forsøger at ændre på opsætningen, vil blive ignoreret. Hvis intet Ejernummer er blevet indlæst, vil alle numre have Ejerrettigheder (alle numbre kan tilmelde sig selv som ejere, og der vil ikke blive sendt nogen alarmmeldinger). Hvis Ejeren ikke har indstillet nogen Brugernumre, har alle numre brugerrettigheder. Hvis De har mistanke om, at AirPatrol kunne blive styret fra uautoriserede numre, anbefaler vi Dem at indlægge numre for Ejer og Brugere. Nulstilling af ejernummer Har man en gang indstillet Ejernummer, kan kun Ejeren selv nulstille det via mobiltelefon. Det kan også nulstilles ved hård nulstilling, hvor begge forsænkede kontrollerknapper trykkes ind samtidig i 3 sekunder (brug dette, hvis De ved en fejltagelse er kommet til at indstillet forkert Ejernummer).

14 Avanceret opsætning For de modige!

15 Nulstilling af opsætning Til nulstilling af opsætning send SMSen 90 til kontrolleren. AirPatrol svarer med en SETUP-rapport: Owner: All; Users: All; Pump: All; Param: 5, 24, 180, 30. Dette betyder, at Ejer ikke er specificeret; alle brugere kan sende kommandoer; pumpemodellen er ikke specificeret, opkaldskommandoer er sat til standard; LOW TEMPERATURE -melding vil blive sendt, når rumtemperaturen falder under 5 C, NO POWER -melding blackout er 24 timer, og SERVICE - alarmmeldingens interval er 180 dage; HIGH TEMPERATURE -meldingen vil blive sendt, når rumtemperaturen overskrider 30 C SMSopsætningskommando, som De sender Svar-SMS Kontrollerfunktionen, som De aktiverer 90 SETUP Nulstilling af opsætning (Ejer slettet) og genstart af kontroller 93 VERSION Førstegangs indlægning af Ejernummer Brugeropsætning For indstilling af Brugernumre påbegynder De Deres kommando-sms med 91 efterfulgt af Brugerens mobiltelefonnummer. For eksempel: eller vil indstille Bruger1 nummer, hvor er mobiltelefonnummeret tilhørende Bruger1, og +49 er den hertil svarende landekode. Brugernumre (Ejer, Bruger1, Bruger2) kan være internationale (med + symbolet og landekoden) eller lokale. Nummerets længde skal være imellem 3-16 tegn ( + tæller som et tegn). Flere kommandoer kan kombineres til én SMS. Når en Bruger er blevet indstillet, vil AirPatrol svare med en SETUPrapportmelding.

16 SMS-opsætningskommando, som De sender 91xx* 92xx* Kontrollerfunktionen, som De aktiverer Indstilling af Bruger1 nummer (slettes med: 910) Indstilling af Bruger2 nummer (slettes med: 920) 93xx* Indstilling af Ejer nummer (slettes med: 930) *xx angiver det sted, hvor mobiltelefonnummeret indsættes Flere kommandoer Hvis De ønsker at indstille flere parametre med én SMS, kan kommandoerne adskilles fra hverandre med et af følgende: mellemrum komma, semikolon ; For eksempel vil SMSen indstille Bruger1 og Bruger2 numrene, specificere varmepumpemodellen som Fujitsu Nocria, og endelig bestemme, at en NO POWER-melding vil blive sendt straks i tilfælde af strømsvigt. Hvis en af kommandoerne i flerkommando-indstillingen er ukorrekt, vil Ejeren modtage en fejlmelding. Alle korrekte kommandoer, som står foran den fejlagtige kommando, vil blive aktiveret. Afsenderen af en flerkommando-indstilling vil altid modtage en SETUPrapport SMS fra AirPatrol for at bekræfte, at alle kommandoer er kommet til kontrolleren. Der kan være mellemrum før og efter en kommando, men ikke indeni, fordi dette forstyrrer koden.

17 Opsætning af varmepumpemodel Pumpen kan vælges med 3 grader af nøjagtighed: 1. Pumpens præcise navn: fabrikat og model. Dette anbefales for opnåelse af den mest effektive drift. 2. Pumpens fabrikat. Hvis De kun vælger pumpens fabrikat, vil funktionerne T8/T10 ikke blive tjekket, og kommandoen vil blive sendt, selv om pumpen ikke har T8/T10 modus. Hvis den præcise pumpemodel ikke er anført på vor hjemmeside eller i denne brugsanvisning, kan det både ske, at Airpatrol virker eller ikke virker med varmepumpen; dette kan fabrikanten af AirPatrol ikke holdes ansvarlig for. 3. Alle pumpemodeller. Hvis De vælger Alle pumpemodeller (SMS: 950 ), så vil IR-kommandoer for alle understøttede fabrikater blive sendt til pumpen, og AirPatrol kan anvendes uden mere nøjagtigt valg af pumpe. SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* ningskom- mando, som De sender 950 Alle pumpemodeller T8/T Fujitsu T Fujitsu LTC T Fujitsu LEC(N) T Fujitsu LAC T Fujitsu Nocria 953 Panasonic T Panasonic HE T Panasonic NE T Panasonic XE T Panasonic RE 9535 Panasonic E 9536 Panasonic CE SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* ningskom- mando, som De sender 9537 Panasonic E-GFE 954 Mitsubishi Electric T Mitsubishi Electric FD 9542 Mitsubishi Electric GE T Mitsubishi Electric EF T Mitsubishi Electric KA 9545 Mitsubishi Electric FH T Bosch T Bosch EHP-AA T IVT T IVT KHR-N T IVT LR-N T IVT HR-N T10

18 SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* ningskom- ningskom- mando, som mando, som De sender De sender 957 Mitsubishi Heavy Mitsubishi Heavy SRK-ZJX Mitsubishi Heavy SRK-ZK Mitsubishi Heavy SRF-ZJX 9574 Mitsubishi Heavy FDEN 958 LG T LG Gallery 9582 LG ArtCool 9583 LG Libero 9584 LG Prestige 9585 LG Noric Prestige T LG Nordic ArtCool T9 95A Electrolux 95A1 Electrolux EXH-HL 95A2 Electrolux EACS 95B Midea T8 95B1 Midea Premier T8 95B2 Midea MSAN T8 95B3 Midea ALPS T8 95B4 Midea MSR1 95C Daikin T10 95C1 Daikin Nexura (FVXG) T10 95C2 Daikin Emura (FTXG) T10 95C3 Daikin Ururu Sarara (FTXR) T10 95C4 Daikin FTXL T10 95C5 Daikin FVXS T10 95D Hitachi 95D1 Hitachi Summit 95D2 Hitachi Premium 95E Samsung 95E1 Samsung K-series 95E2 Samsung Y-series 95E5 Samsung P-series 95E6 Samsung T-series 95F Sharp T10 95F1 Sharp AY-ZP-KR T10 95F2 Sharp AY-XP-GHR 95F3 Sharp AY-XPC-JR 95F4 Sharp AY-XPC-JHR 95F5 Sharp AY-XPC-LR 95G General T10 95G1 General LTCA/LTCN T10 95G2 General LEC/LECN T10 95G3 General LVCB/LVCN T10 95G4 General LBC 95H Fuji T10 95H1 Fuji LU T10 95H2 Fuji LEC/LEC(N) T10 95H3 Fuji Nocria(LB) 95H4 Fuji LA T10 95H5 Fuji LF T10 95J Altech T8 95J1 Altech VP T8 * T8/T10 er en varmepumpefunktion, som holder rumtemperaturen således, at den ikke faldler under henholdsvis 8 C eller 10 C.

19 Opsætning af alarmmeldinger Ejeren kan ændre standardværdierne af de betingelser, som medfører afsendelse af alarmmeldinger. For eksempel sænker SMSen 9713 den rumtemperatur, ved hvilken LOW TEMPERATURE SMSen afsendes, fra standardværdien 5 C til 3 C. SMS-opsætningskommando, som De sender Format for svar- SMSen Den AirPatrol funktion, som De aktiverer Standardværdier 971xx* SETUP temperatur-tærskelværdi for LOW TEMPERATURE -melding 5 C 972xx* SETUP NO POWER -meldingsblackout i timer 24 h 973xx* SETUP Interval for SERVICE -melding i dage 180 days 974xx* SETUP temperatur-tærskelværdi for HIGH TEMPERATURE -melding 30 C * xx markerer stedet for talværdien LOW TEMPERATURE -parameteren (971) kan være i intervallet 0-16 NO POWER -parameteren (972) kan være i intervallet 0-48 SERVICE -parameteren (973) kan være i intervallet HIGH TEMPERATURE -parameteren (974) kan være i intervallet Hvis De indstiller parameter 971 til 0, (dvs. De sender SMSen 9710 ) så vil kontrolleren ikke sende Dem en LOW TEMPERATURE -melding. Hvis De indstiller parameter 972 til 0, så vil NO POWER -meldingen ikke blive sendt. Hvis De indstiller parameter 973 til 0, så vil SERVICE -meldingen ikke blive sendt. Hvis De indstiller parameter 974 til 0, så vil HIGH TEMPERATURE -meldingen ikke blive sendt.

20 Alarmmeldinger Alarmmeldinger sendes kun til ejeren. AirPatrol alarm-sms for eksempel LOW TEMPERATURE: 6 C (hvis grænsen er 7 C) Betydningen af Alarmmeldingen Rumtemperaturen er lav Meldingsblackout/ tærskelværdi for alarm 24h / +5 C NO POWER 220 V strømafbrydelse Standard: 24h for eksempel SERVICE: 1 days VERSION Tidspunkt for vedligeholdelse Ny ejer Standard: 180 dage Efter indstilling af Ny ejer eller ændring af Ejer HIGH TEMPERATURE Rumtemperaturen er høj 24h / +30 C

21 Fejlmeldinger Error command: text SMSen sendes, hvis der var en fejl i din kommando. For eksempel får SMSen «cool19max svaret Error command: cool19max. Bemærk, at AirPatrol kun vil returnere din ukorrekte kommando uden at foreslå en korrekt version (i eksemplet ovenfor består fejlen i, at der ikke findes mellemrum mellem kommandoerne). Error userrights: text SMSen sendes, hvis brugeren ikke har rettigheder til denne kommando. Error pump command: text SMSen betyder, at T8/T10 funktionen er ikke tilgængelig for den specificerede pumpe. Hvis AirPatrol mislykkes i at sende en SMS, vil den prøve igen 1 minut senere. Rapportmeldinger De kan sende rapportforespørgsler til AirPatrol om varmepumpens status, kontrollerstatus og kontrollerindstillinger. Rapportmeldinger sendes kun til afsenderen af forespørgslen. SMSkommando, som De sender Funktion af SMSkommando Eksempel på SMS-svar STATUS VERSION Forespørgsel om pumpestatus Forespørgsel om kontrollerstatus Pump: ON; Mode: HEAT; Fan: MAX; Temp: 21C; Room: 20 C Ver: 1.01b05; Pump: Panasonic, ON; Strømforsyning: ON (4.37V); Room: 19C; GSM: 14,1; Life: 00.05; Owner: ; SETUP Forespørgsel om indstillinger Owner: ; Users: All; Pump: Panasonic, ON/OFF/NO POWER; Param: 5,24,180;30

22 Forklaring af pumpens STATUS -rapport Pumpens STATUS rapport SMS-format Pump: ON/OFF/NO POWER Mode: AUTO/DRY/COOL/HEAT/T8/T10 Fan: AUTO/MIN/NORM/MAX Temp: xxc Room: xxc Eksempel på SMS-svar Pumpe TIL/FRA/INGEN STRØM Pumpens modus Ventilatorhastighed Pumpetemperatur Rumtemperatur Forklaring af kontrollerens VERSION -rapport SMS-format Ver: versionsnummer Pump: type,on/off Power: ON/OFF(x.xxV) Room: xxc GSM: sq, cell Life: mm.dd Owner: number Forklaring AirPatrol firmware-version Pumpestatus: type og TIL/FRA/INGEN STRØM Indgangsspænding 5 V og batterispænding (3,50 V - 4,20 V) Rumtemperatur i grader Celsius GSM-signalstyrke (0-31,99) og GSMområdeinformation (1-lokalt netværk, 5-roaming) Kontrollerens køretid: måneder, dage Ejerens mobiltelefonnummer

23 Forklaring af SETUP -rapport SMS format Owner: number / All Users: number1, number2 / All Pump: pumpefabrikantens navn Param: x1,x2,x3,x4 Forklaring Ejernummer eller Alle, hvis det ikke er defineret Bruger1 og Bruger2 nummer eller Alle, hvis det ikke er defineret Valgt pumpe: Fujitsu; Panasonic; Mitsubishi Electric; Bosch; IVT; Mitsubishi Heavy; LG; Electrolux; Midea; Daikin; Hitachi; Samsung; Sharp ; General; Fuji; Altech; ALLE Parametre: 971 (lav temperatur), 972 (ingen strøm), 973 (service), 974 (høj temperatur) AirPatrol kommandoark Varmepumpe TIL/FRA SMS-kommando ON OFF Varmepumpefunktion Pumpe TIL Pumpe FRA Genstart og indsætning af Ejernummer SMS-kommando 90 Kontrollerfunktion Nulstilling af opsætning (Ejer slettet) og genstart af kontroller 93 Førstegangs-indlægning af Ejernummer

24 Kommandoer SMS-kommando AUTO DRY COOL HEAT T8 T9 T10 Varmepumpefunktion AUTO (+20 C, ventilator: NORM) DRY (+20 C, ventilator: NORM) COOL (+20 C, ventilator: NORM) HEAT (+20 C, ventilator: NORM) T8-modus T9-modus T10-modus Opsætning af varmepumpemodel SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* ningskom- ningskom- mando, som mando, som De sender De sender 950 Alle pumpemodeller T8/T Fujitsu T Fujitsu LTC T Fujitsu LEC(N) T Fujitsu LAC T Fujitsu Nocria 953 Panasonic T Panasonic HE T Panasonic NE T Panasonic XE T Panasonic RE 9535 Panasonic E 9536 Panasonic CE 9537 Panasonic E-GFE 954 Mitsubishi Electric T Mitsubishi Electric FD 9542 Mitsubishi Electric GE T Mitsubishi Electric EF T Mitsubishi Electric KA 9545 Mitsubishi Electric FH T Bosch T Bosch EHP-AA T IVT T IVT KHR-N T IVT LR-N T IVT HR-N T Mitsubishi Heavy Mitsubishi Heavy SRK-ZJX Mitsubishi Heavy SRK-ZK Mitsubishi Heavy SRF-ZJX 9574 Mitsubishi Heavy FDEN

25 Opsætning af varmepumpemodel SMS-opsæt- ningskom- mando, som De sender Varmepumpemodel og serie 958 LG T LG Gallery 9582 LG ArtCool 9583 LG Libero 9584 LG Prestige 9585 LG Noric Prestige T LG Nordic ArtCool T9 95A Electrolux 95A1 Electrolux EXH-HL 95A2 Electrolux EACS 95B Midea T8 T8/T10* 95B1 Midea Premier T8 95B2 Midea MSAN T8 95B3 Midea ALPS T8 95B4 Midea MSR1 95C Daikin T10 95C1 Daikin Nexura (FVXG) T10 95C2 Daikin Emura (FTXG) T10 95C3 Daikin Ururu Sarara (FTXR) T10 95C4 Daikin FTXL T10 95C5 Daikin FVXS T10 95D Hitachi 95D1 Hitachi Summit 95D2 Hitachi Premium SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* ningskom- mando, som De sender 95E Samsung 95E1 Samsung K-series 95E2 Samsung Y-series 95E5 Samsung P-series 95E6 Samsung T-series 95F Sharp T10 95F1 Sharp AY-ZP-KR T10 95F2 Sharp AY-XP-GHR 95F3 Sharp AY-XPC-JR 95F4 Sharp AY-XPC-JHR 95F5 Sharp AY-XPC-LR 95G General T10 95G1 General LTCA/LTCN T10 95G2 General LEC/LECN T10 95G3 General LVCB/LVCN T10 95G4 General LBC 95H Fuji T10 95H1 Fuji LU T10 95H2 Fuji LEC/LEC(N) T10 95H3 Fuji Nocria(LB) 95H4 Fuji LA T10 95H5 Fuji LF T10 95J Altech T8 95J1 Altech VP T8 For flere oplysninger besøg venligst For support kontakt os venligst

26

27

28

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

BRUGERMANUAL DAIKIN PHONE ACCESS - DPA

BRUGERMANUAL DAIKIN PHONE ACCESS - DPA BRUGERMANUAL DAIKIN PHONE ACCESS - DPA Indhold Indledning...1 Symboler...1 Delenes navne...1 Daikin.Phone.Access..DPA.(Home.Residence.Controller)...1 Netadaptor...1 SIM-kort...1 At læse først...2 Kommunikation.via.GSM-nettet...2

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

Heatime. SMS Remote Control

Heatime. SMS Remote Control Heatime SMS Remote Control Brugervejledning V252E 02.07.2008 Al information indeholdt i dette dokument kan ændres uden meddelelse herom, og uden at Milkline kan drages til ansvar herfor. www.milkline.com

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning CCTR-600 GPS tracker brugervejledning Velkommen til at bruge denne GPS-tracker, den har mange funktioner, såsom at finde straks, real tracking mode, høj hastigheds rapport, nødhjælps behandling hjælp osv.

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

Stikkontakt med indbygget GSM modul

Stikkontakt med indbygget GSM modul Stikkontakt med indbygget GSM modul Varenr. 6000.0160 Vejledning Version 19.11.13 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk 1 / 28 Stikkontakt med indbygget GSM modul TUTA S30 Tak fordi

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 Brugsanvisning Tak fordi du købte GPS Mini Tracker model 102. Denne brugsanvisning vil vise dig hvordan du kommer i gang med at bruge Trackeren og giver udførlig forklaring

Læs mere

Brugervejledning. Version 1.0. Copyright PROTECT A/S, 2014. Alle rettigheder forbeholdes. www.protectglobal.com

Brugervejledning. Version 1.0. Copyright PROTECT A/S, 2014. Alle rettigheder forbeholdes. www.protectglobal.com Brugervejledning Version 1.0 Copyright PROTECT A/S, 2014. Alle rettigheder forbeholdes www.protectglobal.com 2 ZOLO Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til ZOLO GSM Alarmsystem.... 3 1.1.

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL Forord Tak for at du købte din GPS Tracker hos Alarmgruppen ApS. Læs bruger manualen igennem, inden du bruger din GPS Tracker. Enhver ændring vil blive integreret i den

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

GSM Overvågningskamera Brugervejledning

GSM Overvågningskamera Brugervejledning GSM Overvågningskamera Brugervejledning Læs venligst brugervejledningen inden ibrugtagning af apparatet Billederne er kun til brug for installation og vejledning i brug af apparatet 3. Specifikationer

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid

CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid Tillykke med din nye GPS-Tracker, CCTR-800, med realtid. Sporingsenheden er forsynet med et GPS- og et GSM-modul. Den har mange nye og unikke funktioner, f.eks.

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk ThermIT ha ndbog Indhold Indledning... 2 Tekniske data... 3 Ordforklaring:... 4 Hovedmoduler... 4 Sensor information... 5 SMS Kommandoer... 6 Leverandøropgaver inden levering... 7 Tekniker Installationsvejledning...

Læs mere

GSM stikkontakt Brugermanual

GSM stikkontakt Brugermanual GSM stikkontakt Brugermanual Brug nogle minutter på at læse igennem brugermanualen. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem brug. Pas godt på brugermanualen til senere brug. Tak for at du købte

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere