Indikatorlamper. LED 1 - Strømforsyning fast lys tilsluttet blinker ingen strøm, arbejder på batteri slukket slukket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indikatorlamper. LED 1 - Strømforsyning fast lys tilsluttet blinker ingen strøm, arbejder på batteri slukket slukket"

Transkript

1 Hurtigstart guide

2

3 Hvad gør AirPatrol? AirPatrol er en varmepumpekontroller, som man styrer med mobiltelefon. Den er kompatibel med alle større producenters varmepumper og alle mobiltelefoner (på airpatrol.eu findes en fuldstændig liste). Den enkleste måde til at anvende AirPatrol er med en smarttelefon ved brug af AirPatrol app, som kan hentes fra Google Play (til Android-telefoner) eller App Store (til iphone). AirPatrol kan også styres med SMSer fra en almindelig mobiltelefon. AirPatrol giver dig fjernstyring af modus, rumtemperatur og indstillinger for ventilatorhastighed på din varmepumpe. AirPatrol kan også informere dig om lav rumtemperatur, strømudfald og varmepumpens serviceintervaller.

4 Indikatorlamper Kontrolleren har 3 LED-indikatorer og 2 taster til nem indstilling. Den har også 2 infrarøde LED, som overfører dine kommandoer til varmepumpen. LED 1 - Strømforsyning fast lys tilsluttet blinker ingen strøm, arbejder på batteri slukket slukket LED 2 - Mobiltelefon-LED fast lys ved genstart, SIM mangler eller SMS under behandling 1 blink (3 sek interval) normal status 3 blink (3 sek interval) intet signal fra mobiltelefon eller ikke koblet til mobilnet blinkende (0,5 sek interval) aktiv dataforbindelse LED 3 - IR-LED blinkende dataoverførsel med IR LED 1 - Strømforsyning LED 2 - Mobiltelefon-LED LED 3 - IR-LED

5 Knapper Brug en udrettet papirclip eller lignende til at påvirke de forsænkede knapper. RESET-knappen (nulstillingsknappen) Et kort tryk slukker for kontrolleren, når den kører på batteri. Kontrolleren har et batteri, som holder den i drift, selv om den er frakoblet lysnettet. Tryk på RESET-knappen for at slukke helt for kontrolleren. De 3 LED-lys blinker i omkring et sekund, og kontrolleren slukker. Brug også denne knap, hvis du vil slette de seneste indstillinger (Ejernummeret vil forblive uændret). TEST-knappen Et kort tryk tænder eller slukker for varmepumpen. Brug TEST-knappen til at bekræfte, at IR-strålen fra kontrolleren når varmepumpen. TEST-knap RESET-knap OBS! Tryk på begge knapper samtidigt i 3 sekunders starter hård nulstilling: genopretter fabriksindstillinger, sletter Ejernummeret og varmepumpens indstillinger (samme funktion som med SMS-kommandoen 90 ). IR-stråle

6 Strømforsyning Når strømforsyningen svigter (spænding = 0 V), vil kontrolleren fortsætte med at arbejde på batteri. Den vil slukke, når batterispændingen falder under 3,5 V. Et nyt batteri holder i omkring 24 timer (bemærk, at batteriets kapacitet falder, når det bliver ældre). Efter slukning af kontrolleren vil driftstiden blive gemt. Man kan spare på batteriets levetid ved strømafbrydelser ved at slukke for kontrolleren med et kort tryk på RESET-knappen. SIM-kort NB! Sørg for at deaktivere PIN-koden på det SIM-kort, som du anvender i AirPatrol. NB! Forvis Dem om, at det SIM-kort, som De bruger i AirPatrol, har adgang til 2G-netværk. AirPatrol er ikke kompatibelt med SIM-kort, som kun bruger 3G-netværk. A) Kontrollér, at du tidligere har deaktiveret SIM-kortets PIN-kode. Isæt SIM-kortet i AirPatrol som vist. B) Slut adapteren til strømindtaget nederst på AirPatrol. A B

7 Installation af AirPatrol AirPatrol bør monteres på væggen til højre for Deres varmepumpes indendørsenhed (se fig. 1) med dens IR-sender pegende nedad. Herved vil IRstrålen blive tilbagekastet fra gulvet og nå varmepumpens sensor allerbedst. Også andre monteringsvarianter er mulige, blot IR-transmissionen fra kontrolleren til pumpen fungerer. NB! Tykke tæpper og mørke gulve kan forvrænge IR-strålen. Forvis Dem om, at IR-strålen når pumpens sensor ved at bruge kontrollerens Test-funktion. Fig. 1 Til højre for indendørsenheden Fig.2 Monteret på højre side af indendørsenheden

8 Fig. 3 Nedenunder indendørsenheden Fig. 4 På væggen overfor indendørsenheden Fig. 5 På en hylde overfor indendørsenheden

9 Fig. 6, 7 Anbring ikke AirPatrol på venstre side af indendørsenheden! Indendørsenhedens interne kondenser kan risikere at blokere signalet fra AirPatrol. Afprøvning af AirPatrol For at kontrollere, om AirPatrol kan sende kommandoer til din varmepumpe, sluk for pumpen og tryk på kontrollerens TEST-knap. Når forbindelsen er oprettet, vil AirPatrol tænde for pumpen med de sidste indstillinger, og du kan fortsætte med at bruge kontrolleren.

10 Tænd og sluk for varmepumpen SMS-kommandoen ON tænder for varmepumpen. SMS-kommandoen OFF slukker for varmepumpen. sms: sms: ON OFF tænder for varmepumpen slukker for varmepumpen

11 Kommandoer Det interval af varmepumpe-temperaturværdier, som AirPatrol styrer, er C (standard +20 C), og ventilatorhastighederne er MIN, NORM, MAX (standard er NORM). Efter valg af modus (AUTO, DRY, COOL, HEAT, T8, T10) tændes der for varmepumpen med 20 C maksimaltemperatur og normal ventilatorhastighed, med mindre andet er indstillet af Ejer eller Brugere. Med AirPatrol kan pumpen tildeles andre værdier for temperatur og ventilatorhastighed. For eksempel vil SMSen COOL 19 MAX få pumpen til at køle ned til 19 C, mens ventilatoren går på maksimal hastighed. Når De ændrer på en af varmepumpens funktioner, vil AirPatrol altid svare med en SMS, som bekræfter dens STATUS. AUTO DRY COOL HEAT T8 ; T9 ; T MIN NORM MAX (AUTO) Kombinér pumpemodus, rumtemperatur og ventilatorhastighed til den hjemmeatmosfære, som De foretrækker.

12 Brugerniveauer Den grad af styring, som AirPatrol brugere har over apparatet, og det omfang af oplysninger, som de modtager fra apparatet, kan indstilles på en skala fra 1 til 3: 1. Ejeren kan sende kommandoer, rapportforespørgsler, opsætningskommandoer samt modtage AirPatrol rapportmeldinger og alarmmeldinger. 2. Brugerne kan sende kommandoer og rapportforespørgsler til AirPatrol, men kan ikke sende opsætningskommandoer. 3. Brugerne på alle niveauer kan sende rapportforespørgsler om kontrollerens status.

13 Ejeropsætning Opsætning kan kun udføres af Ejeren. Hvis der ikke er tidligere er blevet defineret nogen Ejer, kan Ejerens nummer sendes fra et hvilket som helst mobiltelefonnummer. Der findes 2 muligheter til at gøre dette: Den kommende Ejer sender SMSen 93 til kontrolleren. SMSen indeholder 93 efterfulgt av den kommende Ejers mobilnummer for eksempel sendes fra en vilkårlig mobiltelefon. Ejerens nummer kan være internationalt (med + symbol og landekode) eller lokalt. Nummerets længde skal være 3-16 symboler ( + tæller som 1 symbol). Vellykket opsætning af Ejernummer/ændring af Ejernummer bekræftes med VERSION -rapport SMS sendt til den nye Ejer. Efter et Ejernummer er blevet indlæst, kan øvrig opsætning udføres fra dette Ejernummer. Alle andre numre, som forsøger at ændre på opsætningen, vil blive ignoreret. Hvis intet Ejernummer er blevet indlæst, vil alle numre have Ejerrettigheder (alle numbre kan tilmelde sig selv som ejere, og der vil ikke blive sendt nogen alarmmeldinger). Hvis Ejeren ikke har indstillet nogen Brugernumre, har alle numre brugerrettigheder. Hvis De har mistanke om, at AirPatrol kunne blive styret fra uautoriserede numre, anbefaler vi Dem at indlægge numre for Ejer og Brugere. Nulstilling af ejernummer Har man en gang indstillet Ejernummer, kan kun Ejeren selv nulstille det via mobiltelefon. Det kan også nulstilles ved hård nulstilling, hvor begge forsænkede kontrollerknapper trykkes ind samtidig i 3 sekunder (brug dette, hvis De ved en fejltagelse er kommet til at indstillet forkert Ejernummer).

14 Avanceret opsætning For de modige!

15 Nulstilling af opsætning Til nulstilling af opsætning send SMSen 90 til kontrolleren. AirPatrol svarer med en SETUP-rapport: Owner: All; Users: All; Pump: All; Param: 5, 24, 180, 30. Dette betyder, at Ejer ikke er specificeret; alle brugere kan sende kommandoer; pumpemodellen er ikke specificeret, opkaldskommandoer er sat til standard; LOW TEMPERATURE -melding vil blive sendt, når rumtemperaturen falder under 5 C, NO POWER -melding blackout er 24 timer, og SERVICE - alarmmeldingens interval er 180 dage; HIGH TEMPERATURE -meldingen vil blive sendt, når rumtemperaturen overskrider 30 C SMSopsætningskommando, som De sender Svar-SMS Kontrollerfunktionen, som De aktiverer 90 SETUP Nulstilling af opsætning (Ejer slettet) og genstart af kontroller 93 VERSION Førstegangs indlægning af Ejernummer Brugeropsætning For indstilling af Brugernumre påbegynder De Deres kommando-sms med 91 efterfulgt af Brugerens mobiltelefonnummer. For eksempel: eller vil indstille Bruger1 nummer, hvor er mobiltelefonnummeret tilhørende Bruger1, og +49 er den hertil svarende landekode. Brugernumre (Ejer, Bruger1, Bruger2) kan være internationale (med + symbolet og landekoden) eller lokale. Nummerets længde skal være imellem 3-16 tegn ( + tæller som et tegn). Flere kommandoer kan kombineres til én SMS. Når en Bruger er blevet indstillet, vil AirPatrol svare med en SETUPrapportmelding.

16 SMS-opsætningskommando, som De sender 91xx* 92xx* Kontrollerfunktionen, som De aktiverer Indstilling af Bruger1 nummer (slettes med: 910) Indstilling af Bruger2 nummer (slettes med: 920) 93xx* Indstilling af Ejer nummer (slettes med: 930) *xx angiver det sted, hvor mobiltelefonnummeret indsættes Flere kommandoer Hvis De ønsker at indstille flere parametre med én SMS, kan kommandoerne adskilles fra hverandre med et af følgende: mellemrum komma, semikolon ; For eksempel vil SMSen indstille Bruger1 og Bruger2 numrene, specificere varmepumpemodellen som Fujitsu Nocria, og endelig bestemme, at en NO POWER-melding vil blive sendt straks i tilfælde af strømsvigt. Hvis en af kommandoerne i flerkommando-indstillingen er ukorrekt, vil Ejeren modtage en fejlmelding. Alle korrekte kommandoer, som står foran den fejlagtige kommando, vil blive aktiveret. Afsenderen af en flerkommando-indstilling vil altid modtage en SETUPrapport SMS fra AirPatrol for at bekræfte, at alle kommandoer er kommet til kontrolleren. Der kan være mellemrum før og efter en kommando, men ikke indeni, fordi dette forstyrrer koden.

17 Opsætning af varmepumpemodel Pumpen kan vælges med 3 grader af nøjagtighed: 1. Pumpens præcise navn: fabrikat og model. Dette anbefales for opnåelse af den mest effektive drift. 2. Pumpens fabrikat. Hvis De kun vælger pumpens fabrikat, vil funktionerne T8/T10 ikke blive tjekket, og kommandoen vil blive sendt, selv om pumpen ikke har T8/T10 modus. Hvis den præcise pumpemodel ikke er anført på vor hjemmeside eller i denne brugsanvisning, kan det både ske, at Airpatrol virker eller ikke virker med varmepumpen; dette kan fabrikanten af AirPatrol ikke holdes ansvarlig for. 3. Alle pumpemodeller. Hvis De vælger Alle pumpemodeller (SMS: 950 ), så vil IR-kommandoer for alle understøttede fabrikater blive sendt til pumpen, og AirPatrol kan anvendes uden mere nøjagtigt valg af pumpe. SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* ningskom- mando, som De sender 950 Alle pumpemodeller T8/T Fujitsu T Fujitsu LTC T Fujitsu LEC(N) T Fujitsu LAC T Fujitsu Nocria 953 Panasonic T Panasonic HE T Panasonic NE T Panasonic XE T Panasonic RE 9535 Panasonic E 9536 Panasonic CE SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* ningskom- mando, som De sender 9537 Panasonic E-GFE 954 Mitsubishi Electric T Mitsubishi Electric FD 9542 Mitsubishi Electric GE T Mitsubishi Electric EF T Mitsubishi Electric KA 9545 Mitsubishi Electric FH T Bosch T Bosch EHP-AA T IVT T IVT KHR-N T IVT LR-N T IVT HR-N T10

18 SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* ningskom- ningskom- mando, som mando, som De sender De sender 957 Mitsubishi Heavy Mitsubishi Heavy SRK-ZJX Mitsubishi Heavy SRK-ZK Mitsubishi Heavy SRF-ZJX 9574 Mitsubishi Heavy FDEN 958 LG T LG Gallery 9582 LG ArtCool 9583 LG Libero 9584 LG Prestige 9585 LG Noric Prestige T LG Nordic ArtCool T9 95A Electrolux 95A1 Electrolux EXH-HL 95A2 Electrolux EACS 95B Midea T8 95B1 Midea Premier T8 95B2 Midea MSAN T8 95B3 Midea ALPS T8 95B4 Midea MSR1 95C Daikin T10 95C1 Daikin Nexura (FVXG) T10 95C2 Daikin Emura (FTXG) T10 95C3 Daikin Ururu Sarara (FTXR) T10 95C4 Daikin FTXL T10 95C5 Daikin FVXS T10 95D Hitachi 95D1 Hitachi Summit 95D2 Hitachi Premium 95E Samsung 95E1 Samsung K-series 95E2 Samsung Y-series 95E5 Samsung P-series 95E6 Samsung T-series 95F Sharp T10 95F1 Sharp AY-ZP-KR T10 95F2 Sharp AY-XP-GHR 95F3 Sharp AY-XPC-JR 95F4 Sharp AY-XPC-JHR 95F5 Sharp AY-XPC-LR 95G General T10 95G1 General LTCA/LTCN T10 95G2 General LEC/LECN T10 95G3 General LVCB/LVCN T10 95G4 General LBC 95H Fuji T10 95H1 Fuji LU T10 95H2 Fuji LEC/LEC(N) T10 95H3 Fuji Nocria(LB) 95H4 Fuji LA T10 95H5 Fuji LF T10 95J Altech T8 95J1 Altech VP T8 * T8/T10 er en varmepumpefunktion, som holder rumtemperaturen således, at den ikke faldler under henholdsvis 8 C eller 10 C.

19 Opsætning af alarmmeldinger Ejeren kan ændre standardværdierne af de betingelser, som medfører afsendelse af alarmmeldinger. For eksempel sænker SMSen 9713 den rumtemperatur, ved hvilken LOW TEMPERATURE SMSen afsendes, fra standardværdien 5 C til 3 C. SMS-opsætningskommando, som De sender Format for svar- SMSen Den AirPatrol funktion, som De aktiverer Standardværdier 971xx* SETUP temperatur-tærskelværdi for LOW TEMPERATURE -melding 5 C 972xx* SETUP NO POWER -meldingsblackout i timer 24 h 973xx* SETUP Interval for SERVICE -melding i dage 180 days 974xx* SETUP temperatur-tærskelværdi for HIGH TEMPERATURE -melding 30 C * xx markerer stedet for talværdien LOW TEMPERATURE -parameteren (971) kan være i intervallet 0-16 NO POWER -parameteren (972) kan være i intervallet 0-48 SERVICE -parameteren (973) kan være i intervallet HIGH TEMPERATURE -parameteren (974) kan være i intervallet Hvis De indstiller parameter 971 til 0, (dvs. De sender SMSen 9710 ) så vil kontrolleren ikke sende Dem en LOW TEMPERATURE -melding. Hvis De indstiller parameter 972 til 0, så vil NO POWER -meldingen ikke blive sendt. Hvis De indstiller parameter 973 til 0, så vil SERVICE -meldingen ikke blive sendt. Hvis De indstiller parameter 974 til 0, så vil HIGH TEMPERATURE -meldingen ikke blive sendt.

20 Alarmmeldinger Alarmmeldinger sendes kun til ejeren. AirPatrol alarm-sms for eksempel LOW TEMPERATURE: 6 C (hvis grænsen er 7 C) Betydningen af Alarmmeldingen Rumtemperaturen er lav Meldingsblackout/ tærskelværdi for alarm 24h / +5 C NO POWER 220 V strømafbrydelse Standard: 24h for eksempel SERVICE: 1 days VERSION Tidspunkt for vedligeholdelse Ny ejer Standard: 180 dage Efter indstilling af Ny ejer eller ændring af Ejer HIGH TEMPERATURE Rumtemperaturen er høj 24h / +30 C

21 Fejlmeldinger Error command: text SMSen sendes, hvis der var en fejl i din kommando. For eksempel får SMSen «cool19max svaret Error command: cool19max. Bemærk, at AirPatrol kun vil returnere din ukorrekte kommando uden at foreslå en korrekt version (i eksemplet ovenfor består fejlen i, at der ikke findes mellemrum mellem kommandoerne). Error userrights: text SMSen sendes, hvis brugeren ikke har rettigheder til denne kommando. Error pump command: text SMSen betyder, at T8/T10 funktionen er ikke tilgængelig for den specificerede pumpe. Hvis AirPatrol mislykkes i at sende en SMS, vil den prøve igen 1 minut senere. Rapportmeldinger De kan sende rapportforespørgsler til AirPatrol om varmepumpens status, kontrollerstatus og kontrollerindstillinger. Rapportmeldinger sendes kun til afsenderen af forespørgslen. SMSkommando, som De sender Funktion af SMSkommando Eksempel på SMS-svar STATUS VERSION Forespørgsel om pumpestatus Forespørgsel om kontrollerstatus Pump: ON; Mode: HEAT; Fan: MAX; Temp: 21C; Room: 20 C Ver: 1.01b05; Pump: Panasonic, ON; Strømforsyning: ON (4.37V); Room: 19C; GSM: 14,1; Life: 00.05; Owner: ; SETUP Forespørgsel om indstillinger Owner: ; Users: All; Pump: Panasonic, ON/OFF/NO POWER; Param: 5,24,180;30

22 Forklaring af pumpens STATUS -rapport Pumpens STATUS rapport SMS-format Pump: ON/OFF/NO POWER Mode: AUTO/DRY/COOL/HEAT/T8/T10 Fan: AUTO/MIN/NORM/MAX Temp: xxc Room: xxc Eksempel på SMS-svar Pumpe TIL/FRA/INGEN STRØM Pumpens modus Ventilatorhastighed Pumpetemperatur Rumtemperatur Forklaring af kontrollerens VERSION -rapport SMS-format Ver: versionsnummer Pump: type,on/off Power: ON/OFF(x.xxV) Room: xxc GSM: sq, cell Life: mm.dd Owner: number Forklaring AirPatrol firmware-version Pumpestatus: type og TIL/FRA/INGEN STRØM Indgangsspænding 5 V og batterispænding (3,50 V - 4,20 V) Rumtemperatur i grader Celsius GSM-signalstyrke (0-31,99) og GSMområdeinformation (1-lokalt netværk, 5-roaming) Kontrollerens køretid: måneder, dage Ejerens mobiltelefonnummer

23 Forklaring af SETUP -rapport SMS format Owner: number / All Users: number1, number2 / All Pump: pumpefabrikantens navn Param: x1,x2,x3,x4 Forklaring Ejernummer eller Alle, hvis det ikke er defineret Bruger1 og Bruger2 nummer eller Alle, hvis det ikke er defineret Valgt pumpe: Fujitsu; Panasonic; Mitsubishi Electric; Bosch; IVT; Mitsubishi Heavy; LG; Electrolux; Midea; Daikin; Hitachi; Samsung; Sharp ; General; Fuji; Altech; ALLE Parametre: 971 (lav temperatur), 972 (ingen strøm), 973 (service), 974 (høj temperatur) AirPatrol kommandoark Varmepumpe TIL/FRA SMS-kommando ON OFF Varmepumpefunktion Pumpe TIL Pumpe FRA Genstart og indsætning af Ejernummer SMS-kommando 90 Kontrollerfunktion Nulstilling af opsætning (Ejer slettet) og genstart af kontroller 93 Førstegangs-indlægning af Ejernummer

24 Kommandoer SMS-kommando AUTO DRY COOL HEAT T8 T9 T10 Varmepumpefunktion AUTO (+20 C, ventilator: NORM) DRY (+20 C, ventilator: NORM) COOL (+20 C, ventilator: NORM) HEAT (+20 C, ventilator: NORM) T8-modus T9-modus T10-modus Opsætning af varmepumpemodel SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* ningskom- ningskom- mando, som mando, som De sender De sender 950 Alle pumpemodeller T8/T Fujitsu T Fujitsu LTC T Fujitsu LEC(N) T Fujitsu LAC T Fujitsu Nocria 953 Panasonic T Panasonic HE T Panasonic NE T Panasonic XE T Panasonic RE 9535 Panasonic E 9536 Panasonic CE 9537 Panasonic E-GFE 954 Mitsubishi Electric T Mitsubishi Electric FD 9542 Mitsubishi Electric GE T Mitsubishi Electric EF T Mitsubishi Electric KA 9545 Mitsubishi Electric FH T Bosch T Bosch EHP-AA T IVT T IVT KHR-N T IVT LR-N T IVT HR-N T Mitsubishi Heavy Mitsubishi Heavy SRK-ZJX Mitsubishi Heavy SRK-ZK Mitsubishi Heavy SRF-ZJX 9574 Mitsubishi Heavy FDEN

25 Opsætning af varmepumpemodel SMS-opsæt- ningskom- mando, som De sender Varmepumpemodel og serie 958 LG T LG Gallery 9582 LG ArtCool 9583 LG Libero 9584 LG Prestige 9585 LG Noric Prestige T LG Nordic ArtCool T9 95A Electrolux 95A1 Electrolux EXH-HL 95A2 Electrolux EACS 95B Midea T8 T8/T10* 95B1 Midea Premier T8 95B2 Midea MSAN T8 95B3 Midea ALPS T8 95B4 Midea MSR1 95C Daikin T10 95C1 Daikin Nexura (FVXG) T10 95C2 Daikin Emura (FTXG) T10 95C3 Daikin Ururu Sarara (FTXR) T10 95C4 Daikin FTXL T10 95C5 Daikin FVXS T10 95D Hitachi 95D1 Hitachi Summit 95D2 Hitachi Premium SMS-opsæt- Varmepumpemodel og serie T8/T10* ningskom- mando, som De sender 95E Samsung 95E1 Samsung K-series 95E2 Samsung Y-series 95E5 Samsung P-series 95E6 Samsung T-series 95F Sharp T10 95F1 Sharp AY-ZP-KR T10 95F2 Sharp AY-XP-GHR 95F3 Sharp AY-XPC-JR 95F4 Sharp AY-XPC-JHR 95F5 Sharp AY-XPC-LR 95G General T10 95G1 General LTCA/LTCN T10 95G2 General LEC/LECN T10 95G3 General LVCB/LVCN T10 95G4 General LBC 95H Fuji T10 95H1 Fuji LU T10 95H2 Fuji LEC/LEC(N) T10 95H3 Fuji Nocria(LB) 95H4 Fuji LA T10 95H5 Fuji LF T10 95J Altech T8 95J1 Altech VP T8 For flere oplysninger besøg venligst For support kontakt os venligst

26

27

28

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere