Brugervejledning DK. Mobeye i110

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning DK. Mobeye i110"

Transkript

1 Brugervejledning DK Mobeye i110

2 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin TRIN 1: SIM-kort TRIN 2: Placer batterierne TRIN 3: Programmering af telefon numre TRIN 4: Se indstillingerne i en SMS besked 7 2. Aktiver og deaktiver bevægelsessensoren Tilkobling Frakobling 8 3. Mobeye i110 indstillinger Konfiguration Ændring af brugerkode Tilføjelse af ekstra tekst via SMS Telefonnumre SMS on/off Opkald on/off Sensor følsomhed Forsinket indgangstid Indgangs forsinkelse Sirene Temperatur alarm Justering af temperatur Test besked Avancerede funktioner Se indstillingerne i en SMS-besked Nulstil til fabriksindstillinger Forlad menuen Test af bevægelsessensor Test GSM signalet Løsning af diverse fejlmeldinger Tekniske data 17 Bemærk meget vigtigt Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinier for installation og anvendelse af Mobeye i110. Læs venligst disse grundigt før du begynder at anvende Mobeye i110! Garantien bortfalder, hvis der opstår skader på grund af manglende overholdelse af retningslinjerne. Brugeren skal regelmæssigt kontrollere sin Mobeye i110. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af ukorrekt anvendelse af Mobeye i110.

3 Retningslinjer for sikkerhed Den tilladte temperatur under drift må ikke overskrides. (ikke lavere end -10 C og ikke højere end +55 C). Mobeye i110 er beregnet til at anvendes i tørre og rene områder. Beskyt enheden mod fugt, varme og vandsprøjt. Retningslinjer for anvendelse af batterier skal overholdes. Udsæt ikke enheden for kraftige vibrationer. Lad ikke enheden falde fra stor højde / undgå at tabe den. Må ikke anvendes i miljøer hvor der forekommer eller kan forekomme brændbare gasser, dampe eller støv. Reparation af enheden må udelukkende udføres af fagfolk, som er uddannet til reparation af Mobeye i110. I tilfælde af reparation, må der kun anvendes originale komponenter. Anvendelse af uoriginale komponenter kan medføre beskadigelse af Mobeye i110. Om korrekt anvendelse af Mobeye i110 Mobeye i 110 er beregnet til at skulle generere en SMS-melding, og / eller et telefon opkald, efter at den indbyggede PIR-sensor (Passiv Infrarød sensor) har detekteret en bevægelse, eller temperaturen kommer over eller under de temperaturgrænser, som Mobeye i110 er programmeret med. Andre anvendelser er ikke tilladt. Indledning Mobeye i110 alarmanlægget er enkelt at installere og vil i tilfælde af ubudne gæster sende alarm meddelelse ved hjælp af den indbyggede GSM sender. For at anvende Mobeye i110 kræves et normalt SIM-kort uden PIN-kode, hvilket kan anskaffes fra enhver teleudbyder. Undgå taletidskort medmindre dette kan tankes op og følges via internettet. Mobeye i110 anvendes typisk til sikring af steder uden tilgængelig strømforsyning eller hvor der måtte være behov for midlertidig sikring. Mobeye i110 har følgende funktioner: Alarmering efter detektering af bevægelse I tilfælde af ubudne gæster vil Mobeye i110 sende en SMS-besked til din telefon, samt foretage opkald til de forud kodede telefonnumre, som ekstra sikkerhed for at beskeden når frem til modtageren(e). Den indbyggede sirene vil hyle, hvis den er aktiveret. Alarm meddelelse i tilfælde af temperatur fald / stigning Det er muligt at programmere en minimum og / eller maksimum temperatur. Mobeye i110 vil overvåge den faktiske temperatur og omgående sende en alarm, hvis temperaturen overskrider de programmerede grænser. Alarmen gentages 1 gang i timen så længe overskridelsen pågår. Når temperaturen igen er inden for grænseværdierne ophører alarmeringen.

4 Lav batteri besked Mobeye i110 vil sende en SMS-besked ved for lav batteri kapacitet. Herefter skal batterierne skiftes snarest muligt, idet Mobeye i110 kun vil fungere som normalt i kort tid. 1. BLIV KLAR I FIRE TRIN Du kommer i gang med Mobeye i110 med kun 4 nødvendige trin: 1. Isæt SIM-kort i Mobeye i110. Sørg for at SIM-kortets PIN-kode er deaktiveret / slettet. 2. Placer de fire batterier sørg for at polerne vender korrekt. 3. Indtast mindst èt telefonnummer i Mobeye i Se indstillingerne i en SMS-besked. 1.1 TRIN 1: SIM-KORT For at benytte Mobeye i110 skal du fra en teleudbyder bruge et almindeligt SIM-kort med lokal dækning. SIM-kortets PIN-kode skal deaktiveres, eller SIM-kortet er forsynet med en PIN-kode Til at deaktivere PIN-koden skal du anvende en mobiltelefon. Se i mobiltelefonens manual hvordan PIN-koden deaktiveres. SIM-kortet skal isættes før batterierne. Det frarådes kraftigt at anvende forud betalte SIM-kort, da man ikke kan udlæse den resterende værdi eller udløbsdato. Det anbefales at programmere Mobeye i110 til at sende en regelmæssig testbesked, så kortet bliver anvendt mindst èn gang om måneden. Åbn bagdækslet på Mobeye i110 Isæt SIM-kortet. For at åbne / lukke - flyt dækslet let / forsigtig Bemærk placeringen af kortet 1.2 TRIN 2: PLACER BATTERIERNE Isæt de 4 stk. 3,0 volt lihtium batterier (CR123). Ved udskiftning af batterierne forbliver alle indstillinger uændrede. Når SIM-kort og batterier er placeret, vil Mobeye i110 i løbet ad 1 minut udføre en selvtest. Under denne test lyser Mobeyen s LED rødt. Hvis den blinker rødt, er der et SIM-kort problem. Problemet kan skyldes at man har glemt at isætte SIM-kortet, eller at deaktivere PIN-koden. Luk Mobeye i110 med de fire skruer. 1.3 TRIN 3: PROGRAMMERING AF TELEFON NUMRE Det er nødvendigt at programmere mindst ét telefon nummer i enheden. Dette telefon nummer anvendes som modtager af alarm beskeder. Indtast din 4-cifrede brugerkode (fabriksindstilling: 1111 ) Tryk på MENU Indtast 01 (01 for 1. telefon nummer, 02 for 2. telefon nummer) Indtast telefon nummeret (f.eks )

5 Hvis LED en skifter til grønt lys og en succesmelodi lyder, er Mobeye i110 klar til brug. 1.4 TRIN 4: SE INDSTILLINGERNE I EN SMS-BESKED Det er muligt at sende de programmerede indstillinger som SMS beskeder til det programmerede telefon nummer. Herved bliver det kontrolleret om SIM-kortet virker korrekt. Indtast din brugerkode Tryk på MENU Tast 10 I løbet af 30 sekunder vil telefonen, der er kodet på plads nr. 1 modtage indstillingerne i en SMS-besked. 2. AKTIVER OG DEAKTIVER BEVÆGELSESSENSOREN 2.1 TILKOBLING Indtast brugerkoden Mobeye s LED lyser rødt kortvarigt, og et akustisk udgangssignal høres. Dette signal ophører i løbet af 60 sekunder. Straks det akustiske signal ophører, er Mobeye i110 aktiv. Hvis en brugerkode indtastes forkert 3 gange, bliver LED-indikatoren rød, og Mobeye i 110 blokeres i 10 minutter. 2.2 FRAKOBLING For at frakoble Mobeye i110 bevægelsesdetektoren, indtastes den personlige brugerkode igen. Indtast brugerkoden Tryk på OK LED-indikatoren giver et grønt blink og en kort bekræftelses melodi høres. 3. MOBEYE i110 INDSTILLINGER Mobeye i110 indstillinger kan ændres og tilføjes via tastaturet og SMS-beskeder. Først gennemgås programmerings mulighederne og derefter indstillingerne. 3.1 KONFIGURATION For at ændre indstillinger via tastaturet foretages følgende: Indtast den 4-cifrede brugerkode

6 Tryk MENU. LED en lyser grønt Indtast det menu nummer som modsvarer den indstilling, der ønskes ændret Indtast den nye indstilling. Lyset slukkes en bekræftelses melodi spilles. I tilfælde af fejlagtige indtastninger lyser den røde LED og et kort bip høres. Menuen kan forlades fra enhver position ved at trykke to gange på OK tasten. Følgende indstillinger er mulige: Menu nr. Beskrivelse Valg Fabriks- ind. 00 Skift brugerkode 4 cifret kode Ændre 1. telefon nummer Tlf. nr. (0 sletter) - 02 Ændre 2. telefon nummer Tlf. Nr. (0 sletter) - 03 Sensor følsomhed 1 eller 2 1 (høj) 04 Forsinket indgangstid 15, 30, 45 el. 60 (sek.) 15 (sek.) 05 Interval test besked 0 30 dage 0 (ingen) 07 Indgangs forsinkelse 0 (off), 1 (on), 2 (LED) 0 08 Sirene 0 (off), 1 (on) 0 12 SMS on / off 0 (off), 1 (on) 1 13 Ringe on / off 0 (off), 1 (on) 1 41 Programmer minimum temperatur 42 Programmer maksimum temperatur 49 Temperatur korrektions faktor ( C) ( C) 999 = fra ( C) ( C) 999 = fra (+1 til +9 C) (-1 til -9 C) 00 (ingen korrektion) ÆNDRING AF BRUGERKODE Brugerkoden anvendes til at aktivere / deaktivere tyverialarmen. I aktiveret tilstand, registrerer Mobeye i110 bevægelser. Brugerkoden anvendes også til at programmere indstillinger, eller aktivere de specielle funktioner. Det er muligt at ændre brugerkoden til en hvilket som helst 4-cifret kode, bortset fra Hvis en brugerkode indtastes forkert 3 gange bliver LED indikatoren rød, og Mobeye i110 blokeres i 10 minutter.

7 3.3 TILFØJELSE AF EKSTRA TEKST VIA SMS Det er muligt at tilføje en ekstra tekst i SMS-beskeder, for at angive hvilken Mobeye i110 beskeden er sendt fra. Denne tekst (max. 20 tegn) kan programmeres ved at sende en SMS til Mobeye i110. Følgende fremgangsmåde anvendes: Sæt Mobeye i110 i programtilstand. I denne tilstand er GSM modulet tændt og parat til at modtage beskeder. Indtast din 4-cifrede brugerkode. (fabriksindstilling: 1111 ) Tryk på menu Tryk på 21 lyser grønt Mobeye i110 går nu i programtilstand. LED en blinker rødt (interval ca. 1 sek.). Straks LED en skifter til grønt, er Mobeye i110 klar til at modtage SMS-beskeder. For at programmere ekstra tekst, skal der sendes en SMS med følgende struktur: <brugerkode>.name.xxxxxx. Vær omhyggelig med at sætte punktum mellem og bag kommandoerne korrekt. Kommandoen name er med små bogstaver! Eksempel: Indtast teksten båden evergreen (f.eks. brugerkode 1111) 1111.name.båden evergreen. Hvis kommandoen er korrekt lyder der to korte beep. SMS teksten på mobiltelefonen er nu ændret til: Mobeye båden evergreen alarm. Forlad menuen ved at trykke på OK-tasten to gange. 3.4 TELEFONNUMRE SMS alarmbesked og akustisk opkald (alarmsignal), kan sendes til et eller to telefonnumre. Der skal være programmeret mindst ét telefonnummer i Mobeye i110. Testbeskeder og lavt batteri sendes kun til telefonnummeret på plads SMS ON / OFF Som standard sender Mobeye i110 alarm meddelelser med tekst besked og telefonopkald til de forud indstillede kontakt personer. Ved at slukke for SMS vil enheden kun foretage et telefon opkald, når bevægelsessensoren sender en alarm. Uanset denne indstilling vil temperatur alarmen altid sende en SMS besked, som oplyser den aktuelle temperatur. 3.6 RINGE ON / OFF Som standard sender Mobeye i110 alarm meddelelser med tekst besked og telefonopkald til de forud indstillede kontakt personer. Ved at slukke for telefon opkald vil enheden kun sende en SMS tekst besked som alarm meddelelse. 3.7 SENSOR FØLSOMHED Detektorens følsomhed kan indstilles til høj eller lav følsomhed.

8 1 = Høj 2 = Lav I høj følsomheds tilstand vil enhver detektering udløse en alarm. I den lavere følsomheds tilstand, vil alarmen blive sendt, når to bevægelser bliver registreret indenfor 15 sekunder. Denne tilstand modvirker falske alarmer forårsaget af f.eks. træk, samt hvis sensoren er rettet mod en åben plads. 3.8 FORSINKET INDGANGSTID Det er muligt at vælge mellem 4 forskellige indgangsforsinkelser. Indgangsforsinkelsen er tiden fra det øjeblik, sensoren opfanger en bevægelse og til tidspunktet for afsendelse af den første SMSbesked. PAS PÅ: Hvis GSM nettet har en lav signalstyrke, kan tiden være lidt længere end normalt, hvis netværksforbindelsen ikke var etableret inden udløbet af indgangsforsinkelsen. 3.9 INDGANGSFORSINKELSE Mulighed for et akustisk bip-signal under indgangsforsinkelsen. Dette kan være en nyttig påmindelse om, at Mobeye i110 er tilkoblet. Det er også muligt kortvarigt at vise et grønt lys SIRENE Efter udløb af indgangsforsinkelsen vil sirenen hyle i to minutter. Samtidig foretages de programmerede SMS-transmissioner og telefonopkald. Så snart Mobeye frakobles slukker sirenen. Det er muligt at teste alarmlyden: Indtast brugerkoden Tryk på menu Indtast 511 Under testen vil sirenen hyle indtil testen annulleres med <OK> <OK>. Denne test er mulig selvom Mobeye i110 er programmeret som en tavs alarm TEMPERATUR ALARM Mobeye i110 vil sende en SMS-alarm, så snart den faktiske temperatur når det programmerede minimums eller maksimums niveau. Denne funktion kan anvendes uafhængigt af bevægelsesdetekteringen. Så snart temperaturen bliver for høj eller for lav, sendes en SMS-besked efterfulgt af et akustisk opkald. Så længe temperaturen ikke er indenfor det fastlagte niveau, bliver alarmen gentaget hver time. Når temperaturen igen er indenfor det fastlagte niveau, sender Mobeye i110 en bekræftelse til dig. Denne funktion er aktiv, så snart en temperaturgrænse er programmeret. Ved at nulstille disse grænser, bliver funktionen inaktiv JUSTERING AF TEMPERATUR

9 Selv om den indbyggede temperaturføler er af højeste kvalitet, kan det forekomme, at den har en standardafvigelse i forhold til den faktiske temperatur. Denne afvigelse vil være omtrent ens ved alla temperaturer. Det er muligt at korrigere for denne temperaturafvigelse. Eksempel: Mobeye i110 måler temperaturen til 13 C. Aktuel temperatur er 14 C. For at rette denne grad skal 1 tilføjes. (Se afsnit 3.1, menu nr. 49) TEST BESKED Mobeye i110 kan sende test beskeder og viser gennem disse testbeskeder, at den er funktionsdygtig og tilkoblet. Det er muligt at programmere, hvor mange dage der skal gå mellem hver test. Ved 0 dage (ingen testbesked), ved 30 dage (månedlig testbesked). Bemærk: Et interval på 1 dag vil resultere i en daglig testbesked (hver 24. time). Jo kortere interval desto kortere er batteriernes levetid. Test besked virker kun, hvis systemet er tændt og hvis der er kodet en temperatur grænse. 4. AVANCEREDE FUNKTIONER 4.1 SE INDSTILLINGERNE I EN SMS-BESKED Det er muligt at sende de programmerede indstillinger til din mobil telefon. Indtast brugerkoden Tryk på menu Tast 10 I løbet af 30 sekunder vil telefonen, der er programmeret på plads nr. 1 modtage indstillingerne i en SMS-besked. 4.2 NULSTIL TIL FABRIKSINDSTILLINGER Det er muligt at indstille Mobeye i110 til fabriksindstillingen. Brugerkoden vil derefter igen blive Indtast brugerkoden Tryk på menu Tast FORLAD MENUEN Menuen kan forlades fra enhver position ved at trykke på OK tasten 2 gange. 4.4 PLACERING AF MOBEYE Den indbyggede bevægelsessensor har en 360 º rækkevidde. Den kan placeres både vertikalt og horisontalt. Den kan monteres på væggen, placeres på siden i et skab, med sensoren opad eller nedad. Hvis du ønsker at hænge Mobeye på en væg, kan de udstansede huller åbnes, hvilket muliggør skruemontering.

10 For at kontrollere rækkevidden på sensoren skal der foretages en sensor test. Indtast brugerkoden Tryk på menu Tast 11 Et bekræftelses bip lyder. Først blinker det grønne lys. Efter cirka 30 sekunder lyser det konstant grønt. Først nu udføres testen af sensoren. Hver gang den registrerer en bevægelse høres et bip gentagne gange. Dette signal vil fortsætte indtil omkring to sekunder efter at den sidste registrering er sket. Afslut testen ved at trykke på OK 2 gange. 4.5 TEST GSM SIGNALET Hver gang Mobeye i110 tages i brug, hvor det end måtte være, anbefales det at teste GSM-signalet på den lokation hvor den skal placeres. Indtast brugerkoden Tryk på menu Tast 512 Mobeye i110 aktiverer nu GSM-enheden som søger efter alle aktive netværk. Samtidig kontrolleres signalniveauet på SIM-kortudbyderens netværk. Så snart et GSM-netværk er fundet, vil LED en skifte til grønt. GSM signalniveau med det anvendte SIM-kort kan aflæses på LED-indikatoren: LED Grønt i løbet af 30 sekunder Blinker grønt Rød Blinker rød Beskrivelse God dækning Dårlig dækning Ingen dækning Ingen dækning. SIM-kort er ugyldigt eller PINkoden er ikke deaktiveret. Udover at telefonnummeret på hukommelsesplads 01 modtager en SMS-besked, som indeholder alle aktive GSM-net sorteret efter leverandør, vil man også få oplyst signalniveauet på nettet.

11 Denne søgefunktion kan vare nogle minutter. Hvis funktionen ønskes forladt før den er afsluttet, trykkes hurtigt to gange på OK. LED indikatoren giver et grønt blink og en bekræftelses melodi høres. Advarsel! Selvom GSM signalet er dårligt, kan Mobeye i110 stadig anvendes, men med risiko for at beskeden ikke kan sendes, eller den vil blive modtaget med forsinkelse. I tilfælde af ingen dækning må Mobeye i110 ikke anvendes. Det anbefales at forsøge med et SIM-kort fra en anden teleudbyder med bedre netværksdækning og stærkere signal. 5. LØSNING PÅ DIVERSE FEJLMELDINGER Fejl Mulig årsag Løsning Mobeye i110 kan ikke tilkobles. Lampen blinker under tilkobling. Det er umuligt at ændre indstillinger. Du hører en fejltone, den røde LED tænder kortvarigt. Der er ikke indtastet et gyldig telefon nummer. Intet gyldigt SIM-kort eller PIN-kode er ikke fjernet fra SIM-kortet. Efter indtastning af brugerkoden efterfulgt af menuen, lyder fejltonen og den røde LED tænder. Indtast et gyldigt telefonnummer. Tjek SIM-kortet. Mobeye i110 er aktiveret. Frakobl Mobeye i110. Intet GSM-net fundet under GSM-test SIM-kort udbyderens netværk er ikke tilgængelig på stedet. Vælg en anden netværksudbyder. Den røde LED forbliver tændt. Du har indtastet forkert brugerkode 3 gange. Vent 10 minutter og indtast derefter korrekt brugerkode. Du modtager ikke en SMS med indstillingerne Telefonnummeret er forkert Omprogrammer telefonnummeret. Skift menu nr. 06 til 01. Yderligere spørgsmål henvises til hjemmesiden: 6. TEKNISKE DATA GSM: Tri Band EGSM 900/1800/1900 MHz Kompatibel med ETSI GSM Phase 2+ standard Udgangseffekt: Klasse MHz) Klasse og 1900 MHz) Temperaturområde: -10 C til +55 C Vægt: Ca. 275 gram inkl. Batterier Mål: 161 x 90 x 35 mm (L x B x H) Batterier: 4 x CR123 litium 3.0 V Forbrug: 50 µa, korte spidser på maks. 2 A

12 Support For støtte omkring tekniske problemer med Mobeye i110 kontakt Venligst din forhandler eller evt. Denne håndbog er udgivet af Mobeye. Alle rettigheder, inklusive oversættelsen, forbeholdes. Enhver reproduktion, om det er fotokopi, mikrofilm eller fra edb register, må kun ske efter skriftlig tilladelse fra rettighedsindehaver. Genoptryk, selv i resumè, er ikke tilladt. Denne brugervejledning opfylder de tekniske krav på tidspunktet for trykning. Ændringer i teknologi og udstyr forbeholdes. Copyright 2013 by Mobeye, version I110EN130127

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere