FORSTÅ Implementering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSTÅ Implementering"

Transkript

1 FORSTÅ Implementering

2 Implementering Afgrænsning Forståelsesramme Cases - USA - Skotland - Sverige Perspektivering

3 Afgrænsning til genoptræning Patientkufferten Sår i Syd Kol-kuffert Telekat Veterans Health Administration West Lothian Västerås TELESUNDHED CASES I FORHOLD TIL IMPLEMENTERING NETVÆRKS- PROJEKTER UNIK Lev Vel RobotCluster

4 Afgrænsning Implementering i bund Antal mennesker hvortil systemet er udrullet Anvendelsesperiode og erfaringsindsamling Variation i fokus og teknologi Erfaring udenfor Danmark

5 Forståelsesramme ICT & Ageing (2010) - European Study on Users, Markets and Technologies TELESUNDHED ALARM OG PEJLESYSTEMER Forblive i eget hjem så længe som muligt Reducere/målrette behovet for menneskelige ressourcer Forbedre livskvalitet for ældre, personer med særlige behov og pårørende TELEMEDICIN Forbedre forvaltningen af kroniske sygdomme Patient empowerment og forbedring af livskvalitet hos personer, der lever med en sygdom Reducere udgifter i sundhedssystemet

6 Forståelsesramme ICT & Ageing (2010) - European Study on Users, Markets and Technologies TELESUNDHED ALARM OG PEJLESYSTEMER 1. generation mainstream i Europa 2. generation Storbritanien, USA og Finland 3. Generation Pilot eksempler bl.a. i Storbritannien TELEMEDICIN Langt mindre mainstream sammenlignet med 1. generation Alarm og Pejling Bedste eksempler findes i USA og Japan Mange lokale (pilot) tiltag bl.a. i de nordiske lande

7 Forståelsesramme It is sometimes difficult to draw a clear distinction between what constitutes a mainstream implementation as opposed to a substantial real-world trial. ICT & Ageing

8 Forståelsesramme Brøndum & Fliess (2012) Foranalyse af generelle rammevilkår for velfærdsteknologi 5 emner: Generelle rammevilkår for velfærdsteknologi Specifikke juridiske rammer Organisationers forandringsevne Fagprofessionelles parathed Brugernes (borgernes) parathed

9 Forståelsesramme Barrierer og opmærksomhedspunkter FAGPROFESSIONELLE Det er en udfordring, at de fagprofessionelle ikke i tilstrækkelig grad er medspillere i udviklingen og implementeringen af velfærds teknologiske løsninger BORGERNE Der er ikke i tilstrækklig grad fokus på at italesætte brugernes styrkede empowerment som følge af velfærdsteknologiske løsninger

10 Cases USA, Veterans Health Administration Skotland, West Lothian Sverige, Västerås

11 Cases Veterans Health Administration USA Telemedicin Implementering i bund ( ) West Lothian Scotland Alarm og pejlesystem Implementering i bund (4.000+) Västerås Sverige Brugercentreret telesundhed Pilot - mål: 300+ personer i 2014.

12 CASE US Veterans Health Administration Home Telehealth

13 CASE: US Veterans Health Administration Baggrund Veterans Health Administration (VHA) er en del af Department of Veteran affairs. VHA servicerer 23 mil. veteraner i USA (2009) erne - fokus flyttes fra hospitaler og mod patient-centreret pleje og forebyggelse samt bedre forvaltning af kronikere. Best value care - systematiske målinger og forbedringer samt offentlig fejlrapportering, 40% af veteraner bor i svært tilgængelige landområder - virtual healthcare bliver centralt. Efter et pilot projekt dannes Care Coordination/Home Telehealth programmet. Home Care programmet er i dag det største telemedicin program i verden med patienter i Mission: To provide the right care in the right place at the right time through the effective, cost-effective and appropriate use of health information and telecommunications technologies Piloter blev lanceret fra 1999 og frem og man finder betragtlige besparelser. Læringerne integreres i et nationalt implementeringsprogram som igangsættes i under navnet Home telehealth. Programmet financieres og defineres nationalt med lokale care coordinator teams, som håndterer patienterne i de enkelte regioner. Telehealth er integreret med en elektronisk patient journal.

14 CASE: US Veterans Health Administration Hvordan virker det? Real-Time Clinic Based Video Telehealth Home Telehealth Store-and-Forward Telehealth

15 CASE: US Veterans Health Administration Hvordan virker det? 2004 Målgruppe: Patienter udenfor institutioner 3 eller flere problemer i det daglige liv $ omkostninger pr. år./ omfattende behov for pleje Risiko for placering på plejehjem Fem sygdomme: Hjertesvigt KOL Forhøjet blodtryk Sukkersyge Post traumatisk stress syndrom Fælles behandlingsspor defineres, vurderes og fastlægges centralt og best practice adopteres lokalt. Sporene dækker nu også over to eller tre kombinerede tilstande - holistisk behandling Specialiserede programmer tilføjes med fokus på bl.a. depression, palliation og forebyggelse. Mål: Expert patients

16 CASE: US Veterans Health Administration

17 CASE: US Veterans Health Administration

18 CASE: US Veterans Health Administration Effekt 50% vækst i antal patienter pr år over to år (2012) 40% reduktion i bed days of care siden 2005 Færre indlæggelser 80% patient tilfredshed Fagprofessionelle Monitorering af patienter er en dedikeret rolle Omfangsrig træning og uddannelse samt dannelse af fagfællesskaber sikrer dedikation Klar følelse af at holde patienter ude af plejehjem og hospitaler som motivation Forværring af tilstand kan forudses inden det bliver kritisk. Borgerne Af de patienter, der tilbydes deltagelse i programmet, fortrækker kun 10% det traditionelle personlige fremmøde Kortere afstande til behandling Kontrol over sygdommen og eget liv i eget hjem Støtte og support fremfor pleje - sikkerhedsfølelse Patienter, der har stået overfor en forflyttelse til plejehjem, kan pludselig klare sig selv Pårørende Større frihed, færre bekymringer og større overskud

19 CASE: US Veterans Health Administration Opsamling Teknologi er et middel til at nå målet - ikke omdrejningspunktet for initiativet Re-design af de eksisterende processer Deling af best practice og systematisk bevisførelse Clinical champions er afgørende for den kulturelle omstilling Stort fokus på træning Stærk IT infrastruktur Standardisering af nøgleelementer i programmet

20 CASE Skotland, West Lothian Home Safety Telecare Service

21 CASE: West Lothian, Skotland Home Safety Telecare Service Baggrund Politisk fokus på Care at home i Skotland herunder bedre service udbud, større fleksibilitet og samarbejde mellem health, housing and social care services. Et initiativ er én samlet udredning, som fundament for alle parter. Opening Doors for Older People (ODOP) programmet lanceres i 1999 visionen var fra starten at gøre smart technology bredt tilgængeligt, og ikke kun målrettet borgere med specielle behov. Fokus flytter fra plejehjem til folks eget hjem der bygges flere ældre boliger, men først og fremmest ser man på at (re)designe services i borgerens eget hjem. A - Housing with Care - Plejehjem lukkes og erstattes af nye beboelser med smart tech. B - Smart Tech at Home - Modifikation af eksisterende hjem. Home Safety Service er et nøgleelement! Fra pilot projekt med 75 husstande, til fuld udrulning til alle 60+ år samt andre udsatte borgere. 2010/11: hustande. Systemet er i høj grad bygget op omkring frivillige plejere (pårørende og venner) 1 ud af 8 personer er frivillig plejer (pleje pårørende) i UK Frivillige plejere sparer UK for 87 mia. pr. år ¼ af de frivillige er over 65

22 BORGER CASE: West Lothian, Skotland Home Safety Telecare Service Hvordan virker det? SENSORER - Bevægelse - Oversvømmelse Respons fra nøgleholder eller redningstjeneste Sensor eller borger trigger alarm SENSORER - Træk snor - Epilepsi - Inkontinens - Seng anvendelse - Pude alarm SOVE- VÆRELSE KØKKEN BADE- VÆRELSE STUE TRAPPER, ENTRE OG DØR SENSORER - Røgalarm - Bevægelse - Falsk alarm knap - Bolig forlades/ dør åben - Fald alarm Operatør handler på bagrund af patient profil Monitoreringscenter modtager alarm Lifeline home unit sender alarm SENSORER - Trykknapsalarm - Gas - Ekstrem temperatur SENSORER - Lyd og lys alarm - Kulilte - Stol anvendelse BORGER

23 CASE: West Lothian, Skotland Home Safety Telecare Service Hvordan virker det?

24 CASE: West Lothian, Skotland Home Safety Telecare Service

25 CASE: West Lothian, Skotland Home Safety Telecare Service Effekt Betragtelige besparelser på antal care hours samt sengedage på hospital herunder eliminering af patienter, der venter på udskrivning Ved fald uheld i West Lothian er responstiden i gennemsnit på 22 minutter sammenlignet med 4 timer i Skotland generelt (2009) Tid på plejehjem faldet fra 38 mdr I 2002 til 9,5 mdr i 2010 Borgerne De ældre genvinder deres identitet, uafhængighed og selvstændighed - føler sig sikre Større selvtillid og mindre frygt for fald ulykker Borgeren ses som individ ikke som sygdom eller handikap Fagprofessionelle Fra at passe til at støtte - når der er behov! En stærk følelse af at være pionerer og stort ejerskab for projektet pga. tidlig involvering Retning er givet og der er ikke tvivl om formål og sammenhæng med strategi og initiativer. Tværfaglige fleksible teams (Pleje-)Pårørende Ro i sindet - mindre angst og nervøsitet Mere frihed Træning og fællesskab

26 CASE: West Lothian, Skotland Home Safety Telecare Service Opsamling Overordnet strategisk retning Nytænkning af hele service setuppet - ikke blot brug af ny teknologi i en eksisterende model Færre timeskemaer og mere fleksibilitet Kompetenceopbygning hos de ældre Større følelse af sikkerhed Plejepårørende med større overskud

27 CASE Sverige, Västerås Brugercentreret telesundhed

28 CASE: Sverige, Västerås Baggrund Interessen for at forbedre plejer og omsorgsarbejdet med Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er stigende i Sverige. Västerås har en demografisk udfordring. Et projekt, som skal mindske udgifter eller bremse omkostningsstigningen startes i Målet er en e-hjemmepleje til borgere i eget hjem, som er bevilget hjemmepleje eller anden støtte. Læringer fra tidligere projekter har resulteret i en beslutning om implementerng af e-hemtjänst fra januar Nøglefaktorer: Et etisk udgangspunkt samt en vefungerende samarbejdsmodel Tydeligt brugerperspektiv fra starten. Borgere og ansatte anses som eksperter. Spørgsmålet er ikke om men hvad... Klare svar på spørgsmålene: Hvorfor velfærdsteknologi? hvad vil vi opnå? Hvem skaber vi værdi for? Projektets mål er bedre omsorg med højere kvalitet, hvor individuelle behov tilgodeses og bidrager til øget frihed gennem brug af IKT. Der skelnes mellem individnytte og samfundsnytte, således at projektet fokuserer på at løsningen bevarer eller forbedrer borgerens: Tryghed, Delagtighed, Selvstændighed Tilgængelighed

29 CASE: Sverige, Västerås Hvordan virker det? Løsningen sikrer at man som borger kan få adgang til IKT uden at blive låst fast af teknik og tid - individuelt og flexibel tilpasning efter behov Buffet - ikke dagens ret!

30 CASE: Sverige, Västerås Hvordan virker det?

31 CASE: Sverige, Västerås Effekt Ressourcebesparelser: Flere kan få støtte med et uforandret antal medarbejdere Hver investeret krone i projektet giver 5 tilbage Økonomiske besparelser beregnet ved: Mindre transport ud til brugerne Kortere indsatstider hos borgerne Bedre interaktion med naturlige og sociale netværk Borgerne Positiv feed back fra borgere og pårørende som oplever bedre omsorg og øget livskvalitet hvor individuelle behov tilgodeses og IKT bidrager til øget frihed Fagprofessionelle Samme mulighed for uddannelse Fra gennemgangsjob til fastholdelse af medarbejdere? Nettobesparelser v/300 brugere 5.7 M.kr. og < 20.6 M.kr årligt - alt efter beregningsmodel

32 CASE: Sverige, Västerås Opsamling E-tjänst er en slags forretningsmodel, som sætter alle parter i spil Det kræver: Tydelig ledelse og at ansvarsfordelingen kan sættes i skred på tværs af regelsystemer og rollefordeling Nye forudsætninger og uddannelse af alle At man overvinder barrierer og arbejder med attituden gennem den centrale projektledelse og gennem medierne At man involverer juridiske og etiske udfordringer ang. etik, økonomi og samarbejdsformer, politik Man får: En optimering af hjemmeplejen som arbejdsplads, som kan tiltrække en mere divers arbejdsstyrke Et tydeligt brugerperspektiv, som skaber fremgang for velfærdsteknologi Et klart svar på, hvad velfærdsteknologi er, hvad der er opnået, og hvordan det har påvirket brugere og deres pårørende At man er klar til at påvirke samfundet

33 Perspektivering Teknologi er blot et middel - behovet bør være udgangspunktet og man bør tænke i re-design af eksisterende processer. Hvert projekt bør være en del af en overordnet retning/strategi. Tidlig involvering af de fagprofessionelle giver større buy-in. Måling, evaluering og deling. Kompetenceopbygning hos de ældre medfører betragtlige besparelser for systemet. De pårørende er lige så store vindere.

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Velfærdsteknologi på verdensplan. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune

Velfærdsteknologi på verdensplan. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Velfærdsteknologi på verdensplan Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Desk Research Velfærdsteknologi på verdensplan Denne undersøgelse, er lavet af udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk er udgivet af, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Hjemmeside: www.itst.dk Publikationen udleveres gratis, så længe lager

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere