ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp"

Transkript

1 ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER

2 ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der reagerer på luftens relative fugtighed og sikrer, at trækonstruktioner kan holdes tørre. Med et omfattende sortiment af tætningsmidler bliver det samtidig muligt at udføre konstruktioner lufttætte ISOVER Vario Duplex er en polyamid folie med variabel diffusionsmodstand. Om vinteren, når den relative luftfugtighed er lav indendørs, forhindrer ISOVER Vario Duplex vanddamp i at trænge ind i konstruk tionen. Om sommeren vil den højere luft fugtighed få ISOVER Vario Duplex til at åbne sig, og lade eventuel fugt slippe ud af konstruk tionen, så den tørrer. Fugten fordamper gennem den indvendige beklædning og forsvinder ved den naturlige ventilation i rummet. Dermed sikrer ISOVER Vario Duplex, at der ikke ophobes fugt inde i konstruktionen. Man undgår således ulempen med den traditionelle dampspærres faste diffusions modstand, der giver risiko for, at fugt kan akkumuleres i konstruktionen. En fugt, der sammen med eventuel byggefugt kan give store fugtskader. Patenteret og afprøvet ISOVER Vario Duplexs unikke funktion er patenteret, og ISOVER har eneretten på produktet i hele verden. ISOVER Vario Duplex har været på markedet i blandt andet Tyskland og USA i cirka 15 år med stor succes. Produktet er testet under danske klimaforhold, og de gode erfaringer er nu baggrund for introduktionen i Danmark. ISOVER Vario Duplex er forstærket med en vlies, der gør produktet utrolig stærkt under montagen. Lufttæthed Den robuste klimamembran sikrer sammen med det store sortiment af tætnings produkter, at både samlinger i klima membranen og samlinger med andre bygningsdele kan laves lufttætte. Dermed kan løsningen leve op til kravet om lufttætte konstruktioner, som foreskrives i bygnings reglementet BR10. Kravet skal sikre, at klimaskærmen bygges, så der sker en reduktion af energiforbruget til opvarmning En lufttæt konstruktion sikrer også, at der ikke opstår fugtskader som følge af fugtig luft, der trænger igennem revner og utætheder i klimamembranen. ISOVER Vario Duplex har en unik egenskab til at reagere på luftens relative fugtighed. ISOVER Vario Duplex udtørrer den skadelige fugt og yder dermed ekstra beskyttelse af trækonstruktionen 2

3 Intelligent håndtering af fugt ISOVER Vario Duplex åbner strukturen i folien om sommeren og om vinteren lukkes strukturen. Dette bevirker at trækonstruktionerne udtørres for byggefugt og forbliver tørre Sommer - udtørring Om sommeren vil varmen bevirke, at eventuel fugt drives ud af træet i konstruktionen og trykkes ind mod konstruktionens indvendige side. Den høje relative luftfugtighed får ISOVER Vario Duplex til at åbne strukturen i folien, så fugten kan slippe igennem, og der sker en udtørring af konstruktionen. Vinter - dampbremse Om vinteren er den relative luftfugtighed lav indendørs, og her forhindrer ISOVER Vario Duplex vanddamp i at trænge ind i konstruktionen og skabe fugtproblemer Z-værdi RF (%) ISOVER Vario Duplexs diffusionsmodstand er afhængig af den relative luftfugtighed. 3

4 Hvorfor anvende ISOVER Vario Duplex? ISOVER Vario Duplexs unikke egenskaber giver mulighed for at undgå mange af byggeriets problemer med skimmel, råd og svamp Konstruktionen holdes tør ISOVER Vario Duplex sikrer, at fugt ikke vil kunne ophobes i konstruktionen. Hvis der opstår høj relativ luftfugtighed bag ISOVER Vario Duplex, vil klimamembranen nemlig tillade fugten at passere ud gennem den indvendige beklædning. Sommerkondens fordamper Med ISOVER Vario Duplex kan der ikke samles fugt bag klimamembranen for eksempel som følge af sommerkondens. Når solopvarmning af konstruktionen driver fugt fra konstruk tionens ydre del ind mod klimamembranen, åbner ISOVER Vario Duplex sig i modsætning til den traditionelle dampspærre. Fugten ledes dermed ud af konstruktionen, og man undgår ophobning af kondens og dermed risiko for angreb af skimmelsvamp. Sommerhuset holdes tørt Ved at bruge ISOVER Vario Duplex til sommerhuset ledes eventuel fugt, der akkumuleres i de uopvarmede perioder, væk. Samtidig er huset forberedt til eventuel helårsbrug. God løsning til kølehuse Til kølehuse og lignende, hvor der om sommeren er varmest udenfor og hvor der om vinteren kan være varmest indenfor, er ISOVER Vario Duplex et godt alternativ. Klimamembranen tillader at fugt ledes ud gennem konstruktionen i de perioder, hvor den befinder sig på den kolde side af isoleringen. Byggefugt ledes væk I enhver situation, hvor fugt vil have en tendens til at samle sig på en traditionel dampspærres bagside, som for eksempel ved byggefugt, kan ISOVER Vario Duplex med fordel anvendes. Klimamembranen tillader fugten at passere igennem, så konstruktionen har mulighed for at udtørre. 4

5 Hvor anvendes ISOVER Vario Duplex? ISOVER Vario Duplex kan anvendes som klimamembran i de fleste konstruktioner i stedet for en traditionel dampspærre Vægge I vægge forhindrer ISOVER Vario Duplex fugtophobning om vinteren i ydervæggen. Fugten fra byggefugt og sommerkondens vil ikke samle sig bag klimamembranen da denne vil kunne lade fugten passere igennem og dermed tørre væggen ud. Som for alle andre kombinationer af vind- og dampspærrer gælder det, at vindspærren på isoleringens kolde side bør være mindst 5 gange så diffusionsåben som ISOVER Vario Duplex. De fleste vindspærrer på markedet lever op til dette. Figur 5.2 Ventileret facade med skalmur og diffusionsåben vindtæt afdækning af isoleringen. Ventileret loftrum Når ISOVER Vario Duplex anvendes i ventilerede loftrum, vil den sikre, at fugt der om sommeren drives ud af trækonstruk tionerne under solens påvirkning ikke vil blive standset af klimamembranen, med risiko for kondens og deraf skimmelsvampeangreb. 1. ventileret facade med skalmur Figur 5.3 Uventileret facade med diffusionsåben beklædning. 2. Uventileret facade med diffusionsâben beklêdning Figur 5.1 Ventileret facade med diffusionsåben vindtæt afdækning af isoleringen. Figur 5.4 Ventileret loftrum. 3. Ventileret facade med diffusionâben vindtêt afdêkning 5

6 Hvor anvendes ISOVER Vario Duplex? ISOVER Vario Duplex og tilhørende tætningsprodukter sikrer at der opnås en meget høj grad af lufttæthed Paralleltage/tagelementer I paralleltage og tagelementer vil ISOVER Vario Duplex i modsætning til en traditionel dampspærre give mulighed for, at eventuel byggefugt og sommerkondens, der opstår ved solopvarmning af tagfladen, ledes ud af konstruktionen, som dermed får gode udtørringsmuligheder. ISOVER Vario Duplex og det store sortiment af tætningsprodukter sikrer, at der kan opnås en meget høj grad af lufttæthed, hvilket er overordentligt vigtigt for netop denne type konstruktioner. Hvis der er anvendt et diffusionsåbent undertag, skal diffusionsmodstanden af dette være 10 gange mindre end diffusions modstanden af ISOVER Vario Duplex. De fleste typer diffusions åbne undertage på det danske marked lever op til dette. Fig. 6.2 Ventileret tag. med diffusionstæt undertag. Ved paralleltage opbygget af tagelementer med diffusionstæt tagbelægning skal elementet være helt udfyldt med isolering for at undgå, at der inden for samme fag kan ske en omfordeling af fugt. Hvis en del af taget vender mod nord og har en hældning, der er større end 30 grader, bør der foretages en fugtteknisk vur dering ved hjælp af beregningsprogrammet WUFI. Kontakt ISOVER Teknisk Service, telefon Fig. 6.3 Uventileret tag med diffusionsåbent undertag. 6. Paralleltag med diffusionsâben undertag (bjêlkespêr / hanebândspêr) 7. Uventileret tagelement uden hældning. Fig. 6.1 Uventileret tag /tagelement med diffusionstæt tagdækning med hældning. Fig. 6.4 Uventileret tag/tagelement med diffusionstæt tagdækning uden hældning. 7. Uventileret tagelement med hêldning. 6

7 Hvor anvendes ISOVER Vario Duplex? ISOVER Vario Duplex kan monteres direkte på det eksisterende loft hen over spærene Krybekælderdæk ISOVER Vario Duplex kan anvendes som klimamem bran på den varme side af isoleringen i traditionelle træbaserede krybekælderdæk. Her skaber den sammen med det tilhørende sortiment af tætnings midler lufttæthed som sikring mod træk og indtrængning af radon. Renovering Ved udvendig tagrenovering, hvor der ønskes en dampspærre, kan ISOVER Vario Duplex med fordel benyttes. Den monteres direkte på det eksisterende loft hen over spærene. ISOVER Vario Duplex tillader den fugt, der vil trænge ind i spærene, at slippe ud igen, så den ikke ophobes. Fig. 7.3 Krybekælderdæk. 9. KrybekÊlderdÊk med underisolering. Rev.: /kjp Fig. 7.4 Udvendig renovering af tagkonstruktion. 7

8 Hvor kan ISOVER Vario Duplex ikke anvendes? ISOVER Vario Duplex er i fugtigt miljø åben og kan der ikke anvendes i permanent fugtige miljø ISOVER Vario Duplex kan ikke anvendes - som fugtspærre oven på betonpladen i et terrændæk - som fugtspærre oven på et nystøbt betondæk i en krybekælderkonstruktion for at beskytte et overliggende trægulv - i bygninger, hvor der er et stort fugtindhold i rumluften under vinterforhold - det vil sige, hvor fugttilskuddet er større end 3 gram vand pr. m 3 ventilationsluft. Dette gælder for eksempel i svømmehaller, trykkerier med mere Kortvarige fugtbelastninger som vil forekomme i baderum og køkken påvirker ikke produktets diffusionsmodstand. For at ISOVER Vario Duplex kan komme af med den fugt, klimamembranen tillader at trænge igennem, må den indvendige be klædning (inkl. eventuel malerbehandling) højst have en diffusions modstand svarende til en Z-værdi på 5 GPa s m 2 /kg. Anvendes der diffusionsåbne malingstyper, f.eks. silikat- eller plastikmaling, vil diffusionsmodstanden af beklædningen kun forøges helt ubetydeligt selv efter flere gange maling. Lufttæthed Luftskiftet må ikke overstige 1,5 l/s pr. m 2 I Bygningsreglement 2010 er der krav til konstruktioners lufttæthed. Luftskiftet gennem utætheder i klima skærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Dette betyder at der gennem utætheder i klimaskærmen ikke må sive mere end 1,5 l pr. sekund ud når det eksisterende tryk øges med 50 Pa. Kravet skal sikre, at klimaskærmen bygges, så der sker en reduktion af energiforbruget til opvarmning. En utæt konstruktion giver derudover stor risiko for: - fugtskader da indeluft, der passerer ud gennem en isoleret konstruktion, afsætter kondens undervej. På sigt kan det føre til alvorlige fugt- og svampeskader. - dårlig boligkomfort da utætheder ved el-dåser, vinduer og fodrem giver trækgener og fornemmelse af kolde ydervægge, især når det blæser. - dårlig varmeøkonomi da bygningen bruger mere energi. En utæt konstruktion øger energiforbruget med %. Se i øvrigt ISOVER brochure om luftæthed. 8

9 Montage Inden ISOVER Vario Duplex monteres, skal nedenstående anbefalinger læses ISOVER Vario Duplex er en meget robust klimamembran, der sammen med et stort sortiment af tætningsprodukter sikrer, at både samlinger i klimamembranen og samlinger med andre bygningsdele kan laves lufttætte. ISOVER Vario Duplex skal placeres på den varme - indvendige - side af isoleringen. Klimamembranen kan placeres umiddelbart bag beklædningen, eller evt. mellem 2 lag gipsplader. Dog skal luftætheden sikres hvis beklædning og membran gennembrydes, af f. eks. instal lationer. Til dette formål anvendes ISOVER Multitape eller ISOVER Kabel- og Rørkraver. Det sikreste, med hensyntagen til luft tætheden, er at placere Vario Duplex et stykke inde i konstruktionen, således at instal lationer kan placeres mellem beklædning og membran. For at undgå kondens i isoleringen, må klimamembranen maksimalt placeres 1/3 inde regnet fra den varme side. Dermed kan installationer med mere monteres på den varme side af klimamembranen uden større risiko for at den bliver beskadiget. Som hovedregel skal alle samlinger være klæbede, hvilket sikrer tæthed. Overlægget skal være min. 100 mm. Samlinger udført med ISOVER Vario fugemasse eller ISOVER Vario KB1 tape skal trykkes efter monteringen. ISOVER Vario monteres med den glatte ubelagte side indad, således at der klæbes med tape på den glatte overflade 7. Uventileret tagelement uden hældning. ISOVER Vario er et system Ved tilslutning til andre materialer skal der anvendes fugede eller klæbede samlinger. Fugning eller klæbning skal udføres med egnet fugemasse, fugebånd eller tape, der skal være forenelig med den anvendte ISOVER Vario Duplex. Ved gennemføringer skal der altid etableres fast modhold bag ISOVER Vario Duplex. Klimamembranens tilslutning til gennemføringen skal være tæt og fastholdes med tape, ISOVER Vario Multi Tape eller ISOVER Kabel- og Rørkraver. Ved renoveringsarbejde skal samling mellem eksisterende og ny kon struk tion eller klima membran udføres lufttæt. Fig. 9.1 Vario Duplex monteret umiddelbart bag loftbeklædning. Fig. 9.2 Vario Duplex monteret mellem 2 lag gips. Fig. 9.3 Vario Duplex monteret mellem spær og forskalling. Fig. 9.4 Vario Duplex monteret inde i isolerings laget. Placeres maksimalt 1/3 inde regnet fra den varme side. Pudsede lofter og vægge blev tidligere anset for at kunne anvendes som erstatning for en egentlig dampspærre. Det er ikke længere tilfældet. Med de øgede krav til isolering i nybyggeri og ved renovering kan det ikke antages, at varmetilskud fra de opvarmede rum medvirker til at fjerne fugt i nødvendigt omfang. Jvnf. SBI anvisning 224. Beskadiges ISOVER Vario Duplex, inden der opsættes beklædning, skal den repareres. Reparation af huller med en diameter på op til 50 mm og rifter op til 150 mm kan foretages med diffusionstæt tape, ISOVER Vario KB1 eller Multi Tape. Ved større skader kan repa ration foretages med et nyt stykke klimamembran, som monteres over det beskadigede sted med et overlæg på mindst 100 mm i alle retninger. Den nye klima membran skal fuldtapes til den eksisterende klimamembran. 9

10 Samlingsdetaljer Før ISOVER Vario monteres, skal nedenstående montageregler læses igennem for at opnå det bedste resultat. Fig ISOVER Vario Duplex monteres med klammer. Monteres med min. 100 mm overlæg. Fig Alle samlinger tapes omhyggeligt med ISOVER Tape KB 1. Fig Samling mellem ISOVER Vario Duplex og andre bygningsdele skal fuges med ISOVER Fugemasse DS. Fugemassen påføres med en tykkelse på ca. 6 8 mm. Efterfølgende trykkes Vario Duplex grundigt sammen med fugemassen. Fig Samling mellem ISOVER Vario Duplex og andre bygningsdele kan ligeledes udføres med ISOVER Fugebånd DB. Fugebåndet monteres på væggen. ISOVER Vario Duplex klemmes til fugebåndet ved hjælp af f.eks. skyggeliste. Fig Ved rektangulære rørgennem føringer anvendes ISOVER Multi Tape Der skal altid etableres modhold af f.eks. en krydsfiner plade ved gennemføringen. Der tapes omhyggeligt mellem ISOVER Vario Duplex og rørgennemføringen. Fig Ved rørgennemføringer kan ligeledes anvendes ISOVER Vario Multi Tape SL som har 2-delt aftrækningspapir. 10

11 Samlingsdetaljer Fig Ved runde rørgennemføringer - Ø 80 til Ø anvendes ISOVER Rørkraver Fig Ved kvadratiske rørgennemføringer - 75 x 75 til 150 x 150 mm - anvendes ISOVER Rørkraver. Kvadratiske rørgennemføringer forsegles yderligere med ISOVER Multitape Fig Ved kabelgennemføringer anvendes ISOVER Kabelkrave. Anvendes ligeledes til Ø 80 PL Loftdåse Fig Beskadigede områder kan repareres med et nyt lag ISOVER Vario Duplex som efterfølgende tapes med ISOVER Tape KB 1. 11

12 Produktsortiment ISOVER Vario Duplex et produktsortiment, der sikrer en lufttæt og fugtsikker konstruktion For at sikre en konstruktions lufttæthed og fugtsikkerhed er det nødvendigt med komplementerende produkter, som garanterer en god tæthed ved overlap af ISOVER Vario Duplex, og som sikrer en god forbindelse med den omgivende konstruktion og ved gennembrydning af ISOVER Vario Duplex. De enkelte dele i ISOVER Vario Duplex sortimentet er udvalgt, så de passer sammen. ISOVER Vario Duplex Klimamembran Klimamembran af polyamid folie forstærket med en specialvlies. ISOVER Vario KB 1 Tape Enkeltklæbende tape. Bred tape med ekstrem høj klæbekraft. Specielt udviklet til en sikker og lufttæt samling af ISOVER Vario Duplex. ISOVER Vario Multi Tape Enkeltklæbende, fleksibelt tape. Meget fleksibel og drejbar tape, med høj klæbekraft til klæbning af gennemføringer. ISOVER Vario Multi Tape SL Enkeltklæbende tape med 2-delt aftrækningspapir. Er specielt egnet ved hjørner og gennemføringer. ISOVER Vario DB Fugebånd ISOVER Vario DS Fugemasse Enkelthæftende fugebånd. Opløsningsfri fugemasse. isover-inhouse Vario-rev03 - Oktober 2010 ISOVER Rørkrave Universal rørkrave med forprægede udstandsninger til runde og kvadratiske rørgennemføringer. Anvendes til Ø 80 - Ø 200 mm og kvadratiske rør 75 x x 150 mm. ISOVER Kabelkrave Universal kabelkrave med forprægede udstandsninger. Anvendes til Ø 80 PL loftdåse. Kun PL dåse med gummipropper kan anvendes. Kan ligeledes anvendes til ledning E7 samt Ø 10 - Ø 22 mm kabel. ISOVER Vario TightTec Anvendes til lufttætning ved hjørner omkring lysningsåbning til døre og vinduer, samt til hjørner mellem ydervægge og loft eller gulv Saint-Gobain Isover a/s Østermarksvej Vamdrup Telefon

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Det nye fundament Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere