Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar til Den Frivillige Designkommune"

Transkript

1 Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man som borger hører til / bliver hørt lykkes projektet ikke A + lad os en gang imellem bruge en dag i praktik hos hinanden på tværs af de tre scenarier. Det nye sker hvor der er relation og mangfoldighed! A mange frivillige, mangler bedre forhold til Afc i Kolding, gør dog noget! A en design kommune er designet til alle borger store og små handicappede o.s.v A design - gør det af sig selv A frivillighed handler også om selvværd, om medansvar - men også om at involvere og inddrage flere og nye aktører feks int. org. og virksomheder A Nogen gange sidder man og tjekker byerne ud via youtube. Hvis vi skal reklamere for vores by, så skal der være nogle gode video som reklamere for byen. A vi vil skabe overblik hvilke frivillige muligheder der allerede eksisterer samt udbygning heraf. Blive ambassadører for disse muligheder. A flere muligheder til flere mennesker. Større sikkerhedsnet. Bedre til at tage os af "naboen". At bidrage på sit eget niveau. A Overblik over muligheder. Sætte penge af på budgettet til at formidle mulighederne. Ex. sætte flere penge af til lønnede kompetencer. Oplæring, information, ensartethed. Projektorienterede midler i stedet for udelukkende foreningsmidler så der kan sættes tidsbegrænsede projekter i søen. A Nogen gange sidder man og tjekker byerne ud via youtube. Hvis vi skal reklamere for vores by, så skal der være nogle gode video som reklamere for byen. A Frivilligt arbejde især for børn og unge er afgørende for udviklingen af samfundet. Aktive børn og unge er sunde og engagerede. A Frivillighed kan tiltrække udsatte segmenter til kommunen, som kan pejle udviklingen i en foruroligende retning. A det er nok rigtigt, at frivillighed ikke gør Kolding speciel, men det er sindsygt vigtigt for dem, der har brug for dem. Det handler om empati. A Frivillighed og socialt ansvar er en subkultur i de andre visioner. Det er ikke enten eller, men både og. Fremtidens forbruger køber med hjertet - så også derfor. Frivillighed kan dog næppe stå alene. A alle kommuner arbejder med frivillighed. Det er det nye kommunale sort. Vi kommer ikke uden om det - men brand- effekt... Nope A Holde fast i forskellen mellem frivillige og professionelle samtidig med at vi husker at hylde hinandens styrker. A Frivillighed er godt, men det gør ikke Kolding til noget specielt i DK... A frivillighed er at tiltrække folk via deres interesse/hobby ikke via socialt ansvar... Støt mangfoldigheden! a drop dysten om tillægsord - designkommunen er en stærk identitet og kan ikke tages af andre hvis vi nu kalder os den vidende designkommune så kan andre kalde sig den frivillige designkommune - hvor markant er det? A byen og det nye campus skal hænge sammen. jeg går ude af byen når jeg går hen til det nye universitet A man skal ikke kun fokusere på frivillige hænder men også frivillige hoveder. A At slå på frivilligheden vil være unikt i forhold til andre kommuner. A involver borgerne endnu mere ligesom med dette super gode arrangement. Lav

2 f.eks elektroniske folkeafstemninger for borgerne i Kolding som den første by i DK - vil skabe ekstra engagement - kan bruges i fht alle scenarierne A Kolding - det sker af os selv A frivillighed: fri, villig og hed A Synliggørelse af frivillighedsportalen CommOnKolding.dk fx overfor nytilflyttere. A flere væresteder mangler frivillige. Hvad kan man gøre for at tiltrække nye? A hvad med arbejdsforsikring til de frivillige? A gør fjorden og stranden attraktiv og tilgængelig for alle A byrådet skal tage beslutninger A er det realistisk med så meget frivilligt arbejde A Tilføjelse til Den kattevenlige design kommune: Frivillige fiskere der fanger fisk til alle katte. Der skal også være nogen der nusser dem når kattene har lyst til det. A Den kattevenlige designkommune - Kattebakker på hvert gadehjørne og kradsebræt en halv meter op af alle bygninger i city A afsæt ressourcer til af udvikle gode koncepter, tilbyde uddannelse af de frivillige og hyppig og kompetent supervision A Lad frivilligheden være flagskib og vision da det er her Kolding kan tage et kvantespring af format og med få og små økonomiske midler give borgernes livskvalitet et løft der kan mærkes og som på sigt vil mindske omkostningstunge ting som kriminalitet og sygdom og få de to andre scenarier med som fryns fordi glade mennesker der trives og samarbejder i gensidig respekt og tillid bliver meget kreative og nysgerrige. Kolding har allerede det nødvendige materiale (ildsjæle i massevis fordelt i hele kommunen) og infrastrukturen er på plads. Der mangler bare grønt lys (visionen) lederskab og godt med benzin A Frivillighed og socialt ansvar er en subkultur i de andre visioner. Det er ikke enten eller, men både og. Fremtidens forbruger køber med hjertet - så også derfor. Frivillighed kan dog næppe stå alene. A Få så også bygget den etagevej, fra IBC til Fynsvej A ønsker kortere vej fra idé af frivillige til udførelse - mindre bureaukrati A det bliver lettere at være frivillig i sit lokalområde og der findes en børs hvor børn skal kunne gå til frivillighed og f.eks. hente mælk for en ældre A kolding skal synliggøres bedre, tænk stort så nye spænnende bygningsværker bliver synlige ved veje, motorvejen gør ikke kolding synlig. Tænke bedre med tilgang til store bygninger så vejnet og p bliver bedre A Der skal være en økonomisk fordel for de lokale virksomheder, ved at støtte frivilligt arbejde. A Jeg synes det skal hedde Den Driftige... A En pulje at søge til frivillige projekter A Mere synergi mellem kulturinstitutioner ved een direktør A den frivillige designkommune skal være en økonomisk investering ikke en "sparemodel" A Skabe indgange for de frivillige til kommunen. Kommunen skal være åben og se muligeder i de frivillige, skal understøtte de frivillige og være entreprenant. Se sig selv rammeskabende og facilitator. Kommunen skal skabe råderum, eksempelvis ved at bokse til lovgivning og faggrænser. A uddanne kommunens medarbejdere til at samarbejde med frivillige A - råd 1: prioritet A B og C lige højt fordi de har indflydelse på hinanden. Råd 2:

3 støt udvikling af bydels frivillighedsrådene eks. med en ansat projektskoordinator og støt foreninger ved indførelse af campus tanken ift foreningerne A Et toptunet iværksætter korps der kan hjælpe de gode idéer ud i livet. A - byrådet skal være klar til at gribe bolden fra de frivillige. Når arrangementer eller events skal stables på benene skal det være nemt og smidigt at finde vej gennem kommunen til tilladelser og andre nødvendige foranstaltninger. Frivillige kan ikke hyre rådgivere der kan guide dem... A skabe en portal, hvor frivillige foreninger og nye tilflyttere kan finde hinanden. A Designtænkning som sætter borgeren i centrum. Kommunen skal arbejde med designprocesser og brugerdreven innovation. Arbejdsprocesser centreret omkring borgeren og ikke faggrænser. A giv plads til udførelse af frivillighed - færre regler A et frivillighedenshus, hvor frivillige kan låne lokaler A Beløn frivillig arbejde A samle alle ideerne og gøre dem tilgængelige for alle byens borgere A Regelfrihed A mad til de frivillige der er mødt op i aften :-) A styrke koblingen mellem erhvervsliv og friviligt arbejde A frivilligt mad vi er sultne A frivilligheden er en dyrebar ressource, den skal næres og den skal behandles med respekt. I så fald vil denne også blomstre og bidrage til kommunens vel. A Regelfrihed A have forum/hjemmeside kun for de frivillige;fortælle den gode historie,booke gratis lokaler,samtidig med at andre borgere både her kan se hvad der er af tilbud som man både kan melde sig til og også kan bede om hjælp ved. A Gøde den fagpolitiske jord for frivilligt arbejde så det ikke skydes ned i skrækken for at tage arbejdet fra nogen A I skal lige købe bådene!!!! A De professionelle tager over når de frivillige ber om det. A Der skal være mindre bureaukrati omkring frivillighed fx med hensyn til hygiejnebevis ifm. bagning eller madlavning i en off. institution. Politikerne skal turde tage "chancen" og stole på de frivillige. A lav en pulje penge til "hurtige" ideer, så nye initiativer til gavn for det frivillige arbejde ikke drukner og dør i lange sagsbehandlinger og bureakrati. A frivillige taxaer. Uden taxa meter A Politikerne skal turde træffe langsigtede beslutninger på frivillighedsområdet og stå ved deres beslutninger. A indføre anarki som styreform A Hele foreningslivet skal ændres, således at det ligges under dagskolen / heldagsskolen. Undervisningen flyttes i vis omfang væk fra skolens område. Til Idrætshallerne, Svømmehallen og nyt opstår, såsom mega Sløjdarena...:-) Hav og Miljø a'la Kerteminde Og hvad der ellers er af gode ideer. A Overblik over muligheder. Sætte penge af på budgettet til at formidle mulighederne. Ex. sætte flere penge af til lønnede kompetencer. Oplæring, information, ensartethed. Projektorienterede midler i stedet for udelukkende foreningsmidler så der kan sættes tidsbegrænsede projekter i søen. A RÅDGIVNINGS CENTER, til alt frivillig arbejde, revisor hjælp, indkøb,

4 bedsteforældr ordning, undervisning A Regelforenkling A gå foran så kommunalt ansatte har gode muligheder for frivillighed A Find best practise fra andre kommuner, f.eks. netværk fra horsens, i job fra ikastbrande osv. A Mere fokus på bredden frem for eliten A Værdsætter og anerkender det frivillige A samle alle ideerne og gøre dem tilgængelige for alle byens borgere A skabe anerkendelse af frivillighed A Støtte op om de nye frivillige projekter og om muligt afsætte de nødvendige resourcer. Huske at ikke alt kan udføres ved frivillighed men at det vil gøre at der kan udføres noget ekstra. A fx en app hvor der kan søges og man kan give sig til kende som frivillig A At alle politikere går foran som det gode eksempel og sætter frivillighed tydeligt på valgkampagnen A - holde dampen oppe, og bevare den gode synergi, arbejde med fremtidsforskning A frivillighedskulturen skal udbredes blandt børn og unge det skal være naturligt både at yde og nyde - det frivillige arbejde skal anerkendes og værdsættes af politikkerne A Der skal kigges på hvilke barrierer der er i vores system for at frivillighed kan gro. Nogen har behov for mere støtte end andre. Brug ideerne fra sportsverdenen til social integration. Politikkerne skal gøre en fest ud af frivillighed. De skal inspirere og motivere. Brug nudging med frivillighed. Skriv om alle succeshistorierne i avisen om frivillighed. A omvendt operation dagsværk, hvor virksomheder giver frivilligt arbejde som sponsorat A - vi skal ikke bare være kendt i Danmark. Det skal være så unikt, at vi bliver verdenskendt for det A det er en samfundstendens mere end en vision. A scenariet vil ikke tiltrække driftige mennesker. A Ambulance tjeneste for nye frivillige. A Byrådet skal gentage dette visionsseminar udelukkende for dem, der yder frivilligt arbejde både i foreninger og løst. A årlig konference for frivilligt arbejde arrangeret af en ny forvaltning for frivilligt arbejde A designe en model for frivillige hvor der kan søges efter frivillige A byrådet skal gå foran og deltage fx i div landsindsamlinger. A - man skal overveje meget hvilken type personer man tiltrækker. Om det er mennesker der ønsker at bidrage, eller det er personer som ønsker hjælp vedvarende. A Børn kan gennem mere frivillighed lærer at deltage og bliver mere ansvarlige. Foreksempel i skolerne hvor de kan hjælpe med, oprydning, skrald indsamling, madlavning, rengøring osv A lyt til de frivillige og støt dem helhjertet - og ja det koster penge, men det betaler sig hvis man vil være den frivillige designkommune. A gentag dette visionsforum, opfølgning på forrige forum A Det ville måske kunne spare revision af foreningerne for at modtage kommunalt

5 tilskud. A byrådet skal sørge for at samle og markedsføre successhistorier fra frivilligr. A scenariet kan ikke stå alene. Skaber ikke fremtiden! A Forskelligheden skal bevares. A - lytte og respektere de frivilliges forslag A præmiere de frivillige. Rette rampelyset mod det frivillige arbejde. A give indflydelse til de frivillige A - Passe på at frivillighed ikke kun er en økonomisk nødvendighed. Det skal have andre motiver A hjælpe med at brande frivillighed så det appellerer til alle aldersgrupper - det skal ikke være så menighedsagtigt... A Byrådet skal prette et frivillighedskontor der skaber kontakt mellen behov og ydere. A fjerne nogle af de administrative pligter i fx en forening A politikerne skal skabe de bedst mulige rammer for frivilligt arbejde. Støtte til frivillige initiativer. Klæde frivillige på. A uddanne frivillige. Tilbyde frivillig-mba, noget med prestige i A holde oplæg på udanelser muligheder om der hjælper ved frivilligt arbejde. A frivillighedskulturen skal udbredes blandt børn og unge det skal være naturligt både at ude og nyde A åbne op for de steder hvor der er behov for frivillig hjælp - tilgængelighed vigtig A Økonomi og medlemsadministration for frivillige foreninger af kommunen A Skab gode rammer og lad de frivillige passe sig selv. A - at flere vil forstå udbyttet ved frivilligt arbejde. Både for giver og modtager. A hjælp de frivillige med at organisere sig og finde hinanden. Evt via digital platform A hjælpe med organisering, opfordre tilflyttere til at være med A en vidensbank hvor erfaringer kan deles A service hvor man gratis kan lave sin profil - som familie, som ung, ældre, osv. Community med tags. A bedre livskvalitet til alle borgere A Det skal være nemmere at gå til, og der skal være mindre admindstrativt arbejde.. Og så skal det gøres mere tydeligt hvilke frivilige organisationer der er. A Revurdere valget - lave en omstemming:-) A Frivilligheden skal ikke tage beskæftigelse fra virksomhederne. Støt gode projekter økonomisk så det bliver til noget! A at flere benytter de muligheder som frivillige hænder skaber. Det anerkender de frivillige indsats og skaber efterspørgsel på mere frivillighed A - Opdragelse til frivillighed allerede fra folkeskolen. Projekter der hvor man er på tværs af generationerne der hver du større fællesskab og en ansvarlighed. A koordinere erfaringer på tværs af frivilligt arbejde A - At frivilligheden bliver en måde man kan vise hinanden andre sider ved livet på. A en årlig frivillighedsdag eller uge, hvor alle frivillige er med, også uregistrerede udenfor foreninger A anerkendelse af periodevis frivillige A Visionen er... at samle Fjorden. Den er jo en stor del af at være Kolding. Turister og borger som brugere. De forskellige stop, skal aktivt deltage.hvis man sammen

6 med iden om Dagskoler, lavede forskellige praktisk steder. Evt. Mega træsløjd, Hav og Miljø... Væresteder med frivillig Fagfolk. A Som borgere skal vi acceptere hinanden som mennesker og gennem en kommune som bakker op om det frivillige arbejde der foregår alle steder og er med til at nedbryde fordomme og barriere og dermed styrke sammenhold. A Studerende på videregående uddannelser får ECTS-point for at lave projekter i frivillighed A vidensdeling mellem frivillige indenfor samme type arbejde. A - Gratis frivillig transport til alle generationer A En uddannelsesby hvor fagligheder bringes i spil i det nære. A gøre brug af eksisterende lokaler,så de kan bookes af borgere,foreninger og frivillige.idrætsforeninger osv. har gratis lokale leje. A yde for at nyde A Den frivillige kommune er også den venlige kommune... Det handler ikke kun om opgaver A En kommune der har knækket kurven for ensomhed. Hvor næstekærlighed igen er på mode. A frivillighedens dag A At folk taler om deres frivillige arbejde sammen med at de taler om vejret A Børnene får en bedre grunduddannelse, da de får en bedre uddannelse. De fag som er nedprioriteret i dag, kan få mere plads i skolen, de svageste kan løftes. Forældrene og børnene kan få en mere rolig eftermiddag/aften, da børnene har været til sport, billedkunst, sløjd, og har lavet lektier. A - ønske 1: kommunen stiller faciliteter til rådighed for bydels frivillighedsrådene eks. de lokale skoler. Ønske 2: en fælles hjemmeside for rådene sammen med kobling af de sociale midler dels for at kunne udveksle erfaringer rådene imellem dels for at byens borgere og interesserede i at flytte til får kendskab A hjælp os som borgere med at få overblik over de mange muligheder for at engagere os i det frivillige arbejde der allerede foregår i kommunen. A frivillige i midt byen A At der vil opstå mange flere ting at deltage i. At vi vil komme hinanden mere ved og at vi vil få et større netværk. A + Kampagne: har du været frivillig i dag? Overblik og indsigt i de mange forskellige muligheder i den frivillige verden. Opdrage til det naturlige i at yde frivilligt arbejde - og efterspørge ved behov A være katalysator for gode ideer og synliggøre det A alle hjælper alle, ingen er ensomme. A Gratis kollektiv transport til studerende A det lille hus på prærien A - udvise respekt for hinandens indsats og kompetencer - meningsskabende forståelse - A Frivillighed kan ikke stå alene, men skal spille sammen og tænkes sammen med iværksættere, uddannelser og erhvervslivet. A frivillighed skaber salen hold.:-) A Jeg ønsker at alle typer frivilligt arbejde bliver synliggjort og anerkendt, fx med ugens frivillige historie på kommunrns hjemmeside/facebookside. Årligt anerkendelse for frivillige for alle, ikke kun idrætsforeninger, men også frivillige på lektiecafe.

7 A En varm kommune der rummer frivillig hjælp til værdige trængende. En database hvor jeg kan tilbyde min hjælp.. A frivillighed er brobygger mellem de forskellige samfundsgrupper. A +Velvære. Samhørighed. Aldrig ensom. A medarbejderne i kommunen føler stolthed og glæde ved at hjælpe de frivillige med at yde en indsats A frivilligheden skal kunne bære sig selv. Frivilligheden fri for rovdrift :) A Mere trivsel. Mindre stress. Mere brug for mig. Jeg har mere brug for andre. Gøre det man gerne vil. Samskabelse A velkommen til Kolding med oplysninger om netværks muligheder hjemmesiden A definere frivilligt arbejde A en stærkere kobling mellem arbejdsliv og privat, den medmenneskelige tankegang skal være mere naturlig, der skal være en portal hvor frivillige mødes, gevinsterne kan være at afhjælpe ensomhed og vi bliver mere sammenhængende. Vi bliver mere lykkelige af det. Man kan.løfte udsatte grupper, social integration. A Bedre integration via fælledsskabsfølelse A frivilligheden er frivillig og ikke bestilt. Frivilligheden skaber glæde og fællesskab, som styrker selvværdet A større opbakning til frivillighed. Frivillighedskontor der guider, som er bemandet med frivillige revisorer, jurister mv. A Vi ønsker ikke, at frivillighed bliver på bekostning af offentlige eller private arbejdspladser. Nytilflyttere skal gøres opmærksom på de mange frivillige initiativer, som findes i det nærliggende område. Fx kunne der være en brochure fra Comm On. A Byen bliver mere sikker og rar at færdes i, man viser interesse og indsigt i andres liv, skaber tryghed og samhørighed. Eks. Bedre kontakt net til de ældre, som man hjælp til indkøb og andre daglige fornødenheder. Giver børn og unge bedre menneskelig forståelse. A nogle kæmpe frivilligfester Mere synlighed på de gode initiativer At flere deltager i de små ting også, ikke kun de store fine ting Frivillighed er ikke kun at udføre opgaver, også at deltage i arrangementer Mere socialt ansvar hos virksomheder Frivilligskat som kan betales i kr. eller med indsats A sætte mål for antal frivillige og forfølge målet A Større gennemførsel på EUD-uddannelserne. Flere får en uddannelse. A Opnå en højre anderkendelses for det brede frivillige arbejde. A netværksforaer for unge, ældre, tilflyttere osv. Inspireret af mødregruppekonceptet. A let overskueligt værktøj til at starte en forening A større fælledsskabsfølelse via frivillighed A frivillighed på skole skemaet, mentor ordning A frivillighed til at skabe renere/pænere by A bidrage med egne evner A - Ad hocgrupper med udgangspunkt i dem der er her i dag, kan mødes for at udarbejde et koncept, med ny brintteknologi i domer. Stresreduktion og innovation, inspiratorium, både fysisk og på nettet. Nedbrydning af siloer. Sparring til politikerne. A vi ønsker en kommune hvor det er plads til et godt liv for alle borger A flere muligheder til flere mennesker. Større sikkerhedsnet. Bedre til at tage os af "naboen". At bidrage på sit eget niveau.

8 A Mere trivsel. Mindre stress. Mere brug for mig. Jeg har mere brug for andre. Gøre det man gerne vil. Samskabelse A På arbejde motivere medarbejdere og kolleger til at yde en frivillig indsats. Prioritere den ind i arb livet med brug af en del af arb tiden. I fritiden prioritere frivillig arbejde mest muligt og om muligt bruge mere tid. A - arbejde for at styrke det frivillige arbejde for at man ikke nedbryder de små "samfund" d.v.s nedlægger for mange små skoler, gør det attraktivt for små butikker m.m A hvem gir frivilligt et glas vin A Problematisk scenarie, kan man leve af det? Abstrakt ord - kan det bygges ind i et af de andre scenarier? A markedsføre de frivillige A _ vi skal støtte den vidende design kommune. Støre samarbejde mellem arbejds livet og skolen. A Brug borgere til at forenkle systemer i kommunen A - indføre bydels frivillighedsråd som skal organisere og koordinere frivillig indsatser fra de forskellige foreninger, private mv A mere liv i midtbyen og generelt i hele kommunen inkl de små byer omkring. Totalpakker om både økonomi samt tilladelser, til iværksættere skal være lettere - kommunen skal gå forrest og være med til at løfte det hele. Blandt andet få de unge med da de ligger inde med noget energi som de skal have ud. A den største udfordring ligger i virksomheders opfattelse af arbejdstid A vi bør designe en frivillighedskultur der understøtter de to andre visioner A - vi skal gøre meget mere synligt, hvor mange frivillige, der er i kommunen i dag, og hvad de laver A De "spændene" opgaver skal også afgives til de frivillige. A et samlingssted for frivillige hvor der kan skabes kontakt A Vigtigt at frivilligheden er tidsafgrænset for at øge antallet af frivillige A + forældre tager sig af egne børn. Ungdomsklubber væresteder idrætsforeninger A vi vil bruge de studerende i fbm praktikophold til projekter. A Tilbyd alle lokalområder borgerbudgetter til forbedringer i lokalområdet A - ved at udbrede succes historier om resultatet af frivilligt arbejde, og hvad det har bidraget giveren - for derigennem at gøre det til en større trend at være frivillig. A Tal på din arbejdsplads om det frivillige arbejde du selv laver. Det giver andre lyst til det samme. A snærende regler brydes ned. A vi blære os med vores iværksættere, vi er stolte af dem A Start selv med at tilbyde din hjælp A Højere grad af frivillighed kræver fleksible arbejdspladser A - vi skal udbrede budskabet om Kolding som frivillig kommune hos alle børn og unge. Det skal være en del af deres DNA, og de skal vide, at det er et plus på cv'et at lave frivilligt arbejde A Kolding bør være en stor samling af mangfoldige interessefællesskaber.. Jeg vil også starte en!! Det er denne mangfoldighed der gør det attraktivt at flytte til byen.. Noget for mig A vi skal dele ideer bedre, og ikke opfinde dyb tallerken hele tiden... A Udvidelse af netværk og etablering af mentale stier

9 A beredskabsstation i Synergipark, prototyber robot, håndværkere skabe tryghed og sundhed Kolding som sundhedscenter og nytænkning A jeg er frivillig i forvejen men kun uden for arbejdstid. Men min frivillige indsats er samtidig fagligt relateret til mit job. Hvis jeg måtte bruge en mindre del af min arbejdstid på det frivillige ville jeg kunne yde mere frivilligt og samtidig inddrage det i mit job. A bruge institutioner som platform for ny mentalitet omkring frivillighed:økonomi skal ikke være en faktor.man kan sagtens få noget ud af at hjælpe andre,uden at det kan måles økonomisk. A vi vil skabe overblik hvilke frivillige muligheder der allerede eksisterer samt udbygning heraf. Blive ambassadører for disse muligheder. A tilbud om udd eller studiekreds for at opkvalificere min faglighed ;feks efter 2 års ansættelse..evt net baseret A projekt med kanalbåd og Fjordbåd, med frivillighed som den afgørende faktor. Stop ved Kolding Fjord Hotel, Løvodde, evt. Skærbæk, Rebæk og selfølgelig Lystbådehavne og midtbyen. Forskellige aktiviteter kan opstår ved de forskellige stop A Puljer af midler til friviligt arbejde. A frivilliged som kan løse andre problemer som kriminalitet og kedsomhed hos de unge A En heldagsskole for børn, hvor frivillighed spiller en større rolle. Det kan være til sport, håndværk, lektier, sprog. Kommunen understøtter og coacher de frivillige. A Lav det enkelt ellers gider folk ikke.friviligheden ødelægges af regler og bureaukrati A Skabe et fælles mødested eller en platform, hvor personer, organisationer og/eller off. institutioner kan tilbyde og efterspørge frivillighed via telefon, mail eller online. A min søn på 8 får et frivilligt job med 1 gang i ugen at handle for en ældre dame A synliggøre behov for frivilligt arbejde A gøre det synligt. Fortælle folk og indvie dem.. det handler om det gode sociale, og trivsel.. A - udvise påskønnelse for frivilligt arbejde og frivillig indsats. A Offentlige institutioner er mere fleksible i forbindelse med åbningstider til gavn for borgerne A bedre tilgængelighed og struktur i forhold til frivillighed. Mulighed for at trække på ressourcer. A Jeg vil arbejde for at den lokale borgerforening bliver en database for lokale frivillige kræfter. F. Eks at hjælpe med at holde byen pæn. A Frivilligheds pligt både for børn og voksne A Når vi bliver globale har vi brug for at være lokale sociale A uddanne medarbejdere der kan koordinere og igangsætte frivilligt arbejde A Jeg vil gå ind på frivilligbørsen på nettet og se hvad der eftersøges og hvad jeg yde. jeg vil fortælle andre at den eksisterer. A mange små enheder af fællesskaber, hvor der ikke er fokus på mere og større er bedre, men fokus på glæde og sammenhold. A nyt fag på skolen. Det frivillige menneske. A arbejdsmæssigt etablere flere studenterjobs A - markedsfør hvor og hvad A Frivillige mentorer som støtte til EUD elever. Holde eleverne på sporet

10 A dem i Kolding der ved noget om design, stiller sig til rådighed for iværksættere A i højere grad få samarbejde på tværs f.eks. Universitet og folkeskole A synliggøre successer med frivilligt arbejde A tage mere ejerskab på byen fx renholdning udsmykning. Organisering er vigtigt, så opgaver bliver delt op i overskuelige ting for den enkelte. Virksomheder skal bakke op ift fleksibel arbejdstid. Skabe netværk mellem frivillige, så der også er udbytte. Sociale medier kan bruges aktivt af kommunen. A Jeg køber lokalt producerede varer. A vbg A

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Velkommen som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo kan du og din virksomhed blive en naturlig del af en fælles vision, som har fokus på en bæredygtig fremtid, bevarelse af

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Kommentar til Driftige Designkommune

Kommentar til Driftige Designkommune Kommentar til Driftige Designkommune B For at skabe vækst skal vi have en fysisk planlægning med bredere rammer, højere til loftet og en længere tidshorisont. B Den dejlige designkommune B Lad være med

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere