Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening"

Transkript

1 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 E-faktura og E-arkiv 4 Farmsekretær 5 Den økonomiske situation 5 Håndværkerfradrag 6 Virksomhedsordningenprivat kassekredit 6 Generationsskifte 7 Sidste nyt om tilskudsordninger i Betragtninger før høst 9 Pas på dit korn Dine svins produktivitet 11 LandboUngdom 12 Åbent Landbrug 13 Bedriftsbesøg 14 UCH 15 Nr. 4 August 2015 Øget kvælstoftildeling øger ikke udbyttet hvis afgrøden mangler kalium eller et af andre essentielle plantenæringsstoffer som f.eks. svovl, jern, molybdæn eller fosfor. Planternes optagelse af kvælstof kan også forhindres pga. sur jord (lavt reaktionstal). Derfor er det vigtigt at få taget jordbundsanalyser hvert 5. år. GPS-jordprøver: Jordprøverne udtages med vores specielle udstyr. Resultaterne overføres derefter til en spreder, der også har GPS-udstyr. På den måde kan f.eks. kalk tildeles i de områder af marken og i de mængder, der er behov for. Vi er et af de få planteavlskontorer her i landet, der har mange års gode erfaringer med GPSjordprøver. Med GPS kan næringsstoffer tildeles, hvor der er behov. Almindelige jordprøver: Vi tilbyder naturligvis også udtagning af almindelige jordprøver. Ønsker du selv at gøre arbejdet, kan jordspyd og æsker lånes på kontoret. Som analysepriserne ser ud lige nu, forventer vi samme prisniveau som sidste år. Ønsker du at få taget jordprøver, er du meget velkommen til at kontakte: Anders Kjær Ingvard Kristensen

2 Folkevalgtes indlæg v/ Niels Chr. Lind, bestyrelsesmedlem Skal man tro kalenderen, er sommeren ved at gå på hæld. Skal vi nå at have noget, der ligner sommer i 2015, skal august blive både varm og uden store nedbørsmængder. Som bonde, hvor græs er en stor del af grovfoderet, har sommerens vækst været god med passende temperatur og rigeligt med nedbør. Det har dog været en udfordring at ramme det rigtige tidspunkt for slåning af græsset, hvor det ville være tørt nok. I den nærmeste fremtid skal vi se udbyttet, af en del af vores arbejde det sidste år. Høsten bliver dog en del senere end normalt, hvilket giver problemer med at få etableret efterafgrøderne til tiden. Jeg kan ikke rigtig forstå, at efterafgrøder skal være et problem, idet vi alle har været klar over, at høsten ville blive i den sidste del af august. Der er netop givet en dispensation for tidspunkt for såning af efterafgrøder. Vækstsæsonen er ikke sådan at passe ind i en lovgivning. Det er endnu et eksempel på, at lovgivningen ikke kan styre, hvordan vækstsæsonen er!! Siden det sidste nyhedsbrev er der kommet en ny (blå) regering. De har sammen med de andre borgerlige partier udarbejdet en 16 punktsplan for lettelser i landbruget. Det bliver så spændende, om de kan/vil gennemføre planen. Vi går en dejlig tid i møde. Høsten og efteråret er for mig tiden, hvor vi normalt, har travlt på en dejlig måde. Vi følger naturens luner, og skal høste frugten af det sidste års arbejde i marken, samt lægge frøene til næste års udbytter. God høst!!!!!!!! Pga. arrangement for bestyrelsen, udvalg og personale har Landboforeningen lukket fredag den 11. september

3 Personalenyt v/ Henrik Damgren, direktør Personalenyt v/ Ana Maria Sasu, revisorassistenttrainee 45 års ansættelse hos Lemvigegnens Landboforening Anny Kjærgaard har den 1. august haft ansættelse hos landboforeningen gennem 45 år, og har endnu ikke nået pensionsalderen. 45 års ansættelse i samme virksomhed er i sig selv en særlig bedrift, som kun yderst få oplever. I forbindelse med dagen bemærkede Anny selv, at det også er til stor glæde, at have fået mulighed for 45 års ansættelse i samme virksomhed uden en eneste dag som arbejdsløs. Med de ord rammer Anny ret præcist den fornemmelse, som hendes tilstedeværelse efterlader - den at hun trives og glædes ved det daglige arbejde. På denne side skal der også lyde en stor tak og et tillykke til Anny for den mangeårige indsats for områdets landmænd og for Landboforeningen som arbejdsplads. Udviklingschef, Christian Benedicts ansættelse er ophørt. Gennem mere end et halvt år har der været arbejdet hen mod, at Christian Benedict skulle begynde sin ansættelse på fuldtid hos Lemvigegnens Landboforening pr. 15. august. I forbindelse med tiltrædelsen, skulle Christian Benedict med sin familie flytte fra Frankrig til Thyholm. Af personlige årsager har Christian Benedict meddelt, at han ikke kan tiltræde stillingen. Mit navn er Ana Maria Sasu. Jeg er pr. 1. august startet som revisorassistenttrainee hos Lemvigegnens Landboforening. Jeg er født og opvokset i Rumænien, hvor jeg har gennemført en uddannelse, der svarer til dansk gymnasium/handelsskole. Jeg har også en teknisk uddannelse i finansielle og kommercielle aktiviteter indenfor landbruget. Jeg fik her igennem et legat til at rejse til Danmark og tage modul 1A og 1B på Borris Landbrugsskole. Efter endt uddannelse der, har jeg haft forskellige jobs ved landbrug inden for svineavl. Jeg har gennem de seneste år været tilknyttet universitetet i Iasi Rumænien, hvor jeg som fjernstudie har gennemført en uddannelse som Ingeniør i økonomi indenfor landbrug. Jeg kommer fra en stilling som tester hos Vestas og har tidligere været ansat som salgsassistent hos Jyden. Privat, er jeg gift med Valentin, som også er født og opvokset i Rumænien. Sammen har vi to børn, og vi bor i Krunderup tæt på Holstebro. Vi har boet i Danmark i henholdsvis 11 år og 14 år. Det betyder, at vi straks går i gang med at rekruttere en anden person til stillingen som udviklingschef. 3

4 E-faktura og E-arkiv v/ Peder Østergaard, chefkonsulent E-faktura og E-arkiv er de to elementer i DLBR SUMMAX, som giver mulighed for en elektronisk håndtering af dine bilag. En E-faktura er en elektronisk dannet faktura, som du modtager fra din leverandør. DLBR SUMMAX udvikles og forbedres løbende, og pt. er BankConnect løsningen i pilotafprøvning. Med BankConnect løsningen er SUMMAX nu så langt fremme, at du kan godkende, betale, kontere og arkivere dine bilag i en arbejdsgang uden, at du skal udskrive dine bilag. Det hele foregår elektronisk. En gruppe af vore regnskabskunder har været med til test af systemet, heraf er 5 landmænd, som sidder i driftsøkonomi- og regnskabsudvalget. Dem er du velkommen til at kontakte, så du kan høre deres mening om systemet. Finn Dahl Hansen (formand) Thorleif Bjerre (næstfmd.) Kent Lisby Jacobsen Bent Graversen Poul Nygaard BankConnect løsningen forventes frigivet i september måned og herefter vil alle, dog med undtagelse af kunder i Nordea og Danske Bank kunne betale deres e-faktura direkte gennem SUMMAX. Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte Ø90 ansvarlig, Lis Nygaard på tlf Et opstartsmøde hvor du får en assistent ud, som hjælper dig i gang med systemet koster kr. Du vil med fordel kunne kombinere det med at få en farmsekretær, som beskrevet nedenfor. Internt på Landboforeningen går vi for alvor gang med brugen af e-arkiv her i efteråret. Fra den 1. januar 2016 er planen, at halvdelen af alle vore kunder vil være lagt om til e-arkiv. Altså forsvinder bilagsmapperne og alle bilag vil fremover blive arkiveret i e-arkivet. Med e-arkivet vil du have adgang til dine bilag via internettet. Alle bilag vil automatisk få tilknyttet søgeord, så du hurtigt vil kunne udsøge f.eks. alle lønsedler eller bilag fra diverse leverandører. Du vil også kunne søge på enkelt ord i alle bilagene, så er du interesseret i at finde alle bilag på et bestemt middel eller en maskine, vil det også kunne lade sig gøre. Vi starter op med alle, der er kunder i Vestjysk Bank. Er du kunde der, vil du høre nærmere fra din assistent i løbet af efteråret. Årsagen til, at vi starter med Vestjysk Bank kunder er, at de udgør ca. halvdelen af vore kunder, og er med i første runde af BankConnect løsningen. For dem der vil, er det muligt at få e-faktura løsningen koblet på. Du kan læse meget mere om SUMMAX på vores hjemmeside: 4

5 Farmsekretær Er kontorarbejdet tilovers og vil du gerne slippe for bøvlet, er en farmsekretær en oplagt mulighed. Vi tilbyder: bogføring hjemme hos dig indberetning af moms oprydning på kontoret/sortering af bilag og post betaling af regninger via din netbank oprydning og sortering af mails vi aftaler, hvor ofte farmsekretæren skal komme Pris: 435 kr./time Kontakt din revisor eller økonomikonsulent Den økonomiske situation v/ Peder Østergaard, chefkonsulent Priserne på stort set alle landbrugsprodukter er lave lige nu. Det giver blandt andet økonomiske udfordringer med både resultat og likviditet. Priserne kan vi desværre ikke gøre noget ved, så det eneste, der kan gøres, er fortsat at fokusere på egen situation, og det du selv kan påvirke. Driftsøkonomi- og regnskabsafdelingen er klar til at hjælpe For den enkelte er gennemsnitstal for hele erhvervet ikke særlig anvendelig, men viser blot en generel udvikling. For mange bliver 2015 en stor udfordring, og man bliver nød til at forholde sig til sin egen situation og muligheder. Har du behov for at få drøftet din økonomiske situation eller ønsker assistance til mødet med banken, er du meget velkommen til at kontakte din revisor eller driftsøkonomikonsulent. Vi hjælper med udarbejdelse af budgetter, som skaber klarhed over det forventede resultat og ikke mindst likviditetsbehovet i det kommende år. Vi hjælper med udarbejdelse af virksomhedsanalyser som afdækker bedriftens udfordringer og potentialer. Som supplement til årsrapporten udarbejder vi driftsgrensanalyser, som viser bedriftens nøgletal pr. driftsgren og kombineret med benchmarking, opnår man et unikt sammenligningsgrundlag for at finde forbedrings- og fokusområder. Uanset prisniveauet vil der altid være en stor tilfredshed ved at præstere blandt de bedste og det vil vi gerne hjælpe med, at du fortsat gør. 5

6 Håndværkerfradrag igen! v/ Søren Lund, økonomikonsulent Regeringen har fremsat forslag om forlængelse af BoligJobordningen, og det ser ud til, at der er politisk opbakning til forslaget. Ifølge forslaget skal ordningen indføres med tilbagevirkende kraft til den 1. januar, og reglerne bliver de samme, som var gældende i 2013 og Det betyder, at der kan fratrækkes udgifter til arbejdsløn inklusiv moms, men ikke til materialer. Udgifterne kan være til i standsættelse af helårsboliger og sommerhuse, samt udgifter til hjælp i hjemmet altså rengøring, børnepasning, vinduespudsning, mm. Det maksimale fradrag er stadig kr pr. person, og kr for ægtepar. Den faktiske skattebesparelse er ca. 30 %, hvilket svarer til ca. kr og kr Man bør være meget opmærksom på: at regninger opfylder kravene herunder mht. angivelse af lønudgiften, at der betales via en elektronisk betalingsform, at der indberettes, hvis man vil have fradraget. Der er varslet ændringer i 2016 og 2017 således, at der alene gives fradrag for ydelser, der har et grønt sigte. Der vil blive orienteret nærmere om dette, når lovforslaget er vedtaget. Virksomhedsordningen privat kassekredit v/ Søren Lund, økonomikonsulent Stramningen af reglerne for virksomhedsordningen som blev gennemført sidste år, bliver løbende tydeligere for os i forbindelse med offentliggørelser af bindende svar. I det seneste svar blev der forespurgt på, om en nyetableret privat kassekredit på kr uden sikkerhedsstillelse ville medføre skattemæssige konsekvenser for låntageren. I situationen havde låntageren en positiv regnskabsmæssig egenkapital i virksomheden på omkring kr. 8 mio., mens den private egenkapital nok også ville være positiv, hvis den private bolig og private sommerhus var medtaget i formueopgørelsen til den reelle værdi, og ikke kun til ejendomsværdien. I virksomheden var der en betydelig likvid beholdning, som banken ville kunne modregne gælden på den private kassekredit i. Skatterådet fastslog, at modregningsadgangen i det konkrete tilfælde ikke skulle sidestilles med en sikkerhedsstillelse. Det var dog tillagt betydning, at den selvstændige kunne have stillet sikkerhed i private ubehæftede aktiver, hvis banken havde krævet dette. Afgørelsen viser altså, at det er vigtig at være opmærksom på, om der er ubehæftede aktiver i privat regi, som eventuelt kan bruges som sikkerhedsstillelse, hvis man ønsker at optage et privat lån. Havde det ikke været så åbenlyst i denne situation, kunne udfaldet sikkert meget let være blevet et andet. Det er derfor vigtig, at kontakte din revisor, hvis du ønsker at optage et lån i privat regi. 6

7 Generationsskifte v/ Bjarne Henriksen, advokat (L) Når det er afklaret, om der er finansieringsmæssig grundlag for at gennemføre et generationsskifte, er der følgende andre forhold, der også skal afklares. Skat Det skal afklares, om sælger får en ejendomsavanceskat og størrelsen heraf, og om skatten skal betales, eller køber ved succession skal / kan overtage skatten, eller om skatten skal håndteres på anden måde, genanbringelse eller ophørspension. Herunder skal det afklares, om sælger skal omdanne til selskabsform inden generationsskiftet, og om køber fremadrettet skal drive i selskabsform. Prisen Værdien af det, der generationsskiftes, skal fastlægges, og der skal foretages en værdimæssig fordeling af de væsentligste aktiver. Samtidig skal det afklares, hvorledes køber betaler købesummen. Ved generationsskifte imellem familiemedlemmer kan generationsskiftet gennemføres uden, at køber skal komme med kontant betaling, og således at køber i stedet overtager gælden, overtager skatten og udsteder et anfordringsgældsbrev til sælger, samt eventuelt modtager afgiftsfri gave fra sælger. Hvem skal bo hvor Det er godt på forhånd, at få afklaret, hvem der skal bo i stuehuset, og hvornår flytning / indflytning gennemføres. Flere ejere Hvis sælger skal beholde en del af ejerskabet, eller der sker generationsskifte til flere købere i forening, skal vilkårene for et sådant sameje klarlægges i en samejeaftale eller i en interessentskabskontrakt, og hvis der drives i selskabsform, i en ejeraftale. Testamente og særeje Hvis der generationsskiftes til en søn eller datter, og sælger har flere børn, kan den værdimæssige ligestilling af alle sælgers børn opnås ved oprettelse af testamente. Ved én eller flere ejere skal det afklares, om hver enkelt ejer skal have sin ejerandel som særeje, herunder brøkdelssæreje og kombinationssæreje. Beslutningsgrundlag Ved de indledende overvejelser samt i det videre forløb, er det godt, at der løbende udarbejdes et skriftligt beslutningsgrundlag, hvor der fastlægges en tidsplan for generationsskiftet, afklares hvilke rådgivere, der skal medvirke, og hvilke dokumenter der skal udarbejdes. Ovennævnte punkter er langt fra udtømmende, men gode at have med i sine indledende overvejelser om generationsskifte. 7

8 Sidste nyt om tilskudsordninger i 2015 v/ Helle Kalkrup, miljøkonsulent I foråret sendte vi nogle tidspunkter ud for ansøgningsrunder for forskellige tilskuds- ordninger, men der kom så et folketingsvalg på tværs, og nogle af ordningerne blev udskudt. Ordninger Økologisk investerings støtte Miljøteknologi Pesticid og kvælstof (randzoner) Ansøgningsperiode 15. september 16. oktober 2. november 1.december Økologisk investerings støtte Tilskudsordningen er en del af regeringens Økologiske Handlingsplan. Formålet er at udvide det økologiske areal og økologisk produktion indenfor svinesektoren, kvægsektoren, frugt og grøntsektoren, planteavl samt æg og fjerkræbranchen. Der er endnu ikke kommet en vejledning til, hvad man kan søge til, men det forventes at blive ca. som i Eksempelvis fik nogle tilsagn om tilskud til adfærdssensor til reproduktion (heatimer), mælketaxa, kompakt fodring (fuldfoderblander). Tilskuddet udgør 40 %. Har du et projekt eller bare spørgsmål til ordningerne er du velkommen til at kontakte Lene Gadgaard, tlf eller Helle Kalkrup, tlf Miljøteknologi Pesticid og kvælstof - randzoner Formålet er at reducere i brugen af pesticider samt udledningen af kvælstof, og kan søges af alle bedrifter, der har randzoner. Der er endnu ikke kommet en vejledning til, hvad man kan søge til. Noget tyder på at det bliver gyllenedfældere, forsuring af gylle, samt forskellige delelementer af sprøjteudstyr. Status Miljøteknologi 2015 Modernisering kvægstalde Efter en turbulent ansøgningsrunde i foråret venter vi nu spændt på at høre, hvem der får tilsagn. Der var afsat 100 mio. kr. til kvægstalde, men interessen viste sig at være enorm stor. Der er blevet søgt om tilskud for 349 mio. kr. fra 586 kvægbrugere. Der er siden hen kommet 33 mio. kr. mere til puljen, da puljen til løsdrift i farestalde ikke blev tømt for midler. Formålet med moderniseringsordningen af kvægstalde er at give tilskud til nye stalde og tilbygninger, samt renoveringsprojekter af eksisterende stalde, der skal fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet. Ansøgningerne fordelte sig således: 286 har søgt til renovering (40 mio. kr. i puljen) 137 til nybyggeri (20 mio. kr. i puljen) 163 til tilbygning (40 mio. kr. i puljen) De ekstra 33 mio. kr. bliver fordelt proportionelt i forhold til, hvor der er søgt mest. I slutningen af august får ansøgerne besked, om de har fået midler. Har du et projekt eller bare spørgsmål til ordningerne er du velkommen til at kontakte Lene Gadgaard eller Helle Kalkrup. 8

9 Betragtninger før høst v/ Peder Helms, chefkonsulent kvæg Sommeren 2015 har på mange måder været speciel. 1. Store og gode mængder græsensilage 2. Majsudbytter der peger på lave udbytter med lavt stivelsesindhold 3. Gode kornudbytter med lave afregningspriser Ludbehandlet korn: Da der i mange foderrationer kommer til at mangle stivelse, vil det være nærliggende at fodre med sodabehandlet korn. Her gælder: 3 % lud til hvede og rug 5 % lud ved byg Lav til maksimalt 3 måneder. Korn i majsen: En anden mulighed er at blande valset korn i majsen, når der skal ensileres majs. Det kræver lagerfast korn indtil majshøst. Kornet skal fordels godt i majsen. Der skal ikke mere korn i majsensilagen, end det der svarer til 2 kg korn / ko / dag. Roepiller i majsen: I umoden majs med lysegule kerner med et mælket indhold er tørstofindholdet typisk %. Målet er minimum 28 % ts for at undgå saftafløb. Tørstofindhold skal derfor i værste fald hæves med 5 8 % enheder. Hvad kan der gøres? 1. Øget snitlængde 2. Højere stubhøjde 3. Samensileres med tør byghelsæd 4. Samensileres med roepiller Vedr. punkt 2 Øgning af stubhøjde med 20 cm medfører, at tørstofprocenten øges med 1 1,5 % enheder. Foderværdien øges med 0,15 mj pr kg ts. (0,03 kg ts. pr Fen). Udbyttetabet cirka 350 Fen / ha. Vedr. punkt 4 Tørstofspct. hæves med ca. 1 pct-point for hver gang der tilsættes 15 kg umellaserede roepiller pr. ton grønmasse. Eksempel: Cirka 5000 Fe / ha og en tørstofpct. på 23. Ønsker 28 % ts. Cirka 25 ton grønmasse pr. ha ønsker 5 % ts stigning. Det svarer til 15 kg roepiller x 25 ton grønmasse x 5 % stigning = 1875 kg roepiller pr. ha. Ovenstående er nogle betragtninger, som kan indgå i jeres overvejelser i forbindelse med korn- og majshøsten. I er velkomne til at ringe til kvægbrugskontoret på tlf for yderligere oplysninger. 9

10 10

11 Pas på dit korn Dine svins produktivitet afhænger af det! v/ Lone Danholt, SvineRådgivningen Årets kornhøst er i fuld gang og det er vigtigt at være opmærksom på bevaring af kornets kvalitet. For svineproducenter er kornets kvalitet essentiel for svinenes sundhed og produktivitet. Der ofres normalt stor opmærksomhed på kornets ve og vel i vækstperioden, men en forkert behandling efter høst kan ødelægge kornet i løbet af kort tid. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på opbevaring og tørring af kornet for at bevare kornets kvalitet. Korntørringsanlæg og siloer skal passes og tilses. Selv ved et vandindhold på kun 15 % kan man risikere, at kornet selv tager varme til sig. Korn er et levende produkt, der ånder ligesom alt andet levende. Det at ånde producerer fugt, som kan medføre, at kornets vandindhold stiger under opbevaringen. Derfor er det ligeså vigtigt at køle kornet ned, som at tørre kornet. Kornet skal ned på 14 % vand, før det er lagerfast ved de temperaturer, det normalt lagres ved. Hvis du anvender hjemmeavlet korn i dine foderblandinger, er det vigtigt at kende værdien af kornet. Indholdet af råprotein og fosfor i byg og hvede kan variere med mere end 30 % mellem partier. Hvis der anvendes gennemsnitsværdier for råprotein og fosfor i korn, og værdierne reelt ligger på den laveste værdi fra landstallene, kan det resultere i et tab i DB på op til 2 kr. pr. produceret slagtesvin. Når der fodres med nyhøstet korn, kan det være en god idé at hæve niveauet af E- vitamin, fordi kornet under færdigmodningen forbruger E-vitamin som antioxidant. Under færdigmodningen af korn efter høst, dannes der gennem oxidation forskellige stoffer som f.eks. frie radikaler og peroxider. Disse meget reaktive stoffer modvirkes af det naturlige indhold af antioxidanter, som derfor forbruges, og niveauet af bl.a. naturligt forekommende E- vitamin falder. For at undgå konsekvenserne af en såkaldt nykornsforgiftning med deraf følgende udsving i produktiviteten, kan det være en god idé at tilsætte ekstra E-vitamin eller antioxidanter i foderet, når det nye korn tages i brug. Ekstra E-vitamin skal tilsættes i 2-3 måneder efter ibrugtagning af det nye korn. Tilsætningen af ekstra E-vitamin skal sammenholdes med, om der er antioxidanter i foderet og om niveauet af E-vitamin i forvejen er hævet over normen. Har du spørgsmål vedrørende foder, er Fodergruppen i SvineRådgivningen klar til at hjælpe dig. Vi har stor erfaring med optimering af foder til alle typer anlæg og generel foderrådgivning. 11

12 Nyt fra Lemvigegnens LandboUngdom v/ Lotte Flansmose, Lemvigegnens Landbo- Ungdom Juni måned stod i dyrskue og traktortrækkets tegn. Der var en del forbi vores stand i løbet af dyrskueweekenden, hvor det var muligt at prøve kræfter med vores minigraver, som skulle bruges til at hælde øl/sodavand op i et plastikkrus. Ved samme lejlighed fik vi også nogle nye medlemmer. Årets traktortræk blev en stor succes med en god stemning og godt vejr. Der var rigtig mange mennesker, og det resulterede i at den helstegte pattegris blev udsolgt efter et par timer. Efter trækket var der en del, som blev og hyggede sig i teltet. Aftenen gav et rigtigt godt overskud. Til landskuet var vi rigtig godt repræsenteret på LU-midtvest holdet til bondedyst, som LU-midtvest havde arrangeret. LU-midtvest holdet var op imod "Rigtige mænd" fra tv2 udsendelsen af samme navn, Familielandbruget, landsledelsen i LU og Landboforeningerne Midtvest. Desværre fik LUmidtvest holdet ikke sejren, som i stedet gik til Familielandbruget. Landboforeningen og LLU er blevet enige om at arbejde mere sammen om bla. arrangementer. Samtidig har vi fået en repræsentant med til landboforeningens bestyrelsesmøder. Planlægning af vinterens program er i fuld gang med både faglige og sociale arrangementer. 12

13 Nyt fra Åbent Landbrug v/ Kirsten Mette Lundgaard Madsen, formand for Åbent Landbrug, Lemvig Sommeren går på hæld, og høsten nærmer sig. Sidste år havde vi på denne dag ophøstet. I år er vi slet ikke begyndt. Det har endnu engang været et unormalt vækstår. I Åbent Landbrug har vi haft en ganske almindelig sæson. I foråret havde vi 4. klasser ude på gårdbesøg fra 6 skoler i kommunen, i alt 193 elever og deres 11 lærere. I år var eleverne kun ude at se malkekvægsbesætninger, - og ingen grise, da det hele var arrangeret på det tidspunkt, hvor der igen blev åbnet op for muligheden for at besøge svinestalde. På landplan skriver L & F s Ida Binderup: På trods af, at op imod en fjerdedel af alle jer skoleværter har været sat stand-by det meste af skoleåret, har skoleelever og deres cirka lærere i det forgangne skoleår brugt en skoledag på landet. Det er ganske tæt på sidste års rekord på elever. Det er ikke til at vide, hvor stor en del af grise-besøgene der er strømmet til andre gårde, men mon ikke vi havde sat endnu en rekord, hvis alle havde fået lov at trække? Sommerprogrammet med Lemviggaarden, hvor alle kan komme på vidensturisme på moderne danske landbrug, har igen i år været en succes. Det har været velbesøgt. Der har i snit været 50 gæster pr. landbrug. En enkelt havde 80 gæster og en anden 25. Hos kødkvæg, får og hyrdehunde var der knap så mange. Alle landmændene fortæller om meget interesserede gæster, og kun få skeptiske, der efter en rundvisning på gården, får forståelse for landmandens arbejde. Det er en god oplevelse, at have besøg og vise sit landbrug frem, siger de. I efterårsferien slår landmænd i Paris, Ølby og Ramme igen dørene op for flere gæster. Vi takker alle jer, der har åbnet jeres stalddøre og taget imod skoleklasser og familier. Da der er mange, der ikke til hverdag har mulighed for at komme i nærkontakt med dyr, og til i det hele taget at få kendskab til vores erhverv, er det en vigtig indsats, I har gjort. God høst. På Lemvig Marked og Dyrskue havde vi Gæt en frøsort, hvor 350 deltog og afleverede et svar. Klappegården var endnu et hit, hvor børn og voksne tilbragte meget tid sammen med dyrene. Grisene fik vi også lov at have med her, bare folk afsprittede hænder før og efter besøget. Sammen med dyrlægerne havde vi lavet nogle oplysningsplancher om MRSA og en konkurrence. Her fik folk sig noget nyttig viden, om hvor lidt farligt MRSA er i forhold til så meget andet og ikke mindst at rejse. 13

14 Kødkvægsregion Midt-Vest inviterer til bedriftsbesøg tirsdag den 6. oktober kl Vi mødes hos Mogens og Peder Østergaard, Bonnesigvej 19, 7600 Struer. Mogens Østergård driver en kødkvægbesætning på knap 20 Galloway køer, og Peder Østergård driver en kødkvægbesætning på godt 15 Blonde d'aquitaine køer. Kl. ca mødes vi på Ausumgaard, Holstebrovej 101, 7560 Hjerm, hvor der er kaffe. Her vil Kristian Karlshøj fortælle om gården, og planerne om en mulig opstart af et kraftcenter for fødevarer, uddannelse og oplevelser på Ausumgaard. Arrangementet er gratis og alle er meget velkomne! Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding nødvendig senest torsdag den 1. oktober på tlf. til

15 15

16 Afsender Lemvigegnens Landboforening Industrivej Lemvig A Industrivej 53, 7620 Lemvig Tlf Fax Hjemmeside: Mandag - torsdag Fredag

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Udviklingschef 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 3 Maj 2015 Ændring af virksomhedsskatteordningen 5 Hævninger i virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 3 Priser og kontingent 2015 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 1 januar 2015 Nyt fra driftsøkonomiog regnskab 6 Sådan beregnes din pension fra jan. 2015 7

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Orientering Summax 10. november 2014 v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Program 17.00 Velkomst v/ Anette 17.10 Introduktion v/ Anette 17.30 Live demo E-faktura og e-arkiv ved Steen 18.00 Sandwichpause

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

kommende ansøgningsrunder om tilskud

kommende ansøgningsrunder om tilskud april 2015 Nr. 4 kommende ansøgningsrunder om tilskud side 03 gylleanalyser side 05 kødkvæg ud på græs side 06 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Nr. 3 maj 2014 Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Virksomhedsanalyse 4 Nyt fra driftsøkonomiog regnskabsafdelingen 5 Nyt fra miljøafdelingen 8 Svinerådgivning-

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Prisliste LHN 2015. Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time. Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer.

Prisliste LHN 2015. Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time. Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. PRISLISTE Prisliste LHN 2015 Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time. Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. KONTINGENT Bedriftsmedlemmer Grundkontingent opkræves

Læs mere

Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Et værdifuldt bofællesskab fakta Tæt lokal dialog En strategisk tilgang Vi møder op

Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Et værdifuldt bofællesskab fakta Tæt lokal dialog En strategisk tilgang Vi møder op 2 Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Lemvigegnens Landboforening er en naturlig og respekteret del af samfundet som forening i Region Midt og med 150 år i bagagen. Regionen står også for en tredjedel

Læs mere

Idekatalog FarmTracking

Idekatalog FarmTracking Idekatalog FarmTracking FarmTracking Hvad er formålet? Projektet har til formål at give landmanden information og beslutningsstøtte på rette sted og tidspunkt. Dette ved at udnytte eksisterende data sammenholdt

Læs mere

FlexNyt. Gratis krisehjælp til landmænd. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 36, 2015

FlexNyt. Gratis krisehjælp til landmænd. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 36, 2015 FlexNyt Indhold Info Gratis krisehjælp til landmænd Generel dispensation for efterafgrøder Tjek det nye udlæg Fravænning af føl Håndværkerfradraget 2015 De mest almindelige fejl i krydsoverensstemmelse

Læs mere

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Lemvigegnens Landboforening

Lemvigegnens Landboforening Lemvigegnens Landboforening - rådgivning på tværs Driftsøkonomi og regnskab: Fremtiden bliver papirløs Planter og Miljø Vi specialiserer rådgivningen Kvægrådgivning: Vi går efter bundlinjen Ejendom og

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter Erfaudveklings/kursus Lemvigegnens Landboforening 16 december 2010 v/mette Thorhauge og Ulrik Toftegaard (Søren Lykke, LRØ)

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Produceres 7.000 slagtesvin Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden 750 ha 370 ha græs 40 ha majs 00 ha fremavls korn 80 ha havre 60 ha grønkorn Indkøb ved 30 kg Svin Bruttoudbytte ca.

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Ledelsesberetning 2009

Ledelsesberetning 2009 Ledelsesberetning 2009 Nr. 1 Arrangementer i 2009 Det har været et aktivt år med mange arrangementer hen over året med rigtig god tilslutning. ca. 7.000 deltagere i alt. Nr. 2 1 Planteavlsmøde Nr. 3 Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010 FlexNyt Indhold Godt staldklima Nye regler for hestepas 1. januar 2011 Tilskudsfoder er dyrt Ændreregler for tilladte tolerancer i fodermidler Udlejning af sommerhus Træk privatbilen fra i skat AGROMEK

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2 Grønne regnskaber 23 Næringsstofbalancer i Landovervågningen Som led i overvågningsprogrammet NOVA 23 er der siden 1999 hvert år blevet udarbejdet næringsstofregnskaber (grønt regnskab)

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer.

Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. Prisliste 2014 Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. KONTINGENT Bedriftsmedlemmer Grundkontingent opkræves efter omsætning

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014

MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Industrivej 53 7620 Lemvig Telefon 9663 0544 Telefax 9663 0545 E-mail: ll@lemvig-landbo.dk www.lemvig-landbo.dk MØDEPROGRAM 2014-2015 Så er vinterprogrammet

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde?

Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde? NR 10 OKTOBER 2015 Vækst SIDE 10 Økologisk mælkeproduktion - en overvejelse værd SIDE 4 Ny anbefaling: mængde roepiller i vådt majs Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde? SIDE 5 SIDE 18

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere