Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub"

Transkript

1 Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens forhold med nye friske øjne. Dette blev så gjort ved på de normale bestyrelsesmøder at have visionsdrøftelser for klubbens fremtid næsten som et fast punkt, og derudover ved afholdelse af to selvstændige møder med deltagelse af konsulenter fra DGU, banekonsulent Thomas Jepsen og udviklingskonsulent Kim Uldahl. Vi nåede frem til: Skive Golfklub er en større socialt velfungerende golfklub med efter byens størrelse rimelige muligheder for at spille golf for såvel motionister som ungdoms- og elite spillere. Klubben råder over en 18 hullers bane med hvilken følgende udfordringer kan nævnes: - 7 af banens huller er placeret på den anden side af vej 26 med en tunnel som adgang - Man ikke kan vende omkring klubhuset efter 9 hullers spil - Man savner en bane til begyndere, en par 3 bane eller bedre - Klubhusfaciliteterne er ved at være lidt trange Banen har derimod følgende fordele: - Den er ved sommertid velplejet og i en god stand, men mangler dræning af de gamle vestlige huller, der kan gøre banen bedre spilbar udenfor højsæsonen - Banen er varieret og spændende - Banen ligger meget bynært, hvad der er en stor fordel især for ungdommen - Banen er let spillet og appellerer både til unge og gamle Herudfra konkluderede vi, at Skive Golfklub ligger godt placeret i forhold til byen, hvorfor denne beliggenhed skal bevares, og tanker om at skulle flytte banen til et andet sted ikke er hverken ønskeligt eller realistisk. I løbet af året har der vist sig nogle muligheder: - En af vore naboer vil måske være interesseret i at sælge sin jord op til golfbanen. - Spar Vest Fonden udbad sig i Skive Folkeblad ideer til projekter den kunne støtte til glæde for Skive By og Kommune. Bestyrelsen har derfor udarbejdet 3 visionsforslag som oplæg til udvikling af Skive Golfklub og til diskussion på klubbens kommende generalforsamling. - Et forslag til udvidelse af klubhuset - Et forslag til renovering af Skive Golfklubs bane - Et forslag til arbejde frem mod en ny 18 hullers bane og en 9 hullers kommunal begynderbane Skive Golfcenter. Skive Golfklubs bestyrelse, November 2014.

2 Vision Skive Golfklub klubhuset. Klubben har over de sidste år øget medlemstallet støt, takket være at den ligger bynært og med gode stisystemer tæt på. Flere og flere unge er nu medlem af klubben, takket være at de kan hoppe på cyklen til golf. Over årene er klubhuset gået hen og blevet en smule for lille. Med tiden har kravet til klubhuset ændret sig, og en udvidelse vil være ønskelig. Til vores klubturneringer, er det svært at huse alle på en ordentlig måde. Svært for cafeen at præsentere maden godt nok. Køkkenet var i sin tid ment som et anretter køkken, men i dag bliver maden lavet der Shoppen har for trange forhold.. Har svært ved at præsentere udstyr godt nok til medlemmerne. Svært ved at opmagasinere indkøbt udstyr, mangler lagerplads. Kontor og møde lokale bliver i dag til tider brugt som lagerplads. Projektet: - En mindre udvidelse af klubhuset ca 50 m 2. Gøre klubhuset mere hyggeligt. Komme af med cafeteria looket. - Det der i dag er udestue, inddrages til klubhuset. - Udvidelse af proshoppen, med mulighed for bedre udstilling og lagerplads. - Udvidelse af køkken, med mulighed for både koldt og varmt køkken. Plads til lager og køle fryse kapacitet. - Et fast buffet bord, så maden kan præsenteres bedre. - Solceller monteres på taget mod syd, så huset bliver mere energivenligt. - Opførelse af ny udestue af de vinduer der i dag sidder i nuværende udestue. - Flytning af indspils green, for at give plads til tilbygning. - Varmepumpe til opvarmning af klubhuset. Muligheder for realisering: - Søge fondsmidler via Spar Vest fonden. - Tilskud via Skive idrætssamvirke - Golfklubbens egen finansiering.

3

4 Forslag til renovering af Skive golf klubs 18 hullers bane Nedenstående forslag omhandler renovering af den eksisterende bane, opdelt i en række generelle forslag med prioritering. Der tages udgangspunkt i det eksisterende anlæg, og fokus er derfor på følgende punkter: Spil på banen hele året Banen har altid været våd, En stor del af et kommende projekt vil derfor være at dræningsfaciliteterne forbedres, således at større mængder vand kan fjernes. Indeværende dokument har ikke umiddelbart nogen løsning på hvordan dette skal udføres eller hvor stort et omfang dette kan have. Det antages dog at den basale afledning vil være en væsentlig udgift, der vil være udgiftsbærende for resten af projektet. 2 sløjfer Langt de fleste golfbaner er lagt ud med 2 sløjfer som gør at man har start og slut ved klubhuset på både for ni og bag ni. Skive har desværre kun en sløjfe hvilket ikke er befordrende for spillere der kun ønsker at spille 9 huller, Det anses ikke for muligt at ændre baneforløbet uden at tilkøbe ekstra jord. Såfremt ekstra jord var en mulighed skulle man overveje at ændre baneforløbet så man: a. Flyttede driving range til nyt jord og lavede et ny hul til venstre for hul 7 og dermed kan lave 2 sløjfer ved på begge sløjfer at bruge huller på den anden side af vejen. b. Flyttede klubhuset op til hul 8 og lavede sløjferne derfra Greens De gamle greens er ikke opbygget korrekt. Det betyder at dræn faciliteter ikke er optimale, foruden de er meget udsat for traktose (for hård komprimering af jorden). Vi har i de sidste par år gjort meget for at forbedre vores greens, og det er også til dels lykkedes. Forbedringer vil dog altid være begrænset af selve opbygningen, hvorfor det foreslås at greens på hul 1,2,3,4,6 omlægges, Desuden er greens på hul 11 og hul 14 meget svært udlagt, hvorfor det bør overvejes at designet af disse ændres. Teesteder En væsentlig del af oplevelsen på en golfbane er selve starten på hullet. Et teested er derfor mere en blot stedet man starter, men i særdeleshed den placering som definerer hullet. Samtidig er det vigtigt at teesteder har en størrelse som kan håndtere den slidtage der opstår.

5 En grøn bane! En eventuel ombygning/omlægning af banens elementer skal samtidig tage udgangspunkt i at optimere brugen af kemiske midler. Således skal nyeste forskning inddrages så de græssorter der vælges er hårdføre og i balance i forhold til vandmængder (for lidt/for meget), men også i forhold til naturlig bekæmpelse af ukrudt. Der findes megen forskning på området, og der er lavet rigtig mange grønne tiltag i danske klubber som bør gennemgås og prioriteres. Inddragelse af omkring liggende stier Hvis vi ser på de originale gamle golfbaner i Skotland, er disse offentlige parker som alle har fri adgang til. Dette er forståeligt, da det ofte er flotte og velplejede områder. Det foreslås, at de stier der omkranser banen i højere grad inddrages, så golfbanen og indbyggere i kommunen kunne få en park, som man kunne deles om. Der er dog en indbygget konflikt i forhold til sikkerhed for ikke golfspillende gæster, som skal overvejes. Konklusion Ovenstående beskriver de overvejelser som bør tages for at sikre at vi også om 40 år har en velplejet og velfungerende golfbane. En del af elementerne skal gennemføres, medens andre afhænger af den strategi man vælger. Det er klart at vi alle ønsker at få 2 sløjfer, men samtidig er der ingen tvivl om, at det bliver en meget dyr løsning. Er dette ikke realistisk for nærværende, bør nedenstående dog laves inden for en kortere tidsramme:

6 Vision Skive Golf Center Vision: 1. Skive Golfklub overdrager området øst for vej 26 med de 7 huller til Skive Kommune evt. som en del af en kommende større Resen Multipark til at lave en 9 hullers golfbegynderbane. Banen skal være for alle Skives borgere til frit brug til at begynde med golfspillet eller som fast bane. Dette vil virkelig sætte Skive på landkortet som en unik kommune. Modellen er almindelig kendt fra England og Skotland, og banen kunne danne grundlag for en speciel satsning på golf for unge og gamle i Skiveområdet. Banen vil kunne drives i samarbejde med Skive Golfklubs egen bane eller også af Resen Multipark eller af Skive Kommune. 2. Til gengæld herfor erhverver Skive Golfklub arealer vest for det nuværende område og laver så en 18 hullers bane med en nord- og en sydvestsløjfe ud fra klubhuset. Dette vil selvfølgelig være omkostningsfyldt med erhvervelse af jord og anlæg af de nye huller samt tilretning og dræning af det nuværende anlæg. Men hvis man kunne få alle kræfter i Skive til at bakke op om ideen må det absolut være en realistisk og overkommelig opgave. Procesforslag: 1. Skive Golfklubs besluttende organer, bestyrelse og generalforsamling beslutter, at dette må være målet. 2. Der nedsættes en arbejdsgruppe hvor man fra Skive Golfklub inviterer Skive Kommune Spar Vest Fonden SIS Skive Idræts Samvirke Resen Multipark Skive Golfklub 3. Da flere af de muligheder, der skal ligge til grund for en realisering af ovenstående vision, vil være snært tidsbegrænsede, f. eks. mulighederne for køb af jord, mulighederne for fondsmidler, skal det være et rimeligt hurtigt arbejdende udvalg, der kun vil have få år til sin rådighed ( måske endda kun et). Økonomi: Der kan for nuværende ikke sættes tal på et projekt som ovenstående. For Skive Golfklubs vedkommende vil baneanlægget øst for vej 26 være muligheden til investering. Resten bør skaffes udefra, udover måske et mindre lån, da det er altafgørende for Skive Golfklub at vægte fortsat at have en fornuftig drift for at sikre den særdeles velfungerende forening, man har i

7 dag. Derfor skal Skive Kommune, Spar Vest Fonden og evt. sponsorer bakke op om projektet, hvis det skal have nogen chance for at blive realiseret. Konklusion: Det kan virke som luftkasteller. Men ovenstående vil være en unik konstruktion med mange fordele hvoraf følgende bare kan nævnes: Skive vil komme på Golf-Danmarkskortet Spar Vest Fonden vil kunne bidrage til et helt specielt projekt, der lever op til dets fundats Skive Kommune vil kunne byde noget helt unikt til sin ungdom og sine borgere Bydelen Resen vil via Multiparken med golfbane muligheder blive helt unik Skive Golfklub vil få en helt særlig fødekæde af medlemmer Skive Golfklub vil få løst sine baneproblemer Luftkasteller realiseres sjældent, og det kan synes omsonst at prøve, men i dette tilfælde er der så mange muligheder, at det vil være forkert bare at lade mulighederne ligge, og så om nogle år gå at ærgre sig over, at man ikke gjorde forsøget.

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere