Fredensborg Kommunes Leanstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011"

Transkript

1 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via engagement og involvering skaber mere effektive arbejdsgange, mere tilfredse borgere og øger trivslen for medarbejderne. Leanstrategien udgør en ramme for arbejdet med Lean og forandringskultur i Fredensborg Kommune de kommende 3 år. Leanstrategien er ikke et tidsafgrænset projekt, men understøtter en forandringskultur for ledere og medarbejdere, hvor de får værktøjer til at arbejde systematisk med procesforbedringer, så det at optimere egne arbejdsprocesser bliver en naturlig del af ledelsens og medarbejdernes hverdag. Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling. Hvert år udsender Direktionen en Ledetråd, der tager afsæt i de strategiske udfordringer i Fredensborg Kommune og fastlægger tværgående indsatser, som hele organisationen skal arbejde med. Der er konstant fokus på udvikling af driften i organisationen! I nedenstående figur viser den stiplede linie organisationens nuværende udviklingsprofil. Målet med Leanstrategien er at understøtte og udbygge en forandringskultur, hvor alle direktørområder bliver involveret i arbejdet med Lean. Forandringskulturen vil sikre, at organisationens udviklingskurve foretager nogle springvise stigninger ved hver Leanbølge og fortsætter på et højere niveau end den nuværende udviklingskurve. Fredensborg Kommune får derved bedre mulighed for at imødekomme omverdens forventninger og krav til kommunens serviceniveau. Leanstrategien er udarbejdet af Kompetenceteamet for arbejdsgange og Lean. Side 1

2 II. Hvorfor arbejder vi med Lean i Fredensborg Kommune? Den kommunale virkelighed i dag er præget af store forventninger til kommunernes serviceniveau og kvaliteten af ydelserne. Kommunernes muligheder for at indfri forventningerne begrænses af, at staten har lagt en snæver ramme for udviklingen i kommunernes økonomi. Herudover bliver det sværere at rekruttere nye medarbejdere i takt med at ældre medarbejdere forlader jobbet. Resultatet bliver, at der bliver færre hænder til at løse flere opgaver. I forvejen har medarbejdere og ledelse travlt. Derfor er løsningen ikke at løbe hurtigere, men at understøtte en forandringskultur, hvor arbejdsgange løbende effektiviseres og optimeres. Vi ønsker en effektiv organisation med optimale arbejdsgange til fordel for både medarbejdere, ledelse og borgere - Lean er et middel til at nå dette. I Fredensborg Kommune er der udarbejdet en Leanpolitik, der beskriver hvorfor vi arbejder med Lean. Leanpolitikken fastlægger, at vi arbejder med Lean for at: Give en bedre service til borgerne Øge medarbejdernes trivsel Opnå en effektiv organisation I Fredensborg Kommune er vores overordnede vision tilfredse borgere. Når vi arbejder med Lean har vi konstant fokus på at give en bedre service til borgerne. Vi arbejder med at optimere arbejdsprocesserne ved at fokusere på hvilke arbejdsprocesser, der reelt giver værdi for borgerne. De optimerede arbejdsprocesser kan fx vise sig i form af kortere sagsbehandlingstid og færre fejl i sagsbehandlingen. I Fredensborg Kommune arbejder vi med Lean for at øge medarbejdernes trivsel. Mange undersøgelser viser, at velimplementerede Leanforløb øger medarbejdernes trivsel, da Leanprojekter giver medarbejderne stor indflydelse på egne arbejdsprocesser. Medarbejderne oplever den øgede trivsel ved fx en mere tilfredsstillende hverdag med mindre stress og mindre sygefravær. I Fredensborg Kommune ønsker vi en effektiv organisation med optimale arbejdsgange til fordel for både medarbejdere, ledelse og borgere. Vi ønsker med Lean at udnytte organisationens ressourcer optimalt ved fx at skabe et bedre sagsflow på tværs af afdelinger, forbedre videndeling og mødestruktur. Lean er ikke løsningen på et rationaliseringsbehov, men er en udviklingstankegang. Side 2

3 III. Udbredelse af Lean i organisationen Leanmetoden blev oprindelig udviklet til produktionsvirksomheder (Toyota i Japan). Men Lean kan anvendes til at skabe forbedringer overalt i organisationer, hvor der opleves problemer med for store omkostninger for meget spild i forhold til kerneopgaverne. I sådanne situationer vil anvendelsen af Lean resultere i, at organisationer fungerer mere effektivt samt opnå bedre resultater og mere tilfredse medarbejdere. Forandringer med Lean involverer medarbejderne og tager udgangspunkt i deres egne idéer og forslag til forbedringer, derfor medfører Lean generelt motiverede og tilfredse medarbejdere. Leanmetoden har været anvendt i danske produktionsvirksomheder siden slutningen af 1980 erne, mens Leanmetoden stadig er relativ ny i kommunerne. Men mange kommuner har i dag gode erfaringer med at arbejde med Lean. I dag anvendes Lean på flere forskellige måder i kommunerne, afhængig af kommunens størrelse og vision med Lean. Andre kommuners erfaringer med Lean Enkelte kommuner har forsøgt at gennemføre Lean i hele organisationen, fx Solrød Kommune og Faurskov Kommune. Tanken i både Solrød Kommune og Faurskov Kommune var at implementere Lean i hele organisationen over kort tid. Solrød er cirka halvvejs i processen, men oplever pt. store udfordringer ifølge kommunaldirektør Lars Wilms, da hele organisationen det sidste år har implementeret mange udviklingsinitiativer og er træt, og det derfor er svært, at få alle lederne til at prioritere Lean. I Faurskov Kommune droppede man planerne om at implementere Lean i hele organisationen, da det hurtigt viste sig ikke at være realistisk at igangsætte så mange forandringer på samme tid i hele organisationen. Erfaringerne viser, at flere kommuner oplever succes med Lean, når der arbejdes intensivt med Lean i udvalgte afdelinger, parallelt med at ledelsen i organisationen uddannes i Leanmetoderne. Fx Helsingør Kommune, der har arbejdet med Lean på det tekniske område og Københavns Kommune, der har arbejdet med Lean på det sociale område. Fredensborg Kommunes erfaringer med Lean Fredensborg Kommune har arbejdet med Lean i administrationen og i hjemmeplejen. Erfaringerne viser, at Leanmetoden er meget velegnet til de udfordringer, der generelt opleves i kommunen. Udfordringer, der tager udgangspunkt i de mange nye arbejdsprocesser i en sammenlægningskommune, borgernes store forventninger til kommunen generelt, vanskeligheder med at rekruttere nye medarbejdere samt et generelt stort arbejdspres. Erfaringerne viser, at medarbejdere og ledere meget gerne vil optimere arbejdsprocesserne i afdelingerne, men efterspørger værktøjer og hjælp hertil. Ledelsens rolle har vist sig meget vigtig i arbejdet med Lean i Fredensborg Kommune. Erfaringerne viser, at Lean kun bliver en succes, der hvor ledelsen forstår at fastholde forbedringerne og forandringskulturen. Leanstrategiens 5 fokuspunkter Inspireret af andre kommuners erfaringer samt Fredensborg Kommunes egne erfaringer med Lean er der i Leanstrategien formuleret 5 fokuspunkter, der skal sikre en solid udbredelse af Leanmetoden og dermed et fundament for en forandringskultur med fokus på løbende at optimere arbejdsgange overalt i organisationen. Side 3

4 1. Alle ledere opkvalificeres mht. Leanmetoden 2. Alle medarbejdere informeres om Lean 3. 3 Leanbølger gennemføres i løbet af med 4 Leanprojekter i hver bølge ét projekt på hvert direktørområde 4. Kursus om Leanledelse til alle ledere involveret i konkrete Leanprojekter 5. Ved hvert Leanprojekt uddannes en lokal Leanagent 1. Alle ledere opkvalificeres mht. Leanmetoden Direktionen, afdelingschefer og teamledere deltager i et dagsseminar om Lean i løbet af foråret Seminaret afholdes af et eksternt konsulentfirma og skal give ledelsen i Fredensborg Kommune et indgående kendskab til Lean. Seminaret skal fokusere på, hvordan det er muligt at anvende Lean i hverdagen, således at lederne umiddelbart kan optimere enkle arbejdsprocesser ved hjælp af Leanværktøjer en form for Leanlight. Ledelsens kendskab og arbejde med Lean vil være et supplement til de større Leanimplementeringer i organisationen, hvor der arbejdes meget intensivt og detaljeret med at optimere store og komplekse arbejdsprocesser. Ledelsens kendskab til Lean vil understøtte organisationens arbejde med forandringskultur og sikre, at de igangsatte Leanprojekter fører til de forventede forandringer og optimeringer af arbejdsprocesserne. Strategi og Ledelse planlægger seminaret. 2. Alle medarbejdere informeres om Lean Alle medarbejdere i Fredensborg Kommune skal kunne følge arbejdet med Lean og forandringskultur i organisationen. Der skal kommunikeres om Leanmetoden og erfaringerne med Lean via medarbejderportalen, der skal udarbejdes en pixiudgave af strategien og der skal afholdes Leanopstartsmøder for medarbejdere på direktørområderne. Informationen til medarbejderne skal have fokus på den gode historie, samt hvorfor og hvordan vi arbejder med Lean i Fredensborg Kommune. Kompetenceteamet for arbejdsgange og Lean vil stå for formidlingen til medarbejderne Leanbølger gennemføres i løbet af med 4 Leanprojekter i hver bølge ét projekt på hvert direktørområde I forlængelse af ledelsens seminar om Lean gennemføres 3 Leanbølger i løbet af de næste tre år. Hver Leanbølge består af 4 Leanprojekter, hvor udvalgte områder på alle direktørområder arbejder med Lean. Erfaringen viser, at medarbejdere, der har deltaget i konkrete Leanprojekter, er de bedste ambassadører til at motivere medarbejdere i andre afdelinger til at arbejde med at optimere deres arbejdsprocesser. Hvis synergieffekten, mellem afdelinger der har arbejdet med Lean, og dem der ikke har arbejdet med Lean, skal udnyttes optimalt, vil det være en fordel hvis alle direktørområder gennemfører minimum ét Leanprojekt årligt. Leanprojekter er generelt ressourcekrævende, og skal betragtes som en investering, da erfaringerne viser, at afkastet er markant større end indskuddet både for den enkelte afdeling og for tilsvarende afdelinger på samme områder. Strategi og Ledelse varetager projektledelsen for hvert projekt. Side 4

5 4. Kursus om Leanledelse til alle ledere involveret i konkrete Leanprojekter Ved begyndelsen af hver Leanbølge skal alle ledere, som deltager i konkrete Leanprojekter det år, deltage i et tretimers kursus om Leanledelse. Kurset skal fokusere på, hvordan man bedst muligt understøtter medarbejderinvolveringen i en Leanproces, samt sikrer forankringen af Leanmetoden og forandringskulturen. Kurset er for ledere, der det næste år bliver involveret i konkrete Leanprojekter og det afholdes i begyndelsen af bølge 1 umiddelbart efter éndags seminaret for hele ledelsen. Kurset er en konkret overbygning på seminaret. Kurset gennemføres af interne konsulenter fra Strategi og Ledelse. 5. Ved hvert Leanprojekt uddannes en lokal Leanagent For at sikre en løbende videndeling om Lean i hele organisationen skal der ved hvert Leanprojekt uddannes en lokal Leanagent. Leanagenten skal komme fra det relevante direktørområde, men ikke nødvendigvis fra afdelingen hvor der gennemføres et Leanprojekt. Leanagenten skal i projektperioden arbejde ca. 20% af sin tid på Leanprojektet. Efter projektet skal Leanagenten kunne gennemføre lette Leanprojekter samt understøtte forandringskulturen på direktørområdet. Der nedsættes en tværgående netværksgruppe for alle de lokale Leanagtenter. Netværket støttes af Leankonsulenter fra Strategi og Ledelse og har til formål at videreuddanne og hjælpe Leanagtenterne. Leanagterne vil blive uddannet af Leankonsulenter fra Strategi og Ledelse. Målet er, at Leanagenterne på sigt vil kunne gennemføre mindre Leanprojekter selv. Når første Leanbølge er slut, vil der således være en lokal Leanagent på hver direktørområde. Illustration af de fem fokuspunkter for gennemførsel af Lean i Fredensborg Kommune. Figuren illustrerer, at først deltager alle lederne i et seminar om Lean (S), herefter bliver medarbejderne informeret om Lean (I). Så kommer de tre bølger med fire projekter i hver. I første bølge gennemføres et kursus for de involverede ledere (K), herefter gennemføres 4 konkrete Leanprojekter et på hvert direktørområde (R, J, M, B). Leanprojekterne vil i første bølge blive udvalgt ud fra fem kriterier, jf. afsnit IV. I anden og tredje bølge gennemføres ved hver bølges start et kursus for de involverede ledere, herefter gennemføres 4 konkrete Leanprojekter et på hvert direktørområde. Leanprojekterne vil i anden og tredje bølge blive udvalgt ud fra en konkret behovsanalyse, jf. afsnit IV. I tredje bølge Side 5

6 vægter behovsanalysen højere end, at der skal gennemføres projekter på alle direktørområder. Der vil ved hvert Leanprojekt blive uddannet en lokal Leanagent fra direktørområdet. De lokale Leanagenter og ledere af de afdelinger der gennemfører Leanprojekter, indgår i et netværk. IV. Leanprojekter i Leanmetoden kan anvendes på mange forskellige områder. Lean er en tankegang, der er båret af nogle enkle principper og værktøjer, derfor er det muligt at bruge Lean på stort set alle områder i kommuner. Leanværktøjerne er som skræddersyet til sagsbehandlingsområder med mange ensartede sager fx i en personaleafdeling, men kan også anvendes på områder hvor dagligdagen består af mange forskellige opgaver som fx i hjemmeplejen. Leanprojekter i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune har vi arbejdet med Lean på to direktørområder; Job og Velfærd samt i Børn og Kultur. I Børn og Kultur er der gennemført et Leanprojekt i Pladsanvisningen. I Job og Velfærd er der gennemført Leanprojekter i hjemmeplejen på hhv. Lystholm og på Mergeltoften, i Jobcenteret (endnu ikke implementeret og færdiggennemført), samt hos de sagsbehandlende ergoterapeuter (netop påbegyndt). Erfaringerne viser, at Leanmetoden er velegnet til de udfordringer, der opleves på mange områder i organisationen. Udfordringer der tager udgangspunkt i at medarbejderne oplever et stort arbejdspres og et behov for at optimere arbejdsgange. Erfaringerne fra de gennemførte Leanprojekter er gode, arbejdsgangene er blevet optimeret og medarbejderne er generelt blevet mere tilfredse. Erfaringer med Lean på forskellige områder De fleste erfaringer med Lean i kommunerne er på områder, hvor der er mange gentagne ens arbejdsprocesser, som har en vis volumen og ressourcetræk samt påvirker mange borgere. Det kan være områder, hvor medarbejderne har problemer med at behandle samme type sager ens eller hvor der opstår fejl og dermed klager fra borgerne. Det kan også være områder, hvor der er meget stress og store bunker, som medarbejderne ikke kan få bugt med på grund af et stort arbejdspres og uhensigtsmæssige arbejdsprocesser. Generelt har Leanmetoden vist sig meget relevant, hvor der er mange gentagne ensartede arbejdsprocesser og hvor medarbejderne oplever udfordringer i forhold til de konkrete arbejdsprocesser, jvf. nedenstående figurer. Side 6

7 Valg af Lean projekter Med udgangspunkt i andre kommuners erfaringer med Lean, deltagelse i konferencer, besøg i flere andre kommuner samt Fredensborg Kommunes egne erfaringer med Lean er der formuleret 5 kriterier, der danner grundlag for udvælgelsen af de afdelinger, der skal gennemføre Leanprojekter i Fredensborg Kommune i den første bølge. Side 7

8 De konkrete kriterier for hvilke afdelinger der skal gennemføre Leanprojekter i første bølge er: Er det relevant at gennemføre et Leanprojekt i afdelingen i forhold til figurerne om udbytte af Lean og symptomer i afdelingen? Hvilke udfordringer/problemer vil et Leanprojekt i afdelingen kunne løse? Har andre kommuner konkrete erfaringer med Lean på tilsvarende områder? Hvor stort bliver projektet - antal medarbejdere og antal sager i afdelingen? Har direktørområdet nogen erfaringer med at arbejde med konkrete Leanprojekter? I den første bølge i 2009 vil alle fire Leanprojekter blive gennemført i afdelinger, der har arbejdsprocesser, som i figuren Udbytte af Lean på forrige side ligger i feltet Stort udbytte. Det vil sige ensartede arbejdsprocesser, der gentages mange gange, tager mange ressourcer og som påvirker mange borgere. Herudover vil afdelingerne kunne genkende nogle af udfordringerne fra figuren Symptomer i afdelingen på forrige side. Det vil ressourcemæssigt være muligt at gennemføre 3 små Leanprojekter og 1 stort Leanprojekt i bølge 1. Det store Leanprojekt vil have omkring medarbejdere og projektet vil strække sig over 5-6 måneder, mens det mindre Leanprojekt vil have omkring 10 medarbejdere og vil strække sig over 3 måneder. Der vil blive tilknyttet to konsulenter fra Strategi og Ledelse på et stort Leanprojekt og én konsulent fra Strategi og Ledelse på et lille projekt. Projekterne gennemføres i et samarbejde mellem Leankonsulenterne fra Strategi og Ledelse og de uddannede lokale Leanagenter. Der udpeges en til fire relevante afdelinger på hvert direktørområde. Afdelingerne er områder, hvor der er en del arbejdsgange, som udføres mange gange af forskellige medarbejdere, og som berører mange borgere. På flere af områderne er der direkte erfaringer fra andre kommuner, der viser, at der er gode muligheder for forbedringer, samt at det giver god mening at arbejde med Lean netop der, fordi det rammer bredt og direkte i forhold til borgerne. Efter vedtagelsen af Leanstrategien vil den ansvarlige direktør og afdelingsleder i samarbejde med Strategi og Ledelse udvælge, hvilken afdeling på det relevante direktørområde der skal arbejde med Lean i den første Leanbølge. Strategi og Ledelse kontakter de ansvarlige direktører januar 2009 for at bistå med udvælgelsen af afdeling. Side 8

9 I januar 2009 udvælger direktørerne i hvilken afdeling på deres respektive områder, der skal gennemføre Lean i løbet af den første bølge i Udvælgelsen sker med udgangspunkt i nedenstående forslag til afdelinger. Ressourcer og Borgerservice: Borgerservice Job og Velfærd: Implementering af Leanforløb i Jobcenteret Natur og Miljø: Ejendomsdata eller Byggesager eller Miljø Børn og Kultur: Dagplejen eller Administrationen i Børn og Kultur eller PPR eller Bibliotekerne Leanprojekter i anden og tredje bølge I løbet af 2009 vil kompetenceteamet for arbejdsgange og Lean gennemføre en analyse af alle områders behov for og udbytte af Lean i Fredensborg Kommune. Analysen vil blive udarbejdet ud fra interviews med alle afdelingschefer og direktører. Analysens konklusioner vil blive behandlet af direktionen medio Alle fire Leanprojekter i anden og tredje bølge vil således blive valgt ud fra en konkret behovsanalyse af alle områder. IV. Ressourcer Lean understøtter en forandringskultur, hvor både medarbejdere og ledere er involveret i at forbedre egne arbejdsprocesser. Derfor kræver et Leanprojekt mange ressourcer både i områderne samt fra en uddannet Leankonsulent. Ressourcerne skal ses i forhold til de optimeringer og forbedringer af arbejdsprocesserne i organisationen, som forandringerne medfører. Ét mindre Leanforløb forventes at tage ca. 3 måneder og medarbejderne skal forvente at bruge ca. 25 timer hver i løbet af projektets forløb. Prisen på éndagsseminar for ledelsen i foråret 2009 omkring kr Side 9

10 V. Evaluering og opfølgning Leanstrategiens mål er at skabe en forandringskultur i Fredensborg Kommune. En forandringskultur hvor det at forbedre arbejdsprocesser er en naturlig del af ledelsens og medarbejdernes hverdag. Over de næste tre år skal tre Leanbølger sikre at organisationens udviklingskurve foretager nogle springvise stigninger ved hver Leanbølge og fortsætter på et højere niveau end den nuværende udviklingskurve. I slutningen af hver Leanbølge skal der derfor foretages en evaluering af de gennemførte Leanprojekter med henblik på at justere Leanindsatsen i næste Leanbølge. Evalueringen udarbejdes lokalt i et samarbejde mellem direktørområdernes egne Leanagenter og konsulenter fra Strategi og Ledelse. Med udgangspunkt i evalueringerne af hver bølge skal det løbende overvejes, hvordan arbejdet med Lean i Fredensborg Kommune kan optimeres Leanes! Side 10

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen

Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen Sammenfatning og overordnede resultater Maj 2009 1. Sammenfatning Lean-projektet i de to jobcentre har omfattet følgende områder: Jobcenter Middelfart:

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Effektivisering i fællesskab. - et væksthusprojekt om Lean i kommunerne

Effektivisering i fællesskab. - et væksthusprojekt om Lean i kommunerne Effektivisering i fællesskab - et væksthusprojekt om Lean i kommunerne Indholdsfortegnelse Effektivisering i fællesskab baggrund og formål... 3 Projektforløbet - 6 uddannelsesmoduler og 4 pitstop... 3

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Dato: 18-04-2007 Sagsnr.: 2007-5653 Dok.nr.: 2007-57707 Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Sygefraværsstatikken for hele 2006 viser, at sygefraværet i forvaltningen ligger på

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Lean i Arbejdsskadestyrelsen Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Agenda Hvorfor Lean? Lean og Strategi Lean værktøjer Resultater Fremtiden Spørgsmål og debat Hvorfor Lean? New Public

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en:

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en: Notat A.1 NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail akr@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 LEAN I FORENINGSLIVET Uddannelsesforløb

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice Indhold Introduktion... 3 Visioner... 4 Skanderborg Kommunes borgerservice kendetegnes ved... 5 Åbenhed i borgerservice... 6 En borgerservice præget af mod og handlekraft... 7 Borgerservice fællesskab

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for.

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for. Borger Projektbeskrivelse 21. september 2016 Samspil om den gode borgermodtagelse Baggrund for projektet Mødet mellem borgeren og kommunen kan i flere situationer være konfliktfyldt, fordi borgeren kan

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE FORMÅL OG PRÆSENTATIONSRUNDE Formålet med opstartsmødet er: At skabe et fælles fundament for det videre projektforløb, herunder At få input og ønsker til Rambølls

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Mastercase 2011. Driftsledelse med tryk på LEDELSE. Driftsledelse og effektivisering. Kunde: Ankestyrelsen

Mastercase 2011. Driftsledelse med tryk på LEDELSE. Driftsledelse og effektivisering. Kunde: Ankestyrelsen Mastercase 2011 Driftsledelse med tryk på LEDELSE Kunde: Ankestyrelsen Vi har et godt indtryk af Valcon, og vi har allerede anbefalet dem til en anden afdeling herinde, som nu selv er gået i gang med et

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED LEAN MANAGER FINANS ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED Finansielle virksomheder har færre ressourcer til at løse stadigt flere udfordringer. De skal leve op til

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere