At skabe gode relationer mellem elever og lærere. Motion og bevægelse som middel til at skabe relationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At skabe gode relationer mellem elever og lærere. Motion og bevægelse som middel til at skabe relationer"

Transkript

1 Modul 1 Next EUD 1: Intro

2 Varighed og formål Varighed 3 dage Formål At skabe gode relationer mellem elever og lærere Motion og bevægelse som middel til at skabe relationer Den røde tråd - Next EUD forløbet tydeliggøres for eleverne Klyngerne dannes og eleverne arbejder sammen i og skaber relationer i klyngerne 2 Next EUD

3 Læringsmål Læringsmål Samarbejde med personer med andre faglige interesser end dig Forskellige fysiske aktiviteter Tale og præsentation foran andre 3 Next EUD

4 Centrale tiltag og aktiviteter Velkomst og introduktion til hele forløbet at skabe den røde tråd Etablering af en kultur hvor vi møder til tiden møder elever der kommer for sent på en anderkendende måde Etablering af tværfaglige klynger på tværs af de 7 uddannelser med ca. 12 elever i hver klynge Fokus på at skabe gode sociale relationer mellem elever og mellem elever og lærere Differentierede øvelser med fokus på motion og bevægelse og kommunikation og samarbejde Konkurrenceelementet med fokus på fremmøde, team-samarbejde og fælles præstation 4 Next EUD

5 Oversigt uge 33 Mandag 11/8 Tirsdag 12/8 Onsdag 13/8 Torsdag 14/8 Fredag 15/8 Elever er på egen skole Eleverne er på egen skole TEC Ballerup SOPU Strandlodsvej og Adventure Park CPH WEST Ishøj Velkomst og tydeliggørelse af Next EUD forløbet Etablering af klynger Sociale aktiviteter og lege Samarbejdsøvelser i Adventure Park Hillerød hvor klyngerne dyster mod hinanden Miniolympiade med fokus på samarbejde og kommunikation Præmieceremoni Introduktion til næste modul 5 Next EUD

6 Evaluering og gode råd Afgørende at starte uddannelsen med et brag Sociale aktiviteter i mindre grupper så eleverne har tid til at lære hinanden at kende Differentierede øvelser så alle individuelle kompetence og styrker kommer i spil ikke bare de fysisk stærke Fokus på samarbejde og kommunikation tidligt i forløbet skaber et vigtigt fundament tidligt i forløbet Etablering af en fælles kultur hvor man møder til tiden tidligt i forløbet + en positiv og konstruktiv tilgang til elever der kommer for sent 6 Next EUD

7 Modul 2: Sundhed, velfærdsteknologi 7 Next EUD og innovation

8 Varighed og formål Varighed 6 uger Formål Eleverne opnår kendskab til temaerne sundhed, velfærdsteknologi og innovation Innovationsprojekt med udvikling af velfærdsteknologiske løsninger med tilhørende markedsføring, branding, marketing, designfase, produktudvikling og kommunikation Engelskdage med fokus på digitale kompetencer Introduktion til KRAM v. sundhedsstationer med fokus på innovation, konstruktion, kommunikation, dedikation, kreativitet og sundhed 8 Next EUD

9 Læringsmål Læringsmål Projektsamarbejde på tværs af fagligheder Bevidsthed om egen sundhed ift. fysisk aktivitet Tale og præsentation foran andre Kendskab til innovation og iværksætteri 9 Next EUD

10 Centrale tiltag og aktiviteter Velkomst og introduktion til modulet at skabe den røde tråd Virksomhedsbesøg og samarbejde med Microsoft Arbejde i projektgrupper på tværs af faglige retninger Introduktion til og undervisning i udviklingen af App s Fokus på motion og bevægelse og kommunikation og samarbejde Innovationsdag med konsulent Sussi Bianco Afsluttende messe med fremvisning af innovationsprojekterne 10 Next EUD

11 Oversigt uge 38 Mandag 15/9 Tirsdag 16/9 Onsdag 17/9 Torsdag 18/9 Fredag 19/9 TEC Ballerup TEC Ballerup TEC Ballerup Microsoft Hellerup CPH WEST Ballerup Camp True North Kompetenceudv ikling af lærere og elever Camp True North Kompetenceudvikli ng af lærere og elever Innovationsdag med Sussi Bianco Kompetenceudvikli ng af lærere og elever i innovation Innovation og iværksætteri på Microsoft Indretning af lokaler Fokus på læringsrum Arbejde i workshops 11 Next EUD

12 Oversigt uge 39 Mandag 22/9 Tirsdag 23/9 Onsdag 24/9 Torsdag 25/9 Fredag 26/9 CPH West Ballerup CPH West Ballerup CPH West Ballerup CPH West Ballerup TEC Frederiksberg Kompetenceudv iklingsdag for elever Fokus på teamsamarbejd e, gruppedannelse og selvledelse Sundhed Introduktion til KRAM og udvikling af digitale kompetencer Kickoff Sundhed Workshops med fokus på KRAM faktorerne Sundhed Udvikling af film om omvendt KRAM Fremvisning af film og feedback Kulturforståelsesw orkshop v. Marianne Danling 12 Next EUD

13 Oversigt uge 40 Mandag 29/9 Tirsdag 30/9 Onsdag 1/10 Torsdag 2/10 Fredag 3/10 CPH WEST Ballerup CPH WEST Ballerup CPH WEST Ballerup CPH WEST Ballerup CPH WEST Ballerup Praksisnær værkstedunderv isning hvor eleverne skal opnå yderligere kendskab til KRAM faktorerne Praksisnær læring hvor eleverne udfordres fysisk f.eks. Ved at afprøve KRAM faktorernes indvirkning på kroppens præstationer Introduktion til sundhedskampagn e og kampagnestrategie r Tværfagligt gruppearbejde Arbejde med sundhedskampagne Tværfagligt gruppearbejde Præsentation af sundhedskampagn er og kåring af vinderkampagner Fredagscafé Sund bar Feedforward 13 Next EUD

14 Oversigt uge 41 Mandag 6/10 Tirsdag 7/10 Onsdag 8/10 Torsdag 9/10 Fredag 10/10 Odense CPH WEST Ballerup CPH WEST Ballerup CPH WEST Ballerup CPH WEST Ballerup Besøg på Robolab og Teknologisk Institut i Odense Fokus på velfærdsteknolo gi Engelskdag med fokus på velfærdsteknologi Informationsvideo Casebaseret forløb med ung handicappet Byg en velfærdsteknologis k ungdomsbolig Oplæg om velfærdsteknologi v. Rikke Sølvsten Byg en velfærdsteknologisk ungdomsbolig Præsentationer af elevernes produkter Der kåres en vinder af konkurrencen Klyngetid 14 Next EUD

15 Oversigt uge 43 Mandag 20/10 Tirsdag 21/10 Onsdag 22/10 Torsdag 23/10 Fredag 24/10 CPH West Ballerup CPH WEST Ballerup CPH WEST Ballerup CPH WEST Ballerup CPH WEST Ballerup Engelsk med udgangspunkt i sundhed, velfærdsteknolo gi og innovation Engelskdag Innovationsprojekt Virksomhedspitch med fokus på behovsanalyse og målgruppe Innovationsprojekt Målgruppeanalyse, marketing, branding og produktudvikling Innovationsprojek t Codecamp lær at lave en app 15 Next EUD

16 Oversigt uge 44 Mandag 27/10 Tirsdag 28/10 Onsdag 29/10 Torsdag 30/10 Fredag 31/10 CPH West Ballerup CPH WEST Ballerup CPH WEST Ballerup CPH WEST Ballerup CPH WEST Ballerup Innovationsproj ekt Innovationsprojekt Innovationsprojekt Innovationsmesse med stande og præsentation af produkter Der kåres en vinder i forskellige kategorier Evalueringsdag Fredagscafé På gensyn 16 Next EUD

17 Evaluering og gode råd Det er afgørende at eleverne kan se og følge den røde tråd i forløbet Sociale aktiviteter som knytter eleverne tættere sammen Undervisningsdifferentiering så alle elever kan deltage og føle at de bidrager med noget Fokus på samarbejde og kommunikation gennem hele forløbet Praksisnær undervisning som giver mening for eleverne Konkurrenceelement som motiverende faktor 17 Next EUD

18 Modul 3: Internationalt udsyn 1 18 Next EUD

19 Varighed og formål Varighed 2 uger Formål At opnå forståelse for andre kulturer og samspillet med ens egen At opnå kendskab til kulturforskelle ift. arbejdsmarked, uddannelse og velfærdssystemer Forberedelse til studietur 19 Next EUD

20 Læringsmål Læringsmål At kunne begå sig i en international kontekst At forstå ens egen rolle i mødet med andre kulturer Kendskab til samfundsforhold i andre lande 20 Next EUD

21 Centrale tiltag og aktiviteter Velkomst og introduktion til modulet at skabe den røde tråd Workshops med fokus på kulturforståelse Arbejde i klynger Studietur til Berlin med fagrelevante institutionsbesøg Kulturworkshops i Berlin 21 Next EUD

22 Oversigt uge 47 Mandag 17/11 Tirsdag 18/11 Onsdag 19/11 Torsdag 20/11 Fredag 21/11 CPH West Ishøj CPH WEST Ishøj CPH WEST Ishøj CPH WEST Ishøj CPH WEST Ishøj Internationalt udsyn Arbejde i fem værksteder Oplæg om Berlin v. Thomas Jølf Internationalt udsyn Arbejde i fem værksteder Klyngetid forberedelse til studietur Internationalt udsyn Arbejde i fem værksteder Berlinerguide Internationalt udsyn Arbejde i fem værksteder Tysk parlør Internationalt udsyn Arbejde i fem værksteder Film: Goodbye Lenin 22 Next EUD

23 Oversigt uge 48 Mandag 24/11 Tirsdag 25/11 Onsdag 26/11 Torsdag 27/11 Fredag 28/11 CPH West Ishøj CPH WEST Ishøj CPH WEST Ishøj CPH WEST Ishøj CPH WEST Ishøj Studietur i Berlin Mulighed for fællesspisning Studietur i Berlin Kultursafari i Kreutzberg Bustur med elevoplæg Studietur i Berlin Fagrelevante institutionsbesøg Fri om eftermiddagen Studietur i Berlin Guided tur i Berlin Besøg i Stasifængslet Fællesspisning Studietur i Berlin Hjemrejse 23 Next EUD

24 Evaluering og gode råd Det er afgørende at eleverne kan se og følge den røde tråd i forløbet Klar og tydelig forventningsafstemning inden afrejse Tydeliggøre det faglige formål Sociale aktiviteter som knytter eleverne tættere sammen 24 Next EUD

25 Modul 4: Bæredygtighed og grøn 25 Next EUD teknologi

26 Varighed og formål Varighed 4 uger Formål Eleverne opnår grundlæggende kendskab til temaet bæredygtighed og grøn teknologi Eleverne opnår forståelse for deres egen rolle ift. bæredygtighed og miljø Engelskdag med fokus på markedsføring i internationalt perspektiv Arbejde med digitale kompetencer 26 Next EUD

27 Læringsmål Læringsmål Eleverne kan søge relevant information om emnet Eleverne forstår samspillet mellem samfund og miljø Eleverne arbejder innovativt med at skabe bæredygtige tiltag 27 Next EUD

28 Centrale tiltag og aktiviteter Velkomst og introduktion til modulet at skabe den røde tråd Tværfagligt gruppearbejde om at skabe en bæredygtig løsning fokus på idéudvikling, målgruppeanalyse, branding, marketing og virksomhedssamarbejde Løbende dokumentation på bloggen Eleverne tager selv kontakt til virksomheder og aftaler samarbejde Virksomhedsbesøg Idrætsdage 28 Next EUD

29 Oversigt uge 2 Mandag 5/1 Tirsdag 6/1 Onsdag 7/1 Torsdag 8/1 Fredag 9/1 TEC Ballerup TEC Ballerup TEC Ballerup Bella Center TEC Ballerup Intro til forløbet og de tre arbejdsområder Inspirationstur i områdehold A.R.C Klimaambassad en Musicon Valg af problemstilling til videre arbejde(challenge) Workshop om virksomhedssamar bejde Kontakt til virksomheder Mediebureau Dokumentation af inspirationsbesøg Forberedelse til besøg på Skills Besøg på Skills Løsning af dokumentationsopg ave Mediebureau Præsentation af dokumentation fra Skills Film: Food Inc. 29 Next EUD

30 Oversigt uge 3 Mandag 12/1 Tirsdag 13/1 Onsdag 14/1 Torsdag 15/1 Fredag 16/1 TEC Ballerup TEC Ballerup TEC Ballerup TEC Ballerup TEC Ballerup Morgenaktivitet efter eget valg: mindfulness, læseklub, idræt, foto, garageband Klyngetid Arbejde i challengegrupp er Morgenaktivitet efter eget valg: mindfulness, læseklub, idræt, foto, garageband Klyngetid Arbejde i challengegrupper Morgenaktivitet efter eget valg: mindfulness, læseklub, idræt, foto, garageband Klyngetid Arbejde i challengegrupper Morgenaktivitet efter eget valg: mindfulness, læseklub, idræt, foto, garageband Klyngetid Arbejde i challengegrupper Morgenaktivitet efter eget valg: mindfulness, læseklub, idræt, foto, garageband Klyngetid Arbejde i challengegrupper 30 Next EUD

31 Oversigt uge 4 Mandag 19/1 Tirsdag 20/1 Onsdag 21/1 Torsdag 22/1 Fredag 23/1 TEC Ballerup TEC Ballerup TEC Ballerup TEC Ballerup TEC Ballerup Morgenaktivitet efter eget valg: mindfulness, læseklub, idræt, foto, garageband Klyngetid Arbejde i challengegrupp er Morgenaktivitet efter eget valg: mindfulness, læseklub, idræt, foto, garageband Klyngetid Arbejde i challengegrupper Engelskdag Morgenaktivitet efter eget valg: mindfulness, læseklub, idræt, foto, garageband Klyngetid Arbejde i challengegrupper Morgenaktivitet efter eget valg: mindfulness, læseklub, idræt, foto, garageband Klyngetid Arbejde i challengegrupper Morgenaktivitet efter eget valg: mindfulness, læseklub, idræt, foto, garageband Klyngetid Arbejde i challengegrupper Produkt klar 31 Next EUD

32 Oversigt uge 5 Mandag 26/1 Tirsdag 27/1 Onsdag 28/1 Torsdag 29/1 Fredag 30/1 TEC Ballerup TEC Ballerup TEC Ballerup TEC Ballerup TEC Ballerup Præsentation af bæredygtig løsning til virksomheder Mediebureau magasin Idætseftermidd ag Præsentation af bæredygtig løsning til virksomheder Mediebureau magasin Idætseftermiddag Præsentation af bæredygtig løsning til virksomheder Mediebureau magasin Idætseftermiddag Forberede Next Dox Forberede fremvisning af challengegrupperne s løsninger for resten af eleverne Next Dox Fremvisning af challengegruppern es løsninger for resten af eleverne 32 Next EUD

33 Evaluering og gode råd Det er afgørende at eleverne kan se og følge den røde tråd i forløbet Korte og tydelige deadlines Tydeliggøre det faglige formål Sociale aktiviteter som knytter eleverne tættere sammen Fokus på dokumentation gennem forløbet 33 Next EUD

34 Modul 5:Internationalt udsyn 2 34 Next EUD

35 Varighed og formål Varighed 5 uger Formål Elevkonference Eleverne opnår grundlæggende kendskab til temaet internationalt udsyn 2 Eleverne oplever andre kulturer Engelskdag 35 Next EUD

36 Læringsmål Læringsmål Eleverne opnår forståelse for verden gennem forskellige områder kunst/kultur, sport og mad Eleverne opnår sociale kompetencer i forbindelse med besøg fra udvekslingsstuderende Eleverne bruger det engelske sprog i en faglig sammenhæng Eleverne forstår deres egen kultur i mødet med andre 36 Next EUD

37 Centrale tiltag og aktiviteter Velkomst og introduktion til modulet at skabe den røde tråd Elevdrevet konference Eleverne vælger to ud af tre workshops som de vil arbejde i Idræt Engelsk Besøg af internationale udvekslingsstuderende 37 Next EUD

38 Oversigt uge 10 Mandag 2/3 Tirsdag 3/3 Onsdag 4/3 Torsdag 5/3 Fredag 6/3 TEC Frederiksberg TEC Frederiksberg TEC Frederiksberg TEC Frederiksberg TEC Frederiksberg Elevkonference Klyngetid Eleverne arbejder i tre områder: sal/stande, Lys/lyd og talkshow Elevkonference Eleverne arbejder i tre områder: sal/stande, Lys/lyd og talkshow Elevkonference Eleverne arbejder i tre områder: sal/stande, Lys/lyd og talkshow Generalprøve Afholdelse af elevkonference Oprydning og fælles frokost Feedforward til de kommende uger Valg af aktiviteter til uge Evaluering Klyngetid 38 Next EUD

39 Oversigt uge 11 Mandag 9/3 Tirsdag 10/3 Onsdag 11/3 Torsdag 12/3 Fredag 13/3 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 Arbejder i tre områder: OL, Smagsdommern e og Smag Verden Arbejder i tre områder: OL, Smagsdommerne og Smag Verden Arbejder i tre områder: OL, Smagsdommerne og Smag Verden Arbejder i tre områder: OL, Smagsdommerne og Smag Verden Eleverne præsenterer deres områder for hinanden Fællesspisning 39 Next EUD

40 Oversigt uge 12 Mandag 16/3 Tirsdag 17/3 Onsdag 18/3 Torsdag 19/3 Fredag 20/3 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 Arbejder i tre områder: OL, Smagsdommern e og Smag Verden Arbejder i tre områder: OL, Smagsdommerne og Smag Verden Arbejder i tre områder: OL, Smagsdommerne og Smag Verden Arbejder i tre områder: OL, Smagsdommerne og Smag Verden Eleverne præsenterer deres områder for hinanden Fællesspisning Feedforward til uge Next EUD

41 Oversigt uge 13 Mandag 23/3 Tirsdag 24/3 Onsdag 25/3 Torsdag 26/3 Fredag 27/3 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 Next Globetrotters Besøg af udvekslingsstud erende QR kode kulturspil Orienteringsløb i København Next Globetrotters Besøg af udvekslingsstudere nde Eleverne laver deres egne QR kode spil Next Globetrotters Besøg af udvekslingsstudere nde Eleverne spiller hinandens spil Teambuilding i Kongens Have Udvekslingsstudere nde på sightseeing tur rundt i København med deres værtselever De restende elever besøger den internationale højskole Krogerup i Humlebæk Engelskdag Job abroad: CV, brev til fiktiv værtsfamilie og interviews elev/elev om faglige kompetencer 41 Next EUD

42 Oversigt uge 15 Mandag 6/4 Tirsdag 7/4 Onsdag 8/4 Torsdag 9/4 Fredag 10/4 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 Helligdag Engelskdag Arbejdspladskultur Rollespil om livet i en international virksomhed Se The Office og lave arbejdsspørgsmål til hinanden Arbejder i tre områder: Fessor børnerettigheder på verdensplan Musik kulturforskelle i musik Teambuilding Arbejder i tre områder: Fessor børnerettigheder på verdensplan Musik kulturforskelle i musik Teambuilding Arbejder i tre områder: Fessor børnerettigheder på verdensplan Musik kulturforskelle i musik Teambuilding 42 Next EUD

43 Evaluering og gode råd Det er afgørende at eleverne kan se og følge den røde tråd i forløbet Korte og tydelige deadlines Tydeliggøre det faglige formål Fokus på personlig kompetenceudvikling Elevinddragelse gennem valg af aktiviteter Praksisnærhed ift. besøg fra udlandet 43 Next EUD

44 Modul 44 Next EUD 6: Next Step

45 Varighed og formål Varighed 12 dage Formål Forberedelse til tiden efter Next EUD Arbejde med personlige kompetencer Opsamling på året der gik 45 Next EUD

46 Læringsmål Læringsmål Eleverne opnår kendskab til egne kompetencer Eleverne bliver klogere på hvad de skal efter Next EUD Opsamling på året der gik individuelt og klyngevis Eleverne laver sjove aktiviteter sammen 46 Next EUD

47 Centrale tiltag og aktiviteter Velkomst og introduktion til modulet at skabe den røde tråd Opsamling på hvad de har lavet og lært i løbet af året Produktion af materialer til praktikplads- og jobsøgning Teambuilding aktiviteter Idræt Forumspil og rollespil om egen rolle i forskellige sammenhænge 47 Next EUD

48 Oversigt uge 19 Mandag 4/5 Tirsdag 5/5 Onsdag 6/5 Torsdag 7/5 Fredag 8/5 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 Eleverne arbejder i tre værksteder Personlig portefølje for året Opsamling Arbejde med personlig kompetencer Eleverne arbejder i tre værksteder Personlig portefølje for året Opsamling Arbejde med personlig kompetencer Eleverne arbejder i tre værksteder Personlig portefølje for året Opsamling Arbejde med personlig kompetencer Teambuilding Aktiviteter hvor klyngerne dyster mod hinanden Teambuilding Aktiviteter hvor klyngerne dyster mod hinanden Der kåres en vinder 48 Next EUD

49 Oversigt uge 20 Mandag 11/5 Tirsdag 12/5 Onsdag 13/5 Torsdag 14/5 Fredag 15/5 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 Rollespil med fokus på fremtidige arbejdssituation er Forumspil Oplæg om etik, moral og pligt Kompetencetræ Next EUD rejse refleksion over året Forumspil om arbejdslivet Evaluering af klynger i klynger Helligdag Eleverne har fri Dilemmaspil og arbejdslivet 49 Next EUD

50 Oversigt uge 21 Mandag 18/5 Tirsdag 19/5 Onsdag 20/5 Torsdag 21/5 Fredag 22/5 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 SOPU V8 Eleverne er hjemme lokalt Forberedelse til minimesse Forberedelse til minimesse Forberedelse til minimesse Afslutning for Next Step Arbejde i klynger med præsentationer af året der gik Arbejde i klynger med præsentationer af året der gik Arbejde i klynger med præsentationer af året der gik Minimesse og præsentationer Fælles frokost Hver klynge har et modul de skal præsentere Hver klynge har et modul de skal præsentere Hver klynge har et modul de skal præsentere 50 Next EUD

51 Evaluering og gode råd Det er afgørende at eleverne kan se og følge den røde tråd i forløbet Korte og tydelige deadlines Tydeliggøre det faglige formål Fokus på personlig kompetenceudvikling Konkurrence som motiverende faktor Portefølje som afsluttende rød tråd for et længere forløb 51 Next EUD

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT TEC Teknisk Erhvervsskole Center Jette Egeskov Nossell (red.) Peter Bombæk Olsen Juni 2011 Indhold Indledning...

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE Indledning: Den internationale dimension har siden 1993 ifølge folkeskoleloven været en del af forventningerne til undervisningen i den danske folkeskole. Det er

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Valgfag for alle elever på Søndermarken

Valgfag for alle elever på Søndermarken VALGFAG 2013 / 2014 Så er det nu! Valgfag for alle elever på Søndermarken I dette skoleår vil vi tilbyde en valgfagsordning for alle Jer elever på tværs af årgange. Det betyder: Fordybelse og dygtiggørelse

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED

DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED 13.-15. NOV. 2013, CO-CREATED MELLEM HTX AARHUS MIDT & ORACLE Pigepraktikken blev udviklet med inspiration fra undersøgelser i projektet 1,

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og den frie fagskole: Det kommende værdigrundlag... 2 Formål... 2 Hovedsigtet med Den kombinerede efter-

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43 Alment kursus for unge med særlige behov Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 juli 2013 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 2

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere