MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEET FOR SAMTIDSKUNST"

Transkript

1 MUSEET FOR SAMTIDSKUNST ÅRSBERETNING 2011

2 FORORD 2011 var et meget aktivt år med mange igangsatte udstillinger og projekter. Learning Museum blev påbegyndt med et milliontilskud fra Kulturarvsstyrelsen, lige som MFSK Online, det netbaserede udstillingsprojekt, også modtog støtte af Kulturarvsstyrelsen. Fra samme sted modtog vi en delfinansiering til frikøb af Mads Kullberg, der blev tildelt en erhvervsph.d. af forsknings- og innovationsstyrelsen i et samarbejde mellem museet og Københavns Universitet. Den store støtte fra Kulturarvsstyrelsen, der supplerer vores faste tilskud, er et tydeligt tegn på den tendens, som museer i stigende grad oplever: nemlig at det er de eksterne puljer, der gør det muligt at realisere vores projekter og initiativer. De ekstra statslige tilskud er afgørende for aktivitetsniveauet i det hele taget, mens de faste tilskud udgør et basistilskud, der basalt set blot får tingene til at løbe rundt. Museet modtager desuden ofte tilskud fra Kunstrådets billedkunstudvalg til de enkelte udstillingsprojekter, hvilket først og fremmest gør det muligt for os at realisere udstillinger på et professionelt niveau. I 2011 modtog vi desuden også en del støtte fra private fonde og man kan kun konkludere, at fondsvirkeligheden i den grad også har nået Museet for Samtidskunst. Museet fordoblede næsten det årlige budget i Det kan vi glæde os over, men vi bør have for øje, at det ikke nødvendigvis vil ske hvert år i fremtiden. Med ph.d. tildelingen fik museet opfyldt et længe næret ønske om at styrke forskningsområdet. Idet vi arbejder med den nyeste kunst, arbejder vi i et smalt felt, men også et felt, hvor der er behov for såvel forskning som formidling. Dette sker bl.a. også i vores udstillinger og arrangementer. Museet søsatte festivalen ACTS Festival for Performativ Kunst som skal profilere museets arbejde med den tværgående og flygtige kunst både formidlingsmæssigt og forskningsmæssigt. Learning Museum kom godt i gang og forsætter museets undersøgende og progressive arbejde indenfor museumsundervisning og samarbejde med skoler og uddannelser. Museet satte i 2011 yderligere fokus på markedsføring. Museet tilstræber en mere konsistent markedsføring og vægter annoncering samt præsentation af vores aktiviteter. Målet er at øge kendskabet til museet og dets arbejde og tiltrække mere publikum. Museet har desuden også fokus på publikumsudvikling bl.a. undersøger vi mulighederne for erhvervsarrangementer og andre tilbud til voksengrupper. I det hele taget har 2011 været et år for nye tiltag. Museet er i gang med en positiv udvikling som museumsinstitution, som forhåbentlig vil bære frugt i fremtiden. Museet har i 2011 også fået nye bestyrelsesmedlemmer udpeget af museet nye udpegningsfora, som skal være med til at styrke museet på alle områder. Vi befinder os i en forandringsproces, der skal gøre museet i stand til at leve op til nutidens krav til museal virksomhed. Museet skal finde sin plads i et felt, hvor vi skal kunne gøre en forskel i forhold til formidling af samtidskunst til et bredere publikum og spille en vigtig rolle i det kunstmuseale landskab. 1

3 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Museets virksomhedsoplysninger 1.1. Bestyrelsen 1.2. Ansatte 2. Formål og ansvarsområde 3. Nøgletal 4. Samling 5. Forskning 6. Udstillinger og formidling 7. Undervisning (herunder Learning Museum, særligt bilag) 8. Samarbejdsprojekter med andre institutioner og organisationer 9. Markedsføring (herunder presse, særligt bilag) 10. Teknik og inventar 11. Boghandel 12. Klub Samtidskunst 13. Fonde og sponsorer 14. Ansattes bidrag til publikationer, deltagelse i seminarer og workshops, rejser, m.v. 2

4 1. MUSEETS VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Den selvejende institution Museet for Samtidskunst - ord, billed, lyd Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Tlf: BESTYRELSE Museumsdirektør Frank Birkebæk, formand Byrådsmedlem Birgit Pedersen, næstformand Adm. direktør Henrik Rasmussen Professor Ann Lislegaard Institutleder Martin Bayer Jurist Birgitte Strømgaard Tilforordnede Restauratør Jens-Peter Brask Kulturchef Poul Knopp Damkjær Revision: 1.2. ANSATTE Fastansatte: Sanne Kofod Olsen, museumsdirektør Tine Seligmann, museumsinspektør med særligt ansvar for undervisning (herunder projektledelse af Learning Museum) Enrico Passetti, museumsinspektør med særligt ansvar for udstillingsproduktion, boghandel og filmprogram Mads Kullberg, museumsinspektør med særligt ansvar for forskning, samling og formidling (frikøbt til phd-studium) Helle Bjerggaard Johansen, museumskoordinator Lars Buhl, regnskabsfører Projektansatte/tidsbegrænsede ansættelser: Mette Truberg Jensen, museumsinspektør med særligt ansvar for formidling (herunder udstillinger) Tina Mariane Krogh Madsen, museumsinspektør med særligt ansvar for samling og onlineudstillinger (fra december 2011) Laura Elkjær, museumsinspektør med særligt ansvar for undervisning til børn og unge Løntilskudsansatte: Samuel Willis Nielsen, løntilskud (indtil juni 2011) Tina Mariane Krogh Madsen, løntilskud (indtil december 2011) Helen Nishijo Andersen, løntilskud (fra juni 2011) 3

5 Vagter og omvisere: Samuel Willis Nielsen (vagt) Susanne Stilling Frederiksen (vagt) Sandra Anna Boss Permin (vagt og omviser) Sisse Hoffmann (vagt og omviser) Tina Mariane Krogh Madsen (vagt) Line Rædkjær Poulsen (vagt, indtil juni 2011) Jette Riedlin (vagt, indtil juni 2011) Witta Kiessling Jensen (vagt) Annelise Hockenhull (vagt, indtil juni 2011) 4

6 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE Museet for Samtidskunst er et statsanerkendt kunstmuseum og bliver drevet efter gældende lov og normer for et statsanerkendt museum. Museet for Samtidskunst er en selvejende institution, der modtager tilskud fra kommune og stat. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse samtidskunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Museet vil gennem sit arbejde virke for en dokumentation og sikring af landets kulturarv og belyse tilstande og forandringer indenfor kunsthistorien. Museet vil tillige relatere sit virkeområde til relevante udenlandske udviklinger såvel inden for den vesteuropæiske kulturkreds som videre ud. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet for Samtidskunst er oprettet i 1991 og er statsanerkendt siden NØGLETAL Besøgstal 2011: Besøgende på hjemmeside: Besøgende Global View + Doxnights: 4032 Skoleomvisninger: 49 Skolegrupper generelt: 98 Lærernetværk: 443 Studerende og skolesøgende børn: 7818 Nøgletal Besøgende i alt Hjemmesidebesøg Besøg, detalje Doxnights + Global View 4032 Skoleomvisninger Skolegrupper generelt 98 Lærernetværk medlemmer

7 Økonomisk Udvikling: Egenindtægter Kommunale tilskud Private tilskud Flernationale tilskud Tilskud tidligere amtskommuner Statstilskud Indtægter , , , , , , ,00 0,00 Egenindtægter Kommunale tilskud Private tilskud Flernationale tilskud Tilskud tidligere amtskommuner Statstilskud Indtægter

8 4. SAMLING Museet udvider løbende sin samling med strategiske køb inden for lyd og performancekunst og nye medier. Der erhverves værker, der har en enestående karakter og som udgør eksempler indenfor den enkelte værktype. Museet tilstræber en eksempelsamling i forskellige værkkategorier, der kan anvendes både forskningsmæssigt og formidlingsmæssigt og i forhold til samlingsproblematikker vedrørende indsamling af den flygtige og tidsbaserede kunst. I 2011 erhvervede museet en række væsentlige værker med støtte fra hh. Kulturarvsstyrelsen og Ny Carlsbergfondet. Museet har et begrænset beløb til erhvervelse til rådighed, hvorfor tilskud er afgørende for nyerhvervelser. Museet følger det af Kulturarvsstyrelsens anviste registreringssystem REGIN til sin værksamling. Der findes ikke et officielt registreringssystem til registrering af arkivmateriale. Museets arkivmateriale undergår pt. nyregistrering. Nye erhvervelser

9 ERHVERVELSER Geoffrey Hendricks Uden titel, Performance: bemalet trækasse, snor, fotos, klemmer 53x56, 5x136,5 cm Erhvervet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen Nanna Debois Buhl Kære Du, Jeg kommer paa Søndag, 2009 Lydinstallation: 63 postkort, lyd Variable mål, lyd Elmgreen og Dragset Powerless Structures, fig. 15/ 12 Hours of White Paint, 1997 Performance: 18 farvefotos, individuelt indrammet 180x270 mm (hvert foto) Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet Kirsten Justesen Smeltetid #5, 1993 Performance, Mixed media Variable mål Donation fra Peter Lassen/Montana Lilibeth Cuenca Rasmussen The Present does not exist in my mind.. the future is already far behind, 2009 Performance: video Varighed: 00:22:40 min. Erhvervet med støtte fra Kulturarvssstyrelsen Olof Olsson Office Work, 2010 Videoperformance Varighed: 03:38:21 min Erhvervet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen 8

10 DEPONERINGER OG UDLÅN Der er ingen deponeringer og udlån. ARKIVSAMLING: ERHVERVELSER Conny Blom: 4 33 minutes of stolen silence (CD), 2006 Paul Devens: Ink Summit (12 /LP), 2009 Flux Film Anthology (DVD), 1998 Hanna Haaslahti: Media Art (DVD), 2010 Inuit nu: Kulturfestival i Roskilde 2011 (DVD) Juliana Hodkinson / Niels Rønsholdt: Scenatet Fish & Fowl (CD), 2010 Panels: An inquiry into the spatial, the sonic and the public (CD), 2010 Paul Kirps: Autoreverse (DVD), 2004/2005 Tristan Perich: 1 bit Symphony (lydobjekt / CD), 2009 / 2010 Traces de parcours (CD-box + bog), 2006 DOKUMENTATION Lowave - Reframing reality (20/ /2 2011): Egen fotodokumentation af udstillingen. Kirsten Justesen FAMA (20/ /2 2011): Egen fotodokumentation af udstillingen. ACTS festival for performativ kunst (28/5 og 29/5 2011): Andreas Rosforth video + fotodokumentation af alle performances. Egen fotodokumentation af performances. Trauma 1-11 (18/6 11/9 2011): Raphael Solholm fotodokumentation af udstillingen. Simple Interactions (24/9-18/ ): Egen videodokumentation af performances med kunstnerne Miki Yui og Atsuhiro Ito 23/ Egen fotodokumentation af udstillingen. BIBLIOTEK Museets bibliotek indeholder en række kunsthistoriske opslagsværker, teoretiske bøger om lyd, performance og samtidskunst overordnet set, samt en lang række monografier over internationale kunstnere. Desuden rummer biblioteket faglitteratur vedr. undervisning og formidling. Der indkøbes årligt nye titler til biblioteket. Biblioteket rummer også video compilations udgivelser og mere sjældne printed matter. Museet har en udvekslingsaftale med såvel danske som udenlandske museer om egne udgivelser. 9

11 5. FORSKNING Museet for Samtidskunst ønsker at opprioritere forskning som en væsentlig del af museets virke. Museet forsker særligt i den flygtige og digitale kunsts indsamling, bevaring og formidling, som er forbundet med såvel kunstbegrebslige samt ophavsretslige problemstillinger. Forskningen tager udgangspunkt i museets samling og formålsparagraf som indsamlende af flygtig kunst samt arkiv- og dokumentationsmateriale. FORSKNINGSPROJEKT I 2011 blev forskningsprojektet Flygtige kunstformer. Bevaring og formidling igangsat ved museumsinspektør Mads Kullberg. Forskningsprojektet er finansieret som en erhverv-phd med støtte for Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Institut for Kunst og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet, samt Kulturstyrelsen. I forbindelse med forskningsprojektet deltager Kullberg i en arbejdsgruppe i Kulturstyrelsen, som ligeledes fokuserer på digitale registrerings- og formidlingsproblematikker. Projektet har til formål at etablere en dansk referencemodel for indsamling, registrering, bevaring og formidling af flygtig kunst inden for den materialespecifikke afgrænsning: lyd og elektroniske medier. Analysen inddrager national og international forsknings- og erfaringsdata, ligesom et succeskriterium er, at den danske referencemodel er bredt kompatibel. Fokus rettes primært på nyere kunst, dvs. kunst fra 1980 erne og frem, men erfaringsdata om ældre kunst inddrages også komparativt. Projektet vil foretage en grundig og systematisk analyse af nationale og internationale tiltag og rette særligt fokus på dokumentationsstandarder og dataudveksling. Museets medarbejdere udgiver desuden årligt en række artikler i tidsskrifter, bøger og antologier, der i flere tilfælde har forskningskarakter (se enkelte medarbejdere). 10

12 6. UDSTILLINGER OG FORMIDLING FORMIDLING GENERELT Museet adskilte i 2011 undervisning og formidling i erkendelsen af, at der er tale om to forskellige metoder og praksisser. Ansvaret for formidling i udstillingen ligger nu hos den udstillingsansvarlige, der har en større faglig indsigt i udstillingens værker. Et samarbejde mellem undervisere og udstillingsansvarlige tænkes på sigt at skulle etableres for at kunne arbejde kreativt med nye formidlingsformer. Som et minimum vil der fremover være en kort tekst om alle værker i udstillingen samt en overordnet tekst om udstillingen og dens grundidé. Så vidt muligt vil der være hjemmesider til alle udstillinger med information om udstilling og kunstnere. Der er ligeledes altid information på I 2011 var der således særskilte hjemmesider med link fra hovedsiden til ACTS 2011 og Simple Interactions (jf. Udstillinger og arrangementer). DIGITAL FORMIDLING Museet påbegyndte i 2011 en udvidelse af sine formidlingsaktiviteter på nettet. Bl.a. ved etableringen af særskilte hjemmesider ( undersider ) til enkelte udstillinger og arrangementer. Som en naturlig del af Museet for Samtidskunsts virkeområde blev udviklingen af et udstillingswebsite til netkunst med titlen MFSK Online endvidere påbegyndt. Sitet med arbejdstitlen MFSK Online skal fungere som en udvidelse af museets virke online. Formålet med sitet er, at kuratere udstillinger og formidle netkunsten til museets brugere. Da netkunsten er en stedsspecifik kunstform på nettet, er det derfor naturligt, at den får et musealt udstillingsrum online, med fokus på at brugerne kan fordybe sig i værkerne hjemme fra deres egen computer. I 2011 modtog museet en bevilling på kr. fra Kulturarvsstyrelsens Digitale Pulje til at påbegynde projektet og lancere sitets første udstilling, der forventes at åbne i oktober UDSTILLINGER OG ARRANGEMENTER I 2011 afholdt museet 5 udstillinger samt 3 særarrangementer, hvoraf et var hovedsatsningen ACTS, som blev afholdt for første gang. Museets udstillinger har både forsknings- og formidlingskarakter. Forskningsudstillinger har karakter af undersøgelser i hvordan man præsenterer kunst, der er bevaret som dokumentations- og arkivmateriale. Museet har siden 2010 anvendt overskriften Arkivet på de særligt forskningsprægede udstillinger. Formidlingsudstillinger vægter formidlingen af kunstnernes produktion og værker i forsøget på at etablere en bredere formidling til et bredt publikum. Museet har i 2011 intensiveret sin brug af hjemmesider som formidlingsplatforme til præsentation af udstillingerne i forbindelse med ACTSfestivalen og udstillingen Simple Interactions. Arkivet: Kirsten Justensen: FAMA 20. november, februar, 2011 Arkivet er overskriften for en udstillingsrække, der viser arkivalier og arkivorienterede værker af internationale billedkunstnere. Kirsten Justesens udstilling FAMA, var den anden udstilling i Arkivet. Museet for Samtidskunst viste billedhugger Kirsten Justesens procesværk FAMA Instant Saints 13 år efter den oprindelige opsætning i Kunsthallen Nikolaj (1996/97). Dels som dokumentation af det oprindelige forløb, og dels som en statusopgørelse for procesværkets videre udstrækning. Udstillingen undersøgte, hvordan en tidsbaseret processuel kunstform kan (gen)udstilles og bevares for eftertiden. 11

13 Reframing Reality: Glimpses into the Lowave Video Archive 20. November februar, 2011 Lowave er et uafhængigt filmselskab grundlagt i 2002 i Frankrig af Marc Horchler og Silke Schmickl for at fremme eksperimenterende film og samtidsvideokunst og gøre dem tilgængelige ud over filmfestivaler og gallerikredse. Gennem årene har Lowave samarbejdet med en lang række kunstnere fra vidt forskellige baggrunde, som arbejder med adskillige teknikker og flere udtryksformer. Denne udstilling samlede for første gang i Danmark en række videoer fra Lowaves voksende arkiv og gav et indblik i den pulserende verden af samtidskunstneriske skabelsesprocesser. Videoværker af følgende kunstnere var med på udstillingen: HC Gilje, Triny Prada, Johanna Vaude, Mounir Fatmi, Hugo Verlinde, Yuki Kawamura, Pushpamala N, Ayisha Abraham, Raqs Media Collective, Ashish Avikunthak, Sarnath Banerjee, Tejal Shah, Debkamal Ganguly, Hatice Güleryüz, Güldem Durmaz, Sener Özmen, Burçak Kaygun, Ethem Özgüven, Erkan Özgen, Ferhat Özgur, Berat Isik, Sébastien Cros, Mireille & Fabian Astore, Basma Alsharif, Larissa Sansour, Ismail Bahri, Halida Boughriet, Danielle Arbid, Waheeda Malullah, Khaled Hafez, Nazim Djemaï, Zoulikha Bouabdellah, Taysir Batniji, Lamya Gargash, Usama Alshaibi, Jayce Salloum, Frédérique Devaux, Wael Noureddine, Katia Kameli, Bouchra Khalili, Al Fadhil, Zineb Sedira, Joude Gorani, Nesrine Khodr, Pauline M Barek, Jalal Toufic, Nassim Amaouche m.fl. Hvad er Samtidskunst? 12. marts til 5. juni, 2011 Med udstillingen Hvad er samtidskunst? præsenterede Museet for Samtidskunst værker fra museets samling, foruden noget af det arkiv- og dokumentationsmateriale, som museet har indsamlet, siden det blev grundlagt i Udstillingen Hvad er samtidskunst? fokuserede på de nye kunstformer og deres formidling. Museet stillede spørgsmålene: Hvad er performancekunst? Hvad er lydkunst? etc. og svarede gennem formidlingstekster, i værkpræsentationen og gennem et interaktivt formidlingsprojekt, der skulle hjælpe brugerne til selv at konkludere deres svar. Med spørgsmålet Hvad er samtidskunst? ønskede vi at styrke en udvidet opfattelse af, hvad kunst er. Kunstnere på udstillingen: Ann Lislegaard, Henning Christiansen, Larissa Sansour, William Anastasi, Eric Andersen, Su-Mei Tse, Yoko Ono, Festival of Fantastics, Henrik Have, Joe Jones, Nam June Paik, Nanna Debois Buhl, m.fl. Fra udstillingen Hvad er Samtidskunst? 12

14 Trauma 1-11: Fortællinger fra Det Fri Universitet juni til 11. september, 2011 Det Fri Universitet i København var en selvorganiseret institution, der blev etableret af kunstnerne Henriette Heise og Jakob Jakobsen i Det Fri Universitet fungerede som et rum for forskning og vidensdeling indenfor hverdagens rammer. Aktiviteterne bestod af workshops, filmvisning, foredrag, små udstillinger og udgivelser og fandt sted i en lejlighed på Nørrebro, som også var kunstnernes hjem. Institutionen var dedikeret til fremstillingen af kritisk bevidsthed og poetisk sprog, der kom til udtryk i den lange række af aktiviteter, som fandt sted i perioden Det Fri Universitet deltog desuden i en lang række udstillinger verden over. Til disse udstillinger udviklede de konceptet propaganda, som bestod af hæfter, plakater, lyd, film, diasshow, m.m., som præsenterede Det Fri Universitet. Udstillingen på Museet for Samtidskunst var dels en visning af propagandamaterialet, der blev udviklet i perioden , og dels en iscenesættelse og refleksion over Det Fri Universitets arbejde, samfundssituationen og det historiske efterspil. Fra udstillingen Trauma 1-11: Fortællinger fra Det Fri Universitet Simple Interactions. Lydkunst fra Japan 24. september til 18. december, 2011 Udstillingen Simple Interactions. Lydkunst fra Japan præsenterede værker af 9 japanske kunstnere og kunstnergrupper. Udstillingen blandede installationer, performances og dokumentationer, der alle undersøger, hvordan simple interaktioner kan skabe komplekse systemer og mønstre. Det forløbne tiår har budt på en opblomstring af lydkunst som en kunstnerisk disciplin, der er i færd med at etablere egne traditioner inden for samtidskunstens rammer. Japanske kunstnere som Ryoji Ikeda, Yukio Fujimoto, Akio Suzuki, Omoto Yoshihide, Merzbow og Ryuichi Sakamoto har haft væsentlig betydning for udviklingen af denne kunstneriske disciplin. Men hvor er den japanske lydkunst i dag? Formålet med denne udstilling er at præsentere et dansk publikum for et opdateret billede af den levende japanske lydkunstscene. De udstillende kunstnere: Yuji Dogane, Yukio Fujimoto, Atsuhiro Ito, Soichiro Mihara + Hiroko Mugibayashi & Kazuki Saita, Atsushi Nishijima, Jio Shimizu, Toshiya Tsunoda, Tetsuya Umeda, Miki Yui. Til åbningen blev arrangeret et performanceprogram med fire af de udstillende kunstnere: Jio Shimizu, Miki Yui, Tetsuya Umeda og Atsuhiro Ito. 13

15 I ugen efter åbningen, den 27. september afholdtes (i samarbejde med LARM Audio Research Archive og IKK Artist Talks) en artist talk på Københavns Universitet med oplæg fra to af udstillingens kunstnere Soichiro Mihara og Jio Shimizu, udstillingens kuratorer, og på besøg fra NTT ICC i Tokyo, seniorkurator Minoru Hatanaka. Modereret af Gunhild Borggren. I forbindelse med udstillingen udgav museet en publikation, som ud over at præsentere kunstnerne og deres værker også indeholdt en række essays af toneangivende eksperter inden for feltet. Publikationen indeholdt således bidrag fra udstillingens kuratorer (Mads Kullberg, Jacob Kreutzfeldt), seniorkurator ved NTT ICC Tokyo, Minoru Hatanaka, kurator Takashi Kojima og forsker og lydkunstner Rune Søchting. Desuden interviews med kunstnerne Yukio Fujimoto og Soichiro Mihara i samarbejde med Seismograf/DMT. Trykt i 1000 eksemplarer. Samarbejdspartnere: Seismograf/DMT, LARM Audio Research Archive Fra udstillingen Simple Interactions - Lydkunst fra Japan 14

16 ARRANGEMENTER Inuit Live! Samtidskunst fra Grønland 1. april til 29. april, 2011 I forbindelse med Roskilde Kommunes kulturfestival Inuit Nu præsenterede Museet for Samtidskunst i samarbejde med kunstner og kurator Iben Mondrup et live program med kunstnere fra eller med tilknytning til Grønland. I løbet af april kunne publikum få et sjældent indblik i, hvad der rører sig på den grønlandske samtidskunstscene. 5 dage i april præsenterede museet live-perfomances, film-screenings og musikoptræden med kunstnerne Julie Edel Hardenberg, Jessie Kleemann, Ivalo Frank, Nanna Ánike Nikolajsen, Lu Berthelsen og Nuka Bisgaard. ACTS Festival for Performativ Kunst maj, 2011 Museet for Samtidskunst, Palægården, Roskilde by, Biblioteket. I weekenden d maj 2011 afholdte museet for første gang lyd- og performancefestivalen ACTS, som fremover skal være en årligt tilbagevendende begivenhed. Festivalen præsenterede et varieret program af performance- og lydkunst med internationale kunstnere fra både DK og udlandet. Flere performances foregik ude i byen, bl.a. på Roskilde Bibliotek og spredte sig ellers på museet egne arealer. Weekenden bød på interaktion, kontemplation, en god portion humor og noget for både øje, øre og gane. Kunstnere: Elisabet Apelmo & Marit Lindberg (S), Jörn J. Burmester (D), Christian Falsnaes (DK), Lesley Flanigan (US), Ellen Friis (DK), Mogens Jacobsen (DK), Henrik Plenge Jakobsen (DK), Jane Jin Kaisen (DK), Essi Kausalainen (FI), Tine Louise Kortermand (DK) & Nina Björk Eliasson (IS), Astrid Lomholt (DK), Jette Hye Jin Mortensen (DK), Søs Gunver Ryberg (DK), Jana Winderen (N), Tori Wrånes (N), Überlyd (DK) og Jesper Aabille (DK) Acts -Festival for performativ Kunst 2011 Melangells vidnesbyrd opført af Music for the Mysteries august, 2011 Musicon Hal 9, Rabalderstræde, Roskilde - kl. 14 & 17 begge dage Melangells vidnesbyrd var en uropførelse af et musisk værk af komponist Hanne Tofte, der omhandlede den keltiske helginde Melangell. Melangells vidnesbyrd blev opført som et moderne mysteriespil i et totalkunstværk og midt i en betonørken (Hal 9 i Musicon). Publikum og 8 medvirkende sangere & musikere befandt sig således i billedkunstner Alison Michells (UK/DK) billed- og rum installation i den store betonhal, hvor stykket blev opført. Melangells vidnesbyrd var en del af Schubertiaden. Opførelsen blev produceret af kunstneren og med Museet for Samtidskunst og Schubertiaden som samarbejdspartnere. 15

17 FILMKLUB Global View Hele året 2011, udvalgte torsdage, fredage eller lørdage Global View præsenterede igen i 2011 en række oversete og i Danmark ukendte film af særlig kunstnerisk kvalitet (med engelske undertekster). Der blev vist over 30 film fra lande som Chile, Iran, Kazakhstan, Ethiopien, Albanien m.fl. Arrangementerne tiltrak et fast publikum af danske og udenlandske filminteresserede Dogtooth Yorgos Lanthimos (Grækenland, 2009) 8.1. Slovenka Damjan Kozole (Slovenien, 2009) The wind journeys Ciro Guerra (Colombia, 2009) Turistas Alicia Scherson (Chile, 2009) 4.2. The time that remains Elia Suleiman (Palæstina, 2009) Frontier Blues Babak Jalali (Turkmenistan/Iran, 2009) Song from the southern seas Marat Sarulu (Kazakhstan, 2009) 4.3. Teza Haile Gerima (Ethiopien, 2008) Jaffa Keren Yedaya (Israel, 2009) For my father Dror Zahavi (Israel, 2009) 1.4. The photograph Nan Achnas (Indonesien, 2008) 2.4. Service Brillante Mendoza (Filippinerne, 2008) Terra soñambula Teresa Prata (Mozambique, 2008) Contracorriente Javier Fuentes-León (Peru, 2009) Leo s room Enrique Buchichio (Uruguay, 2009) Room and a half Andrey Khrzhanovskiy (Rusland, 2009) The vanished empire Karen Shakhnazarov (Rusland, 2008) Breathless Yang Ik-Joon (Sydkorea, 2009) Paju Chan-ok Park (Sydkorea, 2009) Peepli Live Anusha Rizvi (Indien, 2010) 8.7. Stolen dreams Sandra Werneck (Brasilien, 2009) 9.7. À deriva (Adrift) Heitor Dhalia (Brasilien, 2009) Bornova Bornova Inan Temulkuran (Tyrkiet, 2009) Kosmos Reha Erdem (Tyrkiet, 2010) The gift to Stalin Rustem Abdrashitov (Kazakhstan, 2008) Becloud (Vaho) Alejandro Gerber Bicecci (Mexico, 2009) Abel Diego Luna (Mexico, 2010) My Tehran for sale Granaz Moussavi (Iran, 2009) The hunter Rafi Pitts (Iran, 2010) Honeymoons Goran Paskaljevic (Serbien, 2009) Gjallë (Alive) Artan Minarolli (Albanien, 2009) Son of Babylon Mohamed Al-Daradji (Irak, 2010) Air doll Hirokazu Koreeda (Japan, 2009) Spring fever Lou Ye (Kina, 2009) Carancho Pablo Trapero (Argentina, 2010) My time will come Victor Arregui (Ecuador, 2008) A screaming man Mahamat-Saleh Haroun (Tchad, 2010) Masquerades af Lyes Salem (Algeriet, 2008) 16

18 DOXNIGHTS Hele året 2011, udvalgte torsdage, fredage eller lørdage Dette program præsenterede spændende, poetiske og kontroversielle dokumentarfilm fra hele verden. Enkelte visninger i løbet af året. Global Ear Dette program til det lydinteresserede publikum, som fokuserer på uortodokse eksperimenter med lyd, præsenterede igen en blanding af film og live performances fra bl.a. Japan og Mali. Enkelte visninger i løbet af året. Omvisninger Museet har i forbindelse med de skiftende udstillinger og arrange menter afholdt omvisninger hver søndag kl. 14. Temaomvisninger for børn (6-12) og voksne er et nyt tilbud fra Vinterferie for børn: Lav din egen animationsfilm Efterårsferie for børn: Kom med på lydsafari! Konge for en dag Turismens Dag, museet deltog i forbindelse med festivalen Acts FOREDRAG Museet indgik i 2011 et samarbejde med Folkeuniversitetet, som afholder foredrag i nyere kunsthistorie i museets formidlingslokaler. I 2011 blev der afholdt en foredragsrække a 12 dobbelttimer, samt 1 uge s kursus i juni Samarbejdet er fortsat i ARRANGEMENTER UDEN FOR MUSEET IN/FLUX - Mediatrips from the African World (premiere) 10. februar 2011 kl Overgaden, København I forbindelse med Museet for Samtidskunsts udstilling REFRAMING REALITY: Glimpses into the Lowave video archive blev der arrangeret en screening af Lowaves udgivelse, IN/FLUX - Mediatrips from the African World, hvor både Silke Schmickl fra Lowave og Enrico Passetti fra Museet for Samtidskunst var tilstede for at præsentere filmene. MØD INSTRUKTØREN: Michela Occhipinti 10. december 2011 kl. 20 LiteraturHaus, Møllegade 7, København N Enrico Passetti talte med instruktøren Michela Occhipinti om dennes film Letters from the Desert (Eulogy to Slowness) (Italien, 2010) Simple Interactions. Lydkunst fra Japan. Artists talk 27. september, 2011 IKK, Københavns Universitet. Præsentation af udstilling og forskningsprojektet: Simple Interactions (med Jacob Kreutzfeldt). Øvrige oplægsholdere: Minoru Hatanaka (seniorkurator på NTT ICC, JP), Soichiro Mihara (kunstner, JP), Jio Shimizu (kunstner, JP) og Gunhild Borggren (moderator, DK) 17

19 Learning Museum, workshop 16. august, 2011 Kulturmaskinen, Odense Første workshop i projektet Learning Museum for projektdeltagere. (Se særskilt bilag for Learning Museum). Learning Museum, workshop 8. December, 2011 Kunstmuseet Trapholt, Kolding Anden workshop i projektet Learning Museum for projektdeltagere. (Se særskilt bilag for Learning Museum). Museets publikationer i 2011 Red. Lotte Juul Petersen, Sanne Kofod Olsen, Malene Ratcliffe, og Malene Vest Hansen; Kuratering af Samtidskunst, Museeet for Samtidskunst 2011 Kullberg, Mads & Jacob Kreutzfeldt (red.): Simple Interactions. Sound Art from Japan, Museet for Samtidskunst, Trykt i 1000 eksemplarer. Lindkvist, Tanya (tekst/red.): Den flyvende Lydkuffert, undervisningstilbud om lyd og musik til 0. Klasse. 2011, 31. s, ill. Seligmann, Tine (tekst/red): Learning Museum: Samarbejde, Vidensdeling, Faglighed, Brugerinddragelse Innovation. 2011, 32 sider i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland 18

20 7. UNDERVISNING Museet arbejder med undervisning og formidling til børn, unge og voksne i relation til museets udstillinger og museets arbejde med genrer indenfor den tværgående kunst. I 2011 omlagde vi undervisning og formidling, således at undervisning og formidling betragtes som hver sit fagområde. Mens undervisningsrelaterede projekter hører under museumsunderviserne, hører formidling i udstilling under de udstillingsansvarlige kuratorer. Formidlingen kan dog også opstå i samarbejdet mellem de to instanser. LEARNING MUSEUM Learning Museum I 2011 blev Learning Museum skudt i gang og der blev afholdt en række undervisnings- og praktikforløb rundt på de deltagende museer og læreruddannelser. Der arrangeres to gange om året fælles workshop- og seminardage, hvor aktuelle temaer og evaluering af projektet diskuteres med indbudte oplægsholder, lærerstuderende og projektet evaluator. I forbindelse med projektet udsendes et månedligt tematisk nyhedsbrev, der udbreder viden om projektet gennem præsentation af aktuelle undervisningsforløb og artikler. I 2011 mødtes alle projektdeltagere i august og december Learning Museum er støttet af Kulturstyrelsen. Se KUNSTREJSEN I 2011 blevet projekt KUNSTREJSEN skudt i gang. I samarbejde med Sorø Kunstmuseum og Odsherred Kunstmuseum udvikles en række undervisningstilbud til grundskolens mellemtrin. Kunstrejsen er både en rejse ind i kunstens verden og en fysisk rejse mellem de tre museer i Region Sjælland. Rejsens røde tråd er en undersøgelse af kunstens forhold til virkeligheden. Kunstrejsen administreres af Sorø Kunstmuseum og har modtaget bevilling fra Kulturregionen og Kulturministeriet, som en del af de regionale kulturaftaler. DEN FLYVENDE LYDKUFFERT I 2011 blev det nye undervisningstilbud Den flyvende Lydkuffert lanceret. Lydkufferten er en kuffert fuld af forskellige sjove instrumenter, lydværker (på CD er) og genstande til at lave lyde, partiturer og lydfortællinger ud af. Kufferten udlånes gratis i en uge af gangen til 0. klasser. Med kufferten følger et undervisningsmateriale, der giver inspiration og vejledning til en række opgaver, som inddrager alle sanserne, så børn møder kunst, musik og billeder igennem leg, bevægelse og aktiv inddragelse. Den Flyvende Lydkuffert kan bruges som et enkelt forløb på skolen, men også som optakt til et besøg og lydworkshop på Museet for Samtidskunst. Udarbejdelsen af Lydkufferten og tilhørende undervisningsmateriale er støttet af Kultur & Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland. ANDET Museets samarbejder med Skoletjenesten Sjælland omkring tilbudene i museumsundervisning til børn og unge. Museet tilbyder aldersdifferentierede undervisningsforløb for børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelser, læreruddannelser, universiteter og andre undervisningsinstitutioner herunder sprogskoler. Museet har en række faste og aktuelle forløb, man kan orientere sig om på museets hjemmeside. Herunder workshoptilbud i museets værksted: Værkstedet for kunst, oplevelse og nye medier. Gennem museets Lærernetværk udbygger museet løbende sin kontakt til undervisere, lærestuderende m.fl og tilbyder inspirationsdage og kurser i forbindelse med de skiftende udstillinger. Der er på nuværende tidspunkt 443 medlemmer. 19

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM HANDLINGSPLAN 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Museet som sted 3. Det lokale, det nationale og det internationale 4. Museets forpligtigelser:

Læs mere

Museet for Samtidskunst. Årsberetning

Museet for Samtidskunst. Årsberetning Museet for Samtidskunst Årsberetning 2010 1 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse 0.0 Forord... 3 1.0 Arbejdsg-rundlag og formål... 5 1.1 Museets navn... 5 1.2 Museets adresse mv.... 5 1.3 Museets kategori

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST MUSEET FOR SAMTIDSKUNST ÅRSBERETNING 2012 FORORD Udviklingen af museet har stået højt på dagsordenen i 2012. Museet igangsatte i 2012 en udviklingsproces i forbindelse med udarbejdelsen af en ny visionsstrategi,

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter,

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, Middelfart invitation Kan vi mærke verden, nu hvor vi helst

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Trauma 1-11. Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år

Trauma 1-11. Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år Trauma 1-11 Fortællinger om Det Fri Universitet i København og det omgivende samfund i de sidste ti år Museet for Samtidskunst 18. juni - 11. september 2011 Museet for Samtidskunst Det kgl. Palæ Stændertorvet

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE)

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design Møde nr. 12 Dato: 24. november 2014 Tidspunkt: 9-12 - efterfulgt af et fællesmøde med legatudvalget 12:30-14:30 (Referat: Bilag 1) - efterfulgt

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE)

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design Møde nr. 14 Dato: 9. februar 2015 Sted og tidspunkt: Kulturstyrelsen, mødelokale 1, stuen kl. 9-15 REFERAT Til stede fra udvalget: Astrid

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere