I foreningsåret har der været holdt fire udvalgsmøder (2. maj, 29. august, 6. november, 10. marts).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I foreningsåret har der været holdt fire udvalgsmøder (2. maj, 29. august, 6. november, 10. marts)."

Transkript

1 Formandens beretning fra udvalget for mekanisk sikring Udvalgets sammensætning og ledelse Udvalgsledelsen består pr. 31. marts 2015 af: Formand Tom Christensen, A/S Gunnebo Nordic Næstformand Torben Yde, CERTEGO A/S Lars Kramer, KIBO System A/S Gerdt Bennetsen, JSA Sikring ApS Claus Lund, Kronborg Sikring Kommanditaktieselskab A/S Bent Ole Nørregaard, SafeGroup A/S Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke udvalgsledelsen og takke andre medlemmer af udvalget, der har arbejdet i andre udvalg eller arbejdsgrupper. Udvalgets aktiviteter Arbejdsplanen for har omfattet mange aktiviteter: 1 F&P Certificering 2 F&P Mærkning 3 F&P Sikringskatalog/suppleringskatalog 4 F&P Uddannelse/Efteruddannelse 5 F&P Produktregistrering 6 Rullegitre. Faldsikring 7 SecurityUser Expo Messe Standarder (Eksisterende/nye S-156) 9 Samarbejde med andre organisationer 10 Aktiviteter til udvidelse af markedet (Privatudvalget) 11 Samling af branchen/hvervning 12 Medlemsmøder (ad hoc) 13 Kommende møder I foreningsåret har der været holdt fire udvalgsmøder (2. maj, 29. august, 6. november, 10. marts).

2 Med Forsikring & Pension har der derudover også været en del møder i relation til mekanisk sikring, herunder møde i KU-MEK (KontaktUdvalget for mekanisk sikring) og i arbejdsgruppen om privathjemssikring. Møderne har omhandlet emner som revision af Sikringskataloget og afdækning/midlertidig mekanisk sikring efter indbrud. Der har også været en række møder om certificeringens kravspecifikation, herunder møder om AMUuddannelser. Udvalget har revideret sit kommissorium SikkerhedsBranchens udvalg for mekanisk sikring arbejder for at udvide markedet og udbrede kendskabet til mekanisk sikring som en integreret del af en professionel sikkerheds- og sikringsløsning. Udvalget tager initiativer bl.a. i form af informationsmøder og oplysningskampagner, ligesom udvalget indgår i tæt samarbejde med andre organisationer, herunder Forsikring & Pension, Det Kriminalpræventive Råd, Politiet og andre myndigheder med interesse for området. Endvidere arbejder udvalget for at sikre kvaliteten af områdets uddannelser, regelsæt og standarder og områdets aktører, produkter og services, ved at tilbyde ISO 9001 certificering af virksomhederne. Certificering og kravspecifikation Målet er, at alle grene af branchen skal kunne blive ISO 9001 certificeret for derved at højne kvaliteten i alle led af værdikæden fra producent over distributør til installatører og vagter. Certificeringen af branchen skrider fortsat frem. Certificering af det mekaniske område er jo vel indarbejdet og vi er i gang med version 2.0. På hele brandområdet er vi nu også i fuld gang. På nuværende tidspunkt er over 80 mekaniske virksomheder, herunder halvdelen låsesmede, ISO 9001 certificeret via SikkerhedsBranchen, og der kommer løbende nye til. Udvalgsledelsen følger løbende op på Sekretariatets arbejde med certificering. Der er fortsat generelt tilfredshed med ydelserne fra DIC (Dansk Institut for Certificering, tidligere Intertek) blandt medlemmerne, og administrationen har vist sig smidig og effektiv. Hos Forsikring & Pension kan man selvregistrere sig. Forsikring & Pension registrerer indenfor en række fagområder virksomheder, der er certificeret efter ISO 9001 samt en faglig kravspecifikation. For at blive registreret skal du have: -Virksomhedens CVR-nummer -Et certifikat fra et akkrediteret certificeringsorgan i pdf-format Registreringen er gratis, og hvis du ikke kan skaffe en pdf af dit certifikat, kan du altid henvende dig til Sekretariatet, der har en.

3 Det behøver ikke at være hemmeligt, at din virksomhed har kvalificeret sig til en ISOcertificering. De certificerede virksomheder er blandt de bedste i Danmark, og de kan opfylde alle krav til sikring. Arbejdsmiljøcertificering efter standarden OHSAS er også en mulighed for alle virksomheder, der i forvejen er ISO 9001 certificerede. De kan så få begge dele auditeret på samme tid. På den måde slipper man i praksis for at få besøg af arbejdsmiljøtilsynet og sparer tid og penge samtidig med at man sikrer at man overholder arbejdsmiljølovgivningen. Kravspecifikationen - Uddannelse/efteruddannelse Opdateringen af kravspecifikationen er bl.a. betinget af at uddannelserne er opdateret. Industriens Uddannelser har været behjælpelig med at få etableret et nyt kursusforløb med åbne værksteder. Det manglende kursus om montage af døre, vinduer og sikringsglas er ved at blive etableret hos EUC Nordvestsjælland via BAI: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. DBI regner med at kunne komme i gang med den nye type kurser efter sommerferien. Efter beretningen vil vi vise strukturen for de kommende uddannelser. Sikringskataloget/Suppleringskataloget Sikringskataloget ses med 13 kapitler på Forsikring & Pensions hjemmeside. Det giver vejledning om tyverisikring, sikringsniveauer m.m. Af de indledende kapitler og af teksten til samtlige beskrivelser af sikringsniveauerne fremgår det helt tydeligt, at sikring indenfor sikringsniveauerne skal udføres af en certificeret virksomhed og at der skal afleveres anlægsdokumentation. Kapitlet om mærkning i Forsikring & Pensions suppleringskatalog er nu på Forsikring & Pensions hjemmeside. Det betyder, at det nu bruges som basis for flere projekter. Forsøg med Dansk Erhverv om installation af spraymærkning af røvere i bl.a. Coopbutikker, Dansk Supermarked, Rema 1000 og 7-Eleven for at indsamle viden, kører. Kasper Skov-Mikkelsen deltager desuden i et nyt projekt, hvor politiet vil teste den indbrudsforebyggende effekt af usynlig mærkning. Det bliver et temmelig stort projekt, som nu er truet af, at det også bliver dyrt. Kasper har dog meldt klart ud, at vi ikke har penge at skyde i, og han har spurgt, hvorfor man ikke også overvejer at undersøge effekten af andre former for sikring. Produktregistrering Produktregistrering hos Forsikring & Pension har været et vigtigt emne. Forsikring & Pension registrerer produkter, der er testet af et akkrediteret prøvningssted på baggrund af en europæisk standard eller anden anerkendt standard. Forsikring & Pension registrerer de produkter, der er til gavn for forsikringsselskaberne. Det vil sige dem, der er omfattet af sikringsniveauerne. Forsikring & Pension har besluttet at lukke standardtyvmetoden pr. 31. december 2013 med en overgangsfase til at få gentestet produkterne til udgangen af 2015.

4 På det efterfølgende temamøde vil vi høre om procedure fra standard til certifikat v. Morten Jul Lægaard, Teknologisk Institut. Produktregistreringen i hele Norden sker med samme krav til dokumentationen, men der er forskel på, hvilke standarder og normer, landene anerkender. Forsikring & Pension udgav i august 2014 en ny sammenligningsnøgle. Nada Savic Larsen, Forsikring & Pension, kommer på temamødet og fortæller om sammenligningsnøglen, nye låsesikringsklasser og om Forsikring & Pensions produktregistrering. Messe Sikringsmessen SecurityUser Expo 2015 bliver afviklet d september 2015 i Bella Centret, bl.a. med konferencer ligesom seneste messe i Tap1 på Carlsberg i Messen er forankret i mekanisk udvalg. Sikringskrav i Bygningsreglementet Forslag til Bygningsreglementet15, nyt bygningsreglement, som efter overgangsperiode fra Bygningsreglementet10 skal gælde endeligt fra 1. januar 2016, har været i høring. SikkerhedsBranchen har kommenteret både mht. sikring og mht. brand. Det er blevet brugt meget krudt på at få indførelse af sikringskrav i Bygningsreglementet. Der er nedsat en underarbejdsgruppe bestående af Det Kriminalpræventive Råd, Forsikring & Pension og SikkerhedsBranchen, som har sat sig for at få presset kravene igennem. Mange politikere er tilhængere af en ændring af Bygningsreglementet, der er bare lige en knast: Det må ikke fordyre byggeriet eller give dyrere byggevarer for forbrugerne. Energistyrelsen, der skriver Bygningsreglementet og hører ind under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, har netop nu en rapport omhandlende "Analyse af konsekvenserne ved indførelse af indbrudssikringskrav i det danske bygningsreglement" under udarbejdelse hos COWI. By, Bolig og Landdistriktsminister Carsten Hansen sætter med kortlægning af internationale erfaringer og tre pilotprojekter fokus på indbrudssikring. Selvom kurven for indbrud er knækket i Danmark, har danskerne stadig langt større risiko for at blive udsat for indbrud end vores naboer. I 2014 var der indbrud i mere end danske hjem, og der er derfor al mulig grund til at arbejde målrettet for at forebygge indbrud. Folk skal være trygge i deres eget hjem, og selvom vi ikke kan stoppe alle indbrud, så kan vi gøre det langt sværere for tyvene at komme ind, og det gør en forskel. Vi ved fra Holland, at man kan stoppe en stor del af indbruddene med bedre sikring af boligerne, og nu sætter vi gang i et projekt, der skal samle alle de gode erfaringer fra udlandet og afprøve det i tre almene boligområder, siger minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen. Danmark har flere indbrud pr. indbygger end Tyskland, Norge og Sverige til sammen. Alene i forhold til Norge har vi seks gange så mange indbrud per indbygger, så der er god grund til lade os inspirere af de udenlandske erfaringer på området og få prøvet de mest succesfulde indsatser af i en dansk sammenhæng.

5 Derfor har ministeriet netop indgået kontrakt med NIRAS, der nu skal i gang med at kortlægge de udenlandske erfaringer på indbrudsområdet og samle disse i en brugervenlig og anvendelsesorienteret værktøjskasse, som skal ligge klar 1. juli Samling af branchen/hvervning Arbejdsplanens indeholder også, at vi fortsat ser på hvordan vi kan udvide markedet for sikringsprodukter, og I der sidder her i dag er som altid meget velkomne til at komme med ønsker og forslag til sådanne aktiviteter. Udvalgsledelsen overvejer løbende, om love og regler kan strammes til gavn for sikringen, i øjeblikket bl.a. i relation til de regler i Holland som har medført færre indbrud. Der arbejdes fortsat på at få krav til sikring af privatboliger ind i Bygningsreglementet. Arbejdet varetages af Privatudvalget, som berører mekanisk udvalg og støtter op om at udvide markedet. Udvalget er stærkt forankret i de mekaniske sikringsdiscipliner, men går på tværs af fagområderne for at se på et bestemt markedssegment fremfor et enkelt fagområde. Udvalget består først og fremmest af AIA og mekanisk sikring-folk, men også vagtvirksomheder og tv-overvågningsvirksomheder er med. Udvalget her er godt repræsenteret med tre personer i den foreløbige udvalgsledelse. Vi har den glæde, at Det Kriminalpræventive Råd, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) under Rigspolitiet og Forsikring & Pension alle har ønsket at deltage i udvalget, der har som mål at knække den voldsomme rekord i indbrud vi har i Danmark. Vi arbejder med flere ting, først og fremmest at få indført en slags sikringsniveauer for privathjem og med at få sikringskrav ind i Bygningsreglementet. Under alt dette arbejde har der ikke været mange møder i den samlede privatudvalgsledelse, men som det vil fremgå af det følgende, er det altså ikke på grund af manglende aktivitet, snarere tværtimod. Den 22. januar 2015 holdt SikkerhedsBranchen en temadag om privathjemssikring. Der var mange deltagere, særligt fra politi og forsikringsselskaberne, og gode indlæg. Efter indlæggene var der fire workshops, hvor der var mange gode forslag til at fremme privathjemssikring. Alle forslag er nedskrevet og indgår blandt andet i den kommende revision af stopindbrud.dk. Hvervning DLF s medlemmer bliver fortsat certificeret af SikkerhedsBranchen. Den tætte dialog med DLF om et stadig tættere samarbejde er fortsat i gang. Udover at forbedre branchen med certificering, ønsker vi jo også at samle branchen. Mekanisk sikring er et stort område med mange facetter, og man skal jo starte et sted, så udvalgsledelsen har i øjeblikket især fokus på områderne vinduer og sikringsdøre. I den sammenhæng ønsker vi ikke at fylde udvalgsledelsen med for mange virksomheder fra samme område, da der gerne må være plads til engagerede medlemmer fra nye områder.

6 Udvalgsledelsen og Sekretariatet arbejder hele tiden med hvervning og kontakter potentielle nye medlemmer, og jeg vil også opfordre alle andre medlemmer til at tale foreningens sag i kontakten med samarbejdspartnere mv. Guide til Terrorsikring Det, som startede som en praktikantopgave hos Damasec med to praktikanter fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol i København, resulterede i at SikkerhedsBranchen i februar 2015 har udsendt en Guide til Terrorsikring -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Den skal italesætte hvor terrorsikring skal ind i byggeprocessen hos bygherre, arkitekter og rådgivere. Terrorsikring kan tænkes ind i et projekts oprindelige æstetiske udtryk, hvis sikringsrådgiveren og arkitekten fra starten er i dialog herom. Gør man sig tanker om terrorsikring tidligt i projektets designfase, vil man gennem intelligente løsninger kunne bevare f.eks. en bygnings udtryk uden at gå på kompromis med sikringen. Man gør det samme på flere andre områder, f.eks. på brandsikringsområdet. Jeg vil, inden jeg slutter, igen takke udvalgsledelsen, arbejdsgruppemedlemmer og andre, der har ydet en indsats i det forgangne år. Med de ord overgiver jeg min beretning til medlemsmødets kommentarer og godkendelse. Tom Christensen Formand for udvalget for mekanisk sikring

hver anden skole Indbrud i mere end

hver anden skole Indbrud i mere end Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 2 2015 Hvad skaber et overvågningssamfund? Kasper Skov-Mikkelsen,

Læs mere

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm Lynguide: Sikkerhed online side 5 Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg side 15 Overfaldsalarmer nok side 8 www.securityuser.dk nr. 1, 2008 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Nyt fra AutoBranchen Danmark Lad dette nyhedsbrev cirkulere i virksomheden Administration/bogholderi Salgsafdeling Værksted/Reservedele Nr. 4 27. februar 2014 (uge 9) Nyt fra AutoBranchen Danmark Nøglen til din frihed Støt sagen på

Læs mere

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs?

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Nr. 1 Februar/marts 2008 DBI 71 omkom ved brandulykker i 2007 Omfattende program for DBI-dag 2008 Messerejse til IFSEC, Birmingham Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Sådan håndteres kriser

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Stærkt dansk forsvar mod IT-angreb SIDE 6 SIDE 20

Stærkt dansk forsvar mod IT-angreb SIDE 6 SIDE 20 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Kvalitet betyder alt for sikring Kasper Skov-Mikkelsen, Et produkt fra Stærkt dansk forsvar mod IT-angreb for

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 5 juni 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer En helt anden verden I Cochabamba i Bolivia har brandfolkene fået nye indsatsdragter, men det materiel, der stadig kan bruges, er gammelt

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere