Placering af nyt akuthospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Placering af nyt akuthospital"

Transkript

1 Placering af nyt akuthospital Anvendelse af GeoMedia i analysearbejdet Baggrund Regionsrådet i Region Midtjylland besluttede d. 24. september 2007 i ny akutplan for Region Midtjylland: At opføre et fagligt ambitiøst og attraktivt hospital i Vestjylland. At udarbejde et beslutningsgrundlag som beskriver én samlet enhed til erstatning af hospitalerne i Herning og Holstebro. At beslutningsgrundlaget skal beskrive mulige placeringer mellem Herning og Holstebro. Efterfølgende er mellem blevet understreget. Beslutningsgrundlaget præsenteres for Regionsrådet juni Sundhedsstyrelsens udmelding befolkningsunderlag på pr. akut-hospital. 1

2 Opgaven Kommunerne fik perioden indtil medio januar til at pege på mulige placeringer For Herning Kommune medførte udmeldingen 4 opgaver: 1. En planlægnings- og analyseopgave. 2. En opgave omkring håndteringen af sagen i forhold til de politiske systemer. 3. En mediemæssig og kommunikationsmæssig håndtering af sagen såvel politisk som administrativt. 4. Etableringen af et system, der tæt følger udmeldingerne fra regionen og de øvrige kommuner i Midt- og Vestjylland ikke mindst Holstebro. Kriterier for placering - planlægning Skal kriterier, der skal beskrives for placeringen: 1. Areal tilstrækkeligt plads også til udvidelsesmuligheder m 2 og ha. 2. Udgifter til erhvervelse af arealet ekspropriation m.m. 3. Miljø- og fredningsforhold jordbund, stråling, grundvand, farlig industri, støj. 4. Forsyningssituationen, omfang og energiformer gas, varme, el, vand, telefoni, IT, spildevand, affald bæredygtighed. 5. Infrastruktur kørselsadgang til vejnet/motorvejsnet ift. Udrykningskøretøjer m.m., trafik og miljøbelastninger (ca daglige transporter) 6. Kollektiv trafik bus- og togforbindelser m.m. 7. Bosætningsmuligheder attraktive boliger i cykelafstand fra hospitalet. 2

3 Kriterier for placering - sundhedsfaglig Skal kriterier, der skal beskrives for placeringen: 1. Befolkningstyngdepunkt 2. Transporttider 3. Præhospital indsats 4. Rekrutteringsmuligheder Ikke mindst her gjorde GIS sin berettigelse Organisation Projektorganisation: Politisk styregruppe (ren politik, styret af borgmesteren) Administrativ styregruppe (direktører) Projektstyregrupper (chefer og ledere) Underprojektgrupper (det udførende folk) Kort, GIS & IT-afdelingen deltog i projektstyregruppen og i 2 underprojektgrupper Reelt foregik arbejdet dog mere uformelt 3

4 Presseomtale Presseomtale 4

5 Presseomtale Mulighederne for GIS-anvendelse Analyse af befolkningsgrundlag - beregning af befolkningstyngdepunktet Fremtidigt befolkningsgrundlag år frem Kortlægning af akutzone - mindst muligt overlap af andre hospitalers akutzoner Kortlægning af specialedækning Kortlægning af transporttider isokronkort Analyse af gennemsnitlige transporttider og afstande Screening af mulige lokaliteter ud fra miljøforhold, infrastruktur osv. 5

6 Datagrundlag Kortgrundlag: Kort10 KMS Vejnet: DAV Jernbanenet: Kort10 Befolkningsdata frigivet på Danmarks Kvadratnet: Danmarks Statistik og InformiGIS. Klyngedannelsen er sket uafhængigt af kommunegrænser og optimeret ud fra nærhed og hensyn til vej- og jernbanenet. Ca. 25 forslag til lokaliteter Persondata på klynger 6

7 Persondata på klynger Klyngedannelsen overholder krav ved min. 150 husstande pr. klynge og kan dermed frigive følgende statistiske variable: Antal personer Køn Alder Uddannelse Indkomstniveau Intentioner om at inddrage befolkningsfremskrivning, antal sengedage pr. (gl.) kommune, diagnosetyper. Vejnet Der er i analysen forudsat følgende tilføjelser til et fremtidigt vejnet (10-15 år frem): Motorvej til Vejle Motorvej til Århus (via kombi-linien i Silkeborg) Omfartsvej vest om Snejbjerg til Tjørring (kommunal) Omfartsvej øst om Holstebro (kommunal) Omfartsvej vest om Sunds Omfartsvej ved Ringkøbing Motorvej til Holstebro (projektet blev ikke inkluderet i strukturoplæg) Diverse tilkørsler 7

8 Vejnet DAV vejmidtetema indeholder vejklasser, kryds og retningsbegrænsninger Forudsætninger for isokron-analysen: Al trafik afvikles uden kødannelse. Tildeling af tilladte hastigheder ud fra vejklassifikation. Realistisk fastsat hastighed for udrykningskørsel (på baggrund af tilbagemeldinger fra Falck endte den på +20%). DAV vejnettet tillægges en transporttid pr. vejsegment - udregnet på baggrund af segmentets længde og den angivne optimale hastighed. Tildeling af transporttid Først tildeles hastighed ud fra vejklasse og zone-status (land/by): IF(Input.Vejklasse=1;130; IF(Input.Vejklasse=2;90; IF(Input.Vejklasse=3 AND Input.Zone=0;80; IF(Input.Vejklasse=3 AND Input.Zone=1;60; IF(Input.Vejklasse=4 AND Input.Zone=0;80; IF(Input.Vejklasse=4 AND Input.Zone=1;50; IF(Input.Vejklasse=5 AND Input.Zone=0;80; IF(Input.Vejklasse=5 AND Input.Zone=1;50; IF(Input.Vejklasse=6;40;0))))))))) Herefter udregnes transporttiden (i sekunder) pr. vejsegment: ROUND(LENGTH(input.geometry;projectedmeasure;kilometer)/input.hastighed*3600;2) 8

9 Analysearbejdet Gennemførte analyser: Personaleafstandsopgørelse (rekruttering) (specialedækning) Optageområder og akutområder Transportoplande Miljøforhold screening af lokaliteter Befolkningsanalyse Optageområde Akutområde Transportopland Gennemsnitlig transporttid og afstand Befolkningstyngdepunkt Personaleafstandsopgørelse Liste med personale leveret fra Region Midtjylland opdelt i 3 kategorier: Læger, plejerpersonale og øvrigt personale Listen indeholdt ingen adresser kun bopælskommune Som udgangspunkt for afstandsberegning valgtes bopælskommunens hovedby, nærmere bestemt rådhuset. Transporttid til 3 udvalgte lokaliteter (Aulum, Tjørring Nord, Tvis) KRAK (kun eksisterende vejnet) Illustration af personaleafstand for personalegrupper - anvendelse af GM PieChart applikation. (udviklet til 5.0, men virker stadig på 6.0 med enkelte mangler) 9

10 Presseomtale 10

11 Specialedækning Synergieffekt med øvrige hospitaler graden af selvbetjening ift. Universitetshospitalet i Århus. Digitalisering af specialeområder på baggrund af kørselstider fra hhv. Tvis og Tjørring Nord og Århus. Grænsen defineres der hvor kørselstiden over (eller omkring) 30 minutter mødes fra hvert hospital. (Specialeområdet ligger kun indenfor regionens grænser) Aggregering af befolkningsgrundlag på baggrund af klyngedata. Isokronkort 11

12 Isokronkort Specialedækning (Tjørring Nord og Tvis) 12

13 Optageområder, akutområder og transportopland - definitioner Et optageområde er defineret som det område, der er opland til det nye hospital. Optageområdets afgrænsning mod øst og syd afhænger af hvor transporttiderne for udrykningskørsel fra nabohospitale mødes. Optageområder kan overlappe regionsgrænserne. Et akutområde er defineret som det område, der kan nås indenfor 30 minutters akutkørsel til det nye hospital. Et transportopland er defineret som det område, der kan nås indenfor 30 minutters normal kørsel til det nye hospital. Optageområder/akutområde (Tjørring Nord og Tvis) 13

14 Presseomtale Transportopland fra Tjørring Nord 14

15 GeoMedia Transportation Manager Den udregnede transporttid pr. vejsegment anvendes i Transportation Manager som COST-parameter under funktionen NETWORK COVERAGE. Isokron alm. kørsel 15

16 Isokron med udrykning Gennemsnitlige transporttider og afstande Den gennemsnitlige transporttid og afstand for befolkningen indenfor optageområdet til den pågældende hospitalplacering. Tjørring Gødstrup Aulum Sinding Birk Tvis Holstebro Gennemsnitlig tid 24,22 min 24,89 min 23,58 min 24,24 min 24,18 min 23,35 min 23,40 min Gennemsnitlig afstand 35,34 km 34,50 km 33,73 km 33,99 km 36,77 km 32,47 km 32,70 km 16

17 Presseomtale Hurtigste og nærmeste 17

18 Miljøforhold, HGH-screeninger Alle forslag til lokaliteter er blevet screenet for mulige restriktioner. Der er anvendt HGH (desktop) - 53 temaer Lokaliteterne

19 Presseomtale Presseomtale 19

20 Befolkningsanalyser hvordan håndteres klyngedata Ved aggregering af klyngedata på områdepolygoner kan man ikke skære klyngedata rent. Vælges touch fås alle klynger, der rører områdepolygonens grænse. Vælges contain fås kun de klynger, der ligger helt indenfor områdepolygonens grænse. Vælger man at lave en spatial intersection på data, får man samme resultat som med touch -operatoren. Data kan ikke splittes op på celle-niveau. Metoden er at lave både en touch og en contain og resultatet er så middelværdien. Usikkerhederne taget i betragtning, er metoden godkendt til formålet. Befolkningstyngdepunkter Mange overvejelser om hvordan et befolkningstyngdepunkt kan udregnes. Alt ved hånden værende litteratur blev gennemsøgt Newton blev genfundet 1. Beregning af centerpunkt for alle klyngepolygoner vha. functional attributes (Centerpoint-funktionen) 2. Tildeling af X og Y-koordinater til centerpunktet vha. functional attributes (X og Y funktionen) 3. Til beregning af befolkningstyndepunktet anvendes Newtons tyngdelov 4. Hvor X i og Y i er koordinaterne for alle centerpunkterne, W i er vægten (antallet af personer pr. klynge). X og Y er koordinaterne for tyngdepunktet 20

21 Befolkningstyngdepunkt Geokodning af den fremkomne X og Y koordinat i et punkt befolkningstyngdepunktet. Presseomtale 21

22 Erfaringer GeoMedia kan. Vi kan. Klyngedannelsen meget afhængig af opgavens type Husk vær knivskarp i specifikationen! Spændende og udfordrende projekt men det har kostet mange ressourcer. Mange, mange analyser Hvad sker der nu? Aflevering af rapport medio januar Regionsrådet valgte konsulent til at udarbejde beslutningsgrundlag Konsulentens rapport offentliggjort d. 5. maj kl Høringsrunde indtil 29. maj Beslutning d. 18. juni 22

23 Afslutning Link til rapporten på Herning Kommunes hjemmeside: olitikker/ovrige%20planer/regionshospitalet.aspx Spørgsmål? Tak for opmærksomheden 23

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Oktober 2011 Indholdsfortegnelse 1. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...5 2. BAGGRUND...9 Hørsholm Kommune og kommunesammenlægning...

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Handlingsplan om Videndeling

Handlingsplan om Videndeling R A P P O R T Handlingsplan om Videndeling H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Handlingsplan om Videndeling... 3 1.1 Sammenhæng til ledelsesgrundlag

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere