Finansieringsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansieringsmuligheder"

Transkript

1 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen

2 BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille Andelsboligforening Ca boliger Primært betonbyggeri fra 60 erne og 70 erne Primært tæt-lav Ca. halvdelen skal renoveres inden for de næste 5-10 år

3 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag?

4 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond - bl.a. løbende ydelsesstøtte Arbejdskapital (Egen trækningsret) Afdelingen Henlæggelser Bortfald af eksisterende lån Optagelse af lån Kommunen/staten/fonde Særlige puljer

5 Overblik over finansieringsmuligheder Støttede midler via Landsbyggefonden: Pligtmæssige bidrag (A- og G- indskud) Egen trækningsret Udamortiserede lån Særlig driftsstøtte (Kapitaltilførsel, huslejestøtte, driftsstøttelån) Renoveringsstøtteordning (Ydelsesstøtte)

6 Boligforlig - rammer for renoveringsstøtte Renoveringsstøtte: 18. mia. kr Heraf min 2,4 mia. kr. til tilgængelighed Op til 0,350 mia. kr. til energi med lang levetid Infrastruktur særligt udsatte 0,960 mia. kr

7 Renoveringsstøtte Tilskud Mia. kr. 6,5 5,9 6 4,2 4,2 4 2,4 2,5 2,5 2,6 1,9 2,55 2,5 2,3 2, Årstal 7

8 Landsdispositionsfonden Faktiske indbetalinger til Landsdis-positionsfonden i mio. kr. (fra udamortiserede lån) Ved anvendelse af midler til rådighed indtil 2020 stadig kø på eksisterende, kendte sager på ca. 4 mia. LBF likvid i

9 Pligtmæssige bidrag Indbetalinger LBF administration Udbetalinger Pligtmæssige bidrag A + G indskud 60% Konti med egen trækningsret (Administreres af LBF) Trækningsret 40% Landsdispositionsfond (oprettet 1987) A indskud afdelinger før 1963 G indskud afdelinger før 1970 Hvorfor vigtigt? Fritagelse kan gives for G-indskud kan anvendes som finansiering

10 Pligtmæssige bidrag Til forbedrings- og opretningsarbejder IKKE vedligeholdelse Fordeling blandt afdelinger bestemmes af organisationen Kan disponere over kommende 5 års indbetalinger Kræver tilsagn fra LBF før arbejder påbegyndes! Der kan opnås støtte til 2/3 af arbejderne - sidste 1/3 betales af beboere

11 Udamortiserede lån Indbetalinger LBF administration Udbetalinger Udamortiserede lån (frie midler) 2/3 Landsdispositionsfond Renoveringsstøtteordning (Ydelsesstøtte) 1/3 Særlig driftsstøtte (Kapitaltilførsel/huslejestøtte mm.) Boligorganisationens dispositionsfond Hvad er vigtigt? Fritagelse kan gives for indbetaling til boligorganisationens dispositionsfond kan anvendes som finansiering

12 Beboerbetaling og lån grafisk Ydelse, fastforrentet lån Staten 1 2

13 Renoveringsstøtteordning 91 Støtte til fysiske arbejder 4 kategorier opretning, tilgængelighed, sammenlægning, miljøarbejder Helhedsplan skal udarbejdes Fremtidssikring skal være overvejet Ikke igangsat nødværge OK Minimum 10% af bygningsværdi Behovsbestemt støtte Gives som ydelsesstøtte Beboerbetalingen: mindst 3,4% af lånets hovedstol. For LBF årsgns. af udbetalinger skal mindst være 3,4%

14 Særlig driftsstøtte Kapitaltilførsel (5-delsløsning) Til afdelinger med væsentlige økonomiske problemer LBF betaler 2/5 lån og tilskud Boligorganisationen 1/5 - tilskud Kommunen 1/5 - lån Realkreditinstitut 1/5 lån Lån er rente- og afdragsfrie uden tidsbegrænsning afdrages dog hvis afdelingens økonomi forbedres Til opsparede underskud eller som kapitaldepot til løbende underskudsfinansiering (årlige udbetalinger)

15 Særlig driftsstøtte - fortsat Kapitaltilførsel et eksempel I afdeling Rabalderstræde renoveres for 10 mio. kr. Ved 7,2% i ydelsesprocent giver det kr./årlig ydelse Kapitaldepotets størrelse Forudsætning: 3% årlig afkast i 30 år Ved fast afkast på kr. skal depotet være 14,1 mio. kr. Dvs. oprettes år 1 med 1/5 til hver af parterne kr. Bemærk rentefølsomt! Hvis renten på afkast falder til 2%, så skal depotet være 16,1 mio. kr.

16 Særlig driftsstøtte - fortsat Huslejestøtte Pulje på 232 mio. om året Anvendes til at holde huslejen konkurrencedygtig Aftrappes over max. 15 år. År 1-4 fuld støtte År 5 evt. 15 aftrappes med 9 kr./m 2 om året Driftsstøttelån Gives i forbindelse med huslejestøtte og/eller kapitaltilførselssager Aftrappes også med 9 kr./m 2 årligt Aftrapning begynder først efter huslejestøtten er aftrappet Kan IKKE søges LBF peger på

17 Særlig driftsstøtte - fortsat Både huslejestøtte og driftsstøttelån bliver udbetalt i begyndelsen af byggesagen og indbetales på reguleringskonto Skema B Byggeperiode/aflevering Skema C LBF tilskud begynder. Udbetales løbende Nye lån optages nye ydelser skal betales Reguleringskonto opsparing Anvendes Anvendelse af reguleringskontomidler skal der søges om! Reguleringskontomidler kan anvendes til prisstigninger, uforudsete udgifter, besparede arbejder

18 Finansieringsbudget Boligselskabet AKB, København '1051-3/0013 Sjælør Boulevard Helhedsplan Skema A Udarbejdet dato: 3. oktober 2012 Etageareal: m² Navn på projektleder: Carsten Bjørneboe Boliger: 267 Navn på økonomimedarb.: Susan Mortensen Gnst. Leje pr. m kr. Støttet (52,39%) Ustøttet (47,61%) Alternativ C Samlet A, B, C Finansiering Realkredit 30 år / LBF-støttede lån Anden lånetype / Annuitet 30 år Anden lånetype / Annuitet 20 år Evt. egenfinansiering (f.eks. Arbejdskapital) Frie henlæggelsesmidler Kapitaltilførsel Tilskud fra dispositionsfond LBF egen trækningsret Et eksempel fra det virkelige liv. Lejepåvirkning pr. år Interne renter 3,00% LBF-støttede lån 3,50% Øvrige lån (30 årige) 7,00% Øvrige lån (20 årige) 8,60% Evt rentetab frie midler 3,00% Evt. besparelser på henlæggelser Fritagelse for G-indskud Fritagelse udamortiserede lån Bortfald af eksisterende lån Landsbyggefondens huslejestøtte Samlet lejestigning Svarende til kr. pr. m 2 149,56 206,78 0,00 356,35 Huslejestigning i % 21,68 29,98 0,00 51,66 Ny husleje kr. pr. m

19 Landsbyggefondens midler - oversigt Indbetalinger LBF administration Udbetalinger Pligtmæssige bidrag A + G indskud 60% Konti med egen trækningsret (Administreres af LBF) Trækningsret 40% Udamortiserede lån (frie midler) 2/3 Landsdispositionsfond (oprettet 1987) Særlig driftsstøtte, kapitaltilførsel,huslejebidrag mm. 1/3 Renoveringsstøtteordning (Ydelsesstøtte) Boligorganisationens dispositionsfond Ret kompliceret stof ikke letlæselige udmeldinger

20 Tak for ordet

21 Processen i en støttet renoveringssag Opstart LBF ansøgning LBF ansøgning via Sag oprettes i driftsstøttesystem Rådgivere vælges, undersøgelser foretages => Grundlag for ansøgning

22 Ansøgningen. Består af flere dele: Indtastning/skema Budgetark Relevant dokumentation

23 Ansøgningen fortsat. Budgetarket 1 Består af flere dele: Indtastning/skema Budgetark Relevant dokumentation

24 Budgetarket 2..

25 Processen i en støttet renoveringssag Opstart Besigtigelse LBF ansøgning Skema A Sag oprettes i driftsstøttesystem Rådgivere vælges, undersøgelser foretages => Grundlag for ansøgning LBF udmelding Evt.forhandling/ tilretning af projekt Skema A indberetning via

26 Skema A indberetning LBF overfører til skema A i renovering.bossinf.dk Skal selv indberette den ustøttede del - kontakt Byggeskadefonden (www.bsf.dk) for at bede om oprettelse i renovering.bossinf.dk Dermed også dækket af BSF s forsikring

27 Byggeskadefondens forsikringsdækning Omfatter både: Støttede sager Egen trækningsretssager Andre sager, hvor det er frivilligt For 2 sidste kategorier: Tilmeld selv på BSF s hjemmeside Hvis sagen står på oversigt som her IKKE tilmeldt

28 Processen i en støttet renoveringssag Opstart Besigtigelse Projekteringsfase LBF ansøgning Skema A Skema B Sag oprettes i driftsstøttesystem Rådgivere vælges, undersøgelser foretages => Grundlag for ansøgning LBF udmelding Evt.forhandling/ tilretning af projekt Projektering Udbud Licitation

29 Processen i en støttet renoveringssag Opstart Besigtigelse Projekteringsfase Byggeperiode LBF ansøgning Skema A Skema B Aflevering Sag oprettes i driftsstøttesystem Rådgivere vælges, undersøgelser foretages => Grundlag for ansøgning LBF udmelding Evt.forhandling/ tilretning af projekt Projektering Udbud Licitation Entrepriseaftale Byggestart Aflevering

30 Processen i en støttet renoveringssag Byggeperiode Drift/mangelafhjælpning Aflevering Skema C Tilskud fra LBF begynder. Udbetales løbende gennem sagen. Opsamles på reguleringskonto Nye lån optages LBF midler anvendes til at holde huslejen nede Reguleringskontomidler kan anvendes til prisstigninger, uforudsete udgifter, besparede arbejder

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere