ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp"

Transkript

1 ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER

2 ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der reagerer på luftens relative fugtighed og sikrer, at trækonstruktioner kan holdes tørre. Med et omfattende sortiment af tætningsmidler bliver det samtidig muligt at udføre konstruktioner lufttætte ISOVER Vario Duplex er en polyamid folie med variabel diffusionsmodstand. Om vinteren, når den relative luftfugtighed er lav indendørs, forhindrer ISOVER Vario Duplex vanddamp i at trænge ind i konstruk tionen. Om sommeren vil den højere luft fugtighed få ISOVER Vario Duplex til at åbne sig, og lade eventuel fugt slippe ud af konstruk tionen, så den tørrer. Fugten fordamper gennem den indvendige beklædning og forsvinder ved den naturlige ventilation i rummet. Dermed sikrer ISOVER Vario Duplex, at der ikke ophobes fugt inde i konstruktionen. Man undgår således ulempen med den traditionelle dampspærres faste diffusions modstand, der giver risiko for, at fugt kan akkumuleres i konstruktionen. En fugt, der sammen med eventuel byggefugt kan give store fugtskader. Patenteret og afprøvet ISOVER Vario Duplexs unikke funktion er patenteret, og ISOVER har eneretten på produktet i hele verden. ISOVER Vario Duplex har været på markedet i blandt andet Tyskland og USA i cirka 15 år med stor succes. Produktet er testet under danske klimaforhold, og de gode erfaringer er nu baggrund for introduktionen i Danmark. ISOVER Vario Duplex er forstærket med en vlies, der gør produktet utrolig stærkt under montagen. Lufttæthed Den robuste klimamembran sikrer sammen med det store sortiment af tætnings produkter, at både samlinger i klima membranen og samlinger med andre bygningsdele kan laves lufttætte. Dermed kan løsningen leve op til kravet om lufttætte konstruktioner, som foreskrives i bygnings reglementet BR10. Kravet skal sikre, at klimaskærmen bygges, så der sker en reduktion af energiforbruget til opvarmning En lufttæt konstruktion sikrer også, at der ikke opstår fugtskader som følge af fugtig luft, der trænger igennem revner og utætheder i klimamembranen. ISOVER Vario Duplex har en unik egenskab til at reagere på luftens relative fugtighed. ISOVER Vario Duplex udtørrer den skadelige fugt og yder dermed ekstra beskyttelse af trækonstruktionen 2

3 Intelligent håndtering af fugt ISOVER Vario Duplex åbner strukturen i folien om sommeren og om vinteren lukkes strukturen. Dette bevirker at trækonstruktionerne udtørres for byggefugt og forbliver tørre Sommer - udtørring Om sommeren vil varmen bevirke, at eventuel fugt drives ud af træet i konstruktionen og trykkes ind mod konstruktionens indvendige side. Den høje relative luftfugtighed får ISOVER Vario Duplex til at åbne strukturen i folien, så fugten kan slippe igennem, og der sker en udtørring af konstruktionen. Vinter - dampbremse Om vinteren er den relative luftfugtighed lav indendørs, og her forhindrer ISOVER Vario Duplex vanddamp i at trænge ind i konstruktionen og skabe fugtproblemer Z-værdi RF (%) ISOVER Vario Duplexs diffusionsmodstand er afhængig af den relative luftfugtighed. 3

4 Hvorfor anvende ISOVER Vario Duplex? ISOVER Vario Duplexs unikke egenskaber giver mulighed for at undgå mange af byggeriets problemer med skimmel, råd og svamp Konstruktionen holdes tør ISOVER Vario Duplex sikrer, at fugt ikke vil kunne ophobes i konstruktionen. Hvis der opstår høj relativ luftfugtighed bag ISOVER Vario Duplex, vil klimamembranen nemlig tillade fugten at passere ud gennem den indvendige beklædning. Sommerkondens fordamper Med ISOVER Vario Duplex kan der ikke samles fugt bag klimamembranen for eksempel som følge af sommerkondens. Når solopvarmning af konstruktionen driver fugt fra konstruk tionens ydre del ind mod klimamembranen, åbner ISOVER Vario Duplex sig i modsætning til den traditionelle dampspærre. Fugten ledes dermed ud af konstruktionen, og man undgår ophobning af kondens og dermed risiko for angreb af skimmelsvamp. Sommerhuset holdes tørt Ved at bruge ISOVER Vario Duplex til sommerhuset ledes eventuel fugt, der akkumuleres i de uopvarmede perioder, væk. Samtidig er huset forberedt til eventuel helårsbrug. God løsning til kølehuse Til kølehuse og lignende, hvor der om sommeren er varmest udenfor og hvor der om vinteren kan være varmest indenfor, er ISOVER Vario Duplex et godt alternativ. Klimamembranen tillader at fugt ledes ud gennem konstruktionen i de perioder, hvor den befinder sig på den kolde side af isoleringen. Byggefugt ledes væk I enhver situation, hvor fugt vil have en tendens til at samle sig på en traditionel dampspærres bagside, som for eksempel ved byggefugt, kan ISOVER Vario Duplex med fordel anvendes. Klimamembranen tillader fugten at passere igennem, så konstruktionen har mulighed for at udtørre. 4

5 Hvor anvendes ISOVER Vario Duplex? ISOVER Vario Duplex kan anvendes som klimamembran i de fleste konstruktioner i stedet for en traditionel dampspærre Vægge I vægge forhindrer ISOVER Vario Duplex fugtophobning om vinteren i ydervæggen. Fugten fra byggefugt og sommerkondens vil ikke samle sig bag klimamembranen da denne vil kunne lade fugten passere igennem og dermed tørre væggen ud. Som for alle andre kombinationer af vind- og dampspærrer gælder det, at vindspærren på isoleringens kolde side bør være mindst 5 gange så diffusionsåben som ISOVER Vario Duplex. De fleste vindspærrer på markedet lever op til dette. Figur 5.2 Ventileret facade med skalmur og diffusionsåben vindtæt afdækning af isoleringen. Ventileret loftrum Når ISOVER Vario Duplex anvendes i ventilerede loftrum, vil den sikre, at fugt der om sommeren drives ud af trækonstruk tionerne under solens påvirkning ikke vil blive standset af klimamembranen, med risiko for kondens og deraf skimmelsvampeangreb. 1. ventileret facade med skalmur Figur 5.3 Uventileret facade med diffusionsåben beklædning. 2. Uventileret facade med diffusionsâben beklêdning Figur 5.1 Ventileret facade med diffusionsåben vindtæt afdækning af isoleringen. Figur 5.4 Ventileret loftrum. 3. Ventileret facade med diffusionâben vindtêt afdêkning 5

6 Hvor anvendes ISOVER Vario Duplex? ISOVER Vario Duplex og tilhørende tætningsprodukter sikrer at der opnås en meget høj grad af lufttæthed Paralleltage/tagelementer I paralleltage og tagelementer vil ISOVER Vario Duplex i modsætning til en traditionel dampspærre give mulighed for, at eventuel byggefugt og sommerkondens, der opstår ved solopvarmning af tagfladen, ledes ud af konstruktionen, som dermed får gode udtørringsmuligheder. ISOVER Vario Duplex og det store sortiment af tætningsprodukter sikrer, at der kan opnås en meget høj grad af lufttæthed, hvilket er overordentligt vigtigt for netop denne type konstruktioner. Hvis der er anvendt et diffusionsåbent undertag, skal diffusionsmodstanden af dette være 10 gange mindre end diffusions modstanden af ISOVER Vario Duplex. De fleste typer diffusions åbne undertage på det danske marked lever op til dette. Fig. 6.2 Ventileret tag. med diffusionstæt undertag. Ved paralleltage opbygget af tagelementer med diffusionstæt tagbelægning skal elementet være helt udfyldt med isolering for at undgå, at der inden for samme fag kan ske en omfordeling af fugt. Hvis en del af taget vender mod nord og har en hældning, der er større end 30 grader, bør der foretages en fugtteknisk vur dering ved hjælp af beregningsprogrammet WUFI. Kontakt ISOVER Teknisk Service, telefon Fig. 6.3 Uventileret tag med diffusionsåbent undertag. 6. Paralleltag med diffusionsâben undertag (bjêlkespêr / hanebândspêr) 7. Uventileret tagelement uden hældning. Fig. 6.1 Uventileret tag /tagelement med diffusionstæt tagdækning med hældning. Fig. 6.4 Uventileret tag/tagelement med diffusionstæt tagdækning uden hældning. 7. Uventileret tagelement med hêldning. 6

7 Hvor anvendes ISOVER Vario Duplex? ISOVER Vario Duplex kan monteres direkte på det eksisterende loft hen over spærene Krybekælderdæk ISOVER Vario Duplex kan anvendes som klimamem bran på den varme side af isoleringen i traditionelle træbaserede krybekælderdæk. Her skaber den sammen med det tilhørende sortiment af tætnings midler lufttæthed som sikring mod træk og indtrængning af radon. Renovering Ved udvendig tagrenovering, hvor der ønskes en dampspærre, kan ISOVER Vario Duplex med fordel benyttes. Den monteres direkte på det eksisterende loft hen over spærene. ISOVER Vario Duplex tillader den fugt, der vil trænge ind i spærene, at slippe ud igen, så den ikke ophobes. Fig. 7.3 Krybekælderdæk. 9. KrybekÊlderdÊk med underisolering. Rev.: /kjp Fig. 7.4 Udvendig renovering af tagkonstruktion. 7

8 Hvor kan ISOVER Vario Duplex ikke anvendes? ISOVER Vario Duplex er i fugtigt miljø åben og kan der ikke anvendes i permanent fugtige miljø ISOVER Vario Duplex kan ikke anvendes - som fugtspærre oven på betonpladen i et terrændæk - som fugtspærre oven på et nystøbt betondæk i en krybekælderkonstruktion for at beskytte et overliggende trægulv - i bygninger, hvor der er et stort fugtindhold i rumluften under vinterforhold - det vil sige, hvor fugttilskuddet er større end 3 gram vand pr. m 3 ventilationsluft. Dette gælder for eksempel i svømmehaller, trykkerier med mere Kortvarige fugtbelastninger som vil forekomme i baderum og køkken påvirker ikke produktets diffusionsmodstand. For at ISOVER Vario Duplex kan komme af med den fugt, klimamembranen tillader at trænge igennem, må den indvendige be klædning (inkl. eventuel malerbehandling) højst have en diffusions modstand svarende til en Z-værdi på 5 GPa s m 2 /kg. Anvendes der diffusionsåbne malingstyper, f.eks. silikat- eller plastikmaling, vil diffusionsmodstanden af beklædningen kun forøges helt ubetydeligt selv efter flere gange maling. Lufttæthed Luftskiftet må ikke overstige 1,5 l/s pr. m 2 I Bygningsreglement 2010 er der krav til konstruktioners lufttæthed. Luftskiftet gennem utætheder i klima skærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Dette betyder at der gennem utætheder i klimaskærmen ikke må sive mere end 1,5 l pr. sekund ud når det eksisterende tryk øges med 50 Pa. Kravet skal sikre, at klimaskærmen bygges, så der sker en reduktion af energiforbruget til opvarmning. En utæt konstruktion giver derudover stor risiko for: - fugtskader da indeluft, der passerer ud gennem en isoleret konstruktion, afsætter kondens undervej. På sigt kan det føre til alvorlige fugt- og svampeskader. - dårlig boligkomfort da utætheder ved el-dåser, vinduer og fodrem giver trækgener og fornemmelse af kolde ydervægge, især når det blæser. - dårlig varmeøkonomi da bygningen bruger mere energi. En utæt konstruktion øger energiforbruget med %. Se i øvrigt ISOVER brochure om luftæthed. 8

9 Montage Inden ISOVER Vario Duplex monteres, skal nedenstående anbefalinger læses ISOVER Vario Duplex er en meget robust klimamembran, der sammen med et stort sortiment af tætningsprodukter sikrer, at både samlinger i klimamembranen og samlinger med andre bygningsdele kan laves lufttætte. ISOVER Vario Duplex skal placeres på den varme - indvendige - side af isoleringen. Klimamembranen kan placeres umiddelbart bag beklædningen, eller evt. mellem 2 lag gipsplader. Dog skal luftætheden sikres hvis beklædning og membran gennembrydes, af f. eks. instal lationer. Til dette formål anvendes ISOVER Multitape eller ISOVER Kabel- og Rørkraver. Det sikreste, med hensyntagen til luft tætheden, er at placere Vario Duplex et stykke inde i konstruktionen, således at instal lationer kan placeres mellem beklædning og membran. For at undgå kondens i isoleringen, må klimamembranen maksimalt placeres 1/3 inde regnet fra den varme side. Dermed kan installationer med mere monteres på den varme side af klimamembranen uden større risiko for at den bliver beskadiget. Som hovedregel skal alle samlinger være klæbede, hvilket sikrer tæthed. Overlægget skal være min. 100 mm. Samlinger udført med ISOVER Vario fugemasse eller ISOVER Vario KB1 tape skal trykkes efter monteringen. ISOVER Vario monteres med den glatte ubelagte side indad, således at der klæbes med tape på den glatte overflade 7. Uventileret tagelement uden hældning. ISOVER Vario er et system Ved tilslutning til andre materialer skal der anvendes fugede eller klæbede samlinger. Fugning eller klæbning skal udføres med egnet fugemasse, fugebånd eller tape, der skal være forenelig med den anvendte ISOVER Vario Duplex. Ved gennemføringer skal der altid etableres fast modhold bag ISOVER Vario Duplex. Klimamembranens tilslutning til gennemføringen skal være tæt og fastholdes med tape, ISOVER Vario Multi Tape eller ISOVER Kabel- og Rørkraver. Ved renoveringsarbejde skal samling mellem eksisterende og ny kon struk tion eller klima membran udføres lufttæt. Fig. 9.1 Vario Duplex monteret umiddelbart bag loftbeklædning. Fig. 9.2 Vario Duplex monteret mellem 2 lag gips. Fig. 9.3 Vario Duplex monteret mellem spær og forskalling. Fig. 9.4 Vario Duplex monteret inde i isolerings laget. Placeres maksimalt 1/3 inde regnet fra den varme side. Pudsede lofter og vægge blev tidligere anset for at kunne anvendes som erstatning for en egentlig dampspærre. Det er ikke længere tilfældet. Med de øgede krav til isolering i nybyggeri og ved renovering kan det ikke antages, at varmetilskud fra de opvarmede rum medvirker til at fjerne fugt i nødvendigt omfang. Jvnf. SBI anvisning 224. Beskadiges ISOVER Vario Duplex, inden der opsættes beklædning, skal den repareres. Reparation af huller med en diameter på op til 50 mm og rifter op til 150 mm kan foretages med diffusionstæt tape, ISOVER Vario KB1 eller Multi Tape. Ved større skader kan repa ration foretages med et nyt stykke klimamembran, som monteres over det beskadigede sted med et overlæg på mindst 100 mm i alle retninger. Den nye klima membran skal fuldtapes til den eksisterende klimamembran. 9

10 Samlingsdetaljer Før ISOVER Vario monteres, skal nedenstående montageregler læses igennem for at opnå det bedste resultat. Fig ISOVER Vario Duplex monteres med klammer. Monteres med min. 100 mm overlæg. Fig Alle samlinger tapes omhyggeligt med ISOVER Tape KB 1. Fig Samling mellem ISOVER Vario Duplex og andre bygningsdele skal fuges med ISOVER Fugemasse DS. Fugemassen påføres med en tykkelse på ca. 6 8 mm. Efterfølgende trykkes Vario Duplex grundigt sammen med fugemassen. Fig Samling mellem ISOVER Vario Duplex og andre bygningsdele kan ligeledes udføres med ISOVER Fugebånd DB. Fugebåndet monteres på væggen. ISOVER Vario Duplex klemmes til fugebåndet ved hjælp af f.eks. skyggeliste. Fig Ved rektangulære rørgennem føringer anvendes ISOVER Multi Tape Der skal altid etableres modhold af f.eks. en krydsfiner plade ved gennemføringen. Der tapes omhyggeligt mellem ISOVER Vario Duplex og rørgennemføringen. Fig Ved rørgennemføringer kan ligeledes anvendes ISOVER Vario Multi Tape SL som har 2-delt aftrækningspapir. 10

11 Samlingsdetaljer Fig Ved runde rørgennemføringer - Ø 80 til Ø anvendes ISOVER Rørkraver Fig Ved kvadratiske rørgennemføringer - 75 x 75 til 150 x 150 mm - anvendes ISOVER Rørkraver. Kvadratiske rørgennemføringer forsegles yderligere med ISOVER Multitape Fig Ved kabelgennemføringer anvendes ISOVER Kabelkrave. Anvendes ligeledes til Ø 80 PL Loftdåse Fig Beskadigede områder kan repareres med et nyt lag ISOVER Vario Duplex som efterfølgende tapes med ISOVER Tape KB 1. 11

12 Produktsortiment ISOVER Vario Duplex et produktsortiment, der sikrer en lufttæt og fugtsikker konstruktion For at sikre en konstruktions lufttæthed og fugtsikkerhed er det nødvendigt med komplementerende produkter, som garanterer en god tæthed ved overlap af ISOVER Vario Duplex, og som sikrer en god forbindelse med den omgivende konstruktion og ved gennembrydning af ISOVER Vario Duplex. De enkelte dele i ISOVER Vario Duplex sortimentet er udvalgt, så de passer sammen. ISOVER Vario Duplex Klimamembran Klimamembran af polyamid folie forstærket med en specialvlies. ISOVER Vario KB 1 Tape Enkeltklæbende tape. Bred tape med ekstrem høj klæbekraft. Specielt udviklet til en sikker og lufttæt samling af ISOVER Vario Duplex. ISOVER Vario Multi Tape Enkeltklæbende, fleksibelt tape. Meget fleksibel og drejbar tape, med høj klæbekraft til klæbning af gennemføringer. ISOVER Vario Multi Tape SL Enkeltklæbende tape med 2-delt aftrækningspapir. Er specielt egnet ved hjørner og gennemføringer. ISOVER Vario DB Fugebånd ISOVER Vario DS Fugemasse Enkelthæftende fugebånd. Opløsningsfri fugemasse. isover-inhouse Vario-rev03 - Oktober 2010 ISOVER Rørkrave Universal rørkrave med forprægede udstandsninger til runde og kvadratiske rørgennemføringer. Anvendes til Ø 80 - Ø 200 mm og kvadratiske rør 75 x x 150 mm. ISOVER Kabelkrave Universal kabelkrave med forprægede udstandsninger. Anvendes til Ø 80 PL loftdåse. Kun PL dåse med gummipropper kan anvendes. Kan ligeledes anvendes til ledning E7 samt Ø 10 - Ø 22 mm kabel. ISOVER Vario TightTec Anvendes til lufttætning ved hjørner omkring lysningsåbning til døre og vinduer, samt til hjørner mellem ydervægge og loft eller gulv Saint-Gobain Isover a/s Østermarksvej Vamdrup Telefon

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 Et komplet sortiment af intelligente produkter 7 3 6 4 6 1 5

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

ROCKWOOL Tætningssortiment. - overblik og monteringsanvisninger

ROCKWOOL Tætningssortiment. - overblik og monteringsanvisninger ROCKWOOL TÆTNINGSSORTIMENT Rockwool DANMARK 0/0 ROCKWOOL - overblik og monteringsanvisninger En tæt bygning er en vigtig faktor... Et lavt energiforbrug til opvarmning af bygninger afhænger ikke bare af

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

En tæt forbindelse DET KOMPLETTE DAMPSPÆRRESYSTEM

En tæt forbindelse DET KOMPLETTE DAMPSPÆRRESYSTEM En tæt forbindelse DET KOMPLETTE DAMPSPÆRRESYSTEM 1 alpha dampspærresystem Ljungdahl A/S Ljungdahl A/S ønsker at være din totalleverandør af tætnings- og klæbeløsninger, og vi kan nu tilbyde et komplet

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

Tæthed september 2007

Tæthed september 2007 Tæthed september 2007 Ventilation (VGV) Solindfald Transmissionstab Varmeakkumulering Køkkenudstyr Personer Radiator Elektronik Infiltration (Lufttæthed) Indhold Problemstilling hvorfor lufttæthed? 2 Krav

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt DAFA AirStop System TM når tæt er tæt Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Nr. 6 for det bæredygtige byggeri Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs

Læs mere

Program. Lovkrav, regler og anvisninger. Bygbarhed/løsninger. Produktkvalitet. Produkter. Spørgsmål

Program. Lovkrav, regler og anvisninger. Bygbarhed/løsninger. Produktkvalitet. Produkter. Spørgsmål Program Lovkrav, regler og anvisninger Bygbarhed/løsninger Produktkvalitet Produkter Spørgsmål Lovkrav, regler og anvisninger Alment teknisk fælleseje Hvad siger Håndværkerne Bedre information til Håndværkerne

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

klassifikation dampspærre systemer

klassifikation dampspærre systemer klassifikation dampspærre systemer af Dampspærren er vigtig for den byggetekniske sikkerhed og for energiforbruget DUKO tilbyder en uvildig klassifikationsordning som gør det lettere for bygherrer, projekterende

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? DAFA intelligent dampspærresystem 0.2 10.0 s d m DAFA er en intelligent fugtadaptiv dampspærre, der tilpasser sig fugtforholdene. Ved fugtophobning på ydersiden af dampspærren vil

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade

DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade Nr. 3 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis 5 og

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

Blower Door-test og praktiske erfaringer

Blower Door-test og praktiske erfaringer ISOLINK rådgivende ingeniørvirksomhed Lars Due ITC Level III termograf og instruktør Blower Door-test Bygningstermografering Rådgivning om materialer og metoder til tæt klimaskærm. Undervisning ITC Level

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

DAFA AirVent System super til tag og facade

DAFA AirVent System super til tag og facade DAFA AirVent System super til tag og facade Nr. 3A DEC 2015 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis

Læs mere

Marts 2006 V1 1 af 13

Marts 2006 V1 1 af 13 Ovenstående illustration I bryggers er der opsat en Blower Door i bryggersdøren, ventilatoren trækker luft ud af bygningen hvorved der skabes et undertryk. Alle steder hvor bygningen er utæt trækkes kold

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning Tæt byggeri Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning René Østergaard Lars Olsen rene.ostergaard@teknologisk.dk lars.olsen@teknologisk.dk

Læs mere

DAFA AirVent System til tag og facade

DAFA AirVent System til tag og facade DAFA AirVent System til tag og facade Nr. 3B JAN 2016 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

DAFA AirVent System til tag og facade

DAFA AirVent System til tag og facade DAFA AirVent System til tag og facade Nr. 3C JANUAR 2017 Tæt bag tag og facade DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti

Læs mere

Teknik / Fugt. 4.5 Fugt 4.5. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Fugt. 4.5 Fugt 4.5. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Fugt 4.5 Fugt 4.5 Gyproc Håndbog 9 461 Teknik / Fugt 4.5 Fugt Indhold 4.5.0 Indledning... 463 4.5.1 Fugttransportmekanismer... 464 4.5.2 Fugt i luft... 465 4.5.3 Rumklimaklasser... 468 4.5.4 Fugttransport

Læs mere

Praktiske erfaringer med Blower Door-test af bygninger opført med regelsættet før 1. jan 2006

Praktiske erfaringer med Blower Door-test af bygninger opført med regelsættet før 1. jan 2006 Illustration (1) viser et hus med en utæt klimaskærm. Når et hus påvirkes af vind opstår der et overtryk på forsiden af huset (den luv side) og et undertryk på bagsiden af huset (den læ side), Dette vil

Læs mere

TILTRÆDELSESFORELÆSNING

TILTRÆDELSESFORELÆSNING TILTRÆDELSESFORELÆSNING STORE ISOLERINGSTYKKELSERS BETYDNING FOR KLIMASKÆRMENS BYGNINSFYSISKE FUNKTION TOMMY BUNCH-NIELSEN 12. DECEMBER 2013 Statik mit oprindelige fag Og stadig vigtigt for forståelsen

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Montering af dampspærre

Montering af dampspærre Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Montering af dampspærre Undervisningsministeriet. Januar 2010. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Montagevejledning. DAFA Airstop System. for det bæredygtige byggeri

Montagevejledning. DAFA Airstop System. for det bæredygtige byggeri Montagevejledning for det bæredygtige byggeri 1 Om denne vejledning Indholdsfortegnelse Funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed er fremtidens effektive og sikre tætningssystem til dampspærren.

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

Efterisolering af mansardtag - indefra

Efterisolering af mansardtag - indefra Energiløsning store bygninger UDGIVET SEPTEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af mansardtag - indefra Ældre etageejendomme bygget fra ca. 1860 1930 kan være udført med mansardtag. Et mansardtag

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Trykprøvning af eksisterende byggeri

Trykprøvning af eksisterende byggeri Trykprøvning af eksisterende byggeri I bygningsreglementet er der ikke fokus på tæthed i forbindelse med energirenovering. Tæthed er en vigtig faktor i forbindelse med energibesparelse og har stor betydning

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Montering af dampspærre

Montering af dampspærre Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Spørgsmål Undervisningsministeriet. 18-11-2010. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

DAMPSPÆRRESYSTEM KOMPLET SERIE AF HØJKVALITETSPRODUKTER TIL LUFTTÆTNING AF NYBYG OG RENOVERING

DAMPSPÆRRESYSTEM KOMPLET SERIE AF HØJKVALITETSPRODUKTER TIL LUFTTÆTNING AF NYBYG OG RENOVERING DAMPSPÆRRESYSTEM KOMPLET SERIE AF HØJKVALITETSPRODUKTER TIL LUFTTÆTNING AF NYBYG OG RENOVERING Læs om det store sortiment og anvendelse af produkterne. 1 Damspaerebrochure_16s.indd 1 DAMPSPÆRRESYSTEM RAW

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Ingeniørforeningens faglige netværk Bygningsfysik TM. Aftenarrangement Dampspærrens anvendelse og holdbarhed - konsekvenser i bygninger

Ingeniørforeningens faglige netværk Bygningsfysik TM. Aftenarrangement Dampspærrens anvendelse og holdbarhed - konsekvenser i bygninger Ingeniørforeningens faglige netværk Bygningsfysik TM Aftenarrangement Dampspærrens anvendelse og holdbarhed - konsekvenser i bygninger Aftenarrangement vedr. Dampspærrens anvendelse og holdbarhed Aftenens

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter April 2009 Indholdsfortegnelse Energiklogt byggeri Lavere energiomkostninger og mindre risiko for skade... 3 Rette produkt til rette sted......................

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

9.1 Fundament... 22 9.2 Vinduer og døre... 22 9.3 Etageadskillelser... 23 9.4 Tagkonstruktion... 23 10 Konklusion... 25 11 Litteraturliste...

9.1 Fundament... 22 9.2 Vinduer og døre... 22 9.3 Etageadskillelser... 23 9.4 Tagkonstruktion... 23 10 Konklusion... 25 11 Litteraturliste... Klimaskærm lufttæthed Óttar Olsen 7.sem Specialerapport Indhold 1 Indledning med problemformulering... 1 1.1 Baggrundsinformation af præsentation af emne... 1 1.2 Begrundelse for emnevalg og fagligt formål...

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Efterisolering af mansardtag - indefra. Eksisterende isoleringstykkelse. Figur 1

Efterisolering af mansardtag - indefra. Eksisterende isoleringstykkelse. Figur 1 Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af mansardtag - indefra For at spare på energien bør mansardvægge og gulve i skunkrummet bag dem efterisoleres, hvis de er isoleret

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere