NYHEDSBREV. Dansk Pædagogisk Historisk Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening"

Transkript

1 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære Medlemmer Indhold: 2 Referat af årsmøde og generalforsamling 6 Begrundelse for valg af ERNA-prismodtager Erik Nielsens foredrag: Danmarks børn cykler for deres fremtid 16 Invitation til deltagelse i projekt Tidslinien 17 Læserbrev om Emdrup Skrammellegeplads 18 Heldagskkonference om Børnehavens og pædagogproffessionens historie fra 1800-tallet til i dag 19 Kort foreningsnyt 20 Oversigt over adresser Sommerferielukning: Foreningen holder sommerferie fra uge 27, mandag den til mandag den Vi er sidste gang inden ferien på Borgbygård onsdag 24.juni og tilbage igen onsdag den 2. 1 september Traditionen tro udsender vi et sommernyhedsbrev inden bestyrelsen holder sommerferie. Som det fremgår af uddybningen af årsberetningen overvejede vi at udsende et mindre nyhedsbrev i juni og vente med et større til oktober. Men Birgit, vores layouter, gjorde opmærksom på betydningen af at bibeholde de to store nyhedsbreve på for at følge op på indholdet fra årsmødet og generalforsamlingen. På grund af stofmængden sidder du nu med et stort nyhedsbrev. Som det fremgår af Ullas beretning og Oles billeder fra årsmødet sad vi tæt pakket på 1. sal på Borgbygård. Alligevel lykkedes det årets Ernaprismodtager Erik Nielsen at få alle op at stå og lave samarbejdsøvelser før og efter hans oplæg Danmarks børn cykler for deres fremtid som alle nu kan læse. De vedtagne forslag til vedtægtsændringer gjorde det muligt at forøge antallet af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter. Det lykkedes os at forøge antallet af suppleanter med tre og få besat de to pladser i bestyrelsen, så vi kan fastholde minimum antallet på bestyrelsespladserne jf. referatet fra generalforsamlingen. Velux Fonden har bevilget kr ,00, så projektet Aktive ældre formidler den pædagogiske historie nu kan realiseres. Det er vi rigtigt glade for. En væsentlig forudsætning for at kunne opbygge en tidslinje til hjemmesiden er, at nogle af jer deltager med jeres viden og erindringer om de forskellige årtier. Projektet introduceres og dialogen starter onsdag den 9. september Læs mere s.16. I oktobernyhedsbrevet håber vi at kunne bringe et referat af medlemsmødet forudsat, vi har modtaget de anvendte slides fra Martin Bayers oplæg. Vi ønsker alle en varm og solrig sommer. Nu må den da snart være på vej. Bestyrelsen

2 DPHF - Årsmøde og generalforsamling 2015 DPHF - Generalforsamling medlemmer fortsatte fra årsmødet til generalforsamlingen, hvor Birthe Frederiksen blev valgt til dirigent, Ulla Fischer til referent. Vi startede med en uddybning af årsberetningen, udsendt i Nyhedsbrevet: 2 DPHF - Årsmødet 2015 Vi var i alt 50 mennesker til det årlige møde i Dansk pædagogisk historisk Forening og vi kunne lige akkurat være i møderummet på første sal med vores permanente udstillinger om Frøbel og Montessori. Vi havde nemlig fået ekstra rekvisitter fra vores midlertidige lejere af 1.salen: Et international Montessori- kursus. Drude Helweg bød velkommen og udtrykte ikke bare glæde over de mange fremmødte, men over at flere nye medlemmer havde fundet vejen til Borgbygård. Herefter fik Ulla Liberg fra Erna-udvalget ordet, og efter hendes engagerede argumentation for prismodtager Erik Nielsen fra Børnehaven Hylet i København, fulgte Eriks veloplagte oplæg om sin og Hylets pædagogik. Noget meget centralt i Eriks tale var pointeringen af, at den voksne som person, som menneske, er afgørende i den pædagogiske praksis. Som han bl.a. sagde: Man kan kun slå hårdt i bordet og sige nu stopper du hvis man også er den, der har givet barnet et kys. Eller: Vi kan få børn til at kravle gennem vandpytter hvis den voksne kravler forrest. Man kunne også sige, at fornemmelsen var, at Erik og den kollektivt ledede institution står på skuldrene af den danske børnehavetradition, og der blev udtrykt glæde over den markante synsvinkel på det pædagogiske arbejde, hvor praksis kommer så stærkt frem, i en tid med en kraftig teori-domineret uddannelse. Bestyrelsens beretning Indledning og bestyrelsens arbejde v/drude Da bestyrelsens årsberetning er ret detaljeret og vi regner med at I har læst den, vil vi i fællesskab supplere med det vi ikke har skrevet. Jeg er blevet pålagt at se på muligheder og ikke begrænsninger og være positivt indstillet. Det vil jeg bestræbe mig på. Vi har på trods af færre ressourcer nået meget af det vi prioriterede i vores strategiplanlægning på sommermødet. På grund af sygdom har to bestyrelsesmedlemmer måtte trække sig og genopstiller ikke. Ingrid og Birthe er derfor aktivt gået ind i det daglige arbejde. Ulla Fischer som har været aktiv i bestyrelse siden foreningens start har af personlige årsager valgt at trække sig til en mindre forpligtende position i bestyrelsen med særlige konsulentopgaver. Det er forståeligt og det er vi glade for. Der tegner sig et billede af, at vi har suppleanter som har særlige opgaver og derfor ikke deltager i bestyrelsens daglige arbejde. Vi satser på at få nye bestyrelsesmedlemmer som også vil indgå i det daglige arbejde. Vi er også indstillet på at holde bestyrelsesmøderne senere på dagen.

3 Et meget velbesøgt årsmøde og generalforsamling 3 Registratur 2015 Registraturen er udarbejdet af Arkivgruppen: Kirsten Nøhr Christiansen, Ingrid Colmorten, Ole Schultze Henriksen og Bodil Johanson Dansk Pædagogisk Historisk Forening og Samling : Tlf.: Borgbygård Englandsvej Kastrup Billeder og film de digitaliserede billeder og film bliver brugt nu senest til DPU Forskningsprojektet og hjemmesiden Pædagogprofessionens historie og aktualitet og programmet til konference og i bogen Daginstitutioner i 180 år af Søren K Lauridsen. Henvendelse fra Pia Sigmund. Både Ulla og Drude har modtaget mail fra Pia Sigmund, forfatter til bogen Oldemor Erna og historiefortæller. Hun skriver i øjeblikket børnehavehistorie og har derfor studeret vores udmærkede hjemmeside. Hun undrer sig over at hun ikke står på listen over Ernaprismodtagere, da hun fik prisen i 1991 sammen med Kaj Mehr. Men det fik hun ikke. Hun holdt oplæg om sin bog der lige var udkommet i forbindelse med prisuddelingen. Hvor hun har fået statuetten fra er uvist. Måske af Thora Raknes som tak for oplægget og på grund af familierelationen. Ulla har skrevet en lang redegørelse i mail til hende for at udrede misforståelserne og om uenighederne om foreningens linje som også er beskrevet i 25 års jubilæumskriftet over de første 5 år. Biblioteket Det var den 3. prioritet i vores strategiplan. Her er der ikke noget at føje til årsberetningen. Arkivet og Registratur 2015 v/ Ruth Ingemann og Ole Schultze Henriksen Projektet jf. indledningen i årsberetningen. Ruth redegjorde hvorfor projektet hedder Aktive ældre formidler den pædagogiske historie, som har direkte afsæt i betingelserne for at få midler fra VELUX-fonden, som vi søger. Og det kan jo ikke nægtes, at vi generelt set udgør ældre-gruppen, i hvert fald i bestyrelsen. Ole uddybede det store arbejde med registreringen, hvor endnu et mål er nået: Registratur nr. 2 efter 10 års arbejde og med scanning af masser af vores mange fotos fra sidste bevilling. Ole kom også ind på, hvor meget vi i foreningen skal blande os i den aktuelle pædagogiske debat jvf. hans indlæg i aviser/ fagblade om den lukningstruede Emdrup Skrammellegeplads, der jo er et direkte produkt af Reform-pædagogikken. (se s. 17) Medlemsstatus v/drude Efter rykkerskrivelse ser det ud som om vi har mistet 16 medlemmer som har undladt at betale kontingent og derfor er udmeldt. 6 medlemmer deraf to fra bestyrelsen regner vi med betaler deres kontingent. 159 medlemmer har betalt kontingent for Nyhedsbreve, småskrift og årets medlemsmøde v/drude For at bibeholde kontinuiteten i kontakten med medlemmerne planlægger vi nu at sende 2 store nyhedsbreve ud med post til alle årligt i marts og oktober. To mindre nyhedsbrev i januar med girokort og i juni både med post og digitalt til de medlemmer der ønsker det. Alle nyhedsbreve bliver lagt på hjemmesiden. Medlemsmødet med Martin Bayer Da vi evaluerede mødet havde tre ud af 4 deltaget i mødet. Der var et fremmøde på 29 inkl. 6 fra bestyrelsen. Martin Bayers oplæg om Pædagoguddannelsen var informativt og godt. Det gav anledning til både dialog og megen diskussion ikke mindst drøftelsen af om og hvordan faglighed og personlighed hænger sammen. Baggrunden for at MB havde kæmpet for at der ikke skulle stå noget i Bekendtgørelsen om personlighed og personligudvikling var nogle undersøgelsesresultater, hvor de adspurgte pædagoger svarede at deres personlighed var deres vigtigste redskab. Småskrift Et af vores medlemmer, Sigrid Olsson, tilbød sidste år at oversætte noget mere af den tyske bog om Undersøgelser af tegninger af børn op til 14 år med forhistoriske, kulturhistoriske og etnologiske paralleller fra Der foreligger

4 fortælle, at med hjælp fra SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er det besluttet at Skrammellegepladsen fortsætter. Beretningen blev taget til efterretning. 4 Erik Nielsen fik os op af stolene før sit foredrag et kapitel nu, og det vil vi se, hvordan og i hvilken form vi kan anvende dem sammen med nogle af tegningerne fra bogen. Selvom fokus har ligget et andet sted har vi ikke opgivet småskriftet om Inger Kirstine Mortensen. Drude sluttede af med tankerne for det nye år, som i første række må dreje sig en PR-indsats for at få nye medlemmer ind i Dansk Pædagogisk Historisk Forening og planlægningen af udstillingen i BUPL s forbundshus på Blegdamsvej i oktober. Og så fremhævede hun, at vi anser det som en god model til efterfølgelse at et medlem i foreningen påtager sig ansvaret for en aktivitet i samarbejde med en kontaktperson fra bestyrelsen. Kommentarer til beretningen Birgit Lerstrup, som er suppleant i bestyrelsen, og står for layout af Nyhedsbrevet, mente at det var vigtigt at bibeholde de to store nyhedsbreve på 12 sider henholdsvis forår og sommer for at følge op på årsmødet og generalforsamlingens indhold. Derudover ønskede hun at vi fremover planlægger at have 2 bestyrelsesmøder årligt som er placeret sidst på eftermiddagen og om aftenen, så erhvervsaktive medlemmer kan deltage det ene kunne f.eks. være sommerbestyrelsesmøde. Drude noterede det som en god ide, vi vil gå videre med i bestyrelsen. Ulla Liberg, som var ophavsmanden til ideen om at vi skulle blande os i debatten om Skrammellegepladsen, og som selv har taget ordet til møder og støttet bevaringen, kunne Forslag til vedtægtsændringer. Det fremsatte forslag fra bestyrelsen om mindst 7 bestyrelsesmedlemmer (frem for 5-7) og mindst 3 suppleanter blev vedtaget. Regnskab v/ Ruth Da regnskabet er lagt klart frem, ville Ruth kun komme med en enkelt kommentar, nemlig den at indtægterne desværre er faldet, ligesom antallet af medlemmer er det. Derfor har det været godt med kr. i lejeindtægter fra Montessori-kurset. Der var stor ros fra revisionen, og regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Fastsættelse af kontingent / indkomne forslag Ingen kontingentforhøjelse. Ingen forslag indkommet. Valg Ruth Ingemann og Janni Milsted blev genvalgt med applaus. Der skulle minimum to ny medlemmer ind i bestyrelsen. Ingrid Colmorten blev foreslået at rykke fra suppleant til bestyrelsesmedlem og blev valgt med applaus. Efter et summemøde stillede Stine Aksnes op som den anden - og hun blev også valgt med stor applaus. Af suppleanter blev Birgit Lerstrup, Birte Frederiksen og Birgit Kragh-Larsen genvalgt. Så fik vi to nye suppleanter: Finn Thomsen og Hanna Engelbrecht. Ulla Fischer blev valgt som suppleant med den særlige opgave at støtte udarbejdelse af småskrifter. Revisorer Ebba og Martin Jørgensen blev genvalgt med applaus. Ernaudvalgets Lene Lind og Margit Vinther (der var på valg) blev ligeledes genvalgt med applaus. Eventuelt Ulla Liberg foreslår et småskrift om Eksperimentalinstitutionen, som bl.a. kan sige noget

5 Der var flere Eran-pris-modtagere blandt mødedeltagerne vigtigt om det at have uddannet arbejdskraft (har kun uddannede pædagoger) i en tid hvor vi skal kæmpe for flere pædagoger i institutionerne og færre medhjælpere. Jytte Hare og Ulla Liberg fortalte herefter om deres firma Kindergarden-tours som viser børnehaver frem for delegationer, der kommer til Danmark for at se vores institutioner, og andre interesserede. - Og det er naturligvis de institutioner og den pædagogik som vi synes er vigtig at bevare. Der holdes møder med institutionerne om, hvad man prioriterer højt, hvad man er optaget af og hvad man har fælles med de andre om mangfoldigheder og forskelligheder. Ulla og Jytte er faktisk, samtidig med deres arbejde, en slags ambassadører for vores forening, og har direkte skaffet os nogle nye medlemmer, hvilket Drude takkede dem for. Samtidig opfordrede hun os alle til at virke som ambassadører for DPHF. Talen kom på BUPLs møder og Stine meddelte, at hun skulle til oktobermødet og ville tage foldere med. Således gik vi vist alle ret opløftede fra generalforsamlingen. Ref. Ulla Fischer 5 Pausen kunne bruges til at se på foreningens udgivelser

6 Pædagogisk Ernapris til pædagog Erik Nielsen Derfor skal Erik Nielsen have Ernaprisen: 6 Det er nu 26.ende gang Ernaprisen gives, men det er første gang, den gives til en pædagog midt i arbejdet med børn i en daginstitution. Erik har arbejdet i den lille børnehave Hylet på Israels Plads i 39 år, en stor del af tiden sammen med de samme pædagoger, der også er der i dag. De har sammen formået at holde fast i nogle centrale værdier, som fx at være kollektiv ledet, og de har derfor også været fælles om, at gøre børnehaven til den gode børnehave, den har været gennem de mange år. Hvad er det så, der gør, at det er Erik, der får prisen? Han har formået gennem sit arbejdsliv at være meget udadrettet om det, han fandt, var værd at argumentere for over for kollegaer, fagforening og den offentlige presse. Når Tv-avisen har haft brug for en kvalificeret kommentar fra en pædagog, har de ofte valgt at kontakte ham. Sidst jeg husker, var det omkring mandlige pædagoger og den forsigtighed, der var opstået om at være kropsligt sammen med børnene af skræk for, at det kunne opfattes som pædofili. Erik sagde noget i retning af, at han stadig lagde sig på gulvet og legede tumlelege eller tog på skødet og gav knus eller trøstede, når der var brug for det. Han argumenterede også for betydningen af denne kropslighed for børn i dag. Idrætsbørnehave På et tidspunkt blev Hylet til en Idrætsbørnehave. De har ingen legeplads, men sørger på forskellig måde for, at børnene dagligt får brugt deres kroppe. En af måderne er, at de, fra de er meget små, begynder at cykle på den nu flotte nyindrettede Israels Plads. Det vil Erik sikkert komme mere ind på i sit oplæg bagefter, men jeg har forstået, at børnehaven har været med i både planlægningen og indvielsen af pladsen. Nabo til børnehaven er Dansk Cyklistforbund, som de også har et samarbejde med. Børnehaven er hele tiden i udvikling ud fra de behov, de ser hos børnene. Fx har de indført yoga i børnehaven opdelt i tre alderstrin, hvor Erik har de mindste børn, og det er her en slags legeyoga. Jeg har hørt, at denne aktivitet har været til stor inspiration i nogle af de andre institutioner i deres netværk af kollektivledede institutioner. Jeg er selv blevet undervist af Erik. Det var til en konference om Sundhed på den tidligere Suhrs husholdningshøjskole, nu med i UC Metropol. Efter en teoretisk formiddag og lækker frokost skulle vi over i Kongens Have og lege. Jeg vil skyde på, at omkring 50 af deltagerne valgte at være med. Vi var fordelt på en stor plæne og blev dirigeret rundt af Erik som: postkasser, postbude, posthus og brevskrivere. Vi styrtede forpustede rundt og grinede meget, og da vi gik hjem til eftermiddagens workshops, var det med en ny energi. Om denne postleg er opfundet af Erik, ved jeg ikke, men på børnehavens hjemmeside, kan man finde en lang række lege, som jeg ved, han har udviklet og beskrevet, og som han gerne henviser til. De bliver også brugt af andre. Erik er i det hele taget én, der gerne deler ud af sin viden. Han er bl.a. også bevægelseskonsulent i Københavns kommune. Artikler Han har også skrevet en række artikler til diverse fagblade. Bl.a. har han skrevet en artikel til bladet Nyt -

7 75 Frie børnehaver og fritidshjem i marts 2009, som vandt førstepræmien i en konkurrence, de havde udskrevet om begrebet Bæredygtighed i forbindelse med, at begrebet blev brugt af mange forvaltninger, som begrundelse for institutionssammenlægninger, nye ledelsesstrukturer og områdeledelse. Hans indlæg hed: Bæredygtighed skal også handle om den pædagogiske opgave. Her reflekterer han meget tankevækkende over begrebet i relation til personale, børn, forældre og samfundet. I samme blad er der i oktober 2010 en anden artikel af Erik Nilsen med overskriften Lad os danse med Elefanterne. Den handler om de sociale relationer i en børnegruppe og personalets ansvar i den forbindelse. Her lægger han vægt på den voksnes rolle som igangsætter og medspiller i regellege, for at være på forkant med udviklingen i børnegruppen, så der ikke går børn rundt og ikke er en del af fællesskabet, som han slutter denne artikel med at sige. Erik har også i 2009 skrevet en artikel: Praktisering av demokratiske verdier i barnehagen Hylet fra Nordisk ministerråds eksempelsamling: Modeller for barns medvirkning. Glimt fra børnehavens hverdag Nu nogle små glimt fra børnehavens hverdag, som jeg vil fremhæve blandt mange mulige: Det er altid barnet, der bliver hilst på og talt med, når de møder om morgnen, forældrene kommer i anden række. Der er fælles morgenmad for alle mellem kl. 7 og 9, hvor forældrene også har mulighed for at danne relationer til hinanden og personalet. Hver måned holder den pædagog, som er tilknyttet en mindre børnegruppe på omkring 8 børn, forældremøde hjemme hos en familie. De har lyseslukkere blandt børnene, som på skift er dem, der sørger for, at alt lys er slukket, når de tager af sted på en tur. Deres museumsbesøg foregår altid om eftermiddagen. Så er de andre gæster nemlig gået hjem, og kustoderne keder sig og tager sig derfor ekstra godt af Hylets børn, er deres erfaring. De har bikuber i H. C. Ørstedsparken. Det har givet et fint samarbejde med gartnerne i parken, som både børn og voksne har glæde af, også når det ikke handler om bierne. Også forældrene er med, når der skal høstes honning, hældes på glas m.v. Forældrene er i det hele taget meget aktive og deltager både i hverdagen og på ture, som fx den årlige Berlintur i Bededagsferien for alle børn, voksne og personale. Listen kunne let blive meget længere. Det er meget inspirerende at høre om deres hverdag. Humor Jeg spurgte en forælder til en af dine tidligere børnehavebørn, hvad han ville fremhæve, som særligt ved dig. Han nævnte din ironi, humor og dine løgnehistorier. Du driller og laver sjov. Det er ikke altid helt let for børnene i første omgang at fange, at det er for sjov. Det er forskningsmæssigt vist i en ph.d. af Martin Führ (Latterfrygt og humorstøtte), hvor stor betydning det har for børns relationer og læring i skolen, at de kan indgå i humoren blandt andre børn i fx frikvarteret. De skal forstå, når det er for sjov, at huen bliver snuppet. Det kan læres, fremhæver Martin Führ, og det er godt at kunne svare, når man bliver kaldt en lille lort: Ja,men det er da bedre end at være en stor lort. Da jeg for nylig besøgte Hylet og var ved at gå, spurgte et barn dig: Skal vi ud i eftermiddag og cykle på pladsen? Nej svarede du, det er kun de rødhårede, som må komme med derud. Barnet så i første omgang skuffet ud, men fangede så dit smil, der fulgte efter. Børn, der har haft dig som pædagog, har helt sikkert haft en god børnehavetid, med både humor og megen omsorg og nærvær, og de skal nok klare sig godt i skolen på mange områder. Du har fortalt, at det bliver bekræftet af de børn, der som store eller voksne kommer forbi og besøger jer. Og, som du siger, vi har aldrig

8 givet op overfor et barn, men fundet en vej til også at hjælpe det barn, der haft nogle specielle vanskeligheder. 8 I februar var jeg til en Vidensfestival i Den sorte Diamant, hvor en af oplægsholderne var biologen og videnskabsjournalisten Tor Nørretranders. Han fortalte om et nyt universitet i Singapore, hvor landet klogeste studerende skulle lære noget om innovation. Derfor havde man inviteret forskellige forskere fra andre lande som gæsteundervisere. Han stod bl.a. selv for et skrotlaboratorium, hvor de skulle lege med forskellige materialer, som skulle klippes, skæres og limes, men det kunne de studerende ikke. De var udelukkende blevet opdraget til at bruge deres hoveder. Børnehaven - Danmarks stærkeste innovationskort Hvorfor fortæller jeg det her i dag. Jo, fordi Tor Nørretranders sluttede med at sige, at Danmarks stærkeste innovationskort skabes i vores børnehaver. Her får børn lært at lege og udvikle de evner, som skal til for at kunne skabe fremtiden. Børnehaven ser på det hele menneske. Det, vi har fælles med de store pattedyr, er, at det tager lang tid, før vi kan klare os selv. Vi skal have mange slags erfaringer, og imens vi får dem, har vi brug for masser af kærlighed. Jeg ved, at det Nørretranders taler om, er noget af det, du kæmper for på børnenes vegne, også i forbindelse med alle de tiltag oppefra, som kan tage tid fra det, som er allervigtigst, nemlig nærværet i hverdagen. På Ernaudvalgets vegne vil jeg gerne slutte med sige et stort til lykke med prisen, den er meget velfortjent, og vi glæder os til nu at høre dit oplæg. Ulla Liberg, Ernaudvalget Danmarks børn cykler for deres fremtid Det jeg tager udgangspunkt i, er den praksis som jeg og mine kollegaer har arbejdet med i rigtig mange år. For selvom det er mig som person der får prisen og det er jeg både glad og stolt af, så er det et fællesskab at arbejde i en daginstitution og især i vores institution der er en kollektiv ledet derfor ser jeg også prisen som et skulderklap til os alle. Fællesskaber I Idrætsbørnehaven Hylet arbejder vi meget (udover cykellege) med fællesskaber, børnefællesskaber. Det at være med i et fællesskab er meget vigtig for alle os mennesker. Det er derfor vigtigt at vi som personale i en daginstitution tager fællesskabet alvorligt og hjælper børnene med at kunne opbygge og fungerer i fællesskaber, for det er ikke noget man bliver født med. Men for at opbygge og arbejde med fællesskaber med børn er det allervigtigste at personalet har et fællesskab. Børn gør jo ikke det vi siger de skal gøre, de gør det vi gør. De kopierer og efterligner os.

9 9 Al vores erfaring i Idrætsbørnehaven Hylet fortæller os at personalefællesskabet er hele grundlaget for udviklingen af pædagogikken og udviklingen af institutionen. Det er det der binder os sammen. Personalets gejst, arbejdsglæde, uddannelse og viden, deres indbyrdes samarbejde både med ledelsen, men også på kryds og tværs af alder, køn og uddannelse udgør et fællesskab som skaber forudsætningerne for at der kan opstå et godt og trygt børnefællesskab. Børnefællesskabet er en af de store forudsætninger for udviklingen af børn og unge mennesker. Det er dem der skal overtage det samfund, vi har nu og bygge det videre til et endnu bedre samfund. Det er også det gode personalefællesskab der giver os ønsker og tro på udvikling. Det er det der giver os tryghed til at prøve noget nyt, det er det der fastholder os i en stadig interesse for nytænkning og eksperimentering. Hvis et personale føler at det er deres institution, deres fælles arbejdsplads og ser deres fælles holdning som drivkraften i skabelsen af institutionens gode pædagogik og institutionens ry ude i byen, kan det tiltrække kollegaer og forældre der også gerne vil være en del af institutionen. Cykellege Cykelsikker = Trafiksikker I Idrætsbørnehaven Hylet bruger vi cyklen og cykellege som et af vores pædagogiske redskaber. Vi har i Danmark cyklet i rigtig mange år. Det er en meget stor del af vores kultur at cykle. I mange andre lande er cyklen gået lidt i glemmebogen som hverdags transportmiddel, da bilerne holdt sit indtog, men her er det lykkes os at fastholde cyklen og cyklingen i langt højere grad, hvilket muligvis skyldes vores lands størrelse. Der er også i de seneste år kommet et større fokus på cyklen og cykelkulturen fra det officielle Danmark, der går på at vi skal markere os som Cykelnation og det har betydet et større fokus fra udlandet for at komme og se hvad det er vi danskere gør med cykler og cykelkulturen. Når vi ser og hører den debat der er i øjeblikket med at folk flytter fra yderområderne og ind til byerne, så siger det os i Hylet, at for at disse byer ikke skal sande helt til med biler må og skal vi alle bruge cyklerne mere, også som transportmiddel, for i byerne er afstanden ikke længere end at meget kan klares på cykel. Da børnene er vores alle sammen fremtid er den viden og den erfaring de tilegner sig i barndommen utrolig vigtig, og en af erfaringerne er glæden ved den frihed som cyklen kan give. Via vores arbejde med børn i daginstitutionerne, er vi med til at støbe det fundament som det øvrige samfund bygger videre på. Ligesom de håndværkere der støber fundamentet til et hus som andre gør færdigt. Men det fundament som fremtidens hus skal bygges på må og skal være så fast og solidt som muligt. Ellers kan det give problemer senere. Det er også nogle af grundene til at vi arbejder med cykellege. Men der er også andre. Børn vil gerne lære noget og det at lære at cykle er for mange en milepæl i hele deres verden. De fleste voksne i Danmark har en cykel og bruger den, nogle meget, andre næsten slet ikke, men de kan cykle. Vi kan godt sige, at det er en del af den danske nationalkarakter at kunne cykle.

10 10 Gør cykeltræning til en leg Vores børnehave ligger midt i byen, og for alle vores familier er cyklen et vigtigt transportmiddel. Derfor er det vigtigt, at cyklen bliver en naturlig del af barnets hverdag, og ikke mindst, at de bliver gode til at cykle, og synes det er sjovt. Det at cykle er godt for barnets udvikling på mange måder. Det er med til at udvikle barnet, både fysisk, motorisk, psykisk og kognitivt. Det er også med til at forbedre barnets koordinations evne bl.a. krydskoordinationen. Det giver meget social aktivitet at cykle sammen og ikke mindst skaber det glæde og er med til at udvikle barnets selvtillid. Der er også det mere samfundsmæssige aspekt det er jo helt konkret Pædagogisk Bæredygtigt, at lære børn at bruge cyklen som transportmiddel og at vi sammen med forældrene, skaber en så stor cykelglæde hos børnene, at cyklen vedbliver at være et transportmiddel også når børnene vokser op og skal overtage dette samfund Vi cykler med børnene hver fredag på Israels Plads. Alle børn har en cykel, enten med hjemmefra eller også låner de en af de cykler som andre børn i børnehaven er vokset fra, og som vi har stående. De yngste bruger en løbecykel. Det er en helt utrolig god opfindelse og en rigtig god cykel starter, den kan bruges helt ned i vuggestuealderen. Den bruges til at opøve balancen og glæden ved fart og bevægelse. De lidt mere øvede bruger en rigtig cykel. De fleste børn lærer at cykle hjemme af deres forældre. I enkelte tilfælde lærer de det af os. Det kan ske at hele læringsprocessen går op i hat og briller derhjemme, så overtager vi det i børnehaven. Her går det bedre når pladsen er fyldt af kammerater der kan, og børn og voksne, som gerne vil hjælpe, så bider de tænderne sammen og pludselig kan de. Så bliver det fejret med brag og bulder samt store opslag på indgangsdøren til børnehaven: Nu har Peter lært at cykle. Vi oplever, at der blandt børnene er utrolig stor prestige i at kunne cykle. Både fra kammerater, fra familien og fra hele samfundet ligger der helt klart en forventning om at alle kan cykle. Men en ting er at kunne cykle, en anden ting er at kunne cykle ude på de københavnske gader eller i det øvrige land for den sags skyld. Cykellegene har derfor også til formål at gøre børnene mere trafiksikre. Men de skal være cykelsikre før de kan blive trafiksikre Cykeltræning skal helst være sjov. Derfor er leg på cykel en rigtig god ide. Under legen bliver cyklen langsomt en forlængelse af barnets krop. Så kræver cyklen ikke længere nogen særlig opmærksomhed, og det gør børnene til sikre cyklister. Et barn der er optaget af at holde balancen og holde fødderne på pedalerne, er ikke klar til at blive sluppet ud i den Københavnske trafik. Men har barnet først fanget sæbebobler, lavet stopdans, blevet skudt af kanonkugler eller stavet til HUND, medens det cykler er det godt på vej til at blive en sikker cyklist. Alle cykellege har det til fælles, at børnene skal koncentrere sig om flere ting på én gang. De skal holde balancen, de skal bruge benene til at træde pedalerne rundt, de skal styre. De skal være opmærksomme på hvor de andre børn er, de skal følge med i legen, de skal lytte efter de voksnes kommandoer eller råb. Kort sagt der er rigtig meget at holde styr på. Men legene flytter langsomt børnenes fokus fra det at cykle til selve legen. Når børnene leger på cyklen, fungerer cyklen som en forlængelse af børnenes krop og det skal den også gøre ude i trafikken. Bare for en ordens skyld. Alle børn bruger cykelhjelm, der passer og sidder korrekt. De voksne både forældre og personale bruger ligeledes cykelhjelm når de cykler. Både for deres egen skyld, men også for eksemplets skyld.

11 11 Vi bruger mange forskellige cykellege og vi bruger dem alt efter hvad vi vil opnå med dem. Noget af det sværeste for børn, der er ved at lære at cykle er at starte selv, at stoppe og at bremse. Derfor indeholder mange af de lege vi leger disse elementer. I nogle lege niveaudeler vi børnene, andre lege er for alle børn, alt afhængig af, hvad det pædagogiske formål er med legen. Stopdans på cykel Vi har købt en masse aktivitets ringe. Det er nogle fleksible gummiringe i forskellige farver. Dem lægger vi rundt i det område hvor vi vil cykle. Vi bruger fortrinsvis et lille begrænset område til denne leg. Der er en voksen der spiller på en medbragt tromme og så er legen som almindelig stopdans. Når der trommes cykler børnene rundt på deres cykler. Når trommen stopper, stopper børnene og trommeslageren råber f. eks. find en ring og sæt den op på hjelmen. Så skal børnene stoppe cyklen, springe af, finde en ring og sætte den oven på deres cykelhjelm og cykle videre mens trommen spiller. Så stopper trommen og kommandoen lyder: Smid ringene op i luften og cykel videre. Næste gang skal de måske sætte deres cykels forhjul i en ring, eller hænge den på cykelstyrets højre side - og så fremdeles. Denne leg kan bruges til alle slags cykler. Her er det meget det kognitive og det psykiske der stimuleres. Det at turde cykle rundt i det mylder af cykler, med en råbende og trommende voksen, have styr på alle og alting og så samtidig finde ud hvor højre side er, samt hvad der er forhjul og baghjul, stiller store krav til at turde noget, at gå over en grænse, og samtidig at kunne overskue noget og kende forskel på højre og venstre, foran og bagved. I denne leg handler det også om at kunne stoppe og at kunne sætte i gang igen. Kan barnet ikke det får det selvfølgelig hjælp af en voksen. Claras Stavecykel leg Den næste cykelleg jeg vil beskrive er udviklet af en af vores studerede som en del af hendes praktik i Idrætsbørnehaven i 2010 Vi har lavet en masse fotografier af dyr. Nedenunder står dyrets navn med trykte blokbogstaver. Billederne er laminerede så de kan bruges både ude og inde og er i A5 format. Vi har også lavet rigtig mange bogstaver på farvet papir, rødt, gult og blåt. Disse bogstaver er også laminerede. Vi har brugt samme typografi så bogstavernes udseende er ens. Bogstaverne er i A6 format.

12 se hinanden, men også at kunne hjælpe hinanden med de bogstaver de ikke kender. Men legen indeholder også meget fysisk aktivitet. Her cykles der virkelig igennem. Der er ikke de små på løbecykler der skal tages hensyn til, så det er en leg der giver sved på panden. I starten brugte vi kun den leg med de ældste børn, men nu sætter vi nogle af de ældste børn sammen med nogle af de yngre og giver den ældste ansvaret for den yngste. Altså i praksis give den ældste et socialt ansvar for en yngre kammerat. Cykellege er lege som vi alle kender, vi bruger dem også uden cykler. Billedlotteri, halefanger, Postbud, fangelege osv. Osv. Vi har en pædagogisk bagdør Nogle børn har behov for at kikke på før de selv kaster sig ud i det cyklende kaos. De må gerne løbe rundt og gøre det samme som dem der cykler, hvis det letter overgangen. 12 Denne leg leger vi med de ældste børn. Dvs. med en gruppe på ca børn. - Børnene deles i 3 hold på 3 til 4 stykker og hvert hold får en hulahopring som base samt en bogstavfarve. - Billederne af dyrene lægger vi i et hjørne af Israels Plads med motivet nedad. - Bogstaverne spreder vi ud over hele pladsen, med bogstavet nedad. - Børnene skal på et givet signal cykle hen og sammen vælge et motiv og cykle tilbage til deres base og lægge det i hulahopringen. Først da, må de begynde at cykle rundt efter bogstaverne. De børn der er på det røde hold må kun tage de røde bogstaver og ved hjælp af dem skal de stave til dyrets navn. - Når de har gjort det, bliver det kontrolleret af en voksen og derefter kan de cykle hen og trække endnu et billede. - Legen slutter når der ikke er flere bogstaver, men den er så populær, at den ofte leges flere gange. Denne cykelleg stiller store krav til at kunne samarbejde om at vælge billede og bogstaver. Det er en social, men også en kognitiv leg. Vi sætter gerne de børn sammen som vi mener vil have godt af at kunne samarbejde og Hvad får børn ud af at vi indfører cykellege som en del af det pædagogiske arbejde? Vores pædagogiske udgangspunkt er at vi skal arbejde med fire fokusområder: Det kognitive, psykiske, fysiske og det sociale område. Hvis man laver en analyse af hvilke kompetencer børnene får af de ovennævnte lege kan jeg nævne: - Det at kende forskel på begreberne foran, bagved, højre, venstre, bogstaver og farver har at gøre med det kognitive. - Det at cykle rundt i det mylder af andre børn og cykler stiller krav til mod altså at det psykiske kommer ind i billedet. - Det kræver også at man bliver forpustet, at man bruger sin krop, her er det fysiske inde i billedet. - Det at kunne tage hensyn til andre, at lave noget i fællesskab, at kunne få en fælles glæde og kunne lege sammen uden konflikter handler om det sociale område. - Også mange sanser bliver brugt når man lærer at cykle, både taktilsansen, følesansen og synssansen.

13 en film med cykellege på spansk, som blev brugt i Colombia. Vi har lige haft besøg af en forsker fra Virginia i USA der ville høre og se hvordan vi arbejdede med børn og cykler, samt hvad cykellege var for noget. Så kan selv en gammel pædagog blive glad for at noget at det vi har været med til at udvikle kommer ud over børnehavens grænse. Det er stort! 13 Og så får de altså også motion af at cykle og det gør vi voksne også skal jeg lige huske at sige. Når man bor her i København er det vigtigt at vi også bruger cyklen som et transportmiddel for at kommer fra et sted til et andet. Det er både sundt for en selv, men også for samfundet. De kloge hoveder mener, der kommer færre livsstilssygdomme, hvis man bruger cyklen hver dag. Vi har et medansvar for at vi stadigvæk også bruger cyklen til transport og ikke udelukkende tager bilen, bussen eller toget. Det er billigere og bedre at flere bruger cykler. Det giver mindre forurening og mindre trængsel i byerne. Ideen breder sig Nu har vi lavet cykellege og brugt disse lege som en stor del af vores pædagogiske praksis i 5 til 6 år. Vi er nok den institution i København Danmark Verden der har den størst erfaring med cykellege og det har betydet at vi sammen med vores gode nabo Cyklistforbundet har være rundt og undervise i cykellege i København, Århus, Kolding, og på Bornholm i de sidste 3 år. Vi har haft en medarbejder i England der har lavet det samme. Vi ved at cykellegene har bredt sig til Tyskland (Berlin) Norge og Sverige. Ligeledes Mexico og Colombia. Vi har fået lavet Det var lidt om vores cykellege, men disse lege har jo taget udgangspunkt i det der er vores pædagogik, og det vi står for og som vi har arbejde med i mange år. Hylets grundideer Nemlig at skabe en pædagogisk praksis der tager udgangspunkt i det enkelte barn, men også i den børnegruppe som barnet er en del af. Så vores pædagogik går på både at se det enkelte barn og de kompetencer dette barn har og se det sammen med og i forhold til de øvrige børn der er i gruppen, og opbygge et børnefællesskab, hvor der er plads til både det enkelte barn, men også til en hele børnegruppen. Vi inddrager familien og det omliggende samfund og i sidste ende betyder det at det enkelte barn kan bruge den viden, erfaring og læring det har fået i børnehaven senere i livet: Som en hukommelsesknage inde i barnet som det kan hænge sin erfaring op på og senere i livet tage ned og bygge videre på. Når vi snakker om børn, er det ikke alene det enkelte barns egen udvikling, der tænkes på, det er også barnets forhold og udvikling i gruppen. Børn skal både være elsket, de skal være set og skal være accepteret af de voksne, som de personer de er. Forældresamarbejdet. Det der også gør vores arbejdsplads til noget af det bedste i verden er det tætte forældresamarbejde vi har. Det er også det der gør, at vi hele tiden giver os i kast med nye udfordringer og har

14 14 mod på og muligheder for hele tiden at forbedre den pædagogik, vi har. Men det er ikke noget der kommer af sig selv. Det er noget der hele tiden skal arbejdes med og det er i høj grad ledelse/personalets ansvar at få det til at fungere. Børnehaven blev i sin tid oprettet af en gruppe forældre helt tilbage i 70èrne. Men den ånd og de strukturer der i sin tid blev skabt ligger stadigvæk i børnehaven. Grund ideen om at forældrene skulle være med i alle styrende organer og skulle høres og tages med på råd, det er stadigvæk gældende. Det, at der er engagerede og interesserede forældre i en børnehave, betyder efter vores mening at den pædagogiske gryde stadigvæk holdes i kog. Forældrene skal nok puste til ilden hvis den er ved at gå ud. Det er måske hele vores styrke, at det fællesskab, som vi sammen med forældrene har opbygget har skabt en børnehave med en pædagogik og en holdning der virker tiltrækkende på andre forældre der også har lyst til at få indflydelse på pædagogikken og institutionsudviklingen. Rygraden i hele forældresamarbejdet er vores Familiegruppemøder. Kort fortalt så er vores 30 børn delt i 4 grupper på 7 til 8 børn i hver gruppe. Disse grupper kaldes familiegrupper. Der er tilknyttet en pædagog til hver af disse grupper. Vores pædagogiske medhjælper og studerende er ligeledes tilknyttet en af grupperne. Vi holder møder hver 6 uge og på de møder er det næsten udelukkende børn og deres udvikling samt indbyrdes relationer vi snakker om. Det betyder at vores kendskab til børnene og deres forældre er meget stort. Men også det modsatte at forældrene kender os og vores forhold til deres børn temmelig godt. Men sådan noget som en god kop kaffe kan også bruges til forældresamarbejde og forældre involvering i institutionen. - Hver morgen fra 7 til 9 er der morgenmad med bl.a. kaffe og te. Her er der mange forældre der lige sætter sig og tager en kop kaffe og en lille snak, enten med hinanden eller med børn. Det er også en måde at lære børn hvordan man opbygger venskab og netværk, ved at se hvor-dan vi voksne gør det. - Vi holder fester sammen med forældrene uden børn. - En gang om året tager vi til Bogø en hel weekend og leger og snakker sammen. - Vi har i de sidste 5 år taget til Berlin med forældre, børn og personaler. Når børnene ser det fællesskab vi som voksne har og ser det netværk der bliver bygget op blandt forældre og personaler, så får børnene et indblik i hvordan man danner venskaber i praksis. Det sidste nye vi har indført i vores børnehave er Bier. Vi har fået eller rettere købt 3 bistader som står ovre i Ørstedsparken, i gartnernes materialegård. Vores formål er at lære børnene noget om den bæredygtighed og mangfoldighed der er ude i naturen, og naturen godt kan ligge inde i en by. At selv det mindste insekt har stor betydning for kredsløbet i naturen. Så det er vigtigt at vi skal passe på den. Vores foreløbige erfaring er over al forventning. Børnene syntes det er sjovt og spændene, de spørger ind til det hele og er utrolige nysgerrige. Vi går gerne en til to voksne derover med en meget lille gruppe børn. Vi har alle bidragter på. Så arbejder vi med det der nu engang skal ske i et bistade. Der sker i øvrigt noget vi ikke havde tænkt over på forhånd, når vi er hos Bierne. Børnene bliver meget roligere. Selv de børn der er meget urolige og ikke kan finde ro i sig selv bliver rolige når vi åbner for stadet og de oplever biernes summen, duften af honning

15 og synet af de tusinde af bier. Så falder skuldrene helt ned og der bliver ro i deres sjæl. Både personale og de forældre der har været interesserede har fået kurser i biavl. Men når der skal høstes honning, så er alle med. Så bliver hele børnehaven forvandlet til en lille fabrik med børn, forældre og personaler der åbner honningtavler, slynger honning og tapper på glas. Det giver en helt særlig stemning både for børn og voksne. Jeg tror, det er nogle af de øjeblikke der vil stå som et blitzlys i børnene i resten af deres liv. Som sidegevinst har vi fået et samarbejde med gartnerne ovre i Ørstedsparken der er så dejligt, at for børnene er de ikke længere gartnere, de er Frank, Jørgen og Ingrid. Vores naboer i gaden har vi også fået et tæt forhold til, og det skyldes både at Israels Plads er færdig, men også at de kan købe honning hos os. Nu snakker vi sammen og hjælper hinanden. Det ser børnene også og de høster også deres erfaringer. Verdens bedste arbejde. Sluttelig vil jeg lige runde af med et tilbageblik på mit eller vores virke i for mit vedkommende det meste af mit arbejdsliv. Jeg har arbejdet med børn siden 1970, altså i 45 år. Men når jeg ser tilbage har det været et liv som jeg ikke vil gøre om, Det er det bedste arbejde man kan få i hele verden. Tænk bare hvad man kan gøre som pædagog. Er der en spændene udstilling på Louisiana, ja, så tager vi op og ser den. Den glæde og det engagement vi lægger i at se en udstilling, som vi selv syntes er spændene smitter af på børnene. De går så hjem og fortæller forældrene om den spændende udstilling og den dejlige tur. Forældrene kommer så og roser os og siger: Det er godt at i gider sådan noget!!! Ha. Det er jo for vores egen skyld vi gør det!!! Syntes man at bukserne strammer lidt over maven!!!!!! Ja, så løber man mere rundt og leger med børnene og holder sig i form på den måde. Så får man en masse respons tilbage fra børnene og i sidste ende fra forældrene og samfundet. Tænk bare på hvor mange gange vi er blevet rost når vi har drønet rundt på Israels Plads og leget cykellege!!!!!! Vi kan tage ud og kælke når der er sne. Vi kan tage på stranden når det er sommer, vi kan tage i skoven hele året -- og vi får penge for det, samt ros og opbakning.... Men hvis vi kom over til banken og den var lukket fordi personalet var ude og kælke eller på stranden og bade ville alle blive sure. Derfor er vores job verdens bedste! Erik Nielsen Idrætsbørnehaven Hylet 15

16 Vær med i vores nye projekt: Tidslinien! DPHF har modtaget projektmidler fra Velux Fonden. Projektets formål er at opsamle medlemmernes erindringer og andet kildemateriale der belyser medlemmernes arbejdsliv og deres barndom. Disse erindringer vil blive digitaliseret og lagt ind i Tidslinjen på foreningens hjemmeside. Foreningen vil opfordre medlemmerne til deltagelse i projektet ved at deltage i en række erindringsmøder. Erindringsmøder Erindringsmøderne får en central rolle i processen. Medlemmerne kan bidrage med viden om fagets historie, eksempelvis pædagogikken, pædagoguddannelsen eller egne erfaringer om, at være barn i et konkret årti. Der vil også blive mulighed for, at udarbejde nyt materiale, eksempelvis hvis et medlem har arbejdet eller gået i børnehave i det årti, er der mulighed for, at medlemmers erindringer kan optages på diktafon. Som efterfølgende bliver udskrevet og overført til foreningens hjemmeside under tidslinjen. Projektet starter efteråret 2015, hvor vi det første ½ år sætter fokus på tiden før 1920, hvor industrialiseringen tog fat i Danmark - der opstod asyler og de første børnehaver, og de to første uddannelser til børnehavelærerinder blev etableret. På medlemsmødet vil der ligge et udkast til en tidslinjen for et årti, som efterfølgende diskuteres og medlemmerne kan bidrage med ændringer, eller forslag til billeder og andet kildemateriale der udbygger dette årti. Projektets formål: Projektet skulle gerne sætte turbo på opsamlingen af medlemmernes erindringer og andet kildemateriale der belyser medlemmernes arbejdsliv og deres barndom. Disse erindringer skal sammen med foreningens materiale - der i dag gemmer sig i arkivkasser - give mulighed for, at blive mere synlig ved, at materialet formidles via foreningens hjemmeside, og sættes ind i en sammenhængende historisk kontekst ved udarbejdelse af en tidslinje. Tidslinjen bliver kronologisk, med fokus på et årti, og hver årti har 5 emner: - Kendetegn ved samfundet i det årti - Kendetegn ved børns opvækstvilkår i det årti - Kendetegn ved børneinstitutionerne i det årti - Kendetegn ved pædagoguddannelsen i det årti - Kendetegn ved pædagogikken i det årti En digitalisering af foreningens erindringer og andet kildemateriale gør, at materialerne bliver tilgængelige for en større kreds i hele landet. Dette giver mulighed for, at andre kan fortsætte denne erindringsproces, og processen muligvis kan sprede sig som ringe i vandet. Ruth Ingemann Projektleder 16

17 Nedenstående læserbrev er bragt i Weekend-avisen 20/3, Dagbladet Arbejderen 27/3, LFS Bladet 10/4 og i Børn og Unge 23/ Politiken, Information og Berlingske har afvist at bringe det. Usikkert hvad Kristeligt dagblad har gjort. Skal Emdrup Skrammellegeplads lukkes? Sidst i maj måned skal København Kommune tage endelige stilling til en ny struktur på hele fritidsområdet i kommunen - fritidshjemmene skal samles omkring skolerne og havde en størrelse på op til 560 børn. Det kan på sigt betyde lukning af blandt andet Emdrup Skammellegeplads Emdrup Skammellegeplads fejrede for nyligt sit 70 års jubilæum. Det er en institution der har haft stor betydning for udviklingen af de reformpædagogiske tanker, for legepladsbevægelsen og for forestillinger om den gode leg. En betydning der blev understreget, da kultur- ministeriet i 2006 offentliggjorde sin børnekulturkanon, var skrammellegepladsen nr. 1. Skrammellegeplads blev etableret i Emdrup i 1943 i forbindelse med et socialt boligbyggeri. Legepladsen bliver af eftertiden udråbt som verdens første legeplads af denne karakter, og et af Danmarks få bidrag til verdenspædagogikken siden Grundtvig og Kold. Børnene leger stadig på Skammelegepladsen selvom meget er forandret siden Den første leder John Bertelsen betegnede det, der foregik på legepladsen som skrammologi - en pædagogisk tænkning der tog udgangspunkt i de 3 elementer jord, ild og vand. Børnene skal kunne grave, lave kanaler, bygge huse af forefaldende materiale, tænde bål osv. Legen omkring dette skal være det bærende i barnets udvikling. Skrammologien var præget af respekt for barnet og barndommen, kreativitet og børnedemokratiet. Skrammellegepladsen i Emdrup inspirerede til, at man internationalt tog ideen op, og fra 1946 oprettedes en række skrammellegepladser i andre lande. Planerne om lukningen af Emdrup Skrammellegeplads er desværre symbol på en udvikling hvor den reformpædagogiske tradition der har præget dansk dagsinstitutions-pædagogik siden 30 erne står over for sin afvikling. En afviklingsproces der fik virkelig fart med Anders Fogs angreb på rundkredspædagogikken og som har fået yderligere medvind med højrekræfternes tiltagende fremmarch. Så lad os håbe at alle gode kræfter kan forhindre lukningen af Emdrup Skrammellegeplads 17 Ole Schultze Henriksen Dansk Pædagogisk Historisk Forening

18 Heldagskonference om Børnehavens og pædagogprofessionens historie fra 1800-tallet og til i dag 18 Her i maj 2015 udkom de to første bind i et forskningsprojekt om børnehavens og pædagogprofessionens historie. Et projekt der er finansieret af BUPL s forskningsfond og varetaget af en forskergruppe på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. I den anledning afholdtes en heldagskonference på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) onsdag den 20. maj På konferencen blev de to bind præsenteret af forfatterne. Titlerne på de to bind er Kamp og Status De lange linjer i børnehavens og pædagogprofessionens historie og Kald og Kundskab. Brydninger i børnehavepædagogikken De to bind beretter om den 200 år lange udvikling, som har ført til at mere end 95 % af danske børn i dag tilbringer en stor del af deres tidlige barndom i daginstitutioner. Det er en udvikling som er vævet sammen med med ændrede børnesyn og familiesyn, med industrialisering og urbanisering, klassekamp og kønsroller, med befolkningspolitik, sundheds- og socialpolitik - og i dag også med skole- og uddannelsespolitik. Det er samtidig historien hvor pædagogiske ideer, teorier og ideologier brydes med hinanden om at præge vidensgrundlaget for institutionernes praksis og pædagogers uddannelse. DPHF har stillet billeder fra vores samling til rådighed for forskerne og bøgerne og bøgerne indeholder også en række referencer til bøger og småskrifter som DPHF har udgivet. Ole fra bestyrelsen deltog i konference og vi vil i et senere nummer af Nyhedsbrevet berette mere udførligt om konferencen og anmelde de to bøger. Ole Schultze Henriksen

19 Kort foreningsnyt Velkommen til William Thomasen, Borgervænget 9A, 2791 Dragør Stine Aksnes, Søren Norby Allé 15, 2300 København S Hanne Sonnenborg, Kirsebærlunden 19, 4070 Kirke - Hyllinge Lotte Kærså, Mars Allé 7, 2860 Søborg Anna Palmer, Gl. Kongevej 162 D,2.th, 1850 Frederiksberg C Erik Nielsen, Hvalsøvej 56, 2700 Brønshøj Susanne Nybro Danielsen og Ebbe Søndergaard, Ole Suhrs Gade 16,3th, 1354 København K Jette Sølbeck Jespersen, Amsterdamvej København S Vi byder de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter velkomne til bestyrelsens arbejde. Vi takker de 3 afgående for deres engagement i foreningens arbejde i kortere eller længere tid: Jan Carstens - specielt for et betagende medlemsmøde om danske børn på flugt Oktober 1943, Bodil Johansson - som har kastet megen energi og arbejde ind i at få styr på arkivkassernes indhold i forhold til Registratur 2015 og meget andet på Borgbygård. Også en særlig stor tak til Ulla Fischer - som fra foreningens start i 1988, har ydet en formidabel indsats i bestyrelsen gennem årene, ikke mindst i forhold til skrivning og redigering af forskellige småskrifter, jubilæums-skriftet og vores flagskib Ni pionerer i dansk pædagogisk historie i samarbejde med Ole. Vi slipper heldigvis ikke Ulla helt, da hun fortsætter som suppleant med den særlige opgave at være konsulent på fremtidige småskrifter. Spørgsmål om antallet af børnehaver placeret på 1.sal i København Vi har fået et spørgsmål fra vores søsterforening Daginstitutionernes Museumsforening (DMÅ), som er nået langt med Indretningen af børnehaven i Den Gamle By i Århus Børnehaven vil blive placeret i et hus fra Københavns Nordvest-kvarter og kommer til at ligge på første sal oven over Jazzhus Bent J. DMÅ har afleveret genstande til indretningen. De er nu i gang med alle spørgsmålene om formidlingen. Derfor spørger de os og vi jer, om vi ved noget om hvor mange børnehaver, der var/er placeret på første sal i København? De efterlyser konkrete eksempler og vil også blive glade hvis der skulle være et eksempel på en børnehave, der lå/ ligger over et værtshus. Hvis du sidder inde med den viden også om erfaringerne, så ring til Drude eller send en mail Åbningen af børnehaven i Den Gamle By er udskudt til påsken Drude Helweg Vi må desværre slette Kisten Fasmer Hansen og Palle Berg fra medlemslisten, da de er afgået ved døden i foråret Medlemslisten på hjemmesiden vil snarest blive revideret.

20 Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om ny adresse B Dansk historisk pædagogisk forening co. Drude Helweg Sprogøvej 7, st. midtfor 2000 Frederiksberg 20 Adresseliste Bestyrelsen Drude Helweg, forretningsfører Sprogøvej 7. st. mf., 2000 Frederiksberg mobil: Ruth Ingemann, kasserer Galgebakken Sønder 8-3A, 2620 Albertslund Tlf mobil Ole Schultze Henriksen Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris Tlf Kirsten Nøhr Christiansen Zolas Allé 7, 2860 Søborg mobil Janni Milsted Mjølnerparken 48, 2200 København N mobil: Ingrid Colmorten Tagensvej 165, 2.tv Kbh NV Tlf mobil: Stine Aksnes, Søren Norby Alle 15, 2300 København S tlf.: Suppleanter Birgit Lerstrup Tlf mobil: Ulla Fischer Tlf Birthe Frederiksen mobil Birgit Kragh Larsen Mobil: Finn Thomsen, tlf.: Hanna Engelbrecht, tlf.: Mobil: ERNA-udvalget Ulla Liberg Berggrensgade 54, 21oo Kbh. Ø Tlf Lene Lind Kirkeltevej 145, 3450 Allerød Tlf Margit Vinther Anekæret 3, 3520 Farum Tlf Fra bestyrelsen: Janni Milsted Revisorer Ebba Jørgensen og Martin Jørgensen Havdrupvej 124, 2720 Vanløse Tlf mobil FORENINGENS POSTADRESSE Sprogøvej 7, st. midtfor, 2000 Frederiksberg Tlf Giro bank reg konto SAMLINGEN, Borgbygård Englandsvej 358, 2770 Kastrup Tlf onsdag kl Nyhedsbrevet er redigeret af Drude Helweg Layout: Birgit Lerstrup. Foto: Ole Schultze Henriksen og Børnehaven Hylet. Artikler og indlæg til kommende numre modtages gerne og sendes på mail til redaktøren. BUPL har velvilligt støttet os med trykning

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. September 2010 Kære forældre Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Det er noget stort at

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog

SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog Mål: Udvalgte målpinde fra børnehavens overordnede mål for sprog: - Udvikling af sprog og ordforråd gennem de daglige aktiviteter - At de oplever leg og glæde

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Skårup Børnehus 31. maj 2015 NYHEDSBREV. Biller på Helgetur

Skårup Børnehus 31. maj 2015 NYHEDSBREV. Biller på Helgetur NYHEDSBREV Biller på Helgetur 1 Mens vi venter på, at sommeren skal komme til os her i Skårup, er her lidt nyt fra huset. Vi har haft et forår i børnehuset med mange dejlige aktiviteter og arrangementer.

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann Ældre udviklingshæmmede Vi prikker til hendes erindring Frida er blevet gammel og mister flere og flere færdigheder. Socialpædagog Monica Andersen er en af de medarbejdere, der skal hjælpe Frida med at

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen.

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Nyhedsbrev dec 2014 Kære forældre Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Personale I Gårdhaven siger vi farvel til Anne 31.12.14. Annes sygevikariat for Caroline slutter 1/12, men hun fortsætter måneden

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Hver morgen holder vi morgensamling på stuen. Ved morgensamlingen taler vi om, hvem der er kommet i dag, hvem der kommer senere,

Læs mere

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus ad 1: Valg af dirigent: Ole C. Hansen ad 2: Valg af referent: Rigmor Bak Frederiksen ad 3: Valg af stemmetællere: Ole Gjermandsen,

Læs mere