MultiCall kaldeanlæg. Funktionsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MultiCall kaldeanlæg. Funktionsbeskrivelse"

Transkript

1 MultiCall kaldeanlæg Funktionsbeskrivelse Juli 2013

2 Systemoverblik 3CX IP Telefoni

3 Hovedapparat Alarmer og meddelelser, der kommer fra NurseCall sendere, styres af hovedapparatet. Et hovedapparat pr. MultiCall-system er obligatorisk. For at øge dækningsområdet, kan der tilkobles en slaveenhed. Der kan kobles en PC med softwaren MultiCall til hovedapparatet.

4 N46 rumenhed Rumenhed N46 Ved tryk på N46 multifunktionsrumenhedes røde knap, er det muligt at fortage opkald til plejepersonalet. Hvis der efter plejepersonalets ankomst kræves yderligere hjælp, kan der anmodes om assistance ved at trykke på apparatets blå knap. For at annullere kaldet trykkes på den grønne knap, som samtidig kan benyttes til nærværsfunktion. Enkel og hurtig installation (ingen kabling nødvendig) Opkaldstryk for Nødopkald, Nærvær og Assistance Jack-stik til pæretrykknap Klemrække for eksterne knapper Programmerbare funktionstaster til at logge på / logge af plejepersonale 3V lithiumbatteri eller ekstern VDC Periodisk egenkontrol, batteriniveauskærm Option: relæ til styring af signallamper LPG taleenhed Ved at trykke på knappen sendes et alarmkald til personalet. Så snart personalet modtager kaldet, og der oprettes forbindelse, vil opkaldet være forbundet med tovejssamtale. Modtagelse af et opkald LPG taleenhed kan automatisk besvare et opkald, således at personalet kan ringe op, uden at der er fortaget et opkald i forvejen.

5 Trådløse enheder S35 Pendantsender giver brugeren mulighed for at tilkalde hjælp til enhver tid ved at trykke på en knap eller ved at trække i halssnoren. S37 Hals- / håndledssender S37 sender giver brugeren mulighed for at tilkalde hjælp til enhver tid ved at trykke på en knap. S37L Hals- / håndledssender med lokalisering af funktion S37L sender bruges til at lokalisere den person, der bærer senderen. Når der trykkes på knappen, sender afsenderen opkaldet om hjælp og placeringen af de sidst passerede lokaliseringsenheder. Den kan også bruges til automatisk at generere en alarm, hvis personen går gennem en dør / zone ( demensalarm"). Dette system kræver IS75 eller IS76 lokaliseringsmodtagere. S37E Hals- / håndledssender med ledsagerservicefunktion S37E Håndledssender bruges til at tillade personale at ledsage en person med S37L sender gennem et demensområde, uden at der automastik genereres et kald. Dette system kræver IS75 eller IS76 lokaliseringsenheder.

6 Trådløse enheder RAC Trådløs kontakt RAC Trådløs kontakt er udstyret med en magnetisk kontakt, som gør det muligt at sende en alarm / eventtransmission, når der fortages åbning eller lukning af dør (udstyret med en magnet). Man kan også via en indgang tilslutte andet udstyr: trædemåtte, specialkald mv. ManDown sender I tilfælde af, at en ManDown sender er i vandret stilling i mere end 30 sekunder, sendes en alarm. Røgdetektor Den trådløse røgalarm gør det muligt at integrere røgdetektion i MultiCall systemet.

7 Positionsenheder IS75 positionsenhed Ved at installere en loop omkring døren, som er forbundet til IS75, dannes et kodet magnetfelt ved døren. Dette system gør det muligt, at S37L hals- eller håndledssendee kan sende positionsoplysninger sammen med sin identifikationskode. Denne information kan bruges til at lokalisere en patient, der har udløst et råb om hjælp, eller sende en alarm, så snart en "Demens" patient går gennem døren. IS76 positionsenhed Ved at installere 1 eller 2 antenner, afhængigt af bredden, dannes et kodet magnetfelt ved døren / gangen. Dette system gør det muligt, at S37L alarmsendere kan sende positionsoplysninger sammen med senderens identifikationskode. Denne information kan bruges til lokalisering af en patient, der har udløst en alarm, når en demenspatient er gået gennem døren / gangen. LE9 radiomodtager gør det muligt at styre et sæt udgangsrelæer dedikeret til forskellige funktioner.

8 Personaletelefoner Multitone serie 40 Komplet DECT-telefonsystem bestående af en kontroller samt det nødvendige antal baser til sikring af fuld dækning overalt i området. Hertil knyttes det nødvendige antal telefonlinje og basekort. Kontrolleren skal kunne udbygges for IP telefoni. DECT-telefoner kan leveres komplet med lader og taske. Multitone serie 70 Er en ny serie af trådløse DECT-telefoner; der byder på større holdbarhed, mulighed for at sende beskeder og en hygiejnisk overflade, der gør den specielt velegnet til sundhedssektoren, idet der forhindrer spredningen af bakterier, så risici ved spredning af sygdomme nedbringes. Traditionelt set har denne sektor benyttet DECT-løsninger, og 70- serien er udviklet og designet med fokus på netop brugerne indenfor sundhedssektoren. Løsningen tilbyder øget mobilitet og effektivitet i et miljø, hvor kommunikation i realtid er yderst nødvendig.

9 Systemoverblik IP Telefoni

10 Systemoverblik Plejecenter 1 Plejecenter 2 Plejecenter 3 Plejecenter 4 Plejecenter 5 IP TELEFONI Plejecenter 6 Plejecenter 7 Plejecenter 8 Plejecenter 9

11 Eksempel på Beboerkald Kald fra beboer NØDKALD fra beboerapp. Kun ved nærværsmarkering Antal opkald til hver telefon kan vælges valgfrit Viderestilling ved tryk på tast Telefon 01 Telefon 01 Timer 20 sek. valgfri Telefon 01 Telefon 02 Telefon 02 Telefon 02 Telefon 01, 02, 03, 04 Gruppekald udsendes 3 gange (valgfrit) med et interval på 20 sek. Evt. bagvagt eller kald afstilles på skærm Kald accepteres ved tryk på V

12 Eksempel på overfaldalarm Overfaldskald (kald fra telefon alarmknap) Gruppekald udsendes 3 gange (valgfri ) med et interval på 20 sek. Telefon 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Telefon 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Telefon 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

13 Eksempel på brandkald Kald fra brandcentral Gruppekald udsendes 3 gange (valgfrit) med et interval på 20 sek. Telefon 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Lyd i telefon afstilles ved at trykke på V.

14 Eksempel på en installation Andre telefoner Pedel 12 Center leder 13 Adm. 14, 15, Brandcentral MultiCall software Master/slave Center afd IS 75 demensloop IS 75 Location loop 9 Gul afd. Telefon 09, 10, 11 Dect Baser Blå afd. Telefon 01, 02, 03, Rød afd. Telefon 05, 06, 07,

15 Uddannelse af personale For at få det bedste udbytte af anlæggets funktioner er vigtigt, at personalet er uddannet i brugen af anlægget Superbrugerkursus varighed 4-6 timer Der afholdes superbrugerkursus for 2-3 superbrugere på hvert plejehjem. Formålet med dette kursus er, at give superbrugerne et indgående kendskab til kaldeanlæggets betjening samt softwarens funktioner og muligheder. Brugerkursus varighed 2-3 timer Der afholdes brugerkursus for hele personalet (evt. opdelt i grupper). Formålet med dette kursus er, at give brugerne et indgående kendskab til kaldeanlæggets betjening. Opfølgningskursus varighed 2-3 timer Opfølgningskursus afholdes 2 3 måneder efter, anlægget er taget i brug og planlægges i samarbejde med plejehjemmets ledelse og evt. superbrugerne, således at kurset tilpasses de behov, der måtte opstå i den første tid, anlægget benyttes. Hotline Det første år efter anlægget er taget i brug, vil der være fri hotlineadgang inden for normal arbejdstid.

16 Personale Oprettelse / ændringer Titel: her angives titel Navn: her angives navn på personalet Display: her angives, hvilken tekst, der vises i telefonen (kun nødvendigt, hvis personalet er kontakt person for en eller flere klienter) Fritekst 1: her kan angives en fritekst Password: her angives password, som skal benyttes ved login Gruppe: her angives, hvilket niveau brugeren skal have adgang til. Der kan vælges 3 niveauer: Ingen adgang vælges, hvis personalet kun skal være kontaktperson Brugeradgang giver adgang til de anvendte funktioner i Multicall softwaren Teknikadgang giver fuld adgang til hele softwaren (som systemadministrator) Bemærkninger: her kan skrives fri tekst Søg: her er det muligt at søge efter personale Klik på + for at oprette personale Klik på V for at gemme personale Klik på - for at slette personale

17 Beboer Oprettelse / ændringer CPR: her kan angives CPR-nummer Navn: her skal skrives navnet på klienten Adresse: her kan skrives adresse Postnummer: her skrives postnummer By: her skrives by Bolig: her skrives den bolig, som klienten bor i Telefon/CallBack: her skrives det telefonnummer, som klienten har på samtalepanelet. Det er ikke alle anlæg, der er installeret med samtale Kontakt: Her kan der vælges personale, som skal være kontaktperson for denne klient Følg: hvis der sættes flueben her, vil klientens opkald blive sendt til en anden afdeling, hvis klienten befinder sig på en anden afdeling på det tidspunkt, kaldet oprettes. Det er ikke alle anlæg, der er installeret med denne funktion, da denne funktion kræver, at der er installeret lokationsmeldere Distrikt: her vises, hvilket distrikt, klienten er tilknyttet Afdeling her vises, hvilken afdeling, klienten er tilknyttet Gruppe her vises, hvilken gruppe, klienten er tilknyttet Klik på for at oprette vagtplan. Klik på for at afslutte

18 Overblik - træstruktur Easy to use Drag & Drop Her vises træstrukturen for en afdeling Her vises træstrukturen lokation/brandalarm/overfald Her vises træstrukturen for container ubenyttede enheder

19 Hændelser / log Når der vælges log, fremkommer nedenstående billede, hvor alle hændelser vises. Det er muligt at sortere i de viste data ved at klikke på den lille pil, der vises ved hver overskrift. Når der klikkes på pilen, fremkomme de valgmuligheder, der findes. Det er muligt at sortere data for hver kolonne, og der kan sorteres på flere kolonner ad gangen. I nedenstående tilfælde er det valgt at se, hvilke kald Jens Jensen har fortaget. Loggen kan udskrives eller gemmes i Excel.

20 Rapporter

21 Kalender funktion / Huskekald I kalenderfunktionen er det muligt at oprette aftaler / huskekald, således at der sendes en påmindelse til personalet via en SMS. Denne funktion kan benyttes til interne møder, påmindelse til personalet om medicin til en klient, påmindelse til rengøring eller almindeligt besøg hos en klient.

22 Sende & modtage SMS er Det er muligt at sende og modtage SMS til både DECT- og GSM-telefoner.

23 Softwaren og fremtiden FREMTIDEN ER SIKRET! Softwaren består af en kerne, som er hjertet i MultiCall, på kernen er der bygget moduler til de enkelte interfaces. Dette gør det enkelt at bygge andre systemer sammen med softwaren. DECT KALD FREMTIDEN GPS ALARMER Kernen i MULTICALL BRANDALARMER KALDEANLÆG GSM KALD

OMSORGSSYSTEMER. - når trygheden er i andres hænder

OMSORGSSYSTEMER. - når trygheden er i andres hænder OMSORGSSYSTEMER - når trygheden er i andres hænder Nødkaldesystem MultiCall Software Bærbar talependant MultiCall hovedapparat DECT server DECT baser DECT telefon Arealovervågning Brandalarm Døralarm/indgang

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere