Fredensborg Kommunes Leanstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011"

Transkript

1 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via engagement og involvering skaber mere effektive arbejdsgange, mere tilfredse borgere og øger trivslen for medarbejderne. Leanstrategien udgør en ramme for arbejdet med Lean og forandringskultur i Fredensborg Kommune de kommende 3 år. Leanstrategien er ikke et tidsafgrænset projekt, men understøtter en forandringskultur for ledere og medarbejdere, hvor de får værktøjer til at arbejde systematisk med procesforbedringer, så det at optimere egne arbejdsprocesser bliver en naturlig del af ledelsens og medarbejdernes hverdag. Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling. Hvert år udsender Direktionen en Ledetråd, der tager afsæt i de strategiske udfordringer i Fredensborg Kommune og fastlægger tværgående indsatser, som hele organisationen skal arbejde med. Der er konstant fokus på udvikling af driften i organisationen! I nedenstående figur viser den stiplede linie organisationens nuværende udviklingsprofil. Målet med Leanstrategien er at understøtte og udbygge en forandringskultur, hvor alle direktørområder bliver involveret i arbejdet med Lean. Forandringskulturen vil sikre, at organisationens udviklingskurve foretager nogle springvise stigninger ved hver Leanbølge og fortsætter på et højere niveau end den nuværende udviklingskurve. Fredensborg Kommune får derved bedre mulighed for at imødekomme omverdens forventninger og krav til kommunens serviceniveau. Leanstrategien er udarbejdet af Kompetenceteamet for arbejdsgange og Lean. Side 1

2 II. Hvorfor arbejder vi med Lean i Fredensborg Kommune? Den kommunale virkelighed i dag er præget af store forventninger til kommunernes serviceniveau og kvaliteten af ydelserne. Kommunernes muligheder for at indfri forventningerne begrænses af, at staten har lagt en snæver ramme for udviklingen i kommunernes økonomi. Herudover bliver det sværere at rekruttere nye medarbejdere i takt med at ældre medarbejdere forlader jobbet. Resultatet bliver, at der bliver færre hænder til at løse flere opgaver. I forvejen har medarbejdere og ledelse travlt. Derfor er løsningen ikke at løbe hurtigere, men at understøtte en forandringskultur, hvor arbejdsgange løbende effektiviseres og optimeres. Vi ønsker en effektiv organisation med optimale arbejdsgange til fordel for både medarbejdere, ledelse og borgere - Lean er et middel til at nå dette. I Fredensborg Kommune er der udarbejdet en Leanpolitik, der beskriver hvorfor vi arbejder med Lean. Leanpolitikken fastlægger, at vi arbejder med Lean for at: Give en bedre service til borgerne Øge medarbejdernes trivsel Opnå en effektiv organisation I Fredensborg Kommune er vores overordnede vision tilfredse borgere. Når vi arbejder med Lean har vi konstant fokus på at give en bedre service til borgerne. Vi arbejder med at optimere arbejdsprocesserne ved at fokusere på hvilke arbejdsprocesser, der reelt giver værdi for borgerne. De optimerede arbejdsprocesser kan fx vise sig i form af kortere sagsbehandlingstid og færre fejl i sagsbehandlingen. I Fredensborg Kommune arbejder vi med Lean for at øge medarbejdernes trivsel. Mange undersøgelser viser, at velimplementerede Leanforløb øger medarbejdernes trivsel, da Leanprojekter giver medarbejderne stor indflydelse på egne arbejdsprocesser. Medarbejderne oplever den øgede trivsel ved fx en mere tilfredsstillende hverdag med mindre stress og mindre sygefravær. I Fredensborg Kommune ønsker vi en effektiv organisation med optimale arbejdsgange til fordel for både medarbejdere, ledelse og borgere. Vi ønsker med Lean at udnytte organisationens ressourcer optimalt ved fx at skabe et bedre sagsflow på tværs af afdelinger, forbedre videndeling og mødestruktur. Lean er ikke løsningen på et rationaliseringsbehov, men er en udviklingstankegang. Side 2

3 III. Udbredelse af Lean i organisationen Leanmetoden blev oprindelig udviklet til produktionsvirksomheder (Toyota i Japan). Men Lean kan anvendes til at skabe forbedringer overalt i organisationer, hvor der opleves problemer med for store omkostninger for meget spild i forhold til kerneopgaverne. I sådanne situationer vil anvendelsen af Lean resultere i, at organisationer fungerer mere effektivt samt opnå bedre resultater og mere tilfredse medarbejdere. Forandringer med Lean involverer medarbejderne og tager udgangspunkt i deres egne idéer og forslag til forbedringer, derfor medfører Lean generelt motiverede og tilfredse medarbejdere. Leanmetoden har været anvendt i danske produktionsvirksomheder siden slutningen af 1980 erne, mens Leanmetoden stadig er relativ ny i kommunerne. Men mange kommuner har i dag gode erfaringer med at arbejde med Lean. I dag anvendes Lean på flere forskellige måder i kommunerne, afhængig af kommunens størrelse og vision med Lean. Andre kommuners erfaringer med Lean Enkelte kommuner har forsøgt at gennemføre Lean i hele organisationen, fx Solrød Kommune og Faurskov Kommune. Tanken i både Solrød Kommune og Faurskov Kommune var at implementere Lean i hele organisationen over kort tid. Solrød er cirka halvvejs i processen, men oplever pt. store udfordringer ifølge kommunaldirektør Lars Wilms, da hele organisationen det sidste år har implementeret mange udviklingsinitiativer og er træt, og det derfor er svært, at få alle lederne til at prioritere Lean. I Faurskov Kommune droppede man planerne om at implementere Lean i hele organisationen, da det hurtigt viste sig ikke at være realistisk at igangsætte så mange forandringer på samme tid i hele organisationen. Erfaringerne viser, at flere kommuner oplever succes med Lean, når der arbejdes intensivt med Lean i udvalgte afdelinger, parallelt med at ledelsen i organisationen uddannes i Leanmetoderne. Fx Helsingør Kommune, der har arbejdet med Lean på det tekniske område og Københavns Kommune, der har arbejdet med Lean på det sociale område. Fredensborg Kommunes erfaringer med Lean Fredensborg Kommune har arbejdet med Lean i administrationen og i hjemmeplejen. Erfaringerne viser, at Leanmetoden er meget velegnet til de udfordringer, der generelt opleves i kommunen. Udfordringer, der tager udgangspunkt i de mange nye arbejdsprocesser i en sammenlægningskommune, borgernes store forventninger til kommunen generelt, vanskeligheder med at rekruttere nye medarbejdere samt et generelt stort arbejdspres. Erfaringerne viser, at medarbejdere og ledere meget gerne vil optimere arbejdsprocesserne i afdelingerne, men efterspørger værktøjer og hjælp hertil. Ledelsens rolle har vist sig meget vigtig i arbejdet med Lean i Fredensborg Kommune. Erfaringerne viser, at Lean kun bliver en succes, der hvor ledelsen forstår at fastholde forbedringerne og forandringskulturen. Leanstrategiens 5 fokuspunkter Inspireret af andre kommuners erfaringer samt Fredensborg Kommunes egne erfaringer med Lean er der i Leanstrategien formuleret 5 fokuspunkter, der skal sikre en solid udbredelse af Leanmetoden og dermed et fundament for en forandringskultur med fokus på løbende at optimere arbejdsgange overalt i organisationen. Side 3

4 1. Alle ledere opkvalificeres mht. Leanmetoden 2. Alle medarbejdere informeres om Lean 3. 3 Leanbølger gennemføres i løbet af med 4 Leanprojekter i hver bølge ét projekt på hvert direktørområde 4. Kursus om Leanledelse til alle ledere involveret i konkrete Leanprojekter 5. Ved hvert Leanprojekt uddannes en lokal Leanagent 1. Alle ledere opkvalificeres mht. Leanmetoden Direktionen, afdelingschefer og teamledere deltager i et dagsseminar om Lean i løbet af foråret Seminaret afholdes af et eksternt konsulentfirma og skal give ledelsen i Fredensborg Kommune et indgående kendskab til Lean. Seminaret skal fokusere på, hvordan det er muligt at anvende Lean i hverdagen, således at lederne umiddelbart kan optimere enkle arbejdsprocesser ved hjælp af Leanværktøjer en form for Leanlight. Ledelsens kendskab og arbejde med Lean vil være et supplement til de større Leanimplementeringer i organisationen, hvor der arbejdes meget intensivt og detaljeret med at optimere store og komplekse arbejdsprocesser. Ledelsens kendskab til Lean vil understøtte organisationens arbejde med forandringskultur og sikre, at de igangsatte Leanprojekter fører til de forventede forandringer og optimeringer af arbejdsprocesserne. Strategi og Ledelse planlægger seminaret. 2. Alle medarbejdere informeres om Lean Alle medarbejdere i Fredensborg Kommune skal kunne følge arbejdet med Lean og forandringskultur i organisationen. Der skal kommunikeres om Leanmetoden og erfaringerne med Lean via medarbejderportalen, der skal udarbejdes en pixiudgave af strategien og der skal afholdes Leanopstartsmøder for medarbejdere på direktørområderne. Informationen til medarbejderne skal have fokus på den gode historie, samt hvorfor og hvordan vi arbejder med Lean i Fredensborg Kommune. Kompetenceteamet for arbejdsgange og Lean vil stå for formidlingen til medarbejderne Leanbølger gennemføres i løbet af med 4 Leanprojekter i hver bølge ét projekt på hvert direktørområde I forlængelse af ledelsens seminar om Lean gennemføres 3 Leanbølger i løbet af de næste tre år. Hver Leanbølge består af 4 Leanprojekter, hvor udvalgte områder på alle direktørområder arbejder med Lean. Erfaringen viser, at medarbejdere, der har deltaget i konkrete Leanprojekter, er de bedste ambassadører til at motivere medarbejdere i andre afdelinger til at arbejde med at optimere deres arbejdsprocesser. Hvis synergieffekten, mellem afdelinger der har arbejdet med Lean, og dem der ikke har arbejdet med Lean, skal udnyttes optimalt, vil det være en fordel hvis alle direktørområder gennemfører minimum ét Leanprojekt årligt. Leanprojekter er generelt ressourcekrævende, og skal betragtes som en investering, da erfaringerne viser, at afkastet er markant større end indskuddet både for den enkelte afdeling og for tilsvarende afdelinger på samme områder. Strategi og Ledelse varetager projektledelsen for hvert projekt. Side 4

5 4. Kursus om Leanledelse til alle ledere involveret i konkrete Leanprojekter Ved begyndelsen af hver Leanbølge skal alle ledere, som deltager i konkrete Leanprojekter det år, deltage i et tretimers kursus om Leanledelse. Kurset skal fokusere på, hvordan man bedst muligt understøtter medarbejderinvolveringen i en Leanproces, samt sikrer forankringen af Leanmetoden og forandringskulturen. Kurset er for ledere, der det næste år bliver involveret i konkrete Leanprojekter og det afholdes i begyndelsen af bølge 1 umiddelbart efter éndags seminaret for hele ledelsen. Kurset er en konkret overbygning på seminaret. Kurset gennemføres af interne konsulenter fra Strategi og Ledelse. 5. Ved hvert Leanprojekt uddannes en lokal Leanagent For at sikre en løbende videndeling om Lean i hele organisationen skal der ved hvert Leanprojekt uddannes en lokal Leanagent. Leanagenten skal komme fra det relevante direktørområde, men ikke nødvendigvis fra afdelingen hvor der gennemføres et Leanprojekt. Leanagenten skal i projektperioden arbejde ca. 20% af sin tid på Leanprojektet. Efter projektet skal Leanagenten kunne gennemføre lette Leanprojekter samt understøtte forandringskulturen på direktørområdet. Der nedsættes en tværgående netværksgruppe for alle de lokale Leanagtenter. Netværket støttes af Leankonsulenter fra Strategi og Ledelse og har til formål at videreuddanne og hjælpe Leanagtenterne. Leanagterne vil blive uddannet af Leankonsulenter fra Strategi og Ledelse. Målet er, at Leanagenterne på sigt vil kunne gennemføre mindre Leanprojekter selv. Når første Leanbølge er slut, vil der således være en lokal Leanagent på hver direktørområde. Illustration af de fem fokuspunkter for gennemførsel af Lean i Fredensborg Kommune. Figuren illustrerer, at først deltager alle lederne i et seminar om Lean (S), herefter bliver medarbejderne informeret om Lean (I). Så kommer de tre bølger med fire projekter i hver. I første bølge gennemføres et kursus for de involverede ledere (K), herefter gennemføres 4 konkrete Leanprojekter et på hvert direktørområde (R, J, M, B). Leanprojekterne vil i første bølge blive udvalgt ud fra fem kriterier, jf. afsnit IV. I anden og tredje bølge gennemføres ved hver bølges start et kursus for de involverede ledere, herefter gennemføres 4 konkrete Leanprojekter et på hvert direktørområde. Leanprojekterne vil i anden og tredje bølge blive udvalgt ud fra en konkret behovsanalyse, jf. afsnit IV. I tredje bølge Side 5

6 vægter behovsanalysen højere end, at der skal gennemføres projekter på alle direktørområder. Der vil ved hvert Leanprojekt blive uddannet en lokal Leanagent fra direktørområdet. De lokale Leanagenter og ledere af de afdelinger der gennemfører Leanprojekter, indgår i et netværk. IV. Leanprojekter i Leanmetoden kan anvendes på mange forskellige områder. Lean er en tankegang, der er båret af nogle enkle principper og værktøjer, derfor er det muligt at bruge Lean på stort set alle områder i kommuner. Leanværktøjerne er som skræddersyet til sagsbehandlingsområder med mange ensartede sager fx i en personaleafdeling, men kan også anvendes på områder hvor dagligdagen består af mange forskellige opgaver som fx i hjemmeplejen. Leanprojekter i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune har vi arbejdet med Lean på to direktørområder; Job og Velfærd samt i Børn og Kultur. I Børn og Kultur er der gennemført et Leanprojekt i Pladsanvisningen. I Job og Velfærd er der gennemført Leanprojekter i hjemmeplejen på hhv. Lystholm og på Mergeltoften, i Jobcenteret (endnu ikke implementeret og færdiggennemført), samt hos de sagsbehandlende ergoterapeuter (netop påbegyndt). Erfaringerne viser, at Leanmetoden er velegnet til de udfordringer, der opleves på mange områder i organisationen. Udfordringer der tager udgangspunkt i at medarbejderne oplever et stort arbejdspres og et behov for at optimere arbejdsgange. Erfaringerne fra de gennemførte Leanprojekter er gode, arbejdsgangene er blevet optimeret og medarbejderne er generelt blevet mere tilfredse. Erfaringer med Lean på forskellige områder De fleste erfaringer med Lean i kommunerne er på områder, hvor der er mange gentagne ens arbejdsprocesser, som har en vis volumen og ressourcetræk samt påvirker mange borgere. Det kan være områder, hvor medarbejderne har problemer med at behandle samme type sager ens eller hvor der opstår fejl og dermed klager fra borgerne. Det kan også være områder, hvor der er meget stress og store bunker, som medarbejderne ikke kan få bugt med på grund af et stort arbejdspres og uhensigtsmæssige arbejdsprocesser. Generelt har Leanmetoden vist sig meget relevant, hvor der er mange gentagne ensartede arbejdsprocesser og hvor medarbejderne oplever udfordringer i forhold til de konkrete arbejdsprocesser, jvf. nedenstående figurer. Side 6

7 Valg af Lean projekter Med udgangspunkt i andre kommuners erfaringer med Lean, deltagelse i konferencer, besøg i flere andre kommuner samt Fredensborg Kommunes egne erfaringer med Lean er der formuleret 5 kriterier, der danner grundlag for udvælgelsen af de afdelinger, der skal gennemføre Leanprojekter i Fredensborg Kommune i den første bølge. Side 7

8 De konkrete kriterier for hvilke afdelinger der skal gennemføre Leanprojekter i første bølge er: Er det relevant at gennemføre et Leanprojekt i afdelingen i forhold til figurerne om udbytte af Lean og symptomer i afdelingen? Hvilke udfordringer/problemer vil et Leanprojekt i afdelingen kunne løse? Har andre kommuner konkrete erfaringer med Lean på tilsvarende områder? Hvor stort bliver projektet - antal medarbejdere og antal sager i afdelingen? Har direktørområdet nogen erfaringer med at arbejde med konkrete Leanprojekter? I den første bølge i 2009 vil alle fire Leanprojekter blive gennemført i afdelinger, der har arbejdsprocesser, som i figuren Udbytte af Lean på forrige side ligger i feltet Stort udbytte. Det vil sige ensartede arbejdsprocesser, der gentages mange gange, tager mange ressourcer og som påvirker mange borgere. Herudover vil afdelingerne kunne genkende nogle af udfordringerne fra figuren Symptomer i afdelingen på forrige side. Det vil ressourcemæssigt være muligt at gennemføre 3 små Leanprojekter og 1 stort Leanprojekt i bølge 1. Det store Leanprojekt vil have omkring medarbejdere og projektet vil strække sig over 5-6 måneder, mens det mindre Leanprojekt vil have omkring 10 medarbejdere og vil strække sig over 3 måneder. Der vil blive tilknyttet to konsulenter fra Strategi og Ledelse på et stort Leanprojekt og én konsulent fra Strategi og Ledelse på et lille projekt. Projekterne gennemføres i et samarbejde mellem Leankonsulenterne fra Strategi og Ledelse og de uddannede lokale Leanagenter. Der udpeges en til fire relevante afdelinger på hvert direktørområde. Afdelingerne er områder, hvor der er en del arbejdsgange, som udføres mange gange af forskellige medarbejdere, og som berører mange borgere. På flere af områderne er der direkte erfaringer fra andre kommuner, der viser, at der er gode muligheder for forbedringer, samt at det giver god mening at arbejde med Lean netop der, fordi det rammer bredt og direkte i forhold til borgerne. Efter vedtagelsen af Leanstrategien vil den ansvarlige direktør og afdelingsleder i samarbejde med Strategi og Ledelse udvælge, hvilken afdeling på det relevante direktørområde der skal arbejde med Lean i den første Leanbølge. Strategi og Ledelse kontakter de ansvarlige direktører januar 2009 for at bistå med udvælgelsen af afdeling. Side 8

9 I januar 2009 udvælger direktørerne i hvilken afdeling på deres respektive områder, der skal gennemføre Lean i løbet af den første bølge i Udvælgelsen sker med udgangspunkt i nedenstående forslag til afdelinger. Ressourcer og Borgerservice: Borgerservice Job og Velfærd: Implementering af Leanforløb i Jobcenteret Natur og Miljø: Ejendomsdata eller Byggesager eller Miljø Børn og Kultur: Dagplejen eller Administrationen i Børn og Kultur eller PPR eller Bibliotekerne Leanprojekter i anden og tredje bølge I løbet af 2009 vil kompetenceteamet for arbejdsgange og Lean gennemføre en analyse af alle områders behov for og udbytte af Lean i Fredensborg Kommune. Analysen vil blive udarbejdet ud fra interviews med alle afdelingschefer og direktører. Analysens konklusioner vil blive behandlet af direktionen medio Alle fire Leanprojekter i anden og tredje bølge vil således blive valgt ud fra en konkret behovsanalyse af alle områder. IV. Ressourcer Lean understøtter en forandringskultur, hvor både medarbejdere og ledere er involveret i at forbedre egne arbejdsprocesser. Derfor kræver et Leanprojekt mange ressourcer både i områderne samt fra en uddannet Leankonsulent. Ressourcerne skal ses i forhold til de optimeringer og forbedringer af arbejdsprocesserne i organisationen, som forandringerne medfører. Ét mindre Leanforløb forventes at tage ca. 3 måneder og medarbejderne skal forvente at bruge ca. 25 timer hver i løbet af projektets forløb. Prisen på éndagsseminar for ledelsen i foråret 2009 omkring kr Side 9

10 V. Evaluering og opfølgning Leanstrategiens mål er at skabe en forandringskultur i Fredensborg Kommune. En forandringskultur hvor det at forbedre arbejdsprocesser er en naturlig del af ledelsens og medarbejdernes hverdag. Over de næste tre år skal tre Leanbølger sikre at organisationens udviklingskurve foretager nogle springvise stigninger ved hver Leanbølge og fortsætter på et højere niveau end den nuværende udviklingskurve. I slutningen af hver Leanbølge skal der derfor foretages en evaluering af de gennemførte Leanprojekter med henblik på at justere Leanindsatsen i næste Leanbølge. Evalueringen udarbejdes lokalt i et samarbejde mellem direktørområdernes egne Leanagenter og konsulenter fra Strategi og Ledelse. Med udgangspunkt i evalueringerne af hver bølge skal det løbende overvejes, hvordan arbejdet med Lean i Fredensborg Kommune kan optimeres Leanes! Side 10

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM?

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? Forvaltningsetik og dokumentation i praksis Kristina Svendsen og Morten Wellendorf 05. november 2014 1 Dagsorden 1. Krav til sagsbehandling og

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Karriereudviklingssamtalen

Karriereudviklingssamtalen Karriereudviklingssamtalen Denne guide indeholder inspiration til emner, der sætter fokus på konsulentens karriereudvikling: Konsulentens ønsker om bevægelse og karriereudvikling i tæt sammenhæng med organisationens

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere