Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar til Den Frivillige Designkommune"

Transkript

1 Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man som borger hører til / bliver hørt lykkes projektet ikke A + lad os en gang imellem bruge en dag i praktik hos hinanden på tværs af de tre scenarier. Det nye sker hvor der er relation og mangfoldighed! A mange frivillige, mangler bedre forhold til Afc i Kolding, gør dog noget! A en design kommune er designet til alle borger store og små handicappede o.s.v A design - gør det af sig selv A frivillighed handler også om selvværd, om medansvar - men også om at involvere og inddrage flere og nye aktører feks int. org. og virksomheder A Nogen gange sidder man og tjekker byerne ud via youtube. Hvis vi skal reklamere for vores by, så skal der være nogle gode video som reklamere for byen. A vi vil skabe overblik hvilke frivillige muligheder der allerede eksisterer samt udbygning heraf. Blive ambassadører for disse muligheder. A flere muligheder til flere mennesker. Større sikkerhedsnet. Bedre til at tage os af "naboen". At bidrage på sit eget niveau. A Overblik over muligheder. Sætte penge af på budgettet til at formidle mulighederne. Ex. sætte flere penge af til lønnede kompetencer. Oplæring, information, ensartethed. Projektorienterede midler i stedet for udelukkende foreningsmidler så der kan sættes tidsbegrænsede projekter i søen. A Nogen gange sidder man og tjekker byerne ud via youtube. Hvis vi skal reklamere for vores by, så skal der være nogle gode video som reklamere for byen. A Frivilligt arbejde især for børn og unge er afgørende for udviklingen af samfundet. Aktive børn og unge er sunde og engagerede. A Frivillighed kan tiltrække udsatte segmenter til kommunen, som kan pejle udviklingen i en foruroligende retning. A det er nok rigtigt, at frivillighed ikke gør Kolding speciel, men det er sindsygt vigtigt for dem, der har brug for dem. Det handler om empati. A Frivillighed og socialt ansvar er en subkultur i de andre visioner. Det er ikke enten eller, men både og. Fremtidens forbruger køber med hjertet - så også derfor. Frivillighed kan dog næppe stå alene. A alle kommuner arbejder med frivillighed. Det er det nye kommunale sort. Vi kommer ikke uden om det - men brand- effekt... Nope A Holde fast i forskellen mellem frivillige og professionelle samtidig med at vi husker at hylde hinandens styrker. A Frivillighed er godt, men det gør ikke Kolding til noget specielt i DK... A frivillighed er at tiltrække folk via deres interesse/hobby ikke via socialt ansvar... Støt mangfoldigheden! a drop dysten om tillægsord - designkommunen er en stærk identitet og kan ikke tages af andre hvis vi nu kalder os den vidende designkommune så kan andre kalde sig den frivillige designkommune - hvor markant er det? A byen og det nye campus skal hænge sammen. jeg går ude af byen når jeg går hen til det nye universitet A man skal ikke kun fokusere på frivillige hænder men også frivillige hoveder. A At slå på frivilligheden vil være unikt i forhold til andre kommuner. A involver borgerne endnu mere ligesom med dette super gode arrangement. Lav

2 f.eks elektroniske folkeafstemninger for borgerne i Kolding som den første by i DK - vil skabe ekstra engagement - kan bruges i fht alle scenarierne A Kolding - det sker af os selv A frivillighed: fri, villig og hed A Synliggørelse af frivillighedsportalen CommOnKolding.dk fx overfor nytilflyttere. A flere væresteder mangler frivillige. Hvad kan man gøre for at tiltrække nye? A hvad med arbejdsforsikring til de frivillige? A gør fjorden og stranden attraktiv og tilgængelig for alle A byrådet skal tage beslutninger A er det realistisk med så meget frivilligt arbejde A Tilføjelse til Den kattevenlige design kommune: Frivillige fiskere der fanger fisk til alle katte. Der skal også være nogen der nusser dem når kattene har lyst til det. A Den kattevenlige designkommune - Kattebakker på hvert gadehjørne og kradsebræt en halv meter op af alle bygninger i city A afsæt ressourcer til af udvikle gode koncepter, tilbyde uddannelse af de frivillige og hyppig og kompetent supervision A Lad frivilligheden være flagskib og vision da det er her Kolding kan tage et kvantespring af format og med få og små økonomiske midler give borgernes livskvalitet et løft der kan mærkes og som på sigt vil mindske omkostningstunge ting som kriminalitet og sygdom og få de to andre scenarier med som fryns fordi glade mennesker der trives og samarbejder i gensidig respekt og tillid bliver meget kreative og nysgerrige. Kolding har allerede det nødvendige materiale (ildsjæle i massevis fordelt i hele kommunen) og infrastrukturen er på plads. Der mangler bare grønt lys (visionen) lederskab og godt med benzin A Frivillighed og socialt ansvar er en subkultur i de andre visioner. Det er ikke enten eller, men både og. Fremtidens forbruger køber med hjertet - så også derfor. Frivillighed kan dog næppe stå alene. A Få så også bygget den etagevej, fra IBC til Fynsvej A ønsker kortere vej fra idé af frivillige til udførelse - mindre bureaukrati A det bliver lettere at være frivillig i sit lokalområde og der findes en børs hvor børn skal kunne gå til frivillighed og f.eks. hente mælk for en ældre A kolding skal synliggøres bedre, tænk stort så nye spænnende bygningsværker bliver synlige ved veje, motorvejen gør ikke kolding synlig. Tænke bedre med tilgang til store bygninger så vejnet og p bliver bedre A Der skal være en økonomisk fordel for de lokale virksomheder, ved at støtte frivilligt arbejde. A Jeg synes det skal hedde Den Driftige... A En pulje at søge til frivillige projekter A Mere synergi mellem kulturinstitutioner ved een direktør A den frivillige designkommune skal være en økonomisk investering ikke en "sparemodel" A Skabe indgange for de frivillige til kommunen. Kommunen skal være åben og se muligeder i de frivillige, skal understøtte de frivillige og være entreprenant. Se sig selv rammeskabende og facilitator. Kommunen skal skabe råderum, eksempelvis ved at bokse til lovgivning og faggrænser. A uddanne kommunens medarbejdere til at samarbejde med frivillige A - råd 1: prioritet A B og C lige højt fordi de har indflydelse på hinanden. Råd 2:

3 støt udvikling af bydels frivillighedsrådene eks. med en ansat projektskoordinator og støt foreninger ved indførelse af campus tanken ift foreningerne A Et toptunet iværksætter korps der kan hjælpe de gode idéer ud i livet. A - byrådet skal være klar til at gribe bolden fra de frivillige. Når arrangementer eller events skal stables på benene skal det være nemt og smidigt at finde vej gennem kommunen til tilladelser og andre nødvendige foranstaltninger. Frivillige kan ikke hyre rådgivere der kan guide dem... A skabe en portal, hvor frivillige foreninger og nye tilflyttere kan finde hinanden. A Designtænkning som sætter borgeren i centrum. Kommunen skal arbejde med designprocesser og brugerdreven innovation. Arbejdsprocesser centreret omkring borgeren og ikke faggrænser. A giv plads til udførelse af frivillighed - færre regler A et frivillighedenshus, hvor frivillige kan låne lokaler A Beløn frivillig arbejde A samle alle ideerne og gøre dem tilgængelige for alle byens borgere A Regelfrihed A mad til de frivillige der er mødt op i aften :-) A styrke koblingen mellem erhvervsliv og friviligt arbejde A frivilligt mad vi er sultne A frivilligheden er en dyrebar ressource, den skal næres og den skal behandles med respekt. I så fald vil denne også blomstre og bidrage til kommunens vel. A Regelfrihed A have forum/hjemmeside kun for de frivillige;fortælle den gode historie,booke gratis lokaler,samtidig med at andre borgere både her kan se hvad der er af tilbud som man både kan melde sig til og også kan bede om hjælp ved. A Gøde den fagpolitiske jord for frivilligt arbejde så det ikke skydes ned i skrækken for at tage arbejdet fra nogen A I skal lige købe bådene!!!! A De professionelle tager over når de frivillige ber om det. A Der skal være mindre bureaukrati omkring frivillighed fx med hensyn til hygiejnebevis ifm. bagning eller madlavning i en off. institution. Politikerne skal turde tage "chancen" og stole på de frivillige. A lav en pulje penge til "hurtige" ideer, så nye initiativer til gavn for det frivillige arbejde ikke drukner og dør i lange sagsbehandlinger og bureakrati. A frivillige taxaer. Uden taxa meter A Politikerne skal turde træffe langsigtede beslutninger på frivillighedsområdet og stå ved deres beslutninger. A indføre anarki som styreform A Hele foreningslivet skal ændres, således at det ligges under dagskolen / heldagsskolen. Undervisningen flyttes i vis omfang væk fra skolens område. Til Idrætshallerne, Svømmehallen og nyt opstår, såsom mega Sløjdarena...:-) Hav og Miljø a'la Kerteminde Og hvad der ellers er af gode ideer. A Overblik over muligheder. Sætte penge af på budgettet til at formidle mulighederne. Ex. sætte flere penge af til lønnede kompetencer. Oplæring, information, ensartethed. Projektorienterede midler i stedet for udelukkende foreningsmidler så der kan sættes tidsbegrænsede projekter i søen. A RÅDGIVNINGS CENTER, til alt frivillig arbejde, revisor hjælp, indkøb,

4 bedsteforældr ordning, undervisning A Regelforenkling A gå foran så kommunalt ansatte har gode muligheder for frivillighed A Find best practise fra andre kommuner, f.eks. netværk fra horsens, i job fra ikastbrande osv. A Mere fokus på bredden frem for eliten A Værdsætter og anerkender det frivillige A samle alle ideerne og gøre dem tilgængelige for alle byens borgere A skabe anerkendelse af frivillighed A Støtte op om de nye frivillige projekter og om muligt afsætte de nødvendige resourcer. Huske at ikke alt kan udføres ved frivillighed men at det vil gøre at der kan udføres noget ekstra. A fx en app hvor der kan søges og man kan give sig til kende som frivillig A At alle politikere går foran som det gode eksempel og sætter frivillighed tydeligt på valgkampagnen A - holde dampen oppe, og bevare den gode synergi, arbejde med fremtidsforskning A frivillighedskulturen skal udbredes blandt børn og unge det skal være naturligt både at yde og nyde - det frivillige arbejde skal anerkendes og værdsættes af politikkerne A Der skal kigges på hvilke barrierer der er i vores system for at frivillighed kan gro. Nogen har behov for mere støtte end andre. Brug ideerne fra sportsverdenen til social integration. Politikkerne skal gøre en fest ud af frivillighed. De skal inspirere og motivere. Brug nudging med frivillighed. Skriv om alle succeshistorierne i avisen om frivillighed. A omvendt operation dagsværk, hvor virksomheder giver frivilligt arbejde som sponsorat A - vi skal ikke bare være kendt i Danmark. Det skal være så unikt, at vi bliver verdenskendt for det A det er en samfundstendens mere end en vision. A scenariet vil ikke tiltrække driftige mennesker. A Ambulance tjeneste for nye frivillige. A Byrådet skal gentage dette visionsseminar udelukkende for dem, der yder frivilligt arbejde både i foreninger og løst. A årlig konference for frivilligt arbejde arrangeret af en ny forvaltning for frivilligt arbejde A designe en model for frivillige hvor der kan søges efter frivillige A byrådet skal gå foran og deltage fx i div landsindsamlinger. A - man skal overveje meget hvilken type personer man tiltrækker. Om det er mennesker der ønsker at bidrage, eller det er personer som ønsker hjælp vedvarende. A Børn kan gennem mere frivillighed lærer at deltage og bliver mere ansvarlige. Foreksempel i skolerne hvor de kan hjælpe med, oprydning, skrald indsamling, madlavning, rengøring osv A lyt til de frivillige og støt dem helhjertet - og ja det koster penge, men det betaler sig hvis man vil være den frivillige designkommune. A gentag dette visionsforum, opfølgning på forrige forum A Det ville måske kunne spare revision af foreningerne for at modtage kommunalt

5 tilskud. A byrådet skal sørge for at samle og markedsføre successhistorier fra frivilligr. A scenariet kan ikke stå alene. Skaber ikke fremtiden! A Forskelligheden skal bevares. A - lytte og respektere de frivilliges forslag A præmiere de frivillige. Rette rampelyset mod det frivillige arbejde. A give indflydelse til de frivillige A - Passe på at frivillighed ikke kun er en økonomisk nødvendighed. Det skal have andre motiver A hjælpe med at brande frivillighed så det appellerer til alle aldersgrupper - det skal ikke være så menighedsagtigt... A Byrådet skal prette et frivillighedskontor der skaber kontakt mellen behov og ydere. A fjerne nogle af de administrative pligter i fx en forening A politikerne skal skabe de bedst mulige rammer for frivilligt arbejde. Støtte til frivillige initiativer. Klæde frivillige på. A uddanne frivillige. Tilbyde frivillig-mba, noget med prestige i A holde oplæg på udanelser muligheder om der hjælper ved frivilligt arbejde. A frivillighedskulturen skal udbredes blandt børn og unge det skal være naturligt både at ude og nyde A åbne op for de steder hvor der er behov for frivillig hjælp - tilgængelighed vigtig A Økonomi og medlemsadministration for frivillige foreninger af kommunen A Skab gode rammer og lad de frivillige passe sig selv. A - at flere vil forstå udbyttet ved frivilligt arbejde. Både for giver og modtager. A hjælp de frivillige med at organisere sig og finde hinanden. Evt via digital platform A hjælpe med organisering, opfordre tilflyttere til at være med A en vidensbank hvor erfaringer kan deles A service hvor man gratis kan lave sin profil - som familie, som ung, ældre, osv. Community med tags. A bedre livskvalitet til alle borgere A Det skal være nemmere at gå til, og der skal være mindre admindstrativt arbejde.. Og så skal det gøres mere tydeligt hvilke frivilige organisationer der er. A Revurdere valget - lave en omstemming:-) A Frivilligheden skal ikke tage beskæftigelse fra virksomhederne. Støt gode projekter økonomisk så det bliver til noget! A at flere benytter de muligheder som frivillige hænder skaber. Det anerkender de frivillige indsats og skaber efterspørgsel på mere frivillighed A - Opdragelse til frivillighed allerede fra folkeskolen. Projekter der hvor man er på tværs af generationerne der hver du større fællesskab og en ansvarlighed. A koordinere erfaringer på tværs af frivilligt arbejde A - At frivilligheden bliver en måde man kan vise hinanden andre sider ved livet på. A en årlig frivillighedsdag eller uge, hvor alle frivillige er med, også uregistrerede udenfor foreninger A anerkendelse af periodevis frivillige A Visionen er... at samle Fjorden. Den er jo en stor del af at være Kolding. Turister og borger som brugere. De forskellige stop, skal aktivt deltage.hvis man sammen

6 med iden om Dagskoler, lavede forskellige praktisk steder. Evt. Mega træsløjd, Hav og Miljø... Væresteder med frivillig Fagfolk. A Som borgere skal vi acceptere hinanden som mennesker og gennem en kommune som bakker op om det frivillige arbejde der foregår alle steder og er med til at nedbryde fordomme og barriere og dermed styrke sammenhold. A Studerende på videregående uddannelser får ECTS-point for at lave projekter i frivillighed A vidensdeling mellem frivillige indenfor samme type arbejde. A - Gratis frivillig transport til alle generationer A En uddannelsesby hvor fagligheder bringes i spil i det nære. A gøre brug af eksisterende lokaler,så de kan bookes af borgere,foreninger og frivillige.idrætsforeninger osv. har gratis lokale leje. A yde for at nyde A Den frivillige kommune er også den venlige kommune... Det handler ikke kun om opgaver A En kommune der har knækket kurven for ensomhed. Hvor næstekærlighed igen er på mode. A frivillighedens dag A At folk taler om deres frivillige arbejde sammen med at de taler om vejret A Børnene får en bedre grunduddannelse, da de får en bedre uddannelse. De fag som er nedprioriteret i dag, kan få mere plads i skolen, de svageste kan løftes. Forældrene og børnene kan få en mere rolig eftermiddag/aften, da børnene har været til sport, billedkunst, sløjd, og har lavet lektier. A - ønske 1: kommunen stiller faciliteter til rådighed for bydels frivillighedsrådene eks. de lokale skoler. Ønske 2: en fælles hjemmeside for rådene sammen med kobling af de sociale midler dels for at kunne udveksle erfaringer rådene imellem dels for at byens borgere og interesserede i at flytte til får kendskab A hjælp os som borgere med at få overblik over de mange muligheder for at engagere os i det frivillige arbejde der allerede foregår i kommunen. A frivillige i midt byen A At der vil opstå mange flere ting at deltage i. At vi vil komme hinanden mere ved og at vi vil få et større netværk. A + Kampagne: har du været frivillig i dag? Overblik og indsigt i de mange forskellige muligheder i den frivillige verden. Opdrage til det naturlige i at yde frivilligt arbejde - og efterspørge ved behov A være katalysator for gode ideer og synliggøre det A alle hjælper alle, ingen er ensomme. A Gratis kollektiv transport til studerende A det lille hus på prærien A - udvise respekt for hinandens indsats og kompetencer - meningsskabende forståelse - A Frivillighed kan ikke stå alene, men skal spille sammen og tænkes sammen med iværksættere, uddannelser og erhvervslivet. A frivillighed skaber salen hold.:-) A Jeg ønsker at alle typer frivilligt arbejde bliver synliggjort og anerkendt, fx med ugens frivillige historie på kommunrns hjemmeside/facebookside. Årligt anerkendelse for frivillige for alle, ikke kun idrætsforeninger, men også frivillige på lektiecafe.

7 A En varm kommune der rummer frivillig hjælp til værdige trængende. En database hvor jeg kan tilbyde min hjælp.. A frivillighed er brobygger mellem de forskellige samfundsgrupper. A +Velvære. Samhørighed. Aldrig ensom. A medarbejderne i kommunen føler stolthed og glæde ved at hjælpe de frivillige med at yde en indsats A frivilligheden skal kunne bære sig selv. Frivilligheden fri for rovdrift :) A Mere trivsel. Mindre stress. Mere brug for mig. Jeg har mere brug for andre. Gøre det man gerne vil. Samskabelse A velkommen til Kolding med oplysninger om netværks muligheder hjemmesiden A definere frivilligt arbejde A en stærkere kobling mellem arbejdsliv og privat, den medmenneskelige tankegang skal være mere naturlig, der skal være en portal hvor frivillige mødes, gevinsterne kan være at afhjælpe ensomhed og vi bliver mere sammenhængende. Vi bliver mere lykkelige af det. Man kan.løfte udsatte grupper, social integration. A Bedre integration via fælledsskabsfølelse A frivilligheden er frivillig og ikke bestilt. Frivilligheden skaber glæde og fællesskab, som styrker selvværdet A større opbakning til frivillighed. Frivillighedskontor der guider, som er bemandet med frivillige revisorer, jurister mv. A Vi ønsker ikke, at frivillighed bliver på bekostning af offentlige eller private arbejdspladser. Nytilflyttere skal gøres opmærksom på de mange frivillige initiativer, som findes i det nærliggende område. Fx kunne der være en brochure fra Comm On. A Byen bliver mere sikker og rar at færdes i, man viser interesse og indsigt i andres liv, skaber tryghed og samhørighed. Eks. Bedre kontakt net til de ældre, som man hjælp til indkøb og andre daglige fornødenheder. Giver børn og unge bedre menneskelig forståelse. A nogle kæmpe frivilligfester Mere synlighed på de gode initiativer At flere deltager i de små ting også, ikke kun de store fine ting Frivillighed er ikke kun at udføre opgaver, også at deltage i arrangementer Mere socialt ansvar hos virksomheder Frivilligskat som kan betales i kr. eller med indsats A sætte mål for antal frivillige og forfølge målet A Større gennemførsel på EUD-uddannelserne. Flere får en uddannelse. A Opnå en højre anderkendelses for det brede frivillige arbejde. A netværksforaer for unge, ældre, tilflyttere osv. Inspireret af mødregruppekonceptet. A let overskueligt værktøj til at starte en forening A større fælledsskabsfølelse via frivillighed A frivillighed på skole skemaet, mentor ordning A frivillighed til at skabe renere/pænere by A bidrage med egne evner A - Ad hocgrupper med udgangspunkt i dem der er her i dag, kan mødes for at udarbejde et koncept, med ny brintteknologi i domer. Stresreduktion og innovation, inspiratorium, både fysisk og på nettet. Nedbrydning af siloer. Sparring til politikerne. A vi ønsker en kommune hvor det er plads til et godt liv for alle borger A flere muligheder til flere mennesker. Større sikkerhedsnet. Bedre til at tage os af "naboen". At bidrage på sit eget niveau.

8 A Mere trivsel. Mindre stress. Mere brug for mig. Jeg har mere brug for andre. Gøre det man gerne vil. Samskabelse A På arbejde motivere medarbejdere og kolleger til at yde en frivillig indsats. Prioritere den ind i arb livet med brug af en del af arb tiden. I fritiden prioritere frivillig arbejde mest muligt og om muligt bruge mere tid. A - arbejde for at styrke det frivillige arbejde for at man ikke nedbryder de små "samfund" d.v.s nedlægger for mange små skoler, gør det attraktivt for små butikker m.m A hvem gir frivilligt et glas vin A Problematisk scenarie, kan man leve af det? Abstrakt ord - kan det bygges ind i et af de andre scenarier? A markedsføre de frivillige A _ vi skal støtte den vidende design kommune. Støre samarbejde mellem arbejds livet og skolen. A Brug borgere til at forenkle systemer i kommunen A - indføre bydels frivillighedsråd som skal organisere og koordinere frivillig indsatser fra de forskellige foreninger, private mv A mere liv i midtbyen og generelt i hele kommunen inkl de små byer omkring. Totalpakker om både økonomi samt tilladelser, til iværksættere skal være lettere - kommunen skal gå forrest og være med til at løfte det hele. Blandt andet få de unge med da de ligger inde med noget energi som de skal have ud. A den største udfordring ligger i virksomheders opfattelse af arbejdstid A vi bør designe en frivillighedskultur der understøtter de to andre visioner A - vi skal gøre meget mere synligt, hvor mange frivillige, der er i kommunen i dag, og hvad de laver A De "spændene" opgaver skal også afgives til de frivillige. A et samlingssted for frivillige hvor der kan skabes kontakt A Vigtigt at frivilligheden er tidsafgrænset for at øge antallet af frivillige A + forældre tager sig af egne børn. Ungdomsklubber væresteder idrætsforeninger A vi vil bruge de studerende i fbm praktikophold til projekter. A Tilbyd alle lokalområder borgerbudgetter til forbedringer i lokalområdet A - ved at udbrede succes historier om resultatet af frivilligt arbejde, og hvad det har bidraget giveren - for derigennem at gøre det til en større trend at være frivillig. A Tal på din arbejdsplads om det frivillige arbejde du selv laver. Det giver andre lyst til det samme. A snærende regler brydes ned. A vi blære os med vores iværksættere, vi er stolte af dem A Start selv med at tilbyde din hjælp A Højere grad af frivillighed kræver fleksible arbejdspladser A - vi skal udbrede budskabet om Kolding som frivillig kommune hos alle børn og unge. Det skal være en del af deres DNA, og de skal vide, at det er et plus på cv'et at lave frivilligt arbejde A Kolding bør være en stor samling af mangfoldige interessefællesskaber.. Jeg vil også starte en!! Det er denne mangfoldighed der gør det attraktivt at flytte til byen.. Noget for mig A vi skal dele ideer bedre, og ikke opfinde dyb tallerken hele tiden... A Udvidelse af netværk og etablering af mentale stier

9 A beredskabsstation i Synergipark, prototyber robot, håndværkere skabe tryghed og sundhed Kolding som sundhedscenter og nytænkning A jeg er frivillig i forvejen men kun uden for arbejdstid. Men min frivillige indsats er samtidig fagligt relateret til mit job. Hvis jeg måtte bruge en mindre del af min arbejdstid på det frivillige ville jeg kunne yde mere frivilligt og samtidig inddrage det i mit job. A bruge institutioner som platform for ny mentalitet omkring frivillighed:økonomi skal ikke være en faktor.man kan sagtens få noget ud af at hjælpe andre,uden at det kan måles økonomisk. A vi vil skabe overblik hvilke frivillige muligheder der allerede eksisterer samt udbygning heraf. Blive ambassadører for disse muligheder. A tilbud om udd eller studiekreds for at opkvalificere min faglighed ;feks efter 2 års ansættelse..evt net baseret A projekt med kanalbåd og Fjordbåd, med frivillighed som den afgørende faktor. Stop ved Kolding Fjord Hotel, Løvodde, evt. Skærbæk, Rebæk og selfølgelig Lystbådehavne og midtbyen. Forskellige aktiviteter kan opstår ved de forskellige stop A Puljer af midler til friviligt arbejde. A frivilliged som kan løse andre problemer som kriminalitet og kedsomhed hos de unge A En heldagsskole for børn, hvor frivillighed spiller en større rolle. Det kan være til sport, håndværk, lektier, sprog. Kommunen understøtter og coacher de frivillige. A Lav det enkelt ellers gider folk ikke.friviligheden ødelægges af regler og bureaukrati A Skabe et fælles mødested eller en platform, hvor personer, organisationer og/eller off. institutioner kan tilbyde og efterspørge frivillighed via telefon, mail eller online. A min søn på 8 får et frivilligt job med 1 gang i ugen at handle for en ældre dame A synliggøre behov for frivilligt arbejde A gøre det synligt. Fortælle folk og indvie dem.. det handler om det gode sociale, og trivsel.. A - udvise påskønnelse for frivilligt arbejde og frivillig indsats. A Offentlige institutioner er mere fleksible i forbindelse med åbningstider til gavn for borgerne A bedre tilgængelighed og struktur i forhold til frivillighed. Mulighed for at trække på ressourcer. A Jeg vil arbejde for at den lokale borgerforening bliver en database for lokale frivillige kræfter. F. Eks at hjælpe med at holde byen pæn. A Frivilligheds pligt både for børn og voksne A Når vi bliver globale har vi brug for at være lokale sociale A uddanne medarbejdere der kan koordinere og igangsætte frivilligt arbejde A Jeg vil gå ind på frivilligbørsen på nettet og se hvad der eftersøges og hvad jeg yde. jeg vil fortælle andre at den eksisterer. A mange små enheder af fællesskaber, hvor der ikke er fokus på mere og større er bedre, men fokus på glæde og sammenhold. A nyt fag på skolen. Det frivillige menneske. A arbejdsmæssigt etablere flere studenterjobs A - markedsfør hvor og hvad A Frivillige mentorer som støtte til EUD elever. Holde eleverne på sporet

10 A dem i Kolding der ved noget om design, stiller sig til rådighed for iværksættere A i højere grad få samarbejde på tværs f.eks. Universitet og folkeskole A synliggøre successer med frivilligt arbejde A tage mere ejerskab på byen fx renholdning udsmykning. Organisering er vigtigt, så opgaver bliver delt op i overskuelige ting for den enkelte. Virksomheder skal bakke op ift fleksibel arbejdstid. Skabe netværk mellem frivillige, så der også er udbytte. Sociale medier kan bruges aktivt af kommunen. A Jeg køber lokalt producerede varer. A vbg A

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar

Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle Periode: N/A til N/A Jeg ønsker at blive souschefstilling, så jeg får mere ansvar generelt. nej ikke lige pt. Nej er godt tilfreds Nej

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog Idekatalog Udarbejdet på baggrund af høring til ny sundhedspolitik i oktober og november 2014 Sundhedspolitik 2015 1 Indhold og formål Idekataloget indeholder en sammenskrivning af de indkomne kommentarer,

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere