Ventilation in balance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML ; AMP ; CV ; DV 1000

2 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning sikrer Dem en korrekt drift af dette produkt. Fremstilleren forbeholder sig ret til ændringer uden videre varsel. Alle opførte værdier er nominelle værdier og påvirkes af lokale betingelser. Ved brug af ventilationsanlægget i rum med rumluftafhængige ildsteder skal alle gældene bestemmelser overholdes. Overtrædelse af anvisninger angivet med faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller materiel skade. Ventilationsanlægget må ikke bruges i rum med abrasive (slibende) partikler eller brændbar gas eller ætsende gas i luften, i vådrum eller i eksplosionsbeskyttede rum. Denne vejledning er til det leverede Airmaster anlæg inklusiv alt udstyr og skal videregives til og gemmes af anlæggets ejer. Ventilationsanlægget må ikke bruges uden de i denne vejledning nævnte filtre. Alle nødvendige data og vejledninger til en netværksintegration kan downloades på internetsiden Fremstilleren fralægger sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af anvendelse i modstrid med denne vejlednings instruktioner. ADVARSLER Servicelåger må ikke åbnes uden at strømmen til anlægget er afbrudt og sikret mod ibrugtagelse. Anlægget må ikke startes, før alle servicelåger og riste på kanaltilslutninger er monteret. Monteringssted og serienumrene (S/N): Type: Leveringsdato: Monteringssted: S/N Ventilationsanlæg: S/N Kølemodul:

3 Indhold 1. Airlinq Funktionsprincip Airlinq Viva (hvidt betjeningspanel) Betjeningselementer Betjening Automatisk betjeningslås Børnesikring Start, standby og sluk Luftmængde - Manuel indstilling Ferie mode - Aktivering Advarsler og alarmer Airlinq Orbit (sort betjeningspanel) Betjeningselementer Betjening Automatisk betjeningslås Luftmængde - Manuel indstilling Automatisk drift Betjeningsmenu Start og Standby Sluk Ferie mode - Aktivering Status Indstillinger...16 Timers...16 Dato og Tid...18 Standardluftmængde (Default Flow)...18 Standardindblæsningstemperatur (Default Temp)...18 Høj Rumtemperatur...18 Nulstil Service...18 DataLog...18 Opstartsguide Lås Skærmen CO 2 status Airlinq BMS Vælge en gruppe/et anlæg Start, Standby og Sluk Advarsler og alarmer

4 5. Styringsfunktioner Tidsstyret ventilation Natkøling Ferie mode Start og stop vha. eksterne kontakter Start og stop vha. en PIR sensor Styring vha. en CO 2 sensor Boost Styring vha. et analogt CTS system Kølemodulets drift Interne styringsfunktioner Lav Temperatur ( Lav Temp ) Forvarme ( Preheat ) Virtuel Forvarme ( Virtual Preheat ) Høj Temperatur ( Høj Temp ) Service og vedligeholdelse Udvendig rengøring Indvendig rengøring Rengøring af kondenssystemet Filterskift Nulstil service Filterskift kølemoduler Filterskift CV , DV 1000, AML og AMP Filterskift AMP 900 og Filteroversigt Indstilling af indblæsningsåbning Kølemodul - Sikkerhedshenvisninger Reparationer og forbedringer Fejlbeskrivelse EF-Overensstemmelseserklæring...35 Forkortelser Quick Guide Airlinq Viva...37 Quick Guide Airlinq Orbit Notater

5 1. Airlinq Airmaster fokuserer ikke kun på selve ventilationsanlægget, men også på styringssoftwaren og betjeningen. Airlinq er Airmasters unikke ventilationsstyring, som giver både slutbrugeren og teknikeren et imponerende overblik og fuld kontrol over indeklimaet, samt nem adgang til mange funktioner, der sikrer korrekt drift af Airmasters ventilationsanlæg. Airlinq styringen består af et selvforklarende intuitivt betjeningspanel, Airlinq Viva (hvid) eller Airlinq Orbit (sort) og en i anlægget placeret styreboks (AQC L eller AQC P), som er designet til at kontrollere alle funktioner og alt udstyr i det leverede ventilationsanlæg. Betjeningen af styringen vha. betjeningspanelet Airlinq Viva beskrives fra side 5 til 10 og vha. Airlinq Orbit fra side 11 til 22. Systemet kan tilsluttes en pc med Airmasters programmer Airlinq User Tool til en komfortabel betjening vha. en pc eller Airlinq Service Tool til programmering og vedligeholdelse af styringen. Airlinqs hovedfunktioner er Styring af luftmængde og indblæsningstemperatur. Manuel styring. Tidsstyret drift vha. ugeskema. Fri natkøling til reducering af rummets temperatur i løbet af natten. Programmeret drift vha. sensorer (fx bevægelses sensor (PIR) og kuldioxid (CO 2 ) sensor), analogt Central Tilstandskontrol og Styringssystemer (CTS) og digitalt Bygnings Management System (BMS). Defrostfunktion samt styring af for- og eftervarmeflade til anlæggets drift ved lave udetemperaturer. Styring af kølemodulets drift ved høj ude- eller rumtemperatur. Overvågning af anlæggets temperaturer, komponenter og luftmængde. Alarmfunktioner ved vedligeholdesesbehov eller fejl. Styring af op til 20 individuelle ventilationsanlæg vha. et enkelt betjeningspanel i et Airlinq BMS system med tilsluttede sensorer efter behov. Kontinuerlig og tidsbegrænset datalog, som kan overføres til en pc. Tilslutning til en pc til betjeningspanelet Airlinq Viva og Airlinq Orbit eller til styreboksen AQC P. 2. Funktionsprincip Nedenstående principskitse viser den grundlæggende funktion af et Airmaster ventilationsanlæg Fraluft (udsugning fra rummet). 2. Fraluftsfilter M Bypass: Tilluftsside 7 Bypass: Fraluftsside 3. Modstrømsvarmeveksler(e); varmevekslere overfører effektivt varmeenergien fra fraluften til tilluften. 4. Fraluftsventilator. 5. Motoriseret afkastspjæld; lukker fraluftssiden, når anlægget er stoppet. 6. Afkastluft. 7. Udeluft. 8. Kølemodul (option, ikke tilgængelig ved alle modeller); kølemodulet reducerer udelufttemperaturen før luften tilføres ventilationsanlægget. 9. Forvarmeflade (option); forvarmefladen understøtter defrostfunktionen. 10. Tilluftsfilter M5 (option: F7). 11. Tilluftsventilator. 12. Motoriseret lukkespjæld; lukker tilluftssiden, når anlægget er stoppet. 13. Eftervarmeflade (option); eftervarmefladen udligner det lille temperaturtab i varmeveksleren (pos. 3). 14. Indblæsning (tilførsel af opvarmet udeluft). 15. Modulerende bypass (option); bypassspjældet bruges til at regulere indblæsningstemperaturen. Lufttemperaturen overvåges i anlægget både før og efter varmeveksleren i både fralufts- og tilluftskanalerne. I kølemodulet overvåges udetemperaturen samt temperaturene på kølekredsløbet. 5

6 3. Airlinq Viva (hvidt betjeningspanel) 3.1. Betjeningselementer Betjening Automatisk betjeningslås Betjeningspanelet er udstyret med en automatisk betjeningslås for at forhindre en uønsket luftmængdeindstilling ved fx rengøring. Låsen aktiveres automatisk efter 30 sekunder uden betjening. Deaktivér automatisk betjeningslås: 4 auto 1 Tryk i 1 sekund på den aktuelle luftmængde auto 1. Luftmængdeindstilling (blåt lys) vha. et berøringsfølsomt betjeningsområde, se side Funktionsknap (manuel start, manuel stop, manuel midlertidig stop), se side USB mini-b port. For at indstille eller programmere ventilationsanlægget tilsluttes en pc med programmet Airlinq User Tool eller Airlinq Service Tool. Download Airlinq User Tool og Airlinq Service Tool på: 4. Symbol auto for automatisk drift (blå), se side Ferie mode knap, se side Symbol for ferie mode (blå), se side Symbol for advarsler (gul) og alarmer (rød), se side Tekst min for minimal luftmængde. 9. Ventilatorsymbol. 10. Tekst max for maksimal luftmængde. >> Den automatiske betjeningslås deaktiveres når luftmængdevisningen markeres op til den aktuelle indstilling med blå streger Børnesikring Børnesikringen forhindrer al betjening. Betjening af funktioner med aktiv børnesikring udløser 2 blink af alle blå streger til luftmængdevisningen (Pos. 1 under Betjeningselementer på side 6). Aktivér/deaktivér børnesikring: Tryk samtidig på Funktionsknappen og Ferie mode -knappen i 4 sekunder (Pos. 2. og 5. under Betjeningselementer på side 6). >> Alle blå streger af luftmængdevisning blinker 2 gange. >> Ved betjening med aktiv børnesikring blinker alle blå streger af luftmængdevisning 2 gange. 6

7 Start, standby og sluk Airmasters ventilationsanlæg kan startes og stoppes automatisk eller vha. funktionsknappen (pos. 2. under Betjeningselementer på side 6). Automatisk drift. Automatisk drift startes vha. et ugeskema, natkøling, sensorer, eksterne kontakter eller et analogt CTS system. På betjeningspanelet vises den aktuelle luftmængde og teksten auto med blåt lys oven over ventilatorsymbolet. (Se 1. billede nedenunder.) Læs også afsnittet Styringsfunktioner på side 23. Luftmængden kan manuelt over- eller understyres. Automatisk drift deaktiveres og tekst auto slukkes derved Start eller genstart automatisk drift. Tryk på funktionsknappen. >> Anlægget starter iht. programmering, hvis et startsignal er aktivt. Styringen genaktiverer automatisk drift efter manuel overstyring. Den aktuelle luftmængde vises med en blå streg. Teksten auto vises med blåt lys. auto Start drift manuelt. Dobbelttryk på funktionsknappen. >> Anlægget starter med standardluftmængde og standardindblæsningstemperatur (se side 18). Tekst auto vises med blåt lys. Efter 4 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift Standby: Tryk på funktionsknappen når anlægget er i drift. >> Anlægget stopper i 1 time (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) og starter derefter ved næste startsignal. Ellers kan anlægget startes før tiden er gået vha. funktionsknappen. Luftmængdeindikatoren blinker langsomt ud for minimum Sluk anlægget: Tryk funktionsknappen i mindst 2 sekunder for at slukke anlægget. >> Anlægget skal derefter startes vha. funktionsknappen. Alt lys på betjeningspanelet er slukket. 7

8 Luftmængde - Manuel indstilling auto auto _ Tryk på den aktuelle luftmængde. Den automatiske betjeningslås deaktiveres når luftmængdevisningen markeres op til den aktuelle indstilling med blå streger. + Træk derefter med fingeren på indstillingsområdet med uret for at øge luftmængden eller mod uret for at reducere luftmængden. Lyset følger bevægelsen på området. Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter igen med en enkelt blå streg. Efter 12 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift. auto Den samme indstilling kan fortages ved at trykke på den ønskede luftmængde såfremt den automatiske betjeningslås ikke er aktiv. Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter igen med en enkelt blå streg. 8

9 Ferie mode - Aktivering Ferie mode benyttes som basisventilation, når lokalet står ubenyttet i en længere tidsperiode, fx ved ferie. Advarsel- og alarmvisning (gul og rød): auto auto Under ferie mode kører Airmaster anlægget med mindste luftmængde. Den interne styringsfunktion Lav temperatur er aktiv med henblik på at beskytte anlægget mod isdannelse. Styringsfunktionen er i stand til at aktivere varmeflader om nødvendigt. Den interne styringsfunktion Høj temperatur er deaktiveret under ferie mode. auto Se også afsnit Interne Styringsfunktioner på side 25 og 26. Aktivér ferie mode: Tryk på ferie mode knappen (pos. 5. under Betjeningselementer på side 6) i 2 sekunder. >> Anlægget går i feriemode. Deaktivér feriemode: Tryk på funktionsknappen (pos. 2. under Betjeningselementer på side 6). >> Anlægget returnerer til automatisk drift. Lyssignaler ved advarsel og alarm: sek 3.3. Advarsler og alarmer Airlinq styring overvåger temperaturer, luftflow, kølemodulets funktion, filtrenes tilstand og diverse komponenter. Ved fejl viser betjeningspanelet et gult eller rødt symbol. Ved gule advarsler opretholder anlægget driften bedst muligt, mens det stopper ved røde alarmer. Advarsler og alarmer vises med blink i forskellige intervaller eller med konstant lys. Ved flere fejl vises fejlene med en kort pause efter hinanden. 1. Blinker langsomt (2 sekunder lys, 2 sekunder pause). 2. Blinker hurtigt (0,5 sekunder lys, 0,5 sekunder pause). 3. Blinker 2 gang hurtigt (0,5 sekunder lys, 0,5 sekunder pause, 0,5 sekunder lys) med 2 sekunders mellemrum. 4. Lyser konstant. Se forklaring af fejltyper på næste side. 9

10 ADVARSLER (gul) Ved advarsler forbliver ventilationsanlægget i drift, dog kan driften afvige fra standarddriften. ALARMER (rød) Ved alarmer stoppes ventilationsanlægget for at forhindre større skader. 1. Blinker langsomt: Kondens - Der er kondens i kølemodulet som ikke automatisk borskaffes. Modulet er ude af drift. Fjern kondens manuelt fra kondensbakken. Gør kondenssystemet rent (se side 27), eller TIL- KALD SERVICE. 1. Blinker langsomt: Lav temperatur - Ved meget lave udetemperaturer kan det være nødvendigt at beskytte anlægget mod isdannelse. I så fald udløses lav temperatur alarm. Anlægget vil automatisk forsøge at starte op 1 gang per time, såfremt der stadig er et aktivt startsignal. 2. Blinker hurtigt: Kølemodulets kompressor er låst (stoppet). Modulet er ude af drift. Kondensator har været overophedet i længere tid. Tjek om alarmen slår fra efter at strømmen til anlægget har været afbrudt, eller TILKALD SERVICE. 3. Blinker 2 gange hurtigt med 2 sekunders mellemrum: Tid til et filterskift. Driften forsætter uændret. Skift filtre og nulstil service (se side 28) eller TILKALD SERVICE. 4. Lyser konstant Teknisk fejl på temperatursensorer (RT, OTV, CdT, OT eller EvT) eller CO 2 sensor. Ved fejlene CdT, OT og EvT er kølemodulet ude af drift. Ved fejlen RT og OTV virker diverse interne styringsfunktioner ikke tilstrækkeligt. TILKALD SERVICE. OBS! Forkortelsernes betydning fremgår afsnit Forkortelser på side 36. Advarsler og alarmer kan også udlæses vha. programmerne Airlinq User Tool eller Airlinq Service Tool. 2. Blinker hurtigt: Kondens - Der er kondens i ventilationsanlægget som ikke automatisk bortskaffes. Fjern kondens manuelt fra kondensbakken. På anlæg uden kondensafløb: Forekommer alarmen gentagne gange vil det være nødvendigt at installere et kondensafløb eller en kondenspumpe. TILKALD SERVICE. På anlæg med kondensafløb/kondenspumpe: Gør kondenssystemet rent (Se side 27), eller TIL- KALD SERVICE. Vandlåsen er monteret forkert. Installationen skal rettes af autoriserede fagfolk. Kondenspumpe er defekt. TILKALD SERVICE. 3. Blinker 2 gange hurtigt med 2 sekunders mellemrum: Filterskift påkrævet. Skift filtre og nulstil service (se side 28) eller TILKALD SERVICE. 4. Lyser konstant Kritisk fejl på temperatursensorer (IT, ETV) eller på en ventilator. TILKALD SERVICE. 10

11 4. Airlinq Orbit (sort betjeningspanel) 4.1. Betjeningselementer 4 5 Valgt. Øge værdi. Reducere værdi. 9 1 Ferie mode symbol vises ved ferie mode i stedet for ventilatorsymbolet (pos. 7.), se side 23. Hængelås vises ved betjening under aktiv automatisk betjeningslås og aktiv skærmlås auto Automatisk drift teksten slukkes ved manuel overstyring eller understyring af luftmængden eller indblæsningstemperaturen. 3 2 Touch skærm 1. Luftmængdeindstilling (blå streger), se side Funktionsknap (aktivere betjeningsmenu, slukke anlægget), se side USB mini-b port. Tilslutning til pc med programmet Airlinq Service Tool, for at programmere ventilationsanlægget. Download Airlinq Service Tool på: 4. Symbol for advarsler (gul) og alarmer (rød), se side CO 2 symbol, se CO 2 status på side Tekst min for minimal luftmængde. 7. Ventilatorsymbol. 8. Tekst max for maksimal luftmængde. 9. Touch skærm, se side 11. Yderligere Symboler Auto, Start. Standby. Sluk. Bekræft. Betjeningspanelet Airlinq Orbit er udstyret med en touch skærm, som betjenes på samme måde som en smartphone. Betjeningsområdet er på 52 x 52 mm. På højre og venstre side af betjeningsområdet kan man scrolle skærmbilledet op og ned. Skærmens visning og symboler tilpasses automatisk menuer og funktioner. I afsnit 4.2. Betjening fra side 11 til side 22 vises ved alle skærmbilleder kun det væsentligste indhold på en hvid baggrund Betjening Automatisk betjeningslås Betjeningspanelet er udstyret med en automatisk betjeningslås for at forhindre en uønsket betjening ved fx rengøring. Låsen aktiveres automatisk efter 120 sekunder uden betjening. Skærmen viser ved betjening et hængelåssymbol med en retningspil nederst på skærmen. Aktivér betjeningen: Tryk på hængelåssymbolet og træk i pilens retning. Tilbage. Fortryde. Hjælp. For at låse skærmen mod alt uønskede betjening se afsnit Lås Skærmen på side 19. Kan vælges 11

12 Luftmængde - Manuel indstilling auto auto _ Deaktiver evt. betjeningslåsen eller skærmlåsen og tryk på den aktuelle luftmængde indtil luftmængdevisningen markeres op til den aktuelle indstilling med blå streger. Træk derefter med fingeren på indstillingsområdet med uret for at øge luftmængden eller mod uret for at reducere luftmængden. Lyset følger bevægelsen på området. + Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter med 5 blå streger. Efter 12 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift. auto Den samme indstilling kan fortages ved at trykke på den ønskede luftmængde indtil luftmængdevisningen markeres op til den ønskede indstilling med blå streger. Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter med 5 blå streger. 12

13 Automatisk drift Start og Standby Start eller genstart automatisk drift. Tryk på menufeltet AUTO. >> Anlægget starter iht. programmering, hvis et startsignal er aktiv eller automatisk drift genaktiveres efter manuel overstyring. Den aktuelle luftmængde vises med 5 blå streger. Tekst auto vises med blåt lys. auto Start drift manuel. Tryk på menufeltet START. Automatisk drift startes vha. et ugeskema, natkøling, sensorer, eksterne kontakter eller et analogt CTS system. På betjeningspanelet vises den aktuelle luftmængde og teksten auto med blåt lys oven over ventilatorsymbolet. >> Anlægget starter med standardluftmængde og standardindblæsningstemperatur (se side 18). Tekst auto vises med blåt lys. Efter 4 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift. Læs også afsnittet Styringsfunktioner på side 23. Luftmængden kan manuelt over- eller understyres. Automatisk drift deaktiveres og tekst auto slukkes derved. Standby. Tryk på menufeltet er i drift. STANDBY, hvis anlægget Betjeningsmenu Start betjeningsmenuen ved at trykke på funktionsknappen (pos. 2 under Betjeningselementer på side 11). Ved at trykke på et menupunkt, åbnes menuen eller funktionen aktiveres/deaktiveres. Afhængig af menuen ændres tilhørende funktionsfelter. Det kan fx være tekstfelter som Bekræft, Sluk, Annullér eller felter med symboler. Ved enkelte menuer vises ligeledes pop-up tekster. >> Anlægget stopper i 1 time (tiden kan justeres til 0, 1, 2, timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) og starter derefter ved næste startsignal. Ellers kan anlægget startes før tiden er gået vha. betjeningsmenuet. Luftmængdeindikatoren blinker langsomt ud for minimum. AUTO START STANDBY For gruppenbetjening se Airlinq BMS på side

14 Sluk Status Statusmenuen er inddelt i 4 grupper: Information, Flow, Filtre og Drift. Menupunkterne informerer om anlæggets driftstilstand. Tryk på menufeltet STATUS >> Undermenuen aktiveres. Tryk på den ønskede undermenu. Information Tryk på menufeltet SLUK >> Betjeningspanelet viser teksten SLUK? SYSTEMET SKAL HEREFTER STARTES MANUELT. samt et flueben for Bekræft og et kryds for Fortryd. Tryk på fluebenet for at slukke. (Anlægget skal derefter startes iht. afsnit Start og Standby på side 13. Tryk på krydset for at afbryde slukning. For at slukke et anlæg kan man også trykke i 2 sekunder på funktionsknappen (pos. 2 under Betjeningselementer på side 11). Driftstimer total SW betjeningspanel SW styring Service Flow Anlæggets driftstimer siden fremstilling. Betjeningspanelets softwareversion. Styringens softwareversion. Kontaktadresse til teknisk hjælp og service. Kan ændres med programmet Airlinq Service Tool. Setpunkt Flow Luftmængde i % Ferie mode - Aktivering Under ferie mode kører Airmaster anlægget med mindste luftmængde. Den interne styringsfunktion Lav temperatur er aktiv med henblik på at beskytte anlægget mod isdannelse. Styringsfunktionen er i stand til at aktivere varmeflader om nødvendigt. Den interne styringsfunktion Høj temperatur er deaktiveret under ferie mode. Se også afsnit Interne Styringsfunktioner på side 25 og 26. Aktivér Ferie mode: Flow tilluft Flow fraluft Tilluftsvent. Fraluftsvent. Filtre Tilluftsmængde i m 3 /h. Fraluftsmængde i m 3 /h. Tilluftsventilatorens omdrejninger i RPM. Fraluftsventilatorens omdrejninger i RPM. Tryk på menufeltet FERIE MODE >> Ferie mode aktiveres. Ferie mode symbolet vises i stedet for ventilatorsymbolet. Deaktivér Ferie mode: For at deaktivere ferie mode skal anlægget startes iht. afsnit Start og Standby på side 13. Filterstatus Filtertilstandsindikator i %. Driftstimer Næste service Forvent. dato Antal driftstimer siden seneste filterskift. Prognose i timer til næste filterskift. Prognose (dato) for næste filterskift. 14

15 Drift Drift Inblæsningstemp. Indblæsningstemperatur i C. Startet af Driftsbestemmende start signal Udetemp.Vent. Rumtemp. Afkasttemp.Vent. Setpunkt Temp. Rumtemp.(maks) Udetemperatur ventilationsanlæg i C. Udsugningstemperatur i C. Afkasttemperatur ventilationsanlæg i C Setpunkt Indblæsningstemperatur i C. Setpunkt Høj Rumtemperatur i C. Forvarme Tilkoblet i %. Eftervarme Tilkoblet i %. - Ekstern vha. eksterne kontakter og relæer. - Airlinq, manuel start vha. betjeningspanelet. - CO2 vha. en CO 2 sensor. - PIR vha. af en bevægelsessensor. - BMS vha. et analogt eller digitalt BMS system. - Timer vha. ugeskema. - Ferie mode via betjeningspanel eller et digitalt BMS system. - Dependent ved flere startsignaler. Lukkespjæld Tilstand Til/Fra. Driftstilst. Driftstilstand Ext. Emerg. Stop Bypass Nødstopfunktionens tilstand Til/Fra. Tilstand Til/Fra. Bypass Bypassposition i %. (0 = lukket; 100 = helt åben) - Automatisk, fuldautomatisk drift iht. programmering. - Manuel, når den automatisk fastlagte luftmængde eller indblæsningstemperatur ændres af brugeren eller et CTS system. Tilluftsvent. Fraluftsvent. Styrespænding tilluftsventilator i Volt. Styrespænding fraluftsventilator i Volt. - Natkøling er aktiveret. - Ferie mode er aktiveret. - OFF, anlægget er slukket og skal startes vha. betjeningspanelet. Kølemodul Drift i %. Udetemp. Fordampertemp. Kondens.temp. Setpunkt kølem. Udetemperatur kølemodul i C. Fordampertemperatur kølemodul i C. Kondensatortemperatur kølemodul i C. Kølemodulets temperatur setpunkt i C. System tilst. - Standby, anlægget er midlertidig stoppet og starter automatisk iht. programmering. Aktiv intern styringsfunktion - Lav temperatur. - Høj temperatur. Se afsnit Interne styringsfunktioner på side 25. AI#1 AI#2 AI#3 0-10V analog indgang 1 i Volt. 0-10V analog indgang 2 i Volt. 0-10V analog indgang 3 i Volt. OBS! Hvis en option ikke er installeret vises ingen driftsværdi i statusmenuen. (Tekst AI ved indgang #1 - #3 tilpasses ifm. programmering af styringen.) Relativ fugt (ude) Relativ fugt (udeluft) i % Relativ fugt (inde) Relativ fugt (fraluft) i % 15

16 Indstillinger Under menuen INDSTILLINGER tilpasses alle væsentlige driftsparameter iht. lokale betingelser. Timers TIDSSTYRET VENTILATION og NATKØLING, som indstilles vha. betjeningspanelet eller programmet Airlinq User Tool, starter og stopper ventilationsanlægget vha. et ugeskema. Til tidsstyret ventilation står op til 7 forskellige tidsprogrammer til rådighed. Alle programmer kan være aktive samtidig og kører efter hinanden eller overstyre hinanden. Nærmere funktionsbeskrivelse kan ses på side 23. Tidsstyret ventilation nederste program: Luftmængde (Flow) 40%, Indblæsningstemperatur (Temp) 19 C, Start: 07:00, Stop: 17:00, Dage: Mandag til fredag (MA, TI, ON, TO, FR vises med hvid skrift), Lørdag og Søndag er programmet inaktivt (lø og sø vises med lysegrå skrift), Program inaktivt (gråt punkt). Tilpas et program Tryk på programmet. >> Følg vejledningen på næste side. PROGRAMVISNING NATKØLING 00:00 06:00 FLOW: 100% TEMP 16⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ TIDSSTYRT VENTILATION 07:00 17:00 07:00 17:00 TILFØJ FLOW: 80% TEMP 19⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ FLOW: 40% TEMP 19⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ FJERN Aktivér et program Tryk på det grå punkt på højre side af programmet. >> Punktet skifter positionen opad og vises grønt. OBS! Det senest aktiverede tidsprogram bestemmer driften af ventilationsanlægget. Deaktivér et program Tryk på det grønne punkt på højre side af programmet. >> Punktet skifter positionen nedad og vises gråt. VISTE PROGRAMMER (eksempler) Natkøling: Luftmængde (Flow) 100%, Indblæsningstemperatur (Temp) 16 C, Start: 00:00, Stop: 06:00, Dage: Alle ugens dage (ma, ti,...lø, sø), Program aktiv (grønt punkt). OBS! Dagene ved natkøling kan ikke tilpasses. Tilføj et program til TIDSSTYRET VENTILATION Tryk på feltet Tilføj. >> Følg vejledningen på næste side. Fjern et program fra TIDSSTYRET VENTILATION >> Følg vejledningen på næste side. Tidsstyret ventilation øverste program: Luftmængde (Flow) 80%, Indblæsningstemperatur (Temp) 19 C, Start: 07:00, Stop: 17:00, Dage: Mandag til fredag (MA, TI, ON, TO, FR vises med hvid skrift), Lørdag og Søndag er programmet inaktivt (lø og sø vises med lysegrå skrift), Program aktivt (grønt punkt). 16

17 Tilpas eller tilføj et program: Efter et tryk på det program, som skal tilpasses eller på funktionsknappen Tilføj (se programvisning på forrige side), skiftes til indstillingsvisning. TIDSSTYRET VENTILATION START STOP FLOW % TEMP C 08:15 16: Fjern et program: NATKØLING 00:00 06:00 TIDSSTYRET VENTILATION 07:00 17:00 08:00 13:00 FLOW: 100% TEMP 16⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ FLOW: 75% TEMP 19⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ FLOW: 60% TEMP 18⁰C MA TI ON TO FR LØ SØ TILFØJ FJERN (1) MA TI ON TO FR LØ SØ Programmer til tidsstyret ventilation kan fjernes fra oversigten. Øge/reducere en værdi: Indstillinger af værdier fortages ved at trykke på pil til højre (øge) eller pil til venstre (reducere). Driftsdagene markeres med et flueben. Fortag alle indstillinger og bekræft indstillingerne ved at trykke på Flueben. >> Programmet tilpasses/oprettes. >> Visning går tilbage til Programvisning. (Se side 16) Tryk på firkanten på venstre side af de programmer, som skal fjernes. >> Programmet markeres med et flueben. På funktionsknappen Fjern vises antallet af programmer, som skal fjernes. Tryk på funktionsknappen Fjern for at fjerne de valgte programmer eller tryk på Krydset for at fortryde at programmet fjernes. >> Programmer fjernes. >> Visning går tilbage til Programvisning. (Se side 16) Tryk på Krydset for at fortryde at programmet tilpasses/ oprettes. OBS! Program Natkøling kan ikke fjernes. Temperaturindstilling: Indblæsningstemperaturen er setpunktet for anlæggets ønskede temperaturniveau. Standardindstillingen er 19 C. Temperaturen indstilles maksimalt på den ønskede rumtemperatur. OBS! Airmaster anlægget kan ikke bruges til at opvarme et rum ved at øge indblæsningstemperaturen. Rumtemperaturreguleringen skal foretages vha. det i rummet installerede varmeanlæg. 17

18 Dato og Tid Dato og tid er forprogrammeret efter kalenderen. Tiden omstilles automatisk til sommer- og vintertid. Sommer/ Vinter-omstillingen kan deaktiveres med program Airlinq Service Tool. Styringssoftwarens dato og tid synkroniseres automatisk med dato og tid på en tilsluttet pc, men kan også indstilles direkte. Denne temperaturindstilling behøver generelt ikke at blive ændret. Tryk på HØJ RUMTEMPERATUR. >> Indstil høj rumtemperatur i C (Default 25 C). OBS! For at sikre en problemfri drift anbefales det at programmere høj rumtemperatur højere end den normale rumtemperatur. Tryk på DATO eller TID. >> Indstil dato eller tid. Standardluftmængde (Default Flow) Standardluftmængden bruges af Airlinq styringen når ventilationsanlægget startes vha. sensorer eller eksterne kontakter. Nulstil Service Efter udførelse af almindelig service med filterskift skal timeren for filterskift nulstilles. Tryk på NULSTIL SERVICE. >> Indstil kode (Standard: 9732 ) og bekræft. Se Lås Skærmen på side 19. Tryk på STANDARDLUFTMÆNGDE. >> Indstil standardluftmængde i % (Default 80%). Standardindblæsningstemperatur (Default Temp) Standardindblæsningstemperaturen er setpunktet for anlæggets ønskede temperaturniveau. Standardindstillingen er 19 C. Temperaturen indstilles maksimalt på den ønskede rumtemperatur. OBS! Airmaster anlægget kan ikke bruges til at opvarme et rum ved at øge indblæsningstemperaturen. Rumtemperaturreguleringen skal foretages vha. det i rummet installerede varmeanlæg. Tryk på STANDARDINDBLÆSNINGSTEMPERATUR. >> Indstil indblæsningstemperatur i C (Default 19 C). Høj Rumtemperatur Høj rumtemperatur er programmeret til 25 C. Ved denne temperatur overskrides overgrænsen af det temperaturområde, der beskrives som komforttemperatur. DataLog Airmaster anlæg er udstyret med en kontinuerlig datalog. Når hukommelsen er fyldt, overskrives de ældste data først. Oplever man en fejl på anlægget, kan man aktivere en tidsbegrænset datalog. Tryk på DATALOG >> Indstil log interval (log periode beregnes automatisk), eller indstil log periode (log interval beregnes automatisk). >> Aktivér datalog - ALLE DATA I HUKOMMELSEN SLETTES. START DATALOGGEN? Når den udførte datalog er afsluttet, vises en pop-up tekst på betjeningspanelet: Tidsbegrænset datalog er gennemført. Download data til en pc med Airlinq Service Tool Log perioden er afhængig af de loggede parametre. Ved sjælden optrædende fejl kan intervallet eller perioden forlænges og ved hyppig optrædende fejl kan intervallet eller perioden forkortes. Efter overførsel til pc kan dataloggen sendes elektronisk til analyse hos evt. Airmaster Service. Kontakt venligst Airmaster Service på tlf.: for at aftale serviceydelsen. Måler anlægget, at denne grænse overskrides under anlæggets drift, sætter anlæggets styring en nedkølingsproces i gang for at reducere den aktuelle rumtemperatur. Se afsnit Interne styringsfunktioner - Høj Temperatur på side

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; AMS 1000; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG AM CV DV

INSTRUKTIONSBOG AM CV DV INSTRUKTIONSBOG AM 150. 300. 500. 800. 900. 1000. 1200 CV 80. 200 1 DV 1000 1. 2. 3 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG Airmaster 100. 180. 300. 500. 800. 900. 1200; CityVent 80 FARESYMBOL Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

MONTERING CV ; DV

MONTERING CV ; DV MONTERING CV 80. 00; DV 000.. SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden installation af irmaster ventilationsanlægget. t følge denne vejledning sikrer Dem en korrekt drift af dette produkt.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning

Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning CE1C2348da 2014-04-23 Building Technologies Velkommen! Velkommen! Brug betjeningsknappen (tryk-og-drej) til betjening af både rumapparat QAA74

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

MONTERING AM

MONTERING AM MONTERING AM 900. 00.. SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden installation af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning sikrer Dem en korrekt drift af dette produkt. Fremstilleren

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere