Diff. hastigheder 10 strækninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diff. hastigheder 10 strækninger"

Transkript

1 Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder på hovedlandevejsnettet_v31 TRM Asta Ostrowski Center for Veje og Broer Tlf: TRM Thomas Jørgensen TRM Claus F. Baunkjær TRM Jacob Heinsen

2 AKT BILAG 1 [ Differentierede hastigheder på hovedlandevejsnettet_v31 ] DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVED- LANDEVEJSNETTET FORSØG MED 90 KM/T PÅ HOVEDLANDEVEJE Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

3 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UDVALGTE STRÆKNINGER... 3 Rute 30 Grindsted - Korskro... 3 Rute 26 Rødkærsbro Hanstholm... 5 Rute 25 Tønder Kolding... 9 Rute 9 Svendborg Spodsbjerg Rute E55 Nykøbing F. Gedser Rute 8 Sønderborg Fynshav Rute 28 Tarm Hoven Rute 18 Herning - Holstebro Rute 22 Næstved Omfartsvej Vest Rute E39 ved Hirtshals Samlet økonomisk planlægningsoverslag... 24

4 3 af 24 BESKRIVELSE AF UDVALGTE STRÆKNINGER Rute 30 Grindsted - Korskro Strækningen er en del af forbindelsen diagonalt på tværs af Midtjylland fra Esbjerg over Grindsted og Billund til Horsens. Nuværende hastigheds- og uheldsbillede Gennemsnitshastigheden er målt til 89,9 km/t i den sydlige del af rute 30. Der er ikke målinger på 80 km/t-strækningerne i den øvrige del af ruten, men i et kryds hvor der i dag er skiltet ned til 70 km/t er registreret en gennemsnitshastighed på 85,2 km/t Ulykkesfrekvenserne på de delstrækninger som er potentielle 90 km/t-strækninger er relativt lave. Mulige strækninger til 90 km/t Der er mulighed for at indføre forsøg med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t på to delstrækninger af rute 30 afbrudt af et antal kryds, hvor 90 km/t hastighedsbegrænsningen ophæves, og den generelle hastighedsbegrænsning på 80 km/t således vil være gældende. På strækningen er der tilslutning til et antal enkeltejendomme, hvorfor der kan forekomme cykel- og landbrugstrafik. For begge delstrækninger (km 12,1-15,6 og 21,1-30,1) foreslås forlængelse af overhalingsstrækninger og justering af afstribningen på en række lokaliteter, og forbedring af oversigtsforhold.

5 4 af 24 Desuden foreslås forlængelser og justering af eksisterende autoværn. Hastighedsbegrænsningen foreslås ophævet i forbindelse med større kryds eller rundkørsler på strækningerne, hvor den generelle hastighedsbegrænsning på 80 km/t således vil være gældende. Nedenstående er anført et skøn over omkostningerne. Økonomi Skilte: Justering af afmærkning, striber mv: Autoværn: Rumleriller: Oversigtsforbedringer: Forslag i alt rute 30: kr kr kr kr kr kr.

6 Rute 26 Rødkærsbro Hanstholm SIDE 5 af 24

7 6 af 24 Strækningen forbinder det nordvestlige Jylland fra Hanstholm, Thisted og Mors med Skive, Viborg og det øvrige midtjyske hovedlandevejsnet. Rute 26 er omfattet af en projekteringslov fra 1990 om udbygning til motortrafikvej. Det er i september 2010 besluttet at foretage en VVM-undersøgelse om udbygning af dele af rute 26 mellem Århus og Viborg. Der er, som en del af trafikaftalen om en grøn transportpolitik fra 29. januar 2009, besluttet en forundersøgelse af en højklasset forbindelse på rute 34 og 26 fra Sunds ved Herning over Skive til Hanstholm. Denne strækning er en del af forsøgsstrækningerne for modulvogntog med forbindelse til og fra Hanstholm Havn via Skive og Herning ad rute 34. Strækningen omfatter de to broer Sallingsundbroen og Vilsundbroen. Nuværende hastigheds- og uheldsbillede Der er flere tællesteder med hastighedsmålinger på motortrafikvejen, Nors Omfartsvej. Her viser målinger en gennemsnitshastighed på henholdsvis 86 og 92 km/t. På delstrækningen mellem

8 7 af 24 Skive og Viborg, og på strækningen lige syd for Viborg er målt gennemsnitshastigheder på 88 km/t. På de øvrige delstrækninger er der ikke foretaget hastighedsmålinger. Årsdøgntrafikken på rute 26 varierer betydeligt. Nord for Skive kører der ca køretøjer i døgnet, på den nordlige del af Mors ca , og på Nors Omfartsvej Mellem Viborg og Skive kører knap køretøjer i døgnet, mens der syd for Viborg er køretøjer i døgnet. På Nors Omfartsvej som er åbnet i 2006, er der endnu begrænset statistisk grundlag for at vurdere uheldsbilledet. De øvrige dele af rute 26, som er potentielle 90 km/t-strækninger, har en relativt lav uheldsfrekvens. Mulige strækninger til 90 km/t Der er mulighed for at indføre forsøg med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t på fem længere delstrækninger af rute 26. Det drejer sig om Nors Omfartsvej (hovedlandevej 480 km 4,3-10,1); den nordlige del af Mors (hovedlandevej 445 km 13,7-20,6 fra Vilsundbroen; den nordlige del af Salling (hovedlandevej 442 km 13,8-23,7) fra Sallingsundbroen; en delstrækning mellem Skive og Viborg (hovedlandevej 441 km 13,5-19,7); samt en delstrækning mellem Viborg og Motortrafikvejen omkring Rødkærsbro (hovedlandevej 407 km 56,8-62,0). Sammen med de motortrafikvejsstrækninger med 90 km/t, der allerede er etableret, betyder forsøget at store dele strækningen fra Hanstholm til Rødkærsbro vil få en hastighedsbegrænsning på 90 km/t. På hovedlandevej 480, Nors Omfartsvej (km 4,3 10,1), kan der umiddelbart etableres en hastighedsgrænse på 90 km/t indenfor de nuværende lovgivningsmæssige rammer. Den anden delstrækning er på hovedlandevej 445 fra km 13,7 17,5 som foreslås afbrudt ved et større forsat kryds i km 15,3, hvor hastighedsbegrænsningen bliver ophævet og den generelle hastighedsbegrænsning på 80 km/t således vil være gældende. På strækningen er rabatten mellem cykelsti og kørebane kun 1,0 m hvilket er en relativt kort afstand. Den tredje delstrækning på hovedlandevej 445 fra km 17,5 20,6 har ingen cykelsti. Fra km 17,5 hvor cykelstien ophører, kan man via en kommunevej cykle til Vilsundbroen. Cykeltrafik kan bortset fra trafik til enkeltejendomme afvikles på parallelle kommuneveje. Der foreslås forlængelser af eksisterende autoværn. Ligeledes foreslås anlæg af rumleriller på delstrækningen, forlængelse af overhalingsstrækninger og justering af afstribningen på en række lokaliteter. Det foreslås at hastighedsbegrænsningen bliver ophævet i forbindelse med større kryds, hvor den generelle hastighedsbegrænsning på 80 km/t således vil være gældende. Den tredje delstrækning på hovedlandevej 442 på Salling (km 14,0-23,7) giver mulighed for en knap ti km lang strækning med 90 km/t, som foreslås ophævet ved fire større kryds på strækningen.

9 8 af 24 Der foreslås forlængelser af eksisterende autoværn. Ligeledes foreslås anlæg af rumleriller på delstrækningen, forlængelse af overhalingsstrækninger og justering af afstribningen på en række lokaliteter. Der er ejendomme på strækningen med direkte adgange, hvorfor der kan forekomme cykel- og landbrugstrafik. Den fjerde delstrækning ligger på hovedlandevej 441, midt mellem Viborg og Skive (km 13,5-19,7). Der er ejendomme på strækningen med direkte adgange, hvorfor der kan forekomme cykel- og landbrugstrafik. Forsøgsstrækningen med 90 km/t foreslås ophævet gennem en kurve med et forsat fire-benet kryds. Der foreslås forlængelser af eksisterende autoværn. Ligeledes foreslås anlæg af rumleriller på delstrækningen, forlængelse af overhalingsstrækninger og justering af afstribningen på en række lokaliteter. Den femte og sidste delstrækning på rute 26 ligger syd for Viborg mod Rødkærsbro, (hovedlandevej 407 km 56,8-62,0). Strækningen har to spor i hver retning og midterrabat. Der er kun én vejtilslutning med venstresvingsmulighed. Her foreslås 90 km/t ophævet, hvorved den generelle hastighedsbegrænsning på 80 km/t således vil være gældende. En del af strækning har cykelstier i eget tracé. Resten af strækningen til Rødkærsbro har skiltet cykelforbud. Nedenstående er anført et skøn over omkostningerne. Økonomi Skilte: Justering af afmærkning, striber mv: Autoværn: Rumleriller: Oversigt: Forslag i alt rute 26: kr kr kr kr kr kr.

10 9 af 24 Rute 25 Tønder Kolding Strækningen er en del af forbindelsen diagonalt på tværs af Sønderjylland fra Kolding til Tønder. Den nordøstligste del af rute 25 tæt ved Kolding er en eksisterende motortrafikvej med 90 km/t. Den resterende del af rute 25 har i dag en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Nuværende hastigheds- og uheldsbillede Der er flere hastighedsmålinger på rute 25. Generelt er hastigheden høj. På den nordlige del af hovedlandevej 321 ved Vamdrup er gennemsnitshastigheden målt fra 88 til 94 km/t. På den nordlige del af hovedlandevej 322 er gennemsnitshastigheden ca. 88 km/t.

11 10 af 24 Længere syd på (ved km 17) er målt en særdeles høj gennemsnitshastighed på 97 km/t. På den sydligste del af rute 25 er målt gennemsnitshastigheder på 84 til 87 km/t. Årsdøgntrafikken på rute 25 varierer en del. Mellem Kolding og Vamdrup er den tæt på køretøjer i døgnet. Mens den på den øvrige del at strækningen er under køretøjer i døgnet. Uheldbilledet på rute 25 er varieret. I den sydlige del af hovedlandevej 321 er der generelt en høj uheldsfrekvens, men på de konkrete potentielle 90 km/t strækninger på hovedlandevej 321 ligger uheldsfrekvensen relativt lavt. Tilsvarende er der en relativt høj uheldsfrekvens i den sydligste del af hovedlandevej 322 tæt ved Tønder, men på de konkrete potentielle 90 km/t strækninger på hovedlandevej 322 er uheldsfrekvensen relativt lav. Mulige strækninger til 90 km/t Der er mulighed for at indføre forsøg med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t på tre delstrækninger af rute 25 afbrudt af enkelte større kryds eller rundkørsler. På alle tre delstrækninger er der tilslutning til et antal vejadgange til marker og enkeltejendomme, hvorfor der forekommer cykel- og landbrugstrafik. Den første delstrækning (hovedlandevej 321, km 13,4-21,1) er en 7,7 km lang delstrækning, som bl.a. omfatter Vamdrup Omfartsvej. Strækningen er i dag motortrafikvej med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Denne foreslås som en del af forsøget hævet til 90 km/t. Den anden delstrækning er den sydlige del af hovedlandevej 321 og den nordlige del af hovedlandevej 322, som kan blive en godt 14 km lang strækning med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t afbrudt af en række større kryds og rundkørsler. Den tredje delstrækning er på 2,1 km (hovedlandevej 322, km 16,6-18,7). Det foreslås at hastighedsbegrænsningen på 90 km/t bliver ophævet i forbindelse med større kryds eller rundkørsler på de tre delstrækninger, hvor den generelle hastighedsbegrænsning på 80 km/t således vil være gældende. Der er på alle delstrækninger steder med dybe grøfter, træer eller andre faste genstande tæt på vejen. Der foreslås derfor opsætning af enkelte nye autoværn, samt forlængelse og justering af eksisterende. Der foreslås desuden forlængelse af overhalingsstrækninger og justering af afstribningen på en række lokaliteter. Nedenstående er anført et skøn over omkostningerne. Økonomi Skilte: Justering af afmærkning, striber mv: Autoværn: Forslag i alt rute 25: kr kr kr kr.

12 11 af 24 Rute 9 Svendborg Spodsbjerg Strækningen er i dag udlagt som motortrafikvej med 80km/t, og udgør den østligste del af rute 9, frem til Spodsbjerg med færgeforbindelse mod Falster. Nuværende hastigheds- og uheldsbillede Der findes ikke hastighedsmålinger på strækningen. Det vurderes umiddelbart, at gennemsnitshastigheden på strækningen ligger over 90 km/t. Årsdøgntrafikken er i 2009 målt til ca køretøjer i døgnet. Uheldsfrekvensen er relativ lav på strækningen. Mulige strækninger til 90 km/t Der er mulighed for at indføre forsøg med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t på delstrækningen af rute 9 fra km 19,3 til km 23,8. På strækningen er der forbud mod cyklister og landbrugsmaskiner. Der er et 4-benet kryds med kanaliseringsanlæg i km 22,1. Det foreslås, at 90 km/t strækningen ophæves ved dette vejkryds, hvor den generelle hastighedsbegrænsning på 80 km/t således vil være gældende.

13 12 af 24 Der foreslås opsat autoværn på dele af strækningen langs trærækker samt ved de mest dybe grøfter. Ligeledes foreslås anlæg af rumleriller i vejmidten på strækningen, justering af afstribningen på en række lokaliteter, samt forbedring af oversigtsforhold mv. Nedenstående er anført et skøn over omkostningerne. Økonomi Skilte: Justering af afmærkning, striber mv: Autoværn: Rumleriller: Oversigt: Forslag i alt rute 9: kr kr kr kr kr kr.

14 13 af 24 Rute E55 Nykøbing F. Gedser Hovedlandevej 506 er en del af vejforbindelsen mellem Sydmotorvejen og havnen i Gedser. Strækningen er præget af færgetræk og indgår i rutenettet for forsøg med modulvogntog. Nuværende hastigheds- og uheldsbillede Der er kun en tællestation på delstrækningen, beliggende ved km 11,9 umiddelbart syd for start af den for forsøget aktuelle delstrækning ved Marrebæk. Målinger fra 2010 viser en gennemsnitshastighed på 86 km/t. Årsdøgntrafikken på delstrækningen ligger på ca køretøjer i døgnet. Uheldsfrekvensen er relativ lav på delstrækningen.

15 14 af 24 Mulige strækninger til 90 km/t Der er mulighed for at indføre forsøg med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t på en ca. 8 km delstrækning af rute E55. Den aktuelle delstrækning (fra ca. km 11,9 til km 19,9) løber fra syd for et kryds ved Marrebæk til nord for to kryds ved Gedesby. Der er etableret lokal 70 km/t hastighedsbegrænsning ved disse to krydsområder. Delstrækningen er præget af tilslutninger til private ejendomme og markoverkørsler. Dele af den aktuelle delstrækning har desuden faste genstande som enkeltstående træer, trærækker og dybe grøfter langs kørebanen. Der er ingen cykelsti på delstrækningen. Cykeltrafik kan bortset fra trafik til enkeltejendomme afvikles via cykelrute 9 på parallelle kommuneveje. Der foreslås forlængelse af overhalingsstrækninger og justering af afstribningen på en række lokaliteter. Samt opsætning af forlængelse af eksisterende autoværn langs trærækker og ved de mest dybe grøfter. Der foreslås etableret lokal ophævelse af 90 km/t ved to T-kryds i hhv. km 14,3 og 16,3. Endelig bør der etableres vejvisning til cykelrute 9. Nedenstående er anført et skøn over omkostningerne: Økonomi Skilte: Justering af afmærkning mv.: Autoværn: Rumleriller: Oversigt: Forslag i alt rute E55: kr kr kr kr kr kr.

16 15 af 24 Rute 8 Sønderborg Fynshav Hovedlandevej 316 er en del af forbindelsen fra Fynshav og Als til det jyske motorvejsnet. Sønderborg-Kiplev-motorvejen som er under anlæg, bliver en del af denne forbindelse. Nuværende hastigheds- og uheldsbillede Den vestlige delstrækning (km 30,7-32,7) er i dag udlagt som motortrafikvej med hastighedsbegrænsning 80 km/t, afbrudt i rundkørslen ved Grundtvigs Allé. Der er ikke målt hastigheder på strækningen. Uheldsfrekvensen er relativt lav. Strækningen er relativt stærkt trafikeret, idet årsdøgntrafikken udgør ca biler i døgnet. Den østlige delstrækning (km 33,0-37,5) er udbygget til fire spor med midterrabat, og er i dag afmærket med 80 km/t. På strækningen findes en større rundkørsel og enkelte almindelige vejtilslutninger. Der er et separat cykelstisystem på strækningen. Gennemsnitshastigheden på strækningen er målt til ca. 79 km/t. Uheldsfrekvensen er lav på denne delstrækning. Mulige strækninger til 90 km/t På baggrund af screeningen foretaget i rapporten Differentierede hastigheder på statsvejnettet er der mulighed for at indføre forsøg med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t på en ca. 8,5 km

17 16 af 24 strækning på rute 8. De første to kilometer (km 28,8-32,8) af denne strækning vurderes dog i dag at være uegnede til at indgå i forsøget. Det er på baggrund af at antallet af kryds, hvor de 90 km/t bør ophæves inden for disse to kilometer vil give uhensigtsmæssigt korte 90 km/t-strækninger. Der foreslås foretaget justering af vejafmærkningen på strækningen, og forbedring af oversigtsforhold. Ligesom de eksisterende overhalingsforbud skal justeres og forlænges. Det foreslås at hastighedsbegrænsningen på 90 km/t bliver ophævet i forbindelse med større kryds eller rundkørsler. På en mindre delstrækning omkring en bro foreslås opsat autoværn. Nedenstående er anført et skøn over omkostningerne: Økonomi Skilte: Justering af afmærkning, striber mv.: Autoværn: Oversigt: Forslag i alt rute 8: kr kr kr kr kr.

18 17 af 24 Rute 28 Tarm Hoven Hovedlandevej 339 mellem Tarm og Hoven er en del af rute 28, som forbinder den jyske vestkyst fra Lemvig i nord, med Ringkøbing og Skjern, og østover via Billund er forbindelse til motorvejsnettet ved Vejle. Nuværende hastigheds- og uheldsbillede Generelt er der en høj gennemsnitsfart på denne del af hovedlandevej 339. Omtrent midt på strækningen, ved Gundesbøl, er der målt en gennemsnitshastighed på 94,3 km/t. Der kører knap køretøjer i døgnet på delstrækningen. Ulykkesfrekvensen er lav på strækningen. Mulige strækninger til 90 km/t Der er mulighed for at indføre forsøg med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t på to delstrækninger på hhv. ca. to og fem kilometer.

19 18 af 24 Den vestlige delstrækning (km 3,0-4,9) er på en lige vejstrækning i åbent land med brede kantbaner. På delstrækningen er der tilslutning til et antal vejadgange til marker og enkeltejendomme, hvorfor der forekommer cykel- og landbrugstrafik. Det foreslås, at der etableres rumleriller på strækningen, og at de brede kantbaner formindskes. Den østlige delstrækning (km 10,7-15,9) er ligeledes en lige vejstrækning i åbent land med brede kantbaner. På delstrækningen er der tilslutning til et antal vejadgange til marker og enkeltejendomme, hvorfor der forekommer cykel- og landbrugstrafik. Der foreslås desuden foretaget en justering af vejafmærkningen på strækningen, samt opsat skilte med 90 km/t. Ligesom de eksisterende overhalingsforbud skal justeres og forlænges. Oversigtsforholdene skal forbedres på enkelte lokaliteter. På enkelte lokaliteter foreslås opsat autoværn ved vejtræer og grøfter. For at give plads til rumleriller foreslås det, at de eksisterende brede kantbaner rykkes ud og formindskes. Nedenstående er anført et skøn over omkostningerne. Økonomi Skilte: Justering af afmærkning, striber mv: Autoværn: Rumleriller: Oversigt: Forslag i alt rute 28: kr kr kr kr kr kr.

20 19 af 24 Rute 18 Herning - Holstebro Strækningen forbinder den nordvestlige del af det Midt- og Vestjyske område fra Lemvig, Struer og Holstebro med Herning og motorvejsnettet derfra syd og øst på mod hhv. Vejle og Århus. Der gennemføres i øjeblikket, som en del af trafikaftalen om en grøn transportpolitik fra 29. januar 2009, en forundersøgelse af en højklasset forbindelse på rute 18 på strækningen Herning Holstebro. Det indgår i Danmark i balance i en global verden, at der foreslås etableret motorvej på strækningen. Nuværende hastigheds- og uheldsbillede Der findes ikke faste hastighedsmålinger på strækningen nord for Aulum, hvor den generelle hastighedsbegrænsning på 80 km/t er gældende. På den nuværende motortrafikvejsstrækning med skiltet 90 km/t er der målt en gennemsnitshastighed på 90,7 km/t (ved Sinding). Årsdøgntrafikken er i 2009 målt til køretøjer i døgnet. Uheldsfrekvensen er lav på den delstrækning, som skønnes egnet til at indgå i forsøget med 90 km/t.

21 20 af 24 Mulige strækninger til 90 km/t På baggrund af screeningen foretaget i rapporten Differentierede hastigheder på statsvejnettet er der mulighed for at indføre forsøg med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t på delstrækninger af rute 18. Den ene af disse strækninger (fra km 16,8 syd for Aulum til km 24,0 ved afslutningen af motorvejsanlægget M64 nord for Herning) fik ved åbningen af M64 i efteråret 2006 ændret hastighedsbegrænsningen til 90 km/t. Den anden aktuelle delstrækning er nord for Aulum (km 11,9-km 13,9). Denne delstrækning på 2 km vil kunne ændres til en 90 km/t-strækning. Vejdirektoratet har medtaget behovet for en cykelsti på denne strækning i sin stiprioritering, men den er endnu ikke udpeget til udførelse. Der er ikke parallelveje til anden vejbetjening af ca ejendomme på strækningen. Der foreslås anlæg af rumlerilller og justering af afstribningen på en række lokaliteter. Det foreslås at eksisterende autoværn forlænges og justeres. Nedenstående er anført et skøn over omkostningerne. Økonomi Skilte (Hastighed begr. mv): Justering af afmærkning, striber mv: Autoværn: Rumleriller: Oversigt: Forslag i alt rute 18: kr kr kr kr kr kr.

22 21 af 24 Rute 22 Næstved Omfartsvej Vest Hovedlandevej 628 er en del af vejforbindelsen mellem Slagelse og det sydlige Sjælland og Lolland-Falster. Nuværende hastigheds- og uheldsbillede Der er kun et tællested på delstrækningen. Det er beliggende ved km 6,8, som i dag har en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Målinger fra 2008 viser en gennemsnitshastighed på 93 km/t. Årsdøgntrafikken på delstrækningen ligger på ca køretøjer i døgnet. Der er en lav uheldsfrekvens på delstrækningen.

23 22 af 24 Mulige strækninger til 90 km/t Der er mulighed for at indføre forsøg med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t på en ca. 3,5 km delstrækning af rute 22. Den aktuelle delstrækning af Vestre Ringvej løber fra nord for rundkørsel med Karrebækvej til rundkørsel med hovedlandevej126 Slagelsevej (fra ca. km 4,6 til km 8,1). Der er som et led i Vejdirektoratets sortpletarbejde etableret lokal 60 km/t hastighedsbegrænsning ved rundkørslen med Karrebækvej. Delstrækningen er facadeløs, og der er en dobbeltrettet cykelsti med en ca. 3 meter bred skillerabat til delstrækningens venstre vejside. Det foreslås forlængelse og justeringer af eksisterende overhalingsforbud, og autoværn på strækningen. Desuden foreslås der etablering af rumleriller på strækningen. Endelig foreslås ophævelse af 90 km/t før rundkørslen ved Slagelsevej i km 8,1 der ligger for enden af en kurve og afslutter forsøgsstrækningen. Nedenstående er anført et skøn over omkostningerne. Økonomi Skilte: Justering af afmærkning, striber mv: Autoværn: Rumleriller: Forslag i alt rute 22: kr kr kr kr kr.

24 23 af 24 Rute E39 ved Hirtshals Hovedlandevej 448 (km 12,7-15,8) er en del af vejforbindelsen fra motorvejsnettet til Hirtshals med færgeforbindelser til bl.a. Norge. Nuværende hastigheds- og uheldsbillede Strækningen har en lav uheldsfrekvens. Rundkørslen syd for strækningen er uheldsbelastet, men størstedelen af uheldene er sket ved indkørsel i rundkørslen fra syd, altså udenfor forsøgsstrækningen, og vurderes derfor ikke at blive påvirket af en ændret hastighedsbegrænsning. Mulige strækninger til 90 km/t Der er mulighed for at indføre forsøg med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t på en ca. 3,1 km delstrækning af rute E39 (hovedlandevej 448). Strækningen er en firesporet vej med midterrabat. Vejen er facadeløs, men med en rundkørsel ved km. 14,9. Det foreslås at hastighedsbegrænsningen på 90 km/t bliver ophævet i forbindelse med rundkørslen. Nedenstående er anført et skøn over omkostningerne. Økonomi Skilte (Hastighed begr. mv): Forslag i alt rute E39: kr kr.

25 24 af 24 SAMLET ØKONOMISK PLANLÆGNINGSOVERSLAG I tabellen er anført et skøn over de samlede omkostninger. Der knytter sig i sagens natur en vis usikkerhed til de angivne skøn. Afmærkning Skilte Autoværn Rumleriller Oversigter Total Rute Rute Rute Rute Rute Rute Rute Rute Rute E Rute E Sum på enkelttiltag Tællestationer og evaluering Samlet planlægningsoverslag på forsøg med 90 km/t-strækninger Nedenfor er anført de omtrentlige længder af de potentielle forsøgsstrækninger fordelt på de enkelte rutenumre. Rute 8 Rute 9 Rute 18 Rute 22 Rute 25 Rute 26 Rute 28 Rute 30 Rute E39 Rute E55 Sum Forsøgsstrækninger med 90 km/t 6,5 km 4,5 km 2,0 km 3,5 km 24,0 km 31,4 km 7,1 km 12,3 km 3,1 km 7,6 km 102,0 km

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO - AKT 131834 - BILAG 1 - [Rute18kommissorium udkast 2011-1 ] DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2011 11/01297- Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO KOMMISSORIUM

Læs mere

SPÆRRETID PÅ STATSVEJENE

SPÆRRETID PÅ STATSVEJENE SPÆRRETID PÅ STATSVEJENE MARTS 01 Niels Juels Gade 13 10 København K vd@vd.dk EAN 579800089350 Postboks 9018 Telefon 7 3333 vejdirektoratet.dk SE 079018 Vejdirektoratet Aalborg Norddanmark Veje med spærretider

Læs mere

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2012 12/09075-4 Lotte Fyhn lfy@vd.dk +45 7244 2309 H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 Med baggrund i, at Vejdirektoratet

Læs mere

Rute 26 Århus - Hanstholm

Rute 26 Århus - Hanstholm Rute 26 Århus - Hanstholm Projektkatalog for udbygning og opgradering til højklasset vej Rapport 300 2006 Århus Amt Viborg Amt Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RUTE LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RAPP PPOR ORT 408-2012 RUTE - LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland Rapport 408-2012 FORFATTER:

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2 DATO 20.02.201 2 DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Svendborgsundbroen Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at at sikre Svendborgsundbroen mod skibsstød. Hvad er

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

INFORMATION PROJEKTERNE OMKRING VEJLE

INFORMATION PROJEKTERNE OMKRING VEJLE JANUAR 2013 INFORMATION PROJEKTERNE OMKRING VEJLE Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Telefon 7244 2200 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk UDVIDELSE SKÆRUP-VEJLE SKÆRUP-VEJLE UDBYGGES TIL 6 SPOR

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje Trafikfarlige skoleveje Beskrivelse af godkendelsesprocedure: 1. Anmodning påført elevnavn, adresse, fødselsdato, skolenavn og klassetrin sendes til distriktsskolen. Skolen vurderer, om der kan anvises

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM PROGRAM 18.30 Velkomst ved Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen Tidsplan og proces Projektgennemgang PAUSE - med kaffe Spørgsmål

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 UDEN FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det vejnet m.v., hvor kørsel med modulvogntog

Udkast. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det vejnet m.v., hvor kørsel med modulvogntog Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det vejnet m.v., hvor kørsel med modulvogntog er tilladt. 1 I bekendtgørelse nr. 1103 af 27. november 2009 om det vejnet m.v., hvor kørsel med modulvogntog

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 UDBYGNING AF MOTORVEJ E45/E20 MELLEM KOLDING OG FREDERICIA Referat fra Borgermøde den 20. juni 2011

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

DET STRATEGISKE VEJNET

DET STRATEGISKE VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 Lene Torrild lett@vd.dk 7244 3058 DET STRATEGISKE VEJNET HØRINGSBOG Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP

RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP UDBYGNING AF RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP Forundersøgelse >>> Forlængelse af Djurslandmotorvejen RAPPORT 421-2012 UDBYGNING AF RUTE 15 LØGTEN - TÅSTRUP Forundersøgelse >>> Forlængelses af Djurslandsmotorvejen

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE

RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen RAPPORT 424-2012 RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 424-2012 Forundersøgelsen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Dette katalog indeholder en række projekter fra bruttolisten til trafiksikkerhedsprojekter i Hedensted Kommune. Der er en kort beskrivelse

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund På Dansk Cyklist Forbunds

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

VVM-UNDERSØGELSE AF MOTORVEJ HERNING- HOLSTEBRO

VVM-UNDERSØGELSE AF MOTORVEJ HERNING- HOLSTEBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. august 2011 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 VVM-UNDERSØGELSE AF MOTORVEJ HERNING- HOLSTEBRO Referat af indledende borgermøde mandag d. 30. maj 2011 i

Læs mere

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt FRI s branchetopmøde 12. oktober 2016 Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt Vores strategiske grundlag Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vejog transportsystem.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven,

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Hvilken kommune arbejder du i? Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Kommune Brøndby Kommune Brønderslev

Læs mere