Ventilation in balance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML ; AMP ; CV ; DV 1000

2 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning sikrer Dem en korrekt drift af dette produkt. Fremstilleren forbeholder sig ret til ændringer uden videre varsel. Alle opførte værdier er nominelle værdier og påvirkes af lokale betingelser. Ved brug af ventilationsanlægget i rum med rumluftafhængige ildsteder skal alle gældene bestemmelser overholdes. Overtrædelse af anvisninger angivet med faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller materiel skade. Ventilationsanlægget må ikke bruges i rum med abrasive (slibende) partikler eller brændbar gas eller ætsende gas i luften, i vådrum eller i eksplosionsbeskyttede rum. Denne vejledning er til det leverede Airmaster anlæg inklusiv alt udstyr og skal videregives til og gemmes af anlæggets ejer. Ventilationsanlægget må ikke bruges uden de i denne vejledning nævnte filtre. Alle nødvendige data og vejledninger til en netværksintegration kan downloades på internetsiden Fremstilleren fralægger sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af anvendelse i modstrid med denne vejlednings instruktioner. ADVARSLER Servicelåger må ikke åbnes uden at strømmen til anlægget er afbrudt og sikret mod ibrugtagelse. Anlægget må ikke startes, før alle servicelåger og riste på kanaltilslutninger er monteret. Monteringssted og serienumrene (S/N): Type: Leveringsdato: Monteringssted: S/N Ventilationsanlæg: S/N Kølemodul:

3 Indhold 1. Airlinq Funktionsprincip Airlinq Viva (hvidt betjeningspanel) Betjeningselementer Betjening Automatisk betjeningslås Børnesikring Start, standby og sluk Luftmængde - Manuel indstilling Ferie mode - Aktivering Advarsler og alarmer Airlinq Orbit (sort betjeningspanel) Betjeningselementer Betjening Automatisk betjeningslås Luftmængde - Manuel indstilling Automatisk drift Betjeningsmenu Start og Standby Sluk Ferie mode - Aktivering Status Indstillinger...16 Timers...16 Dato og Tid...18 Standardluftmængde (Default Flow)...18 Standardindblæsningstemperatur (Default Temp)...18 Høj Rumtemperatur...18 Nulstil Service...18 DataLog...18 Opstartsguide Lås Skærmen CO 2 status Airlinq BMS Vælge en gruppe/et anlæg Start, Standby og Sluk Advarsler og alarmer

4 5. Styringsfunktioner Tidsstyret ventilation Natkøling Ferie mode Start og stop vha. eksterne kontakter Start og stop vha. en PIR sensor Styring vha. en CO 2 sensor Boost Styring vha. et analogt CTS system Kølemodulets drift Interne styringsfunktioner Lav Temperatur ( Lav Temp ) Forvarme ( Preheat ) Virtuel Forvarme ( Virtual Preheat ) Høj Temperatur ( Høj Temp ) Service og vedligeholdelse Udvendig rengøring Indvendig rengøring Rengøring af kondenssystemet Filterskift Nulstil service Filterskift kølemoduler Filterskift CV , DV 1000, AML og AMP Filterskift AMP 900 og Filteroversigt Indstilling af indblæsningsåbning Kølemodul - Sikkerhedshenvisninger Reparationer og forbedringer Fejlbeskrivelse EF-Overensstemmelseserklæring...35 Forkortelser Quick Guide Airlinq Viva...37 Quick Guide Airlinq Orbit Notater

5 1. Airlinq Airmaster fokuserer ikke kun på selve ventilationsanlægget, men også på styringssoftwaren og betjeningen. Airlinq er Airmasters unikke ventilationsstyring, som giver både slutbrugeren og teknikeren et imponerende overblik og fuld kontrol over indeklimaet, samt nem adgang til mange funktioner, der sikrer korrekt drift af Airmasters ventilationsanlæg. Airlinq styringen består af et selvforklarende intuitivt betjeningspanel, Airlinq Viva (hvid) eller Airlinq Orbit (sort) og en i anlægget placeret styreboks (AQC L eller AQC P), som er designet til at kontrollere alle funktioner og alt udstyr i det leverede ventilationsanlæg. Betjeningen af styringen vha. betjeningspanelet Airlinq Viva beskrives fra side 5 til 10 og vha. Airlinq Orbit fra side 11 til 22. Systemet kan tilsluttes en pc med Airmasters programmer Airlinq User Tool til en komfortabel betjening vha. en pc eller Airlinq Service Tool til programmering og vedligeholdelse af styringen. Airlinqs hovedfunktioner er Styring af luftmængde og indblæsningstemperatur. Manuel styring. Tidsstyret drift vha. ugeskema. Fri natkøling til reducering af rummets temperatur i løbet af natten. Programmeret drift vha. sensorer (fx bevægelses sensor (PIR) og kuldioxid (CO 2 ) sensor), analogt Central Tilstandskontrol og Styringssystemer (CTS) og digitalt Bygnings Management System (BMS). Defrostfunktion samt styring af for- og eftervarmeflade til anlæggets drift ved lave udetemperaturer. Styring af kølemodulets drift ved høj ude- eller rumtemperatur. Overvågning af anlæggets temperaturer, komponenter og luftmængde. Alarmfunktioner ved vedligeholdesesbehov eller fejl. Styring af op til 20 individuelle ventilationsanlæg vha. et enkelt betjeningspanel i et Airlinq BMS system med tilsluttede sensorer efter behov. Kontinuerlig og tidsbegrænset datalog, som kan overføres til en pc. Tilslutning til en pc til betjeningspanelet Airlinq Viva og Airlinq Orbit eller til styreboksen AQC P. 2. Funktionsprincip Nedenstående principskitse viser den grundlæggende funktion af et Airmaster ventilationsanlæg Fraluft (udsugning fra rummet). 2. Fraluftsfilter M Bypass: Tilluftsside 7 Bypass: Fraluftsside 3. Modstrømsvarmeveksler(e); varmevekslere overfører effektivt varmeenergien fra fraluften til tilluften. 4. Fraluftsventilator. 5. Motoriseret afkastspjæld; lukker fraluftssiden, når anlægget er stoppet. 6. Afkastluft. 7. Udeluft. 8. Kølemodul (option, ikke tilgængelig ved alle modeller); kølemodulet reducerer udelufttemperaturen før luften tilføres ventilationsanlægget. 9. Forvarmeflade (option); forvarmefladen understøtter defrostfunktionen. 10. Tilluftsfilter M5 (option: F7). 11. Tilluftsventilator. 12. Motoriseret lukkespjæld; lukker tilluftssiden, når anlægget er stoppet. 13. Eftervarmeflade (option); eftervarmefladen udligner det lille temperaturtab i varmeveksleren (pos. 3). 14. Indblæsning (tilførsel af opvarmet udeluft). 15. Modulerende bypass (option); bypassspjældet bruges til at regulere indblæsningstemperaturen. Lufttemperaturen overvåges i anlægget både før og efter varmeveksleren i både fralufts- og tilluftskanalerne. I kølemodulet overvåges udetemperaturen samt temperaturene på kølekredsløbet. 5

6 3. Airlinq Viva (hvidt betjeningspanel) 3.1. Betjeningselementer Betjening Automatisk betjeningslås Betjeningspanelet er udstyret med en automatisk betjeningslås for at forhindre en uønsket luftmængdeindstilling ved fx rengøring. Låsen aktiveres automatisk efter 30 sekunder uden betjening. Deaktivér automatisk betjeningslås: 4 auto 1 Tryk i 1 sekund på den aktuelle luftmængde auto 1. Luftmængdeindstilling (blåt lys) vha. et berøringsfølsomt betjeningsområde, se side Funktionsknap (manuel start, manuel stop, manuel midlertidig stop), se side USB mini-b port. For at indstille eller programmere ventilationsanlægget tilsluttes en pc med programmet Airlinq User Tool eller Airlinq Service Tool. Download Airlinq User Tool og Airlinq Service Tool på: 4. Symbol auto for automatisk drift (blå), se side Ferie mode knap, se side Symbol for ferie mode (blå), se side Symbol for advarsler (gul) og alarmer (rød), se side Tekst min for minimal luftmængde. 9. Ventilatorsymbol. 10. Tekst max for maksimal luftmængde. >> Den automatiske betjeningslås deaktiveres når luftmængdevisningen markeres op til den aktuelle indstilling med blå streger Børnesikring Børnesikringen forhindrer al betjening. Betjening af funktioner med aktiv børnesikring udløser 2 blink af alle blå streger til luftmængdevisningen (Pos. 1 under Betjeningselementer på side 6). Aktivér/deaktivér børnesikring: Tryk samtidig på Funktionsknappen og Ferie mode -knappen i 4 sekunder (Pos. 2. og 5. under Betjeningselementer på side 6). >> Alle blå streger af luftmængdevisning blinker 2 gange. >> Ved betjening med aktiv børnesikring blinker alle blå streger af luftmængdevisning 2 gange. 6

7 Start, standby og sluk Airmasters ventilationsanlæg kan startes og stoppes automatisk eller vha. funktionsknappen (pos. 2. under Betjeningselementer på side 6). Automatisk drift. Automatisk drift startes vha. et ugeskema, natkøling, sensorer, eksterne kontakter eller et analogt CTS system. På betjeningspanelet vises den aktuelle luftmængde og teksten auto med blåt lys oven over ventilatorsymbolet. (Se 1. billede nedenunder.) Læs også afsnittet Styringsfunktioner på side 23. Luftmængden kan manuelt over- eller understyres. Automatisk drift deaktiveres og tekst auto slukkes derved Start eller genstart automatisk drift. Tryk på funktionsknappen. >> Anlægget starter iht. programmering, hvis et startsignal er aktivt. Styringen genaktiverer automatisk drift efter manuel overstyring. Den aktuelle luftmængde vises med en blå streg. Teksten auto vises med blåt lys. auto Start drift manuelt. Dobbelttryk på funktionsknappen. >> Anlægget starter med standardluftmængde og standardindblæsningstemperatur (se side 18). Tekst auto vises med blåt lys. Efter 4 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift Standby: Tryk på funktionsknappen når anlægget er i drift. >> Anlægget stopper i 1 time (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) og starter derefter ved næste startsignal. Ellers kan anlægget startes før tiden er gået vha. funktionsknappen. Luftmængdeindikatoren blinker langsomt ud for minimum Sluk anlægget: Tryk funktionsknappen i mindst 2 sekunder for at slukke anlægget. >> Anlægget skal derefter startes vha. funktionsknappen. Alt lys på betjeningspanelet er slukket. 7

8 Luftmængde - Manuel indstilling auto auto _ Tryk på den aktuelle luftmængde. Den automatiske betjeningslås deaktiveres når luftmængdevisningen markeres op til den aktuelle indstilling med blå streger. + Træk derefter med fingeren på indstillingsområdet med uret for at øge luftmængden eller mod uret for at reducere luftmængden. Lyset følger bevægelsen på området. Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter igen med en enkelt blå streg. Efter 12 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift. auto Den samme indstilling kan fortages ved at trykke på den ønskede luftmængde såfremt den automatiske betjeningslås ikke er aktiv. Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter igen med en enkelt blå streg. 8

9 Ferie mode - Aktivering Ferie mode benyttes som basisventilation, når lokalet står ubenyttet i en længere tidsperiode, fx ved ferie. Advarsel- og alarmvisning (gul og rød): auto auto Under ferie mode kører Airmaster anlægget med mindste luftmængde. Den interne styringsfunktion Lav temperatur er aktiv med henblik på at beskytte anlægget mod isdannelse. Styringsfunktionen er i stand til at aktivere varmeflader om nødvendigt. Den interne styringsfunktion Høj temperatur er deaktiveret under ferie mode. auto Se også afsnit Interne Styringsfunktioner på side 25 og 26. Aktivér ferie mode: Tryk på ferie mode knappen (pos. 5. under Betjeningselementer på side 6) i 2 sekunder. >> Anlægget går i feriemode. Deaktivér feriemode: Tryk på funktionsknappen (pos. 2. under Betjeningselementer på side 6). >> Anlægget returnerer til automatisk drift. Lyssignaler ved advarsel og alarm: sek 3.3. Advarsler og alarmer Airlinq styring overvåger temperaturer, luftflow, kølemodulets funktion, filtrenes tilstand og diverse komponenter. Ved fejl viser betjeningspanelet et gult eller rødt symbol. Ved gule advarsler opretholder anlægget driften bedst muligt, mens det stopper ved røde alarmer. Advarsler og alarmer vises med blink i forskellige intervaller eller med konstant lys. Ved flere fejl vises fejlene med en kort pause efter hinanden. 1. Blinker langsomt (2 sekunder lys, 2 sekunder pause). 2. Blinker hurtigt (0,5 sekunder lys, 0,5 sekunder pause). 3. Blinker 2 gang hurtigt (0,5 sekunder lys, 0,5 sekunder pause, 0,5 sekunder lys) med 2 sekunders mellemrum. 4. Lyser konstant. Se forklaring af fejltyper på næste side. 9

10 ADVARSLER (gul) Ved advarsler forbliver ventilationsanlægget i drift, dog kan driften afvige fra standarddriften. ALARMER (rød) Ved alarmer stoppes ventilationsanlægget for at forhindre større skader. 1. Blinker langsomt: Kondens - Der er kondens i kølemodulet som ikke automatisk borskaffes. Modulet er ude af drift. Fjern kondens manuelt fra kondensbakken. Gør kondenssystemet rent (se side 27), eller TIL- KALD SERVICE. 1. Blinker langsomt: Lav temperatur - Ved meget lave udetemperaturer kan det være nødvendigt at beskytte anlægget mod isdannelse. I så fald udløses lav temperatur alarm. Anlægget vil automatisk forsøge at starte op 1 gang per time, såfremt der stadig er et aktivt startsignal. 2. Blinker hurtigt: Kølemodulets kompressor er låst (stoppet). Modulet er ude af drift. Kondensator har været overophedet i længere tid. Tjek om alarmen slår fra efter at strømmen til anlægget har været afbrudt, eller TILKALD SERVICE. 3. Blinker 2 gange hurtigt med 2 sekunders mellemrum: Tid til et filterskift. Driften forsætter uændret. Skift filtre og nulstil service (se side 28) eller TILKALD SERVICE. 4. Lyser konstant Teknisk fejl på temperatursensorer (RT, OTV, CdT, OT eller EvT) eller CO 2 sensor. Ved fejlene CdT, OT og EvT er kølemodulet ude af drift. Ved fejlen RT og OTV virker diverse interne styringsfunktioner ikke tilstrækkeligt. TILKALD SERVICE. OBS! Forkortelsernes betydning fremgår afsnit Forkortelser på side 36. Advarsler og alarmer kan også udlæses vha. programmerne Airlinq User Tool eller Airlinq Service Tool. 2. Blinker hurtigt: Kondens - Der er kondens i ventilationsanlægget som ikke automatisk bortskaffes. Fjern kondens manuelt fra kondensbakken. På anlæg uden kondensafløb: Forekommer alarmen gentagne gange vil det være nødvendigt at installere et kondensafløb eller en kondenspumpe. TILKALD SERVICE. På anlæg med kondensafløb/kondenspumpe: Gør kondenssystemet rent (Se side 27), eller TIL- KALD SERVICE. Vandlåsen er monteret forkert. Installationen skal rettes af autoriserede fagfolk. Kondenspumpe er defekt. TILKALD SERVICE. 3. Blinker 2 gange hurtigt med 2 sekunders mellemrum: Filterskift påkrævet. Skift filtre og nulstil service (se side 28) eller TILKALD SERVICE. 4. Lyser konstant Kritisk fejl på temperatursensorer (IT, ETV) eller på en ventilator. TILKALD SERVICE. 10

11 4. Airlinq Orbit (sort betjeningspanel) 4.1. Betjeningselementer 4 5 Valgt. Øge værdi. Reducere værdi. 9 1 Ferie mode symbol vises ved ferie mode i stedet for ventilatorsymbolet (pos. 7.), se side 23. Hængelås vises ved betjening under aktiv automatisk betjeningslås og aktiv skærmlås auto Automatisk drift teksten slukkes ved manuel overstyring eller understyring af luftmængden eller indblæsningstemperaturen. 3 2 Touch skærm 1. Luftmængdeindstilling (blå streger), se side Funktionsknap (aktivere betjeningsmenu, slukke anlægget), se side USB mini-b port. Tilslutning til pc med programmet Airlinq Service Tool, for at programmere ventilationsanlægget. Download Airlinq Service Tool på: 4. Symbol for advarsler (gul) og alarmer (rød), se side CO 2 symbol, se CO 2 status på side Tekst min for minimal luftmængde. 7. Ventilatorsymbol. 8. Tekst max for maksimal luftmængde. 9. Touch skærm, se side 11. Yderligere Symboler Auto, Start. Standby. Sluk. Bekræft. Betjeningspanelet Airlinq Orbit er udstyret med en touch skærm, som betjenes på samme måde som en smartphone. Betjeningsområdet er på 52 x 52 mm. På højre og venstre side af betjeningsområdet kan man scrolle skærmbilledet op og ned. Skærmens visning og symboler tilpasses automatisk menuer og funktioner. I afsnit 4.2. Betjening fra side 11 til side 22 vises ved alle skærmbilleder kun det væsentligste indhold på en hvid baggrund Betjening Automatisk betjeningslås Betjeningspanelet er udstyret med en automatisk betjeningslås for at forhindre en uønsket betjening ved fx rengøring. Låsen aktiveres automatisk efter 120 sekunder uden betjening. Skærmen viser ved betjening et hængelåssymbol med en retningspil nederst på skærmen. Aktivér betjeningen: Tryk på hængelåssymbolet og træk i pilens retning. Tilbage. Fortryde. Hjælp. For at låse skærmen mod alt uønskede betjening se afsnit Lås Skærmen på side 19. Kan vælges 11

12 Luftmængde - Manuel indstilling auto auto _ Deaktiver evt. betjeningslåsen eller skærmlåsen og tryk på den aktuelle luftmængde indtil luftmængdevisningen markeres op til den aktuelle indstilling med blå streger. Træk derefter med fingeren på indstillingsområdet med uret for at øge luftmængden eller mod uret for at reducere luftmængden. Lyset følger bevægelsen på området. + Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter med 5 blå streger. Efter 12 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift. auto Den samme indstilling kan fortages ved at trykke på den ønskede luftmængde indtil luftmængdevisningen markeres op til den ønskede indstilling med blå streger. Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter med 5 blå streger. 12

13 Automatisk drift Start og Standby Start eller genstart automatisk drift. Tryk på menufeltet AUTO. >> Anlægget starter iht. programmering, hvis et startsignal er aktiv eller automatisk drift genaktiveres efter manuel overstyring. Den aktuelle luftmængde vises med 5 blå streger. Tekst auto vises med blåt lys. auto Start drift manuel. Tryk på menufeltet START. Automatisk drift startes vha. et ugeskema, natkøling, sensorer, eksterne kontakter eller et analogt CTS system. På betjeningspanelet vises den aktuelle luftmængde og teksten auto med blåt lys oven over ventilatorsymbolet. >> Anlægget starter med standardluftmængde og standardindblæsningstemperatur (se side 18). Tekst auto vises med blåt lys. Efter 4 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift. Læs også afsnittet Styringsfunktioner på side 23. Luftmængden kan manuelt over- eller understyres. Automatisk drift deaktiveres og tekst auto slukkes derved. Standby. Tryk på menufeltet er i drift. STANDBY, hvis anlægget Betjeningsmenu Start betjeningsmenuen ved at trykke på funktionsknappen (pos. 2 under Betjeningselementer på side 11). Ved at trykke på et menupunkt, åbnes menuen eller funktionen aktiveres/deaktiveres. Afhængig af menuen ændres tilhørende funktionsfelter. Det kan fx være tekstfelter som Bekræft, Sluk, Annullér eller felter med symboler. Ved enkelte menuer vises ligeledes pop-up tekster. >> Anlægget stopper i 1 time (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) og starter derefter ved næste startsignal. Ellers kan anlægget startes før tiden er gået vha. betjeningsmenuet. Luftmængdeindikatoren blinker langsomt ud for minimum. AUTO START STANDBY For gruppenbetjening se Airlinq BMS på side

14 Sluk Status Statusmenuen er inddelt i 4 grupper: Information, Flow, Filtre og Drift. Menupunkterne informerer om anlæggets driftstilstand. Tryk på menufeltet STATUS >> Undermenuen aktiveres. Tryk på den ønskede undermenu. Information Tryk på menufeltet SLUK >> Betjeningspanelet viser teksten SLUK? SYSTEMET SKAL HEREFTER STARTES MANUELT. samt et flueben for Bekræft og et kryds for Fortryd. Tryk på fluebenet for at slukke. (Anlægget skal derefter startes iht. afsnit Start og Standby på side 13. Tryk på krydset for at afbryde slukning. For at slukke et anlæg kan man også trykke i 2 sekunder på funktionsknappen (pos. 2 under Betjeningselementer på side 11). Driftstimer total SW betjeningspanel SW styring Service Flow Anlæggets driftstimer siden fremstilling. Betjeningspanelets softwareversion. Styringens softwareversion. Kontaktadresse til teknisk hjælp og service. Kan ændres med programmet Airlinq Service Tool. Setpunkt Flow Luftmængde i % Ferie mode - Aktivering Under ferie mode kører Airmaster anlægget med mindste luftmængde. Den interne styringsfunktion Lav temperatur er aktiv med henblik på at beskytte anlægget mod isdannelse. Styringsfunktionen er i stand til at aktivere varmeflader om nødvendigt. Den interne styringsfunktion Høj temperatur er deaktiveret under ferie mode. Se også afsnit Interne Styringsfunktioner på side 25 og 26. Aktivér Ferie mode: Flow tilluft Flow fraluft Tilluftsvent. Fraluftsvent. Filtre Tilluftsmængde i m 3 /h. Fraluftsmængde i m 3 /h. Tilluftsventilatorens omdrejninger i RPM. Fraluftsventilatorens omdrejninger i RPM. Tryk på menufeltet FERIE MODE >> Ferie mode aktiveres. Ferie mode symbolet vises i stedet for ventilatorsymbolet. Deaktivér Ferie mode: For at deaktivere ferie mode skal anlægget startes iht. afsnit Start og Standby på side 13. Filterstatus Filtertilstandsindikator i %. Driftstimer Næste service Forvent. dato Antal driftstimer siden seneste filterskift. Prognose i timer til næste filterskift. Prognose (dato) for næste filterskift. 14

15 Drift Drift Inblæsningstemp. Indblæsningstemperatur i C. Startet af Driftsbestemmende start signal Udetemp.Vent. Rumtemp. Afkasttemp.Vent. Setpunkt Temp. Rumtemp.(maks) Udetemperatur ventilationsanlæg i C. Udsugningstemperatur i C. Afkasttemperatur ventilationsanlæg i C Setpunkt Indblæsningstemperatur i C. Setpunkt Høj Rumtemperatur i C. Forvarme Tilkoblet i %. Eftervarme Tilkoblet i %. - Ekstern vha. eksterne kontakter og relæer. - Airlinq, manuel start vha. betjeningspanelet. - CO2 vha. en CO 2 sensor. - PIR vha. af en bevægelsessensor. - BMS vha. et analogt eller digitalt BMS system. - Timer vha. ugeskema. - Ferie mode via betjeningspanel eller et digitalt BMS system. - Dependent ved flere startsignaler. Lukkespjæld Tilstand Til/Fra. Driftstilst. Driftstilstand Ext. Emerg. Stop Bypass Nødstopfunktionens tilstand Til/Fra. Tilstand Til/Fra. Bypass Bypassposition i %. (0 = lukket; 100 = helt åben) - Automatisk, fuldautomatisk drift iht. programmering. - Manuel, når den automatisk fastlagte luftmængde eller indblæsningstemperatur ændres af brugeren eller et CTS system. Tilluftsvent. Fraluftsvent. Styrespænding tilluftsventilator i Volt. Styrespænding fraluftsventilator i Volt. - Natkøling er aktiveret. - Ferie mode er aktiveret. - OFF, anlægget er slukket og skal startes vha. betjeningspanelet. Kølemodul Drift i %. Udetemp. Fordampertemp. Kondens.temp. Setpunkt kølem. Udetemperatur kølemodul i C. Fordampertemperatur kølemodul i C. Kondensatortemperatur kølemodul i C. Kølemodulets temperatur setpunkt i C. System tilst. - Standby, anlægget er midlertidig stoppet og starter automatisk iht. programmering. Aktiv intern styringsfunktion - Lav temperatur. - Høj temperatur. Se afsnit Interne styringsfunktioner på side 25. AI#1 AI#2 AI#3 0-10V analog indgang 1 i Volt. 0-10V analog indgang 2 i Volt. 0-10V analog indgang 3 i Volt. OBS! Hvis en option ikke er installeret vises ingen driftsværdi i statusmenuen. (Tekst AI ved indgang #1 - #3 tilpasses ifm. programmering af styringen.) Relativ fugt (ude) Relativ fugt (udeluft) i % Relativ fugt (inde) Relativ fugt (fraluft) i % 15

16 Indstillinger Under menuen INDSTILLINGER tilpasses alle væsentlige driftsparameter iht. lokale betingelser. Timers TIDSSTYRET VENTILATION og NATKØLING, som indstilles vha. betjeningspanelet eller programmet Airlinq User Tool, starter og stopper ventilationsanlægget vha. et ugeskema. Til tidsstyret ventilation står op til 7 forskellige tidsprogrammer til rådighed. Alle programmer kan være aktive samtidig og kører efter hinanden eller overstyre hinanden. Nærmere funktionsbeskrivelse kan ses på side 23. Tidsstyret ventilation nederste program: Luftmængde (Flow) 40%, Indblæsningstemperatur (Temp) 19 C, Start: 07:00, Stop: 17:00, Dage: Mandag til fredag (MA, TI, ON, TO, FR vises med hvid skrift), Lørdag og Søndag er programmet inaktivt (lø og sø vises med lysegrå skrift), Program inaktivt (gråt punkt). Tilpas et program Tryk på programmet. >> Følg vejledningen på næste side. PROGRAMVISNING NATKØLING 00:00 06:00 FLOW: 100% TEMP 16⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ TIDSSTYRT VENTILATION 07:00 17:00 07:00 17:00 TILFØJ FLOW: 80% TEMP 19⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ FLOW: 40% TEMP 19⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ FJERN Aktivér et program Tryk på det grå punkt på højre side af programmet. >> Punktet skifter positionen opad og vises grønt. OBS! Det senest aktiverede tidsprogram bestemmer driften af ventilationsanlægget. Deaktivér et program Tryk på det grønne punkt på højre side af programmet. >> Punktet skifter positionen nedad og vises gråt. VISTE PROGRAMMER (eksempler) Natkøling: Luftmængde (Flow) 100%, Indblæsningstemperatur (Temp) 16 C, Start: 00:00, Stop: 06:00, Dage: Alle ugens dage (ma, ti,...lø, sø), Program aktiv (grønt punkt). OBS! Dagene ved natkøling kan ikke tilpasses. Tilføj et program til TIDSSTYRET VENTILATION Tryk på feltet Tilføj. >> Følg vejledningen på næste side. Fjern et program fra TIDSSTYRET VENTILATION >> Følg vejledningen på næste side. Tidsstyret ventilation øverste program: Luftmængde (Flow) 80%, Indblæsningstemperatur (Temp) 19 C, Start: 07:00, Stop: 17:00, Dage: Mandag til fredag (MA, TI, ON, TO, FR vises med hvid skrift), Lørdag og Søndag er programmet inaktivt (lø og sø vises med lysegrå skrift), Program aktivt (grønt punkt). 16

17 Tilpas eller tilføj et program: Efter et tryk på det program, som skal tilpasses eller på funktionsknappen Tilføj (se programvisning på forrige side), skiftes til indstillingsvisning. TIDSSTYRET VENTILATION START STOP FLOW % TEMP C 08:15 16: Fjern et program: NATKØLING 00:00 06:00 TIDSSTYRET VENTILATION 07:00 17:00 08:00 13:00 FLOW: 100% TEMP 16⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ FLOW: 75% TEMP 19⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ FLOW: 60% TEMP 18⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ TILFØJ FJERN (1) MA TI ON TO FR LØ SØ Programmer til tidsstyret ventilation kan fjernes fra oversigten. Øge/reducere en værdi: Indstillinger af værdier fortages ved at trykke på pil til højre (øge) eller pil til venstre (reducere). Driftsdagene markeres med et flueben. Fortag alle indstillinger og bekræft indstillingerne ved at trykke på Flueben. >> Programmet tilpasses/oprettes. >> Visning går tilbage til Programvisning. (Se side 16) Tryk på firkanten på venstre side af de programmer, som skal fjernes. >> Programmet markeres med et flueben. På funktionsknappen Fjern vises antallet af programmer, som skal fjernes. Tryk på funktionsknappen Fjern for at fjerne de valgte programmer eller tryk på Krydset for at fortryde at programmet fjernes. >> Programmer fjernes. >> Visning går tilbage til Programvisning. (Se side 16) Tryk på Krydset for at fortryde at programmet tilpasses/ oprettes. OBS! Program Natkøling kan ikke fjernes. Temperaturindstilling: Indblæsningstemperaturen er setpunktet for anlæggets ønskede temperaturniveau. Standardindstillingen er 19 C. Temperaturen indstilles maksimalt på den ønskede rumtemperatur. OBS! Airmaster anlægget kan ikke bruges til at opvarme et rum ved at øge indblæsningstemperaturen. Rumtemperaturreguleringen skal foretages vha. det i rummet installerede varmeanlæg. 17

18 Dato og Tid Dato og tid er forprogrammeret efter kalenderen. Tiden omstilles automatisk til sommer- og vintertid. Sommer/ Vinter-omstillingen kan deaktiveres med program Airlinq Service Tool. Styringssoftwarens dato og tid synkroniseres automatisk med dato og tid på en tilsluttet pc, men kan også indstilles direkte. Denne temperaturindstilling behøver generelt ikke at blive ændret. Tryk på HØJ RUMTEMPERATUR. >> Indstil høj rumtemperatur i C (Default 25 C). OBS! For at sikre en problemfri drift anbefales det at programmere høj rumtemperatur højere end den normale rumtemperatur. Tryk på DATO eller TID. >> Indstil dato eller tid. Standardluftmængde (Default Flow) Standardluftmængden bruges af Airlinq styringen når ventilationsanlægget startes vha. sensorer eller eksterne kontakter. Nulstil Service Efter udførelse af almindelig service med filterskift skal timeren for filterskift nulstilles. Tryk på NULSTIL SERVICE. >> Indstil kode (Standard: 9732 ) og bekræft. Se Lås Skærmen på side 19. Tryk på STANDARDLUFTMÆNGDE. >> Indstil standardluftmængde i % (Default 80%). Standardindblæsningstemperatur (Default Temp) Standardindblæsningstemperaturen er setpunktet for anlæggets ønskede temperaturniveau. Standardindstillingen er 19 C. Temperaturen indstilles maksimalt på den ønskede rumtemperatur. OBS! Airmaster anlægget kan ikke bruges til at opvarme et rum ved at øge indblæsningstemperaturen. Rumtemperaturreguleringen skal foretages vha. det i rummet installerede varmeanlæg. Tryk på STANDARDINDBLÆSNINGSTEMPERATUR. >> Indstil indblæsningstemperatur i C (Default 19 C). Høj Rumtemperatur Høj rumtemperatur er programmeret til 25 C. Ved denne temperatur overskrides overgrænsen af det temperaturområde, der beskrives som komforttemperatur. DataLog Airmaster anlæg er udstyret med en kontinuerlig datalog. Når hukommelsen er fyldt, overskrives de ældste data først. Oplever man en fejl på anlægget, kan man aktivere en tidsbegrænset datalog. Tryk på DATALOG >> Indstil log interval (log periode beregnes automatisk), eller indstil log periode (log interval beregnes automatisk). >> Aktivér datalog - ALLE DATA I HUKOMMELSEN SLETTES. START DATALOGGEN? Når den udførte datalog er afsluttet, vises en pop-up tekst på betjeningspanelet: Tidsbegrænset datalog er gennemført. Download data til en pc med Airlinq Service Tool Log perioden er afhængig af de loggede parametre. Ved sjælden optrædende fejl kan intervallet eller perioden forlænges og ved hyppig optrædende fejl kan intervallet eller perioden forkortes. Efter overførsel til pc kan dataloggen sendes elektronisk til analyse hos evt. Airmaster Service. Kontakt venligst Airmaster Service på tlf.: for at aftale serviceydelsen. Måler anlægget, at denne grænse overskrides under anlæggets drift, sætter anlæggets styring en nedkølingsproces i gang for at reducere den aktuelle rumtemperatur. Se afsnit Interne styringsfunktioner - Høj Temperatur på side

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG Airmaster 100. 180. 300. 500. 800. 900. 1200; CityVent 80 FARESYMBOL Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere