STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØJSKÆRM VED. visualisering/foto"

Transkript

1 STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto

2 Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet, Skanderborg FORFATTERE Lotte Bock-Poulsen, Cowi Michael Reder, Cowi Jakob Fryd, Vejdirektoratet Sonja Petersen, Vejdirektoratet REDAKTION Vejdirektoratet OPLAG 1. Oplag, april 2013, 150 stk. 2

3 STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd 500 METER STØJSKÆRM For at begrænse støjen for et belastet boligområde, opfører Vejdirektoratet en cirka 500 meter lang støjskærm langs Hillerødmotorvejen på den østlige del af Skovdigebroen. Idet belysningen på den østlige cykelsti vil blive reduceret på grund støjskærmen, vil der blive monteret belysningsarmaturer på støjskærmen for at sikre tilstrækkelig belysning på stien. TIDSPLAN Opsætning af støjskærmen begynder i maj 2013, og Vejdirektoratet forventer, at arbejdet er afsluttet i oktober FINANSIERING AF SKÆRMEN I januar 2009 indgik et bredt flertal i Folketinget transportaftalen En grøn transportpolitik. I aftalen blev der frem til 2014 afsat 400 mio. kr. til en støjpulje, som skal finansiere en indsats mod støjproblemer langs statens veje og jernbaner ved hjælp af blandt andet støjskærme og støjisolering af boliger. På vejområdet anvendes midlerne først og fremmest på strækninger, hvor effekten er størst i forhold til prisen - altså hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger får glæde af investeringen. Midlerne fra støjpuljen tildeles via finansloven, og det er parterne bag transportaftalen, der med rådgivning fra Vejdirektoratet beslutter, hvilke projekter, der skal sættes i gang. I 2012 er der blandt andet bevilget penge til støjskærmen ved den østlige del af Skovdigebroen. Der er mulighed for at følge med i projektets forløb på hjemmesiden Vejdirektoratet.dk. KONTAKT Projektleder Sonja Petersen Vejdirektoratet Middelfart Tlf.:

4 STØJSKÆRMENS DESIGN og VIRKNING HVEM FÅR MEST VIRKNING AF STØJSKÆRMEN? En støjskærm kan ikke fjerne støjen, men reducere den. Vejdirektoratet har beregnet støjen på udvalgte naboejendomme før og efter opsætning af støjskærmen på Skovdigebroen. For naboer i 1. række til motorvejen, svarende til cirka meters afstand, forventer vi, at det gennemsnitlige støjniveau bliver reduceret med 3-4 db. Det vil typisk opleves som en tydelig ændring, men støjen forsvinder ikke. Effekten af støjskærmen aftager med afstanden. Bor du i 3-4 række fra motorvejen, svarende til cirka 100 meters afstand, vil reduktionen af støjen opleves som minimal. Til gengæld er støjbilledet ændret, da støjskærmen især fjerner de høje toner. Derfor vil dybe toner f.eks. fra lastbiler kunne opleves tydelige, selvom den samlede støj er den samme eller mindre. DESIGN Støjskærmen på Hillerødmotorvejen ved Skovdigebroen bliver 3,5 meter høj målt fra motorvejen. Skærmen opsættes imellem motorvejen og cykelstien. Samtidig med opsætning af støjskærmen fornyes autoværnet, der står mellem motorvejen og cykelstien. På broen bliver støjskærmen opbygget af tre elementer - nederst et mørkegråt aluminiumselement, og øverst to transparente akrylelementer. Uden for broen vil skærmen bestå af et metalskørt nederst og mørkegrå aluminiumskassetter herover. 4

5 MENS VI ETABLERER STØJSKÆRMEN Arbejdet med etablering af støjskærmen vil foregå på Østbroen, og i områder nord og syd for denne. På broen inddrages motorvejens nødspor og en del af cykelstien, og uden for broen inddrages en del af motorvejens tilkørselsog afkørselsramper, samt en del af cykelstien. Desuden spærres cykelstiens tilkørselsrampe fra Ring 4, og cyklister der kommer fra Ring 4 og skal mod Hillerød, skal derfor køre uden om arbejdsområdet og tilbage på cykelstien nord for broen, ad den rute der er vist på oversigtsplanen. Den gennemgående cykeltrafik fra København, der kører under Ring 4, vil køre uændret over broen. ARBEJDSPLADS Der etableres arbejdsplads under Østbroen, på det grusbelagte areal bag parkeringspladsen ved Skovbrynet station. Den røde linje på kortet viser støjskærmens placering ved Skovdigebroen, den gule linje viser omlægning af cykelstien under arbejdes udførelse. 5

6 om støj HVAD ER STØJ? Støj er uønsket og generende lyd. De fleste mennesker oplever lyde fra vejtrafik som støj. HVORDAN MÅLES STØJ? Støjens styrke måles i decibel, som forkortes db. 0 db svarer til den laveste lyd, et menneske kan høre, mens 120 db er så kraftig støj, at det gør ondt i ørerne. HVORDAN OPLEVES STØJ? Støj opfattes forskelligt af forskellige mennesker i forskellige situationer. Desuden er der forskellige faktorer, der spiller ind. Bor du tæt på vejen, spiller terrænoverfladen ind. Bløde overflader (græs og jord) absorberer lyden bedre end hårde (beton og asfalt). Bor du lidt væk fra vejen, vil f.eks. vindens retning have stor betydning for oplevelsen af støjen. Nogle dage vil du næsten ikke bemærke støjen, mens det på andre dage kan lyde, som om vejen er meget tættere på. HVOR MEGEN STØJ MÅ DER VÆRE? I Danmark har Miljøstyrelsen fastsat vejledende grænseværdier for vejstøj, og for boligområder er den på 58 db. Ved 58 db føler 10-15% af befolkningen sig stærkt generet af støjen. Hvis støjgrænsen på 58 db overskrides, betragtes området som støjbelastet og ved 68 db betragtes området som stærkt støjbelastet. Ved eksisterende boliger er der ikke pligt til at nedbringe støjen. 6

7 Støjbarometer KAN EN STØJSKÆRM FJERNE STØJEN? Nej, en støjskærm kan ikke fjerne støjen, men reducere den. HVEM FÅR GAVN AF STØJSKÆRMEN? De naboer, som bor tæt på vejen får mest effekt af en støjskærm. Jo længere væk fra vejen du bor, jo mindre effekt får du af støjskærmen. Bor du i 100 meters eller mere afstand, vil effekten være minimal. Rekordhøjt barneskrig, 1 m Høj hjemmestereo Lydtrykniveau db(a) Smertetærskel Luftværnssirene, 30 m Høj diskoteksmusik Udendørs rockkoncert (ved tilhørerne) 100 Symfoniorkester (max ved tilhørerne) Start af propelpassagerfly, 30 m ÆNDRER STØJBILLEDET SIG EFTER SKÆRMEN ER SAT OP? En støjskærm har større effekt på støjens høje toner end på de dybe. Lastbiler udsender mere støj med dybe toner end personbiler. Derfor vil de enkelte lastbiler kunne opleves tydeligere i støjbilledet med en støjskærm, selvom støjen samlet set er blevet lavere. Hårtørrer, 0,3 m Støvsuger, 1 m Håndmixer, max hastighed, 1 m Emhætte, 0,5 m Normal tale, 1 m Opvaskemaskine, 1 m Vaskemaskine, vask, 1 m Hvisken, 0,3 m Laptop computer, 1 m Køleskab, 1 m Støjgrænse på arbejdspladser, 85 db(a), (8 timer) Lastbil, forbikørsel 10 m (max niveau) Personbil, forbikørsel 10 m (max niveau) Støj i personbil, 80 km/t Vindstøj i træer i skov, vindhastighed 8 m/s Åben plan kontor (tale og anden støj) Baggrundsstøj i koncertsal med publikum Baggrundsstøj i villakvarter langt fra store veje Ventilationsstøj i kontor Stille enmandskontor med PC Stille soveværelse 20 Stille skov, vindhastighed 1 m/s 10 Høretærskel 0 Illustration: DELTA FAKTA Figuren (støjbarometret) illusterer hvor kraftige forskellige støjkilder DELTA Venlighedsvej Hørsholm Tel er i forhold til hinanden, målt i decibel (db). Som en tommelfingerregel kan man regne med, at ændringer i støjniveauer opleves på følgende måde: 1 db er den mindste ændring et menneske er i stand til at opfatte 3 db opleves som en lille ændring 5-6 db opleves som en væsentlig ændring 8-10 db opleves som en stor ændring og lyder som en fordobling eller halvering af støjniveauet 7

8 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

Om akustik. Gode toner i arkitekturen

Om akustik. Gode toner i arkitekturen Om akustik Gode toner i arkitekturen > Kapitel 1 > Grundlæggende akustiske begreber Det ombyggede kraftvarmeværk på havnen i Århus huser i dag Filmbyen, hvor akustikken er reguleret med lydabsorberende

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Inter-Noise støjkonferencen 2014 samt Forum Acusticum 2014. en rejserapport Rapport nr. 528

Inter-Noise støjkonferencen 2014 samt Forum Acusticum 2014. en rejserapport Rapport nr. 528 Inter-Noise støjkonferencen 2014 samt Forum Acusticum 2014 en rejserapport Rapport nr. 528 Inter-Noise støjkonferencen 2014 samt Forum Acusticum 2014 en rejserapport. Dato: Februar 2015 Forfattere: Hans

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 227 Offentligt Rapport Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter Udført for Sundhedsstyrelsen AV 1017/11 Sagsnr.: A520048 Side 1 af 53 9.

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ENERGIGUIDEN

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ENERGIGUIDEN 4TIPS TIL Individuelle behov Tilpas opvarmningsformen efter jeres behov DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Regnvandsressourcer Udnyt regnvandet, og stop vandspildet Nr. 3 / Maj 089 ENERGIGUIDEN

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014

Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014 Fakta og myter om opstillingen af vindmøller på land i dag Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014 1 Hvem er de generede naboer? Jeg bor 750 m fra en stor vindmølle og har fået ødelagt

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere