Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening"

Transkript

1 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 E-faktura og E-arkiv 4 Farmsekretær 5 Den økonomiske situation 5 Håndværkerfradrag 6 Virksomhedsordningenprivat kassekredit 6 Generationsskifte 7 Sidste nyt om tilskudsordninger i Betragtninger før høst 9 Pas på dit korn Dine svins produktivitet 11 LandboUngdom 12 Åbent Landbrug 13 Bedriftsbesøg 14 UCH 15 Nr. 4 August 2015 Øget kvælstoftildeling øger ikke udbyttet hvis afgrøden mangler kalium eller et af andre essentielle plantenæringsstoffer som f.eks. svovl, jern, molybdæn eller fosfor. Planternes optagelse af kvælstof kan også forhindres pga. sur jord (lavt reaktionstal). Derfor er det vigtigt at få taget jordbundsanalyser hvert 5. år. GPS-jordprøver: Jordprøverne udtages med vores specielle udstyr. Resultaterne overføres derefter til en spreder, der også har GPS-udstyr. På den måde kan f.eks. kalk tildeles i de områder af marken og i de mængder, der er behov for. Vi er et af de få planteavlskontorer her i landet, der har mange års gode erfaringer med GPSjordprøver. Med GPS kan næringsstoffer tildeles, hvor der er behov. Almindelige jordprøver: Vi tilbyder naturligvis også udtagning af almindelige jordprøver. Ønsker du selv at gøre arbejdet, kan jordspyd og æsker lånes på kontoret. Som analysepriserne ser ud lige nu, forventer vi samme prisniveau som sidste år. Ønsker du at få taget jordprøver, er du meget velkommen til at kontakte: Anders Kjær Ingvard Kristensen

2 Folkevalgtes indlæg v/ Niels Chr. Lind, bestyrelsesmedlem Skal man tro kalenderen, er sommeren ved at gå på hæld. Skal vi nå at have noget, der ligner sommer i 2015, skal august blive både varm og uden store nedbørsmængder. Som bonde, hvor græs er en stor del af grovfoderet, har sommerens vækst været god med passende temperatur og rigeligt med nedbør. Det har dog været en udfordring at ramme det rigtige tidspunkt for slåning af græsset, hvor det ville være tørt nok. I den nærmeste fremtid skal vi se udbyttet, af en del af vores arbejde det sidste år. Høsten bliver dog en del senere end normalt, hvilket giver problemer med at få etableret efterafgrøderne til tiden. Jeg kan ikke rigtig forstå, at efterafgrøder skal være et problem, idet vi alle har været klar over, at høsten ville blive i den sidste del af august. Der er netop givet en dispensation for tidspunkt for såning af efterafgrøder. Vækstsæsonen er ikke sådan at passe ind i en lovgivning. Det er endnu et eksempel på, at lovgivningen ikke kan styre, hvordan vækstsæsonen er!! Siden det sidste nyhedsbrev er der kommet en ny (blå) regering. De har sammen med de andre borgerlige partier udarbejdet en 16 punktsplan for lettelser i landbruget. Det bliver så spændende, om de kan/vil gennemføre planen. Vi går en dejlig tid i møde. Høsten og efteråret er for mig tiden, hvor vi normalt, har travlt på en dejlig måde. Vi følger naturens luner, og skal høste frugten af det sidste års arbejde i marken, samt lægge frøene til næste års udbytter. God høst!!!!!!!! Pga. arrangement for bestyrelsen, udvalg og personale har Landboforeningen lukket fredag den 11. september

3 Personalenyt v/ Henrik Damgren, direktør Personalenyt v/ Ana Maria Sasu, revisorassistenttrainee 45 års ansættelse hos Lemvigegnens Landboforening Anny Kjærgaard har den 1. august haft ansættelse hos landboforeningen gennem 45 år, og har endnu ikke nået pensionsalderen. 45 års ansættelse i samme virksomhed er i sig selv en særlig bedrift, som kun yderst få oplever. I forbindelse med dagen bemærkede Anny selv, at det også er til stor glæde, at have fået mulighed for 45 års ansættelse i samme virksomhed uden en eneste dag som arbejdsløs. Med de ord rammer Anny ret præcist den fornemmelse, som hendes tilstedeværelse efterlader - den at hun trives og glædes ved det daglige arbejde. På denne side skal der også lyde en stor tak og et tillykke til Anny for den mangeårige indsats for områdets landmænd og for Landboforeningen som arbejdsplads. Udviklingschef, Christian Benedicts ansættelse er ophørt. Gennem mere end et halvt år har der været arbejdet hen mod, at Christian Benedict skulle begynde sin ansættelse på fuldtid hos Lemvigegnens Landboforening pr. 15. august. I forbindelse med tiltrædelsen, skulle Christian Benedict med sin familie flytte fra Frankrig til Thyholm. Af personlige årsager har Christian Benedict meddelt, at han ikke kan tiltræde stillingen. Mit navn er Ana Maria Sasu. Jeg er pr. 1. august startet som revisorassistenttrainee hos Lemvigegnens Landboforening. Jeg er født og opvokset i Rumænien, hvor jeg har gennemført en uddannelse, der svarer til dansk gymnasium/handelsskole. Jeg har også en teknisk uddannelse i finansielle og kommercielle aktiviteter indenfor landbruget. Jeg fik her igennem et legat til at rejse til Danmark og tage modul 1A og 1B på Borris Landbrugsskole. Efter endt uddannelse der, har jeg haft forskellige jobs ved landbrug inden for svineavl. Jeg har gennem de seneste år været tilknyttet universitetet i Iasi Rumænien, hvor jeg som fjernstudie har gennemført en uddannelse som Ingeniør i økonomi indenfor landbrug. Jeg kommer fra en stilling som tester hos Vestas og har tidligere været ansat som salgsassistent hos Jyden. Privat, er jeg gift med Valentin, som også er født og opvokset i Rumænien. Sammen har vi to børn, og vi bor i Krunderup tæt på Holstebro. Vi har boet i Danmark i henholdsvis 11 år og 14 år. Det betyder, at vi straks går i gang med at rekruttere en anden person til stillingen som udviklingschef. 3

4 E-faktura og E-arkiv v/ Peder Østergaard, chefkonsulent E-faktura og E-arkiv er de to elementer i DLBR SUMMAX, som giver mulighed for en elektronisk håndtering af dine bilag. En E-faktura er en elektronisk dannet faktura, som du modtager fra din leverandør. DLBR SUMMAX udvikles og forbedres løbende, og pt. er BankConnect løsningen i pilotafprøvning. Med BankConnect løsningen er SUMMAX nu så langt fremme, at du kan godkende, betale, kontere og arkivere dine bilag i en arbejdsgang uden, at du skal udskrive dine bilag. Det hele foregår elektronisk. En gruppe af vore regnskabskunder har været med til test af systemet, heraf er 5 landmænd, som sidder i driftsøkonomi- og regnskabsudvalget. Dem er du velkommen til at kontakte, så du kan høre deres mening om systemet. Finn Dahl Hansen (formand) Thorleif Bjerre (næstfmd.) Kent Lisby Jacobsen Bent Graversen Poul Nygaard BankConnect løsningen forventes frigivet i september måned og herefter vil alle, dog med undtagelse af kunder i Nordea og Danske Bank kunne betale deres e-faktura direkte gennem SUMMAX. Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte Ø90 ansvarlig, Lis Nygaard på tlf Et opstartsmøde hvor du får en assistent ud, som hjælper dig i gang med systemet koster kr. Du vil med fordel kunne kombinere det med at få en farmsekretær, som beskrevet nedenfor. Internt på Landboforeningen går vi for alvor gang med brugen af e-arkiv her i efteråret. Fra den 1. januar 2016 er planen, at halvdelen af alle vore kunder vil være lagt om til e-arkiv. Altså forsvinder bilagsmapperne og alle bilag vil fremover blive arkiveret i e-arkivet. Med e-arkivet vil du have adgang til dine bilag via internettet. Alle bilag vil automatisk få tilknyttet søgeord, så du hurtigt vil kunne udsøge f.eks. alle lønsedler eller bilag fra diverse leverandører. Du vil også kunne søge på enkelt ord i alle bilagene, så er du interesseret i at finde alle bilag på et bestemt middel eller en maskine, vil det også kunne lade sig gøre. Vi starter op med alle, der er kunder i Vestjysk Bank. Er du kunde der, vil du høre nærmere fra din assistent i løbet af efteråret. Årsagen til, at vi starter med Vestjysk Bank kunder er, at de udgør ca. halvdelen af vore kunder, og er med i første runde af BankConnect løsningen. For dem der vil, er det muligt at få e-faktura løsningen koblet på. Du kan læse meget mere om SUMMAX på vores hjemmeside: 4

5 Farmsekretær Er kontorarbejdet tilovers og vil du gerne slippe for bøvlet, er en farmsekretær en oplagt mulighed. Vi tilbyder: bogføring hjemme hos dig indberetning af moms oprydning på kontoret/sortering af bilag og post betaling af regninger via din netbank oprydning og sortering af mails vi aftaler, hvor ofte farmsekretæren skal komme Pris: 435 kr./time Kontakt din revisor eller økonomikonsulent Den økonomiske situation v/ Peder Østergaard, chefkonsulent Priserne på stort set alle landbrugsprodukter er lave lige nu. Det giver blandt andet økonomiske udfordringer med både resultat og likviditet. Priserne kan vi desværre ikke gøre noget ved, så det eneste, der kan gøres, er fortsat at fokusere på egen situation, og det du selv kan påvirke. Driftsøkonomi- og regnskabsafdelingen er klar til at hjælpe For den enkelte er gennemsnitstal for hele erhvervet ikke særlig anvendelig, men viser blot en generel udvikling. For mange bliver 2015 en stor udfordring, og man bliver nød til at forholde sig til sin egen situation og muligheder. Har du behov for at få drøftet din økonomiske situation eller ønsker assistance til mødet med banken, er du meget velkommen til at kontakte din revisor eller driftsøkonomikonsulent. Vi hjælper med udarbejdelse af budgetter, som skaber klarhed over det forventede resultat og ikke mindst likviditetsbehovet i det kommende år. Vi hjælper med udarbejdelse af virksomhedsanalyser som afdækker bedriftens udfordringer og potentialer. Som supplement til årsrapporten udarbejder vi driftsgrensanalyser, som viser bedriftens nøgletal pr. driftsgren og kombineret med benchmarking, opnår man et unikt sammenligningsgrundlag for at finde forbedrings- og fokusområder. Uanset prisniveauet vil der altid være en stor tilfredshed ved at præstere blandt de bedste og det vil vi gerne hjælpe med, at du fortsat gør. 5

6 Håndværkerfradrag igen! v/ Søren Lund, økonomikonsulent Regeringen har fremsat forslag om forlængelse af BoligJobordningen, og det ser ud til, at der er politisk opbakning til forslaget. Ifølge forslaget skal ordningen indføres med tilbagevirkende kraft til den 1. januar, og reglerne bliver de samme, som var gældende i 2013 og Det betyder, at der kan fratrækkes udgifter til arbejdsløn inklusiv moms, men ikke til materialer. Udgifterne kan være til i standsættelse af helårsboliger og sommerhuse, samt udgifter til hjælp i hjemmet altså rengøring, børnepasning, vinduespudsning, mm. Det maksimale fradrag er stadig kr pr. person, og kr for ægtepar. Den faktiske skattebesparelse er ca. 30 %, hvilket svarer til ca. kr og kr Man bør være meget opmærksom på: at regninger opfylder kravene herunder mht. angivelse af lønudgiften, at der betales via en elektronisk betalingsform, at der indberettes, hvis man vil have fradraget. Der er varslet ændringer i 2016 og 2017 således, at der alene gives fradrag for ydelser, der har et grønt sigte. Der vil blive orienteret nærmere om dette, når lovforslaget er vedtaget. Virksomhedsordningen privat kassekredit v/ Søren Lund, økonomikonsulent Stramningen af reglerne for virksomhedsordningen som blev gennemført sidste år, bliver løbende tydeligere for os i forbindelse med offentliggørelser af bindende svar. I det seneste svar blev der forespurgt på, om en nyetableret privat kassekredit på kr uden sikkerhedsstillelse ville medføre skattemæssige konsekvenser for låntageren. I situationen havde låntageren en positiv regnskabsmæssig egenkapital i virksomheden på omkring kr. 8 mio., mens den private egenkapital nok også ville være positiv, hvis den private bolig og private sommerhus var medtaget i formueopgørelsen til den reelle værdi, og ikke kun til ejendomsværdien. I virksomheden var der en betydelig likvid beholdning, som banken ville kunne modregne gælden på den private kassekredit i. Skatterådet fastslog, at modregningsadgangen i det konkrete tilfælde ikke skulle sidestilles med en sikkerhedsstillelse. Det var dog tillagt betydning, at den selvstændige kunne have stillet sikkerhed i private ubehæftede aktiver, hvis banken havde krævet dette. Afgørelsen viser altså, at det er vigtig at være opmærksom på, om der er ubehæftede aktiver i privat regi, som eventuelt kan bruges som sikkerhedsstillelse, hvis man ønsker at optage et privat lån. Havde det ikke været så åbenlyst i denne situation, kunne udfaldet sikkert meget let være blevet et andet. Det er derfor vigtig, at kontakte din revisor, hvis du ønsker at optage et lån i privat regi. 6

7 Generationsskifte v/ Bjarne Henriksen, advokat (L) Når det er afklaret, om der er finansieringsmæssig grundlag for at gennemføre et generationsskifte, er der følgende andre forhold, der også skal afklares. Skat Det skal afklares, om sælger får en ejendomsavanceskat og størrelsen heraf, og om skatten skal betales, eller køber ved succession skal / kan overtage skatten, eller om skatten skal håndteres på anden måde, genanbringelse eller ophørspension. Herunder skal det afklares, om sælger skal omdanne til selskabsform inden generationsskiftet, og om køber fremadrettet skal drive i selskabsform. Prisen Værdien af det, der generationsskiftes, skal fastlægges, og der skal foretages en værdimæssig fordeling af de væsentligste aktiver. Samtidig skal det afklares, hvorledes køber betaler købesummen. Ved generationsskifte imellem familiemedlemmer kan generationsskiftet gennemføres uden, at køber skal komme med kontant betaling, og således at køber i stedet overtager gælden, overtager skatten og udsteder et anfordringsgældsbrev til sælger, samt eventuelt modtager afgiftsfri gave fra sælger. Hvem skal bo hvor Det er godt på forhånd, at få afklaret, hvem der skal bo i stuehuset, og hvornår flytning / indflytning gennemføres. Flere ejere Hvis sælger skal beholde en del af ejerskabet, eller der sker generationsskifte til flere købere i forening, skal vilkårene for et sådant sameje klarlægges i en samejeaftale eller i en interessentskabskontrakt, og hvis der drives i selskabsform, i en ejeraftale. Testamente og særeje Hvis der generationsskiftes til en søn eller datter, og sælger har flere børn, kan den værdimæssige ligestilling af alle sælgers børn opnås ved oprettelse af testamente. Ved én eller flere ejere skal det afklares, om hver enkelt ejer skal have sin ejerandel som særeje, herunder brøkdelssæreje og kombinationssæreje. Beslutningsgrundlag Ved de indledende overvejelser samt i det videre forløb, er det godt, at der løbende udarbejdes et skriftligt beslutningsgrundlag, hvor der fastlægges en tidsplan for generationsskiftet, afklares hvilke rådgivere, der skal medvirke, og hvilke dokumenter der skal udarbejdes. Ovennævnte punkter er langt fra udtømmende, men gode at have med i sine indledende overvejelser om generationsskifte. 7

8 Sidste nyt om tilskudsordninger i 2015 v/ Helle Kalkrup, miljøkonsulent I foråret sendte vi nogle tidspunkter ud for ansøgningsrunder for forskellige tilskuds- ordninger, men der kom så et folketingsvalg på tværs, og nogle af ordningerne blev udskudt. Ordninger Økologisk investerings støtte Miljøteknologi Pesticid og kvælstof (randzoner) Ansøgningsperiode 15. september 16. oktober 2. november 1.december Økologisk investerings støtte Tilskudsordningen er en del af regeringens Økologiske Handlingsplan. Formålet er at udvide det økologiske areal og økologisk produktion indenfor svinesektoren, kvægsektoren, frugt og grøntsektoren, planteavl samt æg og fjerkræbranchen. Der er endnu ikke kommet en vejledning til, hvad man kan søge til, men det forventes at blive ca. som i Eksempelvis fik nogle tilsagn om tilskud til adfærdssensor til reproduktion (heatimer), mælketaxa, kompakt fodring (fuldfoderblander). Tilskuddet udgør 40 %. Har du et projekt eller bare spørgsmål til ordningerne er du velkommen til at kontakte Lene Gadgaard, tlf eller Helle Kalkrup, tlf Miljøteknologi Pesticid og kvælstof - randzoner Formålet er at reducere i brugen af pesticider samt udledningen af kvælstof, og kan søges af alle bedrifter, der har randzoner. Der er endnu ikke kommet en vejledning til, hvad man kan søge til. Noget tyder på at det bliver gyllenedfældere, forsuring af gylle, samt forskellige delelementer af sprøjteudstyr. Status Miljøteknologi 2015 Modernisering kvægstalde Efter en turbulent ansøgningsrunde i foråret venter vi nu spændt på at høre, hvem der får tilsagn. Der var afsat 100 mio. kr. til kvægstalde, men interessen viste sig at være enorm stor. Der er blevet søgt om tilskud for 349 mio. kr. fra 586 kvægbrugere. Der er siden hen kommet 33 mio. kr. mere til puljen, da puljen til løsdrift i farestalde ikke blev tømt for midler. Formålet med moderniseringsordningen af kvægstalde er at give tilskud til nye stalde og tilbygninger, samt renoveringsprojekter af eksisterende stalde, der skal fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet. Ansøgningerne fordelte sig således: 286 har søgt til renovering (40 mio. kr. i puljen) 137 til nybyggeri (20 mio. kr. i puljen) 163 til tilbygning (40 mio. kr. i puljen) De ekstra 33 mio. kr. bliver fordelt proportionelt i forhold til, hvor der er søgt mest. I slutningen af august får ansøgerne besked, om de har fået midler. Har du et projekt eller bare spørgsmål til ordningerne er du velkommen til at kontakte Lene Gadgaard eller Helle Kalkrup. 8

9 Betragtninger før høst v/ Peder Helms, chefkonsulent kvæg Sommeren 2015 har på mange måder været speciel. 1. Store og gode mængder græsensilage 2. Majsudbytter der peger på lave udbytter med lavt stivelsesindhold 3. Gode kornudbytter med lave afregningspriser Ludbehandlet korn: Da der i mange foderrationer kommer til at mangle stivelse, vil det være nærliggende at fodre med sodabehandlet korn. Her gælder: 3 % lud til hvede og rug 5 % lud ved byg Lav til maksimalt 3 måneder. Korn i majsen: En anden mulighed er at blande valset korn i majsen, når der skal ensileres majs. Det kræver lagerfast korn indtil majshøst. Kornet skal fordels godt i majsen. Der skal ikke mere korn i majsensilagen, end det der svarer til 2 kg korn / ko / dag. Roepiller i majsen: I umoden majs med lysegule kerner med et mælket indhold er tørstofindholdet typisk %. Målet er minimum 28 % ts for at undgå saftafløb. Tørstofindhold skal derfor i værste fald hæves med 5 8 % enheder. Hvad kan der gøres? 1. Øget snitlængde 2. Højere stubhøjde 3. Samensileres med tør byghelsæd 4. Samensileres med roepiller Vedr. punkt 2 Øgning af stubhøjde med 20 cm medfører, at tørstofprocenten øges med 1 1,5 % enheder. Foderværdien øges med 0,15 mj pr kg ts. (0,03 kg ts. pr Fen). Udbyttetabet cirka 350 Fen / ha. Vedr. punkt 4 Tørstofspct. hæves med ca. 1 pct-point for hver gang der tilsættes 15 kg umellaserede roepiller pr. ton grønmasse. Eksempel: Cirka 5000 Fe / ha og en tørstofpct. på 23. Ønsker 28 % ts. Cirka 25 ton grønmasse pr. ha ønsker 5 % ts stigning. Det svarer til 15 kg roepiller x 25 ton grønmasse x 5 % stigning = 1875 kg roepiller pr. ha. Ovenstående er nogle betragtninger, som kan indgå i jeres overvejelser i forbindelse med korn- og majshøsten. I er velkomne til at ringe til kvægbrugskontoret på tlf for yderligere oplysninger. 9

10 10

11 Pas på dit korn Dine svins produktivitet afhænger af det! v/ Lone Danholt, SvineRådgivningen Årets kornhøst er i fuld gang og det er vigtigt at være opmærksom på bevaring af kornets kvalitet. For svineproducenter er kornets kvalitet essentiel for svinenes sundhed og produktivitet. Der ofres normalt stor opmærksomhed på kornets ve og vel i vækstperioden, men en forkert behandling efter høst kan ødelægge kornet i løbet af kort tid. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på opbevaring og tørring af kornet for at bevare kornets kvalitet. Korntørringsanlæg og siloer skal passes og tilses. Selv ved et vandindhold på kun 15 % kan man risikere, at kornet selv tager varme til sig. Korn er et levende produkt, der ånder ligesom alt andet levende. Det at ånde producerer fugt, som kan medføre, at kornets vandindhold stiger under opbevaringen. Derfor er det ligeså vigtigt at køle kornet ned, som at tørre kornet. Kornet skal ned på 14 % vand, før det er lagerfast ved de temperaturer, det normalt lagres ved. Hvis du anvender hjemmeavlet korn i dine foderblandinger, er det vigtigt at kende værdien af kornet. Indholdet af råprotein og fosfor i byg og hvede kan variere med mere end 30 % mellem partier. Hvis der anvendes gennemsnitsværdier for råprotein og fosfor i korn, og værdierne reelt ligger på den laveste værdi fra landstallene, kan det resultere i et tab i DB på op til 2 kr. pr. produceret slagtesvin. Når der fodres med nyhøstet korn, kan det være en god idé at hæve niveauet af E- vitamin, fordi kornet under færdigmodningen forbruger E-vitamin som antioxidant. Under færdigmodningen af korn efter høst, dannes der gennem oxidation forskellige stoffer som f.eks. frie radikaler og peroxider. Disse meget reaktive stoffer modvirkes af det naturlige indhold af antioxidanter, som derfor forbruges, og niveauet af bl.a. naturligt forekommende E- vitamin falder. For at undgå konsekvenserne af en såkaldt nykornsforgiftning med deraf følgende udsving i produktiviteten, kan det være en god idé at tilsætte ekstra E-vitamin eller antioxidanter i foderet, når det nye korn tages i brug. Ekstra E-vitamin skal tilsættes i 2-3 måneder efter ibrugtagning af det nye korn. Tilsætningen af ekstra E-vitamin skal sammenholdes med, om der er antioxidanter i foderet og om niveauet af E-vitamin i forvejen er hævet over normen. Har du spørgsmål vedrørende foder, er Fodergruppen i SvineRådgivningen klar til at hjælpe dig. Vi har stor erfaring med optimering af foder til alle typer anlæg og generel foderrådgivning. 11

12 Nyt fra Lemvigegnens LandboUngdom v/ Lotte Flansmose, Lemvigegnens Landbo- Ungdom Juni måned stod i dyrskue og traktortrækkets tegn. Der var en del forbi vores stand i løbet af dyrskueweekenden, hvor det var muligt at prøve kræfter med vores minigraver, som skulle bruges til at hælde øl/sodavand op i et plastikkrus. Ved samme lejlighed fik vi også nogle nye medlemmer. Årets traktortræk blev en stor succes med en god stemning og godt vejr. Der var rigtig mange mennesker, og det resulterede i at den helstegte pattegris blev udsolgt efter et par timer. Efter trækket var der en del, som blev og hyggede sig i teltet. Aftenen gav et rigtigt godt overskud. Til landskuet var vi rigtig godt repræsenteret på LU-midtvest holdet til bondedyst, som LU-midtvest havde arrangeret. LU-midtvest holdet var op imod "Rigtige mænd" fra tv2 udsendelsen af samme navn, Familielandbruget, landsledelsen i LU og Landboforeningerne Midtvest. Desværre fik LUmidtvest holdet ikke sejren, som i stedet gik til Familielandbruget. Landboforeningen og LLU er blevet enige om at arbejde mere sammen om bla. arrangementer. Samtidig har vi fået en repræsentant med til landboforeningens bestyrelsesmøder. Planlægning af vinterens program er i fuld gang med både faglige og sociale arrangementer. 12

13 Nyt fra Åbent Landbrug v/ Kirsten Mette Lundgaard Madsen, formand for Åbent Landbrug, Lemvig Sommeren går på hæld, og høsten nærmer sig. Sidste år havde vi på denne dag ophøstet. I år er vi slet ikke begyndt. Det har endnu engang været et unormalt vækstår. I Åbent Landbrug har vi haft en ganske almindelig sæson. I foråret havde vi 4. klasser ude på gårdbesøg fra 6 skoler i kommunen, i alt 193 elever og deres 11 lærere. I år var eleverne kun ude at se malkekvægsbesætninger, - og ingen grise, da det hele var arrangeret på det tidspunkt, hvor der igen blev åbnet op for muligheden for at besøge svinestalde. På landplan skriver L & F s Ida Binderup: På trods af, at op imod en fjerdedel af alle jer skoleværter har været sat stand-by det meste af skoleåret, har skoleelever og deres cirka lærere i det forgangne skoleår brugt en skoledag på landet. Det er ganske tæt på sidste års rekord på elever. Det er ikke til at vide, hvor stor en del af grise-besøgene der er strømmet til andre gårde, men mon ikke vi havde sat endnu en rekord, hvis alle havde fået lov at trække? Sommerprogrammet med Lemviggaarden, hvor alle kan komme på vidensturisme på moderne danske landbrug, har igen i år været en succes. Det har været velbesøgt. Der har i snit været 50 gæster pr. landbrug. En enkelt havde 80 gæster og en anden 25. Hos kødkvæg, får og hyrdehunde var der knap så mange. Alle landmændene fortæller om meget interesserede gæster, og kun få skeptiske, der efter en rundvisning på gården, får forståelse for landmandens arbejde. Det er en god oplevelse, at have besøg og vise sit landbrug frem, siger de. I efterårsferien slår landmænd i Paris, Ølby og Ramme igen dørene op for flere gæster. Vi takker alle jer, der har åbnet jeres stalddøre og taget imod skoleklasser og familier. Da der er mange, der ikke til hverdag har mulighed for at komme i nærkontakt med dyr, og til i det hele taget at få kendskab til vores erhverv, er det en vigtig indsats, I har gjort. God høst. På Lemvig Marked og Dyrskue havde vi Gæt en frøsort, hvor 350 deltog og afleverede et svar. Klappegården var endnu et hit, hvor børn og voksne tilbragte meget tid sammen med dyrene. Grisene fik vi også lov at have med her, bare folk afsprittede hænder før og efter besøget. Sammen med dyrlægerne havde vi lavet nogle oplysningsplancher om MRSA og en konkurrence. Her fik folk sig noget nyttig viden, om hvor lidt farligt MRSA er i forhold til så meget andet og ikke mindst at rejse. 13

14 Kødkvægsregion Midt-Vest inviterer til bedriftsbesøg tirsdag den 6. oktober kl Vi mødes hos Mogens og Peder Østergaard, Bonnesigvej 19, 7600 Struer. Mogens Østergård driver en kødkvægbesætning på knap 20 Galloway køer, og Peder Østergård driver en kødkvægbesætning på godt 15 Blonde d'aquitaine køer. Kl. ca mødes vi på Ausumgaard, Holstebrovej 101, 7560 Hjerm, hvor der er kaffe. Her vil Kristian Karlshøj fortælle om gården, og planerne om en mulig opstart af et kraftcenter for fødevarer, uddannelse og oplevelser på Ausumgaard. Arrangementet er gratis og alle er meget velkomne! Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding nødvendig senest torsdag den 1. oktober på tlf. til

15 15

16 Afsender Lemvigegnens Landboforening Industrivej Lemvig A Industrivej 53, 7620 Lemvig Tlf Fax Hjemmeside: Mandag - torsdag Fredag

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 10. marts 2016

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 10. marts 2016 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 10. marts 2016 v/ Peder Østergaard og Henrik Damgren En barsk verden Medarbejdere Bemanding i afdelingerne: 5 økonomirådgivere 3 driftsøkonomirådgivere

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

Lemvigegnens Landboforening. Din tværfaglige samarbejdspartner

Lemvigegnens Landboforening. Din tværfaglige samarbejdspartner Lemvigegnens Landboforening Din tværfaglige samarbejdspartner Velkommen Lemvigegnens Landboforening er talerør for vore kunder og medlemmer lokalt, regionalt og nationalt. Rammer til respekt Vi varetager

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 1. slæt græs er tæt på at være klar. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Vi har døjet med ustadigt vejr

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Tirsdag den 3. februar 2015 Fokus på faglighed og bundlinje Udvalgte emner til aftenen Nyt fra udvalg og formand Nyt fra afdelingen Lidt om kvælstof Foderbyg Cup

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Susanne Clausen / Rudolf Thøgersen Græsensileringssæsonen står for døren, og så melder spørgsmålet sig, om det er værd at bruge ensileringsmidler.

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Generel vejledning i crimpning og ensilering af afgrøder! Af : Helge Laursen, Bulldog Agri Vores baggrund! Bulldog Agri har lige siden firmaet blev startet i 1997

Læs mere

Velkommen til Maskinstationsdag 2014

Velkommen til Maskinstationsdag 2014 Velkommen til Maskinstationsdag 2014 Program formiddag Kl. 9.00 Kaffe og velkomst v/agrinord & Mogens Kjeldal, DM&E Kl. 9.30 græs? Hvordan laver vi topudbytte- og kvalitet i Hvordan opnås optimal fremspiring

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Salgschef Indhold præsentationen Lidt om mig Infarms historie Infarms produkter Svinebrugenes miljø udfordringer Infarms løsning på ammoniak ved svin Fakta om NH4+ anlægget

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer.

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer. dyr i Ørsted 16 tons trækkraft Der er tyngde i landbruget i dag. Kjeld og Charlotte Holm driver en toptunet planteavlsgård. Ikke bare egen jord, men også dyrkningsaftaler med andre landmænd i området,

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Kære aktionærer, Velkommen til FirstFarms generalforsamling, som er en vigtig begivenhed for selskabet. Det glæder mig

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring Økonomi Kontering og bogføring 600 kr. Bogholder hos dig (min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr. Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring. Ønskes bogholder

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring Økonomi Gebyr Timepris Kontering og bogføring 600 kr. Bogholder hos dig (min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr. Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring. Ønskes

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Samarbejde giver højere indtjening

Samarbejde giver højere indtjening Samarbejde giver højere indtjening V/ landskonsulent Arne Oksen, Landscentret, Økonomi og Jura Kvægbrug på andre måder - Samarbejde giver højere indtjening Hvorfor samarbejde? Former for samarbejde Omfang

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Grovfoderskolen så meget giver det

Grovfoderskolen så meget giver det Grovfoderskolen så meget giver det Kjeldgaard, stald og mark Hvad har vi lavet i Grovfoderskolen? Resultater Hvad har vi fået ud af det? Ole Stampe, Spjald Martin N Mikkelsen, Vestjysk Landboforening Overtaget

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ole Aaes VFL, Kvæg Fodringsdagen den 2. september 2014 Herning Udfordringer ved ensilerede produkter med roer Opbevaring Findeling Høsttider for forskellige

Læs mere

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Orientering Summax 10. november 2014 v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Program 17.00 Velkomst v/ Anette 17.10 Introduktion v/ Anette 17.30 Live demo E-faktura og e-arkiv ved Steen 18.00 Sandwichpause

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK

Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK Introduktion: Indlægget vil tage udgangspunkt i mine erfaringer som rådgiver

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Resultater 2014, 2015 og budget 2016 Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Landstallene generelt Landbrugets indkomst er faldet med 300.000 kr. fra 14 til 2015. Lavere produktpriser

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning

Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning NASJONAL ØKOMELK-KONFERANSE Hell 25. OG 26. JANUAR 2017 Ved Hans Lund, Kvægrådgiver ØkologiRådgivning Danmark Mobil 0045 2557 9863

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Hvad siger koen til brug af ensileringsmidler og til en længere snitlængde? - Kvalitetssikring af ensileringsarbejdet. Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg

Hvad siger koen til brug af ensileringsmidler og til en længere snitlængde? - Kvalitetssikring af ensileringsarbejdet. Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg Hvad siger koen til brug af ensileringsmidler og til en længere snitlængde? - Kvalitetssikring af ensileringsarbejdet Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg Temadag om grovfoder Bygholm Landbrugsskole, den 8. marts

Læs mere

Hvordan øger man tørstofindholdet i kvæggylle?

Hvordan øger man tørstofindholdet i kvæggylle? Hvordan øger man tørstofindholdet i kvæggylle? Workshop Tørstof i husdyrgødning 19. August 2013 Ole Aaes VfL, Kvæg Faktorer der påvirker gyllemængde og tørstofprocent Foder Ydelsesniveau Vaskevand malkeanlæg

Læs mere

Udvikling af vores kvægproduktion ved samarbejde i netværk

Udvikling af vores kvægproduktion ved samarbejde i netværk Udvikling af vores kvægproduktion ved samarbejde i netværk V/ mælkeproducent, gårdejer Hans Ole Jørgensen, Holsted Skovbækgård Uddannelse Grundskole Ladelund Praktik Driftlederskole Ladelund Jordomrejse

Læs mere

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Kvæg Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Tid og sted 17.-21. marts og 3. juni 2003 på AgroForum Koldkærgård Modul 2: 1.-3. september og 2. oktober 2003 på AgroForum

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Jagten på foderomkostninger. Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk

Jagten på foderomkostninger. Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk Jagten på foderomkostninger Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk Konklusionen Jeg har ikke fundet et alternativt fodermiddel eller tilsætningsstof, der kan opveje de stigende råvarepriser Det

Læs mere

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S Årsrapport 2007 Hovedpunkter i 2007 I regnskabsperioden er der realiseret en omsætning på 58,8 mio. kr., et EBITresultat på -3,8 mio. kr. og et resultat før skat på 6,3 mio. kr. Resultatet før skat er

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Tema 12 Få overblik og økonomi i foderkæden Kvægbrugskonsulent Inger-Marie Antonsen Landbo Fyn På Fyn Deltager ca. 130

Læs mere

1. Præsentation af regneark. Indholdsfortegnelse

1. Præsentation af regneark. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af regneark... 1 2. Vejledning til regnearksmodellen for grovfoderproducenter... 2 2.1. Modellens formål... 2 2.2. Modellens opbygning... 2 2.3. Modellens principper...

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ konsulent Jens Møller Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden 1.000 ha 160

Læs mere

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG Nationalmuseets festsal Fredag den 27. februar 2015 Økologichef Kirsten Holst DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG OVERBLIK OVER PRODUKTIONSØKONOMIEN INDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG Jeg vil

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends Årets regnskabstal fra årsrapport 2015 ved Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen Hovedtrends Resultatmæssig en tilbagegang i indtjeningen på 50% i forhold til 2014 for alle heltidsbrug (på tværs af driftsgrene).

Læs mere

Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR

Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR INDHOLD Den økonomiske situation Investeringer Hvorfor producere slagtesvin Verden rundt 2... Prognose marts 2015 2013 2014 2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Fra felt-laboratoriet Rugdyrkning 2015. Jens Faurholt Jensen Stand-in for professoren

Fra felt-laboratoriet Rugdyrkning 2015. Jens Faurholt Jensen Stand-in for professoren Fra felt-laboratoriet Rugdyrkning 2015 Jens Faurholt Jensen Stand-in for professoren Vækstsæson 2014/2015 Ekstrem tidlig såning fra 20/8 til 15/9 Var I nu nede på 130 pl/kvm? = 45 kg/ha? Meget varmt ekstremt

Læs mere

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 34 Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Den nysåede raps har mange steder allerede

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Ammekoholder gør IKKE som du plejer!

Ammekoholder gør IKKE som du plejer! Ammekoholder gør IKKE som du plejer! Dansk Kødkvæg aftenmøde Fremtiden for kødkvægsproducenter efter EU-reformens gennemførelse Kvægbrugskonsulent Kjell Elkjær Klemmensen, Sydvestjysk Landboforening Situationen

Læs mere

Generationsskifte. Februar 2016

Generationsskifte. Februar 2016 Generationsskifte 1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse Forberedelse side 3 Beslutningsgrundlag side 4 Overdragelsen og processen påvirker følelserne side 5 Skat side 6 Hvordan fastsættes købsprisen side

Læs mere