Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring"

Transkript

1 Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune: Telefon: Mobil: 2. Optagelse Har du på nuværende tidspunkt søgt andre uddannelser på SOPU? Nej Ja, hvilke 3. Forventede økonomiske forhold under uddannelsen - du skal kunne svare ja, til en af følgende muligheder Har du en aftale med din arbejdsgiver om at holde uddannelsesorlov? (vedlæg skriftlig forhåndsgodkendelse) Hvis du er ledig: Har du en aftale med et jobcenter, om at de betaler for dit uddannelsesforløb. (Vedlæg kopi af jobplan) Kommunen har bevilget mig revalidering til uddannelsen (vedlæg kopi af revalideringsaftale) Jeg betaler selv undervisningsafgiften og forsørger mig selv under uddannelsen Forventer du at modtage løntabsgodtgørelse (VEU) under uddannelsen (Orlov UDEN løn) Skal løntabsgodtgørelsen (VEU) udbetales til din arbejdsgiver under uddannelsen? (Orlov MED løn) Er du i tvivl om ovenstående spørgsmål, kan du evt. kontakte FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød Tlf FOA København Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg Tlf eller SOPU Nordsjællands uddannelsesvejledning pr. eller på telefon SOPU Københavns uddannelsesvejledning pr. eller på telefon

2 4. Skolegang (dokumentation SKAL vedlægges) Gennemgået 9 års skolegang Folkeskolens 9.klasse ( med afgangsbevis ) Folkeskolens 10. klasse ( med afgangsbevis ) Gymnasial uddannelse Almen prøve 2 for voksne udlændinge Prøve i dansk 2 for voksne udlændinge Prøve i dansk 3 for voksne udlændinge Anden skolegang 5. Anden uddannelse (dokumentation SKAL vedlægges) Hvilken Færdiguddannet 6. Arbejdserfaring efter endt skolegang (dokumentation SKAL vedlægges) Angiv for ansættelsesperioden: Indenfor plejeområdet startdato slutdato timer/uge Arbejdsgiver: Stillingsbetegnelse: Anden beskæftigelse Arbejdsgiver: Stillingsbetegnelse: Angiv for ansættelsesperioden: startdato slutdato timer/uge Udenlandsk dokumentation SKAL være oversat til dansk såvel sprogligt som indholdsmæssigt. Kontakt evt. Styrelsen for International Uddannelse, Bredgade 36, 1260 København K, Tlf.:

3 7. Begrundelse for valg af uddannelse Skriv her om dig selv og hvorfor du gerne vil uddanne dig til Social- og sundhedshjælper. 8. Andet Oplysninger som du mener, har betydning for din ansøgning om optagelse. 9. Støtte Har du brug for støtte under uddannelsen skal du gøre opmærksom på dette en af de første dage, du er startet på uddannelsen se støttemuligheder SOPU på hjemmesiden Oplysningerne i denne ansøgning er afgivet på tro og love. Dato Ansøgers underskrift

4 Ansøgningen samt dokumentation sendes til: SOPU Nordsjælland Milnersvej Hillerød Att.: Birthe Runge Tlf: eller SOPU København Vognmagergade København K. Att.: Helle Nørgaard Rasmussen Tlf: Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte skolens uddannelsesvejledere per og eller telefonisk og Du kan også gå ind på skolens hjemmeside på adressen Disse felter er forbeholdt skolen: Ansøgning modtaget: Ansøgning tastet: Udd.plan tastet: Ansøgning behandlet: Bemærkninger:

5 Social og sundhedsuddannelsen Trin 1 Dokumentation af arbejdserfaring indenfor plejeområdet. Jeg bekræfter hermed, at, der er ansat som navn på ansatte, inden for de seneste 4 år har været ansat i minimum 2 år med mindst 24 stillingsbetegnelse timer/uge i gennemsnit. Institutionslederens underskrift Arbejdssted/Institutionsnavn: Institutionens adresse: Institutionens telefon og Institutionens CVR-nr.: Institutionens P-nummer: Leder af institutionen:

6 Forhåndsaftale om orlov til Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Jeg bekræfter hermed, at, der er ansat som navn på ansatte, har fået bevilget orlov til RKV og GVU-uddannelsen til Social- og stillingsbetegnelse sundhedshjælper. Det bekræftes endvidere, at pågældende medarbejder har været ansat i minimum 2 år med mindst 24 timer/uge i gennemsnit, inden for de seneste 4 år. Institutionslederens underskrift Arbejdssted/Institutionsnavn: Institutionens adresse: Institutionens telefon og Institutionens CVR-nr.: Institutionens P-nummer: Leder af institutionen:

7 Vejledning til ansøgning Din ansøgning til uddannelsen kan kun blive vurderet, hvis du har vedlagt beviser og dokumentation for at du opfylder adgangskravene til uddannelsen. Har du andre uddannelser, skal du vedlægge eksamens- eller kursusbevis for disse, for at vi kan vurdere, om du evt. kan få godskrevet et eller flere fag. Eksempel: Har du et kursusbevis for AMU-kursus i f.eks. Anerkendende kommunikation kan du få godskrevet dette på uddannelsen. 1. Ansøger 2. Optagelse - I forbindelse med uddannelsen laver vi en Real Kompetence Vurdering (RKV) af dig i 1-2 uger. På baggrund heraf laver din personlige GVU-uddannelsesplan. 3. Økonomiske forhold under uddannelsen Der er flere muligheder for at finansiere din uddannelse. VIGTIGT! For at kunne søge ind på GVU-uddannelsen, skal du derfor sikre dig, at du har indgået én af følgende aftaler: Orlovsaftale med nuværende arbejdsgiver Du skal have en skriftlig forhåndsaftale med din arbejdsgiver om orlov i uddannelsesperioden, som dækker Real Kompetence Vurderingen og uddannelsesaftalen. Kopi af denne vedlægges ansøgningen for at komme i betragtning til uddannelsen på GVU-ordningen. Orloven kan være enten MED løn eller UDEN løn. Hvis du får orlov MED løn, kan din arbejdsgiver søge løntabsgodtgørelse (VEU), og hvis du får orlov UDEN løn, kan du selv søge løntabsgodtgørelse (VEU). Godtgørelsen søges gennem SU styrelsen via Vær her opmærksom på, at du søger med din digitale signatur eller NEM-id. Hvis det er din arbejdsgiver der søger løntabsgodtgørelse (VEU) søger de ligeledes via med den digitale medarbejder signatur for institutionen. Det er en betingelse for godtgørelse, at du højest har en uddannelse på gymnasialt niveau eller en erhvervsuddannelse. Hvis du har en uddannelse på et højere niveau, men ikke har brugt uddannelsen eller afsluttet den inden for de sidste 5 år, kan du også søge løntabsgodtgørelse ( VEU). Løntabsgodtgørelse (VEU) svarer pt. til 80% af højeste dagpengesats.

8 Jobplan Hvis du er ledig, kan du anmode det lokale Jobcenter om betaling af uddannelsen. Får du tilsagn om dette, udarbejdes der en Jobplan. En kopi af denne SKAL vedlægges ansøgningen for at komme i betragtning til uddannelsen på GVU-ordningen. I forbindelse med jobplanen aftales også, hvilket forsørgelsesgrundlag du vil have under uddannelsesforløbet (alt efter om du fx er berettiget til dagpenge/kontanthjælp). Revalidering Er du berettiget til en revalidering, kan du anmode din sagsbehandler i kommunen om en revalideringsaftale, der omfatter betaling af uddannelsen. Kopi af aftalen skal vedlægges ansøgningen for at komme i betragtning til uddannelsen på GVU-ordningen. I forbindelse med revalideringen aftales forsørgelsesgrundlag under uddannelsen med sagsbehandleren. Egen finansiering Du betaler selv for undervisningen i uddannelsesforløbet Du forsørger dig selv under uddannelsen. 4. Skolegang - Du SKAL vedlægge kopi af bevis for gennemført skolegang, minimum 9. klasse. Har du din grundskoleuddannelse fra udlandet, SKAL du vedlægge kopi af danskuddannelse, minimum svarende til en Prøve i dansk Anden uddannelse - Har du gennemført en kort-, mellemlang- eller længere videregående uddannelse, kan du oplyse om dette. Uddannelsesbevis SKAL vedlægges, hvis uddannelsen skal indgå i en vurdering af, om du kan få godskrevet fag på uddannelsen. 6. Beskæftigelse inden for pleje- og omsorgsområdet eller det pædagogiske område - Du SKAL kunne dokumentere, at du har 2 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år, og at du har haft minimum 24 timer i gennemsnit per uge. Dette skal fremgå tydeligt af dokumentationen. Ved relevant erhvervserfaring forstås, at du inden for de seneste 4 år før GVU-uddannelsens påbegyndelse har været beskæftiget inden for For Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 gælder: overenskomstens område inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, eller ved selvejende/private plejehjem/institutioner. Som omsorgsmedhjælper inden for voksenpædagogiske område Som handicaphjælper på voksenområdet eller i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet. - For Pædagogisk assistentuddannelse gælder: overenskomstens område inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, eller ved selvejende/private institutioner. Som pædagogmedhjælper inden for børne- og ungdomsområdet

9 Fælles for begge uddannelser: - Dokumentation kan fx være: En arbejdsgivererklæring eller et personaleprint fra arbejdspladsens personalekontor. 7. Begrundelse for valg af uddannelse 8. Andet - Skriv, hvis du har oplysninger du mener, er vigtige i forbindelse med din ansøgning 9. Støtte SOPU har mulighed for at tilbyde forskellige former for støtte under uddannelsen: - Er du blevet testet ordblind, kan SOPU søge SU-styrelsen om IT-rygsæk til dig ved uddannelsens start. Er du i tvivl om, hvorvidt du er ordblind, kan du blive testet for dette på SOPU. - Du kan søge om ekstra tid til eksamen. Dette kan bevilges efter vurdering af behov.

10 Procedure i forbindelse med ansøgning til GVU Forudsætningen for at SOPU kan behandle din GVU-ansøgning er, at du har udfyldt alle felter korrekt og at du har vedlagt den dokumentation, der er angivet i ansøgningsskemaet. Når vi har modtaget din ansøgning, datostemples den. Uddannelsesvejlederne læser og vurderer om ansøgningerne opfylder betingelserne i forhold til: - Tilstrækkelig dokumentation for 2 års relevant erhvervserfaring - Alderskrav på 25 år - mindst 9 års skolegang eller tilsvarende kvalifikationer - Aftale om økonomi vedlagt og i orden Hvis din ansøgning godkendes: Er adgangskrav og betingelser i orden, indkaldes du til Realkompetencevurdering. Hvis ansøgningen ikke godkendes kontakter vi dig.

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere