Ole Toft Oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Toft Oktober - 2005"

Transkript

1 Medio november 2002, blev nedenfor viste beretning om Inge Toft s afl ivning offentliggjort, med opfordringen til hver enkelt læser: Tænk selv! Patientklagenævnet har nu den 25. august siden anmeldelsen den 22. september anvendt knap 3 år - eller helt præcist 1098 dage - truffet endelig AFGØRELSE, der præciserer, hvem der gjorde hvilke fejl - hvilket blev benægtet ved to møder afholdt på Gentofte Amts Sygehus, i dagene kort efter Inge Tofts afl ivning. Vicedirektør Niels H. Holländer og de to ansvarlige overlæger Carsten Tørholm og overlæge Ivar Heide Gøthgen var indkaldt og tilstede. Mødets formål var, at få oplyst: 1) hvilke behandlingsmæssige fejl, der var gjort på Gentofte Amts Sygehus - 2) påtale af misinformation og konstaterede fejl - 3) efterlyse den forsvundne dødsattest samt - 4) meddele ovennævnte ledelse, at Gentofte Amts Sygehus ville blive politianmeldt. På samme møde blev det af de to overlæger oplyst, at behandlingsforløbet efter deres lægelige vurdering var korrekt. Den Intensiv ansvarlige overlæge - Ivar Heide Gøthgen henviste til den omfattende dokumentation i sygeforløbet. Ved vor senere efterfølgende nøje gennemgang af dokumentationen, konstaterer vi pårørende, at der er sket fejl - både lægelig såvel som sygeplejemæssig, som nu tre år efter - af Patientklagenævntes defi nitive Afgørelse, er begrundede påtaler til henholdvis medicinsk afdeling og intensivafdelingen. Vor beretning fra 2002 og offentliggørelsen af den efterfølgende involverede dokumentation og afgørelse har fi re formål: Det første er, at belyse og vise, hvor galt det står til med patientbehandlingen - i Inge Toft s tilfælde - på Gentofte Amts Sygehus og på genoptræningscentret Tranehaven, hvor Inge Toft fejlagtigt blev visiteret til. Det andet formål er, at aktivere de øverste sundhedspolitiske systemer (Folketing og Amt(er)) og uddannelsesinstitutioner med et dokumenteret eksempel på de mange fatale behandlingsfejl, der konkret forekom i forbindelse med en tilsyneladende uskyldig udseende mindre fl ænge i en albue, der pga. sjusk i starten og undervejs i behandlingsforløbet medførte den senere beslutning om afl ivning. Det tredje formål er, at få identifi ceret, stoppet og korrigeret diverse personer, overlæger, reservelæger og øvrigt plejepersonale, der tilsidesætter vedtagne behandlingsprocedurer, eller blot er uvidende om deres fag, respektive ikke er ajourført lægefagligt og/eller medicinsk / plejemæssigt. Det fjerde formål - det aller-vigtigste - er, at sikre fl ere ældre medborgere således, at de undgår samme tragiske skæbne som Inge Toft. Tænk selv! Skrevet af pårørende: Ole- og Jesper Toft, Kronprinsessegade 26, København. Må vi præsentere Inge Toft - mor, svigermor, farmor, og oldemor. Tidligere lægesekretær på samme sygehus, som hun nu er død på. Inge Toft blev 84 år, var frisk, og klarede sig helt ved egen hjælp. Var aktiv og interesseret i verden omkring sig. Inge Toft var bl.a. medlem af Ældre Sagen, og deltog i mange arrangementer. Hun gik mange ture - specielt ved Øresund, hvor hun nød den langstrakte havudsigt, og naturens storhed. Inge Toft mistede i1977 sin elskede mand Flemming, der syv år tidligere var blevet fejlopereret, med et efterfølgende langt sygeforløb. Flemming Toft døde desværre som 64-årig. De nåede dog tilsidst, at få fem positive år sammen. Til salg - pr. 1. november Se iøvrigt internet: www ingetoft.dk kopier af journaler, politianmeldelse, anmeldelse til patientklagenævn m.m. Inge Toft s praktiske bolig på 85 m2 - med terrasse og lille have. Dette er en advarsel til alle ældre og specielt deres pårørende. (Burde også læses af KAS-Gentoftes personale.) Er Københavns Amtssygehus i Gentofte et dødshospital? Sådan forløb en frisk og aktiv 84-årig dames sidste 18 dage. Inge Toft solgte herefter sit store hus på 350 m 2,, og købte et overkommeligt dejligt lille hus med lidt have til, hvor familien og alle hendes veninder igennem årene, har haft mange meget hyggelige timer sammen. Familien, der nu består af to sønner Ole (58 år) og Jesper (56 år), er begge gift, og har tilsammen 5 børn, hvortil kommer 3 børnebørn, samt mange meget gode venner af familierne. Henover sommeren er der altid tradition for, at operakoncerten i Søndermarken bliver drøftet, og igen i år, blev det besluttet, at der skulle»reserveres«plads foran senen. Et vennepar tog den opgave på sig, og ankom adskillige timer før aftenens koncert - lørdag den, 10. august Klokken 17, var alle på vej til Søndermarken, spændte og forventningsfulde. Alt summede omkring familien - og stemningen var fyldt med glæde, lidt godt til maven, suppleret med lidt vin. En - kort beskrevet - fuldendt ramme, hvor bl.a. familien fra Israel med oldebarnet også var med. Omgivelserne, de smukke store ege- og bøgetræer, blev smukt oplyst af solen, der skabte en herlig lun sommeraften. Som det ses af billedet, ånder alt i idyl......ca. tre timer senere, kl , starter et mareridt med dødelig udgang... Søndermarken, lørdag, den 10. august -2002, klokken 18.30, Inge Toft nyder livet - med familien - yngste søn med oldebarn, barnebarn og nære venner. Denne beretning kan hentes på internettet: Sidtsnævnte forhold kan imidlertid ikke lade sig gøre, med mindre de tre førnævnte forhold er gjort. Det er derfor afgørende, at bl.a. denne sag - Inge Toft s behandlingsforløb - kortlægges og offentliggøres med henblik på at sikre, at hvad der blev forsøgt bevidst skjult, nu bliver synligt og kan bearbejdes. Dette kan herefter danne basis for efteruddannelse af personalet, så kvaliteten i udførelsen af det daglige sygehusarbejde, kan blive gjort rigtigt fra starten af et behandlingsforløb. Alle skal gøre deres indsats med omhu og pligtopfyldelse for at undgå, at arbejdspladsen får prædikatet og bliver betegnet værende: Et dødshospital. Kirke Værløsevej 16 - DK Værløse Tel: +(45) Fax: +(45) Mobil: +(45) Side 1 / 7

2 Der er noget rivende galt med behandlingen af en meget stor gruppe patienter. Vi har, siden vi startede denne kvalitetsundersøgelse - årsag/virkning og konsekvensundersøgelse, oplevet, at der blandt det involverede personale - lige fra øverste ansvarlige sygehusledelse, jurister, overlæger, reservelæger, sygeplejerseker og vikarer, er personale, der har dækket over fakta, ved misinformationer, fortielser af sandheder, midlertidig tab af hukommelse om de forskellige behandlingsmæssige forhold, som medførte, at vi pårørende, af læge Ivar Heide Gøthgen, blev tvunget til at træffe den nådesløse beslutning om, at afl ive vores moder Inge Toft, efter 18 dages sygepleje. Som pårørende har vi oplevet et behandlingsforløb, hvor vi helt fra starten af det 1ste besøg på Gentofte Amts Sygehus, den 10. august og efterfølgende, blev klar over, at der var noget aldeles galt med, hvad der foregik. Magtesløse måtte vi se vor allerkæreste blive systematisk afl ivet. Dette katastrofale behandlingsforløb medførte, at vi pårørende forberedte os til en konfrontation med dette syge hus - og sundhedssystem, med dets mange forskellige involverede ledere, læger og plejepersonale. Samme beretning blev lagt ud på Internettet, hvor hjemmesiden bl.a. fi ndes under søgemaskinen Jubii: Fejlbehandling. Den 1.ste august 2005 havde personer besøgt denne hjemmeside. Politiet blev involveret fra starten i september 2002, idet hospitalets offi cielle dødsanmeldelse til politiet, ikke var i overensstemmelse med det faktiske sygeforløb. Samme dødsattest var på mystisk vis forsvundet. Inge Toft s jordiske rester blev derfor forlangt obduceret, for bl.a. at udelukke unødvendige efterfølgende vurderinger/påstande om Inge Tofts almene sundhedstilstand. Embedslægen blev samtidig involveret i sagen. Den 22. september , blev sagen anmeldt til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Vi henvendte os til dagspressen - Berlingske Tidende, hvor vi ønskede en offentliggørelse af dette sygebehandlingsforløb. Journalisten, Trine Munk Pedersen, oplyste, at hendes forskellige lægekontakter og rådgivere, ud fra det rimelig omfattende udleverede materiale, ikke kunne se, at der var begået fejl. Herefter henvendte vi os til Ekstra Bladet, der fi k tilsvarende dokumentationsmateriale udleveret. Journalisten Morten Bruun valgte, at undersøge sagens forløb nøjere, og det blev efterfølgende besluttet at bringe artiklen som vist ovenfor. I denne måned - august er det som nævnt mere end 1098 dage siden, vi politianmeldte KAS-Gentofte og afl everede vor anmeldelse til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Vi har tålmodigt ventet på, at denne sag blev færdigbehandlet af de mange specialister, der er blevet involveret i opklaringen af, hvad der hændte og hvem, der fejlbehandlede Inge Toft i hendes sidste 18 dage på KAS-Gentofte. Som pårørende bad vi om fuld aktindsigt, og fi k naturligvis også dette, foranlediget af, at vi meget tidligt i Inge Toft s sygeforløb, kunne konstatere, at behandlingsforløbet ikke var, som det skulle være. Der måtte være noget gået galt. Vi har således modtaget kopier af, hvad vi var vidende om eksisterede vedrørende journaler på hospitalet. Visse journaler fi k vi med 5 måneders forsinkelse. Vi har senere modtaget al korrespondance fra og til Embedslægen, ligesom vi fra Patientklagenævnet, har modtaget de specialistudtalelser, der løbende er tilført sagens akter. Vi konstaterer nu, at Patientklagenævnets sagsbehandler Henrik Kristensen, i sin bearbejdning af vor klage med tilhørende informationer, på fl ere områder, har ignoreret respektive ændret væsentligt i vore faktuelle informationer og indsigelser/ påtaler, hvilket har medført, at Nævnets Afgørelse, dateret 25. august 2005, desværre bærer præg af faglig kammerateri, idet omskrivningerne i adskillige tilfælde udelader vigtige faktuelle informationer, der følgelig frikender afdelinger/læger etc. for påtaler. Vi er således ikke enige i fl ere af afgørelserne. Side 2 / 7

3 Nævnet har på syv klagepunkter truffet 11 afgørelser, som på fl ere punkter tager udgangspunkt i førnævnte omskrivninger, som vi gentagne gange - senest kommenteret den 7. juli d.å., har påtalt ikke er korrekte. Vi har noteret os dette, og konstaterer ligeledes, at denne sags handlingsforløb, udvikling og bedømmelse må karakteriseres, som groft krænkende over for patienten Inge Toft og de pårørende, der har oplevet et, på væsentlige områder, ganske andet behandlingsforløb. Inge Toft blev fejldiagnostiseret og fejlmedicineret, samtidig blev hendes nyrer overbelastet. Tilsidst endte hopitalsbehandlingen med, at hendes organer - nyrer, lever og hjerte - brød sammen. Inge Toft druknede bogstaveligt talt indefra, med mere end 12 liter for meget væske i kroppen, samtidig med, at den frygtede stafylokok Aurea havde fået 17 dage til eksplosivt at formere sig i, og totalforgiftede hende, hvorfor beslutningen den 26. august om afl ivning blev eksekveret, hvorefter Inge Toft s krop kollapsede to dage senere. For at gøre opmærksom på forholdene på KAS-Gentofte besluttede vi, at Inge Toft s katastrofale sygdoms- og behandlingsforløb, skulle publiseres til de relevante instanser, der direkte og indirekte er/har besluttende myndighed med hensyn til patientbehandling. Vor beretning blev i november 2002 fremsendt til: Sundhedsministeriet og ministeren. Folketingets Sundhedsudvalg - medlemmer og formand. Amtsrådsforeningen - medlemmer og formand. Københavns Amts Sygehusvæsen - direktion. Københavns Amts Sygehusudvalg - og formand samt borgmester. Hospitalerne under HS - Hvidovre og Rigshospitalet. Hospitalerne i: Ålborg, Århus, Vejle, Odense, Hillerød og Roskilde. Sygeplejeskolerne i Danmark. Dansk Sygeplejeråd. Dansk forening. Dansk Medicinsk Selskab. Foreningen af unge læger. Helse. Ældresagen. Vi opfordrede hver enkelt modtager til at: Tænke selv - Er Københavns Amts Sygehus et dødshospital? På Inge Toft s vegne og som vidner, skal vi hermed bekræfte svaret, der er et klart : Ja - desværre! Det er konstateret, at blandt de nedenfor nævnte involverede - sygehusledelsen, læger og plejepersonale m.fl., er der adskillige, der begik fejl, men fælles for a l l e er, at ingen - ikke een eneste - officielt - under opholdet på hospitalet, meddelte/informerede os pårørende om, at der var begået flere fejl - vel vidende, at alle, bl.a. fra de forskellige morgenkonferencer/møder og briefinger, vidste om det. Det skal dog oplyses, at 2 ansatte, på forskellige tidspunkter i behandlingsforløbet, opfordrede os til at klage over, hvad der var hændt, men samme to ville ikke kommentere hvorfor - det har vi så efterfølgende fundet forklaringen på! Inge Toft s 18 dages sygeforløb blev varetaget af mere end 57 fagpersoner, der var involveret i behandlingen, sygeplejen, og som mere eller mindre efterfølgende blev indraget i opklaringsarbejdet. KAS-Gentofte: Thomas Møller Thomsen Sygehus direktør (fratrådt) Henning Daugaard Sygehus direktør Niels H. Holländer Vicedirektør (fratrådt) Torben Laurén Vicedirektør Liselotte Wittendorff Sygehusjurist Ivar Heide Gøthgen Carsten Tørholm Bent Husum Ole Lamberg Poul Ejnar Jensen Thorbjørn G. Christiansen Lars Nielsen Gunnar Larsson Professor Carsten Laybourn Praktiserende læge Rikke Haahr Hansen studerende Lars A. G. Konradsen Michael B. Hansen AK B. Paaske Nana Balslev Niels Dreisler Thomas Rohde Layla Henry Abdulahad Simone Bjerregård Sneppen Mohammed Nassar Hasskov Carsten Stadeager Rikke Helsted Torben Lorentzen Anna Gert Jensen Klaus Harager Ebbe Langholz C. Kock Hansen Noemi B. Andersen Birgit Thage A. Ulrich D. Christensen Britta Jepsen Afdelingssygeplejerske Jytte Rønnow Jessen Oversygeplejerske Anne-Mette Midtgaard Oversygeplejerske Bengta Madsen Oversygeplejerske Lone Andersen Jesper Dradrach Marianne Grove Vikar # 5 Vikar-sygeplejerske Vikar # 6 (Jette Buchvardt) Vikar-sygeplejerske Vikar # 7 Vikar-sygeplejerske Lone Andersen Troels U. Carstensen Anne Rasmussen Vikar-sygeplejerske Merete H. Uldbjerg Susanne Steincke Hanne Dalsgaard Vikar # 12 Vikar-sygeplejerske Agnete Transø Schultz - under uddannelse til intensivsygeplejerske Tranehaven: Mikael Kristensen Bodil Raunkjær Merete Thorsen Helle Riber Edith Myrhøj Anne Marie Jensen Susanne Pedersen Lise Verner Larsen Christina Jensen lig chef Afdelingssygeplejerske Sygehjælper Sygehjælper Medicinstuderende Patientklagenævnet: Henrik Kristensen Sagsbehandler Morten Charles Aksel Otkjær Nielsen Lone Markussen Karen Vilsgaard Anni Andersen indstillet af Forbrugerrådet Lone Møller indstillet af Amtsrådsforeningen Side 3 / 7

4 Således foreligger Sundhedsvæsenets Patientklagenævns Afgørelse, afgjort på et møde den 25. august CPR-nr Den 25. august 2005 På baggrund af en sag rejst af har Patientklagenævnet på et møde truffet følgende: AFGØRELSE Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrativ overlæge Carsten Tørholm for sin manglende udfærdigelse af en instruks for den lægestuderende, som behandlede Inge Toft den 10. august 2002 på skadestuen, Amtssygehuset i Gentofte, jf. lægelovens 6. Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge Niels Dreisler for hans behandling af Inge Toft den 20. august 2002 på medicinsk afdeling, Gentofte Amtssygehus jf. lægelovens 6. Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske Jette Buchvardt for hendes behandling af Inge Toft den 22.og 23. august 2002 på intensiv afdeling Gentofte Amtssygehus, jf. lov om sygeplejersker 5, stk 1. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske Marianne Grove for hendes behandling af Inge Toft den 10. august 2002 på skadestuen, Amtssygehuset i Gentofte, jf. lov om sygeplejersker 5, stk 1. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge Carsten Laybourn for hans behandling af Inge Toft den 12. august 2002, jf. lægelovens 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på ortopædkirurgisk afdeling, Gentofte Amtssygehus, der var involveret i behandlingen af Inge Tofte i perioden fra 12. til den 15. august 2002, lægelovens 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker på Geriatrisk behandlingscenter, Tranehaven, der var involveret i plejen og behandlingen af Inge Toft i perioden fra den 15. til den 20. august 2002, jf. lov om sygeplejersker 5, stk 1. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge Bodil Raunkjær for hendes behandling af Inge Toft i den 19. og 20. august på Geriatrisk behandlingscenter, Tranehaven, jf. lægelovens 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på intensiv afdeling, Gentofte Amtssygehus, der var involveret i behandlingen af Inge Toft fra den 21. til den 28. august 2002, lægelovens 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på intensiv afdeling, Gentofte Amtssygehus, der var involveret i informationen af Inge Tofts pårørende i perioden fra den 21. til den 25. august 2002, jf. lov om patienters retsstilling 7. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske Agnete T. Schultz for hendes behandling af Inge Toft den 23. august 2002 på intensiv afdeling, Gentofte Amtssygehus, jf. lov om sygeplejersker 5, stk 1. Som oplyst, er vi pårørende ikke enige i disse afgørelser. Vi har til hvert punkt nøje beskrevet, hvad der foregik, hvilket i adskillige forhold, er ignoreret respektive ændret uden vor involvens eller accept. Vi har således taget AFGØRELSEN til efterretning under protest. Side 4 / 7

5 Kopi af indledende breve i sagen - Inge Toft Ledende afd.sygeplejerske Britta Jepsen påstår/meddeler, at Intensivafdelingens sygeplejersker har handlet korrekt. Imidlertid er det i samme journal materiale/dokumentation, der blev udleveret af overlæge Ivar Heide Gøthgen - vi - de pårørende konstaterer, at der er begået sygeplejemæssige fejl! Patientklagenævnet har fundet grundlag for at kritisere intensivsygeplejerske Jette Buchvardt for hendes behandling af Inge Toft på intensivafdelingen. Ansvarlig overlæge Ivar Heide Gøthgen, intensivafdelingen meddeler entydigt, at intensivafdelingens læger behandlede Inge Toft efter afdelingens sædvanlige retningslinier - og henviser til den omfattende dokumentation - hvoraf det fremgår, at der er sket fejl. Ivar Heide Gøthgen tilbageholdt sit kendskab til Intensivsygeplejerskens identifi cerede fejl, hvor en sygeplejerske påtaler fejlmedicinering, hvor lægereaktion først aktiveres med mange timers forsinkelse. Korrigering af fejlmedicinering må kun foretages af intensiv læge. Ligeledes blev intensiv sygeplejerske Jette Buchvardts fejl ej oplyst. Tilsvarende forhold gør sig gældende mht. fejldiagnose i medicinsk afdeling den 20. august Nævnet fi nder ikke grundlag for at kritisere denne praksis! Side 5 / 7

6 Nu kan den enkelte medborger - såvel som ansatte i sundhedssektoren, få indblik i, hvad en lille fl ænge, 2,5 cm lang og 5 mm dyb, på højre albue, der ikke blev behandlet med omhu, rettidigt og læge- og sygeplejemæssig korrekt, udviklede sig til en 3x3 cm og lige så dyb stafylokokbetændt byld af typen Aurea. Vor påstand -»Ja, Gentofte Amts Sygehus er et dødshospital«- men det er bestemt ikke vort ønske! Vi er meget vel klar over, at der, rundt på de mange afdelinger, er mange dygtige og meget engagerede og faglig kompetente medarbejdere - læger, sygeplejersker og øvrigt personale, der alle, efter omstændighederne, gør en insats for, at hjælpe vore syge medmennesker bedst muligt - de er bestemt også at fi nde på Gentofte Amtssygehus. Imidlertid er der ingen, der får ros for det, de er ansat til at gøre - dog med den undtalese, at når der ydes mere end det, der er forventet/aftalt, da refl ekteres dette omgående meget positivt af omgivelserne. Vor familie har nu fået afl ivet hele vor ældre generation efter kontakt med sygehusvæsenets læger og sygeplejersker: Flemming Toft - blev fejlopereret, hvor man samtidig glemte en tampon - døde af fejlbehandlingen som 64-årig. Inge Toft - gift med Flemming Toft - faldt og fi k en lille fl ænge på albue og dobbeltbrud af skamben - blev ligeledes fejlbehandlet med døden til følge. Kirsten Toft Eriksen - Flemming Tofts søster, deltog uinformeret i blindforsøg ifb. med brystkræft - døde som 63-årig. Sygehusvæsnets snavsede hænder og ugerninger, skal stoppes. Det ville være derfor være værdifuldt om fl ere pårørende vil gøre en lignende indsats, for at påvise yderligere fejl, for systemet har jo vist, at det ikke kan klare det indefra. Som borgere i dette samfund, skal vi stille krav om ændring af læge- og pleje kvaliteten. Vor glade friske og raske Inge Toft - mor, farmor, mormor, oldemor, som altid var en aktiv solstråle for sine venner/veninder, hun betalte den højeste pris, der kan betales - sit liv, da hun søgte hjælp blandt sine tidligere kolleger, og blev givet den laveste kvalitet, der efterfølgende blev bortforklaret og forsøgt skjult. Sådan må og skal det ikke være. Vi har derfor nu taget fat om denne sags svineri og gjort det meste synligt... tror vi!? - nu skal de ansvarlige tage fat på deres del - at få rettet på forholdene ved de forskellige ansatte, der var dårlige til deres job overfor Inge Toft. Har disse tre års fi ght været indsatsen værd, kan du spørge? Mit svar er: Ja - det har været»det«værd, men det har sin pris! Fra starten af sygeforløbet blev det klart, at der var noget galt. Trods diverse afvisninger/bortforklaringer fastholdt vi, at denne sag skal opklares - og som nævnt i artiklen, den 2nd november 2002, i Ekstra Bladet, opfordrede vi fra starten sygehuset med følgende overskrift:»indrøm dog jeres fejl«. Det ville sygehuset ansvarlige ledere ikke - vel vidende, at alle vidste, at der var begået fejl. Forsøget på at misinformere lykkedes ikke. Tilsidst kom det frem, at man begik fejl! Ekstra Bladet, 1. oktober 2005 Artiklen kan læses på internettet: Vi er fuldt ud klar over, at den»kritik«/påtale som lægerne og sygeplejersken har modtaget fra Patientklagenævnet - er en kort skrivelse, der dumper ind af døren. Den tilskrives ikke nogen større betydning/konsekvens - m e n, den enkelte er nu klar over, at der er attention på vedkommende - ikke blot fra ledelser og kolleger - men der er sandelig også fra den øvrige offentlighed, interesse om den enkeltes faglige kvalitet og formåen. Kommende patienters valg af læge/sygeplersker såvel som hospitalsvalg, vil i fremtiden blive med øget fokus på den enkeltes personlige faglige præstationer og behandlingsresultater, hvor»en ren log-bog«er en nødvendighed. Denne meget tidskrævende patientklagesag, er nu defi nitiv afgjort. Sagens mange forskellige dokumenter/udtalelser samt Patientklagenævnets AFGØRELSE vil, i løbet af de kommende måneder, blive arkiveret og offentliggjort - på internettets adresse: Side 6 / 7

7 Vi har konstateret, at Gentofte Amts Sygehus har iklædt sig et nyt image:»det Ny Gentofte«. På 1,5 år er det lykkedes, at vende den meget negative patientvurdering - påstås det! Samtidig bruger ledelsen ord som: Fremtidens behandling til fremtidens patienter. Vi finder ligeledes betegnelser som: Knalddygtige medarbejdere - måske kunne dette udsagn yderligere forstærkes ved ordet: Knaldhamrende-dygtige?! Spørgsmålet er så, tror vi på det? Et universitets-hospital og uddannelsesinstitution, hvor patienterne typisk lades alene til de meget forskellige læge- og intensivstuderende og tilfældige tilkaldte vikarer, der ofte er uden erfarent tilsyn/kontrol - det vil vi ikke acceptere! H.C.Andersen fejres i år - kejserens nye klæder er højaktuel - ikke blot inden for medie- og underholdningsbranchen men, at vi også skal opleve eventyrlige anekdoter tilpasset dette syge-husvæsen, hvor patienterne udsættes for det samme personale, der begik fejl på fejl, og som nu blot er blevet»klædt på i de nye klæder«, det er for meget. Det er simpelthen ikke troværdigt! Det vi borgere (arbejdsgivere og bidragsydere) og patienter ønsker er, et nutidigt - opdateret og kontrolleret behandingsniveau, hvor det er muligt, at blive udskrevet i levende live. Mere end patienter bliver årligt fejlbehandlet i det danske sygehusvæsen. Heraf får ca personer alvorlige mén at leve med resten af livet. Det anslås endvidere - ifølge Patientforeningen Danmark s oplysninger, at omkring personer årligt dør af disse fejlbehandlinger. På blot fem år afl ives således uskyldige medmennesker - og dette får stadig lov til at fortsætte! Samtidig rystes og fordømmer vort lille samfund»11-september«og andre voldsomme udenlandske begivenheder, der kræver menneskeliv - det skal vi naturligvis også - men måske skulle vort sundhedssytem nu tage fat på deres egen menneskeskabte»katastrofe«: døde, og foretage en gennemgribende og meget grundig»hovedrengøring«af vort sundhedssystems manglende færdigheder, moral, holdninger, respekt for medmennesker og etik. Til dem - der udførte dårlig kvalitet - ikke kun overfor Inge Toft - men også de mange andre medborgere, du skal huske på levereglen: Behandl andre som du selv ønsker at blive behandlet! - med omhu, og rettidigt - det er kvalitet - og det forlanger vi! Du kan ikke hjælpe Inge Toft, det er for sent, men du kan ved din personlige indsats - stor eller lille - yderligere medvirke til, at bringe orden i sundhedssystemet - det opfordrer vi dig til! Med venlig hilsen Side 7 / 7

Patientombuddet. Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed. Patientombuddet. Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist

Patientombuddet. Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed. Patientombuddet. Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed Temadag i Dansk Sygeplejeråd, 24. oktober 2011 Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist Klage over sundhedsvæsenet Faglig virksomhed Service

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tal og farver i pilene refererer til vores bemærkninger til Jakob Axel Nielsens svar til Sundhedsudvalget.

Tal og farver i pilene refererer til vores bemærkninger til Jakob Axel Nielsens svar til Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget 008-09 L 55 Bilag 5 Offentligt Bedsteforældrenes bemærkninger til Jakob Axel Nielsens besvarelse af Sundhedsudvalgets spørgsmål (bilag 4) ad L 55. - Sundhedsudvalgets spørgsmål blev stillet

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Hvordan kan politiet leve med det? (Hanne Petersen)

Hvordan kan politiet leve med det? (Hanne Petersen) Citat: Hvordan kan politiet leve med det? (Hanne Petersen) Justitsministeren Klagesagen over Politiets embedsførelse i Rønnei-sagen Sagsforløb: Justitsministeren Sagsnr. 2010-2002/010-030. Dato Hændelse

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Kære Jer, Hermed et nyhedsbrev fra alle os til alle Jer! Arrangementer forår/sommer 2015 Sædvanen tro er der i slutningen af foråret og starten af sommeren en række

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Det er en smal sag at få en recept på p-piller af lægen. Alligevel det er en god idé selv at have sine fakta på plads omkring præventionen, inden man

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge.

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge. Sekretariatet Sekretariat for formand og koncerndirektion POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Sagsbeh..: LJ/SEK Dato: 14. juni

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v. Vejfest 2012. Stemning vist på 24 lysbilleder

Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v. Vejfest 2012. Stemning vist på 24 lysbilleder Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v. Vejfest 2012 Stemning vist på 24 lysbilleder Forberedelse lørdag. En pause med en kold fadøl på terrassen af Solvænget 11 Morten Kroon, Dorte Lützen,

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Sag 2015-09: Emilie, Helle og Henrik Kampmann-Lassen klager over berider Jørgen Olsens adfærd i forbindelse med indøvning af piaff

Sag 2015-09: Emilie, Helle og Henrik Kampmann-Lassen klager over berider Jørgen Olsens adfærd i forbindelse med indøvning af piaff J.nr. 2015-09 Sag 2015-09: Emilie, Helle og Henrik Kampmann-Lassen klager over berider Jørgen Olsens adfærd i forbindelse med indøvning af piaff BAGGRUND Disciplinærudvalget modtog den 6. september 2015

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003.

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003. Kendelse af 15. februar 2005. (J.nr. 04-61.121) Afgift for for sent indsendt årsregnskab ikke eftergivet. Nugældende årsregnskabslovs 152 (Lars Holtug, Poul Østergaard Mortensen og Jan Uffe Rasmussen)

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl. 13.30 v. formanden Birger Rasmussen Jeg vil starte med, at nævne den bestyrelse der har deltaget i arbejdet siden sidste årsmøde. Steen Thomsen Marleen Hansen

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 606 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 19.

Besvarelse af spørgsmål nr. 606 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 19. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 606 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 20. september 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2007-12160-94 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Leif Gade Heller, Steffen Bargholz, Mogens Olsen,

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen.

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen. Drabschefs udtalelser til dagblad i sag om forsvunden kvinde I forbindelse med to efterlysninger af en ung kvinde der var forsvundet og frygtedes dræbt, gav drabschefen oplysninger til pressen om kvindens

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand 110 067. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Er Københavns Amtssygehus i Gentofte et dødshospital?

Er Københavns Amtssygehus i Gentofte et dødshospital? Tænk selv! Skrevet af pårørende: Ole- og Jesper Toft, Kronprinsessegade 26, København. Dette er en advarsel til alle ældre og specielt deres pårørende. (Burde også læses af KAS-Gentoftes personale.) Er

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere