Brugervejledning DK. Mobeye i110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning DK. Mobeye i110"

Transkript

1 Brugervejledning DK Mobeye i110

2 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin TRIN 1: SIM-kort TRIN 2: Placer batterierne TRIN 3: Programmering af telefon numre TRIN 4: Se indstillingerne i en SMS besked 7 2. Aktiver og deaktiver bevægelsessensoren Tilkobling Frakobling 8 3. Mobeye i110 indstillinger Konfiguration Ændring af brugerkode Tilføjelse af ekstra tekst via SMS Telefonnumre SMS on/off Opkald on/off Sensor følsomhed Forsinket indgangstid Indgangs forsinkelse Sirene Temperatur alarm Justering af temperatur Test besked Avancerede funktioner Se indstillingerne i en SMS-besked Nulstil til fabriksindstillinger Forlad menuen Test af bevægelsessensor Test GSM signalet Løsning af diverse fejlmeldinger Tekniske data 17 Bemærk meget vigtigt Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinier for installation og anvendelse af Mobeye i110. Læs venligst disse grundigt før du begynder at anvende Mobeye i110! Garantien bortfalder, hvis der opstår skader på grund af manglende overholdelse af retningslinjerne. Brugeren skal regelmæssigt kontrollere sin Mobeye i110. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af ukorrekt anvendelse af Mobeye i110.

3 Retningslinjer for sikkerhed Den tilladte temperatur under drift må ikke overskrides. (ikke lavere end -10 C og ikke højere end +55 C). Mobeye i110 er beregnet til at anvendes i tørre og rene områder. Beskyt enheden mod fugt, varme og vandsprøjt. Retningslinjer for anvendelse af batterier skal overholdes. Udsæt ikke enheden for kraftige vibrationer. Lad ikke enheden falde fra stor højde / undgå at tabe den. Må ikke anvendes i miljøer hvor der forekommer eller kan forekomme brændbare gasser, dampe eller støv. Reparation af enheden må udelukkende udføres af fagfolk, som er uddannet til reparation af Mobeye i110. I tilfælde af reparation, må der kun anvendes originale komponenter. Anvendelse af uoriginale komponenter kan medføre beskadigelse af Mobeye i110. Om korrekt anvendelse af Mobeye i110 Mobeye i 110 er beregnet til at skulle generere en SMS-melding, og / eller et telefon opkald, efter at den indbyggede PIR-sensor (Passiv Infrarød sensor) har detekteret en bevægelse, eller temperaturen kommer over eller under de temperaturgrænser, som Mobeye i110 er programmeret med. Andre anvendelser er ikke tilladt. Indledning Mobeye i110 alarmanlægget er enkelt at installere og vil i tilfælde af ubudne gæster sende alarm meddelelse ved hjælp af den indbyggede GSM sender. For at anvende Mobeye i110 kræves et normalt SIM-kort uden PIN-kode, hvilket kan anskaffes fra enhver teleudbyder. Undgå taletidskort medmindre dette kan tankes op og følges via internettet. Mobeye i110 anvendes typisk til sikring af steder uden tilgængelig strømforsyning eller hvor der måtte være behov for midlertidig sikring. Mobeye i110 har følgende funktioner: Alarmering efter detektering af bevægelse I tilfælde af ubudne gæster vil Mobeye i110 sende en SMS-besked til din telefon, samt foretage opkald til de forud kodede telefonnumre, som ekstra sikkerhed for at beskeden når frem til modtageren(e). Den indbyggede sirene vil hyle, hvis den er aktiveret. Alarm meddelelse i tilfælde af temperatur fald / stigning Det er muligt at programmere en minimum og / eller maksimum temperatur. Mobeye i110 vil overvåge den faktiske temperatur og omgående sende en alarm, hvis temperaturen overskrider de programmerede grænser. Alarmen gentages 1 gang i timen så længe overskridelsen pågår. Når temperaturen igen er inden for grænseværdierne ophører alarmeringen.

4 Lav batteri besked Mobeye i110 vil sende en SMS-besked ved for lav batteri kapacitet. Herefter skal batterierne skiftes snarest muligt, idet Mobeye i110 kun vil fungere som normalt i kort tid. 1. BLIV KLAR I FIRE TRIN Du kommer i gang med Mobeye i110 med kun 4 nødvendige trin: 1. Isæt SIM-kort i Mobeye i110. Sørg for at SIM-kortets PIN-kode er deaktiveret / slettet. 2. Placer de fire batterier sørg for at polerne vender korrekt. 3. Indtast mindst èt telefonnummer i Mobeye i Se indstillingerne i en SMS-besked. 1.1 TRIN 1: SIM-KORT For at benytte Mobeye i110 skal du fra en teleudbyder bruge et almindeligt SIM-kort med lokal dækning. SIM-kortets PIN-kode skal deaktiveres, eller SIM-kortet er forsynet med en PIN-kode Til at deaktivere PIN-koden skal du anvende en mobiltelefon. Se i mobiltelefonens manual hvordan PIN-koden deaktiveres. SIM-kortet skal isættes før batterierne. Det frarådes kraftigt at anvende forud betalte SIM-kort, da man ikke kan udlæse den resterende værdi eller udløbsdato. Det anbefales at programmere Mobeye i110 til at sende en regelmæssig testbesked, så kortet bliver anvendt mindst èn gang om måneden. Åbn bagdækslet på Mobeye i110 Isæt SIM-kortet. For at åbne / lukke - flyt dækslet let / forsigtig Bemærk placeringen af kortet 1.2 TRIN 2: PLACER BATTERIERNE Isæt de 4 stk. 3,0 volt lihtium batterier (CR123). Ved udskiftning af batterierne forbliver alle indstillinger uændrede. Når SIM-kort og batterier er placeret, vil Mobeye i110 i løbet ad 1 minut udføre en selvtest. Under denne test lyser Mobeyen s LED rødt. Hvis den blinker rødt, er der et SIM-kort problem. Problemet kan skyldes at man har glemt at isætte SIM-kortet, eller at deaktivere PIN-koden. Luk Mobeye i110 med de fire skruer. 1.3 TRIN 3: PROGRAMMERING AF TELEFON NUMRE Det er nødvendigt at programmere mindst ét telefon nummer i enheden. Dette telefon nummer anvendes som modtager af alarm beskeder. Indtast din 4-cifrede brugerkode (fabriksindstilling: 1111 ) Tryk på MENU Indtast 01 (01 for 1. telefon nummer, 02 for 2. telefon nummer) Indtast telefon nummeret (f.eks )

5 Hvis LED en skifter til grønt lys og en succesmelodi lyder, er Mobeye i110 klar til brug. 1.4 TRIN 4: SE INDSTILLINGERNE I EN SMS-BESKED Det er muligt at sende de programmerede indstillinger som SMS beskeder til det programmerede telefon nummer. Herved bliver det kontrolleret om SIM-kortet virker korrekt. Indtast din brugerkode Tryk på MENU Tast 10 I løbet af 30 sekunder vil telefonen, der er kodet på plads nr. 1 modtage indstillingerne i en SMS-besked. 2. AKTIVER OG DEAKTIVER BEVÆGELSESSENSOREN 2.1 TILKOBLING Indtast brugerkoden Mobeye s LED lyser rødt kortvarigt, og et akustisk udgangssignal høres. Dette signal ophører i løbet af 60 sekunder. Straks det akustiske signal ophører, er Mobeye i110 aktiv. Hvis en brugerkode indtastes forkert 3 gange, bliver LED-indikatoren rød, og Mobeye i 110 blokeres i 10 minutter. 2.2 FRAKOBLING For at frakoble Mobeye i110 bevægelsesdetektoren, indtastes den personlige brugerkode igen. Indtast brugerkoden Tryk på OK LED-indikatoren giver et grønt blink og en kort bekræftelses melodi høres. 3. MOBEYE i110 INDSTILLINGER Mobeye i110 indstillinger kan ændres og tilføjes via tastaturet og SMS-beskeder. Først gennemgås programmerings mulighederne og derefter indstillingerne. 3.1 KONFIGURATION For at ændre indstillinger via tastaturet foretages følgende: Indtast den 4-cifrede brugerkode

6 Tryk MENU. LED en lyser grønt Indtast det menu nummer som modsvarer den indstilling, der ønskes ændret Indtast den nye indstilling. Lyset slukkes en bekræftelses melodi spilles. I tilfælde af fejlagtige indtastninger lyser den røde LED og et kort bip høres. Menuen kan forlades fra enhver position ved at trykke to gange på OK tasten. Følgende indstillinger er mulige: Menu nr. Beskrivelse Valg Fabriks- ind. 00 Skift brugerkode 4 cifret kode Ændre 1. telefon nummer Tlf. nr. (0 sletter) - 02 Ændre 2. telefon nummer Tlf. Nr. (0 sletter) - 03 Sensor følsomhed 1 eller 2 1 (høj) 04 Forsinket indgangstid 15, 30, 45 el. 60 (sek.) 15 (sek.) 05 Interval test besked 0 30 dage 0 (ingen) 07 Indgangs forsinkelse 0 (off), 1 (on), 2 (LED) 0 08 Sirene 0 (off), 1 (on) 0 12 SMS on / off 0 (off), 1 (on) 1 13 Ringe on / off 0 (off), 1 (on) 1 41 Programmer minimum temperatur 42 Programmer maksimum temperatur 49 Temperatur korrektions faktor ( C) ( C) 999 = fra ( C) ( C) 999 = fra (+1 til +9 C) (-1 til -9 C) 00 (ingen korrektion) ÆNDRING AF BRUGERKODE Brugerkoden anvendes til at aktivere / deaktivere tyverialarmen. I aktiveret tilstand, registrerer Mobeye i110 bevægelser. Brugerkoden anvendes også til at programmere indstillinger, eller aktivere de specielle funktioner. Det er muligt at ændre brugerkoden til en hvilket som helst 4-cifret kode, bortset fra Hvis en brugerkode indtastes forkert 3 gange bliver LED indikatoren rød, og Mobeye i110 blokeres i 10 minutter.

7 3.3 TILFØJELSE AF EKSTRA TEKST VIA SMS Det er muligt at tilføje en ekstra tekst i SMS-beskeder, for at angive hvilken Mobeye i110 beskeden er sendt fra. Denne tekst (max. 20 tegn) kan programmeres ved at sende en SMS til Mobeye i110. Følgende fremgangsmåde anvendes: Sæt Mobeye i110 i programtilstand. I denne tilstand er GSM modulet tændt og parat til at modtage beskeder. Indtast din 4-cifrede brugerkode. (fabriksindstilling: 1111 ) Tryk på menu Tryk på 21 lyser grønt Mobeye i110 går nu i programtilstand. LED en blinker rødt (interval ca. 1 sek.). Straks LED en skifter til grønt, er Mobeye i110 klar til at modtage SMS-beskeder. For at programmere ekstra tekst, skal der sendes en SMS med følgende struktur: <brugerkode>.name.xxxxxx. Vær omhyggelig med at sætte punktum mellem og bag kommandoerne korrekt. Kommandoen name er med små bogstaver! Eksempel: Indtast teksten båden evergreen (f.eks. brugerkode 1111) 1111.name.båden evergreen. Hvis kommandoen er korrekt lyder der to korte beep. SMS teksten på mobiltelefonen er nu ændret til: Mobeye båden evergreen alarm. Forlad menuen ved at trykke på OK-tasten to gange. 3.4 TELEFONNUMRE SMS alarmbesked og akustisk opkald (alarmsignal), kan sendes til et eller to telefonnumre. Der skal være programmeret mindst ét telefonnummer i Mobeye i110. Testbeskeder og lavt batteri sendes kun til telefonnummeret på plads SMS ON / OFF Som standard sender Mobeye i110 alarm meddelelser med tekst besked og telefonopkald til de forud indstillede kontakt personer. Ved at slukke for SMS vil enheden kun foretage et telefon opkald, når bevægelsessensoren sender en alarm. Uanset denne indstilling vil temperatur alarmen altid sende en SMS besked, som oplyser den aktuelle temperatur. 3.6 RINGE ON / OFF Som standard sender Mobeye i110 alarm meddelelser med tekst besked og telefonopkald til de forud indstillede kontakt personer. Ved at slukke for telefon opkald vil enheden kun sende en SMS tekst besked som alarm meddelelse. 3.7 SENSOR FØLSOMHED Detektorens følsomhed kan indstilles til høj eller lav følsomhed.

8 1 = Høj 2 = Lav I høj følsomheds tilstand vil enhver detektering udløse en alarm. I den lavere følsomheds tilstand, vil alarmen blive sendt, når to bevægelser bliver registreret indenfor 15 sekunder. Denne tilstand modvirker falske alarmer forårsaget af f.eks. træk, samt hvis sensoren er rettet mod en åben plads. 3.8 FORSINKET INDGANGSTID Det er muligt at vælge mellem 4 forskellige indgangsforsinkelser. Indgangsforsinkelsen er tiden fra det øjeblik, sensoren opfanger en bevægelse og til tidspunktet for afsendelse af den første SMSbesked. PAS PÅ: Hvis GSM nettet har en lav signalstyrke, kan tiden være lidt længere end normalt, hvis netværksforbindelsen ikke var etableret inden udløbet af indgangsforsinkelsen. 3.9 INDGANGSFORSINKELSE Mulighed for et akustisk bip-signal under indgangsforsinkelsen. Dette kan være en nyttig påmindelse om, at Mobeye i110 er tilkoblet. Det er også muligt kortvarigt at vise et grønt lys SIRENE Efter udløb af indgangsforsinkelsen vil sirenen hyle i to minutter. Samtidig foretages de programmerede SMS-transmissioner og telefonopkald. Så snart Mobeye frakobles slukker sirenen. Det er muligt at teste alarmlyden: Indtast brugerkoden Tryk på menu Indtast 511 Under testen vil sirenen hyle indtil testen annulleres med <OK> <OK>. Denne test er mulig selvom Mobeye i110 er programmeret som en tavs alarm TEMPERATUR ALARM Mobeye i110 vil sende en SMS-alarm, så snart den faktiske temperatur når det programmerede minimums eller maksimums niveau. Denne funktion kan anvendes uafhængigt af bevægelsesdetekteringen. Så snart temperaturen bliver for høj eller for lav, sendes en SMS-besked efterfulgt af et akustisk opkald. Så længe temperaturen ikke er indenfor det fastlagte niveau, bliver alarmen gentaget hver time. Når temperaturen igen er indenfor det fastlagte niveau, sender Mobeye i110 en bekræftelse til dig. Denne funktion er aktiv, så snart en temperaturgrænse er programmeret. Ved at nulstille disse grænser, bliver funktionen inaktiv JUSTERING AF TEMPERATUR

9 Selv om den indbyggede temperaturføler er af højeste kvalitet, kan det forekomme, at den har en standardafvigelse i forhold til den faktiske temperatur. Denne afvigelse vil være omtrent ens ved alla temperaturer. Det er muligt at korrigere for denne temperaturafvigelse. Eksempel: Mobeye i110 måler temperaturen til 13 C. Aktuel temperatur er 14 C. For at rette denne grad skal 1 tilføjes. (Se afsnit 3.1, menu nr. 49) TEST BESKED Mobeye i110 kan sende test beskeder og viser gennem disse testbeskeder, at den er funktionsdygtig og tilkoblet. Det er muligt at programmere, hvor mange dage der skal gå mellem hver test. Ved 0 dage (ingen testbesked), ved 30 dage (månedlig testbesked). Bemærk: Et interval på 1 dag vil resultere i en daglig testbesked (hver 24. time). Jo kortere interval desto kortere er batteriernes levetid. Test besked virker kun, hvis systemet er tændt og hvis der er kodet en temperatur grænse. 4. AVANCEREDE FUNKTIONER 4.1 SE INDSTILLINGERNE I EN SMS-BESKED Det er muligt at sende de programmerede indstillinger til din mobil telefon. Indtast brugerkoden Tryk på menu Tast 10 I løbet af 30 sekunder vil telefonen, der er programmeret på plads nr. 1 modtage indstillingerne i en SMS-besked. 4.2 NULSTIL TIL FABRIKSINDSTILLINGER Det er muligt at indstille Mobeye i110 til fabriksindstillingen. Brugerkoden vil derefter igen blive Indtast brugerkoden Tryk på menu Tast FORLAD MENUEN Menuen kan forlades fra enhver position ved at trykke på OK tasten 2 gange. 4.4 PLACERING AF MOBEYE Den indbyggede bevægelsessensor har en 360 º rækkevidde. Den kan placeres både vertikalt og horisontalt. Den kan monteres på væggen, placeres på siden i et skab, med sensoren opad eller nedad. Hvis du ønsker at hænge Mobeye på en væg, kan de udstansede huller åbnes, hvilket muliggør skruemontering.

10 For at kontrollere rækkevidden på sensoren skal der foretages en sensor test. Indtast brugerkoden Tryk på menu Tast 11 Et bekræftelses bip lyder. Først blinker det grønne lys. Efter cirka 30 sekunder lyser det konstant grønt. Først nu udføres testen af sensoren. Hver gang den registrerer en bevægelse høres et bip gentagne gange. Dette signal vil fortsætte indtil omkring to sekunder efter at den sidste registrering er sket. Afslut testen ved at trykke på OK 2 gange. 4.5 TEST GSM SIGNALET Hver gang Mobeye i110 tages i brug, hvor det end måtte være, anbefales det at teste GSM-signalet på den lokation hvor den skal placeres. Indtast brugerkoden Tryk på menu Tast 512 Mobeye i110 aktiverer nu GSM-enheden som søger efter alle aktive netværk. Samtidig kontrolleres signalniveauet på SIM-kortudbyderens netværk. Så snart et GSM-netværk er fundet, vil LED en skifte til grønt. GSM signalniveau med det anvendte SIM-kort kan aflæses på LED-indikatoren: LED Grønt i løbet af 30 sekunder Blinker grønt Rød Blinker rød Beskrivelse God dækning Dårlig dækning Ingen dækning Ingen dækning. SIM-kort er ugyldigt eller PINkoden er ikke deaktiveret. Udover at telefonnummeret på hukommelsesplads 01 modtager en SMS-besked, som indeholder alle aktive GSM-net sorteret efter leverandør, vil man også få oplyst signalniveauet på nettet.

11 Denne søgefunktion kan vare nogle minutter. Hvis funktionen ønskes forladt før den er afsluttet, trykkes hurtigt to gange på OK. LED indikatoren giver et grønt blink og en bekræftelses melodi høres. Advarsel! Selvom GSM signalet er dårligt, kan Mobeye i110 stadig anvendes, men med risiko for at beskeden ikke kan sendes, eller den vil blive modtaget med forsinkelse. I tilfælde af ingen dækning må Mobeye i110 ikke anvendes. Det anbefales at forsøge med et SIM-kort fra en anden teleudbyder med bedre netværksdækning og stærkere signal. 5. LØSNING PÅ DIVERSE FEJLMELDINGER Fejl Mulig årsag Løsning Mobeye i110 kan ikke tilkobles. Lampen blinker under tilkobling. Det er umuligt at ændre indstillinger. Du hører en fejltone, den røde LED tænder kortvarigt. Der er ikke indtastet et gyldig telefon nummer. Intet gyldigt SIM-kort eller PIN-kode er ikke fjernet fra SIM-kortet. Efter indtastning af brugerkoden efterfulgt af menuen, lyder fejltonen og den røde LED tænder. Indtast et gyldigt telefonnummer. Tjek SIM-kortet. Mobeye i110 er aktiveret. Frakobl Mobeye i110. Intet GSM-net fundet under GSM-test SIM-kort udbyderens netværk er ikke tilgængelig på stedet. Vælg en anden netværksudbyder. Den røde LED forbliver tændt. Du har indtastet forkert brugerkode 3 gange. Vent 10 minutter og indtast derefter korrekt brugerkode. Du modtager ikke en SMS med indstillingerne Telefonnummeret er forkert Omprogrammer telefonnummeret. Skift menu nr. 06 til 01. Yderligere spørgsmål henvises til hjemmesiden: 6. TEKNISKE DATA GSM: Tri Band EGSM 900/1800/1900 MHz Kompatibel med ETSI GSM Phase 2+ standard Udgangseffekt: Klasse MHz) Klasse og 1900 MHz) Temperaturområde: -10 C til +55 C Vægt: Ca. 275 gram inkl. Batterier Mål: 161 x 90 x 35 mm (L x B x H) Batterier: 4 x CR123 litium 3.0 V Forbrug: 50 µa, korte spidser på maks. 2 A

12 Support For støtte omkring tekniske problemer med Mobeye i110 kontakt Venligst din forhandler eller evt. Denne håndbog er udgivet af Mobeye. Alle rettigheder, inklusive oversættelsen, forbeholdes. Enhver reproduktion, om det er fotokopi, mikrofilm eller fra edb register, må kun ske efter skriftlig tilladelse fra rettighedsindehaver. Genoptryk, selv i resumè, er ikke tilladt. Denne brugervejledning opfylder de tekniske krav på tidspunktet for trykning. Ændringer i teknologi og udstyr forbeholdes. Copyright 2013 by Mobeye, version I110EN130127

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

EasyPro Alarmsystem. Brugermanual

EasyPro Alarmsystem. Brugermanual EasyPro Alarmsystem Brugermanual Forord Tak fordi du har valgt EasyPRO som din sikringsløsning. Denne opstartsguide forklarer på en nem og simpel måde, hvordan du starter dit alarmsystem op. Vi anbefaler

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

TK102-2 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk. Kontakt: salg@smartgps.dk

TK102-2 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk. Kontakt: salg@smartgps.dk TK102-2 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK102-2. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt.

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 1 Vare nr. 2000.0600 Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 2 September 2014 Tillykke med valget af vores nyeste GSM hybrid tyverialarm

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere