MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEET FOR SAMTIDSKUNST"

Transkript

1 MUSEET FOR SAMTIDSKUNST ÅRSBERETNING 2011

2 FORORD 2011 var et meget aktivt år med mange igangsatte udstillinger og projekter. Learning Museum blev påbegyndt med et milliontilskud fra Kulturarvsstyrelsen, lige som MFSK Online, det netbaserede udstillingsprojekt, også modtog støtte af Kulturarvsstyrelsen. Fra samme sted modtog vi en delfinansiering til frikøb af Mads Kullberg, der blev tildelt en erhvervsph.d. af forsknings- og innovationsstyrelsen i et samarbejde mellem museet og Københavns Universitet. Den store støtte fra Kulturarvsstyrelsen, der supplerer vores faste tilskud, er et tydeligt tegn på den tendens, som museer i stigende grad oplever: nemlig at det er de eksterne puljer, der gør det muligt at realisere vores projekter og initiativer. De ekstra statslige tilskud er afgørende for aktivitetsniveauet i det hele taget, mens de faste tilskud udgør et basistilskud, der basalt set blot får tingene til at løbe rundt. Museet modtager desuden ofte tilskud fra Kunstrådets billedkunstudvalg til de enkelte udstillingsprojekter, hvilket først og fremmest gør det muligt for os at realisere udstillinger på et professionelt niveau. I 2011 modtog vi desuden også en del støtte fra private fonde og man kan kun konkludere, at fondsvirkeligheden i den grad også har nået Museet for Samtidskunst. Museet fordoblede næsten det årlige budget i Det kan vi glæde os over, men vi bør have for øje, at det ikke nødvendigvis vil ske hvert år i fremtiden. Med ph.d. tildelingen fik museet opfyldt et længe næret ønske om at styrke forskningsområdet. Idet vi arbejder med den nyeste kunst, arbejder vi i et smalt felt, men også et felt, hvor der er behov for såvel forskning som formidling. Dette sker bl.a. også i vores udstillinger og arrangementer. Museet søsatte festivalen ACTS Festival for Performativ Kunst som skal profilere museets arbejde med den tværgående og flygtige kunst både formidlingsmæssigt og forskningsmæssigt. Learning Museum kom godt i gang og forsætter museets undersøgende og progressive arbejde indenfor museumsundervisning og samarbejde med skoler og uddannelser. Museet satte i 2011 yderligere fokus på markedsføring. Museet tilstræber en mere konsistent markedsføring og vægter annoncering samt præsentation af vores aktiviteter. Målet er at øge kendskabet til museet og dets arbejde og tiltrække mere publikum. Museet har desuden også fokus på publikumsudvikling bl.a. undersøger vi mulighederne for erhvervsarrangementer og andre tilbud til voksengrupper. I det hele taget har 2011 været et år for nye tiltag. Museet er i gang med en positiv udvikling som museumsinstitution, som forhåbentlig vil bære frugt i fremtiden. Museet har i 2011 også fået nye bestyrelsesmedlemmer udpeget af museet nye udpegningsfora, som skal være med til at styrke museet på alle områder. Vi befinder os i en forandringsproces, der skal gøre museet i stand til at leve op til nutidens krav til museal virksomhed. Museet skal finde sin plads i et felt, hvor vi skal kunne gøre en forskel i forhold til formidling af samtidskunst til et bredere publikum og spille en vigtig rolle i det kunstmuseale landskab. 1

3 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Museets virksomhedsoplysninger 1.1. Bestyrelsen 1.2. Ansatte 2. Formål og ansvarsområde 3. Nøgletal 4. Samling 5. Forskning 6. Udstillinger og formidling 7. Undervisning (herunder Learning Museum, særligt bilag) 8. Samarbejdsprojekter med andre institutioner og organisationer 9. Markedsføring (herunder presse, særligt bilag) 10. Teknik og inventar 11. Boghandel 12. Klub Samtidskunst 13. Fonde og sponsorer 14. Ansattes bidrag til publikationer, deltagelse i seminarer og workshops, rejser, m.v. 2

4 1. MUSEETS VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Den selvejende institution Museet for Samtidskunst - ord, billed, lyd Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Tlf: BESTYRELSE Museumsdirektør Frank Birkebæk, formand Byrådsmedlem Birgit Pedersen, næstformand Adm. direktør Henrik Rasmussen Professor Ann Lislegaard Institutleder Martin Bayer Jurist Birgitte Strømgaard Tilforordnede Restauratør Jens-Peter Brask Kulturchef Poul Knopp Damkjær Revision: 1.2. ANSATTE Fastansatte: Sanne Kofod Olsen, museumsdirektør Tine Seligmann, museumsinspektør med særligt ansvar for undervisning (herunder projektledelse af Learning Museum) Enrico Passetti, museumsinspektør med særligt ansvar for udstillingsproduktion, boghandel og filmprogram Mads Kullberg, museumsinspektør med særligt ansvar for forskning, samling og formidling (frikøbt til phd-studium) Helle Bjerggaard Johansen, museumskoordinator Lars Buhl, regnskabsfører Projektansatte/tidsbegrænsede ansættelser: Mette Truberg Jensen, museumsinspektør med særligt ansvar for formidling (herunder udstillinger) Tina Mariane Krogh Madsen, museumsinspektør med særligt ansvar for samling og onlineudstillinger (fra december 2011) Laura Elkjær, museumsinspektør med særligt ansvar for undervisning til børn og unge Løntilskudsansatte: Samuel Willis Nielsen, løntilskud (indtil juni 2011) Tina Mariane Krogh Madsen, løntilskud (indtil december 2011) Helen Nishijo Andersen, løntilskud (fra juni 2011) 3

5 Vagter og omvisere: Samuel Willis Nielsen (vagt) Susanne Stilling Frederiksen (vagt) Sandra Anna Boss Permin (vagt og omviser) Sisse Hoffmann (vagt og omviser) Tina Mariane Krogh Madsen (vagt) Line Rædkjær Poulsen (vagt, indtil juni 2011) Jette Riedlin (vagt, indtil juni 2011) Witta Kiessling Jensen (vagt) Annelise Hockenhull (vagt, indtil juni 2011) 4

6 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE Museet for Samtidskunst er et statsanerkendt kunstmuseum og bliver drevet efter gældende lov og normer for et statsanerkendt museum. Museet for Samtidskunst er en selvejende institution, der modtager tilskud fra kommune og stat. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse samtidskunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Museet vil gennem sit arbejde virke for en dokumentation og sikring af landets kulturarv og belyse tilstande og forandringer indenfor kunsthistorien. Museet vil tillige relatere sit virkeområde til relevante udenlandske udviklinger såvel inden for den vesteuropæiske kulturkreds som videre ud. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet for Samtidskunst er oprettet i 1991 og er statsanerkendt siden NØGLETAL Besøgstal 2011: Besøgende på hjemmeside: Besøgende Global View + Doxnights: 4032 Skoleomvisninger: 49 Skolegrupper generelt: 98 Lærernetværk: 443 Studerende og skolesøgende børn: 7818 Nøgletal Besøgende i alt Hjemmesidebesøg Besøg, detalje Doxnights + Global View 4032 Skoleomvisninger Skolegrupper generelt 98 Lærernetværk medlemmer

7 Økonomisk Udvikling: Egenindtægter Kommunale tilskud Private tilskud Flernationale tilskud Tilskud tidligere amtskommuner Statstilskud Indtægter , , , , , , ,00 0,00 Egenindtægter Kommunale tilskud Private tilskud Flernationale tilskud Tilskud tidligere amtskommuner Statstilskud Indtægter

8 4. SAMLING Museet udvider løbende sin samling med strategiske køb inden for lyd og performancekunst og nye medier. Der erhverves værker, der har en enestående karakter og som udgør eksempler indenfor den enkelte værktype. Museet tilstræber en eksempelsamling i forskellige værkkategorier, der kan anvendes både forskningsmæssigt og formidlingsmæssigt og i forhold til samlingsproblematikker vedrørende indsamling af den flygtige og tidsbaserede kunst. I 2011 erhvervede museet en række væsentlige værker med støtte fra hh. Kulturarvsstyrelsen og Ny Carlsbergfondet. Museet har et begrænset beløb til erhvervelse til rådighed, hvorfor tilskud er afgørende for nyerhvervelser. Museet følger det af Kulturarvsstyrelsens anviste registreringssystem REGIN til sin værksamling. Der findes ikke et officielt registreringssystem til registrering af arkivmateriale. Museets arkivmateriale undergår pt. nyregistrering. Nye erhvervelser

9 ERHVERVELSER Geoffrey Hendricks Uden titel, Performance: bemalet trækasse, snor, fotos, klemmer 53x56, 5x136,5 cm Erhvervet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen Nanna Debois Buhl Kære Du, Jeg kommer paa Søndag, 2009 Lydinstallation: 63 postkort, lyd Variable mål, lyd Elmgreen og Dragset Powerless Structures, fig. 15/ 12 Hours of White Paint, 1997 Performance: 18 farvefotos, individuelt indrammet 180x270 mm (hvert foto) Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet Kirsten Justesen Smeltetid #5, 1993 Performance, Mixed media Variable mål Donation fra Peter Lassen/Montana Lilibeth Cuenca Rasmussen The Present does not exist in my mind.. the future is already far behind, 2009 Performance: video Varighed: 00:22:40 min. Erhvervet med støtte fra Kulturarvssstyrelsen Olof Olsson Office Work, 2010 Videoperformance Varighed: 03:38:21 min Erhvervet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen 8

10 DEPONERINGER OG UDLÅN Der er ingen deponeringer og udlån. ARKIVSAMLING: ERHVERVELSER Conny Blom: 4 33 minutes of stolen silence (CD), 2006 Paul Devens: Ink Summit (12 /LP), 2009 Flux Film Anthology (DVD), 1998 Hanna Haaslahti: Media Art (DVD), 2010 Inuit nu: Kulturfestival i Roskilde 2011 (DVD) Juliana Hodkinson / Niels Rønsholdt: Scenatet Fish & Fowl (CD), 2010 Panels: An inquiry into the spatial, the sonic and the public (CD), 2010 Paul Kirps: Autoreverse (DVD), 2004/2005 Tristan Perich: 1 bit Symphony (lydobjekt / CD), 2009 / 2010 Traces de parcours (CD-box + bog), 2006 DOKUMENTATION Lowave - Reframing reality (20/ /2 2011): Egen fotodokumentation af udstillingen. Kirsten Justesen FAMA (20/ /2 2011): Egen fotodokumentation af udstillingen. ACTS festival for performativ kunst (28/5 og 29/5 2011): Andreas Rosforth video + fotodokumentation af alle performances. Egen fotodokumentation af performances. Trauma 1-11 (18/6 11/9 2011): Raphael Solholm fotodokumentation af udstillingen. Simple Interactions (24/9-18/ ): Egen videodokumentation af performances med kunstnerne Miki Yui og Atsuhiro Ito 23/ Egen fotodokumentation af udstillingen. BIBLIOTEK Museets bibliotek indeholder en række kunsthistoriske opslagsværker, teoretiske bøger om lyd, performance og samtidskunst overordnet set, samt en lang række monografier over internationale kunstnere. Desuden rummer biblioteket faglitteratur vedr. undervisning og formidling. Der indkøbes årligt nye titler til biblioteket. Biblioteket rummer også video compilations udgivelser og mere sjældne printed matter. Museet har en udvekslingsaftale med såvel danske som udenlandske museer om egne udgivelser. 9

11 5. FORSKNING Museet for Samtidskunst ønsker at opprioritere forskning som en væsentlig del af museets virke. Museet forsker særligt i den flygtige og digitale kunsts indsamling, bevaring og formidling, som er forbundet med såvel kunstbegrebslige samt ophavsretslige problemstillinger. Forskningen tager udgangspunkt i museets samling og formålsparagraf som indsamlende af flygtig kunst samt arkiv- og dokumentationsmateriale. FORSKNINGSPROJEKT I 2011 blev forskningsprojektet Flygtige kunstformer. Bevaring og formidling igangsat ved museumsinspektør Mads Kullberg. Forskningsprojektet er finansieret som en erhverv-phd med støtte for Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Institut for Kunst og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet, samt Kulturstyrelsen. I forbindelse med forskningsprojektet deltager Kullberg i en arbejdsgruppe i Kulturstyrelsen, som ligeledes fokuserer på digitale registrerings- og formidlingsproblematikker. Projektet har til formål at etablere en dansk referencemodel for indsamling, registrering, bevaring og formidling af flygtig kunst inden for den materialespecifikke afgrænsning: lyd og elektroniske medier. Analysen inddrager national og international forsknings- og erfaringsdata, ligesom et succeskriterium er, at den danske referencemodel er bredt kompatibel. Fokus rettes primært på nyere kunst, dvs. kunst fra 1980 erne og frem, men erfaringsdata om ældre kunst inddrages også komparativt. Projektet vil foretage en grundig og systematisk analyse af nationale og internationale tiltag og rette særligt fokus på dokumentationsstandarder og dataudveksling. Museets medarbejdere udgiver desuden årligt en række artikler i tidsskrifter, bøger og antologier, der i flere tilfælde har forskningskarakter (se enkelte medarbejdere). 10

12 6. UDSTILLINGER OG FORMIDLING FORMIDLING GENERELT Museet adskilte i 2011 undervisning og formidling i erkendelsen af, at der er tale om to forskellige metoder og praksisser. Ansvaret for formidling i udstillingen ligger nu hos den udstillingsansvarlige, der har en større faglig indsigt i udstillingens værker. Et samarbejde mellem undervisere og udstillingsansvarlige tænkes på sigt at skulle etableres for at kunne arbejde kreativt med nye formidlingsformer. Som et minimum vil der fremover være en kort tekst om alle værker i udstillingen samt en overordnet tekst om udstillingen og dens grundidé. Så vidt muligt vil der være hjemmesider til alle udstillinger med information om udstilling og kunstnere. Der er ligeledes altid information på I 2011 var der således særskilte hjemmesider med link fra hovedsiden til ACTS 2011 og Simple Interactions (jf. Udstillinger og arrangementer). DIGITAL FORMIDLING Museet påbegyndte i 2011 en udvidelse af sine formidlingsaktiviteter på nettet. Bl.a. ved etableringen af særskilte hjemmesider ( undersider ) til enkelte udstillinger og arrangementer. Som en naturlig del af Museet for Samtidskunsts virkeområde blev udviklingen af et udstillingswebsite til netkunst med titlen MFSK Online endvidere påbegyndt. Sitet med arbejdstitlen MFSK Online skal fungere som en udvidelse af museets virke online. Formålet med sitet er, at kuratere udstillinger og formidle netkunsten til museets brugere. Da netkunsten er en stedsspecifik kunstform på nettet, er det derfor naturligt, at den får et musealt udstillingsrum online, med fokus på at brugerne kan fordybe sig i værkerne hjemme fra deres egen computer. I 2011 modtog museet en bevilling på kr. fra Kulturarvsstyrelsens Digitale Pulje til at påbegynde projektet og lancere sitets første udstilling, der forventes at åbne i oktober UDSTILLINGER OG ARRANGEMENTER I 2011 afholdt museet 5 udstillinger samt 3 særarrangementer, hvoraf et var hovedsatsningen ACTS, som blev afholdt for første gang. Museets udstillinger har både forsknings- og formidlingskarakter. Forskningsudstillinger har karakter af undersøgelser i hvordan man præsenterer kunst, der er bevaret som dokumentations- og arkivmateriale. Museet har siden 2010 anvendt overskriften Arkivet på de særligt forskningsprægede udstillinger. Formidlingsudstillinger vægter formidlingen af kunstnernes produktion og værker i forsøget på at etablere en bredere formidling til et bredt publikum. Museet har i 2011 intensiveret sin brug af hjemmesider som formidlingsplatforme til præsentation af udstillingerne i forbindelse med ACTSfestivalen og udstillingen Simple Interactions. Arkivet: Kirsten Justensen: FAMA 20. november, februar, 2011 Arkivet er overskriften for en udstillingsrække, der viser arkivalier og arkivorienterede værker af internationale billedkunstnere. Kirsten Justesens udstilling FAMA, var den anden udstilling i Arkivet. Museet for Samtidskunst viste billedhugger Kirsten Justesens procesværk FAMA Instant Saints 13 år efter den oprindelige opsætning i Kunsthallen Nikolaj (1996/97). Dels som dokumentation af det oprindelige forløb, og dels som en statusopgørelse for procesværkets videre udstrækning. Udstillingen undersøgte, hvordan en tidsbaseret processuel kunstform kan (gen)udstilles og bevares for eftertiden. 11

13 Reframing Reality: Glimpses into the Lowave Video Archive 20. November februar, 2011 Lowave er et uafhængigt filmselskab grundlagt i 2002 i Frankrig af Marc Horchler og Silke Schmickl for at fremme eksperimenterende film og samtidsvideokunst og gøre dem tilgængelige ud over filmfestivaler og gallerikredse. Gennem årene har Lowave samarbejdet med en lang række kunstnere fra vidt forskellige baggrunde, som arbejder med adskillige teknikker og flere udtryksformer. Denne udstilling samlede for første gang i Danmark en række videoer fra Lowaves voksende arkiv og gav et indblik i den pulserende verden af samtidskunstneriske skabelsesprocesser. Videoværker af følgende kunstnere var med på udstillingen: HC Gilje, Triny Prada, Johanna Vaude, Mounir Fatmi, Hugo Verlinde, Yuki Kawamura, Pushpamala N, Ayisha Abraham, Raqs Media Collective, Ashish Avikunthak, Sarnath Banerjee, Tejal Shah, Debkamal Ganguly, Hatice Güleryüz, Güldem Durmaz, Sener Özmen, Burçak Kaygun, Ethem Özgüven, Erkan Özgen, Ferhat Özgur, Berat Isik, Sébastien Cros, Mireille & Fabian Astore, Basma Alsharif, Larissa Sansour, Ismail Bahri, Halida Boughriet, Danielle Arbid, Waheeda Malullah, Khaled Hafez, Nazim Djemaï, Zoulikha Bouabdellah, Taysir Batniji, Lamya Gargash, Usama Alshaibi, Jayce Salloum, Frédérique Devaux, Wael Noureddine, Katia Kameli, Bouchra Khalili, Al Fadhil, Zineb Sedira, Joude Gorani, Nesrine Khodr, Pauline M Barek, Jalal Toufic, Nassim Amaouche m.fl. Hvad er Samtidskunst? 12. marts til 5. juni, 2011 Med udstillingen Hvad er samtidskunst? præsenterede Museet for Samtidskunst værker fra museets samling, foruden noget af det arkiv- og dokumentationsmateriale, som museet har indsamlet, siden det blev grundlagt i Udstillingen Hvad er samtidskunst? fokuserede på de nye kunstformer og deres formidling. Museet stillede spørgsmålene: Hvad er performancekunst? Hvad er lydkunst? etc. og svarede gennem formidlingstekster, i værkpræsentationen og gennem et interaktivt formidlingsprojekt, der skulle hjælpe brugerne til selv at konkludere deres svar. Med spørgsmålet Hvad er samtidskunst? ønskede vi at styrke en udvidet opfattelse af, hvad kunst er. Kunstnere på udstillingen: Ann Lislegaard, Henning Christiansen, Larissa Sansour, William Anastasi, Eric Andersen, Su-Mei Tse, Yoko Ono, Festival of Fantastics, Henrik Have, Joe Jones, Nam June Paik, Nanna Debois Buhl, m.fl. Fra udstillingen Hvad er Samtidskunst? 12

14 Trauma 1-11: Fortællinger fra Det Fri Universitet juni til 11. september, 2011 Det Fri Universitet i København var en selvorganiseret institution, der blev etableret af kunstnerne Henriette Heise og Jakob Jakobsen i Det Fri Universitet fungerede som et rum for forskning og vidensdeling indenfor hverdagens rammer. Aktiviteterne bestod af workshops, filmvisning, foredrag, små udstillinger og udgivelser og fandt sted i en lejlighed på Nørrebro, som også var kunstnernes hjem. Institutionen var dedikeret til fremstillingen af kritisk bevidsthed og poetisk sprog, der kom til udtryk i den lange række af aktiviteter, som fandt sted i perioden Det Fri Universitet deltog desuden i en lang række udstillinger verden over. Til disse udstillinger udviklede de konceptet propaganda, som bestod af hæfter, plakater, lyd, film, diasshow, m.m., som præsenterede Det Fri Universitet. Udstillingen på Museet for Samtidskunst var dels en visning af propagandamaterialet, der blev udviklet i perioden , og dels en iscenesættelse og refleksion over Det Fri Universitets arbejde, samfundssituationen og det historiske efterspil. Fra udstillingen Trauma 1-11: Fortællinger fra Det Fri Universitet Simple Interactions. Lydkunst fra Japan 24. september til 18. december, 2011 Udstillingen Simple Interactions. Lydkunst fra Japan præsenterede værker af 9 japanske kunstnere og kunstnergrupper. Udstillingen blandede installationer, performances og dokumentationer, der alle undersøger, hvordan simple interaktioner kan skabe komplekse systemer og mønstre. Det forløbne tiår har budt på en opblomstring af lydkunst som en kunstnerisk disciplin, der er i færd med at etablere egne traditioner inden for samtidskunstens rammer. Japanske kunstnere som Ryoji Ikeda, Yukio Fujimoto, Akio Suzuki, Omoto Yoshihide, Merzbow og Ryuichi Sakamoto har haft væsentlig betydning for udviklingen af denne kunstneriske disciplin. Men hvor er den japanske lydkunst i dag? Formålet med denne udstilling er at præsentere et dansk publikum for et opdateret billede af den levende japanske lydkunstscene. De udstillende kunstnere: Yuji Dogane, Yukio Fujimoto, Atsuhiro Ito, Soichiro Mihara + Hiroko Mugibayashi & Kazuki Saita, Atsushi Nishijima, Jio Shimizu, Toshiya Tsunoda, Tetsuya Umeda, Miki Yui. Til åbningen blev arrangeret et performanceprogram med fire af de udstillende kunstnere: Jio Shimizu, Miki Yui, Tetsuya Umeda og Atsuhiro Ito. 13

15 I ugen efter åbningen, den 27. september afholdtes (i samarbejde med LARM Audio Research Archive og IKK Artist Talks) en artist talk på Københavns Universitet med oplæg fra to af udstillingens kunstnere Soichiro Mihara og Jio Shimizu, udstillingens kuratorer, og på besøg fra NTT ICC i Tokyo, seniorkurator Minoru Hatanaka. Modereret af Gunhild Borggren. I forbindelse med udstillingen udgav museet en publikation, som ud over at præsentere kunstnerne og deres værker også indeholdt en række essays af toneangivende eksperter inden for feltet. Publikationen indeholdt således bidrag fra udstillingens kuratorer (Mads Kullberg, Jacob Kreutzfeldt), seniorkurator ved NTT ICC Tokyo, Minoru Hatanaka, kurator Takashi Kojima og forsker og lydkunstner Rune Søchting. Desuden interviews med kunstnerne Yukio Fujimoto og Soichiro Mihara i samarbejde med Seismograf/DMT. Trykt i 1000 eksemplarer. Samarbejdspartnere: Seismograf/DMT, LARM Audio Research Archive Fra udstillingen Simple Interactions - Lydkunst fra Japan 14

16 ARRANGEMENTER Inuit Live! Samtidskunst fra Grønland 1. april til 29. april, 2011 I forbindelse med Roskilde Kommunes kulturfestival Inuit Nu præsenterede Museet for Samtidskunst i samarbejde med kunstner og kurator Iben Mondrup et live program med kunstnere fra eller med tilknytning til Grønland. I løbet af april kunne publikum få et sjældent indblik i, hvad der rører sig på den grønlandske samtidskunstscene. 5 dage i april præsenterede museet live-perfomances, film-screenings og musikoptræden med kunstnerne Julie Edel Hardenberg, Jessie Kleemann, Ivalo Frank, Nanna Ánike Nikolajsen, Lu Berthelsen og Nuka Bisgaard. ACTS Festival for Performativ Kunst maj, 2011 Museet for Samtidskunst, Palægården, Roskilde by, Biblioteket. I weekenden d maj 2011 afholdte museet for første gang lyd- og performancefestivalen ACTS, som fremover skal være en årligt tilbagevendende begivenhed. Festivalen præsenterede et varieret program af performance- og lydkunst med internationale kunstnere fra både DK og udlandet. Flere performances foregik ude i byen, bl.a. på Roskilde Bibliotek og spredte sig ellers på museet egne arealer. Weekenden bød på interaktion, kontemplation, en god portion humor og noget for både øje, øre og gane. Kunstnere: Elisabet Apelmo & Marit Lindberg (S), Jörn J. Burmester (D), Christian Falsnaes (DK), Lesley Flanigan (US), Ellen Friis (DK), Mogens Jacobsen (DK), Henrik Plenge Jakobsen (DK), Jane Jin Kaisen (DK), Essi Kausalainen (FI), Tine Louise Kortermand (DK) & Nina Björk Eliasson (IS), Astrid Lomholt (DK), Jette Hye Jin Mortensen (DK), Søs Gunver Ryberg (DK), Jana Winderen (N), Tori Wrånes (N), Überlyd (DK) og Jesper Aabille (DK) Acts -Festival for performativ Kunst 2011 Melangells vidnesbyrd opført af Music for the Mysteries august, 2011 Musicon Hal 9, Rabalderstræde, Roskilde - kl. 14 & 17 begge dage Melangells vidnesbyrd var en uropførelse af et musisk værk af komponist Hanne Tofte, der omhandlede den keltiske helginde Melangell. Melangells vidnesbyrd blev opført som et moderne mysteriespil i et totalkunstværk og midt i en betonørken (Hal 9 i Musicon). Publikum og 8 medvirkende sangere & musikere befandt sig således i billedkunstner Alison Michells (UK/DK) billed- og rum installation i den store betonhal, hvor stykket blev opført. Melangells vidnesbyrd var en del af Schubertiaden. Opførelsen blev produceret af kunstneren og med Museet for Samtidskunst og Schubertiaden som samarbejdspartnere. 15

17 FILMKLUB Global View Hele året 2011, udvalgte torsdage, fredage eller lørdage Global View præsenterede igen i 2011 en række oversete og i Danmark ukendte film af særlig kunstnerisk kvalitet (med engelske undertekster). Der blev vist over 30 film fra lande som Chile, Iran, Kazakhstan, Ethiopien, Albanien m.fl. Arrangementerne tiltrak et fast publikum af danske og udenlandske filminteresserede Dogtooth Yorgos Lanthimos (Grækenland, 2009) 8.1. Slovenka Damjan Kozole (Slovenien, 2009) The wind journeys Ciro Guerra (Colombia, 2009) Turistas Alicia Scherson (Chile, 2009) 4.2. The time that remains Elia Suleiman (Palæstina, 2009) Frontier Blues Babak Jalali (Turkmenistan/Iran, 2009) Song from the southern seas Marat Sarulu (Kazakhstan, 2009) 4.3. Teza Haile Gerima (Ethiopien, 2008) Jaffa Keren Yedaya (Israel, 2009) For my father Dror Zahavi (Israel, 2009) 1.4. The photograph Nan Achnas (Indonesien, 2008) 2.4. Service Brillante Mendoza (Filippinerne, 2008) Terra soñambula Teresa Prata (Mozambique, 2008) Contracorriente Javier Fuentes-León (Peru, 2009) Leo s room Enrique Buchichio (Uruguay, 2009) Room and a half Andrey Khrzhanovskiy (Rusland, 2009) The vanished empire Karen Shakhnazarov (Rusland, 2008) Breathless Yang Ik-Joon (Sydkorea, 2009) Paju Chan-ok Park (Sydkorea, 2009) Peepli Live Anusha Rizvi (Indien, 2010) 8.7. Stolen dreams Sandra Werneck (Brasilien, 2009) 9.7. À deriva (Adrift) Heitor Dhalia (Brasilien, 2009) Bornova Bornova Inan Temulkuran (Tyrkiet, 2009) Kosmos Reha Erdem (Tyrkiet, 2010) The gift to Stalin Rustem Abdrashitov (Kazakhstan, 2008) Becloud (Vaho) Alejandro Gerber Bicecci (Mexico, 2009) Abel Diego Luna (Mexico, 2010) My Tehran for sale Granaz Moussavi (Iran, 2009) The hunter Rafi Pitts (Iran, 2010) Honeymoons Goran Paskaljevic (Serbien, 2009) Gjallë (Alive) Artan Minarolli (Albanien, 2009) Son of Babylon Mohamed Al-Daradji (Irak, 2010) Air doll Hirokazu Koreeda (Japan, 2009) Spring fever Lou Ye (Kina, 2009) Carancho Pablo Trapero (Argentina, 2010) My time will come Victor Arregui (Ecuador, 2008) A screaming man Mahamat-Saleh Haroun (Tchad, 2010) Masquerades af Lyes Salem (Algeriet, 2008) 16

18 DOXNIGHTS Hele året 2011, udvalgte torsdage, fredage eller lørdage Dette program præsenterede spændende, poetiske og kontroversielle dokumentarfilm fra hele verden. Enkelte visninger i løbet af året. Global Ear Dette program til det lydinteresserede publikum, som fokuserer på uortodokse eksperimenter med lyd, præsenterede igen en blanding af film og live performances fra bl.a. Japan og Mali. Enkelte visninger i løbet af året. Omvisninger Museet har i forbindelse med de skiftende udstillinger og arrange menter afholdt omvisninger hver søndag kl. 14. Temaomvisninger for børn (6-12) og voksne er et nyt tilbud fra Vinterferie for børn: Lav din egen animationsfilm Efterårsferie for børn: Kom med på lydsafari! Konge for en dag Turismens Dag, museet deltog i forbindelse med festivalen Acts FOREDRAG Museet indgik i 2011 et samarbejde med Folkeuniversitetet, som afholder foredrag i nyere kunsthistorie i museets formidlingslokaler. I 2011 blev der afholdt en foredragsrække a 12 dobbelttimer, samt 1 uge s kursus i juni Samarbejdet er fortsat i ARRANGEMENTER UDEN FOR MUSEET IN/FLUX - Mediatrips from the African World (premiere) 10. februar 2011 kl Overgaden, København I forbindelse med Museet for Samtidskunsts udstilling REFRAMING REALITY: Glimpses into the Lowave video archive blev der arrangeret en screening af Lowaves udgivelse, IN/FLUX - Mediatrips from the African World, hvor både Silke Schmickl fra Lowave og Enrico Passetti fra Museet for Samtidskunst var tilstede for at præsentere filmene. MØD INSTRUKTØREN: Michela Occhipinti 10. december 2011 kl. 20 LiteraturHaus, Møllegade 7, København N Enrico Passetti talte med instruktøren Michela Occhipinti om dennes film Letters from the Desert (Eulogy to Slowness) (Italien, 2010) Simple Interactions. Lydkunst fra Japan. Artists talk 27. september, 2011 IKK, Københavns Universitet. Præsentation af udstilling og forskningsprojektet: Simple Interactions (med Jacob Kreutzfeldt). Øvrige oplægsholdere: Minoru Hatanaka (seniorkurator på NTT ICC, JP), Soichiro Mihara (kunstner, JP), Jio Shimizu (kunstner, JP) og Gunhild Borggren (moderator, DK) 17

19 Learning Museum, workshop 16. august, 2011 Kulturmaskinen, Odense Første workshop i projektet Learning Museum for projektdeltagere. (Se særskilt bilag for Learning Museum). Learning Museum, workshop 8. December, 2011 Kunstmuseet Trapholt, Kolding Anden workshop i projektet Learning Museum for projektdeltagere. (Se særskilt bilag for Learning Museum). Museets publikationer i 2011 Red. Lotte Juul Petersen, Sanne Kofod Olsen, Malene Ratcliffe, og Malene Vest Hansen; Kuratering af Samtidskunst, Museeet for Samtidskunst 2011 Kullberg, Mads & Jacob Kreutzfeldt (red.): Simple Interactions. Sound Art from Japan, Museet for Samtidskunst, Trykt i 1000 eksemplarer. Lindkvist, Tanya (tekst/red.): Den flyvende Lydkuffert, undervisningstilbud om lyd og musik til 0. Klasse. 2011, 31. s, ill. Seligmann, Tine (tekst/red): Learning Museum: Samarbejde, Vidensdeling, Faglighed, Brugerinddragelse Innovation. 2011, 32 sider i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland 18

20 7. UNDERVISNING Museet arbejder med undervisning og formidling til børn, unge og voksne i relation til museets udstillinger og museets arbejde med genrer indenfor den tværgående kunst. I 2011 omlagde vi undervisning og formidling, således at undervisning og formidling betragtes som hver sit fagområde. Mens undervisningsrelaterede projekter hører under museumsunderviserne, hører formidling i udstilling under de udstillingsansvarlige kuratorer. Formidlingen kan dog også opstå i samarbejdet mellem de to instanser. LEARNING MUSEUM Learning Museum I 2011 blev Learning Museum skudt i gang og der blev afholdt en række undervisnings- og praktikforløb rundt på de deltagende museer og læreruddannelser. Der arrangeres to gange om året fælles workshop- og seminardage, hvor aktuelle temaer og evaluering af projektet diskuteres med indbudte oplægsholder, lærerstuderende og projektet evaluator. I forbindelse med projektet udsendes et månedligt tematisk nyhedsbrev, der udbreder viden om projektet gennem præsentation af aktuelle undervisningsforløb og artikler. I 2011 mødtes alle projektdeltagere i august og december Learning Museum er støttet af Kulturstyrelsen. Se KUNSTREJSEN I 2011 blevet projekt KUNSTREJSEN skudt i gang. I samarbejde med Sorø Kunstmuseum og Odsherred Kunstmuseum udvikles en række undervisningstilbud til grundskolens mellemtrin. Kunstrejsen er både en rejse ind i kunstens verden og en fysisk rejse mellem de tre museer i Region Sjælland. Rejsens røde tråd er en undersøgelse af kunstens forhold til virkeligheden. Kunstrejsen administreres af Sorø Kunstmuseum og har modtaget bevilling fra Kulturregionen og Kulturministeriet, som en del af de regionale kulturaftaler. DEN FLYVENDE LYDKUFFERT I 2011 blev det nye undervisningstilbud Den flyvende Lydkuffert lanceret. Lydkufferten er en kuffert fuld af forskellige sjove instrumenter, lydværker (på CD er) og genstande til at lave lyde, partiturer og lydfortællinger ud af. Kufferten udlånes gratis i en uge af gangen til 0. klasser. Med kufferten følger et undervisningsmateriale, der giver inspiration og vejledning til en række opgaver, som inddrager alle sanserne, så børn møder kunst, musik og billeder igennem leg, bevægelse og aktiv inddragelse. Den Flyvende Lydkuffert kan bruges som et enkelt forløb på skolen, men også som optakt til et besøg og lydworkshop på Museet for Samtidskunst. Udarbejdelsen af Lydkufferten og tilhørende undervisningsmateriale er støttet af Kultur & Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland. ANDET Museets samarbejder med Skoletjenesten Sjælland omkring tilbudene i museumsundervisning til børn og unge. Museet tilbyder aldersdifferentierede undervisningsforløb for børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelser, læreruddannelser, universiteter og andre undervisningsinstitutioner herunder sprogskoler. Museet har en række faste og aktuelle forløb, man kan orientere sig om på museets hjemmeside. Herunder workshoptilbud i museets værksted: Værkstedet for kunst, oplevelse og nye medier. Gennem museets Lærernetværk udbygger museet løbende sin kontakt til undervisere, lærestuderende m.fl og tilbyder inspirationsdage og kurser i forbindelse med de skiftende udstillinger. Der er på nuværende tidspunkt 443 medlemmer. 19

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM HANDLINGSPLAN 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Museet som sted 3. Det lokale, det nationale og det internationale 4. Museets forpligtigelser:

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

Hvem er vi & hvad gør vi?

Hvem er vi & hvad gør vi? Hvem er vi & hvad gør vi? KULTUR- OG SKOLETJENESTEN KULTUR- OG SKOLETJENESTEN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS OPGAVER Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske

Læs mere

Afrapportering af Body-Art-Index - kroppen taler sit eget sprog

Afrapportering af Body-Art-Index - kroppen taler sit eget sprog Afrapportering af Body-Art-Index - kroppen taler sit eget sprog Journal nr. 2008-7.42.03-0027 Periode: 1. oktober 2008 til 30. januar 2009 Body Art Index Kroppen taler sit eget sprog har taget afsæt i

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

KUNST NU! FORÅRET 2012

KUNST NU! FORÅRET 2012 KUNST NU! FORÅRET 2012 Foto: Anders Sune Berg KUNST NU! FORÅRET 2012 Copenhagen Art Festival er din, Københavns og regionens festival for samtidskunst og vil indeholde kunst- og formidlingsprojekter i

Læs mere

Museet for Samtidskunst. Årsberetning

Museet for Samtidskunst. Årsberetning Museet for Samtidskunst Årsberetning 2010 1 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse 0.0 Forord... 3 1.0 Arbejdsg-rundlag og formål... 5 1.1 Museets navn... 5 1.2 Museets adresse mv.... 5 1.3 Museets kategori

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

nmlkji nmlkj 26509 MSK Museet for Samtidskunst sannekol@samtidskunst.dk Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 26509 MSK Museet for Samtidskunst sannekol@samtidskunst.dk Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117065 Formularens ID: 494 Sendt til: sannekol@samtidskunst.dk Sendt: 15-12-2010 12:52 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Statens Kunstråd Møde nr. 28 Mødedato: 9. oktober 2013 Deltagere: Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Fra

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. marts 8. april 2012 kan du og din klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings Forårsudstilling 2012, der viser

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST MUSEET FOR SAMTIDSKUNST ÅRSBERETNING 2012 FORORD Udviklingen af museet har stået højt på dagsordenen i 2012. Museet igangsatte i 2012 en udviklingsproces i forbindelse med udarbejdelsen af en ny visionsstrategi,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

REFERAT. Billedkunstrådet

REFERAT. Billedkunstrådet REFERAT Billedkunstrådet mandag d. 31. august 2015 kl. 09:00 Lemtorpskolen Mødet hævet kl. 11:00 Deltagere og afbud: Amanda Christensen Gerd Rathje Klavs Weiss Kristian Tikøb Lars Olsson Michael Bank Christoffersen

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen, Jakob Tækker. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 20 Mødedato: 05.11.2015 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca

Læs mere

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekoekkenet...

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekoekkenet... Publiceret på KUNSTEN.NU d. 29. november 2011. http://www.kunsten.nu/artikler /artikel.php?samtalekoekkenet+forum+for+performativ+kunst Frans Jacobi: Silent Stand. Performance fra 5. Samtalekøkken, 2011.

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling'

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Dette bilag består af 3 dele, som skal udfyldes: Del 1: Projektbeskrivelse Del 2: Budget Del 3: Finansiering PROJEKTBESKRIVELSE Titel

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

DET HANDLER OM DIG Samtidskunst Iscenesættelse Identitet

DET HANDLER OM DIG Samtidskunst Iscenesættelse Identitet DET HANDLER OM DIG Samtidskunst Iscenesættelse Identitet 7.-10. klasse HVEM ER JEG? HVEM er jeg? HVORFOR er jeg? Hvordan er jeg SKABT, og HVORDAN skaber jeg mig selv? Store spørgsmål, mange svar! køn Sammenlign

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Designpædagogik og Georg Jensen

Designpædagogik og Georg Jensen MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Internet: www.koldinghus.dk LÆRINGSEFTERMIDDAG PÅ

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0

En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0 En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0 En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0 2015-18. Vision og Mission: Vision At være centrum for formidling af dansk og international

Læs mere

en status over mine aktiviteter i 2007 Hotel vanitas Sound of Graphic Museet for Religiøs Kunst XII Vilnius Painting Triennial

en status over mine aktiviteter i 2007 Hotel vanitas Sound of Graphic Museet for Religiøs Kunst XII Vilnius Painting Triennial 29/12 her er lige et billede der egentlig skulle have været vist i Hotel Vanitas`s Closet Biotop projekt men nu får det lov at være et billede der markerer mødet mellem 2 år 28/12 her er lige en status

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj?

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Gitte Ørskou Formand for Statens Kunstfonds Bestyrelse Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2010-2011

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2010-2011 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2010-2011 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge International orientering Kunst & litteratur Science & innovation Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen i indbakken på ElevIntra Drama & musik

Læs mere

Publiceret på KUNSTEN.NU d. 04. juni 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jorn+j+burmester+performer+stammtisch

Publiceret på KUNSTEN.NU d. 04. juni 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jorn+j+burmester+performer+stammtisch Publiceret på KUNSTEN.NU d. 04. juni 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jorn+j+burmester+performer+stammtisch Jörn J. Burmester i aktion, Galerie Einstellungsraum, Hamburg, 2011, (Foto: Johannes

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 15/16

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter,

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, Middelfart invitation Kan vi mærke verden, nu hvor vi helst

Læs mere

Læringsdagene vedr. j.nr. 2009-7.42-06-0002

Læringsdagene vedr. j.nr. 2009-7.42-06-0002 Afrapportering af projektet Lige i medborgerskabet på kunstens mange måder. Vedr. journal numrene: 2009-7.42.04-0033, 2009-7.42.05-0006 og 2009-7.42.06-0002. Lige i medborgerskabet på kunstens mange måder

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. < > Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 10 Mødedato: 4.09.014 5.09.014 9.09.014 30.09.014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 13-1 3. sal (ved direktionssekretariatet) REFERAT

Læs mere