Ventilation in balance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML ; AMP ; CV ; DV 1000

2 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning sikrer Dem en korrekt drift af dette produkt. Fremstilleren forbeholder sig ret til ændringer uden videre varsel. Alle opførte værdier er nominelle værdier og påvirkes af lokale betingelser. Ved brug af ventilationsanlægget i rum med rumluftafhængige ildsteder skal alle gældene bestemmelser overholdes. Overtrædelse af anvisninger angivet med faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller materiel skade. Ventilationsanlægget må ikke bruges i rum med abrasive (slibende) partikler eller brændbar gas eller ætsende gas i luften, i vådrum eller i eksplosionsbeskyttede rum. Denne vejledning er til det leverede Airmaster anlæg inklusiv alt udstyr og skal videregives til og gemmes af anlæggets ejer. Ventilationsanlægget må ikke bruges uden de i denne vejledning nævnte filtre. Alle nødvendige data og vejledninger til en netværksintegration kan downloades på internetsiden Fremstilleren fralægger sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af anvendelse i modstrid med denne vejlednings instruktioner. ADVARSLER Servicelåger må ikke åbnes uden at strømmen til anlægget er afbrudt og sikret mod ibrugtagelse. Anlægget må ikke startes, før alle servicelåger og riste på kanaltilslutninger er monteret. Monteringssted og serienumrene (S/N): Type: Leveringsdato: Monteringssted: S/N Ventilationsanlæg: S/N Kølemodul:

3 Indhold 1. Airlinq Funktionsprincip Airlinq Viva (hvidt betjeningspanel) Betjeningselementer Betjening Automatisk betjeningslås Børnesikring Start, standby og sluk Luftmængde - Manuel indstilling Ferie mode - Aktivering Advarsler og alarmer Airlinq Orbit (sort betjeningspanel) Betjeningselementer Betjening Automatisk betjeningslås Luftmængde - Manuel indstilling Automatisk drift Betjeningsmenu Start og Standby Sluk Ferie mode - Aktivering Status Indstillinger...16 Timers...16 Dato og Tid...18 Standardluftmængde (Default Flow)...18 Standardindblæsningstemperatur (Default Temp)...18 Høj Rumtemperatur...18 Nulstil Service...18 DataLog...18 Opstartsguide Lås Skærmen CO 2 status Airlinq BMS Vælge en gruppe/et anlæg Start, Standby og Sluk Advarsler og alarmer

4 5. Styringsfunktioner Tidsstyret ventilation Natkøling Ferie mode Start og stop vha. eksterne kontakter Start og stop vha. en PIR sensor Styring vha. en CO 2 sensor Boost Styring vha. et analogt CTS system Kølemodulets drift Interne styringsfunktioner Lav Temperatur ( Lav Temp ) Forvarme ( Preheat ) Virtuel Forvarme ( Virtual Preheat ) Høj Temperatur ( Høj Temp ) Service og vedligeholdelse Udvendig rengøring Indvendig rengøring Rengøring af kondenssystemet Filterskift Nulstil service Filterskift kølemoduler Filterskift CV , DV 1000, AML og AMP Filterskift AMP 900 og Filteroversigt Indstilling af indblæsningsåbning Kølemodul - Sikkerhedshenvisninger Reparationer og forbedringer Fejlbeskrivelse EF-Overensstemmelseserklæring...35 Forkortelser Quick Guide Airlinq Viva...37 Quick Guide Airlinq Orbit Notater

5 1. Airlinq Airmaster fokuserer ikke kun på selve ventilationsanlægget, men også på styringssoftwaren og betjeningen. Airlinq er Airmasters unikke ventilationsstyring, som giver både slutbrugeren og teknikeren et imponerende overblik og fuld kontrol over indeklimaet, samt nem adgang til mange funktioner, der sikrer korrekt drift af Airmasters ventilationsanlæg. Airlinq styringen består af et selvforklarende intuitivt betjeningspanel, Airlinq Viva (hvid) eller Airlinq Orbit (sort) og en i anlægget placeret styreboks (AQC L eller AQC P), som er designet til at kontrollere alle funktioner og alt udstyr i det leverede ventilationsanlæg. Betjeningen af styringen vha. betjeningspanelet Airlinq Viva beskrives fra side 5 til 10 og vha. Airlinq Orbit fra side 11 til 22. Systemet kan tilsluttes en pc med Airmasters programmer Airlinq User Tool til en komfortabel betjening vha. en pc eller Airlinq Service Tool til programmering og vedligeholdelse af styringen. Airlinqs hovedfunktioner er Styring af luftmængde og indblæsningstemperatur. Manuel styring. Tidsstyret drift vha. ugeskema. Fri natkøling til reducering af rummets temperatur i løbet af natten. Programmeret drift vha. sensorer (fx bevægelses sensor (PIR) og kuldioxid (CO 2 ) sensor), analogt Central Tilstandskontrol og Styringssystemer (CTS) og digitalt Bygnings Management System (BMS). Defrostfunktion samt styring af for- og eftervarmeflade til anlæggets drift ved lave udetemperaturer. Styring af kølemodulets drift ved høj ude- eller rumtemperatur. Overvågning af anlæggets temperaturer, komponenter og luftmængde. Alarmfunktioner ved vedligeholdesesbehov eller fejl. Styring af op til 20 individuelle ventilationsanlæg vha. et enkelt betjeningspanel i et Airlinq BMS system med tilsluttede sensorer efter behov. Kontinuerlig og tidsbegrænset datalog, som kan overføres til en pc. Tilslutning til en pc til betjeningspanelet Airlinq Viva og Airlinq Orbit eller til styreboksen AQC P. 2. Funktionsprincip Nedenstående principskitse viser den grundlæggende funktion af et Airmaster ventilationsanlæg Fraluft (udsugning fra rummet). 2. Fraluftsfilter M Bypass: Tilluftsside 7 Bypass: Fraluftsside 3. Modstrømsvarmeveksler(e); varmevekslere overfører effektivt varmeenergien fra fraluften til tilluften. 4. Fraluftsventilator. 5. Motoriseret afkastspjæld; lukker fraluftssiden, når anlægget er stoppet. 6. Afkastluft. 7. Udeluft. 8. Kølemodul (option, ikke tilgængelig ved alle modeller); kølemodulet reducerer udelufttemperaturen før luften tilføres ventilationsanlægget. 9. Forvarmeflade (option); forvarmefladen understøtter defrostfunktionen. 10. Tilluftsfilter M5 (option: F7). 11. Tilluftsventilator. 12. Motoriseret lukkespjæld; lukker tilluftssiden, når anlægget er stoppet. 13. Eftervarmeflade (option); eftervarmefladen udligner det lille temperaturtab i varmeveksleren (pos. 3). 14. Indblæsning (tilførsel af opvarmet udeluft). 15. Modulerende bypass (option); bypassspjældet bruges til at regulere indblæsningstemperaturen. Lufttemperaturen overvåges i anlægget både før og efter varmeveksleren i både fralufts- og tilluftskanalerne. I kølemodulet overvåges udetemperaturen samt temperaturene på kølekredsløbet. 5

6 3. Airlinq Viva (hvidt betjeningspanel) 3.1. Betjeningselementer Betjening Automatisk betjeningslås Betjeningspanelet er udstyret med en automatisk betjeningslås for at forhindre en uønsket luftmængdeindstilling ved fx rengøring. Låsen aktiveres automatisk efter 30 sekunder uden betjening. Deaktivér automatisk betjeningslås: 4 auto 1 Tryk i 1 sekund på den aktuelle luftmængde auto 1. Luftmængdeindstilling (blåt lys) vha. et berøringsfølsomt betjeningsområde, se side Funktionsknap (manuel start, manuel stop, manuel midlertidig stop), se side USB mini-b port. For at indstille eller programmere ventilationsanlægget tilsluttes en pc med programmet Airlinq User Tool eller Airlinq Service Tool. Download Airlinq User Tool og Airlinq Service Tool på: 4. Symbol auto for automatisk drift (blå), se side Ferie mode knap, se side Symbol for ferie mode (blå), se side Symbol for advarsler (gul) og alarmer (rød), se side Tekst min for minimal luftmængde. 9. Ventilatorsymbol. 10. Tekst max for maksimal luftmængde. >> Den automatiske betjeningslås deaktiveres når luftmængdevisningen markeres op til den aktuelle indstilling med blå streger Børnesikring Børnesikringen forhindrer al betjening. Betjening af funktioner med aktiv børnesikring udløser 2 blink af alle blå streger til luftmængdevisningen (Pos. 1 under Betjeningselementer på side 6). Aktivér/deaktivér børnesikring: Tryk samtidig på Funktionsknappen og Ferie mode -knappen i 4 sekunder (Pos. 2. og 5. under Betjeningselementer på side 6). >> Alle blå streger af luftmængdevisning blinker 2 gange. >> Ved betjening med aktiv børnesikring blinker alle blå streger af luftmængdevisning 2 gange. 6

7 Start, standby og sluk Airmasters ventilationsanlæg kan startes og stoppes automatisk eller vha. funktionsknappen (pos. 2. under Betjeningselementer på side 6). Automatisk drift. Automatisk drift startes vha. et ugeskema, natkøling, sensorer, eksterne kontakter eller et analogt CTS system. På betjeningspanelet vises den aktuelle luftmængde og teksten auto med blåt lys oven over ventilatorsymbolet. (Se 1. billede nedenunder.) Læs også afsnittet Styringsfunktioner på side 23. Luftmængden kan manuelt over- eller understyres. Automatisk drift deaktiveres og tekst auto slukkes derved Start eller genstart automatisk drift. Tryk på funktionsknappen. >> Anlægget starter iht. programmering, hvis et startsignal er aktivt. Styringen genaktiverer automatisk drift efter manuel overstyring. Den aktuelle luftmængde vises med en blå streg. Teksten auto vises med blåt lys. auto Start drift manuelt. Dobbelttryk på funktionsknappen. >> Anlægget starter med standardluftmængde og standardindblæsningstemperatur (se side 18). Tekst auto vises med blåt lys. Efter 4 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift Standby: Tryk på funktionsknappen når anlægget er i drift. >> Anlægget stopper i 1 time (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) og starter derefter ved næste startsignal. Ellers kan anlægget startes før tiden er gået vha. funktionsknappen. Luftmængdeindikatoren blinker langsomt ud for minimum Sluk anlægget: Tryk funktionsknappen i mindst 2 sekunder for at slukke anlægget. >> Anlægget skal derefter startes vha. funktionsknappen. Alt lys på betjeningspanelet er slukket. 7

8 Luftmængde - Manuel indstilling auto auto _ Tryk på den aktuelle luftmængde. Den automatiske betjeningslås deaktiveres når luftmængdevisningen markeres op til den aktuelle indstilling med blå streger. + Træk derefter med fingeren på indstillingsområdet med uret for at øge luftmængden eller mod uret for at reducere luftmængden. Lyset følger bevægelsen på området. Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter igen med en enkelt blå streg. Efter 12 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift. auto Den samme indstilling kan fortages ved at trykke på den ønskede luftmængde såfremt den automatiske betjeningslås ikke er aktiv. Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter igen med en enkelt blå streg. 8

9 Ferie mode - Aktivering Ferie mode benyttes som basisventilation, når lokalet står ubenyttet i en længere tidsperiode, fx ved ferie. Advarsel- og alarmvisning (gul og rød): auto auto Under ferie mode kører Airmaster anlægget med mindste luftmængde. Den interne styringsfunktion Lav temperatur er aktiv med henblik på at beskytte anlægget mod isdannelse. Styringsfunktionen er i stand til at aktivere varmeflader om nødvendigt. Den interne styringsfunktion Høj temperatur er deaktiveret under ferie mode. auto Se også afsnit Interne Styringsfunktioner på side 25 og 26. Aktivér ferie mode: Tryk på ferie mode knappen (pos. 5. under Betjeningselementer på side 6) i 2 sekunder. >> Anlægget går i feriemode. Deaktivér feriemode: Tryk på funktionsknappen (pos. 2. under Betjeningselementer på side 6). >> Anlægget returnerer til automatisk drift. Lyssignaler ved advarsel og alarm: sek 3.3. Advarsler og alarmer Airlinq styring overvåger temperaturer, luftflow, kølemodulets funktion, filtrenes tilstand og diverse komponenter. Ved fejl viser betjeningspanelet et gult eller rødt symbol. Ved gule advarsler opretholder anlægget driften bedst muligt, mens det stopper ved røde alarmer. Advarsler og alarmer vises med blink i forskellige intervaller eller med konstant lys. Ved flere fejl vises fejlene med en kort pause efter hinanden. 1. Blinker langsomt (2 sekunder lys, 2 sekunder pause). 2. Blinker hurtigt (0,5 sekunder lys, 0,5 sekunder pause). 3. Blinker 2 gang hurtigt (0,5 sekunder lys, 0,5 sekunder pause, 0,5 sekunder lys) med 2 sekunders mellemrum. 4. Lyser konstant. Se forklaring af fejltyper på næste side. 9

10 ADVARSLER (gul) Ved advarsler forbliver ventilationsanlægget i drift, dog kan driften afvige fra standarddriften. ALARMER (rød) Ved alarmer stoppes ventilationsanlægget for at forhindre større skader. 1. Blinker langsomt: Kondens - Der er kondens i kølemodulet som ikke automatisk borskaffes. Modulet er ude af drift. Fjern kondens manuelt fra kondensbakken. Gør kondenssystemet rent (se side 27), eller TIL- KALD SERVICE. 1. Blinker langsomt: Lav temperatur - Ved meget lave udetemperaturer kan det være nødvendigt at beskytte anlægget mod isdannelse. I så fald udløses lav temperatur alarm. Anlægget vil automatisk forsøge at starte op 1 gang per time, såfremt der stadig er et aktivt startsignal. 2. Blinker hurtigt: Kølemodulets kompressor er låst (stoppet). Modulet er ude af drift. Kondensator har været overophedet i længere tid. Tjek om alarmen slår fra efter at strømmen til anlægget har været afbrudt, eller TILKALD SERVICE. 3. Blinker 2 gange hurtigt med 2 sekunders mellemrum: Tid til et filterskift. Driften forsætter uændret. Skift filtre og nulstil service (se side 28) eller TILKALD SERVICE. 4. Lyser konstant Teknisk fejl på temperatursensorer (RT, OTV, CdT, OT eller EvT) eller CO 2 sensor. Ved fejlene CdT, OT og EvT er kølemodulet ude af drift. Ved fejlen RT og OTV virker diverse interne styringsfunktioner ikke tilstrækkeligt. TILKALD SERVICE. OBS! Forkortelsernes betydning fremgår afsnit Forkortelser på side 36. Advarsler og alarmer kan også udlæses vha. programmerne Airlinq User Tool eller Airlinq Service Tool. 2. Blinker hurtigt: Kondens - Der er kondens i ventilationsanlægget som ikke automatisk bortskaffes. Fjern kondens manuelt fra kondensbakken. På anlæg uden kondensafløb: Forekommer alarmen gentagne gange vil det være nødvendigt at installere et kondensafløb eller en kondenspumpe. TILKALD SERVICE. På anlæg med kondensafløb/kondenspumpe: Gør kondenssystemet rent (Se side 27), eller TIL- KALD SERVICE. Vandlåsen er monteret forkert. Installationen skal rettes af autoriserede fagfolk. Kondenspumpe er defekt. TILKALD SERVICE. 3. Blinker 2 gange hurtigt med 2 sekunders mellemrum: Filterskift påkrævet. Skift filtre og nulstil service (se side 28) eller TILKALD SERVICE. 4. Lyser konstant Kritisk fejl på temperatursensorer (IT, ETV) eller på en ventilator. TILKALD SERVICE. 10

11 4. Airlinq Orbit (sort betjeningspanel) 4.1. Betjeningselementer 4 5 Valgt. Øge værdi. Reducere værdi. 9 1 Ferie mode symbol vises ved ferie mode i stedet for ventilatorsymbolet (pos. 7.), se side 23. Hængelås vises ved betjening under aktiv automatisk betjeningslås og aktiv skærmlås auto Automatisk drift teksten slukkes ved manuel overstyring eller understyring af luftmængden eller indblæsningstemperaturen. 3 2 Touch skærm 1. Luftmængdeindstilling (blå streger), se side Funktionsknap (aktivere betjeningsmenu, slukke anlægget), se side USB mini-b port. Tilslutning til pc med programmet Airlinq Service Tool, for at programmere ventilationsanlægget. Download Airlinq Service Tool på: 4. Symbol for advarsler (gul) og alarmer (rød), se side CO 2 symbol, se CO 2 status på side Tekst min for minimal luftmængde. 7. Ventilatorsymbol. 8. Tekst max for maksimal luftmængde. 9. Touch skærm, se side 11. Yderligere Symboler Auto, Start. Standby. Sluk. Bekræft. Betjeningspanelet Airlinq Orbit er udstyret med en touch skærm, som betjenes på samme måde som en smartphone. Betjeningsområdet er på 52 x 52 mm. På højre og venstre side af betjeningsområdet kan man scrolle skærmbilledet op og ned. Skærmens visning og symboler tilpasses automatisk menuer og funktioner. I afsnit 4.2. Betjening fra side 11 til side 22 vises ved alle skærmbilleder kun det væsentligste indhold på en hvid baggrund Betjening Automatisk betjeningslås Betjeningspanelet er udstyret med en automatisk betjeningslås for at forhindre en uønsket betjening ved fx rengøring. Låsen aktiveres automatisk efter 120 sekunder uden betjening. Skærmen viser ved betjening et hængelåssymbol med en retningspil nederst på skærmen. Aktivér betjeningen: Tryk på hængelåssymbolet og træk i pilens retning. Tilbage. Fortryde. Hjælp. For at låse skærmen mod alt uønskede betjening se afsnit Lås Skærmen på side 19. Kan vælges 11

12 Luftmængde - Manuel indstilling auto auto _ Deaktiver evt. betjeningslåsen eller skærmlåsen og tryk på den aktuelle luftmængde indtil luftmængdevisningen markeres op til den aktuelle indstilling med blå streger. Træk derefter med fingeren på indstillingsområdet med uret for at øge luftmængden eller mod uret for at reducere luftmængden. Lyset følger bevægelsen på området. + Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter med 5 blå streger. Efter 12 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift. auto Den samme indstilling kan fortages ved at trykke på den ønskede luftmængde indtil luftmængdevisningen markeres op til den ønskede indstilling med blå streger. Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter med 5 blå streger. 12

13 Automatisk drift Start og Standby Start eller genstart automatisk drift. Tryk på menufeltet AUTO. >> Anlægget starter iht. programmering, hvis et startsignal er aktiv eller automatisk drift genaktiveres efter manuel overstyring. Den aktuelle luftmængde vises med 5 blå streger. Tekst auto vises med blåt lys. auto Start drift manuel. Tryk på menufeltet START. Automatisk drift startes vha. et ugeskema, natkøling, sensorer, eksterne kontakter eller et analogt CTS system. På betjeningspanelet vises den aktuelle luftmængde og teksten auto med blåt lys oven over ventilatorsymbolet. >> Anlægget starter med standardluftmængde og standardindblæsningstemperatur (se side 18). Tekst auto vises med blåt lys. Efter 4 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift. Læs også afsnittet Styringsfunktioner på side 23. Luftmængden kan manuelt over- eller understyres. Automatisk drift deaktiveres og tekst auto slukkes derved. Standby. Tryk på menufeltet er i drift. STANDBY, hvis anlægget Betjeningsmenu Start betjeningsmenuen ved at trykke på funktionsknappen (pos. 2 under Betjeningselementer på side 11). Ved at trykke på et menupunkt, åbnes menuen eller funktionen aktiveres/deaktiveres. Afhængig af menuen ændres tilhørende funktionsfelter. Det kan fx være tekstfelter som Bekræft, Sluk, Annullér eller felter med symboler. Ved enkelte menuer vises ligeledes pop-up tekster. >> Anlægget stopper i 1 time (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) og starter derefter ved næste startsignal. Ellers kan anlægget startes før tiden er gået vha. betjeningsmenuet. Luftmængdeindikatoren blinker langsomt ud for minimum. AUTO START STANDBY For gruppenbetjening se Airlinq BMS på side

14 Sluk Status Statusmenuen er inddelt i 4 grupper: Information, Flow, Filtre og Drift. Menupunkterne informerer om anlæggets driftstilstand. Tryk på menufeltet STATUS >> Undermenuen aktiveres. Tryk på den ønskede undermenu. Information Tryk på menufeltet SLUK >> Betjeningspanelet viser teksten SLUK? SYSTEMET SKAL HEREFTER STARTES MANUELT. samt et flueben for Bekræft og et kryds for Fortryd. Tryk på fluebenet for at slukke. (Anlægget skal derefter startes iht. afsnit Start og Standby på side 13. Tryk på krydset for at afbryde slukning. For at slukke et anlæg kan man også trykke i 2 sekunder på funktionsknappen (pos. 2 under Betjeningselementer på side 11). Driftstimer total SW betjeningspanel SW styring Service Flow Anlæggets driftstimer siden fremstilling. Betjeningspanelets softwareversion. Styringens softwareversion. Kontaktadresse til teknisk hjælp og service. Kan ændres med programmet Airlinq Service Tool. Setpunkt Flow Luftmængde i % Ferie mode - Aktivering Under ferie mode kører Airmaster anlægget med mindste luftmængde. Den interne styringsfunktion Lav temperatur er aktiv med henblik på at beskytte anlægget mod isdannelse. Styringsfunktionen er i stand til at aktivere varmeflader om nødvendigt. Den interne styringsfunktion Høj temperatur er deaktiveret under ferie mode. Se også afsnit Interne Styringsfunktioner på side 25 og 26. Aktivér Ferie mode: Flow tilluft Flow fraluft Tilluftsvent. Fraluftsvent. Filtre Tilluftsmængde i m 3 /h. Fraluftsmængde i m 3 /h. Tilluftsventilatorens omdrejninger i RPM. Fraluftsventilatorens omdrejninger i RPM. Tryk på menufeltet FERIE MODE >> Ferie mode aktiveres. Ferie mode symbolet vises i stedet for ventilatorsymbolet. Deaktivér Ferie mode: For at deaktivere ferie mode skal anlægget startes iht. afsnit Start og Standby på side 13. Filterstatus Filtertilstandsindikator i %. Driftstimer Næste service Forvent. dato Antal driftstimer siden seneste filterskift. Prognose i timer til næste filterskift. Prognose (dato) for næste filterskift. 14

15 Drift Drift Inblæsningstemp. Indblæsningstemperatur i C. Startet af Driftsbestemmende start signal Udetemp.Vent. Rumtemp. Afkasttemp.Vent. Setpunkt Temp. Rumtemp.(maks) Udetemperatur ventilationsanlæg i C. Udsugningstemperatur i C. Afkasttemperatur ventilationsanlæg i C Setpunkt Indblæsningstemperatur i C. Setpunkt Høj Rumtemperatur i C. Forvarme Tilkoblet i %. Eftervarme Tilkoblet i %. - Ekstern vha. eksterne kontakter og relæer. - Airlinq, manuel start vha. betjeningspanelet. - CO2 vha. en CO 2 sensor. - PIR vha. af en bevægelsessensor. - BMS vha. et analogt eller digitalt BMS system. - Timer vha. ugeskema. - Ferie mode via betjeningspanel eller et digitalt BMS system. - Dependent ved flere startsignaler. Lukkespjæld Tilstand Til/Fra. Driftstilst. Driftstilstand Ext. Emerg. Stop Bypass Nødstopfunktionens tilstand Til/Fra. Tilstand Til/Fra. Bypass Bypassposition i %. (0 = lukket; 100 = helt åben) - Automatisk, fuldautomatisk drift iht. programmering. - Manuel, når den automatisk fastlagte luftmængde eller indblæsningstemperatur ændres af brugeren eller et CTS system. Tilluftsvent. Fraluftsvent. Styrespænding tilluftsventilator i Volt. Styrespænding fraluftsventilator i Volt. - Natkøling er aktiveret. - Ferie mode er aktiveret. - OFF, anlægget er slukket og skal startes vha. betjeningspanelet. Kølemodul Drift i %. Udetemp. Fordampertemp. Kondens.temp. Setpunkt kølem. Udetemperatur kølemodul i C. Fordampertemperatur kølemodul i C. Kondensatortemperatur kølemodul i C. Kølemodulets temperatur setpunkt i C. System tilst. - Standby, anlægget er midlertidig stoppet og starter automatisk iht. programmering. Aktiv intern styringsfunktion - Lav temperatur. - Høj temperatur. Se afsnit Interne styringsfunktioner på side 25. AI#1 AI#2 AI#3 0-10V analog indgang 1 i Volt. 0-10V analog indgang 2 i Volt. 0-10V analog indgang 3 i Volt. OBS! Hvis en option ikke er installeret vises ingen driftsværdi i statusmenuen. (Tekst AI ved indgang #1 - #3 tilpasses ifm. programmering af styringen.) Relativ fugt (ude) Relativ fugt (udeluft) i % Relativ fugt (inde) Relativ fugt (fraluft) i % 15

16 Indstillinger Under menuen INDSTILLINGER tilpasses alle væsentlige driftsparameter iht. lokale betingelser. Timers TIDSSTYRET VENTILATION og NATKØLING, som indstilles vha. betjeningspanelet eller programmet Airlinq User Tool, starter og stopper ventilationsanlægget vha. et ugeskema. Til tidsstyret ventilation står op til 7 forskellige tidsprogrammer til rådighed. Alle programmer kan være aktive samtidig og kører efter hinanden eller overstyre hinanden. Nærmere funktionsbeskrivelse kan ses på side 23. Tidsstyret ventilation nederste program: Luftmængde (Flow) 40%, Indblæsningstemperatur (Temp) 19 C, Start: 07:00, Stop: 17:00, Dage: Mandag til fredag (MA, TI, ON, TO, FR vises med hvid skrift), Lørdag og Søndag er programmet inaktivt (lø og sø vises med lysegrå skrift), Program inaktivt (gråt punkt). Tilpas et program Tryk på programmet. >> Følg vejledningen på næste side. PROGRAMVISNING NATKØLING 00:00 06:00 FLOW: 100% TEMP 16⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ TIDSSTYRT VENTILATION 07:00 17:00 07:00 17:00 TILFØJ FLOW: 80% TEMP 19⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ FLOW: 40% TEMP 19⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ FJERN Aktivér et program Tryk på det grå punkt på højre side af programmet. >> Punktet skifter positionen opad og vises grønt. OBS! Det senest aktiverede tidsprogram bestemmer driften af ventilationsanlægget. Deaktivér et program Tryk på det grønne punkt på højre side af programmet. >> Punktet skifter positionen nedad og vises gråt. VISTE PROGRAMMER (eksempler) Natkøling: Luftmængde (Flow) 100%, Indblæsningstemperatur (Temp) 16 C, Start: 00:00, Stop: 06:00, Dage: Alle ugens dage (ma, ti,...lø, sø), Program aktiv (grønt punkt). OBS! Dagene ved natkøling kan ikke tilpasses. Tilføj et program til TIDSSTYRET VENTILATION Tryk på feltet Tilføj. >> Følg vejledningen på næste side. Fjern et program fra TIDSSTYRET VENTILATION >> Følg vejledningen på næste side. Tidsstyret ventilation øverste program: Luftmængde (Flow) 80%, Indblæsningstemperatur (Temp) 19 C, Start: 07:00, Stop: 17:00, Dage: Mandag til fredag (MA, TI, ON, TO, FR vises med hvid skrift), Lørdag og Søndag er programmet inaktivt (lø og sø vises med lysegrå skrift), Program aktivt (grønt punkt). 16

17 Tilpas eller tilføj et program: Efter et tryk på det program, som skal tilpasses eller på funktionsknappen Tilføj (se programvisning på forrige side), skiftes til indstillingsvisning. TIDSSTYRET VENTILATION START STOP FLOW % TEMP C 08:15 16: Fjern et program: NATKØLING 00:00 06:00 TIDSSTYRET VENTILATION 07:00 17:00 08:00 13:00 FLOW: 100% TEMP 16⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ FLOW: 75% TEMP 19⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ FLOW: 60% TEMP 18⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ TILFØJ FJERN (1) MA TI ON TO FR LØ SØ Programmer til tidsstyret ventilation kan fjernes fra oversigten. Øge/reducere en værdi: Indstillinger af værdier fortages ved at trykke på pil til højre (øge) eller pil til venstre (reducere). Driftsdagene markeres med et flueben. Fortag alle indstillinger og bekræft indstillingerne ved at trykke på Flueben. >> Programmet tilpasses/oprettes. >> Visning går tilbage til Programvisning. (Se side 16) Tryk på firkanten på venstre side af de programmer, som skal fjernes. >> Programmet markeres med et flueben. På funktionsknappen Fjern vises antallet af programmer, som skal fjernes. Tryk på funktionsknappen Fjern for at fjerne de valgte programmer eller tryk på Krydset for at fortryde at programmet fjernes. >> Programmer fjernes. >> Visning går tilbage til Programvisning. (Se side 16) Tryk på Krydset for at fortryde at programmet tilpasses/ oprettes. OBS! Program Natkøling kan ikke fjernes. Temperaturindstilling: Indblæsningstemperaturen er setpunktet for anlæggets ønskede temperaturniveau. Standardindstillingen er 19 C. Temperaturen indstilles maksimalt på den ønskede rumtemperatur. OBS! Airmaster anlægget kan ikke bruges til at opvarme et rum ved at øge indblæsningstemperaturen. Rumtemperaturreguleringen skal foretages vha. det i rummet installerede varmeanlæg. 17

18 Dato og Tid Dato og tid er forprogrammeret efter kalenderen. Tiden omstilles automatisk til sommer- og vintertid. Sommer/ Vinter-omstillingen kan deaktiveres med program Airlinq Service Tool. Styringssoftwarens dato og tid synkroniseres automatisk med dato og tid på en tilsluttet pc, men kan også indstilles direkte. Denne temperaturindstilling behøver generelt ikke at blive ændret. Tryk på HØJ RUMTEMPERATUR. >> Indstil høj rumtemperatur i C (Default 25 C). OBS! For at sikre en problemfri drift anbefales det at programmere høj rumtemperatur højere end den normale rumtemperatur. Tryk på DATO eller TID. >> Indstil dato eller tid. Standardluftmængde (Default Flow) Standardluftmængden bruges af Airlinq styringen når ventilationsanlægget startes vha. sensorer eller eksterne kontakter. Nulstil Service Efter udførelse af almindelig service med filterskift skal timeren for filterskift nulstilles. Tryk på NULSTIL SERVICE. >> Indstil kode (Standard: 9732 ) og bekræft. Se Lås Skærmen på side 19. Tryk på STANDARDLUFTMÆNGDE. >> Indstil standardluftmængde i % (Default 80%). Standardindblæsningstemperatur (Default Temp) Standardindblæsningstemperaturen er setpunktet for anlæggets ønskede temperaturniveau. Standardindstillingen er 19 C. Temperaturen indstilles maksimalt på den ønskede rumtemperatur. OBS! Airmaster anlægget kan ikke bruges til at opvarme et rum ved at øge indblæsningstemperaturen. Rumtemperaturreguleringen skal foretages vha. det i rummet installerede varmeanlæg. Tryk på STANDARDINDBLÆSNINGSTEMPERATUR. >> Indstil indblæsningstemperatur i C (Default 19 C). Høj Rumtemperatur Høj rumtemperatur er programmeret til 25 C. Ved denne temperatur overskrides overgrænsen af det temperaturområde, der beskrives som komforttemperatur. DataLog Airmaster anlæg er udstyret med en kontinuerlig datalog. Når hukommelsen er fyldt, overskrives de ældste data først. Oplever man en fejl på anlægget, kan man aktivere en tidsbegrænset datalog. Tryk på DATALOG >> Indstil log interval (log periode beregnes automatisk), eller indstil log periode (log interval beregnes automatisk). >> Aktivér datalog - ALLE DATA I HUKOMMELSEN SLETTES. START DATALOGGEN? Når den udførte datalog er afsluttet, vises en pop-up tekst på betjeningspanelet: Tidsbegrænset datalog er gennemført. Download data til en pc med Airlinq Service Tool Log perioden er afhængig af de loggede parametre. Ved sjælden optrædende fejl kan intervallet eller perioden forlænges og ved hyppig optrædende fejl kan intervallet eller perioden forkortes. Efter overførsel til pc kan dataloggen sendes elektronisk til analyse hos evt. Airmaster Service. Kontakt venligst Airmaster Service på tlf.: for at aftale serviceydelsen. Måler anlægget, at denne grænse overskrides under anlæggets drift, sætter anlæggets styring en nedkølingsproces i gang for at reducere den aktuelle rumtemperatur. Se afsnit Interne styringsfunktioner - Høj Temperatur på side

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere