Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR."

Transkript

1 Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels Rasmussen (NR) Sussie Hørlyk (SH) Keld Nielsen (KN) Niels Rasmussen (NR) Nyhedsbrevet er et resume af de væsentligste emner som er blevet drøftet og besluttet på bestyrelsesmødet. Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Orientering af sekretariatet: Intet nyt. Spændende SPONSOR- MATCHER i nærmeste fremtid: December måned: Juleturnering den 26. december ved NGK s golfshop ER AFLYST grundet vejret. Der henvises desuden til vores hjemmeside eller på opslagstavlen i klubben. Nyt fra udvalgene: Baneudvalget: 1

2 Banen er pt. lukket pga. sne. Begynderudvalget: Golfskolen er også gratis i Byggeudvalget: Loftet i bag-rummet er revet ned. Ikke alle medlemmer har desværre været lige flinke til at fjerne deres bags i tide. Bestyrelsen besluttede, at der ikke opsættes nyt loft i bagrummet, men at der nøjes med at lade de nye gulvplanker over bjælkelaget være loftet. Dette bl.a. begrundet med, at der skal iværksættes ekstra arbejder i forhold til lagerrum for køkken og shop. Bestyrelsen enige om ny indretning af shop og kontor, idet det er vigtigt, at der virker åbent når der kommer gæster (og medlemmer). Juniorudvalget: NGK deltog med en repræsentant i juniormødet i Distrikt 4 i Fredensborg den 16. november 2010, hvor det på generalforsamlingen i Juniordistrikt 4 bl.a. blev besluttet, at dække rejseudgifter for de bornholmske deltagere til Kids Cup/Stjernegolf. Link til juniorernes egen hjemmeside er Sponsorudvalget: Udvalget arbejder p.t. på et præsentationsmateriale. Der er aftalt møde først i det nye år og umiddelbart herefter vil sponsorer stille og roligt blive kontaktet af klubben. Alle vores mange uundværlige sponsorer kan i øvrigt findes på vores hjemmeside på følgende link: Husudvalget: Intet nyt. Sportsudvalget: Holdet i kvalifikationsrækken er trukket uden det kom til at koste os noget. Turneringsudvalget: 2

3 Nye bestemmelser for klubmesterskaberne gældende fra 2011 blev godkendt. Bestyrelsen sagde nej til henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse om turnering, hvor overskuddet går til Kræftens bekæmpelse da vi allerede har Pink Cup, og deltagelse i Synoptik-turnering. Golf Bornholm: Bestyrelsen besluttede, at greenfee for senior/veteran-matcher sættes op til 200 kr, således at det er samme greenfeetakst som på de andre baner. Klubbladet: Nr. 4/2010 er på gaden. Drøfte på næste møde, hvordan klubbladet skal udgives i det nye år. VISION 2012: Siden sidst: Nyt Klubhus og øvrige bygninger: Nedrivning af stuehuset og østre længe forventes at blive sat i gang her i efteråret/vinteren 2010 og der har p.t. meldt sig 31 frivillige til dette arbejde. Loftet i bagrummet skal istandsættes og taget tætnes således at dette bl.a. kan benyttes som lager for shoppen samt som evt. bagrum for bærebags. Arbejdet er påbegyndt. Det gamle malkerum (inderst i gården) skal retableres og skal fremover bruges af Cafeteriet til lager m.m. Dette vil også indbefatte indretning af lagerrum til shoppen. Gårdspladsen shines op så den fremtræder pænt til den nye sæson. Der vil blive søgt assistance i forbindelse med en indretnings/beplantningsplan for gården. Det laves ændringer i det nuværende klubhus således, at indgangen flyttes til gårdsiden. Desuden ændres der i forhold til shoppen og sekretariatets lokaler. Der arbejdes endvidere på at finde evt. finansieringsmuligheder for et nyt klubhus. Banen: Der er påbegyndt en løbende og gennemgribende renovering af fairways. Forventes at dette arbejder vil løbe over flere år i takt med at økonomien tillader det. Der er besluttet at udføre beplantningsbælte mod øst langs hul 4. Der arbejdes aktivt på en løsning af vandingsproblematikken. Medlemmer: Ca nye medlemmer i år til klubben bl.a. gennem spændende tiltag i begynderudvalget. 3

4 Der arbejdes p.t. på mulighederne i at kunne tilbyde alternative og nye former for medlemskaber, bl.a. med hensigt på at kunne fastholde de gamle medlemmer samt kunne tiltrække endnu flere nye medlemmer. Der tilbydes også næste år gratis golfskole. Økonomi Dueodde Golfbane A/S har meddelt, at banelejen fra og med 2010 er reduceret med endnu kr. til kr. Der er modtaget tilsagn fra Sparekassen Bornholms Fond om kr. til nedrivning. Den samlede økonomi forventes meget tæt, at gå i balance. Andet: Grundet klubbens og ikke mindst cafeteriets økonomi, har vi desværre set os nødsaget til, at lave nogle ændringer omkring driften af cafeteriet. Dette betyder, at ansættelsesforholdet med Inge Horsner ophører. Inge har derfor sidste arbejdsdag den 28. februar I den forbindelse ønsker vi Inge held og lykke i fremtiden og takker for samarbejdet gennem årene. Den fremtidige driftssituation er endnu ikke helt afklaret Spørgsmål og bemærkninger fra medlemsmødet den 16. september 2010 Emne Beskrivelse Behandlet den: Nedrivning af Der blev sat 6/ bygninger spørgsmålstegn ved bestyrelsens beslutning om at nedrive stuehuset (og østre længe), herunder også spørgsmålstegn ved bestyrelsens ret til at træffe beslutningen uden en generalforsamling. 21/ Bestyrelsens bemærkning/behandling Bestyrelsen fastholder sin beslutning om nedrivning af stuehus og østre længe, herunder retten til at træffe beslutningen uden en generalforsamling. Men har dog valgt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 21/ Generalforsamlingen bakkede klart op omkring bestyrelsens beslutning. 4

5 Emne Beskrivelse Behandlet den: Nedrivning Efterlevelse af 3/ arbejdstilsynsregler i forbindelse med nedrivningsarbejdet 8/ Fremtidigt klubhus Garagebygning Kloaksystemet Udestuen Nye medlemsformer Nye medlemmer Åbent hus Hul 18 Banen Par-72 Hvor mange kvadratmeter har klubben brug for i et fremtidigt klubhus? Forslag om at reparere taget på svinelængen før den ligner østre længe Renovering af kloaksystemet i klubhuset Renovering af udestuen med faste vægge og skydedør ind til Drop Inn Forslag om ny medlemskategori for udenøs medlemmer Hvor kan vi få tilgang af nye medlemmer? Er de unge fødekæden? Bliver der afholdt åbent hus igen i 2011? Opsætning af hegn/net bag green ud mod vejen, for at hindre bolde i at ramme ud på vejen Det blæser altid kan der plantes mod øst og nord? Forslag om at omlægge hul 6 og 15, så banen bliver par-72, så banen ikke bliver så svær. Bestyrelsens bemærkning/behandling Arbejdstilsynsregler og miljøkrav ifm. nedrivning efterleves. Der er fulgt konkret op på spørgsmålet, herunder også med tegning af forsikring. 3/ Afklares endeligt på det tidspunkt hvor et byggeri kan realiseres. 8/ Forslaget videresendes til byggeudvalget 8/ Taget til efterretning, idet der ikke umiddelbart er planer om renovering 8/ Forslaget videresendes til byggeudvalget. Bestyrelsen er positiv. 3/ Indgår i bestyrelsens drøftelser af nye medlemsformer 3/ Ja, på Golfens Dag den 10. april / Bestyrelsen ønsker ikke at opsætte net eller lignende kunstige forhindringer. Det er spillerens eget ansvar når boldene slås ud på vejen. 6/ Der påtænkes at udføre beplantningsbælte mod øst langs hul 4. Der indhentes p.t. pris. 3/ Beplantning kan sættes i værk. VISION 2012 Bestyrelsen prioriterer & fortsat en velholdt par 70-3/ bane frem for en udvidelse til par 72 5

6 Emne Beskrivelse Behandlet den: Venskabsklubber Forslag om 3/ venskabsklubber på Sjælland med reduceret greenfee Bestyrelsens bemærkning/behandling Henvendelse om greenfeeaftale fra Værløse besvares positivt. Venskabsklub med Ystad Golf Klubb, da BGK og Rø er venskabsklubber 8/ Svenske venskabsklubber indgår ikke i bestyrelsens planer. Mulighed for spil på andre baner (på Bornholm) for et mindre tillæg til kontingentet Klubmesterskaber Forslag om afvikling af 2. runde om lørdagen Arealer ved klubhuset Hvem har ansvaret for lugning af stier og fejning af terrassen? 8/ Bestyrelsen positiv, hvis der er en obligatorisk ordning af alle klubber. Dette vurderes ikke at være en mulighed pt. 8/ Bestyrelsen har godkendt nye bestemmelse for klubmesterskaberne, hvor 2. runde afvikles lørdag eftermiddag. 8/ Husudvalget har ansvaret for lugning at stier og Drop- Inn har ansvaret for fejning af terrassen. Opdateret den 10. december 2010 Mødeplan for bestyrelsens fremtidige møder: Møder afholdes normalt første onsdag i hver måned. Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt onsdag den 5. januar Med venlig hilsen Nexø Golfklubs Bestyrelse 6

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 Forord Side 02 1981-1982 Opstart. Side 03 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 1986-1991 Nexø Golf Klub. En klub med en 9 hullers bane. Side 08 1992-2000

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning Odense Golfklub 2014 Bestyrelsens skriftlige beretning Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 Fokus på bestyrelsesarbejdet har været koncentreret omkring økonomi med udgangspunkt i at skabe balance mellem

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev. Viborgvej 130 9670 Løgstør Tlf. 9867 9200 info@logstorgolfklub.dk. Februar 2011 Nyhedsbrev nr. 4

Nyhedsbrev. Viborgvej 130 9670 Løgstør Tlf. 9867 9200 info@logstorgolfklub.dk. Februar 2011 Nyhedsbrev nr. 4 Nyhedsbrev Viborgvej 130 9670 Løgstør Tlf. 9867 9200 info@logstorgolfklub.dk Februar 2011 Nyhedsbrev nr. 4 Kære medlemmer og gæster, som har tilmeldt jer nyhedsbreve fra Løgstør Golfklub. Med dette nyhedsbrev

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Formandsberetning 2013/2014 Nordvestjysk Golfklub

Formandsberetning 2013/2014 Nordvestjysk Golfklub Formandsberetning 2013/2014 Nordvestjysk Golfklub Indledning. Først vil jeg beskrive nogle ydre forhold, som vi ingen indflydelse har på, men som har betydning for drift af vores klub. Generel interesse

Læs mere

ClubFace. Indhold. Hovedsponsor:

ClubFace. Indhold. Hovedsponsor: Nr. 3 december 2010 18. årgang Indhold Formandens hjørne Golf uden for øen Greenkeeper golftur Flexmedlemsskab i Morsø Golfklub Seniorklubben Clubface - går online Hovedrengøring Nye redaktører søges Årets

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015. Til stede var 123 stemmeberettigede medlemmer. Hertil kom, at der var 4 fuldmagter. Inden generalforsamlingens start

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 1. Det er en glad og særdeles tilfreds bestyrelse, som atter kan fremlægge en positiv

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer Faaborg Golfklub December 2007 16. årg. nr. 5 LÆS OM... Kære medlemmer Valg til bestyrelsen Årsregnskab Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder Nyt fra Driverklubben Dameklubben

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere