Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker"

Transkript

1 Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj

2 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE KRAV... 6 OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN... 6 FORRETNINGSGRUNDLAG... 6 CERTIFICERINGENS OMFANG... 6 GENERELLE KRAV... 7 UAFHÆNGIGHED, UVILDIGHED OG FORTROLIGHED... 7 UAFHÆNGIGHED, UVILDIGHED OG FORTROLIGHED... 7 KVALITETSPOLITIK... 7 KVALITETSMÅL... 8 ORGANISATIONEN... 8 STILLINGSBESKRIVELSE... 9 KOMMUNIKATION UDDANNELSE OG INDKØB FACILITETER OG UDSTYR UDSTYRSFORTEGNELSE KALIBRERING AF UDSTYR DEFEKT EFTERSYNSUDSTYR DOKUMENTSTYRING KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET EKSTERNE DOKUMENTER REGISTRE ENERGIMÆRKNING GÆLDENDE KRAV AFTALER OG TILBUD UDFØRELSE AF ENERGIMÆRKNINGER MÆRKNINGSRAPPORTER OG LØBENDE KVALITETSKONTROL DOKUMENTATIONSKRAV KUNDETILFREDSHED AFVIGELSER OG FOREBYGGENDE HANDLINGER STIKPRØVEVIS KVALITETSKONTROL STIKPRØVEVIS KVALITETSKONTROL BERIGTIGELSE HENVENDELSER OG KLAGER

3 HENVENDELSER KLAGER HENVENDELSER FRA ENERGISTYRELSEN FÆLLES FOR HENVENDELSER OG KLAGER INTERN AUDIT LEDELSENS EVALUERING BILAG 1: ERKLÆRING OM GÆLD TIL DET OFFENTLIGE BILAG 2: UAFHÆNGIGHEDS- UVILDIGHEDS- OG FORTROLIGHEDSERKLÆRING BILAG 3: TJEKLISTE TIL UDDANNELSE BILAG A: ENERGIMÆRKNING AF ENFAMILIEHUSE BILAG B: ENERGIMÆRKNING AF FLERFAMILIEHUSE MV BILAG 4: TJEKLISTE TIL INDKØB BILAG 5: SKABELON FOR UDSTYRSLISTE BILAG 6: SKABELON FOR TJEKLISTE FOR KONSULENTOPGAVER BILAG 7: SKABELON FOR AFVIGELSER OG FORBYGGENDE HANDLINGER BILAG 8: SKABELON FOR AUDIT TJEKLISTE BILAG 9: SKABELON FOR AUDITRAPPORT BILAG 10: SKABELON FOR OPLÆG TIL LEDELSENS EVALUERING BILAG 11: SKABELON FOR LEDELSENS EVALUERING BILAG 12: REGISTEROVERSIGT UAFHÆNGIGHEDS- UVILDIGHEDS- OG FORTROLIGHEDSERKLÆRING

4 Forord Dette eksempel er udarbejdet af Energistyrelsen og viser hvorledes en kvalitetshåndbog for en energimærkningsvirksomhed kan udarbejdes. For at gøre det så konkret som muligt, er eksemplet udarbejdet som en kvalitetshåndbog for en fiktiv energimærkningsvirksomhed, Energimærkning A/S. Eksemplet er udarbejdet som inspiration til primært mindre energimærkningsvirksomheder. Eksemplet viser én blandt flere måder at opbygge et kvalitetsstyringssystem på. Man kan følge eksemplet i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Virksomheder, som i forvejen har udviklet egne systemer til kvalitetsstyring bør så vidt muligt basere deres kvalitetssikringssystem på dette, og kan i stedet bruge dette eksempel som inspiration. Ændringerne i forhold til Udgave 1 af Kvalitetshåndbog for Energimærkning A/S dateret marts 2010 er af hensyn til læsevenligheden ikke registreret. 4

5 Indledning Denne kvalitetshåndbog beskriver Energimærkning A/S politik, mål og procedurer. Håndbogen retter sig: Eksternt dvs. overfor kunder, myndigheder og andre interessenter at godtgøre, at Energimærkning A/S har opbygget og implementeret et kvalitetsstyringssystem, der efterlever kravene i DS/EN ISO 9001:2008 med de præciseringer, der fremgår af Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning. Internt at medvirke til at igangsætte og fastholde en proces, hvor kvaliteten af de udførte energimærkninger sættes i fokus. Håndbogen er gældende for alle medarbejdere og andre personer, der udfører energimærkningsopgaver på vegne af Energimærkning A/S. Maj 2011 Jørgen Jensen Direktør Energimærkning A/S 5

6 Administrative krav Oplysninger om virksomheden Navn: Energimærkning A/S Adresse: Nygade 2, 1122 Nyby Tlf.: Hjemmeside: Mail: CVR nummer: Direktør: Jørgen Jensen Kvalitetsansvarlig: Ole Hansen Forretningsgrundlag Energimærkning A/S beskæftiger sig med energimærkning af bygninger. Energimærkning er Energimærkning A/S vigtigste aktivitet og udgør mere end 80 pct. af virksomhedens omsætning. Alle virksomhedens aktiviteter er knyttet til adressen Nygade 2. Certificeringens omfang De processer, der er nødvendige for kvalitetsstyringssystemet, er identiske med de opgaver, der beskrives i Håndbog for Energikonsulenter. Certificeringen omfatter de aktiviteter, der er knyttet til energimærkning af enfamiliehuse og af flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger. DS/EN ISO 9001 Punkt 7.3 Udvikling og konstruktion er undtaget, fordi det ikke er en del af Energistyrelsens krav til energimærkning. DS/EN ISO 9001 Punkt 7.5 Produktion og servicetilvejebringelse sker efter retningslinjerne i Energimærkningshåndbogen. DS/EN ISO 9001 Punkt 8.1 Måling, analyse og forbedring, Kundetilfredshed og Overvågning og måling af processer. Kvalitetssikringssystemet omfatter måling af kundernes tilfredshed med levering af energimærker. Dette omfatter dog ikke kundetilfredshed med form og indhold af energimærkninger, der er fastlagt ved Energimærkningshåndbogen. Overvågningen af processer sker i overensstemmelse med Energistyrelsens krav om kvalitetssikring af energimærkninger ved at 10 % af energimærkninger af enfamiliehuse og 5 % af energimærkninger af flerfamiliehuse gennemgås af en anden konsulent end den, der har udført dem. 6

7 DS/EN ISO 9001 Punkt 8.4 Analyse af data. Energimærkning A/S følger ved udarbejdelse af energimærker de særlige krav til kvalitetskontrol, som Energistyrelsen stiller. Generelle krav Energimærkning A/S er momsregistreret. Energimærkning A/S har en professionel ansvarsforsikring, som dækker eventuelle bygningsskader, som Energimærkning A/S kan pålægges ansvaret for som følge af dets rådgivning som certificeret energimærkningsfirma i forsikringsselskabet: Forsikring A/S, Forsikringsvej 1, 1234 Nyby, tlf , policenummer Energimærkning A/S forpligter sig til at betale skyldige gebyrer for indberetning af energimærkninger rettidigt og har ikke har forfalden gæld, der overstiger kr., til det offentlige. Bilag 1: Erklæring om gæld til det offentlige. Uafhængighed, uvildighed og fortrolighed Uafhængighed, uvildighed og fortrolighed Alle ansatte samt personer, der som underleverandører udfører energimærkningsopgaver eller har adgang til oplysninger herom, har underskrevet en fortrolighedserklæring, hvori de med deres underskrift forpligter sig til at overholde kravene om uafhængighed, uvildighed og fortrolighed. De underskrevne erklæringer opbevares hos den kvalitetsansvarlige. Uvildighed indebærer, at den enkelte person er uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet som certificeret energimærkningsfirma, og at man ikke har deltaget i projektering, opførelse eller ombygning af den pågældende ejendom. Bilag 2: Uafhængigheds-, uvildigheds- og fortrolighedserklæring. Kvalitetspolitik Vi vil overholde alle relevante krav i forbindelse med udarbejdelse af energimærker, og vi forpligter os til løbende at forbedre kvalitetsstyringssystemets effektivitet. Vi opfylder de kundekrav, der fremgår af Håndbog for Energikonsulenter. 7

8 Vi stiller de arbejdsforhold til rådighed, der er nødvendige for at kunne opnå overensstemmelse med kravene til udarbejdede energimærker. Hver medarbejder tilbydes en arbejdsplads med tilhørende faciliteter, telefon, pc med netadgang og med tilstrækkelig hardware og IT-programmer. Det sikres desuden, at også eksterne medarbejdere, der er tilknyttet Energimærkning A/S, har de nødvendige arbejdsforhold til rådighed. Kvalitetsmål Vores kvalitetsmål er, at energimærker udføres, så de opfylder kvalitetsmålsætningerne i de til enhver tid gældende versioner af Håndbog for energikonsulenter. Vi har desuden følgende kvalitetsmål: Mindst 85 % af de kunder der har besvaret kundeundersøgelsen udtrykker deres tilfredshed. Måles årligt. Alle kundehenvendelser eller klager skal besvares skriftligt hurtigst muligt og senest 30 dage efter henvendelsen er modtaget i virksomheden. Måles årligt. Organisationen 8

9 Stillingsbeskrivelse Direktør Direktøren har det overordnede ansvar for at: alle krav overholdes fastlægge kvalitetspolitikken og kvalitetsmål informere alle i Energimærkning A/S om kvalitetspolitikken, kvalitetsstyringssystemet og kommunikere vigtigheden af at alle krav overholdes ansvar og beføjelser i relation til kvalitetsstyringssystemet er defineret og kommunikeret kommunikere status for kvalitetsstyringssystemets effektivitet de nødvendige ressourcer er til rådighed der i forbindelse med hver energimærkning udpeges en energikonsulent, der har ansvaret for udarbejdelsen af energimærkningen godkende kvalitetsstyringssystemets dokumenter gennemføre ledelsens evaluering og udsende referat herom sikre, at de nødvendige arbejdsforhold for at kunne opnå overensstemmelse med kravene til energimærker er til rådighed. Hver medarbejder tilbydes en arbejdsplads med tilhørende faciliteter, telefon, pc med netadgang og tilstrækkelig hardware og IT-programmer herunder den seneste version af det nødvendige beregningsværktøj. Direktøren har desuden ansvar for at sikre, at eksterne medarbejdere, der er tilknyttet Energimærkning A/S, også har de nødvendige arbejdsforhold til rådighed. Kvalitetsansvarlig Den kvalitetsansvarlige har samme faglige kompetencer som energikonsulenter og er ansvarlig for det certificerede kvalitetsstyringssystem til energimærkning, herunder ansvarlig for, at audit og certificering gennemføres, og at der foretages de nødvendige opfølgninger på baggrund heraf. Den kvalitetsansvarlige er udpeget som ledelsens repræsentant og har kompetence til: 9

10 at de processer og løbende forbedringer, der er nødvendige for kvalitetsstyringssystemet implementeres, løbende gennemgås og vedligeholdes rapportering til direktøren vedr. kvalitetsstyringssystemets effekt og eventuelle behov for forbedringer at sikre, at den software, der anvendes til energimærkning, er opdateret og i overensstemmelse med kravene i Håndbog for Energikonsulenter at opdatere og opbevare dokumentation for energikonsulenternes faglige kompetencer opbevare udstyrsfortegnelsen. instruktioner/brugsanvisninger og dokumentation for vedligeholdelse af faciliteter og udstyr at oprette registre løbende sikre en opdatering af alle relevante krav og sørge for at eventuelle ændringer kommunikeres til relevante personer at kontrollere, om udførte energimærker opfylder alle relevante krav at oplære og løbende opdatere medarbejdernes viden om kvalitetsstyringssystemet at videresende information om opdatering af gældende krav om energimærkning. Energikonsulenter Direktøren og den kvalitetsansvarlige er også energikonsulenter. Til hver energimærkning udpeger direktøren en af de tre godkendte energikonsulenter til at have ansvar for udarbejdelsen af energimærkningen. Energikonsulenten får herefter beføjelser til at sikre, at de nødvendige kompetencer inddrages i energimærkningen. Hvis flere personer er tilknyttet udførelsen af energimærkningen, er den udpegede ansvarlige energikonsulent ansvarlig for koordinering af de inddragede medarbejderes arbejdsindsats. Teknisk sagkyndige En eller flere teknisk sagkyndige kan inddrages i energimærkningen, og skal inddrages på de områder, hvor energikonsulenten ikke har den fornødne ekspertise. Assistenter 10

11 Energikonsulenten kan inddrage assistenten i opgaverne. Assistenten kan bistå konsulenten på områder, hvor der ikke forudsættes særlig teknisk eller faglig ekspertise, som f.eks. opmålinger, indtastninger, fotograferinger, rapportskrivning mv. Energikonsulenten har ansvaret for rigtigheden af assistentens arbejde. Alle Alle medarbejdere er ansvarlige for at holde sig orienterede om kvalitetsstyringssystemets indhold og efterleve kvalitetspolitikken samt fremgangsmåderne og kravene i kvalitetsstyringssystemet. Alle medarbejdere er ansvarlig for at rapportere om afvigelser. Kommunikation Den interne kommunikation har til formål at informere alle i Energimærkning A/S om kvalitetspolitikken, kvalitetsstyringssystemet og resultaterne heraf. Den interne kommunikation skal samtidig give medarbejderne mulighed for at komme med forebyggelses- og forbedringsforslag herunder til kvalitetsstyringssystemet. Den interne kommunikation sker dels elektronisk og dels mundtligt via personalemøder. Uddannelse og indkøb I forbindelse med nyansættelser eller ved inddragelse af teknisk sagkyndige er den kvalitetsansvarlige ansvarlig for at oplære nye medarbejdere i kvalitetsstyringssystemet. Umiddelbart efter ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet er gennemført, er den kvalitetsansvarlige ansvarlig for at energikonsulenter, teknisk sagkyndige og assistenter: får en genopfriskning af indholdet i kvalitetsstyringssystemet bliver orienteret om eventuelle ændringer i kvalitetsstyringssystemet Hvis der er yderligere behov for efteruddannelse, aftales dette nærmere i forbindelse med medarbejdersamtalerne. Interne auditorer skal modtage særlig uddannelse i auditering og kvalitetsstyring. Energikonsulenter og teknisk sagkyndige skal have relevant teknisk ekspertise. Hos den kvalitetsansvarlige findes et opdateret uddannelsesskema og et opdateret CV på 11

12 hver medarbejder. CV erne opdateres med tidspunkt for, hvornår de faglige kompetencer herunder grunduddannelse og erhvervserfaring samt deltagelse i obligatoriske kurser mv. er gennemført. CV erne skal være opdateret indtil tidspunktet for sidst udførte energimærkning og opbevares i den gyldighedsperiode, som sidst udførte energimærkning, har Den kvalitetsansvarlige opdaterer og opbevarer dokumentation for uddannelse. Såfremt der opstår behov for anvendelse af energikonsulenter, der ikke er ansat i Energimærkning A/S, men som alligevel udfører energimærkninger for og på Energimærkning A/S ansvar, skal disses uddannelse og kvalifikationer vurderes og godkendes. Dette gøres ved at udfylde tjekliste til indkøb. Der indgås skriftlig aftale med godkendte underleverandører og disse revurderes minimum en gang årligt. Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for, at den enkelte underleverandør har de nødvendige og i forhold til opgaven relevante værktøjer til rådighed. Bilag 3: Eksempel på en tjekliste til uddannelse. Bilag 4: Tjekliste til indkøb. Faciliteter og udstyr Udstyrsfortegnelse Alt måleudstyr, som anvendes i sammenhæng med energimærkning, registreres i en udstyrsfortegnelse med navn, fabrikat, identifikation, dato for kalibrering og vedligeholdelse. Den enkelte energikonsulent er ansvarlig for, at udstyret vedligeholdes i overensstemmelse med producentens instruktioner herfor. Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for at ajourføre og opbevare udstyrsfortegnelsen. Instruktioner/brugsanvisninger og dokumentation for vedligeholdelse af udstyret opbevares ligeledes hos den kvalitetsansvarlige. Bilag 5: Eksempel på udstyrsfortegnelse. 12

13 Kalibrering af udstyr Alt måleudstyr hos Energimærkning A/S, som anvendes i forbindelse med energimærkning, kalibreres i henhold til producentens anvisninger. Ved nyindkøb foretages kalibreringen inden udstyret tages i brug. Den enkelte energikonsulent har ansvaret for at udstyret er kalibreret og opbevarer den nødvendige dokumentation herfor. Defekt eftersynsudstyr Defekt udstyr mærkes straks Defekt. Derefter sendes det til reparatør eller bortskaffes efter gældende regler. Dokumentstyring Kvalitetsstyringssystemet Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for løbende at gennemgå og vedligeholde kvalitetsstyringssystemet og sørge for, at den gældende dokumentation er styret, godkendt og tilgængelig for alle medarbejdere på Energimærkning A/S fællesdrev (C:\kvalitetshåndbog.doc). Den kvalitetsansvarlige skal gennemgå og om nødvendigt opdatere, kvalitetsstyringssystemet mindst hvert 2. år. Den kvalitetsansvarlige udarbejder et konkret udkast til et dokument, der sendes til godkendelse hos direktøren. Når dokumentet er godkendt med signatur for godkendelse, er den kvalitetsansvarlige ansvarlig for distributionen. Revisioner markeres med fed kursiv og/eller bjælke i marginen. Tidligere ændringer rettes tilbage til normal skrift. Revisionen dateres, udgavenummeret ændres og dokument-oversigten opdateres. Ved distribution af nye versioner informeres medarbejderne via personlig . Det er kun dokumenter på (C:\kvalitetshåndbog.doc) og det udskrevne (og underskrevne) dokument, der kan betragtes som gældende. Alle originaldokumenter, der ikke længere er gyldige, arkiveres i mindst 7 år og stemples udgået. Dokumentation i relation til kvalitetsstyringssystemet arkiveres ligeledes i minimum 7 år. Den kvalitetsansvarlige opbevarer en underskrevet udskrift af den aktuelle version af kvalitetsstyringssystemet. Ligeledes opbevarer den kvalitetsansvarlige originaldokumenter, der ikke længere er gyldige. 13

14 Eksterne dokumenter Eksterne dokumenter omfatter f.eks. love og regler, telefon, fax, og breve modtaget og sendt fra Energistyrelsen, kunder, leverandører, andre virksomheder og presse med flere. Alle henvendelser skal besvares hurtigst muligt og senest 30 dage efter, henvendelsen er modtaget i virksomheden. Kunder, der ønsker generel information om energimærkning, henvises til boligejer.dk. Henvendelser må besvares af alle, dog må henvendelser fra pressen kun besvares af direktøren. Alle indkomne henvendelser identificeres med en dato for modtagelsen og arkiveres. Telefoniske henvendelser dokumenteres kun i forbindelse med klager. Alle dokumenter, der sendes, skal indeholde oplysninger om dato, versionsnummer, forfatter og hvilken kunde eller aktivitet, dokumentet omhandler. Skriftlige besvarelser herunder også tilbud gemmes elektronisk via C:\udgåendepost. Centrale dokumenter, der opbevares elektronisk, skal opbevares som pdf-filer eller som låste dokumenter. Energimærkningsrapporter skal have det udseende, som fremgår af Håndbog for energikonsulenter. Registre Der er som en del af kvalitetshåndbogen oprettet følgende et register der findes i bilag 12.I skema er de enkelte registre angivet, hvem der er ansvarlig for vedligeholdelsen, hvor de er placeret, opbevaringstid samt version og dato. Alle oplysninger der er opnået ved udførelse af energimærkninger behandles fortroligt. Den kvalitetsansvarlige skal sikre, at registrene C:\udgåendepost og C:\baggrundsmateriale er tilgængelige og tilstrækkelig sikret mod beskadigelse eller bortkomst. Der foretages hver fredag backup af alle registre på en ekstern harddisk. Lokale registre skal opbevares af de ansvarlige, så de er sikret mod beskadigelse eller bortkomst. Bilag 12: Registeroversigt. 14

15 Energimærkning Gældende krav Gældende bekendtgørelser om energimærkning og Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning findes via ens.dk Den gældende Håndbog for energikonsulenter med bilag og rettelsesblade findes på ens.dk Dansk Standard udsender automatisk en meddelelse, hvis den gældende standard for DS/EN ISO 9001 opdateres. Den kvalitetsansvarlige indkøber og opbevarer den nyeste version af kvalitetsstyringsstandarden DS/EN ISO Aftaler og tilbud Når en kunde henvender sig med et ønske om tilbud på en opgave, skal direktøren eller en af direktøren udpeget ansvarlig konsulent sikre, at Energimærkning A/S har tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at løse opgaven tilfredsstillende i forhold egne kvalitetskrav. Før direktøren eller en ansvarlig konsulent afgiver tilbud, skal det sikres, at ydelsen er klart defineret alle uklarheder er afklaret med kunden, herunder om kunden er afklaret med Energimærkning A/S brug af en underleverandør ved energimærkningen, jf. Håndbog for Energikonsulenter Energimærkning A/S kan løse opgaven som ønsket af kunden og indenfor egne krav til kvalitet og tidsfrister. Aftaler skal være skriftlige og dokumenteres ved anvendelse af aftaleseddel, kontrakt eller tilsvarende. Aftaler kan indgås via . Mundtlige aftaler kan undtagelsesvis anvendes. Aftalen dokumenteres ved notat i sagen med oplysninger om pris, tidsplan, omfang og øvrige vilkår. Kunden skal altid oplyses om, at prisen kan ændre sig, såfremt en konkret opmåling af det beboede og opvarmede areal afviger fra det oplyste eller fra oplysningerne i BBR-registret. Når der foreligger en underskrevet aftaleseddel igangsættes arbejdet med udførelsen af energimærkningen. Bilag 6: Skabelon for tjekliste for energimærkningsopgaver. 15

16 Udførelse af energimærkninger Kravene til energimærkningen er fastlagt af Energistyrelsen. Energikonsulenten skal sikre, at energimærkninger udføres i overensstemmelse med Energistyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer som beskrevet i Håndbog for energikonsulenter og øvrige retningslinjer fra Energistyrelsen. Den kvalitetsansvarlige skal sikre, at de IT-programmer, der anvendes til energimærkning er opdateret, og udfører beregninger i overensstemmelse med kravene i den gældende Håndbog for Energikonsulenter. Mærkningsrapporter og løbende kvalitetskontrol En opgave afsluttes med, at der udarbejdes et energimærke. Energikonsulenten skal inden indberetningen, gennemlæse rapporten med henblik på at vurdere, om den opfylder kravene, beskrevet i den til enhver tid gældende Håndbog for energikonsulenter. Energimærkningsrapporten bruges som tjekliste for, at alle elementer er i energimærkningen. Tjeklisten arkiveres i arkivet for den pågældende kunde. Hvis der opdages fejl eller mangler (fx i stamdata for bygninger) eller hvis beregningsresultater eller konklusioner ikke virker rimelige og velbegrundede, skal baggrunden herfor overvejes og eventuelt undersøges, hvis der er behov herfor, og eventuelle fejl skal rettes. Desuden skal energikonsulenten overveje, om fejlene og manglerne giver anledning til ændringer af kvalitetsstyringssystemet. I forbindelse med den løbende kvalitetskontrol af energimærkerne påfører energikonsulenten kontroldato og signatur på en udskrevet kladde af energimærket som dokumentation for at kontrollen er udført, kladden arkiveres i sagen. Dokumentationskrav For hver kunde opretter den ansvarlige energikonsulent en mappe, hvor alle relevante dokumenter på sagen er samlet og kan genfindes. Arkivet er som udgangspunkt elektronisk, men for de opgaver, hvor der findes bygningstegninger eller lign., kan disse arkiveres i et supplerende papirarkiv hos energikonsulenten. Alle oplysninger, der er opnået ved udførelse af energimærkninger, behandles fortroligt. Energikonsulenten er ansvarlig for, at dokumenter, der tilhører kunden, kopieres og returneres. Hvis kundens dokumenter bortkommer eller beskadiges, skal kunden underrettes, og der skal udarbejdes en afvigelsesrapport. Energikonsulenten er ansvarlig for at arkivere alle relevante dokumenter for hver energimærkningskunde, så dokumenterne er tilgængelige under og efter opgaven. 16

17 Ligeledes er konsulenten ansvarlig for, at dokumenterne opbevares forsvarligt og er tilstrækkelig sikret mod beskadigelse eller bortkomst. Arkivet skal omfatte følgende dokumenter: Energimærker på digital form som pdf-filer. Angivelse af hvilke personer (med navn), der har været inddraget i opgaven, deres funktion og deres ansvar. Baggrundsmateriale vedrørende opgaven, herunder aftalen med kunden, evt. aftalesedler, ejeroplysninger, BBR-data og andet baggrundsmateriale vedrørende bygningen. Fagligt baggrundsmateriale, der dokumenterer energikonsulentens vurderinger og konklusioner vedrørende opgaven herunder resultatet af den løbende kvalitetskontrol. Dette materiale kan foreligge i papirform eller digitalt, evt. som inddata og tekst-kommentarer i IT-programmerne, som benyttes til udarbejdelse af mærkningen. Oplysning om hvilke IT-programmer, der har været anvendt, herunder oplysning om programversion. Oplysning om hvilken version af håndbogen, der har været anvendt. Henvendelser fra kunder om påståede fejl og mangler i de udarbejdede energimærkninger, herunder klager, og virksomhedens besvarelse af disse. Energistyrelsens kommentarer til de udarbejdede mærkninger, som indsendes som led i Energistyrelsens opfølgning af energimærkningen, herunder teknisk revision. Stikprøvegennemgangen af de udarbejdede mærkninger, herunder kommentarer til disse. Arkivet for hver kunde skal være tilgængeligt under udførelsen af opgaven og efter energimærkets indberetning i energimærkets gyldighedsperiode dog minimum 7 år fra tidspunktet for indberetning af energimærket. Kundetilfredshed Energimærkning A/S opfordrer alle kunder til at melde tilbage til virksomheden om deres tilfredshed i forbindelse med udarbejdelse og levering af energimærke via udfyldelse af skema på hjemmesiden. I alle fakturaer for udarbejdelsen af energimærker indsættes følgende formulering: Energimærkning A/S arbejder hele tiden på, at forbedre sin service over for kunderne. Vi opfordrer derfor alle kunder til at melde tilbage om deres tilfredshed ved 17

18 udarbejdelsen af energimærker. Vi vil være glade for at få bemærkninger fra vores kunder om vores service, leveringstid samt, udarbejdelse af energimærker mv. Vi opfordrer alle kunder til at udfylde skemaet om kundetilfredshed på vores hjemmeside, Indkomne bemærkninger registreres i "kundeundersøgelser" og medtages i den årlige ledelsesevaluering. Afvigelser og forebyggende handlinger Der er tale om en afvigelse, hvis Energimærkning A/S s kvalitetspolitik eller de nedskrevne procedurer ikke overholdes. Afvigelser kan også være fejl i en energimærkning, indkomne klager, resultater af teknisk revision, som udføres af Energistyrelsen, kommentarer til virksomhedens produkter fremsendt af Energistyrelsen og eventuelle pålæg, udtalelser eller påtaler fra Energistyrelsen. Hvis en medarbejder opdager en afvigelse, skal dette rapporteres til den kvalitetsansvarlige. Alle medarbejdere kan rapportere afvigelser eller komme med forslag til forebyggende handlinger således, at en mulig afvigelse fra planlagte aktiviteter eller specificerede krav kan undgås. Forslag stilles til den kvalitetsansvarlige. Når den kvalitetsansvarlige får en henvendelse, eller hvis den kvalitetsansvarlige selv har konstateret en afvigelse, udfyldes en afvigelsesrapport. Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for registreringen af afvigelsen. Skabelon for afvigelser og forebyggende handlinger findes i bilag 7. Vedrører afvigelsen en kundehenvendelse eller en klage, er den kvalitetsansvarlige ansvarlig for, at kunden modtager et skriftligt svar senest 30 dage efter modtagelsen af henvendelsen. Den ansvarlige for problemets løsning skal i samarbejde med den kvalitetsansvarlige undersøge og vurdere afvigelsen. Systematikken indebærer, at afvigelser bliver korrigeret, og det vurderes, om den korrigerende handling har været tilstrækkelig. Desuden vurderes handlinger, der kan gennemføres med henblik på at forebygge potentielle afvigelser, fejl eller andre uønskede situationer. Den kvalitetsansvarlige sikrer, at de nødvendige tiltag og handlinger iværksættes. Ligeledes skal den kvalitetsansvarlige sikre, at ændringer i fremgangsmåder som følge af korrigerende eller forebyggende handlinger indføjes i de eventuelle skriftlige beskrivelser af disse. 18

19 Den interne auditor vurderer i forbindelse med intern audit egnetheden, tilstrækkeligheden og hensigtsmæssigheden af den korrigerende handling på baggrund af rapporterne for afvigelser og forebyggende handlinger. Alle afvigelsesrapporter arkiveres hos den kvalitetsansvarlige. Bilag 7: Skabelon for afvigelser og forebyggende handlinger. Stikprøvevis kvalitetskontrol Stikprøvevis kvalitetskontrol Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for, at der løbende foretages stikprøvekontroller af energimærkninger og for at udpege den eller de medarbejdere, der skal udføre stikprøvekontrollerne. En konsulent kan ikke gennemgå egne mærkninger. I de interne stikprøvekontroller gennemgås ikke kun selve rapporten, men også de bagvedliggende data, beregninger og valgte forudsætninger. Selve energimærket, data, beregninger og beregningsforudsætninger skal gennemgås grundigt med henblik på kontrol af det udførte arbejde. Desuden vurderes kvaliteten og rimeligheden af de fremsatte besparelsesforslag, og om der burde være fremsat yderligere energibesparelsesforslag. Opstår der ved gennemgangen usikkerhed om, hvorvidt registreringerne er korrekte, skal de verificeres. Gennemgangen skal foretages senest 3 måneder efter, mærkningen er indberettet. Den skal for energimærker omfatte 10 % af alle mærkninger af enfamiliehuse og 5 % af alle mærkninger af flerfamilie huse, som en konsulent har udført. Energimærkningerne skal udvælges tilfældigt, så de er repræsentative for konsulentens mærkninger. Gældende for energimærkninger af enfamiliehuse: Udfører en konsulent færre end 20 mærkninger på et kalenderår, skal mindst 2 mærkninger gennemgås, og udføres færre end 10 mærkninger i et kalenderår, skal mindst 1 gennemgås. Gældende for energimærkninger af flerfamiliehuse mv.: Udfører en konsulent færre end 40 mærkninger på et kalenderår, skal mindst 2 mærkninger gennemgås, og udføres færre end 20 mærkninger i et kalenderår, skal mindst 1 mærkning gennemgås. 19

20 Resultatet af gennemgangen skal forelægges den energikonsulent, der har haft ansvaret for mærkningen. Kommentarer og spørgsmål fra gennemgangen skal vurderes som led i stikprøvekontrollen. Hvis der påvises fejl, anses dette for en afvigelse, og der skal udarbejdes en rapport for afvigelser og forebyggende handlinger. Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for at udarbejde tilstrækkelig dokumentation for de gennemførte stikprøvekontroller. Dokumentationen skal opbevares i energimærkets gyldighedsperiode dog min. 7 år. Hvis der ved stikprøvekontrollen påpeges væsentlige fejl eller mangler i en energimærkningsrapport, skal den kvalitetsansvarlige vurdere om dette giver anledning til berigtigelse eller udarbejdelse af en ny mærkning. Berigtigelse Hvis der påpeges væsentlige fejl eller mangler i en energimærkningsrapport, skal den kvalitetsansvarlige vurdere om dette giver anledning til berigtigelse eller udarbejdelse af en ny mærkning. I så fald skal ejeren af den pågældende bygning senest 30 dage efter stikprøvekontrollen modtage en berigtigelse af mærkningen eller forslag om gennemførelse af en ny besigtigelse af bygningen i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt. Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for at mærke evt. udskrevne rapporter i arkivet som berigtiget. Ligeledes er den kvalitetsansvarlige ansvarlig for at orientere den energikonsulent, der er ansvarlig for energimærket. Ny indberetning af et energimærke som følge af den interne kvalitetskontrol betragtes som en afvigelse, og der udfyldes en rapport for afvigelser og forebyggende handlinger. Henvendelser og klager Henvendelser Spørgsmål eller øvrige henvendelser (bortset fra klager) fra kunder, ejere eller beboere i de bygninger, som Energimærkning A/S har energimærket om forhold, der har at gøre med det udarbejdede energimærke, skal behandles hvis henvendelsen modtages senest 3 år efter indberetningen af pågældende energimærke. 20

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OT AT 14. april 2008 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001, afs. 4.2.4

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 35 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Dette eksempel

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Firmanavn 1 ApS Kvalitetshåndbog

Firmanavn 1 ApS Kvalitetshåndbog Side 1 af 27 Firmanavn 1 ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre termografering og trykprøvning af bygninger Dato: 18.

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Klager over energimærkningen Bekendtgørelse nr. 61 om energimærkning af bygninger Kapitel 13 Klageadgang

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes. (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SEAS NVE Strømmen

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Nye bygninger 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 02 Energimærkningen i hovedtræk 02 RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Energistyrelsen. Alle felter skal udfyldes.

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Klager over energimærkningen Bekendtgørelse BEK nr. 673 af 25/06/2012 om energimærkning

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Klagers kontaktoplysninger Navn: Postadresse: Postnummer og by: Tlf. i dagtimerne: E-mail-adresse:

Klagers kontaktoplysninger Navn: Postadresse: Postnummer og by: Tlf. i dagtimerne: E-mail-adresse: KLAGESKEMA 1 Til brug for klager over energimærkninger udarbejdet af certificerede energimærkningsfirmaer Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til dét certificerede energimærkningsfirma,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Nye bygninger 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 02 Læsevejledning 02 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 03 Energimærkningen i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Strandmældevej 20 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2016 Til den 22. april 2026. Energimærkningsnummer 0 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V Vejledning til kvalitetshåndbog

Læs mere

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetstal for energimærkninger 66.637 Energimærkninger 69 % Korrekte energimærker 88 % Energimærkninger med velbeskrevne besparelsesforslag Energistyrelsen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Hvissingeparken 13B 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. januar 2014 Til den 19. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14. 5260 Odense S. Energimærkningsnummer

Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14. 5260 Odense S. Energimærkningsnummer Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14 5260 Odense S Gyldig fra den 10-02-2012 til den 10-02-2022 Energimærkningsnummer 10003920 1 ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION Denne rapprort indeholder konklusionen

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) BEK nr 824 af 24/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-7641

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærkningsrapport Fejerskovparken Herning. Energimærkningsnummer

Energimærkningsrapport Fejerskovparken Herning. Energimærkningsnummer Energimærkningsrapport Fejerskovparken 151 7400 Herning Gyldig fra den 26-10-2011 til den 26-10-2021 Energimærkningsnummer 10001574 1 ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION Denne rapprort indeholder konklusionen

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Beddingen 9 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. juni 2013 Til den 18. juni 2023. Energimærkningsnummer 311004263 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snerosevej 11 Postnr./by: 4540 Fårevejle BBR-nr.: 306-039914 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Palleshøje 96 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2014 Til den 25. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport "Udsigten" blok 6 Margretheholmsvej 4 1432 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2013 Til den 25. november 2023.

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Amagerfælledvej 135 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. september 2012 Til den 11. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) BEK nr 1701 af 15/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4981

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Lov om fremme af energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Enfamiliehus Jerrigsvej 15 6710 Esbjerg V Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2012 Til den 9. oktober 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger1) Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger1) I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 7, 4, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 10, stk. 2, 12, stk. 1, 14 og 15, 24, stk. 1, nr. 1, 24, stk. 2, 24 a, 25, stk. 1, 28, stk. 3,

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus Energimærkningsrapport Tingodden 140 6960 Hvide Sande Gyldig fra 17. maj 2016 Til den 17. maj 2026. Energimærkningsnummer 311176819 ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Ågerupvej 51A 2700 Brønshøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. februar 2015 Til den 18. februar 2025. Energimærkningsnummer 311096079

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport for ny etageejendom på Tulipanvej 5A 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. oktober 2015 Til den 28. oktober 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Parcel D Soklen 1 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. december 2013 Til den 6. december 2023. Energimærkningsnummer 311030069

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gyldenrisdalen 6 8930 Randers NØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2024. Energimærkningsnummer 311041245

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Østerbæk 25, 9310 Vodskov Østerbæk 25 9310 Vodskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. november 2012 Til den 9. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Blok B Skejbygårdsvej 19a 8240 Risskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. juni 2013 Til den 28. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Håndværkervej 3 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. december 2012 Til den 22. december 2022. Energimærkningsnummer 310018779

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport J. nr.: 724 Randersvej 65 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. maj 2013 Til den 23. maj 2023. Energimærkningsnummer 310041173

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. november Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) 22. november Nr

Lovtidende A Udgivet den 30. november Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) 22. november Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. november 2016 22. november 2016. Nr. 1392. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 7, 4, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 10, stk. 2, 12,

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring.

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring. Til adressater på vedlagt høringsliste Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivisering og Global Rådgivning Dato 6. oktober 2016 Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning

Læs mere