ÆNDRINGSFORSLAG 1-205

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 1-205"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/2108(INI) ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til betænkning Peter Eriksson (PE v01-00) om opfyldelse af elsammenkoblingsmålet på 10 % Europas elnet gøres klar til 2020 (2015/2108(INI)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_NonLegReport PE v /126 AM\ doc

3 1 Soledad Cabezón Ruiz Henvisning 5 a (ny) - der henviser til sin beslutning af 5. februar 2014 om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030, 2 Soledad Cabezón Ruiz Henvisning 5 b (ny) - der henviser til Madriderklæringen af 4. marts 2015 fra topmødet mellem Spanien, Frankrig, Portugal, Europa- Kommissionen og EIB om sammenkoblinger af energinettene, 3 Pervenche Berès Henvisning 5 a (ny) der henviser til Connecting Europefaciliteten (CEF) (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013), Or. fr AM\ doc 3/126 PE v01-00

4 4 Pervenche Berès Henvisning 5 b (ny) der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013, Or. fr 5 Adam Gierek Punkt 1 1. påpeger, at vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert, uafhængigt og demokratisk energisystem i EU, der kan skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; 1. påpeger, at vedvarende energi og dynamisk vækst i energieffektivitet fører til energibesparelser og er et vigtigt element i udjævningen af elforbruget på tværs af medlemsstaterne og skabelsen af et holistisk, stabilt, sikkert og demokratisk forvaltet energisystem i EU, der kan skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en mere fleksibel drift af højfrekvente transmissions- og distributionsnet vil resultere i en mere effektiv og mere pålidelig elforsyning til slutbrugerne; Or. pl PE v /126 AM\ doc

5 6 Pavel Telička, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer Punkt 1 1. påpeger, at vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert, uafhængigt og demokratisk energisystem i EU, der kan skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; 1. påpeger, at øget energieffektivitet og et bæredygtigt energimiks, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert og uafhængigt energisystem i EU, der bidrager til at skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; 7 Csaba Molnár Punkt 1 1. påpeger, at vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert, uafhængigt og demokratisk energisystem i EU, der kan skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; 1. er foruroliget over Europas stigende energiafhængighed, navnlig i Central- og Østeuropa; påpeger, at vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert, uafhængigt og demokratisk energisystem i EU, der yder et betydeligt bidrag til Europas økonomiske vækst og kan skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; AM\ doc 5/126 PE v01-00

6 Or. hu 8 Cornelia Ernst Punkt 1 1. påpeger, at vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert, uafhængigt og demokratisk energisystem i EU, der kan skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; 1. påpeger, at vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert, kulstoffrit, uafhængigt og demokratisk energisystem i EU, der kan skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en ny udformning af elektricitetsmarkedet og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; 9 Kaja Kallas Punkt 1 1. påpeger, at vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert, uafhængigt og demokratisk energisystem i EU, der kan skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; 1. påpeger, at et velfungerende indre marked, der gør det muligt, at energien kan flyde frit, vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert, uafhængigt og konkurrencedygtigt energisystem i EU, der kan skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; PE v /126 AM\ doc

7 10 Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas for PPE-Gruppen Punkt 1 1. påpeger, at vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert, uafhængigt og demokratisk energisystem i EU, der kan skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; 1. påpeger, at vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert og uafhængigt energisystem i EU, der kan skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; 11 Gianluca Buonanno Punkt 1 1. påpeger, at vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert, uafhængigt og demokratisk energisystem i EU, der kan skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; 1. påpeger, at diversificering af forsyningskilder, vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert, uafhængigt og demokratisk energisystem i EU, der kan hjælpe med at puste nyt liv i den indenlandske efterspørgsel og skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af AM\ doc 7/126 PE v01-00

8 elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; Or. it 12 Aldo Patriciello Punkt 1 1. påpeger, at vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert, uafhængigt og demokratisk energisystem i EU, der kan skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; 1. påpeger, at vedvarende energi og øget energieffektivitet, der fører til energibesparelser, er et vigtigt element i opnåelsen af et stabilt, sikkert, uafhængigt og demokratisk energisystem i EU, der kan harmonisere og liberalisere det indre energimarked og skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling og intelligente net er en forudsætning for udvikling af et sådant system; Or. it 13 Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas for PPE-Gruppen Punkt 2 2. påpeger, at elsammenkobling er en forudsætning for gennemførelsen af et integreret indre marked for elektricitet i EU, som, hvis det er velgennemtænkt, vil bidrage til opnåelsen af vores klimamål udgår PE v /126 AM\ doc

9 og forbedre EU s geopolitiske position gennem øget energisikkerhed og - uafhængighed samt mindske energiisolationen; understreger, at elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, planlægges og gennemføres gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde; 14 Cornelia Ernst Punkt 2 2. påpeger, at elsammenkobling er en forudsætning for gennemførelsen af et integreret indre marked for elektricitet i EU, som, hvis det er velgennemtænkt, vil bidrage til opnåelsen af vores klimamål og forbedre EU s geopolitiske position gennem øget energisikkerhed og - uafhængighed samt mindske energiisolationen; understreger, at elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, planlægges og gennemføres gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde; 2. understreger, at elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, planlægges og gennemføres gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde; 15 Pavel Telička, Fredrick Federley, Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen Punkt 2 2. påpeger, at elsammenkobling er en forudsætning for gennemførelsen af et 2. påpeger, at udviklet og teknologisk moderne elsammenkobling er en af AM\ doc 9/126 PE v01-00

10 integreret indre marked for elektricitet i EU, som, hvis det er velgennemtænkt, vil bidrage til opnåelsen af vores klimamål og forbedre EU s geopolitiske position gennem øget energisikkerhed og - uafhængighed samt mindske energiisolationen; understreger, at elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, planlægges og gennemføres gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde; forudsætningerne for yderligere udvikling og integration af det indre marked for elektricitet i EU, som, hvis det er velgennemtænkt, også vil bidrage til opnåelsen af vores konkurrenceevne- og klimamål og forbedre EU s geopolitiske position gennem øget energisikkerhed og - uafhængighed; understreger, at elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, planlægges og opbygges gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde; 16 Adam Gierek Punkt 2 2. påpeger, at elsammenkobling er en forudsætning for gennemførelsen af et integreret indre marked for elektricitet i EU, som, hvis det er velgennemtænkt, vil bidrage til opnåelsen af vores klimamål og forbedre EU s geopolitiske position gennem øget energisikkerhed og - uafhængighed samt mindske energiisolationen; understreger, at elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, planlægges og gennemføres gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde; 2. påpeger, at elsammenkobling er en forudsætning for at bevæge sig i retning af et integreret indre marked for elektricitet i EU og er det næste skridt i bestræbelserne på at skabe velgennemtænkte transeuropæiske energinet, vil bidrage til opnåelsen af nogle ambitiøse klimamål og forbedre EU s geopolitiske position gennem øget energisikkerhed og - uafhængighed og vil sætte en stopper for energiisolationen; understreger, at elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, planlægges og gennemføres gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde; Or. pl 17 Juan Carlos Girauta Vidal, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley PE v /126 AM\ doc

11 Punkt 2 2. påpeger, at elsammenkobling er en forudsætning for gennemførelsen af et integreret indre marked for elektricitet i EU, som, hvis det er velgennemtænkt, vil bidrage til opnåelsen af vores klimamål og forbedre EU s geopolitiske position gennem øget energisikkerhed og - uafhængighed samt mindske energiisolationen; understreger, at elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, planlægges og gennemføres gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde; 2. påpeger, at elsammenkobling er en forudsætning for gennemførelsen af et integreret indre marked for elektricitet i EU, som, hvis det er velgennemtænkt, vil bidrage til at opnå overkommelige og konkurrencedygtige energipriser, opfylde vores klimamål og forbedre EU s geopolitiske position gennem øget energisikkerhed og -uafhængighed samt mindske energiisolationen; understreger, at elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, planlægges og gennemføres gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde; 18 Csaba Molnár Punkt 2 2. påpeger, at elsammenkobling er en forudsætning for gennemførelsen af et integreret indre marked for elektricitet i EU, som, hvis det er velgennemtænkt, vil bidrage til opnåelsen af vores klimamål og forbedre EU s geopolitiske position gennem øget energisikkerhed og - uafhængighed samt mindske energiisolationen; understreger, at elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, planlægges og gennemføres gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde; 2. påpeger, at elsammenkobling er en forudsætning for gennemførelsen af et integreret indre marked for elektricitet i EU, som, hvis det er velgennemtænkt, vil bidrage til opnåelsen af vores klimamål og forbedre EU s geopolitiske position gennem øget energisikkerhed og - uafhængighed samt mindske energiisolationen, og vil mindske risikoen for forstyrrelser i energiforsyningen; understreger, at elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, planlægges og gennemføres gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde; Or. hu AM\ doc 11/126 PE v01-00

12 19 Pervenche Berès Punkt 2 2. påpeger, at elsammenkobling er en forudsætning for gennemførelsen af et integreret indre marked for elektricitet i EU, som, hvis det er velgennemtænkt, vil bidrage til opnåelsen af vores klimamål og forbedre EU s geopolitiske position gennem øget energisikkerhed og - uafhængighed samt mindske energiisolationen; understreger, at elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, planlægges og gennemføres gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde; 2. påpeger, at elsammenkobling er en forudsætning for gennemførelsen af et integreret indre marked for elektricitet i EU, som, hvis det er velgennemtænkt, vil bidrage til opnåelsen af vores klimamål og forbedre EU s geopolitiske position gennem øget energisikkerhed og - uafhængighed samt mindske energiisolationen; understreger, at elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, organiseres i et hierarki, planlægges og gennemføres gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde; Or. fr 20 Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas for PPE-Gruppen Punkt 2 a (nyt) 2a. påpeger, at elsammenkobling er en forudsætning for gennemførelsen af et integreret indre marked for elektricitet i EU, som, hvis det er velgennemtænkt, vil bidrage til opnåelsen af vores klimamål og forbedre de europæiske virksomheders konkurrenceevne og EU s geopolitiske position gennem øget energisikkerhed og - uafhængighed samt mindske energiisolationen; understreger, at PE v /126 AM\ doc

13 elsammenkoblinger endvidere skal udtænkes, planlægges og gennemføres gennem et stærkt og velkoordineret regionalt samarbejde med respekt for de nationale beføjelser til at fastsætte energimiks; 21 Pervenche Berès Punkt 2 a (nyt) 2a. anerkender, at hvis sammenkobling er et første skridt hen imod integration af et stigende antal vedvarende energikilder, vil distributionssystemoperatørernes arbejde med at tilslutte dette potentiale være afgørende, da langt de fleste anlæg for vedvarende energi er tilsluttet distributionsnettene; understreger, at distributionssystemoperatørerne har gjort en indsats inden for forskning og udvikling med henblik på en intelligent integration af vedvarende energikilder; Or. fr 22 Dario Tamburrano, David Borrelli Punkt 2 a (nyt) 2a. understreger, at fordelene ved en væsentligt øget sammenkobling af de europæiske net rækker langt ud over den økonomiske og den geopolitiske dimension; det er et strategisk princip, AM\ doc 13/126 PE v01-00

14 som bør føre til et mere modstandsdygtigt og robust net, der er bedre rustet til at håndtere alle former for ændringer og forstyrrelser; og det gør det muligt at blande den stadig større andel af el, der kommer fra vedvarende energikilder, ind i det europæiske net på en effektiv måde og dermed bane vejen for, at der kan opnås et 100 % vedvarende energimiks så hurtigt som muligt; sidst, men ikke mindst, viser det europæisk lederskab i retning af udvikling af et globalt netværk til deling af elektrisk energi; 23 Algirdas Saudargas Punkt 2 a (nyt) 2a. minder om, at IKT spiller en stadig større rolle i elnettene, hvorfor sikkerheden i elsystemerne er mere sårbar over for cybertrusler; anmoder Kommissionen om at evaluere sikkerhedsrisiciene i elsystemerne og om nødvendigt fremlægge en handlingsplan for bekæmpelse heraf; 24 Soledad Cabezón Ruiz Punkt 2 a (nyt) - der henviser til, at nye sammenkoblinger også vil kræve yderligere forstærkninger PE v /126 AM\ doc

15 af det eksisterende net for fuldt ud at udnytte deres kapacitet; 25 Soledad Cabezón Ruiz Punkt 3 3. understreger, at et fuldt integreret EUelmarked vil lette handelen med elektricitet og balanceringen af udbud og efterspørgsel og mindske udsvingene i elpriserne til gavn for borgerne samt europæisk industris og erhvervslivs konkurrenceevne i en global økonomi, da det skønnes, at de europæiske forbrugere i 2030 vil kunne spare mia. EUR årligt; 3. understreger, at et fuldt integreret EUelmarked vil lette handelen med elektricitet og balanceringen af udbud og efterspørgsel og mindske udsvingene i elpriserne til gavn for borgerne samt europæisk industris og erhvervslivs konkurrenceevne i en global økonomi; bemærker, at det skønnes, at de europæiske forbrugere i 2030 vil kunne spare mia. EUR årligt, forudsat at sammenkoblingsmålet på 15 % nås; minder om EU s forbrugeres ret til i lige høj grad at drage fordel af et indre marked for energi; 26 Dario Tamburrano, David Borrelli Punkt 3 3. understreger, at et fuldt integreret EUelmarked vil lette handelen med elektricitet og balanceringen af udbud og efterspørgsel og mindske udsvingene i elpriserne til gavn for borgerne samt europæisk industris og erhvervslivs konkurrenceevne i en global økonomi, da det skønnes, at de europæiske forbrugere i 2030 vil kunne 3. understreger, at et fuldt integreret EUelmarked vil lette handelen med elektricitet og balanceringen af udbud og efterspørgsel og mindske udsvingene i elpriserne, og herved give de europæiske forbrugere anslåede årlige besparelser i størrelsesordenen mia. EUR i 2030, til gavn for borgerne samt europæisk AM\ doc 15/126 PE v01-00

16 spare mia. EUR årligt; industris og erhvervslivs konkurrenceevne i en global økonomi; 27 Carlos Zorrinho Punkt 3 3. understreger, at et fuldt integreret EUelmarked vil lette handelen med elektricitet og balanceringen af udbud og efterspørgsel og mindske udsvingene i elpriserne til gavn for borgerne samt europæisk industris og erhvervslivs konkurrenceevne i en global økonomi, da det skønnes, at de europæiske forbrugere i 2030 vil kunne spare mia. EUR årligt; 3. understreger, at et fuldt integreret EUelmarked vil lette handelen med elektricitet og balanceringen af udbud og efterspørgsel og øge sikkerheden og mindske udsvingene i elpriserne til gavn for borgerne samt europæisk industris og erhvervslivs konkurrenceevne i en global økonomi, da det skønnes, at de europæiske forbrugere i 2030 vil kunne spare mia. EUR årligt; Or. pt 28 Soledad Cabezón Ruiz Punkt 3 a (nyt) 3a. mener, at øgede sammenkoblinger er afgørende for EU s mål om at blive blandt verdens førende inden for vedvarende energi, med henblik på at bygge videre på de nuværende 1.2 mio. job, der i dag er afhængige af vedvarende energi i EU; understreger, at flere sammenkoblinger vil bidrage til at mindske EU s alt for store afhængighed af import af fossile brændstoffer, hvorved man kan øge energisikkerheden, nedbringe PE v /126 AM\ doc

17 emissionerne og forbedre EU s betalingsbalance; 29 Soledad Cabezón Ruiz Punkt 3 b (nyt) 3b. mener, at øget sammenkobling af energinet og afskaffelse af energienklaver skal være en vigtig politisk prioritet for energiunionen, hvorved der særligt skal fokuseres på de medlemsstater, der stadig ikke har opfyldt sammenkoblingsmålet på 10 %; 30 Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas for PPE-Gruppen Punkt 4 4. bemærker, at investeringerne i de nødvendige sammenkoblingsprojekter af paneuropæisk betydning ifølge ENTSO-E vil kunne udgøre op til 150 mia. EUR frem til 2030, og bemærker med interesse, at der for hver euro, der investeres i nettene, vil kunne opnås en besparelse i elpriserne på 2 EUR; bemærker, at uafhængige undersøgelser viser, at Europa med tilsvarende investeringer i infrastruktur vil kunne dække en stor del af sin elforsyning med vedvarende energikilder 1 ; 4. bemærker, at investeringerne i de nødvendige sammenkoblingsprojekter af paneuropæisk betydning ifølge ENTSO-E vil kunne udgøre op til 150 mia. EUR frem til 2030, og bemærker med interesse, at der for hver euro, der investeres i nettene, vil kunne opnås en besparelse i elpriserne på 2 EUR; AM\ doc 17/126 PE v01-00

18 1 powe[r] 2030 A European grid for ¾ renewable electricity by 2030, Greenpeace, powe[r] 2030 A European grid for ¾ renewable electricity by 2030, Greenpeace, Cornelia Ernst Punkt 4 4. bemærker, at investeringerne i de nødvendige sammenkoblingsprojekter af paneuropæisk betydning ifølge ENTSO-E vil kunne udgøre op til 150 mia. EUR frem til 2030, og bemærker med interesse, at der for hver euro, der investeres i nettene, vil kunne opnås en besparelse i elpriserne på 2 EUR; bemærker, at uafhængige undersøgelser viser, at Europa med tilsvarende investeringer i infrastruktur vil kunne dække en stor del af sin elforsyning med vedvarende energikilder 1 ; 1 powe[r] 2030 A European grid for ¾ renewable electricity by 2030, Greenpeace, bemærker, at investeringerne i de nødvendige sammenkoblingsprojekter af paneuropæisk betydning ifølge ENTSO-E vil kunne udgøre op til 150 mia. EUR frem til 2030, og bemærker med interesse, at der for hver euro, der investeres i nettene, vil kunne opnås en besparelse i elpriserne på 2 EUR; 1 powe[r] 2030 A European grid for ¾ renewable electricity by 2030, Greenpeace, Anne Sander Punkt 4 4. bemærker, at investeringerne i de nødvendige sammenkoblingsprojekter af 4. bemærker, at investeringerne i de nødvendige sammenkoblingsprojekter af PE v /126 AM\ doc

19 paneuropæisk betydning ifølge ENTSO-E vil kunne udgøre op til 150 mia. EUR frem til 2030, og bemærker med interesse, at der for hver euro, der investeres i nettene, vil kunne opnås en besparelse i elpriserne på 2 EUR; bemærker, at uafhængige undersøgelser viser, at Europa med tilsvarende investeringer i infrastruktur vil kunne dække en stor del af sin elforsyning med vedvarende energikilder 1 ; 1 "powe[r] 2030 A European grid for ¾ renewable electricity by 2030", Greenpeace, paneuropæisk betydning ifølge ENTSO-E vil kunne udgøre op til 150 mia. EUR frem til 2030, og bemærker med interesse, at der for hver euro, der investeres i nettene, vil kunne opnås en besparelse i elpriserne på 2 EUR; Or. fr 33 Dario Tamburrano, David Borrelli Punkt 4 4. bemærker, at investeringerne i de nødvendige sammenkoblingsprojekter af paneuropæisk betydning ifølge ENTSO-E vil kunne udgøre op til 150 mia. EUR frem til 2030, og bemærker med interesse, at der for hver euro, der investeres i nettene, vil kunne opnås en besparelse i elpriserne på 2 EUR; bemærker, at uafhængige undersøgelser viser, at Europa med tilsvarende investeringer i infrastruktur vil kunne dække en stor del af sin elforsyning med vedvarende energikilder 1 ; 4. bemærker, at investeringerne i de nødvendige sammenkoblingsprojekter af paneuropæisk betydning ifølge ENTSO-E vil kunne udgøre op til 150 mia. EUR frem til 2030, og bemærker med interesse, at der med en sådan investering i nettene (svarende til ca. 1,5-2 EUR/MWh elforbrug i Europa over en tiårig periode, dvs. ca. 2 % af de samlede elpriser eller ca. 1 % af den samlede elregning) vil kunne opnås en besparelse i elpriserne på minimum 2 EUR/MWh; bemærker, at uafhængige undersøgelser viser, at Europa med tilsvarende investeringer i infrastruktur vil kunne dække en stor del af sin elforsyning med vedvarende energikilder 1 ; anmoder Kommissionen om at overvåge, at husstande, SMV er og andre detailforbrugerne får en reel fordel, som ikke bør være begrænset til engrospriserne; AM\ doc 19/126 PE v01-00

20 1 powe[r] 2030 A European grid for ¾ renewable electricity by 2030, Greenpeace, powe[r] 2030 A European grid for ¾ renewable electricity by 2030, Greenpeace, Kathleen Van Brempt, Jeppe Kofod, Martina Werner Punkt 4 4. bemærker, at investeringerne i de nødvendige sammenkoblingsprojekter af paneuropæisk betydning ifølge ENTSO-E vil kunne udgøre op til 150 mia. EUR frem til 2030, og bemærker med interesse, at der for hver euro, der investeres i nettene, vil kunne opnås en besparelse i elpriserne på 2 EUR; bemærker, at uafhængige undersøgelser viser, at Europa med tilsvarende investeringer i infrastruktur vil kunne dække en stor del af sin elforsyning med vedvarende energikilder 1 ; 1 powe[r] 2030 A European grid for ¾ renewable electricity by 2030, Greenpeace, bemærker, at investeringerne i de nødvendige sammenkoblingsprojekter af paneuropæisk betydning ifølge ENTSO-E vil kunne udgøre op til 150 mia. EUR frem til 2030, og at der ifølge en undersøgelse fra IEA er behov for 480 mia. EUR til investeringer i at gøre distributionsnettene til intelligente net, men bemærker med interesse, at der for hver euro, der investeres i nettene, vil kunne opnås en besparelse i elpriserne på 2 EUR, og disse investeringer vil gøre det muligt for Europa at dække en stor del af sin elforsyning med vedvarende energikilder 1 ; 1 powe[r] 2030 A European grid for ¾ renewable electricity by 2030, Greenpeace, Csaba Molnár Punkt 4 PE v /126 AM\ doc

21 4. bemærker, at investeringerne i de nødvendige sammenkoblingsprojekter af paneuropæisk betydning ifølge ENTSO-E vil kunne udgøre op til 150 mia. EUR frem til 2030, og bemærker med interesse, at der for hver euro, der investeres i nettene, vil kunne opnås en besparelse i elpriserne på 2 EUR; bemærker, at uafhængige undersøgelser viser, at Europa med tilsvarende investeringer i infrastruktur vil kunne dække en stor del af sin elforsyning med vedvarende energikilder 1 ; 1 powe[r] 2030 A European grid for ¾ renewable electricity by 2030, Greenpeace, bemærker, at investeringerne i de nødvendige sammenkoblingsprojekter af paneuropæisk betydning ifølge ENTSO-E vil kunne udgøre op til 150 mia. EUR frem til 2030, og bemærker med interesse, at der for hver euro, der investeres i nettene, vil kunne opnås en besparelse i elpriserne på 2 EUR; bemærker, at uafhængige undersøgelser viser, at Europa med tilsvarende investeringer i infrastruktur vil kunne dække en stor del af sin elforsyning med vedvarende energikilder 1 ; påpeger, at en øget grænseoverskridende elkapacitet vil bidrage til at opfylde energi- og klimamålene for perioden indtil 2030; 1 powe[r] 2030 A European grid for ¾ renewable electricity by 2030, Greenpeace, Or. hu 36 Soledad Cabezón Ruiz Punkt 4 a (nyt) 4a. hilser Kommissionens meddelelse og strategi velkommen som et positivt skridt i retning af at nå elsammenkoblingsmålet på 10 % og bevæge sig hen imod Det Europæiske Råds mål på 15 % i 2030; 37 Dario Tamburrano, David Borrelli AM\ doc 21/126 PE v01-00

22 Punkt 4 a (nyt) 4a. opfordrer til yderligere offentlige investeringer i mere intelligente og mere modstandsdygtige net, i synergi med de infrastrukturinvesteringer, der er fremhævet i punkt 4; sådanne investeringer bør udnytte de muligheder, der følger af intelligente decentrale elproduktionssystemer, fremme og bedre udformning af lagring af el, tilslutning til højspændingsledninger (ved gennemførelse af de seneste års tekniske gennembrud inden for jævnstrøm, som kan gøre transatlantiske strømforsyningsforbindelser levedygtige), en øget tilpasning af forbruget gennem rabatter, så det i højere grad følger produktionsmønstrene for vedvarende energi, og andre innovative teknologier; 38 Kathleen Van Brempt, Jeppe Kofod, Martina Werner, Theresa Griffin, Edouard Martin Punkt 4 a (nyt) 4a. eftersom der skal investeres mia. EUR alene i EU s energisektor frem til 2020, og vel vidende at der for hver euro, der ikke bliver investeret i energiinfrastruktur inden 2020, bliver brug for 4,30 euro efter 2020 for at nå de samme mål, er det tid til at intensivere vores foranstaltninger for at omdanne vores energiinfrastruktur til et intelligent, velforbundet, effektivt og sikkert net, så man fuldt ud kan gribe og dele fordelene ved en bæredygtig energiproduktion, samtidig at man undgår at flytte byrderne PE v /126 AM\ doc

23 over på de kommende generationer; 39 Marian-Jean Marinescu Punkt 4 a (nyt) 4a. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at udarbejde en cost-benefitanalyse på EU-plan af alle EU s net inklusive projekterne af fælles interesse indtil 2020 (vurdering af koblingen af transmissionssystemoperatørerne, af markederne, udveksling af energi mellem medlemsstaterne, virkninger af at mindske importen, fordele for forbrugerne osv.); 40 Marian-Jean Marinescu Punkt 4 b (nyt) 4b. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger, så fordelen ved at øge de nationale nets sammenkoblingsniveau ikke overføres til distributionssystemoperatørerne, men direkte omsættes til fordele for de endelige forbrugere; mener endvidere, at en forbedring af de nationale nets sammenkoblingsniveau skal have en positiv indvirkning på energipriserne for forbrugerne, og at det derfor skal undgås, AM\ doc 23/126 PE v01-00

24 at fordelene blot videregives til distributionssystemoperatørerne; 41 Marian-Jean Marinescu Punkt 4 c (nyt) 4c. der bør ved udfasningen af de regulerede energipriser for forbrugerne tages hensyn til den faktiske konkurrence på markedet; desuden bør strategien om en energiunion sikre, at forbrugerne har adgang til overkommelige, sikre og bæredygtige energipriser; 42 Soledad Cabezón Ruiz Overskrift afsnit 2 Elsammenkoblingsmålet på 10 % Elsammenkoblingsmålet på 10 % i Soledad Cabezón Ruiz Punkt 5 PE v /126 AM\ doc

25 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; 5. beklager, at målet på 10 %, der oprindeligt blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i Barcelona i 2002, endnu ikke er blevet opfyldt; mener, at målet på 10 % af den installerede elproduktionskapacitet for alle medlemsstater med henblik på at opbygge tilstrækkelig politisk vilje, beslutsomhed og momentum og sikre, at alle tilgængelige midler, der står til EU s rådighed, udnyttes fuldt ud, bør gøres bindende for 2020, og at der bør fastsættes et højere mål for 2030; minder om Europa-Parlamentets eksisterende plenarmødeholdning som vedtaget i beslutningen af 5. februar 2014 om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030, hvori Kommissionen blev opfordret til at fastlægge bindende mål for grænseoverskridende minimumstransmissionskapacitet; 44 Flavio Zanonato Punkt 5 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning, selv om et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elproduktionskapacitet kan være utilstrækkeligt til at tackle sammenkoblingsinfrastrukturen i visse medlemsstater; mener, at flere AM\ doc 25/126 PE v01-00

26 elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; sammenkoblinger vil bidrage til mere overkommelige elpriser på lang sigt og sikre større markedseffektivitet, større elforsyningssikkerhed, pålidelighed og kvalitet, samtidig med at man sikrer en høj miljøbeskyttelsesstandard; bemærker, at tolv medlemsstater, der for de flestes vedkommende befinder sig i udkanten af EU, stadig ikke opfylder målet elsammenkoblingsmålet på 10 % og dermed er isoleret fra det indre elmarked; 45 Miriam Dalli Punkt 5 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 og endnu ikke er blevet opfyldt af alle medlemsstater; PE v /126 AM\ doc

27 installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; 46 Ian Duncan Punkt 5 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; 5. anerkender, at målet på 10 % som skal nås inden 2020 ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke er relevant; 47 Dario Tamburrano, David Borrelli Punkt 5 AM\ doc 27/126 PE v01-00

28 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et første skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om dette oprindelige mål på 10 % for alle medlemsstater er vigtigt, beskriver det hverken mængden af elektricitet, der løber mellem landene, eller hvad der kendetegner denne strøm, såsom bl.a. tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; 48 Pavel Telička, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer Punkt 5 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; det skal derfor understreges, at der hidtil ikke PE v /126 AM\ doc

29 vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; er gjort tilstrækkelige fremskridt, og at der i hele EU må gøres en større indsats; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; der bør navnlig fokuseres på de medlemsstater, der har et særlig lavt sammenkoblingsniveau; 49 Adam Gierek Punkt 5 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål 5. anser målet på 10 % som medlemsstaterne skal nå inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen i medlemsstaterne; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af de nationale energisystemers elproduktionskapacitet på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken den nødvendige kvantitet af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten heraf, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener, at et sammenkoblingsmål for hele EU bør baseres på den samlede AM\ doc 29/126 PE v01-00

30 baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; installerede elektricitetsproduktionskapacitet i hele EU og bør fastsættes til 10 % af denne kapacitet; Or. pl 50 Cornelia Ernst Punkt 5 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; 5. mener, at målet på 10 % ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; 51 Marian Harkin Punkt 5 PE v /126 AM\ doc

31 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; bemærker endvidere, at dette tal ikke tager hensyn til efterspørgslen, og at det i visse medlemsstater kan tilskynde til opbygning af infrastruktur for at nå et produktionskapacitetsmål snarere end et efterspørgselsmål; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; 52 Pervenche Berès Punkt 5 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet 5. anser målet på 10 % som skal nås inden 2020 for at være et værdifuldt mål og et skridt i den rigtige retning, som nogle medlemsstater allerede har nået, mens andre vil have svært ved bare at komme i AM\ doc 31/126 PE v01-00

32 fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; nærheden af målet, fordi der mangler reelle incitamenter; mener imidlertid, at det ikke altid afspejler markedssituationen og ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens; minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 på grundlag af den installerede elproduktionskapacitet, der eksisterede på daværende tidspunkt; påpeger, at selv om målet på 10 % er vigtigt, beskriver det hverken kvantiteten af den elektricitet, der løber mellem landene, eller kvaliteten, såsom tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne; mener derfor, at et udifferentieret sammenkoblingsmål baseret på den installerede elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater; Or. fr 53 Dario Tamburrano, David Borrelli Punkt 5 a (nyt) 5a. mener derfor, at energiunionen på mellemlang sigt, og i hvert fald inden for horisonten 2030, skal fastlægge nogle ambitiøse og evidensbaserede sammenkoblingsmål, der er individualiseret til de enkelte lande eller i det mindste til makroregioner; mener, at disse mål skal fastlægges på grundlag af forskellige parametre i de relevante elproduktionssystemer og -net; anmoder Kommissionen om snarest muligt at indlede de tekniske drøftelser om den referenceramme, inden for hvilken man kan gribe en sådan definition af evidensbaserede, individualiserede mål an PE v /126 AM\ doc

33 på en passende måde; 54 Soledad Cabezón Ruiz Punkt 5 a (nyt) 5a. anerkender, at nye sammenkoblinger og mål ikke sig selv vil være nok til at opfylde målsætningen for det indre marked og bør gå hånd i hånd med foranstaltninger til at sikre interne forbedringer af infrastrukturen på begge sider af de sammenkoblede systemer; 55 Marian-Jean Marinescu Punkt 5 a (nyt) 5a. understreger, at en udvidelse af det nuværende elsammenkoblingsmål på 10 % til 15 % eller derover bør være baseret på en cost-benefit-analyse, overskydende energiproduktionskapacitet og det interne nets fysiske kapacitet; 56 Neoklis Sylikiotis AM\ doc 33/126 PE v01-00

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/2108(INI) 12.6.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om opfyldelse af elsammenkoblingsmålet på 10 % Europas elnet gøres klar til 2020 (2015/2108(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

ANBEFALINGER/KOMMENTARER TIL EU s ENERGIUNIONSPAKKE. Jørgen Skovmose Madsen

ANBEFALINGER/KOMMENTARER TIL EU s ENERGIUNIONSPAKKE. Jørgen Skovmose Madsen Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 413 Offentligt ANBEFALINGER/KOMMENTARER TIL EU s ENERGIUNIONSPAKKE Jørgen Skovmose Madsen Hvorfor Energiunion? EU importerer dagligt energi for mere end 8 mia.

Læs mere

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. oktober 2014 (OR. en) SN 79/14 NOTE Vedr.: Det Europæiske Råd (den 23.-24. oktober 2014) Konklusioner om 2030-rammen for klima- og energipolitikken I. 2030-RAMME FOR

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/0115(NLE) 8.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 Udkast til betænkning Csaba Őry (PE441.223v01-00) om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3321 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3321 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3321 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT Rådsmøde (Energi) 13. juni 2014 - Politisk drøftelse KOM(2014) XX final - Nyt notat. 2.b. EU Kommissionens meddelelse

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0080 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0080 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0080 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Energiunionen, KOM(2015)80 25. marts 2015 Revideret notat. Ændringer er markeret med streg i

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0339 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0339 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0339 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1 25

ÆNDRINGSFORSLAG 1 25 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.10.2013 2013/2043(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1 25 Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) Et integreret pakkeleveringsmarked for mere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0509/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Hannes Swoboda,

Læs mere

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) 8400/16 ENER 134 ENV 254 CLIMA 37 COMPET 189 CONSOM 94 FISC 66 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-211

ÆNDRINGSFORSLAG 1-211 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.10.2010 2010/2107(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-211 Udkast til betænkning Bendt Bendtsen (PE448.774v03-00) om revision af handlingsplanen

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi FORSLAG TIL GSORDEN ITRE(2017)0322_1 Møde Onsdag den 22. marts 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 23. marts 2017 kl. 9.00-12.30

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en) EUCO 75/1/13 REV 1 CO EUR 7 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 22. MAJ 2013

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-48

ÆNDRINGSFORSLAG 1-48 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2011/2096(INI) 13.9.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-48 Krišjānis Kariņš (PE469.856v01-00) om en køreplan for et fælles europæisk transportområde

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Foranstaltninger til beskyttelse af EU's marked mod ekstremt

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-215

ÆNDRINGSFORSLAG 1-215 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2014/2228(INI) 5.3.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-215 Jerzy Buzek (PE546.749v02-00) Henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Magnus Gottlieb, Dansk Energi. EU: med- eller modspiller på energiområdet?

Magnus Gottlieb, Dansk Energi. EU: med- eller modspiller på energiområdet? Magnus Gottlieb, Dansk Energi EU: med- eller modspiller på energiområdet? Dansk Energi Organiserer Danmarks energiselskaber Danmark og EU i verden Internationale trends og COP21 EU s energiog klimapolitik

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder P7_TA(2012)0118 En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-55

ÆNDRINGSFORSLAG 1-55 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-55 Anneleen Van Bossuyt (PE554.939v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet (2015/2074(BUD))

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00)

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 02.02.2015 2014/2115(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Alain Cadec (PE541.468v01-00) Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (2014/2115(DEC)) AM\1048384.doc PE546.815v02-00

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 20. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet

Detailmarkedet for elektricitet 15. DECEMBER 2011 Agnete Gersing Detailmarkedet for elektricitet Pressebriefing PRESSEBRIEFING - DETAILMARKEDET FOR EL Mere konkurrence påel-markedet kan skabe store gevinster»konkurrencen pådetailmarkedet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 47-287

ÆNDRINGSFORSLAG 47-287 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.3.2012 2011/0386(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 47-287 Udkast til betænkning Elisa Ferreira (PE483.469v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

100 % vedvarende energi til bygninger

100 % vedvarende energi til bygninger 100 % vedvarende energi til bygninger Niels Duedahl, adm. direktør Gør visioner til virkelighed SE s vision SE vil skabe de bedste totale kundeoplevelser indenfor energi & klima samt kommunikation og samtidig

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6693/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 28. februar 2017 til: delegationerne TRANS 82 MAR 47 FIN

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 30.3.2012 2011/0417(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 2-6 Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.839v01-00) Europæiske venturekapitalfond (COM(2011)0860 C7-0490/2011

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011 Partnere i EcoGrid EU Der er 16 partnere i EcoGrid EU 6 danske partnere Derudover partnere

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. november 2007 Meddelelser fra Kommissionen: En integreret EU-havpolitik, KOM(2007) 575 endelig,

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780351 Fax 7262 6790 njo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-57

ÆNDRINGSFORSLAG 1-57 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 31.10.2012 AP101.251/AA1-57 ÆNDRINGSFORSLAG 1-57 Udkast til betænkning Manuel Jímenez (Den Dominikanske Republik)

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2002/2243(INI) 4. februar 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 - For beslutningstagere i energi- og transportsektoren DATO: 19-20 August STED: Comwell Sorø inviteres til Energifondens Summer School fordi du er Du blandt dem, der har

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere