Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem"

Transkript

1 Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1

2 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4 A SÅDAN LÆSES EN OPERATION 6 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 7 A3.2.1 HENTE MEDDELELSER FRA INDBAKKE I SIKKER BOKS 7 A3.2.2 HENTE MEDDELELSER FRA POSTKASSE(R) 7 A3.2 RESSOURCER 9 A3.2.1 MEDDELELSEREFERENCESAMLING 10 A3.2.2 MEDDELELSE 10 A3.2.3 SIGNATURBEVIS 11 A3.2.4 POSTKASSEMETADATA 12 A3.2.5 VEDHAEFTNINGSAMLING 12 A3.2.6 VEDHAEFTNING 12 A3.2.7 MEDDELELSEFESDMETADATA 13 A3.3 OPERATIONER 15 A3.3.1 HENT LISTE AF DE ÆLDSTE MEDDELELSER FRA INDBAKKEN 15 A3.3.2 HENT MEDDELELSE FRA EGEN INDBAKKE 16 A3.3.3 SLET MEDDELELSE FRA INDBAKKEN 17 A3.3.4 ARKIVER MEDDELELSE FRA INDBAKKEN 17 A3.3.5 HENT LISTE AF UAFHENTEDE MEDDELELSER FRA TILKNYTTEDE POSTKASSER 18 A3.3.6 HENT SELVE MEDDELELSEN FRA EN TILKNYTTET POSTKASSE 19 A3.3.7 SLET MEDDELELSE FRA TILKNYTTET POSTKASSE 19 Bilag A3: REST Afhentningssystem 2... [1]... [2]... [3] Slettet: A... [4]... [5]... [6]... [7]... [8]... [9]... [10]... [11]... [12]... [13]... [14]... [15] Slettet: A... [16]... [17]... [18]... [19]... [20]... [21] Slettet: A.3 RESSOURCER... [22]... [23]... [24]... [25]... [26] Slettet: 3. MEDDELELSE... [27]... [28]... [29]... [30]... [31] Slettet: A3.3.1 MEDDELELSER... [32]... [33]... [34]... [35] Slettet: A3.3.3 POSTKASSEME... [36]... [37]... [38]... [39] Slettet: 3.4 VEDHÆFTNINGER... [40]... [41]... [42] Slettet:.5 VEDHÆFTNING... [43]... [44]... [45] Slettet: 3.6 FESDMETADATA... [46]... [47]... [48] Slettet: 3.7 AFSENDERMETAD... [49]... [50]... [51]... [52]... [53]... [54]... [55]... [56]... [57]... [58]

3 A3.1 Introduktion Dette dokument beskriver DKAL s REST snitflade for funktionsområdet vedrørende et afhentningssystem. Det anvendes af virksomheder til at hente meddelelser i deres sikre boks, og af myndigheder til at hente meddelelser sendt til dem via deres postkasser. Dokumentet henvender sig til udviklere og arkitekter, der skal integrere et afhentningssystem med DKAL. Denne introduktion indeholder en henvisning til andre relevante dokumenter, og en læsevejledning til snitfladebeskrivelsen. Efter introduktionen findes selve snitfladebeskrivelsen. A3.1.1 Henvisninger Følgende dokumenter indeholder information, som er relevant for den snitflade, der er beskrevet i dette dokument: DKAL snitflader indeholder den overordnede beskrivelse af DKAL s system-til-system snitflader, hvilket inkluderer en overordnet beskrivelse af REST snitfladen. Dokumentet indeholder også en begrebsliste, som beskriver alle DKAL relaterede begreber, der er anvendt i dette dokument. Disse begreber er i dette dokument skrevet med kursiv og det anbefales at læse dem forud for dette dokument. Bilag F Sikkerhed beskriver sikkerheden vedrørende DKAL s system-til-system snitflader. Bilag A5 HTTP returkoder og fejlkoder beskriver den generelle anvendelse af HTTP returkoder for REST snitfladen, samt de specifikke fejlkoder, som DKAL anvender. REST snitfladen består af yderligere tre funktionsområder, som er beskrevet i følgende dokumenter: Bilag A1 REST Afsendersystem beskriver REST snitflade for et afsendersystem. Et afsendersystem anvendes af en myndighed til at sende afsendelser til slutbrugere. Bilag A2 REST Register beskriver REST snitflade for et register. Et register anvendes af en myndighed til at hente og opdatere stamdata og tilmeldinger for slutbrugere. Bilag A4 REST Portal beskriver REST snitflade for en portal. En portal anvendes af en myndighed til at 1) til- og afmelde slutbrugere til tilmeldingsgrupper, 2) hente en slutbrugers seneste meddelelser, og 3) efterspørge antallet af ulæste meddelelse. Slettet: <#>Bilag A3 REST Afhentningssystem beskriver REST snitflade for et afhentningssystem. Systemet anvendes 1) af virksomhed til at hente meddelelser fra deres sikre boks, og 2) af myndigheder til at hente meddelelser sendt til dem enten fra andre myndigheder, eller fra slutbrugere via de af myndigheden opsatte postkasser. : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 3

4 A3.1.2 Læsevejledning Metoden der anvendes i dette dokument til beskrivelse af ressourcer og operationer er beskrevet i dette afsnit. A Sådan læses en REST graf REST operationerne illustreres ved hjælp af en URI-graf. Denne graf illustrerer hvilke HTTP operationer der er tilgængelig for det pågældende funktionsområde. Se nedenstående eksempel. GET PUT DEL /afsendersystem/{sysid} /afsendelser /tilmeldingsliste /{meddelelsesid} Øverst til højre ses en farvekode for hver HTTP operation: Grøn for GET, blå for PUT, og gul for DELETE (forkortet DEL). Grafen læses fra venstre mod højre og angiver et antal URI er. En URI kan indeholde en eller flere parametre, som er omkranset af { }. Den første del af grafen, /afsendersystem/{sysid}, indeholder således parameteren sysid, og kan f.eks. være /afsendersystem/1234. Den har ingen farvekoder angivet, hvilket viser at ingen operationer er tilgængelige. Eksempelet ovenfor viser følgende operationer: GET /afsendersystem/{sysid}/afsendelser GET /afsendersystem/{sysid}/afsendelser/{meddelelsesid} PUT /afsendersystem/{sysid}/afsendelser/{meddelelsesid} DELETE /afsendersystem/{sysid}/afsendelser/{meddelelsesid} GET /afsendersystem/{sysid}/tilmeldingsliste Det er ikke den fuld URI, der er angivet. De starter fra den fælles rod som alle URI erne i snitflade har, og deres fælles præfix, som angiver protokol, host og snitflade version, er udeladt. A Sådan læses en ressource og en type Ressourcer er dataobjekter, der anvendes som input eller output til operationerne i RESTgrafen. Typer er mindre datastrukturer, der indgår i en eller flere ressource. Ressourcer og typer er dokumenteret via en oversigt, som viser deres relationer, og via hver sin tabel, som beskriver formål, det tilhørende XML skema, samt hvert enkelt felt. : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 4

5 Nedenstående illustration er et eksempel på en oversigt af ressourcer og typer. AfsendelseSamling Afsendelse Afs Af MeddelelseFESDmetadata VedhaeftningSamling Slettet: FESDmetadata Ressourcer er vist med fuldt optrukken kant, og typer er vist med stiplet kant. En reference fra en ressource til en anden ressource er vist med en fuldt optrukken pil. Referencen følger pilens retning. En stiplet pil viser at en type eller ressource er inkluderet som en del af en anden type eller ressource. Inkluderingen følger pilens retning. Ovenstående illustration viser således at ressourcen AfsendelseSamling har en reference til ressourcen Afsendelse, og at typerne MeddelelseFESDmetadata og VedhaeftningSamling er inkluderet i ressourcen Afsendelse. Hver ressource og type er beskrevet i en tabel, som beskriver formål, det tilhørende XML skema, samt hvert enkelt felt. Tabellen kan også indeholde eksempler og kommentarer. For hvert felt er angivet hvordan det kan anvendes, feltets navn og en beskrivelse. Nedenfor er vist et forsimplet eksempel for ressourcen Afsendelse. Slettet: Afsendelser Slettet: FESDmetadata Slettet: Vedhæftninger RESSOURCE Afsendelse Beskriver ressourcens/typens formål. XSD Navnet på det XSD skema som beskriver ressourcen. Angiver om det er en ressource eller en type. R Type Meddelelse Servicebesked C Indholdstype Angiver indholdstypen for afsendelsen. U Titel Titlen på afsendelsen. C Metadata Metadata for afsendelsen. Slettet: FESDmetadata Felt navnet Beskrivelse R: feltet kan kun læses. C: feltet er obligatorisk ved oprettelse, og kan efterfølgende kun læses. U: feltet er obligatorisk ved oprettelse, og kan efterfølgende opdateres. I eksemplet ovenfor er feltet Indholdstype påkrævet ved oprettelse idet der står (C) ud for feltet. Feltet Type er afledt af Indholdstype (en indholdstype er enten servicebesked eller en : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 5

6 meddelelse). Derfor kan dette felt kun læses (R). Feltet Titel er også påkrævet ved oprettelse, men kan opdateres efterfølgende (U). Feltnavne som starter med små bogstaver er attributter. Store begyndelsesbogstaver angiver elementer. A Sådan læses en operation Hver operation i snitfladen er beskrevet i en tabel, som beskriver formål, input parametre, output content og mulige fejlkoder, der kan returneres. Tabellen kan også indeholde eksempler på anvendelse og kommentarer. /afsendersystem/{sysid}/afsendelser/{meddelelsesid} Eksempler på anvendelse et med operationen. Beskriver eksempler hvor operationen anvendes. GET Angiver om det er en læse (GET) eller skrive (PUT) operation. Input parametre Input søgeparametre Output content Fejlkoder Beskriver alle parametre i URI en. Beskriver eventuelle søgeparametre. I denne sektion fremgår resultatet af kaldet deriblandt om resultatet er OIOXML / binært. Af denne sektion fremgår mulige fejlkoder, der kan returneres. Den første kode er den DKAL-specifikke fejlkode. Den relaterede HTTP returkode er angivet i parentes. PUT operationer kan kun opdatere felter i en ressource som er angivet som opdaterbare (se ressource forklaringen U). : Punktopstilling : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 6

7 A3.2 Oversigt over funktionsområdet Dette funktionsområde giver: 1. En myndighed/virksomhed adgang til via et eksternt system løbende at hente og slette meddelelser fra virksomheds/myndigheds sikre boks. 2. En myndighed adgang til via et eksternt system løbende at hente og slette meddelelser der er ankommet via en eller flere postkasser som er opsat til at blive tømt via dette afhentningssystem. For begge operationer gælder: først hentes en liste af meddelelser, derefter hentes de en ad gangen og slettes. Afhængig af hvordan systemet er konfigureret via administrationsportalen vil meddelelsen eventuelt blive arkiveret. Slettet: adgang til Slettet: Først : Skrifttype: Kursiv : Skrifttype: Kursiv Slettet:. Efterfølgende Slettet: hver enkelt meddelelse. Til sidst slettes /afhentningssystem/{sysid} /meddelelser /{meddelelsesid} GET PUT DEL Slettet: /afhentningssys /boks/{cvr} /meddelelser /{meddelelsesid} /arkiv A3.2.1 Hente meddelelser fra indbakke i sikker boks GET /afhentningssystem/{sysid}/boks/{cvr}/meddelelser Operationen søger efter de ældste meddelelser i slutbrugerens indbakke. Som søgekriterium kan angives antallet af meddelelser der ønskes returneret. Resultatet er en liste af meddelelser, der blot indeholder en reference til meddelelsen. Referencerne kan efterfølgende anvendes til at hente meddelelserne. Slettet: det GET /afhentningssystem/{sysid}/boks/{cvr}/meddelelser/{meddelelsesid} Operationen henter en meddelelse fra indbakken. Meddelelsen indeholder informationer om meddelelser, indholdet, samt evt. vedhæftninger og deres indhold. DELETE /afhentningssystem/{sysid}/boks/{cvr}/meddelelser/{meddelelsesid} Operationen sletter en meddelelse fra indbakken. PUT /afhentningssystem/{sysid}/boks/{cvr}/meddelelser/{meddelelsesid}/arkiv Operationen arkiverer meddelelse, således at den flyttes fra indbakken til angivne arkivmappe. A3.2.2 Hente meddelelser fra postkasse(r) GET /afhentningssystem/{sysid}/meddelelser Operationen søger efter de ældste meddelelser som endnu ikke er hentet i den eller de postkasser som er tilknyttet dette afhentningssystem. Som søgekriterium kan angives antallet af meddelelser der ønskes returneret. Resultatet er en liste af meddelelser, der blot indeholder en reference til meddelelsen. Referencerne kan efterfølgende anvendes til at hente meddelelserne. GET /afhentningssystem/{sysid}/meddelelser/{meddelelsesid} Operationen henter en meddelelse fra postkassen. Meddelelsen indeholder informationer om meddelelser, indholdet, samt evt. vedhæftninger og deres indhold. Slettet: Når den ældste : Skrifttype: Kursiv Slettet: i Slettet: slettet, bliver Slettet: næste Slettet: tilgængelig for afhentning. : Skrifttype: Kursiv : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 7

8 DELETE /afhentningssystem/{sysid}/ meddelelser/{meddelelsesid} Operationen sletter en meddelelse fra postkassen. Under opsætningen af systemet i administrationsportalen, kan det angives hvorvidt der skal gemmes en kopi af meddelelsen. Det er således muligt at arkivere meddelelser, i forbindelse med at de hentes fra postkassen. Slettet: bevare et arkiv af Slettet: selv om Slettet: slettes Slettet: indbakken : Flere niveauer + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0 cm + Tabulator efter: 0,76 cm + Indrykning: 0,76 cm : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 8

9 A3.2 Ressourcer Følgende ressourcer og typer anvendes i forbindelse med et afhentningssystem. MeddelelseReferenceSamling Meddelelse FESDmetadata MeddelelseFESDmetadata VedhaeftningSamling PostkasseMetadata Signaturbevis Slettet: Meddelelser Vedhaeftning AfsenderMetadata MeddelelseReferenceSamling Indeholder en samling af referencer til meddelelser. Slettet: liste Meddelelse Indeholder information om en meddelelse, heriblandt afsender, titel, modtagelsestidspunkt, selve det binære indhold samt evt. vedhæftninger og deres indhold. Signaturbevis Indeholder information om det certifikat der blev anvendt af slutbrugeren ved afsendelsen. Er kun relevant for myndigheder, der modtager meddelelser fra slutbrugere. Slettet: Vedhæftninger VedhaeftningSamling Beskriver en liste af vedhæftninger Vedhaeftning Beskriver en vedhæftning, heriblandt titel, format, samt en reference til det binære indholdet. MeddelelseFESDmetadata Indeholder FESD metadata, der anvendes af myndigheden til at automatisere routningen af meddelelsen. Typen er inkluderet i Meddelelse. Slettet: Vedhæftning Slettet: FESDmetadata PostkasseMetadata Indeholder de metadata som slutbrugeren eventuelt har udfyldt i forbindelse med henvendelsen. Disse metadata er defineret på postkassen via administrationsportalen. AfsenderMetadata Indeholder metadata, som afsenderen ønsker at inkludere. Disse metadata vil kun være tilgængelig når meddelelsen er et svar på en afsendelse fra myndigheden, hvor disse metadata var tilføjet til afsendelsen. AfsenderMetadata bliver håndteret som en vedhæftning til meddelelsen, som har det reserverede navn dkalafsendermetadata.xml. : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 9

10 A3.2.1 MeddelelseReferenceSamling MeddelelseReferenceSamling Ressourcen indeholder en liste af referencer til meddelelser. RESSOURCE Indeholder en liste af typen MeddelelseURLreference, der hver indeholder en reference til selve Meddelelsen. A3.2.2 Meddelelse Meddelelse RESSOURCE Ressourcen indeholder informationer om en meddelelse heriblandt dokumenter og servicebeskeder. R MeddelelseURLreference Reference til meddelelsen. R MeddelelseTypeNavn Meddelelse ServiceBesked. Angiver hvilken variant denne meddelelse er. Slettet: <#>Meddelelser Slettet: Meddelelser : Hold sammen med næste tabel Slettet: XSD... [63] Slettet: Meddelelse. Det eneste felt inkluderet i denne anvendelse af Meddelelse er : Dansk tabel : Dansk : Punktopstilling tabel Slettet: XSD tabel... [64] Slettet: MeddelelseURIrefer ence R AfsenderNavn Afsenderens navn. Er kun angivet når afsenderen er en myndighed. R Signaturbevis Informationer om det certifikat der blev anvendt af afsenderen. Er kun angivet når afsenderen er en slutbruger og modtageren er en myndighed. R MeddelelseServicebeskedTekst Såfremt meddelelsen er en servicebesked fremgår selve beskeden her. R MeddelelseTitelTekst Titlen på beskeden / Navnet på dokumentet når brugeren har oploadet en fil. En beskrivelse af indholdstypen foranstilles automatisk. R MeddelelseIndholdData Selve det binære indhold af meddelelsen indkodet i Base64 formatet. tabel Slettet: MeddelelseIndholds data Slettet: indholde R FilformatNavn Angiver formatet af meddelelsens indhold. R IndholdsdataStoerrelseMaal Størrelsen på indholdet af meddelelsen i kilobytes. R MeddelelseTraadIdentifikator Såfremt meddelelsen er en del af en dialog, så angives her en pågældende dialog. Er kun inkluderet for Afhentningssystemer tilhørende myndigheder. Slettet: R tabel : Venstre... [65] Bilag A3: REST Afhentningssystem 10

11 R MeddelelseModtagetDatoTid Modtagelsestidspunktet. R VedhaeftningSamling Liste af vedhæftninger. R MeddelelseLaestIndikator Har brugeren læst meddelelsen. R PostkasseMetadata Angiver anvendte postkasse og emne, og indeholder en liste af metadata fra emnet. Er kun inkluderet for Afhentningssystemer tilhørende myndigheder. R MeddelelseFESDmetadata Feltet har kun relevans når afsendelsen har en svarpostkasse. Indholdet bliver returneret ved besvarelse af en afsendelse og tjener til at knytte svaret til den korrekte sag i et sagsbehandlingssystem. Slettet: beskeden. Slettet: PostkasseMetadata Samling Slettet: En Slettet: værdier af Slettet: en postkasse Slettet: FESDmetadata Er kun inkluderet for Afhentningssystemer tilhørende myndigheder. R MeddelelseTidsfristDato En dato som angiver at der er en tidsfrist forbundet med meddelelsen. R MeddelelseTidsfristTekst Et notat som afsender kan tilknytte til afsendelsen. Eksempelvis til at beskrive tidsfristen. A3.2.3 Signaturbevis Kommentar Signaturbevis TYPE En slutbruger kan sende meddelelser til myndigheder via myndighedernes postkasser. Slutbrugeren skal være logget i DKAL for at kunne sende til en postkasse. Denne type indeholder information om det certifikat slutbrugeren anvendte til login i DKAL ved anvendelsen. Signaturbevis bliver kun anvendt for meddelelser der er sendt fra en slutbruger til en myndighed. Indeholder en liste af elementer, hvor hvert element er en sekvens af disse felter. R CertifikatUdstederIdentifikator Certifikatets udsteder angivet med Issuer. R CertifikatOrganisationNavn Såfremt det er en virksomhed / myndighed der er afsendte meddelelsen (som slutbruger) vil navnet på organisation fremgå her som det er beskrevet i certifikatet. R CertifikatEmneSerienummer Identifikator Certifikatets SubjectSerialNumber, der identificerer ejeren. Slettet: <#>PostkasseMetada ta tabel Slettet: PostkasseMetadata Slettet: Typen indeholder metadata fra en postkasse for en meddelelse. Slettet: XSD : Skrifttype: Kursiv Slettet: PostkasseMetadata : Skrifttype: Ikke Kursiv Slettet: sequens Slettet: C Slettet: PostkasseMetadata NoegleNavn Slettet: Nøglen Slettet: C Slettet: PostkasseMetadata VaerdiTekst Slettet: Værdien : Skriftfarve: Brugerdefineret farve (RGB(88;87;91)) : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 11

12 R MeddelelseAfsenderCVRnummer Identifikator Såfremt det er en virksomhed / myndighed der er afsendte meddelelsen (som slutbruger) vil CVR nummeret på denne organisation fremgå her som det er beskrevet i certifikatet. A3.2.4 PostkasseMetadata PostkasseMetadata TYPE Typen indeholder metadata fra en postkasse for en meddelelse. Indeholder en liste af elementer, som består af nedenstående to felter og en liste af metadata nøgle/værdi-sæt. R PostkasseIdentifikator Angiver postkassen. R PostkasseEmneIdentifikator Angiver emnet. Metadata, som en liste af nøgle/værdi-sæt. R MetadataNoegleNavn Nøglen R MetadataVaerdiTekst Værdien A3.2.5 VedhaeftningSamling VedhaeftningSamling TYPE Typen indeholder en liste informationer om vedhæftede dokumenter eller bilag. Indeholder en liste af typen Vedhaeftning Slettet: <#>Vedhæftninger Slettet: Vedhæftninger tabel Slettet: XSD... [66] tabel Slettet: Vedhæftning A3.2.6 Vedhaeftning Vedhaeftning TYPE Typen indeholder information om en vedhæftning, inklusiv reference til selve indholdet et dokument eller bilag. Slettet: <#>Vedhæftning tabel Slettet: Vedhæftning Ægthed ved videresendel se Felterne VedhaeftningOprindelig er vil kun være udfyldt for en myndighed og angiver hvor vedhæftningen oprindeligt stammer fra. R VedhaeftningNavn Navnet på dokumentet. File extension fremgår af FilformatNavn. Slettet: Modtaget Slettet: XSD tabel Slettet: C : Venstre... [67]... [68] Bilag A3: REST Afhentningssystem 12

13 R VedhaeftningIndholdData Selve indholdet af vedhæftningen indkodet i Base64 formatet. R FilformatNavn Angiver formatet på vedhæftningens indhold. Formatnavnet er endelsen af det filnavn, som man ville give indholdet skulle det gemmes som en fil. F.eks. pdf, docx. Slettet: VedhaeftningIndhol dsdata tabel Slettet: C R IndholdStoerrelseMaal Størrelsen af filen i kilobytes. R MIMEcontentIdentifikator Vedhæftninger i en S/MIME afsendelse bliver tildelt en MIME Content-ID, således at der i teksten i afsendelsen kan refereres til vedhæftninger, f.eks. ved indlejring af billeder i teksten. For at kunne genskabe denne afsendelser med indlejrede vedhæftninger, bliver Content-ID bevaret. R VedhaeftningOprindelig AfsenderNavn Angiver myndigheden som oprindeligt afsendte meddelelsen. Når dette felt er angivet kan der haves tillid til ægtheden af vedhæftningen. tabel Slettet: ModtagetFraNavn R VedhaeftningOprindelig ModtagetDatoTid Såfremt feltet VedhaeftningOprindeligAfsenderNavn er udfyldt fremgår tidspunkt er for hvornår slutbrugeren oprindeligt modtog vedhæftningen. Slettet: ModtagetTidspunkt DatoTid Slettet: ModtagetFraNavn R VedhaeftningOprindelig AfsenderCVRnummer Identifikator A3.2.7 MeddelelseFESDmetadata MeddelelseFESDmetadata Kommentar Såfremt feltet VedhaeftningOprindeligAfsenderNavn er udfyldt fremgår CVR-nummeret på myndigheden der oprindeligt afsendte vedhæftningen. Typen indeholder FESD-specifikke metadatafelter. TYPE Felterne i denne type er en del af den kommende FESD standard. C FESDdokumentIdentifikator Identificerer et dokument. C FESDaktoerIdentifikator Identificerer aktøren. C FESDsagIdentifikator Identificerer sagen. C FESDsagsklassifikation Identifikator Klassifikation af sagen. Slettet: <#>FESDmetadata tabel Slettet: FESDmetadata Slettet: XSD : Skrifttype: Kursiv Slettet: MeddelelseFESDme tadata Slettet: Kommentar Slettet: Felterne i denne type er en del af den kommende FESD standard, hvorfor deres format endnu ikke er defineret. Slettet: ObjektID Slettet: en sag. Slettet: Objekttype Slettet: sagstypen. : Skriftfarve: Brugerdefineret farve (RGB(88;87;91)) Slettet: Identificerer sagssystemet. Slettet: ObjektIDkilde : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 13

14 Slettet: <#>AfsenderMetadat a AfsenderMetadata... [69] : Punktopstilling : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 14

15 A3.3 Operationer Følgende operationer er tilgængelige for et afhentningssystem. A3.3.1 Hent liste af de ældste meddelelser fra indbakken /afhentningssystem/{sysid}/boks/{cvr}/meddelelser Input parametre GET Anvendes af virksomheder og myndigheder til at hente meddelelser fra deres indbakke. Meddelelserne der hentes inkluderer servicebeskeder. Såfremt der ikke er nogen meddelelser klar til afhentning returneres en tom liste. Som et søgekriterium kan antallet af returnerede meddelelser angives. Meddelelserne indeholder blot en reference til selve meddelelsen. Slettet: meddelelse : Punktopstilling Slettet: Returnerer en liste Slettet: de ældste meddelelse Slettet: ligger i indbakken. Slettet: i indbakken Slettet: Meddelelserne der hentes inkluderer servicebeskeder. Slettet: Kommentarer... [70] sysid Angiver id for virksomhedens / myndighedens system cvr Virksomhedens / myndighedens CVRnummer. Input søgeparametre Antal Integer Det antal seneste meddelelser, der ønskes returneret. Hvis ikke angivet, returneres de 20 ældste. Maximum er 100. Slettet: fem Output content (OIOXML) MeddelelseURL referencesamling Fejlkoder Liste af referencer til meddelelser. Slettet: Meddelelser 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) 132 Ugyldig soegeparameter {parameter} (400) 146 Ukendt slutbruger (404) : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 15

16 Pseudo kode eksempel string uri = "/afhentningssystem/1234/boks/ /meddelelser"; // Afgræns antal i resultatet uri +=?antal=7 ; MeddelelseURLreferenceSamling meddelelser = HTTP_GET(uri); foreach (MeddelelseURLreference referenceurl in meddelelser) { Meddelelse m = HTTP_GET(referenceURL); HTTP_DELETE(referenceURL); } Slettet: Meddelelser Slettet: Meddelelse meddelelse Slettet: string referenceuri = meddelelse.meddelelseur Ireference; Hent meddelelse fra egen indbakke /afhentningssystem/{sysid}/boks/{cvr}/meddelelser/{mid} Hent en meddelelse fra egen indbakke. Input parametre GET Slettet: referenceuri Slettet: referenceuri Slettet: Sideskift : Punktopstilling Slettet: i slutbrugerens tabel Slettet: i slutbrugerens sysid cvr mid Output content (OIOXML) Meddelelse Fejlkoder Identificerer systemet. Fremgår af administrationsportalen. Angiver virksomheden/myndigheden som ønsker at hente en meddelelse fra deres indbakke. Angiver meddelelsen. Den angivne meddelelse. Denne vil aldrig indeholde metadata. Slettet: slutbrugeren, der er Slettet: virksomhed/myndig hed. : Skrifttype: Kursiv 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) 141 Ukendt meddelelsesidentifikation {meddelelsesid} (404) 146 Ukendt slutbruger (404) Pseudo kode eksempel Se eksemplet for A : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 16

17 A3.3.3 Slet meddelelse fra indbakken /afhentningssystem/{sysid}/boks/{cvr}/meddelelse/{mid} Input Parametre Slet den angivne meddelelse. sysid Angiver id for virksomhedens / myndighedens system DELETE : Punktopstilling tabel cvr mid Virksomhedens / myndighedens CVRnummer. Angiver meddelelsen, der skal slettes. Fejlkoder 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) 141 Ukendt meddelelsesidentifikation {meddelelsesid} (404) 146 Ukendt slutbruger (404) Pseudo kode eksempel Se eksemplet for A A3.3.4 Arkiver meddelelse fra indbakken /afhentningssystem/{sysid}/boks/{cvr}/meddelelse/{mid} Input Parametre PUT Den angivne meddelelse flyttes fra indbakken til arkiveringsmappen for den pågældende tilmeldingsgruppe. Er der ikke angivet en arkiveringsmappe, fejler operationen. sysid Angiver id for virksomhedens / myndighedens system cvr mid Virksomhedens / myndighedens CVRnummer. Angiver meddelelsen, der skal arkiveres. : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 17

18 Fejlkoder 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) 141 Ukendt meddelelsesidentifikation {mid} (404) 146 Ukendt slutbruger (404) 152 Ingen arkiveringsmappe angivet for indholdstype (403) A3.3.5 Hent liste af uafhentede meddelelser fra tilknyttede postkasser /afhentningssystem/{sysid}/meddelelser Input parametre GET Anvendes af myndigheder til at hente meddelelser fra de postkasser der er tilknyttet dette afhentningssystem. Såfremt der ikke er nogen meddelelser klar til afhentning returneres en tom liste. Som et søgekriterium kan antallet af returnerede meddelelser angives. Meddelelserne indeholder blot en reference til selve meddelelsen. sysid Angiver id for virksomhedens / myndighedens system Input søgeparametre Antal Integer Det antal seneste meddelelser, der ønskes returneret. Hvis ikke angivet, returneres de 20 ældste. Maximum er 100. Output content (OIOXML) MeddelelseURL referencesamling Liste af referencer til meddelelser. Fejlkoder 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) 132 Ugyldig soegeparameter {parameter} (400) 146 Ukendt slutbruger (404) : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 18

19 Pseudo kode eksempel string uri = "/afhentningssystem/1235/meddelelser"; // Afgræns antal i resultatet uri +=?antal=7 ; MeddelelseURLreferenceSamling meddelelser = HTTP_GET(uri); foreach (MeddelelseURLreference referenceurl in meddelelser) { Meddelelse m = HTTP_GET(referenceURL); HTTP_DELETE(referenceURL); } A3.3.6 Hent selve meddelelsen fra en tilknyttet postkasse /afhentningssystem/{sysid}/meddelelser/{mid} Hent en meddelelse fra en tilknyttet postkasse. GET Input parametre sysid mid Identificerer systemet. Fremgår af administrationsportalen. Angiver meddelelsen. Output content (OIOXML) Meddelelse Den angivne meddelelse. Denne indeholder FESD metadata, postkasse metadata og evt. afsendermetadata. Fejlkoder 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) 141 Ukendt meddelelsesidentifikation {meddelelsesid} (404) 146 Ukendt slutbruger (404) Pseudo kode eksempel Se eksemplet for A A3.3.7 Slet meddelelse fra tilknyttet postkasse /afhentningssystem/{sysid}/meddelelse/{mid} DELETE : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 19

20 Slet den angivne meddelelse. Input Parametre sysid Angiver id for virksomhedens / myndighedens system mid Angiver meddelelsen, der skal slettes. Fejlkoder 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) 141 Ukendt meddelelsesidentifikation {meddelelsesid} (404) 146 Ukendt slutbruger (404) Pseudo kode eksempel Se eksemplet for A : Venstre Bilag A3: REST Afhentningssystem 20

21 Side 2: [1] Forfatter :19:00 Tabulatorer: 1,19 cm, Venstre + Ikke med 0,99 cm Side 2: [2] Forfatter :19:00 Side 2: [3] Erstat Side 2: [4] Erstat Side 2: [5] Forfatter :19:00 Side 2: [6] Erstat Side 2: [6] Erstat Side 2: [7] Forfatter :19:00 Side 2: [8] Erstat Side 2: [8] Erstat Side 2: [9] Forfatter :19:00 Side 2: [10] Erstat Side 2: [10] Erstat

22 Side 2: [11] Forfatter :19:00 Side 2: [12] Erstat Side 2: [12] Erstat Side 2: [13] Forfatter :19:00 Side 2: [14] Forfatter :19:00 Tabulatorer: 1,19 cm, Venstre + Ikke med 0,99 cm Side 2: [15] Erstat Side 2: [16] Erstat Side 2: [17] Forfatter :19:00 Side 2: [18] Erstat Side 2: [18] Erstat Side 2: [19] Forfatter :19:00 Side 2: [20] Forfatter :19:00 Indholdsfortegnelse 2, Tabulatorer: 1,48 cm, Venstre + Ikke med 0,99 cm Side 2: [21] Erstat

23 Side 2: [22] Erstat Side 2: [23] Forfatter :19:00 Ikke Kapitæler Side 2: [24] Forfatter :19:00 Side 2: [25] Forfatter :19:00 Indholdsfortegnelse 1, Tabulatorer: 1,19 cm, Venstre + Ikke med 1,48 cm Side 2: [26] Erstat Side 2: [27] Slettet Forfatter :19:00 3. Side 2: [27] Slettet Forfatter :19:00 MEDDELELSE Side 2: [28] Erstat Side 2: [29] Forfatter :19:00 Ingen understregning, Ikke Store bogstaver Side 2: [30] Forfatter :19:00 Side 2: [31] Erstat

24 Side 2: [32] Slettet Forfatter :19:00 A3.3.1 MEDDELELSER Side 2: [33] Erstat Side 2: [34] Forfatter :19:00 Side 2: [35] Erstat Side 2: [36] Slettet Forfatter :19:00 A3.3.3 POSTKASSEMETADATA Side 2: [37] Erstat Side 2: [38] Forfatter :19:00 Side 2: [39] Erstat Side 2: [40] Erstat Side 2: [41] Forfatter :19:00 Side 2: [42] Erstat Side 2: [43] Erstat Side 2: [44] Forfatter :19:00 Side 2: [45] Erstat

25 Side 2: [46] Erstat Side 2: [47] Forfatter :19:00 Side 2: [48] Erstat Side 2: [49] Slettet Forfatter :19: AFSENDERMETADATA Side 2: [50] Erstat Side 2: [51] Forfatter :19:00 Side 2: [52] Forfatter :19:00 Indholdsfortegnelse 2, Tabulatorer: 1,48 cm, Venstre + Ikke med 0,99 cm Side 2: [53] Erstat Side 2: [54] Erstat Side 2: [55] Forfatter :19:00 Ikke Kapitæler Side 2: [56] Forfatter :19:00 Side 2: [57] Forfatter :19:00 Indholdsfortegnelse 1, Tabulatorer: 1,19 cm, Venstre + Ikke med 1,48 cm Side 2: [58] Forfatter :19:00

26 Side 2: [59] Erstat Side 2: [60] Slettet Forfatter :19:00 A3.4.1 HENT LISTE AF DE ÆLDSTE MEDDELELSE FRA INDBAKKEN Side 2: [61] Erstat Side 1: [62] Forfatter :19:00 Venstre Side 10: [63] Slettet Forfatter :19:00 XSD MeddelelseSamling Side 10: [64] Slettet Forfatter :19:00 XSD Meddelelse R Side 10: [65] Slettet Forfatter :19:00 MeddelelseSvarPostkasseIdentifi kator Hvis en postkasse er angivet her, kan meddelelsen besvares via DKAL portalen (bemærk ikke via privat ). Såfremt postkassen har metadata skal disse felter fremgå i forbindelse med besvarelsen. Side 12: [66] Slettet Forfatter :19:00 XSD VedhaeftningSamling Side 12: [67] Slettet Forfatter :19:00 XSD Vedhaeftning C R VedhaeftningNavn Navnet på dokumentet. File extension fremgår af FilformatNavn. Side 12: [68] Slettet Forfatter :19:00 C FilformatNavn Angiver formatet af vedhaeftningens indhold C R VedhaeftningIndholdsdataVedha eftningindholddata Selve indholdet af vedhæftningen indkodet i Base64 formatet.

27 Side 14: [69] Slettet Forfatter :19:00 AfsenderMetadata AfsenderMetadata RESSOURCE Ressourcen indeholder metadata som afsenderen ønsker at inkludere i en meddelelse. XSD AfsenderMetadata Indeholder en liste af elementer, hvor hvert element er en sekvens af disse felter. C AfsenderMetadataNoegleNavn Nøglen C AfsenderMetadataVaerdiTekst Værdien Side 15: [70] Slettet Forfatter :19:00 Kommentarer For at få adgang til de næste meddelelser skal denne slettes.

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A3.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 HENTE MEDDELELSER FRA

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

DKAL Snitflader REST Portal

DKAL Snitflader REST Portal DKAL Snitflader REST Portal 1 Indholdsfortegnelse A4.1 INTRODUKTION 3 A4.1.1 HENVISNINGER 3 A4.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A4.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A4.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4 A4.1.2.3

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 5 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 LEVERINGSFORM: PUSH ELLER

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0 Digital pst Snitflader Bilag A4 - REST Prtal Versin 7.0 1 Indhldsfrtegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 4 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 LEVERINGSFORM: PUSH ELLER

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Digital Post Snitflader Version 7.0

Digital Post Snitflader Version 7.0 Digital Post Snitflader Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 OM VERSION 7.0 6 1.2 ANVENDELSE AF OIOXML 8 1.3 SKEMAVALIDERING 9 1.4 KOM HURTIGT I GANG 9 1.5

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Integrationsmuligheder

Integrationsmuligheder Integrationsmuligheder med Digital post 22. februar 2012 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent, e-boks Agenda 1. Digitalpost et overblik 2. Administrationsportalen 3. Snitflader 4. Eksempler på integration 5.

Læs mere

DKAL Snitflader REST Afsendersystem

DKAL Snitflader REST Afsendersystem DKAL Snitflader REST Afsendersystem 1 Indholdsfortegnelse A1.1 INTRODUKTION 3 A1.1.1 HENVISNINGER 3 A1.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A1.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A1.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH.

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Om dette dokument Dette dokument er skrevet til brug i Odense Kommune og til samarbejdspartnere

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki N OT AT Kontakthierarki i Dokumentboks Anbefaling fra KL Formålet med kontakthierarkiet i Dokumentboks er at henvendelser via Dokumentboks kommer til myndigheden ad den rette kanal, med de rette metadata

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.1

Digital Post. Snitflader. Version 6.1 Digital Post Snitflader Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 4 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 4 1.2 SKEMAVALIDERING 4 1.3 KOM HURTIGT I GANG 4 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A2 - REST Register. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A2 - REST Register. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2

Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2 Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2 1 F.1 INTRODUKTION... 5 F.2 HENVISNINGER... 5 F.3 ROLLER OG RETTIGHEDER... 6 F.3.1 IDENTIFIKATION AF SLUTBRUGER TYPE... 6 F.3.2 ADGANG TIL DIGITAL

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.1 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1 29.03.2017

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Digital post iframe API. Version 1.4

Digital post iframe API. Version 1.4 Digital post iframe API Version 1.4 Versionshistorik... 3 1. Introduktion til digital post iframe API... 4 2. Links... 4 3. Parametre... 4 3.1. Log på digital post... 4 3.2. Funktioner... 5 3.2.1. Funktion

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Første gang du logger på PwC-Portalen... 1 PwC-Portalens hovedmenu... 6 Mine beskeder...

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Første gang du logger på PwC-Portalen... 1 PwC-Portalens hovedmenu... 6 Mine beskeder... Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

System-til-system Grænsefladebeskrivelse

System-til-system Grænsefladebeskrivelse System-til-system Grænsefladebeskrivelse Strålfors Connect System-til-system grænsefladebeskrivelse Side 2 af 72 Indhold 1 Indledning...7 1.1 Version 1.1...7 1.2 Version 1.5...8 2 Referencer til andre

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Virksomheden kan give forskellige personer eller enheder ansvar for at håndtere bestemte

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A1 - REST Afsendersystem. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A1 - REST Afsendersystem. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A1 - REST Afsendersystem Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A1.1 INTRODUKTION 4 A1.1.1 HENVISNINGER 4 A1.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A1.2.1 AFGØR OM SLUTBRUGEREN ØNSKER

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Handling Forklaring Illustration

Handling Forklaring Illustration 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Amgros leverandørrum (Mine firmasider)

Amgros leverandørrum (Mine firmasider) Amgros leverandørrum (Mine firmasider) Brugervejledning Amgros leverandørrum (Mine firmasider) maj 2015 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Brugen af leverandørrum (firmaspecifik portal)... 3 2. Åbning

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 LEVERINGSFORM: PUSH ELLER

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Administrator modul 2 Administrator modul Facebook opsætning 3 Administrator modul SMS/E-mail søgning adresse søgning 4 SMS 2 WEB 5 SMS på hjemmeside 6 Administrator modul Rapport 7 Administrator

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere