Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT"

Transkript

1 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Ved afstemninger er følgende stemmeberettiget: Stemmeantal: 27 Aabenraa 3, Sønderborg 3, Haderslev 3, Flensborg 3, Nr. Rangstrup 3, Alssund 3, Nordals 2, Løgumkloster 2, Sundeved 2, DG Birthe 1, VDG Sv. Aage 1, DGE Nis Valg af referent og stemmetællere: Referenter: DS, Regnar Nielsen og ny DS, Inger-Lise Hansen Stemmetællere: Niels Lyster og Ib Thomsen, Aabenraa 4. Præsentation af klubber, distriktsledelse og gæster: Alssund: 13, Flensborg: 4, Haderslev: 14, Løgumkloster: 8, Nord - Als: 7, Nørre Rangstrup: 8, Sundeved: 8, Sønderborg: 7, Aabenraa: 18, Ledelse + gæster: 7 Regionens repræsentant: RLM Steen Christiansen, Slagelse: Bragte Regionens og egen hilsen til konferencen under kaffen. 5. DG s beretning: Se side Klubbernes beretning: Se side BF-assistentens beretning overdragelse af BF-pokal: Alssund modtager pokalen. se beretningen side Distriktsskatmester fremlægger regnskab for distriktskasse og VDG rejsefond: se side Fastlæggelse af bidrag til VDG rejsefond: Fastsat til uændret 70 kr. pr medlem. Da VDG er forhindret i deltagelse i verdenskonvent i Stavanger i år foreslås, at såvel DG som VDG kan deltage i Areakonvent i Bristol i Forslaget vedtaget: 2 stemte imod, 1 undlod at stemme 10. Indkomne forslag: se side 10 Salg af computer men ikke projektor: enstemmigt vedtaget. 11. Valg af Distriktsguvernør (DG) for : Svend Aage Hansen, Alssund(valgt for Aabenraa klubben) valgt med akklamation.

2 2 12. Præsentation af VDG : Nis Thaysen, Alssund(valgt for Nord Als), præsenteret som kommende VDG 2012/ Valg af DGE : se indstilling og accept side 11. Christian Iver Petersen, Nørre Rangstrup: valgt med akklamation. 14. Valg af revisor: Ledelsen indstiller til genvalg af Egon Jørgensen, Haderslev: valgt enstemmigt. 15. Valg af revisorsuppleant: Ledelsen indstiller Svend Frehr, Alssund: valgt enstemmigt. 16. Fastlæggelse af tid og sted for næste års distriktskonference: Nord Als klubben foreslår at generalforsamlingen afholdes den 12. april 2013 i Egen Forsamlingshus: vedtaget 17. Det kommende år ved næste års DG: se side Eventuelt. Se side 12 Årsberetning til Distrikt Grænselandets Generalforsamling 13. april 2012 Af DG Birthe Kragh Sørensen I klubåret har vi haft 3 distriktsledelsesmøder, 2 distriktsrådsmøder, 1 distriktsklubmøde og 9 klubbesøg. Derudover har jeg deltaget i 2 regionsrådsmøder, 2 fælles ledelsesmøder i sektion Syd, 2 inspirationsmøder. Dertil kommer et antal forberedelsesmøder. Distriktsledelsesmøderne, har være gode arbejdsmøder, hvor jeg har fået megen hjælp og støtte af de andre medlemmer i distriktsledelsen, og det skal de have meget stor tak for. Her skal det også nævnes, at Thorkild Sørensen har ydet en stor indsats, med at få vores hjemmeside op at køre og især holde den a jour. Sidste års opfordring: at få Haderslev/Aabenraa, og Nr.Rangstrup /Løgumkloster til at arbejde med at få nye klubber i gang i deres områder. Det viser sig at Haderslev arbejder med at få en ny klub i Haderslevområdet, Tørning lens Y s men klub, og Løgumkloster har planer om en ny og yngre klub, med større geografisk spredning, de påbegynder deres arbejde efter sommerferien. Jeg ønsker begge klubber al mulig held og lykke i arbejdet med det. Distriktsrådsmøderne. På det første arbejdede vi med årets tema: Y s men klubben i udvikling, udover de mere orienteringsprægede oplysninger, hvor jeg bl.a. opfordrede klubberne til at være med til at finde en /to kandidater til RLME posten, inden 22 marts Det skal her nævnes, at jeg er blevet opstillet af min klub, og da der ikke var flere kandidater, bortfaldt valget, og jeg er jeres nye RLME. På det andet havde vi fået Bent Jensen til at komme med et oplæg til Y s mens 2015 plan, hvorefter vi arbejdede med dette emne. Distriktsklubmødet. Var som sædvanligt et godt møde, hvor mange fra klubberne mødtes til hyggeligt samvær, god mad og en engageret taler. Det var spændende at høre om Grafton, og hvor langt de er kommet bl.a. på grund vores donation, og engagerede hjælpere, både lokale og fra Danmark. Klubbesøgene med de efterfølgende præsidiemøder var alle meget forskellige, men det er jo også 9 klubber med hver deres særpræg og klubkultur, det er meget spændende at få indsigt i. Svend Aage og jeg havde forberedt hvert vores indlæg om de forskellige projekter, der var udvalgt til året regionsprojekt, samt de mindre ad-hock projekter, der er på programmet. Regionen havde leveret et udmærket materiale, Svend Aage og især Ingerlise havde gjort et stort arbejde i at udbygge materialet med en masse fakts. Jeg vil her sige, at uden Ingerlises fremragende styring af IT, var det ikke blevet så gode nogle aftener. Derudover blev klubberne opfordret til at arbejde med Y s men klubben i udvikling, som præsidenterne var blevet introduceret til på rådsmødet. Der blev afleveret materiale i alle klubber til at arbejde med på et internt møde.

3 3 Klubtræning i sektion Syd afholdes 29 marts på Sommersted efterskole, hvor EMC ( Extention, medlems- pleje m.v.) Jens Byskov kom. Det blev en givende aften, hvor meget blev drøftet, og flere ideer ang. Extention blev sendt i luften. Så nu skal der bare, følges op på dem. God fornøjelse. Medlemstallet i Distrikt Grænselandet. Vi startede klubåret med at være 207 medlemmer, august rapporten sagde, at nu var vi 208, og februar rapporten viser at nu er vi 211, så vi er i en god udvikling, lad os forblive i dette spor. Der skal herfra opfordres til at alle holder øje med hjemmesiden, både regionens og distriktets, for der bliver mere og mere, der foregår over nettet!!!! Jeg siger tak for dette y s mens år, tak til alle for opbakning og lydhørhed. Klubrapport fra Alssund Y s Men s Club til distriktsgeneralforsamling 13. april Vi har bevaret medlemstallet uændret, vi er stadig 26 medlemmer i klubben. Vi har aftale med 2, som i den kommende tid vil besøge os som gæster i et par møder, så det kan jo være vi får flere medlemmer. Derudover er der 30 menetter, så når vi har vores fællesmøder er vi ofte deltager, en dejlig stor flok. Pengerejsningsopgaver: Vi tjener stadig penge ved at være parkerings anvisning på Alsion. Vi har for nylig fået henvendelse fra Alsion, om vi kunne være garderobe vagter, det har vi da sagt ja til. Vi skal igen have vagt ved En søndag på Als, hvor vi sørger for at der ikke kommer gratister ind, ligesom vi kontrollerer billetter ved indgangen. Vi tjener stadig mange penge ved at nedtage og sælge køkkener, som vi har fået foræret af Boligselskabet Danbo i Havnbjerg, fra boliger, der skal rives ned. Nu sidst har vi også fået belægningssten ved blokkene, som vi også må sælge, det giver også en del penge. Det vi har fået foræret af Danbo, har indtil nu givet ca kr., en god indtjening. Vi har besøgt vores venskabs klub i Lemvig, som vi agter at fortsætte med, de er således inviteret hertil i september. Vi har fået vores nye World Out Look udvalg til at fungere. Vi blev så mange medlemmer i klubben at vi var nødt til at finde nye lokaler, vi har gjort aftale med Egen Forsamlingshus, det er et rigtig godt sted, vi der har fundet, værtinden sætter en stor ære i at betjene os, der er gode lokaler, så det kan kun være til alles tilfredshed. Vi skal igen på Kr. Himmelfarts tur, denne gang skal turen gå til Hoyerswerda, der ligger mellem Gottbus og Dresden, ikke langt fra den polske grænse, det skal nok blive en god tur, som det plejer at være. Med venlig hilsen Alssund Y`s Men`s Club Poul Ejnar Garsdal Flensborg Y s Men s Club. Beretning til distriktskonference Selv om der er lavet planer for, hvordan året skulle gå, så kommer der ofte noget andet der pludseligt sætter dagsordenen. Ja! Men vi er jo en bevægelse, det betyder liv og ikke mindst tilpasning. Selv om det ikke ligefrem er en bedrift, så er det det alligevel. Vi fik ændret love og vedtægter, så de passer til vores klub i dag. Specielt vores genbrugsbutik og fordelingsnøgler blev tilpasset. Uden vores genbrugsforretning ville der ikke være meget at kunne hjælpe med. Og så fik vi afprøvet en ny måde at være sammen med vores venskabsklub i Brande på, det må siges at have været en succes. Pga. den korte tid vi ellers har været sammen på, blev dette udvidet med en overnatning og skåret på ambitioner (vise det største-bedste) men mere socialt. For os er det et mål, at vi kan være til støtte for vore omliggende præster og menigheder. Det er lykkedes også i år. Besøget på Valsbøl Hus (menighed) hører med til de særlige oplevelser. Holger Lissner prægede aftenen. Holbøl kirke

4 4 besøgte vi på international kirkedag, og der bliver da positiv lagt mærke til os. Pastor Mads Mønsted fra Eckernførde fik vi gode timer med. Samarbejdet med Thomas Hougesen (MBU Sydslesvig) omkring forskellige emner, som Jesus på Flensborg Hus eller Helligåndskirkens jubilæum, for tre stjerner. Jeg kunne kommentere alle programpunkter og de ville for det meste blive ros. Så sagde vi farvel til Iver Kristensen (før i Slesvig klubben, kontakten opretholdes). Men vi fik også et nyt medlem, pastor Morten Mortensen (fra Slesvig klubben). Selve rammerne for vores klubmøder er perfekte, og det skal da nævnes, at vi er glade for at kunne være i Ansgar Menighedslokale i Flensborg. Vær tolerante over for hinanden. Så har vi en god klub! Vi kan alle dumme os. Volker Schade, Præsident Haderslev Y s Men s Klub - Beretning ved Distriktskonferencen i Aabenraa 13. april 2012 Vi holder et konstant medlemstal på 29. I klubårets løb har der været fire navne i forslag til nye medlemmer, men det har ikke ført til noget, end ikke at prøve at være med som gæst. Nogle har dog sagt, at det måske senere har interesse. Vores udvalg for opstart af en ny klub har arbejdet ihærdigt. Der er sendt brev til 65 par eller enkeltpersoner, hvilket svarer til omkring 125 mulige emner. 27 meldte fra straks, heraf kom 6 på venteliste. 36 vil gerne modtage invitation med mail i april til det orienterende møde. 4 er så godt som sikre. Fra de adspurgte kom en række nye navne, hvoraf 7 ikke er gengangere. Udvalget skønner at ¼ af inviterede til det orienterende møde i Hammelev Sognehus den 21. maj 2012 giver positivt resultat, hvilket betyder, at der kan startes en klub med omkring 20 medlemmer. Hammelev Sognehus vil blive klubbens mødested Klubbens navn bliver Tørning Len Y s Men s Club Med navnet pointeres, at det ikke kun er en klub for Haderslevere, men for hele Haderslevs opland. Der udsendes pressemeddelelse til avis og ugeaviser sidst i april. Der er oprettet en hjemmeside: Besøg den. Vores kontakt til spejdere, FDF og Team Haderslev (KFUM s Idræt) har vi mest gennem deres deltagelse i vores månedlige loppemarkeder i Loppetanken, både under indsamling af effekter og afholdelse af markederne. Hver torsdag eftermiddag har vi åbent for aflevering af effekter. Vi sælger i gennemsnit for kr. hver gang. Af overskuddet får korpsene 70% og vi selv 30%. Stiller korpsene ikke med det aftalte antal hjælpere trækkes de forholdsmæssigt i de pågældende korps andel.

5 5 Rigtig mange hjælpere ser hen til de dage, hvor de har vagt. Det er stort set de samme, der er involveret i salg af julekalendere. Sidste år er KFUM og KFUK også kommet med her. Vores Ad hoc aktivitet med tømning af 28 værelser på et hotel indbragte ved salg af effekterne knap kr. Vi beholdt 10% for administration og resten fordeltes mellem KFUM og KFUK og FDF Vilstrup, efter det antal timer hver af de to organisationer havde lagt i arbejdet. Vi har haft et klubår med møder med mange spændende og forskelligartede emner og mødeprocenten har været høj. På de interne møder har der været en del, der skulle fremlægges og drøftes, hvorfor vi ikke har nået så langt med det internationale og Y s Men s Klubben i Udvikling som jeg kunne ønske, men i gang er vi da kommet. Egon Jørgensen Præsident Løgumkloster Y s Men s klubs rapport til distriktskonference i Aabenraa den 13. april Vi har i Løgumkloster Y Mens klubben 19 medlemmer, det er en mindre i forhold til augustrapporten. Vi har den sorg at have mistet et medlem Adolf Petersen døde den 8. marts 2012 Ære være hans minde. Vi arbejder i genbrug sammen med Folkekirken Nødhjælp, har en butik på Østergade Løgumkloster, se under Y s Mens genbrugsbutik. Der er 63 frivillige medhjælpere, deraf 19 fra Y s Mens klubben. der var et overskud i 2011 på kr. som deles med FN. Desuden sælger vi 2000 julekalendere i oktober og november måned. Overskuddet fra disse 2 områder deles ud til blandt andet vores regionsprojekt og børn og ungdomsarbejdet i kommunen. Vi har et meget nært samarbejde med Løgumkloster højskole, som vi sammen med afholder et årligt loppemarked, til fordel for højskolens elevforening, det er på højskolen vi holder vores klubmøder. Midt i travlheden nyder vi samværet med hinanden i klubben, og samværet med vores venskabsklub i Hjørring, de var på besøg i september, vi have udflugt til Cathrinemindes teglværk og Gråsten slotspark. Martin Christensen Præsident Rapport til Distriktskonferencen den 13. april Fra Nord Als Y s men s Club. Vi er nu 18, måske kun 17 medlemmer. Siden sidste Distriktskonference har klubben været på udflugt, hvor vi har besøgt museet i Padborg og Frøslev lejren. Vi har besøgt Marie døtrene Været nede ved Hamborg Oberalster 2 til deres 30 års jubilæum deltaget i Løgumklosters jubilæum og afholdt sæson afslutning sammen med Alssund YMC. Vi har også deltaget i Area- og Regionskonferencen i Skjern. Efter sommerferien har vi haft foredrag ved Karl Tams over emnet, fra kongeloven til service loven. Haft Børge Movild til at fortælle om hans tur til Sumbawanga. Foredrag om pårørende til en demens ved Sten Krarup Foredrag om arbejds opgaver i Rusland ved Ejgil Skov. - Klub besøg i Sønderborg YMC, hvor vi hørte om MAF. Set filmen Hævnen og derefter diskuteret filmen. Her i 2012 har vi deltaget internationalt kirkedag og afholdt Nytårs koncert. Besøgt genbrugsbutikken i Helved. Deltaget i Distriktsklubmødet i Rinkenæs og klubtræning i Sommersted. Og efter Distriktskonferencen skal vi en tur i det lille teater i Flensborg. Vores sæson afslutning holdes sammen med Alssund YMC, hvor de er arr. Og til allersidst på vores ymens år vil vi deltage i regionskonferencen. Penge givende projekter julekalender, tombola og Nyt års koncert på Alsion. Fremtids planer er nok det at vi stadig skal arbejde på at blive flere, da vores gennemsnits alderen er for høj. Der er 5 medlemmer i 80, 6 medlemmer i 70, 3 medlemmer i 60, 2 medlemmer i 50 og 1 medlemmer i 30. Ref. Karl Ejnar

6 6 Nørre-Rangstrup Y Men s Klub s beretning ved Distriktsgeneralforsamlingen 13. april 2012 Vi er i klubben nu 28 medlemmer, et medlem mere end ved sidste års generalforsamling, idet vi i efteråret har optaget to nye medlemmer. Et medlem har meldt sig ud,(af helbredsmæssige grunde.) Et af vore medlemmer er på plejehjem. Men ellers deltager alle i klubbens møder og aktiviteter. Også vores menetter er gode til at slutte op om vore møder og aktiviteter, de er medindbudt til alle møder undtagen de interne.vi har haft et godt og alsidigt program, lige fra en tur på krolfbanen,(hvor alle faktisk kunne være med) til virksomhedsbesøg og aftener med gode talere. Medlems og kontakt og world outlook udvalget havde arrangeret og indbudt til et offentligt møde, med Knud Lunderskov fra Mårslet ved Århus, som foredragsholder. Emnet var Det Nytter når Folkekirkens Nødhjælp giver en hånd med. Det var samtidig som en optakt til sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Men tilstrømningen udefra var begrænset. Vores nedsatte ad hoc udvalg, som har arbejdet med ideer og planer om at finde andre lokaler og måske andre måder til afholdelse af vores loppemarked på, har endnu ikke givet noget resultat. Vores pengerejsningsprojekter, Loppemarkedet og Køreplanen, er i det forløbne år kommet ud med et større overskud end de sidste par år, så vi har kunnet uddele omkring kr. til lokale foreninger, nationale velgørenhedsarbejde og internationale projekter. Den 23. april kommer det afrikanske kor, The Peearl Childrens Choir, og giver koncert i Teaterhuset i Toftlund. Vi har lovet menighedsrådet i Toftlund at stå for det praktiske arbejde. Ellers er det jo det kommende loppemarked, som afholdes d. 12/13. maj, som vi skal til at forberede os på. Nørre-Rangstrup Y Men s Klub v/ Hans Ingvard Beck, Præsident Siden sidst. April 2012, Referat Sundeved Y s Mens Club I det klubår der nu er gået er vi glade for at kunne meddele, at vi har fået 2 nye medlemmer. Et medlem har forladt klubben. Vi er 16 medlemmer. Vi havde håbet på at de gæster vi har haft ville melde sig ind i klubben, men de vil meget gerne vente til de får mere tid. Klubarbejdet går fint. Af de pengeskabende aktiviteter er især vores Tombola med til at få penge til uddeling. Torvedagene i Gråsten er årets højdespringer, men vi har også deltaget i Æblefesten i Kollund som noget nyt. Det blev en fin oplevelse for dem der deltog. Op til jul prøvede vi at samle nogle ældre til en eftermiddag med julehygge i Nybøl Menighedshus. Det var et nyt tiltag og det vil vi gentage igen til jul. Vi havde den store fornøjelse at have besøg af vores broderklub fra Aabybro. Det blev en dejlig dag. Vi skal til Aabybro til efteråret på genbesøg. Op under jul havde vi en julehytte på Torvet i Gråsten. Det var en fuser. Kommunen gjorde ikke noget for at det skulle blive en oplevelse for alle. Som sagt så har vi gang i vores Tombola. Vi skal til Sønderborg Y s Mens Klubs store Loppemarked, Hvor vi vil stå med vores Tombola og hjælpe til hvor der er hjælp behov. Næste store opgave er konferencen i Frederikshavn. Det glæder vi os til. Vores julekalender er et godt tiltag i klubben med et pænt overskud. Der klippes frimærker i klubben som betyder vil ligger på 3. pladsen i distriktet. Vi synes selv vi har et godt program. Arbejdsklimaet i klubben er i top. Vi håber vi kan fortsætte arbejdet i den gode ånd vi har i klubben Sundeved Y s Mens Club, April 2012 Elfriede Peper Sønderborg Y s Men s klub Klubrapport til Distriktskonferencen i Aabenraa den 13. april Vi er 25 glade og aktive medlemmer i klubben, heraf 6 kvinder. Desværre er det ikke lykkedes at få flere nye medlemmer endnu, men udvalget arbejder stadig på sagen. Vi håber, det lykkes i det nye år. Siden sidst har vi fået vore vedtægter revideret, så de passer til virkeligheden. I den forbindelse har medlemsudvalget udformet en ny procedure til optagelse af nye medlemmer. Vi ville bl.a. gerne gøre selve optagelsen mere festlig. Vi glæder os til at kunne tage den i brug. Desuden er udvalget i gang med at udarbejde en folder specielt til nye medlemmer, så vi også ad den vej kan blive bedre til at informere.

7 7 Efter et særdeles vellykket besøg hos vores venskabsklub i Thisted, blev vi enige om, at det ikke blot skulle være venskab. Derfor har vi ansøgt om og fået tilsendt officielt Brother Club Certificate med underskrift af klubbernes præsidenter samt International Service Director, Hiroyuki Tanaka. I øjeblikket er broderklubudvalget i færd med at planlægge Thisteds besøg hos os den anden weekend i september. Vi forsøger hele tiden at finde pengeskabende aktiviteter. I 34 år har vi udgivet Sønderborg Julemærket. Det har gennem årene været med svingende indtægter. Julemærkesalget i 2011 gav, trods udsigt til nedadgående salg, dog et pænt overskud. En ny, men kun én gangs aktivitet var, at vi var heldige at få lov til at deltage ved åbningen af motorvejen Sønderborg- Kliplev. Den 25. marts var der cykelløb og gåtur på motorvejen. Her stod vi for salg af mad og drikke. Det var en stor udfordring, men takket være klubmedlemmernes og især udvalgets kæmpestore indsats lykkedes det at skabe et godt arrangement, hvor solen tillige skinnede fra en skyfri himmel. Foruden mange af mad- og drikkevarerne fik vi til dagens anledning også sponsoreret to Y s Men s flag. Disse kan vi have glæde af mange gange. Ved den officielle åbning, den 31. marts blev det en ganske anden udfordring. Pga. kraftig storm blev alle telte forbudt, men igen lykkedes det at sælge pølser og varme drikke til de frysende motorcyklister og tilskuere fra beskedne vogne. Alle indtægter fra salgsboder skulle gå til velgørende formål, hvilket jo faldt godt i tråd med vort arbejde. Alt i alt var det to gode dage, hvor samarbejde og viljestyrke var vigtige ingredienser. Lige nu er vi så i fuld gang med vores største projekt, Loppemarkedet den april. Heldigvis kan vi igen i år være på havnen i Sønderborg, men desværre for sidste gang, da det er lejet ud fra 1. maj. På to lørdage indsamler vi lopper i udvalgte områder efter forudgående uddeling af løbesedler. Vi får hjælp fra bl.a. KFUM-spejdere, FDF ere og KFUM&K, som efterfølgende bliver inviteret til et møde, hvor de bliver belønnet for indsatsen. Vore nye gule trafikveste blev flittigt brugt på motorvejen, ligesom de kommer i brug til alle hjælpere ved loppemarkedet. Vi har stadig flere til salg til 45 kr./stk. Der er Y s Men s logo på både bryst og ryg og billede af dem på vores hjemmeside. Det har været et utrolig dejligt og lærerigt Y s Men s år, som jeg er meget glad for at have fået lov at stå i spidsen for. Vi har jo kun være en blandet klub i tre år. Med Y s ly hilsen Birgit Christensen Præsident KLUBRAPPORT FOR AABENRAA Y S MENS CLUB APRIL Aabenraa Y`s mens Club har 28 medlemmer. Èn mindre end sidste år. Tallet dækker over at 2 ældre medlemme er afgået ved døden i det forgangne år, én er udmeldt og der er optaget 2 nye medlemmer. Der er endvidere 8 såkaldte passive medlemmer. Det er afdøde medlemmers efterlevende ægtefæller, og uagtet benævnelsen er de på ingen måde passive, idet deres mødekvotient ved klubbens møder og øvrige aktiviteter som de er deltagere i, er meget høj. Flere er også aktive i en telefonkæde blandt ældre medborgere. Distriktsledelsens opfordring til klubben om at søge at oprette eller medvirke ved oprettelse af en ny klub i området er taget til efterretning og nøje vurderet i lyset af ressourser og skønnet effekt, og det foreløbige resultat er blevet en beslutning om øget intensivering af extentionarbejdet, for at sikre den eksisterende klubs overlevelse på sigt. I foråret tog klubbens extentionudvalg initiativ til intensiveret medlemshvervning. Resultatet blev 2 optagne medlemmer og eet nyt medlem som afventer optagelse ved sommerfesten. Initiativet er gentaget igen i år og forventes at resultere i et par gæstemedlemskaber. Aabenraa Y`s mens Club ser optimistisk på fremtiden fsva. medlemstilgang, uagtet en stadig stigende gennemsnitsalder maner til eftertænksomhed og opmærksomhed omkring extention og medlemshvervning. Klubben går samtidig i overvejelser om den har visioner og manpower til at kunne bidrage ved extention i det sydlige udland det kommende klubår vil skabe mere klarhed over dette, idet vi samtidig søger alliancepartnere blandt vore naboklubber, for dermed at gøre opgaven mere overkommelig. Året har været et godt klubår med mange givende klubmøder med høj deltagerkvotient, Interessante indlægsholdere og spændende virksomhedsbesøg.

8 8 Vi kan også glæde os over at klubbens fordelingsudvalg løbende over året har kunnet uddele over kr. til velgørende formål. I September havde klubben sin årlige uddeling fra loppemarkedets overskud, og ved den lejlighed kunne vi uddele ca kr. til det kristne børne- og ungdomsarbejde i lokalområdet. Rigtig mange penge til mange gode formål og over 50 forskellige foreninger mm. Det er et utroligt flot resultat, som naturligvis ikke er kommet af sig selv, men på samme tid må det erkendes, at klubbens aktiviteter er forbavsende stabile og givtige. Klubben har 3 indtægtskilder: Overskuddet ved det årlige loppemarked i Rødekro i maj måned, overskuddet ved klubmedlemmers deltagelse i Mission Afrika`s genbrugsbutik i Rødekro, samt indtægterne ved at klubmedlemmer sorterer, pakker og udbringer årbøger m.v. for Historisk Samfund, som har redaktion i Aabenraa. Udbringningen finder sted i hele Sønderjylland. Klubben har i årets løb fået love og vedtægter finpudset, hvilket ikke havde fundet sted i adskillige år, og som uafvendeligt havde til følge, at de på en række området var kommet ud af trit med tiden. Det lader til gengæld noget tilbage at ønske for så vidt angår formelle kontakter med kirkelige - og andre organisationer i lokalområdet. Ikke forstået sådan at der ingen kontakt er men kontakten består mest deri, at der blandt medlemmerne er gengangere. Etableringen af mere formaliserede kontakter og samarbejdsaftaler med disse organisationer står på ønskesedlen i den kommende tid og de første initiativer er taget og synes lovende. Ib Thomsen Præsident Årsopgørelse over BF-point for 2011/12 Distrikt Grænselandet. Klubnavn Resultat 07/08 Resultat 08/09 Resultat 09/10 Resultat 10/11 Resultat 2011/12 Frimærker til pokal 11/12 Alssund Flensborg Haderslev Løgumkloster Nordals Nr.-Rangstrup Sundeved Sønderborg Aabenraa I alt Så er det totale resultat klar. Jeg vil gerne ønske Alssund tillykke med distriktets pokal for flest frimærker, et særdeles flot resultat! Samtidig vil jeg også ønske til lykke med det fine resultat for flere af klubberne, som det fremgår af tabellen er det det højeste antal i mange år. Der skal stadigvæk ca point pr. medlem til at give en 5 $ Award Jeg tror RSD Erik Sangild har gjort sit bedste for at få mest muligt ud af det han modtager, derfor er det også vigtigt at vi leverer varer af en høj kvalitet. Til orientering gives der ikke ekstrapoint for talte/vaskede mærker, da ekstrapointene er for god klipning. Jeg håber vi må få et godt frimærkeår 2012/13 hvor det sociale samvær må være med til at give arbejdet i BF-udvalgene en særlig status i klublivet. Der er god brug for alle de frimærker vi kan samle sammen, især er der stor efterspørgsel efter store danske mærker. Send evt. Frimærkerne med DG når denne er på klubbesøg, eller brug de muligheder der er ved øvrige møder hvor vi er sammen. I kan også ringe til mig så henter jeg ved lejlighed. Gør brug af muligheden for at søge et af BF- rejselegaterne, det er en god mulighed for at stifte bekendtskab med hvordan Y s Men s bevægelsen praktiseres i andre verdensdele. Jeg vil gerne opfordre til at der er flere især af den yngre generation som søger BF-legater, det giver megen inspiration og viden om Y sdom til gavn for dig selv samt for hele distriktet. Bedsted den 11. april Regnar Nielsen, Løgumkloster, BF-assistent Grænselandet.

9 9 Distrikt Grænselandet Regnskab for kalenderåret 2011 bilag dato aktivitet indtægt udgift 28-jan bankbeholdning , jan indb.aabenraa DST-RÅF jan indb. Nordals DST-RÅD feb indb.sundeved DST-RÅD feb indb. Alssund DST-RÅD feb DST-LED møde, Bedsted feb DST-RÅD, Bedsted overskud 945 2,1 02-mar porto, BF-ass mar VPR møde, Bedsted 1168, mar DST-klubmøde, Rinkenæs underskud 1860, mar overført til SEK-kassen ,1 10-mar TOF sparegris 325 5,2 31-mar bankgebyr 35 5,3 19-apr TOF sparegris jun DST-LED møde, Haderslev jun kabel til PC jun kørsel for DGE forår ,1 30-jun bankgebyr 22, maj DST- konference overskud sep DST-RÅD, Kværs overskud sep DST køb af kunstkort (malaria) sep DST-LED møde, Bedsted sep porto, BF-ass nov DST-LED møde, Tandslet nov DST salg af kunstkort (malaria) nov kørsel VDG efterår nov porto, BF-ass nov bankgebyr 10, dec bankgebyr 5, , ,74 31-dec bankbeholdning 19644, , ,58 årets underskud 3.881,74 31/ bankbeholdning, DST-kassen ,84 31/ bankbeholdning. Rejsefond ,50 31/ skylding beløb til TOF (sparegris) 904

10 10

11 11 VDG indlæg ved Distriktskonferencen 13. april 2012 i Aabenraa Tak til Birthe for oplæringen Holdet i Distriktsledelsen det kommende klubår: VDG. Nis Thaysen DGE Christian Iver Petersen BF- Ass. Regnar Nielsen Sekr. Inger-Lise DG Svend Aage Før Distriktsrådsmødet i september vil jeg udsende et brev, hvor jeg beder om, at I i hver enkelt klub, har forberedt på hvad der skal foregå i uge Vi skal fortsat arbejde med salg af kunstmapperne til fordel for Malaria bekæmpelse Vi skal fortsat arbejde med 2015 planen. Regionens mål, at vi skal være 3900 medlemmer i 2015 (+ 3 i hver klub) Alle medlemmer i klubben ud af huset mindst en gang årlig. Vi skal bakke op om kollektdagen, som er flyttet til dagen, hvor vi har international kirkedag. Vi skal bakke op om Skattefradragsprojektet. Vigtig for vores moms refusion. Vi skal bakke op om de kommende Regionsprojekter ,- til lejrbygning i Bopa, Ungarn (ansøger: Poul Thomsen)

12 ,- til KFUM i Litium og på Balkan (ansøger: Poul Henrik Hoove Jacobsen) ,- til Cambodja (ansøger: Dan mission) Skattefradrag projekt i 2012 fortsat MAF. Og så glæder jeg mig meget til Klubbesøgene, VDG Nis og jeg kommer med vore hustruer. Inger-Lise er distriktets sekretær, og hun skal tage referater af klubmøderne og efterfølgende præsidiemøder. Disse referater skal indsendes til Regionens Arkiv og kopi til RD. Og ikke mindst glæder det mig, at der arbejdes godt med forsøg på etablering af ny klub i Haderslev. Jeg har også hørt rygter om, at Løgumkloster YMC pusler med tanken om klub 2 i Løgumkloster. Og en opfordring til, at vi også ser muligheden for en med klub 2 i Aabenraa, og Nr. Rangstrup ville arbejde med forsøg på klub i Skærbæk området. Svend Aage afsluttede med at overrække en buket blomster til DG Birthe Kragh Sørensen, med tak for godt samarbejde. Eventuelt: Lis Østergaard, Sønderborg: Kollekt ud tidligere, da mange har fastsat hvilke kollekter der skal med på det tidspunkt klubben får materialet tilsendt - Poul Verner Hansen, Flensborg: Husk vi er en international bevægelse, husk de der er valgt Internationalt, aktuelt IT Erik Breum fra vort distrikt, og IPE Poul Thomsen, Kjellerup. Martin Hansen, Nørre Rangstrup: Beklager at teleslyngen ikke virker, det var lovet i indbydelsen. Aksel Christiansen, Aabenraa: Lad os få lidt længere tid til middagen, begynd kl lad de nye medlemmer deltage gratis! Ib Ehrenreich Thomsen, Aabenraa: Glad for at få et BF-Legat til Korea glad for at kunne fortælle om Dansk Y sdom tak for alle I der har samlet frimærker. Vil gerne ud i klubberne. RLM Preben Nielsen, Kolding: Y s Men s bevægelsens forvard-plan extension ikke kun medlemmer, vi skal være udadrettet bl.a. med åbne arrangementer, ud i dagspressen, gerne mindst 2 åbne arrangementer årlig. Brug awards til at give oplevelser tag imod internationale delegater nyt udefra forandrer verden, det er med til at gøre Y s Men kendt, brug gerne de sociale medier. Gør Y s Men kendt!! Kristian Christiansen, Nørre Rangstrup: Provokeret af Prebens extension og face-book snak brug for at spørge, hvorfor skal vi have extension, hvad vil vi med Y s dom hvad vil vi sælge?? Hvorfor er det vi vil være kendt?? Finn Pedersen, Åbenrå : Det er vigtigt at vi synliggør os, at vi er Y s Men s klubben, så vi ikke sammenlignes med andre ikke kristne organisationer. DG Birthe Kragh Sørensen: Tak for ledelse af generalforsamlingen til Willy tak til medlemmer af ledelsen og til Løgumklosterklubben, tak for opstillingen til posten som RLME. Tak for nu! Referenter Regnar Nielsen Inger - Lise Hansen Dirigent Willy Søndergaard

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere