Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod år 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod år 2012"

Transkript

1 Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod år 2012 Scenarier 2012 Marked/frie tøjler Klanernes logik Lokalt/opdelt Den nationale logik Det globale supermarkeds logik Global politisk regulering Globalt Regulering Delrapport 3 til Medlemsrapport 1, 2002 Basisscenarier for fremtidens forbrug

2 Centrale usikkerheder og basisscenarier for den europæiske forbruger frem mod 2008 Delrapport 2 til Medlemsrapport 1, 2002 fra Instituttet for Fremtidsforskning: Basisscenarier for fremtidens forbrug. Indledning Menukort...3 Scenarier for samfund og forbrug udviklingen frem til Den sikkerheds- og terrorpolitiske situation... 7 Konjunkturudviklingen... 8 Illustrationer af scenarierummet Forbrugeradfærd i scenarierne Virksomhedsadfærd i scenarierne Baggrund: Diskussion af de to sikkerhedsdimensioner...14 Usikkerhed i konjunkturdimensionen Usikkerhed i den sikkerheds- og terrorpolitiske situation Centrale usikkerheder og basisscenarier for den europæiske forbruger frem mod Kundescenarier på mellemlangt sigt Fem væsentlige usikkerheder på det mellemlange sigt scenariekryds og 40 scenarier Udvalgte artikler vedrørende fremtidens forbruger...22 Den europæsike forbruger mod år Vækst i gråt guld, grå folkepensionister og grå pantere Mærkevareloyalitet erstattes af loyale mærker og Dreambuilding Fra målgrupper til selvsegmenterede forbrugere og stammer Unikke produkter, relationsprodukter og OK-produkter Den politiske forbruger Tidsånd: Ny fremskridtstro eller på vej mod ny pessimisme? Individualisme: Fra individets frigørelse til tvangs-individualisme med dobbelt skrue Instruktørvejledning Brugsanvisning for basisscenariepakken Forbrugeren Indholdsfortegnelse, delrapport 3: 2012 Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod Det globale supermarkeds logik...6 Den nationale logik...12 Klanernes logik...16 Global politisk regulering...21 Rapporten er udarbejdet af: Anders Bjerre Niels Bøttger-Rasmussen Søren Jensen Klaus Æ. Mogensen Rapporten er alene til brug for Instituttet for Fremtidsforsknings medlemmer. Instituttet for Fremtidsforskning, København

3 Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod år 2012 Rapportens emne - den langsigtede verdensudvikling - er relevant for alle, der vil arbejde med virksomhedens strategiske ramme og rolle i den globale fremtid. Rapporten kan i øvrigt læses af alle, der er interesseret i verdens udvikling på længere sigt, selvom dens fokus er virksomhedernes omverden og fremtidens forbrugere. Denne delrapport indgår sammen med et antal andre delrapporter i en analyse af Basisscenarier for fremtidens forbrug (Instituttet for Fremtidsforsknings medlemsrapport 1, 2002). Vi har valgt at opdele præsentationen i en række delrapporter hvor der fokuseres på forskellige aspekter af den fremtidige udvikling. I delrapporten vedrørende det korte sigt fokuseres på scenarier for de nærmeste års økonomiske udvikling sammenholdt med terror-risikoen. Den øgede vægt på risikoen for terrorisme giver en ny akse i forhold til den traditionelle højvækst/lavvækst-diskussion i økonomien. I delrapporten vedrørende det mellemlange sigt ses på den mulige udvikling i en række adfærdsdimensioner, men uden at inddrage de helt overordnede risici (såsom sammenbrud af nationalstaten eller af de globale sikkerhedssystemer) i diskussionen. Endvidere er der en række supplerende artikler om aspekter af fremtidens forbrugsudvikling. I denne delrapport præsenteres fire scenarier for verdens udvikling på nogenlunde langt sigt. Vi har kaldt det udviklingen til 2012; reelt præsenterer vi et forløb, der kan tolkes ind i en kortere eller længere tidsramme. Fokus er konsekvenserne for virksomhederne herunder specielt fremtidens tidsånd og fremtidens forbrugere. Scenarierne tager udgangspunkt i den verdenspolitiske udvikling efter 11. september Et af de centrale globale temaer er terrorismen. Bliver det et stigende problem, og hvordan vil vi så håndtere det? Kan et globalt marked og en fri udveksling af kommunikation sikre en balanceret global udvikling? Vil nationalistiske tendenser få overtaget, eller vil samfundsstrukturer i en række lande blive undermineret og uformelle strukturer og fællesskaber tage over? Scenarierne er spændt over to usikkerhedsakser: Den ene er: Globalt kontra Lokalt/opdelt. Den anden er: Marked/frie tøjler kontra Regulering. Scenarier 2012 Marked/frie tøjler Klanernes logik Lokalt/opdelt Den nationale logik Det globale supermarkeds logik Global politisk regulering Globalt Regulering 3

4 Her følger de fire scenarier i en ultrakort version. Hver af dem behandles langt mere indgående i de efterfølgende afsnit, hvor der også gøres rede for forbrugsudviklingen mv. Det globale supermarkeds logik Angrebet 11. september var en spektakulær handling og unikt i sin skala, men det forbliver unikt. Der vil også fremover være noget terrorisme, men det har der altid været og livet er gået videre. En mindre krig i Afghanistan gør ikke den store forskel på globalt plan. Verdensbilledet 10. september 2003 ligner verdensbilledet 10. september Markedsøkonomien har vundet i næsten alle hjørner af verdenssamfundet, alle ønsker Coca-cola og baseball-caps, verden er et livsstilssupermarked for de velstillede og de mindre velstillede kæmper sig opad ved øget integration i den internationale markedsøkonomi. Den amerikanske samfundsmodel har vist sig som den eneste bæredygtige i en global økonomi og viser vejen for resten af verden. Det overordnede billede er en monokultur præget af amerikanisering, men ligesom i det amerikanske samfund er der en opdeling i en række subkulturer. Det er i øget omfang de transnationale koncerner, som regerer verden. Der sker en franchise-kolonisering. Den nationale logik Den internationale terrorisme viser sig at forblive en reel trussel. Der er voldsomme modsætninger mellem forskellige kulturer og forskellige lande, og disse modsætninger forstærkes efterhånden. Det bliver klart for de fleste at den moderne verdens kulturløshed også giver rodløshed, utryghed og skærpede konflikter, mens problemerne forebygges ved at søge tilbage til kulturens rødder. I en verden med store forandringer er der brug for en fast base og den er ikke i internet eller verdenskultur, men i det lokale, det nationalt og kulturelt specifikke. Der er kulturelt og politisk fokus på det nationale, der er skærpet grænsekontrol (ikke bare mod terrorister, men også mod indvandrere, bærere af eksotiske sygdomme og undergravende kræfter generelt). Der er nationale reguleringer og stigende protektionisme. Vi må sikre arbejde til vores egne. Jagten på national tryghed er i centrum. Billedet er præget af meget store forskelle mellem udviklingen i forskellige lande og regioner Klanernes logik Den internationale terrorisme viser sig at forblive en reel trussel. Og der er reelt ikke noget effektivt svar. Staterne fokuserer i stigende grad på det sikkerhedsmæssige, øger overvågning og kontrol af enhver art, men uden at levere varen, og legitimiteten tabes. Der er stigende berigelses- og voldskriminalitet, flere og flere arbejder sort, de klassiske velfærdsinstitutioner fungerer dårligere. Bevægelsen fra socialstat til minimalstat skyder over målet og staten bryder reelt sammen. Man overlever ved at fokusere på de personlige relationer, med hovedvægt på slægtskabsrelationerne. Enhver er sig selv nærmest men derudover er man sine egne nærmest. Verden bliver i stigende grad præget af klan-samfund. Forløbet er dog meget forskelligt i forskellige dele af verden; nogle steder opretholdes et rimeligt fungerende statsapparat og en minimalstat. 4

5 De globale politiske løsningers logik Den internationale terrorisme viser sig at forblive en reel trussel mod alverdens lande, og den modsvares bedst af et globalt samarbejde. Løsningen var ikke USA som verdens politibetjent; denne rolle forstærkede tværtimod rekrutteringen af terrorister. Løsningen var snarere et forpligtende globalt, overstatsligt samarbejde. Et netværk af aftaler om økonomi, udviklingsbistand og handel, kulturel udveksling, miljøhensyn, overvågning og meget mere skaber grundlaget for en ny verdensorden. Religiøse og ideologiske fanatikere driver fortsat nogen terrorisme, men de er klart marginaliserede. Samtidig er den fortsatte terrorisme med til at fastholde sammenhængen i den nye verdensorden, for den er det bedste modsvar. Billedet er præget af globale reguleringer og en vis homogenisering. 5

6 Det globale supermarkeds logik Indledning Verden er et livsstils-supermarked for de velstillede, og de mindre velstillede kæmper sig opad ved øget integration i den internationale handel. Markedsøkonomien har vundet. Adam Smith fik ret. Flere og flere forbrugere verden over ønsker Coca-Cola og baseball-caps. Terrorangrebet 11. september var en spektakulær handling og unikt i sin skala, men det forblev en unik begivenhed. Verdensbilledet 10. september 2003 lignede verdensbilledet 10. september Der var fortsat terrorisme, men det har der altid været og livet er gået videre. En mindre krig i Afghanistan eller Irak gjorde heller ikke den store forskel på globalt plan. I det globale supermarked er det overordnede billede præget af amerikanisering, dvs. amerikansk samfundsorden, kultur og livsstil. Det er på sin vis en monokultur, men alligevel ligeså mangfoldig som den amerikanske. Der er masser af subkulturer, som har deres udspring og idégrundlag mange steder fra i verden, men disse strømninger er ofte blevet trendsat i USA og derefter eksporteret til resten af verden. Drivkræfter Internettet bidrager til klassisk friktionsløs markedsøkonomi Ny økonomi baseret på et stort løft i produktiviteten i serviceerhvervene Umættelige behov sikrer fortsat efterspørgsel Diversificeret global økonomi med mange vækstcentre hindrer alvorlige kriser Professionelle økonomer har efterhånden lært at styre de økonomiske konjunkturer Afskaffelse af arbejdsløsheden i de rige lande Logik Kommercialisering af flere og flere individuelle og sociale behov. Materielle såvel som immaterielle. Hvor der er et behov, er der en forretningsmulighed og et marked. Muligheden for industrialisering af tidligere offentlige ydelser og af ydelser i det civile samfund (familien) muliggør øget kommercialisering. Velstandsudviklingen bidrager til at skabe solide nye markeder for kultur, sundhed, omsorg m.v. Ekstrem specialisering, standardisering og arbejdsdeling drevet af konkurrence. Fortsat privatisering og udlicitering fra staten og outsourcing fra familien (madlavning). Maksimering. Kun det bedste er godt nok. Mennesket ønsker at sejre og at overgå sig selv (og andre). Det er verden ifølge de globale udbydere af varer, viden og historier. De kommercielle virksomheder har vist sig som de stærkeste organisationer i kraft af klare mål, fleksibilitet og beslutningsevne, og de har vundet over alle andre organisationsformer, også når det gælder områder som kultur, omsorg, integration og ulandsbistand. Forbrugertankegangen overføres til investorer og arbejdstagere, som også køber historier og identitet. 6

7 Kultur og tidsånd En global konvergens fører til øget global ensartethed, men samtidig til øget lokal forskellighed. Det er en global enhedskultur med små variationer baseret på universelle menneskelige behov. Mennesker er trods alt mere ens end forskellige, når det kommer til stykket. Det er den globale salatskål, hvor ingredienserne er de samme og kun blandingsforholdet varierer. Den amerikanske drøm er blevet resten af verdens. Der er de fleste steder lang vej igen, før de basale materielle behov er tilfredsstillet. USA har vist den eneste bæredygtige vej i en global verden. Modellen er markedsøkonomi, åbenhed og multikulturel sameksistens. En minimalstat med klare spilleregler for individuel frihed kombineret med store krav til den enkelte. Man er sin egen lykkes smed. Globalisering er uforenelig med en lighedskultur. Man giver op overfor ønsket om lighed. Franchise-modeller har vist sig meget effektive til sat sprede forbrugerkulturen. Det er set ovenfra en monokultur, hvor maksimering af privatforbruget er i højsædet, men hvor der samtidig eksisterer en række grænseoverskridende subkulturer, som virksomhederne i stigende grad er nødt til at målrette deres produkter imod. Postioner, netværk, traditioner og normer udfordres konstant og er hele tiden i opbrud. Grænser skal hele tiden afprøves og overskrides. Udfordringerne opleves som individuelle fremfor kollektive. Man vælger selv sit tilhørsforhold og tilpasser sig de normer, som gælder subkulturen. Identitet, mening med tilværelsen, etik og sundhed er individuelle udfordringer, som man ofte finder svarene på i en subkultur. Man eksperimenterer og bruger en stor del af tilværelsen på at finde sig selv eller på at placere sig. Eksistentielle problemer fylder stadigt mere i billedet. Religiøsitet og åndelighed, herunder yoga, vinder stærkt frem. Økonomi Vejen frem er afvikling af stadigt flere restriktioner for den fri handel og for mobilitet over grænserne. Forhandlinger i WTO fører til fortsat afvikling af toldmure omkring EU og USA. Væksten i ulandene (bortset fra Afrika og den Islamiske verden) er dobbelt så stor som i den industrialiserede verden, og verdenshandelen vokser endnu mere. Vesten har mere at vinde end tabe ved at afvikle beskyttelsen af landbrugssektoren. Landbrugsproduktionen i de folkerige nyindustrialiserede lande kan slet ikke følge med befolknings- og velstandsudviklingen. Det er langt hurtigere at industrialisere ved hjælp af stordrift end at opbygge en rationel landbrugsøkonomi baseret på veluddannede selvstændige bønder. Fødevareproduktion bliver fortsat mere kompleks og vidensbaseret sammenlignet med anden produktion, og fødevareeksporten fra Vesten vokser støt, ikke mindst fordi der ikke bliver ret mange flere forbrugere i Vesten og fødevarebehovet er mættet. Virksomhederne satser globalt, hvad enten de er på et masse- eller nichemarked. Afviklingen af toldsatser medfører handel fremfor lokal produktion. Det er de multinationale virksomheder, som styrer den globale arbejdsdeling. Enten via specialiseret egenproduktion, franchise eller brug af underleverandører. I den fattige verden er de multinationale dynamoen, som også trækker lokal produktion med sig i form af fødevarer, byggeri og service. Billedet er større forskelle mellem rig og fattig, accelereret urbanisering med storbyproblemer og fattige landdistrikter uden en solid landbrugssektor. Risikoen for vold, kriminalitet og terror er øget i ulandene og lægger en kraftig dæmper på turisme og udstationeringer. De rige og velstillede flytter til mere sikre områder af verden. Samkvemmet foregår i vidt omfang pr. distance via B2B-handel, e-learning og franchise-systemer. De fattige landes overklasse sidder 7

8 ofte i Vesten eller i særlige zoner i ulandene og styrer økonomien derfra, f.eks. i Hongkong. Taiwan eller Seoul. Kina og Indien m.fl. udvikler tilsvarende nye internationale bycentre, som nærmest har karakter af gated communities, i et forsøg på at kopiere Hongkong. Der sker en betydelig videnoverførsel fra vesten til ulandene via de multinationale virksomheder, men problemet er, at ejendomsretten til denne viden ikke følger med, kun brugsretten på de vilkår, som franchiseudbyder stiller, og de kan være meget barske, da det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Ejendomsretten er fortsat fundamentet for økonomien. Kapitalapparatet i den rige del af verden består i øget omfang af videnkapital (goodwill, patenter og systemer), som er flygtig og forholdsvis let at kopiere. Kampen om de immaterielle rettigheder tager til. I den nye økonomi udgør fremstillingsomkostningerne en minimal del af produktprisen, som hovedsageligt består af forskning og udvikling på den ene side og distribution og salg på den anden siden. Derfor er der særdeles gode muligheder for prisdifferentiering afhængigt af, hvad markedet kan bære. Det giver mulighed for at sælge det samme produkt i forskellig indpakning og dermed pris til en global befolkning præget af store ressourceforskelle. Der er en latent risiko for monopolisering i kraft af at the winner takes all. Også i de rige lande øges forskelle mellem rig og fattig, men her blive også de fattige hele tiden rigere og vigtigst af alt oplever at de har muligheden. Ufrivillig arbejdsløshed er stort set elimineret og uddannelsesniveauet generelt så højt, at alle har en chance. Uligheden er trods alt minimal set i et globalt perspektiv Politik Demokrati i traditionel fortand opleves som mere og mere uinteressant. Flere og flere stemmer med fødderne og med tegnebogen. Marked og borgerligt demokrati er smeltet sammen. Valgdeltagelsen er aftagende. Den politiske forbruger afløses af den impressive/ekspressive forbruger, som ikke er særligt politisk, men meget følsom overfor de gode og dårlige historier, som produceres i det medieindustrielle kompleks. Medierne er blevet det nye parlament, hvor kampen om holdningerne udspilles. Det negative billede af, at politik er kommet til at handle om enkeltsager fremfor om idéer og visioner, er afløst af en mere pragmatisk opfattelse af at konstruktiv politik er hverdagspolitik. Medierne understøtter denne udvikling ved at følge op på enkeltsagerne. Regering og parlament er blevet executives, som måles på, hvor dygtige de er til at skabe resultater og sikre en friktionsløs kapitalisme med et minimum af konflikter, skandaler, terror, arbejdsløshed etc. I stadigt rigere samfund handler politik ikke om fordeling af rigdomme, men om styr på risiciene Velfærdsstaten er gradvist afviklet, fordi den ikke er holdbar i en globaliseret tidsalder og derfor heller ikke en attraktiv model for de nyindustrialiserede lande. Kun den amerikanske model har vist sig som en realistisk model. Det fremmer en udvikling fra socialstat til minimalstat. Flere af velfærdsstatens ressourcer omdirigeres i øvrigt til risikominimering og risikostyring. Det er dels terror, men også fødevarer, miljø, GMO og IT-sikkerhed. Samtidig understøtter tidsånden det individuelle og den økonomiske logik. Nationalstaten mister mere og mere betydning. Den kan ikke længere tilbyde sikkerhed. Risiciene i form af terror, miljøproblemer og bioteknologi er grænseoverskridende. Flere og flere markeder er internationaliserede (bortset fra den voksende servicesektor, som fortrinsvist opererer lokalt). Effektiv monopolkontrol og forsøg på styring af konjunkturerne foregår i øget omfang på overstatsligt niveau (EU og USA). 8

9 De reelle politiske udfordringer befinder sig på det geopolitiske plan i form af fordelingspolitik, strukturpolitik og miljøpolitik. Ulandene har de materielle ressourcer i form af råvarerne og arbejdskraften, mens I-landene råder over de immaterielle ressourcer (viden, social kapital, sundhedskapital) og de financielle ressourcer, som på geoplan i realiteten også er immaterielle, da de er baseret på social kapital. Det meste af Østeuropa, Asien inkl. Kina samt Latinamerika er medspillere i det globale supermarked og oplever i vidt omfang en win-win situation. Men der er alligevel tale om den tredje verden på en knivsæg. En selvstændig middelklasse mangler mange steder, ikke mindst fordi der mangler en stabiliserende og samtidig dynamisk landbrugssektor. Af samme grund er det mange steder ikke lykkedes at udvikle et velfungerende borgerligt demokrati. I stedet køber man også sikkerhed i Vesten, ikke bare i form af udstyr, men også i form af løsninger. Hovedparten af Afrika og den Islamiske verden står udenfor og isoleres mere og mere. Særligt Europa er meget sårbar overfor denne udvikling, men har i vidt omfang fælles interesser med Rusland, Kina, Indien og USA om at inddæmme problemerne herfra. Opdelingen af verden i Øst og Vest, Nord og Syd, I-lande og ulande er ikke længere relevant. Helt nye alliancer er opstået. Terrorangrebet 11. september 2001 blev en enkeltstående begivenhed i den forstand, at det ikke blev startskuddet på en helt ny epoke, men snarere symbolet, der satte terror og globalisering på alle dagsordener. Terror var kommet for at blive, var hverdag i en række politiske brændpunkter rundt om i verden og kunne dukke op hvor som helst. Terroren var på den anden side heller ikke mere slagkraftig end at den kunne sammenlignes med mange andre risici. Biltrafik dræbte amerikanere via trafikulykker og endnu flere via bilos om året. Utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet dræbte flere hundrede tusinde europæere om året. Corporate Governance har kun langsomt vundet fodfæste. Corporate Image spiller en større rolle for medarbejdere og investorer end det gør for forbrugerne, som både er flygtige og har mange forskellige kriterier for deres produktvalg. Bestyrelser og CEO er udskiftes for hurtigt, og det samme gælder aktionærerne, som i øvrigt er spredt over hele kloden og ikke kommer til generalforsamlingerne, men stemmer med fødderne. Det der virker bedst, er når multinationale virksomheder forfølges af ofte virtuelle græsrodsorganisationer, som holder dem i ørerne og er leveringsdygtige i dårlige historier, som sælges til medier, aktieanalytikere m.v. Realiteterne er imidlertid, at mange af de globale konglomerater reelt får frit spil så længe de ikke laver åbenlyse lovbrud i form af forurening eller slavearbejde. Kryptering af data og elektroniske pengeoverførelser har medført meget uigennemsigtighed. I et globaliseret samfund med minimale offentlige ydelser bekymrer forbrugerne sig ikke så meget om, hvor meget skat virksomhederne betaler, eller hvor de gør det. Flere og flere sociale ydelser såsom pension, sygesikring, børnepasning o.a. sker i virksomhedsregi i stedet for i offentligt regi. Som en konsekvens af dette og af den vigende interesse for politik, mister nationalstaterne mere og mere økonomisk og politisk magt til virksomhederne som får status af Corporate Countries. De multinationale har imidlertid også brug for de nye forbrugere og markeder, hvis de vil opnå vækst, og er derfor som hovedregel interesseret i sikkerhed, stabilitet og social udvikling i ulandene. Erhvervslivet som helhed er derfor blevet store fortalere for at forbrugerne skal aflevere skatter til ulandshjælp m.v. Forbrugeren Forbrugerne udtrykker sig gennem sit forbrug ved at bygge sig ind i andres kendte historier. Man køber oplevelser, identitet og tryghed. 9

10 Det statusprægede forbrug er i højsædet. Det er status, image og værdier i nævnte rækkefølge. Det gælder ikke mindst de nye og stærkt voksende markeder, mens det bliver stadigt vanskeligere at markedsføre produkter indpakket i historier til de avancerede forbrugere i de mere modne forbrugermarkeder i Vesteuropa og Nordamerika. Velstandsvæksten bruges i øget omfang på reelt immaterielle, unikke og autentiske oplevelser og værdier. Her har de store multinationale produkt- og massemarketing orienterede virksomheder stadigt sværere ved at være med. Virksomhederne investerer mere og mere i brands (historiefortælling) for at tiltrække og fastholde forbrugerne, men det er en kamp mod mere og mere illoyale forbrugere. Der bliver flere og flere af storbysamfundets velstillede situider kendetegnet ved skiftende relationer og værdier afhængigt af situationen Kundernes behov for tillid imødekommes i øget omfang gennem certificering. På B2B markedet og ved offentlige indkøb benyttes i øget omfang akkrediteringer. Private forbrugere lægger øget vægt på frivillige mærkningsordninger, ikke mindst ved køb over nettet. Man har tillid til de store brands, som har deres goodwill på spil. Man har også tillid til de store detailhandelsforretningers egne mærker, som vinder mere og mere frem. Ikke fordi de har de store historier at fortælle, men fordi de skaber tillid. Det er OK-produkter, som forbrugeren ikke kommer galt af sted med at købe. De store forbrugerbanker og forsikringsselskaber sælger også først og fremmest tillid og formidler OK-produkter, ofte fra andre producenter. En række af de største brands har udviklet sig til OK-produkter for den brede forbruger, men de kan ikke rigtig bruges til at fortælle historier. Enten udvikler det enkelte brands sig til unikke produkter uden for konkurrence eller også dør brandet. Selv de store unikke brands benyttes som rekvisitter, når den enkelte forbruger skal fortælle sin egen historie, og historien må derfor ikke larme for meget, da produktet skal kunne indgå i mange situationer og kombinationer. Der er sket en klarere profilering af forbruget. 20/80 reglen gælder også forbrugerne. Ved 80% af forbruget er det pris, bekvemmelighed, kvalitet og tillid, som er hovedkriteriet. De resterende 20% af forbruget er højprofilerede nicheprodukter, som rettes mod globale nicher og subkulturer eller skræddersys til den enkelte kunde. Disse produkter og ydelser sælges i øget omfang via specialbutikker og klubber rettet mod særlige målgrupper. Mange tidligere store brand-producenter på B2C markedet har valgt i stedet at satse på tillid og er blevet underleverandør til detailhandlen på den ene side og til små specialbutikker på den anden side, som er tættere på de mange forskellige forbrugersegmenter. Vil man fastholde forbrugerne gennem B2C kommunikation, er det bedre at involvere dem end at fortælle dem en historie. Den bedste måde at opnå loyalitet på, er ved at sørge for, at kunderne investerer tid og følelser i design og fremstilling af produkt og produkthistorie. Det er create-it-yourself. Forbrugerne i Vesten er på vej til at bliver dårlige forbrugere af brands, i hvert fald set med mange af de helt store brandproducenters øjne. De yngre er ved at blive så segmenterede, flygtige og uforudsigelige, at det ikke kan betale sig at investere voldsomt i store historier og branding. Disse forbrugere efterspørger værdier som konstant innovation, nyheder og mobilitet. En betydelig andel af den voksende gruppe af ældre forbrugere køber kun i begrænset historier. Man har lang erfaring med produkterne og køber ofte lige så gerne OK-produkter. Men nye livsfaser giver også nye behov. De fleste ønsker et aktivt og involveret seniorliv, og derfor skal ens livsstil løbende tilpasses både ens egen nye livsfase og en omverden i konstant forandring. Historier om sundhed, vitalitet og kropsdyrkelse til både ældre og yngre er blevet centrale. Udviklingen fra individ til situid (situationsbestemte værdier og adfærd) fører til nedbrydning af individet og nye behov, der ofte tenderer misbrug og overforbrug. Flere og flere virksomheder 10

11 oplever, at de er i sundhedsbranchen, fordi deres produkter har tilsigtede eller utilsigtede konsekvenser for sundheden, som optager flere og flere. Kalender 2003: Ny højvækst i økonomien. Der er stadig terrorister i bl.a. Mellemøsten, men situationen er normaliseret. Krigen mod terrorisme har gjort det meget sværere at drive organiserede terrornetværk, og operationerne forbliver sporadiske og på forholdsvis lavt plan. 2004: Valgdeltagelsen ved valget til EU-parlamentet er faldet til 43% i gennemsnit for EU. 2005: Efter et topmøde i WTO går USA og EU med til at fjerne de fleste ydre handelsbarrierer og toldmure. 2007: Efter den økonomiske krise i 2007 bider ny arbejdsløshed sig fast i USA på grund af automatisering i kontor og servicefag. 2006: Stærkt faldende valgdeltagelse ved valg til nationale parlamenter i EU. Ifølge eksperter har den liberal-demokratiske politik vundet i en sådan grad at der er meget lille reel forskel på de realistiske alternativer til regeringsmagten, derfor har mange mistet interessen for at stemme. 2009: Valgdeltagelsen ved valget til EU-parlamentet er 37% i gennemsnit for EU. 2012: Kinas bruttonationalprodukt er fordoblet i forhold til EU's er vokset 25% i samme periode. 11

12 Den nationale logik Indledning Det umiddelbare spørgsmål efter 11. september 2001 var: Ville terrorismen være et stærkt stigende problem eller ej? Men den 11. september blev i lige så høj grad anledningen til, at en hel række spørgsmål om verdens fattigdom, den globale udvikling og sideeffekter af globaliseringen dukkede op til overfladen. Afgørende blev imidlertid de indre reaktioner i de enkelte lande. Hvad ville USA? Og hvad ønskede vi selv i de nordiske lilleputlande og i de andre europæiske nationer? Hvordan ville vi fremover selv leve og indrette os i lyset af de globale kræfter og en erkendelse af de nye udfordringer? I det spørgsmål tiltog middelklassen i de europæiske demokratiske nationalstater sig magten over samfundene. Middelklassen dominerede tidsånden med mainstream gennemsnits-holdninger, og satte andre magt/menings-opinioner stolen for døren. Hverken eliteprægede grupper, medieverdenen, organisationer eller for så vidt erhvervsliv mobiliserede alternativer, selvom der fandtes masser af spredt, ukoordineret opposition mod tidsånden. Men med enkelte undtagelser gennemsyrede denne tidsånd det ene europæiske parlamentsvalg efter det andet. I USA udviklede de sikkerhedsmæssige synspunkter og holdninger til globale spørgsmål sig meget entydigt. Bush fik igennem sin præsidentperiode opbakning til alle de sikkerhedspolitiske tiltag han ønskede sig som Churchill under 2. Verdenskrig. Man ville ganske enkelt ikke opleve blot noget der mindede om 11. september en gang til. Alle midler blev taget i brug, og det var i stærk kontrast til tidligere nærmest et tegn på nyttige og effektive operationer, at amerikanske soldater blev dræbt. Som verdens eneste supermagt var USA militært- og sikkerhedsmæssigt handlingsorienteret og kontant. Globaliseringen og den globale uligheds negative sideeffekter skulle imødegås eller holdes i skak med et endnu stærkere amerikansk militær. Der udvikledes stigende meningsforskelle imellem USA og Europa. Den 11. september blev fra et europæisk perspektiv også anledningen til, at en hel række spørgsmål om den globale udvikling dukkede op til overfladen. Det var spørgsmål som fattigdommen i verden, den globale ulighed, den globale verdensorden, Europas globale rolle osv. Politiske ledere i Europa udtrykte velmente politiske intentioner også fordi de anså global ulighed som et reelt problem, som en tikkende bombe. Men én ting var at erkende globale problemer, noget andet var at få en fælles europæisk holdning, og helt umuligt var det at skride til handling og støtte. Man kunne indenfor EU i 2002 ikke engang blive enige om en ulandsbistand på 0,43% af BNP. Og når det gjaldt det allervigtigste, at åbne markederne for ulandsprodukter, ja så gik det helt i hårdknude. Trods gode politiske intentioner i europæiske lande trak de i alle mulige retninger politikere var jo på genvalg i deres eget land. Og Europa blev handlingslammet, så snart enkeltlandes interesser var truet. Udvidelsesprocessen blev påvirket negativt heraf. Og i globalt perspektiv lignede EU mere og mere et Fort Europa, for europæisk enighed om ydre forhold, herunder om beskyttelse og begrænsning af indvandring, kunne stadig opnås. 12

Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier

Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier Fremtidsbilleder Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier AF NIELS BØTTGER-RASMUSSEN Fremtidsbilleder...1 Den relativt sikre fremtid i 2025, baseret på megatrends...1 Globalisering globale netværk...1

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden 1 DEN NY VERDEN 2007:4 Kolofon 2 Faglig redaktion på dette nummer: Hatla Thelle og Erik Beukel Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print A/S, Skive Dansk Institut

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af eveas Magasinet Politik Idepaper Fagbevægelsens forandringstid Redigeret af Svend yrholm Pedersen med bidrag af Bjørn Hansen, Kristian Weise, Rune Baastrup,

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DEN NYE NATION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DEN NYE NATION Af Erik Ansvang Aldrig før har menneskeheden stået over for så mange vanskeligheder. Aldrig før har den stået med så mange muligheder.

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Kapitel 1: Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Det er svært at se forandringernes retning, når hverdagen er fyldt med flimrende billeder, der ikke nødvendigvis har nogen retning eller nogen indbyrdes

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 1. Indledning Vi lever også det kommende år i en periode med krige, statsapparater som styrker deres undertrykkelsesredskaber

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

Diplomati med social slagside 21

Diplomati med social slagside 21 kontrast Januar 2007 Globalisering Faglige rettigheder Solidaritet Udvikling International handel Regeringen sminker ulandsstøtte med gældseftergivelse En halv milliard til ulandsbistand bruges til eftergivelse

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Tillid. gert tinggaard svendsen. tæn ke pau se r

Tillid. gert tinggaard svendsen. tæn ke pau se r Tillid gert tinggaard svendsen tæn ke pau se r TILLID Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID

Læs mere

Fremmer EU freden? Jan Øberg. Analyse, kritik og alternativer. TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning

Fremmer EU freden? Jan Øberg. Analyse, kritik og alternativer. TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer Jan Øberg TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Tænketanken NyAgenda 2005 Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

FORORD...3 1. DEN HISTORISKE PRISUDVIKLING...4

FORORD...3 1. DEN HISTORISKE PRISUDVIKLING...4 Indholdsfortegnelse FORORD...3 1. DEN HISTORISKE PRISUDVIKLING...4 1.1 HVAD BLIVER DYRERE OG HVAD BLIVER BILLIGERE?...4 1.2 TYVE ÅRS UDVIKLING I PRISSTRUKTUREN...4 1.3 IMMATERIALISERINGEN...8 1.4 HVAD

Læs mere