Holstebromotorvejen. Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebromotorvejen. Marts 2015"

Transkript

1 Holstebromotorvejen Marts 2015

2 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen. På hovedlandevejen mellem Herning og Holstebro er det i dag svært at komme frem i myldretiden. Lastbiler og langsomme landbrugsmaskiner gør det svært at overhale, især når trafikken er tæt. Vejdirektoratet bygger nu 39 kilometer motorvej mellem Herning og Holstebro og forlænger ringvejen nord for Holstebro. Dermed får alle trafikanter en hurtig og mere sikker køretur mellem Herning og Holstebro. Motorvejen vil desuden aflaste lokalvejene for den tunge trafik og dermed gøre lokaltrafikken mere sikker og dagligdagen mindre støjende for mange lokale beboere. Herunder kan du finde kontaktoplysninger på projektlederne Janie W. Ipsen og John Kjærsgaard, der har det overordnede ansvar for projektet. Janie og John kan svare på spørgsmål, som du umiddelbart ikke kan finde svar på her eller på vejens hjemmeside: vejdirektoratet.dk/holstebromotorvejen Strækningen Holstebro-Aulum Syd Projektleder Janie W. Ipsen Vejdirektoratet Skanderborg Storå Dalbro Hodsagervej Motorvejen forkorter rejsetiden mellem Herning, Holstebro og Nordvestjylland. Fra Struer til Herning vil man anslået kunne spare 14 minutter i køretid. Det samme vil man kunne spare fra Lemvig til Herning. Mellem Herning og Holstebro Syd er der en mindre besparelse på tre minutter, der dog i myldretiden potentielt kan være markant højere. Motorvejen bliver også bygget for at kunne servicere det nye regionshospital i Gødstrup. Motorvejsstrækningen vest om Herning, med forbindelse til det nye hospital i Gødstrup, åbner i foråret 2017, mens resten af motorvejen åbner i 20. Tlf.: Strækningen Aulum Syd-Snejbjerg Projektleder John Kjærsgaard Vejdirektoratet Skanderborg Tlf.: Dalbro Savstrup Å Linjeføringen går fra Holstebro N (rute 11) til Sinding nordvest for Herning og videre til Snejbjerg, hvor motorvejen kobles sammen med den eksisterende motortrafikvej (rute 15) syd om Herning. Du er også velkommen til at sende en mail til vejprojektets adresse: 2 3

3 Motorvejen trækker specialister til Arla i Holstebro Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Mejrup. Her ses det nye tilslutningsanlæg Herning NØ og samkørselspladsen ved Viborgvej. Med 650 ansatte er Arla en af Holstebro kommunes største arbejdspladser. Det har dog været svært at tiltrække specialiserede medarbejdere som for eksempel mejeriingeniører. Men når Holstebromotorvejen åbner helt i 20 bliver det nemmere, vurderer mejeridirektør Klaus Jeppesen. Vi har i perioder haft svært ved at tiltrække højt specialiseret arbejdskraft, fordi vi ligger, hvor vi ligger. Det regner jeg med bliver nemmere, nu hvor motorvejen kommer, siger han. Udfordringen med at få de rette kompetencer hertil gælder i øvrigt for hele Arla i Holstebro. At vi kan tiltrække den nødvendige højtuddannede arbejdskraft har stor værdi stor værdi for Arla, da det i bund og grund sikrer, at vi kan producere, det vi gerne vil, og samtidig kan udvikle os som virksomhed, tilføjer Klaus Jeppesen. Smørmejeriet producerer tons Lurpak og Kærgården om året. Det kræver store mængder fløde, der skal fragtes til mejeriet. Alene til smørmejeriet ankommer der 30 tankbiler til om dagen, mens 30 kølebiler med færdigt smør forlader mejeriet hver dag. Motorvejen giver os den store fordel, at vi ikke skal have lastbilerne ud på ringvejen omkring Holstebro og at vi ikke belaster lokalvejsnettet med tung trafik. Landevejen mellem Herning og Holstebro er tillige meget trafikeret, og det er svært at overhale for personbiler, så vi vil meget gerne have vores Arlalastbiler ud på motorvejen, hvor de hører hjemme, siger Klaus Jeppesen. Viborgvej Klaus Jeppesen er direktør for den del af Arla i Holstebro, der producerer smør. Han er chef for 190 medarbejdere på smørmejeriet, der udgør en ud af tre Arlavirksomheder i Holstebro. Mejeridirektør Klaus Jeppesen 4 5

4 Holstebromotorvejen i nord og syd Holstebromotorvejen styrker markant fremkommeligheden mellem Herning og Holstebro og kobler Midt- og Vestjylland på de overordnede motorvejsforbindelser. Motorvejen giver også alle trafikanter en hurtig og trafiksikker vej til det kommende regionshospital ved Gødstrup. Hele motorvejen bliver 39 kilometer lang. Projektet indeholder også en forlængelse af ringvejen nord for Holstebro. Vejen har et samlet anlægsbudget på mio. kroner. 11 Struer Landevej Nordlige Ringvej Skivevej Holstebro Holstebro NØ Viborgvej 16 Holstebro Ø Gammelby Bæk Savstrup Å Mejrup Hodsagervej Storå Tvis Å Herningvej Tvis Lindholtvej Gedbovej Morrevej 20 Tvis Krondyrpassage 19 Kildevej Aulum Aulum Videbækvej Troelstrupvej Romvigvej Ørrevej Sinding Rosmosevej Sinding Schæferivej Vildbjerg 17 Tørring 3 Trehøjevej Vildbjergvej Herningsholm Å 2 Herning NV Haunstrupvej Ørnhovedvej Hospital Vesterholmsvej Herning Snejbjerg Lind Vilhelmsborgvej Helstrupvej 15 1 Snejbjerg Motorvejen mellem Aulum og Holstebro Motorvejen mellem Snejbjerg og Aulum Motorvejen fra Holstebro og sydpå er den del af projektet, der skaber forbindelsen til Holstebro og det nordvestlige Jylland. Motorvejen kommer dermed borgere, organisationer og erhvervslivet til gavn både i Holstebro Kommune, men også kommuner som Lemvig, Struer og Skive kommer med vejen meget tættere på motorvejsnettet. Ved Holstebro Nord ligger der et stort erhvervsområde domineret af områderne Nupark og Måbjerg med de store virksomheder som Arla og Vestforsyning. De får stor gavn af motorvejen, da det bliver hurtigere og mere sikkert at tiltrække kunder og medarbejdere, ligesom deres distribution bliver forbedret. Motorvejsprojektet i Holstebro Kommune er kendetegnet ved at være en helt ny vej, der primært skal bygges gennem landbrugs- og naturområder. Især øst for Holstebro er der store naturområder, som vejen skal igennem. Det giver Vejdirektoratet den vigtige opgave at skåne natur og dyreliv i videst muligt omfang. Det gør vi ved at bygge en krondyrspassage og fire dalbroer med en samlet længde på 630 meter. Se to af dalbroerne på visualiseringen på side 2. De ti kilometer motorvej mellem Sinding og Snejbjerg bliver primært bygget for at skabe en god adgang til det kommende regionshospital ved Gødstrup. Her bygger Vejdirektoratet en helt ny motorvej, der går tæt forbi det nye regionshospital. Tilslutningsanlægget Herning NV giver direkte adgang til hospitalet for trafikken, der kommer fra Holstebro og Ringkøbing. Mellem Sinding og Ljørring syd for Aulum, en strækning af ca. syv kilometer, udvider vi den eksisterende motortrafikvej til motorvej. Vi er meget opmærksomme på, at arbejdet med byggeriet på udvidelsesstrækningen påvirker trafikken på motortrafikvejen så lidt som muligt. Motorvejen bliver til stor glæde for de mange pendlere, der skal til og fra arbejde på regionshospitalet. For eksempel de ansatte i Hospitalsenheden Vest med bopæl i Holstebro Kommune, som flytter med til det nye regionshospital i Gødstrup. Vejen vil også være til stor fordel for de mange patienter og pårørende, der hver dag kører til og fra hospitalsområdet. 6 7

5 Pendlende sygeplejerske kommer hurtigere frem til arbejde Visualiseringen viser motorvejen, set vest for Herning. Her ses det nye tilslutningsanlæg Herning NV og vejforbindelsen til det nye regionshospital i Gødstrup. 57-årige Inga Marie Gielsgaard regner med at være sygeplejerske mange år endnu og kommer til at pendle på Holstebromotorvejen til det nye regionshospital i Gødstrup. Vesterholmvej Hospitalsområdet Efter 30 år som sygeplejerske på forskellige hospitaler i Hospitalsenheden Vest er 57-årige Inga Marie Gielsgaard langt fra mæt. Hun bor i Lemvig, arbejder nu på Holstebro Sygehus, men har tænkt sig at flytte med ned til Gødstrup, når det nye regionshospital ved Herning står klart i Jeg kommer også til at pendle fremover, for jeg har da tænkt mig at flytte med ned til Gødstrup og arbejde. Jeg overvejede selv et jobskifte kortvarigt, men jeg vil helst arbejde med det akutte, frem for eksempelvis hjemmeplejen, og så er jeg nødt til at flytte med til Gødstrup, siger Inga Marie Gielsgaard. Jeg vil gerne hjem i ordentlig tid, og jeg vil også gerne lige tage et hurtigt smut over til mine børn i Aarhus efter arbejde og drikke kaffe. Det er blevet meget nemmere, nu hvor der næsten er motorvej hele vejen fra Herning til Aarhus. Og når Holstebromotorvejen så også står færdig, bliver det meget nemmere for mig. Inga Marie Gielsgaard får cirka 70 kilometer fra hjemmet i Lemvig til arbejdspladsen i Gødstrup. Den del af turen, der kommer til at foregå på motorvejen, skræmmer hende ikke, mens forholdene på landevejene i Vestjylland langt fra er optimale. Trafikken på vejene i regionen er klart blevet tættere gennem de år, jeg har været ansat. Det værste er at køre mellem Herning og Holstebro, så det er virkelig godt, at motorvejen kommer der. Trafikken er også slem mellem Lemvig og Struer, siger hun. Helstrupvej Fra engang i 2017 kan hun derfor se frem til mange kilometer bag rattet, men med Holstebromotorvejen bliver det en nemmere og hurtigere tur frem og tilbage. Sygeplejerske Inga Marie Gielsgaard Selv om jeg er glad for mit arbejde, betyder fritiden også meget for mig. 8 9

6 Tilsyn Ved større vejprojekter opretter Vejdirektoratet et tilsynskontor i nærheden af vejen. Medarbejderne på tilsynskontoret fører tilsyn med entreprenørernes arbejde og står desuden for kontakten til lodsejerne. Du er velkommen til at henvende dig Vejdirektoratets tilsyn, hvis du har spørgsmål om byggeriet. Tilsynskontorets adresse er Ørrevænget 14, Sinding, 7400 Herning Her til højre finder du kontaktoplysninger på tilsynsfolkene. Tilsyn med den nordlige strækning - Holstebro-Aulum Fagprojektleder Poul Wissing Jørgensen Tlf.: Jørgen Brock Tlf.: Ole Holmskov Tlf.: Tilsyn med den sydlige strækning Aulum-Snejbjerg Kurt Mikkelsen Tlf.: Poul er ansvarlig for at føre tilsyn mellem Holstebro N og Viborgvej. Jørgen er ansvarlig for at føre tilsyn mellem Viborgvej og Morrevej. Ole er ansvarlig for at føre tilsyn mellem Morrevej og Aulum Syd. Kurt er ansvarlig for at føre tilsyn med anlægsarbejdet på strækningen mellem Aulum Syd og syd for Sinding. Fakta om vejen Sådan forløber projektet 20 Hele motorvejen åbner 2017 Motorvejen vest om Herning åbner Motorvejen bygges Ekspropriationer af hele ejendomme, samt til broer og vej Projektering af motorvejen Forundersøgelser i marken (arkæologi og geoteknik) 2014 Linjebesigtigelse og jordfordeling Anlægsloven for projektet blev vedtaget den 17. december Det samlede anlægsbudget for motorvejen er mio. kr. 39 kilometer motorvej 8 tilslutningsanlæg Godt 2 kilometer forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro Anders Warén Tlf.: Anders er ansvarlig for at føre tilsyn mellem Sinding og Snejbjerg Anlægslov Bygherretilsyn Jesper Kjærgaard Tlf.: Jesper er ansvarlig for at føre tilsyn mellem Sinding og Snejbjerg

7 Vejdirektoratet har lokale kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.07.15.

Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.07.15. Betonklubben. Udgave 50 Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.07.15. Se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her, se her, Se her, se her. Har du noget som du synes klubben skal arrangere, noget du

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr.

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. - Min tryghed Medlemstilbud Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. Alt det med småt Hos dukapc behandler vi folk pænt, og vi regner med, at vores kunder gør det samme. Derfor

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Viking Nyt. Det er en kold tid som vi lever i. DFE skal udføre facader til ELRO i Randers. Hansen i Danmark. I dette nummer: I dette nummer:

Viking Nyt. Det er en kold tid som vi lever i. DFE skal udføre facader til ELRO i Randers. Hansen i Danmark. I dette nummer: I dette nummer: Marts 2009 Hansen i Danmark I dette nummer: Viking Nyt - medarbejder avis for DFE, Glasalu, HansenProfile, HSHansen og HansenGroup Det er en kold tid som vi lever i alle går rundt og fryser. Sådan skrev

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Indvielse 2. november 2007 Forord Den 2. november 2007 indvier Vejdirektoratet motorvejen fra Ønslev til Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne

Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne PENSIONIST 2011 Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne Ny organisering af ældreområdet medfører mere synlig ledelse og mere kvalitet Nytårsaften er det mange steder en tradition at tælle ned

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE - plads til rummelighed Udgivet af CABI og Projekt Fra Udsat Til Ansat, december 2010 ISBN til trykt version: 9788791442377 ISBN til elektronisk: 9788791442384

Læs mere

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Dato August 2015 Dokument 15/09958 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon

Læs mere