Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT"

Transkript

1 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Ved afstemninger er følgende stemmeberettiget: Stemmeantal: 27 Aabenraa 3, Sønderborg 3, Haderslev 3, Flensborg 3, Nr. Rangstrup 3, Alssund 3, Nordals 2, Løgumkloster 2, Sundeved 2, DG Birthe 1, VDG Sv. Aage 1, DGE Nis Valg af referent og stemmetællere: Referenter: DS, Regnar Nielsen og ny DS, Inger-Lise Hansen Stemmetællere: Niels Lyster og Ib Thomsen, Aabenraa 4. Præsentation af klubber, distriktsledelse og gæster: Alssund: 13, Flensborg: 4, Haderslev: 14, Løgumkloster: 8, Nord - Als: 7, Nørre Rangstrup: 8, Sundeved: 8, Sønderborg: 7, Aabenraa: 18, Ledelse + gæster: 7 Regionens repræsentant: RLM Steen Christiansen, Slagelse: Bragte Regionens og egen hilsen til konferencen under kaffen. 5. DG s beretning: Se side Klubbernes beretning: Se side BF-assistentens beretning overdragelse af BF-pokal: Alssund modtager pokalen. se beretningen side Distriktsskatmester fremlægger regnskab for distriktskasse og VDG rejsefond: se side Fastlæggelse af bidrag til VDG rejsefond: Fastsat til uændret 70 kr. pr medlem. Da VDG er forhindret i deltagelse i verdenskonvent i Stavanger i år foreslås, at såvel DG som VDG kan deltage i Areakonvent i Bristol i Forslaget vedtaget: 2 stemte imod, 1 undlod at stemme 10. Indkomne forslag: se side 10 Salg af computer men ikke projektor: enstemmigt vedtaget. 11. Valg af Distriktsguvernør (DG) for : Svend Aage Hansen, Alssund(valgt for Aabenraa klubben) valgt med akklamation.

2 2 12. Præsentation af VDG : Nis Thaysen, Alssund(valgt for Nord Als), præsenteret som kommende VDG 2012/ Valg af DGE : se indstilling og accept side 11. Christian Iver Petersen, Nørre Rangstrup: valgt med akklamation. 14. Valg af revisor: Ledelsen indstiller til genvalg af Egon Jørgensen, Haderslev: valgt enstemmigt. 15. Valg af revisorsuppleant: Ledelsen indstiller Svend Frehr, Alssund: valgt enstemmigt. 16. Fastlæggelse af tid og sted for næste års distriktskonference: Nord Als klubben foreslår at generalforsamlingen afholdes den 12. april 2013 i Egen Forsamlingshus: vedtaget 17. Det kommende år ved næste års DG: se side Eventuelt. Se side 12 Årsberetning til Distrikt Grænselandets Generalforsamling 13. april 2012 Af DG Birthe Kragh Sørensen I klubåret har vi haft 3 distriktsledelsesmøder, 2 distriktsrådsmøder, 1 distriktsklubmøde og 9 klubbesøg. Derudover har jeg deltaget i 2 regionsrådsmøder, 2 fælles ledelsesmøder i sektion Syd, 2 inspirationsmøder. Dertil kommer et antal forberedelsesmøder. Distriktsledelsesmøderne, har være gode arbejdsmøder, hvor jeg har fået megen hjælp og støtte af de andre medlemmer i distriktsledelsen, og det skal de have meget stor tak for. Her skal det også nævnes, at Thorkild Sørensen har ydet en stor indsats, med at få vores hjemmeside op at køre og især holde den a jour. Sidste års opfordring: at få Haderslev/Aabenraa, og Nr.Rangstrup /Løgumkloster til at arbejde med at få nye klubber i gang i deres områder. Det viser sig at Haderslev arbejder med at få en ny klub i Haderslevområdet, Tørning lens Y s men klub, og Løgumkloster har planer om en ny og yngre klub, med større geografisk spredning, de påbegynder deres arbejde efter sommerferien. Jeg ønsker begge klubber al mulig held og lykke i arbejdet med det. Distriktsrådsmøderne. På det første arbejdede vi med årets tema: Y s men klubben i udvikling, udover de mere orienteringsprægede oplysninger, hvor jeg bl.a. opfordrede klubberne til at være med til at finde en /to kandidater til RLME posten, inden 22 marts Det skal her nævnes, at jeg er blevet opstillet af min klub, og da der ikke var flere kandidater, bortfaldt valget, og jeg er jeres nye RLME. På det andet havde vi fået Bent Jensen til at komme med et oplæg til Y s mens 2015 plan, hvorefter vi arbejdede med dette emne. Distriktsklubmødet. Var som sædvanligt et godt møde, hvor mange fra klubberne mødtes til hyggeligt samvær, god mad og en engageret taler. Det var spændende at høre om Grafton, og hvor langt de er kommet bl.a. på grund vores donation, og engagerede hjælpere, både lokale og fra Danmark. Klubbesøgene med de efterfølgende præsidiemøder var alle meget forskellige, men det er jo også 9 klubber med hver deres særpræg og klubkultur, det er meget spændende at få indsigt i. Svend Aage og jeg havde forberedt hvert vores indlæg om de forskellige projekter, der var udvalgt til året regionsprojekt, samt de mindre ad-hock projekter, der er på programmet. Regionen havde leveret et udmærket materiale, Svend Aage og især Ingerlise havde gjort et stort arbejde i at udbygge materialet med en masse fakts. Jeg vil her sige, at uden Ingerlises fremragende styring af IT, var det ikke blevet så gode nogle aftener. Derudover blev klubberne opfordret til at arbejde med Y s men klubben i udvikling, som præsidenterne var blevet introduceret til på rådsmødet. Der blev afleveret materiale i alle klubber til at arbejde med på et internt møde.

3 3 Klubtræning i sektion Syd afholdes 29 marts på Sommersted efterskole, hvor EMC ( Extention, medlems- pleje m.v.) Jens Byskov kom. Det blev en givende aften, hvor meget blev drøftet, og flere ideer ang. Extention blev sendt i luften. Så nu skal der bare, følges op på dem. God fornøjelse. Medlemstallet i Distrikt Grænselandet. Vi startede klubåret med at være 207 medlemmer, august rapporten sagde, at nu var vi 208, og februar rapporten viser at nu er vi 211, så vi er i en god udvikling, lad os forblive i dette spor. Der skal herfra opfordres til at alle holder øje med hjemmesiden, både regionens og distriktets, for der bliver mere og mere, der foregår over nettet!!!! Jeg siger tak for dette y s mens år, tak til alle for opbakning og lydhørhed. Klubrapport fra Alssund Y s Men s Club til distriktsgeneralforsamling 13. april Vi har bevaret medlemstallet uændret, vi er stadig 26 medlemmer i klubben. Vi har aftale med 2, som i den kommende tid vil besøge os som gæster i et par møder, så det kan jo være vi får flere medlemmer. Derudover er der 30 menetter, så når vi har vores fællesmøder er vi ofte deltager, en dejlig stor flok. Pengerejsningsopgaver: Vi tjener stadig penge ved at være parkerings anvisning på Alsion. Vi har for nylig fået henvendelse fra Alsion, om vi kunne være garderobe vagter, det har vi da sagt ja til. Vi skal igen have vagt ved En søndag på Als, hvor vi sørger for at der ikke kommer gratister ind, ligesom vi kontrollerer billetter ved indgangen. Vi tjener stadig mange penge ved at nedtage og sælge køkkener, som vi har fået foræret af Boligselskabet Danbo i Havnbjerg, fra boliger, der skal rives ned. Nu sidst har vi også fået belægningssten ved blokkene, som vi også må sælge, det giver også en del penge. Det vi har fået foræret af Danbo, har indtil nu givet ca kr., en god indtjening. Vi har besøgt vores venskabs klub i Lemvig, som vi agter at fortsætte med, de er således inviteret hertil i september. Vi har fået vores nye World Out Look udvalg til at fungere. Vi blev så mange medlemmer i klubben at vi var nødt til at finde nye lokaler, vi har gjort aftale med Egen Forsamlingshus, det er et rigtig godt sted, vi der har fundet, værtinden sætter en stor ære i at betjene os, der er gode lokaler, så det kan kun være til alles tilfredshed. Vi skal igen på Kr. Himmelfarts tur, denne gang skal turen gå til Hoyerswerda, der ligger mellem Gottbus og Dresden, ikke langt fra den polske grænse, det skal nok blive en god tur, som det plejer at være. Med venlig hilsen Alssund Y`s Men`s Club Poul Ejnar Garsdal Flensborg Y s Men s Club. Beretning til distriktskonference Selv om der er lavet planer for, hvordan året skulle gå, så kommer der ofte noget andet der pludseligt sætter dagsordenen. Ja! Men vi er jo en bevægelse, det betyder liv og ikke mindst tilpasning. Selv om det ikke ligefrem er en bedrift, så er det det alligevel. Vi fik ændret love og vedtægter, så de passer til vores klub i dag. Specielt vores genbrugsbutik og fordelingsnøgler blev tilpasset. Uden vores genbrugsforretning ville der ikke være meget at kunne hjælpe med. Og så fik vi afprøvet en ny måde at være sammen med vores venskabsklub i Brande på, det må siges at have været en succes. Pga. den korte tid vi ellers har været sammen på, blev dette udvidet med en overnatning og skåret på ambitioner (vise det største-bedste) men mere socialt. For os er det et mål, at vi kan være til støtte for vore omliggende præster og menigheder. Det er lykkedes også i år. Besøget på Valsbøl Hus (menighed) hører med til de særlige oplevelser. Holger Lissner prægede aftenen. Holbøl kirke

4 4 besøgte vi på international kirkedag, og der bliver da positiv lagt mærke til os. Pastor Mads Mønsted fra Eckernførde fik vi gode timer med. Samarbejdet med Thomas Hougesen (MBU Sydslesvig) omkring forskellige emner, som Jesus på Flensborg Hus eller Helligåndskirkens jubilæum, for tre stjerner. Jeg kunne kommentere alle programpunkter og de ville for det meste blive ros. Så sagde vi farvel til Iver Kristensen (før i Slesvig klubben, kontakten opretholdes). Men vi fik også et nyt medlem, pastor Morten Mortensen (fra Slesvig klubben). Selve rammerne for vores klubmøder er perfekte, og det skal da nævnes, at vi er glade for at kunne være i Ansgar Menighedslokale i Flensborg. Vær tolerante over for hinanden. Så har vi en god klub! Vi kan alle dumme os. Volker Schade, Præsident Haderslev Y s Men s Klub - Beretning ved Distriktskonferencen i Aabenraa 13. april 2012 Vi holder et konstant medlemstal på 29. I klubårets løb har der været fire navne i forslag til nye medlemmer, men det har ikke ført til noget, end ikke at prøve at være med som gæst. Nogle har dog sagt, at det måske senere har interesse. Vores udvalg for opstart af en ny klub har arbejdet ihærdigt. Der er sendt brev til 65 par eller enkeltpersoner, hvilket svarer til omkring 125 mulige emner. 27 meldte fra straks, heraf kom 6 på venteliste. 36 vil gerne modtage invitation med mail i april til det orienterende møde. 4 er så godt som sikre. Fra de adspurgte kom en række nye navne, hvoraf 7 ikke er gengangere. Udvalget skønner at ¼ af inviterede til det orienterende møde i Hammelev Sognehus den 21. maj 2012 giver positivt resultat, hvilket betyder, at der kan startes en klub med omkring 20 medlemmer. Hammelev Sognehus vil blive klubbens mødested Klubbens navn bliver Tørning Len Y s Men s Club Med navnet pointeres, at det ikke kun er en klub for Haderslevere, men for hele Haderslevs opland. Der udsendes pressemeddelelse til avis og ugeaviser sidst i april. Der er oprettet en hjemmeside: Besøg den. Vores kontakt til spejdere, FDF og Team Haderslev (KFUM s Idræt) har vi mest gennem deres deltagelse i vores månedlige loppemarkeder i Loppetanken, både under indsamling af effekter og afholdelse af markederne. Hver torsdag eftermiddag har vi åbent for aflevering af effekter. Vi sælger i gennemsnit for kr. hver gang. Af overskuddet får korpsene 70% og vi selv 30%. Stiller korpsene ikke med det aftalte antal hjælpere trækkes de forholdsmæssigt i de pågældende korps andel.

5 5 Rigtig mange hjælpere ser hen til de dage, hvor de har vagt. Det er stort set de samme, der er involveret i salg af julekalendere. Sidste år er KFUM og KFUK også kommet med her. Vores Ad hoc aktivitet med tømning af 28 værelser på et hotel indbragte ved salg af effekterne knap kr. Vi beholdt 10% for administration og resten fordeltes mellem KFUM og KFUK og FDF Vilstrup, efter det antal timer hver af de to organisationer havde lagt i arbejdet. Vi har haft et klubår med møder med mange spændende og forskelligartede emner og mødeprocenten har været høj. På de interne møder har der været en del, der skulle fremlægges og drøftes, hvorfor vi ikke har nået så langt med det internationale og Y s Men s Klubben i Udvikling som jeg kunne ønske, men i gang er vi da kommet. Egon Jørgensen Præsident Løgumkloster Y s Men s klubs rapport til distriktskonference i Aabenraa den 13. april Vi har i Løgumkloster Y Mens klubben 19 medlemmer, det er en mindre i forhold til augustrapporten. Vi har den sorg at have mistet et medlem Adolf Petersen døde den 8. marts 2012 Ære være hans minde. Vi arbejder i genbrug sammen med Folkekirken Nødhjælp, har en butik på Østergade Løgumkloster, se under Y s Mens genbrugsbutik. Der er 63 frivillige medhjælpere, deraf 19 fra Y s Mens klubben. der var et overskud i 2011 på kr. som deles med FN. Desuden sælger vi 2000 julekalendere i oktober og november måned. Overskuddet fra disse 2 områder deles ud til blandt andet vores regionsprojekt og børn og ungdomsarbejdet i kommunen. Vi har et meget nært samarbejde med Løgumkloster højskole, som vi sammen med afholder et årligt loppemarked, til fordel for højskolens elevforening, det er på højskolen vi holder vores klubmøder. Midt i travlheden nyder vi samværet med hinanden i klubben, og samværet med vores venskabsklub i Hjørring, de var på besøg i september, vi have udflugt til Cathrinemindes teglværk og Gråsten slotspark. Martin Christensen Præsident Rapport til Distriktskonferencen den 13. april Fra Nord Als Y s men s Club. Vi er nu 18, måske kun 17 medlemmer. Siden sidste Distriktskonference har klubben været på udflugt, hvor vi har besøgt museet i Padborg og Frøslev lejren. Vi har besøgt Marie døtrene Været nede ved Hamborg Oberalster 2 til deres 30 års jubilæum deltaget i Løgumklosters jubilæum og afholdt sæson afslutning sammen med Alssund YMC. Vi har også deltaget i Area- og Regionskonferencen i Skjern. Efter sommerferien har vi haft foredrag ved Karl Tams over emnet, fra kongeloven til service loven. Haft Børge Movild til at fortælle om hans tur til Sumbawanga. Foredrag om pårørende til en demens ved Sten Krarup Foredrag om arbejds opgaver i Rusland ved Ejgil Skov. - Klub besøg i Sønderborg YMC, hvor vi hørte om MAF. Set filmen Hævnen og derefter diskuteret filmen. Her i 2012 har vi deltaget internationalt kirkedag og afholdt Nytårs koncert. Besøgt genbrugsbutikken i Helved. Deltaget i Distriktsklubmødet i Rinkenæs og klubtræning i Sommersted. Og efter Distriktskonferencen skal vi en tur i det lille teater i Flensborg. Vores sæson afslutning holdes sammen med Alssund YMC, hvor de er arr. Og til allersidst på vores ymens år vil vi deltage i regionskonferencen. Penge givende projekter julekalender, tombola og Nyt års koncert på Alsion. Fremtids planer er nok det at vi stadig skal arbejde på at blive flere, da vores gennemsnits alderen er for høj. Der er 5 medlemmer i 80, 6 medlemmer i 70, 3 medlemmer i 60, 2 medlemmer i 50 og 1 medlemmer i 30. Ref. Karl Ejnar

6 6 Nørre-Rangstrup Y Men s Klub s beretning ved Distriktsgeneralforsamlingen 13. april 2012 Vi er i klubben nu 28 medlemmer, et medlem mere end ved sidste års generalforsamling, idet vi i efteråret har optaget to nye medlemmer. Et medlem har meldt sig ud,(af helbredsmæssige grunde.) Et af vore medlemmer er på plejehjem. Men ellers deltager alle i klubbens møder og aktiviteter. Også vores menetter er gode til at slutte op om vore møder og aktiviteter, de er medindbudt til alle møder undtagen de interne.vi har haft et godt og alsidigt program, lige fra en tur på krolfbanen,(hvor alle faktisk kunne være med) til virksomhedsbesøg og aftener med gode talere. Medlems og kontakt og world outlook udvalget havde arrangeret og indbudt til et offentligt møde, med Knud Lunderskov fra Mårslet ved Århus, som foredragsholder. Emnet var Det Nytter når Folkekirkens Nødhjælp giver en hånd med. Det var samtidig som en optakt til sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Men tilstrømningen udefra var begrænset. Vores nedsatte ad hoc udvalg, som har arbejdet med ideer og planer om at finde andre lokaler og måske andre måder til afholdelse af vores loppemarked på, har endnu ikke givet noget resultat. Vores pengerejsningsprojekter, Loppemarkedet og Køreplanen, er i det forløbne år kommet ud med et større overskud end de sidste par år, så vi har kunnet uddele omkring kr. til lokale foreninger, nationale velgørenhedsarbejde og internationale projekter. Den 23. april kommer det afrikanske kor, The Peearl Childrens Choir, og giver koncert i Teaterhuset i Toftlund. Vi har lovet menighedsrådet i Toftlund at stå for det praktiske arbejde. Ellers er det jo det kommende loppemarked, som afholdes d. 12/13. maj, som vi skal til at forberede os på. Nørre-Rangstrup Y Men s Klub v/ Hans Ingvard Beck, Præsident Siden sidst. April 2012, Referat Sundeved Y s Mens Club I det klubår der nu er gået er vi glade for at kunne meddele, at vi har fået 2 nye medlemmer. Et medlem har forladt klubben. Vi er 16 medlemmer. Vi havde håbet på at de gæster vi har haft ville melde sig ind i klubben, men de vil meget gerne vente til de får mere tid. Klubarbejdet går fint. Af de pengeskabende aktiviteter er især vores Tombola med til at få penge til uddeling. Torvedagene i Gråsten er årets højdespringer, men vi har også deltaget i Æblefesten i Kollund som noget nyt. Det blev en fin oplevelse for dem der deltog. Op til jul prøvede vi at samle nogle ældre til en eftermiddag med julehygge i Nybøl Menighedshus. Det var et nyt tiltag og det vil vi gentage igen til jul. Vi havde den store fornøjelse at have besøg af vores broderklub fra Aabybro. Det blev en dejlig dag. Vi skal til Aabybro til efteråret på genbesøg. Op under jul havde vi en julehytte på Torvet i Gråsten. Det var en fuser. Kommunen gjorde ikke noget for at det skulle blive en oplevelse for alle. Som sagt så har vi gang i vores Tombola. Vi skal til Sønderborg Y s Mens Klubs store Loppemarked, Hvor vi vil stå med vores Tombola og hjælpe til hvor der er hjælp behov. Næste store opgave er konferencen i Frederikshavn. Det glæder vi os til. Vores julekalender er et godt tiltag i klubben med et pænt overskud. Der klippes frimærker i klubben som betyder vil ligger på 3. pladsen i distriktet. Vi synes selv vi har et godt program. Arbejdsklimaet i klubben er i top. Vi håber vi kan fortsætte arbejdet i den gode ånd vi har i klubben Sundeved Y s Mens Club, April 2012 Elfriede Peper Sønderborg Y s Men s klub Klubrapport til Distriktskonferencen i Aabenraa den 13. april Vi er 25 glade og aktive medlemmer i klubben, heraf 6 kvinder. Desværre er det ikke lykkedes at få flere nye medlemmer endnu, men udvalget arbejder stadig på sagen. Vi håber, det lykkes i det nye år. Siden sidst har vi fået vore vedtægter revideret, så de passer til virkeligheden. I den forbindelse har medlemsudvalget udformet en ny procedure til optagelse af nye medlemmer. Vi ville bl.a. gerne gøre selve optagelsen mere festlig. Vi glæder os til at kunne tage den i brug. Desuden er udvalget i gang med at udarbejde en folder specielt til nye medlemmer, så vi også ad den vej kan blive bedre til at informere.

7 7 Efter et særdeles vellykket besøg hos vores venskabsklub i Thisted, blev vi enige om, at det ikke blot skulle være venskab. Derfor har vi ansøgt om og fået tilsendt officielt Brother Club Certificate med underskrift af klubbernes præsidenter samt International Service Director, Hiroyuki Tanaka. I øjeblikket er broderklubudvalget i færd med at planlægge Thisteds besøg hos os den anden weekend i september. Vi forsøger hele tiden at finde pengeskabende aktiviteter. I 34 år har vi udgivet Sønderborg Julemærket. Det har gennem årene været med svingende indtægter. Julemærkesalget i 2011 gav, trods udsigt til nedadgående salg, dog et pænt overskud. En ny, men kun én gangs aktivitet var, at vi var heldige at få lov til at deltage ved åbningen af motorvejen Sønderborg- Kliplev. Den 25. marts var der cykelløb og gåtur på motorvejen. Her stod vi for salg af mad og drikke. Det var en stor udfordring, men takket være klubmedlemmernes og især udvalgets kæmpestore indsats lykkedes det at skabe et godt arrangement, hvor solen tillige skinnede fra en skyfri himmel. Foruden mange af mad- og drikkevarerne fik vi til dagens anledning også sponsoreret to Y s Men s flag. Disse kan vi have glæde af mange gange. Ved den officielle åbning, den 31. marts blev det en ganske anden udfordring. Pga. kraftig storm blev alle telte forbudt, men igen lykkedes det at sælge pølser og varme drikke til de frysende motorcyklister og tilskuere fra beskedne vogne. Alle indtægter fra salgsboder skulle gå til velgørende formål, hvilket jo faldt godt i tråd med vort arbejde. Alt i alt var det to gode dage, hvor samarbejde og viljestyrke var vigtige ingredienser. Lige nu er vi så i fuld gang med vores største projekt, Loppemarkedet den april. Heldigvis kan vi igen i år være på havnen i Sønderborg, men desværre for sidste gang, da det er lejet ud fra 1. maj. På to lørdage indsamler vi lopper i udvalgte områder efter forudgående uddeling af løbesedler. Vi får hjælp fra bl.a. KFUM-spejdere, FDF ere og KFUM&K, som efterfølgende bliver inviteret til et møde, hvor de bliver belønnet for indsatsen. Vore nye gule trafikveste blev flittigt brugt på motorvejen, ligesom de kommer i brug til alle hjælpere ved loppemarkedet. Vi har stadig flere til salg til 45 kr./stk. Der er Y s Men s logo på både bryst og ryg og billede af dem på vores hjemmeside. Det har været et utrolig dejligt og lærerigt Y s Men s år, som jeg er meget glad for at have fået lov at stå i spidsen for. Vi har jo kun være en blandet klub i tre år. Med Y s ly hilsen Birgit Christensen Præsident KLUBRAPPORT FOR AABENRAA Y S MENS CLUB APRIL Aabenraa Y`s mens Club har 28 medlemmer. Èn mindre end sidste år. Tallet dækker over at 2 ældre medlemme er afgået ved døden i det forgangne år, én er udmeldt og der er optaget 2 nye medlemmer. Der er endvidere 8 såkaldte passive medlemmer. Det er afdøde medlemmers efterlevende ægtefæller, og uagtet benævnelsen er de på ingen måde passive, idet deres mødekvotient ved klubbens møder og øvrige aktiviteter som de er deltagere i, er meget høj. Flere er også aktive i en telefonkæde blandt ældre medborgere. Distriktsledelsens opfordring til klubben om at søge at oprette eller medvirke ved oprettelse af en ny klub i området er taget til efterretning og nøje vurderet i lyset af ressourser og skønnet effekt, og det foreløbige resultat er blevet en beslutning om øget intensivering af extentionarbejdet, for at sikre den eksisterende klubs overlevelse på sigt. I foråret tog klubbens extentionudvalg initiativ til intensiveret medlemshvervning. Resultatet blev 2 optagne medlemmer og eet nyt medlem som afventer optagelse ved sommerfesten. Initiativet er gentaget igen i år og forventes at resultere i et par gæstemedlemskaber. Aabenraa Y`s mens Club ser optimistisk på fremtiden fsva. medlemstilgang, uagtet en stadig stigende gennemsnitsalder maner til eftertænksomhed og opmærksomhed omkring extention og medlemshvervning. Klubben går samtidig i overvejelser om den har visioner og manpower til at kunne bidrage ved extention i det sydlige udland det kommende klubår vil skabe mere klarhed over dette, idet vi samtidig søger alliancepartnere blandt vore naboklubber, for dermed at gøre opgaven mere overkommelig. Året har været et godt klubår med mange givende klubmøder med høj deltagerkvotient, Interessante indlægsholdere og spændende virksomhedsbesøg.

8 8 Vi kan også glæde os over at klubbens fordelingsudvalg løbende over året har kunnet uddele over kr. til velgørende formål. I September havde klubben sin årlige uddeling fra loppemarkedets overskud, og ved den lejlighed kunne vi uddele ca kr. til det kristne børne- og ungdomsarbejde i lokalområdet. Rigtig mange penge til mange gode formål og over 50 forskellige foreninger mm. Det er et utroligt flot resultat, som naturligvis ikke er kommet af sig selv, men på samme tid må det erkendes, at klubbens aktiviteter er forbavsende stabile og givtige. Klubben har 3 indtægtskilder: Overskuddet ved det årlige loppemarked i Rødekro i maj måned, overskuddet ved klubmedlemmers deltagelse i Mission Afrika`s genbrugsbutik i Rødekro, samt indtægterne ved at klubmedlemmer sorterer, pakker og udbringer årbøger m.v. for Historisk Samfund, som har redaktion i Aabenraa. Udbringningen finder sted i hele Sønderjylland. Klubben har i årets løb fået love og vedtægter finpudset, hvilket ikke havde fundet sted i adskillige år, og som uafvendeligt havde til følge, at de på en række området var kommet ud af trit med tiden. Det lader til gengæld noget tilbage at ønske for så vidt angår formelle kontakter med kirkelige - og andre organisationer i lokalområdet. Ikke forstået sådan at der ingen kontakt er men kontakten består mest deri, at der blandt medlemmerne er gengangere. Etableringen af mere formaliserede kontakter og samarbejdsaftaler med disse organisationer står på ønskesedlen i den kommende tid og de første initiativer er taget og synes lovende. Ib Thomsen Præsident Årsopgørelse over BF-point for 2011/12 Distrikt Grænselandet. Klubnavn Resultat 07/08 Resultat 08/09 Resultat 09/10 Resultat 10/11 Resultat 2011/12 Frimærker til pokal 11/12 Alssund Flensborg Haderslev Løgumkloster Nordals Nr.-Rangstrup Sundeved Sønderborg Aabenraa I alt Så er det totale resultat klar. Jeg vil gerne ønske Alssund tillykke med distriktets pokal for flest frimærker, et særdeles flot resultat! Samtidig vil jeg også ønske til lykke med det fine resultat for flere af klubberne, som det fremgår af tabellen er det det højeste antal i mange år. Der skal stadigvæk ca point pr. medlem til at give en 5 $ Award Jeg tror RSD Erik Sangild har gjort sit bedste for at få mest muligt ud af det han modtager, derfor er det også vigtigt at vi leverer varer af en høj kvalitet. Til orientering gives der ikke ekstrapoint for talte/vaskede mærker, da ekstrapointene er for god klipning. Jeg håber vi må få et godt frimærkeår 2012/13 hvor det sociale samvær må være med til at give arbejdet i BF-udvalgene en særlig status i klublivet. Der er god brug for alle de frimærker vi kan samle sammen, især er der stor efterspørgsel efter store danske mærker. Send evt. Frimærkerne med DG når denne er på klubbesøg, eller brug de muligheder der er ved øvrige møder hvor vi er sammen. I kan også ringe til mig så henter jeg ved lejlighed. Gør brug af muligheden for at søge et af BF- rejselegaterne, det er en god mulighed for at stifte bekendtskab med hvordan Y s Men s bevægelsen praktiseres i andre verdensdele. Jeg vil gerne opfordre til at der er flere især af den yngre generation som søger BF-legater, det giver megen inspiration og viden om Y sdom til gavn for dig selv samt for hele distriktet. Bedsted den 11. april Regnar Nielsen, Løgumkloster, BF-assistent Grænselandet.

9 9 Distrikt Grænselandet Regnskab for kalenderåret 2011 bilag dato aktivitet indtægt udgift 28-jan bankbeholdning , jan indb.aabenraa DST-RÅF jan indb. Nordals DST-RÅD feb indb.sundeved DST-RÅD feb indb. Alssund DST-RÅD feb DST-LED møde, Bedsted feb DST-RÅD, Bedsted overskud 945 2,1 02-mar porto, BF-ass mar VPR møde, Bedsted 1168, mar DST-klubmøde, Rinkenæs underskud 1860, mar overført til SEK-kassen ,1 10-mar TOF sparegris 325 5,2 31-mar bankgebyr 35 5,3 19-apr TOF sparegris jun DST-LED møde, Haderslev jun kabel til PC jun kørsel for DGE forår ,1 30-jun bankgebyr 22, maj DST- konference overskud sep DST-RÅD, Kværs overskud sep DST køb af kunstkort (malaria) sep DST-LED møde, Bedsted sep porto, BF-ass nov DST-LED møde, Tandslet nov DST salg af kunstkort (malaria) nov kørsel VDG efterår nov porto, BF-ass nov bankgebyr 10, dec bankgebyr 5, , ,74 31-dec bankbeholdning 19644, , ,58 årets underskud 3.881,74 31/ bankbeholdning, DST-kassen ,84 31/ bankbeholdning. Rejsefond ,50 31/ skylding beløb til TOF (sparegris) 904

10 10

11 11 VDG indlæg ved Distriktskonferencen 13. april 2012 i Aabenraa Tak til Birthe for oplæringen Holdet i Distriktsledelsen det kommende klubår: VDG. Nis Thaysen DGE Christian Iver Petersen BF- Ass. Regnar Nielsen Sekr. Inger-Lise DG Svend Aage Før Distriktsrådsmødet i september vil jeg udsende et brev, hvor jeg beder om, at I i hver enkelt klub, har forberedt på hvad der skal foregå i uge Vi skal fortsat arbejde med salg af kunstmapperne til fordel for Malaria bekæmpelse Vi skal fortsat arbejde med 2015 planen. Regionens mål, at vi skal være 3900 medlemmer i 2015 (+ 3 i hver klub) Alle medlemmer i klubben ud af huset mindst en gang årlig. Vi skal bakke op om kollektdagen, som er flyttet til dagen, hvor vi har international kirkedag. Vi skal bakke op om Skattefradragsprojektet. Vigtig for vores moms refusion. Vi skal bakke op om de kommende Regionsprojekter ,- til lejrbygning i Bopa, Ungarn (ansøger: Poul Thomsen)

12 ,- til KFUM i Litium og på Balkan (ansøger: Poul Henrik Hoove Jacobsen) ,- til Cambodja (ansøger: Dan mission) Skattefradrag projekt i 2012 fortsat MAF. Og så glæder jeg mig meget til Klubbesøgene, VDG Nis og jeg kommer med vore hustruer. Inger-Lise er distriktets sekretær, og hun skal tage referater af klubmøderne og efterfølgende præsidiemøder. Disse referater skal indsendes til Regionens Arkiv og kopi til RD. Og ikke mindst glæder det mig, at der arbejdes godt med forsøg på etablering af ny klub i Haderslev. Jeg har også hørt rygter om, at Løgumkloster YMC pusler med tanken om klub 2 i Løgumkloster. Og en opfordring til, at vi også ser muligheden for en med klub 2 i Aabenraa, og Nr. Rangstrup ville arbejde med forsøg på klub i Skærbæk området. Svend Aage afsluttede med at overrække en buket blomster til DG Birthe Kragh Sørensen, med tak for godt samarbejde. Eventuelt: Lis Østergaard, Sønderborg: Kollekt ud tidligere, da mange har fastsat hvilke kollekter der skal med på det tidspunkt klubben får materialet tilsendt - Poul Verner Hansen, Flensborg: Husk vi er en international bevægelse, husk de der er valgt Internationalt, aktuelt IT Erik Breum fra vort distrikt, og IPE Poul Thomsen, Kjellerup. Martin Hansen, Nørre Rangstrup: Beklager at teleslyngen ikke virker, det var lovet i indbydelsen. Aksel Christiansen, Aabenraa: Lad os få lidt længere tid til middagen, begynd kl lad de nye medlemmer deltage gratis! Ib Ehrenreich Thomsen, Aabenraa: Glad for at få et BF-Legat til Korea glad for at kunne fortælle om Dansk Y sdom tak for alle I der har samlet frimærker. Vil gerne ud i klubberne. RLM Preben Nielsen, Kolding: Y s Men s bevægelsens forvard-plan extension ikke kun medlemmer, vi skal være udadrettet bl.a. med åbne arrangementer, ud i dagspressen, gerne mindst 2 åbne arrangementer årlig. Brug awards til at give oplevelser tag imod internationale delegater nyt udefra forandrer verden, det er med til at gøre Y s Men kendt, brug gerne de sociale medier. Gør Y s Men kendt!! Kristian Christiansen, Nørre Rangstrup: Provokeret af Prebens extension og face-book snak brug for at spørge, hvorfor skal vi have extension, hvad vil vi med Y s dom hvad vil vi sælge?? Hvorfor er det vi vil være kendt?? Finn Pedersen, Åbenrå : Det er vigtigt at vi synliggør os, at vi er Y s Men s klubben, så vi ikke sammenlignes med andre ikke kristne organisationer. DG Birthe Kragh Sørensen: Tak for ledelse af generalforsamlingen til Willy tak til medlemmer af ledelsen og til Løgumklosterklubben, tak for opstillingen til posten som RLME. Tak for nu! Referenter Regnar Nielsen Inger - Lise Hansen Dirigent Willy Søndergaard

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v.

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. 1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. Distriktets Skatmester Lars Stig Andersen. 6. Beretning v. BF-assistent

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Regionskonferencen 2002

Regionskonferencen 2002 Regionskonferencen 2002 Referat af årets generalforsamling: 01) Åbning af generalforsamlingen v/ regionslederen. Regionsleder Kaj Kühne åbnede generalforsamlingen. 02) Valg af dirigent. Erik Breum blev

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15.

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Ca. 50 deltagere. Kasserer Birthe T. Pedersen fraværende ( syg ) Taler: Morten Skov Mogensen, KFUMs Sociale Arbejde. DG Ellen Kruse bød velkommen. Orientering:

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Bevillinger til KFUM og KFUK. Personlige Y's Men Visitkort. Info. Af RD Arne Nielsen

Bevillinger til KFUM og KFUK. Personlige Y's Men Visitkort. Info. Af RD Arne Nielsen Bevillinger til KFUM og KFUK Af RD Arne Nielsen Der har igen været lettet på låget til ASF kassen, så det har været muligt at støtte en fremtidsagent fra Slovakiet med 335 euro til rejse- og kursusudgifter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Styrk og skab. NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R

Styrk og skab. NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R Styrk og skab NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R I N D H O L D Hvorfor denne folder?...side 3 Teenklub og Unge Voksne (UV)...side 4 Foreningsbestyrelsen...side 7 Forældre...side

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne Book en R... vi hjælper gerne vi er altid til tjeneste y s men international region Danmark regionen... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret RT1516103 KÆRE PRÆSIDENTER OG PROGRAMUDVALG Lidt

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB LOVE og VEDTÆGTER 2014 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVE... 3 NAVN OG MOTTO... 3 FORMÅL OG OPGAVER... 3 MEDLEMSSKAB... 3 OPGØR AF MEDLEMSSKAB... 4

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere