ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp"

Transkript

1 ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER

2 ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der reagerer på luftens relative fugtighed og sikrer, at trækonstruktioner kan holdes tørre. Med et omfattende sortiment af tætningsmidler bliver det samtidig muligt at udføre konstruktioner lufttætte ISOVER Vario Duplex er en polyamid folie med variabel diffusionsmodstand. Om vinteren, når den relative luftfugtighed er lav indendørs, forhindrer ISOVER Vario Duplex vanddamp i at trænge ind i konstruk tionen. Om sommeren vil den højere luft fugtighed få ISOVER Vario Duplex til at åbne sig, og lade eventuel fugt slippe ud af konstruk tionen, så den tørrer. Fugten fordamper gennem den indvendige beklædning og forsvinder ved den naturlige ventilation i rummet. Dermed sikrer ISOVER Vario Duplex, at der ikke ophobes fugt inde i konstruktionen. Man undgår således ulempen med den traditionelle dampspærres faste diffusions modstand, der giver risiko for, at fugt kan akkumuleres i konstruktionen. En fugt, der sammen med eventuel byggefugt kan give store fugtskader. Patenteret og afprøvet ISOVER Vario Duplexs unikke funktion er patenteret, og ISOVER har eneretten på produktet i hele verden. ISOVER Vario Duplex har været på markedet i blandt andet Tyskland og USA i cirka 15 år med stor succes. Produktet er testet under danske klimaforhold, og de gode erfaringer er nu baggrund for introduktionen i Danmark. ISOVER Vario Duplex er forstærket med en vlies, der gør produktet utrolig stærkt under montagen. Lufttæthed Den robuste klimamembran sikrer sammen med det store sortiment af tætnings produkter, at både samlinger i klima membranen og samlinger med andre bygningsdele kan laves lufttætte. Dermed kan løsningen leve op til kravet om lufttætte konstruktioner, som foreskrives i bygnings reglementet BR10. Kravet skal sikre, at klimaskærmen bygges, så der sker en reduktion af energiforbruget til opvarmning En lufttæt konstruktion sikrer også, at der ikke opstår fugtskader som følge af fugtig luft, der trænger igennem revner og utætheder i klimamembranen. ISOVER Vario Duplex har en unik egenskab til at reagere på luftens relative fugtighed. ISOVER Vario Duplex udtørrer den skadelige fugt og yder dermed ekstra beskyttelse af trækonstruktionen 2

3 Intelligent håndtering af fugt ISOVER Vario Duplex åbner strukturen i folien om sommeren og om vinteren lukkes strukturen. Dette bevirker at trækonstruktionerne udtørres for byggefugt og forbliver tørre Sommer - udtørring Om sommeren vil varmen bevirke, at eventuel fugt drives ud af træet i konstruktionen og trykkes ind mod konstruktionens indvendige side. Den høje relative luftfugtighed får ISOVER Vario Duplex til at åbne strukturen i folien, så fugten kan slippe igennem, og der sker en udtørring af konstruktionen. Vinter - dampbremse Om vinteren er den relative luftfugtighed lav indendørs, og her forhindrer ISOVER Vario Duplex vanddamp i at trænge ind i konstruktionen og skabe fugtproblemer Z-værdi RF (%) ISOVER Vario Duplexs diffusionsmodstand er afhængig af den relative luftfugtighed. 3

4 Hvorfor anvende ISOVER Vario Duplex? ISOVER Vario Duplexs unikke egenskaber giver mulighed for at undgå mange af byggeriets problemer med skimmel, råd og svamp Konstruktionen holdes tør ISOVER Vario Duplex sikrer, at fugt ikke vil kunne ophobes i konstruktionen. Hvis der opstår høj relativ luftfugtighed bag ISOVER Vario Duplex, vil klimamembranen nemlig tillade fugten at passere ud gennem den indvendige beklædning. Sommerkondens fordamper Med ISOVER Vario Duplex kan der ikke samles fugt bag klimamembranen for eksempel som følge af sommerkondens. Når solopvarmning af konstruktionen driver fugt fra konstruk tionens ydre del ind mod klimamembranen, åbner ISOVER Vario Duplex sig i modsætning til den traditionelle dampspærre. Fugten ledes dermed ud af konstruktionen, og man undgår ophobning af kondens og dermed risiko for angreb af skimmelsvamp. Sommerhuset holdes tørt Ved at bruge ISOVER Vario Duplex til sommerhuset ledes eventuel fugt, der akkumuleres i de uopvarmede perioder, væk. Samtidig er huset forberedt til eventuel helårsbrug. God løsning til kølehuse Til kølehuse og lignende, hvor der om sommeren er varmest udenfor og hvor der om vinteren kan være varmest indenfor, er ISOVER Vario Duplex et godt alternativ. Klimamembranen tillader at fugt ledes ud gennem konstruktionen i de perioder, hvor den befinder sig på den kolde side af isoleringen. Byggefugt ledes væk I enhver situation, hvor fugt vil have en tendens til at samle sig på en traditionel dampspærres bagside, som for eksempel ved byggefugt, kan ISOVER Vario Duplex med fordel anvendes. Klimamembranen tillader fugten at passere igennem, så konstruktionen har mulighed for at udtørre. 4

5 Hvor anvendes ISOVER Vario Duplex? ISOVER Vario Duplex kan anvendes som klimamembran i de fleste konstruktioner i stedet for en traditionel dampspærre Vægge I vægge forhindrer ISOVER Vario Duplex fugtophobning om vinteren i ydervæggen. Fugten fra byggefugt og sommerkondens vil ikke samle sig bag klimamembranen da denne vil kunne lade fugten passere igennem og dermed tørre væggen ud. Som for alle andre kombinationer af vind- og dampspærrer gælder det, at vindspærren på isoleringens kolde side bør være mindst 5 gange så diffusionsåben som ISOVER Vario Duplex. De fleste vindspærrer på markedet lever op til dette. Figur 5.2 Ventileret facade med skalmur og diffusionsåben vindtæt afdækning af isoleringen. Ventileret loftrum Når ISOVER Vario Duplex anvendes i ventilerede loftrum, vil den sikre, at fugt der om sommeren drives ud af trækonstruk tionerne under solens påvirkning ikke vil blive standset af klimamembranen, med risiko for kondens og deraf skimmelsvampeangreb. 1. ventileret facade med skalmur Figur 5.3 Uventileret facade med diffusionsåben beklædning. 2. Uventileret facade med diffusionsâben beklêdning Figur 5.1 Ventileret facade med diffusionsåben vindtæt afdækning af isoleringen. Figur 5.4 Ventileret loftrum. 3. Ventileret facade med diffusionâben vindtêt afdêkning 5

6 Hvor anvendes ISOVER Vario Duplex? ISOVER Vario Duplex og tilhørende tætningsprodukter sikrer at der opnås en meget høj grad af lufttæthed Paralleltage/tagelementer I paralleltage og tagelementer vil ISOVER Vario Duplex i modsætning til en traditionel dampspærre give mulighed for, at eventuel byggefugt og sommerkondens, der opstår ved solopvarmning af tagfladen, ledes ud af konstruktionen, som dermed får gode udtørringsmuligheder. ISOVER Vario Duplex og det store sortiment af tætningsprodukter sikrer, at der kan opnås en meget høj grad af lufttæthed, hvilket er overordentligt vigtigt for netop denne type konstruktioner. Hvis der er anvendt et diffusionsåbent undertag, skal diffusionsmodstanden af dette være 10 gange mindre end diffusions modstanden af ISOVER Vario Duplex. De fleste typer diffusions åbne undertage på det danske marked lever op til dette. Fig. 6.2 Ventileret tag. med diffusionstæt undertag. Ved paralleltage opbygget af tagelementer med diffusionstæt tagbelægning skal elementet være helt udfyldt med isolering for at undgå, at der inden for samme fag kan ske en omfordeling af fugt. Hvis en del af taget vender mod nord og har en hældning, der er større end 30 grader, bør der foretages en fugtteknisk vur dering ved hjælp af beregningsprogrammet WUFI. Kontakt ISOVER Teknisk Service, telefon Fig. 6.3 Uventileret tag med diffusionsåbent undertag. 6. Paralleltag med diffusionsâben undertag (bjêlkespêr / hanebândspêr) 7. Uventileret tagelement uden hældning. Fig. 6.1 Uventileret tag /tagelement med diffusionstæt tagdækning med hældning. Fig. 6.4 Uventileret tag/tagelement med diffusionstæt tagdækning uden hældning. 7. Uventileret tagelement med hêldning. 6

7 Hvor anvendes ISOVER Vario Duplex? ISOVER Vario Duplex kan monteres direkte på det eksisterende loft hen over spærene Krybekælderdæk ISOVER Vario Duplex kan anvendes som klimamem bran på den varme side af isoleringen i traditionelle træbaserede krybekælderdæk. Her skaber den sammen med det tilhørende sortiment af tætnings midler lufttæthed som sikring mod træk og indtrængning af radon. Renovering Ved udvendig tagrenovering, hvor der ønskes en dampspærre, kan ISOVER Vario Duplex med fordel benyttes. Den monteres direkte på det eksisterende loft hen over spærene. ISOVER Vario Duplex tillader den fugt, der vil trænge ind i spærene, at slippe ud igen, så den ikke ophobes. Fig. 7.3 Krybekælderdæk. 9. KrybekÊlderdÊk med underisolering. Rev.: /kjp Fig. 7.4 Udvendig renovering af tagkonstruktion. 7

8 Hvor kan ISOVER Vario Duplex ikke anvendes? ISOVER Vario Duplex er i fugtigt miljø åben og kan der ikke anvendes i permanent fugtige miljø ISOVER Vario Duplex kan ikke anvendes - som fugtspærre oven på betonpladen i et terrændæk - som fugtspærre oven på et nystøbt betondæk i en krybekælderkonstruktion for at beskytte et overliggende trægulv - i bygninger, hvor der er et stort fugtindhold i rumluften under vinterforhold - det vil sige, hvor fugttilskuddet er større end 3 gram vand pr. m 3 ventilationsluft. Dette gælder for eksempel i svømmehaller, trykkerier med mere Kortvarige fugtbelastninger som vil forekomme i baderum og køkken påvirker ikke produktets diffusionsmodstand. For at ISOVER Vario Duplex kan komme af med den fugt, klimamembranen tillader at trænge igennem, må den indvendige be klædning (inkl. eventuel malerbehandling) højst have en diffusions modstand svarende til en Z-værdi på 5 GPa s m 2 /kg. Anvendes der diffusionsåbne malingstyper, f.eks. silikat- eller plastikmaling, vil diffusionsmodstanden af beklædningen kun forøges helt ubetydeligt selv efter flere gange maling. Lufttæthed Luftskiftet må ikke overstige 1,5 l/s pr. m 2 I Bygningsreglement 2010 er der krav til konstruktioners lufttæthed. Luftskiftet gennem utætheder i klima skærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Dette betyder at der gennem utætheder i klimaskærmen ikke må sive mere end 1,5 l pr. sekund ud når det eksisterende tryk øges med 50 Pa. Kravet skal sikre, at klimaskærmen bygges, så der sker en reduktion af energiforbruget til opvarmning. En utæt konstruktion giver derudover stor risiko for: - fugtskader da indeluft, der passerer ud gennem en isoleret konstruktion, afsætter kondens undervej. På sigt kan det føre til alvorlige fugt- og svampeskader. - dårlig boligkomfort da utætheder ved el-dåser, vinduer og fodrem giver trækgener og fornemmelse af kolde ydervægge, især når det blæser. - dårlig varmeøkonomi da bygningen bruger mere energi. En utæt konstruktion øger energiforbruget med %. Se i øvrigt ISOVER brochure om luftæthed. 8

9 Montage Inden ISOVER Vario Duplex monteres, skal nedenstående anbefalinger læses ISOVER Vario Duplex er en meget robust klimamembran, der sammen med et stort sortiment af tætningsprodukter sikrer, at både samlinger i klimamembranen og samlinger med andre bygningsdele kan laves lufttætte. ISOVER Vario Duplex skal placeres på den varme - indvendige - side af isoleringen. Klimamembranen kan placeres umiddelbart bag beklædningen, eller evt. mellem 2 lag gipsplader. Dog skal luftætheden sikres hvis beklædning og membran gennembrydes, af f. eks. instal lationer. Til dette formål anvendes ISOVER Multitape eller ISOVER Kabel- og Rørkraver. Det sikreste, med hensyntagen til luft tætheden, er at placere Vario Duplex et stykke inde i konstruktionen, således at instal lationer kan placeres mellem beklædning og membran. For at undgå kondens i isoleringen, må klimamembranen maksimalt placeres 1/3 inde regnet fra den varme side. Dermed kan installationer med mere monteres på den varme side af klimamembranen uden større risiko for at den bliver beskadiget. Som hovedregel skal alle samlinger være klæbede, hvilket sikrer tæthed. Overlægget skal være min. 100 mm. Samlinger udført med ISOVER Vario fugemasse eller ISOVER Vario KB1 tape skal trykkes efter monteringen. ISOVER Vario monteres med den glatte ubelagte side indad, således at der klæbes med tape på den glatte overflade 7. Uventileret tagelement uden hældning. ISOVER Vario er et system Ved tilslutning til andre materialer skal der anvendes fugede eller klæbede samlinger. Fugning eller klæbning skal udføres med egnet fugemasse, fugebånd eller tape, der skal være forenelig med den anvendte ISOVER Vario Duplex. Ved gennemføringer skal der altid etableres fast modhold bag ISOVER Vario Duplex. Klimamembranens tilslutning til gennemføringen skal være tæt og fastholdes med tape, ISOVER Vario Multi Tape eller ISOVER Kabel- og Rørkraver. Ved renoveringsarbejde skal samling mellem eksisterende og ny kon struk tion eller klima membran udføres lufttæt. Fig. 9.1 Vario Duplex monteret umiddelbart bag loftbeklædning. Fig. 9.2 Vario Duplex monteret mellem 2 lag gips. Fig. 9.3 Vario Duplex monteret mellem spær og forskalling. Fig. 9.4 Vario Duplex monteret inde i isolerings laget. Placeres maksimalt 1/3 inde regnet fra den varme side. Pudsede lofter og vægge blev tidligere anset for at kunne anvendes som erstatning for en egentlig dampspærre. Det er ikke længere tilfældet. Med de øgede krav til isolering i nybyggeri og ved renovering kan det ikke antages, at varmetilskud fra de opvarmede rum medvirker til at fjerne fugt i nødvendigt omfang. Jvnf. SBI anvisning 224. Beskadiges ISOVER Vario Duplex, inden der opsættes beklædning, skal den repareres. Reparation af huller med en diameter på op til 50 mm og rifter op til 150 mm kan foretages med diffusionstæt tape, ISOVER Vario KB1 eller Multi Tape. Ved større skader kan repa ration foretages med et nyt stykke klimamembran, som monteres over det beskadigede sted med et overlæg på mindst 100 mm i alle retninger. Den nye klima membran skal fuldtapes til den eksisterende klimamembran. 9

10 Samlingsdetaljer Før ISOVER Vario monteres, skal nedenstående montageregler læses igennem for at opnå det bedste resultat. Fig ISOVER Vario Duplex monteres med klammer. Monteres med min. 100 mm overlæg. Fig Alle samlinger tapes omhyggeligt med ISOVER Tape KB 1. Fig Samling mellem ISOVER Vario Duplex og andre bygningsdele skal fuges med ISOVER Fugemasse DS. Fugemassen påføres med en tykkelse på ca. 6 8 mm. Efterfølgende trykkes Vario Duplex grundigt sammen med fugemassen. Fig Samling mellem ISOVER Vario Duplex og andre bygningsdele kan ligeledes udføres med ISOVER Fugebånd DB. Fugebåndet monteres på væggen. ISOVER Vario Duplex klemmes til fugebåndet ved hjælp af f.eks. skyggeliste. Fig Ved rektangulære rørgennem føringer anvendes ISOVER Multi Tape Der skal altid etableres modhold af f.eks. en krydsfiner plade ved gennemføringen. Der tapes omhyggeligt mellem ISOVER Vario Duplex og rørgennemføringen. Fig Ved rørgennemføringer kan ligeledes anvendes ISOVER Vario Multi Tape SL som har 2-delt aftrækningspapir. 10

11 Samlingsdetaljer Fig Ved runde rørgennemføringer - Ø 80 til Ø anvendes ISOVER Rørkraver Fig Ved kvadratiske rørgennemføringer - 75 x 75 til 150 x 150 mm - anvendes ISOVER Rørkraver. Kvadratiske rørgennemføringer forsegles yderligere med ISOVER Multitape Fig Ved kabelgennemføringer anvendes ISOVER Kabelkrave. Anvendes ligeledes til Ø 80 PL Loftdåse Fig Beskadigede områder kan repareres med et nyt lag ISOVER Vario Duplex som efterfølgende tapes med ISOVER Tape KB 1. 11

12 Produktsortiment ISOVER Vario Duplex et produktsortiment, der sikrer en lufttæt og fugtsikker konstruktion For at sikre en konstruktions lufttæthed og fugtsikkerhed er det nødvendigt med komplementerende produkter, som garanterer en god tæthed ved overlap af ISOVER Vario Duplex, og som sikrer en god forbindelse med den omgivende konstruktion og ved gennembrydning af ISOVER Vario Duplex. De enkelte dele i ISOVER Vario Duplex sortimentet er udvalgt, så de passer sammen. ISOVER Vario Duplex Klimamembran Klimamembran af polyamid folie forstærket med en specialvlies. ISOVER Vario KB 1 Tape Enkeltklæbende tape. Bred tape med ekstrem høj klæbekraft. Specielt udviklet til en sikker og lufttæt samling af ISOVER Vario Duplex. ISOVER Vario Multi Tape Enkeltklæbende, fleksibelt tape. Meget fleksibel og drejbar tape, med høj klæbekraft til klæbning af gennemføringer. ISOVER Vario Multi Tape SL Enkeltklæbende tape med 2-delt aftrækningspapir. Er specielt egnet ved hjørner og gennemføringer. ISOVER Vario DB Fugebånd ISOVER Vario DS Fugemasse Enkelthæftende fugebånd. Opløsningsfri fugemasse. isover-inhouse Vario-rev03 - Oktober 2010 ISOVER Rørkrave Universal rørkrave med forprægede udstandsninger til runde og kvadratiske rørgennemføringer. Anvendes til Ø 80 - Ø 200 mm og kvadratiske rør 75 x x 150 mm. ISOVER Kabelkrave Universal kabelkrave med forprægede udstandsninger. Anvendes til Ø 80 PL loftdåse. Kun PL dåse med gummipropper kan anvendes. Kan ligeledes anvendes til ledning E7 samt Ø 10 - Ø 22 mm kabel. ISOVER Vario TightTec Anvendes til lufttætning ved hjørner omkring lysningsåbning til døre og vinduer, samt til hjørner mellem ydervægge og loft eller gulv Saint-Gobain Isover a/s Østermarksvej Vamdrup Telefon

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Blower Door-test og praktiske erfaringer

Blower Door-test og praktiske erfaringer ISOLINK rådgivende ingeniørvirksomhed Lars Due ITC Level III termograf og instruktør Blower Door-test Bygningstermografering Rådgivning om materialer og metoder til tæt klimaskærm. Undervisning ITC Level

Læs mere

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning Tæt byggeri Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning René Østergaard Lars Olsen rene.ostergaard@teknologisk.dk lars.olsen@teknologisk.dk

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

DAMPSPÆRRESYSTEM KOMPLET SERIE AF HØJKVALITETSPRODUKTER TIL LUFTTÆTNING AF NYBYG OG RENOVERING

DAMPSPÆRRESYSTEM KOMPLET SERIE AF HØJKVALITETSPRODUKTER TIL LUFTTÆTNING AF NYBYG OG RENOVERING DAMPSPÆRRESYSTEM KOMPLET SERIE AF HØJKVALITETSPRODUKTER TIL LUFTTÆTNING AF NYBYG OG RENOVERING Læs om det store sortiment og anvendelse af produkterne. 1 Damspaerebrochure_16s.indd 1 DAMPSPÆRRESYSTEM RAW

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Montagevejledning. DAFA Airstop System. for det bæredygtige byggeri

Montagevejledning. DAFA Airstop System. for det bæredygtige byggeri Montagevejledning for det bæredygtige byggeri 1 Om denne vejledning Indholdsfortegnelse Funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed er fremtidens effektive og sikre tætningssystem til dampspærren.

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut (fra 1. januar 2007) Danish Center of Excellence

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 2012.11.20 v/ Peter F. Collet Hvis vi når det kommer der også lidt om forsknings- og udviklingsprægede produkter

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

mø dk I FUGT OG TAGE STATENS BYG6EfORSKNINGSINsnnrr

mø dk I FUGT OG TAGE STATENS BYG6EfORSKNINGSINsnnrr l UDK 69.024:699.82 mø dk FUGT OG TAGE STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forlag Af Kondensation i tage Denne pjece handler ikke om, hvorledes tagdækninger kan udføres så

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside Fugtkursus 2014 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2014 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Isola Væg- og Klimasystem

Isola Væg- og Klimasystem Isola Væg- og Klimasystem Lufttæt, fugtsikkert og energieffektivt byggeri Tørre og sunde huse Komplette løsninger for Generelt om lufttæthed Med Bygningsreglementet BR 2010 indføres der nye krav til energieffektivt

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere