Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser"

Transkript

1 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009

2

3 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet 2010

4 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Artikelredaktion: Susanne Callisen og Charlotte Ramløv, Undervisnings ministeriet, Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde, og sekretariatet for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Redaktion, korrektur og produktion: Tine Munch Schumann og Karen Ormstrup Søn der gaard, Undervisningsministeriet, Kommunikationssekretariatet Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Phoenix Design Aid A/S Fotos: Jakob Dall og Lars Skaaning 1. udgave, 1. oplag, april 2010: stk. ISBN: ISBN: (WWW) Internetadresse: uvm.dk/rep2010 Udgivet af Undervisningsministeriet Publikationen kan ikke bestilles. Der henvises i stedet til onlineversionen på uvm.dk/rep2010 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk a/s Trykt med vegetabilske trykfarver på ubestrøget, miljøcertificeret papir Printed in Denmark 2010 Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kommunikationssekretariatet i Undervisningsministeriet, telefon eller

5 Forord Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professions bacheloruddannelser afgiver hermed sin anden beretning. Rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbachelor uddannelserne, herunder om forhold som uddannelsernes udvikling, sammenhængen med øvrige uddannelser og uddannelsesområder samt efter- og videreuddannelse mv. Rådet skal hvert år inden den 1. marts afgive en skriftlig beretning til undervisningsministeren om rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde en samlet status for uddannelsesområdet samt forslag til nye initiativer inden for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt videreuddannelsesforløb i tilknytning hertil. Rådets beretning for 2009 indeholder tre hoveddele. Beretningens Del I indeholder en beskrivelse af rådet og dets opgaver samt en beskrivelse af rådets arbejde i 2009, hvor især rådets anbefalinger inden for de fem strategiområder i 2009 er beskrevet. Beretningens Del II indeholder en samlet status for udviklingen i uddannelserne, mens beretningens Del III redegør for de tre strategiområder, rådet har til hensigt at behandle i 2010 og afgive anbefalinger inden for. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professions bacheloruddannelser, den 26. februar 2010 Niels Fog Formand Rådets beretning for

6

7 Indhold Forord 3 1. Indledning og resumé 7 Del I Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser 9 2. Om Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets opgaver og sammensætning Beretningen og rådets arbejde i Rådets møder og drøftelser i Rådets høringssvar i Rådets anbefalinger i Del II Uddannelserne Status for udviklingen på erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne Statistisk overblik: Nøgletal over søgning, tilgang, fuldførelsesprocenter og beskæftigelse mv Nye uddannelser 35 Del III Strategiområder Rådets strategiområder i Søgning til erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne vejen ind og sammenhængen i de videregående uddannelser Praksisnære uddannelser samspillet mellem teori og praksis Udviklingsbegrebet dokumentation og anerkendelse Yderligere temaer i Bilag 1 Rapporter og analyser mv. 42 Bilag 2 Love og bekendtgørelser 45 Bilag 3 Nøgletal for bestand, køn, herkomst og alder 48 Rådets beretning for

8 6 Rådets beretning for 2009

9 1. Indledning og resumé Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser er nedsat af undervisningsministeren. Rådets opgaver er fastsat i Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne, herunder om forhold som uddannelsernes udvikling, sammenhængen med øvrige uddannelser og uddannelsesområder samt efter- og videreuddannelse mv. For at kunne styrke og målrette rådets rådgivning udpegede rådet i sin beretning for 2008 fem centrale sigtelinjer og strategiområder, som rådet har behandlet og løbende rådgivet om i løbet af perioden. Rådet har valgt at arbejde videre med centrale elementer i disse strategiområder i 2010 og har valgt at fokusere sit arbejde på følgende tre strategiområder: Strategiområder i 2010 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser begyndte i 2008 sit arbejde med at rådgive undervisningsministeren om uddannelserne i forbindelse med rådets nedsættelse i april Rådets beretning for 2009 er rådets anden beretning. 1) Søgningen til erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne vejen ind og sammenhængen i de videregående uddannelser 2) Praksisnære uddannelser samspillet mellem teori og praksis 3) Udviklingsbegrebet dokumentation og anerkendelse Rådets beretning for

10 8 Rådets beretning for 2009

11 Del I Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser 2. Om Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser 2.1. Rådets opgaver og sammensætning Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser er nedsat af undervisningsministeren. Rådets opgaver er fastsat i Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 1. Rådet blev nedsat i april Rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om uddannelserne, herunder om følgende ti forhold: 1) Uddannelsernes udvikling 2) Generelle spørgsmål om udbuddet af uddannelser i forhold til dokumenterede behov på arbejdsmarkedet 3) Generelle konsekvenser for uddannelserne som følge af nye eller ændrede behov på arbejdsmarkedet 4) Formål og strukturelle rammer 5) Adgangskrav 6) Sammenhæng med øvrige uddannelser og uddannelsesområder 7) Rammer for forsøgsvirksomhed 8) Efter- og videreuddannelse 9) International uddannelse 10) Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Undervisningsministeren udpeger formanden for rådet. Formanden skal have særlig indsigt i de uddannelsesområder, som rådgivningen omfatter. 18 medlemmer udpeges af undervisningsministeren efter indstilling fra en række centrale interessenter og organisationer på uddannelsesområdet. Undervisningsministeren kan supplere rådet med indtil to personligt udpegede medlemmer. Undervisningsministeren kan herudover udpege repræsentanter for rådgivende organer og faglige forsamlinger som tilforordnede til at deltage i rådets arbejde. Udpegningen sker efter indstilling fra det pågældende organ eller den pågældende forsamling. 1 Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Rådets beretning for

12 Rådets sammensætning per 1. marts 2010 Medlemmer Udpeget personligt af ministeren: Formand Niels Fog Direktør Martin Lauth, BEE International Lektor, ph.d. Dorthe Pedersen, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS To medlemmer udpeget efter indstilling fra Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, HTS (arbejdsgiver- og erhvervsorganisation) og TEKNIQ (installatørernes organisation) i forening: Forskningspolitisk chef Charlotte Rønhof, Dansk Industri Forskningspolitisk chef Jannik Schack Linnemann, Dansk Erhverv Et medlem udpeget efter indstilling fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening: Underdirektør Mariane Dissing, Finanssektorens Arbejdsgiverforening Et medlem udpeget efter indstilling fra Ledernes Hovedorganisation (LH): Uddannelseschef Thomas Christensen, Ledernes Hovedorganisation To medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Regioner (DR): Konsulent Anne T. Christensen, Danske Regioner Chefrådgiver Kenneth Hirsch Sørensen, Danske Regioner To medlemmer udpeget efter indstilling fra KL: Konsulent Karen Meisner Christensen, KL Chefkonsulent Henrik Casper, KL Tre medlemmer udpeget efter indstilling fra FTF: Formand Bente Sorgenfrey, FTF Næstformand Michael Budolfsen, Finansforbundet Formand Johnny Kuhr, Danske Fysioterapeuter To medlemmer udpeget efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO): Konsulent Anders Vind, Landsorganisationen i Danmark Uddannelseskonsulent Mette Christiansen, HK-forbundet Et medlem udpeget efter indstilling fra Ingeniørforeningen (IDA): Konsulent Rasmus Dahl, Ingeniørforeningen To medlemmer udpeget efter fælles indstilling fra de studerendes organisationer Faglig sekretær Mette Lundstad Nielsen, Pædagogstuderendes LandsSammenslutning Formand Judit Kyed Lundager Jensen, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning Et medlem udpeget efter indstilling fra rektorer for professionshøjskolerne i forening: Rektor Laust Joen Jakobsen, University College Capitol Et medlem udpeget efter indstilling fra rektorer for erhvervsakademierne i forening: Rektor Ingo Østerskov, Københavns Erhvervsakademi Tilforordnede Udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter: Prodekan for uddannelse, ph.d. Jan Guldager Jørgensen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Udpeget efter indstilling fra Rådet for Internationalisering af Uddannelserne: Formand for Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Hans Peter Jensen Udpeget efter indstilling fra Rådet for de Gymnasiale Uddannelser: Uddannelsesforstander Vibeke Johnsen, Erhvervsskolen Nordsjælland Udpeget efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser: Afdelingschef Louise Pihl, Dansk Byggeri 10 Rådets beretning for 2009

13 Rådet vedtog på sit første møde den 28. maj 2008 Forretningsorden for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. Forretningsudvalget Af rådets forretningsorden fremgår det, at rådet nedsætter et forretningsudvalg, der består af formanden for rådet og fire medlemmer udpeget af henholdsvis arbejdsgiversiden, arbejdstagersiden og rådets øvrige medlemmer. Rådets arbejde i 2009 har været præget af drøftelser af de fem strategiområder, som rådet i sin beretning for 2008 havde udpeget som omdrejningspunkt for sine anbefalinger til undervisningsministeren. Samtidig har rådet i 2009 været særligt optaget af drøftelser om globaliseringsmidlerne. Forretningsudvalgets primære opgave er at forberede dagsordenen til rådsmøderne samt at behandle og afgive indstillinger i sager af særlig hastende karakter efter bemyndigelse fra rådet. Forretningsudvalgets medlemmer er per 1. marts 2010: Niels Fog (formand) Bente Sorgenfrey (FTF) Charlotte Rønhof (DI) Anders Vind (LO) Henrik Casper (KL). Uddannelsesudvalg 19-udvalg Det fremgår af Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, at rådets arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer kan nedsætte et antal uddannelsesudvalg, der bistår rådet i spørgsmål inden for et eller flere uddannelsesområder. Rådet tiltrådte på sit møde i april 2009 rammerne for uddannelsesudvalgenes arbejde, hvori blandt andet nedsættelse og evaluering af uddannelsesudvalgene samt uddannelsesudvalgenes opgaver er beskrevet. 2.2 Beretningen og rådets arbejde i 2009 Som et vigtigt led i rådets rådgivning skal rådet hvert år inden den 1. marts afgive en skriftlig beretning til undervisningsministeren om rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde en samlet status for uddannelsesområdet samt forslag til nye initiativer inden for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt videreuddannelsesforløb i tilknytning hertil. Rådets beretning for 2009 er rådets anden beretning. Rådets arbejde i 2009 har været præget af drøftelser af de fem strategiområder, som rådet i sin beretning for 2008 havde udpeget som omdrejningspunkt for sine anbefalinger til undervisningsministeren. Samtidig har rådet i 2009 været særligt optaget af drøftelser om globaliseringsmidlerne Rådets møder og drøftelser i 2009 Rådet afholder møder hver anden måned, og rådet har i 2009 således afholdt i alt seks rådsmøder. En væsentlig del af rådets arbejde i 2009 har bestået i at behandle og drøfte de fem strategiområder, rådet definerede i sin beretning for Rådet har i perioden afgivet konkrete anbefalinger til undervisningsministeren på alle fem områder. Der henvises til beretningens afsnit Globaliseringsmidlerne Rådet har også været optaget af at drøfte globaliseringsmidlerne. Initiativerne i aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen fra november 2006 skulle evalueres i foråret 2009, og fordelingen af globaliseringsmidlerne for 2010 og frem skulle genforhandles i efteråret Allerede i foråret 2009 præsenterede rådet undervisningsministeren for sine forslag til et antal konkrete hovedspor, som samlet skulle medvirke til at fremtidssikre erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og uddannelsesinstitu Rådets beretning for

14 tionerne. Rådet markerede, at det var efter disse hovedspor, der i hovedtræk fremadrettet burde navigeres, når det gjaldt allokering af midler til sektoren. Rådet definerede i den forbindelse tre fælles hovedudfordringer for sektoren: Søgningen til uddannelserne skal øges og frafaldet reduceres, sammenhængen mellem uddannelsernes teoretiske undervisning og praktikken skal styrkes, og uddannelsernes vidensgrundlag udviklingsbaseringen skal sikres anerkendelse, blandt andet gennem dokumentation, formidling og tilstrækkelige bevillinger. Rådet tydeliggjorde, at udfordringerne er fælles for begge uddannelsestyper, uanset om uddannelserne retter sig mod det private eller offentlige arbejdsmarked. Rådet understregede det afgørende i, at uddannelserne og institutionerne kunne sikres midler fra globaliseringspuljen, så de på forsvarlig vis kunne fremtidssikres og løfte de centrale udfordringer og opgaver, der fra politisk side er sat klare målsætninger for. I slutningen af oktober 2009 brød de politiske forhandlinger om fordelingen af globaliseringspuljen til uddannelse og forskning for 2010 og frem sammen. Et enigt råd udtrykte sin bekymring for situationen over for undervisningsministeren. Rådet fandt det afgørende vigtigt, at der blev tilført midler til erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og diplomingeniøruddannelserne, og at uddannelsesinstitutionerne kunne sikres et økonomisk løft. Samtidig appellerede rådet til, at der hurtigst muligt kunne findes en afklaring, og at en kommende aftale om udmøntning af globaliseringspuljen kunne medvirke til at sikre den nødvendige prioritering af midlerne til uddannelserne. Rådet fandt det derfor positivt, da regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre torsdag den 5. november 2009 indgik aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser for 2010 til og med Aftalen indebar blandt andet et økonomisk løft til professionshøjskolerne og de to ingeniørhøjskoler til netop at styrke blandt andet kvalitet, faglighed og sammenhæng mellem teori og praksis. Globaliseringsmidlerne afsat til erhvervsakademierne videreføres på det hidtidige niveau. I alt afsættes 386,3 millioner kroner om året fra 2010 til Mønsterbrydere og akkreditering Rådet har i 2009 haft glæde af at lytte til mange oplægsholdere med ekspertise inden for og viden om de temaer og udfordringer, der i disse år er særlig relevante for det uddannelsesområde, rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om. En lang række oplægsholdere har deltaget ved rådets møder med indlæg som indledning og inspiration til rådets drøftelser af de fem strategiområder, rådet definerede i sin beretning for 2008 som grundlag for sit arbejde. Men rådet har også lyttet til oplægsholdere, som med oplæg på områder, der ligger ud over de udvalgte strategiområder, har inspireret og øget rådets indsigt i centrale udfordringer på uddannelsesområdet. På rådsmødet i april 2009 holdt direktør og formand for Tænketanken Eva Hofman-Bang oplæg om rapporten Mønsterbrydere bedre match mellem potentiale og uddannelse (FBE 2009). Projektets formål var at give anbefalinger til, hvordan uddannelsessystemet kan indrettes bedre, så unge fra alle sociale lag i samfundet får lige muligheder for at udfolde deres uddannelsesmæssige potentialer. Mange unge fra ikke-uddannelsesvante familier opnår ikke den uddannelse, deres potentiale kunne berettige til. Rapporten viser, at potentialet for at nå regeringens målsætning om, at 50 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse, primært skal findes blandt unge med en gymnasial uddannelse og blandt unge med en erhvervsuddannelse. Potentialet skal først og fremmest findes blandt drengene og hos unge, hvis forældre ikke har en uddannelse. Analyser viser, at unge fra disse familier adskiller sig markant fra andre unge i forhold til social og kulturel kapital. Det betyder, at mønsterbrydere i højere grad end andre har brug for klare strukturer og for at kunne se, hvad uddannelsen skal føre til. Det udfordrer uddannelsessystemet. Der er flere kvinder end mænd blandt mønsterbryderne. Unge, som bliver optaget på en videregående uddannelse med en erhvervsuddannelse som adgangsgivende eksamen, er markant mere mønsterbrydende end unge, der bliver optaget på baggrund af en gymnasial uddannelse, fortalte Eva Hofman-Bang. Forskellen på 17 procentpoint svarer til, at optag på en erhvervsakademiuddannelse gennem erhvervsuddannelse giver 28 procent flere mønsterbrydere. Især for unge fra ikke-uddannelsesvante familier er vejen over en erhvervsuddannelse ofte en forudsætning for, at man kommer videre i en erhvervsakademiuddannelse. Mulighederne for at komme videre til det næste niveau i uddannelsessystemet er dermed meget vigtige i forhold til at få de unge fra ikke-uddannelsesvante familiers uddannelsesmæssige potentiale til at blive indfriet. Og det er vigtigt i forhold til at få flere til at tage en videregående uddannelse, understregede Eva Hofman-Bang i sit oplæg for rådet. Tænketankens anbefalinger, der i alt udgør 23 konkrete forslag til forbedring af uddannelsessystemet, er opdelt på fire hovedområder, der ud over sam 12 Rådets beretning for 2009

15 Rådet har i 2009 haft glæde af at lytte til mange oplægsholdere med ekspertise inden for og viden om de temaer og udfordringer, der i disse år er særlig relevante for det uddannelsesområde, rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om. menhængen i uddannelsessystemet, grundskolen og ungdomsuddannelserne også indeholder konkrete anbefalinger til de videregående uddannelser. Tænketanken peger blandt andet på følgende: Videre- og efteruddannelse giver flere mønsterbrydere. Unge fra ikke-uddannelsesvante familier tager en erhvervsakademiuddannelse. Læringskurven skal vendes om med en mere praksisnær og anerkendende tilgang til stoffet, uden at det går ud over uddannelsens slutmål. Der skal udvikles modeller for, hvordan der kan gennemføres praktik på studiejoblignende vilkår. På rådsmødet i juni 2009 deltog formand for Akkrediteringsrådet Søren Barlebo Rasmussen og direktør for ACE Denmark Jette Frederiksen. De to var inviteret for at redegøre for de foreløbige erfaringer i forbindelse med akkrediteringerne i 2009 i forlængelse af rådets tidligere drøftelser af akkrediteringsprocessen i forbindelse med godkendelse af nye uddannelser og udbud. Oplægsholderne redegjorde blandt andet for visionerne bag akkrediteringssystemet, herunder målsætningen om et transparent system, der lever op til de europæiske standarder. Også forskelle i akkrediteringer af uddannelserne på henholdsvis Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings og Undervisningsministeriets områder blev belyst. I forhold til de konkrete akkrediteringskriterier nævnte oplægsholderne relevanskriteriet, som udgør et særligt opmærksomhedspunkt. I et fremadrettet perspektiv er det nødvendigt, at et uddannelseslandskab i forandring til hver en tid må afspejles i akkrediteringssystemet. De stadig større samarbejdsflader mellem de forskellige typer uddannelsesinstitutioner, herunder øget studentermobilitet, er en udvikling med udfordringer. Også erfaringsudvekslinger og samarbejdet mellem Danmarks Evalueringsinstitut og ACE Denmark om udvikling af fælles retningslinjer og alignment på en række områder, herunder fælles metodeudvikling, blev nævnt. Det er fortsat rådets målsætning at følge akkrediteringsprocessen Rådets høringssvar i 2009 Rådet har afgivet to høringssvar i Det ene høringssvar var om: Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og andre love (udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet). Høringssvaret blev afgivet i enighed. Rådet fandt det positivt, at der med lovinitiativet gives mulighed for at udbyde danske uddannelser i udlandet. Det kan fremme internationaliseringen af danske uddannelsesinstitutioner, hvad angår kulturel forståelse og sproglige kvalifikationer. Rådet påpegede i sit høringssvar, at forslaget ikke indeholdt mulighed for, at danske studerende kan medtage udlandsstipendier og SU, hvis de ønsker at læse en dansk uddannelse udbudt i udlandet. Rådet anbefalede, at denne mulighed etableres. Det vil give flere danske studerende mulighed for at tage en uddannelse i et miljø i udlandet, hvor de opnår de stærkere internationale kompetencer, der efterlyses af erhvervslivet. Det vil desuden kunne vende det foruroligende fald i antallet af unge, der tager til udlandet for at uddanne sig. Rådet fandt det samtidig vigtigt at værne om de danske uddannelsers Rådets beretning for

16 brand. Rådet ønskede derfor at understrege det væsentlige i, at kvaliteten er sikret for de uddannelser, der udbydes, herunder også, at institutionerne er kvalitetsbevidste og kvalificerede til at leve op til kvalitetskravene. Det er nærliggende at knytte kvalitetssikringen til akkrediteringssystemet, dog under hensyntagen til de ressourcer, der skal afsættes hertil. Rådet fandt desuden, at det er en betingelse for aktiviteten, at økonomien i aktiviteterne er selvbærende gennem for eksempel brugerbetaling og klare regnskabsprincipper mv. Rådet fandt det endvidere hensigtsmæssigt, at der i første omgang var tale om en lov, der åbner muligheder og giver undervisningsministeren beføjelser til at arbejde videre med hensigtsmæssige løsninger. rådets opfattelse forekommer upræcist sammenholdt med formuleringerne i Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser. I loven anvendes formuleringer som nyeste viden og nyeste forskningsresultater, og samarbejdet med de relevante uddannelsesinstitutioner understreges. Rådet anbefalede, at formuleringerne i bekendtgørelsen bringes i overensstemmelse med formuleringerne i loven. Samtidig anbefalede rådet, at der i overensstemmelse med Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser lægges vægt på rummeligheden og fleksibiliteten i forhold til de mange forskellige typer uddannelser. Rådet anbefalede derfor, at der i bekendtgørelsen er rammer, som muliggør tilrettelæggelse af uddannelser, der afspejler de specifikke behov og det En lav søgning er kritisk for uddannelserne og for det danske samfund, men situationen forværres yderligere af det faktum, at mange af uddannelserne også er præget af et stort frafald. Endelig fandt rådet det relevant, at der gives muligheder for at etablere særlige juridiske enheder i forbindelse med aktiviteterne. Det kan give mulighed for at afgrænse den økonomiske risiko, for at danne konsortier, eksempelvis med flere uddannelsesinstitutioner, og for at inddrage eksterne investorer mv. Der er i bemærkningerne nævnt etablering i Danmark og givet eksempler på organisationsformer. Det vil være hensigtsmæssigt, at det af formuleringerne kommer til at fremgå, at der er tale om en mulighed, samt at form og geografisk lokalisering må være ud fra en konkret vurdering af, hvad der er hensigtsmæssigt. Det andet høringssvar fra rådet var om: Udkast til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Høringssvaret blev afgivet i enighed. Rådet afgav blandt andet bemærkninger om formuleringen af uddannelsernes vidensgrundlag, som efter praksisfelt, uddannelserne relaterer til. Rådet afgav endvidere bemærkninger om fastsættelsen af uddannelsesmodulernes minimumsstørrelse på fem ECTS-point og delelighed med fem, der efter rådets vurdering kan have negative konsekvenser for en række af de eksisterende uddannelser med andre minimumskrav, eftersom uens modulstørrelse kan hindre den studerendes mobilitet mellem uddannelsesinstitutioner. Rådet anbefalede derfor en nærmere undersøgelse af, hvilke uddannelsesinstitutioner der kan blive negativt berørt af kravet. Endelig roste rådet indholdet af bekendtgørelsens 6, der er en god platform for arbejdet med den internationale dimension i uddannelserne, da de tilrettelægges, så den studerende inden for den normerede studietid har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet Rådets anbefalinger i 2009 For at kunne styrke og målrette sin rådgivning udpegede rådet i sin beretning for 2008 i alt fem strate 14 Rådets beretning for 2009

17 giområder som omdrejningspunkt for sine drøftelser og anbefalinger til undervisningsministeren i perioden marts 2009 til og med februar 2010: 1) Søgning og gennemførelse 2) Internationalisering 3) Den nyeste viden 4) Forholdet mellem teori og praksis 5) Efter- og videreuddannelse. Rådet har i perioden afgivet konkrete anbefalinger til undervisningsministeren på disse fem områder. Det er rådets hensigt i hver beretning at redegøre for, hvordan rådet har arbejdet med strategiområderne, herunder de anbefalinger, rådet har som mål at afgive på de enkelte strategiområder. Som led i sin behandling af strategiområderne og som grundlag for udarbejdelse af sine anbefalinger har rådet hentet inspiration fra en række oplægsholdere med ekspertise og viden om områderne. Strategiområde 1 Søgning og gennemførelse Som indledning til rådets drøftelse af strategiområdet med særligt fokus på initiativer, der kan medvirke til at mindske frafaldet på uddannelserne, holdt direktør for grunduddannelse Henrik Pedersen, Professionshøjskolen UCC, oplæg for rådet i foråret Henrik Pedersen henviste blandt andet til den aktuelle situation på en lang række professionsbacheloruddannelser, hvor et lavt optag er kombineret med en lav gennemførelse. Henrik Pedersen skitserede de mest typiske forklaringer på frafald: Manglende dialog og tilbagemelding, ringe sammenhæng mellem teori og praksis og at uddannelserne ofte opfattes som blindgyder. Indsatsen for en øget gennemførelse på uddannelserne er en flerstrenget indsats, betonede Henrik Pedersen og nævnte blandt andet toning og særlig opmærksomhed, praktik og praksistilknytning, flere veje ind og ud samt tydelige krav og tilbud som eksempler på konkrete tiltag. Henrik Pedersen fremhævede også optagelsessamtaler som et vigtigt tiltag. Henrik Pedersen henviste endvidere til de mange undersøgelser, der inden for de seneste par år har analyseret årsager til frafaldet på uddannelserne. Samtidig støttede Henrik Pedersen forslag til mere fokuserede undersøgelser af frafaldet, sådan som det fremgår af rådets beretning for Rådet valgte i sine anbefalinger på strategiområdet at sætte særligt fokus på anbefalinger til initiativer, der kan være medvirkende til at øge gennemførelsen på uddannelserne. En lav søgning er kritisk for uddannelserne og for det danske samfund, men situationen forværres yderligere af det faktum, at mange af uddannelserne også er præget af et stort frafald. På visse it-uddannelser har frafaldet eksempelvis været helt oppe på 50 procent. Det er en bekymrende udvikling for samfundet som helhed. Rådet understregede i sine anbefalinger, at alle gode kræfter bør forenes for igen at gøre uddannelserne attraktive og for at sikre både de offentlige og private virksomheder den veluddannede arbejdskraft, de efterspørger. De nye erhvervsakademier, der skal være vækstlaget for nye merkantile og tekniske videregående uddannelser, udgør sammen med de nye tekniske og merkantile uddannelser på professionshøjskolerne et stort potentiale. Unge skal motiveres og inspireres til at påbegynde en erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Derfor er det også afgørende, at der sættes øget fokus på vejen fra ungdomsuddannelserne til det videregående uddannelsesniveau, herunder øget opmærksomhed på sammenhængen mellem de to uddannelsesniveauer. Rådet påpegede også, at der i gruppen af unge med enten en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en hf-eksamen er uudnyttet rekrutteringspotentiale. Også blandt unge med indvandrerbaggrund, unge med en afbrudt universitetsuddannelse og voksne med relevant erhvervserfaring er der mange, der må gøres en ekstra indsats for, så de kommer i gang med en videregående uddannelse. Det gælder ikke mindst muligheden for at imødekomme faglærtes ønske om et uddannelsesløft, der bygger oven på den stærke praksisviden, de har opnået med en erhvervsuddannelse. Uddannelserne og de respektive erhverv og karrieremuligheder skal i langt højere grad synliggøres. I forlængelse heraf anbefalede rådet, at det også er relevant at overveje barrierer i uddannelserne, der forhindrer unge i at overkomme en negativ social arv. Uddannelsesinstitutionerne skal understøttes i deres arbejde med at synliggøre uddannelserne og erhvervene samt deres mange muligheder. Rådet henviste i sine anbefalinger også til det arbejde, der var igangsat mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med det mål at skabe bedre overgange mellem de videregående uddannelser. Rådet tilkendegav, at det meget gerne bidrager med en udfoldning af de anbefalinger, dette arbejde måtte afstedkomme. Det gælder for eksempel i forhold til modeller for et mere fleksibelt videregående ordinært uddannelsessystem, herunder især i forhold til suppleringskurser og sikringen af gennemsigtigheden i brugen af disse. Rådet pegede på følgende konkrete anbefalinger og sigtelinjer for en øget søgning til uddannelserne: Uddannelseslandskabets gennemskuelighed skal højnes; de unge skal opleve optagelsessystemet som enkelt og gennemskueligt. Der synes at have været en tendens til, at der er blevet godkendt nye uddannelser, hvor det havde været mere hensigtsmæssigt at godkende dem som toninger eller overbygninger til eksisterende uddannelser. Det bør derfor fortsat tilstræbes at holde uddannelserne samlet omkring hovedretninger både af hensyn til gennemskuelighed og af hensyn til økonomien i uddannelserne. Unge skal motiveres og inspireres til at gå i gang med en erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Rådets beretning for

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 16.04.2009. 08-0924 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Notat Side 1 2 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Forord FTF fremlægger

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 104 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd fælles med videnskabsministeren - i Folketingets Uddannelsesudvalg.

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Bredgade 43 1260 København K Att. Kirsten Lippert 27. august 2013 Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Notat Kommenteret høringsoversigt til lovforslag om ændring af lov om onshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks institut og om

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Mål og initiativer besluttet på politisk topmøde mellem KL, Danske Regioner, FTF, LO og Danske Professionshøjskoler D. 7. januar 2015 STÆRKE UDDANNELSES-

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Forslag om etablering af et uddannelsesforum 17.2.2010 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26 Dagsorden Journalnr.: U0200-7-04-34-12 Ref.: LEFO Dato: 02-04-2014 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 10. april 2014 Tid: Kl. 14.00-17.00 Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt Forskningsudvalget 2016-17 L 69 Bilag 1 Offentligt Notat Modtager(e): Forskningsudvalget Kommenteret høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Læs mere

Aftaletekst 2. nov. 2006. Tema 4 - Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse

Aftaletekst 2. nov. 2006. Tema 4 - Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse Aftaletekst 2. nov. 2006 Tema 4 - Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse Den teknologiske udvikling og globaliseringen har øget efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft

Læs mere

JA s uddannelsespolitik

JA s uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet. Uddannelsespolitikken

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere